جستجوی عبارت گردش عملیات بد

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 332 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 228
بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنهافروشنده فایل


کد کاربری 4674بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها


مقدمه


در تمامی جوامع بشری جوانان از سرمایه های اصلی و کارآمد کشور به حساب آمده و به عنوان آینده سازان جامعه همواره مورد توجه مسئولان و سردمداران بوده اند. در کشور عزیز ی ایران نیز جوانان برمند چه در صحنه انقلاب و چه در صحنه های حماسه آفرین 8 سال دفاع مقدس نقش به سزائی را ایفاء نموده و همانند جوانان صدر ، یاری کننده رسول مکرم بوده و بنای حکومت نبوی را با تلاش و توان جوانی خویش به ثمر رسانده و همواره در کنار حضرات معصومین ثمره وجودی را حفظ کرده اند و هم اکنون نیز با ندای لبیک خویش به مقام عظمای ولایت، سردمدار بر افراشتن پرچم اقتدار ناب محمدی در عرصه سیاست جهانی می باشند و اقتدار نظام ی را حافظ بوده و خواهند بود .


در واقع، عملیات روانی که مفهوم اصلی این تحقیق است، از مفاهیمی است که تا به حال تعاریف متعدد و گوناگونی براساس شرایط استفاده از آن ارائه شده است. صلاح نصر از نویسندگان مصری در تعریف عملیات روانی می‌گوید: عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده است، خواه به صورت مخفی، آشکار، شفاهی و یا کتبی باشد. اساساً سلاحی است که به انسان و عقل او توجه دارد و هرگاه امکان برقراری ارتباط عاطفی با مخاطب را داشته باشد می‌تواند به اعماق او نفوذ کند.


با قدری تامل در حجم برنامه‌های منتشر شده توسط رسانه های بیگانه که با توجه به محتوای برنامه‌ها، سابقه و دست‌اندرکاران آنها، هیچ کدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب نمی‌شوند، می‌توان به ادراکی از علت این موضوع رسید. رسانه های بیگانه درتلاش مذبوحانه برای سیاه جلوه دادن ایران ی و ناامید جوانان از شرایط موجود و آینده روشن می‌باشند.


هر چند در عدم درستی این رسانه ها و سرمایه‌گذاران و هسته‌های اصلی آنها با ایران ی شکی نیست اما به نظر می‌رسد که نمایاندن مطامع ومنافعی که این دستگاه‌ها خبر پراکنی در پی آن هستند ونیز اثبات اه مزدورانه آنها چندان سهل وآسان نیست.


 


بیان مسئله:


دشمن در برنامه ریزی میان مدت و درازمدت خود با تکیه بر ت یب نسل جوان کشور سعی می کند تا با ترویج اقسام فساد و اء و سرگرم آنها به امور از پیش پا افتاده ، جوانان را از پرداختن به رس اصلی خود بازدارد و آنها را به عناصری لاابالی ، بی تفاوت و بی اراده تبدیل کند تا از جوانان به عنوان ابزاری بر علیه منافع کشور خودشان استفاده نماید . دشمن با سوء استفاده از شرایط سنی و خصوصیات روحی و روانی جوانان سعی می کنند آنها را دست خود در بازی های قرار داده و بر علیه آرمانهای ملی کشور خود بشوراند .


دشمنان جهت دستی به اه فوق از روشهای مختلفی از جمله تاثیر گذاری بر افکار عمومی جوانان از طریق استفاده از امکانات و ابزارهای تبلیغاتی بهره خواهند گرفت .


شایان توجه است که در هرشبانه روز، رسانه ها ،خبرگزاریها و رادیو های وابسته به دشمنان انبوهی از اخبار را منتشر می نمایند . بعنوان مثال در هر شبانه روز بیش از 2460 دقیقه برنامه فارسی فقط از رادیوهای بیگانه در فضای کشورمان پخش می شود . با توجه به محتوای برنامه ها و سابقه دست اندرکاران آنها، هیچکدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب نمی شوند و قصد تضعیف نظام ی را از طریق سست اعتقادات و ارزشهای قشر جوان دارند. زیرا که جوانان، همواره مهمترین نقش را در توسعه پایدار یک کشور دارند .


رسانه‌های غربی با دست یازییدن به ظرایف تهیه، تنظیم ونشر خبر و دیگر عوامل نشر شه‌ شفاهی از جمله گزارش، مصاحبه و... در تلاشند تا در میان جوانان ایران ی جایگاهی مناسب برای خود ایجاد کنند و در دراز مدت با تاثیرات خود بر قشر جوان مایه دلسردی آنان را در خصوص دین و کشور مهیا نمایند.


از طرف دیگر، از آنجایی که مقاصدی که این دستگاه های سخن پراکنی و خبرگزاریها تعقیب می کنند و همچنین اه تبلیغی آنها، بخصوص در زمینه امور جوانان، تا کنون مورد مطالعه دقیق واقع نشده است ؛ در واقع، این موضوع مسئله ای است که در این پژوهش برآنیم به رفع آن مبادرت ورزیم.


 


اهمیت و ضرورت تحقیق:


از آنجایی که قدرت رسانه ای کشورهای بیگانه بیشتر از قدرت رسانه ای کشورمان می باشد و با توجه به قدرت اثرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی و به ویژه اثرات م ب عملیات روانی ای که از طریق رسانه ها صورت می گیرد، به نظر میرسد که جهت هدایت جوانان خود و خنثی توطئه های دشمن، در درجه اول نیازمند شناخت نوع عملیات و اه آنها می باشیم که بدین دلیل تحقیقی مهم جهت مدیریت جوانان کشور در راهی صحیح می باشد.


از طرف دیگر، با توجه به وم توسعه مادی و معنوی پایدار کشور، برنامه ریزی صحیح و استفاده از این نیروی عظیم جوانی در ساختن ایرانی آباد موضوعی مهم به شمار می آید. در واقع، در راستای این موضوع نیز، ضرورت مطالعه و شناخت دقیق محورهای عملیات روانی دشمن به منظور خنثی نمودن این نوع عملیات و متقابلا کشف فرصت ها و راهبردهای عملیات روانی خودی نمایان می شود.


 


اه تحقیق:


این طرح، در راستای بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله، اه زیر را دنبال می کند :


1- مشخص نمودن محورهای عملیات روانی دشمن و دسته بندی تبلیغات جهت دار آنها پیرامون نسل جوان ایرانی


2- شناخت مهمترین موضوعات تحلیلی مرتبط با جوانان ایرانی در رسانه های بیگانه


3- کشف فرصتهای عملیات روانی خودی مرتبط با موضوع جوانان


4- شناخت نقاط قوت و آسیب ها در زمینه قشر جوان کشور


5- کشف راهبردهای عملیات روانی خودی مرتبط با موضوع جوانان


 


 


 


پیشینة تحقیق:


مرتبط با موضوع محوری عملیات روانی طرح هایی در سازمان ها و دستگاههای تی پیش بینی و اجرا گردیده است، از جمله موارد زیر :


1- طرح محوری عملیات روانی که توسط پاسداران انقلاب ی در حال اجرا می باشد . نتایج این طرح مطالعاتی در سه بخش اصلی شامل الف) محورهای عملیات روانی دشمن ب) فرصت های عملیات روانی خودی ج) جریانات داخلی همسو با دشمن ، طی یک بولتن (با مقطع بررسی هفتگی) هر هفته در اختیار فرماندهان ارشد پاسداران انقلاب ی قرار می گیرد.


 


2- طرح محوری عملیات روانی در صنعت نفت . این طرح مطالعاتی در پنج بخش اصلی شامل الف) محورهای عملیات روانی دشمن ب) فرصت های عملیات روانی خودی ج) محوری آسیب های صنعت نفت د) محوری نقاط قوت صنعت نفت ه) محوری قدرت نرم و بازیگری صنعت نفت ، اجرا می شود و طی یک بولتن (با مقطع بررسی ماهانه) هر ماه در اختیار مدیران ارشد صنعت نفت قرار می گیرد.


 


3- طرح محوری و بررسی گفتمان تبلیغی رسانه های بیگانه که توسط اداره پردازش و تحلیل صدا و سیمای ایران اجرا می شود . نتایج این طرح مطالعاتی در چهار بخش اصلی شامل الف) داخلی ب) خارجی ج) فرهنگی - اجتماعی د) اقتصادی ، ارائه می شود . در این طرح در ذیل هر محور : فضای کلی ، استراتژی ها و شگردهای تبلیغی دشمن ، مهمترین گزاره های تبلیغی و نیز تحلیل هر محور ارائه می گردد. این بولتن عموما با مقطع بررسی هفتگی هر هفته یکبار توزیع می شود .


 


4- طرح محوری عملیات روانی که توسط وزارت کشور در حال اجرا می باشد . این طرح در بخش های الف) داخلی ب) خارجی ج) فرهنگی - اجتماعی د) اقتصادی ، با مقطع بررسی 24 ساعته هر روز در اختیار مدیران وزارت کشور و سازمان های تابعه قرار می گیرد . .


سؤالات تحقیق:


این طرح پژوهشی جهت نیل به اه تحقیق، در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد :


1- مهمترین موضوعات تحلیلی مرتبط با جوانان کشور در رسانه های بیگانه چیست؟


2- فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان کشور چیست ؟


3- محورهای آسیب ها در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای بیگانه کدام است؟


4- محورهای نقاط قوت در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای بیگانه کدام است؟


5- محور های عملیات روانی نظام سلطه (تهدیدات) علیه جوانان کشور کدام است؟


6- فرصت های عملیات روانی خودی در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای کدام است؟


7- راهبردهای عملیات روانی خودی در امور مربوط به جوانان چه باید باشد؟


 


روش تحقیق:


این طرح مطالعاتی از نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی است که با استفاده از روشهای توصیفی و تحلیل محتوی انجام می شود .


در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوی اجزاء متن در جعبه های مختلف مقوله بندی می شود و مطابق با دیگر مراحل آن روش محورهای متن است اج می شود . لازم به ذکر است که واحد ثبت، در این تحقیق موضوع و مضمون مرتبط با مقوله های انتخاب شده می باشد.


از آنجایی که در این پژوهش محقق بدون دخ در متغِیرها و اطلاعات ، آنها را بصورت طبقه بندی شده و در راستای سوالات و هدفهای پژوهشی ارائه می کند، این طرح در زمره طرح های توصیفی قرار می گیرد .


 


روش جمع‌آوری اطلاعات:


اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با روشهای زیر گردآوری می‌شود.


1. برای مرور تحقیقات مرتبط، مطالعه نظریات و الگوهای عملیات روانی، و تدوین بخش تئوریک از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.


2. جمع آوری اطلاعات سایت های اینترنتی ، بررسی اخبار و برنامه های رادیو و تلوزیون های ای بیگانه و رو مه ها نیز جهت تهیه محتوای مورد بررسی صورت گرفته است.


3. روش نظرخواهی کارشناسی : جهت جمع‌آوری نظریات، دیدگاهها و تحلیل‌های کارشناسان و صاحبنظران عملیات روانی در راستای کشف راهبردهای عملیات روانی خودی در امور مربوط به جوانان، از روش مذکور استفاده شده است.


 


جامعه آماری و نمونة تحقیق (روش نمونه‌گیری ذکر شود):  


در این پژوهش جامعه آماری شامل مقاله ، اخبار و برنامه های رادیو و تلوزیون های ای بیگانه در مورد امور جوانان کشور می باشد .


از آنجایی که این پژوهش یک قلمرو زمانی 6 ماهه (مرداد تا دی ماه 1386) را مورد بررسی قرار می دهد و در واقع این پژوهش برای هر ماه تکرار می شود. انتخاب نمونه آماری توسط محقق بر اساس فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان کشور و به روش تصادفی در هر ماه صورت می گیرد .


برای تحلیل محتوای اخبار فارسی زبان رسانه های بیگانه نیز، مدت شش ماه (24 هفته)، هر هفته دو شب از برنامه‌های رادیوی فارسی زبان رسانه های بیگانه ، هر یک به مدت یک ساعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


در تعیین و گرفتن بازخورد در مورد راهبرهای مقابله با عملیات روانی از نظرات صاحبنظران استفاده شد. در واقع، برای انتخاب صاحب‌نظران از روش در دسترس استفاده شد. برای این منظور راهبردهای مقابله با عملیات روانی ، در اختیار 5 کارشناس و صاحب‌نظر علوم ، جامعه‌شناسی ، عملیات روانی، روان‌شناسی و ارتباطات قرار داده شد و از آنان خواسته شد تا بر اساس آن، به اظهار نظر بپردازند.


 
ابزار اندازه‌گیری (روایی و اعتبار ابزار ذکر شود):


در این پژوهش ابزار اندازه گیری شامل فرم ها و چک لیست هایی است که بر اساس آنها مقوله های اصلی و ویژه از متن نمایان می شود. علاوه بر آن پرسشنامه مع (این پرسشنامه را از آنرو که داده ها (اخبار ، مقالات و . . . ) در اختیار محقق هستند و صرفا است اج پاسخ از آنها مورد توجه قرار می گیرد پرسشنامه مع می خوانند) از دیگر ابزار اندازه گیری در این تحقیق می باشد.


به منظور اعتبار ابزار اندازه گیری از روش اجماع در مقوله بندی استفاده می شود و به منظور روایی ابزار اندازه گیری از شیوه آزمون - آزمون مجدد استفاده می شود.


 


روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل‌های آماری مورد استفاده:


برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی استفاده می شود. به این منظور با گرفتن میانگین نظر خبرگان پس از مطالعه مکرر اسناد توسط آنها ، محورهای اصلی است اج می شود . جهت است اج نهایی راهبردها نیز از روش دلفی استفاده می شود.


  1. فراخوان کلیه عملیات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز ... / آگهی فراخوان پیمانکار,فراخوان کلیه عملیات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز ...

 2. فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین - نوبت دوم

 3. مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی ، حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی / مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی ، حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی

 4. مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات

 5. مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت مجتمع بیمارستانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت مجتمع بیمارستانی

 6. مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری ، خدمات شمارش و کنترل کالا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری ، خدمات شمارش و کنترل کالا ...نوبت دوم

 7. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی

 8. مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید نوبت دوم

 9. تجدید فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین باغستان / تجدید آگهی فراخوان ارزی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین

 10. مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم

 11. مناقصه واگذاری و نگهداری امور خدماتی پایانه مرزی بازرگان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری و نگهداری امور خدماتی پایانه مرزی بازرگان - نوبت دوم

 12. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی مراکز رفاهی و درمانگاه فرهنگیان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی مراکز رفاهی و درمانگاه فرهنگیان

 13. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی

 14. فراخوان واگذاری امور حمل و راهبری ایستگاههای خدمات شهری در سطح شهر تهران / فراخوان واگذاری امور حمل و راهبری ایستگاههای خدمات شهری در سطح شهر تهران

 15. مناقصه واگذاری کارهای حجمی شامل فضای سبز، خدمات شهر و ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری کارهای حجمی شامل فضای سبز، خدمات شهر و ... تجدید

 16. مناقصه تامین نیروی خدماتی موردنیاز واحدهای شهرداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی خدماتی موردنیاز واحدهای شهرداری - نوبت دوم

 17. مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز نوبت دوم

 18. مناقصه حجمی فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حجمی فضای سبز نوبت دوم

 19. مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم

 20. مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی نوبت دوم

 21. مناقصه حجمی/زمانی اداره امور انبارهای نفت منطقه و نواحی تابعه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه حجمی/زمانی اداره امور انبارهای نفت منطقه و نواحی تابعه

 22. فراخوان بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , فراخوان بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی تجدید نوبت دوم

 23. مناقصه اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و .... / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و ....

 24. مناقصه نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و نظارت بر پیمانکاران فرعی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و نظارت بر پیمانکاران فرعی

 25. مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی 96.01.27 / مناقصه ، مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی 96.01.27

 26. آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نوبت دوم 96.01.27 / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نوبت دوم 96.01.27

 27. مناقصه فروش شارژ یلیت الکترونیکی / آگهی مناقصه , مناقصه فروش شارژ یلیت الکترونیکی

 28. مناقصه تامین نیروی انسانی موردنیاز / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی موردنیاز

 29. مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و نگهداری فضای سبز

 30. مناقصه کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری

 31. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی

 32. مناقصه مدیریت و انجام خدمات حفاظتی، / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت و انجام خدمات حفاظتی،

 33. مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی خود نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی خود نوبت دوم

 34. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ، رفت و روب و جمع آوری زباله ها ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ، رفت و روب و جمع آوری زباله ها ... - نوبت دوم

 35. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی

 36. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3 و امور مرتبط .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3 و امور مرتبط ....

 37. مناقصه فعالیتهای مورد نیاز خود از جمله اداری ، دفتری .... 96.01.27 / مناقصه, مناقصه فعالیتهای مورد نیاز خود از جمله اداری ، دفتری .... 96.01.27 نوبت اول

 38. مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز آرامستان های بهشت رضا (علیه السلام) / مناقصه, مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز آرامستان های بهشت رضا (علیه السلام)

 39. مناقصه پروژه انجام خدمات تنظیفات امدادگر و امور دفتری / مناقصه , مناقصه پروژه انجام خدمات تنظیفات امدادگر و امور دفتری

 40. مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی 96.01.27 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی 96.01.27

 41. مناقصه خدمات عمومی شامل تنظیفات جهت دوائر مختلف سازمان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عمومی شامل تنظیفات جهت دوائر مختلف سازمان نوبت دوم

 42. مناقصه انجام عملیات شیردوشی های دوشا ... / آگهی مناقصه محدود , مناقصه انجام عملیات شیردوشی های دوشا ...

 43. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم

 44. مناقصه انجام عملیات شیردوشی های دوشا ...نوبت دوم / آگهی مناقصه محدود , مناقصه انجام عملیات شیردوشی های دوشا ...نوبت دوم

 45. مناقصه امور خدماتی سازمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی سازمان

 46. مناقصه واگذاری حجمی خدمات شهری / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حجمی خدمات شهری

 47. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده g نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده g نوبت دوم

 48. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده h نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده h نوبت دوم

 49. فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار عملیات سرویس و نگهداری سه دستگاه آسانسور / فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار عملیات سرویس و نگهداری سه دستگاه آسانسور

 50. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی

 51. مناقصه کلیه خدمات فضای سبز - رفتگری ، جمع آوری زباله تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه کلیه خدمات فضای سبز - رفتگری ، جمع آوری زباله تجدید

 52. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی تجدید نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی تجدید نوبت دوم

 53. مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی

 54. مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی - تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی - تجدید نوبت دوم

 55. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مرکز آموزش / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مرکز آموزش

 56. آگهی مناقصه خدماتی انتظامی - حفاظتی ومراقبتی امور اراضی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خدماتی انتظامی - حفاظتی ومراقبتی امور اراضی

 57. مناقصه عملیات نظارت بر ید گندم داخلی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نظارت بر ید گندم داخلی نوبت دوم

 58. مناقصه احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه سه ... / مناقصه احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه سه ...

 59. مناقصه انتخاب پیمانکار در خصوص برون سپاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار در خصوص برون سپاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم

 60. مناقصه انجام خدمات امور اداری و بایگانی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور اداری و بایگانی - نوبت دوم

 61. فراخوان آگهی ارزی کیفی قرائت کنتور , توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین شهر بابک / فراخوان آگهی ارزی کیفی،فراخوان آگهی ارزی کیفی قرائت کنتور , توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین شهر بابک

 62. فراخوان انجام خدمات تنظیفات و کنترل دربهای ورودی است / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات تنظیفات و کنترل دربهای ورودی است

 63. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم

 64. مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز 2 و... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز 2 و...

 65. مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه کارون و مجتمع سردخانه ای نوبت دوم / آگهی فرایند ارجاع کار عمومی, مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه کارون و مجتمع سردخانه ای نوبت دوم

 66. مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز یک... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز یک...

 67. اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی

 68. مناقصه انجام خدمات تنظیفات اماکن و میادین ورزشی، کنترل است و ...96.01.27 / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تنظیفات اماکن و میادین ورزشی، کنترل است و ...96.01.27

 69. مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز یک... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز یک... نوبت دوم

 70. مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز 2 و... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز 2 و... نوبت دوم

 71. مناقصه واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی شفا / مناقصه واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی شفا

 72. مناقصه امور نظافتی و نگهبانی و خدمات اداری و خودرویی / آگهی مناقصه, مناقصه امور نظافتی و نگهبانی و خدمات اداری و خودرویی

 73. تمدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک پایانه مرزی مهران / تمدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک پایانه مرزی مهران

 74. استعلام تبدیل اسناد به فایل دیجیتال و تبدیل فایل دیجیتال به میکرو / استعلام , استعلام تبدیل اسناد به فایل دیجیتال و تبدیل فایل دیجیتال به میکرو

 75. استعلام واگذاری امور خدمات / استعلام, استعلام واگذاری امور خدمات

 76. مناقصه انجام خدمات نظافتی وبهداشتی ساختمانهای اداری / مناقصه انجام خدمات نظافتی وبهداشتی ساختمانهای اداری

 77. مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی / آگهی مناقصه, مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی

 78. مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی / گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی

 79. فراخوان مناقصه آموزش تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری زباله خشک / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه آموزش تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری زباله خشک

 80. مناقصه امور تکثیر(فتوکپی) ... / مناقصه امور تکثیر(فتوکپی) ...


بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی

بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضیحفره های انقباضی و گازی یکی از مهمترین عیوب ریخته گری محسوب می شوند. تا کنون تحقیقات زیادی توسط محققین گوناگون برای بررسی این حفره ها انجام شده است. اکثر ف ات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می گردند. این کاهش حجم باید بگونه ای جبران گردد. به همین حفره های انقباضی به وجود می آیند. به وجود آمدن حفره های گازی به این صورت می باشد که گازهای محلول در مذاب در هنگام انجماد ف از ح اتمی به مولکولی تبدیل می شوند و حفره گازی به وجود می آید.
در این مقاله عوامل موثر به اندازه، شکل، مقدار و توزیع تخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه تخلخل می توان متأثر از چند عامل باشد:

1ـ ضخامت قطعه:

هر چه ضخامت کمتر می شود، اندازه تخلخل کاهش می یابد.

2ـ تعداد جوانه:

با افزایش تعداد جوانه، اندازه دانه کاهش می یابد و بالطبع با کاهش اندازه دانه، اندازه تخلخل کاهش می یابد.

3ـ عملیات بهسازی:

عملیات بهسازی باعث تشکیل تخلخل های درشت و کروی شکل می شود.
از جمله عواملی که به شکل تخلخل تأثیر می گذارد عملیات بهسازی می باشد. عملیات بهسازی سبب تبدیل ساختار سوزن شکل فازسیلیسم یوتکتیکی به ح رشته ای شکل و ظریف می گردد. شکل تخلخل های ریز و پراکنده در آلیاژهای بهسازی نشده تابع شکل و اندازه فضاهای بین دندریتی است. در این ح تخلخل ها عمدتاً ح کشیده و نازک دارند. از طرفی تخلخل در آلیاژهای بهسازی شده عمدتاً درشت تر و کروی تر بوده و مورفولوژی آن ها کمتر تابع شکل و اندازه و فضاهای بین دندریتی می باشد.
مقدار تخلخل به عوامل زیر بستگی دارد:
1ـ شرایط انجماد هیدروژن مذاب زیادتر باشد اثر استرانسیم برای بهسازی بر مقدار تخلخل بیشتر است.
2ـ عملیات : افزایش تمیزی مذاب سبب کاهش اثرات عملیات بهسازی بر افزایش تخلخل می گردد.
3ـ سرعت انجماد: با افزایش سرعت انجماد، مقدار تخلخل کاهش می یابد.
توزیع تخلخل به چند صورت می باشد:
1ـ پراکنده: که در مورد انجماد خمیری اتفاق می افتد.
2ـ متمرکز: این ح در انجماد پوسته ای ایجاد می شود.
3ـ محیطی: در صورتی انجماد هم از اطراف و هم از مرکز اتفاق بیافتد، این ح به وجود می آید.

1- چگونگی ایجاد مک های گازی:

گازها در ح مذاب نسبت به ح جامد انحلال بیشتری در ف ات دارند.با کاهش درجه حرارت گازهای حل شده در مذاب(به صورت اتمی)به تدریج از ح اتمی خارج می شوند وبه صورت مولکولی(حباب)در می آیند.در این صورت گازهای مولکولی آرام آرام از سطح مذاب خارج می شوند.سرعت وج حباب های گازی ایجاد شده به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله گرانروی مذاب اندازه حباب وشکل وعمق پاتیل را می توان نام برد.
بدیهی است با کاهش درجه حرارت گرانروی مذاب افزایش می یابد.در نتیجه سرعت وج حباب های گازی به تدریج کاهش می یابد.با شروع انجماد مذاب دو مشکل مهم در وج حباب های گازی ایجاد می شود:
الف- اختلاف حلالیت در ح مذاب وجامد:در بسیاری از ف ات وآلیاژها اختلاف حلالیت گازها در ح جامدومذاب بسیار زیاد است.بدیهی است در هنگام انجمادگازهای زیادی از ح اتمی (انحلال)به ح مولکولی تبدیل می گردند به گونه ای که به ناگاه مقدار این تحول به چندین برابر افزایش می یابد.به عبارت ساده تر در یک فاصله زمانی کوتاه مقادیر زیادی از گازهای حل شده به حباب های گازی تبدیل می شوند.
ب- محبوس شدن حباب ها: اگر فرض شود که حباب های گازی ایجاد شده در هنگام انجماد(دامنه انجماد)بتوانند از مذاب خارج شوند در این صورت مشکلی به نام مک وتخلخل گازی در قطعات ریختگی وجود ندارد.اما در عمل به دلیل افزایش گرانروی مذاب ونیز وجود هسته های جامد به طور جدی حرکت حباب های گازی با مشکل مواجه می شوند وبه عبارت دیگر حباب های گازی در لابلای ذرات جامد محبوس می شوند.

عوامل موثر بر میزان مک های گازی:

1- مقدار اختلاف حلالیت گاز در ح جامد ومذاب
2- نوع انجماد
3- سرعت سرد مذاب
4- آخال ها(ناخالصیها)
5- عناصر آلیاژی
6-سیستم راهگاهی
7-شکل اندازه و وزن قطعه
تشکیل مک های گازی بیشتر در دامنه انجماد های زیاد انجام می شود.


رابطه 1

رابطه فوق مشخص کننده آنست که برای تشکیل حب به شعاع r فشار داخلی حباب باید حداقل برابرpg باشد که حباب های بسیار کوچک فشار داخلی بسیار زیاد خواهد بود وبه دلیل عدم دستی به چنین فشار بالائی عملا حباب ها نمی توانند در اندازه های خیلی کوچک تشکیل شوند به هر صورت این اندازه نمی تواند از اندازه اتم ف کوچک تر باشد.
چنانچه فشار لازم برای حذف تنش های سطحی در فصل مشترک گاز- ف برابر pst منظور شود در جریان انجماد به تدریج تنش سطحی افزایش یافته ودر نتیجه pst بزرگتر وفشار داخلی برای تشکیل حب به شعاع rبیشتر خواهد بود.
با توجه به پدیده انقباض در دامنه انجماد وکاهش فشار نسبی در فصل مشترک مایع- جامد مجموع فشار داخلی سیستم کاهش یافته واز اینرو رابطه فشار به صورت زیر نوشته می شود: که در آن psh فشار انقباضی کاهش موضعی فشار در فصل مشترک مایع- جامد است.

2- مکانیزم تشکیل حفره های گازی وانقباضی:

2-1- حفره های انقباضی[8]:

اکثر ف ات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می گردند.به عنوان مثال آلومینیوم خالص دارای 14-7% انقباض ضمن انجماد است.این کاهش حجم باید بگونه ای جبران گردد.در صورتی که مذاب اضافی وجود نداشته باشد به ناچار در قطعه حفره ای بوجود خواهد آمد که به آن حفره انقباضی می گویند که خود بنابر عوامل گوناگون از جمله مدل انجماد به دو دسته متمرکز وپراکنده تقسیم می شوند.
حفره انقباضی متمرکز معمولا در آلیاژهای دامنه انجماد کوتاه مشاهده می شود.در این ح از آنجائیکه جبهه انجماد همواره برقرار بوده وتفکیک اصولی بین مناطق جامدومایع امکانپذیر است ری های ناشی از انقباض برای قسمت های جامد توسط مذاب مقابل فصل مشترک تامین می شود وانقباض در مناطق گرم متمرکز می گردد.
حفره های انقباضی پراکنده معمولا در آلیاژهای دارای دامنه انجماد بلند به چشم می خورد.در این آلیاژها حد فاصل هندسی مشخصی بین مایع وجامد وجود ندارد و ری های ناشی از انقباض به طور پراکنده در سراسر قطعه پخش شده وفقط قسمتی از آن در مناطق ضخیم وانتهایی به صورت متمرکز باقی می ماند.

2-2- حفره های گازی[8]:

عموما گازها در ف ات مذاب نسبت به ح جامد دارای حلالیت بیشتری هستند.بنابراین در حین انجماد گاز حل شده به صورت فوق اشباع در مذاب در آمده ودر صورت وجود جوانه مناسب برای ایجاد تخلخل در مذاب وجود نداشته باشد این گازبه صورت فوق اشباع در ساختار جامد باقی خواهد ماند.
حلالیت هیدروژن در مذاب آلیاژهای آلومینیوم cc/100gr69/. ودرجامد درحدود cc/100gr 03/0 می باشد.از طرفی سرعت نفوذ آن در مذاب آلومینیوم نیز بالاست.از این روتقریبا تنها گازی است که در بوجود آمدن حفره های گازی در آلومینیوم موثر است.
مدل تئوریکی تشکیل حباب های گازی به صورت زیر می باشد[6]:
1- هسته های جامد درداخل مذاب تشکیل می شود.
2- رشد شاخه ای بر روی هسته ها آغاز و ادامه می یابد.
3- مذاب محصور در داخل دانه های رشد یافته از عناصر محلولی وهمچنین مقدار گاز غنی شده وبعد از مدتی حباب های گازی تشکیل می شوند.
4- در مراحل پایانی انجماد و هنگامی که حجم مایع کاهش یافته وغلظت ملکولی گاز افزایش می یابد.شرایط برای تشکیل حباب هائی بین بازوهای دندریت فراهم می شود.
مکانیزم رسوب:
بدون توجه به مسئله تغذیه ،تشکیل تخلخل به توزیع هیدروژن در طول انجماد آلومینیوم مربوط می شود. به خوبی شناخته شده است که تشکیل حفره درآلیاژهایآلومینیوم به وسیله نفوذ هیدروژن از زمینه جامد شده به داخل حفره بوجود می آید ،که در حقیقت از طرفی شبیه به رسوب فاز ثانویه در زمینه محلول فوق اشباع می باشد.تقریبا یک تعداد کمی از مقاله ها به این مسئله با مکانیزم جوانه زنی ورشد پرداخته اند. تعدادی از محققان با پدیده های ریاضی به این موضوع پرداخته اند.وانگ و سیگوارد این مسئله را با مدل های ترمودینامیکی حل د.

3- اندازه تخلخل:

3-1- اثر ضخامت قطعه بر اندازه تخلخل:

اندازه حفرات با تغییر ضخامت تغییر می کند.هر چه ضخامت کمتر می شود اندازه حفرات کوچکتر می شود.دلیل آن این است که با افزایش سرعت سرد شدن که با کاهش ضخامت رابطه مستقیم دارد اندازه دندریت ها کوچک تر می شود.با کوچک شدن فضاهای بین دندریتی حباب ها در فضای کمتری رشد می کنند.در نتیجه اندازه آنها کوچکتر می شود.
سرعت رشد ودرشت شدن حباب های گازی عملا با سرعت انجماد رابطه مع دارد.با افزایش سرعت انجماد وایجاد دانه های ریز وهمگن موانعی برای درشت شدن حباب های گازی حاصل شده وفقط ریز مک هایی در بین بازو های شاخه های جامد ممکن است تشکیل می شوند.بطور کلی با افزایش سرعت انجماد امکان جوانه زنی و رشد مستقل حباب ها در بین دانه ها کاهش می یابد.]6[

3-2- تعداد جوانه:

یکی از عواملی که باعث ریز شدن دانه ها می شود تعداد جوانه بیشتر است.در حقیقت وقتی که تعداد جوانه در ذوب کم باشد دانه هائی که شروع به رشد می کنند در زمان دیرتری به یکدیگر برخورد می کنند.پس در این زمان حباب فرصت بیشتری پیدا می کند تا اندازه اش بزرگتر شود.یعنی اینکه آن مقدار هیدروژنی که به صورت اتمی در ذوب حل شده است فرصت بیشتری پیدا می کند تا به صورت مولکولی(حباب)در بیاید وهر چه زمان بیشتر باشد به اندازه حباب افزوده می شود.

3-3- عملیات بهسازی:

افزودن استرانسیم بمنظور اصلاح ساختار سیلیسیم یوتکتیکی از ح درشت وسوزنی به ح ظریف ورشته ای شکل،هم اکنون بعنوان یک فرایند مهم در ذوب آلیا ژهای آلومینیوم- سیلیسیم مورد استفاده قرار می گیرد.یکی از اثرات جانبی عملیات بهسازی با استرانسیم،افزایش تخلخل در قطعات ریختگی است.عملیات بهسازی با سدیم،استرانسیم وکلسیم سبب افزایش نسبتا شدید تعداد وابعاد تخلخل های ریز وپراکنده در قطعات ریخته گری می شوند. همچنین بر اساس تحقیقات به عمل آمده اثرات عملیات بهسازی با سدیم وکلسیم به مراتب بیشتر از عملیات بهسازی با استرانسیم است. البته از آنجائی که در اثر عملیات بهسازی اغلب تخلخل های انقباضی درشت توسط ریز مک های گازی جایگرین می گردند،یک جنبه مثبت این پدیده کاهش نیاز به تغذیه است. [5]
در ذوبی که عملیات بهسازی انجام شده است قبل از اینکه دندریت ها بوجود آیند حباب های بزرگی در ذوب وجود دارد. در ابتدای امردندریت ها زده می شوند.بعد از این مرحله فاز یوتکتیک می خواهد رسوب کند.برای رسوب فاز یوتکتیک باید یک سطح زیرین برای رسوب وجود داشته باشد.به همین دلیل فصل مشترک حباب- مایع محل خوبی برای رسوب فاز یوتکتیک می باشد.پس فاز یوتکتیک به صورت شعاعی اطراف حباب رشد می کند.حباب در میان سلول یوتکتیک مخفی می شود وشکل واندازه اش به همان صورت اولیه باقی می ماند]2.[.می توان گفت که علت بزرگی حفرات در آلیاژهای آلومینیوم بهسازی شده وجود این حباب ها در قبل از بوجود آمدن دندریت ها می باشد.در آلیاژهای بهسازی شده اندازه حفرات کمتر تابع شکل واندازه فضا های بین دندریتی است.

4- شکل تخلخل:

4-1- تاثیر عملیات بهسازی بر شکل تخلخل :

عملیات بهسازی سبب تبدیل ساختار سوزنی شکل فاز سیلیسیم یوتکتیکی به ح رشته ای شکل وظریف می گردد.شکل تخلخل های ریز وپراکنده در آلیاژهای بهسازی نشده تابع شکل واندازه فضاهای بین دندریتی است.در این شرایط تخلخل ها عمدتا ح کشیده ونازکی دارند.(شکل 2)از طرفی تخلخل در آلیاژهای بهسازی شده عمدتا درشت تر وکروی تر بوده(شکل 3)ومورفولوژی آنها کمتر تابع شکل واندازه فضاهای بین دندریتی است.علت این امر در قسمت اندازه تخلخل توضیح داده شد(4)

در آلیاژهای بهسازی نشده بیشتر حباب ها در دامنه انجماد بوجود می آیند.با رشد دندریت ها سطح این حباب ها به سطح دندریت ها برخورد می کنند وشکل دندریت ها را به خود می گیرند.به این گونه مک ها مک های بین دندریتی می گویند که شکل بی قاعده دارند.پس در آلیاژهای بهسازی نشده مک های با شکل بی قاعده یا بین دندریتی وجود دارد ودر آلیاژهای بهسازی شده مک های بزرگ کروی شکل همراه با تعداد کمی مک های بین دندریتی وجود دارد. [2]
نوع دیگری از شکل تخلخل وجود دارد که به صورت سوزنی شکل می باشد. بوجود آمدن این نوع تخلخل بستگی به سرعت انجماد دارد.اگر سرعت انجماد به حدی باشد که جبهه انجماد به حباب برخورد کرده و مجرائی به شکل حباب در یک امتداد بوجود آورد در نهایت یک فضای خالی به شکل یک سوزن خواهیم داشت.

5- توزیع حفرات:

5-1- پراکنده در همه جای قطعه(یکنواخت):

این ح در مواقعی بوجود می آید که انجماد خمیری باشد.وقتی که انجماد از همه جا شروع می شود دندریت ها در همه جا زده می شوند وحباب های گازی در بین دندریت ها احاطه می شوند ودر نهایت به صورت ریز مک های گازی در کل قطعه به صورت پراکنده باقی می مانند.
ح دیگر این است که مذ که در بین دندریت ها وجود دارد دارای انقباض می باشد.چون دندریت ها در همه جا بوجود آمده اند مانع تغذیه شده مذاب بین دندریتی می شوند.در نهایت ریز مک های انقباضی در سراسر قطعه باقی خواهد ماند.
یا می توان گفت که اگر انجماد به طوری باشد که تمام دانه ها به صورت هم محور با شد حفرات گازی وانقباضی به صورت پراکنده درهمه قطعه دیده بشوند.

5-2- متمرکز بودن در وسط قطعه(مرکزی):

حفره انقباضی متمرکز معمولا در آلیاژهای دامنه انجماد کوتاه مشاهده می شود.در این ح از آنجائیکه جبهه انجماد همواره برقرار بوده وتفکیک اصولی بین مناطق جامدومایع امکانپذیر است ری های ناشی از انقباض برای قسمت های جامد توسط مذاب مقابل فصل مشترک تامین می شود وانقباض در مناطق گرم متمرکز می گردد.
این نوع توزیع حفره در ح ی بوجود می آید که انجماد در ابتدا تا حدی به صورت ستونی پیش رفته باشد.سپس به علت وجود ناخالصی های موجود در ذوب باقی مانده یا کاهش شیب دمایی در مرکز قطعه دانه ها به صورت هم محور رشد می کنند.در ابتدا که دانه ها به صورت ستونی رشد می کنند در حین رشد حباب های گازی موجود درذوب را به طرف جلو می رانند. همچنین انقباض موجود درذوب باقی مانده متمرکز می شود.در نهایت که دانه های هم محور در وسط قطعه ایجاد می شوند این حباب ها در بین دانه ها گیر می افتند.امکان دیگری که وجود دارد اینست که چون جبهه انجماد به سمت وسط قطعه است در نهایت مذ که باقی می ماند دارای انقباض می باشد که باعث ایجاد حفرات انقباضی در مرکز قطعه می شود.

5-3- محیطی:

این ح دلیلش این می تواند باشد که ما از مبرد داخلی در مرکز قطعه استفاده کنیم.در این ح انجماد از مرکز قطعه واز اطراف قطعه شروع بشود که در نهایت حلقه ای از مذاب را در محیط قطعه خواهیم داشت و حفرات گازی در این مذاب باقی مانده پیدا کرده اند.در نهایت حلقه ای از حفرات گازی وانقباضی در محیط قطعه خواهیم داشت.البته قابل ذکر است که استفاده از کلمه حلقه اینست که ما قطعه فرضی خود را یک استوانه درنظر گرفته ایم.

6- مقدار تخلخل:

6-1- بررسی اثر نوع قالب وشرایط انجماد[4]:

درآزمایشات میر اسماعیلی تخلخل های نسبتا درشت در نمونه بدون تغذیه برای آلیاژ 319 مشاهده شده است،در حالیکه در نمونه تغذیه دار تخلخلها عمدتا به تغذیه منتقل شده اند وخود قطعه عاری از تخلخل است.بر خلاف قطعات منجمد شده توسط قالب تغذیه دار که عمیلات بهسازی سبب افزایش قابل توجه تخلخل شده است،این عملیات سبب کاهش جزئی تخلخل در قطعات منجمد شده توسط قالب بدون تغذیه گردیده است.در قطعات منجمد شده در قالب تغذیه دار،افزایش استرانسیم به مذاب سبب افزایش تخلخل شده است واین افزایش در صورت استفاده از مقادیر بیشتر استرانسیم شدیدتر است.از طرفی در قطعات منجمد شده توسط قالب بدون تغذیه،افزایش استرانسیم تاثیر قابل ملاحظه ای بر تخلخل نداشته است.در کل می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگر برای انجام عملیات بهسازی با استرانسیم از یک سیستم تغذیه گذاری نا مناسب استفاده کنیم قطعه ما دارای تخلخل کمتری خواهد بود.
در یک نگاه کلی می توان نتیجه گیری کرد که بهسازی با استرانسیم در نمونه های ریخته شده در قالب تغذیه دار با افزایش تعداد وابعاد تخلخل ها سبب افزایش مقدار کلی تخلخل گردیده است.
عملیات بهسازی سبب افزایش تخلخل در نمونه های حاوی تخلخل های انقباضی نمی شود.در توضیح این پدیده می توان عنوان کرد که عملیات بهسازی چه درقطعات عاری از مکهای انقباضی وچه در قطعات حاوی مکهای انقباضی سبب افزایش تخلخل های گازی می گردد.تشکیل این تخلخل های گازی د رقطعات عاری از مک های انقباضی سبب افزایش تخلخل در قطعه می شوند،در حالیکه در قطعات حاوی مکهای انقباضی،تخلخل های گازی ایجاد شده در اثرعمیلات بهسازی جایگزین مکهای انقباضی موجود گردیده وبنابراین عملیات بهسازی تاثیر قابل توجهی بر مقدار کلی تخلخل نمی گذارد.در واقع در شرایطی که شرایط برای تشکیل مکهای انقباضی وهم گازی فراهم است،هیدروژن محلول در مذاب آلومینیوم می تواند در خلال انجماد بدون هیچ مشکلی در مک های انقباضی تشکیل شده رسوب کند وبدین سان تلفیقی از مک های گازی وانقباضی بوجود می آید.

6-2- اثر افزایش درجه حرارت بر میزان حلالیت هیدروژن[9]:

با افزایش درجه حرارت جنب وجوش اتم ها زیاد می شود وفواصل بین اتم های آلومینیوم زیاد می شود.به همین دلیل هیدروژن به راحتی وارد آلومینیوم می شود.پس هر چه درجه حرارت افزایش یابد میزان هیدروژن موجود در آلومینیوم افزایش می یابد.
در شکل اثر افزایش درجه حرارت بر میزان حلالیت هیدروژن را می توان دید.

6-3- اثرات متقابل مقدار هیدروژن

مذاب وعملیات بهسازی برمقدار تخلخل:
تخلخل های حاصل ازعملیات بهسازی منشا گازی دارند.استرانسیم فقط در صورت وجود هیدروژن کافی قادر به افزایش قابل ملاحظه تخلخل است، پس اثر استرانسیم بر افزایش تخلخل در شرایطی که هیدروژن مذاب بیشتر باشد شدیدتر است.از اینرو می توان نتیجه گیری کرد که تخلخل های حاصل از عملیات بهسازی با استرانسیم منشا گازی دارند،بنابراین کاهش هیدروژن مذاب می تواند تا حد زیادی اثر عملیات بهسازی برتخلخل را خنثی کند. افزایش ابعاد وتعداد تخلخل ها وهمچنین تغییر مورفولوژی آنها از ح کشیده وترک مانند به ح کروی شکل در اثر افزایش هیدرو ژن بوضوح قابل تشخیص است.(شکل5)

6-4- اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم سرعت انجماد وعملیات [4]:

بررسی های بعمل آمده بیانگر این است که عملیات آخال زدائی وافزایش تمیزی مذاب سبب کاهش اثرات عملیات بهسازی بر افزایش تخلخل می گردد.iwahori وserratos در آزمایشات خود نشان دادند که انجام عملیات فلا زنی پس از عملیات بهسازی با استرانسیم سبب کاهش قابل توجه تخلخل در آلیاژa356 گردیده است.شکل6اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم مذاب وسرعت سرد شدن را بر مقدار تخلخل در آلیاژa356 نشان می دهد.

شکل 6 – اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم و وسرعت سرد بر مقدار تخلخل در آلیاژa356
همانطور که ملاحظه می گردد گرچه افزایش سرعت انجماد سبب کاهش تخلخل در تمام شرایط گردیده است ولی اثر سرعت انجماد در شرایط بهسازی شده با استرانسیم بر کاهش تخلخل بمراتب بیشتر است.
به بیان دیگر در شرایطی که در نمونه های نزدیک به تغذیه که دارای سرعت انجماد کمتری هستند عملیات بهسازی سبب افزایش نسبتا شدید تخلخل شده است اثر این عملیات در نمونه های مجاور مبرد که دارای سرعت انجماد زیادتری هستند قابل ملاحظه نمی باشد.همچنین نتایج بدست آمده بیانگر اثرات شدید استفاده از در سیستم راهگاهی بر کاهش تخلخل در قطعات بهسازی شده با استرانسیم است.
در واقع حضور در سیستم راهگاهی با کاهش های ا یدی وبا تمیز مذاب درون قالب سبب کاهش نسبتا شدید تخلخل در آلیاژ بهسازی شده با استرانسیم گردیده است.این نتایج از آن نظر حائز اهمیت است که در آلیاژهای بهسازی شده با استرانسیم نمی توان از عملیات فلا زنی بمنظور افزایش تمیزی مذاب استفاده کرد(عملیات فلا زنی سبب استرانسیم زدائی از مذاب می شود).

6-5- اثر اندازه تغذیه بر مقدار تخلخل[1]:

در این آزمایش آلیاژ a206(al-4.5%cu-0.4%mn-0.3%mg-0.2%ti)استفاده شده است.عرض،طول وضخامت قطعات به ترتیب 14،20و1سانتی مترمی باشد.سه قطعه با سه نوع قطر تغذیه متفاوت 3،4و6سانتی متری استفاده شدوارتفاع تغذیه ها 5/1برابر قطر تغذیه ها میباشد.قالب های ماسه ای co2 با استفاده از ماسه سیلیسی وهفت درصد وزنی سیلیکات سدیم به عنوان سخت کننده،آماده شد ودرانتهای قالب یک مبرد مسی قرار داده شده است.قالب ها به مدت 8ساعت در دمای پخته شده وتا دمای محیط قبل از ریخته گری سرد می شوند.
فرایند ذوب در کوره الکتریکی مقاومتی انجام شده وشمشa206به طور مستقیم در یک بوته گرافیتی اضافه شد.در حین ذوب شدن،غلظت هیدروژن اولیه ذوب در حدود کنترل می شود.دمای ریختن در حدود کنترل می شود.ترموکوبل ها در قالب قرار داده می شوند تا حرارت موجود در 9مکان قطعه نشان داده شده در شکل بدست آید.برای اندازه گیری وزن مخصوص از روش ارشمیدس استفاده می شود.


شکل 7-شماتیک قطعه[1]

توزیع تخلخل در درصد حجمی از انتهای مبرد تا انتهای تغذیه در قطعات،در شکل 8 نشان داده شده است.در این شکل،با افزایش اندازه تغذیه مقدار تخلخل کاهش پیدا کرده است.درهمه نمونه ها،حداقل تخلخل را در مبرد داریم،تا فاصله کمی از تغذیه به تدریج این مقدار تا یک ماکزیمم افزایش پیدا می کند.

6-6- تئوری ham برای محاسبه مقدار تخلخل[1]:

ر رسوب هیدروژن (f)وزمان واکنش یا به عبارتی زمان انجماد(tf) به صورت زیر نشان داده شده است:
معادله 1
که مقدار هیدروژن اولیه( )، مقدار هیدروژن نفوذ کرده در داخل حفره در یک محل معین ( )، هیدروژن قابل حل در آلومینیوم جامد( )، زمان آسایش(sec)وn یک مقدار ثابت است. قیاسی از چگونگی نفوذ هیدروژن می باشد. مقدار ر تشکیل تخلخل در یک محل معین آلیاژ ریختگی آلومینیوم a356(vp(%))را می توان به صورت زیر تشریح کرد:
معادله 2
که pg فشار حباب گازی(atm)و یک مقدار ثابت می باشد. pg ترکیبی از فشار اتمسفر وفشار هیدرواستاتیکی تغذیه،کاهش فشار مذاب بین دندریتی و فشار تنش سطحی حباب گازی می باشد.k باید معادل با باشد( دانسیته مایع( ))،teدمای یوتکتیک(کلوین) ،273ح استاندارد دما می باشد.پس معادله(2) را می توان به صورت زیر نشان داد:
معادله 3
که برابر با است.درمعادله (3)اگر فرض کنیم که به بینهایت میل کند یعنی که همه هیدروژن داخل حفره نفوذ کرده و ر هیدروژن رسوب کرده در یک محل معین در قطعه ریختگی (f) برابر با یک خواهد بود.به این دلیل ،ماکزیمم تخلخلی است که می تواند در قطعه ریختگی تشکیل شود.راههای مشابه دیگری برای پیش بینی مقدار ماکزیمم تخلخل وجود دارد مانند معادلات ترمودینامیکی.
نتیجه زمان انجماد به صورت نمودار در شکل 9 نشان داده شده است.این منحنی ظاهرا تئوری هام را اثبات می کند.با افزایش زمان تا یک حدی شیب منحنی کاهش می یابد که ممکن است دلیل آن،کم شدن نفوذ هیدروژن محلول در داخل حباب باشد. فشار حباب گازی می تواند به صورت روبه روباشد: که درآن تنش سطحی حباب گازی در نظر گرفته شده است.در عبارت قبلی تنش سطحی مذاب آلیاژ a206( )،c یک مقدار ثابت است( ).بر طبق این توصیف،فشار حباب گاز به ترتیب برای مبرد وتغذیه برای زمان های انجماد متفاوت،28/1و17/1محاسبه شده است.

7- محاسبه فاکتور شکل[3]:

در مقاله[3] محاسبه فاکتور شکل به صورت زیر می باشد:
که در آن aسطح حفره وpمحیط حفره می باشد.حفرات بزرگتر دارای فاکتور شکل کمتری می باشند.همچنین در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم با افزایش ضخامت فاکتور شکل کاهش یافته است.
با توجه به مطالب بالا می توان اینگونه استنباط کرد که حفرات کروی در مقاطع نازک تر می باشند زیرا با کاهش ضخامت فاکتور شکل افزایش می یابد.بیشترین فاکتور شکل را دایره دارد که یک می باشد.

8- تاثیر سرعت سرد بر مقدارواندازه وشکل تخلخل هادر آلیاژ356 [2]

روش آزمایش:
هشت ذوب آماده شد:دو ذوب بهسازی نشده ،یکی باsb ریز دانه شده ،دو ذوب با سدیم بهسازی شده وسه ذوب با استرانسیم بهسازی شد.
ذوب ها در کوره سوخت گازی با بوته گرافیتی 8 کیلوگرمی وهمچنین با استفاده ازآمیژان 356 به عنوان شارژ آماده شد.ریز دانه هر ذوب با 1/0%تیتانیم به صورت آمیژانal-ti-b(5:1)انجام شد.در این عملیات ها ،سدیم به صورت ف ی(1/0%) ،استرانسیم به صورت آمیژان(al-sr10%) و25/0% آنتیموان به صورت ف ی اضافه شده اند.زمان انحلال برای آنتیموان واسترانسیم 20دقیقه می باشد.بعد از عملیات ذوب ،مقدار هیدروژن باید در حدود کنترل شود.همچنین از تجهیزات (telegas)تکنیک گردشی گاز و((alscan استفاده شد.نیاز هست که برای گاززدائی از نیتروژن باخلوص بالا استفاده شود.
هرذوب در دمای در پنج فنجان ف ی با دیواره نازک ریخته که نمونه های با وزن 200gr تولیدوبعدا بریده شدند..
درجه حرارت هائی که برای کوئنچ انتخاب شده اند٬با توجه به آنالیز های حرارتی آمیژان بدست آمده اند:درجه حرارت لیکوئیدوس ٬درجه حرارت یوتکتیک (بهسازی نشده وریز دانه شده با sb) یا در محدوده 565-570 (بهسازی شده با na,sr) .
درجه حرارت نمونه هائی که در آب کوئنچ شده اند بر طبق رخدادهای انجماد آلیاژ به صورت زیر می باشد:
: اواسط رشد دندریت- قسمت جامد 30%
:انتهای رشد دندریت- قسمت جامد 50%
شروع انجماد یوتکتیک- قسمت جامد 55%
اواسط انجماد یوتکتیک-قسمت جامد 75%
بعد از انجماد(هوا سرد شده)
برای مشخص دانسیته از روش ارشمیدس استفاده شده است..
نتایج وبحث:
ترکیبات شیمیائی در ج شماره2نشان داده شده است.


ج -2: آنالیز ترکیب شیمیائی

نتایج دانسیته:
بیشترین دانسیته بدست آمده در هر سری برای نمونه های کوئنچ شده از بوده است که این مطابق با مقدار ریز تخلخل صفر می باشدکه با متالوگرافی اثبات می شود.این مقدار را به عنوان دانسیته مرجع استفاده می کنیم.درصد ریز تخلخل های محاسبه شده برای نمونه های دیگردر ج 3نشان داده شده است.
ج 3:مقدار ریزتخلخل(%)در نمونه های کوئنچ شده در حال انجماد برای عملیات های گوناگون


ج 3-1


ج 3-2

مقدار ریز تخلخل بدست آمده برای نمونه های در هوا سرد شده ٬تاثیر نهائی عملیات بهسازی در تشکیل ریز تخلخل ها را نشان می دهد.بیشترین مقدار مشاهده برای ذوب بهسازی شده با سدیم(na) و بعد از آن برای ذوب بهسازی شده با استرانسیم(sr) وبعد از آن برای ذوب بهسازی نشده می باشد.کمترین مقدار مک ها برای نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان(sb) بدست آمده است.این ترتیب برای نمونه میله ای ریخته شده در ماسه هم مشاهده می شود
نتایج آنالیزهادر ج 3 نشان داده شده است که سرعت افزایش مقدار مک ها را بعد از شروع واکنش یوتکتیک برای همه ذوب ها نشان می دهد. مقدار مک ایجاد شده در طول انجماد یوتکتیک در محدوده 0.7_0.6% می باشد.
شرایط انجام آزمایش با مقدار هیدروژن از این قرارمی باشد:
برای ذوب های بهسازی نشده ،مقدار جوانه تخلخل در حین رشد دندریت خیلی کوچک می باشد،بنابراین تقریبا همه تخلخل ها به علت جوانه زنی مک ها ورشد در حین واکنش یوتکتیک بوجود می آیند.
در مورد ذوب های بهسازی شده،جوانه زنی تخلخل وشروع رشدپائین تر از است که در شروع واکنش یوتکتیک به مقداری درحدود 48/0% برای نمونه های بهسازی شده با سدیم(na) می رسد. در حین واکنش یوتکتیک ،سرعت رشد، مشابه سرعت رشد ذوب های بهسازی نشده می باشد.
برای ذوب های ریز دانه شده با آنتیموان(sb) ،شروع جوانه زنی حباب ها بعد از واکنش یوتکتیک انجام می شود.همچنین در این مورد ،سرعت رشد حباب ها مشابه ذوب های بهسازی نشده میباشد.
رویداد انجماد نشان می دهد که تشکیل حفره در آلیاژ های آلومینیوم به این صورت می باشد:
1-برای شروع انجماد در :مقدار انقباض انجماد به وسیله توده مذاب تغذیه کننده وتغذیه بین دندریتی به آسانی جبران می شود(برای همه عملیات ها).
2- از تا شروع واکنش یوتکتیک: در آلیاژهای بهسازی نشده و ریز دانه شده با sb تحرک مذاب بین دندریتی باندازه کافی از تشکیل مک جلوگیری می کند.در ذوب های بهسازی شده ،تحرک به شدت کاهش می یابدو مقدارانقباض بوسیله تشکیل حفره جبران می شود.
3- بطور کلی بعد از واکنش یوتکتیک:نفوذ پذیری بین دندریت ها وبین سلول ها به علت حجم زیاد جامد کاهش می یابد .بعد از آن ،مقدار انقباض انجماد به طور چشمگیری به وسیله تشکیل حفره در همه موارد جبران می شود.
بر اساس این ترتیب رخداد ها ،ما می توانیم بیشترین گرایش تشکیل ریزتخلخل ها را به ذوب های بهسازی شده نسبت دهیم به علت اینکه تحرک مایع بین دندریتی کاهش می یابد که بین دماهای و می باشد.در این محدوده یک فاز مایعی وجود دارد که در آن سیلسیم ،منیزیم ،آهن وعناصر بهساز متمرکز شده اندوهمچنین فاز جامد با شبکه دندریتی وجود دارد.عنصر بهساز می تواندخواص فاز مایع از قبیل ویسکوزیته یا نفوذ پذیری را تغییر بدهدو همچنین بر مورفولوژی دندریتها تاثیر بگذارد.

نتایج متالوگرافی:

در نمونه های کوئنچ شده،مذاب باقی مانده قبل از کوئنچ با آب وجود دارد ،یک ریز ساختار خیلی ریز دانه شده ایجاد شده است که به راحتی نسبت به فازهای که قبلا جامد شده اند قابل تشخیص می باشد.
نمونه های کوئنچ شده از :
ریز ساختار نمونه های کوئنچ شده از مشابه با همه عملیات ها می باشد.این ریز ساختار a-دندریت ها ومایع سریع سرد شده.این نمونه ها هیچ گونه تخلخلی را نشان نمی دهند.

نمونه های کوئنچ شده :

نمونه های کوئنچ شده از همانند نمونه های کوئنچ شده از می باشند،بجزوجودa-دندریت های بزرگ(در حدود 50%) وعدم وجود a-دندریت های خیلی کوچک در داخل منطقه یوتکتیک.
در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان تخلخلی دیده نمی شود ولی در نمونه های بهسازی نشده تخلخل ها به صورت خیلی ریز وجود دارند.در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم تخلخل های بزرگ کروی دیده می شود.
حفراتی که در بین دندریت ها زده می شوند مورفولوژی آن ها تا ایجاد یک شکل نا منظم تغییر می کند(بین دندریتی)
این موضوع برای حفرات در حال رشد ودر تماس با جامد می باشد(a-دندریت ها).
اما در قسمت مایع بیشتر می باشد(در حدود 50%) وبه همین دلیل تماس پیدا حفره با دندریت ها به ندرت اتفاق می افتد. همچنین بیشتر حفرات تشکیل شده قبل از واکنش یوتکتیک کروی می باشند.
نمونه های کوئنچ شده در شروع یوتکتیک و اواسط یوتکتیک:
در نمونه های ریز دانه شده با آْنتیموان و بهسازی نشده که در شروع واکنش یوتکتیک کوئنچ شده اند،ساختار کاملا رشد پیدا کرده a-دندریت دیده می شود و همچنین مقدار زیادی هسته های یوتکتیک کوچک با فاز سیلیس لایه ای وجود دارد.
در نمونه های بهسازی نشده،مقدار زیادی ریز تخلخل کوچک در قسمت مایع وجود دارد.در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان ریز تخلخل وجود ندارد.نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم وکوئنچ شده در شروع واکنش یوتکتیک( )ساختار دندریتی a ،مک های بزرگ و یک تعداد کمی هسته های یوتکتیک بزرگ را نشان می دهد.تعداد کم هسته های یوتکتیک حاصل واکنش عناصر بهساز می باشند.
فاز سیلیس به علت نیاز داشتن به یک لایه زیرین برای رسوب ، فصل مشترک حباب /مایع را انتخاب می کند.قابل توجه است که فاز سیلیس به صورت شعاعی در اطراف حباب رشد می کند که هم مرکز با هسته یوتکتیک می باشد. .هسته های یوتکتیک جامد شده اطراف حباب های کروی ایجاد می شوند که این موضوع وجود حباب های کروی را در آلیاژ های بهسازی شده تثبیت می کند.
در ادامه انجماد ،مقدار انقباض و سگرگاسیون هیدروژن به جوانه زنی حباب های جدید کمک می کند ،در حالی که حباب های از قبل شکل یافته توسط یوتکتیک جامد احاطه شده اند.بیشتر این حباب های جدید باید شکل نا منظمی داشته باشندزیرا قسمت جامد در حال رشد می باشد.
در آلیاژ های بهسازی نشده (یا ریز دانه شده با آنتیموان) ،هسته های یوتکتیک شکل نا منظمی دارند. همچنین حباب های جدید در حال رشد در تماس با جامد یک شکل نا منظمی پیدا دارند(بین دندریتی).بازو های هسته های یوتکتیکی به اندازه ای کوچک می باشند که حباب ها می توانند اطراف آنها رشد می کنند.ممکن است که حباب ها به صورت تخلخل های خوشه ای شکل درتصاویر متالوگرافی ظاهر شوند.
در آلیاژ های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم، فصل مشترک هسته های یوتکتیک نا منظم می باشد.دراین مورد ،حفره های جدید که شکل نا منظم دارند ،به طور جزئی مورفولوژی بین دندریتی پیدا می کنند.به علاوه اینکه ،چون هسته های یوتکتیک بزرگ می باشند ،حباب های جدید به سختی می توانند اطراف آنها رشد کنند.همچنی در این مورد آنها شکل رشته ای ندارند.در نمونه های کوئنچ شده از اواسط واکنش یوتکتیک ،ساختار دندریت های a ،هسته های یوتکتیک دیده می شود.در نمونه های بهسازی نشده(ریز دانه شده با آنتیموان)حفرات نامنظم در حال رشد و خوشه ای شکل وجود دارد(احاطه شده توسط بازوهای هسته یوتکتیک).
نمونه های بهسازی شده دارای حفرات کروی احاطه شده توسط یوتکتیک می باشند و همچنین حفرات نا منظم در قسمت مایع در حال رشد می باشند.

نمونه های درهوا سرد شده:

ریز ساختار نهائی نمونه ها ،تفاوت ها در اندازه و توزیع حفرات و فاز سیلیس یوتکتیک نشان می دهد.فاز سیلیس در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان و بهسازی نشده لایه ای می باشد ،در حالی که فاز سیلیس در آلیاژ بهسازی شده رشته ای و بسیار ریزمی باشد.حفرات درآلیاژ های بهسازی نشده و ریزدانه شده با آنتیموان ،نا منظم و با مورفولوژی بین دندریتی و خوشه ای می باشند.درآلیاژ های بهسازی شده دو نوع حفره وجود دارد:یکی کروی ودیگری نا منظم(به طور جزئی بین دندریتی).
مقدار حفره شکل یافته بعد از واکنش یوتکتیک برای هر ذوب و همه عملیات ها ی ان می باشد.درمورد مقدار حفره تشکیل شده قبل از واکنش یوتکتیک ، درآلیاژهای بهسازی شده و بهسازی نشده تفاوت هائی مشاهده می شود.
باید تاکید کرد که آلیاژ هائی که شامل مقدار هیدروژن بالاتر از باشند ،احتمالا در طول انجماد آنها، رخداد هائی روی می دهدکه متفاوت با مطالب قبلی خواهد بود.در آلیاژ های بهسازی نشده با مقدار هیدروژن بالاتر ،حفرات می توانند زودتر تشکیل شوند که در نتیجه تعداد زیادتری حفرات کروی ایجاد خواهد شد.
خلاصه مشخصات اصلی ریز ساختار تکامل یافته آلیاژ های بهسازی نشده ،ریز دانه شده با آنتیموان و بهسازی شده با استرانسیم وسدیم در طول انجماد ،در ج 4 آمده است.بیشترین تفاوت های قابل توجه مربوط به تغییرات ریز ساختاری بهسازی شده است که تعداد هسته های یوتکتیک کاهش ،مورفولوژی یوتکتیک/ مایع و قطعا مورفولوژی فاز سیلیس تغییر یافته است.

حباب های به وجود آمده در همه عملیات ها در ج 5 آمده است.در نمونه های بهسازی نشده یا درنمونه های ریز دانه شده با آنتیموان ،بیشتر حفرات کروی،بعد از شروع واکنش یوتکتیک جوانه می زنند.در این ح ،حفرات به صورت بین دندریتی وسلولی رشد می کنند.همچنین در این شرایط ،فصل مشترک هسته های کوچک یوتکتیک با مایع نا منظم می با شد.حفرات رشد کرده فصل مشترک هسته های یوتکتیک را احاطه می کنند و به صورت شاخه ای و یا به صورت نا منظم و خوشه ای شده دیده می شوند.
در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم ،حباب های بین دندریتی قبل از انجماد یوتکتیک جوانه می زنند.بدین ترتیب ،وقتی هسته های یوتکتیک شروع به رشد می کنند ،حباب های جدید را احاطه می کنند و بدین ترتیب مورفولوژی اولیه خود را حفظ می کنند(کروی شده).ریز تخلخل های تشکیل شده بعد از جوانه زنی هسته یوتکتیک به صورت دندریتی و سلولی رشد می کنندکه نا منظم می باشند.در حالی که در نمونه های بهسازی شده ،هسته های یوتکتیک بزرگ می باشندو حفرات نمی توانند آنها را احاطه کنند ،.همچنین از مکانیزم شاخه ای شدن جلو گیری شده و حفرات نا منظم به صورت خوشه ای مشاهده نمی شوند.بعلاوه اینکه در آلیاژ های بهسازی شده ،چون فصل مشترک هسته یوتکتیک/ مایع صاف می باشد ،حباب ها نسبت به آلیاژ های بهسازی نشده کمتر نا منظم هستند.

روش آزمایش:

آلیاژ مورد استفاده در این پژوهش آلیاژ آلومینیوم 356 می باشد.بدین منظور برای تهیه این آلیاژ از آلیاژ آلومینیوم 5%سیلیسیم وهمچنین آلومینیوم ومنیزیم خالص استفاده شد.عملیات ذوب در کوره زمینی با سوخت گازوئیلی انجام شد.مواد شارژ جمعا kg7 می شدند که ابتدا آلومینیوم خالص وآلیاژ آلومینیوم 5%سیلیسیم را شارژ وپس از ذوب شدن از کوره خارج شده ومنیزیم به صورت خالص اضافه شد.بر روی ذوب اول هیچ گونه عملیات کیفی انجام نشد.دمای ذوب ریزی ح گازز نشده 720درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد.
پس از ریختن نمونه پله ای اول مجددا ذوب باقی مانده داخل کوره قرار داده شده تا به دمای فوق ذوب لازم برسد.پس از رسیدن به دمای فوق ذوب لازم بوته بیرون آورده شده وگازز انجام گرفت.برای گازز از قرص دگازر استفاده شد.دمای ریختن ذوب گازز شده م ن730-720درجه سانتی گراد بود.شکل وابعاد مدل استفاده شده برای آزمایش در زیر نشان داده شده است.

نتایج:

در نمونه گازز نشده هیچ گونه مک وحفره مشاهده نشد. همانطور که از شکل الف پیداست هیچ گونه حفره یا ریز مک دیده نمی شود.
در نمونه گازز شده حفره بزرگی در سطح بیشترین ضخامت قطعه مشاهده می شود. علت وجود حفره این می تواند باشد که چون قالب مورد استفاده برای ریخته گری نمونه های آزمایشی ماسه تر می باشد احتمال دارد که رطوبت موجود در ماسه در هنگام تماس با مذاب بخار شده وحفره ای در سطح قطعه بوجود آورده است.
در کل حفره موجود در سطح قطعه گازز شده منشا گازی دارد زیرا در نمونه گازز نشده حفره انقباضی وجود ندارد یعنی اینکه سیستم تغذیه گذاری مناسب بوده است وهمچنین دمای بارریزی هر دو نمونه ی ان می باشد.با این اوصاف حفره موجود در سطح نمونه گازز شده نمی تواند منشا انقباضی داشته باشد. 1. مناقصه خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نیروی انسانی

 2. مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3

 3. مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی

 4. مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) مقاوم با ز له / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) مقاوم با ز له

 5. استعلام ید تجهیزات اکومولاتور / استعلام,استعلام ید تجهیزات اکومولاتور

 6. استعلام ید سیم و کابل / استعلام,استعلام ید سیم و کابل

 7. مناقصه ید قطعات شستشوی صنعتی / مناقصه , مناقصه ید قطعات شستشوی صنعتی

 8. مناقصه تامین نیروهای خدماتی - پشتیبانی / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای خدماتی - پشتیبانی

 9. فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه و ... تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزی کیفی,فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه- تجدید

 10. مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل)

 11. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی

 12. مناقصه انجام عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ )- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ )- نوبت دوم

 13. مناقصه انجام عملیات لوله رانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله رانی

 14. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 333متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 333متر

 15. مناقصه عملیات برداشت محصول غله مزارع / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات برداشت محصول غله مزارع

 16. مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی ....نوبت دوم / مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی ....نوبت دوم

 17. آگهی ارزی کیفی ید لوله یو پی وی سی (upvc) - نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی تولیدکنندگان , ارزی ید لوله یو پی وی سی (upvc) -نوبت دوم

 18. مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی - نوبت دوم

 19. مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین شهر قم .... - نوبت دوم / مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین شهر قم .... - نوبت دوم

 20. مزایده واگذاری اخذ عوارض ورودی انواع خودرو - نوبت دوم / مزایده ،مزایده واگذاری اخذ عوارض ورودی انواع خودرو - نوبت دوم

 21. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه عمومی ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه عمومی ....نوبت دوم

 22. مناقصه ید، تهیه و تحویل 6 دستگاه برج خنک کن / آگهی مناقصه , مناقصه ید، تهیه و تحویل 6 دستگاه برج خنک کن

 23. مناقصه ید، تهیه و تحویل 119 دستگاه فن کویل سقفی / آگهی مناقصه , مناقصه ید، تهیه و تحویل 119 دستگاه فن کویل سقفی

 24. مزایده اجاره یک باب بوفه مواد خوراکی / مزایده، مزایده اجاره یک باب بوفه مواد خوراکی

 25. مناقصه انجام خدمات کارگاه مرکزی و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات کارگاه مرکزی و ....

 26. مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار جلال آل احمد و / مناقصه عمومی,مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار جلال آل احمد و

 27. آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از پارکینگ های عمومی، تا ی سرویس... / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از پارکینگ های عمومی، تا ی سرویس...

 28. آگهی شناسایی پیمانکار اکتشاف معدن عمومی و تفصیلی / آگهی شناسایی پیمانکار , آگهی شناسایی پیمانکار اکتشاف معدن عمومی و تفصیلی

 29. فراخوان مناقصه عمومی ساخت لایه های خاکریزی / فراخوان ، فراخوان مناقصه عمومی ساخت لایه های خاکریزی

 30. مزایده ششدانگ زمین زراعی و 2 باب واحد مس ی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی و 2 باب واحد مس ی

 31. مناقصه عملیات آسف خیابان های سطح شهر - نوبت سوم / مناقصه ، مناقصه عملیات آسف خیابان های سطح شهر - نوبت سوم

 32. مناقصه واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم

 33. تجدید مناقصه عمومی آسف و لکه گیری در منطقه یک و ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی آسف و لکه گیری در منطقه یک و ...

 34. مزایده نصب و فعالیت موقت وسایل بازی / آگهی مزایده عمومی,مزایده نصب و فعالیت موقت وسایل بازی

 35. مزایده تعداد 800 عدد چراغ سقفی توکار / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 800 عدد چراغ سقفی توکار

 36. مزایده بهره برداری از منافع 6 باب از غرف تجاری و خدماتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع 6 باب از غرف تجاری و خدماتی

 37. مزایده پارچه / مزایده,مزایده پارچه

 38. مزایده یک قطعه باغ سیب 20 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه باغ سیب 20 من محلی

 39. مزایده ششدانگ زمین محصور بخش دو تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور بخش دو تبریز

 40. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی

 41. مزایده یکباب خانه به مساحت 299.23متر / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 299.23متر

 42. مناقصه انجام خدمات برشکاری ، جوشکاری و آهنگری از نوع ورق های nkk / مناقصه, مناقصه انجام خدمات برشکاری ، جوشکاری و آهنگری از نوع ورق های nkk

 43. مزایده ششدانگ زمین عرصه 183متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 183متر

 44. فراخوان انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای / فراخوان , فراخوان انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای

 45. مزایده واگذاری به اجاره تالار لاله مراغه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره تالار لاله مراغه

 46. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خدمات شهری

 47. مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت اول

 48. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک بخش 15 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک بخش 15 تبریز نوبت دوم

 49. مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 321 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 321 فرعی

 50. مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه عرصه 79.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه عرصه 79.20متر

 51. مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده

 52. مزایده واگذاری عواید حاصل از میادین شهرداری مرحله اول نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری عواید حاصل از میادین شهرداری مرحله اول نوبت دوم

 53. مزایده واگذاری 4 قطعه از املاک / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه از املاک

 54. مزایده اجاره کمپ قلعه دره سی... مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره کمپ قلعه دره سی... مرحله دوم نوبت اول

 55. مزایده پلاکهای 1368 فرعی از 1033 فرعی از 38 اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای 1368 فرعی از 1033 فرعی از 38 اصلی

 56. مزایده ششدانگ یک واحد مس ی اعیان 86 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مس ی اعیان 86 متر

 57. مزایده فروش ضایعات مخلوط... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات مخلوط...

 58. مناقصه تهیه و پخت و پز غذای بیماران و کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و پخت و پز غذای بیماران و کارکنان

 59. مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت دوم

 60. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه تبریز

 61. مناقصه عملیات آسف / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسف

 62. مزایده ششدانگ یکباب خانه باغ 2500متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه باغ 2500متر

 63. مزایده خانه مس ی عرصه 368 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده خانه مس ی عرصه 368 متر نوبت دوم

 64. مزایده ششدانگ یک قطعه کارخانه پتوبافی بخش4 مراغه / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه کارخانه پتوبافی بخش4 مراغه

 65. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان هفتصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان هفتصد متر

 66. مناقصه واگذاری خدمات فنی، اداری و عمومی نیروگاههای تبریز و صوفیان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات فنی، اداری و عمومی نیروگاههای تبریز و صوفیان - نوبت دوم

 67. مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت اول / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت اول

 68. مناقصه ید کابل جلی فیلد خاکی 96.2.07 / مناقصه، مناقصه ید کابل جلی فیلد خاکی 96.2.07

 69. مزایده اموال اسقاطی طبقه یک ، دو ، سه و چهار و پنج موجود در محوطه شبکه - نوبت سوم / مزایده , مزایده اموال اسقاطی طبقه یک ، دو ، سه و چهار و پنج موجود در محوطه شبکه - نوبت سوم

 70. فراخوان mercoid pressure & diff pressure switches- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه mercoid pressure & diff pressure switches- نوبت دوم

 71. مزایده املاک مزروعی و غیر مزروعی با اسناد عادی و حقابه / مزایده,مزایده املاک مزروعی و غیر مزروعی با اسناد عادی و حقابه

 72. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 162.1متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 162.1متر نوبت دوم

 73. مزایده باغچه مشجر به مساحت 1275متر / مزایده,مزایده باغچه مشجر به مساحت 1275متر

 74. مزایده اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی

 75. مزایده یکباب مغازه از موقوفه شاه خلیل ا... / مزایده,مزایده یکباب مغازه از موقوفه شاه خلیل ا...

 76. مزایده واگذاری همگی و تمامی ششدانگ ساختمان مس ی / مزایده,مزایده واگذاری همگی و تمامی ششدانگ ساختمان مس ی

 77. مزایده اجاره واحدهای مس ی با موقعیت اداری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحدهای مس ی با موقعیت اداری نوبت دوم

 78. مزایده اجاره یک واحد اداری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد اداری نوبت دوم

 79. مناقصه طراحی، ساخت و نصب پایپ رک مورد نیاز کارخانه خود / مناقصه, مناقصه طراحی، ساخت و نصب پایپ رک مورد نیاز کارخانه خود

 80. مناقصه یداری تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری و سیستم مخابراتی جدید - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه یداری تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری و سیستم مخابراتی جدید - نوبت دوم

 81. مناقصه کلیه امور حسابداری و مالیاتی سال 96 اعضاء تحت پوشش خود / مناقصه, مناقصه کلیه امور حسابداری و مالیاتی سال 96 اعضاء تحت پوشش خود

 82. مزایده قسمتی از ساختمان مدرسه تهذیب و هنرستان / مزایده, مزایده قسمتی از ساختمان مدرسه تهذیب و هنرستان

 83. مزایده ملک به متراژ 173.86مترمربع / مزایده,مزایده ملک به متراژ 173.86مترمربع

 84. مزایده فروش حدود 30 تن ضایعات آهن غیر قابل استفاده خود / مزایده , مزایده فروش حدود 30 تن ضایعات آهن غیر قابل استفاده خود

 85. مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب / مناقصه, مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب

 86. مناقصه لوله کشی گاز خانگی پروژه خود / مناقصه, مناقصه لوله کشی گاز خانگی پروژه خود

 87. مناقصه اجرای سقف کناف پروژه خود / مناقصه , مناقصه اجرای سقف کناف پروژه خود

 88. مناقصه اجرای سیمان پاشی و گچ پاشی پروژه خود / مناقصه, مناقصه اجرای سیمان پاشی و گچ پاشی پروژه خود

 89. مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه هر یک سی متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه هر یک سی متر

 90. مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب / مناقصه,مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب

 91. مزایده فروش کامیون 6 تن ایسوزو / مزایده, مزایده فروش کامیون 6 تن ایسوزو

 92. مزایده فروش تعدادی خودرو سواری 96.02.11 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی خودرو سواری 96.02.11

 93. مزایده خودرو / مزایده خودرو

 94. مناقصه عملیات سالیانه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع حدود 300 پرس غذای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سالیانه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع حدود 300 پرس غذای

 95. فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار نصب تاسیسات / فراخوان ، فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار نصب تاسیسات

 96. مناقصه نگهداری فضای سبز شهری و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز شهری و ... نوبت دوم

 97. مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر

 98. فراخوان انتخاب مشاور تولید ، استقرار ، آموزش و پشتیبانی سامانه مدیریت مشارکت و سرمایه گذاری ای جدید نوبت دوم / فراخوان انتخاب مشاور تولید ، استقرار ، آموزش و پشتیبانی سامانه مدیریت مشارکت و سرمایه گذاری ای جدید نوبت دوم

 99. مناقصه عملیات عایق بندی سلول شماره 4 ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات عایق بندی سلول شماره 4 ... نوبت دوم

 100. مناقصه ید، بارگیری و حمل لوازم انشعاب و متعلقات مربوطه و تحویل در انبار کارفرما- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، بارگیری و حمل لوازم انشعاب و متعلقات مربوطه و تحویل در انبار کارفرما- تجدید


عملیات والفجر 8 که از آن به عنوان نبرد اول فاو نیز نام برده می‌شود، عملیات آبی خاکی بود که در آن نیروهای پاسداران و ایران با غافلگیری نیروهای عراقی از اروندرود عبور کرده و شبه‌جزیره فاو در جنوب عراق را به خود در آوردند. این عملیات در ساعت 22:10 روز 20 بهمن 1364 با رمز «یا فاطمة ا هرا» در منطقه خسروآباد تا راس‌البیشه آغاز گردید.


 


طرح ریزی عملیات ویرایش


 


هدف غایی این عملیات دست ی به یک پیروزی بزرگ از طریق فتح فاو و بندر ام‌القصر بود تا پس از عملیات از دست بالا مذاکرات صلح را آغاز نماید. در زمان عملیات پنج سالی می‌شد که نیروهای نظامی ایران توانسته بودند طی عملیات‌های ثامن الائمه (مهر 1360)، طریق القدس (آذر 1360)، فتح‌المبین (فروردین 1361) و بیت‌المقدس ( داد 1361) قوای عراقی را مجبور به عقب نشینی از مناطق ی ایران نمایند. پس از آن نیروهای ایرانی به دنبال ش ت عراق با یک پیروزی بزرگ بود که طی چندین عملیات متعدد در سال‌های منتهی به این عملیات نتوانسته بودند به موفقیت دست یابند.[1] از این‌رو فرماندهی جنگ ایران عملیات والفجر 8 در رده‌های بالای و وزارت دفاع ایران برای دستی به پیروزی بزرگ طراحی شد. طرح عملیات توسط افسران حرفه‌ای انجام شده‌بود و در اجرا و در میدان نبرد فرماندهی به صورتی مشترک با فرماندهان و انجام گرفت.


 


اساس عملیات بر اصل غافلگیری عراقی‌ها استوار بود چراکه آنها تصور می‌ د ایرانی‌ها توانایی پیاده‌سازی نیرو را در حجم وسیع در شبه جزیره فاو ندارند. ضمن اینکه از عملیات ایذایی در جبهه‌های دیگر هم استفاده شد.


عملیات ویرایش


 


عملیات در شب بیستم بهمن ماه با ترکیبی از صد هزار رزمنده از پنج لشکر ایران و 50 هزار نیروی پاسدار و انجام گرفت. مرحله اول عملیاتی ایذایی بود که به مدت پنج روز در شهر بصره انجام شد. در این مرحله نیروهای ایرانی در شمال منطقه عملیاتی در با روش موج انسانی به سمت نیروهای عراقی یورش بردند. بطور همزمان در جنوب عراق و در فاو، ایرانی‌ها عملیات را با استفاده از لشکر پیاده‌نظام مکانیزه شروع نمودند. هر دو عملیات با آتش سنگین عراقی‌ها مواجه و متوقف شد. در جبهه شمالی عملیات موج انسانی نیروهای جان حدود 4?000 تن از ایرانی‌ها را گرفت. عراقی‌ها با این تصور که هدف اصلی عملیات جبهه شمالی است نیروهای خود را در جبهه شمالی متمرکز د.


 


هدف اصلی نیروهای ایرانی شبه‌جزیره فاو بود که تنها نقطه‌ای از عراق بود که عراقی‌ها امکان دسترسی مستقیم به خلیج فارس را داشتند. در جبهه جنوبی ایرانی‌ها ابتدا دو عملیات آبی خاکی را اجرا نمودند و ابتدا توانستند جزیره ام‌القصر در اروندرود را به خود در آورند، هر چند دو روز بعد عراقی‌ها توانستند با پاتکی جزیره را پس بگیرند.


 


عملیات همزمان دوم ایرانی‌ها نقطه جنوبی شبه‌جزیره فاو را هدف قرار داده بود که در آن ایرانی‌ها با استفاده از قایق‌های تندرو و قایق‌های سنگین حامل تانک و تجهیزات زرهی از اروندرود عبور کرده و از شش نقطه در خاک فاو فرود آیند. در طی 24 ساعت ایرانی‌ها توانستند کل شبه‌جزیره را به خود درآورند. هزاران سرباز وظیفه عراقی برای دفاع در برابر تهاجم سنگین آموزش کافی نداشتند و تاب مقاومت در برابر این حمله را نیاوردند. در این تهاجم 4?000 نفر از نیروهای وظیفه عراقی کشته شدند و تعداد 1?500 نفر از آن‌ها به اسارت در آمدند.[2]


 


ایرانی‌ها در انتهای عملیات حملات خود را متوجه بندر مهم ام القصر نمودند ولی به دلیل کمبود تجهیزات و مهمات و نیز به دلیل خستگی نفرات از تصرف این بندر باز ماندند.


 


می‌توان این عملیات را بزرگترین پیروزی در عملیات‌های تهاجمی ایران در جنگ ایران و عراق دانست. در نتیجه این عملیات ایران بر سواحل اروند، ساحل شمالی خور عبدالله و شبه جزیره فاو مسلط شد و راه ورود عراق به خلیج فارس از طریق فاو مسدود شد. ایرانی‌ها در ادامه این عملیات حملات خود را متوجه بندر ام‌قصر نمودند با این‌حال از این شهر بندری مهم باز ماندند.


 


در سال 1364 مدت‌ها بود که عراق به دلیل جنگ دیگر از شبه‌جزیره فاو برای صادرات نفت استفاده نمی‌کرد از این‌رو پیروزی ایران در این عملیات اهمیت استراتژیک قابل توجهی نداشت. با این حال این شبه جزیره پیروزی بزرگ برای ایران به شمار می‌رفت. نتیجه این عملیات ان ایران را به ش ت کامل عراق امیدوارتر نمود و ایران پس از این عملیات از پذیرش قطعنامه‌های صلح سازمان ملل سر باز زد.


 


عراقی‌ها از لحظه ش ت در این عملیات به تجدید قوای خود اقدام د و ازجمله اقدامات آن‌های افزایش بی سابقه تعداد پرسنل گارد ریاست جمهوری عراق، ید تجهیزات مدرن، و افزایش توان لجستیکی بود. همه اقدامات عراقی‌ها در حالی انجام شد که نیروهای نظامی ایرانی مشکلات عمده‌ای در استخدام نفرات جدید داشتند. ایرانی‌ها هچنین به دلیل تحریم‌های فلج‌کننده در تعمیر تسلیحات و ید تسلیحات مدرن با مشکلات جدی روبرو بودند. همزمان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و بویژه کویت که نیروهای ایرانی در فاصله 50 مایلی از آن مستقر بودند از واهمه پیروزی‌های آینده نیروهای ایران کمک‌های خود را به عراق به شدت افزایش دادند. مجموع این عوامل زمینه‌ساز ش ت‌های نیروهای ایرانی و پیروزی نیروهای عراقی در طی عملیات‌های بعدی نبرد دوم فاو و عملیات توکلنا علی‌الله شد.در این عملیات نیروهای عراقی از سلاح‌های شیمیایی استفاده د.


 


منابع:


پایگاه اطلاع رسانی جامع دفاع مقدس (ساجد). باز نشر کلیه مطالب این سایت شامل مقالات، اخبار، صوت و تصویر و... به طور کامل و یا چکیده آن با ذکر منبع بلامانع است. «کلیه? مطالب تحت مجوز مستندات آزاد گنو (gfdl) منتشر می‌شوند»


محسن رشید، گزارشی کوتاه/ مرکزمطالعات و تحقیقات جنگ پاسداران انقلاب ی، ویرایش: مهدی انصاری، تهران: پاسداران انقلاب ی، مرکز مطالعات و تحقیق جنگ، 1378، شابک: 964-6315-33-x


خوزستان در جنگ 67-1359 ادامه مطلب...


عملیات خیبر یکی از مهمترین عملیات های جنگ 8 ساله بود که چون در اسفندماه 1362 انجام شد و غالبا در این روزها، خانواده های ایرانی در حال آماده شدن برای تحویل سال نو هستند، کمتر به آن پرداخته شده است. در این مطلب، سعی کرده ایم به نحوی موجز، فضای کشور و جنگ را در اسفند 62 برایتان ترسیم کنیم و در این کار از مطالب، ع ها و نقشه های «تاریخ جنگ» هم بهره برده ایم.

با درود به روح پر فتوح شهیدان و ان که در این عملیات به لقاء الهی شتافتند، این مطلب را به «شهید حاج محمد ابراهیم همت» تقدیم می کنیم.

* امیدواری محسن رضایی

قبل از عملیات خیبر، فرمانده امیدوار بود تا با یک عملیات قدرتمند، هم به رزمندگان در غرب کشور که فکر می د عملیات در جنوب ناممکن شده، پیامی بدهد و هم برای انی که می گفتند «جنگ را نباید ادامه داد و راهی برای پیگیری آن نمانده» جواب دندان شکنی داشته باشد.

هر بار که علی هاشمی نتیجه شناسایی ها در هورالهویزه را می داد، محسن رضایی امیدوارتر می شد. رضایی از قرارگاه نصرت، نه به فرماندهانش چیزی گفته بود و نه به هاشمی رفسنجانی، فرمانده جنگ. اولین بار که از نتیجه شناسایی ها کاملا مطمئن شد، به حضرت اطلاع داد. هم وقتی رسیدن به دجله را در هدفگذاری او دید، خوشحال شد. طرح عملیات خیبر بعد از آزادسازی مشهر خیلی اهمیت داشت و می توانست تاثیری جدی در روند جنگ داشته باشد.

زمستان سال 1362 بود که محسن رضایی به فرماندهانش خبر داد که عملیات بعدی در هور انجام می شود. اولش شوکه شدند اما وقتی شناسایی های قرارگاه نصرت را دیدند، آرام گرفتند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ جاده شط علی / سنگر آر پی جی در روزهای آغازین عملیات خیبر

نیروهای علی هاشمی حتی آب راه های هور را هم متر کرده بودند و ی که از اتوبان بغداد- بصره گرفته بودند، در دستشان بود.

* خیبر در کجا انجام شد؟

منطقه عملیات خیبر، شمال بصره و مقابل استان های العماره و بصره بود. دو محور هم داشت: یکی هور الهویزه و دیگری «زید» که عملیات رمضان در آن بدون موفقیت انجام شده بود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
عملیات دو محور جنوبی و شمالی داشت. محور شمالی در هور و محور جنوبی در زید. دو لشکر و در جنوب، متوقف شدند.

عراق، انتظار عملیات از هور را نداشت و نیروی کمی را آنجا مستقر کرده بود. در جزایر مجنون فقط یک گردان از نیروهای مردمی عراق بودند و در محور شمالی و جنوبی هم نیروهای مرزی در پاسگاه مستقر بودند. در این میان فقط خط طلاییه پر از موانع و کانال های فراوان بود. در محور زید هم موانع زیاد و نیروهای بسیاری مستقر بودند. خاکریزهای مثلثی شکل که طرحش را داده بود هم در این منقه قرار داشت. عراق این خاکریزها را قبل از عملیات بیت المقدس ساخته بود تا از بصره دفاع کند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خاکریزهای معروف مثلثی شکل

فرمانده دیرتر از همه از طرح عملیات با خبر شده و کمی هم دلگیر شده بود. بعد ها که فرماندهی محور زید به آن ها س شد بهحجت ال (آیت الله العظمی) نامه نوشتند که در این محور با توجه به وضعیتش، احتمال موفقیت کم است.

محسن رضایی معتقد بود پیش روی در هور آنقدر برای عراق غافلگیرکننده است که اگر محور جنوبی (طلائیه) هم قوی نباشد، عملیات موفقیت آمیز می شود. او همچنین یکی از قوی ترین لشکر هایش یعنی لشکر 144 حسین(ع) که متعلق به نیروهای اصفهانی بود را به محور جنوبی مأمور کرد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
هوانیروز به کم آمد

پشتیبانی نیروهایی که برای جنگیدن به هور می رفتند با قرارگاه نوح بود. نبود خشکی و وم سرعت بالا در انتقال نیرو و تجهیزات باعث شد که از هوانیروز کمک خواسته شود. فرمانده هوانیروز به کنار هور آمد و نیروی هوایی هم پیشتیبانی پ ند هوایی را بر عهده گرفت. همچنین هواپیماهای اف 14 مأمور شدند تا به جنگ میگ های عراقی بروند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ دشت جفیر/ 3 اسفند 62 / انتقال رزمندگان به خط مقدم عملیات / بالگرد شنوک

* فرماندهی هاشمی رفسنجانی

عملیات خیبر اولین تجربه حجت ال هاشمی رفسنجانی در فرماندهی جنگ بود. او قبل از آمدنش به جبهه به قول داده بود تا با یک پیروزی به تهران برگردد تا راهی برای پایان جنگ باشد. حضرت هم فقط سکوت کرده بودند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
اولین حضور هاشمی رفسنجانی در جبهه به عنوان فرمانده جنگ

هاشمی رفسنجانی در ذهنش به این فکر کرده بود که می توانیم با گرفتن یک منطقه از خاک عراق، پای میز مذاکره و پذیرفتن آتش بس برویم و به بهانه این منطقه، حقمان را از صدام بگیریم. برخی مخالف این نیت بودند و می گفتند رزمنده هایی که آمده اند تا از راه کربلا به قدس بروند را ناامید می کند و برخی دیگر هم خوشحال شدند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
جزیره جنوبی مجنون/5 اسفند62 / فرماندهان کمبود قایق را از کاستی های عملیات می دانستند

هاشمی رفسنجانی در خاطراتش می نویسد: آن گونه که انتظار داشتم، عنوان ختم جنگ مقبول نیفتاد. معلوم است مسئله مهم برای بسیاری از رزمندگان، ادامه جنگ است و همه چیز هم همین را نشان می دهد. شاید به همین جهت موافق طرح ختم جنگ نیستند و اگر در قلبشان هم قبول داشته باشند، بر زبان نمی آورند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
طلائیه/ اسفند 62

* بالا ه عملیات خیبر شروع شد

3 اسفند 62 بود که عملیات خیبر با رمز یا رسول الله(ص) آغاز شد. در شب و روز اول، نیروها در محور شمالی به جاده بصره – العماره رسیدند. اما در جنوب (محور زید) نیروها نتوانستند از موانع عبور کنند و عملیات در آنجا خیلی زود متوقف شد. با این حال موفقیت محور شمالی امیدوارکننده بود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
موقعیت هور الهویزه

در مرحله بعدی باید تعدادی از نیروها از راه هور به جزایر مجنون حمله می د و گروهی هم از طریق طلائیه که تنها راه خشکی در منطقه شمالی عملیات بود این حمله را انجام می دادند. عملیات در طلائیه با یک روز تأخیر انجام شد اما نیروهای هور از این موضوع مطلع نشدند و به سمت جزیره جنوبی رفتند. حالا باید از سمت طلائیه حمایت می شدند اما ی آنجا نبود. شرایط سختی پیش آمده بود و به همین خاطر نیروهایی که قرار بود شبانه به خط بزنند را در روز، راهی منطقه د. عراق هم هر چه توان داشت بر روی طلائیه متمرکز کرد تا این نیروها به جزیره جنوبی نرسند. عراق می دانست که اگر نیروها به جزیره جنوبی برسند، کار عملیات به انجا می رسد به همین خاطر از تمام توانش بهره برد تا ایرانی ها را زمینگیر کند. یگان های ایران در طلائیه و مجنون خیلی شهید دادند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
حاج محمد ابراهیم همت و بچه های لشکر 27 در دوکوهه آماده بودند تا شبانه به خط بزنند اما مجبور شدند در روز حمله کنند

* نگرانی در تهران

گزارش های علی صیاد در تهران، را نگران کرده بود. هاشمی رفسنجانی پیش رفت و گزارشی داد. هم معتقد بود که قطع جاده بصره – بغداد، ضربه مهلکی به صدام می زند.

هاشمی رفسنجانی به جنوب برگشت و به محسن رضایی خبر داد که به همه گفته: هر چه در چنته دارید به میدان بیاورید.

محسن رضایی هم دستور داده بود افراد در حد فرمانده لشکر هم باید بجنگند؛ حتی اگر سازمان رزم مختل شود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ دشت جفیر / اسفند 62

* ادامه عملیات

لشکر 27 محمد رسول الله(ص) بسیاری از نیروهایش را از دست داد.لشکر 14 حسین(ع) که در محور زید (جنوبی) عمل می کرد، به کمک رزمنده های تهرانی آمد. پیشروی اولیه شان موفق بود اما باز هم عراقی ها آن ها را زمینگیر د.

در همین گیر و دار، محمد ابراهیم همت، فرمانده لشکر 27 به شهادت رسید و حسین ازی را با دست قطع شده و با بدنی پر از تیر و ترکش از منطقه بیرون بردند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
شهید حمید باکری

هم زمان با نبرد طلائیه، عراقی ها به 4 گردان خط شکن از لشکر 8 نجف اشرف (اصفهان) و 31 عاشورا (آذربایجان) حمله د. شهادت جانسوز رزمندگان این 4 گردان، سخت ترین لحظات خیبر برای فرماندهان در قرارگاه بود. حمید باکری معاون لشکر 31 عاشورا هم در جزیره شهید شد تا غم این نبرد، کامل شود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ دشت جفیر / اسفند 62

* نبرد در مجنون

صلاح نبود نیروهایی که در شمال هورالهویزه به جاده بصره رسیده بودند، در آنجا بمانند و به همین خاطر عقب نشینی د و به جزایر مجنون آمدند. عراقی ها هم که در طلائیه پیروز بودند، به بازپسگیری جزایر امیدوار شدند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
طلائیه / اسفند 62 / رزمندگان روزهای سخت تری را در پیش رو دارند

عراق در رسانه هایش مدام تبلیغ می کرد که به زودی جزایر را خواهد گرفت و نام جزایر مجنون، محور خبری رسانه های دنیا شده بود.

اگر عراق، جزایر را پس می گرفت، نشان می داد که می تواند همه عملیات های ایران را ش ت بدهد.

بعدازظهر 14 اسفند 62 از دفتر خبر دادند که فرموده اند: جزایر حتما باید نگهداشته شود. هر طور که شده.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
فرماندهان قبل از عملیات تا عراقی ها به شناسایی پرداختند تا بدانند بناست نیروهایشان در چه منطقه ای بجنگند

با ابلاغ این پیام به رزمندگان، روحیه تازه ای به آنان دمیده شد. محسن رضایی هم ابلاغ کرد که از جزایر بیرون نمی رویم؛ حتی اگر سازمان از بین برود... بسیاری از فرماندهان قرارگاه هم سلاح گرفتند و به خط مقدم رفتند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
شمال غربی طلائیه / 4 اسفند 62 / ها بیشترین رزمندگان ایران را تشکیل می دادند

از 16 تا 20 اسفند، عراق هر چه داشت رو کرد تا جزایر را پس بگیرد. 72 ساعت جنگ بی امان ادامه داشت اما حرف زمین نماند. جزایر به سمبل قدرت ایران و ضعف عراق تبدیل شده بود.

* جنگ شیمیایی

عراق با آتش پر حجم، زمین جزایر مجنون را شخم زد. بمب های شیمیایی هم تمام آنجا را آلوده کرد. حفظ جزایر غیر ممکن می نمود اما رزمندگان غیور این کار را ممکن کرده بودند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
تانک تی 72 که شوروی به عراق داده بود و آر پی جی آن را از کار نمی انداخت

«افرایم کارش» می نویسد: ایرانی ها در 5 اسفند مرحله دوم عملیات خیبر را آغاز د که تا 28 اسفند ادامه داشت. ایرانی ها موفق شدند از باتلاق وسیع بگذرند و جزایر مجنون را تصرف کنند. عراقی ها فکر می د این عمل غیر ممکن است. البته آن ها سرانجام با تلاش های سخت عراقی ها که وحشیانه از سلاح های شیمیایی (گاز دل و گاز اعصاب) استفاده د، کنترل شدند. البته ایرانی ها موفق شدند جزایر را حفظ کنند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
پل خیبر از ابتکارات عملیات خیبر بود

سوم فروردین 63 خبرگزاری فرانسه نوشت: نیروهای ایرانی پلی 13 کیلومتری مثل قایق شناور ساخته اند که جزیره شمالی را به مرز ایران وصل می کند. این در تاریخ نظامی مدرن بی سابقه است.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
انتقال مجروحین از طریق پل خیبر به طول 13 کیلومتر

* در جستجوی نقطه پایان

هاشمی رفسنجانی بعد از عملیات خیبر از فرماندهان خواست تا راه آینده را ترسیم کنند. او فکر می کرد نیروهای ایرانی بیش از 50 کیلومتر را تصرف می کنند اما فقط 13 کیلومتر تصرف شده بود. او گفت: در مورد صلح، نظر مطرح است و ایشان می گوید بدون جنگ، صلح امکان ندارد و اگر ما هم نتوانیم بجنگیم، به مردم می گویند: بروید و بجنگید.

یی ها همزمان با گسترش روابط شان با عراق، عملیات تحریمی علیه ایران با نام «استانچ» را کلید زدند. کشورهای بسیاری از جمله شوروی با این عملیات همراه شدند. شوروی از همراهی ایران درباره حل مشکلاتش در افغانستان ناامید شده بود و پیشنهاد فروش چهار و نیم میلیارد دلار اسلحه را به عراق داد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
محسن رضایی در حال تشریح فعالیت های جاسوسی حزب توده

ایران هم مبارزه قوی با حزب توده که متعلق به شوروی بود را در دستور کار قرار داد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
محاکمه اعضای حزب توده

در این شرایط سخت، طرح عملیات عبور از اروند و گرفتن فاو مطرح شد و تمریناتی هم انجام شد، اما هاشمی رفسنجانی این طرح را عملی نمی دانست و به عملیات «والفجر8 انجام نشده» معروف شد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
جزیره مجنون جنوبی / 8 اسفند 62 / مجروحین منتظرند تا بالگردهای هوانیروز آن ها را به عقب منتقل کند

* یادی از دلاوران شناسایی هور

برای پیگیری امکان عملیات در هور، محسن رضایی کار شناسایی هور را به نحوی کاملا محرمانه به علی هاشمی و افراد بومی اش داد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
نمایی از هورالهویزه / بیش از 70 درصد هور را نی پوشانده

علی هاشمی به همراه نیروهای بومی و غیر بومی اش یک سال در هور شناسایی د که از آن یک سال 400 گزارش باقی مانده است.

باز معبر در هور، گرما، هوای شرجی، امکان شنیدن صدای کنارزدن نی ها توسط عراقی ها، ابتلا به بیماری های پوستی برای نیروهای شناسایی غیر بومی، حمله پشه ها، آبگرفتگی درون بلم ها و آوردن اطلاعات از خاک عراق، از سختی های شناسایی در این منطقه بود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
علی هاشمی و یارانش، زحمات بی بدیلی برای شناسایی قبل از عملیات کشیدند / نفر سوم از راست

اما این کار سخت و جانفرسا به خوبی انجام شد و عملیات خیبر بالا ه با تمام پستی و بلندی هایش انجام شد.

پیکر علی هاشمی که در هور به جا مانده بود، چند سال پیش تفحص شد و به تهران آمد و بر دوش مردم تهران و سپس اهواز تشییع شد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
حمید رمضانی
اولین بار حمید رمضانی و احمد سوداگر در شناسایی عملیات والفجر مقدماتی، تشخیص دادند که هور قابلیت عملیاتی دارد
* با الهام از دائره المعارف تاریخ جنگ ایران و عراق
منبع: شلمچه

شهید همت

عملیات خیبر یکی از مهمترین عملیات های جنگ ۸ ساله بود که چون در اسفندماه ۱۳۶۲ انجام شد و غالبا در این روزها، خانواده های ایرانی در حال آماده شدن برای تحویل سال نو هستند، کمتر به آن پرداخته شده است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، عملیات خیبر یکی از مهمترین عملیات های جنگ 8 ساله بود که چون در اسفندماه 1362 انجام شد و غالبا در این روزها، خانواده های ایرانی در حال آماده شدن برای تحویل سال نو هستند، کمتر به آن پرداخته شده است. در این مطلب، سعی کرده ایم به نحوی موجز، فضای کشور و جنگ را در اسفند 62 برایتان ترسیم کنیم و در این کار از مطالب، ع ها و نقشه های «تاریخ جنگ» هم بهره برده ایم.

با درود به روح پر فتوح شهیدان و ان که در این عملیات به لقاء الهی شتافتند، این مطلب را به «شهید حاج محمد ابراهیم همت» تقدیم می کنیم.

* امیدواری محسن رضایی

قبل از عملیات خیبر، فرمانده امیدوار بود تا با یک عملیات قدرتمند، هم به رزمندگان در غرب کشور که فکر می د عملیات در جنوب ناممکن شده، پیامی بدهد و هم برای انی که می گفتند «جنگ را نباید ادامه داد و راهی برای پیگیری آن نمانده» جواب دندان شکنی داشته باشد.

هر بار که علی هاشمی نتیجه شناسایی ها در هورالهویزه را می داد، محسن رضایی امیدوارتر می شد. رضایی از قرارگاه نصرت، نه به فرماندهانش چیزی گفته بود و نه به هاشمی رفسنجانی، فرمانده جنگ. اولین بار که از نتیجه شناسایی ها کاملا مطمئن شد، به حضرت اطلاع داد. هم وقتی رسیدن به دجله را در هدفگذاری او دید، خوشحال شد. طرح عملیات خیبر بعد از آزادسازی مشهر خیلی اهمیت داشت و می توانست تاثیری جدی در روند جنگ داشته باشد.

زمستان سال 1362 بود که محسن رضایی به فرماندهانش خبر داد که عملیات بعدی در هور انجام می شود. اولش شوکه شدند اما وقتی شناسایی های قرارگاه نصرت را دیدند، آرام گرفتند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ جاده شط علی / سنگر آر پی جی در روزهای آغازین عملیات خیبر

نیروهای علی هاشمی حتی آب راه های هور را هم متر کرده بودند و ی که از اتوبان بغداد- بصره گرفته بودند، در دستشان بود.

* خیبر در کجا انجام شد؟

منطقه عملیات خیبر، شمال بصره و مقابل استان های العماره و بصره بود. دو محور هم داشت: یکی هور الهویزه و دیگری «زید» که عملیات رمضان در آن بدون موفقیت انجام شده بود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
عملیات دو محور جنوبیو شمالی داشت. محور شمالی در هور و محور جنوبی در زید. دو لشکر و در جنوب، متوقف شدند.

عراق، انتظار عملیات از هور را نداشت و نیروی کمی را آنجا مستقر کرده بود. در جزایر مجنون فقط یک گردان از نیروهای مردمی عراق بودند و در محور شمالی و جنوبی هم نیروهای مرزی در پاسگاه مستقر بودند. در این میان فقط خط طلاییه پر از موانع و کانال های فراوان بود. در محور زید هم موانع زیاد و نیروهای بسیاری مستقر بودند. خاکریزهای مثلثی شکل که طرحش را داده بود هم در این منقه قرار داشت. عراق این خاکریزها را قبل از عملیات بیت المقدس ساخته بود تا از بصره دفاع کند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خاکریزهای معروف مثلثی شکل

فرمانده دیرتر از همه از طرح عملیات با خبر شده و کمی هم دلگیر شده بود. بعد ها که فرماندهی محور زید به آن ها س شد به حجت ال (آیت الله العظمی) نامه نوشتند که در این محور با توجه به وضعیتش، احتمال موفقیت کم است.

محسن رضایی معتقد بود پیش روی در هور آنقدر برای عراق غافلگیرکننده است که اگر محور جنوبی (طلائیه) هم قوی نباشد، عملیات موفقیت آمیز می شود. او همچنین یکی از قوی ترین لشکر هایش یعنی لشکر 14 حسین(ع) که متعلق به نیروهای اصفهانی بود را به محور جنوبی مأمور کرد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
هوانیروز به کم آمد

پشتیبانی نیروهایی که برای جنگیدن به هور می رفتند با قرارگاه نوح بود. نبود خشکی و وم سرعت بالا در انتقال نیرو و تجهیزات باعث شد که از هوانیروز کمک خواسته شود. فرمانده هوانیروز به کنار هور آمد و نیروی هوایی هم پیشتیبانی پ ند هوایی را بر عهده گرفت. همچنین هواپیماهای اف 14 مأمور شدند تا به جنگ میگ های عراقی بروند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ دشت جفیر/ 3 اسفند 62 / انتقال رزمندگان به خط مقدم عملیات / بالگرد شنوک

* فرماندهی هاشمی رفسنجانی

عملیات خیبر اولین تجربه حجت ال هاشمی رفسنجانی در فرماندهی جنگ بود. او قبل از آمدنش به جبهه به قول داده بود تا با یک پیروزی به تهران برگردد تا راهی برای پایان جنگ باشد. حضرت هم فقط سکوت کرده بودند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
اولین حضور هاشمی رفسنجانی در جبهه به عنوان فرمانده جنگ

هاشمی رفسنجانی در ذهنش به این فکر کرده بود که می توانیم با گرفتن یک منطقه از خاک عراق، پای میز مذاکره و پذیرفتن آتش بس برویم و به بهانه این منطقه، حقمان را از صدام بگیریم. برخی مخالف این نیت بودند و می گفتند رزمنده هایی که آمده اند تا از راه کربلا به قدس بروند را ناامید می کند و برخی دیگر هم خوشحال شدند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
جزیره جنوبی مجنون/5 اسفند62 / فرماندهان کمبود قایق را از کاستی های عملیات می دانستند

هاشمی رفسنجانی در خاطراتش می نویسد: آن گونه که انتظار داشتم، عنوان ختم جنگ مقبول نیفتاد. معلوم است مسئله مهم برای بسیاری از رزمندگان، ادامه جنگ است و همه چیز هم همین را نشان می دهد. شاید به همین جهت موافق طرح ختم جنگ نیستند و اگر در قلبشان هم قبول داشته باشند، بر زبان نمی آورند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
طلائیه/ اسفند 62

* بالا ه عملیات خیبر شروع شد

3 اسفند 62 بود که عملیات خیبر با رمز یا رسول الله(ص) آغاز شد. در شب و روز اول، نیروها در محور شمالی به جاده بصره العماره رسیدند. اما در جنوب (محور زید) نیروها نتوانستند از موانع عبور کنند و عملیات در آنجا خیلی زود متوقف شد. با این حال موفقیت محور شمالی امیدوارکننده بود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
موقعیت هور الهویزه

در مرحله بعدی باید تعدادی از نیروها از راه هور به جزایر مجنون حمله می د و گروهی هم از طریق طلائیه که تنها راه خشکی در منطقه شمالی عملیات بود این حمله را انجام می دادند. عملیات در طلائیه با یک روز تأخیر انجام شد اما نیروهای هور از این موضوع مطلع نشدند و به سمت جزیره جنوبی رفتند. حالا باید از سمت طلائیه حمایت می شدند اما ی آنجا نبود. شرایط سختی پیش آمده بود و به همین خاطر نیروهایی که قرار بود شبانه به خط بزنند را در روز، راهی منطقه د. عراق هم هر چه توان داشت بر روی طلائیه متمرکز کرد تا این نیروها به جزیره جنوبی نرسند. عراق می دانست که اگر نیروها به جزیره جنوبی برسند، کار عملیات به انجا می رسد به همین خاطر از تمام توانش بهره برد تا ایرانی ها را زمینگیر کند. یگان های ایران در طلائیه و مجنون خیلی شهید دادند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
حاج محمد ابراهیم همت و بچه های لشکر 27 در دوکوهه آماده بودند تا شبانه به خط بزنند اما مجبور شدند در روز حمله کنند

* نگرانی در تهران

گزارش های علی صیاد در تهران، را نگران کرده بود. هاشمی رفسنجانی پیش رفت و گزارشی داد. هم معتقد بود که قطع جاده بصره بغداد، ضربه مهلکی به صدام می زند.

هاشمی رفسنجانی به جنوب برگشت و به محسن رضایی خبر داد که به همه گفته: هر چه در چنته دارید به میدان بیاورید.

محسن رضایی هم دستور داده بود افراد در حد فرمانده لشکر هم باید بجنگند؛ حتی اگر سازمان رزم مختل شود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ دشت جفیر / اسفند 62

* ادامه عملیات

لشکر 27 محمد رسول الله(ص) بسیاری از نیروهایش را از دست داد. لشکر 14 حسین(ع) که در محور زید (جنوبی) عمل می کرد، به کمک رزمنده های تهرانی آمد. پیشروی اولیه شان موفق بود اما باز هم عراقی ها آن ها را زمینگیر د.

در همین گیر و دار، محمد ابراهیم همت، فرمانده لشکر 27 به شهادت رسید و حسین ازی را با دست قطع شده و با بدنی پر از تیر و ترکش از منطقه بیرون بردند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
شهید حمید باکری

هم زمان با نبرد طلائیه، عراقی ها به 4 گردان خط شکن از لشکر 8 نجف اشرف (اصفهان) و 31 عاشورا (آذربایجان) حمله د. شهادت جانسوز رزمندگان این 4 گردان، سخت ترین لحظات خیبر برای فرماندهان در قرارگاه بود. حمید باکری معاون لشکر 31 عاشورا هم در جزیره شهید شد تا غم این نبرد، کامل شود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ دشت جفیر / اسفند 62

* نبرد در مجنون

صلاح نبود نیروهایی که در شمال هورالهویزه به جاده بصره رسیده بودند، در آنجا بمانند و به همین خاطر عقب نشینی د و به جزایر مجنون آمدند. عراقی ها هم که در طلائیه پیروز بودند، به بازپسگیری جزایر امیدوار شدند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
طلائیه / اسفند 62 / رزمندگان روزهای سخت تری را در پیش رو دارند

عراق در رسانه هایش مدام تبلیغ می کرد که به زودی جزایر را خواهد گرفت و نام جزایر مجنون، محور خبری رسانه های دنیا شده بود.

اگر عراق، جزایر را پس می گرفت، نشان می داد که می تواند همه عملیات های ایران را ش ت بدهد.

بعدازظهر 14 اسفند 62 از دفتر خبر دادند که فرموده اند: جزایر حتما باید نگهداشته شود. هر طور که شده.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
فرماندهان قبل از عملیات تا عراقی ها به شناسایی پرداختند تا بدانند بناست نیروهایشان در چه منطقه ای بجنگند

با ابلاغ این پیام به رزمندگان، روحیه تازه ای به آنان دمیده شد. محسن رضایی هم ابلاغ کرد که از جزایر بیرون نمی رویم؛ حتی اگر سازمان از بین برود... بسیاری از فرماندهان قرارگاه هم سلاح گرفتند و به خط مقدم رفتند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
شمال غربی طلائیه / 4 اسفند 62 / ها بیشترین رزمندگان ایران را تشکیل می دادند

از 16 تا 20 اسفند، عراق هر چه داشت رو کرد تا جزایر را پس بگیرد. 72 ساعت جنگ بی امان ادامه داشت اما حرف زمین نماند. جزایر به سمبل قدرت ایران و ضعف عراق تبدیل شده بود.

* جنگ شیمیایی

عراق با آتش پر حجم، زمین جزایر مجنون را شخم زد. بمب های شیمیایی هم تمام آنجا را آلوده کرد. حفظ جزایر غیر ممکن می نمود اما رزمندگان غیور این کار را ممکن کرده بودند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
تانک تی 72 که شوروی به عراق داده بود و آر پی جی آن را از کار نمی انداخت

«افرایم کارش» می نویسد: ایرانی ها در 5 اسفند مرحله دوم عملیات خیبر را آغاز د که تا 28 اسفند ادامه داشت. ایرانی ها موفق شدند از باتلاق وسیع بگذرند و جزایر مجنون را تصرف کنند. عراقی ها فکر می د این عمل غیر ممکن است. البته آن ها سرانجام با تلاش های سخت عراقی ها که وحشیانه از سلاح های شیمیایی (گاز دل و گاز اعصاب) استفاده د، کنترل شدند. البته ایرانی ها موفق شدند جزایر را حفظ کنند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
پل خیبر از ابتکارات عملیات خیبر بود

سوم فروردین 63 خبرگزاری فرانسه نوشت: نیروهای ایرانی پلی 13 کیلومتری مثل قایق شناور ساخته اند که جزیره شمالی را به مرز ایران وصل می کند. این در تاریخ نظامی مدرن بی سابقه است.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
انتقال مجروحین از طریق پل خیبر به طول 13 کیلومتر

* در جستجوی نقطه پایان

هاشمی رفسنجانی بعد از عملیات خیبر از فرماندهان خواست تا راه آینده را ترسیم کنند. او فکر می کرد نیروهای ایرانی بیش از 50 کیلومتر را تصرف می کنند اما فقط 13 کیلومتر تصرف شده بود. او گفت: در مورد صلح، نظر مطرح است و ایشان می گوید بدون جنگ، صلح امکان ندارد و اگر ما هم نتوانیم بجنگیم، به مردم می گویند: بروید و بجنگید.

یی ها همزمان با گسترش روابط شان با عراق، عملیات تحریمی علیه ایران با نام «استانچ» را کلید زدند. کشورهای بسیاری از جمله شوروی با این عملیات همراه شدند. شوروی از همراهی ایران درباره حل مشکلاتش در افغانستان ناامید شده بود و پیشنهاد فروش چهار و نیم میلیارد دلار اسلحه را به عراق داد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
محسن رضایی در حال تشریح فعالیت های جاسوسی حزب توده

ایران هم مبارزه قوی با حزب توده که متعلق به شوروی بود را در دستور کار قرار داد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
محاکمه اعضای حزب توده

در این شرایط سخت، طرح عملیات عبور از اروند و گرفتن فاو مطرح شد و تمریناتی هم انجام شد، اما هاشمی رفسنجانی این طرح را عملی نمی دانست و به عملیات «والفجر8 انجام نشده» معروف شد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
جزیره مجنون جنوبی / 8 اسفند 62 / مجروحین منتظرند تا بالگردهای هوانیروز آن ها را به عقب منتقل کند

* یادی از دلاوران شناسایی هور

برای پیگیری امکان عملیات در هور، محسن رضایی کار شناسایی هور را به نحوی کاملا محرمانه به علی هاشمی و افراد بومی اش داد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
نمایی از هورالهویزه / بیش از 70 درصد هور را نی پوشانده

علی هاشمی به همراه نیروهای بومی و غیر بومی اش یک سال در هور شناسایی د که از آن یک سال 400 گزارش باقی مانده است.

باز معبر در هور، گرما، هوای شرجی، امکان شنیدن صدای کنارزدن نی ها توسط عراقی ها، ابتلا به بیماری های پوستی برای نیروهای شناسایی غیر بومی، حمله پشه ها، آبگرفتگی درون بلم ها و آوردن اطلاعات از خاک عراق، از سختی های شناسایی در این منطقه بود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
علی هاشمی و یارانش، زحمات بی بدیلی برای شناسایی قبل از عملیات کشیدند / نفر سوم از راست

اما این کار سخت و جانفرسا به خوبی انجام شد و عملیات خیبر بالا ه با تمام پستی و بلندی هایش انجام شد.

پیکر علی هاشمی که در هور به جا مانده بود، چند سال پیش تفحص شد و به تهران آمد و بر دوش مردم تهران و سپس اهواز تشییع شد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
حمید رمضانی

اولین بار حمید رمضانی و احمد سوداگر در شناسایی عملیات والفجر مقدماتی، تشخیص دادند که هور قابلیت عملیاتی دارد./ 1. مزایده فروش محصول سنگ آهن دانه بندی / مزایده فروش محصول سنگ آهن دانه بندی

 2. کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده / کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده

 3. فراخوان ارزی کیفی ید 660 و 474 متر لوله 26 اینچ با پوشش و بدون پوشش در ضخامتهای مختلف / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی ید 660 و 474 متر لوله 26 اینچ با پوشش و بدون پوشش در ضخامتهای مختلف

 4. فراخوان مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب

 5. فراخوان مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب بتن آرمه / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب بتن آرمه

 6. فراخوان مناقصه ید خدمات پایگاههای اورژانس روستایی ? عشایری و ای زیر 50 هزار نفر / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ید خدمات پایگاههای اورژانس روستایی ? عشایری و ای زیر 50 هزار نفر

 7. لغو مناقصه پروژه پارک ترافیک / آگهی لغو مناقصه, لغو مناقصه پروژه پارک ترافیک

 8. مناقصه ید لوله 18و26و30 اینچ / آگهی ارزی کیفی, مناقصه ید لوله 18و26و30 اینچ

 9. مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب

 10. مناقصه امور پخت و پز بیمارستان علوی تبریز / مناقصه امور پخت و پز بیمارستان علوی تبریز

 11. دعوتنامه نظارت بر اجرای آماربرداری سراسری مرحله سوم منابع آب سطحی و زیرزمینی / دعوتنامه نظارت بر اجرای آماربرداری سراسری مرحله سوم منابع آب سطحی و زیرزمینی

 12. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی

 13. فراخوان مناقصه امورخدماتی ساختمانهای اداری درسطح استان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امورخدماتی ساختمانهای اداری درسطح استان

 14. مناقصه مطالعات سیستم اعلام حریق پست های برق / مناقصه مطالعات سیستم اعلام حریق پست های برق

 15. مناقصه واگذاری امور مربوط به نقلیه / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به نقلیه

 16. فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت اجرای طرح کارتن سازی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت اجرای طرح کارتن سازی

 17. فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث مرکز گردشگری / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث مرکز گردشگری

 18. فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث بازارچه فروش آبزیان / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث بازارچه فروش آبزیان

 19. فراخوان عمومی پروژه عملیات تقویت خط تغذیه محور قم - اصفهان ...نوبت دوم / فراخوان عمومی پروژه عملیات تقویت خط تغذیه محور قم - اصفهان ...نوبت دوم

 20. تجدید مناقصه نصب ابزار اندازه گیری مناسب در منابع آب سطحی .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نصب ابزار اندازه گیری مناسب در منابع آب سطحی ....

 21. تجدید مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب / تجدید مناقصه , مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب

 22. فراخوان مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمان

 23. تجدید مناقصه اورهال و راه‌اندازی درایر - خشک کن گاز ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اورهال و راه‌اندازی درایر - خشک کن گاز ...

 24. اصلاحیه فراخوان قطعه زمین جهت احداث و بهره برداری پارک آبی 95.12.24 / اصلاحیه , فراخوان قطعه زمین جهت احداث و بهره برداری پارک آبی -95.12.24

 25. تجدید مناقصه خدمات مدیریت بازاری و فروش هوشمند کلیه واحدهای احداث شده و ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات مدیریت بازاری و فروش هوشمند کلیه واحدهای احداث شده و ... نوبت دوم

 26. مناقصه تامین ماشین آلات سنگین- تجدید / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه ماشین آلات سنگین - تجدید

 27. مناقصه لکه گیری معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری معابر سطح شهر - نوبت دوم

 28. مزایده واگذاری زمین مشروط به احداث هتل 5 ستاره / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین مشروط به احداث هتل 5 ستاره

 29. مناقصه جهت عملیات تکمیلی ج بندی آرامستان جدید و آرامستان باب الرحمه - نوبت دوم / مناقصه جهت عملیات تکمیلی ج بندی آرامستان جدید و آرامستان باب الرحمه - نوبت دوم

 30. مناقصه ید پکیج هواساز کمپرسور پیچشی- 95.12.24 / فراخوان ارزی کیفی, مناقصه ید پکیج هواساز کمپرسور پیچشی- 95.12.24

 31. مزایده زمین به شماره پلاک ثبتی پنجاه و نه فرعی / مزایده,مزایده زمین به شماره پلاک ثبتی پنجاه و نه فرعی

 32. شناسایی و ارزی پیمانکاران مرمت بناها, بافتها و آثار تاریخی در سال 1396 / شناسایی و ارزی پیمانکاران مرمت بناها, بافتها و آثار تاریخی در سال 1396

 33. مزایده ملک مشاع به کلاسه اجرا شماره 940395 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع به کلاسه اجرا شماره 940395 نوبت اول

 34. مزایده ششدانگ زمین مس ی صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مس ی صد متر

 35. مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق / مناقصه ، مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق

 36. فراخوان تامین 2000 دستگاه چاپگر - نوبت دوم / فراخوان تامین 2000 دستگاه چاپگر نوبت دوم

 37. مزایده تعداد 9 دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز / مزایده, مزایده تعداد 9 دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز

 38. مزایده پلاک با عرصه 250.83مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک با عرصه 250.83مترمربع نوبت اول

 39. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت دویست و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت دویست و شش متر

 40. مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت یزد

 41. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 136.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 136.50متر

 42. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر

 43. مزایده عملیات بهره برداری از رستوران منطقه / مزایده, مزایده عملیات بهره برداری از رستوران منطقه

 44. مزایده ششدانگ لاک ثبتی عرصه 420متر / مزایده,مزایده ششدانگ لاک ثبتی عرصه 420متر

 45. مزایده ششدانگ پلاک بصورت دامداری / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت دامداری

 46. مزایده یک دستگاه خودروی هاچ بک / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی هاچ بک

 47. مزایده پلاک ثبت شده ملک مس ی زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده ملک مس ی زمین نوبت دوم

 48. مزایده یک قطعه زمین مشاعی بخش هفت بجنورد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاعی بخش هفت بجنورد

 49. تجدید فراخوان مناقصه اجرای پروژه نهالکاری مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در طرح های بیابان ز .... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای پروژه نهالکاری مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در طرح های بیابان ز ....

 50. فراخوان مناقصه 7000 متر کابل افشان تخت ضد آب جهت چاههای تامین آب میناب... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزی کیفی, فراخوان مناقصه 7000 متر کابل افشان تخت ضد آب جهت چاههای تامین آب میناب...

 51. فراخوان تامین تجهیزات شبکه های محلی و گسترده- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات شبکه های محلی و گسترده- نوبت دوم

 52. فراخوان خدمات مربوط به طراحی, تامین , ساخت ... / فراخوان خدمات مربوط به طراحی, تامین , ساخت ...

 53. فراخوان استعلام انجام آزمایشات ویژه سنگ مخزن / فراخوان استعلام ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان استعلام انجام آزمایشات ویژه سنگ مخزن

 54. مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... - نوبت دوم

 55. فراخوان جهت واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی ... / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان جهت واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی ...

 56. فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران acid additives و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران acid additives و ... نوبت دوم

 57. مزایده فروش یکدستگاه دریل واگن هیدرولیکی چرخ زنجیری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دریل واگن هیدرولیکی چرخ زنجیری

 58. ارزی کیفی تامین تجهیزات و خدمات طراحی و پیاده سازی 31 شبکه استانی / آگهی ارزی کیفی و انجام مناقصه ، ارزی کیفی تامین تجهیزات و خدمات طراحی و پیاده سازی 31 شبکه استانی

 59. مناقصه عملیات اجرایی احداث باند دوم قطعه 8-ج-2 و اصلاح باند... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی احداث باند دوم قطعه 8-ج-2 و اصلاح باند...

 60. مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی به ا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی به ا نوبت دوم

 61. فراخوان مناقصه امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون دو نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون دو نوبت دوم

 62. اجرای طرح هادی قره کندی / اجرای طرح هادی قره کندی

 63. مزایده فروش ماده معدنی سنگ آهن / مزایده فروش ماده معدنی سنگ آهن

 64. مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی / مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی

 65. مزایده واگذاری آموزشگاه رانندگی پایه یکم و دوم مرحله دوم نوبت دوم / مزایده ، مزایده واگذاری آموزشگاه رانندگی پایه یکم و دوم مرحله دوم نوبت دوم

 66. مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه سد یامچی / مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه سد یامچی

 67. مزایده پلاک ثبتی 395 فرعی از هفتاد اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 395 فرعی از هفتاد اصلی

 68. اگهی مناقصه عملیات باقیمانده و تکمیلی محور ایلام-حمیل / اگهی مناقصه عملیات باقیمانده و تکمیلی محور ایلام-حمیل

 69. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 122.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 122.22متر

 70. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 1389 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 1389

 71. فراخوان ید قطعات اتوبوس اسکانیا / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ید قطعات اتوبوس اسکانیا

 72. مناقصه اجرای عملیات ایست و بازرسی و گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات ایست و بازرسی و گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی... نوبت دوم

 73. اصلاحیه مزایده تالار بام طلائیه / اصلاحیه گهی مزایده , مزایده تالار بام طلائیه

 74. مزایده واگذاری اجاره کارخانه شن و ماسه و کارخانه آسف 95.12.24 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره کارخانه شن و ماسه و کارخانه آسف نوبت اول 95.12.24

 75. مزایده میزان 0.09 دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ ملکیت / مزایده,مزایده میزان 0.09 دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ ملکیت

 76. مزایده پلاک ثبتی 5329 بخش نه تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5329 بخش نه تهران

 77. مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین 184مترمربع / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین 184مترمربع

 78. مزایده ششدانگ خانه مس ی ویلایی 500متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مس ی ویلایی 500متر

 79. مناقصه پروژه ساماندهی و بازسازی کانالهای دفع آبهای سطحی بافت فرسوده شهر ماهشهر مرحله اول - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه ساماندهی و بازسازی کانالهای دفع آبهای سطحی بافت فرسوده شهر ماهشهر مرحله اول - نوبت دوم

 80. فراخوان ارزی کیفی م ومات اداری .... - نوبت دوم / مناقصه,فراخوان ارزی کیفی م ومات اداری .... - نوبت دوم

 81. مناقصه ترمیم نوار حفاری جاده های بین روستایی بخش سیوان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ترمیم نوار حفاری جاده های بین روستایی بخش سیوان نوبت دوم

 82. مناقصه ید 12400 دست البسه حراست نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی, مناقصه ید 12400 دست البسه حراست نوبت دوم

 83. فراخوان واگذاری خدمات پذیرایی و نظافت / فراخوان , فراخوان واگذاری خدمات پذیرایی و نظافت

 84. مناقصه عملیات اجرایی احداث ده (10) دستگاه پلهای ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث ده (10) دستگاه پلهای ...

 85. فراخوان ید 3500 دستگاه مانیتور مورد نیاز قوه قضائیه - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ید 3500 دستگاه مانیتور مورد نیاز قوه قضائیه - نوبت دوم

 86. مناقصه عمومی ساخت مخزن 500 متر مکعبی با فنس کشی اطراف آن- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ساخت مخزن 500 متر مکعبی با فنس کشی اطراف آن- نوبت دوم

 87. مناقصه عملیات احداث ساختمان 2 مرکز جامع سلامت شهری و روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث ساختمان 2 مرکز جامع سلامت شهری و روستایی

 88. فراخوان سه دستگاه پمپ فشار قوی / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان سه دستگاه پمپ فشار قوی

 89. مزایده 1.2 سهم مشاع از 5.93 سهم از 100 سهم حیاط و دکاکین / مزایده,مزایده 1.2 سهم مشاع از 5.93 سهم از 100 سهم حیاط و دکاکین

 90. مزایده ساختمان مس ی زیربنای 193متر / مزایده,مزایده ساختمان مس ی زیربنای 193متر

 91. مزایده ملک به مساحت 2012.58مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 2012.58مترمربع

 92. مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 22 نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 22 نوبت دوم

 93. مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان 526متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان 526متر

 94. مناقصه خدمات شهری نوبت اول تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری نوبت اول تجدید

 95. مزایده ششدانگ دو باب خانه 264 و 307.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه 264 و 307.10متر

 96. مناقصه ید انواع کاغذهای واتر مارک - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ید انواع کاغذهای واتر مارک - نوبت دوم

 97. مزایده اراضی کشاورزی و تجاری و یک هفتم چاه / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی و تجاری و یک هفتم چاه

 98. مناقصه ید انواع تیر بتونی نوع گرد / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید انواع تیر بتونی نوع گرد

 99. مزایده قطعه زمین با عرصه 234.12مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین با عرصه 234.12مترمربع

 100. فراخوان مناقصه اجرای درزگیری ، تراش و لکه گیری و روکش آسف گرم .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان مناقصه اجرای درزگیری ، تراش و لکه گیری و روکش آسف گرم ....

 101. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 145.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 145.09متر

 102. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.85متر

 103. فراخوان خدمات مرحله اول و دوم مطالعه سیستم اعلام حریق پست های برق / آگهی فراخوان , فراخوان خدمات مرحله اول و دوم مطالعه سیستم اعلام حریق پست های برق

 104. مناقصه لکه گیری آسف راه دسترسی به شهرک صنعتی - نوبت دوم / مناقصه لکه گیری آسف راه دسترسی به شهرک صنعتی - نوبت دوم

 105. مزایده پلاک ثبتی شماره 8273 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 8273 فرعی از یک اصلی

 106. مزایده سه راهی 90×90... / سه راهی 90×90... نوبت اول

 107. تجدید مناقصه تهیه، تامین و ید وسایل ورزشی پارکی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه، تامین و ید وسایل ورزشی پارکی - مرحله دوم نوبت دوم

 108. مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار سنگی - مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار سنگی مرحله دوم نوبت دوم

 109. تجدید مناقصه عملیات اجرایی بهسازی میدان ورودی مشهد - مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه عملیات اجرایی بهسازی میدان ورودی مشهد -مرحله دوم نوبت دوم

 110. فراخوان ارزی کیفی خدمات مشاوره نظارت کارگاهی بر پروژه های تعمیر و نگهداری ... / فراخوان ارزی کیفی مشاوران , فراخوان ارزی کیفی خدمات مشاوره نظارت کارگاهی بر پروژه های تعمیر و نگهداری ...

 111. استعلام ارزی کیفی تکمیل و اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی نوبت دوم / آگهی استعلام ارزی کیفی مناقصه , استعلام ارزی کیفی تکمیل و اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی نوبت دوم 1. دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 96.2.4 / دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 96.2.04

 2. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 59.24مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 59.24مترمربع

 3. مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 72.95مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 72.95مترمربع نوبت دوم

 4. تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه , ... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه , ...

 5. فراخوان اجرای شبکه گازرسانی / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان اجرای شبکه گازرسانی

 6. مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات ، گازبانی / آگهی مناقصه ارزی کیفی , مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات ، گازبانی

 7. فراخوان مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه

 8. مزایده جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم

 9. فراخوان مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری

 10. مناقصه خدمات تنظیفات و فضای سبز / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه خدمات تنظیفات و فضای سبز

 11. فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسپلیپر های / فراخوان ارزی و مناقصه,،فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسپلیپر های ... نوبت اول

 12. تجدید مناقصه یک دستگاه complete top solid block / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه یک دستگاه complete top solid block

 13. مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر

 14. تجدید مناقصه تعمیر و بازسازی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه ایرهویست / تجدید مناقصه تعمیر و بازسازی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه ایرهویست

 15. مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات ، گازبانی / آگهی مناقصه ارزی کیفی , مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات ، گازبانی

 16. فراخوان ید و نصب پارکت ورزشی / فراخوان ، فراخوان ید و نصب پارکت ورزشی

 17. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز / مناقصه ، مناقصه ارزی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز

 18. مزایده عمومی لوازم یدکی خودرو / مزایده عمومی , مزایده عمومی لوازم یدکی خودرو

 19. مناقصه عمومی نشت ی خطوط لوله منطقه 7 عملیات انتقال گاز / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی نشت ی خطوط لوله منطقه 7 عملیات انتقال گاز

 20. مزایده پلاک ثبتی بخش 4 ثبت تنکابن / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 ثبت تنکابن

 21. مناقصه ید اقلام مورد نیاز پروژه ipni / آگهی مناقصه ,مناقصه ید اقلام مورد نیاز پروژه ipni

 22. مزایده یک قطعه زمین مقدار 250 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مقدار 250 متر

 23. تجدید مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای wll, pgs, access / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای wll, pgs, access

 24. مزایده فروش سیم رانژه / آگهی حراج عمومی,حراج فروش سیم رانژه

 25. استعلام ید تجهیزات مربوط به پروژه فیبر خانگی / استعلام ید تجهیزات مربوط به پروژه فیبر خانگی

 26. استعلام ید سوئیچ / استعلام ید سوئیچ

 27. استعلام باتری 2 ولت 3000 آمپر اسیدی / استعلام باتری 2 ولت 3000 آمپر اسیدی

 28. مزایده یک دستگاه خودروی سمند / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سمند

 29. تجدید مناقصه ید برس خودروهای جاروب مکانیزه و .... / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ید برس خودروهای جاروب مکانیزه و

 30. استعلام عملیات احداث فضای سبز تجدید نوبت دوم / استعلام عملیات احداث فضای سبز تجدید نوبت دوم

 31. فراخوان ارزی کیفی تهیه فهرست و کوتاه / فراخوان ، فراخوان ارزی کیفی تهیه فهرست و کوتاه

 32. استعلام عملیات کارهای عمرانی متفرقه / آگهی استعلام بها ، استعلام عملیات کارهای عمرانی متفرقه

 33. استعلام عملیات کارهای عمرانی متفرقه نویت دوم / آگهی استعلام بها ، استعلام عملیات کارهای عمرانی متفرقه نوبت دوم

 34. مزایده اقلام ضایعاتی موجود در انبار و مجموعه های تحت پوشش شهرداری / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی موجود در انبار و مجموعه های تحت پوشش شهرداری

 35. مناقصه عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر / مناقصه عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر

 36. مناقصه عملیات اجرایی ج گذاری زیر سازی و آسف معابر / مناقصه عملیات اجرایی ج گذاری زیر سازی و آسف معابر

 37. مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان

 38. استعلام بها اجرای عملیات زیرسازی و اسف دستی سطح شهر / خلاصه استعلام بها , استعلام بها اجرای عملیات زیرسازی و اسف دستی سطح شهر

 39. مناقصه ید brazed aluminum platc .fin heat exchanger e=3131 تمدید / آگهی مناقصه ، مناقصه ید brazed aluminum platc .fin heat exchanger e=3131 تمدید

 40. مناقصه پروژه طراحی تفصیلی , تامین کالا و اجرای کابل فیبرنوری ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه طراحی تفصیلی , تامین کالا و اجرای کابل فیبرنوری ...

 41. مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز

 42. مزایده یک قطعه زمین مساحت 27040متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 27040متر نوبت اول

 43. فراخوان ارزی کیفی تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد شیمیایی / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان فراخوان ارزی کیفی تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد شیمیایی نوبت دوم

 44. مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی / مناقصه, مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی

 45. اجرای توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر قم / مناقصه، مناقصه اجرای توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر قم

 46. استعلام ید مواد نسوز / استعلام , استعلام ید مواد نسوز

 47. استعلام انواع شیلنگ / اگهی استعلام , استعلام انواع شیلنگ

 48. استعلام نبشی و ناودانی و تیرآهن / استعلام ,استعلام نبشی و ناودانی و تیرآهن

 49. مزایده فروش14 واحد ملک اداری انبار زمین و سردخانه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش14 واحد ملک اداری انبار زمین و سردخانه نوبت دوم

 50. استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز

 51. استعلام کاغذپرفراژکارکنان / استعلام کاغذپرفراژکارکنان

 52. استعلام اقلام چینی باشگاه فجر / استعلام اقلام چینی باشگاه فجر

 53. استعلام سوئیچ سطح مخصوص مخزن افقی ذخیره مواد نفتی / استعلام سوئیچ سطح مخصوص مخزن افقی ذخیره مواد نفتی

 54. مزایده فروش 150 هزار تن سنگ آهن دانه بندی ریز دانه و درشت دانه کم عیار و متوسط عیار / آگهی مزایده , مزایده فروش 150 هزار تن سنگ آهن دانه بندی ریز دانه و درشت دانه کم عیار و متوسط عیار

 55. مزایده سنگ آهن دانه بندی / آگهی مزایده ,مزایده سنگ آهن دانه بندی

 56. مزایده فروش ماده معدنی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماده معدنی نوبت دوم

 57. فراخوان تجهیزات اندازه گیری و ابزار آلات کارگاهی / فراخوان , فراخوان تجهیزات اندازه گیری و ابزار آلات کارگاهی

 58. فراخوان ارزی ادوات حفاظت تنفسی / فراخوان ارزی کیفی, فراخوان ارزی ادوات حفاظت تنفسی

 59. مناقصه پروژه طراحی تفصیلی , تامین کالا و اجرای کابل فیبرنوری ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه طراحی تفصیلی , تامین کالا و اجرای کابل فیبرنوری ...

 60. مناقصه ید ابزار مخصوص باز و بسته کمپرسور / مناقصه, مناقصه ید ابزار مخصوص باز و بسته کمپرسور

 61. مناقصه ساخت قطعات پمپ / مناقصه , مناقصه ساخت قطعات پمپ

 62. فراخوان خدمات مشاور فنی، ممیزی و نظارت کیفی / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مشاوران, فراخوان خدمات مشاور فنی، ممیزی و نظارت کیفی

 63. مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا - نوبت دوم

 64. فراخوان ید 12 دستگاه الکتروپمپ توربینی / آگهی فراخوان, فراخوان ید 12 دستگاه الکتروپمپ توربینی

 65. مناقصه خدمات حفاظتی ساختمان های ستاد ...96.02.04 / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حفاظتی ساختمان های ستاد ...96.02.04

 66. مناقصه اجرای اسکلت و سقف سوله ورزشی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای اسکلت و سقف سوله ورزشی

 67. مناقصه ید 2 دستگاه بیل مکانیکی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ید 2 دستگاه بیل مکانیکی - تجدید

 68. آگهی ارزی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد با قابلیت امداد و نجات - نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , آگهی ارزی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد با قابلیت امداد و نجات -نوبت دوم

 69. مزایده اتومبیل پژو پارس / مزایده,مزایده اتومبیل پژو پارس

 70. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.85متر

 71. مزایده چند قطعه زمین اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده چند قطعه زمین اموال غیرمنقول

 72. مزایده ششدانگ منزل مس ی مساحت عرصه هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مس ی مساحت عرصه هشتاد متر

 73. مزایده فروش مغازه تجاری عرصه 36.62متر / مزایده,مزایده فروش مغازه تجاری عرصه 36.62متر

 74. مزایده واگذاری به اجاره یک واحد غرفه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک واحد غرفه

 75. مزایده شصت و پنج صدم یک دانگ مشاع از ملک مس ی / مزایده,مزایده شصت و پنج صدم یک دانگ مشاع از ملک مس ی

 76. همایش معرفی توانمندی های صنعت ساختمان / همایش معرفی توانمندی های صنعت ساختمان

 77. مزایده واگذاری اجاره بوفه / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری اجاره بوفه

 78. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 92.99مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 92.99مترمربع

 79. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تقکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تقکیکی

 80. تمدید مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی (مالون) / آگهی مناقصه, تمدید مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی (مالون)

 81. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده b تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده b تجدید - نوبت دوم

 82. مناقصه اجرای پروژه بهبود عبور و مرور شهری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه بهبود عبور و مرور شهری

 83. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 98.62مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 98.62مترمربع

 84. مزایده ششدانگ منزل مس ی عرصه 256.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مس ی عرصه 256.71متر

 85. مزایده پلاک ثبتی مساحت 156 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 156 متر

 86. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی اعیان 178.41متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی اعیان 178.41متر

 87. مزایده ساختمان مس ی اعیان 290متر / مزایده,مزایده ساختمان مس ی اعیان 290متر

 88. مزایده اپارتمان به مساحت نود مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت نود مترمربع

 89. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405

 90. مزایده چرم اشب ی مشکی / مزایده, مزایده چرم اشب ی مشکی

 91. مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی نوبت دوم

 92. مزایده ملک با عرصه 169.98متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 169.98متر نوبت اول

 93. مزایده ملک با عرصه 282.7متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 282.7متر

 94. مزایده یک دستگاه اتومبیل 206 -96.2.4 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل 206 - 96.2.4

 95. مزایده ششدانگ ملک با عرصه 235 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه 235 متر نوبت اول

 96. مزایده یک قطعه زمین زراعی 800 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 800 متر نوبت اول

 97. مزایده درب سقف- درب عقب چپ پراید / مزایده , مزایده درب سقف- درب عقب چپ پراید نوبت اول

 98. مزایده دستگاه کان ... / مزایده , مزایده دستگاه کان ... نوبت اول

 99. مزایده ماشین تزریق 250 تن / مزایده , مزایده ماشین تزریق 250 تن نوبت اول

 100. مزایده پلاک ثبتی مساحت 250 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 250 متر نوبت دوم


عملیات خیبر یکی از مهمترین عملیات های جنگ 8 ساله بود که چون در اسفندماه 1362 انجام شد و غالبا در این روزها، خانواده های ایرانی در حال آماده شدن برای تحویل سال نو هستند، کمتر به آن پرداخته شده است. در این مطلب، سعی کرده ایم به نحوی موجز، فضای کشور و جنگ را در اسفند 62 برایتان ترسیم کنیم و در این کار از مطالب، ع ها و نقشه های «تاریخ جنگ» هم بهره برده ایم.

با درود به روح پر فتوح شهیدان و ان که در این عملیات به لقاء الهی شتافتند، این مطلب را به «شهید حاج محمد ابراهیم همت» تقدیم می کنیم.

* امیدواری محسن رضایی

قبل از عملیات خیبر، فرمانده امیدوار بود تا با یک عملیات قدرتمند، هم به رزمندگان در غرب کشور که فکر می د عملیات در جنوب ناممکن شده، پیامی بدهد و هم برای انی که می گفتند «جنگ را نباید ادامه داد و راهی برای پیگیری آن نمانده» جواب دندان شکنی داشته باشد.

هر بار که علی هاشمی نتیجه شناسایی ها در هورالهویزه را می داد، محسن رضایی امیدوارتر می شد. رضایی از قرارگاه نصرت، نه به فرماندهانش چیزی گفته بود و نه به هاشمی رفسنجانی، فرمانده جنگ. اولین بار که از نتیجه شناسایی ها کاملا مطمئن شد، به حضرت اطلاع داد. هم وقتی رسیدن به دجله را در هدفگذاری او دید، خوشحال شد. طرح عملیات خیبر بعد از آزادسازی مشهر خیلی اهمیت داشت و می توانست تاثیری جدی در روند جنگ داشته باشد.

زمستان سال 1362 بود که محسن رضایی به فرماندهانش خبر داد که عملیات بعدی در هور انجام می شود. اولش شوکه شدند اما وقتی شناسایی های قرارگاه نصرت را دیدند، آرام گرفتند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ جاده شط علی / سنگر آر پی جی در روزهای آغازین عملیات خیبر

نیروهای علی هاشمی حتی آب راه های هور را هم متر کرده بودند و ی که از اتوبان بغداد- بصره گرفته بودند، در دستشان بود.

* خیبر در کجا انجام شد؟

منطقه عملیات خیبر، شمال بصره و مقابل استان های العماره و بصره بود. دو محور هم داشت: یکی هور الهویزه و دیگری «زید» که عملیات رمضان در آن بدون موفقیت انجام شده بود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
عملیات دو محور جنوبی و شمالی داشت. محور شمالی در هور و محور جنوبی در زید. دو لشکر و در جنوب، متوقف شدند.

عراق، انتظار عملیات از هور را نداشت و نیروی کمی را آنجا مستقر کرده بود. در جزایر مجنون فقط یک گردان از نیروهای مردمی عراق بودند و در محور شمالی و جنوبی هم نیروهای مرزی در پاسگاه مستقر بودند. در این میان فقط خط طلاییه پر از موانع و کانال های فراوان بود. در محور زید هم موانع زیاد و نیروهای بسیاری مستقر بودند. خاکریزهای مثلثی شکل که طرحش را داده بود هم در این منقه قرار داشت. عراق این خاکریزها را قبل از عملیات بیت المقدس ساخته بود تا از بصره دفاع کند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خاکریزهای معروف مثلثی شکل

فرمانده دیرتر از همه از طرح عملیات با خبر شده و کمی هم دلگیر شده بود. بعد ها که فرماندهی محور زید به آن ها س شد بهحجت ال (آیت الله العظمی) نامه نوشتند که در این محور با توجه به وضعیتش، احتمال موفقیت کم است.

محسن رضایی معتقد بود پیش روی در هور آنقدر برای عراق غافلگیرکننده است که اگر محور جنوبی (طلائیه) هم قوی نباشد، عملیات موفقیت آمیز می شود. او همچنین یکی از قوی ترین لشکر هایش یعنی لشکر 144 حسین(ع) که متعلق به نیروهای اصفهانی بود را به محور جنوبی مأمور کرد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
هوانیروز به کم آمد

پشتیبانی نیروهایی که برای جنگیدن به هور می رفتند با قرارگاه نوح بود. نبود خشکی و وم سرعت بالا در انتقال نیرو و تجهیزات باعث شد که از هوانیروز کمک خواسته شود. فرمانده هوانیروز به کنار هور آمد و نیروی هوایی هم پیشتیبانی پ ند هوایی را بر عهده گرفت. همچنین هواپیماهای اف 14 مأمور شدند تا به جنگ میگ های عراقی بروند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ دشت جفیر/ 3 اسفند 62 / انتقال رزمندگان به خط مقدم عملیات / بالگرد شنوک

* فرماندهی هاشمی رفسنجانی

عملیات خیبر اولین تجربه حجت ال هاشمی رفسنجانی در فرماندهی جنگ بود. او قبل از آمدنش به جبهه به قول داده بود تا با یک پیروزی به تهران برگردد تا راهی برای پایان جنگ باشد. حضرت هم فقط سکوت کرده بودند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
اولین حضور هاشمی رفسنجانی در جبهه به عنوان فرمانده جنگ

هاشمی رفسنجانی در ذهنش به این فکر کرده بود که می توانیم با گرفتن یک منطقه از خاک عراق، پای میز مذاکره و پذیرفتن آتش بس برویم و به بهانه این منطقه، حقمان را از صدام بگیریم. برخی مخالف این نیت بودند و می گفتند رزمنده هایی که آمده اند تا از راه کربلا به قدس بروند را ناامید می کند و برخی دیگر هم خوشحال شدند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
جزیره جنوبی مجنون/5 اسفند62 / فرماندهان کمبود قایق را از کاستی های عملیات می دانستند

هاشمی رفسنجانی در خاطراتش می نویسد: آن گونه که انتظار داشتم، عنوان ختم جنگ مقبول نیفتاد. معلوم است مسئله مهم برای بسیاری از رزمندگان، ادامه جنگ است و همه چیز هم همین را نشان می دهد. شاید به همین جهت موافق طرح ختم جنگ نیستند و اگر در قلبشان هم قبول داشته باشند، بر زبان نمی آورند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
طلائیه/ اسفند 62

* بالا ه عملیات خیبر شروع شد

3 اسفند 62 بود که عملیات خیبر با رمز یا رسول الله(ص) آغاز شد. در شب و روز اول، نیروها در محور شمالی به جاده بصره – العماره رسیدند. اما در جنوب (محور زید) نیروها نتوانستند از موانع عبور کنند و عملیات در آنجا خیلی زود متوقف شد. با این حال موفقیت محور شمالی امیدوارکننده بود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
موقعیت هور الهویزه

در مرحله بعدی باید تعدادی از نیروها از راه هور به جزایر مجنون حمله می د و گروهی هم از طریق طلائیه که تنها راه خشکی در منطقه شمالی عملیات بود این حمله را انجام می دادند. عملیات در طلائیه با یک روز تأخیر انجام شد اما نیروهای هور از این موضوع مطلع نشدند و به سمت جزیره جنوبی رفتند. حالا باید از سمت طلائیه حمایت می شدند اما ی آنجا نبود. شرایط سختی پیش آمده بود و به همین خاطر نیروهایی که قرار بود شبانه به خط بزنند را در روز، راهی منطقه د. عراق هم هر چه توان داشت بر روی طلائیه متمرکز کرد تا این نیروها به جزیره جنوبی نرسند. عراق می دانست که اگر نیروها به جزیره جنوبی برسند، کار عملیات به انجا می رسد به همین خاطر از تمام توانش بهره برد تا ایرانی ها را زمینگیر کند. یگان های ایران در طلائیه و مجنون خیلی شهید دادند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
حاج محمد ابراهیم همت و بچه های لشکر 27 در دوکوهه آماده بودند تا شبانه به خط بزنند اما مجبور شدند در روز حمله کنند

* نگرانی در تهران

گزارش های علی صیاد در تهران، را نگران کرده بود. هاشمی رفسنجانی پیش رفت و گزارشی داد. هم معتقد بود که قطع جاده بصره – بغداد، ضربه مهلکی به صدام می زند.

هاشمی رفسنجانی به جنوب برگشت و به محسن رضایی خبر داد که به همه گفته: هر چه در چنته دارید به میدان بیاورید.

محسن رضایی هم دستور داده بود افراد در حد فرمانده لشکر هم باید بجنگند؛ حتی اگر سازمان رزم مختل شود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ دشت جفیر / اسفند 62

* ادامه عملیات

لشکر 27 محمد رسول الله(ص) بسیاری از نیروهایش را از دست داد.لشکر 14 حسین(ع) که در محور زید (جنوبی) عمل می کرد، به کمک رزمنده های تهرانی آمد. پیشروی اولیه شان موفق بود اما باز هم عراقی ها آن ها را زمینگیر د.

در همین گیر و دار، محمد ابراهیم همت، فرمانده لشکر 27 به شهادت رسید و حسین ازی را با دست قطع شده و با بدنی پر از تیر و ترکش از منطقه بیرون بردند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
شهید حمید باکری

هم زمان با نبرد طلائیه، عراقی ها به 4 گردان خط شکن از لشکر 8 نجف اشرف (اصفهان) و 31 عاشورا (آذربایجان) حمله د. شهادت جانسوز رزمندگان این 4 گردان، سخت ترین لحظات خیبر برای فرماندهان در قرارگاه بود. حمید باکری معاون لشکر 31 عاشورا هم در جزیره شهید شد تا غم این نبرد، کامل شود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
خوزستان/ دشت جفیر / اسفند 62

* نبرد در مجنون

صلاح نبود نیروهایی که در شمال هورالهویزه به جاده بصره رسیده بودند، در آنجا بمانند و به همین خاطر عقب نشینی د و به جزایر مجنون آمدند. عراقی ها هم که در طلائیه پیروز بودند، به بازپسگیری جزایر امیدوار شدند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
طلائیه / اسفند 62 / رزمندگان روزهای سخت تری را در پیش رو دارند

عراق در رسانه هایش مدام تبلیغ می کرد که به زودی جزایر را خواهد گرفت و نام جزایر مجنون، محور خبری رسانه های دنیا شده بود.

اگر عراق، جزایر را پس می گرفت، نشان می داد که می تواند همه عملیات های ایران را ش ت بدهد.

بعدازظهر 14 اسفند 62 از دفتر خبر دادند که فرموده اند: جزایر حتما باید نگهداشته شود. هر طور که شده.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
فرماندهان قبل از عملیات تا عراقی ها به شناسایی پرداختند تا بدانند بناست نیروهایشان در چه منطقه ای بجنگند

با ابلاغ این پیام به رزمندگان، روحیه تازه ای به آنان دمیده شد. محسن رضایی هم ابلاغ کرد که از جزایر بیرون نمی رویم؛ حتی اگر سازمان از بین برود... بسیاری از فرماندهان قرارگاه هم سلاح گرفتند و به خط مقدم رفتند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
شمال غربی طلائیه / 4 اسفند 62 / ها بیشترین رزمندگان ایران را تشکیل می دادند

از 16 تا 20 اسفند، عراق هر چه داشت رو کرد تا جزایر را پس بگیرد. 72 ساعت جنگ بی امان ادامه داشت اما حرف زمین نماند. جزایر به سمبل قدرت ایران و ضعف عراق تبدیل شده بود.

* جنگ شیمیایی

عراق با آتش پر حجم، زمین جزایر مجنون را شخم زد. بمب های شیمیایی هم تمام آنجا را آلوده کرد. حفظ جزایر غیر ممکن می نمود اما رزمندگان غیور این کار را ممکن کرده بودند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
تانک تی 72 که شوروی به عراق داده بود و آر پی جی آن را از کار نمی انداخت

«افرایم کارش» می نویسد: ایرانی ها در 5 اسفند مرحله دوم عملیات خیبر را آغاز د که تا 28 اسفند ادامه داشت. ایرانی ها موفق شدند از باتلاق وسیع بگذرند و جزایر مجنون را تصرف کنند. عراقی ها فکر می د این عمل غیر ممکن است. البته آن ها سرانجام با تلاش های سخت عراقی ها که وحشیانه از سلاح های شیمیایی (گاز دل و گاز اعصاب) استفاده د، کنترل شدند. البته ایرانی ها موفق شدند جزایر را حفظ کنند.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
پل خیبر از ابتکارات عملیات خیبر بود

سوم فروردین 63 خبرگزاری فرانسه نوشت: نیروهای ایرانی پلی 13 کیلومتری مثل قایق شناور ساخته اند که جزیره شمالی را به مرز ایران وصل می کند. این در تاریخ نظامی مدرن بی سابقه است.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
انتقال مجروحین از طریق پل خیبر به طول 13 کیلومتر

* در جستجوی نقطه پایان

هاشمی رفسنجانی بعد از عملیات خیبر از فرماندهان خواست تا راه آینده را ترسیم کنند. او فکر می کرد نیروهای ایرانی بیش از 50 کیلومتر را تصرف می کنند اما فقط 13 کیلومتر تصرف شده بود. او گفت: در مورد صلح، نظر مطرح است و ایشان می گوید بدون جنگ، صلح امکان ندارد و اگر ما هم نتوانیم بجنگیم، به مردم می گویند: بروید و بجنگید.

یی ها همزمان با گسترش روابط شان با عراق، عملیات تحریمی علیه ایران با نام «استانچ» را کلید زدند. کشورهای بسیاری از جمله شوروی با این عملیات همراه شدند. شوروی از همراهی ایران درباره حل مشکلاتش در افغانستان ناامید شده بود و پیشنهاد فروش چهار و نیم میلیارد دلار اسلحه را به عراق داد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
محسن رضایی در حال تشریح فعالیت های جاسوسی حزب توده

ایران هم مبارزه قوی با حزب توده که متعلق به شوروی بود را در دستور کار قرار داد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
محاکمه اعضای حزب توده

در این شرایط سخت، طرح عملیات عبور از اروند و گرفتن فاو مطرح شد و تمریناتی هم انجام شد، اما هاشمی رفسنجانی این طرح را عملی نمی دانست و به عملیات «والفجر8 انجام نشده» معروف شد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
جزیره مجنون جنوبی / 8 اسفند 62 / مجروحین منتظرند تا بالگردهای هوانیروز آن ها را به عقب منتقل کند

* یادی از دلاوران شناسایی هور

برای پیگیری امکان عملیات در هور، محسن رضایی کار شناسایی هور را به نحوی کاملا محرمانه به علی هاشمی و افراد بومی اش داد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
نمایی از هورالهویزه / بیش از 70 درصد هور را نی پوشانده

علی هاشمی به همراه نیروهای بومی و غیر بومی اش یک سال در هور شناسایی د که از آن یک سال 400 گزارش باقی مانده است.

باز معبر در هور، گرما، هوای شرجی، امکان شنیدن صدای کنارزدن نی ها توسط عراقی ها، ابتلا به بیماری های پوستی برای نیروهای شناسایی غیر بومی، حمله پشه ها، آبگرفتگی درون بلم ها و آوردن اطلاعات از خاک عراق، از سختی های شناسایی در این منطقه بود.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
علی هاشمی و یارانش، زحمات بی بدیلی برای شناسایی قبل از عملیات کشیدند / نفر سوم از راست

اما این کار سخت و جانفرسا به خوبی انجام شد و عملیات خیبر بالا ه با تمام پستی و بلندی هایش انجام شد.

پیکر علی هاشمی که در هور به جا مانده بود، چند سال پیش تفحص شد و به تهران آمد و بر دوش مردم تهران و سپس اهواز تشییع شد.

آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+ع و نقشه
حمید رمضانی
اولین بار حمید رمضانی و احمد سوداگر در شناسایی عملیات والفجر مقدماتی، تشخیص دادند که هور قابلیت عملیاتی دارد
* با الهام از دائره المعارف تاریخ جنگ ایران و عراق
منبع: شلمچه

سوم داد سالروز آزاد سازی مشهر را به یکایک ایرانیان، از جمله شما مراجعه کنندگان محترم به این وبلاگ تبریک و تهنیت عرض می نمایم و یاد و خاطره همه شهیدان، جانبازان و مفقودین سلسله عملیات آزاد سازی این پارۀ وطن عزیز را گرامی می داریم. در اینجا برای آشنا سازی نسل سوم انقلاب و بصورت مختصر چگونگی این آزاد سازی و این عملیات بزرگ و سرنوشت ساز را با هم مرور می نماییم.

مدتی پس از مشهر، رکود محسوسی بر جبهه ها حاکم گردید. تا اینکه در تاریخ 1359/10/15 اولین عملیات با نام "نصر" برای آزادسازی این شهر انجام شد که مرحله اول آن موفقیت های بسیاری داشت، لیکن چون برای حفظ دست آوردها و ادامه عملیات تد ر سنجیده ای منظور نشده بود، مراحل بعدی آن اجرا نشد و نیروهای عمل کننده به مواضع قبلی خود بازگشتند.
در تاریخ 1359/10/20 نیز عملیات دیگری با نام "توکل" در شمال آبادان انجام شد تا با عقب راندن نیروهای دشمن از شرق کارون و تعقیب آنها در غرب این رودخانه تا نوار مرزی، هم آبادان از حصر درآید، هم مشهر آزاد شود. در این عملیات نیز اگر چه نیروهای خودی در یکی از محورها موفق شدند، اما الحاق نشدن یگان ها با یکدیگر و نیز پیش بینی ن تد ر پ ندی، سبب عقب نشینی نیروها گردید. سرانجام پس از تغییر و تحول در فرماندهی کل قوای مسلح - که موجب تحول در مدیریت جنگ شد - سلسله طرح هایی برای آزادسازی مناطق ی در دستور کار فرماندهان نظامی قرار گرفت که 3 طرح آن برای ش ت حصرآبادان، آزادسازی بستان، آزادسازی منطقه غرب شوش و دزفول در قالب 3 عملیات ثامن الائمه (ع)، طریق القدس و فتح المبین با موفقیت اجرا شد.
منطقه عمومی غرب کارون - از جمله مشهر - آ ین منطقه مهمی بود که همچنان در عراق بود. بنابراین، از یک سو فرماندهان نظامی ایران برای اجرای عملیات در این منطقه اشتراک نظر داشتند، از سوی دیگر عراق نیز که طراحی عملیات برای آزادسازی مشهر را پس از عملیات فتح المبین حتمی می دانست، با در نظر گرفتن اهمیت این شهر و تاثیر آن در روحیه خود و خلل ناپذیر نشان دادن اراده فرماندهی نظامی و نیز جایگاه آن در دفاع از بصره، به ضرورت حفظ این منطقه معتقد بود.

آغاز عملیات بیت المقدس

در حالی که قوای عراق در منطقه عمومی مشهر تقویت می شد، عملیات بیت المقدس در ساعت 00:55 بامداد 1361/2/10 با قرائت رمز مبارک یا علی ابن طالب (ع) برای آزادسازی مشهر آغاز شد. نیروهای رزمنده - که از ساعت ها قبل در انتظار فرمان حمله بودند - در تمام محورهای عملیات به دشمن حمله ور شدند. در محور قرارگاه قدس، هوشیاری دشمن و وجود استحکامات متعدد، موجب شد نیروها تنها قسمتی از منطقه جنوب رودخانه کرخه کور را به عنوان س ل تصرف کنند. در محور قرارگاه فتح، یگان ها پس از عبور از کارون خود را به جاده اهواز - مشهر رساندند و به ایجاد استحکامات و جلوگیری از نقل و انتقال و تحرک دشمن در این جاده پرداختند. نیروهای قرارگاه نصر نیز اگر چه پیشروی د، اما نتوانستند با نیروهای قرارگاه فتح الحاق کنند. دشمن با درک محورهای عملیات قوای ایران و اه آنان، پس از سازمان دهی نیروهایش، پاتک کرد. اولین پاتک سنگین دشمن در محور قرارگاه قدس و از جنوب رودخانه کرخه کور شروع شد که پس از ساعت ها درگیری، این پاتک خنثی گردید. در محور قرارگاه فتح نیز در حالی که نیروها در حاشیه جاده مستقر بودند، دشمن از عدم الحاق بین دو قرارگاه فتح و نصر استفاده کرد و با رخنه در شکاف میان قرارگاه ها، فشار شدیدی بر نیروهای ایران وارد آورد.
دشمن نیروهایش را در غرب جاده اهواز - مشهر و در مرز و حوالی شلمچه سازمان داده و می کوشید نیروهای ایران را از پشت جاده عقب براند. این جاده تنها موضعی بود که رزمندگان می توانستند با استقرار در پشت آن، با پاتک های دشمن مقابله کنند.

پاتک دشمن برای تصرف جاده شروع شد؛ نبردی سخت درگرفت. رزمندگان به نبرد با تانک ها پرداختند. در این درگیری اگر چه تانک های عراقی توانستند قسمتی از جاده را تصرف کنند و روی آن مستقر شوند، لیکن با مقاومت رزمندگان این استقرار دوام نیاورد و دشمن با ش ت این پاتک ناچار به عقب گریخت.
در پایان روز اول، وضعیت کلی عملیات به این ترتیب بود که قرارگاههای نصر و فتح، س لی به مساحت 800 کیلومتر مربع را تصرف کرده بودند. قرارگاه قدس نیز به غیر از دو محور، در بقیه محورها نتوانسته بود از رودخانه کرخه کور عبور کند.
ترمیم رخنه ای که به طول 10 کیلومتر روی جاده اهواز - مشهر وجود داشت و می توانست به الحاق کامل قرارگاه نصر با قرارگاه فتح بینجامد و همچنین تصرف اه مرحله اول قرارگاه قدس در دستور کار شب دوم عملیات قرار گرفت که با انحام آن، در برخی محورها رخنه های موجود ترمیم شد، لیکن تا 48 ساعت بعد همچنان برخی از رخنه ها باقی بود تا اینکه سرانجام پس از 5 روز، خط س ل از کیلومتر 68 تا کیلومتر 103 تثبیت و کلیه رخنه ها ترمیم شد.
مرحله دوم عملیات ( استقرار در شمال مشهر)
در این مرحله از عملیات مقرر گردید که قرارگاه های فتح و نصر از جاده اهواز - مشهر به سمت نوار مرزی پیشروی کنند و قرارگاه قدس نیز به صورت محدود برای تصرف نقطه ای به عنوان س ل در جنوب رودخانه کرخه کور و درگیر لشکرهای 5 و 6 عراق در آن منطقه اقدام کند، سپس آن نقطه را گسترش دهد. عملیات در ساعت 22:30 روز 1361/2/16 آغاز شد.
نیروهای قرارگاه فتح، در همان ساعات اولیه به جاده مرزی رسیدند. یگان های قرارگاه نصر نیز با اندکی تاخیر و تحمل فشارهای شدید دشمن، به مرز رسیدند و با قرارگاه فتح الحاق د.


اگر چه دشمن با اجرای پاتکی شدید و سنگین توانست 6 کیلومتر از مواضع از دست داده را باز پس گیرد، لیکن با مشاهده مسیر پیشروی نیروهای ایران به طرف مرز، لشکرهای 5 و 6 را به عقب کشاند تا ضمن جلوگیری از محاصره و انهدام آنها، خطوط پ ندی بصره و مشهر را هر چه بیش تر تقویت کند. در پی این عقب نشینی - که از ساعات اولیه روز 1361/2/18 آغاز شد - نیروهای قرارگاه قدس ضمن تعقیب نیروهای دشمن، تعدادی از آنها را که از قافله عقب مانده بودند، به اسارت خود درآورند و در نتیجه، جاده اهواز - مشهر (تا انتهای جنوب منطقه ای که قرارگاه نصر به عنوان س ل تصرف کرده بود) و نیز مناطقی همچون جفیر، پادگان حمید و هویزه آزاد شدند.

مرحله سوم عملیات (در آستانه ورود به مشهر)

با پیدایش اوضاع جدید و آگاهی از آشفتگی دشمن، تصمیم گرفته شد با وجود خستگی مفرط رزمندگان - که بر اثر چند مرحله پیشروی توام با نبردهای شدید شبانه روزی با دشمن ایجاد شده بود - در اجرای مرحله سوم عملیات تعجیل شود. در این مرحله از عملیات مقرر شد قرارگاه فتح در عمق 6 کیلومتری نوار مرزی نیروهای دشمن را منهدم کند؛ قرارگاه نصر نیز ضمن پاک سازی منطقه حد فاصل جاده مشهر - اهواز تا نهر عرایض از وجود دشمن، در منطقه شلمچه پیشروی کند؛ قرارگاه قدس هم یت یافت در منطقه کوشک، طلاییه، دشمن را تا پشت مرز عقب براند. عملیات در ساعت 22 روز 1361/2/19 آغاز شد و هر چند تلفات و خسارات سنگین بر دشمن وارد آمد، لیکن هوشیاری و تمرکز نیروهای عراقی در خطوط پ ندی موجب شد رزمندگان نتوانند به اه تعیین شده در این مرحله از عملیات دست یابند.
مرحله چهارم عملیات (آزادسازی مشهر)
پس از مرحله سوم عملیات بی درنگ فرصت لازم در اختیار یگان ها قرار گرفت تا به بازسازی و تجدید سازمان نیروهای خود بپردازد. در این میان قرارگاه فجر نیز با سه تیپ پیاده وارد منطقه شد. سپس در جلسات متعددی عملیات مرحله چهارم به این شکل طراحی شد که قرارگاه نصر با حرکت در امتداد مرز به سمت جنوب، ضمن بستن جاده شلمچه، خود را در محور نهر خین به اروند رود برساند؛ قرارگاه فجر در جناح میانی و در امتداد نهر عرایض به سمت اروند رود پیشروی کند؛ قرارگاه فتح نیز در امتداد جاده اهواز - مشهر و برای آزادسازی مشهر وارد عمل شود.
عملیات در این مرحله از ساعت 22:30 روز 1361/3/1 آغاز شد. قرارگاه نصر در امتداد مرز پیشروی کرد و موفق شد جاده شلمچه را مسدود کند. قرارگاه فجر نیز توانست ضمن تامین پل نو، نیروهایش را به اروند رود برساند. اما قرارگاه فتح به دلیل حساسیت و هوشیاری دشمن نتوانست به اه مورد نظر دست یابد و با روشن شدن آسمان، در منطقه پلیس راه جاده مشهر - اهواز متوقف شد. به این ترتیب، محاصره مشهر کامل شد، اما نیروهای دشمن همچنان در داخل شهر مقاومت می د. دشمن برای خارج نیروهایش از محاصره در محدوده پل نو و نهر عرایض از سمت غرب (شلمچه) و شرق ( مشهر) چندین بار پاتک کرد؛ لیکن با مقاومت یگان های ایرانی مستقر در منطقه مزبور، این پاتک ها به ش ت انجامید. سپس دشمن نیروهای خود را از شمال شرقی مشهر به درون شهر آورد تا توان خود را برای حفظ مشهر تقویت کند.


صبح روز 1361/3/3 حلقه محاصره مشهر تنگ تر شد و انبوه نیروهای دشمن که 2 روز محاصره در هوایی گرم طاقت شان را به سر آورده بود. مقاومت را بی تاثیر دانستند و با وج از مواضع خود در تمام شهر، در چند ستون طولانی و کنار هم به سوی پلیس راه آمدند و در حالی که تکبیر می گفتند و شعار الموت لصدام و دخیل ال سر می دادند، خود را تسلیم د.
به این ترتیب، مشهر که پس از 34 روز مقاومت در برابر دشمن در تاریخ 1359/8/4 شده بود. بعد از 575 روز و طی 25 روز عملیات در ساعت 11 صبح روز 1361/3/3 آزاد شد. همچنین، در این عملیات - که به آزادسازی 5038 کیلومتر مربع از اراضی شده انجامید - هویزه، پادگان حمید و جاده اهواز - مشهر نیز آزاد شد و در اختیار رزمندگان ایران قرار گرفت.


 1. مناقصه اعلام طول مدت بهره برداری از کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت....تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اعلام طول مدت بهره برداری از کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت....تجدید
 2. مزایده یک قطعه زمین 26.95متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 26.95متر
 3. مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های اسیون شبکه فرعی آبیاری و ... - نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی تامین کنندگان, مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های اسیون شبکه فرعی آبیاری و ...نوبت دوم
 4. مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی
 5. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات
 6. فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 024 جنوب رامشیر / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 024 جنوب رامشیر
 7. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 058 شمال ذیلایی (پسماند) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 058 شمال ذیلایی (پسماند)
 8. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 483 جنوب مارون (پسماند) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 483 جنوب مارون (پسماند)
 9. فراخوان مناقصه عمومی احداث جاده و محل چاه شرق 085 شمال بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی احداث جاده و محل چاه شرق 085 شمال بی بی حکیمه
 10. فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی فنی از تجهیزات کامپیوتری mainframe ... تکرار / تکرار فراخوان مناقصه عمومی ارزی کیفی , فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی فنی از تجهیزات کامپیوتری mainframe ... تکرار
 11. مناقصه ید ، ساخت ، تحویل ، آموزش و راه اندازی دو دستگاه خودرو نردبان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید ، ساخت ، تحویل ، آموزش و راه اندازی دو دستگاه خودرو نردبان
 12. مناقصه ید p/f twin disc / مناقصه ، مناقصه ید p/f twin disc
 13. مناقصه عمومی ید needle valve / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ید needle valve
 14. مناقصه پروژه حفاری چاه شرب مجتمع پرسه سو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفاری چاه شرب مجتمع پرسه سو
 15. مناقصه توسعه شش فیدر 63 کیلوولت / مناقصه توسعه شش فیدر 63 کیلوولت
 16. تجدید مناقصه ید انواع کابل کراسلینگ / تجدید مناقصه ید انواع کابل کراسلینگ
 17. آگهی فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی مجتمع تجاری مس ی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی مجتمع تجاری مس ی
 18. مناقصه ۳۰۰ انشعاب فولادی ۱راکنده شوشتر / مناقصه ۳۰۰ انشعاب فولادی ۱راکنده شوشتر
 19. مناقصه جابجایی خطوط لوله در روستاهای جفال شادگان / مناقصه جابجایی خطوط لوله در روستاهای جفال شادگان
 20. مناقصه عملیات تکمیلی باند دوم فرودگاه و راه آهن سال ۱۳۹۵ / مناقصه عملیات تکمیلی باند دوم فرودگاه و راه آهن سال ۱۳۹۵
 21. آگهی مناقصه تامین ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز شهری / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تامین ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز شهری
 22. فراخوان دعوتنامه اجرای تغییر مسیر ابت خط تغذیه گازرسانی به روستای جلایر / فراخوان دعوتنامه ، فراخوان دعوتنامه اجرای تغییر مسیر ابت خط تغذیه گازرسانی به روستای جلایر
 23. فراخوان انجام مطالعات طرح راهبردی - امکان پذیری تپه گردشگری ... / فراخوان انجام مطالعات طرح راهبردی - امکان پذیری تپه گردشگری ...
 24. فراخوان عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر / فراخوان , فراخوان عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر
 25. مناقصه مکانیک دستگاهها جوشکار ۱ و بنا ۱ در واحد های تابعه / مناقصه مکانیک دستگاهها جوشکار ۱ و بنا ۱ در واحد های تابعه
 26. فراخوان خدمات پشتیبانی ٬ نظافت ٬ امربری و میزبانی ساختمان ادارات مرکزی راه آهن / فراخوان خدمات پشتیبانی ٬ نظافت ٬ امربری و میزبانی ساختمان ادارات مرکزی راه آهن
 27. دعوتنامه توسعه دو فیدر ۲۳۰ کیلو ولت در پست ۲۳۰/۶۳ کیلو ولت / دعوتنامه توسعه دو فیدر ۲۳۰ کیلو ولت در پست ۲۳۰/۶۳ کیلو ولت
 28. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت .. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت ...
 29. فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ساختمان و باربری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ساختمان و باربری
 30. مناقصه حمل و تخلیه ۳۰۰۰۰۰ تن کود شیمیایی / مناقصه ، مناقصه حمل و تخلیه ۳۰۰۰۰۰ تن کود شیمیایی
 31. مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز / مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز
 32. مناقصه عمومی (نوبت دوم) واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی / مناقصه عمومی (نوبت دوم) واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی
 33. مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت ارومیه / مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت ارومیه
 34. دعوتنامه ید روغن توربین / دعوتنامه ید روغن توربین
 35. مناقصه عملیات جنگلکاری فضای سبز / مناقصه عملیات جنگلکاری فضای سبز
 36. مزایده لوازم یدکی خودرو ... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده لوازم یدکی خودرو ...
 37. مناقصه ید اقلام گیاهی جهت مناطق یازده گانه نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید اقلام گیاهی جهت مناطق یازده گانه نوبت اول
 38. مناقصه اجرای عملیات چالکود در سطح شهر نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات چالکود در سطح شهر نوبت اول
 39. فراخوان مناقصه ید شیرآلات تا قطر 300 میلیمتر - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان مناقصه ید شیرآلات تا قطر 300 میلیمتر - نوبت دوم
 40. مزایده دو دانگ از ششدانگ یک قطعه گردوزار / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ یک قطعه گردوزار
 41. آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه عمومی تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه عمومی تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه- نوبت دوم
 42. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب ... / مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب ...
 43. مزایده فروش املاک و واحدهای تجاری نقد و اقساط نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و واحدهای تجاری نقد و اقساط نوبت دوم
 44. آگهی فراخوان عمومی شناسایی طراحی ، تهیه مواد ، لوازم و تجهیزات ، ساخت ، نصب و راه اندازی epc- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی،آگهی فراخوان عمومی شناسایی طراحی ، تهیه مواد ، لوازم و تجهیزات ، ساخت ، نصب و راه اندازی epc- نوبت دوم
 45. مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی در ساختمانهای اداری و فنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی در ساختمانهای اداری و فنی - نوبت دوم
 46. فراخوان پروژه بهسازی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه بین المللی / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه بهسازی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه بین المللی
 47. تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 1 و 2 و 4 / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 1 و 2 و 4 نوبت اول
 48. تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 3 و 6- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 3 و 6- نوبت اول
 49. مناقصه عملیات حفاری توسعه روشنایی پارکینگ غربی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفاری توسعه روشنایی پارکینگ غربی ....
 50. مزایده زمین ورزشی / مزایده ، مزایده زمین ورزشی
 51. مزایده مقادیری چوب آلات به میزان 8/2 متر .... / آگهی مزایده, مزایده مقادیری چوب آلات به میزان 8/2 متر ....
 52. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / مناقصه , مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 53. مزایده تعداد سه باب مغازه .... / مزایده ، مزایده تعداد سه باب مغازه .....
 54. مزایده 140 دستگاه از یخچال های تبلیغاتی پپسی مازاد برنیاز / آگهی مزایده , مزایده 140 دستگاه از یخچال های تبلیغاتی پپسی مازاد برنیاز
 55. مزایده فروش کامیون ون نیسان و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کامیون ون نیسان و ...
 56. مزایده فروش تعدادی از ساختمان های پیش ساخته و سوله / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از ساختمان های پیش ساخته و سوله
 57. مزایده فروش انواع واشر فنزی و واشر شم و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع واشر فنزی و واشر شم و ...
 58. مزایده فروش ک ریزی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ک ریزی و ...
 59. مزایده یک دستگاه دریل مستعمل ، تعداد یک دستگاه دریل آبی رنگ.... / مزایده یک دستگاه دریل مستعمل ، تعداد یک دستگاه دریل آبی رنگ...
 60. فراخوان مناقصه عملیات سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم
 61. مناقصه ساخت نرده های پل ایستگاه هفت تجدید / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه ساخت نرده های پل ایستگاه هفت تجدید
 62. فراخوان خدمات مربوط به طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی /بهداشتی ... - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خدمات مربوط به طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی /بهداشتی ... - نوبت دوم
 63. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر / مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر
 64. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 169/78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 169/78متر
 65. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش آبادان
 66. تجدید مناقصه کفسازی بازار فیه - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه کفسازی بازار فیه -تجدید نوبت دوم
 67. مناقصه تعمیرات اساسی و نماسازی / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی و نماسازی
 68. مناقصه احداث پارک بانوان / مناقصه ، مناقصه احداث پارک بانوان
 69. مناقصه انجام خدمات بندری نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بندری نوبت دوم
 70. مزایده واگذاری سکوی زباله / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری سکوی زباله
 71. مزایده فروش آهن آلات اسقاطی / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش آهن آلات اسقاطی
 72. مناقصه بازسازی خیابان / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بازسازی خیابان
 73. تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 74. مناقصه پروژه زیرسازی و آسف ، جوی و ج خیابان ها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسف ، جوی و ج خیابان ها نوبت دوم
 75. مزایده اجاره و واگذاری ترمینال شهرداری / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره و واگذاری ترمینال شهرداری
 76. مناقصه لوله گذاری با لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لوله گذاری با لوله پلی اتیلن
 77. اصلاحیه با ارزی کیفی لایروبی شاخه های رودخانه کرخه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه لایروبی شاخه های رودخانه کرخه
 78. مزایده فروش تقریباً 2300 اصله درخت اکالیپتوس / آگهی مزایده, مزایده فروش تقریباً 2300 اصله درخت اکالیپتوس
 79. فراخوان ارزی کیفی برای شناسایی پیمانکاران در رشته های ابنیه و ساختمان ؛ تاسیسات... نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی برای شناسایی پیمانکاران در رشته های ابنیه و ساختمان ؛ تاسیسات... نوبت دوم
 80. مزایده فروش تعداد 28 دستگاه کولر گازی دو تیکه و 42 عدد کپسول آتش نشانی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 28 دستگاه کولر گازی دو تیکه و 42 عدد کپسول آتش نشانی
 81. مزایده زمین تفریحی گردشگری و تعدادی زمین کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین تفریحی گردشگری و تعدادی زمین کارگاهی نوبت دوم
 82. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 83. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 1386 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 1386
 84. مزایده عمومی فروش املاک مازاد / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد
 85. ارزی کیفی خدمات تا یرانی جهت ایاب و ذهاب / آگهی ارزی کیفی مناقصه یک مرحله ای , ارزی کیفی خدمات تا یرانی جهت ایاب و ذهاب
 86. مزایده ششدانگ یکباب مغازه اعیان 27.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه اعیان 27.82متر
 87. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 565.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 565.75متر
 88. مزایده اجاره اماکن است س وشیده موج امید آشخانه / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن است س وشیده موج امید آشخانه
 89. مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذا
 90. مناقصه اجرای پروژه های اجرای طرح هادی روستایی / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای پروژه های اجرای طرح هادی روستایی
 91. مناقصه اجرای عملیات آسف پروژه های اجرای طرح هادی روستایی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آسف پروژه های اجرای طرح هادی روستایی
 92. مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و .... جهت بسترسازی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و .... جهت بسترسازی....
 93. فراخوان نظارت بر امور اجرایی تحت الارضی طرح توسعه میدان نفتی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی , فراخوان نظارت بر امور اجرایی تحت الارضی طرح توسعه میدان نفتی نوبت دوم
 94. مزایده ملک با عرصه 134.46متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 134.46متر
 95. مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی تجدید مجدد نوبت دوم / تجدید مجدد مناقصه , مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی تجدید مجدد نوبت دوم
 96. مناقصه اجرای عملیات تامین، نصب و راه اندازی خط رنگ ellite.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات تامین، نصب و راه اندازی خط رنگ ellite.... تجدید
 97. مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی دستگاه نیتروژن ساز .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی دستگاه نیتروژن ساز ....
 98. مناقصه ساخت 10 دستگاه گیرب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ساخت 10 دستگاه گیرب
 99. مناقصه ید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم
 100. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد نوبت دوم
 101. مناقصه ید 1.000.000 تخته کیسه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ید 1.000.000 تخته کیسه نوبت دوم
 102. مناقصه کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 103. مزایده دو دستگاه ماشین لباسشویی / مزایده دو دستگاه ماشین لباسشویی
 104. مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه,مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی
 105. مناقصه ید اقلام نسوز ت ش فولادساز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید اقلام نسوز ت ش فولادساز
 106. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول
 107. تجدید مناقصه انجام خدمات غرفه بندی سالن های نمایشگاهی و سایر اماکن / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات غرفه بندی سالن های نمایشگاهی و سایر اماکن
 108. مناقصه انرژی های تجدید پذیر، با رویکرد بومی سازی و نهادینه نمودن فن آوری های مذکور / آگهی مناقصه,مناقصه انرژی های تجدید پذیر، با رویکرد بومی سازی و نهادینه نمودن فن آوری های مذکور
 109. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه زیرزمین 64.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه زیرزمین 64.15متر
 110. مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی و ... 95.10.29 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی و ... 95.10.29
 111. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 409 مجزی از سی و نه سنگ اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 409 مجزی از سی و نه سنگ اصلی
 112. مزایده پلاک ثبتی 7549 فرعی از هفتاد و یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7549 فرعی از هفتاد و یک اصلی
 113. مزایده خودرو سواری پراید 141sx / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید 141sx
 114. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70/90 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70/90 متر
 115. مزایده واگذاری مغازه های تجاری بصورت سرقفلی نقدی / مزایده,مزایده واگذاری مغازه های تجاری بصورت سرقفلی نقدی
 116. مناقصه عملیات طراحی ، ساخت و نصب چهار دستگاه پارکینگ مکانیزه.. تجدید مرحله سوم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات طراحی ، ساخت و نصب چهار دستگاه پارکینگ مکانیزه.. تجدید مرحله سوم نوبت دوم
 117. مزایده اپارتمان در ساختمان 5 طبقه / مزایده,مزایده اپارتمان در ساختمان 5 طبقه
 118. مناقصه اجرای پروژه های مراکز بهداشتی درمانی شامل مراکز جامع شهری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های مراکز بهداشتی درمانی شامل مراکز جامع شهری و ...
 119. مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مرکز انتقال نفت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مرکز انتقال نفت
 120. شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران خدمات تامین خودروهای ایاب و ذهای پرسنل- نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران , شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران خدمات تامین خودروهای ایاب و ذهای پرسنل- نوبت دوم
 121. مزایده آلومینیوم ضایعاتی ..... / آگهی مزایده , مزایده آلومینیوم ضایعاتی .....
 122. مزایده ششدانگ یکباب خانه ومحوطه بخش 12 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ومحوطه بخش 12 گیلان
 123. مناقصه عمومی ید ، حمل ، تحویل در محل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ید ، حمل ، تحویل در محل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی..... -نوبت دوم
 124. مناقصه ید مقدار 30 بذر یونجه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید مقدار 30 بذر یونجه - نوبت دوم
 125. مزایده ششدانگ زمین 672متر قطعه 1217 / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 672متر قطعه 1217
 126. مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی ثمرین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی ثمرین
 127. مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت ....
 128. مزایده تعداد 20 واحد از خانه های سازمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 20 واحد از خانه های سازمانی نوبت دوم
 129. فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذاری در امر مشارکت در احداث مجتمع تجاری مس ی / فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذاری در امر مشارکت در احداث مجتمع تجاری مس ی
 130. مناقصه عملیات احداث سفت کاری ساختمان دانشکده / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات احداث سفت کاری ساختمان دانشکده
 131. مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول
 132. مناقصه ید 18 دستگاه ترانس جریان 132 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید 18 دستگاه ترانس جریان 132 کیلوولت
 133. مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسف و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسف و ...
 134. مزایده فروش مقداری از آهن آلات- اثاثیه اداری / آگهی مزایده, مزایده فروش مقداری از آهن آلات- اثاثیه اداری
 135. مناقصه عملیات اجرای پروژه تکمیل ساختمان سازمان مرکزی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای پروژه تکمیل ساختمان سازمان مرکزی
 136. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف جنوب وسطی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف جنوب وسطی
 137. مناقصه ید 7890 متر لوله چدن داکتیل با واشرهای مربوطه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید 7890 متر لوله چدن داکتیل با واشرهای مربوطه
 138. آگهی ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی velan - نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی velan - نوبت دوم
 139. فراخوان بهسازی و روکش آسف / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان بهسازی و روکش آسف
 140. مزایده یک دستگاه رانا سفید / مزایده یک دستگاه رانا سفید
 141. فراخوان مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهر چرام نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهر چرام نوبت دوم
 142. مناقصه ید مقدار 80 تن پودر چربی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید مقدار 80 تن پودر چربی
 143. فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر دو گنبدان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر دو گنبدان
 144. مزایده خودرو سواری زانتیا / مزایده,مزایده خودرو سواری زانتیا
 145. مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو نوبت دوم
 146. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.75متر
 147. مزایده دستگاه یخچال .... / مزایده, مزایده دستگاه یخچال ....
 148. فراخوان اجرای عملیات ابنیه و مکانیکال و مونتاژ ایستگاه c.g.s دوم نوبت دوم / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات ابنیه و مکانیکال و مونتاژ ایستگاه c.g.s دوم - نوبت دوم
 149. مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی پروژه سد - نوبت دوم / مناقصه عمومی فراخوان ارزی پیمانکار , مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی پروژه سد - نوبت دوم
 150. مزایده منزل مس ی با عرصه 106.10متر / مزایده,مزایده منزل مس ی با عرصه 106.10متر
 151. مزایده یک قطعه زمین عرصه هفتاد و پنج متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه هفتاد و پنج متر
 152. ارزی کیفی عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی / آگهی ارزی کیفی , ارزی کیفی عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی
 153. استعلام گیرب بلت / فرم استعلام بهاء , استعلام گیرب بلت
 154. استعلام زره جانبی / استعلام زره جانبی
 155. استعلام منهول کاور دریچه بازرسی / استعلام منهول کاور دریچه بازرسی
 156. استعلام بهاء عملیات اجرای سنگفرش از نوع کالار و لاشه گرانیت.. / استعلام بهاء , استعلام بهاء عملیات اجرای سنگفرش از نوع کالار و لاشه گرانیت..
 157. مزایده بدنه و شوتی های ورودی و وجی و زنجیر و کاسه و سیستم محرک بالا و پایین.... / مزایده , مزایده بدنه و شوتی های ورودی و وجی و زنجیر و کاسه و سیستم محرک بالا و پایین....
 158. مزایده ششدانگ زمین بخش سی و هفت کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سی و هفت کرمان
 159. استعلام روغن ترانس / استعلام, استعلام روغن ترانس
 160. مناقصه ید تعداد 234 عدد ممبران - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ید تعداد 234 عدد ممبران - نوبت دوم
 161. استعلام تعویض هیتر کفی مخزن ذخیره مازوت شمالی نیروگاه -95.10.29 / استعلام , استعلام تعویض هیتر کفی مخزن ذخیره مازوت شمالی نیروگاه -95.10.29
 162. استعلام تعویض رابر هوس های دلتاها / استعلام تعویض رابر هوس های دلتاها
 163. استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های هیتر / استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های هیتر
 164. استعلام تعمیر والوهای توربوسیکل / استعلام تعمیر والوهای توربوسیکل
 165. استعلام خدمات نگهداری تجهیزات رایانه ای / استعلام خدمات نگهداری تجهیزات رایانه ای
 166. مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه روستای پشته / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه,مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه روستای پشته
 167. استعلام برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع آب / استعلام برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع آب
 168. استعلام ست لیزر / استعلام ست لیزر
 169. استعلام دیتالاگر به همراه نرم افزار / استعلام دیتالاگر به همراه نرم افزار
 170. مزایده ملک خانه مس ی 20 سال ساخت نوبت اول / مزایده,مزایده ملک خانه مس ی 20 سال ساخت نوبت اول
 171. مناقصه نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر
 172. مناقصه حصارکشی زمین , محوطه سازی , اجرای سازه بتنی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حصارکشی زمین , محوطه سازی , اجرای سازه بتنی ... نوبت دوم
 173. مناقصه ید سقف های کوره ها و کوره های پاتیلی فولادسازی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید سقف های کوره ها و کوره های پاتیلی فولادسازی
 174. مناقصه 2000 تن کک نفتی کل (cpc) / آگهی مناقصه بین المللی عمومی ، مناقصه 2000 تن کک نفتی کل (cpc)
 175. چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران 95.10.29 / چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران 95.10.29
 176. مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات احداث ساختمانهای اصلی ، جنبی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات احداث ساخت

عنوان : مشهر چگونه آزاد شد؟

مدتی پس از مشهر، رکود محسوسی بر جبهه ها حاکم گردید. تا اینکه در تاریخ 1359/10/15 اولین عملیات با نام "نصر" برای آزادسازی این شهر انجام شد که مرحله اول آن موفقیت های بسیاری داشت، لیکن چون برای حفظ دست آوردها و ادامه عملیات تد ر سنجیده ای منظور نشده بود، مراحل بعدی آن اجرا نشد و نیروهای عمل کننده به مواضع قبلی خود بازگشتند.
در تاریخ 1359/10/20 نیز عملیات دیگری با نام "توکل" در شمال آبادان انجام شد تا با عقب راندن نیروهای دشمن از شرق کارون و تعقیب آنها در غرب این رودخانه تا نوار مرزی، هم آبادان از حصر درآید، هم مشهر آزاد شود. در این عملیات نیز اگر چه نیروهای خودی در یکی از محورها موفق شدند، اما الحاق نشدن یگان ها با یکدیگر و نیز پیش بینی ن تد ر پ ندی، سبب عقب نشینی نیروها گردید. سرانجام پس از تغییر و تحول در فرماندهی کل قوای مسلح - که موجب تحول در مدیریت جنگ شد - سلسله طرح هایی برای آزادسازی مناطق ی در دستور کار فرماندهان نظامی قرار گرفت که 3 طرح آن برای ش ت حصرآبادان، آزادسازی بستان، آزادسازی منطقه غرب شوش و دزفول در قالب 3 عملیات ثامن الائمه (ع)، طریق القدس و فتح المبین با موفقیت اجرا شد.
منطقه عمومی غرب کارون - از جمله مشهر - آ ین منطقه مهمی بود که همچنان در عراق بود. بنابراین، از یک سو فرماندهان نظامی ایران برای اجرای عملیات در این منطقه اشتراک نظر داشتند، از سوی دیگر عراق نیز که طراحی عملیات برای آزادسازی مشهر را پس از عملیات فتح المبین حتمی می دانست، با در نظر گرفتن اهمیت این شهر و تاثیر آن در روحیه خود و خلل ناپذیر نشان دادن اراده فرماندهی نظامی و نیز جایگاه آن در دفاع از بصره، به ضرورت حفظ این منطقه معتقد بود.

آغاز عملیات بیت المقدس

در حالی که قوای عراق در منطقه عمومی مشهر تقویت می شد، عملیات بیت المقدس در ساعت 00:55 بامداد 1361/2/10 با قرائت رمز مبارک یا علی ابن طالب (ع) برای آزادسازی مشهر آغاز شد. نیروهای رزمنده - که از ساعت ها قبل در انتظار فرمان حمله بودند - در تمام محورهای عملیات به دشمن حمله ور شدند. در محور قرارگاه قدس، هوشیاری دشمن و وجود استحکامات متعدد، موجب شد نیروها تنها قسمتی از منطقه جنوب رودخانه کرخه کور را به عنوان س ل تصرف کنند. در محور قرارگاه فتح، یگان ها پس از عبور از کارون خود را به جاده اهواز - مشهر رساندند و به ایجاد استحکامات و جلوگیری از نقل و انتقال و تحرک دشمن در این جاده پرداختند. نیروهای قرارگاه نصر نیز اگر چه پیشروی د، اما نتوانستند با نیروهای قرارگاه فتح الحاق کنند. دشمن با درک محورهای عملیات قوای ایران و اه آنان، پس از سازمان دهی نیروهایش، پاتک کرد. اولین پاتک سنگین دشمن در محور قرارگاه قدس و از جنوب رودخانه کرخه کور شروع شد که پس از ساعت ها درگیری، این پاتک خنثی گردید. در محور قرارگاه فتح نیز در حالی که نیروها در حاشیه جاده مستقر بودند، دشمن از عدم الحاق بین دو قرارگاه فتح و نصر استفاده کرد و با رخنه در شکاف میان قرارگاه ها، فشار شدیدی بر نیروهای ایران وارد آورد.
دشمن نیروهایش را در غرب جاده اهواز - مشهر و در مرز و حوالی شلمچه سازمان داده و می کوشید نیروهای ایران را از پشت جاده عقب براند. این جاده تنها موضعی بود که رزمندگان می توانستند با استقرار در پشت آن، با پاتک های دشمن مقابله کنند.

پاتک دشمن برای تصرف جاده شروع شد؛ نبردی سخت درگرفت. رزمندگان به نبرد با تانک ها پرداختند. در این درگیری اگر چه تانک های عراقی توانستند قسمتی از جاده را تصرف کنند و روی آن مستقر شوند، لیکن با مقاومت رزمندگان این استقرار دوام نیاورد و دشمن با ش ت این پاتک ناچار به عقب گریخت.
در پایان روز اول، وضعیت کلی عملیات به این ترتیب بود که قرارگاههای نصر و فتح، س لی به مساحت 800 کیلومتر مربع را تصرف کرده بودند. قرارگاه قدس نیز به غیر از دو محور، در بقیه محورها نتوانسته بود از رودخانه کرخه کور عبور کند.
ترمیم رخنه ای که به طول 10 کیلومتر روی جاده اهواز - مشهر وجود داشت و می توانست به الحاق کامل قرارگاه نصر با قرارگاه فتح بینجامد و همچنین تصرف اه مرحله اول قرارگاه قدس در دستور کار شب دوم عملیات قرار گرفت که با انحام آن، در برخی محورها رخنه های موجود ترمیم شد، لیکن تا 48 ساعت بعد همچنان برخی از رخنه ها باقی بود تا اینکه سرانجام پس از 5 روز، خط س ل از کیلومتر 68 تا کیلومتر 103 تثبیت و کلیه رخنه ها ترمیم شد.
مرحله دوم عملیات ( استقرار در شمال مشهر)
در این مرحله از عملیات مقرر گردید که قرارگاه های فتح و نصر از جاده اهواز - مشهر به سمت نوار مرزی پیشروی کنند و قرارگاه قدس نیز به صورت محدود برای تصرف نقطه ای به عنوان س ل در جنوب رودخانه کرخه کور و درگیر لشکرهای 5 و 6 عراق در آن منطقه اقدام کند، سپس آن نقطه را گسترش دهد. عملیات در ساعت 22:30 روز 1361/2/16 آغاز شد.
نیروهای قرارگاه فتح، در همان ساعات اولیه به جاده مرزی رسیدند. یگان های قرارگاه نصر نیز با اندکی تاخیر و تحمل فشارهای شدید دشمن، به مرز رسیدند و با قرارگاه فتح الحاق د.
اگر چه دشمن با اجرای پاتکی شدید و سنگین توانست 6 کیلومتر از مواضع از دست داده را باز پس گیرد، لیکن با مشاهده مسیر پیشروی نیروهای ایران به طرف مرز، لشکرهای 5 و 6 را به عقب کشاند تا ضمن جلوگیری از محاصره و انهدام آنها، خطوط پ ندی بصره و مشهر را هر چه بیش تر تقویت کند. در پی این عقب نشینی - که از ساعات اولیه روز 1361/2/18 آغاز شد - نیروهای قرارگاه قدس ضمن تعقیب نیروهای دشمن، تعدادی از آنها را که از قافله عقب مانده بودند، به اسارت خود درآورند و در نتیجه، جاده اهواز - مشهر (تا انتهای جنوب منطقه ای که قرارگاه نصر به عنوان س ل تصرف کرده بود) و نیز مناطقی همچون جفیر، پادگان حمید و هویزه آزاد شدند.

مرحله سوم عملیات (در آستانه ورود به مشهر)

با پیدایش اوضاع جدید و آگاهی از آشفتگی دشمن، تصمیم گرفته شد با وجود خستگی مفرط رزمندگان - که بر اثر چند مرحله پیشروی توام با نبردهای شدید شبانه روزی با دشمن ایجاد شده بود - در اجرای مرحله سوم عملیات تعجیل شود. در این مرحله از عملیات مقرر شد قرارگاه فتح در عمق 6 کیلومتری نوار مرزی نیروهای دشمن را منهدم کند؛ قرارگاه نصر نیز ضمن پاک سازی منطقه حد فاصل جاده مشهر - اهواز تا نهر عرایض از وجود دشمن، در منطقه شلمچه پیشروی کند؛ قرارگاه قدس هم یت یافت در منطقه کوشک، طلاییه، دشمن را تا پشت مرز عقب براند. عملیات در ساعت 22 روز 1361/2/19 آغاز شد و هر چند تلفات و خسارات سنگین بر دشمن وارد آمد، لیکن هوشیاری و تمرکز نیروهای عراقی در خطوط پ ندی موجب شد رزمندگان نتوانند به اه تعیین شده در این مرحله از عملیات دست یابند.
مرحله چهارم عملیات (آزادسازی مشهر)
پس از مرحله سوم عملیات بی درنگ فرصت لازم در اختیار یگان ها قرار گرفت تا به بازسازی و تجدید سازمان نیروهای خود بپردازد. در این میان قرارگاه فجر نیز با سه تیپ پیاده وارد منطقه شد. سپس در جلسات متعددی عملیات مرحله چهارم به این شکل طراحی شد که قرارگاه نصر با حرکت در امتداد مرز به سمت جنوب، ضمن بستن جاده شلمچه، خود را در محور نهر خین به اروند رود برساند؛ قرارگاه فجر در جناح میانی و در امتداد نهر عرایض به سمت اروند رود پیشروی کند؛ قرارگاه فتح نیز در امتداد جاده اهواز - مشهر و برای آزادسازی مشهر وارد عمل شود.
عملیات در این مرحله از ساعت 22:30 روز 1361/3/1 آغاز شد. قرارگاه نصر در امتداد مرز پیشروی کرد و موفق شد جاده شلمچه را مسدود کند. قرارگاه فجر نیز توانست ضمن تامین پل نو، نیروهایش را به اروند رود برساند. اما قرارگاه فتح به دلیل حساسیت و هوشیاری دشمن نتوانست به اه مورد نظر دست یابد و با روشن شدن آسمان، در منطقه پلیس راه جاده مشهر - اهواز متوقف شد. به این ترتیب، محاصره مشهر کامل شد، اما نیروهای دشمن همچنان در داخل شهر مقاومت می د. دشمن برای خارج نیروهایش از محاصره در محدوده پل نو و نهر عرایض از سمت غرب (شلمچه) و شرق ( مشهر) چندین بار پاتک کرد؛ لیکن با مقاومت یگان های ایرانی مستقر در منطقه مزبور، این پاتک ها به ش ت انجامید. سپس دشمن نیروهای خود را از شمال شرقی مشهر به درون شهر آورد تا توان خود را برای حفظ مشهر تقویت کند.
صبح روز 1361/3/3 حلقه محاصره مشهر تنگ تر شد و انبوه نیروهای دشمن که 2 روز محاصره در هوایی گرم طاقت شان را به سر آورده بود. مقاومت را بی تاثیر دانستند و با وج از مواضع خود در تمام شهر، در چند ستون طولانی و کنار هم به سوی پلیس راه آمدند و در حالی که تکبیر می گفتند و شعار الموت لصدام و دخیل ال سر می دادند، خود را تسلیم د.
به این ترتیب، مشهر که پس از 34 روز مقاومت در برابر دشمن در تاریخ 1359/8/4 شده بود. بعد از 575 روز و طی 25 روز عملیات در ساعت 11 صبح روز 1361/3/3 آزاد شد. همچنین، در این عملیات - که به آزادسازی 5038 کیلومتر مربع از اراضی شده انجامید - هویزه، پادگان حمید و جاده اهواز - مشهر نیز آزاد شد و در اختیار رزمندگان ایران قرار گرفت.


 1. مناقصه اعلام طول مدت بهره برداری از کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت....تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اعلام طول مدت بهره برداری از کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت....تجدید
 2. مزایده یک قطعه زمین 26.95متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 26.95متر
 3. مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های اسیون شبکه فرعی آبیاری و ... - نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی تامین کنندگان, مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های اسیون شبکه فرعی آبیاری و ...نوبت دوم
 4. مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی
 5. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات
 6. فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 024 جنوب رامشیر / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 024 جنوب رامشیر
 7. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 058 شمال ذیلایی (پسماند) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 058 شمال ذیلایی (پسماند)
 8. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 483 جنوب مارون (پسماند) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 483 جنوب مارون (پسماند)
 9. فراخوان مناقصه عمومی احداث جاده و محل چاه شرق 085 شمال بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی احداث جاده و محل چاه شرق 085 شمال بی بی حکیمه
 10. فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی فنی از تجهیزات کامپیوتری mainframe ... تکرار / تکرار فراخوان مناقصه عمومی ارزی کیفی , فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی فنی از تجهیزات کامپیوتری mainframe ... تکرار
 11. مناقصه ید ، ساخت ، تحویل ، آموزش و راه اندازی دو دستگاه خودرو نردبان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید ، ساخت ، تحویل ، آموزش و راه اندازی دو دستگاه خودرو نردبان
 12. مناقصه ید p/f twin disc / مناقصه ، مناقصه ید p/f twin disc
 13. مناقصه عمومی ید needle valve / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ید needle valve
 14. مناقصه پروژه حفاری چاه شرب مجتمع پرسه سو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفاری چاه شرب مجتمع پرسه سو
 15. مناقصه توسعه شش فیدر 63 کیلوولت / مناقصه توسعه شش فیدر 63 کیلوولت
 16. تجدید مناقصه ید انواع کابل کراسلینگ / تجدید مناقصه ید انواع کابل کراسلینگ
 17. آگهی فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی مجتمع تجاری مس ی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی مجتمع تجاری مس ی
 18. مناقصه ۳۰۰ انشعاب فولادی ۱راکنده شوشتر / مناقصه ۳۰۰ انشعاب فولادی ۱راکنده شوشتر
 19. مناقصه جابجایی خطوط لوله در روستاهای جفال شادگان / مناقصه جابجایی خطوط لوله در روستاهای جفال شادگان
 20. مناقصه عملیات تکمیلی باند دوم فرودگاه و راه آهن سال ۱۳۹۵ / مناقصه عملیات تکمیلی باند دوم فرودگاه و راه آهن سال ۱۳۹۵
 21. آگهی مناقصه تامین ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز شهری / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تامین ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز شهری
 22. فراخوان دعوتنامه اجرای تغییر مسیر ابت خط تغذیه گازرسانی به روستای جلایر / فراخوان دعوتنامه ، فراخوان دعوتنامه اجرای تغییر مسیر ابت خط تغذیه گازرسانی به روستای جلایر
 23. فراخوان انجام مطالعات طرح راهبردی - امکان پذیری تپه گردشگری ... / فراخوان انجام مطالعات طرح راهبردی - امکان پذیری تپه گردشگری ...
 24. فراخوان عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر / فراخوان , فراخوان عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر
 25. مناقصه مکانیک دستگاهها جوشکار ۱ و بنا ۱ در واحد های تابعه / مناقصه مکانیک دستگاهها جوشکار ۱ و بنا ۱ در واحد های تابعه
 26. فراخوان خدمات پشتیبانی ٬ نظافت ٬‌امربری و میزبانی ساختمان ادارات مرکزی راه آهن / فراخوان خدمات پشتیبانی ٬ نظافت ٬‌امربری و میزبانی ساختمان ادارات مرکزی راه آهن
 27. دعوتنامه توسعه دو فیدر ۲۳۰ کیلو ولت در پست ۲۳۰/۶۳ کیلو ولت / دعوتنامه توسعه دو فیدر ۲۳۰ کیلو ولت در پست ۲۳۰/۶۳ کیلو ولت
 28. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت .. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت ...
 29. فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ساختمان و باربری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ساختمان و باربری
 30. مناقصه حمل و تخلیه ۳۰۰۰۰۰ تن کود شیمیایی / مناقصه ، مناقصه حمل و تخلیه ۳۰۰۰۰۰ تن کود شیمیایی
 31. مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز / مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز
 32. مناقصه عمومی (نوبت دوم) واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی / مناقصه عمومی (نوبت دوم) واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی
 33. مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت ارومیه / مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت ارومیه
 34. دعوتنامه ید روغن توربین / دعوتنامه ید روغن توربین
 35. مناقصه عملیات جنگلکاری فضای سبز / مناقصه عملیات جنگلکاری فضای سبز
 36. مزایده لوازم یدکی خودرو ... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده لوازم یدکی خودرو ...
 37. مناقصه ید اقلام گیاهی جهت مناطق یازده گانه نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید اقلام گیاهی جهت مناطق یازده گانه نوبت اول
 38. مناقصه اجرای عملیات چالکود در سطح شهر نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات چالکود در سطح شهر نوبت اول
 39. فراخوان مناقصه ید شیرآلات تا قطر 300 میلیمتر - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان مناقصه ید شیرآلات تا قطر 300 میلیمتر - نوبت دوم
 40. مزایده دو دانگ از ششدانگ یک قطعه گردوزار / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ یک قطعه گردوزار
 41. آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه عمومی تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه عمومی تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه- نوبت دوم
 42. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب ... / مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب ...
 43. مزایده فروش املاک و واحدهای تجاری نقد و اقساط نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و واحدهای تجاری نقد و اقساط نوبت دوم
 44. آگهی فراخوان عمومی شناسایی طراحی ، تهیه مواد ، لوازم و تجهیزات ، ساخت ، نصب و راه اندازی epc- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی،آگهی فراخوان عمومی شناسایی طراحی ، تهیه مواد ، لوازم و تجهیزات ، ساخت ، نصب و راه اندازی epc- نوبت دوم
 45. مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی در ساختمانهای اداری و فنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی در ساختمانهای اداری و فنی - نوبت دوم
 46. فراخوان پروژه بهسازی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه بین المللی / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه بهسازی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه بین المللی
 47. تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 1 و 2 و 4 / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 1 و 2 و 4 نوبت اول
 48. تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 3 و 6- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 3 و 6- نوبت اول
 49. مناقصه عملیات حفاری توسعه روشنایی پارکینگ غربی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفاری توسعه روشنایی پارکینگ غربی ....
 50. مزایده زمین ورزشی / مزایده ، مزایده زمین ورزشی
 51. مزایده مقادیری چوب آلات به میزان 8/2 متر .... / آگهی مزایده, مزایده مقادیری چوب آلات به میزان 8/2 متر ....
 52. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / مناقصه , مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 53. مزایده تعداد سه باب مغازه .... / مزایده ، مزایده تعداد سه باب مغازه .....
 54. مزایده 140 دستگاه از یخچال های تبلیغاتی پپسی مازاد برنیاز / آگهی مزایده , مزایده 140 دستگاه از یخچال های تبلیغاتی پپسی مازاد برنیاز
 55. مزایده فروش کامیون ون نیسان و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کامیون ون نیسان و ...
 56. مزایده فروش تعدادی از ساختمان های پیش ساخته و سوله / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از ساختمان های پیش ساخته و سوله
 57. مزایده فروش انواع واشر فنزی و واشر شم و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع واشر فنزی و واشر شم و ...
 58. مزایده فروش ک ریزی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ک ریزی و ...
 59. مزایده یک دستگاه دریل مستعمل ، تعداد یک دستگاه دریل آبی رنگ.... / مزایده یک دستگاه دریل مستعمل ، تعداد یک دستگاه دریل آبی رنگ...
 60. فراخوان مناقصه عملیات سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم
 61. مناقصه ساخت نرده های پل ایستگاه هفت تجدید / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه ساخت نرده های پل ایستگاه هفت تجدید
 62. فراخوان خدمات مربوط به طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی /بهداشتی ... - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خدمات مربوط به طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی /بهداشتی ... - نوبت دوم
 63. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر / مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر
 64. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 169/78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 169/78متر
 65. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش آبادان
 66. تجدید مناقصه کفسازی بازار فیه - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه کفسازی بازار فیه -تجدید نوبت دوم
 67. مناقصه تعمیرات اساسی و نماسازی / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی و نماسازی
 68. مناقصه احداث پارک بانوان / مناقصه ، مناقصه احداث پارک بانوان
 69. مناقصه انجام خدمات بندری نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بندری نوبت دوم
 70. مزایده واگذاری سکوی زباله / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری سکوی زباله
 71. مزایده فروش آهن آلات اسقاطی / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش آهن آلات اسقاطی
 72. مناقصه بازسازی خیابان / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بازسازی خیابان
 73. تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 74. مناقصه پروژه زیرسازی و آسف ، جوی و ج خیابان ها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسف ، جوی و ج خیابان ها نوبت دوم
 75. مزایده اجاره و واگذاری ترمینال شهرداری / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره و واگذاری ترمینال شهرداری
 76. مناقصه لوله گذاری با لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لوله گذاری با لوله پلی اتیلن
 77. اصلاحیه با ارزی کیفی لایروبی شاخه های رودخانه کرخه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه لایروبی شاخه های رودخانه کرخه
 78. مزایده فروش تقریباً 2300 اصله درخت اکالیپتوس / آگهی مزایده, مزایده فروش تقریباً 2300 اصله درخت اکالیپتوس
 79. فراخوان ارزی کیفی برای شناسایی پیمانکاران در رشته های ابنیه و ساختمان ؛ تاسیسات... نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی برای شناسایی پیمانکاران در رشته های ابنیه و ساختمان ؛ تاسیسات... نوبت دوم
 80. مزایده فروش تعداد 28 دستگاه کولر گازی دو تیکه و 42 عدد کپسول آتش نشانی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 28 دستگاه کولر گازی دو تیکه و 42 عدد کپسول آتش نشانی
 81. مزایده زمین تفریحی گردشگری و تعدادی زمین کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین تفریحی گردشگری و تعدادی زمین کارگاهی نوبت دوم
 82. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 83. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 1386 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 1386
 84. مزایده عمومی فروش املاک مازاد / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد
 85. ارزی کیفی خدمات تا یرانی جهت ایاب و ذهاب / آگهی ارزی کیفی مناقصه یک مرحله ای , ارزی کیفی خدمات تا یرانی جهت ایاب و ذهاب
 86. مزایده ششدانگ یکباب مغازه اعیان 27.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه اعیان 27.82متر
 87. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 565.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 565.75متر
 88. مزایده اجاره اماکن است س وشیده موج امید آشخانه / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن است س وشیده موج امید آشخانه
 89. مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذا
 90. مناقصه اجرای پروژه های اجرای طرح هادی روستایی / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای پروژه های اجرای طرح هادی روستایی
 91. مناقصه اجرای عملیات آسف پروژه های اجرای طرح هادی روستایی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آسف پروژه های اجرای طرح هادی روستایی
 92. مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و .... جهت بسترسازی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و .... جهت بسترسازی....
 93. فراخوان نظارت بر امور اجرایی تحت الارضی طرح توسعه میدان نفتی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی , فراخوان نظارت بر امور اجرایی تحت الارضی طرح توسعه میدان نفتی نوبت دوم
 94. مزایده ملک با عرصه 134.46متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 134.46متر
 95. مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی تجدید مجدد نوبت دوم / تجدید مجدد مناقصه , مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی تجدید مجدد نوبت دوم
 96. مناقصه اجرای عملیات تامین، نصب و راه اندازی خط رنگ ellite.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات تامین، نصب و راه اندازی خط رنگ ellite.... تجدید
 97. مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی دستگاه نیتروژن ساز .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی دستگاه نیتروژن ساز ....
 98. مناقصه ساخت 10 دستگاه گیرب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ساخت 10 دستگاه گیرب
 99. مناقصه ید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم
 100. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد نوبت دوم
 101. مناقصه ید 1.000.000 تخته کیسه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ید 1.000.000 تخته کیسه نوبت دوم
 102. مناقصه کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 103. مزایده دو دستگاه ماشین لباسشویی / مزایده دو دستگاه ماشین لباسشویی
 104. مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه,مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی
 105. مناقصه ید اقلام نسوز ت ش فولادساز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید اقلام نسوز ت ش فولادساز
 106. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول
 107. تجدید مناقصه انجام خدمات غرفه بندی سالن های نمایشگاهی و سایر اماکن / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات غرفه بندی سالن های نمایشگاهی و سایر اماکن
 108. مناقصه انرژی های تجدید پذیر، با رویکرد بومی سازی و نهادینه نمودن فن آوری های مذکور / آگهی مناقصه,مناقصه انرژی های تجدید پذیر، با رویکرد بومی سازی و نهادینه نمودن فن آوری های مذکور
 109. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه زیرزمین 64.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه زیرزمین 64.15متر
 110. مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی و ... 95.10.29 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی و ... 95.10.29
 111. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 409 مجزی از سی و نه سنگ اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 409 مجزی از سی و نه سنگ اصلی
 112. مزایده پلاک ثبتی 7549 فرعی از هفتاد و یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7549 فرعی از هفتاد و یک اصلی
 113. مزایده خودرو سواری پراید 141sx / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید 141sx
 114. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70/90 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70/90 متر
 115. مزایده واگذاری مغازه های تجاری بصورت سرقفلی نقدی / مزایده,مزایده واگذاری مغازه های تجاری بصورت سرقفلی نقدی
 116. مناقصه عملیات طراحی ، ساخت و نصب چهار دستگاه پارکینگ مکانیزه.. تجدید مرحله سوم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات طراحی ، ساخت و نصب چهار دستگاه پارکینگ مکانیزه.. تجدید مرحله سوم نوبت دوم
 117. مزایده اپارتمان در ساختمان 5 طبقه / مزایده,مزایده اپارتمان در ساختمان 5 طبقه
 118. مناقصه اجرای پروژه های مراکز بهداشتی درمانی شامل مراکز جامع شهری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های مراکز بهداشتی درمانی شامل مراکز جامع شهری و ...
 119. مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مرکز انتقال نفت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مرکز انتقال نفت
 120. شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران خدمات تامین خودروهای ایاب و ذهای پرسنل- نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران , شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران خدمات تامین خودروهای ایاب و ذهای پرسنل- نوبت دوم
 121. مزایده آلومینیوم ضایعاتی ..... / آگهی مزایده , مزایده آلومینیوم ضایعاتی .....
 122. مزایده ششدانگ یکباب خانه ومحوطه بخش 12 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ومحوطه بخش 12 گیلان
 123. مناقصه عمومی ید ، حمل ، تحویل در محل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ید ، حمل ، تحویل در محل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی..... -نوبت دوم
 124. مناقصه ید مقدار 30 بذر یونجه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید مقدار 30 بذر یونجه - نوبت دوم
 125. مزایده ششدانگ زمین 672متر قطعه 1217 / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 672متر قطعه 1217
 126. مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی ثمرین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی ثمرین
 127. مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت ....
 128. مزایده تعداد 20 واحد از خانه های سازمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 20 واحد از خانه های سازمانی نوبت دوم
 129. فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذاری در امر مشارکت در احداث مجتمع تجاری مس ی / فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذاری در امر مشارکت در احداث مجتمع تجاری مس ی
 130. مناقصه عملیات احداث سفت کاری ساختمان دانشکده / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات احداث سفت کاری ساختمان دانشکده
 131. مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول
 132. مناقصه ید 18 دستگاه ترانس جریان 132 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید 18 دستگاه ترانس جریان 132 کیلوولت
 133. مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسف و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسف و ...
 134. مزایده فروش مقداری از آهن آلات- اثاثیه اداری / آگهی مزایده, مزایده فروش مقداری از آهن آلات- اثاثیه اداری
 135. مناقصه عملیات اجرای پروژه تکمیل ساختمان سازمان مرکزی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای پروژه تکمیل ساختمان سازمان مرکزی
 136. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف جنوب وسطی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف جنوب وسطی
 137. مناقصه ید 7890 متر لوله چدن داکتیل با واشرهای مربوطه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید 7890 متر لوله چدن داکتیل با واشرهای مربوطه
 138. آگهی ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی velan - نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی velan - نوبت دوم
 139. فراخوان بهسازی و روکش آسف / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان بهسازی و روکش آسف
 140. مزایده یک دستگاه رانا سفید / مزایده یک دستگاه رانا سفید
 141. فراخوان مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهر چرام نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهر چرام نوبت دوم
 142. مناقصه ید مقدار 80 تن پودر چربی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید مقدار 80 تن پودر چربی
 143. فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر دو گنبدان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر دو گنبدان
 144. مزایده خودرو سواری زانتیا / مزایده,مزایده خودرو سواری زانتیا
 145. مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو نوبت دوم
 146. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.75متر
 147. مزایده دستگاه یخچال .... / مزایده, مزایده دستگاه یخچال ....
 148. فراخوان اجرای عملیات ابنیه و مکانیکال و مونتاژ ایستگاه c.g.s دوم نوبت دوم / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات ابنیه و مکانیکال و مونتاژ ایستگاه c.g.s دوم - نوبت دوم
 149. مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی پروژه سد - نوبت دوم / مناقصه عمومی فراخوان ارزی پیمانکار , مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی پروژه سد - نوبت دوم
 150. مزایده منزل مس ی با عرصه 106.10متر / مزایده,مزایده منزل مس ی با عرصه 106.10متر
 151. مزایده یک قطعه زمین عرصه هفتاد و پنج متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه هفتاد و پنج متر
 152. ارزی کیفی عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی / آگهی ارزی کیفی , ارزی کیفی عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی
 153. استعلام گیرب بلت / فرم استعلام بهاء , استعلام گیرب بلت
 154. استعلام زره جانبی / استعلام زره جانبی
 155. استعلام منهول کاور دریچه بازرسی / استعلام منهول کاور دریچه بازرسی
 156. استعلام بهاء عملیات اجرای سنگفرش از نوع کالار و لاشه گرانیت.. / استعلام بهاء , استعلام بهاء عملیات اجرای سنگفرش از نوع کالار و لاشه گرانیت..
 157. مزایده بدنه و شوتی های ورودی و وجی و زنجیر و کاسه و سیستم محرک بالا و پایین.... / مزایده , مزایده بدنه و شوتی های ورودی و وجی و زنجیر و کاسه و سیستم محرک بالا و پایین....
 158. مزایده ششدانگ زمین بخش سی و هفت کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سی و هفت کرمان
 159. استعلام روغن ترانس / استعلام, استعلام روغن ترانس
 160. مناقصه ید تعداد 234 عدد ممبران - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ید تعداد 234 عدد ممبران - نوبت دوم
 161. استعلام تعویض هیتر کفی مخزن ذخیره مازوت شمالی نیروگاه -95.10.29 / استعلام , استعلام تعویض هیتر کفی مخزن ذخیره مازوت شمالی نیروگاه -95.10.29
 162. استعلام تعویض رابر هوس های دلتاها / استعلام تعویض رابر هوس های دلتاها
 163. استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های هیتر / استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های هیتر
 164. استعلام تعمیر والوهای توربوسیکل / استعلام تعمیر والوهای توربوسیکل
 165. استعلام خدمات نگهداری تجهیزات رایانه ای / استعلام خدمات نگهداری تجهیزات رایانه ای
 166. مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه روستای پشته / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه,مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه روستای پشته
 167. استعلام برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع آب / استعلام برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع آب
 168. استعلام ست لیزر / استعلام ست لیزر
 169. استعلام دیتالاگر به همراه نرم افزار / استعلام دیتالاگر به همراه نرم افزار
 170. مزایده ملک خانه مس ی 20 سال ساخت نوبت اول / مزایده,مزایده ملک خانه مس ی 20 سال ساخت نوبت اول
 171. مناقصه نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر
 172. مناقصه حصارکشی زمین , محوطه سازی , اجرای سازه بتنی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حصارکشی زمین , محوطه سازی , اجرای سازه بتنی ... نوبت دوم
 173. مناقصه ید سقف های کوره ها و کوره های پاتیلی فولادسازی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید سقف های کوره ها و کوره های پاتیلی فولادسازی
 174. مناقصه 2000 تن کک نفتی کل (cpc) / آگهی مناقصه بین المللی عمومی ، مناقصه 2000 تن کک نفتی کل (cpc)
 175. چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران 95.10.29 / چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران 95.10.29
 176. مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات احداث ساختم


 1. فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود

 2. مزایده کارخانه صنعتی عرصه 3320متر / مزایده,مزایده کارخانه صنعتی عرصه 3320متر

 3. مناقصه مقدار 70 تن مادوریت مایع -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 70 تن مادوریت مایع - نوبت دوم

 4. فراخوان ید , تامین , نصب و راه اندازی اتصالات و لوازم آبیاری قطره ای .... / فراخوان , فراخوان ید , تامین , نصب و راه اندازی اتصالات و لوازم آبیاری قطره ای ....

 5. آگهی ارزی کیفی انجام امور مربوط به خدمات تنظیف , امربری ... / آگهی ارزی کیفی, آگهی ارزی کیفی انجام امور مربوط به خدمات تنظیف , امربری ...

 6. شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران پروژه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خطوط لوله ...- نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران , شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران پروژه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خطوط لوله ...- نوبت دوم

 7. مناقصه ماشینکاری , سوراخکاری , حکاکی و تست فشار و... / مناقصه , مناقصه ماشینکاری , سوراخکاری , حکاکی و تست فشار و...

 8. مزایده فروش زمین پروژه مجتمع تجاری 2711.98متر / مزایده,مزایده فروش زمین پروژه مجتمع تجاری 2711.98متر

 9. مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت دوم

 10. فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series - نوبت دوم / فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series - نوبت دوم

 11. مناقصه عملیات تثبیت با سیمان و روکش آسف محور - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات تثبیت با سیمان و روکش آسف محور - نوبت دوم

 12. فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا / فراخوان ، فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا

 13. مزایده واگذاری مارکت و فست فود / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مارکت و فست فود

 14. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ...- نوبت دوم / مناقصه ، ارزی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ...- نوبت دوم

 15. مناقصه احداث جاده دسترسی به پاسگاه مرزی ( مرزبانی ) ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث جاده دسترسی به پاسگاه مرزی ( مرزبانی ) ...

 16. مناقصه تعداد 500 عدد صندوق صدقات mdf ویژه اماکن / مناقصه تعداد 500 عدد صندوق صدقات mdf ویژه اماکن

 17. مناقصهp/f"derrick" flo line model flc / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی,مناقصه p/f"derrick" flo line model flc

 18. مناقصهp/f derrick centrifuge de-1000 / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی,مناقصه p/f derrick centrifuge de-1000

 19. مناقصه عملیات اجرایی سد مخزنی بتن غلتکی / مناقصه عملیات اجرایی سد مخزنی بتن غلتکی

 20. مزایده اقلام نو ، مستعمل ، اسقاطی / مزایده , مزایده اقلام نو ، مستعمل ، اسقاطی

 21. مناقصه واگذاری امور راهبری ماشین های اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امور راهبری ماشین های اداری نوبت دوم

 22. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی / آگهی مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی

 23. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم قطعه 81 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم قطعه 81 تفکیکی

 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 280 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 280 متر

 25. مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو

 26. مزایده بهره برداری جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم

 27. مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 2/30 کیلوولت / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران ، مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 2/30 کیلوولت

 28. مزایده فروش پودر pta.... / آگهی مزایده , مزایده فروش پودر pta....

 29. مناقصه کاشت و نگهداری فضای سبز را در سال 1396 / آگهی مناقصه , مناقصه کاشت و نگهداری فضای سبز را در سال 1396

 30. مناقصه عملیات ید چیلر ، فن کوئل و هواساز ساختمان ستادی جدید تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ید چیلر ، فن کوئل و هواساز ساختمان ستادی جدید تجدید نوبت دوم

 31. مناقصه اجرای کارهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه اجرای کارهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب

 32. مناقصه ت یب و تکمیل پروژه خدماتی و رفاهی معلم / مناقصه ت یب و تکمیل پروژه خدماتی و رفاهی معلم

 33. مناقصه پروژه اجرای کانال بتونی نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه اجرای کانال بتونی نوبت دوم

 34. مزایده حجره با فروشی 112.24متر نوبت اول / مزایده,مزایده حجره با فروشی 112.24متر نوبت اول

 35. مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی 256.20متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی 256.20متر

 36. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم

 37. مناقصه عمومی پخت ، ید ، حمل و پخش آسف نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی پخت ، ید ، حمل و پخش آسف نوبت دوم

 38. مزایده اجاره بندر چم جهت سرمایه گذاری نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بندر چم جهت سرمایه گذاری نوبت دوم

 39. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد مصرف انرژی .... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد مصرف انرژی ....

 40. تجدید فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی نوبت دوم / تجدید , فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی تجدید نوبت دوم

 41. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 266متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 266متر

 42. مناقصه ید فیلر راد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید فیلر راد نوبت دوم

 43. مناقصه ید پنج دستگاه خودرو آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید پنج دستگاه خودرو آتش نشانی نوبت دوم

 44. متاقصه بکارگیری تعداد سه دستگاه تانکر آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , متاقصه بکارگیری تعداد سه دستگاه تانکر آب نوبت دوم

 45. مناقصه اجراء کیسینگ تاسیسات گاز در شهرک صدف نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه اجراء کیسینگ تاسیسات گاز در شهرک صدف نوبت دوم

 46. مزایده عمومی فروش یک دستگاه چیلر جذبی آب شن آبگرم 120 تنی به همراه تابلو برق و ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش یک دستگاه چیلر جذبی آب شن آبگرم 120 تنی به همراه تابلو برق و ...

 47. فراخوان مناقصه تکمیل تجهیز و نوسازی اراضی - تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تکمیل تجهیز و نوسازی اراضی - تجدید

 48. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری و تدوین استاندارد اتصال.... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری و تدوین استاندارد اتصال....

 49. مزایده واگذاری به اجاره پاساژ زاده احمد (ع) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره پاساژ زاده احمد (ع)

 50. مناقصه واگذاری ید 3000 دستگاه مودم وایرلس / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری ید 3000 دستگاه مودم وایرلس

 51. مزایده سه باب مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده سه باب مغازه مرحله اول

 52. مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی 12 دستگاه مادکلینر / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی, مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی 12 دستگاه مادکلینر

 53. مناقصه بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی- نوبت دوم / مناقصه بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی- نوبت دوم

 54. مناقصه عملیات آبخیزداری، پیشگیری و مهار سیلاب / فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات آبخیزداری، پیشگیری و مهار سیلاب

 55. تجدید مناقصه نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....نوبت دوم / ارزی کیفی و مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....نوبت دوم

 56. مناقصه اجرای شبکه های رایانه ای و نصب دوربین های مدار بسته - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اجرای شبکه های رایانه ای و نصب دوربین های مدار بسته - تجدید

 57. فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم

 58. مناقصه ید تعداد 200 دستگاه تخت احیاء نوزاد تولید داخل 95.12.21 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ید تعداد 200 دستگاه تخت احیاء نوزاد تولید داخل نوبت اول 95.12.21

 59. مناقصه ید تعداد 300 دستگاه تخت ldr تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ید تعداد 300 دستگاه تخت ldr تولید داخل نوبت اول

 60. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم

 61. آگهی فراخوان عمومی جهت انجام امورات شرکت در زمینه عملیات تجهیز ، تخلیه / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی جهت انجام امورات شرکت در زمینه عملیات تجهیز ، تخلیه

 62. مناقصه چرم های نسوز نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه جرم های نسوز نوبت دوم

 63. مناقصه آجرهای نسوز کوره نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه آجرهای نسوز کوره نوبت دوم

 64. مناقصه نازل و استوپر ت ش نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه نازل و استوپر ت ش نوبت دوم

 65. مناقصه ید 12000 تن پودر بنتونیت / آگهی مناقصه عمومی با ارزی کیفی , مناقصه ید 12000 تن پودر بنتونیت

 66. فراخوان اجاره یک فرونده شناور ahts / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان اجاره یک فرونده شناور ahts

 67. مناقصه ید پودر کاکائو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید پودر کاکائو

 68. مناقصه ید لیفتراک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید لیفتراک

 69. مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش ضایعات

 70. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد برچسب انرژی .... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد برچسب انرژی ...

 71. فراخوان مناقصه ید و تامین ، شیرآلات و اتصالات چدنی... نوبت دوم / فراخوان, فراخوان مناقصه ید و تامین ، شیرآلات و اتصالات چدنی.... نوبت دوم

 72. مزایده واگذاری اجاره مجموعه است شنا / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره مجموعه است شنا

 73. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم

 74. مناقصه ید 3.8 لوله پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید 3.8 لوله پلی اتیلن

 75. مناقصه یدو حمل ،تراش و پخش آسف بصورت مکانیزه / مناقصه , مناقصه یدو حمل ،تراش و پخش آسف بصورت مکانیزه

 76. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، گری، ماشین نویسی، ... / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزی کیفی , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، گری، ماشین نویسی، ...

 77. مناقصه ید فیلر راد 95/12/21 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید فیلر راد 95/12/21

 78. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه نوبت دوم

 79. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع تحقیق در زمینه دستورالعمل استاندارد برای مکانیزم جمع آوری.... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع تحقیق در زمینه دستورالعمل استاندارد برای مکانیزم جمع آوری....

 80. مناقصه ید 120 دستگاه سلول 20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید 120 دستگاه سلول 20 کیلوولت

 81. مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج نوبت دوم

 82. فراخوان واگذاری (اجاره) یک تار زمین در پست 63/20 کیلو ولت تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان واگذاری (اجاره) یک تار زمین در پست 63/20 کیلو ولت تجدید نوبت دوم

 83. مزایده فروش دستگاه بافت جوراب سه توپ سیلندر نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه بافت جوراب سه توپ سیلندر نوبت دوم

 84. مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی فرعی از 1716 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی فرعی از 1716 فرعی

 85. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 225 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 225 فرعی

 86. مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت / مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت

 87. مزایده یک دستگاه بتن ولوو / مزایده یک دستگاه بتن ولوو

 88. سیستم حذف نیترات اب از شهر بهار / سیستم حذف نیترات اب از شهر بهار

 89. فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم

 90. فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم

 91. مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مس ی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مس ی نوبت دوم

 92. لغو مزایده سهام در مالکیت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو / لغو مزایده سهام در مالکیت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

 93. مزایده فروش مقدار 338 تن کوپ سنگ تراورتن ممتاز و درجه 1... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش مقدار 338 تن کوپ سنگ تراورتن ممتاز و درجه 1...

 94. فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی نوبت دوم

 95. مناقصه کنتور و شیر شبکه / مناقصه کنتور و شیر شبکه

 96. طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد / طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد

 97. مزایده لوله و اتصالات و اقلام اسقاطی و مازاد بر مصرف / آگهی مزایده عمومی, مزایده لوله و اتصالات و اقلام اسقاطی و مازاد بر مصرف

 98. ارزی کیفی بهسازی و روکش آسف محور برغمد - جغتای / ارزی کیفی, ارزی کیفی بهسازی و روکش آسف محور برغمد - جغتای

 99. شناسایی پیمانکار مدیریت و راهبری پایانه سلام فرودگاه بین المللی ره نوبت دوم / شناسایی پیمانکار مدیریت و راهبری پایانه سلام فرودگاه بین المللی ره نوبت دوم

 100. مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام -نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام نوبت دوم

 101. مناقصه احداث مسیر دوچرخه خیابان سناباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مسیر دوچرخه خیابان سناباد

 102. مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان بهشت رضوان ....95.12.21 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان بهشت رضوان ....95.12.21

 103. فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی -95.12.21 / فراخوان همکاری،فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی -95.12.21

 104. فراخوان ساخت و بهره برداری یک دستگاه سورتمه ...95.12.21 / فراخوان , فراخوان ساخت و بهره برداری یک دستگاه سورتمه ...95.12.21

 105. مناقصه ید علائم و تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید علائم و تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم

 106. مزایده اجاره پارکینگ مجموعه بازار بین المللی بعثت طرقبه.... -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ مجموعه بازار بین المللی بعثت طرقبه.... -نوبت دوم
 1. فراخوان اولین جشنواره سراسری شکوه ایستادگی / فراخوان اولین جشنواره سراسری شکوه ایستادگی

 2. مزایده فروش 6000 تن کنسانتره ایلمنیت / آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای,فراخوان فروش 6000 تن کنسانتره ایلمنیت

 3. استعلام میلگرد فولادی / استعلام میلگرد فولادی

 4. مزایده یک دستگاه سمند مدل 1392 / مزایده, مزایده یک دستگاه سمند مدل 1392

 5. استعلام شیوه های حضور در نمایشگاه و نقش آن در بازاری شرکت ها / استعلام شیوه های حضور در نمایشگاه و نقش آن در بازاری شرکت ها

 6. استعلام اعتبارات اسنادی / استعلام اعتبارات اسنادی

 7. استعلام اصول مدیریت هتداری واداره رستورانها / استعلام اصول مدیریت هتداری واداره رستورانها

 8. استعلام برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی / استعلام برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

 9. استعلام اصول عمومی ایمنی حمل ونقل / استعلام اصول عمومی ایمنی حمل ونقل

 10. استعلام استانداردهای ایمنی / استعلام ، استعلام استانداردهای ایمنی

 11. استعلام داربست بندی / استعلام داربست بندی

 12. استعلام آشنایی با آسانسورها و نگهداری و تعمیرات آنها / استعلام, استعلام آشنایی با آسانسورها و نگهداری و تعمیرات آنها

 13. مزایده واگذاری ملک / مزایده,مزایده واگذاری ملک

 14. مناقصه انجام خدمات پرتونگاری، راسونیک، ضخامت سنجی و...... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات پرتونگاری، راسونیک، ضخامت سنجی و......

 15. مناقصه ید لوله فولادی / آگهی مناقصه,مناقصه ید لوله فولادی

 16. مناقصه ساخت قطعات پمپ / مناقصه ساخت قطعات پمپ

 17. مناقصه ساخت گسکت های پمپ / مناقصه ساخت گسکت های پمپ

 18. مناقصه ید ترمومتر و دورسنج لیزری / مناقصه ید ترمومتر و دورسنج لیزری

 19. مناقصه ید p/f: "jansen"s aircraft" / مناقصه ید p/f: "jansen"s aircraft"

 20. مناقصه ید روغن توربین / مناقصه ، مناقصه ید روغن توربین

 21. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی

 22. مناقصه امور مربوط به کنترل و حفاظت فیزیکی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به کنترل و حفاظت فیزیکی و نگهبانی

 23. فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات پست و اطلاع رسانی، چاپ و تکثیر و انبارداری نوشت افزار، ... / فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات پست و اطلاع رسانی، چاپ و تکثیر و انبارداری نوشت افزار، ...

 24. مزایده فروش شیرخشک / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش شیرخشک

 25. مناقصه انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز و ...

 26. مناقصه انجام عملیات اجرای انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات اجرای انشعابات فاضلاب

 27. مناقصه اجرای بخشی از شبکه و خط انتقال فاضلاب ماهان / مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از شبکه و خط انتقال فاضلاب ماهان نوبت اول

 28. فراخوان امور خدماتی و نظافتی، پشتیبانی و فضای سبز ، طبخ و توزیع غذا / فراخوان , فراخوان امور خدماتی و نظافتی، پشتیبانی و فضای سبز ، طبخ و توزیع غذا

 29. مزایده محصول سردرختی باغ آلو و شلیل خود / آگهی مزایده , مزایده محصول سردرختی باغ آلو و شلیل خود

 30. مناقصه ساخت و نصب تابلو برق mcc / مناقصه عمومی ، مناقصه ساخت و نصب تابلو برق mcc

 31. مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی زانتیا و 1 دستگاه وانت شوکا / مزایده, مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی زانتیا و 1 دستگاه وانت شوکا

 32. مزایده اجاره یک قطعه زمین از اراضی / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین از اراضی نوبت اول

 33. مناقصه تامین activated carboncg-2 / مناقصه , مناقصه تامین activated carboncg-2 نوبت اول

 34. فراخوان عملیات اجرایی احداث پایانه پرداخت خسارت اتومبیل خود / فراخوان ,فراخوان عملیات اجرایی احداث پایانه پرداخت خسارت اتومبیل خود نوبت اول

 35. مزایده حدود 60 تن برنج شیرودی .... / مزایده , مزایده حدود 60 تن برنج شیرودی ....

 36. فروش دام تعدادی گوساله نر شیرخوار و پرواری در اوزان مختلف ... / مزایده , فروش دام تعدادی گوساله نر شیرخوار و پرواری در اوزان مختلف ...

 37. تجدید مناقصه اجرای عملیات تکمیل پارک شهرک 19 تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات تکمیل پارک شهرک 19 تجدید

 38. مناقصه اجرای عملیات تقاطع غیر همسطح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تقاطع غیر همسطح

 39. مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات خط تولید قوطی اسپری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات خط تولید قوطی اسپری - نوبت دوم

 40. مناقصه عملیات سرویس مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی مراقبت پرواز / مناقصه ، مناقصه عملیات سرویس مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی مراقبت پرواز

 41. مناقصه واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز و کارهای خدماتی / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز و کارهای خدماتی

 42. مزایده فروش دام / آگهی مزایده, مزایده فروش دام

 43. فراخوان انجام واردات کالاهای اساسی / فراخوان ، فراخوان انجام واردات کالاهای اساسی

 44. مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه ، مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذا

 45. مناقصه ید قطعات یدکی کمپرسور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید قطعات یدکی کمپرسور نوبت دوم

 46. ارزی کیفی نظافت محوطه ایستگاههای شاهرود و سمنان و ... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزی کیفی فراخوان عمومی نخست , ارزی کیفی نظافت محوطه ایستگاههای شاهرود و سمنان و ... نوبت دوم

 47. مناقصه ید 21 دستگاه ونر گازی هوایی و سه دستگاه ریگلوزر 20 کیلوولت- نوبت اول / آگهی مناقصه دو مرحله ای, مناقصه ید 21 دستگاه ونر گازی هوایی و سه دستگاه ریگلوزر 20 کیلوولت- نوبت اول

 48. اصلاحیه مناقصه امور خدماتی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه امور خدماتی

 49. مزایده فروش انواع نیم یاتاقان ثابت استاندارد ، ثابت تعمیری .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع نیم یاتاقان ثابت استاندارد ، ثابت تعمیری ...

 50. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری نوبت دوم

 51. مزایده فروش سواری پژو 405 مدل 1389 / مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو 405 مدل 1389

 52. مزایده ششدانگ زمین مساحت 261.54مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 261.54مترمربع

 53. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 187.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 187.39متر

 54. مناقصه حفاظت از اراضی و املاک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفاظت از اراضی و املاک

 55. مزایده اپارتمان قولنامه ای عرصه 287متر / مزایده,مزایده اپارتمان قولنامه ای عرصه 287متر

 56. مزایده گوشی موبایل مدل smart club b2300 dual sim / مزایده , مزایده گوشی موبایل مدل smart club b2300 dual sim

 57. مزایده اپارتمان به مساحت نود و چهار متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت نود و چهار متر

 58. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 125.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 125.42متر

 59. مزایده دوربین برداری اج دی ام ای رم خور... / مزایده , مزایده دوربین برداری اج دی ام ای رم خور... نوبت اول

 60. آگهی مزایده اموال منقول یک دستگاه اتومبیل ال 90 نوبت دوم / مزایده,آگهی مزایده اموال منقول یک دستگاه اتومبیل ال 90 نوبت دوم

 61. مزایده فروش دستگاه فوم بتن نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش دستگاه فوم بتن نوبت دوم

 62. مناقصه واگذاری ارائه خدمات مامایی بیمارستان قاین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری ارائه خدمات مامایی بیمارستان قاین

 63. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 110 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 110 متر

 64. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری شبکه فیبر نوری تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری شبکه فیبر نوری تجدید

 65. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی مساحت 133.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی مساحت 133.92متر

 66. مزایده یک دستگاه بسته بندی کیسه ای / مزایده , مزایده یک دستگاه بسته بندی کیسه ای

 67. مزایده سواری استیشن تیپ هایس مدل 83 / مزایده , مزایده سواری استیشن تیپ هایس مدل 83

 68. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی نوبت دوم

 69. مزایده یک دستگاه خودروی سمند ال ای مدل 83 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سمند ال ای مدل 83

 70. مناقصه عملیات اجرایی فنداسیون و اسکلت بتنی خود / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی فنداسیون و اسکلت بتنی خود

 71. مناقصه واگذاری امور خدماتی ، حمل و نقل و نگهبانی / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی ، حمل و نقل و نگهبانی

 72. مزایده ملک ششدانگ اپارتمان به مساحت 111.10متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ اپارتمان به مساحت 111.10متر

 73. مزایده منزل مس ی مساحت 266.07متر / مزایده,مزایده منزل مس ی مساحت 266.07متر

 74. مزایده زمین مساحت 3280مترمربع و ... / مزایده,مزایده زمین مساحت 3280مترمربع و ...

 75. مزایده ملک با عرصه 435متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 435متر نوبت اول

 76. مزایده ملک مساحت 150 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 150 مترمربع

 77. مزایده اپارتمان 4 طبقه دارای 8 واحد مس ی نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان 4 طبقه دارای 8 واحد مس ی نوبت اول

 78. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 405 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 405

 79. آگهی مناقصه عمومی امور نگهبانی ... / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی امور نگهبانی ...

 80. تجدید مناقصه اجرای پست امداد ناحیه اشکذر نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پست امداد ناحیه اشکذر نوبت دوم

 81. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9400024 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9400024

 82. فراخوان احداث فضای بازی ویژه ک ن / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان احداث فضای بازی ویژه ک ن

 83. مزایده اجاره تعداد 5 دهنه مغازه / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره تعداد 5 دهنه مغازه

 84. فراخوان احداث فضای ویژه بازی ک ن نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث فضای بازی ویژه ک ن نوبت دوم

 85. فراخوان ید سه عدد اسکرابر / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان ید سه عدد اسکرابر

 86. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 148.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 148.77متر

 87. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب ملارد ....نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب ملارد ....نوبت دوم

 88. ارزی کیفی پروژه مخلوط ریزی، تسطیح مسیر وایمن سازی خط لوله / آگهی شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران یک مرحله ای,ارزی کیفی پروژه مخلوط ریزی، تسطیح مسیر وایمن سازی خط لوله

 89. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 491 مترمربع کلاسه 9400108 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 491 مترمربع کلاسه 9400108

 90. مزایده یک دستگاه ف س- نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه ف س- نوبت دوم

 91. مزایده اتومبیل وانت مزدا / مزایده اتومبیل وانت مزدا

 92. مزایده ملک به صورت مشاعی بخش دو ثبت قم نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به صورت مشاعی بخش دو ثبت قم نوبت اول

 93. مزایده ساختمان مس ی شماره 94/2 ج/1024 / مزایده,مزایده ساختمان مس ی شماره 94/2 ج/1024

 94. مزایده فروش ملک واقع در خیابان زاده ابراهیم شماره 95/ 2ج/147 / مزایده,مزایده فروش ملک واقع در خیابان زاده ابراهیم شماره 95/ 2ج/147

 95. مزایده انواع مفتول کلاف ... / مزایده انواع مفتول کلاف ...

 96. مناقصه گازرسانی به باقیمانده دهستان حیدریه- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه گازرسانی به باقیمانده دهستان حیدریه- نوبت دوم

 97. تجدید فراخوان احداث بازارچه عرضه میوه، تره بار و مایحتاج عمومی تجدید 96.02.13 / تجدید فراخوان ,تجدید فراخوان احداث بازارچه عرضه میوه، تره بار و مایحتاج عمومی تجدید 96.02.13

 98. فراخوانparts for gas engine maintenance نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان parts for gas engine maintenance نوبت دوم

 99. فراخوان ارزی کیفی جهت واگذاری ید 500 م ار بانک خازنی و ملحقات نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی , فراخوان ارزی کیفی جهت واگذاری ید 500 م ار بانک خازنی و ملحقات نوبت دوم

 100. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ...نوبت دوم 1. مناقصه ید خدمت بیمه عمر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید خدمت بیمه عمر و ...نوبت دوم

 2. آگهی تجدید مزایده فروش پودر pta....نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش پودر pta....نوبت دوم

 3. تجدید مناقصه ید یک دستگاه بیل مکانیکی / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه ید یک دستگاه بیل مکانیکی

 4. تجدید مزایده اجاره واحدهای تجار / تجدید آگهی مزایده,مزایده اجاره واحدهای تجار

 5. استعلام عملیات رنگ آمیزی جداول اتوبان / استعلام عملیات رنگ آمیزی جداول اتوبان

 6. نوبت اول استعلام بها جذب پیمانکار جهت انجام مطالعات شهری / نوبت اول استعلام بها جذب پیمانکار جهت انجام مطالعات شهری

 7. استعلام عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری / استعلام ، استعلام عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری

 8. مناقصه احداث مجتمع فرهنگی شهرک حسین (ع) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث مجتمع فرهنگی شهرک حسین (ع)

 9. مزایده یکباب ساختمان پلاک 217 فرعی از 84 اصلی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان پلاک 217 فرعی از 84 اصلی

 10. مزایده بهره برداری از باشگاه ورزشهای آبی / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از باشگاه ورزشهای آبی

 11. مناقصه p/f web wilson casing tong / آگهی , مناقصه p/f web wilson casing tong

 12. مناقصه p/f "blohm+voss" manual tong type "bv-80" / مناقصه p/f "blohm+voss" manual tong type "bv-80"

 13. مزایده یک دستگاه کامیون / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون

 14. مناقصه p/f "blohm+voss" manual tong type "bv-57" / مناقصه p/f "blohm+voss" manual tong type "bv-57"

 15. استعلام 100عدد پمپ آب کولر / استعلام 100عدد پمپ آب کولر

 16. استعلام ید 14 عدد شبکه سرند / آگهی استعلام , استعلام ید 14 عدد شبکه سرند

 17. فراخوان تکمیل سیستم آتش نشانی / فراخوان ، فراخوان تکمیل سیستم آتش نشانی

 18. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاق های ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاق های ...

 19. مناقصه سیم چاه پیمایی / آگهی فراخوان ارزی کیفی, مناقصه سیم چاه پیمایی

 20. مناقصه ید یونیت کامل پمپ گلایکول / آگهی فراخوان ارزی کیفی, مناقصه ید یونیت کامل پمپ گلایکول

 21. مزایده فروش خاکهای آلوده به مواد نفتی و پسماندهای لجن های نفتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خاکهای آلوده به مواد نفتی و پسماندهای لجن های نفتی

 22. فراخوان مناقصه تامین خودرو در اختیار / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تامین خودرو در اختیار

 23. مزایده ملک مساحت عرصه 409.70مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 409.70مترمربع

 24. مناقصه پروژه آسف ریزی به صورت دستی و مکانیزه مرجله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسف ریزی به صورت دستی و مکانیزه مرجله اول نوبت دوم

 25. مزایده فروش تعداد یازده قطعه زمین از املاک شهرداری / مزایده,مزایده فروش تعداد یازده قطعه زمین از املاک شهرداری

 26. مزایده واحدهای درآمدز (کیوسک) مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واحدهای درآمدز (کیوسک) مرحله اول نوبت دوم

 27. حراج حضوری دوباب مغازه تجاری زیر پل عابر پیاده مکانیزه / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری دوباب مغازه تجاری زیر پل عابر پیاده مکانیزه

 28. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف124.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف124.15متر

 29. مزایده واگذاری 3 واحد تجاری (واحدهای 1 و 2 و 3 طبقه همکف) نوبت دوم / مزایده واگذاری 3 واحد تجاری (واحدهای 1 و 2 و 3 طبقه همکف) نوبت دوم

 30. فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسف توپکا... مرحله دوم نوبت اول / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسف توپکا... مرحله دوم نوبت اول

 31. مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت صد و بیست متر

 32. مزایده منزل مس ی ویلایی 196متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مس ی ویلایی 196متر نوبت اول

 33. مزایده ملک به مساحت17.750مترمربع از 33.750متر مشاع / مزایده,مزایده ملک به مساحت17.750مترمربع از 33.750متر مشاع

 34. مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 1427 فرعی از4029اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 1427 فرعی از4029اصلی

 35. مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت دویست و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت دویست و شصت متر

 36. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 253.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 253.65متر

 37. مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ

 38. فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی و فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی و فضای سبز

 39. مناقصه عملیات اجرایی دیوار پیرامونی سایت پروژه سالن بسته بندی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی دیوار پیرامونی سایت پروژه سالن بسته بندی ...نوبت دوم

 40. مزایده فروش دستگاههای موجود شامل پرس و قیچی شش متری... / آگهی فروش , مزایده فروش دستگاههای موجود شامل پرس و قیچی شش متری...

 41. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی فراخوان , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان

 42. مناقصه امور حفاظت و خدمات / آگهی مناقصه , مناقصه امور حفاظت و خدمات

 43. فراخوان خدمات حمل و نقل / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان خدمات حمل و نقل

 44. مناقصه ? ید و نصب تابلوجهت ایمن سازی راه های روستایی.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ? ید و نصب تابلوجهت ایمن سازی راه های روستایی....

 45. مناقصه ید کفش ایمنی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه ید کفش ایمنی

 46. مناقصه اجرای عملیات خدمات مشترکین مناطق 22 گانه - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات خدمات مشترکین مناطق 22 گانه - نوبت دوم

 47. مزایده فروش انواع سرباره مذاب جداسازی شده ، کیک پرس و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع سرباره مذاب جداسازی شده ، کیک پرس و ...

 48. مناقصه انجام امور خدمات پشتیانی اعم از نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات پشتیانی اعم از نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی نوبت دوم

 49. مناقصه ید 22.000 عدد کیسه جامبو جهت کیسه گیری محصولات تولیدی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید 22.000 عدد کیسه جامبو جهت کیسه گیری محصولات تولیدی

 50. مناقصه ید ی و کننده و رک تابلوی ایستاده - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه ید ی و کننده و رک تابلوی ایستاده -نوبت دوم

 51. مناقصه طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب تجهیزات صنعتی / مناقصه طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب تجهیزات صنعتی

 52. فراخوان انجام عملیات لوله گذاری شبکه / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام عملیات لوله گذاری شبکه

 53. مزایده 5 دانگ و 24 سیر و 8 مثقال مشاع از عرصه با اعیان خانه / مزایده,مزایده 5 دانگ و 24 سیر و 8 مثقال مشاع از عرصه با اعیان خانه

 54. مزایده سرامیک دیجیتال آدنیس تراس .... / مزایده, مزایده سرامیک دیجیتال آدنیس تراس ....

 55. مزایده یک دستگاه بسته بندی چای تی بک زن و نخ دوز ... / مزایده,مزایده یک دستگاه بسته بندی چای تی بک زن و نخ دوز ...

 56. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی

 57. مزایده ششدانگ خانه مس ی عرصه 277.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مس ی عرصه 277.5متر

 58. مزایده اجاره تعداد 5 دهنه مغازه - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره تعداد 5 دهنه مغازه - مرحله دوم نوبت دوم

 59. مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری -مرحله دوم نوبت اول / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری - مرحله دوم نوبت اول

 60. مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز و قطعات و لوازم یدکی و اجناس مستعمل و ضایعات / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز و قطعات و لوازم یدکی و اجناس مستعمل و ضایعات

 61. مناقصه اجرای عملیات بهسازی و تحکیم و بهسازی زمین ساختمان / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی و تحکیم و بهسازی زمین ساختمان

 62. اطلاعیه امور حمل و نقل / اطلاعیه امور حمل و نقل

 63. مزایده ششدانگ مغازه بخش سه گلپایگان / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش سه گلپایگان

 64. مزایده فروش 28 دست لباس عروس و ... / مزایده , مزایده فروش 28 دست لباس عروس و ...

 65. مناقصه حمل زباله از سکوهای شماره 4 و 6 و 14 به گردنه زینل.... 96.02.20 / آگهی مناقصه, مناقصه حمل زباله از سکوهای شماره 4 و 6 و 14 به گردنه زینل.... نوبت دوم

 66. مزایده فروش کابل مستعمل، سیم مسی، روغن سوخته و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش کابل مستعمل، سیم مسی، روغن سوخته و ...

 67. مناقصه خدمات نظافت و باربری و نامه رسانی چاپ اول / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نظافت و باربری و نامه رسانی چاپ اول

 68. مزایده اجاره جایگاه cng / مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه cng

 69. فراخوان امور مربوط به تمبر شخصی و تمبر تبلیغاتی و خدمات در زمینه بازاری ، قبول ، ثبت سفارش و ... / فراخوان , فراخوان امور مربوط به تمبر شخصی و تمبر تبلیغاتی و خدمات در زمینه بازاری ، قبول ، ثبت سفارش و ...

 70. مزایده یک دستگاه پراید سایپا 141 آی / مزایده , مزایده یک دستگاه پراید سایپا 141 آی

 71. مزایده تعداد 1 دستگاه خودرو تا ی گردشی پژو - چاپ دوم / مزایده , مزایده تعداد 1 دستگاه خودرو تا ی گردشی پژو - چاپ دوم

 72. تجدید مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع / تجدید مزایده عمومی ، تجدید مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع

 73. مزایده تعدادی از خودروهای کارکرد 96.2.20 / مزایده عمومی,مزایده تعدادی از خودروهای کارکرد 96.2.20

 74. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی نوبت دوم / آگهی مناقصه ،مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی نوبت دوم

 75. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی مناطق برق فار ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی مناطق برق فار ...نوبت دوم

 76. مزایده مجموعه لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی / مزایده , مزایده مجموعه لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی

 77. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی پرونده کلاسه 960025 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی پرونده کلاسه 960025 نوبت دوم

 78. مزایده سنگ تراورتن -نوبت دوم / مزایده ، مزایده سنگ تراورتن - نوبت دوم

 79. مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر- نوبت دوم

 80. مزایده فروش دو واحد تجاری جمعا 22.57متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو واحد تجاری جمعا 22.57متر نوبت دوم

 81. مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری / آگهی مزایده , مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری

 82. فروش کارخانه / فروش کارخانه

 83. مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین کارگاهی نوبت دوم

 84. مزایده فروش ششدانگ مغازه طلافروشی مساحت 23.6متر تجدید / مزایده,مزایده فروش ششدانگ مغازه طلافروشی مساحت 23.6متر تجدید

 85. مزایده نسبت به واگذاری امتیاز آموزش , مشاوره و جمع آوری مواد زائد جامد .... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده نسبت به واگذاری امتیاز آموزش , مشاوره و جمع آوری مواد زائد جامد ....

 86. تجدید مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارکینگ ... / آگهی مزایده عمومی ,تجدید مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارکینگ ...

 87. مزایده فروش اقلام مصرفی لاستیک فرسوده روغن سوخته ... / مزایده فروش اقلام مصرفی لاستیک فرسوده روغن سوخته ...

 88. مزایده واگذاری جایگاه cng / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه cng نوبت دوم

 89. فراخوان عملیات بهینه سازی و احداث ایستگاه پمپاژ شادگان ساحل چپ- نوبت دوم / فراخوان عمومی ,فراخوان عملیات بهینه سازی و احداث ایستگاه پمپاژ شادگان ساحل چپ نوبت دوم

 90. مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند

 91. مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان

 92. مزایده فروش تعدادی خودرو / مزایده, مزایده فروش تعدادی خودرو

 93. تجدید مزایده واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب دستگاه ترامپولین / آگهی مزایده عمومی ، تجدید مزایده واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب دستگاه ترامپولین

 94. مزایده املاک شهرداری واقع در شهرک مهدی نوبت پنجم بار دوم / مزایده,مزایده املاک شهرداری واقع در شهرک مهدی نوبت پنجم بار دوم

 95. مناقصه کتبی جهت تامین نیروی انسانی به صورت حجمی / مناقصه کتبی , مناقصه کتبی جهت تامین نیروی انسانی به صورت حجمی

 96. مناقصه تامین خدمات مورد نیاز دفتر سدها - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خدمات مورد نیاز دفتر سدها - نوبت دوم

 97. مناقصه qualifications for constructing waste heat recovery power plant in 6000 tpd cement / مناقصه , مناقصه qualifications for constructing waste heat recovery power plant in 6000 tpd cement

 98. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد بر نیاز ... / مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد بر نیاز ...

 99. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ...

 100. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری سرویسهای بهداشتی سطح شهر شیراز نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری سرویسهای بهداشتی سطح شهر شیراز نوبت دوم


ویژه نامه آزادسازی مشهر


مشهر شهری در آسمان

مقدمه
و آزاد سازی مشهر در دوره دفاع مقدس، یکی از نقاط عطف جنگ تحمیلی و حتی تاریخ معاصر ایران است. آزاد سازی مشهر از وجود گران بعثی تنها با اتکاء به قدرت خودی، ایمان و رشادت دینی و غیرت ملی- میهنی امکان پذیر شد . مقاومت مردم مشهر و سربازان و رزمندگان ایرانی در مقابل م ی که تقریبا همه قدرتهای مطرح و برتر جهان از آن حمایت می د. بقدری ستودنی بود که پس از گذشت سالیان زا آن، ی حضرت آیت الله العظمی (مدظله العالی) در مقایسه با سقوط اخیر رژیم صدام در مقابل حملات ، فرمودند: بغداد با بیش از 120 هزار نیروی نظامی، 35 روز در برابر هجوم عراقی ها مقاومت د که ملت ایران باید به آن افتخار کنند.
مقاومت در برابر هجوم عراق و تلاش برای آزادسازی مشهر، مدیون فرزندانی بود که در دامان انقلاب ی تربیت شده بودند. اینان نه تنها برای دفاع از زاد و بوم خود در برابر م ، بلکه برای اعلام و حفظ اعتبار و اقتدار حیات مجدد می جنگیدند. حماسه مشهر شامل دو حماسه بود: یکی حماسه مقاومت مشهر و دیگری حماسه آزاد سازی مشهر.
مقاومت مشهر موجب استقرار ناپایدار نیروهای عراقی در خطوط پ ندی آسیب پذیر، شد که به عنوان یک نقص جدی استراتژیک، تعرض ظاهرا موفق عراق را در موقعیتی قرار داد که هیچ گاه نتوانست حضور در مناطق ی را به یک حضور قطعی قابل دفاع تبدیل کند. از این رو اراده جنگ را در نظامیان عراقی متز ل کرد و آنها که ابتدا تصور برخورد با یک وضعیت ساده و متلاشی شده را داشتند، فهماند که ، آسان نخواهد بود و در هر قدم باید متحمل خسارات سنگینی شوند. مقاومت مشهر سنت مبارزه نابرابر، مبارزه با امکاناتی اندک و با احتمال کم پیروزی را پایه گذاری کرد و به رزمندگانی که بعدها هشت سال جنگ را پیش بردند، آموخت که دشمن را در هر وجب از پیشروی باید درگیر کرد و برای هر وجب پیشروی باید جنگید و این تنها راه جنگ با دشمنی است که تقریبا همه قدرت های جهانی، به طور فشرده آن را تجهیز و تدارک مالی، روحی، و نظامی میکنند.

از سوی دیگر، حماسه مشهر نیز حماسه ای بزرگ بود که به ملت ایران آموخت که بتوانند حقارت ش ت را فراموش کنند و باز هم عزت، استقلال و و تعیین سرنوشت را تجربه کنند.
جغرافیا و تاریخ مشهر
شهرستان مشهر با مساحت 4552 کیلومتر مربع، در منتهی الیه جنوب غربی استان خوزستان و در محل تلاقی رود کارون و اروند رود واقع شده و از مهمترین ای این استان است که در 18کیلومتری شهر آبادان قرار دارد. این شهرستان از شمال به اهواز، از شرق به شادگان، از جنوب به آبادان، و از غرب به اروند رود محدود است. شهرستان مشهر به طور کلی دشت و شوره زار است و ارتفاعات مهمی ندارد. فقط در جنوب شرقی آن، کوه میشان به ارتفاع 250 متر دیده می شود. مهمترین رود این شهرستان کارون است که از وسط شهر می گذرد و در مشهر به اروند رود می پیوندد. آب آشامیدنی شهر از رودخانه های کارون، اروند رود و به ر تامین می شود.
شهرستان مشهر دارای دو بخش مرکزی و مینو است و نین آن عموما به کار در بخش خدمات، کشاورزی ( ما و مرکبات)، حرفه های عبا بافی و حصیر بافی و همچنین در کارهای صنعتی اشتغال دارند. بندر مشهر در آ ین نقطه سرحدی غربی کرانه خوزستان قرار دارد و بارانداز و اسکله های آن در کرانه اروند رود، ایران را از عراق جدا می کنند. تعیین حدود این مرز از آثار دوره قاجار است ولی در سال 1975 م با توافق دو طرف اصلاحاتی حدود مرز ایران و عراق به عمل آمد. لازم به ذکر است در دوره ناصرالدین شاه قاجار، میرزاتقی خان کبیرطی مذاکرات چهار جانبه روس، انگلیس، عثمانی و ایران، بعد از چهار سال گفتگو ، پیمان دوم ارزته الروم را امضاء کرد و به موجب آن در ازای صرف نظر از دعاوی ایران در مورد سلیمانیه و واگذاری حاکمیت کامل آن به عثمانی، حاکمیت ایران بر مشهر را تثبیت کرد. مشهر همواره به دلیل موقعیت جغرافیایی و تجاری خود و به دلیل ارتباط با دریای آزاد، ثروت عظیمی را در خود جای داده است. وجود تجارتخانه های بزرگ و نمایندگی شرکت های بزرگ تجاری داخلی و خارجی، و همچنین شرکت های بزرگ کشتیرانی، به مشهر چهره یک بندر بین المللی بخشیده است. به همین دلیل مشهر از دو سده قبل، مورد توجه استعمارگران قرار گرفته و تا کنون چندین بار نیز به قوای خارجی در آمده است. از جمله عثمانی ها در سال 1983 م، انگلیس درسال 1857م و م عراق در سال 1359 ش، به این شهر اقدام د.
کشف نفت در قرن نوزدهم در مناطق جنوب ایران و مجاورت مشهر با جزیره آبادان که بعدها پالایشگاه مدرنی در آن ساخته شد، اهمیت آن را دو چندان کرد.
مشهر تا پیروزی انقلاب ی
- در دوره قبل از پیروزی انقلاب ی در مشهر چندین کرایش -اجتماعی فعال بودند:
الف) جریان مذهبی – سنتی: کارهای علمی، فرهنگی و خدماتی نظیر امورخیریه، جنبه اصلی فعالیت این جریان را تشکیل می داد و ت شهر و بازاریان متدین را شامل می شد و به دلیل ارتباط با حوزه های علمیه که داشت، جریان نیرومندی بود. این جریان وجود بندری بودن شهر و تردد مداوم افرادی با فرهنگ های متنوع اجتماعی که تا حدودی محیط را تحت تاثیر قرار می داد و نیز با وجود آلودگی های فرهنگی ناشی از آمدو رفت خارجیان و فعالیت شرکت های خارجی، موفق شده بود فضای مذهبی را در حد نسبتا مطلوبی حفظ کند. از جمله فعالیت های این جریان، ب ایی مراسم مختلف جشن و سوگواری مذهبی و دعوت از شخصیت های سرشناس برای سخیرانی بود. علاوه بر این، جلساتی محدودتر با حضور برخی عناصر فعال مذهبی شهر تشکیل می گردید.
ب) جریان مذهبی- انقل : اینان فعالیت خود را بر اساس مبنای یت قرار داده بود و در پیروزی از ت های مذهبی- قیام 15 داد به وجود آمد. در این جریان عمدتا نیروهای جوان و پرشور مذهبی فعالیت داشتند. با شروع انقلاب ی، نیروهای انقل - مذهبی مشهر همانند دیگر ا فعال شدند اما به دلیل عدم ارتباط قوی با ایی همچون قم، تهران و اصفهان که در مبارزه نقش محوری داشتند، در مبارزه خلل ایجاد می شد. در عین حال، حرکات انقل به صورت فعالیت های فرهنگی (ب ایی نمایشگاه کتاب) و نیز تظاهراتی که غالبا رنگ خشونت می گرفت و نیز تحصن و پخش اعلامیه انجام می شد.
ج) جریان قومی: از سال 1961(1340ش) در پس اوج گیری حرکت های ناسیونالیستی و استقلال طلبانه جهان سوم به خصوص به توجه به نهضتی که جمال عبدالناصر در مصر ی آن را بر عهده داشت، در برخی کشورهای عربی خاورمیانه تشکل هایی مبتنی بر ناصریسم شکل گرفت. از آن جمله تشکلی که مدتی بعد با نام (جبهه حریر) (جبهه بخش) خوزستان ایجاد گردید، که البته این یکی در اصول به حزب بعث گرایش نشان می داد.
در شرایطی که از سرکوب حرکت شیخ خزعل در خوزستان سالها می گذشت، تاسیس سازمانی که اتکایش بر قومیت عربی بود، آن هم با اشعارهای مترقی و با اتخاذ مشی مبارزه با رژیم وابسته شاه توانست در میان عده ای ازجوانان عرب پایگاهی پیدا کند.
این سازمان را عراق در شرایط خاص بین المللی و منطقه ای ایجاد کرد و بزودی آن را از شکل یک حریان مبارزاتی و پیشرو خارح کرد و به گروهی مزدور مبدل ساخت که ی شد برای اجرای سیاست ها و مطامع رژیم عراق، از این رو وقتی ساواک موفق به قلع و قمع آن گردید، ماجرا به عنوان جنگ قدرت دو نیروی ضد انقل که به نفع یک طرفه خاتمه یافته است، پایان پذیرفت و این سازمان نتوانست موجد یک حرکت اصیل باشد. پس از دستگیری و برخی سران جبهه، سایرین متواری شدند و در کشورهای لیبی، و عراق مراکزی برای ادامه فعالیت ایجاد د. رژیم عراق که پس از حاکمیت حزب بعث، آشکارا از خود تمایل به منطقه بسیاربا ارزش نظامی، و اقتصادی خوزستان را نشان می داد. از این گروه به عنوان یک سرویس اطلاعاتی که به تحرکات - تبلیغاتی و یا به اقدامات ابکارانه نیز دست می زد، استفاده می کرد. پس از توافق سال 1975 الجزایر، رژیم بعث تعدادی از عناصر جبهه را به رژیم شاه تحویل داد که برخی شدند و برخی به زندانهانی طولانی مدت محکوم گردیدند. با این وجود، عراق همچنان برای حفظ و بقای چنین گروهی تلاش می کرد تا در موقع مقتضی از آن استفاده کند. سقوط رژیم شاهنشاهی و پیروزی انقلاب ی و نابسامانی اوضاع در اوایل انقلاب، سران رژیم عراق را ترغیب کرد که مطامع خود را مجددا مطرح سازند و حرکات قومی و محلی جدیدی را علیه ایران سازماندهی و تدارک کنند. از این رو دو ماه پس از سقوط رژیم شاهنشاهی، مراکزی را تحت عنوان (دفاتر جبهه بخش خوزستان) در بصره و العماره گشود و اقدام به عضوگیری کرد. بنابراین شرایط مناسب برای تشکیل و تقویت یک جبهه ضد انقل با محور قومیت ایجاد شد. صف بندی و جبهه بندی این گروه در یکی از بحران های ، به اولین درگیری انقلاب ی و بعث عراق شکل داد. در این درگیری رژیم بعثی عراق در پوشش دفاع از قومیت عربی، تا مدتی مشهر را در معرض تخت و تاز قرار داد و تحرکاتی از جمله انفجار و ابکاری و نیروهای نظامی در مرزها ، انجام داد که در نهایت حاصلی نداشت.
پس از فرو نشستن بحران ناشی از تحرکات (خلق عرب) در مشهر و ش ت رژیم بعثی در استفاده از حضور - نظامی گروههای وابسته، دوران دیگری آغاز گردید که دوران آمادگی عراق برای ورود به یک جنگ تمام عیار نظامی برای تحقق اه خود بود.
مشهر در آستانه تهاجم عراق
از اوا شهریور 1359 هر چند مشهر هنوز زیر آتش قرار نگرفته بود، اما اوضاع شهر متشنج بود. هر چه آ شهریور نزدیک تر می شد، بر وخامت اوضاع شهر افزوده می گردید. با تشدید درگیری در پاسگاه های مرزی، اروند رود و پایگاه نیروی دریایی، صدای انفجارهای مکرر، مردم شهر را که نمی خواستند جنگ را باور کنند، در تشویش فرو می برد. اصولا برای مردم شهر، قابل تصور نبود که عراق بخواهد در خاک ایران دست ره پیشروی بزند و همه معتقد بودند در این صورت حتما ش ت می خورد، به همین دلیل آن عده که در صدد ترک شهر برمی آمدند مورد تمس قرار می گرفتند.
نه تنها مردم مشهر نسبت به آغاز جنگ ناباور بوده اند، بلکه مسئولین شهر نیز از این نظر غافلگیر شده اند. نمونه اش گمرک مشهر است که برای جلوگیری و کاهش زیان های اقتصادی ، پیشگیری لازم در مورد آن عمل نیامد. بندر مشهر که با توجه به تسهیلاتش بزرگترین بندر تجاری کشور محسوب می شد، با حدود دوازده انبار بزرگ که هر یک ظرفیت بار چندین کشتی را داشت، مملو از کالاهای صنعتی، ماشین آلات سنگین و سبک، اتومییل، دارو، لوازم خانگی، مواد اولیه قطعات کارخانجات، وسائل و تجهیزات نظامی و غیره بود. وقتی که احتمال هجوم عراق به طور جدی احساس شد، در شورای تامین شهر طی چند جلسه این موضوع بررسی شد و بر اساس تصمیم حاصله و با توجه به وجود کالاهای بسیار که امکان تخلیه فوری آنها بود، کالاها درجه بندی شدند و اجناسی که ح آتش زایی داشتند، در اولویت و کالاهایی که اهمیت اقتصادی داشتند، در مرحله بعد قرار گرفتند که عملا تنها همان کالاهای آتش زا خارج گردیدند و فرصت تخلیه مابقی فراهم نشد.
در هفته آ شهریور با گسترش در گیری های مرزی، مشکل دیگری بوجود آمد که بر اوضاع متشنج افزود. به علت آتش دشمن که علاوه بر پاسگاه ها، روستاهای مرزی مشهر را نیز در بر می گرفت،با در معرض خم ، توپ و آ ی جی نیروهای عراق قرار گرفتن خانه های گلی روستائیان مناطق شلمچه، خین، مومنی و دیگر نقاط مرزی مشهر و آسیب دیدن عده ای از مردم فقیر و عرب زبان منطقه،روستائیان از بزرگ و مرد و زن با احشام خود به سوی مشهر سرازیر شدند. نبودن جای مناسب برای آنها، شهر را دچار مشکل جدیدی کرد. روستائیان جنگ زده در شهر سرگردان یا در مساجد کرده بودند.
از سوی دیگر، تلاش بازماندگاه گروه های موسوم به خلق عرب نیز از عوامل افزایش تشنج بود. در این شرایط ، نتیجه اغت داخلی این بود که بخشی از نیروهای و بسیج درگیر مسأله امنیت داخلی شوند و نتوانند در کنار دیگر نیروهای فعال در مرز حاضر شوند. در این میان، مشهر به فرماندهی محمد علی جهان آرا، از نقاط اتکاء مردم و از کانون های آرامش دهنده شهر محسوب می شد. مشهر نیز در این شرایط هم در مقابله با ضد انقلاب و هم نسبت به حفاظت از مرزها نقش حساس و بار سنگینی بر دوش داشت، هر چند که فاقد سلاح و تجهیزات نظامی کافی بود.
در پی افزایش درگیری های مرزی و با توجه به وضع آشفته مرز و نیز اغت ات داخلی مشهر، در اردیبهشت 1359، تشکیلاتی تحت عنوان (( اروند)) به وجود آمد تا نیروهای نظامی و انتظامی را هماهنگ نموده، تصمیم مشخصی در ارتباط با مسائل مرزی و ضد انقلاب اتخاذ کند. این ستاد از نمایندگان نیروهای نظامی ، انتظامی، استانداری و ...... تشکیل شده بود و مسئولیت آن را فرمانده تیپ یک لشکر 92 زرهی اهواز (سرهنگ عزیز مرادی) به عهده داشت که تا بیستم تیر ماه در این سمت باقی بود و از آ ین وضعیت نیروها، امکانات و موقعیت مرز، اطلاعات کافی ب کرد و با کشف کودتای نوژه، او که از مهره های اصلی کودتا و ی شاخه کودتا در خوزستان بود، با قایق از اروند رود عبورکرد و به عراق گریخت. به این ترتیب مشهر در شرایطی مورد هجوم قرار گرفت که آمادگی دفاع در مقابل حجم گسترده ماشین جنگی عراق را نداشت. نه نیروی کافی و کارآمدی بود که کمبود امکانات را جبران کند، نه امکانات و نجهیزات مناسبی که در اختیار اندک نیروی م ع قرار گیرد و نه فرمانده توانایی از این حداقل توان، حداکثر بهره را برگیرد. برع ، عراق با توجه به برنامه ریزیهای طولانی و اقدامات گسترده، از آمادگی نظامی مناسبی برخورداربود. یگانها و نیروهای عمل کننده اش با انجام مانورهای متوالی و فشرده، آمادگی لازم را ب کرده بودند و تجهیزات و امکانات گسترده ای در اختیار داشتند و عراق با اقدامات وسیع ی، زمین مناطق عملیاتی و معابر وصولی را برای عبور ستون های نظامی آماده کرده و امکان پشتیبانی از یک جنگ گسترده و سریع را مهیا ساخته بود. علاوه بر این با استفاده از شیوه های رایج اطلاعاتی و شناسایی، اطلاعات لازم از استعداد و گسترش نیروهای نظامی ، وضعیت زمین و عوارض آن را به دست آورده بود و با کمک سران فراری کشوری و لشکری شاه و همکاری اطلاعات کشورهای غربی و منطقه اطلاعات نظامی، و اقتصادی خود را در مورد ایران افزایش داده بود. عراق به خصوص از مدتها قبل تحرکات، اقدامات و عملیات متعددی را در مناطق مرزی انجام داده بود و با جزیی ترین واکنش های خودی در مقابل انواع تحرکات عراق آشنا بود و ارزی دقیق از اوضاع داشت. با نزدیک شدن زمان هجوم، به خصوص در روزهای پایانی شهریور، سیل یگان های عراق با سرعت در مواضع از قبل تعیین شده، مستقر شدند .
مشهر
بعد از ظهر روز دوشنبه 31 شهریور ماه 1359، ناگهان بارانی از آتش بر مشهر با گرفت و شهر را غرق در آتش و دود ساخت. برای اغلب مردم بروز چنین وضعی قابل تصور نبود. در واقع پس از حملات هوایی عراق بر فرودگاههای ایران در بعد از ظهر روز 31/6/59، یگانهای زمینی عراق یت خود را شروع د. دشمن با شناسایی قبلی از میزان توان و نیروهای مستقر در پاسگاه ها و مرز و اطلاع از نقاط ضعف خودی، اقدام به هجوم کردو قبل از حرکت، اجرای آتش روی پاسگاه های مرزی و جاده های اصلی را تشدید نمود و علاوه بر اجرای آتش توپخانه، تانک ها و خم اندازها ، جاده مشهر- اهواز، پاسگاه کیلومتر25 و پاسگاه شلمچه را زیر بمباران هوایی خود گرفت. عراق ابتدا سعی کرد عقبه اصلی مشهر یعنی جاده مشهر- اهواز را تهدید کند و امکان مقاومت نیروهای مستقر در مرز و پاسگاه های مرزی را خنثی سازد.
طبق طرحی که از قبل مورد توافق مسئولین اتاق جنگ مشهر قرار گرفته بود، در صورت حمله عراق، وظیفه دفاع از مرزها را و ژاندارمری به عهده داشته و در صورت پیشروی دشمن و عبور از مرز شلمچه و رسیدن به دروازه های شهر، برادران به همراه مردم،دفاع از شهر را به عهده گیرند. البته نیروهای با وجود قلت تعداد نسبت به حجم یت هایشان و نداشتن سلاح مناسب، از مدت ها قبل از هجوم سراسری، در قسمت هایی از مرز مستقر شده بودند و البته درآغاز هجوم عراق، تنها سلاحشان آ ی جی 7،تیربارژ-3 و تفنگ ام-یک بود. با توجه به کمبود امکانات و ضعف فرماندهی پاسگاه ها و پایگاه های مرزی که حتی از این حداقل امکانات استفاده لازم صورت نگرفت، در طول 45 کیلومتر مرز مورد هجوم دشمن در منطقه مشهر، پاسگاه ها به تدریج سقوط کرده یا تخلیه شدند. در سومین روز تهاجم عراق (2/7/59) هشدارها نسبت به سقوط مشهر افزایش یافته، درخواست کمک می شد. به این ترتیب مشهر رفته رفته شکل نظامی به خود گرفت تا آماده یک مقاومت حماسی و سرنوشت ساز شود. در روز 2/8/59 نتیجه سه روز هجوم دشمن، شهادت 480 غیر نظامی زن و مرد و کودک، مجروح شدن بسیاری از مردم و ویرانی ساختمان ها بود. بسیاری از انبارها و فروشگاه ها و غیره ط حریق شدند. اغلب ادارات بدون تخلیه امکانات و اسناد، تعطیل شده، هر چند گاه یکی از آنها دستخوش دشمن می شود. فرمانداری، شهرداری، آتش نشانی، اداره آب، برق و مخابرات از جمله ارگان هایی بودند که بی وقفه تلاش برای انجام اقدامات ضروری و امداد رسانی می د. ترک شهر توسط خوانواده ها و انی که توان مقابله نداشتند، ادامه یافت اما عده بسیاری هم تصمیم به دفاع گرفته به ندای (ره) لبیک گفتند. اینان جوانان جزب الهی مشهر بودند که بسیاری از اقشار مردم ، آنها را همراهی می د. اما آنچه به این سرزمین قداست خاصی بخشید، حضور تازه واردینی بود که به محض شنیدن خبر دشمن برای اجرای وظیفه الهی ، خود را به میعادگاه رساندند. به این ترتیب، رژیم عراق که قصد داشت سه روزه خوزستان را کند و به سرعت به اه خود برسد و افسران عراقی پیش بینی کرده بودند که مشهر را ظرف چند ساعت تصرف کنند، با گذشت شش روز از آغاز هجوم و به کارگیری بخش اعظم عراق، نه تنها در استان خوزستان موفقیتی ب نکرده است، بلکه پشت دروازه های مشهر مجبور به توقف شده است. لذا با ش ت طرح اولیه رژیم عراق (طرح پیروزی برق آسا) در جنگ علیه که با از جان گذشتگی رزمندگان و بسیاری از مردم نقاط مرزی، به خصوص مردم مشهر که سد محکمی در مقابل هجوم گسترده عراق ایجاد د، حاصل شد، رژیم عراق در هفتمین روز جنگ هماهنگ با پشتیبانان جهانی¬اش در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد آتش بس دارد که از سوی ایران رد شد.
در این اوضاع که یک هفته از هجوم سراسری عراق به ایران می¬گذشت، عالیت ستون پنجم دشمن ضد انقلاب آشنا به منطقه در همکاری با پشتیبانی همچون انتقال مجروحین، باز راه بر آمبولانس¬هاف امداد اولیه و غیره به جمع¬آوری سلاح، مهمات و اطلاعات می¬پرداختند مشکلات اصلی دشمن در این مرحله برای ورود به داخل مشهر چند علت اساسی داشت:
1. عدم شناخت دقیق از اوضاع داخل شهر.
2. حضور رزمندگان در داخل شهر و مشکلات اشی از مقاومت آنان و نیز هراس دشمن از جنگ شهری.
3. خالی شدن پشت سریگان¬ها، در صورت ورود به داخل شهر و نیز احتمال تفرقه یگان¬ها از یکدیگر.
4. ویژگی اصلی این مرحله از تهاجم، استفاده دشمن از آتش پشتیبانی پر حجم، همزمان با آغاز حمله در 16/7/1359 بود. اجرای آتش سنگین، خسارت فراوانی را بر مشهر وارد کرد و ستون¬های عظیم دود حاصل از آتش¬سوزی¬های متعدد، آسمان شهر را سیاه نمودند. طی این مرحله و نیروهای دشمن ضمن پیشروی در داخل بندر، به مراکز شهر نیز نزدیک شده و ساختمان¬های پیش ساخته را به تصرف در آوردند اما جاده مشهر – اهواز همچنان در تصرف نیروهای خودی قرار داشت.
عراقی تا 19 مهر همچنان در مدخل مشهر و حوالی آن درگیر بودند گرچه مقاومت در داخل مشهر نیروهای عراقی را با تلفات زیاد و کندی در پیشروی روبه¬رو ساختف ولی در عین حالف عدم تقویت نیروهای خودی و نبودن آتش پشتیبانی و غیره موجب گردید که دشمن به هنگام عبور از رودخانه کارون خود را از تهدید قوای در امان دانسته و با اطمینان کامل از رودخانه عبور 1359، از مقاومت بندر و پلیس راه کاسته شد و پادگان دژ نیز به طور کامل سقوط کرد. این در واقع مقدمه کنترل کامل دشمن بر منطقه شمال پلیس راه و جاده کمربندی بود.
لازم به ذکر است که م عین شهر برای مقاومت با دشواری¬های بسیاری مواجه بودند. به نیروهای داخل شهر نه تنها اضافه نمی¬شد، بلکه با شهادت و مجروح شدن نیروهای موجود، هر لحظه از تعداد آن¬ها کاسته می¬شد. در این وضعیت، هرچند ادامه مقاومت بسیار دشوار بود اما ترک شهر برای حماسه آفرینانش دشوارتر به نظر می¬رسید، به همین خاطر مقاومت قدم به قدم سلحشوران مسلمان ادامه یافت تا روز 24 مهرماه که مشهر، شهر خون شد و «خونین شهر» نام گرفت. اخباری که از داخل به خارج شهر منتقل می¬شد، همگی حکایت از وضعیت بحرانی و سقوط قریب الوقوع شهر داشت.
در دوم 1359، دشمن با قوای بسیاری اقدام به پیشروی کرد و علی رغم خالی شدن مسجد جامع از م عین مشهر، عظمت و نقش بی¬نظیر این میعادگاه در مقاومت و دفاع طولانی مشهر مانع دشمن به آن می¬گردید. پل مشهر نیز متعاقب وضعیت جدیدف به طور کامل مسدود گردید. از این پس، نه تنها ورود به داخل شهر امکان¬پذیر نبود، بلکه راه وج از شهر نیز مسدود شده بود. در این اوضاع، نیروها با اسفتاده از بلم و با عبور از زیر جداره¬های پل مشهر، تردد می¬ د. با مسدود شدن پل، فرماندهی دشمن، روز دوم آبان را روز مشهر اعلام کرد و این در حالی بود که هنوز مقاومت نیروها ادامه داشت و دشمن توانسته الوقوع بود. بر این اساس، دستور عقب نشینی به نیروهای خودی صادر شد و مجروحین برای انتقال به منطقه امن و دور از دسترس دشمن، به ساحل رودخانه کارون منتقل شدند. بدین ترتیب م عین مشهر تا آ ین لحظات با دشمن جنگیدند و با مقاومت، ایثار و جانفشانی خود، حدیثی حماسی و انقل و در عین حال غم انگیز و مظلومانه را رقم زدند و تاریخی پر افتخار و درخشان از خود بر جای نهادند.
دشمن بعثی که در ابتدا تصر مشهر را بسیار ساده و در دسترس پنداشته و بر همین اساس تنها دو گردان از نیروی مخصوص را جهت اجرای یت و تصرف مشهر اختصاص داده بود، عملا مجبور شد که به منظور مقابله با م عین سلحشور و مظلوم مشهر، بیش از دو لشگر را طی سی و چهار روز به کار گیرد.
عملیات برای آزاد سازی مشهر
از زمان و سرانجام زمین گیر شدن دشمن در مناطق ی تا آغاز تهاجم گسترده رزمندگان که به آزادسازی مناطق ی منتهی شد. یک سال و نیم طول کشید. طی این مدت، اساسا تداوم حضور نیروهای فاقد قابلیت و توانایی لازم برای انهدام و بیرون راندن آنها از مناطق متصرفه می¬باشند. ضمن این که طی این مدت تحرک چشمگیری که منجر به آزادسازی این مناطق بشود، صورت نگرفت و همین امر در شکل¬گیری ذهنیت دشمن موثر بود. علاوه بر این، امیدواری دشمن به تحولاتی که در جبهه داخلی (جبهه ضد انقلاب) صورت می¬گرفتف منجر به این باور و تلقی شده بود که تاثیرات ناشی از بی¬ثباتی داخلی، به هیچ وجه امکان سازماندهی مناسب نظامی را برای فراهم نخواهد کرد. ضمن این که عراقی¬ها تمایل به همکاری با گروه¬های ضد انقلاب داخلی را رسما اعلام د.
در این وضعیت به یکباره وضعیت حاکم بر جبهه¬های نبرد را دگرگون ساخت و با بیرون راندن دشمن از مناطق ی، توازن _ نظامی را به سود خود تغییر داد. این امر ناشی از چند مسئله بود.
اول. فضای ناشی از تشنج و منازعات در جامعه امکان توجه و پرداختن به امور معنوی را ضعیف و کم رنگ کرده بود لذا با پیدایش اوضاع جدید و به موازات حذف منافقین و لیبرال¬ها از صحنه کشور و متقابلا اقداماتی که منافقین با ترور مسولان و مردم آغاز د، زمینه حضور مجدد مردم در صحنه کشور فراهم شد. آغاز روند تامین ثبات در کشور و معنویت برخاسته از اوضاع جدید، در عمل امکان افزایش حضور نیروهای مردمی در جبهه¬های جنگ را فراهم ساخت و فرهنگ معنوی موجود در جبهه¬های جنگ و پیروزی¬های نظامی، بر گسترش دامنه تحولات روحی در مردم افزود. تاثیرات ناشی از تحول روحی مردم به افزایش حضور آن¬ها در جبهه¬های جنگ انجامید و وضعیت جدیدی را در میدان¬های رزم به وجود آورد. پیش از این، در زمان فرماندهی بنی¬صدر بر قوای مسلح، پاسداران از تجهیزات و امکانات و توجه اندکی برخوردار بود و مورد بی¬مهری بسیاری قرار داشت لیکن با تغییر اوضاع، پاسداران توانست قوای خود را افزایش داده و ظرفیت به کارگیری متمرکز نیورهای مردمی را ایجاد کرده و از این عامل اساسی در جهت پیشبرد اه نظامی استفاده کند به نحوی که ظرف مدت کوتاهی، توانست چهار تیپ سازمانی تشکیل دهد که هر کدام دارای 8 تا 12 گردان عملیاتی بودند. همچنین در پی حذف بنی¬صدر، مقدمات همکاری جدی نیروهای نظامی ( و ) فراهم شد و عملیات ثامن الائمه که در نتیجه این همکاری و با تلاش شهیدان کلاهدوز و نامجو طراحی شد، پس از تصویب رییس شورای عالی دفاع به اجرا درآمد. در پی نتایج حاصله از این عملیات، همکاری دو سازمان ( و ) به همراه ترکیب جدیدی از تلفیق نیروها و اتخاذ استراتژی عملیاتی و تاکتیک¬های رزمی نوین آغاز شد. همکاری¬های متقابل و در جوی سرشار از تفاهم، به رفع بسیاری از توهمات و تبلیغات سوء گذشته انجامید. فضای مناسبی که در این برهه از انقلاب و جنگ حاصل شد، به گسترش ابتکار و خلاقیت در صحنه¬های جنگ منجر گردید. دو عملیات (فرماندهی کل قوا) و (ثامن الائمه) باورهای غلط دشمن درباره توان رزمندگان را در هم ریخت و امنیت خاطر دشمن را که مدت¬ها بدون دغدغه در قسمت بزرگی از مناطق ی مستقر شده بود، سلب کرد، ضمن اینکه موجب نمایان شدن هرچه بیشتر آسیب¬پذیری دشمن نیز گردید. عملیات طریق القدس دو ماه پس از عملیات ثامن الائمه طراحی و اجرا شد که دشمن را مجبور به پذیرش واقعیات جدید کرد. علاوه بر این، عملیات فتح المبین در تاریخ 2/1/61 نیز ش ت¬های دیگری بر دشمن وارد کرد.
به این ترتیب به موازات ب پیروزی نظامی در جبهه¬های نبرد که از نیمه دوم سال 1360 آغاز شد و با عملیات فتح المبین به اوج رسید، موقعیت _ نظامی کشور در سال 1361 در وضعیت نوینی قرار گرفت. اجرای سلسله عملیات آفندی علیه دشمن که شامل «ثامن الائمه» در منطق شرق رودخانه کارون. «طریق القدس» در غرب منطقه اهواز و «فتح المبین» در منطقه عمومی شوش در غرب جاده مشک – اهواز می¬شد، نتایج مهمی به بار می¬آورد. این نتایج که عملا زمینه انتخاب منطقه عملیاتی غرب کارون را برای آزاد سازی مشهر فراهم کرد، عبارت بودند از
1- انهدام بخش قابل توجهی از نیروی زمینی دشمن
2- آزاد سازی بخش مهمی از مناطق ی در جنوب کشور
3- آزاد سازی نیروهای پرافندی خودی در مناطق ی
4- افزایش توانایی، توانایی طرح ریزی و عملیاتی رزمندگان
براین¬اساس، انتخاب منطقه عمومی غرب رودخانه کارون برای آزادسازی مشهر و مراکز مهم و حیاتی آن، طی یک روند تکاملی صورت پذیرفت.
مناطق اطراف مشهر برای فرماندهان نظامی عراق از اهمّیّت ویژه ای برخوردار بود زیرا پ ند از این منطقه بر دشمن، در مقایسه با سایر مناطق ی از اهمّیّت بیشتری برخوردار بود و علاوه بر این که ادامه مشهر، دشمن را از یک موضع قوی در روند مذاکرات صلح برخوردار می¬کرد، متقابلا از دست دادن مشهر نیز در واقع به مثابه ش ته شدن تنها سد دفاعی بصره، دومین شهر مهم عراق پس از بغداد و در معرض تهدید جدی قرار گرفتن آن شهر بود و لذا این دو مسئله با یکدیگر پیوند خورده بودند. به این ترتیب دشمن مصمم بود که با چنگ و دندان و به هرشکل ممکن منطقه را در خود نگه دارد.
عملیات آزادسازی مشهر، عملیات «بیت المقدس» بود که بلافاصله پس از اتمام عملیات فتح المبین، در تاریخ 10/1/61 جلسه مشترکی با حضور فرماندهان و تشکیل شد و به کلیه یگان¬ها ابلاغ گردید که طی دو هفته بازسازی یگان¬ها و طرح¬ریزی عملیات را انجام داده و نتیجه را اعلام نمایند. اه این عملیات عبارت بودند از:
1- انهدام نیروی دشمن حداقل با استعدادی بیش از دو لشکر
2- آزاد سازی ای مشهر، هویزه و پادگان حمید
3- آزاد سازی حدود 6000 کیلومتر مربع از سرزمین¬های ی با بیرون راندن نیروهای دشمن
به دنبال 25 روز تلاش پیگیر و مداوم برای آماده سازی مقدمات عملیات بیت¬المقدس، سرانجام با آغاز اردیبهشت 1361، قرارگاه¬ها و یگان¬ها آ ین جلسات بررسی مانور عملیات را برگزار د. امکانات مورد نیاز عملیات از جمله پل، ماشین آلات ی، تانک، نفربر و غیره به تدریج نیز با حجم تردد چشمگیری به مناطق سرازیر شد. دشمن که از مدت¬ها قبل تهاجم رزمندگان برای آزادسازی مشهر را پیش¬بینی می¬کرد، به انتظار عملیات این مجاهدان جان بر کف نشسته بود. هاب و شور و نشاط زاید الوصفی سراپای وجود نیروهای رزمنده را فراگرفته بود. به ویژه باقی مانده رزمندگانی برای آزادسازی مشهر را پیش¬بینی می¬کرد، به انتظار عملیات این مجاهدان جان بر کف نشسته بود. هاب و شور و نشاط زایدالوصفی سراپای وجود نیروهای رزمنده را فرا گرفته بود. به ویژه باقی مانده رزمندگانی که با تهاجم سبعانه دشمن به مشهرف به مقابله با آن برخاستند و طی قریب 35 روز نبرد و مقاومت مظلومانهف بسیاری از طرح¬های دشمن را به ش ت کشاندند، اکنون در یگان¬های به نفوذ در مشهر فرماندهی شده و در آرزوی ورود به مشهر، به مقابله با آن برخاستند و طی قریب 35 روز نبرد و مقاومت مظلومانه، بسیاری از طرح¬های دشمن را به ش ت کشاندندف اکنون در یگان¬های به نفوذ در مشهر فرماندهی شده و در آرزوی ورود به مشهر، برای آغاز عملیات لحظه شماری می- د. شه¬های اعتقادی و فرهنگی حاکم بر فرماندهان عملیاتی موجب شده بود تا سیزدهم ماه رجب، روز میلاد مولای متقیان علی(ع) به عنوان روز شروع عملیات انتخاب شود. به همین منظور رمز مقدس یا علی بن طالب(ع) نیز برای عملیات انتخاب گردید. انجام موفق عملیات بیت المقدس، رزمندگان در تاریخ 3/3/1361 برخلاف تصور دشمن که از دروازه¬های شرقی و شمالی و جنوبی در کمین آن¬ها بود. از دروازه¬های غربی (از همان جایی که دشمن وارد مشهر شده بود)، شهر را آزاد و نیروهای دشمن را منهدم د و بسیاری از آنان را به اسارت در آوردند. بدین ترتیب، مشهر که پس از 34 روز مقاومت در برابر دشمن سقوط کرده بود، بعد از 575 روز ، ظرف کمتر از 48 ساعت آزاد و به طور کامل از لوث وجود گران پا ازی شد، شکر را در مسجد جامع مشهر به جای آوردند. اعلام خبر آزادسازی مشهر در ساعت 14 از صدای ایران، امت حزب الله را که مدت¬ها در آرزوی چنین لحظه¬ای بودند، مسرور ساخت و ای کشور غرق در شادی و سرور شدند. در پایان آن روز، مردم ایران با حضور در مساجد، شکر به جای آورده و با فرا رسیدن شب، به یمن پیروزی رزمندگان و غلبه حق بر باطل، بر پشت بام¬ها صدای الله اکبر سردادند. فتح مشهر به منزله بزرگترین پیروزی نظامی _ در جنگ تلقی شده و در مقابل، دشمن و حامیان ( ، شوروی، اروپا و کشورهای عرب منطقه) نیز بزرگترین ضربه – نظامی را متحمل شدند. در مجموع طی چهار مرحله عملیات بیت¬المقدس، 19000 نفر از نیروهای دشمن به اسارت در آمدند و بالغ بر 16000 نفر کشته و زخمی شدند.
بازتاب آزاد سازی مشهر
بسیاری از کارشناسان نظامی و تحلیل گران رسانه¬های خارجی، همانند نیروهای عراقی، در برابر سرعت عمل ویژگی¬های عملیاتی رزمندگان به هنگام فتح مشهر، غافلگیر، مبهوت و شگفت زده شدند. معظل اصلی اینان علاوه بر عدم باور به توانایی¬های رزمندگان ، بیشتر ناشی از عدم پذیرش باطنی موقعیت برتر _ نظامی ایران بود که با فتح مشهر و نتایج ناشی از آن در سطح منطقه خلیج فارس و خاورمیانه حاصل می¬شد. چنانکه در پی شروع عملیات بیت المقدس، همگی، پیشروی رزمندگان و در هم ش تن استحکامات را همراه با تردید و ناباوری مطرح می¬ د.
روی هم رفته فتح مشهر سه پیامد عمده داشت:در عملیات رمضان ایران تلاش کرد سطح خود را بیش از گذشته بالا ببرد. به همین دلیل بود که طرح ریزی این حمله از بعد نظامی خیلی بزرگ تر از عملیات های گذشته بود و ایران سعی داشت با پیشروی در خاک عراق یک استراتژی جدیدی را از خود نشان دهد.

این استراتژی بیانگر آن بود که ایران صرفا به یک آتش بس و یا صلح یک جانبه از طرف عراق تن نخواهد داد و آنگونه می جنگد که حرف آ را زده و بتواند حق خود را از قلدرهای جهانی باز پس گیرد.

شهید سپهبد شهید علی صیاد در کتاب «ناگفته های جنگ» پیرامون جمع بندی عملیات رمضان می‌گوید:

                                                      ***

«.. در تحلیل عملیات رمضان، از یک طرف می‌توانیم بگوئیم نبردی پیروزمندانه بود، به خاطر این که دشمن را در هم ش تیم و به آن تلفات وارد کردیم. البته به خودمان هم یک مقدار تلفات وارد شده بود. از یک طرف، می‌توانیم بگوئیم پیروز نبود، چون هدف ما این نبود.

در عملیات رمضان هدف مان این بود که به «کانال پرورش ماهی» برسیم، از نهر کتیبان عبور کنیم، یک محور برود و به طرف نشوه – بصره، یک محور به طرف «تنومه» که این باعث می‌شد منطقه‌ی کوشک و طلائیه به نشوه و به طرف جنوب تا پل بصره به ما درآید. شاید حدود 4 هزار کیلومتر مربع مساحت آن بود. نفوذمان هم به بصره، قابل پیش بینی بود. البته این طرف شط‌ العرب بودیم و بخشی از بصره که این طرف بود، به در می‌آمد. بستگی داشت با چه سرعتی برویم و از پل بصره عبور کنیم و برویم توی شهر که در آن صورت، دیگر جنگ ح منظم خودش را از دست می‌داد و تبدیل به جنگ شهری می‌شد.

اما در پایان روز 8 مرداد ماه 1361 عملیات متوقف شد و به پایان رسید. جای تجزیه و تحلیل آن همین جاست. ما برای پیروزی بر دشمن هیچ چیز کم نداشتیم. روحیه بسیار بالا بود. امکانات‌مان نسبت به سابق افزایش پیدا کرده بود. دشمن در وضعیت اضطراب روحی شدیدی به سر می‌برد. در عمل هم که پیشروی کردیم. پیشروی ما یک پیشروی پیروزمندانه بود و رخنه‌ای به عرض 12 کیلومتر و عمق 15 کیلومتر یعنی رخنه‌ای قابل قبول و پیروز.

تحلیل ما دو گونه است: یک عده آنهایی هستند که صرفاً در بعد نظامی می‌گویند: اگر ی رزمی جهاد سازندگی آن خاکریز تامینی را زده بود، ما این کار را می‌کردیم. اگر به «قرارگاه نصر» (در امر جا به جایی از سمت چپ منطقه به سمت راست آن در فردای مرحله ی اول عملیات) زودتر کمک رسیده بود، ما می‌توانستیم آن رخنه را (در کنار کتیبان) نگه داریم.

(این گروه اول از تحلیل‌گران، کلاً) اگرهایی می‌گویند که بیشتر جنبه‌های تاکتیکی دارد. یک عده (دیگری از تحلیل گران) هم هستند که می‌گویند؛ نه، ما همه چیزمان را برای پیروزی آماده بود ولی توجه به خدا کمتر و توجه در جهت خود(مان) بیشتر شد. یادمان رفت که نصرت دهنده کیست و باید همان روحیه و توکلی که در عملیات «طریق القدس»، «فتح المبین» و «الی بیت المقدس» داشتیم، در این عملیات هم داشته باشیم.

یک عده دیگری هم (در تحلیل خودشان از دلایل ناکامی عملیات رمضان) دشمن را قوی می‌گیرند و می‌گویند: چون دشمن تا آنجایی که با ما جنگیده بود، در خاک ما بود، انگیزه‌ای برای دفاع نداشت. منتها در اینجا انگیزه داشت.

هر کدام از این تحلیل‌ها تا اندازه‌ای درست است، ولی چون نبرد و رزم ما مشخصاً یک رزم عقیدتی بود؛ یعنی بعد عقیده بر ما حاکم بوده، من شخصاً جزء آن دسته هستم که ضمن این که بعضی از ملاک‌های مطروحه در تحلیل آن دو بعد دیگر را قبول دارم، بعد اصلی را در این می‌بینم و می‌گویم اخلاص، توکل و توجه به خدا که در نبرد الی بیت المقدس داشتیم، از زمان حمله فتح‌المبین بیشتر نبود، ولی به اندازه‌ای بود که خدا به ما نصرت بدهد، ولی در اینجا (عملیات رمضان) کم آورده بودیم.

ح غرور به وجود آمده بود و البته یک مقدار هم و به طرف خود محوری رفتند. یعنی برای خودش می‌گفت: من هستم و برای خودش می‌گفت: من هستم، این دو تا «من» نمی‌گنجید. کمی «من» ها شروع شد. یعنی احساس موجودیت ارگانی در هر دو شکل گرفت. هیچ کدام زیر بار همدیگر نمی‌رفتند و خود به خود، باید یکی از آنها باقی می‌ماند و آن یکی می‌رفت. آن یکی می‌گفت تو برو برای خودت بجنگ، که معلوم بود ضعیف می‌شود. حالا هر کدام که می‌خواست باشد. اگر دوتاشان می‌خواستند باشند، باید مثل گذشته یک کاسه و ید واحده می‌شدند تا در مقابله با دشمن، محکم به او ضربه بزنیم.

مطلب دیگر؛ عملیات رمضان، اولین جایی بود که (پس از فتوحات عظیم گذشته) عقب نشینی را شروع کردیم. تا به آن موقع (طی جنگ) خیلی عقب نشینی نداشتیم. یعنی موردهای عقب نشینی خیلی کم بود. ولی اینجا، وقتی کمی فشار به رزمندگان آمد، بلافاصله عقب نشینی د و برگشتند به جای اول‌شان، به دشمن ضربه می‌زدند ولی بر می‌گشتند و اثری از این پیشروی باقی نمی‌ماند. عملیات رمضان، نقطه عطفی هم بود. هم می‌توانستیم به پیروزی نهایی برسیم چون من مطمئن هستم اگر موفق می‌شدیم به نشوه و تنومه برسیم و از کانال پرورش ماهی عبور کنیم، عمده قوانین دشمن در منطقه نابود می‌شدند. دیگر اتکایش را از دست می‌داد. اتکا به نفس را از دست می‌داد. نیروهای انقلاب در عراق قدرت پیدا می‌ د و حتی احتمال کودتا شدت می‌یافت. در نتیجه، از آن طرف هم کار شروع می‌شد. این طرف هم که ما بودیم.

یک راهش هم این بود که شد، یعنی به دوران توقف و به دوران گسترش نبرد به سراسر جبهه‌ها رسیدیم.

عملیات رمضان یکی از دلایلی بود که نبرد از منطقه‌ی خوزستان به طرف بالا رفت،.. منطقه پائین حساب بود، ولی عملیات از منطقه ی بصره رفت به طرف شمال و جنگ گسترش پیدا کرد. گسترش نبرد در سراسر جبهه هم یعنی تقسیم نیروها، دشمن از این فاکتور در اینجا ما از آزمایش خداوند ناکام درآمدیم و مسیر عملیات تغییر کرد. بعد از رمضان، مسیر عملیات تغییر کرد و به صورت دیگری درآمد. یعنی هر کدام از عملیات بعدی می‌توانست به یک جاهایی برسد، ولی چون ما به یک نقطه‌ی خاصی رسیده بودیم، عملیات هایمان کم عمق‌تر و نسبت به سابق کم اثرتر بود و دشمن هم از این عامل بهره‌برداری می‌کرد و فرصت داشت تا نقطه ضعف‌های ما را شناسایی کند.

حالا می‌رسیم به این سوال که چرا عملیات رمضان نقطه عطف در تعیین سرنوشت جنگ بود؟

طرحی که ما برای عملیات رمضان داشتیم، منطقه‌ی غرب کوشک تا شلمچه و شط العرب را در بر می‌گرفت. در این طرح، زمینه تداوم عملیات به آن طرف رودخانه نیز فراهم می شد. به دلیل اینکه اگر دشمن منهدم می شد، چیزی از واحدهای آن به عقب نمی‌رفت و در نتیجه راه برای پیشروی ما باز بود. در آن صورت، می‌توانستیم امتیاز عمده ‌ای از دشمن در دست داشته باشیم که این امتیاز، علاوه بر زمین‌ها و منطقه ی غرب کوشک و شلمچه، خود بصره نیز بود.

در غرب بصره، شطی هست، شط به نام شط بصره، این شط به «خور عبدالله» وصل می‌شود. از دیدگاه نظامی، پشت این شط جای خوبی برای دفاع است. وقتی که بصره سقوط می‌کرد، تمام زمین‌های شرق بصره هم سقوط می‌کرد، این امتیاز کمی نبود که به دست رزمندگان می‌افتاد. هر چند که در اه عامل کشورگشایی مدنظر نبود، ولی در صورت داشتن چنین امتیازی، ایران می‌توانست حق پایمال شده‌ی خود بر اثر دشمن و ضربه‌ای که به حکومت و مملکت و به مردم ما وارد شده بود، مطالبه کند.

ما در عملیات رمضان به یک هدف استراتژیک، یعنی بصره می رسیدیم. بصره را به عنوان یک هدف استراتژیک تلقی کرده بودیم. از نظر استراتژیک، دو هدف بیشتر مطرح نبود؛ یکی «بغداد» و دیگری بصره. در طرح‌ها و بررسی‌های به عمل آمده، به این نتیجه رسیدیم که به علت بعد مسافت و کمبود امکانات زرهی و عدم تحرک لازم، تئوری رسیدن به بغداد، شدنی نیست، ولی از آن اول، بصره به علت و اینکه در تیررس حملات ما بود، رسیدن به آن، طبیعی به نظر می‌رسید. به همین دلیل، می‌توانیم بگوئیم که «رمضان» یک عملیات تعیین کننده در سرنوشت جنگ بود؛ هم برای رفع دشمن و هم برای مجازات دشمن.»


. عدم شناخت دقیق از اوضاع داخل شهر.
2. حضور رزمندگان در داخل شهر و مشکلات اشی از مقاومت آنان و نیز هراس دشمن از جنگ شهری.
3. خالی شدن پشت سریگان¬ها، در صورت ورود به داخل شهر و نیز احتمال تفرقه یگان¬ها از یکدیگر.
4. ویژگی اصلی این مرحله از تهاجم، استفاده دشمن از آتش پشتیبانی پر حجم، همزمان با آغاز حمله در 16/7/1359 بود. اجرای آتش سنگین، خسارت فراوانی را بر مشهر وارد کرد و ستون¬های عظیم دود حاصل از آتش¬سوزی¬های متعدد، آسمان شهر را سیاه نمودند. طی این مرحله و نیروهای دشمن ضمن پیشروی در داخل بندر، به مراکز شهر نیز نزدیک شده و ساختمان¬های پیش ساخته را به تصرف در آوردند اما جاده مشهر – اهواز همچنان در تصرف نیروهای خودی قرار داشت.
عراقی تا 19 مهر همچنان در مدخل مشهر و حوالی آن درگیر بودند گرچه مقاومت در داخل مشهر نیروهای عراقی را با تلفات زیاد و کندی در پیشروی روبه¬رو ساختف ولی در عین حالف عدم تقویت نیروهای خودی و نبودن آتش پشتیبانی و غیره موجب گردید که دشمن به هنگام عبور از رودخانه کارون خود را از تهدید قوای در امان دانسته و با اطمینان کامل از رودخانه عبور 1359، از مقاومت بندر و پلیس راه کاسته شد و پادگان دژ نیز به طور کامل سقوط کرد. این در واقع مقدمه کنترل کامل دشمن بر منطقه شمال پلیس راه و جاده کمربندی بود.
لازم به ذکر است که م عین شهر برای مقاومت با دشواری¬های بسیاری مواجه بودند. به نیروهای داخل شهر نه تنها اضافه نمی¬شد، بلکه با شهادت و مجروح شدن نیروهای موجود، هر لحظه از تعداد آن¬ها کاسته می¬شد. در این وضعیت، هرچند ادامه مقاومت بسیار دشوار بود اما ترک شهر برای حماسه آفرینانش دشوارتر به نظر می¬رسید، به همین خاطر مقاومت قدم به قدم سلحشوران مسلمان ادامه یافت تا روز 24 مهرماه که مشهر، شهر خون شد و «خونین شهر» نام گرفت. اخباری که از داخل به خارج شهر منتقل می¬شد، همگی حکایت از وضعیت بحرانی و سقوط قریب الوقوع شهر داشت.
در دوم 1359، دشمن با قوای بسیاری اقدام به پیشروی کرد و علی رغم خالی شدن مسجد جامع از م عین مشهر، عظمت و نقش بی¬نظیر این میعادگاه در مقاومت و دفاع طولانی مشهر مانع دشمن به آن می¬گردید. پل مشهر نیز متعاقب وضعیت جدیدف به طور کامل مسدود گردید. از این پس، نه تنها ورود به داخل شهر امکان¬پذیر نبود، بلکه راه وج از شهر نیز مسدود شده بود. در این اوضاع، نیروها با اسفتاده از بلم و با عبور از زیر جداره¬های پل مشهر، تردد می¬ د. با مسدود شدن پل، فرماندهی دشمن، روز دوم آبان را روز مشهر اعلام کرد و این در حالی بود که هنوز مقاومت نیروها ادامه داشت و دشمن توانسته الوقوع بود. بر این اساس، دستور عقب نشینی به نیروهای خودی صادر شد و مجروحین برای انتقال به منطقه امن و دور از دسترس دشمن، به ساحل رودخانه کارون منتقل شدند. بدین ترتیب م عین مشهر تا آ ین لحظات با دشمن جنگیدند و با مقاومت، ایثار و جانفشانی خود، حدیثی حماسی و انقل و در عین حال غم انگیز و مظلومانه را رقم زدند و تاریخی پر افتخار و درخشان از خود بر جای نهادند.
دشمن بعثی که در ابتدا تصر مشهر را بسیار ساده و در دسترس پنداشته و بر همین اساس تنها دو گردان از نیروی مخصوص را جهت اجرای یت و تصرف مشهر اختصاص داده بود، عملا مجبور شد که به منظور مقابله با م عین سلحشور و مظلوم مشهر، بیش از دو لشگر را طی سی و چهار روز به کار گیرد.
عملیات برای آزاد سازی مشهر
از زمان و سرانجام زمین گیر شدن دشمن در مناطق ی تا آغاز تهاجم گسترده رزمندگان که به آزادسازی مناطق ی منتهی شد. یک سال و نیم طول کشید. طی این مدت، اساسا تداوم حضور نیروهای فاقد قابلیت و توانایی لازم برای انهدام و بیرون راندن آنها از مناطق متصرفه می¬باشند. ضمن این که طی این مدت تحرک چشمگیری که منجر به آزادسازی این مناطق بشود، صورت نگرفت و همین امر در شکل¬گیری ذهنیت دشمن موثر بود. علاوه بر این، امیدواری دشمن به تحولاتی که در جبهه داخلی (جبهه ضد انقلاب) صورت می¬گرفتف منجر به این باور و تلقی شده بود که تاثیرات ناشی از بی¬ثباتی داخلی، به هیچ وجه امکان سازماندهی مناسب نظامی را برای فراهم نخواهد کرد. ضمن این که عراقی¬ها تمایل به همکاری با گروه¬های ضد انقلاب داخلی را رسما اعلام د.
در این وضعیت به یکباره وضعیت حاکم بر جبهه¬های نبرد را دگرگون ساخت و با بیرون راندن دشمن از مناطق ی، توازن _ نظامی را به سود خود تغییر داد. این امر ناشی از چند مسئله بود.
اول. فضای ناشی از تشنج و منازعات در جامعه امکان توجه و پرداختن به امور معنوی را ضعیف و کم رنگ کرده بود لذا با پیدایش اوضاع جدید و به موازات حذف منافقین و لیبرال¬ها از صحنه کشور و متقابلا اقداماتی که منافقین با ترور مسولان و مردم آغاز د، زمینه حضور مجدد مردم در صحنه کشور فراهم شد. آغاز روند تامین ثبات در کشور و معنویت برخاسته از اوضاع جدید، در عمل امکان افزایش حضور نیروهای مردمی در جبهه¬های جنگ را فراهم ساخت و فرهنگ معنوی موجود در جبهه¬های جنگ و پیروزی¬های نظامی، بر گسترش دامنه تحولات روحی در مردم افزود. تاثیرات ناشی از تحول روحی مردم به افزایش حضور آن¬ها در جبهه¬های جنگ انجامید و وضعیت جدیدی را در میدان¬های رزم به وجود آورد. پیش از این، در زمان فرماندهی بنی¬صدر بر قوای مسلح، پاسداران از تجهیزات و امکانات و توجه اندکی برخوردار بود و مورد بی¬مهری بسیاری قرار داشت لیکن با تغییر اوضاع، پاسداران توانست قوای خود را افزایش داده و ظرفیت به کارگیری متمرکز نیورهای مردمی را ایجاد کرده و از این عامل اساسی در جهت پیشبرد اه نظامی استفاده کند به نحوی که ظرف مدت کوتاهی، توانست چهار تیپ سازمانی تشکیل دهد که هر کدام دارای 8 تا 12 گردان عملیاتی بودند. همچنین در پی حذف بنی¬صدر، مقدمات همکاری جدی نیروهای نظامی ( و ) فراهم شد و عملیات ثامن الائمه که در نتیجه این همکاری و با تلاش شهیدان کلاهدوز و نامجو طراحی شد، پس از تصویب رییس شورای عالی دفاع به اجرا درآمد. در پی نتایج حاصله از این عملیات، همکاری دو سازمان ( و ) به همراه ترکیب جدیدی از تلفیق نیروها و اتخاذ استراتژی عملیاتی و تاکتیک¬های رزمی نوین آغاز شد. همکاری¬های متقابل و در جوی سرشار از تفاهم، به رفع بسیاری از توهمات و تبلیغات سوء گذشته انجامید. فضای مناسبی که در این برهه از انقلاب و جنگ حاصل شد، به گسترش ابتکار و خلاقیت در صحنه¬های جنگ منجر گردید. دو عملیات (فرماندهی کل قوا) و (ثامن الائمه) باورهای غلط دشمن درباره توان رزمندگان را در هم ریخت و امنیت خاطر دشمن را که مدت¬ها بدون دغدغه در قسمت بزرگی از مناطق ی مستقر شده بود، سلب کرد، ضمن اینکه موجب نمایان شدن هرچه بیشتر آسیب¬پذیری دشمن نیز گردید. عملیات طریق القدس دو ماه پس از عملیات ثامن الائمه طراحی و اجرا شد که دشمن را مجبور به پذیرش واقعیات جدید کرد. علاوه بر این، عملیات فتح المبین در تاریخ 2/1/61 نیز ش ت¬های دیگری بر دشمن وارد کرد.
به این ترتیب به موازات ب پیروزی نظامی در جبهه¬های نبرد که از نیمه دوم سال 1360 آغاز شد و با عملیات فتح المبین به اوج رسید، موقعیت _ نظامی کشور در سال 1361 در وضعیت نوینی قرار گرفت. اجرای سلسله عملیات آفندی علیه دشمن که شامل «ثامن الائمه» در منطق شرق رودخانه کارون. «طریق القدس» در غرب منطقه اهواز و «فتح المبین» در منطقه عمومی شوش در غرب جاده مشک – اهواز می¬شد، نتایج مهمی به بار می¬آورد. این نتایج که عملا زمینه انتخاب منطقه عملیاتی غرب کارون را برای آزاد سازی مشهر فراهم کرد، عبارت بودند از
1- انهدام بخش قابل توجهی از نیروی زمینی دشمن
2- آزاد سازی بخش مهمی از مناطق ی در جنوب کشور
3- آزاد سازی نیروهای پرافندی خودی در مناطق ی
4- افزایش توانایی، توانایی طرح ریزی و عملیاتی رزمندگان
براین¬اساس، انتخاب منطقه عمومی غرب رودخانه کارون برای آزادسازی مشهر و مراکز مهم و حیاتی آن، طی یک روند تکاملی صورت پذیرفت.
مناطق اطراف مشهر برای فرماندهان نظامی عراق از اهمّیّت ویژه ای برخوردار بود زیرا پ ند از این منطقه بر دشمن، در مقایسه با سایر مناطق ی از اهمّیّت بیشتری برخوردار بود و علاوه بر این که ادامه مشهر، دشمن را از یک موضع قوی در روند مذاکرات صلح برخوردار می¬کرد، متقابلا از دست دادن مشهر نیز در واقع به مثابه ش ته شدن تنها سد دفاعی بصره، دومین شهر مهم عراق پس از بغداد و در معرض تهدید جدی قرار گرفتن آن شهر بود و لذا این دو مسئله با یکدیگر پیوند خورده بودند. به این ترتیب دشمن مصمم بود که با چنگ و دندان و به هرشکل ممکن منطقه را در خود نگه دارد.
عملیات آزادسازی مشهر، عملیات «بیت المقدس» بود که بلافاصله پس از اتمام عملیات فتح المبین، در تاریخ 10/1/61 جلسه مشترکی با حضور فرماندهان و تشکیل شد و به کلیه یگان¬ها ابلاغ گردید که طی دو هفته بازسازی یگان¬ها و طرح¬ریزی عملیات را انجام داده و نتیجه را اعلام نمایند. اه این عملیات عبارت بودند از:
1- انهدام نیروی دشمن حداقل با استعدادی بیش از دو لشکر
2- آزاد سازی ای مشهر، هویزه و پادگان حمید
3- آزاد سازی حدود 6000 کیلومتر مربع از سرزمین¬های ی با بیرون راندن نیروهای دشمن
به دنبال 25 روز تلاش پیگیر و مداوم برای آماده سازی مقدمات عملیات بیت¬المقدس، سرانجام با آغاز اردیبهشت 1361، قرارگاه¬ها و یگان¬ها آ ین جلسات بررسی مانور عملیات را برگزار د. امکانات مورد نیاز عملیات از جمله پل، ماشین آلات ی، تانک، نفربر و غیره به تدریج نیز با حجم تردد چشمگیری به مناطق سرازیر شد. دشمن که از مدت¬ها قبل تهاجم رزمندگان برای آزادسازی مشهر را پیش¬بینی می¬کرد، به انتظار عملیات این مجاهدان جان بر کف نشسته بود. هاب و شور و نشاط زاید الوصفی سراپای وجود نیروهای رزمنده را فراگرفته بود. به ویژه باقی مانده رزمندگانی برای آزادسازی مشهر را پیش¬بینی می¬کرد، به انتظار عملیات این مجاهدان جان بر کف نشسته بود. هاب و شور و نشاط زایدالوصفی سراپای وجود نیروهای رزمنده را فرا گرفته بود. به ویژه باقی مانده رزمندگانی که با تهاجم سبعانه دشمن به مشهرف به مقابله با آن برخاستند و طی قریب 35 روز نبرد و مقاومت مظلومانهف بسیاری از طرح¬های دشمن را به ش ت کشاندند، اکنون در یگان¬های به نفوذ در مشهر فرماندهی شده و در آرزوی ورود به مشهر، به مقابله با آن برخاستند و طی قریب 35 روز نبرد و مقاومت مظلومانه، بسیاری از طرح¬های دشمن را به ش ت کشاندندف اکنون در یگان¬های به نفوذ در مشهر فرماندهی شده و در آرزوی ورود به مشهر، برای آغاز عملیات لحظه شماری می- د. شه¬های اعتقادی و فرهنگی حاکم بر فرماندهان عملیاتی موجب شده بود تا سیزدهم ماه رجب، روز میلاد مولای متقیان علی(ع) به عنوان روز شروع عملیات انتخاب شود. به همین منظور رمز مقدس یا علی بن طالب(ع) نیز برای عملیات انتخاب گردید. انجام موفق عملیات بیت المقدس، رزمندگان در تاریخ 3/3/1361 برخلاف تصور دشمن که از دروازه¬های شرقی و شمالی و جنوبی در کمین آن¬ها بود. از دروازه¬های غربی (از همان جایی که دشمن وارد مشهر شده بود)، شهر را آزاد و نیروهای دشمن را منهدم د و بسیاری از آنان را به اسارت در آوردند. بدین ترتیب، مشهر که پس از 34 روز مقاومت در برابر دشمن سقوط کرده بود، بعد از 575 روز ، ظرف کمتر از 48 ساعت آزاد و به طور کامل از لوث وجود گران پا ازی شد، شکر را در مسجد جامع مشهر به جای آوردند. اعلام خبر آزادسازی مشهر در ساعت 14 از صدای ایران، امت حزب الله را که مدت¬ها در آرزوی چنین لحظه¬ای بودند، مسرور ساخت و ای کشور غرق در شادی و سرور شدند. در پایان آن روز، مردم ایران با حضور در مساجد، شکر به جای آورده و با فرا رسیدن شب، به یمن پیروزی رزمندگان و غلبه حق بر باطل، بر پشت بام¬ها صدای الله اکبر سردادند. فتح مشهر به منزله بزرگترین پیروزی نظامی _ در جنگ تلقی شده و در مقابل، دشمن و حامیان ( ، شوروی، اروپا و کشورهای عرب منطقه) نیز بزرگترین ضربه – نظامی را متحمل شدند. در مجموع طی چهار مرحله عملیات بیت¬المقدس، 19000 نفر از نیروهای دشمن به اسارت در آمدند و بالغ بر 16000 نفر کشته و زخمی شدند.
بازتاب آزاد سازی مشهر
بسیاری از کارشناسان نظامی و تحلیل گران رسانه¬های خارجی، همانند نیروهای عراقی، در برابر سرعت عمل ویژگی¬های عملیاتی رزمندگان به هنگام فتح مشهر، غافلگیر، مبهوت و شگفت زده شدند. معظل اصلی اینان علاوه بر عدم باور به توانایی¬های رزمندگان ، بیشتر ناشی از عدم پذیرش باطنی موقعیت برتر _ نظامی ایران بود که با فتح مشهر و نتایج ناشی از آن در سطح منطقه خلیج فارس و خاورمیانه حاصل می¬شد. چنانکه در پی شروع عملیات بیت المقدس، همگی، پیشروی رزمندگان و در هم ش تن استحکامات را همراه با تردید و ناباوری مطرح می¬ د.
روی هم رفته فتح مشهر سه پیامد عمده داشت:
الف: تغییر توازن – نظامی به سود ایران: فتح مشهر از دیدگاه حامیان عراق به منزلهء سقوط رژیم عراق و فروپاشی کشورهای منطقه بود. به دنبال برتری موقعیت ایران پس از فتح مشهر، در میان یی¬ها دو دیگاه کلی در مورد برخورد با ایران و عراق و مسئله جنگ وجود داشت:
اول، کیسینجر و برخی دیگر بر این نظر بودند که با توجه به تبعات ناشی از پیروزی¬های ایران و تاثیرات آن بر تغییر موازنه در منطقه، وما می¬باید با دادن امتیاز به ایران، هرچه زودتر در این منطقه¬ آتش بس برقرار کنیم.
دوم، برخی دیگر از صاحب نظران یی عقیده داشتند در حالی که ایران نسبت به عراق در موضع¬ برتری قرار گرفته و نوعی اضطراب و نگرانی در سراسر منطقه مستولی شده است و همچنین با توجه به وضعیت نامطلوب روحی و روانی عراق، برقراری هرگونه آتش بس همراه با دادن امتیاز به ایران منجر به تشدید بی¬ثبانی در منطقه و عراق و به عبارتی گسترش انقلاب ی خواهد شد و این مسئله چیزی نیست که نسبت به آن بی¬تفاوت باشد.
رویهم رفته احتمال فروپاشی رژیم عراق و تبعات ناشی از آن در سطح منطقه خلیج فارس، چنان ابعاد گسترده¬ای به خود گرفت که جلوگیری از آن، محور همه تلاش¬ها و اقدامات نظامی و دیپلماتیک کشورهای حامی عراق قرار گرفت.
به طور کلی آنچه که رسانه¬های خارجی و کارشناسان و تحلیل¬گران نظامی درباره وضعیت جدید عراق و ضعف و ناتوانی این کشور مورد توجه قرار دارند، عمدتا شامل محورهای زیر بوده:
1 – ش ت _ نظامی عراق از نظر استراتژی و تاکتیک
2- از دست دادن برگ برنده برای مذاکرات صلح
3- ضعف روحی نیروهای عراقی و تحقیرهای ناشی از ش ت¬ها و عقب-نشینی¬های پی در پی
4- فزونی یافتن مشکلات اقتصادی عراق به ویژه پس از مسدود شدن خط لوله صدور نفت از این کشور توسط
5 – تردید کشورهای عربی در مورد توانایی نظامی عراق، علی رغم کمک¬های همه جانبه مالی، ، تبلیغاتی و نظامی
6- تردید حامیان عراق در مورد سرنوشت رژیم این کشور و حیات صدام¬
ب: تغییر ماهیت جنگ: ایران در فاصله زمانی شهریور 1359 تا قبل از ش ته شدن محاصره آبادان (مهرماه 1360)، در ح ی انفعالی و عمیقا تحت تاثیر ابعاد و اه تهاجم عراق داشت. بی¬ثباتی در جبهه داخلی و فقدان قابلیت نظامی لازم برای بازپرس گیری مناطق ی دو مشخصه بارز وضعیت در این دوره بود. چنین وضعیتی امکان هرگونه تحرک و فعالیت گسترده را از نیروهای نظامی ایران سلب کرده بود با توجه به اه و عراق از تحمیل جنگ به ایران، جنگ در این دوره به منزله اهرم فشار و نظامی به ایران، برای سقوط نظام و یا مهار و تعدیل این نظام، قلمداد می¬شد. ابزار لازم برای تحقق هدف یاد شده، علاوه بر حضور نظامی عراق در مناطق ی، اعمال فشارهای _ نظامی در داخل و نیز در سطح منطقه و بین الملل به ایران بود.
در پی تحولات در جبهه داخلی و سپس تاثیرات آشکار آن بر جبهه نظامی، روند تحولات با ش ته شدن محاصره آبادان به سود ایران تغییر کرد. در موقعیت جدید، قوای ی با به دست-گیری ابتکار عمل در جبهه¬های نبرد و هجوم¬های پی در پی به نیروهای عراق، اوضاع را عمیقا به سود ایران تغییر دادند. در واقع عنصر اصلی و تعیین کننده در این مرحله که منجر به تغییر ماهیت جنگ نیز شد، توانمندی رزمندگان برای حمله به نیروهای دشمن و آزاد سازی مناطق ی بود. این مهم با جذب و سازمان دهی نیروهای مردمی، گسترش سازمان رزم پاسداران و تجدید قوای نیروهای و همکاری و هماهنگی این نیروها با یکدیگر حاصل شد. از این پس ایران در موضعی قرار داشت که یی¬ها ارائه امتیاز به ایران را به زیان خود ارزی می¬ د و توانایی نظامی ایران و برتری آن نسبت به عراق و پافشاری بر احقاق حقوقش را نگران کننده می¬دانستند. بر همین اساس و مبتنی بر درکی که غرب و شرق از وضعیت جدید و تبعات ناشی از آن داشتند.
اقدامات گسترده¬ای به منظور تغییر مجدد اوضاع به سود عراق در دستور کار خود قرار دادند.
ج: نگرانی¬ها و اقدامات : یی¬ها بنا به اظهارت کارتر رییس جمهور وقت امیدوار بودند که جنگ، ایران را بر سر عقل آورد و نیز پیش¬بینی آن¬ها مبنی بر اینکه روند فرسایش جنگ و بی¬ثباتی اوضاع داخل ایران، سرانجام منجر به فرسایش و اضمحلال و پذیرش شرایط صلح تحمیلی خواهد شد، در برابر پیدایش وضعیت جدید کاملا غافلگیر و به صورت فزاینده¬ای نگران شدند. رو مه¬های پر تیراژ تماما طی تجزیه و تحلیل¬های متعدد، وضعیت عراق را اسف بار توصیف کرده و نگرانی خود را از پیروزی¬های قریب الوقوع در سطح منطقه اظهار و به دست اندرکاران یی ضرورت برخورد فعال با روند تحولات منطقه را خاطر نشان د.
تلاش¬ها و اقدامات بعدی در پی درک و تحلیلی که از اوضاع بحرانی منطقه خلیج فارس و خاورمیانه داشت.
در الویت اول، تشکیل جبهه میانه رو عرب و ممانعت از بی¬ثباتی این کشورها¬ و تقویت این جبهه در برابر جبهه پایداری عرب بود. به علاوه، تلاش برای حفظ صدام و کمک و تقویت همه جانبه این رژیم به منظور مهار و کنترل پیروزی¬های ایران و همچنین سازمان دهی¬ تلاش¬های دیپلماتیک برای تحمیل صلح به ایران، بخش دیگری از کوشش¬ها و اقدامات را تشکیل می¬داد.

منابع و مآخذ :
1. کاظمی، اصغر، مشهر در اسناد عراق، (تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات ی، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، چاپ اول، 1357)
2. درودیان محمد، مشهر تافاو، (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ پاسداران انقلاب ی، چاپ پنجم، 1378)
3. پاسداران انقلاب ی، خونین شهر تا مشهرف (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ چهارم، 1377)
4. انصاری، مهدی – درودیان، محمد _ نخعی، هادی. مشهر در جنگ طولانی، (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ پاسداران انقلاب ی، چاپ اول، 1357)
5. رو مه اطلاعات، مورخ 23/1/82
6. منصوری لاریجانی، اسماعیل، تاریخ دفاع مقدس، (تهران: اسلیمی، چاپ اول، 1380)
7. افشار سیستانی، ایرج. خوزستان و تمدن دیرینه آن، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد ی ایران، ج 2، 1373).
8. حقیقت، عبدالرفیع. فرهنگ تاریخی و جغرافیایی شهرستان¬های ایران، (تهران: کوشش، چاپ اول، 1376).
http://www.sabokbalan.com


اختصاصی از ژیکو مقاله عملیات حرارتی رسوب سختی با و پر سرعت .

مقاله عملیات حرارتی رسوب سختی


مقاله عملیات حرارتی رسوب سختی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 104 صفحه می باشد.

 فهرست

مقدمه:   ۱
آلومینیوم:   ۳
روش های تولید آلومینیوم:   ۴
۱)روش الکترولیز کلرید آلومینیوم:   ۴
۲)روش الکتروترمیک:   ۴
۳)روش هال-هرولت:   ۵
تولید آلیاژ کا ذیر آلومینیوم از طریق ریخته گری در فرآیند تبرید مستقیم (dc):   ۶
همگن شمش ها:   ۶
طبقه بندی و نامگذاری ح آلیاژهای آلومینیوم:   ۸
آلیاژهای غیر قابل عملیات حرارتی:                     non-heattreatable  alloys   ۱۰
آلومینیوم خیلی خالص و آلومینیوم با خلوص تجارتی (گروه***۱):   ۱۰
آلیاژهای al-mn-mg وal-mn (***3):   ۱۰
آلیاژهای  al-mg(گروه***۵):   ۱۱
آلیاژهای متفرقه (گروه***۸):   ۱۱
آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر:heattreatable alloys   ۱۲
آلیاژهای  al-cu(گروه***۲):   ۱۲
آلیاژ  al-cu-mg(گروه***۲):   ۱۲
آلیاژهای  al-zn-mg (گروه***۷):   ۱۳
آلیاژ al-zn-mg-cu (گروه***۷):   ۱۳
نامگذاری ح آلیاژهای آلومینیوم:temper designation of al alloys   ۱۴
آلیاژهای al-mg-si (گروه***۶):   ۱۸
خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم سری ***۶:   ۲۰
سیستم آلیاژی al-mg-si:   ۲۱
ج ۱-حلالیت جامد   در آلومینیوم و تغییر آن با تغییر مقدار منیزیم وt   ۲۴
آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ (si6/0-mg1-al):   ۲۵
ج ۲-product forms and nominal composition of 6061 wrought al alloy.   ۲۵
ج ۳ :typical physical properties of 6061 wrought al alloy .   ۲۶
ج ۴:قا بلیت جوش پذیری ،ماشین کاری و مقاومت به خوردگی آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱  در ح های مختلف   ۲۶
ج ۵  :typcial mechanical properties of 6061 wrought al alloy   ۲۷
رسوب سختی precipitation hardening   ۲۸
رسوب گذاری محلول جامد:   ۲۸
رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم   ۳۳
تاثیر رسوب گذاری بر خواص:   ۳۳
مکانیسم رسوبگذاری: precipitation mechanism   ۳۵
۱) اصول پیر سختی آلیاژهای آلومینیوم:   ۴۵
مقدمه:   ۴۵
۱-۱-تجزیه محلول های جامد فوق اشباع:   ۴۵
۲     -۱-مرز انحلال مناطق gp:   ۴۷
۳-۱-مناطق عاری از رسوب در مرز دانه ها:   ۴۹
مکانیزم های سخت گردانی:strengthening mechanisms   ۵۱
عملیات حرارتی:   ۵۶
عملیات حرارتی انحلالی:   ۵۶
کوانچ :   ۵۷
پیر :   ۵۹
فرآوری ترمومکانیکی:   ۶۰
رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم سری ***۶:   ۶۱
جوشکاری  gtaw:   ۶۳
الکترودهای مورد نیاز جهت جوشکاری  gtaw:   ۶۴
فرم دادن به الکترودهای تنگستن:   ۶۴
انتخاب کلا سرامیکی:   ۶۵
آماده سازی ف مبنا:   ۶۵
تنظیم شدت جریان:   ۶۶
تنظیم مقدار جریان گاز:   ۶۶
دستورالعمل جوشکاری:   ۶۶
جوشکاری آلیاژ های آلومینیوم   ۶۷
مقدمه:   ۶۷
انتخاب روش جوشکاری:   ۶۸
جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای   آن با فرآیند gtaw:   ۷۰
موارد مهم در جوشکاری با فرآیندtig برای اتصال آلیاژهای آلومینیوم:   ۷۲
رفتار متالورژیکی آلیاژهای آلومینیوم حین جوشکاری:   ۷۷
تئوری پیر سختی جوش در جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم بویژه آلیاژ(۶۰۶۱  al )   ۸۵
مقدمه:   ۸۵
آلیاژهای al-mg-siوal-cu-mg   ۹۳
جوشکاری در شرایط پیر سختی :   ۹۳
جوشکاری در شرایط پیر سختی طبیعی:   ۹۷
تاثیر پارامترها و فرآیندهای جوشکاری:   ۱۰۲

مقدمه:

 با توجه به اینکه اساس موضوع پروژه بر پایه عملیات حرارتی رسوب سختی۱ می باشد لازم است برای درک آسان مطالب توسط مخاطب، مقدماتی راجع به این عملیات بیان شود. توضیح بیشتر در مورد این عملیات حرارتی در ادامة مباحث آورده خواهد شد.

برای افزایش استحکام و سختی یک آلیاژ، تنها دو روش اصلی وجود دارد: کارسرد یا عملیات حرارتی. مهمترین فرآیند عملیات حرارتی برای آلیاژهای غیر آهنی پیر سختی یا رسوب سختی است. برای استفاده از این روش، باید دیاگرام تعادلی دارای حلالیت جزئی در ح جامد باشد و شیب خط انحلال بصورتی باشد که قابلیت انحلال در درجه حرارتهای بالاتر بیشتر از قابلیت انحلال در درجه حرارتهای پایین تر باشد.

پیر سختی یکی از روش های استحکام بخشی به مواد ف ی با اضافه ذره های سخت و کاملاً  پراکنده به آن است. با انتخاب مناسب عناصر آلیاژی اضافه شونده و عملیات گرمایی، می توان توزیع مناسبی از رسوب ح جامد فاز دوم را در زمینه ای که آن رسوبات را درخود حل کرده است پدید آورد. اگر با این عمل ف استحکام یافت آن را رسوب سختی می نامند که روشی قابل استفاده در سطحی وسیع برای استحکام بخشی مواد ف ی است.

بطور کلی در عملیات حرارتی پیر سختی (رسوب سختی) سه مرحله وجود دارد:

۱)عملیات حرارتی انحلالی۱ (محلول سازی) در دمای نسبتاً بالا در ناحیه تک فازی به منظور حل شدن عناصر آلیاژی

۲)کوانچ(آبدهی)۲ تا دمای محیط برای بدست آوردن محلول جامد فوق اشباع از این عناصر در آلومینیوم

۳)پیر سازی۳ (تجزیه کنترل شدة محلول جامد فوق اشباع برای تشکیل رسوبات ریز و پراکنده در زمینه ف )

آلیاژ پس از اینکه در یک مدت مشخص تا یک دمای مشخص در منطقة تکفازی حرارت داده شد، در آب سریع سرد می شود. حال آلیاژ کوانچ شده، یک محلول جامد فوق اشباع است و بنابراین در یک ح ناپایدار قرار دارد، بطوری که اتم محلول اضافی، تمایل دارد که از محلول خارج شود. منظور از انجام عملیات حرارتی محلول سازی، حصول انحلال کامل عناصر آلیاژی است. در مرحلة سوم از عملیات حرارتی پیر سختی، به تجزیة کنترل شدة محلول جامد فوق اشباع عناصر آلیاژی اصلی در آلومینیوم برای تشکیل رسوبات ریز و پراکنده در زمینه آلومینیوم پرداخته می شود . به عبارتی مرحلة پیر سازی، اجازه دادن به فاز استحکام دهنده جهت رسوب از محلول جامد فوق اشباع می باشد اگر این عملیات در دمای محیط و در ح خود به خودی و به عبارتی بدون عملیات گرمایی انجام شود به آن عملیات پیرسازی طبیعی[۱] گفته می شود اما اگر این عملیات با حرارت دادن قطعه در دماهای پایین انجام شود به آن عملیات حرارتی پیرسازی [۲] نسبت داده می شود.

در واژگان تخصصی عملیات حرارتی ، t6 و t4 به ترتیب به آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر پیر سخت شدة و طبیعی آلومینیوم اطلاق می شود.

آلومینیوم:

آلومینیوم به عنوان یک ف استراتژیک در پیشرفت و توسعه کشورهای مختلف جهان نقش موثری را ایفا نموده است. آلومینیوم سومین عنصر از لحاظ فراوانی (%۸ ) در پوسته زمین بعد از ا یژن(%۴۷) و سیلیس (%۲۸) می باشد. این عنصر در طبیعت بصورت خالص یافت نشده و اغلب بصورت ترکیبات سیلیکاته و مخلوط با سایر ا یدها می باشد که اولین بار در سال ۱۸۰۸ توسطsir humphry davy  بصورت خالص بدست آمد و لذا ف جوانی محسوب می گردد. آلومینیوم و آلیاژهای آن دارای قدرت نسبتاً کوتاهی به عنوان یک ماد ه صنعتی می باشند. با این حال به علت انواع خواص مورد نیاز صنعت مدرن که در آلومینیوم یافت می شود مصرف و تولید آن هر سال در حال افزایش است و آینده وسیع و پیشرفته ای برای آن پیش بینی می گردد. تا قبل از جنگ جهانی دوم آلومینیوم بیشتر به عنوان وسائل و ظروف آشپزخانه معرفی شده و مصرف آن در کابل های انتقال الکتریسته با ولتاژ زیاد نیز توسعه یافته  بود، ولی در خلال جنگ نیاز به طرح های جدید هواپیما و آلیاژهای پر استحکام، توسعه و مصارف جدید آلومینیوم را سرعت بخشید. پس از جنگ نیز مصارف شهری- صنعتی آلومینیوم گسترده گشت و امروزه این ف به عنوان یک ماده اولیه مهم صنعتی محسوب شده و در بازار جهان مانند فولاد و در واقع پس از فولاد مهمترین ماده مصرفی می باشد.

روش های تولید آلومینیوم:

۱)روش الکترولیز کلرید آلومینیوم:

ابتدا وهلر آلومینیوم خالص را به وسیله الکترولیز کلرید آلومینیوم در مجاورت پتانسیل تولید نمود (سال ۱۸۲۹ م). دویل سدیم را جانشین پتاسیم نمود که نتیجه آن ساخت اولین کارخانه تولید آلومینیوم با ظرفیت بسیار پایین بود. این دو روش بسیار پر هزینه بودند و همین امر باعث شده بود که آلومینیوم همانند طلا و نقره ارزش پیداکند.

۲)روش الکتروترمیک:

در این روش ا ید آلومینیوم توسط کربن در دمای بالاتری از نقطة ذوب  ۳ o2 al احیا         می شود. آلومینیومی که بدین روش تولید می شود، حاوی مقداری کربن می باشد. این عملیات معمولاً در کورة قوسی صورت می گیرد.

al 2 +co 3  c 3 +   ۳ o2 al

3)روش هال-هرولت:

 در سال ۱۸۸۶ میلادی پال هرولت و چار هال  بطور مستقل فرآیندی را که طی آن آلومینا در لیت مذاب حل و به طور الکترو شیمیایی تجزیه شده و در نتیجه آلومینیوم مذاب تولید می گردد را ارائه نمود. تا کنون هیچ راه مناسبتری نتوانسته جایگزین این فرآیند گردد و امروزه این روش تنها روش تولید آلومینیوم می باشد.

جدا از این سه روش روش ذکر شده قدم اول در تولیدآلومینیوم ، ذوب مجدد است. ابتدا کوره ها را با آلومینیوم مذ که مستقیماً از سلول های احیا می آید و یا با شمشی که باید ذوب شود پر می کنند. عناصر آلیاژی اصلی شمش و قراضه افزوده می شود. ف مذاب در کورة ذوب مجدد با برداشت سرباره تمیز میشود. همچنین مذاب به منظور حذف هیدروژن گازی حل شده، با گاز کلر گاز ز می شود. پس از گاز ز و تمیز ف ، با گذاشتن توری سیمی ریخته گری انجام می شود. انواع شمش ها مثل شمش ورق و شمشال آهنگری معمولاً از طریق ریخته گری مستقیم در قالب ف ی ریخته می شود و در این فرآیند، ف مذاب را در قالبی که با آب سرد می شود می ریزند. بلافاصله بعد از اینکه انجماد ف شروع شد انتهای قالب را پایین می آورند به طوری که ف به صورت مداوم در شمش هایی با حدود ۱۴ فوت طول ریخته شود.

تولید آلیاژ کا ذیر آلومینیوم از طریق ریخته گری در فرآیند تبرید مستقیم (dc)1:

معمولاً شمش ها را از طریق فرآیند عمودی، که در آن آلیاژ مذاب بداخل یک تا چند قالب ثابت آب سرد شونده که دارای مقاطع چهار گوش هستند ریخته می شوند، تولید می کنند فرآیند انجماد در دو مرحله انجام می شود. تشکیل ف جامد در دیواره سرد شده قالب و انجماد باقی مانده مقطع بیلت از طریق جذب حرارت توسط سرد کننده های پا ششی. مقطع شمش تولیدی مورد نیاز برای نورد یا آهنگری بعدی ممکن است بصورت چهار گوش و برای اکتروژن بشکل گرد باشد و در هر دو مورد ممکن است وزن آن ها به چند تن برسد.

همگن شمش ها:

قبل از تبدیل شمش های dc به محصولات و شکل های واسطه ای، لازم است این شمش ها را در دماهای بالا همگن کرد تا جدایش را کاهش داد و مقدار یوتکتیک های غیر تعادلی نقطة ذوب پایین را که ممکن است باعث ترک خوردن شمش درخلال عملیات بعدی شود کم کرد. در این ارتباط مشخص شده است که مدت زمان همگن در هر دمای معین نسبت ع با مجذور فاصله شاخه های دندریتی در شمش دارد. عمل همگن مخصوصاً در مورد آلیاژهای پر استحکام اهمیت زیادی دارد . زیرا این فرآیند به عنوان عمل          رسوب گذاری و توزیع مجدد ترکیبات بین ف ی بسیار ریز ف ات واسطه ای مانند  نیز محسوب می شود. این ف ات واسطه  در خلال سریع سرد شدن شمش ریختگی dc ممکن است در آلومینیوم بصورت فوق اشباع در آیند که در آن صورت لازم است بصورت ترکیبات ریزی که یکنواخت توزیع شده اند در آیند تا ساختار دانه ای را کنترل کنند. به علاوه امروزه مشخص شده است که این ذرات ممکن است از طریق تاثیر بر روی ع العمل آلیاژ به عملیات پیر و نیز تاثیر بر روی ریز ساختار نابجاییهای تشکیل شده در خلال تغییر شکل تاثیر قابل توجهی بر انواع خواص مکانیکی بگذارد.

تنظیم انواع ذرات فوق الذکر، انتخاب دقیق شرایط برای همگن شمش ها در آلیاژهای مختلف را ایجاب می کند. وقتی که رسوب این ترکیبات نقش بازی می کنند در آن صورت هم زمان و هم دما مهم بوده و نرخ گرمایش تا دمای همگن نیز تاثیر حیاتی دارد. برای انجام جوانه زنی و توزیع ریز و یکنواخت این ترکیبات نیاز به نرخ گرم نسبتاً پایین، مثلاً  ċ۷۵  درساعت است . مشاهده شده است که این ترکیبات در واقع بر روی سطوح ذرات رسوبی تشکیل شده جوانه زنی کرده و سپس در خلال گرم آهسته تا اندازه های نسبتاً درشت رشد می نمایند. وقتی که این ترکیبات کوچکتر از میکرون تشکیل شدند در دمای همگن پایدار می مانند در حالی که رسوبات حل می شوند.

طبقه بندی و نامگذاری ح آلیاژهای آلومینیوم:

در خلال سالهای اولیه صنعت آلومینیوم هر آلیاژ جدیدی که ساخته و پرداخته می شد، به وسیله کمپانی های سازنده و به اسامی مورد قبول آن ها نامگذاری می گردید و هیچ گونه نامگذاری بین المللی وجود نداشت. بعدها به تدریج سه گروه کلی نام گذاری عمومیت یافت که عبارت بودند از :

سیستم تجاری،سیستم astm و سیستم sae مثلاً آلیاژی که امروزه آلیاژ آلومینیوم هزار و صد نامیده می شود در سیستم تجاریs2 ، در سیستم   astm990a و در سیستم sae ، بیست و پنج نامیده می شد. به همین ترتیب در سایر کشورها نیز سیستمهای قرار دادی دیگر مورد استفاده قرار می گرفت واضح است که یک چنین اسامی مختلف و در همی برای صنعت نامناسب است. به ناچار یک سیستم مشخص تر و استاندارد تر به اسمaa برای آلیاژهای کا ذیر آلومینیوم یعنی آلیاژهایی که از طریق مکانیکی به شکل لازم در می آیند، نه از طریق ریخته گری، پیشنهاد و اکنون مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم نامگذاری ، آلیاژهای کا ذیر آلومینیوم بر اساس عناصر آلیاژی اصلی خود به هشت گروه مختلف تقسیم می گردند. مشخصات کامل آلیاژ بوسیله ۴ عدد از هم تفکیک می گردد. رقم اول از سمت چپ نشان دهندة گروه اصلی آلیاژی است . دومین رقم تغییر آلیاژ نسبت به آلیاژ اولیه را نشان می دهد. سومین و چهارمین رقم، مقدار خلوص یا نوع آلیاژ را مشخص می کند.

با توجه به اینکه رقم اول بر مبنای عنصر(عناصر) آلیاژی اصلی می باشد بنابراین گروه آلیاژی *** ۱ آلومینیوم آلیاژ نشده (با حداقل%۹۹ آلومینیوم )،گروه***۲ حاوی مس به عنوان عنصر آلیاژی،گروه***۳ حاوی منگنز،گروه***۴ حاوی سیلیسیم ،گروه ***۵حاوی منیزیم،گروه***۶ حاوی منیزیم و سیلیسیم و گروه ***۷ حاوی روی و (منیزیم) به عنوان عناصر اصلی آلیاژی می باشند. رقم های سوم و چهارم در گروه ***۱ دارای اهمیت بیشتری است ولی در گروه های دیگر کمتر اهمیت دارند. در گروه آلیاژی***۱، حداقل خلوص آلومینیوم به وسیله این رقم ها مشخص می شود مثلاً ۱۱۴۵ دارای حداقل خلوص%۴۵/۹۹ است. ۱۲۰۰ دارای حداقل خلوص%۰۰/۹۹ است. در سایر گروه های آلیاژی رقم های سوم و چهارم صرفاً به مانند یک شماره سریال عمل می کنند بنابراین آلیاژهای ۳۰۰۳، ۳۰۰۴ ، ۳۰۰۵ آلیاژهای متفاوت al-mn هستند و به همین ترتیب آلیاژهای ۵۰۸۲ و ۵۰۸۳ آلیاژهای مختلف گروه های آلیاژی al-mg را نشان
می دهند . بنابراین از گروه***۲ تا ***۸ که به عنوان آلیاژهای واقعی آلومینیوم شناخته می شوند، اعداد سوم و چهارم از سمت چپ فقط جهت تفکیک آلیاژها در یک گروه از هم بکار می روند. رقم دوم مانند قبل نشان دهنده تغییر یا کنترل خاصی بر روی آلیاژ است. اگر این رقم صفر باشد به معنی این است که در آلیاژ مربوطه از ابتدای ثبت آن تغییری داده نشده است. مانند آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ . اعداد ۱ تا ۹ نشان دهنده تغییر یا اصلاح آلیاژ اولیه است و خود عدد نشان دهندة مرحلة تغییر است. مثلاً آلیاژ ۲۲۱۸ به معنی دومین تغییر در آلیاژ ۲۰۱۸ است، یعنی اینکه ترکیب آلیاژ همان ترکیب ۲۰۱۸ می باشد، باستثناء اینکه مقدار منیزیم آن حدوداً به ۲ برابر مقدار اولیة آن رسیده است.

آلیاژهای غیر قابل عملیات حرارتی:   non-heattreatable  alloys

 ترکیبات آلیاژهای کا ذیر که به عملیات حرارتی ع العمل نشان نمی دهد اساساً از انواع آلومینیوم و آلیاژهای حاوی منگنز یا منیزیم به عنوان عنصر اصلی آلیاژی بصورت تنها یا در ترکیب با هم تشکیل می شوند . تقریباً %۹۵ کل محصولات نورد شده آلومینیومی     (ورق ، صفحه، زرورق) از این سه گروه آلیاژی تشکیل شده اند . در این آلیاژها استحکام از طریق کرنش سختی و معمولاً بصورت کاربرد در خلال شکل دادن به قطعه ، به همراه سختی پراکندگی (al-mn) یا استحکام بخشی توسط محلول های جامد(al-mg) و یا هردو این روش ها (al-mn-mg)حاصل می شود. آلیاژ های گروه ***۸ اغلب به عملیات حرارتی ع العمل نشان نمی دهند و برای موارد خاص مانند یاتاقان ها و د وش بطری استفاده دارند.

آلومینیوم خیلی خالص و آلومینیوم با خلوص تجارتی (گروه***۱):

این گروه آلیاژی شامل آلومینیوم پرخلوصsp) )(%99/99) و انواع آلومینیوم های با خلوص تجاری (cp) حاوی تا %۱ نا خالصی یا عناصر افزودنی جزئی است. خواص کششی این آلیاژها پایین بوده و آلومینیوم پر خلوص آنیل شده دارای تنش سیلان mpa11-7 است .

آلیاژهای al-mn-mg وal-mn (***3):

گر چه حلالیت جامد منگنز در آلومینیوم %۸۲/۱ است ولی آلیاژهای تجاری al-mn حاوی تا mn%25/1 می باشند. این محدودیت به این علت است که حضور آهن به عنوان عنصر ناخالصی باعث کاهش حلالیت شده و این خطر وجود دارد که ذرات درشت اولیه  تشکیل شود که به روی انعطاف پذیری موضعی تاثیر بسیار بدی می گذارد.

بطور کلی گروه آلیاژی ***۳ در مواردی مصرف می شود که استحکام متوسط به همراه انعطاف پذیری بالا و مقاومت خوردگی خوب مورد نیاز است.

آلیاژهای  al-mg(گروه***۵):

آلومینیوم و منیزیم در محدوده وسیعی از ترکیب شیمیایی تشکیل محلول های جامد داده و  آلیاژهای کا ذیر حاوی ازmg %8 /0 تا کمی بیشتر از mg%5 ایجاد می کنند که موارد مصرف وسیعی دارند. آلیاژهای al-mg موارد مصرف زیادی در ساخت قطعات جوش شده پیدا کرده اند . مقاومت خوردگی بالاتر این آلیاژها آنها را برای بدنه قایق های کوچک و ساختمان اصلی کشتی های اقیانوس پیما مناسب می گرداند به علاوه این آلیاژها را
می توان بخوبی صیقل داد و براق نمود.

      آلیاژهای متفرقه (گروه***۸):

این گروه آلیاژی مشتمل است بر تعداد زیادی آلیاژهای رقیق مانند (۶/۰-ni1/1-al) 8001 که در تاسیسات انرژی هسته ای که مقاومت خوردگی در مقابل آب در دما و فشار بالا مورد نیاز است کاربرد دارند. خواص مکانیکی آن مشابه آلیاژ ۳۰۰۳ است.

آلیاژ(si7/0-fe75/0-al)8011 به دلیل کیفیت کشش عمیق خوب برای ساخت درب بطری بکارمی رود.آلیاژهایی مانند۸۲۸۰ و۸۰۸۱ به عنوان آلیاژهای یاتاقان بر پایه سیستم  al-snنقش مهمی داشته و امروزه در اتومبیل و کامیونها، مخصوصاً جائی که موتور دیزلی بکار می رود مورد مصرف زیادی یافته است.

آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر:heattreatable alloys

آلیاژ های کار شده ای که در اثر عملیات حرارتی مقاوم  می شوند در سه گروه
(al-cu)***2(al-mg-si),***6 (al-zn-mn,al-zn-mg-cu), ***7 قرار می گیرند تمام این  آلیاژها وابسته به عملیات پیر سختی که  باعث  تقویت قابل توجه خواص کششی می گردد بوده و به ۲ دسته تقسیم می گردند: آلیاژهایی که دارای استحکام متوسط بوده و به آسانی جوش پذیرند(al-mg-si,al-zn-mg)، و  آلیاژهای استحکام بالا که اساساً برای ساختمان هواپیماها تولید می شوند                            (al-cu,al-cu-mg,al-zn-mg-cu) واغلب آنها جوش پذیری محدودی دارند.

آلیاژهای  al-cu(گروه***۲):

مس یکی دیگر از عناصر مهم آلیاژی آلومینیوم است .این عنصر در درجه حرارت ċ۵۴۸ به مقدار نسبتاً قابل توجهی (%۶۵/۶) درآلومینیوم جامد محلول است. اغلب آلیاژهای آلومینیوم – مس، عملیات حرارتی پذیر بوده و از این نظر تاثیر مس در آنها حائز اهمیت است.

آلیاژ  al-cu-mg(گروه***۲):

تاریخ پیدایش این آلیاژها به کشف تصادفی پدیده پیر سختی توسط alfred wilm که در سال ۱۹۰۶ در برلین مشغول تحقیقات برای تولید مشخصات آلیاژ آلومینیومی که بتواند جایگزین برنج در ساخت پوکه فشنگ شود بر می گردد. کار این دانشمند منجر به تولید آلیاژی بنام دور آلومین mn)8/0-si9/0-mg5/0 -cu5/3-al) گردید که به سرعت به عنوان اجزاء ساختمانی هوانورد زیپلین و بعدها در ساخت هواپیما مورد استفاده قرار گرفت.

آلیاژهای  al-zn-mg (گروه***۷):

سیستمal-zn-mg در بین کلیه  آلیاژهای آلومینیوم بالاترین پتانسیل پیر سخت شدن را دارند، اگر چه آلیاژهای خیلی پر استحکام همیشه حاوی یک عنصر چهارم (مس) برای بهبود مقاومت در مقابل ترک خوردگی تنشی هستند . آلیاژهای جوش پذیر al-zn-mg برای اولین بار به منظور ساخت پل های سبک نظامی تولید گردیدند ولی امروزه دارای موارد مصرف تجاری متعددی بخصوص در اروپا هستند. در جاهای دیگر، موارد استفاده آن ها به دلیل ترس از ترک خوردگی تنشی در منطقه جوش گسترش کمتری یافته است.

آلیاژ al-zn-mg-cu (گروه***۷):

این آلیاژها توجه خاصی را به خود جلب کرده اند زیرا مدتی است مشخص شده که این گروه آلیاژی در بین کلیه آلیاژهای آلومینیوم بیشترین ع العمل در مقابل پیر سختی را از خود نشان می دهند این آلیاژ و دیگر آلیاژهای این گروه بعلت مستعد بودن به ترک خوردگی تنشی برای موارد ساختمانی نامناسب می باشند.

آلیاژهای آلومینیوم عملیات حرارتی پذیر گروه ***۶ به دلیل اهمیتی که در موضوع پروژه دارند ،بعد از موضوع نامگذاری ح آلیاژهای آلومینیوم مورد بحث قرار خواهند گرفت.

نامگذاری ح آلیاژهای آلومینیوم:temper designation of al alloys

  سیستم نامگذاری ح در ایالات متحده برای محصولات کا ذیر و ریختگی آلومینیوم و  آلیاژهای آن استفاده می شود. این سیستم بر پایه مراحل عملیات های مکانیکی یا حرارتی یا هر دو بکار رفته بر روی ماده ، برای تولید ح های مختلف بکار می رود . نامگذاری ح ها به دنبال نامگذاری آلیاژها بکار می رود و به کمک یک خط تیره از هم جدا
می شود.

f1: به صورت ساخته شده. به فرآورده هایی از فرآیندهای شکل دادن که در آن ها کنترل خاصی بر روی شرایط گرمایی یا کرنش سختی اعمال نمی شود اطلاق می شود .

h: کرنش سخت شده: (فقط برای محصولات کار شده) به فرآورده هایی اطلاق می شود که استحکام آن ها بر اثر سختی افزایش می یابد، خواه استحکام آن ها بر اثر عملیات گرمایی بعدی کاهش داده شود و یا عملیات گرمایی نشود . (همیشه h همراه با دو یا تعداد بیشتری رقم نوشته می شود)

h1: تنها کرنش سخت شده ، به فرآورده هایی اطلاق می شود که برای دستی به استحکام مورد نظر، کرنش سخت شده اند و هیچ گونه عملیات گرمایی بعدی بر روی آنها انجام نشده است. عددی که بعد از h1 می آید، نشان دهندة میزان یا شدت کرنش سختی است.

h111: به فرآورده های اطلاق می شود که به مقدار کمتر از مقدار لازم برای حصول ح h11 کنترل شده ، کرنش سخت شده اند .

h112: به فرآورده های اطلاق می شود که در خلال فرآیند شکل دادن مقداری سختی ب کرده اند بدون اینکه کنترل خاصی بر روی مقدار کرنش سختی یا عملیات گرمایی وجود داشته باشد و فقط خواص مکانیکی آنها دارای محدودیت است.

h2: کرنش سخت شده و سپس تابکاری جزئی شده . به فرآورده هایی اطلاق می شود که به مقداری بیش از مقدار لازم کرنش سخت شده، سپس از طریق تابکاری جزئی کاهش استحکام یافته اند. برای آلیاژهایی که در محیط پیر نرم می شوند، h2  دارای همان حداقل استحکام کششی ح  h3است. برای سایر آلیاژها، ح های h2 دارای همان حداقل استحکام کششی ح های h1 است ولی کرنش اندکی افزایش می یابد عدد بعد از h2 نشان دهندة شدت کرنش سختی باقی مانده پس از تابکاری جزئی محصول است

h3: کرنش سخت شده و سپس پایدار شده. به محصولاتی اطلاق می شود که کرنش سخت شده، خواص مکانیکی آن ها از طریق عملیات گرمایی دما پایینی که به استحکام کششی کمی پایین تر و داکتیل بودن بیشتر منجر می شود پایدار می شود. این نامگذاری تنها در مورد آلیاژهایی بکار می رود که در صورت پایدار نشدن، به تدریج در دمای محیط پیر نرم می شوند عدد بعد از h3 نشان دهندة شدت کرنش سختی قبل از عملیات پایدار است .

h311:به فرآورده هایی اطلاق می شود که کمتر از مقدار ح کنترل شده h31 کرنش سخت شده اند .

h321: به فرآورده هایی اطلاق می شود که کمتر از ح کنترل شده h32 کرنش سخت     شده اند .

h323,h343: به فرآورده هایی اطلاق می شود که به صورت خاصی شکل داده شده اند تا مقاومت قابل قبولی را در برابر خوردگی تنشی ب کنند .

o:تابکاری شده (آنیل شده). به فرآورده های کار شده ای اطلاق می شود که برای دستی به کمترین استحکام تابکاری شده باشند، یا به فرآورده های ریختگی اطلاق می شود که برای داکتیل شدن و پایداری ابعادی بهتر تابکاری شده اند . ممکن است بعد از حرفo عددی غیر از صفر بیاید.

t: عملیات گرمایی شده برای حصول ح های پایدار غیر از o،fیاh به فرآورده هایی اطلاق می شود که عملیات گرمایی می شوند تا به ح های پایدار برسند، خواه بعد از این عملیات گرمایی کرنش سخت بشوند یا نشوند. بعد از حرف t همیشه یک یا دو رقم آورده می شود.

t1:سرد شده از دمای بالای فرآیند شکل دادن و سپس به صورت طبیعی پیر شده تا رسیدن به ح ی نسبتاً پایدار. به فرآورده هایی اطلاق می شود که پس ازسرد شدن از دمای بالای فرآیند شکل دادن سردکاری نشده باشند، یا اثر سردکاری که به منظور صاف یا مستقیم قطعه انجام می شود در محدودة خواص مکانیکی قابل تشخیص نباشد.

t2:از دمای بالای فرآیند شکل دادن سرد شده ، سردکاری شده و برای حصول ح کاملاً پایدار به صورت پیر شده است . به فرآورده هایی اطلاق می شود که برای افزایش استحکام بعد از یک فرآیند دما بالا، سردکاری می شوند، یا فرآورده هایی که اثر سردکاری ناشی از صاف یا مستقیم آنها در محدودة خواص مکانیکی آنها قابل تشخیص است.

t3:عملیات گرمایی محلول سازی شده، سردکاری شده و به صورت تا رسیدن به ح کاملاً پایدار پیر شده. به فرآورده هایی اطلاق می شود که برای افزایش استحکام پس از عملیات گرمایی محلولی، سردکاری می شوند، یا فرآورده هایی که اثر سردکاری ناشی از صاف و مستقیم آن ها در محدودة خواص مکانیکی قابل تشخیص است .

t4:عملیات گرمایی شده و به صورت طبیعی پیر شده تا رسیدن به ح کاملاً پایدار. به فرآورده هایی اطلاق می شود که پس از عملیات گرمایی، سرد کاری نمی شوند یا اثر سردکاری ناشی از صاف و مستقیم آن ها در محدودة خواص مکانیکی قابل تشخیص نباشد. (t42 نشان دهندة ماده ای است که از ح oیاf عملیات محلولی شده است تا به عملیات گرمایی پاسخ دهد و به صورت طبیعی پیر می شود تا به ح کاملاً پایداری برسد)

t5:از دمای بالای فرآیند شکل دادن سرد شده، سپس به صورت پیر شده. به فرآورده هایی اطلاق می شود که پس از سرد شدن از دمای بالای فرآیند شکل دادن سردکاری نمی شوند، یا فرآورده هایی که ممکن است اثر سردکاری ناشی از صاف و مستقیم آنها در محدودةخواص مکانیکی محصول قابل تشخیص نباشد.

t6: عملیات گرمایی شده، سپس به صورت پیر شده . به فرآورده هایی اطلاق     می شود که پس از عملیات گرمایی محلولی سردکاری نمی شوند، یا فرآورده هایی که اثر کار سرد ناشی از صاف و مستقیم آنها در محدودة خواص مکانیکی ممکن است قابل تشخیص نباشد(t62 ماده ای را نشان می دهد که برای مشخص شدن پاسخ آن به عملیات محلولی از ح o یا f عملیات گرمایی محلولی شده ، سپس به صورت پیر می شود)

t8:عملیات گرمایی محلولی شده، سردکاری شده و سپس به صورت پیر شده. به فرآورده هایی اطلاق می شود که برای افزایش استحکام ، سردکاری می شوند، یا در آنها اثر سردکاری ناشی از صاف و مستقیم قطعه در محدودة خواص مکانیکی قابل تشخیص است.

w:عملیات گرمایی محلولی شده.ح ناپایداری که تنها در مورد آلیاژهایی به کار می رود که پس از عملیات گرمایی محلولی، خود به خود در دمای محیط پیر می شوند.

آلیاژهای al-mg-si (گروه***۶):

ترکیب منیزیم (%۲/۱-۶/۰) و سیلیسیم (%۳/۱-۴/۰) در آلومینیوم اساس آلیاژهای کار شده و سختی پذیر al-mg-si (گروه یا سری ***۶) را تشکیل می دهد. این آلیاژها به عنوان آلیاژهای ساختمانی استحکام متوسط که دارای خواص خوب دیگری هم چون جوش پذیری ، مقاومت برخوردگی و مقاومت در مقابل ترک خوردگی تنشی هستند موارد مصرف زیادی پیدا کرده اند . این آلیاژها نیز بر خلاف آلیاژهای گروه ***۵ که بیشتر بصورت ورقی استفاده می شوند اغلب به صورت قطعات ا ترود شده کاربرد دارند و مقدار کمی به شکل ورقی یا صفحه ای مورد استفاده قرار می گیرند در این آلیاژها، منیزیم و سیلیسیم به مقدار متعادل افزوده می شوند تا تشکیل آلیاژهای شبه دوتائی  دهند، و یا با سیلیسیم بیشتر از مقدار لازم، تشکیل  دهند. منگنز و کرم اغلب به آلیاژهای سری***۶ افزوده می شود تا استحکام را افزایش و اندازه دانه ها را کنترل کند. مس نیز استحکام این آلیاژها را افزایش می دهد اما اگر مقدار آن از %۵/۰ کند مقاومت به خوردگی را کاهش می دهد.

آلیاژهای تجاری این گروه را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد:

دسته اول شامل آلیاژهای حاوی مقادیر منیزیم و سیلیسیم بین %۸/۰ تا %۲/۱ است. این آلیاژها را می توان به آسانی ا ترود کرد و علاوه بر آن، این آلیاژها دارای این مزیت هستند که می توان محصول داغ وجی از قالب پرس ا تروژن را کوانچ نمود و در نتیجه عملیات حرارتی انحلالی جداگانه مورد نیاز نیست. عملیات کوانچ را می توان از طریق پاشش آب و یا هدایت محصول به داخل آب جاری بدست آورد. مقاطع نازک (mm3 >) را می توان در هوا سرد کرد. با پیر سختی در ċ۱۹۰-۱۶۰ می توان استحکام متوسطی ایجاد نمود. آلیاژ ۶۰۶۳ شاید پر مصرف ترین آلیاژ گروه al-mg-si محسوب گردد خواص کششی نوعی این آلیاژها در ح سختی t6 عبارتند از : تنش سیلان معادل mpa 215 و استحکام کششی معادل mpa245. این آلیاژ کاربردهای خاصی در معماری و سطوح تزئینی پیدا کرده اند. در این ارتباط، این آلیاژها ع العمل خوبی به آندایزینگ شفاف یا رنگی و نیز فرآیندهای تمام کاری سطحی نشان می دهند. انواع آلیاژهای ۶۰۶۳ مثل ۶۴۶۳ به دلیل مشخصه های نهایی بهتر توسعه یافت. در آلیاژ ۶۴۶۳، مقدار آهن را در حد کمی نگه می دارند ،در نتیجه جلای آلومینیوم پس از ا ایش آندی افزایش می یابد.

دو دسته دیگر حاوی منیزیم و سیلیسیم بیش از %۴/۱ هستند. این آلیاژها در اثر پیر شدن ، استحکام بالائی بدست می آورند. زیرا به کوانچ شدن حساس تر بوده، و اغلب لازم است    آن ها را پس از ا ترود به عنوان یک فرآیند جداگانه  عملیات حرارتی انحلالی و کوانچ نمود. یک دسته از آلیاژها که مخصوصاً در ی شمالی مورد مصرف دارند دارای ترکیب متعادلی بوده و یک نمونه از آنها آلیاژ (si6/0-mg1-al) 6061 است که به آن %۲۵/۰ مس برای بهبود خواص مکانیکی و %۲/۰ کرم برای کاهش تاثیر احتمالی مس بر روی مقاومت خوردگی افزوده می شود.

از آنجایی که اساس کارهای انجام شده بر روی موضوع پروژه، بر روی این آلیاژ صورت گرفته است، در ادامه مباحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

آلیاژهای دسته دیگر، حاوی سیلیسیم به میزان بیش از مقدار لازم برای تشکیل هستند. وجود این مقدار سیلیسیم اضافی، از طریق ریز اندازه ذرات  و رسوب سیلیسیم به پیر سختی بیشتر کمک می کند . در هر حال این افزایش سیلیسیم ممکن است انعطاف پذیری را نیز کاهش دهد و باعث شکنندگی بین دانه ای که تا حدودی به تمایل سیستم به در مرز دانه های این آلیاژ ارتباط داده می شود، گردد.

 خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم سری ***۶:

آلیاژهای al-mg-si کار شده استحکام متوسطی دارند: در شرایط (ksi57-45) t6 ، زیرا مقدار خیلی کمی بین (%۲-۱) از  برای رسوب سختی می تواند بصورت آلیاژ در آید. آلیاژهای مستحکم تر این خانواده ۶۰۶۶ و ۶۰۷۰ می باشند که مقدار سیلیسیم آن ها بیش از مقدار وم برای ایجاد ۱ تا %۲ وزنی  است.

آلیاژ ۶۰۶۱ در شرایط t6(پیر سختی شده ) دارای استحکام کششی ksi45 و%۶/۱ وزنی  است . در آلیاژهای  al-mg-si معمولاً عملیات حل سازی در دمایی حدود ċ۵۲۰ انجام می شود. از آنجا که این دما خیلی کمتر از دمای ذوب یوتکیتک این آلیاژها می باشد بنابراین اگراندکی بیش از مقدار لازم نیز گرم شوند احتمال ذوب این ها کم است (ذوب مرز دانه ای). عملیات حل سازی در آلیاژ ۶۰۶۱ را می توان در دماهایی بیشتراز ċ ۵۲۰  نیزانجام دادکه بامقداری افزایش دراستحکام همراه است زیرا در دمای       ċ ۵۲۰ تمامحل نمی شود.

آلیاژهای  al-mg-si معمولاً در دمای حدود ċ ۱۷۰ پیر می شوند. در خلال فرآوری تجاری، احتمال دارد تا خیری در دمای محیط بین کوانچ شدن و پیر شدن پیش آید که ممکن است خواص مکانیکی را تغییر دهد. در آلیاژهای حاوی بیش از %۱ درصد  ،یک تاخیر ۲۴ ساعته باعث کاهش تا %۱۰ خواص کششی در مقایسه با خواص حاصل از پیر سختی بلا فاصله بعد از کوانچ (آبدهی) می گردد. در هر حال چنین تاخیری می تواند بر روی خواص کششی ترکیبات حاوی کمتر از  %۹/۰ تاثیر بگذارد. این تاثیرها را به خوشه بندی اتمهای محلول و جاهای خالی اتمی که در دمای محیط وجود دارند و این واقعیت که خط انحلال مناطق gp برای ترکیبات پر عیارتر بالاتر از ċ ۱۷۰ قرار می گیرد ، ارتباط می دهند .


با


مقاله عملیات حرارتی رسوب سختی

اسامی کلیه عملیات های دفاع مقدس با جزئیات

نام کلیه عملیات های دفاع مقدس با جزئیات و تاریخ و رمز عملیات , آشنایی با عملیات های دفاع مقدس, آشنایی کامل با روز شمار جنگ تحمیلی, آشنایی کامل با عملیات های دفاع مقدس, آشنایی کامل عملیات های دفاع مقدس, آغاز جنگ, آمار همه عملیات های دفاع مقدس, آیت الله , آیت الله , آیت الله رفسنجانی, ارتفاعات, ارتفاعات سومار, اروندرود, , اسلحه, اسناد دفاع مقدس, , , ایران, بنی صدر, تاریخ عملیات های دفاع مقدس, تاریخ های عملیات, تانک, تحلیل دفاع مقدس, توپخانه, تیپ, تیپ زرهی, جزئیات عملیات دفاع مقدس, جزئیات عملیات های دفاع مقدس, جزئیات همه عملیات های دفاع مقدس, جزئیات و عملیات های دفاع مقدس, جنگ ایران و عراق, جنگ تحمیلی, حلبچه, مشهر, دفاع مقدس, دفاع مقدس, دفاع مقدس به روایت آمار و ارقام, دفاع مقدس به روایت تاریخ, رمز های عملیات دفاع مقدس, رموز عملیات, , معظم انقلاب, روز شمار دفاع مقدس, روزشمار دفاع مقدس, سلیمانیه, سومار, , شلمچه, شهادت, شهید, شهید آوینی, شهید احمد متوسلیان, شهید باقری, شهید باهنر, شهید باکری, شهید ازی, شهید رجایی, شهید متوسلیان, شهید همت, شهید چمران, صدام, صیاد , عراق, عملیات, عملیات بدر, عملیات بیت المقدس, عملیات بیت المقدس ۲, عملیات بیت المقدس ۷, عملیات ثامن الائمه, عملیات خیبر, عملیات دزفول, عملیات رمضان, عملیات طریق القدس, عملیات ظفر, عملیات عاشورا, عملیات فتح, عملیات فتح المبین, عملیات فرمانده کل قوا, عملیات قادر, عملیات لبیک یا , عملیات محرم, عملیات مرصاد, عملیات نصر, عملیات های جنگ ایران و عراق, عملیات های جنگ به ترتیب تاریخ, عملیات های جنگ تحمیلی, عملیات های دفاع مقدس, عملیات های هشت سال دفاع مقدس, عملیات والفجر 1, عملیات والفجر 2, عملیات والفجر 3, عملیات والفجر 4, عملیات والفجر 5, عملیات والفجر 6, عملیات والفجر 7, عملیات والفجر 8, عملیات والفجر مقدماتی, عملیات والفجر ۱۰, عملیات کربلای 4, عملیات کربلای 5, عملیات کربلای ۱, عملیات کربلای ۱۰, عملیات کربلای ۲, عملیات کربلای ۳, عملیات کربلای ۴, عملیات های دفاع مقدس, عملیاتهای دفاع مقدس, عملیت والفجر مقدماتی, فکه, لشگر, محسن رضایی, مردان بی ادعا, مردان خدا, مستند دفاع مقدس, مقاله درباره جنگ, مقاله درباره جنگ ایران و عراق, مقاله درباره دفاع مقدس, موصل, نام عملیات های دفاع مقدس, نام های عملیات دفاع مقدس, نام های عملیات های جنگ, نام های عملیات های جنگ به ترتیب تاریخ, نام کلیه عملیات های دفاع مقدس, واکاوی جنگ تحمیلی, واکاوی دفاع مقدس, واکاوی عملیات های دفاع مقدس, کربلا, کرکوک, کلیه عملیات های دفاع مقدس, گردان, (ره), (ره), فتنه, فتنه های خارجی, فتنه 88, توطئه های خارجی, توطئه های داخلی, منافقان

ادامه مطلب


 1. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، گری، ماشین نویسی، ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزی کیفی , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، گری، ماشین نویسی، ... -نوبت دوم

 2. اصلاحیه مزایده بهره برداری از بوفه و شهربازی بوستان / اصلاحیه مزایده بهره برداری از بوفه و شهربازی بوستان

 3. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم

 4. استعلام case and pwoer-cpu ... / استعلام , استعلام case and pwoer-cpu ...

 5. استعلام هارد کشویی / استعلام هارد کشویی

 6. استعلام پکیج زمینی 7 پره دیگ چدنی ... / استعلام , استعلام پکیج زمینی 7 پره دیگ چدنی ...

 7. استعلام چای و قند / استعلام , استعلام چای و قند

 8. استعلام اقلام بهداشتی / استعلام , استعلام اقلام بهداشتی

 9. استعلام قطعات رایانه ای / استعلام , استعلام قطعات رایانه ای

 10. استعلام ید ، ساخت و نصب میز و کمد اداری از جنس mdf / استعلام , استعلام ید ، ساخت و نصب میز و کمد اداری از جنس mdf

 11. تمدید مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره / تمدید مناقصه , مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره

 12. مناقصه واگذاری حجمی امورات قرائت کنتور و توزیع قبوض / مناقصه, مناقصه واگذاری حجمی امورات قرائت کنتور و توزیع قبوض

 13. فراخوان مناقصه تهیه و ساخت سه دستگاه پست کمپکت / فراخوان مناقصه تهیه و ساخت سه دستگاه پست کمپکت

 14. مناقصه تمیزکاری، آماده سازی و بسته بندی تجهیزات / مناقصه تمیزکاری، آماده سازی و بسته بندی تجهیزات

 15. مزایده فروش 17 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 17 قطعه زمین نوبت دوم

 16. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2273.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2273.68متر

 17. مناقصه نسبت به اجرای فاز چهار ساختمان پارکینگ ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به اجرای فاز چهار ساختمان پارکینگ ...

 18. مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی

 19. مزایده ششدانگ خانه مس ی مساحت 473.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مس ی مساحت 473.45متر

 20. مناقصه احداث فضای سبز بوستان در دست احداث دامپزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فضای سبز بوستان در دست احداث دامپزشکی

 21. مزایده خانه مس ی مساحت 294متر / مزایده,مزایده خانه مس ی مساحت 294متر

 22. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی واقع در بلوار صنعت / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی واقع در بلوار صنعت

 23. مناقصه واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز پارکهای محله ای - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز پارکهای محله ای -نوبت دوم

 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315متر

 25. مناقصه تامین نیروی خدماتی موردنیاز واحدهای شهرداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی خدماتی موردنیاز واحدهای شهرداری - نوبت دوم

 26. مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری قسمت شمالی و قسمت جنوبی رودخانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری قسمت شمالی و قسمت جنوبی رودخانه- نوبت دوم

 27. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 195.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 195.31متر

 28. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 89.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 89.18متر

 29. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت88.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت88.55متر

 30. مزایده ششدانگ اپارتمان شمال طبقه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شمال طبقه پنجم

 31. مناقصه ید تعداد 3000 عدد صندوق ویژه اماکن- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید تعداد 3000 عدد صندوق ویژه اماکن- نوبت دوم

 32. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 94.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 94.94متر

 33. مزایده حق الامتیاز 5 خط تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده حق الامتیاز 5 خط تلفن همراه

 34. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 343.30مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 343.30مترمربع

 35. تجدید فراخوان مناقصه اجرای پروژه نهالکاری مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در طرح های بیابان ز .... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای پروژه نهالکاری مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در طرح های بیابان ز .... نوبت دوم

 36. مزایده واگذاری محل استقرار کان انتشارات / مزایده واگذاری محل استقرار کان انتشارات

 37. مزایده واگذاری محل استقرار کان بوفه دانشجویی / مزایده واگذاری محل استقرار کان بوفه دانشجویی

 38. فراخوان شناسایی مشاور جهت تهیه طرح ب و کار / فراخوان شناسایی مشاور جهت تهیه طرح ب و کار

 39. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان لوازم حریر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان لوازم حریر

 40. تجدید مناقصه نصب ابزار اندازه گیری مناسب در منابع آب سطحی ...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نصب ابزار اندازه گیری مناسب در منابع آب سطحی ....نوبت دوم

 41. مناقصه واگذاری حمل و دفن پسماندهای صنعتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری حمل و دفن پسماندهای صنعتی- نوبت دوم

 42. مزایده23 باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی,مزایده 23 باب مغازه تجاری

 43. مناقصه لوله های پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله های پلی اتیلن

 44. مناقصه پروژه آسف ریزی بلوار انقلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه آسف ریزی بلوار انقلاب نوبت دوم

 45. مناقصه ید تجهیزات و لوازم مربوط به یک دستگاه پله برقی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ید تجهیزات و لوازم مربوط به یک دستگاه پله برقی نوبت دوم

 46. مزایده واگذاری زمین مشروط به احداث هتل 5 ستاره نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین مشروط به احداث هتل 5 ستاره نوبت دوم

 47. مزایده پلاک ثبتی مساحت 24820متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 24820متر

 48. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط ساختمان اتاق تکثیر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط ساختمان اتاق تکثیر

 49. مزایده واحد مس ی به متراژ شصت متر / مزایده,مزایده واحد مس ی به متراژ شصت متر

 50. مزایده فروش درب اتوماتیک و پایه پرچم / مزایده , مزایده فروش درب اتوماتیک و پایه پرچم

 51. مناقصه اجرای اصلاح هندسی جاده و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای اصلاح هندسی جاده و ...

 52. مناقصه ید مخزن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید مخزن

 53. مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر دو درب و ... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر دو درب و ...

 54. مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 نوبت دوم

 55. مزایده ششدانگ خانه با عرصه 52.24مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانه با عرصه 52.24مترمربع

 56. مزایده پلاک ثبتی 775 فرعی از هفده اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 775 فرعی از هفده اصلی

 57. مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون 29 اینچ و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون 29 اینچ و ...

 58. مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن و ...

 59. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان عینک فروشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان عینک فروشی

 60. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 نوبت دوم

 61. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی

 62. مزایده یک دستگاه تانکر آب و تریلی / مزایده یک دستگاه تانکر آب و تریلی

 63. مزایده ملک به مساحت 358.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 358.2متر نوبت اول

 64. مزایده ملک با عرصه 610.85متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 610.85متر نوبت اول

 65. مزایده یک قطعه زمین مس ی مساحت 172مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مس ی مساحت 172مترمربع

 66. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت گیلان

 67. مزایده یک دستگاه یخچال صندوقی ... / مزایده یک دستگاه یخچال صندوقی ...

 68. مزایده ششدانگ شش قطعه زمین و یکباب منزل مس ی / مزایده,مزایده ششدانگ شش قطعه زمین و یکباب منزل مس ی

 69. مزایده یک حلقه چاه اشتراک / مزایده,مزایده یک حلقه چاه اشتراک

 70. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله

 71. مزایده ملک توقیفی ساختمان سه طبقه روی پیلوت / مزایده,مزایده ملک توقیفی ساختمان سه طبقه روی پیلوت

 72. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 365متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 365متر

 73. مزایده ششدانگ پلاک بصورت زمین مساحت 2480متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت زمین مساحت 2480متر

 74. مزایده منزل مس ی مساحت ششدانگ 192.25متر / مزایده,مزایده منزل مس ی مساحت ششدانگ 192.25متر

 75. مزایده پلاکهای ثبتی و خودرو سایپا / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی و خودرو سایپا

 76. مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس

 77. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خالی 1035متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خالی 1035متر

 78. مزایده کپی توشیبا 282 و .... / مزایده, مزایده کپی توشیبا 282 و ....

 79. مزایده یک قطعه باغ گردو نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ گردو نوبت اول

 80. مزایده اپارتمان به شماره پلاک 45 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان به شماره پلاک 45 فرعی نوبت دوم

 81. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان اتاق بیمه معلم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان اتاق بیمه معلم

 82. مزایده فروش لوازم یدکی خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش لوازم یدکی خودرو - نوبت دوم

 83. مزایده زمین شالیزاری مساحت 3750متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 3750متر

 84. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 82.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 82.04متر

 85. ارزی کیفی مناقصه تامین خدمات تغذیه اطلاعات و آرشیو مستندات / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,ارزی کیفی تامین خدمات تغذیه اطلاعات و آرشیو مستندات

 86. مناقصه خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های دریایی نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی, مناقصه خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های دریایی نوبت دوم

 87. line pile ,api 5 l,gr.b and ips-m-pi-190(3) ...- نوبت دوم / line pile ,api 5 l,gr.b and ips-m-pi-190(3) ...- نوبت دوم

 88. فراخوان باقیمانده عملیات تکمیلی / آگهی فراخوان ارزی جهت شناسایی پیمانکار در مناقصه عمومی,مناقصه باقیمانده عملیات تکمیلی

 89. فراخوان مناقصه تامین 26 نفر کارگر بازرس نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین 26 نفر کارگر بازرس نوبت دوم

 90. مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc / ارزی کیفی عمومی , مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc

 91. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان آرایشگاه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان آرایشگاه

 92. فراخوان مناقصه امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون یک- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون یک- نوبت دوم

 93. مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری- نوبت دوم

 94. مناقصه عمومی یک مرحله ای واکذاری خدمات پذیرایی و نظافت / مناقصه عمومی یک مرحله ای واکذاری خدمات پذیرایی و نظافت

 95. مناقصه واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت .... تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت .... تجدید

 96. مناقصه گارد بلوک سنگی محورهای کندوان - هزار / مناقصه گارد بلوک سنگی محورهای کندوان - هزار

 97. مناقصه روشنایی سه راهی وحدتیه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روشنایی سه راهی وحدتیه

 98. مناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور نمره یک.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور نمره یک.... نوبت دوم

 99. مناقصه اجرای طرح هادی قره کندی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای طرح هادی قره کندی نوبت دوم

 100. مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شهری شبکه برق شهرستان گتوند ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شهری شبکه برق شهرستان گتوند ... نوبت دوم

 101. مناقصه عملیات باقیمانده بخشی از پروژه مس ی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات باقیمانده بخشی از پروژه مس ی نوبت دوم

 102. مناقصه اجرای پروژه آسف معابر شهر کرمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه آسف معابر شهر کرمان

 103. مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ای / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ای

 104. مزایده فروش خودرو پراید صندوق دار / مزایده , مزایده فروش خودرو پراید صندوق دار

 105. مزایده لوازم خانگی / مزایده,مزایده لوازم خانگی

 106. مزایده اجاره واحد تجاری ... / مزایده اجاره واحد تجاری ...

 107. فراخوان انتخاب مشاوره جهت ارائه خدمات ی و طراحی... / آگهی فراخوان ارزی کیفی مشاوران, فراخوان انتخاب مشاوره جهت ارائه خدمات ی و طراحی...

 108. تمدید مهلت فراخوان عمومی پهنه اکتشافی سنگ تزئینی / آگهی فراخوان عمومی, تمدید مهلت فراخوان عمومی پهنه اکتشافی سنگ تزئینی

 109. فراخوان مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب فاز توسعه -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزی کیفی , فراخوان مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب فاز توسعه نوبت دوم

 110. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک - نوبت دوم

 111. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان - نوبت دوم

 112. فراخوان عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهبهان - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهبهان -نوبت دوم

 113. فراخوان ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بومی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بومی- نوبت دوم

 114. چهارمین جشنواره کوتاه تیاب / چهارمین جشنواره کوتاه تیاب

 115. فراخوان شیر توپی 24 کلاس 900- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان شیر توپی 24 کلاس 900- نوبت دوم

 116. مناقصه ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه نوبت دوم

 117. فراخوان استعلام انجام آزمایشات ویژه سنگ مخزن - نوبت دوم / فراخوان استعلام ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان استعلام انجام آزمایشات ویژه سنگ مخزن - نوبت دوم 1. مزایده امتیاز خط تلفن همراه / مزایده امتیاز خط تلفن همراه

 2. مزایده فروش و واگذاری دوازده قطعه زمین تجاری مس ی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری دوازده قطعه زمین تجاری مس ی نوبت دوم

 3. مزایده ملک با زیربنای 145.0مترمربع / مزایده,مزایده ملک با زیربنای 145.0مترمربع

 4. مناقصه تامین مصالح و گازرسانی به روستاهای محور ناوه.... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین مصالح و گازرسانی به روستاهای محور ناوه...

 5. مزایده ملک مس ی ویلایی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ملک مس ی ویلایی مساحت 1000متر

 6. مناقصه عملیات ید و نصب سیستم آتش نشانی / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات ید و نصب سیستم آتش نشانی

 7. مزایده ملک شامل یک واحد آغل داری و یکباب گوساله دانی / مزایده,مزایده ملک شامل یک واحد آغل داری و یکباب گوساله دانی

 8. ارزی کیفی تکمیل سیستم آتش نشانی (اعلام دود/آتش) / آگهی ارزی کیفی , ارزی کیفی تکمیل سیستم آتش نشانی (اعلام دود/آتش)

 9. مزایده رسوب شکن اتومبیلی - نوبت دوم / مزایده رسوب شکن اتومبیلی - نوبت دوم

 10. استعلام ید جرثقیل و لیفتراک تادانو و کوماتسو / استعلام , استعلام ید جرثقیل و لیفتراک تادانو و کوماتسو

 11. استعلام ید قطعات یدکی واتر جت woma / استعلام ، استعلام ید قطعات یدکی واتر جت woma

 12. مزایده 98 جین کاپشن شلوار کارگری / آگهی مزایده, مزایده 98 جین کاپشن شلوار کارگری

 13. آگهی مناقصه تامین حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات ادارات / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تامین حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات ادارات

 14. آگهی مناقصه ید شیر قفل شونده یک اینچ / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه ید شیر قفل شونده یک اینچ

 15. مناقصه ساخت و نصب 500 علمک پراکنده و 4000 متر حفره خالی در سطح شهرستان آمل به روش pc / مناقصه ساخت و نصب 500 علمک پراکنده و 4000 متر حفره خالی در سطح شهرستان آمل به روش pc

 16. مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای تعمیرات کلیه تاسیسات کازرسانی ... / مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای تعمیرات کلیه تاسیسات کازرسانی ...

 17. مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی

 18. فراخوان سرمایه گذاری جهت پروژه ساخت وتجهیز بیمارستان 220 تختخو / فراخوان سرمایه گذاری جهت پروژه ساخت وتجهیز بیمارستان 220 تختخو

 19. مزایده فروش ملک و تاسیسات / آگهی مزایده, مزایده فروش ملک و تاسیسات

 20. مناقصه تامین کادر فنی ایستگاهها ? برق و حفاظت از زنگ / مناقصه تامین کادر فنی ایستگاهها ? برق و حفاظت از زنگ

 21. مناقصه گازرسانی به روستاهای وردیچ و واریش / مناقصه گازرسانی به روستاهای وردیچ و واریش

 22. مناقصه اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو فرعی و نیمه / مناقصه اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو فرعی و نیمه

 23. فراخوان خدمات عمومی و پشتیبانی در سطح شرکت / فراخوان خدمات عمومی و پشتیبانی در سطح شرکت

 24. مزایده بهره برداری از میوه فروشی(تجدید2 / مزایده بهره برداری از میوه فروشی(تجدید2

 25. مناقصه ید دیزل پمپ مکش / مناقصه ید دیزل پمپ مکش

 26. مناقصه ید اقلام بسته بندی / آگهی مناقصه ، مناقصه ید اقلام بسته بندی

 27. مناقصه اجرای عملیات ج گذاری / مناقصه اجرای عملیات ج گذاری

 28. فراخوان اجاره ماهانه واحدهای اداری - تجاری در طبقه 6 و 5 نگارستان شهرداری / فراخوان اجاره ماهانه واحدهای اداری - تجاری در طبقه 6 و 5 نگارستان شهرداری

 29. آگهی مناقصه طرح اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهر س ل / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه طرح اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهر س ل

 30. فراخوان خدمات مشاوره تکمیل سامانه سادا ( نرم افزار دارایی ) تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان خدمات مشاوره تکمیل سامانه سادا ( نرم افزار دارایی ) تجدید نوبت دوم

 31. مناقصه تعمیر و راه اندازی سیستم کنترل آب کانال... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و راه اندازی سیستم کنترل آب کانال...

 32. مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای شمع ، فونداسیون ، اسکلت و سفت کاری پروژِه مالکیت.... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای شمع ، فونداسیون ، اسکلت و سفت کاری پروژِه مالکیت.... نوبت دوم

 33. آگهی تجدید مزایده عمومی فروش سیم مسی اسقاط / آگهی تجدید مزایده عمومی فروش سیم مسی اسقاط

 34. فراخوان مناقصه احداث 2329 متر شبکه فشار متوسط با سیم آلومینیوم روپوشدار... / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث 2329 متر شبکه فشار متوسط با سیم آلومینیوم روپوشدار...

 35. مناقصه انواع ورق از جنس پلی پروپیلن ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انواع ورق از جنس پلی پروپیلن ...

 36. مناقصه مقدار 40000 سنگ آهن / مناقصه مقدار 40000 سنگ آهن

 37. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... - نوبت دوم

 38. مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر شبکه های توزیع ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر شبکه های توزیع ...

 39. فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظتی / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظتی

 40. آگهی مزایده فروش برگ سبز چای / آگهی مزایده فروش برگ سبز چای

 41. آگهی مزایده فروش دستگاه کمپرسور / آگهی مزایده فروش دستگاه کمپرسور

 42. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ...

 43. مزایده فروش تعدادی از منازل مس ی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از منازل مس ی نوبت دوم

 44. آگهی مناقصه واگذاری انجام کلیه خدمات راهبری ، تخلیه ، بارگیری ، انتقال اقلام 96.1.29 / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری انجام کلیه خدمات راهبری ، تخلیه ، بارگیری ، انتقال اقلام 96.1.29

 45. مزایده مجتمع ورزشی خود شامل سالن چند منظوره ... / مزایده, مزایده مجتمع ورزشی خود شامل سالن چند منظوره ...

 46. مزایده فروش سیم و کابل های آلومینیوم اسقاط .. / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سیم و کابل های آلومینیوم اسقاط ..

 47. فراخوان خدمات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی / آگهی فراخوان, فراخوان خدمات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی

 48. مناقصه عمومی ید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی

 49. مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز

 50. مزایده فروش محصولات سردرختی باغ مهرشهر / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش محصولات سردرختی باغ مهرشهر

 51. مزایده فروش محصولات سردرختی باغات حاجیکلاته شامل آلو قطره طلا و آلو شابلون و هلو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش محصولات سردرختی باغات حاجیکلاته شامل آلو قطره طلا و آلو شابلون و هلو

 52. مزایده سه ردیف سنگ تراورتن تکاپ / آگهی مزایده, مزایده سه ردیف سنگ تراورتن تکاپ

 53. مزایده فروش شیرهای سماوری جوشی 2، 4 و 6 اینچ کلاس 150 تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش شیرهای سماوری جوشی 2، 4 و 6 اینچ کلاس 150 تجدید

 54. مناقصه اجرای پروژه آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه آبرسانی

 55. مناقصه تبدیل 20.000 تن سرباره سرب کم عیار (3±12%) به شمش سرب کارگاهی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تبدیل 20.000 تن سرباره سرب کم عیار (3±12%) به شمش سرب کارگاهی...

 56. فراخوان مناقصه ید 20000 کنتور مکانیکی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ید 20000 کنتور مکانیکی نوبت دوم

 57. مناقصه ید و تحویل تجهیزات و لایسنس cisco / مناقصه عمومی , مناقصه ید و تحویل تجهیزات و لایسنس cisco

 58. مناقصه ید و تحویل تجهیزات hp server / مناقصه عمومی , مناقصه ید و تحویل تجهیزات hp server

 59. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

 60. مناقصه سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری تجدید / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای , مناقصه سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری تجدید

 61. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه شش منطقه 6.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه شش منطقه 6....

 62. مزایده فروش لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران / مزایده ، مزایده فروش لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

 63. فراخوان انجام اقدامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) / فراخوان , فراخوان انجام اقدامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات)

 64. مناقصه عملیات حمل کانتینر و قطعات 96.01.29 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل کانتینر و قطعات 96.01.29

 65. مزایده حدودا پنج کیلوگرم طلای ساخته شده در عیارهای مختلف 96.01.29 / مزایده, مزایده حدودا پنج کیلوگرم طلای ساخته شده در عیارهای مختلف 96.01.29

 66. مناقصه 2 دستگاه پست امداد سیار و یک دستگاه اتاق عمل سیار / آگهی مناقصه , مناقصه 2 دستگاه پست امداد سیار و یک دستگاه اتاق عمل سیار

 67. مزایده فروش پوشال 96.01.29 / آگهی مزایده, مزایده فروش پوشال 96.01.29

 68. مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو 96.01.29 / آگهی مزایده , مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو 96.01.29

 69. خلاصه مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب سوله نوبت نوبت اول 96.01.29 / خلاصه مزایده, خلاصه مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب سوله نوبت اول 96.01.29

 70. تجدید مناقصه تامین کلیه لوازم انشعاب آب و اجرای عملیات نصب و تغییرات انشعاب آب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه تامین کلیه لوازم انشعاب آب و اجرای عملیات نصب و تغییرات انشعاب آب

 71. آگهی مزایده واحد تکثیر 96.01.29 / آگهی مزایده , مزایده واحد تکثیر 96.01.29

 72. مزایده فروش یک دستگاه جاروب / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه جاروب

 73. مزایده املاک در شهر مشهد اصفهان و گرگان / مزایده,مزایده املاک در شهر مشهد اصفهان و گرگان

 74. مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب گاراژ 96.01.29 / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب گاراژ نوبت اول 96.01.29

 75. مزایده فروش تعداد یک دستگاه تاور کرین (دمونتاژ شده) با مارک potain / مزایده , مزایده فروش تعداد یک دستگاه تاور کرین (دمونتاژ شده) با مارک potain

 76. مزایده3 دستگاه کوره القایی در حال کار / مزایده , مزایده 3 دستگاه کوره القایی در حال کار

 77. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 404.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 404.77متر

 78. مزایده مغازه تجاری به مساحت 41.25متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری به مساحت 41.25متر نوبت دوم

 79. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید- نوبت دوم

 80. مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش / آگهی فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش

 81. مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری

 82. مناقصه امورات مربوط به ج گذاری معابر ...چاپ دوم / مناقصه امورات مربوط به ج گذاری معابر ...چاپ دوم

 83. مناقصه rotating type hangers .... 96.1.29 / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی, مناقصه rotating type hangers .... 96.1.29

 84. مزایده یک قطعه زمین زراعی میزان 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی میزان 2000متر

 85. مزایده فرش / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فرش

 86. مزایده منزل مس ی به مساحت 266.3متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مس ی به مساحت 266.3متر نوبت دوم

 87. مزایده اپارتمان به مساحت 71.30مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 71.30مترمربع مرحله اول

 88. مناقصه اجرای عملیات آسف معابر سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آسف معابر سطح شهر- نوبت دوم

 89. تجدید مناقصه ساخت ، نصب، نگهداری و بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده / تجدید مناقصه, مناقصه ساخت ، نصب، نگهداری و بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده نوبت اول

 90. آگهی مناقصه عمومی ید دستگاه ها و تجهیزات مرکز جامع فرهنگی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی ید دستگاه ها و تجهیزات مرکز جامع فرهنگی

 91. مزایده ششدانگ ملک مس ی مساحت 91.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مس ی مساحت 91.08متر

 92. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه های میوه و تره بار بازار روز - مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه های میوه و تره بار بازار روز - مرحله دوم

 93. مناقصه حفظ , نگهداری و توسعه فضای سبز شهر رزن / آگهی مناقصه, مناقصه حفظ , نگهداری و توسعه فضای سبز شهر رزن

 94. مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد متر نوبت دوم

 95. مناقصه احداث دیوار سنگی و ملاتی محور توس تان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار سنگی و ملاتی محور توس تان - نوبت دوم

 96. مزایده یک باب دکه فروشگاهی / مزایده یک باب دکه فروشگاهی

 97. مزایده ملک به مساحت 87.43مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 87.43مترمربع

 98. مزایده اپارتمان مساحت 75 متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 75 متر

 99. مزایده سه قطعه زمین دارای کاربری مس ی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین دارای کاربری مس ی نوبت اول 1. مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ - نوبت دوم

 2. مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی / مناقصه ، مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی

 3. مناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار ....

 4. مناقصه ساخت pack & holddown grid / مناقصه ساخت pack & holddown grid

 5. استعلام بهاء p/f:flender graddenstaden / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء p/f:flender graddenstaden

 6. استعلام بهاء aeg generator / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء aeg generator

 7. مزایده واگذاری یک باب خانه مس ی از رقبات موقوفه آمنه زرین / مزایده واگذاری یک باب خانه مس ی از رقبات موقوفه آمنه زرین

 8. آگهی مناقصه عمومی اجاره تراک می ر / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجاره تراک می ر

 9. اطلاعیه شناسایی سرمایه گذار احداث زیرساخت شبکه فیبر نوری نوبت دوم / اطلاعیه شناسایی سرمایه گذار احداث زیرساخت شبکه فیبر نوری نوبت دوم

 10. مزایده فروش وسایل اسقاطی و مازاد بر نیاز تجهیزات پزشکی - نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش وسایل اسقاطی و مازاد بر نیاز تجهیزات پزشکی- نوبت دوم

 11. مزایده پلاک 101 فرعی از 58 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک 101 فرعی از 58 اموال غیرمنقول

 12. مناقصه انجام عملیات حفاری مغزه گیری، نمونه برداری و ...نوبت دوم / آگهی مناقصات, مناقصه انجام عملیات حفاری مغزه گیری، نمونه برداری و ...نوبت دوم

 13. دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی / دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

 14. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی طبقه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی طبقه چهار

 15. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی بخش دو اردبیل

 16. مزایده فروش لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران -نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران - نوبت دوم

 17. مزایده ششدانگ اپارتمان خدماتی شماره شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان خدماتی شماره شش تفکیکی

 18. فراخوان ,عملیات احداث مخازن / فراخوان عمومی , عملیات احداث مخازن

 19. مناقصه لوله پلی پروپیلن / مناقصه عمومی , مناقصه لوله پلی پروپیلن

 20. مناقصه خدمات دستگاه لوله مغزی سیار , پمپ تراک- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات دستگاه لوله مغزی سیار , پمپ تراک- نوبت دوم

 21. مزایده یک دستگاه اتومبیل کیا سراتو / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل کیا سراتو

 22. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 155.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 155.25متر

 23. مناقصه ید آب شیرین کن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید آب شیرین کن - نوبت دوم

 24. مزایده فروش تعداد 10 دستگاه نیسان یخچالدار / مزایده, مزایده فروش تعداد 10 دستگاه نیسان یخچالدار

 25. مزایده تعدادی تراک می ر 96.1.30 / مزایده تعدادی تراک می ر 96.1.30

 26. مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش -نوبت دوم / آگهی فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش - نوبت دوم

 27. مزایده تعدادی پمپ ثابت شوئینگ 96.1.30 / مزایده تعدادی پمپ ثابت شوئینگ 96.1.30

 28. مزایده یک دستگاه بچینگ لیپهریک متری / مزایده یک دستگاه بچینگ لیپهریک متری

 29. مزایده فروش ضایعات و آهن آلات مستعمل / مزایده فروش ضایعات و آهن آلات مستعمل

 30. مناقصه پیمان سرویس ایاب و ذهاب کارخانه شمش آباد / آگهی مناقصه , مناقصه پیمان سرویس ایاب و ذهاب کارخانه شمش آباد

 31. مزایده تعدادی خودرو / مزایده , مزایده تعدادی خودرو

 32. مناقصه ایاب و ذهاب دی کلینیک / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب دی کلینیک

 33. مناقصه باغی به مساحت 4000 متر جهت پرورش گل گیاه و گلخانه / مناقصه باغی به مساحت 4000 متر جهت پرورش گل گیاه و گلخانه

 34. تجدید مناقصه ید شامل تهیه ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و تحویل 7500 دستگاه کنتور مکانیکی... / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید شامل تهیه ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و تحویل 7500 دستگاه کنتور مکانیکی...

 35. مناقصه پروژه مس ی / مناقصه پروژه مس ی

 36. مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات

 37. مناقصه اجرای ج خیابان شریعتی / مناقصه اجرای ج خیابان شریعتی

 38. مزایده ششدانگ عمارت مساحت 14400مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 14400مترمربع

 39. مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 86 نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 86 نوبت دوم

 40. مزایده فروش یکدستگاه کشنده میلگرد / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کشنده میلگرد

 41. مزایده ششدانگ یکباب خانه مس ی غیررسمی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مس ی غیررسمی نوبت دوم

 42. مزایده نسبت به فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده نسبت به فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس

 43. مزایده اپارتمان مساحت مفید هفتاد متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت مفید هفتاد متر

 44. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی قطعه یک تفکیکی

 45. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 77.37مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 77.37مترمربع

 46. مزایده پلاک ثبتی عرصه 351.29متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 351.29متر

 47. مزایده ششدانگ تجمیعی خانه و زمین بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ تجمیعی خانه و زمین بخش هفت

 48. مناقصه عملیات تولید پا و تقویت پای صنعتی و بتن ریزی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تولید پا و تقویت پای صنعتی و بتن ریزی

 49. مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 2012متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 2012متر

 50. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 252.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 252.42متر

 51. مناقصه واگذاری بخشی از عملیات خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از عملیات خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم

 52. اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان

 53. مزایده فروش انواع میوه های بهاری و تابستانی / مزایده فروش انواع میوه های بهاری و تابستانی

 54. مناقصه تعداد 4 دستگاه آسانسور شیلدر 15 نفره / مناقصه تعداد 4 دستگاه آسانسور شیلدر 15 نفره

 55. مزایده حدود 20 تن میلگرد / مزایده حدود 20 تن میلگرد

 56. مناقصه عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضلاب نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضلاب نوبت سوم

 57. مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 86 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 86

 58. آگهی مناقصه ید سنگ آ / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه ید سنگ آ

 59. مناقصه تامین تجهیزات و تعمیر و نگهداری دوربین های کنترل سرعت راداری ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین تجهیزات و تعمیر و نگهداری دوربین های کنترل سرعت راداری ...نوبت دوم

 60. مزایده املاک شامل واحد تجاری موقوفه / مزایده,مزایده املاک شامل واحد تجاری موقوفه

 61. مزایده یک دانگ و سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده یک دانگ و سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل

 62. مزایده یک رقبه ملک متراژ 28794.57مترمربع / مزایده,مزایده یک رقبه ملک متراژ 28794.57مترمربع

 63. فراخوان مناقصه انجام امور کاشت ، نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور کاشت ، نگهداری فضای سبز

 64. فراخوان ج گذاری و.... / فراخوان توان سنجی پیمانکار, فراخوان ج گذاری و....

 65. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - تجدید / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - تجدید

 66. مزایده فروش یک دستگاه خودرو / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه خودرو

 67. اصلاحیه مناقصه عملیات ید و اجرای تجهیزات روشنایی / اصلاحیه، مناقصه عملیات ید و اجرای تجهیزات روشنایی

 68. مزایده تعداد قطعات یدکی کامیون / مزایده ,مزایده تعداد قطعات یدکی کامیون

 69. مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی

 70. مناقصه عمومی پروژه ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی پروژه ساختمان اداری

 71. مناقصه نگهداری فضای سبز شهری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز شهری و ...

 72. مناقصه اجرای پروژه گ ون چینی زیردست کارتینگ حاجی آباد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه گ ون چینی زیردست کارتینگ حاجی آباد نوبت دوم

 73. مناقصه یک دستگاه سینوس آندوسکوپ full hd / مناقصه , مناقصه یک دستگاه سینوس آندوسکوپ full hd

 74. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پادگان محمد رسول ا... ص... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پادگان محمد رسول ا... ص...

 75. آگهی مناقصه عمومی واگذاری نگهداری فضای سبز و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری نگهداری فضای سبز و تاسیسات

 76. مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر سطح ناحیه یک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر سطح ناحیه یک

 77. مناقصه دوخت تعداد 150.000 دست لباس استتار کویری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه دوخت تعداد 150.000 دست لباس استتار کویری

 78. مزایده ششدانگ زمین عرصه 596494.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 596494.32متر

 79. فراخوان پروژه پایش و ارزی عملکرد hse ...مجدد / فراخوان , فراخوان پروژه پایش و ارزی عملکرد hse ...مجدد

 80. مناقصه نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس تجدید

 81. آگهی مناقصه عمومی حمل دریایی قطعات منفصله خودرو / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی حمل دریایی قطعات منفصله خودرو

 82. مزایده فروش املاک تملیکی نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی نقد و اقساط

 83. مناقصه احداث یک واحد گلخانه صنعتی سبزی و صیفی ...96.01.30 / مناقصه احداث یک واحد گلخانه صنعتی سبزی و صیفی ... 96.01.30

 84. مزایده ششدانگ ملک عرصه چهل متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه چهل متر

 85. مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر

 86. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و تکمیل مجموعه حیات وحش نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداری و تکمیل مجموعه حیات وحش نوبت دوم

 87. مزایده فرش 12 متری دو تخته / آگهی مزایده مال منقول,مزایده فرش 12 متری دو تخته

 88. مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 73.66متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 73.66متر

 89. مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند / آگهی مزایده اموال منقول,یک دستگاه اتومبیل سمند

 90. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 172.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 172.5متر

 91. مزایده دو عدد پرینتر سامسونگ و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دو عدد پرینتر سامسونگ و ...

 92. مزایده یک دستگاه کپی شا و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کپی شا و ...

 93. مزایده ملک باعرصه 3.682.73مترمربع / مزایده,مزایده ملک باعرصه 3.682.73مترمربع

 94. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت آپاچی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت آپاچی

 95. مناقصه عمومی ید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی نوبت دوم

 96. مزایده فروش دستگاه کپی سامسونگ و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش دستگاه کپی سامسونگ و ...

 97. آگهی تجدید مزایده عمومی فروش سیم مسی اسقاط نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی فروش سیم مسی اسقاط تجدید نوبت دوم

 98. مزایده تعداد 50 مورد انواع اجناس و کالاهای اسقاطی خود / مزایده , مزایده تعداد 50 مورد انواع اجناس و کالاهای اسقاطی خود نوبت اول

 99. اجرای فرش موزاییک و تعویض جداول معابر شهری خارگ 96.01.30 / اجرای فرش موزاییک و تعویض جداول معابر شهری خارگ 96.01.30 نوبت اول

 100. مزایده یک دستگاه پرکن شش نازله تا حجم 4 لیتری / مزایده , مزایده یک دستگاه پرکن شش نازله تا حجم 4 لیتری

 101. مزایده اجاره 120 متر مربع از پارک 96.01.30 / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره 120 متر مربع از پارک 96.01.30

 102. مزایده 50 درصد سهم از کل سهام شرکت / مزایده , مزایده 50 درصد سهم از کل سهام شرکت

 103. مناقصه ید تضمینی آب آشامیدنی گندز به روش الکترولیز نمک طعام 96.01.30 / فراخوان عمومی , فراخوان ید تضمینی آب آشامیدنی گندز به روش الکترولیز نمک طعام 96.01.30 نوبت اول 1. مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا

 2. مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم

 3. مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی / مناقصه ، مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی

 4. استعلام بهاء ساخت تیوب باندل / استعلام بهاء, استعلام بهاء ساخت تیوب باندل

 5. مناقصه ید دستگاه کروماتوگرافی گازی تمام اتوماتیک / مناقصه, مناقصه ید دستگاه کروماتوگرافی گازی تمام اتوماتیک

 6. استعلام بهاء ید merox ws / استعلام بهاء, استعلام بهاء ید merox ws

 7. مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل / مناقصه ساخت محدود اخذ س , مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل

 8. مناقصه ید گازهای مخلوط استاندارد / مناقصه ، مناقصه ید گازهای مخلوط استاندارد

 9. مناقصه ید لوازم آزمایشگاهی / مناقصه ، مناقصه ید لوازم آزمایشگاهی

 10. مناقصه ید لوازم آزمایشگاهی / مناقصه ، مناقصه ید لوازم آزمایشگاهی

 11. مناقصه ید surface roughness tester / مناقصه ، مناقصه ید surface roughness tester

 12. استعلام ید پوتین و کفش ایمنی / استعلام , استعلام ید پوتین و کفش ایمنی

 13. استعلام ید دو نوع ماده ضد خوردگی / استعلام ,استعلام ید دو نوع ماده ضد خوردگی

 14. استعلام ید بالون پلاستیکی / استعلام , استعلام ید بالون پلاستیکی

 15. مناقصه ید لوازم آزمایشگاهی / مناقصه ، مناقصه ید لوازم آزمایشگاهی

 16. مناقصه ید ultra low refrigerated / مناقصه ،مناقصه ید ultra low refrigerated

 17. مناقصه سرمایه گذاری و پیمانکاری جهت ساخت یک برج مس ی 21 طبقه / مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری و پیمانکاری جهت ساخت یک برج مس ی 21 طبقه

 18. مناقصه ید کامل actuator فن هوایی / مناقصه ید کامل actuator فن هوایی

 19. مناقصه ید تجهیزات آزمایشگاهی / مناقصه ، مناقصه ید تجهیزات آزمایشگاهی

 20. مزایده یک دستگاه خودروی مستعمل / مزایده یک دستگاه خودروی مستعمل

 21. مناقصه ید یکدستگاه toc-l analayser مارک shimaclza نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ید یکدستگاه toc-l analayser مارک shimaclza نوبت دوم

 22. مناقصه عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان نوبت دوم

 23. مزایده فروش تعداد 20 قطعه از زمینهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 20 قطعه از زمینهای تجاری نوبت دوم

 24. مزایده تعداد یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو

 25. مزایده پلاک ثبتی 78 فرعی بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 78 فرعی بخش سه سبزوار

 26. مزایده فروش مقدار 120.000 کیلوگرم گرانول پلی اتیلنی خویش / مزایده, مزایده فروش مقدار 120.000 کیلوگرم گرانول پلی اتیلنی خویش

 27. فراخوان عمومی شناسایی و ارزی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث خط تولید انواع مقاطع مسی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی شناسایی و ارزی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث خط تولید انواع مقاطع مسی

 28. مناقصه انجام تعمیرات بوژی ، زیرشاسی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام تعمیرات بوژی ، زیرشاسی و ...

 29. مزایده فروش سردرختی 96.2.9 / مزایده , مزایده فروش سردرختی 96.2.9

 30. تجدید مناقصه ید تاسیسات برقی / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید تاسیسات برقی

 31. مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم

 32. مناقصه انجام خدمات نظافت داخلی واگن ها / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نظافت داخلی واگن ها

 33. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر الوند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر الوند نوبت دوم

 34. تجدید فراخوان اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی اداره ... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی اداره ... نوبت دوم

 35. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های .... نوبت دوم

 36. فراخوان ید تجهیزات پسیو / آگهی فراخوان , فراخوان ید تجهیزات پسیو

 37. آگهی مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه انجام امور نظارت و نظارت پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم

 38. مزایده جعبه پرسی (ضایعات کارتن پودر) .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده جعبه پرسی (ضایعات کارتن پودر) ....

 39. آگهی فروش کارخانجات آرد ، نشاسته ، گلوکز ، د تروز و خوراک دام / آگهی فروش کارخانجات آرد ، نشاسته ، گلوکز ، د تروز و خوراک دام

 40. مناقصه نصب و اجرای سازه ها و تاسیسات گلخانه 10 تاری سبزی و صیفی جات / آگهی مناقصه، مناقصه نصب و اجرای سازه ها و تاسیسات گلخانه 10 تاری سبزی و صیفی جات

 41. آگهی مناقصه ید 3500 متر مکعب بتن با عیار 150، 200، 300... / آگهی مناقصه، مناقصه ید 3500 متر مکعب بتن با عیار 150، 200، 300...

 42. مزایده یک دستگاه سواری پراید سفید رنگ تیپ 133 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید سفید رنگ تیپ 133

 43. مزایده فروش ملک به متراژ 221 مترمربع کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش ملک به متراژ 221 مترمربع کاربری تجاری

 44. مناقصه واگذاری نظافت صنعتی خط دایش و کوره های پخت آ کل / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری نظافت صنعتی خط دایش و کوره های پخت آ کل

 45. مزایده فروش دو دستگاه موتور سیکلت - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه موتور سیکلت -نوبتدوم

 46. آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی (حدود 200 نفر)... / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی (حدود 200 نفر)...

 47. مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی مجتمع بازیافت، پردازش و تولید کود آلی / آگهی مزایده عمومی, مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی مجتمع بازیافت، پردازش و تولید کود آلی

 48. مناقصه انجام کلیه خدمات مربوط به سرویس و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق- تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه خدمات مربوط به سرویس و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق- تجدید

 49. مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی

 50. مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب - نوبت دوم

 51. استعلام قیمت عملیات ساخت و نصب گیشه و دکوراسیون از جنس mdf / آگهی استعلام قیمت, استعلام قیمت عملیات ساخت و نصب گیشه و دکوراسیون از جنس mdf

 52. مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک 15 تن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک 15 تن

 53. مناقصه احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر فریدونشهر- چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر فریدونشهر- چاپ دوم

 54. مزایده ششدانگ یکباب کارخانه با خط تولید نخ / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارخانه با خط تولید نخ

 55. آگهی فراخوان احداث شهربازی چاپ دوم / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان احداث شهربازی چاپ دوم

 56. مزایده 13 سهم مشاع از 42 و یک ششم سهم مشاع از 150 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 13 سهم مشاع از 42 و یک ششم سهم مشاع از 150 سهم پلاک ثبتی

 57. مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 260.75متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 260.75متر

 58. مزایده20 دستگاه پرس هیدرولیک نیوپایب / مزایده, مزایده20 دستگاه پرس هیدرولیک نیوپایب

 59. مزایده فروش 10 دستگاه پرس دستی / مزایده , مزایده فروش 10 دستگاه پرس دستی

 60. مزایده آهن ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده آهن ضایعاتی

 61. مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری - نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری - نوبت سوم

 62. مناقصه واگذاری امور مربوط به بلاستینگ ، رنگ آمیزی، اجرای سیستم لوله کشی- نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به بلاستینگ ، رنگ آمیزی، اجرای سیستم لوله کشی - نوبت دوم

 63. مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید

 64. مزایده پلاک 394.19 قطعه یازده عرصه 85.2متر / مزایده,مزایده پلاک 394.19 قطعه یازده عرصه 85.2متر

 65. مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 20 محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد / آگهی مزایده عمومی , مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 20 محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد نوبت اول

 66. مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 20.40متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 20.40متر

 67. مزایده فروش اعیان ملک دو طبقه مساحت شصت متر / مزایده,مزایده فروش اعیان ملک دو طبقه مساحت شصت متر

 68. مزایده اجاره رستوران نمایشگاه نوبت دوم / مزایده اجاره رستوران نمایشگاه نوبت دوم

 69. مزایده اجاره بوفه نمایشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده ,مناقصه اجاره بوفه نمایشگاه نوبت دوم

 70. مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان

 71. مناقصه ساخت و نصب 600 انشعاب پلی اتیلن روکار / آگهی مناقصه ، مناقصه ساخت و نصب 600 انشعاب پلی اتیلن روکار

 72. مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده یک دستگاه سواری پراید

 73. مزایده قطعه زمینی به مساحت 5000مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 5000مترمربع

 74. مزایده منزل مس ی عرصه 195.35مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مس ی عرصه 195.35مترمربع نوبت اول

 75. مزایده منافع سرقفلی مغازه قولنامه ای 17.5متر / مزایده,مزایده منافع سرقفلی مغازه قولنامه ای 17.5متر

 76. مزایده عمومی واگذاری مجموعه کامل است ، سونا و کارواش / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری مجموعه کامل است ، سونا و کارواش

 77. مزایده دستگاه باد کن قوطی پلی اتیلن تمام اتومات / مزایده , مزایده دستگاه باد کن قوطی پلی اتیلن تمام اتومات

 78. مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت

 79. مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسف معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسف معابر سطح شهر

 80. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 279متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 279متر

 81. مزایده یک قطعه ملک زراعی 6000متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک زراعی 6000متر

 82. مزایده فروش کارخانه زمین حدود 107000مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش کارخانه زمین حدود 107000مترمربع نوبت دوم

 83. مناقصه اجرای عملیات آب و خاک عرصه تشکل های کشاورزی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزی کیفی , مناقصه اجرای عملیات آب و خاک عرصه تشکلهای کشاورزی

 84. مناقصه ید غذا برای حدود 120 نفر از کارکنان 96.2.9 / مناقصه, مناقصه ید غذا برای حدود 120 نفر از کارکنان 96.2.9

 85. مناقصه پروژه احداث بناب- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه احداث بناب- نوبت دوم

 86. مزایده ششدانگ یکباب انباری بخش چهل و هشت تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب انباری بخش چهل و هشت تبریز

 87. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت کل 190.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت کل 190.70متر

 88. مزایده حقابه از یک حلقه چاه و یکباب قهوه خانه مساحت 20 متر / مزایده,مزایده حقابه از یک حلقه چاه و یکباب قهوه خانه مساحت 20 متر

 89. مزایده اجاره استندهای تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره استندهای تبلیغاتی نوبت دوم

 90. مزایده منزل مس ی مساحت 173 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مس ی مساحت 173 مترمربع

 91. مزایده یکباب ساختمان با عرصه سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان با عرصه سیصد متر نوبت اول

 92. مزایده املاک مازاد در استان آذربایجان غربی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد در استان آذربایجان غربی نوبت دوم

 93. مزایده فروش یک دستگاه مخصوص روغن گیری مواد غذایی .... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه مخصوص روغن گیری مواد غذایی ....

 94. مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان / آگهی مزایده,مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان

 95. مزایده فروش یک راس اسب / مزایده , مزایده فروش یک راس اسب

 96. مزایده یک دستگاه خودروی ix55 رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی ix55 رنگ سفید

 97. مزایده فروش شلوار باربی در رنگهای مختلف و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش شلوار باربی در رنگهای مختلف و ...

 98. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 87.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 87.55متر

 99. مزایده واگذاری زمین به متراژ 30/85 مترمربع / آگهی مزایده, مزایده واگذاری زمین به متراژ 30/85 مترمربع

 100. مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن و ...

 101. مزایده واگذاری بصورت اجاره طبقه همکف پایانه مسافربری بلوار سقز / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بصورت اجاره طبقه همکف پایانه مسافربری بلوار سقز

 102. مناقصه امور خدماتی اداره کل و شهرستانهای تابعه- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی اداره کل و شهرستانهای تابعه- نوبت دوم

 103. مناقصه ید، نصب و پشتیبانی و نگهداری و ارسال برخط اطلاعات دستگاههای تردد شمار- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، نصب و پشتیبانی و نگهداری و ارسال برخط اطلاعات دستگاههای تردد شمار- نوبت دوم

 104. مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو سمند / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو سمند

 105. مناقصه اجرای روشنایی آزاد راه خلیج فارس- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روشنایی آزاد راه خلیج فارس- نوبت دوم

 106. مزایده ساماندهی گاری های سطح شهر بندرعباس و سطح میدان تره بار فعلی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده ساماندهی گاری های سطح شهر بندرعباس و سطح میدان تره بار فعلی

 107. مزایده منزل مس ی عرصه 205.30مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مس ی عرصه 205.30مترمربع نوبت اول

 108. آگهی مزایده , اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده , اقلام مازاد و ضایعاتی

 109. تجدید مناقصه پروژه ج گذاری / تجدید مناقصه پروژه ج گذاری


 1. آگهی مناقصه اجرای عملیات ید آسف / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای عملیات ید آسف
 2. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت شصت و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت شصت و سه متر
 3. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده f نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده f نوبت دوم
 4. مزایده ششدانگ زمین مساحت 5413.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5413.63متر
 5. مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه دویست و یک متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه دویست و یک متر
 6. مناقصه احداث پروژه ساختمان اداری و بازسازی سوله / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پروژه ساختمان اداری و بازسازی سوله
 7. مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی.....نوبت دوم
 8. مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و تخلیه در سنگ شکن تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و تخلیه در سنگ شکن - نوبت دوم
 9. مزایده اجاره غرفه های تجاری - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره غرفه های تجاری- نوبت دوم
 10. مزایده زمین مس ی به متراژ 100مترمربع / مزایده,مزایده زمین مس ی به متراژ 100مترمربع
 11. مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ ساختمان 213متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ ساختمان 213متر
 12. مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی
 13. مناقصه واگذاری اجرای سنگ فرش صحن مطهر حضرت معصومه س / مناقصه ، مناقصه واگذاری اجرای سنگ فرش صحن مطهر حضرت معصومه س
 14. مناقصه عملیات تفکیک در مبدا، تفکیک در مقصد با احداث خط سورتینگ...نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات تفکیک در مبدا، تفکیک در مقصد با احداث خط سورتینگ...نوبت دوم
 15. مزایده یک واحد اپارتمان بخش 4 مساحت 98/5متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان بخش 4 مساحت 98/5متر
 16. مزایده واگذاری واحدهای خدماتی (غرفه فروش تنقلات و ...) / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای خدماتی (غرفه فروش تنقلات و ...)
 17. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز مدل 1390 / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز مدل 1390
 18. تجدید مناقصه اجرای 13.000 متر مربع آسف گرم / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای 13.000 متر مربع آسف گرم
 19. تمدید مناقصه عملیات اجرای زمین های ورزشی - تمدید - نوبت دوم / تمدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرای زمین های ورزشی -تمدید نوبت دوم
 20. مزایده اجاره پارکینگها - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگها - نوبت دوم
 21. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 161.97متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 161.97متر
 22. مزایده اجاره پارکینگها / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگها
 23. مزایده پلاک ثبتی 2395/120108 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2395/120108
 24. مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی - نوبت دوم
 25. مناقصه کامیون جهت حمل مصالح - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کامیون جهت حمل مصالح - نوبت دوم
 26. تجدید مزایده نسبت به واگذاری کشتارگاه دام - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری کشتارگاه دام - نوبت دوم
 27. مزایده واگذاری اجاره مغازه - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره مغازه - نوبت دوم
 28. فراخوان طراحی حجم سبز جهت نصب در تقاطع / فراخوان , فراخوان طراحی حجم سبز جهت نصب در تقاطع
 29. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 286.20متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 286.20متر
 30. مزایده فروش پنج دستگاه ماشین آلات / آگهی مزایده,مزایده فروش پنج دستگاه ماشین آلات
 31. مزایده 9.26 سهم از یکصدسهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 9.26 سهم از یکصدسهم سهام پلاک ثبتی
 32. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان شقایق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان شقایق نوبت دوم
 33. مزایده یکباب خانه به مساحت 130.23متر / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 130.23متر
 34. مزایده فروش مس ضایعاتی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش مس ضایعاتی و ...
 35. مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز نوبت دوم 95.9.16 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز نوبت دوم 95.9.16
 36. فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی / فراخوان , فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی
 37. مناقصه خدمات تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 38. مزایده دمپرسی ذوبی و ورق روبندیلی و.... / مزایده , مزایده دمپرسی ذوبی و ورق روبندیلی و....
 39. مناقصه خدمات تسطیح ، دپو ، بارگیری و حمل خاک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تسطیح ، دپو ، بارگیری و حمل خاک
 40. مناقصه نسبت به انجام خدمات ی , تامین مصالح و تجهیزات ساختمان ... نوبت دوم / مناقصه نسبت به انجام خدمات ی , تامین مصالح و تجهیزات ساختمان ...نوبت دوم
 41. مزایده اموال اسقاطی - نوبت دوم / مزایده,مزایده مزایده اموال اسقاطی - نوبت دوم
 42. مناقصه ساخت و نصب 800 انشعاب و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب 800 انشعاب و ... - نوبت دوم
 43. مزایده فروش محصول نارنج درختان سطح شهر - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش محصول نارنج درختان سطح شهر - نوبت دوم
 44. فراخوان طرح های پژوهشی - کاربران / فراخوان , فراخوان طرح های پژوهشی - کاربران
 45. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه شمالی 140/48متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه شمالی 140/48متر
 46. مزایده ششدانگ یکباب قطعه زمین مساحت عرصه 323متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه زمین مساحت عرصه 323متر
 47. مزایده ششدانگ زمین مقدار مساحت 404مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مقدار مساحت 404مترمربع
 48. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه حوزه ثبتی امل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه حوزه ثبتی امل
 49. مزایده یک دستگاه خودروی تویوتای کمری / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی تویوتای کمری
 50. مناقصه نگهداری فضای سبز بوستانها و میادین نواحی سه گانه نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری فضای سبز بوستانها و میادین نواحی سه گانه نوبت دوم
 51. مزایده لوازم رایانه .... نوبت دوم / مزایده ، مزایده لوازم رایانه .... نوبت دوم
 52. مزایده پلاک ثبتی بخش هفت قطعه زمین با حقابه نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت قطعه زمین با حقابه نوبت دوم
 53. مزایده یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده پرتابل دیزلی / مزایده,مزایده یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده پرتابل دیزلی
 54. مزایده خودرو وانت مزدا تیپ بی 2000 آی ، مدل 87 - نوبت دوم / مزایده ,مزایده خودرو وانت مزدا تیپ بی 2000 آی ، مدل 87 - نوبت دوم
 55. مزایده یک دستگاه وانت پیکان / مزایده یک دستگاه وانت پیکان
 56. مزایده فروش دستگاه وکیوم و ریکاوری / مزایده,مزایده فروش دستگاه وکیوم و ریکاوری
 57. iranian steel market conferece / iranian steel market conferece
 58. مناقصه ید 18 عدد بلندگو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید 18 عدد بلندگو
 59. مناقصه تامین 3 قلم قطعه ارتالون و تلفون / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین قلم قطعه آلومینیومی
 60. مزایده یک فروند تانکر سوخت رسان 500 تنی / مزایده ، مزایده یک فروند تانکر سوخت رسان 500 تنی
 61. همایش دروازه ایرانی تجارت بین الملل 95.9.16 / همایش دروازه ایرانی تجارت بین الملل 95.9.16
 62. مناقصه عملیات اجرایی تهیه و نصب حدود 40 کیلومتر بلوک های جداکننده / مناقصه عملیات اجرایی تهیه و نصب حدود 40 کیلومتر بلوک های جداکننده
 63. انتخاب مشاور برای طراحی مدل ممیزی - ارزی شرکتهای خصوصی در یک نظام مدیریتی .... / آگهی انتخاب مشاور , انتخاب مشاور برای طراحی مدل ممیزی - ارزی شرکتهای خصوصی در یک نظام مدیریتی ....
 64. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت و نصب اسکلت سوله صنعتی / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت و نصب اسکلت سوله صنعتی
 65. مناقصه تهیه سامانه های نرم افزاری معاملات بورس و اوراق بهادار / مناقصه , مناقصه تهیه سامانه های نرم افزاری معاملات بورس و اوراق بهادار
 66. مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت
 67. مزایده واگذاری سهام / آگهی مزایده,مزایده واگذاری سهام
 68. فراخوان مطالعات تخصصی و طراحی نمای پروژه ساختمانهای مرکزی / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان مطالعات تخصصی و طراحی نمای پروژه ساختمانهای مرکزی
 69. فراخوان انجام عملیات نظافت جاده و جوی ها ، شستشوی گاردریلها .... / آگهی فراخوان , فراخوان انجام عملیات نظافت جاده و جوی ها ، شستشوی گاردریلها ....
 70. فراخوان مناقصه turbo comp gtk-10-3 nevsky zavod / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه turbo comp gtk-10-3 nevsky zavod
 71. مناقصه دو سالانه امور سرویس، نگهداری و تعمیرات.... 1449 دستگاه چاپگر کارت / مناقصه عمومی, مناقصه دو سالانه امور سرویس، نگهداری و تعمیرات.... 1449 دستگاه چاپگر کارت
 72. مزایده تعدادی از املاک کاربری تجاری مس اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده تعدادی از املاک کاربری تجاری مس اداری نوبت دوم
 73. مزایده فروش تعداد 27 قلم مواد اولیه مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 27 قلم مواد اولیه مازاد
 74. مزایده فروش یکدستگاه سواری پارس اتوماتیک / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پارس اتوماتیک
 75. آگهی مناقصه ید سه نوع جعبه چوبی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه ید سه نوع جعبه چوبی
 76. فراخوان خدمات مشاوره نصب سیستم دوربین مداربسته / فراخوان، فراخوان خدمات مشاوره نصب سیستم دوربین مداربسته
 77. مزایده سهام نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده سهام نوبت دوم
 78. مزایده سهام نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده سهام نوبت دوم
 79. مزایده فروش اقلام ضایعاتی (آهن آلات و آلومینیوم) / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی (آهن آلات و آلومینیوم)
 80. مناقصه عملیات حفاری و تزریق تحکیمی تونل تحتانی سد - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری و تزریق تحکیمی تونل تحتانی سد - نوبت دوم
 81. مزایده فروش مقادیری چوب آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش مقادیری چوب آلات
 82. مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان
 83. مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه سبک و سنگین و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه سبک و سنگین و ...
 84. مزایده واگذاری 2 واحد آپارتمان متراژ 102 و 134مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری 2 واحد آپارتمان متراژ 102 و 134مترمربع
 85. مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز / مزایده کتبی, مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز
 86. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه نود متر
 87. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان فروشگاه تعاونی- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان فروشگاه تعاونی- نوبت دوم
 88. مزایده فروش 15 تن ضایعات آهن آلات / مزایده, مزایده فروش 15 تن ضایعات آهن آلات
 89. مزایده فروش پژو glx405 مدل 88 / مزایده, مزایده فروش پژو glx405 مدل 88
 90. آگهی مزایده فروش تعداد 17 عدد وسایل نقلیه راهسازی / آگهی مزایده عمومی ، آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 17 عدد وسایل نقلیه راهسازی
 91. مناقصه ید ، بارگیری و حمل لوله چدن داکتیل....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید ، بارگیری و حمل لوله چدن داکتیل.....نوبت دوم
 92. آگهی مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی ، حفظ و حراست از مخازن... / اگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی ، حفظ و حراست از مخازن...
 93. مناقصه طراحی، تهیه، حمل و نصب تابلوهای اطلاعات پروژه بیمارستان... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تهیه، حمل و نصب تابلوهای اطلاعات پروژه بیمارستان...
 94. مزایده مینی بوس بنز 508 / مزایده,مزایده مینی بوس بنز 508
 95. مناقصه حمل ریلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل ریلی نوبت دوم
 96. مزایده پلاک ثبتی 4212 فرعی از سه اصلی مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4212 فرعی از سه اصلی مرحله دوم
 97. مزایده ملک بخش دو ثبت گرگان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو ثبت گرگان مرحله اول
 98. مزایده یک قطعه زمین بایر به مساحت 2300مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر به مساحت 2300مترمربع
 99. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1410متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1410متر نوبت اول
 100. مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان یکباب خانه نوبت اول
 101. مزایده ملک مشتمل بر زمین بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر زمین بخش هشت گیلان
 102. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت
 103. تجدید مناقصه پروژه ساخت و نصب مجسمه دستهای شهیدان / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ساخت و نصب مجسمه دستهای شهیدان
 104. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 495مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 495مترمربع
 105. مزایده پلاک ثبتی بخش دو اهواز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو اهواز نوبت دوم
 106. مزایده یک قطعه زمین با کاربری زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربری زراعی نوبت اول
 107. مزایده مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم
 108. مزایده کولر اسپیلت ، یخچال فریزر ، تلویزیون ، فرش / مزایده,مزایده کولر اسپیلت ، یخچال فریزر ، تلویزیون ، فرش
 109. مزایده ماشین خزر ، دستگاه دریل رادیال / مزایده,مزایده ماشین خزر ، دستگاه دریل رادیال
 110. مزایده یک دستگاه لیفتراک زرد رنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک زرد رنگ
 111. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و بیست متر
 112. مزایده فروش املاک عرصه 6788/54 و 1997/20متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 6788/54 و 1997/20متر نوبت سوم
 113. مناقصه تحویل ، نگهداری ، امداد و بهره برداری از شبکه و تاسیسات / مناقصه عمومی , مناقصه تحویل ، نگهداری ، امداد و بهره برداری از شبکه و تاسیسات
 114. فراخوان عملیات اجرایی سازه و معماری ، تاسیسات مکانیکی و برقی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان عملیات اجرایی سازه و معماری ، تاسیسات مکانیکی و برقی نوبت دوم
 115. مناقصه ید و تحویل شامل بارگیری ، حمل و تخلیه تعداد 4000 دستگاه کنتور... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید و تحویل شامل بارگیری ، حمل و تخلیه تعداد 4000 دستگاه کنتور...
 116. مناقصه عملیات حفاری ، تهیه لوله و لوله گذاری ، تکمیل ساختمان ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری ، تهیه لوله و لوله گذاری ، تکمیل ساختمان ...
 117. فراخوان ارزی کیفی اجرای سیستم اسکادای / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان ارزی کیفی اجرای سیستم اسکادای
 118. مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و گ ون بندی / مناقصه , مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و گ ون بندی
 119. مزایده یک دستگاه برش لایه اتومات ژاپنی نوبت وم / مزایده , مزایده یک دستگاه برش لایه اتومات ژاپنی نوبت دوم
 120. شناسایی پیمانکار آبیاری قطره ای / آگهی عمومی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار آبیاری قطره ای
 121. مزایده خودرو / آگهی مزایده , مزایده خودرو
 122. مناقصه 4 عدد electro hydraulic with complete نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 4 عدد electro hydraulic with complete نوبت دوم
 123. مزایده فروش زمین با عرصه 410.90متر / مزایده,مزایده فروش زمین با عرصه 410.90متر
 124. مناقصه خط اتوماتیک مونتاژ باتریهای vrla / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خط اتوماتیک مونتاژ باتریهای vrla
 125. اصلاحیه مزایده ملک به متراژ 3600متر / اصلاحیه مزایده,مزایده ملک به متراژ 3600متر
 126. مزایده دو دستگاه خودرو سواری / مزایده , مزایده دو دستگاه خودرو سواری
 127. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی
 128. مزایده دفتر بیمه .... / مزایده ، مزایده دفتر بیمه ....
 129. مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز در شهرک صنعتی شهریار ... / مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز در شهرک صنعتی شهریار ...
 130. مناقصه ید ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی / مناقصه ، مناقصه ید ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی
 131. فراخوان احداث کارخانه تایرسازی / فراخوان ، فراخوان احداث کارخانه تایرسازی
 132. مناقصه رنگ آمیزی استراکچرهای 2 بویلر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه رنگ آمیزی استراکچرهای 2 بویلر- نوبت دوم
 133. مناقصه ساخت سیلو ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت سیلو ...
 134. مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت / مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت
 135. مزایده فروش حدود یکصد و ده تن ماش- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود یکصد و ده تن ماش- نوبت دوم
 136. مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری
 137. مناقصه پروژه تعمیرات و رفع نواقص ساختمانی معاونت بهداشتی / مناقصه , مناقصه پروژه تعمیرات و رفع نواقص ساختمانی معاونت بهداشتی
 138. مناقصه عمومی اصلاح شیوه آبیاری نخیلات و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اصلاح شیوه آبیاری نخیلات و ...
 139. فراخوان واگذاری عملیات بازرسی و نمونه برداری / فراخوان , فراخوان واگذاری عملیات بازرسی و نمونه برداری
 140. مناقصه 9 قلم ball valve -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه 9 قلم ball valve -نوبت دوم
 141. مناقصه عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض آب بها وصول مطالبات تصحیح قرارداد ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض آب بها وصول مطالبات تصحیح قرارداد ...
 142. مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان و .... / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان و ....
 143. فراخوان پروژه مجتمع پرورش ماهیان در آب / فراخوان ، فراخوان پروژه مجتمع پرورش ماهیان در آب
 144. فراخوان مناقصه ید و تامین لوله ، شیرآلات و اتصالات چدنی و ... / فراخوان, فراخوان مناقصه ید و تامین لوله ، شیرآلات و اتصالات چدنی و ...
 145. مزایده ملک ساختمان در زمینی به مساحت 86.25متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک ساختمان در زمینی به مساحت 86.25متر نوبت دوم
 146. مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی
 147. مزایده فروش یک دستگاه آمبولانس مزدا / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه آمبولانس مزدا
 148. مزایده عمومی فروش تعداد 11 دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده عمومی ،مزایده عمومی فروش تعداد 11 دستگاه تزریق پلاستیک
 149. مزایده ششدانگ زمین با عرصه 320760 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با عرصه 320760 متر
 150. مناقصه انجام حمل زمینی گوگرد .....نوبت دوم / فراخوان مناقصه ,مناقصه انجام حمل زمینی گوگرد ....نوبت دوم
 151. مزایده فروش خودروهای مستعمل نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مستعمل نوبت دوم
 152. آگهی مناقصه عمومی آشکارسازی و فعالیت اجرایی و تامین ا امات ایمنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی آشکارسازی و فعالیت اجرایی و تامین ا امات ایمنی نوبت دوم
 153. مزایده فروش چهار دستگاه سواری glx و ... / مزایده فروش چهار دستگاه سواری glx و ...
 154. مزایده کافی شاپ پارک علی ع / مزایده , مزایده کافی شاپ پارک علی ع
 155. حراج حضوری تعداد 600 دستگاه موتورسیکلت ، 43 دستگاه اتومبیل / حراج حضوری تعداد 600 دستگاه موتورسیکلت ، 43 دستگاه اتومبیل
 156. مزایده فروش آهن آلات مازاد - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات مازاد - مرحله دوم نوبت اول
 157. مناقصه ید گیرنده مرجع cors gps مجدد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید گیرنده مرجع cors gps مجدد نوبت دوم
 158. مزایده واگذاری مرکز بهداشتی درمانی و ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مرکز بهداشتی درمانی و ...
 159. مناقصه عملیات حمل زباله مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل زباله مرحله اول نوبت دوم
 160. مزایده قطع و جمع آوری و فروش چوب خشک به بخش خصوصی / آگهی مزایده , مزایده قطع و جمع آوری و فروش چوب خشک به بخش خصوصی
 161. تجدید مناقصه انجام امور خدمات بیمه مسئولیت مدنی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام امور خدمات بیمه مسئولیت مدنی نوبت دوم
 162. مزایده آهن آلات اسقاطی مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده آهن آلات اسقاطی مرحله سوم نوبت دوم
 163. آگهی مزایده عمومی فروش بیل بکهور 6 سیلندر / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش بیل بکهور 6 سیلندر
 164. آگهی مناقصه عمومی تامین دو قلم کابل فیبر نوری هوایی مهاردار / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تامین دو قلم کابل فیبر نوری هوایی مهاردار
 165. مزایده لوله گاز ، سیم برق افشان مسی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده لوله گاز ، سیم برق افشان مسی
 166. مناقصه ید پنج دستگاه لیفتراک دیزلی / مناقصه, مناقصه ید پنج دستگاه لیفتراک دیزلی
 167. مزایده 7 عدد بالشت ، پتوی یک نفره ، چاقو آشپزخانه / مزایده,مزایده 7 عدد بالشت ، پتوی یک نفره ، چاقو آشپزخانه
 168. مزایده فروش پنجاه جین مردانه و... نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش پنجاه جین مردانه و... نوبت دوم
 169. مزایده قطعه زمینی به مساحت دویست متر مربع کلاسه 950008 / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت دویست متر مربع کلاسه 950008
 170. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2511000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2511000مترمربع
 171. مزایده پنج دستگاه یخچال فریزر دو درب ... / مزایده, مزایده پنج دستگاه یخچال فریزر دو درب ...
 172. مزایده دستگاه بافت جوراب / مزایده, مزایده دستگاه بافت جوراب
 173. فراخوان مناقصه p/f "clark" engine / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه p/f "clark" engine
 174. اصلاحیه واگذاری سایت پردازش پسماند.. / اصلاحیه فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند..
 175. مناقصه مجموعه جعبه فرمان مکانیکی پراید ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مجموعه جعبه فرمان مکانیکی پراید ...
 176. فراخوان ارزی کیفی دستگاه تنفسی هوای اضطراری.... - نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران عمومی دو مرحله ای , فراخوان ارزی کیفی دستگاه تنفسی هوای اضطراری.... -نوبت دوم
 177. فراخوان اجرای اساس و آسف پارکینگ ها .... - نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , فراخوان اجرای اساس و آسف پارکینگ ها نوبت دوم
 178. مناقصه قطعات یدکی master block valve 7-1/16 10k نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی master block valve 7-1/16 10k نوبت دوم
 179. مناقصه عملیات پا ازی بخش احیاء ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پا ازی بخش احیاء ... نوبت دوم
 180. فراخوان دیوار کشی بین منازل سازمانی نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزی کیفی, فراخوان دیوار کشی بین منازل سازمانی نوبت دوم
 181. تجدید مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه 20 / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه 20
 182. تجدید فراخوان نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع - نوبت اول / آگهی تجدید فراخوان ارزی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای , مناقصه تعداد 17 ردیف ابزارآلات تیغ اره ...
 183. مناقصه عملیات کندن ، دپو ، بارگیری و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کندن ، دپو ، بارگیری و ...
 184. فراخوان مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق و تاسیسات نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق و تاسیسات نوبت دوم
 185. مناقصه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب خطوط پراکنده و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب خطوط پراکنده و ...
 186. مزایده فروش دو دستگاه آمبولانس مجدد نوبت دوم / آگهی مجدد مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه آمبولانس نوبت دوم
 187. مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 188. فراخوان ید و تعویض رله های الکترومکانیکی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی تامین کنندگان ,فراخوان
 189. مناقصه برونسپاری حجمی فعالیت های خدمات و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برونسپاری حجمی فعالیت

 1. مزایده فروش حدود 65 تن کاغذ کرافت قهوه ای (سفید نشده) 80 گرمی وارداتی / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 65 تن کاغذ کرافت قهوه ای (سفید نشده) 80 گرمی وارداتی
 2. مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد / مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد
 3. اصلاحیه فراخوان 6 قلم اتصالات چ ون / فراخوان مناقصه ید دو مرحله ای,فراخوان6 قلم اتصالات چ ون
 4. مزایده واگذاری اجاره محل قصر بادی / مزایده واگذاری اجاره محل قصر بادی
 5. مزایده تکمیل اکتشاف تعدادی از محدوده / مزایده تکمیل اکتشاف تعدادی از محدوده
 6. تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات بهره برداری اداره گاز شهرستان گالیکش / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات بهره برداری اداره گاز شهرستان گالیکش
 7. مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج
 8. مناقصه خدمات عمومی بیمارستان عباس آباد / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی بیمارستان عباس آباد
 9. تجدید مزایده مکان فروش اغذیه و تنقلات ... نوبت دوم / مزایده ، تجدید مزایده مکان فروش اغذیه و تنقلات ... نوبت دوم
 10. مناقصه تهیه مصالح و اجرای ویترین شیشه ای واحدهای تجاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای ویترین شیشه ای واحدهای تجاری
 11. مزایده یک واحد اپارتمانی مساحت 71.66متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمانی مساحت 71.66متر نوبت دوم
 12. مناقصه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی
 13. مناقصه چهار دستگاه آمبولانس / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه چهار دستگاه آمبولانس
 14. مناقصه نگهداری فضای سبز، بوستان ها و میادین نواحی سه گانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز، بوستان ها و میادین نواحی سه گانه
 15. فراخوان مناقصه تامین 21 نفر از کادر نظارت کارگاهی / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین 21 نفر از کادر نظارت کارگاهی
 16. مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی و ترابری- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی و ترابری- نوبت دوم
 17. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 180 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 180 مترمربع
 18. مناقصه تعداد 177 دستگاه کولر گازی 2 تکه ای (اسپیلت و کاستی) نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تعداد 177 دستگاه کولر گازی 2 تکه ای (اسپیلت و کاستی) نوبت دوم
 19. مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مس ی ارکیده 10 .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مس ی ارکیده 10 ....
 20. مناقصه امور حمل و نقل، ارائه خدمات عمومی، نظافت و نگهداری فضای سبز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه امور حمل و نقل، ارائه خدمات عمومی، نظافت و نگهداری فضای سبز
 21. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی،... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی،... - نوبت دوم
 22. مناقصه خدمات حفاظتی و حراستی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظتی و حراستی
 23. مناقصه ید انواع تابلو اندازه گیری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید انواع تابلو اندازه گیری
 24. مزایده ششدانگ زمین مساحت 480 متر قطعه چهار تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 480 متر قطعه چهار تفکیکی
 25. مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان های مراکز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان های مراکز - نوبت دوم
 26. مناقصه عمومی خدمات نیروی انسانی / مناقصه عمومی خدمات نیروی انسانی
 27. مناقصه عمومی برونسپاری فروش مویرگی / مناقصه عمومی برونسپاری فروش مویرگی
 28. مناقصه عمومی توزیع مویرگی محصول / مناقصه عمومی توزیع مویرگی محصول
 29. مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مس ی پهنه e / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مس ی پهنه e
 30. مناقصه واگذاری عملیات احداث خط 63 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات احداث خط 63 کیلوولت
 31. آگهی مزایده عمومی اجاره یک باب واحد تجاری واقع در جایگاه سی ان جی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی اجاره یک باب واحد تجاری واقع در جایگاه سی ان جی - نوبت دوم
 32. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری و ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات - نوبت دوم
 33. مزایده دو واحد مس ی 135 و 75 مترمربع / مزایده,مزایده دو واحد مس ی 135 و 75 مترمربع
 34. مزایده یک دستگاه تاور کرین 8 تن / مزایده یک دستگاه تاور کرین 8 تن
 35. مناقصه جوشکاری 5000 بند جوش ترمیت خطوط 95.12.18 / اگهی ارزی کیفی , مناقصه جوشکاری 5000 بند جوش ترمیت خطوط 95.12.18
 36. مناقصه واگذاری انواع حمل صادراتی با تریلی و ... / مناقصه واگذاری انواع حمل صادراتی با تریلی و ...
 37. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه
 38. فراخوان مشارکت در سیستم مدیریت بهینه پسماند پزشکی شهر تهران به روش boo مجدد / فراخوان عمومی مجدد , فراخوان مشارکت در سیستم مدیریت بهینه پسماند پزشکی شهر تهران به روش boo مجدد
 39. مزایده آهن آلات / آگهی مزایده , مزایده آهن آلات
 40. مناقصه واگذاری پروژه مکانیزه دو پل عابر پیاده- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری پروژه مکانیزه دو پل عابر پیاده- نوبت دوم
 41. فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح کاهش مصرف انرژی برق و آب / فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح کاهش مصرف انرژی برق و آب
 42. فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series / فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series
 43. مناقصه ید 1200 تن سیلیکات سدیم بارشیو / آگهی مناقصه ، مناقصه ید 1200 تن سیلیکات سدیم بارشیو
 44. تجدید مناقصه تعدادی قطعات یدکی مربوط به bowen hydraulhc gar نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه تعدادی قطعات یدکی مربوط به bowen hydraulhc gar نوبت دوم
 45. مناقصه تامین، نصب، راه اندازی، نگهداری سیستم توزین کامیونی / آگهی مزایده یک مرحله ای عمومی,مزایده تامین، نصب، راه اندازی، نگهداری سیستم توزین کامیونی
 46. فراخوان شیر توپی 24 کلاس 900 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان شیر توپی 24 کلاس 900
 47. مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی به ا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی به ا
 48. مناقصه ید تعداد یکدستگاه سینوس آندوسکوپ full hd / مناقصه , مناقصه ید تعداد یکدستگاه سینوس آندوسکوپ full hd
 49. فراخوان عملیات اجرایی سایت ایستگاه پمپاژ مرکزی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان عملیات اجرایی سایت ایستگاه پمپاژ مرکزی
 50. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور / آگهی مناقصه,مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور
 51. مناقصه تکمیل ساختمان / آگهی مناقصه ,مناقصه تکمیل ساختمان
 52. تجدید فراخوان مناقصه ید 5500 سری کیت انشعاب آب - نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه ید 5500 سری کیت انشعاب - نوبت دوم
 53. فراخوان مناقصه عملیات فنس کشی چاهها و ابنیه در منطقه تحت پوشش- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات فنس کشی چاهها و ابنیه در منطقه تحت پوشش- نوبت دوم
 54. تجدید فراخوان مناقصه تامین و نصب 5000 سری لوازم انشعاب آب - نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه تامین و نصب 5000 سری لوازم انشعاب آب - نوبت دوم
 55. تجدید فراخوان ید 53760 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضل / تجدید فراخوان, فراخوان ید 53760 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضل
 56. تجدید فراخوان مناقصه اجاره شش دستگاه خودرو مزدا دو ک ن- نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه اجاره شش دستگاه خودرو مزدا دو ک ن
 57. اصلاحیه مناقصه ید انواع یراق آلات / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ید انواع یراق آلات
 58. مزایده فروش حدود 700 قلم از تجهیزات ، دستگاهها و مواد اولیه مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 700 قلم از تجهیزات ، دستگاهها و مواد اولیه مازاد
 59. فراخوان مناقصه اجرای کامل پروژه خانه عالم برای مسجد جامع- نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه اجرای کامل پروژه خانه عالم برای مسجد جامع- نوبت دوم
 60. مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب
 61. مناقصه نسبت به واگذاری احداث زیرگذر بابا سلمان و اتصال آن به جاده تهران - شهریار - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به واگذاری احداث زیرگذر بابا سلمان و اتصال آن به جاده تهران - شهریار - نوبت دوم
 62. مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری
 63. مناقصه ترمیم نوار حفاری جاده های بین روستایی بخش سیوان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ترمیم نوار حفاری جاده های بین روستایی بخش سیوان
 64. مناقصه مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و ز شی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و ز شی
 65. مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مس ی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مس ی
 66. مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی ، کامیون ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی ، کامیون ... - نوبت دوم
 67. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان مساحت 146.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان مساحت 146.4متر
 68. مناقصه عملیات طراحی و احداث ساختمان دیتا نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات طراحی و احداث ساختمان دیتا نوبت دوم
 69. تجدید مناقصه 7625 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه 7625 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت اول
 70. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی
 71. مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مس ی ارکیده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مس ی ارکیده
 72. مناقصه انجام عملیات گازکشی به کارخانه - 95.12.18 / مناقصه انجام عملیات گازکشی به کارخانه- 95.12.18
 73. مزایده فروش یکدستگاه تراکتور به همراه متعلقات / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه تراکتور به همراه متعلقات
 74. مزایده بهره برداری جایگاه cng - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه cng - مرحله اول نوبت دوم
 75. مزایده واگذاری مجموعه است و سونا / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه است و سونا
 76. مزایده ملک با قدمت بنا 25 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت بنا 25 سال نوبت اول
 77. مناقصه عملیات اجرایی احداث باند دوم قطعه 8-ج-1 ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی احداث باند دوم قطعه 8-ج-1 ...
 78. مناقصه p/f”geolink measuring نوبت دوم / اگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی , مناقصه p/f”geolink measuring نوبت دوم
 79. مناقصه اجرا، نگهداری و پشتیبانی سامانه متمرکز نظارت بر شبکه اپراتورهای سیار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرا، نگهداری و پشتیبانی سامانه متمرکز نظارت بر شبکه اپراتورهای سیار نوبت دوم
 80. ارزی کیفی مناقصه اجاره تجهیزات نیتروژن مایع و ید نیتروژن مصرفی پالایشگاه ngl / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزی کیفی مناقصه اجاره تجهیزات نیتروژن مایع و ید نیتروژن مصرفی پالایشگاه ngl
 81. فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری
 82. فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی راهبری و کاربری واحدهای اداره کل نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار , فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی راهبری و کاربری واحدهای اداره کل نوبت دوم
 83. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی
 84. مناقصه یداری مقدار 1200 متر لوله 1000 میلیمتری از جنس grp - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یداری مقدار 1200 متر لوله 1000 میلیمتری از جنس grp - نوبت دوم
 85. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و... - نوبت دوم
 86. مناقصه عمومی اجرای سایت مخزن 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای سایت مخزن 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ
 87. فراخوان شناسایی مشاور انجام خدمات کنترل فنی و بازرسی فنی بر ید و ... / آگهی فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان شناسایی مشاور انجام خدمات کنترل فنی و بازرسی فنی بر ید و ...
 88. اصلاحیه مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری / اصلاحیه عمومی, مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری
 89. مزایده زمینهای زراعتی آبی و دیم / مزایده,مزایده زمینهای زراعتی آبی و دیم
 90. مزایده ششدانگ مغازه بیست و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بیست و سه متر
 91. اصلاحیه مزایده اجاره عرصه جهت احداث, نصب و راه اندازی شهربازی بزرگسالان / اصلاحیه , مزایده اجاره عرصه جهت احداث, نصب و راه اندازی شهربازی بزرگسالان
 92. اصلاحیه تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید حقگو / آگهی تجدید مزایده، اصلاحیه تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید حقگو
 93. مناقصه خدمات سرویس حمل و نقل کارکنان شرکت - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات سرویس حمل و نقل کارکنان شرکت - نوبت دوم
 94. اصلاحیه مناقصه ید کیف های بهداشتی / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه ید کیف های بهداشتی
 95. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ... / مناقصه ، ارزی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ...
 96. مناقصه احداث ایستگاه ساختمان آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ایستگاه ساختمان آتش نشانی نوبت دوم
 97. فراخوان احداث جاده سرویس خطوط لوله و بین مزارع .... / فراخوان ، فراخوان احداث جاده سرویس خطوط لوله و بین مزارع ....
 98. مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله اول نوبت دوم
 99. مناقصه عملیات آسف راه روستایی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات آسف راه روستایی...