جایی برای...

- با یه حالی بیدار شدم، با یه حال خوبی - یه سبکی خاصی تومه که نمیشه گفتش - بارون باریده، یه جور پاییزی هوا خنک شده - انگاری رو ابرا راه میرفتم - امروز تولدمه، نه که تولدم باشه، حالم حال تولدهای بارها و بارهاییه که تو بودنمون داریم

اطلاعات

  • مطالب مشابه سلام
  • کلمات کلیدی
- با یه حالی بیدار شدم، با یه حال خوبی - یه سبکی خاصی تومه که نمیشه گفتش - بارون باریده، یه جور پاییزی هوا خنک شده - انگاری رو ابرا راه میرفتم - امروز تولدمه، نه که تولدم باشه، حالم حال تولدهای بارها و بارهاییه که تو بودنمون داریم

اطلاعات

  • مطالب مشابه سلام
  • کلمات کلیدی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها