روستای فسندوز

آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند،حرفهای عاشقانه نمیزنند،چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند..اما عاشقشان میشوی!ناخواسته دلت برایشان میرود... این آدمها فقط راست میگویند راست می گویند با چاشنی قشنگ " مهر" لبخند میزنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند، لبخند میزنند چون لبخند جزئی از وجودشان است... لبخندشان نیست، اجباری نیست در لبخندشان خدا را میبینی.... اینها ساده اندحرف زدنشان...راه رفتنشان...نگاهشان.... ادعا ندارند، بی آلایشند، پاک و مهربان...

اطلاعات

  • مطالب مشابه بدون شرح...
  • کلمات کلیدی لبخند ,لبخند میزنند

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها