روابط ایران و اتحادیه اروپایی

هر چند قرار بود که مذاکرات ایران و 1+5 ظرف ۶ ماه گذشته به نتیجه منجر شود، اما به خاطر پافشاری ایران بر برخی مواضعش و سرباز زدن غرب از پذیرش آنها، برگزاری این نشست ها برای چهار ماه دیگر تمدید شد.

آخرین جستجو ها