نوشته های خیس من

ای کریمی که ل وس را آفریدی و آن را اشرف مصنوعات بشر قرار دادی تا قیمتش به وهم و خیال ما نرسد الهی! عذر احسان بپذیر که صبر راننده ل وسی را که درست سه تا ماشین جلوتر من، امروز با یک پرایدوانت بیچاره سر چهار راه تصادف کرد را ندارد! الهی! بر خطا و کم صبری خود معترفم که اگر جای راننده ل وس بودم بجای یک اعتراض ساده، راننده پراید وانت را میبافتمش یا نمیبافتمش کله اش را لای دنده فلاویل جای داده و او را همراه با پیستون شماره ۳به فریضه احتراق موتور مشغول میداشتم! الهی! عذر ما بپذیر و بر عیب های ما مگیر. الهی!بی صبری احسان را ببخش چرا که تو احسان را میشناختی که به او ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه صبرِ ل وسی
 • کلمات کلیدی الهی ,احسان ,راننده ,ل وس , الهی
دومین ی که از منوچهر هادی در چند روز گذشته دیدم، آینه بغل بود که کاملا از وقتی که برای دیدنش البته به صورت غیر مستقیم و م ی تسک( یعنی همراه با خوندن مقالات و سرچ اینترنتی این رو دیدم) گذاشتم کاملا راضیم قبلی منوچهر هادی من سالوادور نیستم بود که بنظرم خیلی قشنگی بود و قبلا در این پست به انداره کافی در موردش صحبت . آینه بغل خوش ساختیه و آدم سختگیری مثل من تونست با این ارتباط برقرار کنه....در همین بود که متوجه شدم دقیقا چهاردردصدی که میگن یعنی چی:) اینم خلاصه : قیمت آینه بغل ماشین بعضى ها معادل زندگى خیلى هاست. مرتضی(جواد عزتی) پسری است که در گاراژ کار می ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه آینه بغل
 • کلمات کلیدی ,ماشین ,آینه ,مرتضی ,منوچهر هادی
قابل توجه مخاطبانِ جان! باورتون میشه از هشت صبح امروز بیست و یَکمِ دی ماه، بنده در آزمایشگاه راهنما شرف حضور دارم؟ نه باورتون میشه؟ ای ایی که تا نه و ده تو رختخواب بودید و حس خو دید! نمیگم کوفتتون بشه ولی میگم به یاد ما بلبلان بیشه علم و فناوری هم باشید! اصلا بهتون گفته بودم یه شب نگهبان اومده بود و من چون حواسم به مقالات بود و یادم رفته بود اینا ده شب در ورودی رو قفل میکنن، اومدنو ببر بیشه علم و فناوری رو تا دوازده شب تو این سرما شکم گشنه زندانی ؟ نه گفته بودم؟ یا نگفته بودم؟ چرا اصلا شما حواستون به ببر بیشه علم و فناوری نیست؟ به کجا میروید؟؟!!! روزای ? ...

اطلاعات

دو نفر هستن با هم مشکل دارن، گمونم هر دو شون زدن پدر بزر همدیگه رو یا ناکار یا کشتن یا نهایتا مختوع(مختوم؟ مقطوع؟)النسل ! اینقدر با هم مشکل دارن!!!...بعدهر دو شون اگر کاری دارن با هم، منو واسطه قرار میدن! بهشون میگم خب آخه آقای عزیز؟ خانم محترم؟ ؟ جنتلمن؟ لیدی؟ یه زنگ بزنید بهم مشکلتونو حل کنید...میگن نه! ایندفعه با خودم قرار گذاشتم هر پیامی که برسونم یه ۲۰۰ هزارتومن از جفتشون بگیرم گمونم دیگه کمتر مزاحم من بشن! من این وسط رله مخابراتی ام آیا؟ واقعا چرا ما ایرانیها اینقدر با هم مشکل داریم؟ چرا نمیتونیم با هم مثل آدمیزاد رفتار کنیم؟

اطلاعات

شاید هنوز در خاطر مبارک مخاطبان وبلاگ وزین و هیجان انگیز و روشنگر مسیرِ زندگیِ آقای احسان(خودمو میگم) باشد که در این پست وصف دو نیکو سرشت نیک پندار اما تشنه به خون هم بمیان آمد و نقلشان رفت!(کجا رفت؟) شوربختانه امروز آن دو قه هم د د و کشت و کشتار همی ساختند و نزاعی بینشان در گرفت!!.... مرا حَکَم قرار دادند که مقصر کیست و زیان دیده و زیان رفته کدام است؟ بدوشان گفتم: دیده افکنید و بنگرید پیراهن کدامیک از پشت دریده شده!!!! همگان یک به یک به یکدیگر خیره شدندی و لبخندهایشان را گزیده و جلوی خنده خود گرفته به گوشه ای خزیدند!! اکنون با خود شه همی روان ساختی که مگر م? ...

اطلاعات

باب پنجم - در عشق و جوانی: حکایت ۱۶(منبع) یاد دارم که در ایام جوانی گذر داشتم بکوئی و نظر بروئی. در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی؛ از ضعف بشریت تاب آفتاب هجیر نیاوردم و جا بسایه دیواری بردم مترقب که ی حر تموز از من ببرد آبی فرو نشاند که همی ناگاه از ظلمت دهلیز خانه روشنائی بتافت، یعنی جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید، چنانکه در شب تاری صبح برآید یا آب حیات از ظلمات بدرآید. قدحی برفاب بر دست و شکر در آن ریخته و به عرق برآمیخته. ندانم به گلابش مطیب کرده بود یاقطره چند از گل رویش در آن چکیده؟ فی الجمله ...

اطلاعات

دو نفرن هستن با هم مشکل دارن، گمونم هر دو شون زدن پدر بزر همدیگه رو یا ناکار یا کشتن یا نهایتا مختوع(مختوم؟ مقطوع؟)النسل ! اینقدر با هم مشکل دارن!!!...بعدهر دو شون اگر کاری دارن با هم، منو واسطه قرار میدن! بهشون میگم خب آخه آقای عزیز؟ خانم محترم؟ ؟ جنتلمن؟ لیدی؟ یه زنگ بزنید بهم مشکلتونو حل کنید...میگن نه! ایندفعه با خودم قرار گذاشتم هر پیامی که برسونم یه ۲۰۰ هزارتومن از جفتشون بگیرم گمونم دیگه کمتر مزاحم من بشن! من این وسط رله مخابراتی ام آیا؟ واقعا چرا ما ایرانیها اینقدر با هم مشکل داریم؟ چرا نمیتونیم با هم مثل آدمیزاد رفتار کنیم؟

اطلاعات

باب پنجم - در عشق و جوانی: حکایت ۱۶(منبع) یاد دارم که در ایام جوانی گذر داشتم بکوئی و نظر بروئی. در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی؛ از ضعف بشریت تاب آفتاب هجیر نیاوردم و جا بسایه دیواری بردم مترقب که ی حر تموز از من ببرد آبی فرو نشاند که همی ناگاه از ظلمت دهلیز خانه روشنائی بتافت، یعنی جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید، چنانکه در شب تاری صبح برآید یا آب حیات از ظلمات بدرآید. قدحی برفاب بر دست و شکر در آن ریخته و به عرق برآمیخته. ندانم به گلابش مطیب کرده بود یاقطره چند از گل رویش در آن چکیده؟ فی الجمله از دست نگاری ...

اطلاعات

امروز شنونده برنامه ملاقات از رادیو گفتگو بودم؛ برنامه ای که به شرح حال زندگی اساتید، مشاهیر، نخبگان و نوابغ مییپردازه؛ امروز با جناب آقای حسین آقائی نیا گفتگو می ...برای من که جالب بود..خصوصا شعری که در انتهای برنامه آقای از مولانا خوندن بسیار زیبا بود: در خانه غم بودن از همت دون باشدو اندر دل دون همت اسرار تو چون باشدبر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزیزین روی دل عاشق از عرش فزون باشد آن را که شفا دانی درد تو از آن باشدوان را که وفا خوانی آن مکر و فسون باشد آن جای که عشق آمد جان را چه محل باشدهر عقل کجا پرد آن جا که جنون باشد سیمرغ دل عاشق در دام کجا گ ...

اطلاعات

امروز شنونده برنامه ملاقات از رادیو گفتگو بودم؛ برنامه ای که به شرح حال زندگی اساتید، مشاهیر، نخبگان و نوابغ مییپردازه؛ امروز با جناب آقای حسین آقائی نیا گفتگو می ...برای من که جالب بود..خصوصا شعری که در انتهای برنامه آقای از مولانا خوندن بسیار زیبا بود: در خانه غم بودن از همت دون باشدو اندر دل دون همت اسرار تو چون باشدبر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزیزین روی دل عاشق از عرش فزون باشد آن را که شفا دانی درد تو از آن باشدوان را که وفا خوانی آن مکر و فسون باشد آن جای که عشق آمد جان را چه محل باشدهر عقل کجا پرد آن جا که جنون باشد سیمرغ دل عاشق در دام کجا گ ...

اطلاعات

چند وقتیه که در مورد اسب سفیدم پستی نزده بودم تقریبا به ماه پیش دو تا ردبول ریختم تو حلق اسب سفیدم..گمونم ضدیخ کاسپین بود شمع محفل موتورش رو هم عوض ...۴ تا شمع بوش..ساخت روسیه...شمع روسی چه شود! دو تا از شلنگ های بخاریش هم ترک ریز داشت و آب کم میکرد اونا رو هم عوض ، الان بخاری رو میزنم یه سونا جکوزی میشه ماشینم که نگو یکم معده اش گمونم مشکل داره انگار نفخ کرده باشه...باید کاتالیزورشو یه نگاه م خدا رو شکر که اسب سفیدم نشخوار نمیکنه خدایا این اسب سفید رو برام نگه دار...تو این گرونی ماشین همین اسب سفید همین که منو میبره و میاره خدا رو صد هزار مرتبه شکر...یقینا و ...

اطلاعات

بعضی از آدمها برای زمان خودشون نیستن یا خیلی عقب ترن یا خیلی جلوتر خیلی از کارا هم برای زمان خودشون نیستن....یا خیلی عقب ترن یا خیلی جلوتر چقدر خوبه هر چیزی و هر ی تو زمان خودش باشه نه جلوتر و نه عقب تر..

اطلاعات

 • مطالب مشابه زمان خودش
 • کلمات کلیدی خیلی ,زمان ,جلوتر ,زمان خودش ,خیلی جلوتر ,خودشون نیستن ,زمان خودشون ,برای زمان ,زمان خودشون نیستن
سر کلاس به سختی خودشو میتونه نگه داره..معمولا چرت میزنه سوال میپرسی ازش یا میخواد سوال کنه معمولا چرت و پرت میگه چند وقت پیش اومد تو اتاق اساتید..احساس میکرد خیلی راضی نیستم ازش گفت از ۱۸ سالگی من شبها خواب ندارم و شبا با دیازپام ۵ و مشابه اون میخوابم گفتم چی میزنی؟ گفت فقط سیگار ولی یکی از اساتید خانم که شاهد ماجرا بود بعد بهم گفت مطمئن باشید یا صنعتی میزنه یا چیزه دیگه! میخواستم بهش بگم به تو چه فضول خانم؟ که حرف دلمو رو سانسور و گفتم چی بگم والا! خود پسره میگفت معمولا دختری با من بیشتر از یکی دوماه نمیتونه دوام بیاره و سریع راهشو میکشه و میره بهش گف ...

اطلاعات

آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرفست.....یک حرف بی خیالی، یک حرف حرف پول است! به همین سوی چراغ حافظ هم اگر تو این دوره زمونه، مثل ما برای زنده موندن به سختی مقاومت میکرد، مصرع دومش رو همین مصرع قرار میداد! تصور کنید حافظ یارانه و سبد کالا بگیره! دیگه ترک و گیسو و طرّه یار یادش میموند؟ تصور کنید ایشون میرفت گوشت می ید کیلویی ۷۲ هزارتومن، دیگه نگاهش به بلبلی می افتاد که برگ گلی خوشرنگ بر منقار داشت؟ یا از یارب میخواست که آن آهوی مشکین رو به ختن باز رسانه؟ حالا اصلا حافظ هیچی؟ سعدی و ناصر خسرو جرأت می این همه مسافرت کنن؟ با همون اولین بلیط هواپیما زمین گیر میشدن ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه دو گیتی..
 • کلمات کلیدی ,حافظ ,ناصر خسرو ,تصور کنید
لقمان حکیم گفت: من سیصدسال با داروهای مختلف، مردم را مداوا ودراین مدت طولانی به این نتیجه رسیدم که هیچ دارویی بهتر ازمحبت نیست تا فرصت هست به یکدیگر محبت کنیم ❤️ ‏به آدم با ادب میگیم پخمه به صبور میگیم بی بخار به مهربون میگیم اسکل و این گونه انسانیت را نابود کرددیم! :|| @bakelasbashim

اطلاعات

 • مطالب مشابه محبت
 • کلمات کلیدی میگیم
من هیچ وقت خودمو جای یه تمامِ جاافتاده موی سپیدِ محاسن سفید جا نزدمو و جا نمیزنم! تدریس در مراتبی داره که از مربیِ یه لّا قبا شروع میشه و تا تمامی ادامه داره البته با فرض هیئت علمی بودن...تو رشته های فنّی که اینجوریه! اساتید در ایران هم معمولا وجهه آموزشی شون غلبه داره بر و جهه پژوهشی شون و البته استثنا هم زیاده...خیلی از اساتید رو دیدم که اصلا به کار پژوهشی تو ایران اعتقادی ندارن و خب بعضیا کار اصلی شون کار پژوهشیه و خودشون مدیر عامل یک یا چند شرکت هستند و به تدریس به عنوان زنگ تفریح و حیات خلوت کاراشون نگاه میکنن و خیلی جدی نمیگیرن؛ من با دسته دوم موافقت ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه کلونیِِ دانشجویانِ من!
 • کلمات کلیدی گفتم , ,البته ,خیلی ,گیسو ,میکنه ,داداش گیسو ,زبان فرانسه ,ندارم گفتم ,برای اینکه
آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرفست.....یک حرف بی خیالی، یک حرف حرف پول است! به همین سوی چراغ حافظ هم اگر تو روزگاران ما مثل ما برای زنده موندن به سختی مقاومت میکرد، مصرع دومش رو همین مصرع قرار میداد! تصور کن حافظ یارانه و سبد کالا بگیره! دیگه ترک و گیسو و طرّه یار یادش میموند؟ تصور کنید ایشون میرفت گوشت می ید کیلویی ۷۲ هزارتومن، دیگه نگاهش به بلبلی نمی افتاد که برگی گلی خوشرنگ بر منقار داشت؟ یا از یارب میخواست که آن آهوی مشکین رو به ختن باز رسانه؟ حالا اصلا حافظ هیچی؟ سعدی و و ناصر خسرو جرأت می این همه مسافرت کنن؟ با همون اولین بلیط هواپیما زمین گیر میشدن و ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه دو گیتی..
 • کلمات کلیدی ,حافظ ,ناصر خسرو
یادم باشد حرفی نزنم که به ی برنخورد.....(یادش بخیر ناصر عبداللهی اول یکی از ترک هاش این دکلمه زیبا بود، به دل من که خیلی نشست. روحش شاد....عنوان این پست دقیقا از همون دکلمه اقتباس شده) اما یادم باشد: برخی موفقیتهای آدم حسادت برانگیزه..لذا با این فرضیه بیشتر میشه دلیل برخی رفتارا رو تو محیط کار متوجه شد! البته دنگی از شب نگذشته و من هنوز بجایی نرسیدم و قله های مرتفع زیادی در پیشه! همونطور که در توضیح زیر ع لوگوی وبلاگ نوشتم تا باد مخالف نباشه بادبادک بالا نمیره..هر چند من خیلی سنگینتر از بادبادکم! آقای e =آقای q. پس هر چی به e بگی صاف میذاره کف دست q. بعبا? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه یادم باشد....
 • کلمات کلیدی آقای ,خیلی ,خودت ,اینه ,آفتابه ,باشه ,یادم باشد
یه همساده داریم ماسکیما داره{تا الان باید اخلاق من دستتون اومده باشه که من آدما رو تو عالم واقعیت از رو ماشینشون میشناسم! اگر طرف ماشینشو عوض کنه و یکی دیگه ب ه قطعا گمش میکنم و دیگه نمیشناسمش!} نمیدونم چرا همش این خانومه رو تو اسانسور می بینم؟ شده همسفرِ من تو آسانسور! چند وخ پیش خودش دراومد و گفت : نمیدونم چرا همش شما رو تو آسانسور می بینم! خواستم بهش بگم ناراحتی همین الان پیاده شو با اسنپ بیا واحدت! ولی دیدم لحنش بی ادبانه نیست..گفتم اتفاقا برای منم سوال شده! گفت شما دقیقا شبیه یکی از ای من هستید...شما ید؟ گفتم عی...بگی نگی گفت چه خوب و....فهمیدم که نار? ...

اطلاعات

من هیچ وقت خودمو جای یه تمامِ جاافتاده موی سپیدِ محاسن سفید جا نزدمو و جا نمیزنم! تدریس در مراتبی داره که از مربیِ یه لّا قبا شروع میشه و تا تمامی ادامه داره البته با فرض هیئت علمی بودن...تو رشته های فنّی که اینجوریه! اساتید در ایران هم معمولا وجهه آموزشی شون غلبه داره بر و جهه پژوهشی شون و البته استثنا هم زیاده...خیلی از اساتید رو دیدم که اصلا به کار پژوهشی تو ایران اعتقادی ندارن و خب بعضیا کار اصلی شون کار پژوهشیه و خودشون مدیر عامل یک یا چند شرکت هستند و به تدریس به عنوان زنگ تفریح و حیات خلوت کاراشون نگاه میکنن و خیلی جدی نمیگیرن؛ من با دسته دوم موافقت ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه کلونیِِِ دانشجویانِ من!
 • کلمات کلیدی گفتم , ,خیلی ,البته ,اینکه ,داداش ,داداش گیسو ,زبان فرانسه ,برای اینکه
یادم باشد حرفی نزنم که به ی برنخورد.....(یادش بخیر ناصر عبداللهیُ تو یکی از ترک هاش این دکلمه زیبا رو خوند، به دل من که خیلی نشست. روحش شاد....عنوان این پست دقیقا از همون دکلمه اقتباس شده) اما یادم باشد: برخی موفقیت های آدم حسادت برانگیزه..لذا با این فرضیه بیشتر میشه دلیل برخی رفتارا رو متوجه شد! همونطور که در توضیح زیر ع لوگوی وبلاگ نوشتم تا باد مخالف نباشه بادبادک بالا نمیره..هر چند من خیلی سنگینتر از بادبادکم! آقای e =آقای q. پس هر چی به e بگی صاف میذاره کف دست q. بعبارتی آقای e به مقام شامخ زنکی نایل شده! پس تایم مکالمات با e رو کم کن و اگر حرفی داشتی مس ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه یادم باشد....
 • کلمات کلیدی آقای ,خیلی ,خودت ,اینه ,آفتابه ,باشه ,یادم باشد
باب پنجم - در عشق و جوانی: حکایت ۱۳(منبع) طوطیی را با زاغی در قفس د. طوطی از قبح مشاهده او مجاهده میبرد و میگفت: این چه طلعت مکروهست و هیأت ممقوت و منظر ملعون و شمایل ناموزون؟ یا غراب البین یا لیت بینی بینک بعد المشرقین علی الصـبـاح بـروی تـو هرکه بـرخـیزد صـبــاح روز سـلـامـت بـرو مـسـا بـاشـد بد اختری چو تو در صحبت تو بایستی ولی چنان که توئی در جهان کجا باشد عجب آنکه غراب از مجاورت طوطی هم بجان آمده بود و ملول شده. لاحول کنان از گردش گیتی همی نالید و دستهایتغابن بر یکدیگر همی مالید که این چه بخت نگونست و طالع دون و ایام بوقلمون؟ لایق قدر من آنس ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه هیات ممقوت
 • کلمات کلیدی like ,what ,this ,crow ,thee ,with ,this what ,said what
حدس اولیه ام اینه که شماها در نگاه اول، نتونید به ارزش هنری این ع پی ببرید:(لازم به ذکره که این ع از دریچه دوربین فوتوگرافر معروف یعنی داداشتون! در معرض دید جهانیان قرار گرفته)

اطلاعات

 • مطالب مشابه مای آرت
 • کلمات کلیدی
به چشمان آبیِ راهنمای ارجمندم! (تا حالا دقت نکرده بودم امروز از نزدیک راهنمامو دیدمِ، چقدر از کارم تعریف کرد، آ ش هم کلی اصرار که حتما یه بیسکوپیت از رو میزش بردارم...همونجا دقت دیدم چشماش آبیه!!! راستی چند روز پیشا یکی از خانمای آزمایشگاه تحقیقاتی م، هر چی فکر کرد اسم یه دانشجوی پسر دیگه رو یادش نیومد، آ ش گفت همون که چشماش آبیه! ما هم تو دلمون بسی خندیدیم!:))) به چشمانِ سبزِ بانو آل اندرا که به افق خیره میشود! (نجوای مخاطبین وبلاگ: اَی خِدا!! بازم آل اندرا!! بیچاره کرد ما رو با این آل اندرا....خدا دستِ این دختر آلمانیه رو بذار تو دست صاب وبلاگ این قدر رو مخ ما ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه طره ی هندو
 • کلمات کلیدی آل اندرا ,مردمان سرزمینم ,چشماش آبیه
هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که لب تابت جلوت باشه..یه دستت به کی برد لب تاب و یه دستت لیوان چایی داغ! بعد حواست پرت شه و لیوان چاییت کج بشه و برای اینکه چایی رو لب تابت نریزه.....بقیه اشم لازمه بگم؟؟؟!!

اطلاعات

به چشمان آبیِ راهنمای ارجمندم! (تا حالا دقت نکرده بودم امروز از نزدیک راهنمامو دیدمِ، دقت دیدم چشماش آبیه!!! راستی چند روز پیشا یکی از خانمای آزمایشگاه تحقیقاتی م ُ هر چی فکر کرد اسم یه دانشجوی پسر دیگه رو یادش نیومد گفت همون که چشماش آبیه! ما هم تو دلمون بسی خندیدیم!:))) به چشمانِ سبزِ بانو آل اندرا که به افق خیره میشود! (نجوای مخاطبین وبلاگ: اَی خِدا!! بازم آل اندرا!! بیچاره کرد ما رو با این آل اندرا....خدا دستِ این دختر آلمانیه رو بذار تو دست صاب وبلاگ این قدر رو مخ ما نَرِه!!! ) به مردمان سرزمینم الهام کن که در لاین سرعت پشت فرمون قلیون نمیکشن!!! به مردمان س? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه طره ی هندو
 • کلمات کلیدی آل اندرا ,مردمان سرزمینم ,چشماش آبیه
ایشون مجتبی شفیعی باید باشن گمونم:) متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. دریافتمدت زمان: 1 دقیقه 1 ثانیه

اطلاعات

میگن این قیمتها برای سال 85 ـه! راستش من که خیلی باور ن !

اطلاعات

در فضیلت قناعت: حکایت ۲۰- گلستان سعدی(منبع) یکی از ملوک با تنی چند از خاصان در شکارگاهی بزمستان از عمارت دور افتاد. شب در آمد. خانه دهقانی دیدند. ملک گفت: شب آنجا رویم تا زحمت سرما نباشد. یکی از وزرا گفت: لایق قدر بلند پادشاهان نباشد به خانه دهقانی رکیک جا ، هم اینجا خیمه زنیم و آتش کنیم. دهقانرا خبر شد ماحضری ترتیب کرد و پیش آورد و زمین ببوسید و گفت: قدر بلند سلطان بدین قدر نازل نشدی ولیکن نخواستند که قدر دهقان بلند گردد. ملک را سخن گفتن او مطبوع آمد. شبانگاه به منزل او نقل د بامدادانش خلعت و نعمت فرمود. دهقان در رکاب سلطان همی رفت و میگفت: از ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه سرای دهقانی
 • کلمات کلیدی dehqan ,house ,dignity ,high ,night ,king ,high dignity
امروز نمیدونم کلاس آ م چرا اونجوری شد؟!!! بنا شد دیگه برای کلاس ورودی بگیریم...چون به دانشجوها گفتم خیلی تو کلاس من بهتون خوش میگذره انگاری! دانشجوها گفتند: خییییلی یکی پیشنهاد داد استندآپ کمدی هم بذاریم!! گفتند و گفتم و گفتند و گفتم(متاسفانه هیچیش الان یادم نیست ولی واقعا نکته ها و تیکه های جالبی از کار در میومد!) تو همون خنده ها و تیکه ها و بگو بخند ها کلی تمرین حل و کلی مطلب گفتم براشون خلاصه اینقدر خندیدیم یه لحظه متوجه شدم فقط ده دقیقه است داریم همینطور میخندیم..چند نفر اشکشون دراومده بود از خنده! سریع ماژیک رو برداشتم و رفتم سراغ تمرین بعدی.. یکی ا ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه کلاسِ آ
 • کلمات کلیدی کلاس ,گفتم ,دانشجوها , ,خنده ,خیلی
خج م نمیکشن!!، با یه آهنگ درجا دنبال سه نفر میگردن! ما تو یکیش موندیم! با وجودی که در د ده جهانی بر بستر وب و در قالب وبلاگ این همه ال اندرا ال اندرا گفتیم نمیتونیم پیداش کنیم!

اطلاعات

در فضیلت قناعت: حکایت ۲۰- گلستان سعدی(منبع) یکی از ملوک با تنی چند از خاصان در شکارگاهی بزمستان از عمارت دور افتاد. شب در آمد. خانه دهقانی دیدند.ملک گفت: شب آنجا رویم تا زحمت سرما نباشد. یکی از وزرا گفت: لایق قدر بلند پادشاهان نباشد به خانه دهقانی رکیک جا ، هم اینجا خیمه زنیم و آتش کنیم. دهقانرا خبر شد ماحضری ترتیب کرد و پیش آورد و زمین ببوسید و گفت: قدر بلند سلطان بدین قدر نازل نشدی ولیکن نخواستند که قدر دهقان بلند گردد. ملک را سخن گفتن او مطبوع آمد. شبانگاه به منزل او نقل د بامدادانش خلعت و نعمت فرمود. دهقان در رکاب سلطان همی رفت و میگفت: ز قدر و شوک? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه سرای دهقانی
 • کلمات کلیدی dehqan ,house ,سلطان ,dignity ,high ,night ,high dignity
هفته پیش لابلای کلاسام تو اتاق اساتید، با یکی از اساتید هم صحبت شدم....بحث رسید به اونجا که چرا دانشجوها دچار افت تحصیلی شدن؟ حتی دانشجوهای های خوب؟ من گفتم از فضای مجازی و دل سپردنها و سر سپردنها به گوشی و تبلت و یار پریچهره شون که بگذریم، دانشجوهای های مطرح کشور اکثرا از یک دوره سنگین و طاقت فرسایی به اسم کنکور خارج شدن و وارد شدن..واقعا فشار کنکور خیلی زیاده...برای ب رتبه خوب تقریبا رُس دانشجوها کشیده میشه! ضمن اینکه موسسات کنکور هم حس از این بچه ها کار میکشن و روغنشونو در میارن! یه مثالی هم زدم که موسسات کنکور مثل ققنوسی هست که با بالهای بزرگش و با پر? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ققنوسِ هانوفر
 • کلمات کلیدی کنکور , های ,دانشجوها ,موسسات کنکور ,دانشجوهای های
بیخو عجیبی زده به سرم! یادش بخیر یه ی یا سریالی بود زمان ما پخش میشد یکی نصف شب داد میزد میگفت: کوهستان آرام است! من الان داد بزنم همه سراسیمه میان سراغم...یه همسایه جغد هم نداریم بیخیال... چقدر کار دارم....برم مقاله هامو بخونم....از قدیم گفتن یه لقمه خواب همه جا پیدا میشه! (این آهنگ ها هم فقط بدرد نصفه شب میخورن! راستی کریسمس نزدیکه! خدایا هدیه کریسمس چی ب م برای آل اندرا؟) متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان ...

اطلاعات

بیخو عجیبی زده به سرم! یادش بخیر یه ی یا سریالی بود زمان ما پخش میشد یکی نصف شب داد میزد میگفت: کوهستان آرام است! من الان داد بزنم همه سراسیمه میان سراغم...یه همسایه جغد هم نداریم بیخیال... چقدر کار دارم....برم مقاله هامو بخونم....از قدیم گفتن یه لقمه خواب همه جا پیدا میشه! متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="aut ...

اطلاعات

توصیه های حین ید 1- فروشنده یه آدمه مثل شما...هی ازش نپرسید این چرا گرون شده اون چرا گرون شده؟ هرچند خیلیاشون مفسر اقتصادین ولی نقدینگی. و گرونی و ترامپ ربطی به اون بیچاره ها نداره بخدا! 2- هر چی لازم دارید ب ید البته اگر میتونید. بنا نیس چیزی ارزون شه قیمتا همینن! 3- در مورد گذشته و قیمتای گذشته نه فکر کنید نه صحبت. تموم شد و رفت ..الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات! 4- زیاد گرون بود به رئیس جمهور ندید. ناشکری هم نکنید. رئیس جمهور و شرایط فعلی رو قدر بدونید. بدتر از ایناش هنوز نیومدن. قدر امروز رو بدونید! 5- اگر نتونستید چیزی ب ید هیچ اشکالی نداره غصه نخورید. خدا بزر? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه توصیه های حین ید
 • کلمات کلیدی روزی ,نکنید ,ب ید ,گرون ,رئیس جمهور
دیروز یه اس ام اس تبریک اومد برام..کلی شاد شدم..احساس سرزنده بودن بهم دست داد! 1-پسره میگه تو وقت بِرِکِ (یا همون آنتراکت کلاس) با شاسی بلندتون بریم یه دور بزنیم؟؟! میگم پسر خوب من اگه شاسی بلند داشتم الان اینجا بودم؟ میگه کجا بودید؟ میگم پدر بزرگ من 105 سال عمر کرد! میگه خوب چه ربطی داره؟ میگم میدونی دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که سرش تو کار خودش بود و در کار دیگران دخ نمیکرد!:) (این دانشجو همون دانشجوییه که یه پراید بسته به سیستم صوتی!!!:)) 2-بحث رانندگی خانمها پیش اومد و اینکه خانومای کلاس تا حالا تو رانندگی شده حال آقایون رو بگیرن؟ ماشالا بخوره به تخته ? ...

اطلاعات

توصیه های حین ید 1- فروشنده یه آدمه مثل شما...هی ازش نپرسید این چرا گرون شده اون چرا گرون شده؟ هرچند خیلیاشون مفسر اقتصادین ولی نقدینگی. و گرونی و ترامپ ربطی به اون بیچاره ها نداره بخدا! 2- هر چی لازم دارید ب ید البته اگر میتونید. بنا نیس چیزی ارزون شه قیمتا همینن! 3- در مورد گذشته و قیمتای گذشته نه فکر کنید نه صحبت. تموم شد و رفت ..الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات! 4- زیاد گرون بود به رئیس جمهور ندید. ناشکری هم نکنید. رئیس جمهور و شرایط فعلی رو قدر بدونید. بدتر از ایناش هنوز نیومدن. قدر امروز رو بدونید! 5- اگر نتونستید چیزی ب ید هیچ اشکالی نداره غصه نخورید. خدا بزر? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه توصیه های حین ید
 • کلمات کلیدی روزی ,نکنید ,ب ید ,گرون ,رئیس جمهور
اینجا حوالی هتل لاله تو خیابون فاطمی تهران و نزدیک خیابون حجاب هست...یکماه پیش پیاده داشتم از اینجا رد میشدم بارون اومده بود و منظره خیلی زیبایی بوجود اومده بود..حیف که ع به اندازه کافی گویای این زیبایی نیست!....هدفم از این پست بیشتر خارج شدن از فاز پست قبلی بود!(از بس از آل اندرا و ام اچ کا صحبت دارم رقیب عشقی پیدا میکنم:))...به همین سوی چراغ!

اطلاعات

جانانِ خودم، عشخِ دوران تحصیلم در مدارج عالیِ دانش، دومین ققنوس آسمان آبیِ عشخ، بعد از بانو آل اندرا، باتریساز باتری های لیتیوم آرسنایدِ قلبم، سمت و سوی نرگس چشمان مستم، که از تو درتوی مردمک ولابلای عدسی و بر شبکیه این چشمان خمار و نگران، بیشتر از دو یار پریچهره نقش نبسته، یکی آل اندرا و آن دیگری ام اچ کا، تنها فرستنده امواج مثبتِ پرانرژی محبّت و بزرگواری و کیمیای کمیابِ مردی و مردونگی در گرگ و میشِ سالهای غبارآلودِ مقارن با تنهاییِ ناشی از مسافت طولانی بین قلبها...(خدائیش دارید میخونید اینا رو؟ دووم آوردید تا اینجا؟ آی لاو یو داری مخاطب:)) القصه امر ...

اطلاعات

عساساً و تحقیقاً وشاید هم استنتاجاً، این ردپا، ردپای آل اندراست!.....فقط اونه که عادت داره کنار دریا بدوه!!

اطلاعات

 • مطالب مشابه ردپا
 • کلمات کلیدی
هر کاری رو خواستی انجام نشه، بسپر به یکی دیگه (غیرخودت) بجات انجام بده! (امروز بعد مدتها یه کاری رو سپردم به همکارم؛ چنان هوشمندانه این کار انجام نشد که خودم حیرت !)

اطلاعات

عیدتون مبارک باشه ب تو آسانسور با همسایه دیوار به دیوار ( دلم همدم من باش شریک غم من باش که هم پنجره باشیم.....)مون در حال صعود به قله های کوهستان مس ی(طبقات بالاتر برجمون) بودیم...آقا و خانم همسایه و تکدونه دختر خوشگل و کوچولوشون به افتخار همراهی با من در آسانسور نایل شده بودند،بعد از سلام و علیک های کلیشه ای و احوالپرسی های معمول؛ خانمشون بمن گفت گفت ببخشید دخترمون تو خونه زیاد سر و صدا میکنه و مزاحم میشه گفتم خواهش میکنم من که چیزی نشنیدم تازه من هم که بیشتر مواقع خونه نیستم، تازه سر و صدا هم ه، اولا حقشه دوما خیلی مفت میشیم صدای سرو صدای خانوم اینده رو ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه دیوار به دیوار...
 • کلمات کلیدی همسایه ,ساندویچی ,دیوار ,آسانسور ,تعارف ,ساندویچی تعارف
چند وقت پیش گذرم افتاد خیابون فردوسی یه چند تا مغازه چرم فروشی هم اونجا هست گفتم برم یه کاپشن قیمت کنم شاید برای ما 4 درصدی ها هم کاپشن چرم مناسب وجود داشته باشه یه مدل دیدم ظاهرش خوب بود....به نظر و به ظاهر بد نمیومد به منم میومد...قیمت 1.2 میلیون...دیدم قیمت خیلی مناسبه و متناسب با جنس نیست از خانم فروشنده پرسیدم مدل بهتر از این ندارید؟ چون ظاهرا متناسب با قیمتش جنس اعلایی نیست گفتند مدلای جدیدترمون یکی دو ماه دیگه میاد یکی دو تا مغازه دیگه سر زدم دیگه گرونتر از 2.8 میلیون نداشتند.... نمیدونم چرا فروشندگان محترم چرم به کیفیت جنس توجهی نمیکنند؟!!! یه مشکل ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه کاپشن چرم..
 • کلمات کلیدی کاپشن ,ال اندرا ,قیمت
احسانِ درونم میگه یه دو سه ماه برم تو این کلبه جنگلی از دست هر چی ترافیک و دود و دم و پروژه و دانشجو و مقاله و کوفت و زهرماره راحت شم! یه شومینه جنگلی و یه تفنگ ول و یه تخت و یه لحاف و تشک پشمی؛ کلا میرفتم به خواب زمستونی! نمیدونید خواب تو این شرایط چه فازی میده؟ راستی چای جنگلی رو داشت یادم میرفت! بعد نصف شب دو تا س میومدن منو میخوردن از دست همه و قیمتا و دلار و سکه و ....راحت میشدم..والّا....(البته شاید من سا رو میخوردم:) کجایی پس ال اندرا؟ پس کی میای دنبالم؟؟؟)

اطلاعات

θ= ادعایی که معمولا ما ایرانیها در مورد کاری که انجام دادیم یا چیزی که هستیم میکنیم ß= میزان واقعی آنچه هستیم یا کاری که انجام دادیم! (قربون داداش!)

اطلاعات

این روزا نتونستم حتی یه مقاله بخونم! فدای سرم! باطری لب تابم هر عمرشو داده به باطری لب تابِ شما! خوشحالم که جای دور نمیره عمرش! بند ساعتم هم اب شده! بس که من تو هر چیزی فضولی میکنم الان 4 تا گوشی موبایل اب شده گذاشتم تو کنسول ماشینم که هر وقت انشالله نوبتشون شد ببرم بدم تعمیرکار درست کنه! دیگه با شیبِ ملایمِ پرزیدنت مون، همه مون بچه های خوبی شدیم، قانع به هرچی داریم! دیگه ی ماشین اضافه نمی ه! چیز اضافه نمیخوره! بچه کوچیکا رو شنیدم جدیدا کهنه می کنن! همه به فکر آ تشون افتادن! هیشکی بلند پروازی نمیکنه! همه دارن به گذشته شون فکر میکنن که چه خطاهایی مرتکب شدن و چ ...

اطلاعات

البته خود من هم از سوال و جواب در مورد این موضوع کلیشه ای طفره میرم.. متر و معیار هر ی هم متفاوته ولی این موضوع میتونه خیلی دقیق تر توسط جامعه شناسان مورد بررسی قرار بگیره ولی با یه حساب دو دوتا چهارتا مگر ما چقدر برای تربیت و ادب تو کشورمون تلاش و سرمایه گذاری کردیم که حالا انتظار داریم الان شاهد یه جامعه مودب باشیم؟ هر چه کنی کشت همان بدروی....اینجا

اطلاعات

دیگه واقعا نمیدونم چرا اینقدر در مورد دانشجوهام مینویسم براتون؟ و دقیقا نمیدونم چند تا پست دیگه در مورد دانشجوهام تو این وبلاگ میرم براتون؟ کلاسام خیلی خواهان پیدا کرده! اصلا دانشجوها لحظه شماری میکنن کِی کلاس من شروع میشه تا سریع بیان سر کلاس! (اَلَکی) ولی به اذعان خودشون سر کلاس من خیلی بهشون خوش میگذره! بو وره رو که مشروطش کردیم تا بره به بُ ش برسه! خدا از سر تخثیرات من بگذره!! آقا بو ورِ کار درست، ولی در عین حال ِ بیسواد رو من اصلا قبول ندارم!!... درسته الان ی در حد کارگر ساختمانی تنزل رتبه پیدا کرده بس که زیاد شده تو این مملکت!!، ولی بنده هیچ وقت رس خو ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه من و دانشجوهام (قسمت n ام!)
 • کلمات کلیدی ی ,خودشون ,البته ,خیابون ,پیدا ,دانشجوهام ,خیابون فرجام ,پیدا کرده ,مورد دانشجوهام
عیدتون مبارک باشه ب تو آسانسور با همسایه دیوار به دیوار ( دلم همدم من باش که هم پنجره باشیم.....) مون هم مسیر بودیم...آقا و خانم و تکدونه دختر خوشگل و کوچولوشون با من هم مسیر بودن،رخانمشون گفت ببخشید دخترمون سر و صدا میکنه مزاحم میشه گفتم خواهش میکنم من که چیزی نشنیدم تازه من که خونه نیستم معمولا، تازه سر و صدا هم ه، اولا حقشه دوما خیلی مفت میشیم صدای سرو صدای خانوم اینده رو بشنویم!...در هر صورت خوبه همسایه ها هوای همدیگه رو داشته باشن....آهای همسایه بالایی با شمام تا یک نصفه شب پیست اسبدوانی درست کرده بودید! نه خدا رو شکر همسایه های خوبی داریم دختر کوچیکه ? ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه دیوار به دیوار...
 • کلمات کلیدی ساندویچی ,دیوار ,همسایه ,تعارف ,ساندویچی تعارف
❣️ وقتی "عزت نفس" داری کینه نمی ورزی، همه را به یک اندازه دوست داری، خج نمی کشی، خود را باور داری، خشمگین نمیشوی، و همیشه مهربان هستی... "انسان صاحب عزت نفس" حرص نمیخورد، همه چیز را کافی میداند، حسد نمی ورزد، و خود را لایق می داند ... ی که " عزت نفس" دارد، نیازی به و پایکوبی و تظاهر به خوشی ندارد، زیرا شادکامی را در درون خویش می جوید و می یابد... "عزت نفس" باعث می شود، برای بزرگداشت خود احتیاج به تحقیر دیگران نداشته باشید، زیرا خوب میدانید هر انسان تحفه الهی است... " انسان صاحب عزت نفس" همه را دوست خواهد داشت و به همه مهر خواهد ورزید...

اطلاعات

 • مطالب مشابه عزت نفس
 • کلمات کلیدی انسان ,انسان صاحب
چند روز پیش بارون شدیدی میومد. من داخل مجموعه ای بودم که تو خیابونهای اطراف جای پارک ماشین نبود و تقریبا کل خیابون مملو از ماشینهای پارک شده بود. از مجموعه که بیرون اومدم، یه دختر خانمی پشت فرمون ماشینش متوجه شد که من میخوام برم. و احتمالا با رفتن من یه جای پارک خالی میشه و اون میتونه ماشینشو جای ماشین من بذاره. شیشه ماشینشو پائین آورد و بمن گفت میخواید تشریف ببرید...منم که زیر بارون داشتم خیس میشدم گفتم بله دارم میرم. گفت پس میخواید سوار ماشین من بشید و من شما رو تا دم ماشین تون برسونم که ماشینمو بذارم جای ماشین شما. گفتم خیلی ممنون و با دست اشاره که ? ...

اطلاعات

احسانِ درونم میگه یه دو سه ماه برم تو این خونه جنگلی از دست هر چی ترافیک و دود و دم و پروژه و دانشجو و مقاله و کوفت و زهرماره راحت شم! یه شومینه جنگلی و یه تفنگ ول و یه تخت و یه لحاف و تشک پشمی؛ کلا میرفتم به خواب زمستونی! نمیدونید خواب تو این شرایط چه فازی میده؟ راستی چای جنگلی رو داشت یادم میرفت! بعد نصف شب دو تا س میومدن منو میخوردن از دست همه و قیمتا و دلار و سکه و ....راحت میشدم..والّا....(البته شاید من سا رو میخوردم:) کجایی پس ال اندرا؟ پس کی میای دنبالم؟؟؟)

اطلاعات

بیایید از این پس وقتی به هم میرسیم به جای زهر مار عسل به کام هم بریزیم ... وقتی به هم میرسیم به جای اینکه بگوییم : " چقدر پیر شده ای "بگوییم " دلم برایت تنگ شده بود " " صورتت چروک برداشته" بگوییم " از با تو بودن لذت میبرم " " چاق شده ای "بگوییم " تو دوست خوبی هستی " " لاغر و ضعیف شده ای "بگوییم " دوست دارم تو را بیشتر ببینم " همه ما از گرفتن انرژی منفی بیزاریم، پس اگر انتظار دریافت انرژی مثبت داریم باید همان نیرو را بدهیم تا همان را پس بگیریم. به ما چه که فلانی چرا بچه دار نمیشود. به ما چه که چرا فلانی ده سال است که مبلمان خانه اش را عوض نکرده. به ما چه که ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه بماچه
 • کلمات کلیدی بگوییم ,فلانی ,دیگران ,دوست
سمت چپیه منم؛ سمت راستیه بانو اَلِ (ال اندرا)؛ وسطی هم تک پسرمونه به اسمِ دَنیِل! رویاپرداز و هپروت مکانِ خلدآشیان هم خودتونید! والّا! :)))

اطلاعات

آخرین جستجو ها