زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

دهمین حجت خدا هادى دهمین میر و پیشوا هادى دهمین جانشین پیغمبر نهمین پور مرتضى هادى دهمین دادرس به خلق جهان دهمین شافع جزا هادى دهمین گل ز گلشن زهرا ثمر نخل طاوها هادى مظهر جود و نور چشم جواد جد مهدى مه لقا هادى حاجت ما ظهور مهدى توست حاجت ما روا نما هادى جشن میلاد تو مبارک باد بر همه خلق ما سوا هادى متوکل نمود مسمومت کشته زهر اشقیا هادى دستگیرى کن از هنرور خویش تا نیفتاده او ز پا هادى

اطلاعات

بررسی خبرهای سه سال گذشته در رسانه های رسمی کشور نشان می دهد در این مدت قتل هایی رخ داده که انگیزه های آنها به لحاظ مالی به شکل حیرت آوری کم ارزش و کم اهمیت بوده، اما جان چندین انسان برای آنها تلف شده است. عصرایران ؛ صدرا محقق - تورم و گرانی در کنار نابرابری های اجتماعی در سه سال اخیر برای جامعه ایرانی عوارض بسیاری به همراه داشت. اگر چه این موارد بیش از هر چیز مشکلات و سختی های اقتصادی برای جامعه و خانواده های ایرانی به ارمغان آورد اما در کنار آن آسیب های اجتماعی خوفناکی را هم به برخی تحمیل کرد. یکی از ملموس ترین این گونه آسیب ها افزایش جرایم د (کوچک) بود. جرائمی که گاه ، تنها برای به دست آوردن مقدار اندکی پول به قتل هایی خونین ختم شد. در پاییز و زمستان سال قبل اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کل کشور در چندین نوبت افزایش این گونه جرائم را تایید کرد.

اطلاعات

آقای انصاری و خانم سلمانی زوج جوانی هستند که ازدواج آسانی داشته اند. این زوج در مؤسسه شفا فعالیت می کنند و عمده تلاش آنها بر این است که جوانان ازدواج آگاهانه و آسانی داشته باشند. پای صحبت های این زوج که با هم همکار هم هستند می نشینم. تبریز بیدار ، حامد خسروشاهی زوج جوانی وارد تبریز بیدار شدند؛ قرار بود در مورد شفا(شبکه فعالین ازدواج)، مؤسسه ازدواج آسان با آن ها گفت وگویی داشته باشیم. هنگام صحبت که شد این زوج شروع به تعارف د: - شما بفرمایید - نه خواهشا شما - لطفاً شما - بی زحمت شما چند دقیقه ای که این تعارفات طول کشید نوای دلچسب "خانم ها مقدم اند" از سوی آقای انصاری به گوش رسید. این زوج ازدواج آسانی داشته اند ازاین رو در مؤسسه شفا تمام تلاششان را می کنند تا ازدواجی آسان را برای زوج ها فراهم کنند. ما نیز با احترام به سخن آقای این خانواده از خانم خانواده، خانم سلمانی و مسؤول در مؤسسه شفا مصاحبه را آغاز کردیم. لطفاً در مورد مؤسسه شفا بفرمایید. بدو شروع مؤسسه از سازمان ملی جوانان بود که حوزه "ازدواج" سازمان جوانان بر عهده چند تن از کارمندان این سازمان بود تا اینکه سازمان ملی جوانان با اداره کل ورزش و جوانان ادغام شد. بعد از این ادغام، مسئولیت ازدواج به بخش خصوصی س شد و با صدور مجوزی از سوی وزارت کشور از مورخ 24 داد سال 1389 مؤسسه شفا در تبریز شروع به فعالیت نمود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها