جنگ نرم

هرچند دایره المعارف "ویکی پدیا" با امکان ویرایش آزاد مطالب به وسیله کاربران ایجاد شده اما ایجاد گروه های حرفه ای مخصوص برای کنترل این پروژه از سوی رژیم صهیونیستی، آن را به ابزاری برای تحریف واقعیت ها و جریان سازی هدفدار علمی تبدیل کرده است.

اطلاعات

تأثیرگذاری بر افکارعمومی در بلندمدت، ظرفیت سازی در ساختار فکری مخاطبان برای روزهای بحران، موجه نشان دادن و ترمیم چهره های غرب، انگلیس، امریکا و صهیونیسم، ایجاد تریبون برای مخالفان و دشمنان نظام و براندازی نرم و تهاجم فرهنگی، اصلی ترین سرفصل های اه بی.بی.سی هستند

اطلاعات

یکی از تکنیک های رسانه ای غالب و بخشی از سیاست خارجی ایالات متحده امریکا طی دو قرن گذشته خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم"دیگرهراسی"(2) است. دیگرهراسی، یک جنگ فرهنگی است که می تواند زمینه ساز جنگ نظامی باشد یا اینکه به دنبال جنگ نظامی علیه دیگران به وجود بیاید. هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی، اشکال مختلف سیاست دیگرهراسی هستند.

اطلاعات

در بازی "جهنم خلیج فارس" که به بازی "یا مهدی" هم شهرت دارد، کاربر وظیفه دارد با شنیدن صدای "الله اکبر" به گوینده شلیک کند، در غیر این صورت به او شلیک خواهدشد. این بازی که در فضایی پالایشگاهی و چهره های عربی- ایرانی ساخته شده، با هدف ت یب منجی گرایی ی و شرطی شدن کاربران برای مقابله با معنویت شیعی تولید شده است

اطلاعات

-جایزه گرمی و شبکه عملیات روانی انگلیس در پی مطرح این ادعا هستند که امریکا سرزمین استعداد های نوظهور است و از آنجایی که این نوع موسیقی در نظام ی ایران جایی ندارد، این شبکه به دنبال این است که تصویری از نظام ایران به نمایش در آورد که به استعدادهای جوانان توجهی نداشته و تنها غرب و فرهنگ غربی است که دغدغه این موارد را دارد.

اطلاعات

- استفاده از موسیقی، مهم ترین ابزار فرقه های انحرافی و ی در جهت تبلیغ عقاید خود و نیز تحت تأثیر قرار دادن جامعه به خصوص قشر جوان است. - تکرار مکرر این آهنگ ها و مفاهیم است که زمینه تغییر تدریجی فرهنگ جوامع را فراهم می آورد و اینچنین می شود که معنویت و مسائل اخلاقی و انسانی، به مدد این نوع موسیقی به مرور زمان از جوامع انسانی رخت بسته و جای خود را به تفکرات دنیا پرستی، ماتریالیستی، اومانیستی و غیرانسانی داده و ذره ذره، بشریت را به سوی نابودی سوق می دهد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها