اعتماد ممنوع...عشق ممنوع

بابای عزیزم وقتی کوچیک بودم تو ذهنم کرده بودن که وقتی میخام کولرو روشن کنم ابتدا به مدت بببیست دقیقه پمپ آبشو بزنم تا خوب پوشالالش خیس بخوره تا خوب خنک کنه!!! منم ساده، گرمم ک میشد پمپو میزدم میرفتم بیس دیقه دیگم اصن به کل کولرو گرما و همه چی از یادم رفته بود... هعی همراه با آه اما چ ترفند با حالی بوده من بعد بیست سال تازه بهش پی بردم

اطلاعات

  • مطالب مشابه کولر
  • کلمات کلیدی
مخاطب خاص همیشه به این معنی نیس که میتونه بهترین مخاطب باشه گاهی به این معنیه که میتونه خیلی خاص ح و بگیره میتونه خیلی خاص تنهات بذاره میتونه خیلی خاص بگه دوستت نداره میتونه خیلی خاص بگه تو دیگه کهنه شدی میتونه خیلی خاص با یکی جزتو باشه میتونه خیلی خاص...بره...

اطلاعات

  • مطالب مشابه خاص...
  • کلمات کلیدی میتونه ,خیلی ,میتونه خیلی
دختر نمیدانست چه راهی را انتخاب کند... پدرش ا ین حرفش را زده بود... او باید بین ثروت پدر و عشق بی پول خود یکی را انتخاب میکرد... او پسر بی پول را انتخاب کرد... ولی حالا درمانده و خج زده راه خانه ی پدر را در پیش گرفته... پسر او را بدون ثروت پدر نمیخواست...

اطلاعات

  • مطالب مشابه دخترک
  • کلمات کلیدی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها