شه جهانی

دلم از این همه تزویر گرفته است دلم از شه و تدبیر گرفته است دلم از مردان مرد نما موخنث دلم از خدعه و تذویر گرفته است** مردی به کوی مردان نمی بینم جز ن بکاره به خیابان نمی بینم می گردم بد نبال پاک دامنی عفیف جز لکه بر دامن پادمانان نمیبینم-- به دنبال ای عفیف میگردم به دنبال پاک دامنی لطیف میگردم لطیف و وطناز بسیار به کوچه ها ای لطیف به کوچه نمی بینم ح-ب =آیین93/4/30

اطلاعات

با سلام خدمت خانم فیروزه فرهادی عزیز- بعضی حرفها و کلمت به انسان ایده میدهد مثل همین شعر شما- شعر زیز را تقدیم به شما میکنم** مسافر شهر غمی - غریبی مثل خودمی مهمون تنهایی شب - تویی مهمون شب می**مهمون تنهایم بمون - مهمون شبهایم بومن کویر تهایی من - کویر تنهایم بومن** بمون تو ساحل نجات می- مایه افتخار می تو بل پرواز منی- سکوت آغاز منیح-ب- آیین93/4/30

اطلاعات

امشب عسل جام لب های تو تو می خواهم دست شفاعت از از دستان مهر تو می خواهم امشب مرهم زخم وجود دل خسته خویش نسخه داروی دردم از دستان تو می خواهم ** امشب باده از چشمان مست تو می خواهم امشب عسل از جام لب های تو می خواهم امشب مرا به جام لبهایت مهمان امشب مستی خویش از می ناب تو می خواهم** امشب وصله مهر از وصل تو می خواهم امشب من غلامی زنجیر زلف تو می خواهم امشب بده مرا آب حیات از جام لب هایت امشب من آب حیات از چشمه لبهای تو می خواهمح-ب آیین93/4/30

اطلاعات

با سلام خدمت خانم فریبا مهریار با تشکر از لطف و دقت نظر شما : به هر حال در بدیهه سرای از این نوع اشتباهات پیش می آید. به بزرگی خودتان ببخشید تقدیم به شما خوشا شیراز آن سرو های نازش خوشا شیر از وصف بی مثال ش خوشا شیراز آن حب نبات ش خوشا شیراز آن آب روانش** خوشا شیراز و باغ دلگشایش خوشا شیراز آن جنت نمایش خوشا شیراز و چشم دخترونش به قربون کمان مه نمایش ** خوشا شیراز که یاد یار می آردمرا یاد غزال گریزپای می آرد مرا یاد می از عالم ا ای می آرد مرا چشم مست نرگس شیراز می آرد مرا** دل ز مهر نرگس شیراز برون نمی رود مرا مزه شیراز زدل برون نمی رود یاد آن زیبای دامن رنگین پوش هرگز یاد دلم بیرون نمی رود ح-ب = آیین 93/4/30

اطلاعات

با سلام خدمت الهه خانم من مانده که این الهه عشق کی می خوابد و کی بیدار می شود. ادامه.. تقدیم به شمادفتر عشق را نوانست معنا دجز که تفسیر خود از این معنا دهر ی دفتر عشق را تفسیر نوشتهیچ جز او نه تواند حل این معما دح-ب آیین

اطلاعات

آخرین جستجو ها