جستجوی عبارت dependencies


how to create a .jar using intellij idea 14.1.5:file > save all.run driver or cl. with main method.file > project structure.select tab "artifacts".click green plus .on near top of window.select jar from add drop down menu. select "from modules with dependencies"select main cl..این قسمتش غلطه باید کپی را بزنیthe radio .on should be selecting "extract to the target jar." press ok.check the box "build on make"press apply and ok.from the main menu, select the build dropdown.select the option build artifacts.i had this problem when using intellij idea 14.01.i was able to fix it by:file->project structure->add new (artifacts)->jar->from modules with dependencies on the create jar from module window:select you main cl.jar file from libraries select copy to the output directory and link via manifest

if you break the chains you’re the amir! everything is shattered(and i’m shuttered!), i have lost my reputation completely , i don’t know if it is good or not but a feeling inside me says it’s good . i have to start and i hope the god would help i have to dump everything and everyone! it’s absolutely hard and demanding. i want to spend limit and arrive to ultimate part, i hate elasticity! i’m designed for .ture or rupture! i don’t want to break because of creep! help me my lord! of course there are still very hard dependencies on issues like m.m… but i hope god helps otherwise it will hardly damage me! in february 27 i had a strange day! i think i caught the moment for a moment !!

دارم برای نصب slurm تلاش می کنم این هم از طریقه نصب this video will guide you on how to install slurm on centos 6.x blcr 1. install the following dependencies: yum install wget gcc gcc-c++ make kernel-devel kernel-headers perl rpm-build -y 2. . the source file: wget http://crd.lbl.gov/.ets/uploads/ftg/projects/checkpointrestart/.s/blcr-0.8.5.tar.gz 3. build the rpm: rpmbuild -tb --define 'with_multilib 0' blcr-0.8.5.tar.gz 4. install the packages: cd /root/rpmbuild/rpms/x86_64/ yum install blcr* --nogpgcheck -y munge 1. . the so

با سلام واحترام و با تشکر از رحمات واطلاع رسانی شما ،چند روزی است که به مشکلی برخوردم ؛ هر کاری را که فکر می . انجام دادم لطفا درصورت امکان پاسخگو باشید . نگارش سیستم 19/1 هست وقتی می خوام لیست ؛ گواهی انتقال یا به طور کلی هر .وجی که بخوام بگیرم شت سر هم پنجره هایی ظاهر میشه با این متن: this application has encontered an error 0.0 with following description the operation completed successfully. additional information: unable to load the main module: c:\windows\splwow64.exe or one of its dependencies due to: 0.c0000220. و ..... وقتی می خوام پرینت بگیرم پیام زیر رو میده : handele 0 is not valid. و سرانجام no printers are installed. در خاتمه باید اضافه کنم من برنامه دانا...

سلام کاربران عزیز کتابخانه floataction.on کتابخانه ای حرفه ای تر از floataction.on خود widget های اندروید است که به شما امکانات بیشتری علاوه بر امکانات widget خود اندروید می دهد.این کتابخانه در هنگام scroll صفحه از خود واکنش نشان می دهد و با scroll down مخفی و scroll up نمایان می شود. برای استفاده از کتابخانه ابتدا شما بایدمتعلقات (dependency) آن را در فایل build.gradle در اندروید استدیو خود اضافه کنید. dependencies { compile 'com.melnykov:floatingaction.on:1.3.0' } نحوه استفاده : برای استفاده باید تگ کد این کتابخانه را در xml لایه مورد نظر خود اضافه کنید. برای استفاده از fab در xml شم...

. ترجمه مقاله به وجود آوردن توانایی در درک مشتری: مدیریت استراتژیکی توجه برای دیدن نسخه لاتین کامل و درست صحیح لطفا در قسمت پایین متون خارجی را به صورت رایگان دریافت نمایید. قسمتی از متن انگلیسی: ۱٫ introduction the term ‘‘network’’ can be used as an attribute of any organization to describe the pattern of ties that exists, defined by hierarchical reporting relationships, task inter- dependencies, information sharing, and so on ترجمه مقالات مدیریت, . رایگان مقالات انگلیسی, . مقالات ترجمه شده ترجمه,صلاحیت دانش مشتری,مدیریت ارتباط با مشتری,یادگیری سازمانیچکیده ترجمه: هنگامی که تقاضای روزافزون مشتریان، بسیاری از شرکت ها را ت...

injection یکی از ویژگی های معرفی شده asp.net core است .با استفاده از dependency injection container موجود درasp.net core . مامیتوانیم به راحتی dependencie ها را به controller ، filters و view ها تزریق کنیم . در این مقاله قصد داریم برای نشان دادن inject dependencies از کلمه کلیدی inject در view ها استفاده کنیم .azsoftir@gmail.comazsoftir.com09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com09367292276برای نمایش دادن داده ها در view ، به خواص های controller مانند:viewbag ، viewdata ، یا خواص های model نیاز داریم.در asp.net core mvc استفاده از دستور inject بسیار ساده است .inject به ما کمک م? ...

prerequisites nvidia driver, cuda toolkit 7.5, cudnn v5 or v5.1, anaconda2-4.0.0 64bit or anaconda2-4.2.0 64bit and opencv 3.1 (using conda installation) should be installed and configed following previous documents. install general dependencies # yum install protobuf-devel leveldb-devel snappy-devel opencv-devel boost-devel hdf5-devel # yum install gflags-devel glog-devel lmdb-devel # yum install openblas-devel . caffe go to this page https://github.com/bvlc/caffe. . the latest version. tested version: 2c34393fc5aec9899d92c64be41598a3184d3347 (20160928) . this version is a refined version based on release candidate 3. link: https://github.com/bvlc/caffe/archive/2c34393fc5aec9899d92c64be41598a3184d3347.zip . the file to /opt/ml-items, unzip it. # wget https://github.com/bvlc/caffe/archive/2c34393fc5aec9899d92c64be41598a3184d3347.zip # unzip 2c34393fc5aec9899d92c64be41598a3184d3347.zip # mv caffe-2c34393fc5aec9899d92c64be41598a3184d3347 caffe-2c34393 ادامه ...

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها