پایگاه مقاومت شهید حجت اله بیات منجیل

وصیتنامه شهید جانعلی عباسیبسم الله الرحمن الرحیمدرود خدا و ائمه اطهار و بندگان پاک خدا بر شما پدران و مادران. درود بر پدران و مادرانی که با هزار رنج و درد و آرزو فرزندان خود را پاک پرورده و با ان و دل بدرقه راه خدا و قرآن و نموده اند. و درود بر تو پدر و مادر عزیزم. من خود به این مسئله آگاه هستم که برای بارور این نهال در زندگی موجب تحمل درد و رنج فراوان شده اید و هنگامی که این نهال بر پای خود ایستاد آنچنان که انتظار می رفت خواسته هایتان برآورده نشد و نه تنها این قصور از شما نبوده بلکه این شما بودید که شب و روز سعی و همت خود را بر این گمارده بودید تا این نهال راست و مستقیم باشد. من گناه را بر دوش خود می نهم و این من بودم که نتوانستم و یا خدای ناکرده نخواستم فرزندی خلف برای شما پدر و مادر عزیزم باشم.پدر: من خود می دانم که در این سالیان دراز که در کنارت بودم موجب رنجش و ناراحتی شما گشته و این شما بودید که همیشه به خاطر مهر پدری و بخاطر بخششی که در وجود شما سراغ دارم بر من ده نمی گرفتید و امیدوارم که این درشتی ها را بر من ببخشید.مادرم: عاجزم از اینکه چگونه و به چه زبانی از این همه رنج و زحمتی که برای بر پا ایستادن من بر خود متحمل شده ای قدردانی کنم. چه روزها و شبها که همدمم بودی همیشه و در همه حال شریک غم و شادی من بودی هر لحظه و هر زمانی که احساس درد و تنهایی می اول به خدای بزرگ و بعد به دامان تو پناه می آوردم.برادر و خواهر عزیز: سپاسگزارم از این همه محبتی که در حق من روا داشتید و این شما بودید که همیشه و در همه حال معلم و راهنمای من بودید، و این راه را بر من گشودید. فداکاریهایی که در زندگی خودتان ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه وصیتنامه شهید جانعلی عباسی
  • کلمات کلیدی هميشه ,بوديد ,نهال ,خداي ,جانعلي ,جانعلي عباسي ,مادر عزيزم ,شهيد جانعلي ,وصيتنامه شهيد
وصیت نامه شهید مهرداد محبی «بسم ا..الرحمن الرحیم»؟؟؟الباطل ولوکره المجرمون -تاپادارد حق را تباهنسازید وباطل را اگر چه مجرم باشید.بنام ا..پاسدار خون صحبت خودرا ؟وصیت نامه خود را به یاد خداشروع می کنم .ای پدر ومادر مهربان که درعرض 17سال تمام زحمات بسیاری برای بزرگ من کشیده ایدچنان پیش آ؛مده که به یاری خدا پاسدارشوم بروم در جبهه های حق ووباطل به جنگ بپردازم واز یاران حسین (ع)باشم و حسین (ع) نه برای احیای دین قیام کرد وما هم به فرمان عزیزمان برای احیای دین قیام می کنیم اگر لیاقت داشته باشیم شهیدمی شویم اگر می خواهید یاد شهیدان ومن زنده بماندوراه مرا ادامه دهید وبخط ؟ و ت واافراد مورد تایید ؟؟؟شمارابه خدا قسم می دهم که قدریکدیگر را بدانید واز غیبت وحسد وکبر ودروغ وحب دنیا وخلاصه رذائل اخلاقی بپر د که وقتی از اینها دوری جستید؟؟می شود که احساس کنید که خدا را می بینید برادران وخواهران بهترین هدف این است که؟؟؟که میتوان مارا به ا..برساند .ای ای روح من جان من قلب من تا زمانی که امتی این چنن داری تا زمانی که حتّی یک ئحزب الهی د رگهواره باشد راهت را که راه ا..است ادامه خواهیم داد .باپیام نوای امت قهرمان ایران دارم ؟؟؟ باشند درخط مان راه ا... است وبه جبهه ها بروند تا به امید خاوند بتوانید ؟ رابرتمام جهان برافراشته بدارید به یت عزیزمان ان رابه صاحب اصلیش زمان (عج) بسپاریم؟محل نوشتن بانه -خداحافظ مهرداد محبی ؟؟؟خواستارم که مرا به دهات مان که آرزویش بین ست -آدرس ؟زیتون عمار لو دهاتی بنام شیر کده وکنار ماشاالله کشاورز رفتن ؟؟؟که دربین دهات مان خیلی خیلی تبلیغات کند چون خیلی از تبلیغانت ؟؟؟مان ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه وصیت نامه شهید مهرداد محبی
  • کلمات کلیدی خیلی ,امام ,محبی ,مهرداد ,نامه ,مهرداد محبی ,برای احیای ,شهید مهرداد ,نامه شهید ,وصیت نامه
بانگ تکبیر ز امواج فضا می آید گوش باشید که آوای خدا می آید پیک وحی است که در غار حرا می آید به محمد ز خداوند ندا می آید ای خلایق همه این طرفه ندا را شنوید گوش های شنوا حکم خدا را شنوید عید مبعث بر مسلمین جهان مبارک ( پایگاه مقاومت شهید حجت اله بیات )

اطلاعات

آخرین جستجو ها