esfadاسفاد.هیات صاحب ا مان(عج)مقیم مشهد

با سلام واحترام مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان,هیات صاحب ا مان عج اسفادیهای مقیم مشهد درمنزل آقای عبدالله یعقوبی همزمان با صرف افطار شروع ودر ساعت 2بامداد به پایان رسید. شرح : 1-پس از برگزاری وصرف افطاری قرائت سوره های از قرآن که درشب قدر توصیه شده است توسط آقایان ملایی وصادقی وفردوسی 2-قرائت ادعیه شب قدرتوسط آقایان فردوسی ,تنها,صادقی,ملایی,مصطفایی... 3-سخنرانی وذکرفضائل حضرت علی توسط ذاکر اهل بیت آقای حاج محمدعلی فردوسی. 4-مراسم قرآن به سرگرفتن توسط مداحان اهل بیت آقایان محمد علی صادقی وعلی تنها. 5-در پایان مداحی ونوحه خوانی توسط آقای محمد علی صادقی. بدینوسیله فرهنگی هیات صاحب ا مان عج کمال تشکر خودرا ازحضور آقایان صادقی ,تنها وملایی ابراز میدارد که با صوت زیبایشان شرکت کنندگان درجلسه رابه فیض کامل رساندند. (الهم عجل لولیک افرج والعافیه والنصر واجعل نا من خیر ...)

اطلاعات

با سلام واحترام مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان,هیات صاحب ا مان عج اسفادیهای مقیم مشهد درمنزل آقای عبدالله یعقوبی همزمان با صرف افطار شروع ودر ساعت 2بامداد به پایان رسید. شرح : 1-پس از برگزاری وصرف افطاری قرائت سوره های از قرآن که درشب قدر توصیه شده است توسط آقایان ملایی وصادقی وفردوسی 2-قرائت ادعیه شب قدرتوسط آقایان فردوسی ,تنها,صادقی,ملایی,مصطفایی... 3-سخنرانی وذکرفضائل حضرت علی توسط ذاکر اهل بیت آقای حاج محمدعلی فردوسی. 4-مراسم قرآن به سرگرفتن توسط مداحان اهل بیت آقایان محمد علی صادقی وعلی تنها. 5-در پایان مداحی ونوحه خوانی توسط آقای محمد علی صادقی. بدینوسیله فرهنگی هیات صاحب ا مان عج کمال تشکر خودرا ازحضور آقایان صادقی ,تنها وملایی ابراز میدارد که با صوت زیبایشان شرکت کنندگان درجلسه رابه فیض کامل رساندند. (الهم عجل لولیک افرج والعافیه والنصر واجعل نا من خیر ...)

اطلاعات

با سلام با توجه به این که اعضای هیات صاحب ا مان(عج)نظرشان بر این بود که یکی از شبهای قدر رادر کنار جوار حریم رضوی بوده واز فضای معنوی آن استفاده نمایند .جلسه شب بیست ویکم ماه مبارک این هیات در فضای سبز کنار درب ورودی بست پایین(روبه روی بازار کوثر)برگزار گردید.

اطلاعات

با سلام با توجه به این که اعضای هیات صاحب ا مان(عج)نظرشان بر این بود که یکی از شبهای قدر رادر کنار جوار حریم رضوی بوده واز فضای معنوی آن استفاده نمایند .جلسه شب بیست ویکم ماه مبارک این هیات در فضای سبز کنار درب ورودی بست پایین(روبه روی بازار کوثر)برگزار گردید.

اطلاعات

با سلام مراسم احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان,هیات صاحب ا مان عج اسفادیهای مقیم مشهد در منزل آقای حسین رادپور همراه با مغرب وصرف افطار شروع ودر ساعت 1بامداد به پایان رسید. شرح: 1-برگزاری جماعت به ت آقای تنها وصرف افطار 2-قرائت قرآن وادعیه شب قدر 3-حضور آقای ابراهیم صادقی جهت حامی ی برای ک ن بی س رست شهرستان زیرکوه در جمع اعضای هیات وصحبت در مورد این موضوع. 4-سخنرانی توسط برادرگرامیمان جناب آقای حاج محمدعلی فردوسی 5-مراسم قرآن به سرگرفتن توسط آقایان محمدعلی صادقی وآقای علی تنها در پایان نوحه سرایی وذکر توسل توسط مداح اهل بیت جناب آقای محمد علی صادقی الهم عجل لولیک افرج...

اطلاعات

با سلام مراسم احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان,هیات صاحب ا مان عج اسفادیهای مقیم مشهد در منزل آقای حسین رادپور همراه با مغرب وصرف افطار شروع ودر ساعت 1بامداد به پایان رسید. شرح: 1-برگزاری جماعت به ت آقای تنها وصرف افطار 2-قرائت قرآن وادعیه شب قدر 3-حضور آقای ابراهیم صادقی جهت حامی ی برای ک ن بی س رست شهرستان زیرکوه در جمع اعضای هیات وصحبت در مورد این موضوع. 4-سخنرانی توسط برادرگرامیمان جناب آقای حاج محمدعلی فردوسی 5-مراسم قرآن به سرگرفتن توسط آقایان محمدعلی صادقی وآقای علی تنها در پایان نوحه سرایی وذکر توسل توسط مداح اهل بیت جناب آقای محمد علی صادقی الهم عجل لولیک افرج...

اطلاعات

با سلام شاعرعزیز روستای اسفادجناب آقای مرتضی حسینی درمورد غزه چنین سروده اند این روزها که غزه پراز ناله وغم است یاد آور یزید وفضای محرم است می بارد از هواوزمین آتش وفشنگ گویا بهشت غزه کمی از جهنم است رحمت برآن که نامید روز قدس تعبیرخوب اوسرطانی مسلم است خیری زسازمان نشد بااین سکوت قصه کمی مات ومبهم است منظورشاعرمحترم از کلمه:کمی درمصرع(گویا بهشت غزه کمی از جهنم است )این است که گویا شهرغزه که مانند بهشت است تکه ای یا قسمتی ازجهنم شده .این راعرض چون اول که شعرراخواندم برای خودم هم کمی مبهم بود. این شعر در سایت شمیم هم می باشد

اطلاعات

با سلام شاعرعزیز روستای اسفادجناب آقای مرتضی حسینی درمورد غزه چنین سروده اند این روزها که غزه پراز ناله وغم است یاد آور یزید وفضای محرم است می بارد از هواوزمین آتش وفشنگ گویا بهشت غزه کمی از جهنم است رحمت برآن که نامید روز قدس تعبیرخوب اوسرطانی مسلم است خیری زسازمان نشد بااین سکوت قصه کمی مات ومبهم است منظورشاعرمحترم از کلمه:کمی درمصرع(گویا بهشت غزه کمی از جهنم است )این است که گویا شهرغزه که مانند بهشت است تکه ای یا قسمتی ازجهنم شده .این راعرض چون اول که شعرراخواندم برای خودم هم کمی مبهم بود. این شعر در سایت شمیم هم می باشد

اطلاعات

آخرین جستجو ها