یواشکی

. . صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَ آلِهِ فرمودند:مَنْ صَلَّی عَلَیَّ مَرَّۀً فَتَحَ اللهُ عَلیهِ باباً مِن العافِیَۀِهر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد، حق تعالی دری از سلامتی و عافیت [دین و دنیا] را بر وی بگشاید.

اطلاعات

یه هیزم شکنوقتی خسته میش ه تبرش کند بشه.....نه اینکه هیزمش زیاد بشه....تبر ما انسانها باور هامونهنه آرزوهامون....در قلب خود باور داشته باشید...که حادثه ای شگفت اانگیزقرار است اتفاق بیوفتد....باور کنید همان میشود کهباور دارید....عاشق زندگی مون باشیم.

اطلاعات

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

اطلاعات

خدایمتو زیباترین " ﺣﻀﻮﺭ " ﺯﻧﺪ ﻣﻨﻭﻣﻦ ﻋﺠﺐ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺧﻮ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ...ﺧﻮﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ؛ ﺑﻪ ﺁﺑ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑ ﺸﻤﺎﺭﺕﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎ ﺳﺨﺎﻭتمندانه اتﺧﻮ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺮﺩﻥ ﻭﺑﻮﺪﻥ ﻠ ﻬﺎ ﻪ ﺑﺮﺍﻢ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺑ ﻪ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻪ می دﻫﺧﺪﺍﺎ ! ﻭﻗﺘ ﺍﺯﻣﻦ ﺮﻓﺘ ﻭ ﺑﺨﺸﺪ، ﻓﻬﻤﺪﻡ ﻪ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺯﻧﺪ ، ﻧﻪ ﻏﺼﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ برا ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻭﻧﻪ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﻣ ﻮﻨﺪ ﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻋﻠﻔ ﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ ﻣﻌﻨ پﺪﺍ می کنند.ﻮﻫ ﻬﺎ ﺑﺎﻗﻠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ، ﺯﻧﺪ پﺪﺍ م

اطلاعات

خدایمتو زیباترین " ﺣﻀﻮﺭ " ﺯﻧﺪ ﻣﻨﻭﻣﻦ ﻋﺠﺐ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺧﻮ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ...ﺧﻮﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ؛ ﺑﻪ ﺁﺑ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑ ﺸﻤﺎﺭﺕﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎ ﺳﺨﺎﻭتمندانه اتﺧﻮ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺮﺩﻥ ﻭﺑﻮﺪﻥ ﻠ ﻬﺎ ﻪ ﺑﺮﺍﻢ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺑ ﻪ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻪ می دﻫﺧﺪﺍﺎ ! ﻭﻗﺘ ﺍﺯﻣﻦ ﺮﻓﺘ ﻭ ﺑﺨﺸﺪ، ﻓﻬﻤﺪﻡ ﻪ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺯﻧﺪ ، ﻧﻪ ﻏﺼﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ برا ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻭﻧﻪ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﻣ ﻮﻨﺪ ﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻋﻠﻔ ﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ ﻣﻌﻨ پﺪﺍ می کنند.ﻮﻫ ﻬﺎ ﺑﺎﻗﻠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ، ﺯﻧﺪ پﺪﺍ م

اطلاعات

نمیدونم امروز فریده جون چه اتفاقی براش افتاده وقتی پی ام فرستاد علامت تعجب شدم !!!! خیلی وقته از فریده بیخبر بودم اصلا یادم رفته بود فریده ای وجود داره متن پیام : یه دارو تو دنیا هست که بیشتر آدمای مریض رو خوب میکنه نام دارو : "دوست دارم “ فقط می شود از داروخانه های محبت تهیه کرد !!! این دارو گران قیمت رو ازهم دریغ نکنیم نگاه منفی میگه اخه یکی نیست بگه فریده جون دوستت دارم یعنی چی ؟!!!!اخه کیلویی چند ؟ بعد چند ماه من رو یادت اومده برای چی ؟ نگاه مثبتم میگه شاید مشکلی داشته تو چی کار کردی ؟ تو چرا به یادش نبودی ؟ بله خانم z شما هم توقعت رو ...

اطلاعات

من یه اردیبهشتی ام من یه اردیبهشتی ام ... یه اردیبهشتی مهربون ... همونی که همه باهاش خوشحالن .. همونی که مواظبه .ی ناراحت نشه امّا همه ناراحتش می کنن .. همونی که تکیه گاه خوبیه امّا واسش تکیه گاهی نیست .. من همون " اردیبهشت "ماهیم .. که بغضاشو زیر بالش می تر.ه .. همونی که همه فکر می کنن ... سخته.. سنگه.. امّا با هر تلنگری می شکنه .... من یه اردیبهشتی ام... یه اردیبهشتی لجباز یه اردیبهشتی که حرف زور تو کله اش نمیره یه اردیبهشتی که خندش واسه بقیه است و گریه هاش واسه خودش.. یه اردیبهشتی که هرچی اراده

اطلاعات

 • مطالب مشابه خصوصیات اخلاق اردیبهشتی ها
 • کلمات کلیدی دوست ,یه اردیبهشتی که ,داشته ,مهـــم ,امّا ,باشه، ,مهـــم نیست ,دوست داشته ,داشته باشه، ,باشه، دوست ,دوست نداشته ,دوست داشته باشه،
یه مطلب رو چند بار نوشتم هر بار به یه طریقی حذف شدشاید دوست نداره در موردش بنویسم الف نون موفق باشی

اطلاعات

 • مطالب مشابه الف نون
 • کلمات کلیدی
اشتباهاتم را دوست دارمآنها همان تصمیماتی هستند که خودم گرفته امو نتیجه اش را هر چه باشد میپذیرماشتباهاتم را گردن .ی نمی اندازممیپذیرم که انسانم و اشتباه میکنمنه فرشته ام و نه .!و نه انسان کامل!تا زنده ام برای انتخاب راه درست فرصت هستوقتی زمین میخورم، بلند میشوم خودم را میتکانم و ادامه میدهماشتباهاتم را دوست دارم...آنها حباب شیشه ای غرورم را میشکنند......هر زمان به اشتباهاتم پی بردم... بزرگتر شده اماشتباهاتم را دوست دارمآنها گران ترین تجربه هایم هستند ،چراکه برایشان هزینه گزافی پرداخته ام...

اطلاعات

درخت سایه اش را بی دریغ به تو می بخشدو خورشید گرمایش راو گل شمیم خوشش را..باران طراوتش راو آسمان برکتش راو رود قطره قطره آبش راو پرنده نوای دل انگیزش را....و همه و همه بخشیدن را از خ. آموخته اند که آنها را زیبا آفریده...

اطلاعات

 • مطالب مشابه بخشیدن
 • کلمات کلیدی
شش ماه پیش با دوستم مینا یه قراری گذاشتیم برای حفظ قرآن مینا جان بعد از یه جز ادامه نداد و من تا صفحه بیست و هفت حفظ . ، چون همراهی نداشتم من هم دلسرد شدم امروز مینا بعد شش ماه دوباره تصمیم به حفظ گرفته.البته من یه ماه میخوام شروع کنم منتها این بار از طریق کلاس . از برنامه ام به مینا چیزی نگفتم.امروز کلی اصرار کرد بیا حفظ رو شروع کنیم از فردا.چون سری قبل مینا من رو تنها گذاشت از دستش ناراحت شدم.مطمئن هستم این بار هم نصف و نیمه رها میکنه.برای همین میخوام خودم شروع کنم. ولی مینا یه اخلاقی که داره عین چسب میمونه که کلافه ام میکنه

اطلاعات

 • مطالب مشابه حفظ
 • کلمات کلیدی مینا
سیزده روز از سال جدید هم گذشت .زمان هیچ موقع نمی ایسته .به راه خودش ادامه میده و عمر ما هم کم کم به پایان میرسه ،دیر یا زود!!!!! برع. همه که آرزویی دارند من هیچ آرزوی در این سن جوانی ندارم!!! نمیدونم شاید دلیلش بی توقع بودنم باشه.وبه نظر خودم خیلی خوبه که آرزوی ندارم چون دغدغه رسیدن به آرزو رو ندارم . گاهی اوقات یه سری از افراد رو میبینم که برای رسیدن به آرزوهاشون خیلی تلاش میکنند ؛ فکر میکنم من مشکل دارم.من از این دنیا هیچی نمی خوام .دنیا رو سخت نمیگیرم . شما چطور آرزویی دارید؟

اطلاعات

 • مطالب مشابه آرزو
 • کلمات کلیدی ندارم
وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی

اطلاعات

من یه دخترم لج کنم یه دنیا حریفم نیست

اطلاعات

۱.اینکه بعد سالها متوجه بشی بهترین دوستت فقط تظاهر به خوبی داشته .ولی قلبا نه،خیلی بده.متاسفانه این افراد دیگه هیچ جایگاهی در ذهن و قلب من ندارند. ۲این چند روزی که از تعطیلات گذشت خیلی خوب بود.دورهمی زیاد داشتیم یا مهمونی داشتیم یا مهمون خونمون بود.ولی نمیدونم چرا اینقدر خسته شدم .دوست دارم چند روز بخوام یه خواب عمیق .نه اینکه از دید و بازدید خسته شده باشم .من از دیدن افراد خوشحال میشوم.فقط زمان استراحت بسیار کم بوده .باید مدام خونه تمیز و مرتب باشه یا اینکه مهمونی میریم به صاحبخونه کمک میکنیم ۳.خدایا شکرت به خاطر فامیل های خوب و مهربونم ۴.خدایا مم...

اطلاعات

 • مطالب مشابه خدایا شکرت
 • کلمات کلیدی خدایا ,خاطر ,شکرت ,اینکه ,خدایا شکرت
یه حرفهای هست که بهتره هیچ وقت گفته نشه!!!!! بهتره همون جا باقی بمونه .تا روزی فراموش بشه.خدایا کمک کن فراموش کنم اون حرفها اگه گفته بشه ؛شاید بشه نقطه ضعف و میشه از اون سوء استفاده کرد.

اطلاعات

من اومدم حوصلم سر رفت وبلاگم رو حذف ..مجدد وبلاگ ساختم

اطلاعات

این چه اخلاقی من دارم !!!!!چند روز سکوت .از .ب هم چند تا متن آماده . ,همه رو حذف ..حس میکنم هر روز یه جورم .خدایا خل شدم رفت:) همه این رفتارها به خاطر اتفاقات عجیب و غریب این چند ماه هست.حالا خوبه فردا لپ تاپ درست میشه.دوباره کارهام شروع میشه .هیچ گروهی هم در تلگرام عضو نیستم.فقط چند تا کانال که اصلا نمیخونم.گاهی اوقات هم میام اینجا.وقتی هم میام فقط ناله میکنم.که خیلی بدم میاد از ناله .

اطلاعات

اگه خواسته باشی یه موضوع رو فراموش کنی باید چیکار کرد؟خودم که چند تا را.ار در نظر گرفتم .از چاله افتادم در چاه!!! ولی به یه نتیجه رسیدم ،اگه در زندگی در راه درست گام برداریم یعنی اون کاری که خدای خوب و مهربون برامون در نظر گرفته انجام بدیم ,هیچ موقع در دردسر نمی افتیم .

اطلاعات

کاش چشم باز می. ومیدیدم همه چیز تغییر کرده...همه چیز خوب شده....کاش یه معجزه اتفاق بی افته ....کاش .....

اطلاعات

 • مطالب مشابه کاش
 • کلمات کلیدی
امروز از خیلی چیزها حالم بد شد .نمیدونم چرا ما انسانها گناه رو فریاد میزنیم.خدای به این خوبی و مهربونی داریم. خدا گناهای ما رو میپوشاند و بعضی ها فریاد میزنند

اطلاعات

 • مطالب مشابه گناه
 • کلمات کلیدی

آخرین جستجو ها