پایگاه خبری آذرنیوز

باگذشت زمان و دور شدن از روزهای حیات ت نهم و دهم، هر چند وقت یک بار اطلاعات جالب توجهی از بذل و بخشش بیت المال بدون حساب و کتاب گزارش می شود؛ گزارش هایی که نشان از یک حرکت تامل برانگیز تی در ریختن پول نفت بر سفره برخی رسانه هاست.

اطلاعات

آخرین جستجو ها