شاعرانه - poetic

مصاحبه با فارس در خصوص دیدار شاعران با ی:عبدالرحیم سعیدی راد از شاعران کشورمان در گفت وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات فارس، درباره دیدار شب گذشته شاعران با انقلاب گفت: مثل همیشه جلسه خوب و صمیمی بود اما تفاوت هایی هم با سال های گذشته داشت. مثلا ب شاعران جدیدی به مراسم آمده بودند که تا پیش از این صرفا اسمشان را شنیده بودیم اما خودشان را از نزدیک ندیده بودیم. تعداد شاعران شهرستانی هم در مراسم خیلی زیاد بود و علاوه بر اینها شاعران پارسی زبان از کشورهای دیگر هم بیش از گذشته در جلسه شرکت د و فرصت شعرخوانی پیدا د.وی افزود: برخلاف همیشه شعرخوانی از مهمان های خارجی شروع شد که انصافا هم شعرهای خوبی خواندند و به خصوص شعر شاعر روس «آنا برزینا» بسیار خوب بود. همین طور شعر شاعر هندو، بلرام شکرا قابل توجه بود و نکته جالب تر هم این بود که این شاعر مسلمان نیست اما در وصف حضرت علی شعر خواند و به ما گفته برای زمان (عج) هم شعر دارد.سعیدی راد درباره سخنان انقلاب در این دیدار اظهار داشت: ایشان در میان سخنانشان به نکته ای اشاره د که خیلی برای من تازگی داشت و آن اینکه ایشان سر و کار داشتن شعر با خلوت مخاطب را مطرح د و اینکه شاعران باید به این نکته توجه کنند که به خلوت مردم و جایی اثرگذار در ذهنشان راه پیدا می کنند.وی افزود: این تذکر ایشان این نکته را به شاعرها گوشزد می کند که شاعران سطحی نگاه نکنند و شعر تاثیر عمیقی دارد و شعرها باید نغز و قوی و حکیمانه باشد.این شاعر گفت: نکته مهم دیگر در سخنان ایشان توجه دادن شاعران به مسائل اجتماعی بود که سال های گذشته هم این موضوع را تذکر داده بودند و شاعر نباید از کنار ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه روایت دیدار با ی
  • کلمات کلیدی شاعران ,شاعر ,ایشان ,http ,نکته ,گذشته ,farsi khamenei ,http farsi ,شاعران باید ,سال‌های گذشته ,رهبر انقلاب ,http farsi khamenei

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها