پرسه در آرامش

چند شاخه پیچ امین ال ه توی گلدان شیشه ای باریک و بلند روی ک نت گذاشته ام! ما امروز قرار یود برویم پیاده روی و تپه نوردی با۳ تا از بهترین دوستانم. ساعت ۷.۴۵ دقیقه بیدار شدم و برای ایشان شیرموز درست به همراه لقمه نان و پنیر و سالاد و شامی از ب. ی ری لباس توی ماشین ریختم و برگشتم توی تخت تا مدیتیشن کنم که نشد و ۹.۲۰ دقیقه دوش گرفتم و ی ری لباس دیگر توی ماشین انداختم و آماده شدم. یک بطری آب با لیموی تازه برداشتم و یکظرف انگور و خیار برای توی راهم چون صبحانه نخورده بودم. لباسها را بیرون پهن و ساعت ۱۰.۳۰ از خانه زدم بیرون. ساعت ۱۱ و پنج دقیقه رسیدم و با نا ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه پیچ امین ال ه
 • کلمات کلیدی خانه ,دوست ,دقیقه ,ساعت ,فرشته ,امین ,امین ال ه ,نازنین دوست ,راروشن , خدایا سپاسگزارم ,برگشتیم خانه
آفتاب از لای صورتم را نوازش میداد و ایشان تند تند میچرخید! بیدار شدم و دستشویی رفتم. ساعت ۶.۵ بود؛ تا ساعت ۷.۴۵ دقیقه که ساعت ایشان زنگ بزند زمان داشتم تا هیپنوتیزم و مدیتیشن روزم را انجام بدهم. درست ۱ ساعت به درازا کشید کارم. بلند شدم برای ایشان آب آناناس درست با یک ساندویچ و کمی انگور دادم برد با خودش. خانه را گردگیری و دوسری لباس شستم و دوش گرفتم و ساعت ۱۰ از خانه بیرون آمدم. یک لیوان آب پرتقال و یک لیوان آناناس خوردم. ۱۰.۵ رسیدم مارکت و مهربان دوست هم آمد؛ یدها را انجام دادم و رفتیم نان سنگک یدیم و رفتیم پلازا تا مانده یدمان را انجا? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه دعایم کن
 • کلمات کلیدی دوستم ,گفتم ,پیام ,پدرم ,خانم ,ایشان ,حساب پدرم ,دختر ,شماره حساب ,مهربان دوست
چند شاخه پیچ امین ال ه توی گلدان شیشه ای باریک و بلند روی ک نت گذاشته ام! ما امروز قرار یود برویم پیاده روی و تپه نوردی با۳ تا از بهترین دوستانم. ساعت ۷.۴۵ دقیقه بیدار شدم و برای ایشان شیرموز درست به همراه لقمه نان و پنیر و سالاد و شامی از ب. ی ری لباس توی ماشین ریختم و برگشتم توی تخت تا مدیتیشن کنم که نشد و ۹.۲۰ دقیقه دوش گرفتم و ی ری لباس دیگر توی ماشین انداختم و آماده شدم. یک بطری آب با لیموی تازه برداشتم و یکظرف انگور و خیار برای توی راهم چون صبحانه نخورده بودم. لباسها را بیرون پهن و ساعت ۱۰.۳۰ از خانه زدم بیرون. ساعت ۱۱ و پنج دقیقه رسیدم و با نا ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه پیچ امین ال ه
 • کلمات کلیدی خانه ,دوست ,دقیقه ,ساعت ,فرشته ,امین ,امین ال ه ,نازنین دوست ,راروشن , خدایا سپاسگزارم ,برگشتیم خانه
دیروز یک ایمیل از کارم آمد که بر سر کار! گفتم میخواهم شبها زود بخوابم تا امروز نه روز از ماه گذشته هنوز نتوانستم!صبح زود بلند شدم و نوای پرندهها توی اتاق میپیچید. توی تخت ماندم تا ۸ و بلند شدم و به ایشان سالاد دادم با شیر انبه و یک کره عسل و رفت سر کارش. من برگشتم توی تخت و پیامهام را چک و به دوستی پاسخ دادم که ۸.۵ زنگ زد و حرف زدیم کمی . هیپنوتیزم و مدیتیشن انجام دادم تا ۹.۵. بلند شدم و پیلاتز را انجام دادم، ملافه تخت را انداختم برای شستن و یک تمیز کشیدم روی تخت. ماسک صورتم را گذاشتم و دوش گرفتم. صبحانه هندوانه و طالبی و پاپایا خوردم و نشستم کمی تی وی د? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ایرانم
 • کلمات کلیدی خانه ,دادم ,درست ,ایشان ,فرشته , خدایا ,درست ,خانه ماندم
ناخنهایم را پاک و ازته گرفته ام. دستهایم مانند دخترمان دبستانی شده است. موهایم را کوتاه کرده ام و قرص آهن میخورم. چندتا از اکانت هایی که داشتم را بستم و پروفایل را دی اکتیو . تنها اینستادارم. سر خودم را خلوت کرده ام چون کارهای زیادی دارم، چهارشنبه یک اینترویو دارم! پیش از بستن م چشمم به ع جو افتاد با آن دندانهای درشتش. من و جو هم سن هستیم. جو ادمین بود و همه کارهای ما روی دوشش بود، مهربان و خنده رو و کمک رسان بود. درست هم سن من است، دوتا دختر دارد و با یکی از دانشجوهای دانشکده خودمان ازدواج کرد. همیشه بدون کفش بود و همیشه کاری و مهربان.ع چند دختر در کن? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ایوای مدل ۲۰۱۹
 • کلمات کلیدی ترس ,دوست ,خیلی ,ایشان ,خانه ,رفتیم ,دوست دارم ,انجام بدهم
سال ۲۰۱۹ با شتاب تر از سال پیش می گذرد انگار ! یکی از کارهایی که میخواهم انجام بدهم خو دن در ساعت ۱۰ شب است که هنوز نشده. ب ۱۲ و امشب ساعت الان ۱۲.۱۸ است و تازه کرمهایم را زدم و توی تخت نشستم. باد خنک کولر ملافه تمیز را خنک کرده؛ تا بیست دقیقه پیش بین دو آشپزخانه در آمدو شد بودم چون یکی از یخچالها کار نمیکرد و هر چی توی فریزر بود رفت توی آن یکی فریزر به سختی! ایشان هم نشسته بود و یخچال میدید که فردا بروم ب م! ی ری چیز هم دوریختم مانند ترشیهای مانده و چیزهایی که مانده بود، ساعت ۱۲ با فرشته بردیم بیرون! حالا باید اسمارتر ید کنم و همه چیز را تازه ب م. یکباره ? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۰۱۹ روی دور تند
 • کلمات کلیدی ایشان ,گرفتم ,انجام ,ساعت ,خانه ,امید ,درست
سفر بودم و در پی یادگیری و آموزش، مهمانی پشت مهمانی انگار که سال به پایان برسد هم را نخواهیم دید! ساعت ۲.۵ بامداد است و صدای ظرفشویی به گوش نمیرسد. گمانم کارش به پایان رسیده. کوهی از ظرف شسته شده روی ک نت است تا فردا که جا به جا کنم. فردا تنها طی و جارو دارم چون نیمه شبی خانه را گرگیری و سرویس مهمان را تمیز . غذا به اندازه چند روز دارم، دسر و شیرینی و یک یخچال پر از میوه. امشب میزبان دوستان خوبم بودم و این آ ین مهمانی من بود. فردا باید بنشینم مانند یک دانش آموز خوب کارهایم را انجام بدهم. زندگی از همیشه بهتر است و سرشارم از نور. دستهایم را باز میکنم و قلب? ...

اطلاعات

باد خنک کولر روی تخت میوزد، پاهای خیسم را رها روی تخت تا خنک شوند. انگار همه گرمای بدنم از پاهایم بیرون میزند. پاهای خسته ام، پاهای همراهم.ساعت ۱۲.۳۸ دقیقه است، تا همین ۳۸ دقیقه پیش مهمانها آ ین بوسه ها و قهقهه ها را زدند و رفتند. ظرفهای بستنی را توی ماشین جا دادم و آشپزخانه را تمیز و طی هم کشیدم. گلدان بزرگ گل رز را روی میز راهرو گذاشتم. امروز میخواستم گل ب م که فراموش و دوستم برایم آورد. خدایا سپاسگزارم. امروز هوا بی اندازه گرم بود، ایشان از سر کار که آمد ناهارش را خورد و خوب خو د. غروب آب پاشهای باغ را روشن کرد و من هم کارهایم را تند تند می و نگاهش م? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه گرمای تابستانی
 • کلمات کلیدی ایشان ,خانه ,ساعت ,میوه , یدم ,شستم ,رفتم سراغ ,برگشتم خانه ,دستمال تو ,درست ,خدایا سپاسگزارم
سلام عزیزم هر سوالی دارید بپرسید. تنها یک راه من بگذارید تا پاسختان را بدهم یا یک کلمه که رمز بگذارم تا پاسختان را خودتان بخوانید.

اطلاعات

دستهایم بوی بهار نارنج میدهند، همه اتاق خواب بوی بهار نارنج میدهد. کرمم را میزنم و شمع اتاق خواب راروشن میکنم خودم را توی تخت جا میدهم. ایشان نشسته و به کارهایش میرسد. برنامه فردا و پس فردایم را مینویسم، اینکه چه باید بخورم را هم مینویسم. ب خوب نخو دم و شاید تا سه بیدار بودم. صبح نور خورشید از لای کرکره ها روی تخت جاخوش کرد و بیدار شدم. نزدیک ۸ بود که بیدار شدم، هنه شب باران آمده بود، ربدشام صورتیم را پوشیدم وکتری را پر و روی گاز گذاشتم. یک ساندویچ کالباس برای ایشان درست و کراسان کره و عسل با شیرموز و ایشان ۸.۲۰ دقیقه رفت. یک لیوان آب ولرم و لیمو خوردم. ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه بهارنارنج
 • کلمات کلیدی خوردم ,ایشان , ,خواب ,خانه ,درست ,اتاق خواب ,هفته هایی ,سپاسگزارم سپاسگزارم ,خواهر جانان ,پرتقال تازه
صبح ۷.۵ بیدار شدم. خواب میدیدم که توی فرودگاه هستم و به آفیسر چند تا حرف بد زدم و روی کاغذ هم چند تا نوشتم. آفیسر هم کاغذ را به وایزرش نشان و ویزام را کنسل د. حالا تو خواب داشتم میگفتم باید برگردم خانه و اگر دوباره خواستم بیایم راهم نمیدهند! به خودم گفتم راه ندهند بهتر! ی جهانخوار!!!! بیدار شدم و گفتم آخیش حالا میتوانم بروم ! هوا آفت بود و یک دور توی خانه چرخیدم. نور خورشید روی درختها می ید. زمینها هنوز خیس بودند.از این زیباتر؟ بلند شدم و پیامهایم را چک ، برای ایشان آب آناناس درست و یک موز و کراسانش. ناهار ندادم چون میامد خانه. خودم هم آب پرتقال خوردم . ? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه یاور
 • کلمات کلیدی ایشان ,خانه ,ماشین ,ساعت ,دادم ,بیدار ,درست ,قرمه سبزی ,مدیتیشن ,راروشن ,سامان دادم
ساعت ۱۰.۴۵ دقیقه شب است. صدای تیک تیک ساعت برآرامش نشیمن خش میاندازد. ایشان روبه روی من نشسته و فرشته هم کنارش دراز کشیده است. شمع وارمز خاموش شدهوقوری کج روی وارمر نشسته است. دانه تمشک را زیر دندانم فشار میدهم. بلند میشوم و لپتاپ و دفترم را میبرم توی آفیس میگذارم و توی کشوهای میز به دنبال دفتر کوچکی هستم که توی کیفم جاشود و یادداشتهایم را بنویسم. یک دفتر سیمی پیدا میکنم، سفید است انگار. چندبرگ آن نوشته است. یادداشتهای پدرم هستند از مبارزاتش برای میهنش. دفتررا توی کشو میگذارم و از توی کتابخانه یک دفتر چه کوچک سیمی پیدا میکنم که خودم در آن کمی نوشته ام. ? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ایمان به تو
 • کلمات کلیدی ایشان ,بیرون ,خانه ,انجام ,فرشته ,سپاسگزارم ,خدایا سپاسگزارم ,برای ایشان ,درست ,سپاسگزارم سپاسگزارم ,گوجه فرنگی
صبح زود ایشان بیدار شد که برود و من هم بیدار شدم؛ همچنان توی تخت بودم و ایشان رفت. نشستم پست دیروز را نوشتم. کمی ایمیل نگاری ، کتاب خواندم و تا ۱۱ توی تخت ماندم. چند لیوان آب خوردم هوا سرد بود امروز هم، غذای فرشته را گرم و صورتم را یک پیلینگ زدم و داشتم میرفتم دوش بگیرم که یادم آمد غذای فرشته روی گاز هست. غذایش را دادم و دوش گرفتم. یک لیوان آب هویج خوردم و برنامه دوست داشتنیم را تماشا و صورتم را ماساژ دادم و کمی هم کتاب خواندم.نصف پاپایا را خوردم. آشپزخانه را سامان دادم و به پرنده هایم دانه دادم. یک چای سبز درست و یک موز خوردم و رفتم نشستم برای ایشان ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه پا ازی هاله
 • کلمات کلیدی ایشان ,دادم ,خوردم ,خانه ,ساعت ,هاله ,ایشان پیام ,داشته باشید ,برای ایشان ,درست ,پرنده هایم
امروز چهارشنبه است و روزهای پایانی بهار است و من با یک سویت نشستم و هوا همچنان سرد است! دوشنبه ایشان ساعت ۷ رفت و میدانستم با ترافیک صبح سر ساعتی که میخواهد نمیرسد. مدیتیشن کوتاهی انجام دادم و آنجور که باید خوب نبود! ساعت ۸ بلند شدم و آب ولرم و لیمو و آب هویج خوردم. تا ۱۱ خانه را تمیز و بین کارهایم ۷ دقیقه نشستم و بخشی از یک کتاب را خواندم. ۳ دور ماشین را زدم. ساعت ۱۱ تا ۱۱.۵ کمی ویدیو تماشا و ۱۱.۵ دوش گرفتم و ۱۲.۱۵ رفتم سوی کلاس یوگام. توی راه به دوست مانیک زنگ زدم چون ب زنگ زده بود و من ندیده بودم. بسیار بدحال بود چون یکی از بستگانش دست داه بود. خیلی حالش ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه من چه سبزم امروز
 • کلمات کلیدی ایشان ,ساعت ,خانه ,کشیدم ,درست ,بسته ,درست ,برگشتم خانه ,تمیز ,مدیتیشن ,برای پرنده
صبح ۷.۵ بیدار شدم. خواب میدیدم که توی فرودگاه هستم و به آفیسر چند تا حرف بد زدم و روی کاغذ هم چند تا نوشتم. آفیسر هم کاغذ را به وایزرش نشان و ویزام را کنسل د. حالا تو خواب داشتم میگفتم باید برگردم خانه و اگر دوباره خواستم بیایم راهم نمیدهند! به خودم گفتم راه ندهند بهتر! ی جهانخوار!!!! بیدار شدم و گفتم آخیش حالا میتوانم بروم ! هوا آفت بود و یک دور توی خانه چرخیدم. نور خورشید روی درختها می ید. زمینها هنوز خیس بودند.از این زیباتر؟ بلند شدم و پیامهایم را چک ، برای ایشان آب آناناس درست و یک موز و کراسانش. ناهار ندادم چون میامد خانه. خودم هم آب پرتقال خوردم . ? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه یاور
 • کلمات کلیدی ایشان ,خانه ,ساعت ,دادم ,ماشین ,گذاشتم ,درست ,قرمه سبزی ,مدیتیشن ,راروشن ,سامان دادم
امروز چهارشنبه است و روزهای پایانی بهار است و من با یک سویت نشستم و هوا همچنان سرد است! دوشنبه ایشان ساعت ۷ رفت و میدانستم با ترافیک صبح سر ساعتی که میخواهد نمیرسد. مدیتیشن کوتاهی انجام دادم و آنجور که باید خوب نبود! ساعت ۸ بلند شدم و آب ولرم و لیمو و آب هویج خوردم. تا ۱۱ خانه را تمیز و بین کارهایم ۷ دقیقه نشستم و بخشی از یک کتاب را خواندم. ۳ دور ماشین را زدم. ساعت ۱۱ تا ۱۱.۵ کمی ویدیو تماشا و ۱۱.۵ دوش گرفتم و ۱۲.۱۵ رفتم سوی کلاس یوگام. توی راه به دوست مانیک زنگ زدم چون ب زنگ زده بود و من ندیده بودم. بسیار بدحال بود چون یکی از بستگانش دست داه بود. خیلی حالش ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه من چه سبزم امروز
 • کلمات کلیدی ایشان ,ساعت ,خانه ,گرفتم ,کشیدم ,درست ,درست ,برگشتم خانه ,تمیز ,مدیتیشن ,برای پرنده
امروز روز نهایی این دوره است.نخست داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. موهبتهای دیروز را به یاد میاوریم. برای هر یک میگوییم سپاسگزارم . در دیروزمان کند و کاو میکنیم و هر موهبتی که به یادمان آمد به سادگی میگوییم سپاسگزارم.از این پس هرروز به بازبینی روز پیشتان بپردازید و موهبتهای آنرا فهرست کنید. سپاسگزارش باشد. در پایان روزتان پیش از خواب برای بهترین چیزی که درروز پیشامده سپاسگزار باشید. ۲۸ روز به پایان رسید دوستان، اگر میتوانید زیر این پست بنویسید که چگونه بوده است چون دیگران را کمک میکنید که آنها هم آغاز ? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۸
 • کلمات کلیدی خانه ,ایشان ,ساعت ,دقیقه ,گفتم ,نبود ,برگشتم خانه ,پیام داده ,ایشان ساعت
صبح زود ایشان بیدار شد که برود و من هم بیدار شدم؛ همچنان توی تخت بودم و ایشان رفت. نشستم پست دیروز را نوشتم. کمی ایمیل نگاری ، کتاب خواندم و تا ۱۱ توی تخت ماندم. چند لیوان آب خوردم هوا سرد بود امروز هم، غذای فرشته را گرم و صورتم را یک پیلینگ زدم و داشتم میرفتم دوش بگیرم که یادم آمد غذای فرشته روی گاز هست. غذایش را دادم و دوش گرفتم. یک لیوان آب هویج خوردم و برنامه دوست داشتنیم را تماشا و صورتم را ماساژ دادم و کمی هم کتاب خواندم.نصف پاپایا را خوردم. آشپزخانه را سامان دادم و به پرنده هایم دانه دادم. یک چای سبز درست و یک موز خوردم و رفتم نشستم برای ایشان ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه پا ازی هاله
 • کلمات کلیدی ایشان ,دادم ,خوردم ,خانه ,ساعت ,هاله ,داشته باشید ,برای ایشان ,درست ,پرنده هایم ,کتاب خواندم
امروز روز نهایی این دوره است، نخست داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. موهبتهای دیروز را به یاد میاوریم. برای هر یک میگوییم سپاسگزارم . در دیروزمان کند و ماو میکنیم و هر موهبتی مه به یادمان آمد به سادکی میگوییم سپاسگزارم.از این پس هرروز به بازبینی روز پیشتان بپردازید و موهبتهای آنرا فهرست کنید. سپاسگزارش باشد. در پایان روزتان پیش از خواب برای بهترین چیزی که درروز پیشامده سپاسگزار باشید. ۲۸ روز به پایان رسید دوستان، اگر میتوانید زیر این پست بنویسید که چگونه بوده است چون دیگران را کمک میکنید که آنها هم آغاز ک ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۸
 • کلمات کلیدی خانه ,ایشان ,ساعت ,دقیقه ,گفتم ,نبود ,برگشتم خانه ,پیام داده ,ایشان ساعت ,میگوییم سپاسگزارم
روزتان خوش، این پست بلند بالاست از خام گیاهخواری داریم تا مدیتیشن و روزانه نویسی و انتخابات. من چند تا پست یادم هست که بنویسم، یکی درباره مدیتیشن و هیپنوتیزم که لادن عزیز پرسیده بود. دیگری درباره بازسازی هاله بدن و دیگری که مری عزیز یادم آورد برای ارتعاشات هست و دوست دیگری درباره خام گیاه خواری پرسیده بود که گفتم پس از پایان دوره سپاسگزاری مینویسم که چه میکنم که از امروز مینویسم. امروز نخستین روز چله خام گیاهخواری من بود. ایشان دوباره صبح زود بیدار شد و ما هم بیدار شدیم. کمی بهتر شده بود و دوش گرفت و گرم پوشید. توی تخت دراز کشیده بودم و پشتش ب ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه پله پله تا آرامش
 • کلمات کلیدی مدیتیشن ,درست ,میخورم ,آرامش ,آرام ,ساعت ,درست میکنم ,درست ,نباید باشد ,برای خودم ,انجام میدهم
مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. به قلبتون بی شید و چشمانتان را ببندید و در دل بگویید سپاسگزارم. لیست آرزوهایتان( روز ۱۳) را نیاز داریم؛ یک به یک بخوانید و چشمانتان را ببندید، انرژیتان را روی قلبتان بگذارید و بگویید سپاسگزارم. پیش از خواب فراموش بهترین پیشامد روزتان را به یاد بیاورید و سپاسگزار آن باشید.من از فردا سپاسگزاری خود را دوباره آغاز میکنم چون روزهایم در هم و برهم شدندو چندروزش جا ماند.بنابراین از فردا آغاز میشود. به ایش ...

اطلاعات

۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و اینکه چرا برای هریک سپاسگزار هستیم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک با دل و جان سه بار میگوییم سپاسگزارم. فهرست ده تا از آرزوهای خودمان را مینویسیم ( یا آنکه پیشتر نوشته ایم)، یک به یک میخوانیم و ۱ دقیقه جوری آنرا میبینیم که انگار به آن دست پیدا کرده ایم و برای داشتن هریک تا جایی که میشود شاد و سپاسگزار باشیم.این فهرست را همراه خود داشته باشید و دست کم دوبار به آن نگاه کنید و از ژرفای دل و تا آنجایی که میتوانید سپاسگزار باشید. پیش از خواب بهترینِ روزتانرا برگزینید و برایش سپاسگزار باشید. روز شنبه ایشان خانه بود ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۲
 • کلمات کلیدی ایشان ,سپاسگزار ,خانه ,گذاشتم ,درست ,صبحانه ,تمیز ,سپاسگزار باشید
به پایان م.امروز ده تا از داشته هایمان را مینویسیم و اینکه به چه سبب بردی هریک سپاسگزار هستیم. از شماره ۱ میخوانیم و در پایان سه بار میگوییم سپاسگزارم. امروز آگاه و هوشیار باشید که در پیرامونتان چه میگذرد و هر یک را نشانه ای بدانید برای سپاسگزاری. دست کم ۷ نشانه را ببینید و سپاسکزار باشید. اگر کودکی را دیدید سپاسگزار باشید برای داشتن نوزادتان( شاید نداشته باشید)، اگر ی را با وزن دلخواهتان دیدید سپاسگزار وزن دلخواه خود باشید. اگر یک بانک را دیدید سپاسگزار دارایی هایتان باشید. اگر مهربانی دیدید سپاسگزار دوست داشته شدنتان باشید و....شاید اکنون اینها ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۵
 • کلمات کلیدی سپاسگزارم , یدم ,خانه ,سپاسگزار ,ایشان ,فرشته ,خدایا سپاسگزارم ,درست ,سپاسگزارم سپاسگزارم ,سپاسگزارم برای ,مربای آلبالو
نخستین گام سپاسگزاری مانند ۲۶ روز گذشته است. ۱۰ موهبتی که داریم را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. هر بار که نگاهمان به خودمان توی آینه افتاد از خود سپاسگزاری میکنیم. اکرمیتوانید سه چیزدر خود بی د که برای آنها سپاسگزار هستید از خودتان. (خودشیفتگی نیست ). از ته دل سپاسگزار باشید. پیش از خواب یادمان باشد برای بهترین پیشامد روز سپاسگزار باشیم.پنجشنبه خانه یکی از دوستانم مهمان بودم. ایشان رفت و برای ناهارش میوه گذاشتم و یک کراسان و شیرموز برای صبحانه اش. کمی توی تخت ماندم و ساعت ۹.۵ بلند شدم دوش گرفتم. هوا سرد و بارانی بود و ک? ...

اطلاعات

امروز روز نهایی این دوره است، نخست داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. موهبتهای دیروز را به یاد میاوریم. برای هر یک میگوییم سپاسگزارم . در دیروزمان کند و ماو میکنیم و هر موهبتی مه به یادمان آمد به سادکی میگوییم سپاسگزارم.از این پس هرروز به بازبینی روز پیشتان بپردازید و موهبتهای آنرا فهرست کنید. سپاسگزارش باشد. در پایان روزتان پیش از خواب برای بهترین چیزی که درروز پیشامده سپاسگزار باشید. ۲۸ روز به پایان رسید دوستان، اگر میتوانید زیر این پست بنویسید که چگونه بوده است چون دیگران را کمک میکنید که آنها هم آغاز ک ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۸
 • کلمات کلیدی خانه ,ایشان ,ساعت ,دقیقه ,گفتم ,نبود ,برگشتم خانه ,پیام داده ,ایشان ساعت ,میگوییم سپاسگزارم
روزتان خوش، این پست بلند بالاست از خام گیاهخواری داریم تا مدیتیشن و روزانه نویسی و انتخابات. من چند تا پست یادم هست که بنویسم، یکی درباره مدیتیشن و هیپنوتیزم که لادن عزیز پرسیده بود. دیگری درباره بازسازی هاله بدن و دیگری که مری عزیز یادم آورد برای ارتعاشات هست و دوست دیگری درباره خام گیاه خواری پرسیده بود که گفتم پس از پایان دوره سپاسگزاری مینویسم که چه میکنم که از امروز مینویسم. امروز نخستین روز چله خام گیاهخواری من بود. ایشان دوباره صبح زود بیدار شد و ما هم بیدار شدیم. کمی بهتر شده بود و دوش گرفت و گرم پوشید. توی تخت دراز کشیده بودم و پشتش ب ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه پله پله تا آرامش
 • کلمات کلیدی مدیتیشن ,درست ,میخورم ,آرام ,آرامش ,خوردم ,درست میکنم ,درست ,نباید باشد ,برای خودم ,داشته باشید
امروز روز نهایی این دوره است، نخست داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. موهبتهای دیروز را به یاد میاوریم. برای هر یک میگوییم سپاسگزارم . در دیروزمان کند و ماو میکنیم و هر موهبتی مه به یادمان آمد به سادکی میگوییم سپاسگزارم.از این پس هرروز به بازبینی روز پیشتان بپردازید و موهبتهای آنرا فهرست کنید. سپاسگزارش باشد. در پایان روزتان پیش از خواب برای بهترین چیزی که درروز پیشامده سپاسگزار باشید. ۲۸ روز به پایان رسید دوستان، اگر میتوانید زیر این پست بنویسید که چگونه بوده است چون دیگران را کمک میکنید که آنها هم آغاز ک ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۸
 • کلمات کلیدی خانه ,ایشان ,ساعت ,دقیقه ,گفتم ,نبود ,برگشتم خانه ,پیام داده ,ایشان ساعت ,میگوییم سپاسگزارم
مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک از آنها مینویسیم که چرا برای آنها سپاسگزاریم. یکی از کارهای نادرست یا یک لغزشی که در زندگی داشته ایم را برگزینید و ۱۰ موهبتی را که در پی آن داشته اید بنویسید. بنویسید که چه آموختید و این آموزه های به شما چه کرده اند. چه چیز خوبی به زندگیتان آورده اند. دستاورد های آن چه بوده است. فراموش نکنیم پیش از خواب سپاسگزاری برای بهترین چیزی که امروز پیش رویمان گذاشته شده است. درباره بستن هاله پرسیده بودید در ادامه مینویسم چون میتواند پرسش دیگران هم باشد که رویشان نمیشود رخ بنمایند! ب رعد و برق ز ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۶
 • کلمات کلیدی زندگی , جایی ,ساعت ,انرژی ,دیگران ,خانه ,بیشتر مردم ,کنید اگر ,زندگی کرده ,شدم، جایی ,برای خودم
مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک از آنها مینویسیم که چرا برای آنها سپاسگزاریم. یکی از کارهای نادرست یا یک لغزشی که در زندگی داشته ایم را برگزینید و ۱۰ موهبتی را که در پی آن داشته اید بنویسید. بنویسید که چه آموختید و این آموزه های به شما چه کرده اند. چه چیز خوبی به زندگیتان آورده اند. دستاورد های آن چه بوده است. فراموش نکنیم پیش از خواب سپاسگزاری برای بهترین چیزی که امروز پیش رویمان گذاشته شده است. درباره بستن هاله پرسیده بودید در ادامه مینویسم چون میتواند پرسش دیگران هم باشد که رویشان نمیشود رخ بنمایند! ب رعد و برق ز ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۶
 • کلمات کلیدی زندگی , جایی ,دیگران ,ساعت ,کرده ,داشته ,زندگی کرده ,کنید اگر ,شدم، جایی ,برای خودم ,سپاسگزارم برای ,خدایا سپاسگزارم برای
به پایان م.امروز ده تا از داشته هایمان را مینویسیم و اینکه به چه سبب بردی هریک سپاسگزار هستیم. از شماره ۱ میخوانیم و در پایان سه بار میگوییم سپاسگزارم. امروز آگاه و هوشیار باشید که در پیرامونتان چه میگذرد و هر یک را نشانه ای بدانید برای سپاسگزاری. دست کم ۷ نشانه را ببینید و سپاسکزار باشید. اگر کودکی را دیدید سپاسگزار باشید برای داشتن نوزادتان( شاید نداشته باشید)، اگر ی را با وزن دلخواهتان دیدید سپاسگزار وزن دلخواه خود باشید. اگر یک بانک را دیدید سپاسگزار دارایی هایتان باشید. اگر مهربانی دیدید سپاسگزار دوست داشته شدنتان باشید و....شاید اکنون اینها ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۵
 • کلمات کلیدی یدم ,سپاسگزار ,ایشان ,دیدید ,سپاسگزارم ,سپاسگزاری ,درست ,فرشته کوچولو ,سپاسگزارم سپاسگزارم , یدم برای ,دیدید سپاسگزار
کار هرروزمان چیست؟ نوشتن موهبتهایی که داریم و اینکه چرا برای آنها سپاسگزاریم.خواندن آنها و بیان سپاسگزاری در پایان هر یک برای ۳ بار. امروز پنج بار در روز تان دست نگهدارید و تنها به هوایی که به درون میکشید بین ید. به دم و بازدمتان، در این پنج دم و بازدم به جریان هوایی که به درون میکشید و بیرون میدهید بی شید و برای آن سپاسگزار باشید. پس از این ۵ بار دم و بازدم بگویید برای هوایی که به درون میکشم سپاسگزارم و تا میتوانید برای این هوای گرانبها سپاسگزار باشید. فراموش نکنید پیش از خواب به سپاسگزاری برای بهترین پیشامد روز سپاسگزار باشید. ساعت ۶.۴۵ دقیقه ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۳
 • کلمات کلیدی ساعت ,سپاسگزارم , برای ,بودیم ,رفتیم ,نشستیم ,سپاسگزار باشید ,سپاسگزارم برای ,خدایا سپاسگزارم ,سالاد الویه ,درون میکشید
فهرست ده تایی موهبتهایمان را مینویسیم و چرای سپاسگزاریمان را هم در پی هر یک مینویسیم. از شماره یک میخوانیم و در پایان هر یک ۳ بار میگوییم سپاسگزارم.۱۰۰ گام سپاسگزاری داریم امروز و با هر گامتان سپاسگزار هستیم. اینکه خانه هستید یا سرکار یا هرکجای دیگر؛ یادمان باشد هر با گام بگوییم خدایا سپاسگزارم. من میگویم زیاده روی هیچ زیانی ندارد! هر چه بیشتر بهتر. پیش از خواب بهترین رویداد روزمان را به یاد می آوریم و برای آن سپاسگزاری میکنیم. امروز برای ایشان میوه و آبمیوه و نان شیرمال گذاشتم با یک بطری آب و رفت. من هم یک لیوان آبمیوه خوردم و به گلهایم آب دادم و ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۹
 • کلمات کلیدی گذاشتم ,سپاسگزارم ,ایشان , مهربان ,دیگران ,میوه , مهربان باشیم، ,باشیم، مهربانی ,سپاسگزارم سپاسگزارم ,چیزهای خوشمزه ,بلند بلند , مهربان باشیم، ?
۱۰ تا از موهبتهای زندگیمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک میگوییم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم.از بین انی که در زندگی ما هستند ۳ نفر را گلچین میکنیم چرا که به گونه ای میخواهیم به آنها کمک کنیم را. اگر از آنها ع ی داشته باشیم آن ع را در دست میگیریم و چشمانمان را میبندیم. برای یک دقیقه میپنداریم که تندرستی، دارایی، کامی را به آنها بازگشته است و به ما اینرا می گویند. چشمان را باز میکنیم و به ع نگاه میکنیم. و میگوییم برای تندرستی، کامیاب، شادی (آن فرد) سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم. برا ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۴
 • کلمات کلیدی خیلی ,گذاشتم ,ایشان ,سپاسگزارم ,سالاد ,دوستم ,باید بروم , خدایا بفهمانم ,سالاد الویه ,خورشت بادمجان ,خیلی خسته
چیزی به پایانش نمانده است! مانند هر روز صبح ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. ۳ چیزی یا خواسته که در زندگیتان چشم به راه پیامدهای شگفت انگیز آنها هستید به یاد بیاورید. آنها را به گونه ای را بنویسید که انگار به آن پیامدهای شگفت انگیز دست یافته اید. برای سرانجام شگفت انگیز.........سپاسگزارم. باورتان برای سپاسگزاری به گونه ای باشد که انگار خواستتان هم اکنون در دستانتان گذاشته شده است. با تک تک یاخته هایتان سپاسگزار باشید و باورش کنید. در آینده پیش ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۱
 • کلمات کلیدی ساعت , برای ,سپاسگزار ,دادم , یدم ,گذاشتم ,شگفت انگیز ,برای خودم ,سامان دادم ,فریزر گذاشتم ,گذاشتم برای
مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. به قلبتون بی شید و چشمانتان را ببندید و در دل بگویید سپاسگزارم. لیست آرزوهایتان( روز ۱۳) را نیاز داریم؛ یک به یک بخوانید و چشمانتان را ببندید، انرژیتان را روی قلبتان بگذارید و بگویید سپاسگزارم. پیش از خواب فراموش بهترین پیشامد روزتان را به یاد بیاورید و سپاسگزار آن باشید.من از فردا سپاسگزاری خود را دوباره آغاز میکنم چون روزهایم در هم و برهم شدندو چندروزش جا ماند.بنابراین از فردا آغاز میشود. به ایش ...

اطلاعات

۱۰ موهبتی را که داریم فهرست وار مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم که چرا برای داشتنشان سپاسگزاریم. اینکه فهرست هرروزتان یکی باشد یا هرروز یک چیز دیگر در فهرست داشته باشید زیاد مهم نیست. هر یک را میخوانیم و سه بار میگوییم سپاسگزارم برای هر یک. فهرستی مینویسیم از ده تا از کارهایم که در یادمان هستند و به آن همیشه فکر می کنیم و میتوانیم نان آنرا "فهرست جادویی کارهایم" بگذاریم. سه تا از آنها را که برجسته تر در یادمان هستند را برگزینید و ببینید که انجام شده اند و باور کنید که انجام شده اند و از ته دل سپاسگزار باشید. ۱ دقیقه زمان بگزارید روی هر کدام و آنه? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۸
 • کلمات کلیدی خوردم ,خانه ,ایشان ,گذاشتم ,دقیقه ,درست ,درست ,فرشته کوچولو ,دوستم پیام ,پرنده هایم ,یادمان هستند
ماامروز۱۰ تا از داشته هایمان را برای آنها سپاسگزار هستیم در دفتر خوشگلمون که پراز انرژی مثبت است مینویسیم اینکه چرا سپاسگزار هستیم. یک به یک میخوانیم و برای هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. امروز یک چک داریم! برای خودمان! چک را میتوانید از اینجا کنید. چک را به نام خودتان مینویسید و همینطور پولی که نیاز دارید. این چک را امروز همراه خود داشته باشید و در دستان بگیرید و انگار میخواهید با پولتان و آن چک چیزی را که دوست دارید ب ید و داشته باشید، شادیتان را در خودتان جاری کنید و سپاسگزار باشی. سپاسگزار و شاد برای داشتن و دارا بودن. این چک را جایی بگذاری? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۷
 • کلمات کلیدی باشیم ,سپاسگزار ,پولدار ,درست ,داشته ,خوبی ,درست ,آ ش میرویم ,برای داشتن ,سپاسگزار هستیم
مانند روزهای پیشین ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم، یک به یک میخوانیم و در پایان میگوییم سپاسگزارم. من چشمهام را میبندم و با هر باز گفتن انگار یک موجی از قلبم بیرون میرود، هر بار این موج گسترده تر از پیش است. از صبح که چشمانمان را باز میکنیم سپاسگزاری را آغاز میکنیم. به هر چه دست میزنیم، میبینیم، بر میداریم برای همه چیز سپاسگزاری میکنیم. سنگمان را پیش از خواب از یاد نبریم، سپاسگزاری برای بهترین چیزی که در روزپیش آمده پیش از خواب. الهی روزتان پر از چیزهای خوب بوده باشد که ندانید برای کدام سپاسگزار باشید.به گمانم امروز ۸ بیدار شدم، از پشت شی? ...

اطلاعات

ماامرزو ۱۰ تا از داشته هایمان را برای آنها سپاسگزار هستیم در دفتر خوشگلمون که پراز انرژی مثبت است مینویسیم اینکه چرا سپاسگزار هستیم. یک به یک میخوانیم و برای هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. امروز یک چک داریم! برای خودمان! چک را از "اینجا" میتوانید کنید. چک را به نام خودتان مینویسید و همینطور پولی که نیاز دارید. این چک را امروز همراه خود داشته باشید و در دستان بگیرید و انگار میخواهید با پولتان و آن چک چیزی را که دوست دارید ب ید و داشته باشید، شادیتان را در خودتان جاری کنید و سپاسگزار باشی. سپاسگزار و شاد برای داشتن و دارا بودن. این چک را جایی بگذا? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۷
 • کلمات کلیدی باشیم ,داشته ,سپاسگزار ,درست ,خوبی ,پولدار ,داشته باشیم ,آرامش داشته ,ایمان باشیم ,درست ,آ ش میرویم ,آرامش داشته باشیم
یک روز خوب دیگر از زندگیمان آغاز شد. چند بار در روز گفته های مثبت را در دل یا زیر لب میگویید. گفتگوی درونی شما چگونه است؟ با خودتان مهربان باشید. روز ۱۴ رسید و نیمی از دوره را پشت سر گذاشتیم؛ امروز دوباره ده تا از داشته هایمان را مینویسیم و چرایی سپاسگزاری آنها را. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. برنامه های سرتا سر روزتان از صبح تا شب و تا هنگام خواب در یاد بیاورید و برای هریک سپاسگزار باشید پنداری پایان روز است و همه برنامه ها به خوبی و خوشی انجام شده اند.پس از آنکه سپاسگزاری برای برنامه هایتان به پایان رسید بگویید" ب? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری- روز ۱۴
 • کلمات کلیدی ساعت , یدم ,فرشته ,گذاشتم ,خوردم ,سپاسگزاری ,خواهر ایشان ,زمان برای ,درست ,بسیار خسته ,برگشتم خانه
یک روز خوب دیگر از زندگیمان آغاز شد. چند بار در روز گفته های مثبت را در دل یا زیر لب میگویید. گفتگوی درونی شما چگونه است؟ با خودتان مهربان باشید. روز ۱۴ رسید و نیمی از دوره را پشت سر گذاشتیم؛ امروز دوباره ده تا از داشته هایمان را مینویسیم و چرایی سپاسگزاری آنها را. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. برنامه های سرتا سر روزتان از صبح تا شب و تا هنگام خواب در یاد بیاورید و برای هریک سپاسگزار باشید پنداری پایان روز است و همه برنامه ها به خوبی و خوشی انجام شده اند.پس از آنکه سپاسگزاری برای برنامه هایتان به پایان رسید بگویید" ب? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری- روز ۱۴
 • کلمات کلیدی یدم ,ساعت ,سپاسگزاری ,فرشته ,ماساژ ,خوردم ,برگشتم خانه ,برای ایشان
شیرین چو شکر باش شاکر شاکر همه دم شکر ستاند در یک جای آرام مینشینیم و دفترمان را باز میکنیم. روز ۱۲ شده و مانند هرروز ۱۰ موهبتی را که داریم و اینکه چرا برای آن سپاسگزاریم را مینویسیم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک میگوییم سپاسگزارم. نام سه را که سبب زیرو رو شدن زندگی ما شدند را مینویسیم و اینکه چه د برای ما و ما برای تک تک آن کارها از آنها سپاسگزاریم. آنجه نوشته ایم میخوانیم بلند و سپاسگزاریمان را بیان میکنیم. پیش از خواب بهترین رویداد روزت را به یاد بیاوریم و سپاسگزار باشیم برایش.ساعت ۷.۵ بیدار شدم و خیلی خسته بودم! چون شب پیش ساعت ۲ خو ده بود? ...

اطلاعات

یک سوم راه را پیمودیم. امروز مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را توی دفتر خوشگلمون مینویسیم و یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. گام دوم گرد جادویی سپاسگزاری است که در سرانگشتانمان داریم. از ۱۰ نفری که امروز برای ماکاری انجام میدهند و کمکمان میکنند سپاسگزاری میکنیم از ته دلمان نه تنها با زبانمان و کمی از این گرد نقره فام یا زرین جادویی را به روی آنها میریزیم. گام سوم سنگ جادوییست در مشتمان برای بهترین چیزی که امروز روی داده. برای روز ۱۱ باید آماده باشیم؛ از زمانی که چشم باز میکنیم به هر آن چه دست میزنیم سپاس گزاری می ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۰
 • کلمات کلیدی ایشان ,خانه ,میتوانم ,میوه ,گفتم ,رفتیم ,داشته باشم ,فرشته کوچولو ,انجام دادم
توی دفترمان ده چیزی که برای آنها امروز سپاسگزار هستیم مینویسیم. یک به یک میخوانیم و در پایان سه بار میگوییم سپاسگزارم. روی یک قبض پرداخت نشده مینویسیم "برای پول سپاسگزارم". چه پولش را داشته باشید چه نداشته باشید از ته دل سپاسگزار باشید. بیش از یکبار بگویید، هیچ زیانی ندارد هر چه بیشتر بگویید. روی ۱۰ تا قبضی که پرداخت کرده اید بنویسید" پرداخت شد،سپاسگزارم" و از ته دلتان سپاسگزار باشید.سنگمان را پیش از خواب توی دست بگیریم و برای بهتری چیزی که امروز داشته ایم سپاسگزار باشیم. خدایا سپاسگزارم برای هر دم روزهای زندگیم، سپاسگزارم که به شانس زندگی د? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری- روز۹
 • کلمات کلیدی ایشان ,خوردم ,ریختم , ایشان ,سپاسگزارم ,سپاسگزار ,خواهر جانان , یادم نیست ,گردگیری ,ایشان گفتم ,درست
ساعت ۵.۳۰ هست و چون امشب نیستم گفتم بنویسم چون شب خیلی خسته خواهم بود و دیر میایم خانه.امروز دوباره یک لیست ۱۰ تایی مینویسیم از چیزهایی که داریم و هر کدام را میخوانیم و در پایان ۳ بار میگوییم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم. یک گرفتاری یا چیز منفی که در زندگیتان هست را پیدا کنید و ۱۰ تا چیز خوب درباره آن بنویسید و این چنین آغاز کنید بسیار سپاسگزارم که.....اگر کارتان را از دست داده اید میتوانید بنویسید بسیار سپاسگزارم که میتوانم زمان بیشتری را به خانواده ام بگذرانم. بسیار سپاسگزارم که برای خودم زمان بیشتری دارم. بسیار سپاسگزارم که میتوانم درسی بخ? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری -روز ۷
 • کلمات کلیدی سپاسگزارم ,خانه ,ساعت ,درست ,گذاشتم ,زمان ,درست ,برای خودم ,زمان بیشتری ,بسیار سپاسگزارم ,سپاسگزارم سپاسگزارم
روز ۶ سپاسگزاری مانند روزهای پیشین ۱۰ موهبت را لیست می کنیم و یک به یک میخوانیم و در پایان ۳ بار میگوییم سپاسگزارم. امروز یک ی همراه ماست مانند یک مدیر و از همه سپاسگزاری های ما یادداشت بر میدارد. هر بار جیزی برای سپاسگزاری یافتید بگویید "من برای.... سپاسگزارم "تا همراه نامرئی شما یادداشتش کند. امروز تلاش میکنیم تا می توانیم چیزهای بیشتری برای سپاسگزاری پیدا کنیم. در پایان روز و زمان خواب سنگمان و سپاسگزاری برای بهترین پیشامد روز فراموش نشود. ایشان تا الان داشت فوتبال توی تخت تماشا میکرد. شمعی که روشن کرده ام نور خیلی کمی دارد و اتاق تاریک است. ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری -روز ۶
 • کلمات کلیدی سپاسگزاری ,خانه ,ایشان ,زندگی ,دادم , ایشان ,حالا باید ,باور ندارند، ,تماشا ,برای سپاسگزاری
روز ۶ سپاسگزاری مانند روزهای پیشین ۱۰ موهبت را لیست می کنیم و یک به یک میخوانیم و در پایان ۳ بار میگوییم سپاسگزارم. امروز یک ی همراه ماست مانند یک مدیر و از همه سپاسگزاری های ما یادداشت بر میدارد. امروز تلاش میکنیم تا می توانیم چیزهای بیشتری برای سپاسگزاری پیدا کنیم. در پایان روز و زمان خواب سنگمان و سپاسگزاری برای بهترین پیشامد روز فراموش نشود. ایشان تا الان داشت فوتبال توی تخت تماشا میکرد. شمعی که روشن کرده ام نور خیلی کمی دارد و اتاق تاریک است. ایشان چشم بندش را زده و خو ده و فرشته کوچولو هم تا همین الان کنارمان خو د بود و یکباره جهید و رفت جل ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری -روز ۶
 • کلمات کلیدی سپاسگزاری ,خانه ,ایشان ,زندگی ,دادم , ایشان ,حالا باید ,باور ندارند، ,تماشا
یکروز دیگر پر از سپاسگزاری در پیش داریم. مانند روزهای پیشین ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. از شماره ۱ میخوانیم و برای هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. گام دوم این هست که به کودکیمان بی شیم و چیزهایی را که دریافت کردیم و برای ما فراهم شده بودند را به یاد بیاوریم. چیزهایی مانند یادگیری های دوران کودکی، اسباب بازی، دوچرخه، پوشاک خوب، آموزگار و دبستان خوب و....گام سوم برای آنچه به یاد آوردیم از ته قلب سپاسگزار باشیم. گام چهارم به یک اسکناس و یک کاغذ یادداشت چسبی(که به آسانی کنده بشود) نیاز داریم. روی ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۵
 • کلمات کلیدی ساعت ,سپاسگزاری ,دقیقه ,خوردم ,فرزندش ,درست ,درست ,رفتم سراغ ,فرشته کوچولو ,سپاسگزاری میکنیم
دیروز که چهارشنبه باشه(الان است دارم مینویسم)ایشان رفت و برای ناهارش ساندویچ کالباس دادن برد همراه با آب سیب و کرفس و کراسان کره عسل برای صبحانه اش. خودم برگشتم توی تخت و تا ۱۰ کتاب خواندم و مدیتیشن و تماشا و ۱۰ بلند شدم و یک لیوان آب میوه خوردم با یک لقمه کره و مربای آلبالو. گلدانهایم را آب دادم. ملافه های تخت را درآوردم که بشورم و یادم آمد ملافه و روتختی نو دارم که نیاز به کمی دوخت و دوز دارند. ۳ سری ماشین راروشن و گردگیری و سرویسها را شستم و آشپزخانه را هم پاک . رفتم پای چرخ و چند تا روبالشی دوختم و روتختی را هم درست و یک ست نو برای تخت درست . ی میداند ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه رویا بافی
 • کلمات کلیدی فرشته ,دادم ,ساعت ,کشیدم ,ایشان ,گذاشتم ,فرشته کوچولو ,درست ,برای خودم ,تماشا ,خدایا سپاسگزارم
شمارش داشته هایتان و سپاسگزار بودن برای آنها زندگی را میتواند پربارتر کند. همان گونه که گلایه میتواند زندگی را پر از گرفتاری کند. ما آن میشویم که میگوییم؛ پس بهتر است نیک بگوییم. من خودم از فردا آغاز میکنم و اینها رااز کتاب راندا برن مینویسم؛ به زبان انگلیسی چون فارسیش را دستکاری کرده اند. یک دفتر کوچک میخواهیم و یک مداد یا خ ر و ۱۵ دقیقه زمان، سخت نیست که؟ روز نخست ده تا از داشته هایت را بنویس و بنویس چرا برای آنها سپاسگزاری. از شماره یک بلند بخوان و در پایان هر یک سه بار بگو سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم. برای روز ۲ یک سنگ کوچک نیاز داریم. م ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ۲۸ روز سپاسگزاری- روز ۱
 • کلمات کلیدی ایشان ,کشیدم ,سپاسگزاری ,سپاسگزارم ,لیوان ,ساعت ,معجزه سپاسگزاری ,سپاسگزارم سپاسگزارم
صبح ساعت ۸ بیدار شدم و ایشان رفت دوش بگیرد. ناهارش سالاد ماکارونی بود که گذاشتم و کراسان هم برایش گذاشتم و اسموتی هم درست و رفت. پ و رفتم کمی روی نتهای پیانو کار . خیلی چیزها یادم رفته، خیلی سالها گذشته چیزی نزدیک به ۴۰ سال!پس همه چیز یادم رفته! فقط دوست دارم وقتی خوب میزنم. پیانو ندارم و اپ دارم! پیانو ها را تماشا میکنم آنلاین؛ همینجوری پیانو دوست دارم! جرقه اش را آرایشگرم زد که ازم پرسید پیانو میزنی؟ انگشتان بلند و کشیده ای داری! پ توی سالهای دور، سالهای خیلی دور. حالا دوهفته است که کار میکنم. اولش دنگ دنگ میزدم و حالا بهترم. مدیتیشن و کمی استرا? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه پیانو
 • کلمات کلیدی درست ,پیانو ,رفتیم ,ایشان ,گذاشتم ,می شوند ,درست ,دوست دارم
یکشنبه ساعت ۸ بیدار شدم و ی ری ماشین راروشن . چای دم . سیب زمینی پوست گرفتم. ایشان بیدار شد و رفت توی باغ و گل کاری های فرشته را تمیز کرد. کمی به باغ رسید و صداشون برای صبحانه. پنجره راباز میکنم و صداشون میکنم، پنجره ای رو به باغ و بوی بهار و نور خورشید. سیب زمنیها را پوست میگیرم و روی گاز میگذارم. عزیز راه دور ناهار نمیماند. سیبزمینی های خام را توی آب میگذارم توی یخچال. صبحانه میخوریم و یخچال را پاک میکنم. به پرنده ها غذا میدهم.عزیز راه دور میرود. ایشان گاراژ را سامان میدهد. چمنها را میزند و بوی چمن سرم را پر میکند. خانه را تمیز میکنم. ی ری دیگر ماشین را ر ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه مهربان باشیم
 • کلمات کلیدی ایشان ,میکنم ,ساعت ,ماشین ,خانه ,بیرون ,تماشا ,ماشین ریختم ,آماده
سلام به روی ماهتون، بیشتر ماه. گذشته را ننوشتم. پیشتر شبها مینوشتم ولی این چند هفته شبها به تخت نرسیده بیهوش بودم. سرما خوردگی و گرفتگی کمر و کار زیاد انرژی زیادی را از من گرفته. حالا کارم خیلی خیلی سبک شده و امیدوارم بتوانم برای خودم زمان بیشتری بگذارم. سپاس برای مهرتان و کامنتهاتون مهربانان. بیشتر خواب آلود و خسته ام، توی دوهفته گذشته یوگا نرفتم و تنها هفته ای یکبار است میروم. دیروز هم پس از دوماه (گمان کنم) شدم و تازه مهمانی ناهار هم دعوت بودم. دیروز صبح ناهار و صبحانه ایشان را بستم که ببرد با یک لیوان آبپرتقال تازه وتا تا ایشان دوشش را بگیرد ب? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه دوباره آمدم
 • کلمات کلیدی ایشان ,ناهار ,درست ,عزیز ,خانه ,ساعت ,درست ,برای ناهار ,برای خودم ,سالاد الویه ,گذاشتم برای
سلام به روی ماهتون، بیشتر ماه. گذشته را ننوشتم. پیشتر شبها مینوشتم ولی این چند هفته شبها به تخت نرسیده بیهوش بودم. سرما خوردگی و گرفتگی کمر و کار زیاد انرژی زیادی را از من گرفته. حالا کارم خیلی خیلی سبک شده و امیدوارم بتوانم برای خودم زمان بیشتری بگذارم. سپاس برای مهرتان و کامنتهاتون مهربانان. بیشتر خواب آلود و خسته ام، توی دوهفته گذشته یوگا نرفتم و تنها هفته ای یکبار است میروم. دیروز هم پس از دوماه (گمان کنم) شدم و تازه مهمانی ناهار هم دعوت بودم. دیروز صبح ناهار و صبحانه ایشان را بستم که ببرد با یک لیوان آبپرتقال تازه وتا تا ایشان دوشش را بگیرد ب? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه دوباره آمدم
 • کلمات کلیدی ایشان ,ناهار ,درست ,عزیز ,خانه ,ساعت ,درست ,برای ناهار ,برای خودم ,سالاد الویه ,گذاشتم برای
قلم بینی وی دستمه و چند دقیقه یکبار میگذارمش دم بینیم تا شاید راه بسته شده باز شود. الان برای خودم یک استکان چای ریختم و با نعلبکی گذاشتم جلوی خودم که بفرمایید ایوا خانم. میدونستید همیشه پدرم به دنبال نامم خانم یا بانو می آورد حتی زمانی که ی اله بودم به گفته مادرم. منهم زیاد برای دوستان و آشنایان به کار میبرم جوری که یکی چند روز پیش گفت خانمش را بنداز لطفا که گفتم شما از من بزرگترید. چکار کنم اینجوری بزرگ شدم. کتری قل قل میکند و شمعها رار وشن ، ایشان با مادرش حرف زد و گفت که آن داستان به هم خورده به خاطر ایوا و کلی غر زد که چرا از او همچین انتظاری میرود! ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه بانو
 • کلمات کلیدی درست ,خانه ,دوست ,ایشان ,گرفتم ,دوستم ,دوست ندارید ,درست کرده ,ندارید ,برای خودم

آخرین جستجو ها