هواشناسی آذربایجان

بررسی ها نشان می دهند امروز نیز کم و بیش دمای هوا طوری است که غیر قابل تحمل است ، هر چند که نسبت به روزهای گذشته بهتر است. اما از فردا دما محسوس تر کاهش می یابد و قابل تحمل می شود. از نظر بارندگی فعلا جو آرامی را طی 7 روز آینده در پیش داریم. اما از پنجشنبه روند افزایش دما شروع می شود و از روز تا شنبه با چنبره زدن کم فشار حرارتی بر روی منطقه ، شاهد روزهای بسیار گرمی خواهیم بود. به نظر می رسد این گرما که اوج آن و شنبه خواهد بود ، دماهای گرم تری را در ای آذربایجان رقم خواهد زد. کماکان نیز سایت هواشناسی آذربایجان بر سیل خیز بودن و خطرناک بودن بارش های مرداد 93 تاکید دارد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها