داستانهای شاهنامه

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر امروزیشامل کل داستان های شاهنامه فردوسینویسنده: فریناز جلالی۴۵۴ صفحهقطع یقیمت کتاب (۵۰۰۰۰تومان)بعلاوه هزینه پست یا پیکداستان خسرو و شیرین به نثر امروزینویسنده: فریناز جلالی۶۸ صفحهقطع رقعیقیمت کتاب(۱۰۰۰۰تومان) بعلاوه هزینه پست یا پیک

اطلاعات

راوی: فریما قبادنویسنده: فریناز جلالیداستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزیپادشاهی هوشنگبر اساس شاهنامه منظوم محمد دبیرسیاقیhttp://s1.picofile.com/d/8288055734/fd473bb1-cb35-475d-a08e-3ee8baaa88d1/101_houshang.mp3

اطلاعات

راوی: فریما قبادنویسنده: فریناز جلالیداستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزیپادشاهی کیومرثبر اساس شاهنامه منظوم محمد دبیرسیاقیhttp://s4.picofile.com/d/8288057834/dec52306 83-44ba-921f-99ccf0d249d6/103_jamshid.mp3

اطلاعات

راوی: فریما قبادنویسنده: فریناز جلالیداستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزیپادشاهی ضحاکبر اساس شاهنامه منظوم محمد دبیرسیاقیhttp://s4.picofile.com/d/8288058568/60922eb1-1a30-49f0-b878-265b3c8ebc2a/105_zahaak.mp3

اطلاعات

راوی: فریما قبادنویسنده: فریناز جلالیداستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی رفتن فریدون به جنگ ضحاکبر اساس شاهنامه منظوم محمد دبیرسیاقیhttp://s5.picofile.com/d/8288060026/a4d7678d-3d2b-4688-98e8-0d669436a3c4/108_jange_fereydoon_ba_zahaak.mp3

اطلاعات

راوی: فریما قبادنویسنده: فریناز جلالیداستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی ادامه پادشاهی فریدون بر اساس شاهنامه منظوم محمد دبیرسیاقیhttp://s3.picofile.com/d/8288061400/35acb22c-c6af-4544-ab10-9ffdd124a971/110_bazgashte_pesaran_az_yaman.mp3

اطلاعات

سرگذشت برزو پسر سهراب کنون بشنو از من تو ای رادمرد یکی داستانی پر آزار و درد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

نامهای خاص [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

برای دیدن لیست عنوانهای مطالب این وبلاگ بر روی لیست کامل عناوین یادداشتها کلیک کنید.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

  • مطالب مشابه بدرود
  • کلمات کلیدی
کتاب داستان های شاهنامه به نثر امروزینوشته فریناز جلالی در این کتاب داستانهای شاهنامه به شکل منثور و با زبانی ساده بیان شده است. علاقمندان به تهیه کتاب می توانند در اینجا پیام بگذارند .قیمت 35000 تومان به علاوه هزینه پست

اطلاعات

راوی: فریما قبادنویسنده: فریناز جلالیداستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزیپادشاهی کیومرثبر اساس شاهنامه منظوم . محمد دبیرسیاقیhttp://s5.picofile.com/d/8288054668/2d12a704-5565-4123-9359-12085fb6cc84/100_keyumarth.mp3

اطلاعات

آخرین جستجو ها