دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۱ شهرکرد

قابل توجه سران محترم دفاتر اسناد رسمی:برگزاری کلاس آموزشی "اجاره" با رویکرد اجاره املاک تیبه گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری کارگاه آموزشی "اجاره با رویکرد اجاره املاک تی" راس ساعت 16 روز چهارشنبه 15مرداد ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد برگزار می گردد.کارگاه های آموزشی ثبت آنی،معتمد و معرف و شهود و وک نیز قبل از این با همکاری منتخبین کانون سر دفتران و دفتر یاران برگزار شده است.روابط عمومی اداره کل از عزیزان سر دفتر و دفتر یار انتظار حضور به موقع حداکثری دارد. منبع:اداره کل ثبت اسناد و املاک استان

اطلاعات

قابل توجه سران محترم دفاتر اسناد رسمی:برگزاری کلاس آموزشی "اجاره" با رویکرد اجاره املاک تیبه گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری کارگاه آموزشی "اجاره با رویکرد اجاره املاک تی" راس ساعت 16 روز چهارشنبه 15مرداد ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد برگزار می گردد.کارگاه های آموزشی ثبت آنی،معتمد و معرف و شهود و وک نیز قبل از این با همکاری منتخبین کانون سر دفتران و دفتر یاران برگزار شده است.روابط عمومی اداره کل از عزیزان سر دفتر و دفتر یار انتظار حضور به موقع حداکثری دارد. منبع:اداره کل ثبت اسناد و املاک استان

اطلاعات

آخرین جستجو ها