بسیج کارکنان صنعتی شریف

پیام بیستم: تلاوت قرآن صلی الله علیه و اله: «فرزندم از خواندن قرآن غافل مشو که قرآن دل ها را زنده می کند و انسان را از زشتی و فساد دور می نماید.» صلی الله علیه و اله: «بر تو باد قرائت قرآن ؛ زیرا خواندن قرآن مایه پاکی گناهان و پوششی از آتش دوزخ و ایمنی از عذاب خداوند است.»

اطلاعات

پیام بیست و دوم: حقیقت فضل خدا اگر فضل خدا نسبت به شما نبود، هرآینه از زیانکاران بودید. بقره - 64 صادق علیه السلام: «به خدا امید داشته باش تا جایی که تو را بر گناه دلیر نکند و از خدا بترس تا جایی که تو را از رحمتش نا امید نکند.

اطلاعات

آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمه الله علیهامشب به خدا چه بگوییم؟ حضرت زین العابدین(صلوات الله علیه) به ما یاد داده است. دست هایمان را بلند کنیم و بگوییم:خدا ! آقای من! دست هایم را به سوی تو دراز امّا پر از گناه است، چشم هایم هم به سوی تو دوخته ام امّا آن هم پر از رجا و امید من به توست .در ایام قدر، انسان هیچ وقت نباید به خودش تردیدی راه بدهد: خدا این طور نیست که ما را مأیوس و رد کند. این جزء آیات و معارف حتمی ماست. این را بدانید! یأس از رحمت حق از گناهان کبیره است. رمضان 1391 - جلسه 22 (شب قدر) سلامتی و تعجیل در فرج زمان (عج) صلوات فراموش نشود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها