سایت رسول حکیم پور rhs.bwp.ir

کارشناسان روس در حال بررسی یک حفره اسرار آمیز غول پیکر هستند که در یکی از دورترین و شمالی ترین مناطق این کشور ظاهر شده است. تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۰ - 18 july 2014 کارشناسان روس در حال بررسی یک حفره اسرار آمیز غول پیکر هستند که در یکی از دورترین و شمالی ترین مناطق این کشور ظاهر شده است.به گزارش یورو نیوز، هنوز روشن نیست این چاله عظیم که حدود صد متر قطر دارد چگونه به وجود آمده است. تلویزیون تی روسیه تصاویری از این چاله را، در منطقه «یامال» که به معنای «پایان زمین» است، برداری کرده است. درجه هوا در این منطقه اغلب به حدود ۵۰ درجه زیر صفر می رسد و در فصل زمستان، خورشید در این ناحیه به ندرت دیده می شود.تیمی از محققان روسی نمونه برداری هایی از خاک و آب نزدیک این حفره و اطراف آن کرده اند و امیدوارند دلیل پیدایش آن را پیدا کنند.این چاله خوفناک در منطقه بوانِنتسکی به وجود آمده است که یکی از بزرگترین میادین گازی روسیه است. برخی از کارشناسان احتمال می دهند که این چاله بر اثر انفجار گاز در درون زمین به وجود آمده است.

اطلاعات

برگذری درنگری جز دل خوبان نبری سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری تا نشوی خاک درش در نگشاید به رضا تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری تا نکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری سر ننهد چرخ تو را تا که تو بی سر نشوی ن د نقد تو را تا سوی میزان نبری تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا تا صفت گرگ دری یوسف کنعان نبری تا تو ایازی نکنی کی همه محمود شوی تا تو ز دیوی نرهی ملک سلیمان نبری نعمت تن خام کند محنت تن رام کند محنت دین تا نکشی ت ایمان نبری خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان ز آنک در این بیع و شری این ندهی آن نبری خاک که خاکی نهلد و نسرین نشود تا نکنی دلق کهن خلعت سلطان نبری آه گدارو شده ای خاطر تو خوش نشود تا نکنی کافریی مال مسلمان نبری هیچ نبرده ست ی مهره ز انبان جهان رنجه مشو ز آنک تو هم مهره ز انبان نبری مهره ز انبان نبرم گوهر ایمان ببرم گو تو به جان بخل کنی جان بر جانان نبری ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت دست نداری ز کهان تا دل از ایشان نبری هین بکشان هین بکشان دامن ما را به خوشان ز آنک دلی که تو بری راه پریشان نبری راست کنی وعده خود دست نداری ز کشش تا همه را کنان جانب میدان نبری هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود ز آنک تو تا سنگ دلی لعل بدخشان نبری گر چه که صد شرط کنی بی همه شرطی بدهی ز آنک تو بس بی طمعی زر به حرمدان نبری

اطلاعات

آخرین جستجو ها