آموزگاران - مامۆستایان

آقای افشین لهونی از همکاران دبستان شاهد شهرستان مریوان - استان کردستان، در سال تحصیلی 94-93 به عنوان معلم نمونه ی کشوری انتخاب شدند. وبلاگ گروهی آموزگاران این موفقیّت را به ایشان و خانواده ی آموزش و پرورش تبریک می گوید. امیدواریم ایشان همواره همین مسیر موفقیت را تا فتح قلّه های رضایت بپیمایند. ـ بی شک ب موفقیت های پی در پی آقای افشین لهونی، نه حاصل اتفاق، یلکه حاصل سخت کوشی و توانمندی ایشان است. و البته آن چه بنده در ایشان دیده ام؛ چیزی فراتر از این ها است. که فکر کنم بشود اسمش را "صداقت" گذاشت؛ چیزی که امروز و همواره بدان نیازمندیم؛ صداقت در یادگیری و یاددادن!

اطلاعات

آخرین جستجو ها