دیدبان لرستان

بعد از نقص به وجود آمده در روند کار سایت ، نوعی رکود هم دچار وب نگاران و فعالین این عرصه گردید... فارغ از نیت ایجاد چنین اتفاق و به دنبال آن رکودی، همچون اتفاقی برکاتی هم به دنبال دارد، اینکه فرصت سلامی دوباره به یاران نصیبت گردد، فرصت لمس حس خوب نوشتن و در نوردیدن، فرصت تجربه و اندوختن، فرصت تقلا و تلاش، پس، دوباره سلام...

اطلاعات

مجله ای که معصومه ابتکار را بر سر دوراهی نشاند... آ ین شماره دوماهنامه شکار و طبیعت (شماره 138)، معصومه ابتکار را بر سر دوراهی می داند. مجله ای که سال هاست شکار را تبلیغ می کند و اوج جذب مخاطبینش را مدیون سردبیر شکار بلدش، محمد علی اینانلو است. فعال رسانه ایی که هیچ گاه از اعلام حمایتش از شکار مجاز ابایی نداشته و ندارد. (اشاره به مجموعه مستند ایران جهانی در یک مرز و تبلیغ شکار، برنامه صبحگاهی مردم ایران سلام و دعوت از چهره های م ع شکار و...)سالهایی نه چندان دور که اشتیاق شکار با ورود تجهیزات و به روزرسانی ابزار شکار در کشور همراه بود و البته شکار بدون مماشات تبلیغ می شد. اما با مرور صفحات این روزهای مجله به وضوح می توان...

اطلاعات

پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست به برخی شبهات درباره شکار سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به برخی مطالب در رسانه ها در خصوص آیین نامه اجرایی شکار ویژه در سال 1381 و شبهاتی که این روزها با اغراض در سطح افکار عمومی مطرح شده است، توضیحاتی را ارائه کرد: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام) ، آیین نامه اجرایی شکار ویژه در سال 1381 با هدف ساماندهی، نظام مندی و اعمال محدودیت و ممنوعیت های قانونی برای شکار اتباع خارجی به تصویب هیئت ان وقت رسید، در حالیکه تا قبل از این...

اطلاعات

همیشه همینطور بوده... هر جایی که منافع به خطر می افتد دنبال دست آویزی برای ت یب هستیم... برای آنهایی که دست شان از منافع کوتاه شده و منتظر فرصتی برای ت یب چهره سازمان محیط زیست کشور بودند چه دلیلی مهمتر از سلامت مردم خوزستان... قدر منصفانه بنگریم: کیست که از هوای این روزهای خوزستان راضی باشد؟ کیست که از رنج هم میهنش به تنگ نیاید؟ و آیا سازمان محیط زیست راضی به این آسیب است؟ چرا به جای اظهار نظر های احساسی و افراطی و به دور از اخلاق قدری منطقی و آگاهانه نمی شیم؟ سوالاتی که الهه (فعال محیط زیست) به حق مطرح نموده: آیا اجرای بیش از ٨٦٠ هزار تار عملیات خاک ورزی و ایجاد ز شی در اراضی اهواز و مشک و نیز تغییر کاربری اراضی مذکور به کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی در ت پیشین، منجر به بیابانی شدن و بروز پدیده گردوخاک نشده است؟! آیا صدور مجوز اکتشاف و تاسیس پالایشگاه در هورالعظیم و خشکاندن این ا یستم آبی ارزشمند که در حوزه وزارت نفت ت پیشین انجام شد، در بروز این بحران عاملی تعیین کننده نبوده است؟ آیا عدم تخصیص حقآبه برای تالاب بین المللی شادگان و رودخانه های دایمی و فصلی سرشاخه های کارون که در وزارت نیروی ت پیشین اتفاق افتاد، دخیل در بروز این بحران نیست؟! آیا عدم اجرای صحیح و نظارت درست بر طرح های تعادل دام متناسب با ظرفیت مراتع در کل حوزه آبخیز و آبریز و ورود بیش از ظرفیت دام در مراتع که باعث بیابانی شدن مراتع و ظهور گرد وخاک شده است و حاصل عملکرد سازمان جنگل ها و منابع طبیعی ت پیشین است، نیز به ابتکار برمی گردد؟! بهتر نیست قدر منصف و اخلاق مدار باشیم؟

اطلاعات

وم استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی برای حل چالش های محیط زیست کشور معصومه ابتکار: سازمان یا ت به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های کنونی محیط زیست ایران نیستند. رییس سازمان محیط زیست کشور استفاده از توان و ظرفیت اجتماعی و نهادهای مدنی برای دستی به موفقیت...

اطلاعات

حجت ال و المسلمین سید محمد خاتمی در مراسم نهمین بزرگداشت تقی ابتکار:اگر نهادهای مدنی مورد توجه جدی قرار نگیرند و حتی در عرصه سیاست، احزاب، تشکل های ، اجتماعی و اقتصادی به صورت بخش خصوصی و نهادهای مدنی به توسعه دست پیدا نکنیم و بپنداریم که توسعه اقتصادی منهای توسعه فرهنگی، علمی و است به نتیجه نخواهیم رسید...

اطلاعات

مدیر کل جدید محیط زیست لرستان منصوب شد. پس از یک دوره چهار سال و چند ماهه بالا ه محیط زیست لرستان طعم تغییر را چشید. محمد حسین بازگیر صندلی اش را به مهرداد فتحی بیرانوند داد تا تدبیر ت برای حفظ محیط زیست در لرستان کمی زودتر از استان های دیگر مصداق مدیریتی یابد. باید منتظر بود و دید که مدیریت جدید چه نسخه ای برای سامان دادن به بی سامانی های محیط زیست تجویز میکند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها