...:: مشق عشق ::...

... کلماتم را در جوی سحر می شویم لحظه هایم را در روشنی باران ها تا برای تو شعری بسرایم، روشن تا که بی دغدغه بی ابهام سخنانم را در حضور باد این از نفس افتاده ی مجنونبا تو بی بگویم که تو را دوست می دارم تا مرز جنون ... ...:: مهران تو حق منی حقمو از دنیا میگیرم ::... زیباترین بیامک تو 5سال ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه مجنون...
  • کلمات کلیدی را در
... روز اول بی هوا قلب مرا ید و رفت روز دوم آمد و اسم مرا پرسید و رفت روز سوم آخ! خالی هم کنار لب گذاشت دانه ی دیوانگی را در دلم پاشید و رفت روز چارم دانه اش گل داد و او با زیرکی آن غزل را از لبم نه از نگاهم چید و رفت با لباس قهوه ای آن روز فالم را گرفت خویش را در چشم های بی قرارم دید و رفت فیل را هم این بلا از پا می اندازد خدا ! هی لب فنجان خود را پیش من بوسید و رفت او که طرز خنده اش خانه ابم کرده بود با تبسم حال اهل خانه را پرسید و رفت تا بچرخانم دلش را نذرها ولی جای دل، از بخت بد، دلبر خودش چرخید و رفت زیر باران راه رفتن، گفت می چسبد چقدر! با همین حالش به من حال دعا بخشید و رفت استجابت شد چه بارانی گرفت آن شب ولی بی من او بارانیش را پا شد و پوشید و رفت روز آ بی دعا بی ابر هم باران گرفت دید اشکم را نمی دانم چرا خندید و رفت حال مانده ام بااین جان بی نفس ک شانم را بی ستاره کرد و رفت... ...

اطلاعات

... عشق یعنی مستی و دیوانگی عشق یعنی با جهان بیگانگی عشق یعنی شب ن ن تا سحر عشق یعنی سجده با چشمان تر عشق یعنی سر به دار آویختن عشق یعنی اشک حسرت ریختن عشق یعنی درجهان رسوا شدن عشق یعنی سُست و بی پروا شدن عشق یعنی سوختن با ساختن عشق یعنی زندگی را باختن عشق یعنی انتظار و انتظار عشق یعنی هرچه بینی ع یار عشق یعنی دیده بر در دوختن عشق یعنی در فراقش سوختن عشق یعنی لحظه های هاب عشق یعنی لحظه های ناب ناب عشق یعنی بی نفس پ رزدن عشق یعنی آب بر آذر زدن عشق یعنی، سوز نَی، آه شبان عشق یعنی معنی رنگین کمان عشق یعنی شاعری دل سوخته عشق یعنی آتشی افروخته عشق یعنی با گلی گفتن سخن عشق یعنی خون لاله بر چمن عشق یعنی شعله بر من زدن عشق یعنی رسم دل بر هم زدن عشق یعنی تنها ماندن تا ابد تا نباشد هیچ ی بعد ازآن تابه بعد عشق یعنی انتظارو انتظارو انتظار عشق یعنی آسمان گریه هایت رابرمن ببار ... اون هیــــــچ روزمهمی رو بامن نبود نه نوروز نه یلدا نه تولد نه محرم نه روز عشق و... ... مثل همیشه باهمه به غیر از من خوش باش ...:: روزعشق من به تو مبارک ::..

اطلاعات

آخرین جستجو ها