جستجوی عبارت read receipts read account


گروه لاین در ایران اینجوریه.....

رامین :سلام ب :) read by 8
چرا ی جواب نمیده ؟ read by 8
اوکی فهمیدم ی نیست؟ بای :( read by 8


چند ثانیه بعد.

ساناز : پخخخخ read by 9


علی : سلام خانوم
حسین : سلام گلم
حامد : سلام عشقم
مهدی : سلام خوشگله
جعفر : سلامممم
اصغر : های خانومم
محمد : سلام ب روی ماهت
اشکان : سلام خوش اومدی
مهران : سسسسسﻻممم.
زهرا : سلام اجی
ساناز :س read by 44
پسر: سلام ب read by 8
چرا ی جواب نمیده ؟ read by 8
اوکی فهمیدم ی نیست؟ بای read by 8


حالا

دختر : س read by 2


علی : سلام خانوم
حسین : سلام گلم
حامد : سلام عشقم
مهدی : سلام خوشگله
جعفر : سلامممم
اصغر : های خانومم
محمد : سلام ب روی ماهت
اشکان : سلام خوش اومدی
مهران : سسسسلآمممم

خخخخヅبابا لامصبا بزارید نفس بکشه :|
پسر: سلام ب read by 8
چرا ی جواب نمیده ؟ read by 8
اوکی فهمیدم ی نیست؟ بای read by 8


حالا

دختر : س read by 2


علی : سلام خانوم
حسین : سلام گلم
حامد : سلام عشقم
مهدی : سلام خوشگله
جعفر : سلامممم
اصغر : های خانومم
محمد : سلام ب روی ماهت
اشکان : سلام خوش اومدی
مهران : سسسسلآمممم

خخخخヅبابا لامصبا بزارید نفس بکشه :|


گروه لاین در ایران اینجوریه.....

رامین :سلام ب :) read by 8

چرا ی جواب نمیده ؟ read by 8

اوکی فهمیدم ی نیست؟ بای :( read by 8


چند ثانیه بعد.

ساناز : پخخخخ read by 9

علی : سلام خانوم

حسین : سلام گلم

حامد : سلام عشقم

مهدی : سلام خوشگله

جعفر : سلامممم

اصغر : های خانومم

محمد : سلام ب روی ماهت

اشکان : سلام خوش اومدی

مهران : سسسسسﻻممم.

زهرا : سلام اجی

ساناز :س read by 44

دختر ندیده های بدبخت.... براساس داستان واقعی...:|||

(خودم این داستان را مشاهده )


many people have trouble with reading. reading is hard for some people and it can take time. reading is a process of the brain where you look at symbols on a page, and your mind sees the patterns of characters and understands the meaning in them. if you develop good reading skills, it'll be very helpful to your future. aren't your school teachers always saying 'read more books!'? here are a few steps and tips to get started.

find something to read. examples include a children's book, a newspaper article, a short story

go to the library and pick up lots of books. pick books depending on yourreading level, no matter what your age

choose interesting and easily read books such as comic books, as well as reading books containing

formal words. reading is about enjoying the experience too

find a place to read where you can concentrate. this may be someplace secret where no one will bother you, or simply your home at a time when it is quiet

schedule a routine time to read. do this at least for the times you have nothing else to do, such as when you're on the bus. that way, a good book only entertains you but can also can help you learn to read faster


برای همه ما پیش آمده که پیامی را در واتس آپ بخوانیم ولی زمان کافی برای پاسخ دادن به آن را نداریم ، حال می خواهیم به شما بیاموزیم چگونه می توانید پیام دیگران را بدون اینکه فرستنده مطلع شود بخوانید.
برای اینکه از خوانده شدن پیامی که فرستادید مطلع شوید ، ابتدا باید وارد بخش تنظیمات واتس اپ بشوید؛ گزینه account سپس privacy را انتخاب کنید و در این قسمت دکمه read receipts را در ح خاموش قرار دهید.
برای همه ما پیش آمده که پیامی را در واتس اپ مطالعه می کنیم ولی زمان کافی برای پاسخ دادن به آن را نداریم یا قصد نداریم بلافاصله به آن پاسخ دهیم. متاسفانه شخصی که پیام را برای ما ارسال کرده بلافاصله مطلع می شود که پیام او را دیده و خوانده ایم و انتظار دارد پاسخ فوری ما را دریافت کند و در غیر اینصورت آن را نوعی بی احترامی به خود تلقی می کند. اما با یک را ار کوچک می توان از تمام این ماجرا جان سالم به در برد.
همانطور که می دانید وقتی پیامی که برای ی ارسال کرده اید خوانده می شود، اپلیکیشن با قراردادن دو تیک آبی رنگ در کنار پیام شما را مطلع می کند. یک تیک خا تری به معنی ارسال پیام ، دو تیک خا تری به معنی دریافت آن توسط گیرنده و دو تیک آبی به معنی دیده و خوانده شدن پیام است. حالا ببینیم چگونه می توانیم این روند را خنثی کنیم!
وقتی پیامی را در اپلیکیشن واتس اپ خود دریافت می کنید که علاقه دارید بدون اطلاع شخص فرستنده آن را مطالعه کنید، ابتدا گوشی خود را در ح airplane mode قرار دهید و سپس روی پیام کلیک کنید. این بدین معنی است که اپلیکیشن آفلاین است اما پیامهایی که پیش از تغییر ح گوشی دریافت کرده اید برای مطالعه در اختیارتان قرار دارند. خاطرتان باشد پیش از خارج گوشی از ح airplane حتما از بسته شدن اپلیکیشن واتس اپ اطمینان ب کنید.
اگر تمایلی ندارید برای خواندن یک پیام، تمام ارتباطات گوشی خود را قطع کنید نگران نباشید چون روش دیگری هم وجود دارد. روش دیگر این است که کلا سیستم تیک را غیر فعال کنید. برای این کار وارد بخش تنظیمات واتس اپ بشوید؛ گزینه account سپس privacy را انتخاب کنید و در این قسمت دکمه read receipts را در ح خاموش قرار دهید. البته در این صورت شما هم نمی توانید از خوانده شدن پیام هایتان توسط افراد دیگر مطلع شوید ، به خاطر داشته باشید این را ارها در چت های گروهی قابل اجرا نیستند.


this very question, "how to write a summary" is a common question by students.

writing a summary is both easy and complicated; it is easy because you just need to read the text and then extract an excerpt; and complicated since you need to know which part to include in your summary, and how to compose it.

* let's start with the first main step: you really need to understand the text at hand; and there is no way to avoid or play this step down. so, read the main text as many times as you feel need. when you come to know the text and its main idea(s), then,

* proceed to the second step: if there are sub-headings read them once more one by one, or if there are no sub-parts, read it parag h by parag h, while you note in your mind the main ideas. a good idea is to take notes for each section of parag h, "in your own words". while taking notes, try not to use the wording of the main text as far as possible; but you may need some sporadic glances at the parag h for some special or key words. when you are done,

* step three: put the main text aside and read your summary text from beginning to the end, and try to make them cohere and follow in a sound way. and finally,

* step four: you need to compare your summary text with the main text, checking if the main points are included or if you need to add some examples. this last step is in fact proof-reading your work.

remind that, summarizing is a pivotal skill of reading-writing in this modern informative world. so, try to practice summarizing once in a while to make it "automatic".


good luck,
this very question, "how to write a summary" is a common question by students.

writing a summary is both easy and complicated; it is easy because you just need to read the text and then extract an excerpt; and complicated since you need to know which part to include in your summary, and how to compose it.

* let's start with the first main step: you really need to understand the text at hand; and there is no way to avoid or play this step down. so, read the main text as many times as you feel need. when you come to know the text and its main idea(s), then,

* proceed to the second step: if there are sub-headings read them once more one by one, or if there are no sub-parts, read it parag h by parag h, while you note in your mind the main ideas. a good idea is to take notes for each section of parag h, "in your own words". while taking notes, try not to use the wording of the main text as far as possible; but you may need some sporadic glances at the parag h for some special or key words. when you are done,

* step three: put the main text aside and read your summary text from beginning to the end, and try to make them cohere and follow in a sound way. and finally,

* step four: you need to compare your summary text with the main text, checking if the main points are included or if you need to add some examples. this last step is in fact proof-reading your work.

remind that, summarizing is a pivotal skill of reading-writing in this modern informative world. so, try to practice summarizing once in a while to make it "automatic".


good luck,i wanna write about my recent reading about nlp, one week ago i begun to read one book thatt was related to nlp. absolutely that book help me very much and from that time my feeling about life was changed a little but this experiment had a worth to read it.

the main principle of that book was unconscious and consciousness.

when one occuring happened, all of the observer didnt see this fact as same and everyone have a unique perception..


... سلام خــــــــــــــــــــــــــــــدا... ممنون که تو تمام ان مدتی که قوانینت را زیر پا گذاشتیم بازم هم مارا از گروهت delete نکردی....! ببخشید که پستایی که برامون نازل کردی را اصلا نخوندیم ... ببخشید که هر شب تا نزدیکای صبح با همه چت کردیم وقتی نوبت چت با تو شد خواب موندیم ... ببخشید که پایه ی لایک همه شدیم الا تو ... اصــــــــــلا میام تو pv .... خدا جوووون ؟ هستی ؟ باهام قهری ؟ آه ... پس چرا read نمیشه نکنه سرت شلوغه مثل اون شبایی که من سرم گرم دیگران بود چقدر بهم پیام دادی تلنگر زدی محل نذاشتم نکنه بلاکم کردی خداااا؟؟؟؟ read by 1 مررسی خدا چقدر دلم برای حرف زدن باهات تنگ شده بود


یک داستان کوتاه برای دانش آموزان هفتم

emily's secret

a sad

emily is 8 years old. she lives in a big house. she has a huge room. she has many toys and she has a lot of friends. but emily is not happy. she has a secret.

she doesn't want to tell anyone about her secret. she feels embarr ed. the problem is that if nobody knows about it, there is no one that can help her.

emily doesn't write her homework. when there is an exam – she gets sick. she doesn't tell anyone, but the truth is she can't read and write. emily doesn't remember the letters of the alphabet.

one day, emily's teacher finds out. she sees that emily can't write on the board. she calls her after cl and asks her to tell the truth. emily says, "it is true. i don't know how to read and write". the teacher listens to her. she wants to help emily. she tells her, "that's ok. you can read and write if we practice together".

so emily and her teacher meet every day after cl . they practice together. emily works hard. now she knows how to read and write!

www.123findme61.co.uk

a cash a nce payday loan is defined by its name. it is a loan which is meant to be held only until the borrower's next payday. this is not the type of loan is not meant to be used to purchase items such as houses or vehicles. these loans are meant for people who have unexpected financial responsibilities and do not have the money until their next paycheck comes.

molly did not realize that she was behind with her gas bill and she let it go past due. she received a shut off notice in the mail and her paycheck was still five days away. molly had seen the commercials on television and on the radio for cash a nce payday loans and she thought it may be her only hope. molly was worried. she thought that it was too good to be true so she began doing her research.

molly learned that these types of loans were usually for small amounts of money. typically between $100 and $1000. these loans were short term as well. they were usually held for between a week or two. because molly was getting her paycheck in five days that worked out well for her.

as molly continued to read, she learned that credit wold not be an issue with this type of loan. she learned that there were just a few simple requirements which must be met by the borrower. the first requirement is that the borrower must have a provable income. this means that the borrower must have income which can be verified by the lender. this way the lender knows that the money will be paid back. most types of income are acceptable. wages from a job, unemployment checks, temporary disability checks, social security checks, child support checks and worker's compen ion checks are all acceptable forms of income. there are also a couple types of income which are not acceptable. state welfare checks and social security checks in another person other than the borrower's name are two examples of unacceptable income. because molly had both wages from a job and child support, she knew that she would meet that qualification.

another qualification the borrower must meet is having an active bank account. this is necessary because this is how the borrower will receive the money as well as repay it. molly learned that when she qualified for the loan, the money would be direct deposited right into her bank account. when the loan be e due, the lender would withdraw the money directly from molly's account.

