بچه های حسابداری بزرگمهر

دوستان کیا یادشونه سال قبلو روز بیست و سوم ماه رمضان ........اعلام نتایج کنکور ......چه حس و حال بدی داشت وقتی آدم فکر می کرد که تمام دعاهاش بی ثمر بوده اما بعد کم کم فهمیدیم که نه ......انگار خدا بهتر از ما صلاح کار ما را می دونه خدایا شکرت به خاطر همه داده ها و ندادهات در کل به این نتیجه رسیدم که خدا در برابر خواسته های انسان از سه گزینه استفاده می کنه 1.باشه 2.باشه ولی الان نه 3.من یه پیشنهاد بهتر دارم *هر چه دلم خواست آن نشد #هر چه خدا خواست همان شد

اطلاعات

دوستان کیا یادشونه سال قبلو روز بیست و سوم ماه رمضان ........اعلام نتایج کنکور ......چه حس و حال بدی داشت وقتی آدم فکر می کرد که تمام دعاهاش بی ثمر بوده اما بعد کم کم فهمیدیم که نه ......انگار خدا بهتر از ما صلاح کار ما را می دونه خدایا شکرت به خاطر همه داده ها و ندادهات در کل به این نتیجه رسیدم که خدا در برابر خواسته های انسان از سه گزینه استفاده می کنه 1.باشه 2.باشه ولی الان نه 3.من یه پیشنهاد بهتر دارم *هر چه دلم خواست آن نشد #هر چه خدا خواست همان شد

اطلاعات

آخرین جستجو ها