اب باریکه

مهم نیست که : کی باشیم ، کجا باشیم ، چرا باشیم ، چطور باشیم. مهم این است که: با هم باشیم و به یاد هم باشیم و شاد باشیم که نیستیم. خاک بر سرمون پشت نویسی کارت عروسی یه بنده خدا: حاج حسنعلی و خانواده محترم بجز پسر وسطی کرمعلی بی پدر مادر ... خاک توسرتون با اون بچه بزرگ تون, اصلا نمیخواد بیایید!! امروز تو خیابون یه دختره رو دیدم اندازه ی یه پسر آرایش کرده بود ! والا خج م خوب چیزیه … یـه بـار یـه بـازاریـاب جـارو بـرقـی اومـد در خـونـمـون رو زد،تــا در رو بـاز کـردم قـبـل از ایـنـکـه حـرفـی زده بـشـه ،پـریـد تـوخـونـه و یـه کـیـسـه کـود گـاوی رو روی فـرش خـالـی کـرد و گـفـت : اگـه مـن قـادر بـه جـمـع کـردن و تـمـیـز کـردن هـمـه ی ایـنـها ظـرف مـدت 1 دقـیـقـه بـا ایـن جـاروبـرقـی قـدرتـمـنـد نـبـاشـمحـاضـرم کـه تـمـام ایـنـهـا رو بخـورم !!! گفـتـم : ســس سـفـیـد مـیـخـوای یـا قرمز؟؟؟ گفـت : چــــرا؟؟؟ گفـتـم : چـنـد روزیـه بـرق خـونـه مـون قطـعـه… به بعضیا باس بگم: من یه بار از قورمه سبزى، دوبارم از ته دیگ ماکارونى گذشتم، توکه جاى خوددارى...!!!

اطلاعات

آخرین جستجو ها