molly was worried about the fees and the finance charges. she thought that a loan that was as simple as a cash a nce payday loan would have outrageous interest fees. after reading the information on the website, molly learned that the interest charges were not that high at all. the interest rate depends on how much the loan was for. the more money borrowed, the higher the interest rate. molly read on to learn about the penalties that would be incurred if she did not repay the loan on time. if she did not have the full amount of the loan including the interest in her account on the due date, the lender would automatically give her an extension, usually about a week. along with this extension comes an additional interest fee. for each week the loan is extended, the borrower must pay another interest charge. this can add up so molly learned that it would be very important to have the money in her account on the due date.


پروژه طرح توسعه هتل پنج ستاره کوثر اصفهان


هتل 5 ستاره کوثر 2 اصفهان

تعداد طبقات :7 طبقه در 1700 متر مربع

مکان: ضلع غربی حیاط هتل کوثر

شامل: ل . اتاق ها اقامتی.پارکینگ. مجموعه ورزشی. سالن جشن هاتصاویری از زیر گذر زیبای سجاد (ع) اصفهان
تصاویری از تقاطع غیر همسطح چهار سطحی صفه

این طرح دارای سه پل روگذر و یک زیر گذر میباشدبزرگراه شهید همت اصفهانهمه بخونن ،،این پست خیلی قشنگه...
سلام خداااااا
ادمین همه ی کائنات
ممنون که تو تمام این مدتی که قوانینت را زیر پا گذاشتیم بازم هم مارا از گروهت delete نکردی خداااااا
ببخشید که پستایی که برامون نازل کردی را اصلا نخوندیم ...
ببخشید که هر شب تا نزدیکای صبح با همه چت کردیم وقتی نوبت چت با تو شد خواب موندیم ...
ببخشید که پایه ی لایک همه شدیم الااا تو ...
اصلا امشب میام تو pv
خدا جوووون ؟ هستی ؟
باهام قهری ؟
آه ... پس چرا read نمیشه
نکنه سرت شلوغه مثل اون شبایی که من سرم گرم دیگران بود چقدر بهم پیام دادی تلنگر زدی محل نذاشتم
نکنه بلاکم کردی خداااا
read by 1
آآآه ... مررسی خدا اومدی
چقدر دلم برای حرف زدن باهات تنگ شده بود
♥عاشقتم♥

http://www.movahed.sch.ir/news/read/39044yi1ek466977/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a6%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa--%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%2892-81%29


advice for speaking
skill: speaking about academic course content
performance level: fair
score range: 18–25

 1. practice speaking for a limited time on different academic topics.
  • read a short article from a newspaper or a textbook. write down key content words from the article.
  • write down two or three questions about the article that include the content words.
  • practice answering the questions aloud. try to include the content words in your response.
  • after practicing, record your answers to the questions.
 2. concentrate on speaking clearly with good pronunciation and intonation.
  • try to speak in "thought groups." it is difficult to understand you if you speak word by word.
   • take a reading p age and mark the thought groups first. then read it aloud paying close attention to these groups of words and ideas.
   • get a book on tape or get a transcript from a news report, interview or play. listen to the performance and mark the pauses, stress and intonation on the transcript. then read the transcript and try to imitate the pauses, stress and intonation patterns.

سلام

درخدمتتونم با مصاحبه با داون

برا فارسیش برین ادامه

q: what’s your best quality?

a: i love to read people’s auras

.q: faves? ( , colour, movie, food)

a: kenya lennan – to calm me down.

green, like mother earth.

the draft, but it’s certainly not an accurate portrayal.

all-natural soy burgers and tofu fries.

q: describe your craziest dream.

a: my dreams are never crazy. i control my own dreams.

q: best memory from childhood?

a: when i told my parents that i was great at reading people’s minds.

q: most embarr ing moment at school?

a: i once got someone’s zodiac sign totally wrong!

q: describe the first job you ever had.

a: i gave tarot readings to all my friends.

q: ten years from now, what are you doing?

a: i want to get into history and become a historian.

q: my dream date would be with ___________, doing what?

a: the warlock larafin… he’s amazing! we’d both read each other’s palms.

q: it’s the last day on earth. in one sentence, what would you do?

a: i’d go out with friends and enjoy the forest.

message of ayatollah seyyed ali khamenei, leader of the islamic republic of iran

in the name of god, the beneficent the merciful

to the youth in europe and north america,

the recent events in france and similar ones in some other western countries have convinced me to directly talk to you about them. i am addressing you, [the youth], not because i overlook your parents, rather it is because the future of your nations and countries will be in your hands; and also i find that the sense of quest for truth is more vigorous and attentive in your hearts.

i don’t address your politicians and statesmen either in this writing because i believe that they have consciously separated the route of politics from the path of righteousness and truth.

read more(ادامه مطلب)

to read the full content, please click read more in persian


poetry

there are a lot of people who read poetry frequently and derive a great deal of pleasure from it.

موضوع این است که گروه یا عده ای از مردم که پیاپی شعر می خوانند نتیجه ی مهم می گیرند به اندازه ی سروکار داشتن شان ،و در نتیجه از آن خوانش ، لذت و حس خوشایندی به آنان دست می دهد.

how ever there are also many more who find it difficult to read and hard to understand.

چنانکه گروه و عده ای از مردم وجود دارند که خواندن شعر و درک آن برایشان بسی سخت و دشوار می باشد.

indeed,it is possible to read a poem over and over again and still remain at loss as to what it means.

در واقع این امکان هست که شعر را بارها و بارها از نو بخوانید و برایتان مسکوت و نامفهوم بماند، درنتیجه از نظر توانایی نیز دچار سردرگمی شوید.

on way of overcoming such problems is to give some consideration of what poetry as a whole is about.

یک راه غلبه یافتن چُنین است ،موضوعات کلی شعر که توجه مارا به خود جلب می کنند چه هستند؟آنگاه توجه به سوی این سوال می کنیم که کل شعر پیرامون چیست.

if we have a simple but clear idea of how poetry usually works and what sort of topics it normally deals with, then we should be in a better position to understand individual poems.

اگر ما نمونه ای روشن اما ساده از دیدگاه شعر داشته باشیم که چگونه شعر ابراز شده است و معمولن از چه نمونه های موضوعی استفاده می کنند،آنگاه ما از موقعیت بهتری شعر های مربوط به فرد را درک می کنیم.


همان طور که می دانید در نسخه جدید واتس اپ اگر مخاطب پیام شما را بخواند تیک های تحویل پیام به رنگ آبی در می آیند. حالا در جدیدترین نسخه واتس اپ قادر خواهید بود این ویژگی را غیرفعال کنید.

در ابتدای اضافه شدن این قابلیت برخی گمان د تیک های آبی نشانه ای از کنترل و یا نظارت روی پیام هاست در صورتی که چنین چیزی وجود ندارد اما به هر حال شاید تیک های آبی جدید به نحوی نقض حریم شخصی به شمار آید ولی چگونه؟ شاید وقتی پیامی را دریافت کردید و آن را خو د دوست نداشته باشید مخاطب شما از خوانده شدن پیام باخبر شود و شاید منتظر جوابتان بماند.

همان طور که می دانید وایبر به شما امکان می دهد قابلیت seen را غیرفعال کنید و حالا واتس اپ هم در نسخه جدید 2.11.44 این امکان را در تنظیمات فراهم کرده است. برای این کار آ ین نسخه واتس اپ را که فعلاً تنها دروب سایت این اپ وجود دارد کنید. سپس پس از نصب به تنظیمات و بخش privacy رفته و read receipts را غیرفعال کنید.

توجه داشته باشید که با این کار نه تنها گزارش خوانده شدن پیام توسط شما برای دوستانتان به شکل تیک آبی نمایان نخواهد شد بلکه شما هم نمی توانید از خوانده شدن پیام هایتان توسط مخاطبان مطلع شوید. همچنین این قابلیت برای چت های گروهی همیشه فعال است.

علاوه بر این نسخه جدید واتس اپ امکان heads-up را نیز برای اندروید 5 آبنبات چوبی به همراه آورده و تصاویر پروفایل دوستانتان در لیست هم دایره ای شکل شده است.

منبع:farent


today one of my students asked how to pronounce 1906. was it “nineteen six” or “nineteen oh six”? he recognized the pattern that in english we tend to read four-digit years as a pair of 2-digit numbers. “nineteen six” didn’t sit right with him though. this is probably because when he learned to tell time in english, he learned that 2:03 is “two oh three”, not “two three”. so he asked about the years.

of course, i answered that the latter was correct. you need to add the “o” sound when the tens’ digit is a zero. he followed up, “so 804 is eight oh four, right?”

“well, you can say that, but ‘eight hundred and four’ is also correct.”

“can you say ‘nineteen hundred and six’?”

as the conver ion went on, i began to realize that the way we read years is a little complicated. being a native speaker of english, it comes natural to me so i’ve never thought about it. but for foreign learners it can be confusing and ambiguous. after my conver ion with him i thought about it a little to see if i could find a pattern, and here is what i e up with:

algorithm for reading years

 1. if there there are no thousands’ or hundreds’ digits, read the number as-is. examples:
  • 54 – “fifty-four”
  • 99 – “ninety-nine”
  • 0 – “zero”
  • 8 – “eight”
 2. if there is a thousands’ digit but the hundreds’ digit is zero, you can read the number as “n thousand and x”. if the last two digits are zero, you leave off the “and x” part. examples:
  • 1054 – “one thousand and fifty-four”
  • 2007 – “two thousand and seven”
  • 1000 – “one thousand”
  • 2000 – “two thousand”
 3. if the hundreds’ digit is non-zero, you can read the number as “n hundred and x”. if the last two digits are zero, you leave off the “and x” part. examples:
  • 433 – “four hundred and thirty-three”
  • 1492 – “fourteen hundred and ninety-two” (who sailed the ocean blue?)
  • 1200 – “twelve hundred”
  • 600 – “six hundred”
 4. the above rule produces some formal and old-fashioned names. where it exists, it is acceptable to omit “hundred and”. if you do, and the tens’ digit is zero, you must read that zero as “oh”. examples:
  • 432 – “four thirty-two”
  • 1492 – “fourteen ninety-two”
  • 1908 – “nineteen oh eight”
  • 1106 – “eleven oh six”
 5. finally, though uncommon it is possible to read the years in rule #2 using the systems for rules #3 and #4. examples:
  • 1054 – “ten hundred and fifty-four” (if this sounds wrong to you, imagine you are watching a documentary on the history channel and the stiff narrator begins: “in the year ten hundred and fifty-four, pope leo ix died.”)
  • 1054 – “ten fifty-four”
  • 3026 – “thirty twenty-six”
  • 2007 – “twenty oh seven” (if this sounds wrong to you, imagine you live in 1972 and you are reading a science fiction story that starts: “in the year twenty oh seven, the world was overrun by blood-thirsty robots.”)

by writing it out i don’t think i made it any less-complicated, but for what it’s worth there it is.

does this algorithm work for you? i think i covered all the bases, but let me know in the comments if i missed something


به راحتی فکر دیگران را بخوانیم


easily read other people think به راحتی فکر دیگران را بخوانیم

آیا مایلید به افکار ی که کنار دستتان نشسته است پی ببرید؟ اگر با افراد زیادی مواجهه شده باشیم می توانیم بسیاری از افراد را حتی از نوع صحبت شان نیز بشناسیم اما این شناخت در مواجهه حضوری با دانستن بسیاری از حالات اثبات شده در علم روانشناسی بهترین شناخت را نسبت به دیگران برایمان به ارمغان می اورد.

اکنون با توجه به نکات ارائه شده در این بخش میتوانید از روی هر یک از حالات زیر افکار آنها را بخوانید:read voraciously. once you leave school, you won't get word drills and homework ignments that force you to learn new words. it can be easy to stop reading. if you want to build your vocabulary, establish a reading regimen and stick to it.

 • you might try reading one new book a week, or reading the newspaper every morning. pick a frequency and pace that works for you, and develop a reading routine that fits into your schedule.
 • try to read at least one book and several magazines every week. be consistent. as well as improving your vocabulary, you'll also keep updated and backdated, your general knowledge will increase, and you'll be an intelligent, well-rounded person

reading games

http://www.roomrecess.com/pages/readinggames.html

reading activities

http://www.education.com/activity/reading/

learn to read

http://www.starfall.com/n/level-a/learn-to-read/play.htm?f

unique lessons and ideas for teachers of reading

http://www.educationworld.com/a_special/reading.shtml


us scholar terms gov't of yemen's fugitive president as us, s. arabia 'puppet regime'

dr. james petras, a middle east expert from new jersey, believes that the government of yemen's fugitive president mansour hadi was a "puppet regime" aided and abetted by the saudi monarchy and the us.

petras said, "it's absolutely clear that the hadi regime was a puppet regime that was controlled by saudi arabia and which was supplied by the us".

read the full interview following read more


یک فایل پاو وینت از مراحل ساخت یک تصفیه خانه در قالب یک گزارش کارآموزی تهیه شده توسط آقای ابوالفضل اکبری زیر نظر اینجانب به حجم 5.7 مگابایت. این فایل به صورت read only است. در موقع باز ابتدا بر روی لینک read only کلیک کنید و سپس در مرحله بعد پسورد iransaze.com را وارد نمایید.

لینک


us analyst says that yemen's aggression ups of washington-riyadh global war on oil prices
dean henderson, american political commentator, says saudi invasion of yemen is the result of the global war on oil prices launched by the us and saudi arabia not long time ago, adding that the vietnam-like war might end up in a revolution in saudi arabia.

read the full interview following read more


وقتی می خواهیم در مورد اخبار و رویدادها به زبان انگلیسی صحبت کنیم، می توانیم از سئوالات و عبارات رایج زیر استفاده کنیم:

introducing the subject

have you seen the story about…?
have you heard about the guy who…?
did you read the story of…?
i've just read about…
the paper's reporting a story about…

وقتی نظرتان در مورد خبر منفی است :

that's just sen ionalist!
they should check their facts!
i think they're completely biased.
they shouldn't be allowed to say / write things like this!
you shouldn't believe everything you read in the paper!

وقتی می خواهید نظر مثبت بدهید:

"the world today" usually has well-balanced coverage of the news.
there's some very fair reporting about the protests.
"news at nine" is usually objective / impartial.
this is a really in-depth article about the economy.

عبارات مفید و کاربرد در مورد اخبار:

to report (to report a story, to report that…)
to announce (announce a result, announce a decision)
to state (= more formal equivalent of "say)
to go on the record as saying (to say something publicly)
to be off the record (to not be "official")
to leak (to make public certain information which should be confidential – especially political strategy)
to publish (publish findings, publish the results of a survey, publish financial results)
to publicise (make something public, often to increase awareness – publicise the risks, publicise a new film)
to broadcast (a tv channel broadcasts programmes)


برای اینکار ابتدا فایل مورد نظر را در word باز کنید سپس از منوی tools گزینه options را کلیک کنید در صفحه ای که باز می شود به قسمت security بروید:

١.مربوط به باز فایل word :

زمانی که کاربری بخواهد فایل مورد نظر را باز کند رمز عبور خواسته می شود.

٢. جهت جلوگیری از تغییر در فایل word
فایل باز می شود ولی زمانی که بخواهند تغییری(از جمله تغییر متن ، فونت و غیره...) در فایل بدهند جلوگیری می کند.(فایل به صورت فقط خواندنی read-only)
توجه:البته در صورتی که گزینه read-only recommended فعال شده باشد


بعد از اینکه نوع محافظت خود را انتخاب کردید و رمز عبور خود را وارد کردید و بعد از آن روی ok کلیک کردید مجددا رمز عبوری که وارد کردید از شما درخواست می کند:

توجه: بعد از اعمال تغییرات حتما فایل مورد نظر را ذخیره (save) کنید.


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها