روزگار ایرانی

- با مروری بر مسایل جامعه ی ایران به جرات می توان گفت که بیش از نیمی از مشکلات کشور به علوم انسانی برمی گردد.- علوم انسانی ای که در .های ما تدریس می شود مفید تامین نیازها و حل مسایل جامعه ی ما نیست، برای همین است که بعد از گذشت حدود صد سال از پی. این علوم در کشور، علاوه بر این که کمترین کمکی به حل مشکلات ما نکرده، مشکلات فراوانی را نیز ایجاد کرده است. - علوم انسانی .های ما، دستاورد .شمندان جوامع غربی، برای تامین نیازها و حل مسایل آن جوامع است. - کشورهای غربی نیازها و مسایل و ارزش های خاص خود را دارند. نیازها و مسایل و ارزش های جامعه ی ما، با نیازها و مسا

اطلاعات

  • مطالب مشابه مشکل زایی علوم انسانی
  • کلمات کلیدی علوم ,مسایل ,انسانی ,نیازها ,جامعه ,جوامع ,علوم انسانی ,تامین نیازها ,برای تامین ,برای همین ,مسایل جامعه ,برای تامین نیازها
از طرفی اساس نظام .ی( نظام . ) بر مبارزه ی با سکولاریسم است (سکولاریسم به معنای ج. دین از سیاست و دخ. ن. دین در سیاست است)؛ از طرف دیگر همه ی مخالفان نظام .ی( نظام ) سکولار و موافق با سکولاریسم هستند. بسیار جالب است بدانید که، قریب به اتفاق "کتاب های درسی" رشته های علوم انسانی .ها و قریب به اتفاق .ان (و به تبع آنها قریب به اتفاق .انی که از .ها فارغ .حصیل می شوند) مروّج و مبلغ سکولاریسم هستند و باز خوب است بدانید که قریب به اتفاق روشنفکران و اصلاح طلبان و... (کلاً مخالفان نظام ) و اکثریت .انی که با اینها هستند سکولار و خواهان ج. دین از سیا...

اطلاعات

گفتیم که حداقل بیش از نیمی از مشکلات کشور به علوم انسانی ای برمی گردد که در .های ما تدریس می شود. علوم انسانی .های ما .ی نیست و لیبرالی است. علوم انسانی .های ما . را مثل بقیه ادیان از سیاست جدا می داند و باصطلاح سکولار است. گفتیم که اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران و .یان و .تمردان ما که تربیت شده .ها هستند و از علوم انسانی لیبرالی و سکولار .ها تغذیه کرده اند، .ی را که جدا از سیاست باشد قبول دارند و به اصطلاح سکولار هستند.بنابراین باتوجه به آنچه گفتم لازمه ی حل بسیاری ار مشکلات کشور ایجاد تحول در علوم انسانی .های ماست. کار سخت و زمانبر .ی . یا تحول در علوم انسان...

اطلاعات

  • مطالب مشابه تحول در علوم انسانی
  • کلمات کلیدی انسانی ,علوم ,.ی ,تحول ,.های ,سکولار ,علوم انسانی ,انسانی .های ,.ی . ,اکثریت قریب ,مشکلات کشور ,علوم انسانی .های
در مقابل توضیحات من که: "آقای .! آ. این همه . و . (که خیلی هاشان هم کیلویی مدرک گرفته اند) را می خواهیم چکار .؟ 3000 نفر فقط پزشک بیکار، در تهران داریم. تعداد فارغ .حصیلان .های ما باید براساس نیاز جامعه و بر اساس فرهنگ مشاغل باشد، نه همین جوری هر تعدادی شد، شد! و...." ایشان نظرش این بود که: "هرچه تحصیلکرده های ما بیشتر باشند بهتراست. سبک زندگی مردم ما علمی تر می شود، رشد عقلانیت در مردم ما بیشتر می شود و کشور در عرصه های مختلف پیشرفت می کند." و گاهی هم آقای . خودش را مثال می زد که با گرفتن .ی اش در سالهای اخیر به لحاظ فکری (و به ویژه سبک زندگی) چقدر با گذشته فرق ک...

اطلاعات

  • مطالب مشابه کی وضع ما بهتر می شود؟
  • کلمات کلیدی . ,روبه ,ایشان ,رانندگان ,گاهی ,همین ,رانندگان روبه ,آقای .

آخرین جستجو ها