گروه تخصصی نقشه برداری استان همدان

طبق اعلام مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان از این پس کنترل مطابقت مساحت پایانکار شهرداری با مساحت نقشه های تفکیکی با نقشه بردار می باشد. در این راستا ین محترم نقشه بردار فرم جدید پایانکار تفکیک را از لینک زیر و مغایرت با پایانکار را در آن مشخص نمایند. در این راستا مجموع مساحت های قسمت ساخت بدون حیاط و نورگیر اگر بیشتر از مساحت پایانکار شهرداری باشد باید مغایرت اعلام گردد تا جهت اصلاح پایانکار از شهرداری استعلام گردد. http://geomatic6. /post/73

اطلاعات

آخرین جستجو ها