یادداشت های پراکنده

- یکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه این است که تبلیغات کتابخوانی همه گیر شود. ما امروز می بینیم برای کالاهای کم اهمیت که تأثیری هم در زندگی انسانها ندارند، صاحبانش تبلیغات رنگینِ عجیب و غریبی را متصدی می شوند، مباشر می شوند؛ دستگاه های ارتباط جمعی، مطبوعات، صدا و سیما آنها را پخش می کنند؛ در حالی که آن محصولات هیچ ضرورتی ندارند، هیچ ومی ندارند، یک چیز اضافی در زندگی هستند. - به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت ترین تنبلی ها، تنبلی در خواندن کتاب است. هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد، بیشتر می شود. کتابخوانی باید در جامعه ترویج شود؛ و این کار بر عهده ی همه ی دستگاه هائی است که در این زمینه مسئولند؛ از مدارس ابتدائی بگیرید - که برنامه هائی باید باشد که ک ن ما را از اوان کودکی به خواندن کتاب عادت بدهد؛ خواندن با تدبر، خواندن با تحقیق و تأمل - تا دستگاه های ارتباط جمعی، تا صدا و سیما، تا وسائل تبلیغاتی گوناگون. - یکی از کارهای مهم این است که ما ذهن را عادت بدهیم به نظم در مطالعه. گاهی مراجعه ی به یک کتاب اگر در جای خود قرار بگیرد؛ یعنی قبل از این کتاب، کتابهای دیگری که متناسب با این موضوع است، خوانده شده باشد، بعد این کتاب مطالعه شود، تأثیر بمراتب بیشتر و عمیق تری خواهد داشت از این که این کتاب بدون ملاحظه ی آنچه که مرتبط با آن است، دیده شده باشد. خب، این راهنمائی میخواهد. - بعضی از ذهنها اهل کتابند؛ منتها کتاب آسان، کت که احتیاج به فکر نداشته باشد. عیبی ندارد، این هم کتاب خواندن است، نفی نمی کنیم؛ اما بهتر این است که انسان در مجموعه ی کتابخوانیِ خود بتواند بیامیزد کتاب آسان را ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه بدون شرح اضافه...
  • کلمات کلیدی کتاب ,خواندن ,است، ,مطالعه ,کتابخوانی ,ندارند، ,عادت بدهیم ,خواندن کتاب ,دستگاه‌های ارتباط‌جمعی،

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها