کتابخانه عمومی ی ملاثانی

شروع اجرای طرح عضویت سراسری در کتابخانه عمومی ی ملاثانی به اطلاع کلیه اعضای کتابخانه عمومی ی ملاثانی می رساند که تا تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۳کلیه اعضای فعال و جدید کتابخانه به عضویت سراسری تغییر وضعیت داده می شوند. راهنمای عضویت سراسری در کتابخانه های عمومی: اـتوسط این نوع عضویت کاربر میتواند از امکانات سایر کتابخانه های استان استفاده کند. ۲ـکابری که دارای کارت عضویت سراسری میباشد برای استفاده از خدمات سایر کتابخانه ها از پرداختن حق عضویت به کتابخانه مقصد معاف میباشد ۳ـتعداد نسخه های امانتی کاربرانی که از عضویت سراسری استفاده میکنند در مجموع از کتابخانه مبدا و کتابخانه مقصد ۵ نسخه میباشد. ۴ـ عضو کتابخانه موظف است کلیه منابع را از هر کتابخانه ای که به امانت گرفته است تا موعد مقرر به همان کتابخانه تحویل دهد. ۵ـدر صورت عدم عودت کتاب در موعد مقرر به کتابخانه ای که از آن کتاب امانت گرفته شده است عضو موظف است برای هر روز تاخیر جریمه ی دیر کرد را به کتابخانه ارائه کننده منبع اطلاعاتی بپردازد. ۶ـدر صورت عدم برگشت کتاب توسط عضو در کتابخانه مبدا یا کتابخانه مقصد عضو موظف است عین کتاب را تهیه کند یا بهای آن را به قیمت روز به کتابخانه ارایه کننده منبع اطلاعاتی پرداخت نماید و رسید وجه دریافت کند. ۷ـمدت امانت برای کلیه دارندگان عضویت سراسری دو هفته است. ۸ـ منابع دارای تاخیر در کتابخانه مبدا یا مقصد قابل تمدید نمیباشند. ۹ـاستفاده از سالن مطالعه کتابخانه مقصد در صورتی که سالن ظرفیت پذیرش عضو سایر کتابخانه ها را داشته باشد امکان پذیر میباشد.

اطلاعات

گرامیداشت دیدار کتابداران کتابخانه های عمومی سراسرکشور با معظّم انقلاب ی (29/4/1390) ی در دیدار با کتابداران کتابخانه های عمومی کشور: هرچه ما پیش برویم، احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که ى تصور کند با پدید آمدن وسائل ارتباط جمعىِ جدید و نوظهور، کتاب منزوى خواهد شد، خطاست. متن بیانات مقام معظّم ی(دام ظلّه العالی) ............

اطلاعات

روز قدسمناسبتی رسمی در ایران است که از یک سال پس از انقلاب ی، در آ ین ٔ ماه رمضان و در حمایت از ملت فلسطین برگزار می شود. هم چنین در این روز، گروه هایی از مسلمانان در نقاط مختلف جهان حمایت خودشان را از مردم فلسطین به نمایش می گذارند. گروه هایی از یهودیان و طرفداران کشور نیز در کشورهای اروپایی و ، تظاهراتی را علیه این مراسم به راه می اندازند. روز قدس روزی رسمی در تقویم ایران است. با وجود این که رسماً گفته می شود روز قدس در آ ین ٔ رمضان برگزار می شود، به این دلیل که در ایران عید فطر (و پایان رمضان) معمولاً یک یا دو روز دیرتر از دیگر کشورهای مسلمان برگزار می شود، در صورتی که روز آ ماه رمضان یا شنبه باشد روز قدس معمولاً یک هفته زودتر برگزار می شود. قدس نام عربی اورشلیم است.

اطلاعات

  • مطالب مشابه روز جهانی قدس
  • کلمات کلیدی برگزار ,رمضان ,می‌شود ,برگزار می‌شود، ,برگزار می‌شود ,آخرین جمعهٔ ,جمهوری اسلامی

آخرین جستجو ها