اردیبهشت

به دوستم میگم تو اول ش ت عشقی بودی بعد دست و پا درآوردی :دی ناراحت میشه :| خب راست میگم دیگه هرکی اومد تو زندگیِ این بشر دست رد که به اش نزد هیچ، خودشم براش تیکه تیکه کرد :|بسلامتی و میمنت و مبارکی فک کنم بیست امین ش ت عشقیش رو پشت سر گذاشت :دی ++ این رو تو طالع بینی سال مار نوشته: طبیعت مار چنان اقتضا می کند که حلقه وار به دور فرد دل خواسته اش بپیچد و باعث خفگی او شود !!! مشکل اصلی این دوست منم همینه جوری دور طرف حلقه میزنه که بنده خدا فرار رو به قرار ترجیح میده :دی + این اینترنت ایرانسل جون میکنه چرا انقد!! پستی که براش دوساعت وقت گذاشتمو پروند :|

اطلاعات

همیشه از واژه مطبخ بیشتر از آشپزخونه خوشم میومده :دی + این تارت گوشت غدایِ خوبیه ازش راضیم ++ من امروز بجای افطار یه پارچ شربت آبلیمو تگری خوردم :| از ساعت هشت گذاشته بودمش روبروم باهاش صحبت می :دی +++ این ژلهِ مثل من بدع ِ وگرنه خودش قیافش بهتره :دی

اطلاعات

آخرین جستجو ها