عشق آسمانی

حجة ال پناهیان : حضرت علی (علیه السلام) به مسلمانان یمن فرمودند :10 نفر از بهترین نفرات خود را انتخاب کرده و نزد من بفرستید . یمنی ها 10 نفر بهترین ها را از 10 قوم وقبلیه برتر انتخاب نموده تا 10نفر برتر از بین آنها را گلچشن نمایند . در انتخاب دوم 70 نفر از برترین ها برگزیده و در دور بعدی 30 نفر را بعنوان برترین ها گلچین د . نهایتا ازبین این 30 نفر 10 نفر انتخاب نهایی شده و به دیدار المومنین علی (علیه السلام ) شتافتند . وقتی این افراد برتر منتخب خدمت رسیدند مطلع شدند یک نفر برترین آنها برای صحبت باید انتخاب کنند تا نزد سخنوری نماید. از بین این 10 نفر یک نفر برترین آنان برای سخنرانی انتخاب شد و آن شخص ابن ملجم (ملعون) بود. درسته رفیق ! ابن ملجم (ملعون ) بهترین مسلمان زمان خودش بود . به شب و روزه و لب تشنه ات و .... ناز نکن . حالا که خ تر شدی باید خیلی بیشتر مواظب باشی .

اطلاعات

  • مطالب مشابه مراقبت
  • کلمات کلیدی برترين ,برتر ,بهترين ,ملجم ملعون ,عليه السلام

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها