بیمارستان کاپی

************************************************** .یت: (آخ) .یت (بیمارستان کاپی):آخ . آه نه! سروش رضوی روی جاده یخ زده لیز خورده. حالا سرش خیلی بد کبود شده - و هنوز قادر به بلند شدن نیست. میتونی لطفا یک نفر بفرستی اونجا؟ جواب .یت (بیمارستان کاپی): باید درد داشته باشه... از کمکت ممنونم! ---------------------------------------------------------- خبر اعمال قهرمانانه ات به گوش مردی که احتیاج داره رسیده، و تصمیم گرفته فورا به اتاق انتظارت بیاد تا درمان بشه! (اگه هنوز هم جای خالی داشته باشی) **************************************************

اطلاعات

  • مطالب مشابه .یت: (آخ نه!)بیمارستان کاپی
  • کلمات کلیدی .یت ,کاپی ,بیمارستان ,بیمارستان کاپی ,.یت بیمارستان ,************************************************** .یت

آخرین جستجو ها