میخواهم بیاموزم

استرسم کمتر شده اونقدرا هم که فکر می. سخت نبود ارایه هم لغو شد کلاس خیاطی شروع شده سه جلسه رفتم چهارشنبه امتحان دانش دارم من قوی ام من میتونم

اطلاعات

  • مطالب مشابه هستم
  • کلمات کلیدی
الکی فقط میتونم بگم الکی استرس و دلهره دارم دستام میلرزه لعنتی چته امتحانام که 17 شروع میشه کلاس خیاطی هم هفته ی اینده پس چه مرگته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اطلاعات

خیلی کثیف شدم یک هفته س که . نرفتم تمام موهام چسبیده به هم از خودم بدم میاد کی قراره تغییر کنم نمیدوووونم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اطلاعات

  • مطالب مشابه چرک
  • کلمات کلیدی
شبیه یه قارچ کپک زده شدم که داره چرک ها و . بیشتری رو به خودش جذب میکنه حال به هم زن تر از قبل شدم

اطلاعات

من میخوام تغییر کنم از اینی که الان هستم متنفرم تبدیل به یه موجود بی خاصیت و مفت خور شدم که هیچ کاری نمی کنه هیچ حرکت مثبتی انجام نمیده برای تغییر دادن خودش هیچ تلاشی نمیکنه

اطلاعات

باید برای ارایه اماده بشم مطلب ندارم اصلا اماده نیستم و استرس دارم

اطلاعات

  • مطالب مشابه ارایه
  • کلمات کلیدی
رونق عهد شباب است دگر بستان را می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش خاکروب در میخانه کنم مژگان را ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان مضطرب حال مگردان من سرگردان را ترسم این قوم که بر دردکشان می خندند در سر کار .ابات کنند ایمان را یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی ن.د طوفان را برو از خانه گردون به در و نان مطلب کان سیه کاسه در آ. بکشد مهمان را هر که را خوابگه آ. مشتی خاک است گو چه حاجت که ب...

اطلاعات

  • مطالب مشابه مژده گل
  • کلمات کلیدی

آخرین جستجو ها