تازه های تربیت بدنی شهرستان اردکان

اولین دوره ازمسابقات قرآن کریم در دوبخش خواهران و برادران در دورشته مفاهیم و ترتیل برگزار گردید.این سری از مسابقات مصادف با میلاد حسن مجتبی (ع)در محل زورخانه رزم آوران به طور مجزا برای خواهران و برادران برگزار شد که در پایان نتایج ذیل بدست آمد که برگزیدگان این سری از مسابقات برای مسابقه درسطح استان اعزام خواهند شد. در بخش ترتیل :آقای محمود مجاور نفر اول ،آقای سجاد فتاحی نفر دوم ،آقای رضا حیدری نفر سوم، خانم صحرایی نفر اول ،خانم فتاحی نفر دوم،خانم افخمی نفر سوم، در بخش مفاهیم:آقای سجاد فتاحی نفر اول،آقایان محمدعلی قانعی-علی اصغر قانعی-سیدرضا بندی مشترکن دوم،آقای محمود نکو دانش نفر سوم، و در بخش خواهران :خانم صحرایی نفر اول ،خانم فتاحی نفر دوم ، خانم افخمی و کمالی مشترکن سوم شدند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها