مرکزروانشناسی و مشاوره درایذه

مشاوره تلفنی در اصفهان مشاوره تلفنی ، مشاوره تلفنی در اصفهان ، مشاوره تلفنی روانشناسی در اصفهان ، مشاوره تلفی ازدواج در اصفهان ، مشاوره ازدواج تلفنی در اصفهان ، مشاوره تلفنی طلاق در اصفهان ، مشاوره تلفنی خانواده در اصفهان ، مشاوره خانواده تلفنی در اصفهان ادامه مطلب

اطلاعات

اﻣﺮوزه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﻤک رﺳﺎﻧﻲ ﻮﻧﺎﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد. در دﻧﻴـﺎی ﻣﻌﺎﺻـﺮ، ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﻤﺒﻮد اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ (در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ) دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روان ﺰﺷـک ، روان ﺷـﻨﺎس ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺸﺎور ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره و ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از خدﻣﺎت ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻣﻜﺎن ﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ آداب و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ .در ﻃـﻮل روز ﺑﺴـﻴﺎری از اﻓﺮاد و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻣﻜﺎن و...

اطلاعات

چشم چرانی چیست؟ چشم چرانی یا "ویریسم" واژه ای فرانسوی است، گرفته شده از "ویر" به معنای "تماشاگر". این اختلال از لحاظ جسمی برای فرد چشم چران مضر نیست اما برای قربانی آن ناراحت کننده است. ادامه مطلب

اطلاعات

مقابله با چشم چرانی والدین توجه کنند: مراقبت و رعایت والدین در امور .شویی و طرز لباس پوشیدن خود و مراقبتهای بهداشتی و آرایشی در برابر ک ن، نوجوانان و جوانان بسیار حایز اهمیت است. لذا تاکید می گردد که شما والدین گرامی به این مساله توجه ویژه ای داشته باشید. گمان نکنید که اگر فرزند شما کوچک است و حتی توان صحبت . ندارد ادامه مطلب

اطلاعات

ﻫﻔﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ : 1 ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ . 2 ﻧﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺸﻤﺎﻥ ﺩﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ . ﻋﺪﻡ ﻧﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﺮﺍﻥ 2ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﺩ : ﺍﻟﻒ : ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ ﺏ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﻭﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ ادامه مطلب

اطلاعات

قاتل رابطه .شویی عصبی بودن زن و مرد قاتل رابطه .شویی است. عصبانیت را در تصمیم های آنی می بینید. در صورتی که زن و مرد عصبی باشند ، مصلحت خانواده را فدای گرایش های عصبی خود می کنند . و یا در مواقعی که حق هم با آنان است ، و از طرف مقابل هم غفلتی پیدا شده ، واکنش های تند عصبی و ت.یبی نشان می دهند. از این رو هر لحظه رابطه را با نوسان و بالا و پایین رفتن روبرو می کنند. ادامه مطلب

اطلاعات

چند نکته برای زنده نگه داشتن رابطه .شویی : چند بوسه در روز چند بار رابطه . درهفته ابراز علاقه روزانه ادامه مطلب

اطلاعات

ک ن عاشق رنگهاهستند وسفره ای که فقط نان وپنیر در آن باشد، ادامه مطلب

اطلاعات

یکی ازآثارنامطلوب کتک زدن ک ن ادامه مطلب

اطلاعات

8 را.ار برای پیشگیری از ن.یتی . به نظر می رسد که اغلب مردان و .ن، چند ماه بعد از ازدواج، با کاهش تدریجی رضایت از روابط . خود روبرو می شوند. آیا این افت تدریجی قابل اجتناب است؟ را.ارهای زیر به شما در پیشگیری از ن.یتی . کمک می کند: 1- عصبانیت و خشم خود را در رابطه طولانی نکنید. 2- از رابطه . به عنوان ابزار مجازات و تنبیه یکدیگر استفاده نکنید. ادامه مطلب

اطلاعات

استحکام روابط .شویی به ظاهرتان رسیدگی کنید فکر نکنید وقتی در یک خانه زندگی می کنید دیگر مهم نیست چگونه به نظر برسید. جاذبه ظاهری تان را حفظ کنید. 2 معطر بودن می تواند در روابط زن و شوهر معجزه کند همیشه خوشبو باشید و اگر از سر کار می آیید یا آشپزی کرده اید، با دوش گرفتن و تعویض لباس خود را برای دیدار با همسرتان آماده کنید. بوی قرمه سبزی اشتها برانگیز است، اما این بو روی لباس همسر می تواند خیلی دفع کننده باشد. معطر بودن فقط استفاده از عطر نیست. ادامه مطلب

اطلاعات

پرونده هاى باز گذشته را در ذهن خود ببندید شما جریمه اشتباهات گذشته را با اشک ها ، ناراحتى ها ، غصه ها ، یکبار پرداخت کرده اید هر روز خود را جریمه نکنید یک اتفاق خوب، با یک شروع خوب همراه ذهنى آرام، چشم انتظار توست با آینده خودت قهر نکن ادامه مطلب

اطلاعات

اگر دیدید فرزندتان خواهر یا برادر کوچکترش را کتک می زند، تعجب نکنید: او این رفتار را از بزرگترین الگوی زندگی اش، یعنی شما یاد گرفته است. اگر شما همیشه برای تربیت فرزندتان او را کتک می زنید ادامه مطلب

اطلاعات

ما ویژگی های شخصیتی را به ارث نمی بریم. ما ویژگی های شخصیتی را از والدینمان به ارث نمی بریم و در عین حال ویژگی های شخصیتی ما به دلیل ژن هایمان تغییر ناپذیر نیستند. ممکن است فردی دارای تیپ شخصیتی a باشد، اما فرزندانش به ترتیب دارای تیپ شخصیتی b,c,d باشد. پس خودتان را با این حرف که ویژگی های شخصیتی ارثی هستند و نمی توان آنها را تغییر داد گول نزنید. شما هرگاه که اراده کنید می توانید خودتان را در جهت مثبت تغییر دهید. ـ سعی کنید علل اصلی ضعف هایتان را بشناسید. ادامه مطلب

اطلاعات

ما پنج «من» داریم که با یکی از آنها زندگی می کنیم: 1آنچه واقعا «من» است: "من ِ واقعی" 2آنچه من گمان می کنم من هستم: "منی که خود من خیال می کند وجود دارد، تصور من از خود" 3آنچه دیگران گمان می کنند من هستم: "تصور دیگران از من" 4آنچه گمان می کنم دیگران در مورد من گمان می کنند: "تصوری که من از تصور دیگران راجع به خود دارم" 5آنچه دیگران گمان می کنند من در مورد خود گمان می کنم: "تصوری که دیگران از تصور من راجع به خود دارند" ادامه مطلب

اطلاعات

یکی از علل انحراف . در نوجوانی این است که: برخی والدین در کودکی . . فرزند خود یا قسمتهای حساس بدن دختر (ران پا ,. ) را لمس میکنند که این عملی ناپسند است . ادامه مطلب

اطلاعات

.نی که با گرگها می دوند .نی که با گرگها می دوند در درون هر زنی یک "زن وحشی" زندگی می کند. همان نیروی قدرتمندی که آکنده از بصیرت، شور، خلاقیت و دانش بی زمان است. زن وحشی طبیعت غریزی .ن را نشان می دهد که امروزه در حال انقراض است. . کلاریسا پینکولا استس در این کتاب با استفاده از گنجینه غنی داستانهای اساطیری، کهن الگوها، افسانه های پریان و قصه های ملل، راه اتصال مجدد به این نیروی قدرتمند و سالم طبیعت غریزی .ن را نشان می دهد. با خواندن این داستان ها و تفاسیر روان شناسی آنها می آموزیم که چطور به خود مهر بورزیم. زن وحشی را به عنوان درمانگر درونی رو

اطلاعات

خشم نشانه قدرت نیست نشانه کمک خواستن است! هنگام خشم کودک،نیازش رابرطرف نکنید چون یادمیگیردحتی بعدازازدواج نیازش راباخشم ازهمسرش بخواهد. ادامه مطلب

اطلاعات

نکات کوچک زندگی(۱) وقتی به شدت عصبانی شدی دستهایت را در جیبهایت بگذار. اگر .ی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن. یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است. هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می داند. ادامه مطلب

اطلاعات

فقط با خودتان رقابت کنید هر زمان متوجه شدید که خودتان را با یکی از همکارانتان، همسایه، دوستتان یا یک فرد مشهور مقایسه میکنید، دست نگه دارید. باید درک کنید که شما متفاوت هستید و تواناییهایی متفاوت دارید، تواناییهایی که این افراد ندارند. وقت بگذارید و لحظهای به همه تواناییهای فوقالعادهای که دارید فکر کنید، و برای آنها شکرگزار باشید. این اصل اساسی زندگیست. تنها بعداز پی بردن به تواناییهای نهفته ی خودتان ،میتوانید از تجربه دیگران بهره ببرید مشاور و روانشناس مصطفی آفریدون مرکز روانشناختی و مشاوره انت...

اطلاعات

ﺪﺭﻡ ﻣ ﻔﺖ: " ﺯﻥ ﺑﺎﺪ ﺴﻮﺍﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺸﻤﺎﻥ ﺩﺭﺷﺖ، ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. " ﻭﻟ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻧﻪ ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺸﻤﺎﻥ ﺩﺭﺷﺖ! ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ: " ﻣﺮﺩ ﻧﺒﺎﺪ ﺯﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺯﺒﺎ ﺷﺎﺴﺘﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻧﺴﺖ، ﻣﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺯﻣﺨﺖ ﻭ ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. " ﻭﻟ ﺪﺭﻡ ﺯﺒﺎ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﻮﺩ، ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺯﻣﺨﺖ ﻭ ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ! ﻫ ﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ، ادامه مطلب

اطلاعات

امروزه به دلیل حجم کاری و همچنین کمبود وقت، بسیاری از خانواده هایی که با مشکلاتی در زندگی خود مواجه هستند حتی زمان فکر . به مشکل خود را نداشته و به همین دلیل آن را به حال خود گذاشته و بدون رسیدگی رها می کنند. همین مشکلات کوچک بر روی هم انباشته شده و در نهایت ضربه مهلکی را به پیکره خانواده وارد می کند. باید خاطر نشان کرد که بزرگترین هدف در زندگی، باید رسیدن به آرامش خانواده و حفظ کانون گرم آن باشد. بنابراین همواره خانواده باید در اولویت اول قرار بگیرد. ادامه مطلب

اطلاعات

1- یادآوری می شود که ما پلیس یا مرجع قانونی نیستیم، لذا بدون هچگونه رو در بایستی و با اطمینان کامل از حفظ امنیت اجتماعی و شخصیتی خودتان با ما صحبت کنید (علی الخصوص مراجعانی که در خصوص ترک اعتیاد خود تماس می گیرند). 2- لطفاُ تک زنگ نزنید. و زنگ نزنید قطع کنید و یا حرف نزنید. این کار به شدت وقت دیگر متقاضیان را می گیرد. 3- اگر با تلفن همراه اعتباری قصد تلفن زدن دارید لطفاُ شارژتان را کامل کنید. ۴- با توجه به اینکه حداکثر زمان مشاوره تلفنی در هر نوبت، ۳۰ دقیقه است، برای بیان مطالب مهم زمانبندی داشته باشید. ۵- لطفاُ قبل از تماس تلفنی، خلاصه ای از م...

اطلاعات

چرا زندگی رو سخت میکنی؟! دلتنگ .ی شدی؟-----زنگ بزن میخوایی .ی رو ببینی؟-----دعوت کن میخوایی بقیه درکت کنن؟-----توضیح بده سوالی داری؟-----بپرس چیزیی میخوایی-----برو دنبالش ادامه مطلب

اطلاعات

تاثیرات عجیب گوش دادن به موسیقی ▪ ازبین بردن استرس ▪ارتقای سیستم ایمنی ▪کاهش بیماری قلبی ادامه مطلب

اطلاعات

بین دو تا چهار سالگی کودک خود مدار خودشیفته و خود محور است و تصور میکند که تنها موجود مهم جهان است. از نظر او جهان در خدمت و اختیار اوست. از نظر یک کودک سه ساله، خورشید تنها برای دیدن اوست که طلوع میکند و فقط برای خو.دن اوست که غروب میکند. ادامه مطلب

اطلاعات

لطفا از گفتن این کلمات به خانمها بشدت پرهیز کنید چون این کلمات چاقویی هستند که شخصیت لطیف او را . . می کند: واقعا فکر میکنی خیلی جذ.؟ برو شوهرداری را از زن فلانی یاد بگیر! تو تقصیر نداری همه زنها یک دنده شان کم است! راه بازه و جاده دراز، بفرمایید... ادامه مطلب

اطلاعات

.وج باد از . چیست صداهای . اصلیترین علت که امروزه بیشتر شایع است به علت شلی عضلات لگن است .وج باد از . اغلب در .ن بیشتر در حین مقاربت ایجاد می شود .وج باد از . در .نی که زایمان کرده اند نیز دیده می شود اما علت .وج باد از . در دختران و بطور کل در .ن بیشتر به علت ضعیف شدن عضلات ناحیه لگنی است. هوا به طور معمول وارد . می شود ورود هوا بسته به قدرت عضلات لگن دارد و هرچقدر این عضلات قویتر باشد اجازه ورود هوا را نمی دهد ادامه مطلب

اطلاعات

در جیب همسرم کاندوم پیدا .... پرسش: من و همسرم حدود 40 سال داریم، 8 سال هست ازدواج کردیم و دو تا فرزند 6 و 3ساله داریم. رابطه . ما خیلی کمه، شاید دو ماه یکبار، شاید هم با فاصله بیشتر، که تقریبا از دوران بارداری دوم که بخاطر مشکلات بارداری رابطه نداشتیم شروع شده. قبلش هم زیاد نبود ولی بیشتر از الان بود. همسرم علتش رو خستگی کار زیاد و شرایط ناشی از بیدار بودن بچه ها میدونه. در موردسوالهای من مبنی بر اینکه چه کارهایی از جانب من دوست داره که کیفیت رابطه مون رو بهتر کنیم هم اظهار میکنه به اندازه کافی خوب هست. واقعیت اینه که خود من هم تمایل چندانی ...

اطلاعات

این جملات را هرگز دوباره به همسرتان نگویید (همیشه/ هرگز) من بسیار متعجب می شوم هنگام صحبت ناگهان همسرم به من می گویید: ” تو هرگز به من گوش نمی دهی.” آیا احساس می کنید با شنیدن این حرف همسرتان بیشتر به شما توجه می کند؟ اما شاید شما بگویید: "تو به اندازه کافی و با دقت به من گوش نمی دهی.” ادامه مطلب

اطلاعات

راز ازدواج موفق چیست؟ 1) میتوانید بعضی از عیب های او را نادیده بگیرید 2) از معذرت خواهی . واهمه ندارید ادامه مطلب

اطلاعات

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨسی ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﺞ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺍﺧﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﻣﻘﻌﺪ ﻦﻫﺎ ﻣﺨﺎﻃ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﺋ ﻋﻀﻠﻪ ﺍﺳﻔﻨﺘﺮ ﻣﻘﻌﺪ ﻭ ﺑﺍﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻓﻮﻋ ﻧﺰ ﺍﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻮﻥ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺣ ﺭﻓﻠﺲ ﺯﺍ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺎﺩﺭ ﺣﺘ ﻣﺮ ﻧﺎﻬﺎﻧ ﻧﺰ ﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ادامه مطلب

اطلاعات

اغلب آدمها، آدم دیگری هستند. آنها زندگی نمیکنند، فقط نقشی را ایفا میکنند که دیگران به آنها داده اند. فکرشان حاوی نظرات دیگران است. صورتشان ماسکی است که بر چهره شان زده اند. وجودی اصیل ندارند. زندگی شان تقلید است، و شور و .هابشان نقل قولی بیش نیست. ادامه مطلب

اطلاعات

آدمها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند، جور دیگری زندگی می کنند، شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود. فکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازند، محکم و بی نقص! اما حقیقت ندارد. ادامه مطلب

اطلاعات

آیا می دانید که مطمئن ترین راه برای بدبخت . فرزندتان چیست؟ این است که او را عادت دهید هر چه می خواهد به زور بگیرد، زیرا هر قدر آرزوهایش آسانتر انجام گیرد، خواستهایش زیادتر خواهد شد، دیر یا زود به علت عدم قدرت مجبور خواهید شد برخلاف میل خود خواهشهای او را نادیده بگیرید. صدمه حاصل از این امتناع که طفل به آن عادت نکرده است، ادامه مطلب

اطلاعات

تاثیر فوق العاده طبیعت درمانی (درمانِ سبز) بر رفع استرس و افسردگی بسیاری از پزشکان و محققان مراقبت های بهداشتی معتقدند طبیعت درمانی که با نام های دیگری مانند درمان سبز یا درمان بر مبنای زمین نیز نامیده می شود، علاوه بر افزایش سلامت جسمانی، احیاکننده روح و روان است و تاثیر فوق العاده ای در بهبود خلق و خو، کاهش اضطراب، استرس و افسردگی دارد. پزشکان معمولا پس از تحمل شرایط دشواری مانند درمان سرطان، دیابت، چاقی، فشار خون بالا و افسردگی ، به بیماران را.اری به نام نسخه طبیعت می دهند. ادامه مطلب

اطلاعات

چطور طرف مقابل را به خود وابسته کنم با سلام تشکر از سایت و کانال خوب تنظیم خانواده،سوالی داشتم من یک دختر 27 ساله هستم و به تازگی با فردی جهت ازدواج آشنا شدم، خانواده ها در جریان نیستند،سوالم اینه که چطور می تونم طرف مقابلم رو به خودم وابسته کنم تا همش با من باشه و بهم خیانت نکنه ممنون میشم راهنماییم کنید با درود و تقدیم احترام ضمن تشکر از لطف شما و اعتماد شما به کانال تنظیم خانواده، در پاسخ به پرسش شما ذکر این نکته اهمیت دارد که اولا تمایل به وابسته . طرف مقابل خود نشانه ای از وابستگی شما به آن فرد می باشد ، یعنی در گام نخست این شما هس

اطلاعات

رابطه . زورکی ممنوع با قلدری . شاید بتوانید یک شب رابطه . را بدست بیاورید ولی این ریسک بزرگی است، چون با این کار ممکن است شوق و اشتیاق یک عمر رابطه ی شاد را از همسرتان بگیرید. ادامه مطلب

اطلاعات

درمان افسردگی با بیش از ۳۴۰ میلیون بیمار در سراسر جهان، افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی به شمار می آید. علائم این بیماری شباهت زیادی به دیگر بیماری های ناشی از اضطراب دارد؛ اما تشخیص آن به زمان بیشتری نیاز دارد. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به بهترین راه های طبیعی برای مبارزه باافسردگی همراه ما باشید. ۱. مدیتیشن ۲. خوردن غذاهایی با ویتامین b بیشتر ۳. تنظیم اه. برای زندگی ۴. برنامه ی خواب مناسب ادامه مطلب

اطلاعات

کلیدهای ارتباط موثر خانمها بسیار قابل احترام هستند به همین دلیل : آقایان باید کمی زودتر از خانمها سر قرار حاضر شوند. ادامه مطلب

اطلاعات

ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﺪﺍﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﺟﻨﺴ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺰﺍﺭﻧﺪ؟ 1- ﺯﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻮﻧﻪ ﺍ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻮ ﺍﺯ رابطه .شویی ﺧﻮﺷﺸﺎﻥ ﻧﻤ ﺁﺪ 2- ﺯﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫ ﻭﻗﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﺴﺘﻨﺪ. 3- ﺯﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. 4- ﺯﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﺳﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻨﺴ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺷﺎﻥ ﻭﺍﺬﺍﺭ ﻣﻜﻨﻨﺪ 5- ﺯﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺧتﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺮﺧﺎﺷﺮﺍﻧﻪ ﻣﻜﻨﻨﺪ ادامه مطلب

اطلاعات

چگونه همسرم را برای رابطه . تحریک کنم؟ چه .ی هست که نخواهد رابطه . فوق العاده ای داشته باشد؟ یکی از ابت. ترین مراحل یک رابطه ی . مرحله برانگیختگی می باشد برای این که بتوانید فرد دلربایی باشید که همسرش نتواند در برابرش مقاومت کند، باید راههایی که باعث تحریکش می گردد را بدانید. بعضی .ن با شنیدن صحبت های عاشقانه تحریک می شوند بعضی ها با لمس بدنشان ادامه مطلب

اطلاعات

اصول روان شناسانه عیدی دادن به ک ن عیدی ک ن را از آنها نگیرید. بهتر است پدر و مادر آنها را به مغازه ببرند و ضمن توضیحی که برایشان می دهند از آنها بخواهند که اسباب بازی یا چیز دیگری را انتخاب کنند. پول یا هدیه ای که دیگران به کودک می دهند مورد تمس. قرار ندهید توصیه می کنیم مقدار کمی پول با توجه به سن و سال بچه ها برای عیدی در نظر گرفته شود ادامه مطلب

اطلاعات

علت شروع به خودار ضایی تمایلات . کنجکاوی تنهایی ازار. درکودکی نیازبه جنس مخالف مشکلات ازدواج ادامه مطلب

اطلاعات

اولین اشتباه خانمها درموردرابطه .شویی این است که یک زن نبایدهیچوقت آغازکننده رابطه . باشد این کاملا اشتباه است ویکبارهم که شده خانمها اغازیک رابطه . باشید وتاثیرش راتجربه کنید مشاور و روانشناس مصطفی آفریدون مرکز روانشناختی و مشاوره انتخاب تلفن هماهنگی جهت تعیین وقت قبلی: 0616-638-0922 فرزاد سلحشور مرکز مشاوره تلفنی

اطلاعات

آیا خود.یی باعث تغییر ظاهر اندام . میشود، خود.یی و تغییر ح. .،خود .یی و تغییر اندازه .،خود .یی و نازایی،عوارض خود.یی سوالات و ابهامات و البته شایعات زیادی در خصوص خود.یی وجود دارد ، همه افرادی که به خود.یی اعتیاد دارند از عوارض احتمالی ان در آینده بیم دارند که ر این مقاله به بخشی از ابهامات پاسخ داده میشود و در انتها آزمونی برای سنجش اطلاعات شما در این زمینه ارائه میشود آیا خود .یی باعث کوچک شدن . . میشود ؟ از نظر علمی تا کنون ثابت نشده است که خود .یی بر اندازه . . تاثیر خواهد داشت ادامه مطلب

اطلاعات

نکته مهم 1-هیچ دارویی . زودرس را صددرصد درمان نمی کند 2- برای درمان . زودرس هیچ دستگاهی که مورد تایید مراجع معتبر علمی باشد، وجود ندارد. ادامه مطلب

اطلاعات

تشخیص سوء تغذیه از روی صورت پنجه کلاغی شدن کنار چشم ها علت: کمبود ویتامین b2 راه حل: مصرف پنیر، بادام و تخم مرغ لب های ترک خورده علت: کمبود b6 راه حل: مصرف سیب زمینی و غلات غنی شده ادامه مطلب

اطلاعات

چهار حرفی که نباید به همسرتان بگویید: فلانی که اومده بود خواستگاریم خیلی مهربون بود.ممکنه حرف شما درست باشد چون هر آدمی حسنی دارد اما زخم این سخن در وجود همسر شما .یام ناپذیر است. بدم میاد ازت طبیعی است که هر رابطه ای پستی و بلندی دارد، اما وقتی ح.ان بد می شود جملاتی از این قبیل فقط رابطه شما را برای مدتی .اب می کند و دیگر هیچ. گذشته ادامه مطلب

اطلاعات

چهار حرفی که نباید به همسرتان بگویید: فلانی که اومده بود خواستگاریم خیلی مهربون بود.ممکنه حرف شما درست باشد چون هر آدمی حسنی دارد اما زخم این سخن در وجود همسر شما .یام ناپذیر است. بدم میاد ازت ادامه مطلب

اطلاعات

۶ نکته برای آرام . شوهران خشمگین ۱ - نگذارید همسرتان درگیر خشم خود گردد. اگر دیدید عصبانی است، او را تنها بگذارید. اگر فکر می کنید که مسئله خاصی باعث عصبانیت همسرتان می شود، از طرح آن موضوعات اجتناب کنید. ۲ - عصبانیت به آسیب های فیزیکی و عاطفی می انجامد. با شوهرتان لجبازی نکنید. در عوض سعی کنید راه هایی برای درک و حمایت او بی.د. ۳ - شما باید درون خودتان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. باید به این فکر کنید که چرا همسرتان عصبانیت خود را برسر شما خالی کرد. غر نزنید، زیرا نتیجه ای جز انفجار عصبانیت و بد تر شدن شرایط ندارد. ادامه مطلب

اطلاعات

به دنبال فرزند حرف گوش کن نباشید. کودکی که همه حرف های شما را گوش میکند، فردا در اجتماع به حرف دیگران هم گوش خواهد داد. کودکی که نه گفتن را نیاموخته چگونه نه گفتن به سیگار و را بداند؟ چگونه وقتی عاشق .ی شد در مقابل خواسته های نابجایش نه بگوید؟ ادامه مطلب

اطلاعات

چگونه با همسر "یک دنده" خود کنار بیایم؟ زندگی با یک فرد خودخواه شرایط چالش برانگیزی را ایجاد می کند اما می توان با رعایت نکاتی این موقعیت های سخت را مهار کرد. خودخواهی یک صفت اخلاقی ناپسند و اشتباه است و فرد خودخواه علاوه بر اینکه از بابت این عادت اشتباه در رنج است، باعث رنجش و دوری دیگران می شود. افراد خودخواه تنها به خود اهمیت می دهند و این صفتشان ابعاد گسترده ای چون امنیت مالی، رفتن به گردش و تفریح، ملاقات با دوستان و اعضای خانواده و مسائل .شویی را در بر می گیرد. به طور کلی فرد خودخواه تنها به کارهایی که مطابق میل اوست علاقه ...

اطلاعات

یادگیری مهارت جدید در ک ن چرا یادگیری مهارت جدید، موجب افزایش اعتماد به نفس در کودک می شود؟ 1- کودک احساس باارزش بودن و مورد قبول واقع شدن می کند. 2- از اینکه انتظارات والدین را به خوبی برآورده می کند، خوشحال است. 3- احساس خیلی خوبی در رابطه با خودش پیدا می کند؛ احساس خوب موفقیت در انجام هرکاری و مواجهه با هر چالشی. ع. العمل والدین در طول روند یادگیری مهارت جدید چگونه باشد؟ 1- پرهیز از تعریف بیش از حد! ادامه مطلب

اطلاعات

شش عامل ویران کننده روابط زن وشوهر اولویت های خانوادگی مهمترین منبع استرس زا در روابط بیشتر زوج ها، روابطی است که خارج از آن دو نفر است. والدینتان، خواهر و برادرهایتان و دوستانتان را دست کم نگیرید. ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها