کلاس ششم

چنین شد روزگاران معــــــــلم! رفــــــاه نابسامان معــــــــــلم! بسختی طی شود هر ماه و سالش که بر لب می رسد جان معلم! همه آگه ز اســــــــــرار حقوقش نه بــــر آلامِ پنهان معـــــــلم! در این آشفته بازار گــــــــــــرانی تُهی نانی است بر خوان معلم! همیشه ضامن هر قسط و وام است! امان از مهر و احسان معـــلم! به صد سال دگر شاید( پژو) هم بگیرد جای (پیکان )معـــــلم! هُتل، مأ وای " از ما بهتران" است نه جایی بهر اسکان معــــلم! در "اِسکان موقت" گربه و موش رَوَد بالا ز طِفلان معـــــــلم! " طلایی بیمه "را "مِس بیمه" گویند! که نتوان کرده درمان معــلم! حقوقش جملگی بر باد رفته است چو پُر گردیده دندان معـــلم! به " سیما و صدایش "من چه گویم؟ چه می خواهد وی از جان معلم؟ بجای انعـــــــــــــکاس مشکل او شِمارَد لُقمه ی نان معـــــــلم! هزاران مشکل دیگر نَکاهَــــد ز عشق و کار و ایمان معـلم! نیاید کاری از دستــــــم ولیکن زنم بوسه به دستان معـــــلم! مرضیه لک

اطلاعات

  • مطالب مشابه رفاه معلم
  • کلمات کلیدی معـــــــلم ,معلم
سه چیز سه چیز را... سه چیز را با احتیاط بردار :قدم، قلم، قسم. سه چیز را پاک نگه دار :جسم، لباس، خیال. سه چیز را به کار بگیر :عقل، همت، صبر. از سه چیز دوری کن :افسوس، فریاد، نفرین. سه چیز را آلوده نکن :قلب، زبان، چشم. سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن :خدا، مرگ، دوست. برچسب ها: سه چیز، نکات آموزنده،

اطلاعات

  • مطالب مشابه سه چیز
  • کلمات کلیدی
مغرور و خودپسند مباش. هیچ را تمس مکن.قبل از جواب دادن فکر کن. هرگز ترشرو و بدخو مباش. بیگناه باش تا بیم نداشته باشی. سپاسگزار باش تا لایق نیکی باشی. به شر و دشمنی ی راضی مشو.نه به راست و نه به دروغ قسم مخور. ی را فریب مده تا دردمندنشوی. روح خود را به خشم و کین آلوده مساز.با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی. متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی. سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی. اگر خواهی از ی دشنام نشنوی ی را دشنام مده. با هیچ و هیچ آئینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

اطلاعات

تاثیرات روانی دروغ و دروغگویی دروغ به معنای سخن ناراست، خلاف حقیقت و یا واقعیت و گفتاری ناحق است. دروغ در میان همه ملت ها امری ناپسند و زشت شمرده می شود. و عامل بسیاری از ناهنجاریها و یکی از آفات زبان است.نقطه مقابل دروغ،صداقت و راستگویی است که از بالاترین فضایل اخلاقی محسوب می شود و موجب ترقی و پیشرفت جوامع واز نیازهای روحی - روانی انسانهاست و راهی بسوی سعادت وتعالی بشر است. محققان می گویند مردم بطور میانگین حداقل روزی دو مرتبه دروغ می گویند. برخی افراد، زود لو می روند اما برخی دیگر دروغگوهای حرفه ای هستند. دروغگویی معمولا از سن 3تا4 سالگی شروع می شود. دروغگویی ک ن در این سنین ،ناشی ازتخیلات آنان ونیز اشتباهات پدران و مادران است ،والدین بجای اینکه کمالات ذاتی ک ن راپرورش دهند بابرنامه های غلط خود دروغ گفتن را به آنان می آموزند. دروغ گفتن بچه ها ی زیر سه سال معنایی ندارد زیرا هر چه که به ذهنشان می رسد و هر چه را که نمی فهمند به زبان می آورند. رابطه مغز و دروغ دانشمندان پس از ع برداری با امواج مغناطیسی دریافته اند که وقتی انسان حقیقت را بیان می کند ناحیه جلویی مغز (پیشانی) فعالیت می کند و می توان نتیجه گرفت که این قسمت مسؤول دروغگویی و راستگویی انسان است.پیشانی سر یعنی همان( ناصیه). قسمتی است که هنگام دروغ گفتن فعالیت بیشتری انجام می دهد. و قرآن کریم اولین کتاب و منبعی است که در مورد این قسمت از مغز، ارتباط آن با دروغ گفتن و اطلاق صفت دروغگو به آن (ناصیة کاذبة)، سخن گفته است. به همین دلیل قرآن از نظر علمی بر علوم جدید پیشی گرفته است. آزمایشات جدید ثابت کرده است که مغز انسان در هنگ ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه تاثیر ات روانی دروغ و دروغگویی
  • کلمات کلیدی دروغ ,دروغگویی ,دیگران ,انسان ,*دروغ ,گفتن ,دروغ گفتن ,مورد علاقه ,*دروغ بدترین ,عواقب دروغگویی ,همراه دارد

آخرین جستجو ها