کارشناسی ارشد حسابداری

سید محمد باقرآبادی و محمد مهدی مومن زاده / حسابدار رسمی طی سالیان گذشته و با حرفه ای شدن فوتبال در ایران، گردش مالی این رشته ورزشی رشد چشمگیری داشته است. در این مقاله به بررسی وم استقرار و اجرای سیستم های گزارشگری مالی مناسب و روزآمد و همچنین وم استقرار واحدهای حسابرسی داخلی در باشگاه های فوتبال می پردازیم. توجه به گردش بالا و سرسام آور مالی باشگاه های بزرگ فوتبال در دنیا موید این ادعاست که فوتبال هم اکنون در سطح بین المللی یک صنعت قابل توجه است و باشگاه های فوتبال همچون بنگاه های اقتصادی بزرگ عمل می کنند که مخارج زیاد خود را با درآمدهای کلان از محل بلیت فروشی، تبلیغات، پخش تلویزیونی، فروش لوازم ورزشی و… پوشش می دهند. در ایران نیز چند سالی است که با حرکت به سمت حرفه ای شدن باشگاه های ورزشی، فوتبال در حال تبدیل شدن به یک صنعت است. در این خصوص نباید فقط به بالا رفتن گردش مالی و هزینه ها تمرکز کنیم، بلکه باید همه جنبه های فوتبال مورد بررسی و دقت قرار گیرد. یکی از این جنبه ها که تاثیر قابل ملاحظه ای بر سایر ابعاد و در نتیجه تحقق حرفه ای شدن فوتبال دارد، برخورداری باشگاه ها از سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب و استقرار نظام حسابرسی داخلی برای افزایش شفافیت اطلاعات مالی تولید شده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها