هیات ورزش همگانی و فوتبال شهر نیک آباد

ج امتیازات گروه a تیمها بازی برد باخت مساوی زده خورده تفاضل امتیاز نفت شمس 2 1 0 1 10 4 6+ 4 ان 1 1 0 0 4 3 1+ 3 گلادیاتور 2 1 1 0 4 7 3 - 3 دهیاری خورچان 3 0 2 1 6 10 4 - 1 ج امتیازات گروهb تیمها بازی برد باخت مساوی زده خورده تفاضل امتیاز پیروزی 2 1 0 1 9 7 2+ 4 2 1 0 1 6 4 2+ 4 هیئت 2 1 1 0 11 10 1+ 3 2 0 2 0 5 10 5- 0

اطلاعات

شب هفدهم یازدهمین دوره مسابقات فوتسال جام ضیافت نور با برگزاری 2مسابقه پیگیری شد که نتایج ذیل بدست آمد پیروزی نیک آباد 2 ------- ی نیک آباد 2 گلادیاتور 3 ------- دهیاری خورچان 0 شب هفدهم این دوره ازمسابقات بنام شهید حسن رضوانی محمد نبی نامگذاری گردیده است .

اطلاعات

شب هجدهم از یازدهمین دوره مسابقات فوتسال جام ضیافت نور طبق برنامه با انجام 2مسابقه دیگر پیگیری می شود که به شرح ذیل می باشد فراورده های نفتی شمس نصر آباد ------------ ان حسین آباد آذرخواران ---------- پیروزی نیک آباد شب هجدهم بنام شهیدرضا نوذری نامگذاری گردیده است .

اطلاعات

آخرین جستجو ها