ورود عاشقا آزاد......

این شعرها دیگر برای هیچ نیست نه, در دلم انگار جای هیچ نیست آنقدر تنهایم که حتی دردهایم دیگر شبیه دردهای هیچ نیست حتی نفسهای مرا از من گرفتند من مرده ام, درمن هوای هیچ نیست دنیای مرموزی ست ما بایدبدانیم که هیچ اینجا برای هی نیست باید خدا هم با خودش روراست باشد وقتی که میداند خدای هیچ نیست من میروم هرچند میدانم که دیگر پشت سرم حتی دعای هیچ نیست

اطلاعات

آخرین جستجو ها