مدرسه ورزش

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد. زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است. همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد .ب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و ر

اطلاعات

مصوبه هفتصدوبیست و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25/4/1384 مقدمه : به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای استعدادی. وتقویت مهارتهای آن دسته از دانش آموزانی که تواناییهای بالقوه ورزشی دارا هستند ودرراستای اجرای بند 1 ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و ا.امات مندرج در سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور مبنی بر تقویت ورزش پرورشی و قهرمانی، مدارس ورزش در دوره های ابت.،راهنمایی ومتوسطه و پیش .ی براساس مفاد این اساسنامه تاسیس می شوند. فصل اول : تعریف مادّه1- مدارس ورزش به مدارسی اطلاق می شود که در آن دانش آموزان مست...

اطلاعات

  • مطالب مشابه اساسنامه مدرسه ورزش
  • کلمات کلیدی آموزش ,مدارس ,پرورش ,ورزشی ,تحصیلی ,دوره ,وزارت آموزش ,تمام رشته ,دارای فدراسیون ,ورزشی دارای ,دانش آموزان ,ورزشی دارای فدراسیون ,توسط وزارت آمو

آخرین جستجو ها