اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی خبر داد حضور ورزشکاران با اخلاق استان مرکزی در اردوهای تیم ملی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی از دعوت ورزشکاران با اخلاق استان به اردوهای مختلف تیم ملی خبر داد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها