آموزش های فنی و حرفه ای

به عقیده صاحبنظران بازار کار، برای دستی و رسیدن به مراحل و مراتب بالای شغلی، اهمیت مهارت های غیرفنی بسیار پررنگ تر از مهارت های فنی می باشد. مطابق بررسی در آموزش های فنی و حرفه ای بالغ بر 96 درصد موفقیت در مشاغل به مهارت های غیرفنی در کنار مهارت فنی اختصاص دارد. افزایش تاثیرگذاری مهارت های غیرفنی نسبت به مهارت های فنی می تواند ناشی از تغییرات سریع فناوری، پیچیدگی محیط کار، افزایش رقابت در دنیای کار، تنوع محصولات، فنائری های جدید، جهانی سازی، نیاز به توسعه پایدار و عوامل دیگر باشد. پس در دنیای امروز برای شکار و ارتقاء شغل و نگه داشتن آن، دیگر نمی توان به مهارت های گذشته بسنده کرد. بلکه باید شایستگی های (دانش، مهارت و نگرش) گوناگون و وسیعی را به کار بست تا بتوان با این شرایط کنار آمد. برای مطالعه بیشتر به مقاله آقای مهدی اسماعیلی با عنوان ب"رای شغلم چیزهای بیش تری باید بیاموزم". مراجعه کنید.

اطلاعات

به گزارش مهر براساس آمارهای موجود، جمعیت شاغل در بازار کار ایران در سال ۹۲ دقیقا ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۱۷۹ نفر بوده که این تعداد در سال گذشته به ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۳ نفر کاهش یافت. با این حال، همه این شاغلان از یک شرایط کاری برخوردار نیستند و برخی با روزانه ۲ تا ۲.۵ ساعت کار پول در می آورند و برخی نیز بیشتر از ۸ ساعت در هر روز کار می کنند و بدون اضافه کاری به خانه نمی روند.دقیقا مشخص نیست چگونه برخی می توانند با روزی ۲ ساعت کار تامین باشند و برخی هم با ۳ برابر کار بیشتر از آنها در تامین مخارج خود بمانند؟ البته برخی گروه ها که برای همه نیز شناخته شده است، قطعا به دلیل توانمندی، تخصص، مهارت و جایگاه خود روزانه ساعات کاری کمتری دارند و اتفاقا درآمد خوبی نیز ب می کنند که از این گروه می توان به وکلا و پزشکان جراح و متخصص اشاره کرد که البته ممکن است بسیاری از آنها حتی هفته ای یک ساعت کار هم نداشته باشند.اتفاقا این دو گروه همواره در سال های اخیر مورد مثال مرکز آمار ایران نیز بوده و هرگاه درباره چگونگی امکان تامین زندگی فردی با یک ساعت کار در روز مورد پرسش قرار گرفته اند، وکلا و پزشکان را مثال زده اند. با این وجود کارشناسان بازار کار می گویند نمی توان جامعه کوچکی از وکلا و پزشکان و امکان درآمد آنها را به کل جامعه تعمیم داد و گفت همه می توانند در هر رده شغلی با یک ساعت کار در هفته تامین باشند.بنابراین این گروه ها و نظایر آن هدف این گزارش نیست، چرا که آنها نسبت به تخصص و توانمندی ب شده خود پول در می آورند و از نگاه جامعه کار روزی ۲ ساعت و یا هفته ای گروه هایی از این دست اساسا موضوع عجیب ...

اطلاعات

سال تحصیلی آینده ورودی به پایه دهم در شاخه ها و رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش خواهد بود. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه هنرستان ها از سال آینده سه ساله می شوند، گفت: با افزایش ساعات مهارتی کیفیت هنرستان ها افزایش می یابد.علی زرافشان در گفت وگو با مهر، درباره سه ساله شدن هنرستان ها گفت: سال تحصیلی آینده ورودی به پایه دهم در شاخه ها و رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش خواهد بود.وی در پاسخ به این پرسش که انتقاداتی درباره افت کیفیت با سه ساله شدن هنرستان و عمومی دروس وجود دارد، تصریح کرد: سه ساله شدن هنرستان ها موجب ارتقای کیفیت می شود چرا که سال اول هم عمومی و هم مهارتی است.معاون آموزش و پرورش ادامه داد: اکنون دانش آموزان در هنرستان ها ۴۳ واحد عمومی و ۵۳ واحد تخصصی را دارند، سال آینده نیز این تناسب برقراراست اما ساعات مهارتی افزایش می یابد به همین جهت ارتقای کیفیت انجام می گیرد.وی افزود: با سه ساله شدن هنرستان ها یک پایه اضافه خواهد شد، اکنون در هر پایه ۴۰۰ هزار دانش آموز تحصیل می کنند اگر یک پایه اضافه شود تعداد دانش آموزان تا سه ساله آینده با تکمیل سه پایه، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می شوند.زرافشان خاطر نشان کرد: این در حالی است که در شاخه نظری با حذف پیش ی و حذف پایه اول در دوره دوم متوسطه با یک میلیون کاهش دانش آموز روبرو می شویم.وی با بیان اینکه باید ظرفیت سازی برای فضا، تجهیزات و نیروی انسانی در شاخه فنی و حرفه ای مورد توجه قرار گیرد بیان کرد: ساخت هنرستان های جدید، تکمیل هنرستان های نیمه تمام هم در سال های پیش رو در اولویت است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها