طلبه تهرانی

همه ی ما کم و بیش در جریانیم که برخی برای چهار سال عضویت در شورای شهر، چه کارها که نمی کند! چه قول ها که نمی دهد! چه حیله ها که نمی زند! چه هزینه ها که نمی کند و… عمر هنگام مرگش، شورایی شش نفره را تعیین کرد تا جانشین او با رأی اکثریت آنها تعیین شود. ترکیب آرا به گونه ای شد که اگر عبدالرحمان بن عوف به هرکدام از علی(ع) و عثمان رأی می داد، او جانشین عمر می شد یعنی تا زنده بود بر حدود یک سوم کره ی زمین حکومت می کرد. صداقت علی(ع) تعیین جانشین عمر به دست عبدالرحمان تعیین می شد. در مجلسی که باید عبدالرحمان رای خود را اعلام کند، خطاب به علی(ع) گفت: اگر حکومت را در دست گیری آیا متعهد می شوی که به قرآن و شیوه ی رسول خدا(ع) و شیوه ی ابوبکر و عمر عمل کنی؟ کافی بود علی با یک قول بیجا حکومت برسرزمینی وسیع را به چنگ بیاورد و بعد از گرفتن حکومت، قول خود را توجیه کند یا مخالفان را سرکوب کند یا … اما حضرت علی(ع) چنین جواب داد: به کتاب خدا و روش خدا، در حد توانم عمل می کنم. سپس عبدالرحمن همان سؤال را از عثمان پرسید و عثمان قبول کرد. دوباره رو به علی همان سوال را پرسید اما حضرت دوباره فرمود: با کتاب خداوند و سنت نیازی به روش هیچ نیست. اینگونه بود که علی(ع) به حکومت نرسید. اینکه علی(ع) در جای دیگر فرمود: «بخدا قسم، اگر اقلیم های هفتگانه را به من بدهند و از من بخواهند که دانه جوی را از دهان مورچه ای بگیرم، هیچگاه چنین ظلمی را مرتکب نخواهم شد.» کاملا درست است و در عمل نشان داد. یادآوری اگر ما از سرگذشت علی(ع) هیچ چیز نمی دانستیم غیر از همین یک مورد، برای ما کافی بود که گواهی دهیم، آن حضرت سالها خودسازی و مبارزه با نفس دا ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه حکومت بر یک سوم جهان، فدای یک حرف راست!
  • کلمات کلیدی تاریخ ,امام ,حکومت ,تعیین ,حضرت ,کتاب ,الأمالی للطوسی ,الإسلام للذهبی ,تاریخ الإسلام ,تاریخ الطبری ,تاریخ الخلفاء ,تاریخ الإسلام للذهبی
شهید مرتضی مطهری:«حضرت (ع) در فلسطین (منطقه اى از مشرق زمین) به دنیا آمد و اکنون در مغرب زمین بیش از مشرق، ى وجود دارد. اکثریت عظیم مردم اروپا و ى هستند؛ آنها حتى از لحاظ قاره و منطقه نیز با حضرت جدا هستند. برع ، خود مردم فلسطین یا مسلمانند یا یهودى؛ اگر ى وجود داشته باشد بسیار کم است. آیا مردم اروپا و نسبت به دین احساس بیگانگى مى‏ کنند؟ من نمى‏ دانم چرا خود اروپاییان که القاکننده این افکار تفرقه انداز هستند هرگز درباره خودشان این‏جور فکر نمى‏ کنند و فقط به ابزارهاى استعمارى‏شان این افکار را تلقین مى‏ کنند. اگر براى ایرانى بیگانه است، یت نیز براى اروپایى و یى بیگانه است. علت روشن است؛ آنها احساس کرده‏ اند که در سرزمین هاى شرقى و ى فقط است که به صورت یک فلسفه مستقل زندگى به مردم آنجا روح استقلال و مقاومت مى‏ دهد، اگر نباشد چیز دیگرى که بتواند با شه‏ هاى استعمارى سیاه و سرخ مبارزه کند وجود ندارد.» (خدمات متقابل و ایران، ص ۷۰) منبع: گفت و گو با زرتشتیان

اطلاعات

آخرین جستجو ها