محکومه ی تنهاییی

چه لذتی داره صبح بلند بشی ببینی یه نامه به آینه ی اتاق چسبیده شده : سلام دلیلِ زندگی ! صبحِ قشنگت بخیر .. امروز نمی خواد بری سرِ کار چمدون جمع کن می خوایم بریم سفر چمدون نبستم که به سلیقه ی خودت برام لباس بذاری شب پرواز داریم.. نمی گم کجا که غافلگیر شی ! راستی .. قربونِ چشمات برم که الان متعجبه و می دونم اگه اونجا بودم جیغ می زدی بغلم می کردی پس لطفا جیغ و بغل و یه بوس کنار بذار تا رسیدم تحویلم بدی ! دوسِت دارم همسفرِ زندگیم

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها