کارگاه تخصصی هنر

فیتیله ای ها را همان روز که دیدم ، بخشیدمشان. شناخت رسانه و برخورد عقلانی با آن، بسته به فهم و شعور و شناخت مدیریت رسانه می باشد. در صدا و سیما کشور ما برای تائید و پخش برنامه ای با هر موضوعی می بایست از چندین و چند های مختلف تائیدیه گرفته و برای پخش آن مجوز لازمه صادر بگردد. و تا آنجایی بنده خبر دارد هر برنامه ای اگر در حال پخش هم باشد کوچکترین مورد از هر لحاظ دیده شود ، حین پخش می تواند قطع و از ادامه آن جلوگیری شود. مدیران رسانه انسانهای با شعور ، با سواد و عالم به هر فضایی هستند که در تصمیم گیری هایشان نهایت دقت را بکار می برند. اما هنر مندان . هیچ هنرمندی حق گذاری روی افکار و اعمال خود را ندارد. اگر می داشت هنرمند نمی شد. وقتی برای رسانه ملی برنامه تولید می شود ، مثل برنامه های که زنده و یا به صورت روزانه تولید پخش می شوند دیگر فرصت دقت زیاد یا از بین می رود و یا کم می شود ... خصوصا وقتی که برنامه ای تاریخ تولد آن قدری پیشتر باشد... بداهه گویی جای دقت نویسنده را میگیرد و از روی عادت پیش می روند. بداهه گویی و عادت خبرگی و ارزش هنری هر هنرمندی از خود میگیرد و تبدیل به اتفاقی فاقد ارزش های هنری و جلب مخاطب به طور سلیقه ای می کند. و اگر جایی خود بینی و کم بینی صورت بگیرد می شود همان اتفاق عمو فیتیله هایی که هر روز بچه ها از آنها نهایت لذت و شادی را در ذهن خود به ثبت می رسانند. با آنها هر روز بزرگ می شود و هر گاه که می خواهند به شادی آفرینی مشغول باشند یا حرفهای آنها را تکرار میکنند و یا ادای آنها را در میآورند. خب ... خب ... خب ... مشکل از همین جا شروع می شود... خشم مردم آذربایجان و تورک های مقیم د ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه مدیران خوابند...
  • کلمات کلیدی برنامه ,تورک ,مدیران ,رسانه ,مردم ,ارزش ,مدیران خوابند

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها