جستجوی عبارت کارتون اولین واکنش پنگوئن ها به نتانیاهو video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm video webm


هدف فارسی از گفت وگو با نتانیاهو و پخش آن از برنامه نوبت شما مشخص شد!
یکی از مخاطبان در پاسخ صادق صبا گفته است: آیا می توان تی که با رای مردم به قدرت رسیده را تروریست و حامی تروریست نامید اما تی که بدون در نظر گرفتن مرزهای هوایی به و عراق حمله می کند را حامی صلح ارزی کرد؟! از شما بعید است که به جای آن که مدیر مسوول یک رسانه بی طرف باشید به تمجید از سیاستمداران پرداخته اید!

گروه - به دنبال سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست رژیم صهیونیستی در کنگره ، که با انتقاد بسیاری از سیاستمداران در نقاط مختلف جهان و حتی خود مواجه شد و بسیاری از فعالان ، دیدگاه تند و افراطی نتانیاهو را مغایر مصالح ، دیپلماسی و تعهدات کشورهای جهان و دیدگاه برای توافق با ایران ارزی کرده اند، فارسی، در گفت وگویی اختصاصی با نخست رژیم صهیونیستی، به وی فرصت داد تا دوباره ادعاهای خود را تکرار کند.

نوشته های صادق صبا در نوبت شما و حمایت و تمجید از نتانیاهوبه گزارش بولتن نیوز، فارسی، به جای برنامه نوبت شما ورزشی که عصر از این شبکه پخش می شود، مشروح کامل گفت وگو با نتانیاهو را پخش کرد و خواستار مشارکت مخاطبان این شبکه برای بحث در مورد گفت وگو با نتانیاهو و دیدگاه های افراطی وی شد.
این نحوه عملکرد فارسی نشان می دهد که این شبکه وابسته به صهیونیست ها، سعی دارد تا دوباره فرصتی را به نتانیاهو بدهد و با جوسازی خبری و رسانه ای، در ارتباط با توافق غرب با ایران سم پاشی کند تا شاید بتواند از این طریق مانع توافق جامع با ایران شود.

این نوع تلاش ها توسط رسانه های وابسته به صهیونیست ها در غرب، نشان دهنده جوسازی ل صهیونیستی برای جلوگیری از بهبود جایگاه ایران در مناسبات بین المللی و منطقه است. آنها به دنبال آن هستند تا با طرح ادعاهای مختلف، عملکرد را مانع ایجاد توافق و صلح در منطقه ارزی کنند.
نتانیاهو در گفت وگوی خود با اعلام کرد که من موافق انرژی صلح آمیز هسته ای در ایران هستم اما ایران از طریق غنی سازی، توان موشکی و آب سنگین و.... به دنبال ایجاد توان ساخت سلاح هسته ای است و اگر ایران موفق شود که فرصت 10 ساله پیدا کند در آینده به ساخت سلاح هسته ای اقدام خواهد کرد! این توافق یک توافق بد هسته ای است که راه این کشور برای دست ی به سلاح هسته ای را باز می کند و...
فارسی، در صفحه نوبت شما در اعلام کرده که موضوع برنامه نوبت شما، این است: صحبت های نتانیاهو بر مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی چه تاثیری خواهد داشت؟
اما جالب این است که مخاطبان این صفحه، به جای تایید سخنان نتانیاهو، اغلب در مورد خطرات و تهدیدهای و برخورداری این رژیم از سلاح هسته ای سخن گفته اند. به نسل کشی دست زده و جنایات آنها روشن است طوری از تروریسم و ایران حرف می زند که گویا خودش فرشته است.

نوشته های صادق صبا در نوبت شما و حمایت و تمجید از نتانیاهوصادق صبا در پاسخ به یکی از مخاطبان که گفته به امید صلح و توافق خوب هسته ای! نوشته است: احسن بر شما
صادق صبا در پاسخ به یکی دیگر از مخاطبان که گفته عددی نیست و ایران به دنبال بهانه است که اولین قدم برای تهدید نظامی را بردارد تا به آن پاسخ دهد، نوشته است: دوست عزیز، به عنوان یک کشور مقتدر و تاثیرگذار در معادلات جهانی تمام تلاش خود را برای صلح در جهان به کار بسته است!
این سخنان نشان می دهد که صادق صبا مدیر فارسی، کاملا جانبدارانه و م ع عمل می کند و هدف از مصاحبه با نتانیاهو نیز اعتبار ج برای دفاع از است و وابستگی عوامل این شبکه را به نشان می دهد.
مخاطبان با انتقاد از نوشته صادق صبا نوشته اند: جواب های صادق صبا نشان می دهد که از طرفداران پروپاقرصش هستی
یک مخاطب دیگر نوشته است: ادعا می کنید که نتانیاهو برای صلح کار می کند اما برای فلسطینیان و صلح با آنها کاری نکرده و برع در جهت ش ت گفت وگوهای صلح اقدام می کند. حال بر چه اساسی از حمایت های شما برخوردار است
صادق صبا در بخش دیگری از این صفحه نوشته است: نتانیاهو بر عزم جدی در تعامل بیش از پیش با تاکید کرد و به مقامات ایران این هشدار را داد که مقابله با یعنی مقابله با
این سخنان نشان می دهد که صادق صبا یک پروژه خبری را در حمایت از به پیش می برد و با مصاحبه و نظر خواهی و نظر دادن خود، به دنبال ب وکاری پر سود است زیرا بسیار جانبدارانه از حمایت و علیه نوشته است.
یکی از مخاطبان در پاسخ صادق صبا نوشت: تو اگه اینها را نگی الان تو نبودی! یک نفر دیگر نوشته: لامصب دم وس آنقد تابلوئه!
مخاطب دیگری گفته است: شما بی چون و چرا از حمایت می کنید. اما تنها از حمله نظامی به ایران حمایت می کند و به شهرک سازی ادامه می دهد و به تعهدات بین المللی عمل نمی کند
مخاطب دیگر گفته است: الان شما طرف کی هستی؟

نوشته های صادق صبا در نوبت شما و حمایت و تمجید از نتانیاهویک نفر دیگر نوشت: حمایت از نتیجه ندارد و تجربه ویتنام و کوبا و ... نشان داد نیروهای نظامی در برابر اراده مردم نمی توانند کاری کنند.

صادق صبا در پایان نوشته است: من فکر می کنم که نتانیاهو به عنوان نخست مقتدر و تاثیر گذار در جهان می تواند نه تنها در مذاکرات هسته ای ایران بلکه در روند تعامل بین المللی با ایران تاثیر به سزایی بگذارد علی رغم این که نتانیاهو تاکید فراوانی بر دست برداشتن حمایت ایران از گروه های تروریستی حماس و حزب اله دارد!
و یکی از مخاطبان در پاسخ صادق صبا گفته است: آیا می توان تی که با رای مردم به قدرت رسیده را تروریست و حامی تروریست نامید اما تی که بدون در نظر گرفتن مرزهای هوایی به و عراق حمله می کند را حامی صلح ارزی کرد؟! از شما بعید است که به جای آن که مدیر مسوول یک رسانه بی طرف باشید به تمجید از سیاستمداران پرداخته اید!

نوشته های صادق صبا در نوبت شما و حمایت و تمجید از نتانیاهو

نوشته های صادق صبا در نوبت شما و حمایت و تمجید از نتانیاهو


 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها


الگوریتم پنگوئن 4.0 گوگل در 23 سپتامبر 2016 آپدیت شد که بر روی نتایج جستجو به صورت لحظه ای (real-time) و بر روی صفحات سایت نه صرفا کل وبسایت تأثیر گذاشت. این الگوریتم در واقع ی برای سایت هایی است

که می خواهند از طریق اسپم و دیگر روش های غیر اخلاقی در رتبه بندی نتایج جستجوی گوگل خود تغییر ایجاد کنند. در واقع الگوریتم پنگوئن باعث شد که به کیفیت بک لینک های وبسایت توجه شود و بنابراین افراد برای بهینه سازی سایت خود و ایجاد بک لینک روش های کارامد و مؤثر را به کار ببرند. به طور کلی هدف این الگوریتم دستگیری مجرمان اینترنتی است که به صورت اسپم گونه از طریق ید بک لینک سعی می کنند رتبه بالاتری برای صفحات مختلف وبسایت خود به دست آورند. با هر آپدیت جدید الگوریتم پنگوئن روش آن سختگیرانه تر شده و به سایت هایی اجازه می دهد کار کنند که لینک های بد را برای حفظ رتبه بندی خود حذف کنند. یک خبر خوب در مورد پنگوئن 4.0 این است که گوگل در حاضر قادر است تنها اسپم را بر اساس سیگنال های اسپم منحصر به فرد کاهش دهد و کل سایت را تحت تآثیر قرار ندهد به عبارت دیگر اگر یکی از صفحات وبسایت شما دارای مشکل باشد گوگل تنها همان صفحه را جریمه می کند و بقیه صفحات وبسایت همچنان دارای همان رتبه بندی خواهند بود و به آنها کاری ندارد.


تفاوت اساسی که در آپدیت پنگوئن 4.0 گوگل اتفاق افتاده این است که «به صورت لحظه ای یا real time» خواهد بود. بنابراین لحظه ای که یک لینک بد در سایت تشخیص داده می شود، بلافاصله ع العمل ها نشان داده خواهد شد و به محض اینکه شما آنرا از بین ببرید همه چیز (رتبه بندی) به حال عادی خود باز خواهد گشت. با این حال، اگر سعی کنید از تاکتیکهای غیر اخلاقی برای افزایش رتبه بندی خود استفاده کنید این آپدیت پنگوئن 4.0 به سرعت متوجه می شود و قادر نیستید از تاکتیک های مشابه برای زمان دیگری دوباره استفاده کنید. اگر بخواهیم هدف الگویتم پنگوئن 4.0 گوگل را بهتر توصیف کنیم بدان معناست که «پروفایل های لینک اسپم را با بیشترین سرعت ممکن شناسایی می کند و سایت هایی با کیفیت پایین را در رتبه پایین در نتایج جستجو نگه می دارد». بنابراین در حال حاضر برای وبسایت ها بررسی منظم لینک ها ضروری می شود و بلافاصله باید اینها را پا ازی کنند تا در جریمه این الگوریتم جدید گوگل گرفتار نشوند.

اثر الگوریتم پنگوئن 4.0


تعداد قابل توجهی از وبمسترها بعد از بروزرسانی پنگوئن 4.0 گوگل هشدارهای لینک غیرطبیعی دریافت د و کار بر روی بازی جریمه پنگوئن 4.0 گوگل شروع شد.


ویژگی های پنگوئن 4.0، الگوریتم هسته ای گوگل

واژه کلیدی پنگوئن به نام «الگوریتم هسته ای گوگل» نامیده شده که با سادگی و به شدت کیفیت وبسایت ها را در نتایج پیشنهاد شده برای پرسش کاربران حفظ می کند. در الگوریتم های قبلی گوگل، اگر هر کدام از وبسایت ها توسط هر کدام از آپدیت های هسته ای گوگل از جمله گوگل پاندا، گوگل پنگوئن و غیره برخورد کند نیاز است صبر کنید تا از جریمه خارج شوید و بنابراین به صورت لحظه ای اتفاق نخواهد افتاد و باید ماه ها صبر کرد تا تغییرات ترتیب اثر داده شوند. آ ین آپدیت پنگوئن 3.0 در 24 اپریل 2014 اتفاق افتاد.
تاریخچه الگوریتم پنگوئن گوگل با آ ین نسخه پنگوئن 4.0 تغییر یافت. در واقع داده پنگوئن به صورت لحظه ای (real time) رفرش می شود، تغییرات سریعتر قابل مشاهده خواهد بود، به طوری که پس از کراول و ایند مجدد صفحه توسط گوگل نشان داده خواهد شد. در ادامه آ ین ویژگی های اضافه شده به الگوریتم هسته ای پنگوئن 4.0 را ذکر می کنیم:


 • جنبه های مثبت و منفی وبسایت ها به صورت لحظه ای محاسبه می شود.
 • سطح اثر پن ی پنگوئن برای کل وبسایت یا حتی در سطح یک صفحه اعمال خواهد شد. این ویژگی می تواند به جای کل وبسایت تنها صفحات خاصی از یک وبسایت که دارای لینک های اسپم و بی کیفیت باشد مورد جریمه قرار دهد.
 • از جریمه الگوریتم پنگوئن 4.0 به صورت سریع می توان رهایی یافت؛ بدان معنا که در صورتی که سایتی مورد جریمه قرار گیرد، در صورت رفع سریع بک لینک های بی کیفیت، گوگل پس از کراول و ایند مجدد سایت را از جریمه خارج می کند.

چه زمانی الگوریتم پنگوئن 4.0 ایفای نقش می کند و وبسایت را جریمه می کند؟

همانطور که قبلا بحث شد، الگوریتم پنگوئن 4.0 به صورت لحظه ای کار می کند که در هر زمان در برابر اسپم موجود در وبسایت برای صفحه نتایج موتور جستجو مبارزه می کند. در ادامه می خواهیم بگوییم چقدر احتمال وجود دارد که یک وبسایت توسط پنگوئن 4.0 گوگل به صورت لحظه ای جریمه شود. هر چند که ممکن است فهرست کاملی از عواملی که پن ی پنگوئن 4.0 را دریافت می کنند نباشد.

 • بک لینک هایی از وبسایت های ضعیف یا اسپم گونه
 • بیشتر لینک هایی که تنها برای هدف سئو ایجاد شده اند به عنوان مثال از طریق شبکه های وبلاگ خصوصی (pbn) و غیره.
 • لینک های پولی
 • بک لینک هایی از محتوا یا موضوعات غیر مرتبط
 • بک لینک هایی از انکر ت ت های بیش از حد بهینه شده
 • ریدایرکت ناصحیح بر روی سایت
 • و...

چگونه متوجه شویم که وبسایت مان توسط آپدیت پنگوئن 4.0 جریمه شده است؟

یافتن اینکه وبسایت شما توسط پنگوئن 4.0 گوگل جریمه شده یا نه بسیار آسان است.

 • افت ناگهانی در ترافیک ارگانیک اولین نشانه برای فهمیدن جریمه توسط پنگوئن 4.0 برای وبسایت می باشد.
 • شما نیز در صورتیکه هیچگونه موردی یا افزایش کمی در رتبه بندی ها پس از پنگوئن 3.0 نمی بینید تحت تأثیر این الگوریتم قرار گرفته اید. همچنین در صورت که مشاهده می کنید بازدید از وبسایت با کاهش شدیدی مواجه شده است.

چه کار کنیم که از جریمه پنگوئن 4.0 گوگل در امان باشیم؟

برخی از نکات اساسی برای بازی از پنگوئن 4.0 گوگل به شرح زیر است:
در مرحله اول باید پروفایل لینک های خود را بشناسید و اینکه آنها در مقایسه با رقبای خود چگونه به نظر می رسند؛

 • به طور منظم پروفایل بک لینک خود را بررسی کنید؛
 • از ابزار disavow گوگل استفاده کنید؛ این ابزار یکی از بهترین و آ ین ابزارهای رایگان برای حذف بک لینک های اسپم گونه است و بنابراین جلوگیری از جریمه شدن توسط پنگوئن 4.0 گوگل است. این ابزار به وبمستران این امکان را می دهد که در صورت ورود لینک های بی کیفیت از سایتی دیگر به وبسایت خود که منجر به کاهش رتبه وبسایت می شود به گوگل گزارش دهند تا از این به بعد لینک ها را به طور کلی نادیده بگیرد.
 • رتبه بندی صفحه نتایج موتور جستجوی خود را به طور منظم بررسی کنید؛
 • نگه داشتن پروفایل بک لینک ها به طور درست و باکیفیت، بسیار توصیه می شود که پروفایل بک لینکهایی که دارید تا حد امکان درست باشند به عنوان مثال از سایت های اسپم گونه و غیر مرتبط دوری کنید. همچنین ریدایرکت های مناسب برای لینک های ش ته به کار ببرید.

نتیجه گیری

در نهایت پنگوئن 4.0 گوگل، از الگوریتم هسته ای گوگل هیچ موقع جدا شدنی نیست، بنابراین در آینده پنگوئن 5.0 وجود نخواهد داشت. همه چیز اعم از جریمه یا بازی پنگوئن 4.0 گوگل به صورت لحظه ای روی می دهد که بسیار مفید برای حفظ کیفیت بالای سایت هاست (که توسط دستور العمل گوگل وبمستر توصیه شده است). گوگل معتقد است این الگوریتم جدید یک بسیار قوی و با قدرت است که به جای تأثیر بر روی رتبه کل وبسایت، صفحه دارای اسپم را تشخیص می دهد. بنابراین همواره توصیه میکنیم که خدمات سئو خود را به افراد با تجربه بسپارید و توصیه می شود که تحلیلی از لینک ها حداقل یکبار در هفته داشته باشند.


کارتون فوتبالیست ها ۴ -


 کارتون فوتبالیست ها 4سری چهارم کارتون فوتبالیست ها دوبله شده با کیفیت بسیار بالا – سوباسا در راه جام جهانی – در این مجموعه، سری جدید این کارتون محبوب از جایی شروع می شود که تیم ملی ژاپن با تیم هلند مسابقه دارد و داستان درباره ۳ شخصیت اصلی قوی و حرفه ای و مشکلات آن ها و راه ی عالی و تحسین بر انگیز آن ها برای تبدیل شدن به فوتبالیست های حرفه ای در اروپا می باشد. این سه بازیکن هم انی نیستند جز: سوباسا اوزارا ، بهترین دروازه بان گنزو واکی بایاشی و نوک حمله پر افتخار و قوی کاکرو هیوگا.


میانگیــن هر قسمت کارتـــون ۱۱۰ مگابایت | رمز و منبــع : ircartoon.net

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۰۱

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۰۲

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۰۳

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۰۴

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۰۵

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۰۶

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۰۷

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۰۸

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۰۹

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۱۰

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۱۱

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۱۲

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۱۳

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۱۴

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۱۵

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۱۶

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۱۷

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۱۸

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۱۹

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۲۰

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۲۱

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۲۲

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۲۳

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۲۴

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۲۵

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۲۶

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۲۷

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۲۸

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۲۹

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۳۰

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۳۱

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۳۲

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۳۳

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۳۴

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۳۵

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۳۶

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۳۷

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۳۸

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۳۹

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۴۰

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۴۱

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۴۲

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۴۳

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۴۴

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۴۵

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۴۶

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۴۷

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۴۸

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۴۹

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۵۰

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۵۱

 | کارتون فوتبالیستها سری ۴ قسمت۰۵۲


 نتانیاهو این اتهامات را رد کرده و آنها را تلاشی از سوی رسانه‌ها و رقبای برای سرنگونی تش توصیف کرده است.

صدها ی در اعتراض به طولانی شدن فرآیند تحقیق درباره فساد مالی بنیامین نتانیاهو نخست تظاهرات د.

به گزارش عصرایران به نقل از رو مه ی یدیعوت آحارانوت، صدها معترض ی مقابل منزل "آویخای مندلبلیت" دادستان عمومی و مشاور قضایی ک نه تظاهرات د.
 
آنها نسبت به طولانی شدن فرآیند تحقیق درباره فساد مالی بنیامین نتانیاهو نخست اعتراض د.
تظاهرکنندگان برخی مسئولان را مسئول سنگ اندازی در مسیر محاکمه نتانیاهو دانستند.

تعدادی از معترضان در مقابل منزل دادستان در شهر "بیتاح تیفکا" در تل آویو تظاهرات د و صدها ی دیگر هم در میدان استقلال در شهر "العفوله" در شمال تظاهرات د.

تظاهرکنندگان خواستار سرعت بخشیدن به فرآیند تکمیل تحقیقات مربوط به ارتکاب فساد مالی از سوی بنیامین نتانیاهو  شدند.

پیش از این پلیس چندین بار نتانیاهو و همسرش را برای انجام تحقیق درباره فساد مالی و دریافت رشوه فراخوانده بود و تحقیقات طولانی در این باره انجام داده بود اما به گفته معترضان پیگیری این اتهامات به صورت رسمی از طریق دادستانی به درازا کشیده است و باید هرچه سریع‌تر انجام شود.

نتانیاهو متهم به دریافت هدایای گران‌قیمت از چند تاجر ثروتمند بر خلاف قانون است. وی همچنین متهم به توافق با "أرنون موزیس" مدیر رو مه "یدیعوت آحارانوت" برای انعکاس مثبت اخبار نخست در مقابل محدود رو مه " هیوم" ( الیوم)  -رقیب یدیعوت آحارانوت – از سوی نخست است.

از دیگر اتهامات نتانیاهو معامله وی با آلمان برای ید چندین زیردریایی و ناو جنگی به صورت غیر قانونی است.

نتانیاهو این اتهامات را رد کرده و آنها را تلاشی از سوی رسانه‌ها و رقبای برای سرنگونی ک نه اش توصیف کرده است.

ی ها برای پیگیری اتهامات فساد مالی بنیامین نتانیاهو نخست

تظاهرات ضد نتانیاهو در


پیمپا

کارتون های قدیمی و خاطره انگیز دهه60/70

کارتون پیمپا عنوان کارتونی است که بر مبنای داستان مصوری اثر فرانچسکو تولیو ان خلق شده است. داستان آن مربوط به سگی خال خال که همیشه زبانش بیرون از دهانش است بنام پیمپا  بر می گردد پیمپا شخصیتی کنجکاو داره و برای شناخت جهان پیرامون خود به قاره ها و حتی سیارات مختلف سفر می کند و در نهایت هم نزد آرماندو  دوست و صاحب خود بر میگردد و ماجرا را برای او تعریف می کند.

دیگر شخصیت های این کارتون می توان از رزیتا (گربه آبی رنگ) - یلیتو ( گوش با ای آبی رنگ) - کلمبینو (جوجه زرد) و تیتو (سگ آبی) نام برد.

 کارتون  پیمپا دهه های قبل از تلویزیون ایران و شبکه یک سیما پخش شده است.

تصاویری از کارتون پیمپا سگ خالدار

کارتون های قدیمی و خاطره انگیز دهه60/70


کارتون های قدیمی و خاطره انگیز دهه60/70

کارتون های قدیمی و خاطره انگیز دهه60/70
قسمت هایی از کارتون پیمپا سگ خالدار

تیتراز کارتون قدیمی پیم پا - بچه های دیروز

کارتون پیمپا -1

زمان:00:28

کارتون پیم پاکارتون پیم پا -2

زمان :1:00:39

پیم پا

کارتون پیم پا -3

زمان:04:03

پیم پا

کارتون پیمپا-4

زمان :1:58:23

پیم پا

کارتون پیمپا -5

زمان:12:05

پیم پا

کارتون پیمپا-6

زمان 4:02

پیم پا


www.bachehayedirooz.tv

http://bachehayedirooz.blogsky.com/

اولین حمله عراق:
در تاریخ 18/12/1357 در حالی که تنها 16 روز از پیروزی انقلاب ی گذشته بود‏ به خاک ایران انجام شد و منطقه مرزی سیرین در میان شهر مرزی بانه ایران و آبادی شوره له در عراق بمباران شد که 15 نفر را به شهادت رساند و 9 نفر از ایرانیان غیر نظامی به داخل خاک عراق انتقال داده شدند.
اولین اسیران جنگ:
در اولین حمله عراق به ایران 9 نفر از اکراد منطقه سیرین توسط نیروهای عراقی ربوده شدند. 4 روز پس از این اقدام‏ عده ای از روستانشینان اطراف بانه‏ به کمیته انقلاب ی در شهر بانه مراجعه د و در خواست خود را مبنی بر تلاش وزارت امور خارجه برای آزاد سازی این 9 نفر اعلام د.
اولین شلیک در آغاز جنگ:
اگر چه در منابع مختلف شلیک اولین گلوله توپ به سمت خاک ایران را از اقدامات صدام بر می شمارند ولی «حامد الجبوری» خارجه عراق در گفت و گویی با رو مه الحیات گفت: «اولین گلوله ای که به سمت خاک ایران شلیک و جنگ شروع شد آن گلوله را ملک حسین شلیک کرد.» این موضوع حتی با تردید خبرنگار الحیات مواجه می شود، اما «الجبوری» با قاطعیت تاکید می کند «مطمئن هستم.»
اولین حمله شیمیایی:
اولین حمله شیمیایی ثبت شده در جنگ در تاریخ آذر ماه 1359 در حالی که تنها 114 روز از آغاز رسمی جنگ می گذشت در منطقه گیلانغرب صورت گرفت که به مجروح شدن تعدادی از نیروهای ایرانی انجامید، اما اولین سند پیرامون آمادگی ت عراق برای حملات شیمیایی به 43 روز قبل بر می گردد. در تاریخ 10/8/1359 و در حالی که تنها 71 روز از آغاز رسمی جنگ می گذشت، فرمانده عملیات نیروهای عراق در غرب در گزارشی به فرماندهان عالی رتبه خود می نویسد: «عواملی که توسط یگانهای تابعه استخدام شده اند مخالف رژیم ایران هستند و در خط مقدم جبهه با پرتاب گلوله شیمیایی‏ باعث تضعیف قوای جسمی پرسنل نظامی ایران می شوند.»
اولین پیشنهاد صلح:
اولین پیشنهاد صلح یک هفته پس از آغاز جنگ توسط «صدام حسین» اعلام شد! ت بعث که در آرزوی فتح سه روزه تهران بود‏ پس از گذشت سه هفته از آغاز حملات خود در پشت دروازه های مشهر زمین گیر شده بود در تاریخ 7/7/1359 خطاب به ملت عراق گفت: عراق به مقاصد ارضی خود نایل شده و کشورش مایل هست خصمومت ها را کنار گذاشته و به مذاکره بپردازد.» این پیشنهاد صلح، در میان کارشناسان جهان، به معنای ش ت عراق در تهاجم به ایران تحلیل شد.
اولین سرقت نفت عراق از ایران ی:
درتاریخ 10/2/1358 رو مه کیهان نوشت: «در جریان انقلاب ی ایران، عراقی ها برای جذب منابع نفتی ایران در خط مرزی ویژه در منطقه نقت خیز کرکوک چاههای جدید حفر د و چون رگه نفتی دو کشور در خط مرزی به هم مربوط است این عمل عراقی ها باعث خشک شدن صنایع نفتی نفت شهر شده است.»
اولین بیانیه صلح سازمان ملل پیرامون جنگ:
در دومین روز جنگ اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به تقاضای دبیر کل وقت سازمان ملل، تشکیل جلسه داده و بیانیه ای صادر د. در این بیانیه در حالی که عراق در خاک ایران حملات خود را ادامه می داد، از طرفین خواسته شد که «از کلیه اقدامات مسلحانه ... دست بردارند.» اقدامی که حتی شورای امنیت سازمان ملل در صدور قطعنامه پیرامون جنگ، آن را تلویحا بی اثر دانست.
اولین قطعنامه سازمان ملل پیرامون جنگ:

سه روز پس از صدور بیانیه سازمان ممل متحد، اولین قطعنامه خود را پیرامون جنگ ایران و عراق صادر کرد. قطعنامه 479 که تاریخ سوم مهرماه سال 1359 را در بالای خود دارد بلافاصله مورد پذیرش عراق قرار گرفت. در این قطعنامه سخنی از و تنبیه م به میان آورده نشده. نکته جالب اینجاست که سازمان ملل پس از این قطعنامه 21 ماه و 15 روز سکوت اختیار کرد و زمانی مجبور شد که این سکوت را بشکند که نیروهای ایرانی عملیات غرور آفرین فتح مشهر را انجام داده بودند و خاک عراق مورد تهدید نیروهای ایرانی قرار داشت! سکوتی که معنایی جز حمایت از م نمی توانست داشته باشد.
اولین طرح برای ورود به خاک عراق:

در حالی که نیروهای انقل تلاش می د تا عراق به خاک ایران را کند یا متوقف سازند اولین طرح برای ورود به خاک عراق توسط جاوید الاثر «حاج احمد متوسلیان» ارایه شد. حاج احمد با اطلاعی که از منطقه کردستان عراق داشت، طرح یک شهر مرزی کرد نشین در داخل عراق را مطرح کرد، تلاشی که می توانست نیروهای عراقی را در دو جبهه درگیر کند و فشار به مناطق جنوبی کشور را کاهش دهد، اما این اقدام با مخالفت بنی صدر خائن، رئیس جمهور وقت مواجه شد و امکان اجرا نیافت.
اولین استعفای صدام پس از آغاز جنگ: ‏
صدام حسین که به امید پیروزی سریع خود و با هدف ساقط نظام نوپای ی، جنگ را برملت ایران تحمیل کرده بود هر مقداری که از این نبرد می گذشت و قدرت نیروهای نظامی و نیروهای به پختگی و تکامل خود نزدیک می شد، خود را بیشتر در خطر سقوط احساس می کرد. فتح مشهر اوج این عظمت نیروهای جوان ایرانی بود. فرماندهی که با متوسط سن کمتر از 27 سال نیروهای ورزیده عراقی را در مشهر زمین گیر کرده و 19 هزار نفر از نیروهای دشمن بعثی را به اسارت در آوردند. علاوه بر آنکه بصره را نیز تحت خطر جدی قرار داده بودند. در اجلاس 4 روزه حزب «بعث» که پس از پیروزی ایران در مشهر برگزار شد. صدام حسین ضمن پذیرش مسوولیت ش تهای اخیر، استعفا داد. اگر چه این موضوع مورد پذیرش قرار نگرفت و او مجدداً به این سمت انتخاب شد. انتخ که در پی خود، اعضای شورای انقلاب را از 17 نفر به 10 نفر کاهس داد و 8 هزار نفر از اعضای ت عراق را عزل و 10 هزار نفر از نیروهای جدید را وارد ک نه کرد. تمامی این اقدامات از نتایج عملیات جاودان «فتح مشهر» بود.
اولین موشک ایران:
در ساعت 3:20 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 3/12/63 اولین موشک ایران به بغداد شلیک شد. شلیکی که به هدف خود «بانک رافدین» اصابت کرد، ت عراق را در گیجی قرار داد؛ بطوری که این ت را مجبور ساخت تا این اقدام را حرکتی ابکارانه و داخلی اعلام کند. سخنگوی وزارت خارجه نیز اعلام کرد: «ابن انفجار یک انفجار داخلی بوده است.» اما شلیک 13 موشک در مدت زمان کوتاه به کرکوک و بغداد، این ت را مجبور ساخت تا اقدامی برای جلوگیری ازشلیک موشکهای ایران انجام دهد.
اولین عملیات نظامی از سوی ایران:
عملیات کلاسیک نیروهای ایران، 24 روز پس از آغاز رسمی جنگ و با هدف آزادسازی مناطق ی در منطقه غرب رودخانه کرخه انجام شد. نیروهای عمل کننده در این عملیات قبل از ظهر روز عملیات، به دلیل ناکامی در رسیدن به اه مورد نظر مجبور به بازگشت شدند.
اولین عملیات موفق از سوی ایران:
اولین عملیات پیروزمندانه نیروهای نظامی ایران در تاریخ 5 مهرماه 1360 با هدف ش تن حصر آبادان در شرق رودخانه کارون انجام شد و پس از 48 ساعت به تمامی اه خود رسید. این عملیات سرآغازی بر عملیات های موفق نیروهای در طول هشت سال دفاع مقدس بود.


اولین حمله عراق:
در تاریخ 18/12/1357 در حالی که تنها 16 روز از پیروزی انقلاب ی گذشته بود‏ به خاک ایران انجام شد و منطقه مرزی سیرین در میان شهر مرزی بانه ایران و آبادی شوره له در عراق بمباران شد که 15 نفر را به شهادت رساند و 9 نفر از ایرانیان غیر نظامی به داخل خاک عراق انتقال داده شدند.
اولین اسیران جنگ:
در اولین حمله عراق به ایران 9 نفر از اکراد منطقه سیرین توسط نیروهای عراقی ربوده شدند. 4 روز پس از این اقدام‏ عده ای از روستانشینان اطراف بانه‏ به کمیته انقلاب ی در شهر بانه مراجعه د و در خواست خود را مبنی بر تلاش وزارت امور خارجه برای آزاد سازی این 9 نفر اعلام د.
اولین شلیک در آغاز جنگ:
اگر چه در منابع مختلف شلیک اولین گلوله توپ به سمت خاک ایران را از اقدامات صدام بر می شمارند ولی «حامد الجبوری» خارجه عراق در گفت و گویی با رو مه الحیات گفت: «اولین گلوله ای که به سمت خاک ایران شلیک و جنگ شروع شد آن گلوله را ملک حسین شلیک کرد.» این موضوع حتی با تردید خبرنگار الحیات مواجه می شود، اما «الجبوری» با قاطعیت تاکید می کند «مطمئن هستم.»
اولین حمله شیمیایی:
اولین حمله شیمیایی ثبت شده در جنگ در تاریخ آذر ماه 1359 در حالی که تنها 114 روز از آغاز رسمی جنگ می گذشت در منطقه گیلانغرب صورت گرفت که به مجروح شدن تعدادی از نیروهای ایرانی انجامید، اما اولین سند پیرامون آمادگی ت عراق برای حملات شیمیایی به 43 روز قبل بر می گردد. در تاریخ 10/8/1359 و در حالی که تنها 71 روز از آغاز رسمی جنگ می گذشت، فرمانده عملیات نیروهای عراق در غرب در گزارشی به فرماندهان عالی رتبه خود می نویسد: «عواملی که توسط یگانهای تابعه استخدام شده اند مخالف رژیم ایران هستند و در خط مقدم جبهه با پرتاب گلوله شیمیایی‏ باعث تضعیف قوای جسمی پرسنل نظامی ایران می شوند.»
اولین پیشنهاد صلح:
اولین پیشنهاد صلح یک هفته پس از آغاز جنگ توسط «صدام جسین» اعلام شد! ت بعث که در آرزوی فتح سه روزه تهران بود‏ پس از گذشت سه هفته از آغاز حملات خود در پشت دروازه های مشهر زمین گیر شده بود در تاریخ 7/7/1359 خطاب به ملت عراق گفت: عراق به مقاصد ارضی خود نایل شده و کشورش مایل هست خصمومت ها را کنار گذاشته و به مذاکره بپردازد.» این پیشنهاد صلح، در میان کارشناسان جهان، به معنای ش ت عراق در تهاجم به ایران تحلیل شد.
اولین سرقت نفت عراق از ایران ی:
درتاریخ 10/2/1358 رو مه کیهان نوشت: «در جریان انقلاب ی ایران، عراقی ها برای جذب منابع نفتی ایران در خط مرزی ویژه در منطقه نقت خیز کرکوک چاههای جدید حفر د و چون رگه نفتی دو کشور در خط مرزی به هم مربوط است این عمل عراقی ها باعث خشک شدن صنایع نفتی نفت شهر شده است.»
اولین بیانیه صلح سازمان ملل پیرامون جنگ:
در دومین روز جنگ اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به تقاضای دبیر کل وقت سازمان ملل، تشکیل جلسه داده و بیانیه ای صادر د. در این بیانیه در حالی که عراق در خاک ایران حملات خود را ادامه می داد، از طرفین خواسته شد که «از کلیه اقدامات مسلحانه ... دست بردارند.» اقدامی که حتی شورای امنیت سازمان ملل در صدور قطعنامه پیرامون جنگ، آن را تلویحا بی اثر دانست.
اولین قطعنامه سازمان ملل پیرامون جنگ:
سه روز پس از صدور بیانیه سازمان ممل متحد، اولین قطعنامه خود را پیرامون جنگ ایران و عراق صادر کرد. قطعنامه 479 که تاریخ سوم مهرماه سال 1359 را در بالای خود دارد بلافاصله مورد پذیرش عراق قرار گرفت. در این قطعنامه سخنی از و تنبیه م به میان آورده نشده. نکته جالب اینجاست که سازمان ملل پس از این قطعنامه 21 ماه و 15 روز سکوت اختیار کرد و زمانی مجبور شد که این سکوت را بشکند که نیروهای ایرانی عملیات غرور آفرین فتح مشهر را انجام داده بودند و خاک عراق مورد تهدید نیروهای ایرانی قرار داشت! سکوتی که معنایی جز حمایت از م نمی توانست داشته باشد.
اولین طرح برای ورود به خاک عراق:
در حالی که نیروهای انقل تلاش می د تا عراق به خاک ایران را کند یا متوقف سازند اولین طرح برای ورود به خاک عراق توسط جاوید الاثر «حاج احمد متوسلیان» ارایه شد. حاج احمد با اطلاعی که از منطقه کردستان عراق داشت، طرح یک شهر مرزی کرد نشین در داخل عراق را مطرح کرد، تلاشی که می توانست نیروهای عراقی را در دو جبهه درگیر کند و فشار به مناطق جنوبی کشور را کاهش دهد، اما این اقدام با مخالفت بنی صدر خائن، رئیس جمهور وقت مواجه شد و امکان اجرا نیافت.
اولین استعفای صدام پس از آغاز جنگ: ‏
صدام حسین که به امید پیروزی سریع خود و با هدف ساقط نظام نوپای ی، جنگ را برملت ایران تحمیل کرده بود هر مقداری که از این نبرد می گذشت و قدرت نیروهای نظامی و نیروهای به پختگی و تکامل خود نزدیک می شد، خود را بیشتر در خطر سقوط احساس می کرد. فتح مشهر اوج این عظمت نیروهای جوان ایرانی بود. فرماندهی که با متوسط سن کمتر از 27 سال نیروهای ورزیده عراقی را در مشهر زمین گیر کرده و 19 هزار نفر از نیروهای دشمن بعثی را به اسارت در آوردند. علاوه بر آنکه بصره را نیز تحت خطر جدی قرار داده بودند. در اجلاس 4 روزه حزب «بعث» که پس از پیروزی ایران در مشهر برگزار شد. صدام حسین ضمن پذیرش مسوولیت ش تهای اخیر، استعفا داد. اگر چه این موضوع مورد پذیرش قرار نگرفت و او مجدداً به این سمت انتخاب شد. انتخ که در پی خود، اعضای شورای انقلاب را از 17 نفر به 10 نفر کاهس داد و 8 هزار نفر از اعضای ت عراق را عزل و 10 هزار نفر از نیروهای جدید را وارد ک نه کرد. تمامی این اقدامات از نتایج عملیات جاودان «فتح مشهر» بود.
اولین موشک ایران:
در ساعت 3:20 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 3/12/63 اولین موشک ایران به بغداد شلیک شد. شلیکی که به هدف خود «بانک رافدین» اصابت کرد، ت عراق را در گیجی قرار داد؛ بطوری که این ت را مجبور ساخت تا این اقدام را حرکتی ابکارانه و داخلی اعلام کند. سخنگوی وزارت خارجه نیز اعلام کرد: «ابن انفجار یک انفجار داخلی بوده است.» اما شلیک 13 موشک در مدت زمان کوتاه به کرکوک و بغداد، این ت را مجبور ساخت تا اقدامی برای جلوگیری ازشلیک موشکهای ایران انجام دهد.
اولین عملیات نظامی از سوی ایران:
عملیات کلاسیک نیروهای ایران، 24 روز پس از آغاز رسمی جنگ و با هدف آزادسازی مناطق ی در منطقه غرب رودخانه کرخه انجام شد. نیروهای عمل کننده در این عملیات قبل از ظهر روز عملیات، به دلیل ناکامی در رسیدن به اه مورد نظر مجبور به بازگشت شدند.
اولین عملیات موفق از سوی ایران:
اولین عملیات پیروزمندانه نیروهای نظامی ایران در تاریخ 5 مهرماه 1360 با هدف ش تن حصر آبادان در شرق رودخانه کارون انجام شد و پس از 48 ساعت به تمامی اه خود رسید. این عملیات سرآغازی بر عملیات های موفق نیروهای در طول هشت سال دفاع مقدس بود.


کارتون پانزده پسر

کارتون پانزده پسر با نام اصلی the story of fifteen boys نوشته نویسنده معروف ژول ورن می باشد  که در 5 قسمت ساخته شد و محصول شرکت انیمیشن سازی نیپون ژاپن است. که در دهه شصت در ایران پخش شد و یکی از کارتون های قدیمی و خاطره انگیز آن روزگاران می باشد.

15 پسر  سفر خود را از بوسیله کشتی از بندر اوکلند آغاز می کنند در حالیکه خدمه کشتی در آن حضور نداشتند و سه پسر از 15 پسر بنا مهای داناوران -رایان و گوردون از بقیه برجسته تر هستند.

ماجرای این کارتون از آنجا آغاز شد که خدمه و کاپیتان کشتی در رستوران در حال خوردن غذا بودند.اما طناب کشتی شل شده بود و  کشتی به حرکت در می اید و در همین زمان هم  طوفان شدیدی رخ می دهد - پانزده پسرر که برای گذران  تعطیلات تابستان خود  برای رفتن به یکی از جزایر اقیانوس آرام  به این کشتی وارد شده بودند. با این مشکل روبرو شدند خدمه و کاپیتان که متوجه ماجرا شده بود چندین قایق و کشتی را برای یافتن کشتی پانزده پسر روانه کرد که نتیجه ای به همراه نداشت با پیدا شدن تکه های از کشتی کاپیتان و خانواده های پانزده پسر خیال د که کشتی غرق شده و پانزده پسر هم کشته شده اند اما  در واقع چنین نبود و طوفان کشتی را بسمت یکی از جزایر شرق برده بود.

در این جزیره اتفاقات زیادی برای این پانزده پسر می افتد که مجبور به همکاری با هم می شوند چیزی کمه در این داستان حائز اهمیت است نشان دادن رفتار مسالمت آمیز این برادران با هم است که برای ک ن دیروز آموزنده بود.


کارتون پانزده پسر قسمت اول

کارتون قدیمی پانزده پسر - کارتون قدیمی شبکه یک سیما  برای پخش آنلاین روی دکمه پلی کلیک کنید و منتظر بمانید و برای قسمت اول کارتون پانزده پسر روی لینک زیر کلیک کنید


کارتون پانزده پسر قسمت دوم

کارتون قدیمی پانزده پسر - کارتون قدیمی شبکه یک سیما  برای پخش آنلاین روی دکمه پلی کلیک کنید و منتظر بمانید و برای قسمت دوم کارتون پانزده پسر روی لینک زیر کلیک کنیدکارتون پانزده پسر قسمت سوم

کارتون پانزده پسر

کارتون قدیمی پانزده پسر - کارتون قدیمی شبکه یک سیما   برای پخش آنلاین روی دکمه پلی کلیک کنید و منتظر بمانید و برای   قسمت سوم کارتون پانزده پسر روی لینک زیر کلیک کنیدکارتون پانزده پسر قسمت چهارم

 کارتون پانزده پسر

کارتون قدیمی پانزده پسر - کارتون قدیمی شبکه یک سیما  برای پخش آنلاین روی دکمه پلی کلیک کنید و منتظر بمانید و برای قسمت چهارم کارتون پانزده پسر روی لینک زیر کلیک کنید


کارتون پانزده پسر قسمت آ

کارتون قدیمی پانزده پسر - کارتون قدیمی شبکه یک سیما  برای پخش آنلاین روی دکمه پلی کلیک کنید و منتظر بمانید و برای قسمت ا کارتون پانزده پسر روی لینک زیر کلیک کنید
وبلاگ خاطره انگیز بچه های دیروز  مخصوص بچه های دهه شصت و ماقبل  http://bachehayedirooz.blogsky.com/


کارتون قدیمی- کارتون دهه60- کارتون دههشصت - کارتون های قدیمی -اسم کارتون های قدیمیاما سوال اینجاست که آیا نتانیاهو و با توافق هسته‎ای با ایران، آنچنانکه تبلیغ می‎کند مخالف است!؟ پاسخ به این پرسش را همزمان با جنجال نتانیاهو، جان کری امور خارجه امریکا نشست استماع وی در سنا که روز 6 اسفند 1393 برگزار شد و هنگامی که با پرسش‎های متعدد نمایندگان کنگره امریکا درباره توافق با ایران مواجه شد، به خوبی داده است.

سخنان جالب توجه جان کری در کنگره همزمان با سخنرانی نتانیاهو/

آیا نتانیاهو آنچنان که فریاد می‎زند با توافق

هسته‎ای مخالف است!؟ / جان کری: نتانیاهو هم

موافق تمدید توافق هسته‎ای است/ تحریم‎ها

افزایش یافته و ایران نتوانست حتی پولی که آزاد

کردیم را برداشت کند!

اما سوال اینجاست که آیا نتانیاهو و با توافق هسته‎ای با ایران، آنچنانکه تبلیغ می‎کند مخالف است!؟ پاسخ به این پرسش را همزمان با جنجال نتانیاهو، جان کری امور خارجه امریکا نشست استماع وی در سنا که روز ۶ اسفند ۱۳۹۳ برگزار شد و هنگامی که با پرسش‎های متعدد نمایندگان کنگره امریکا درباره توافق با ایران مواجه شد، به خوبی داده است.

گروه بین‎الملل – رجانیوز: سخنرانی تبلیغاتی نتانیاهو علیه ایران تکرار ادعاهای دروغ علیه ایران در کنگره امریکا انتقادات گسترده‎ای را به دنبال داشته است و به نحوی که پلوسی، دموکرات‎های کنگره آنرا توهین به امریکا عنوان کرده و گفته است: «به خاطر این سخنرانی نزدیک بود گریه‎ام بگیرد.» اما سوال اینجاست که آیا نتانیاهو آنچنان که در کنگره مدعی شده، مخالف توافق اخیر هسته‎ای با ایران و یا حتی مخالف برنامه مشترک اقدام موسوم به توافقنامه ژنو بوده است!؟ پاسخ به این سوال را کری در جمع نمایندگان کنگره داده و عنوان کرده که حتی نتانیاهو نیز از توافقنامه ژنو خوشنود بوده است.

به گزارش رجانیوز، در هفته‎های اخیر و خصوصا روز گذشته، بنیامین نتانیاهو تلاش کرد تا خود و رژیم صهیونیستی را با جنجال رسانه‎ای پر قدرتی به عنوان مخالف توافق هسته‎ای ایران و ۱+۵ معرفی کند، نقطه اوج این تلاش، حضور در کنگره امریکا و سخنرانی در جمع نمایندگان علیه برنامه هسته‎ای ایران و توافق با ۱+۵ بود.

اما سوال اینجاست که آیا نتانیاهو و با توافق هسته‎ای با ایران، آنچنانکه تبلیغ می‎کند مخالف است!؟ پاسخ به این پرسش را همزمان با جنجال نتانیاهو، جان کری امور خارجه امریکا نشست استماع وی در سنا که روز ۶ اسفند ۱۳۹۳ برگزار شد و هنگامی که با پرسش‎های متعدد نمایندگان کنگره امریکا درباره توافق با ایران مواجه شد، به خوبی داده است.

جان کری درباره نظر نتانیاهو درباره توافق هسته‎ای با ایران گفت: « من فکر می کنم هر ی که به توافق موقت نگاه کند، متوجه می شود این توافق واقعا سازنده بود که از جمله آن بنیامین نتانیاهو نخست است که اکنون می خواهد این توافق موقت تمدید گردد. این در حالی است که وی ابتدا می‎گفت مخالف توافق است و آن را توافق قرن برای ایران خطاب کرده بود. این توافق به این صورت نبود بلکه موجب جلوگیری از برنامه آنها و متوقف شدن فعالیت در اراک،تبدیل اورانیوم غنی شده در حد بیست درصد به صفر، دسترسی ما به فردو و اراک و دسترسی به است اج،کارخانه،تولید و سانتریفوژها شده است.»

امور خارجه امریکا در بیان علت مطلوبیت توافق هسته‎ای با ایران برای چهره‎ای چون نتانیاهو، از توقف ایران بواسطه این توافق سخن گفته و می‎گوید: « ایران در سال دو هزار و سه، صد و شصت و چهار سانتریفیوژ داشت اما امروز آنها ادعا می کنند بیست و هفت هزار سانتریفیوژ دارند و نوزده هزار سانتریفیوژ فعال یا قابلیت فعالیت را دارد.امروز سانتریفیوژهای کمتر از این رقم فعال هستند. بنابراین آنها ظرفیت هسته ای دارند وچند سال پیش زمانی که سیاست ت وقت ( ) انجام ندادن هیچ غنی سازی بود،آن را بدست آوردند. این سیاست ت بود اما آیا اجرا شد.اگر اجرا می شد چرا آنها از صد و شصت و چهار سانتریفیوژ به بیست و هفت هزار سانتریفیوژ رسیدند.»

جان کری ادامه داد که امریکا در این مدت تحریم ها را نیز افزایش داده است: « ما هرروز افرادی در سایت داریم و دقیقا در حال بررسی هستیم که سانتریفیوژهای آنها چه کار می کنند و تعداد سانتریفیوژها چقدر است و سطح تولید آنها چیست و زباله کجا می رود. آژانس بین المللی انرژی هسته ای اخیرا در چند هفته پیش مشخص کرده است که ایران حتی از یک مورد از ا امات خود براساس این توافق ع نکرده است.علاوه براین، چهل شخص حقوقی به فهرست تحریم ها اضافه شده است. پانزده مورد براساس اختیارات مقابله با تروریسم و سی و چهار مورد نیز براساس اختیارات مربوط به نقض تحریم ها و حمایت مادی و سه مورد دیگر براساس اختیارات ، پنج مورد موسسات مالی ایرانی و هشت مورد دیگر بر فهرست تحریم اضافه شدند. این کار نسبتا تحسین برانگیزی برای افزایش تهدید به ایران درباره هر نوع نقض احتمالی است. »

امور خارجه امریکا درباره مبلغ ناچیزی که ایران بابت امتیازات فراوان توافقنامه ژنو به دست آورده نیز می‎گوید: « مجموع مبلغ کل دوره‎ها حدود چهارده میلیارد دلار است. حقیقت این است که در آن زمان نیز بسیاری از اوقات پول به حس انتقال داده می شد که آنها نمی توانستند دسترسی داشته باشند. من می گویم بیست وپنج تا سی میلیارد دلار در هرسال کنار گذاشته می‎شد و آنها نمی‎توانستند به آن دسترسی داشته باشند. آنها اکنون بیش از صد و اندکی میلیارد دلار دارند. من رقم دقیق را ندارم. این رقم از دسترس دور شده است و آنها نمی‎توانند به آن دسترسی پیدا کنند. دلیلی که آنها امروز مذاکره می کنند به خاطر این است که می خواهند از دست تحریم‎ها خلاصی یابند.»

جان کری درباره وضعیت تحریم‎ها علیه ایران در مدت زمان اجرای توافق ژنو نیز نکته جالبی را مطرح می‎کند: « آنها از تحریم‎ها خارج نشدند بلکه ما در حقیقت تحریم‎ها را افزایش دادیم. فقط تحریم نفتی ما علیه ایران موجب شده است ایران بیش از چهل میلیارد دلار از دست بدهد. ما در مجموع از سال دوهزار ودوازده مانع از دسترسی ایران به بیش از دویست میلیارد دلار صادرات و وجوهی شدیم که آنها نمی توانند استفاده کنند و این درآمد در خارج از ایران در حساب های دارای محدودیت است.»

او در نهایت با جمعبندی این نکات می‎گوید: « من فکر می کنم هر ی که به توافق موقت نگاه کند، متوجه می شود این توافق واقعا سازنده بود که از جمله آن بنیامین نتانیاهو نخست می خواهد این توافق موقت تمدید گردد.این در حالی است که وی ابتدا با آن مخالف بودو آن را توافق قرن برای ایران خطاب کرده بود. این توافق به این صورت نبود بلکه موجب جلوگیری از برنامه آنها و متوقف شدن فعالیت در اراک،تبدیل اورانیوم غنی شده در حد بیست درصد به صفر، دسترسی ما به فردو و اراک و دسترسی به است اج،کارخانه،تولید و سانتریفوژها شده است.»

هر چند پیش از این اقدامات کنگره و جنجال‎های نتانیاهو به عنوان کمک و اهرم فشار تیم مذاکره کننده امریکایی برای حداکثری امتیازات غرب در مذاکره با ایران ارزی شده بود، اما به نظر می‎رسد سخنان صریح کری این راهبرد را به خوبی روشن و علنی کرده است.


تحقیق بررسی واکنش های شیمیایی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی ی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47
تحقیق بررسی واکنش های شیمیایی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تحقیق بررسی واکنش های شیمیایی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

« بنام ایزد یکتا »فصل اول : بینش 1

نام فرآیندهایی که در جهان هستی در حال انجام شدن می باشند با آهنگ یا سرعت خاصی رخ می دهند. گستره ای از علم شیمی که مربوط به سرعت واکنش های شیمیائی می باشد، سینتیک شیمیائی نام دارد. سینتیک شیمیائی با سرعت انجام یک فرآیند شیمیائی و عوامل مؤثر بر سرعت سر و کار دارد.

اگر در محیط اطراف زندگی خود نگاه کنیم در اثر گذشت زمان، واکنش های شیمیائی در حال رخ دادن می باشند. برخی کند مانند زنگ زدن ، آهن و برخی تند مانند سوختن و یاخنثی شدن اسید و باز می باشند.

نکته: دقت شود در مورد سرعت خودبخودی بخودن معنا ندارد، به عبارتی خودبخودی بودن مفهوم سریع بودن را نمی رساند. بسیاری از واکنش های خودبخودی آنچنان کند می باشند که شاید هفته ها و سالها در دمای معمولی رخ ندهند. مانند:نکته: خودبخودی بودن واکنش بحثی است ترمودینامیکی و ترمودینامیک با تعیین سطح انرژی واکنش دهنده ها و فرآورده ها و تغییر آنتروپی است. وقوع واکنش را بررسی می کند، در حالی که سینتیک دوباره چگونگی تبدیل آن ها به یک دیگر و شرایط بهینه برای انجام شدن واکنش را بررسی می کند.

نکته: سینتیک تابع مسیر است.

سرعت یا شتاب یک فرآیند عبارت است از تغییر یک کمیت معین در یک زمان معین. حال این کمیت معین می تواند غلظت – بو – زنگ و … باشد.

همچنان که در علم فیزیک سرعت یک متحرک را با تغییرات جابه جائی متحرک در تغییرات واحد زمان. بیان می کنیم در علم شیمی نیز به دنبال یک کمیت مستقیم تا در واحد زمان تغییر کند. از آنجائی که در حین یک واکنش شیمیائی تعداد مولها دستخوش تغییر می شوند بنابراین سرعت یک واکنش شیمیائی عبارت است از تغییر غلظت یک واکنش گر و یا یک فرآورده در واحد زمان.

مثلاً در واکنش اگر بخواهیم سرعت را برحسب جزء a حساب کنیم. (در علم شیمی سرعت را با r نمایش می دهیم و از آنجائی که سرعت یک واکنش ثابت نیست و با گذشت زمان تغییر می کند. همچون علم فیزیک به بیان سرعت متوسط واکنش می پردازیم یعنی ) حرف r از کلمه rate به معنای سرعت گرفته شده است.


غلظت a در t1 – غلظت a در t2
t2-t1

توجه: [a] یعنی غلظت a بر پایه مول بر لیتر

حرف یونانی (دلتا) به معنای تغییر یک کمیت اندازه گیری شده است.

نکته : سرعت در لحظه های مختلف واکنش با یکدیگر تفاوت دارد. به عبارتی سرعت یک واکنش در ابتدا زیاد و با گذشت زمان از آنجائی که غلظت واکنشگرها رو به کاهش می گذارد کم می گردد.

سرعت یک واکنش کمیتی است تجربی و با اندازه گیری سرعت مصرف واکنش دهنده (ها) یا سرعت تولید فرآورده (ها) معین می گردد.

توجه گردد که عبارت یک عبارت منفی است. زیرا غلظت دوم a به دلیل مصرف شدن از غلظت اول a کوچکتر است و از آنجائی که در علم شیمی سرعت منفی معنا ندارد بنابراین سرعت متوسط مصرف a را با عبارت:به عبارتی سرعت را با بیان یک علامت منفی برای واکنش دهنده (ها) بیان می کنیم.

بنابراین می توان سرعت را برحسب جزء (b) نیز تعریف نمود:پرسش: تغییرهای سرعت واکنش با پیشرفت زمان به چه ترتیب است؟

1) سرعت واکنش در ابتدا کم است و در نزدیک پایان زیاد می شود.

2) در تمام مدت سرعت واکنش ثابت است.

3) سرعت واکنش در ابتدا زیاد و در نزدیک پایان کم می گردد.

4) با پیشرفت زمان سرعت واکنش به طور منظم افزایش می یابد.

نکته :

انتخاب واحد زمان در سطح دبیرستان اصولاً ثانیه (s) و دقیقه است (min) ولی برای واکنش کند مانند زنگ زدن آهن و یا د شدن صفحات کاغذی یک کتاب از واحدهای نظیر روز – هفته – ماه وسال استفاده می شود. در این بحث بیشتر از واحد ثانیه استفاده می گردد.

بنابراین سرعت واحدهای مختلفی دارد.

نکته : انواع واحدهای سرعت

1- واحد mol/s یا mol/min

2- واحد mol/lit/s یا mol/lit/min یا m/s

3- واحد lit/s که بیشتر برای گازها استفاده می شود.

پرسش: در یک آزمایش 08/0 مول n2 را در ظرف یک لیتری قرار داده تا با هیدروژن واکنش دهد. و مطابق واکنش زیر آمونیاک تشکیل گردد.اگر در دقیقه های چهارم و هشتم پس از شروع واکنش مقدار n2 باقیمانده در ظرف 04/0 و 02/0 مول باشد سرعت متوسط مصرف n2 در فاصله زمانی دقیقه های چهارم و هشتم برابر است با :

1) 3-10*5 2) 2-10*1 3) 2-10*2 4) 3-10*5/2

نکته: زمانی که سرعت واکنش بر حسب mol/s باشد آن را به صورت نمایش می دهند و زمانی که سرعت واکنش برحسب مول بر لیتر بر ثانیه باشد آن را به صورت نمایش می دهند.

نکته 5:

پرسش: 23/0 گرم سدیم در مدت 100 ثانیه در آب حل می شود، سرعت متوسط مصرف مولهای سدیم برحسب ثانیه کدام است؟ 23=na

1) 2-10*1 2) 4-10*1 3) 3-10*5/2 4) 3-10*3/2

پرسش: اگر غلظت یکی از مواد در واکنش در مدت 25 ثانیه از 05/0 مول در لیتر به 025/0 مول بر لیتر کاهش یابد، سرعت متوسط آن واکنش در مدت زمان گفته شده برحسب، مول بر ثانیه کدام است؟

1) 4-10*1 2) 3-10*5/2 3) 2-10*5 4) 3-10*1

نکته 6:

پرسش: واکنش روبرو در یک ظرف 2 لیتری در حال انجام شدن است.

اگر در مدت 10 ثانیه مقدار no2 به 4/0 مول افزایش یابد، سرعت متوسط تشکیل no2 برحسب 1-mol.s و 1-m.s متر کدامند؟

1) 04/0-02/0 2) 02/0-02/0 3) 04/0-04/0 4) 02/0-04/0

بررسی نمودار غلظت زمان در واکنش

با توجه به این که غلظت مواد اولیه رو به کاهش و غلظت مواد حاصل رو به افزایش است با گذشت زمان می توان رسم نمود:

در رسم نمودار دقت کنید مصرف یا تولید نسبی هر ماده در یک بازه زمانی متناسب با ضریب استوکیدمتری آن ماده دو معادله موازنه شده است.

پرسش: مطلوب است سرعت واکنش مصرف در فاصله زمانی 10 تا 20 ثانیه

1) 01/0

2) 02/0

3) 1/0

4) 2/0

نکته 7 : بسیار مهم:

نکته 8:

بررسی انواع واکنش ها از لحاظ آثار گرمایی:

1- واکنش گرماده (گرمازا) : واکنش هایی هستند که در ضمن انجام شدن آنها انرژی گرمایی آزاد می شود. در این دسته از واکنش ها سطح انرژی مواد اولیه بالاتر از سطح انرژی مواد حاصل است.

مثلا در واکنش

ea انرژی فعالسازی واکنش رفت

ea …………..برگشت (اگر واکنش را مع در نظر بگیریم)

: آنتالپی واکنش

با توجه به منحنی می توان نکات زیر را بدست آورد.

1- انرژی فعالسازی رفت کوچکتر از برگشت است بنابراین واکنش رفت بیشتر از برگشت است.

2- برای بدست آوردن داریم:در واکنش های گرمازا و در واکنش گرماگیر است.

3- سطح انرژی مواد حاصل کمتر از سطح انرژی مواد اولیه است.

پرسش: اگر انرژی فعالسازی رفت و برگشت واکنشی به ترتیب kj180 و kj210 باشد واکنش برابر است با:

1) 30 2) 30- 3) 390 4) 390-

پرسش: با توجه به نمودار، کدام مطلب درباره واکنش گازی درست است؟

1) انرژی فعالسازی آن در جهت مستقیم بیشتر است.

2) واکنش گرماده و با افزایش محسوس بی نظمی ذرات است.

3) واکنش گرماگیر و با افزایش سطح انرژی ذرات همراه است.

4) آن برابر 1-kgmol226- است.

پرسش: اگر در یک واکنش انرژی فعالسازی رفت برابر kj10 و واکنش به اندازه 150 کیلوژول بر مول انرژی ده باشد، انرژی فعالسازی واکنش برگشت کدام است؟

1) 160- 2) 140- 3) 160 4) 140

2- واکنش های گرماگیر (یا گرماخواه) :

واکنش های گرماگیر (یا گرماخواه) :

واکنش های هستند که برای انجام شدن آنها نیاز به انرژی گرمایی است. در این واکنش ها سطح انرژی مواد اولیه پائین تر از مواد حاصل است.

است زیار واکنش برگشت سریع است. چرا؟

نکته: 16:

نکته 17:

پرسش: کدام مطلب در مورد انرژی فعالسازی واکنش نادرست است؟

1) از روی تفاوت محتوای انرژی کمپل فعال و مواد اولیه مشخص می گردد.

2) عامل مهمی در تعیین سرعت نسبی واکنش ها می باشد.

3) مقدار آن در واکنش رفت، ع مقدار آن در واکنش برگشت است.

4) هر چه مقدار آن در واکنش بزرگتر باشد، سرعت آن واکنش کمتر است.

با پیشرفت یک واکنش در دمای ثابت کدام تغییر روی می دهد؟

1) انرژی فعالسازی کاهش می یابد 2) برخورد مؤثر بین مولکولها افزایش می یابد.

3) سرعت آن واکنش کاهش می یابد 4) مقدار افزایش می یابد.

نکته 18: شرایط متفاوتی در حجم گازها در این شرایط:

پرسش: از اثر mg بر hcl در مدت 5 دقیقه 6/5 لیتر گاز هیدروژن در شرایط متعارفی حاصل شده است، سرعت متوسط واکنش برحسب مولهای هیدروژن در دقیقه کدام است؟

1) 2) 3) 4)

نکته 19:

نکته 20:

نکته 21:

پرسش : علت اصلی افزایش سرعت واکنش با افزایش دما این است که :

1) مولکولهای در جهت مناسب برخورد قرار می گیرند.

2) انرژی فعالسازی واکنش کاهش می یابد.

3) توانایی مولکولها جهت تشکیل کمپل فعال افزایش می یابد.

4) بی نظمی مولکولها در محیط افزایش می یابد.

ساز و کار واکنش های شیمیائی: بررسی جزء به جز مراحل انجام شدن یک واکنش شیمیایی را یا بررسی فرآیند انجام شده در سطح ذره ای ساز و کار واکنش نامیده می شود.

مثلا واکنش زیر را در نظر بگیرید.شواهد تجربی نشان می دهد که واکنش از طریق ساز و کار دو مرحله ای زیر انجام می گیرد.

مرحله 1:

مرحله 2:

واکنش کلی از جمع مراحل تشکیل دهنده ساز و کار بدست می آید.نکته 22: واکنش تک مرحله ای و یا واکنشی که طی آن در یک مرحله فراورده از برخورد مستقیم واکنش بدست آید یک واکنش … نامیده می شود. یک واکنش کلی اغلب از چند مرحله بنیادی تشکیل شده است.

نکته 23:پیش بینی جهت پیشرفت واکنش و خارج قسمت واکنش:

هنگامی که واکنشگرها و فرآورده های یک واکنش شیمیایی مفروض با هم آمیخته می شوند، دانستن این نکته که آیا مخلوط در تعادل است یا نه و جهتی که سیستم باید داشته باشد. تا به تعادل برسد، مفید است. اگر غلظت یکی از واکنش دهنده ها یا فرآورده ها صفر باشد، سیستم به سویی می رود که آن چه را که نیست ، تولیدکند. اما اگر همگی غلظت های آغازی، غیر از صفر باشند، تعیین جهت حرکت به سوی تعادل، دشوارتر است. برای تعیین جهت حرکت در این گونه از موارد از خارج قسمت واکنش که آن را با q نمایش می دهیم، استفاده می گردد.

زمانی که غلظت واکنشگرها و فرآورده ها در آغاز در عبارت ثابت تعادل قرار گیرد آن که بدست می آید، خارج قسمت واکنش نام دارد. خارج قسمت را با نماد q به صورت زیر نمایش می دهیم:برای تعیین اینکه یک سیستم، برای رسیدن به تعادل، در کدام راستا حرکت می کند، مقادیر q و k را با هم مقایسه می نمائیم. که 3 ح زیر امکان وجود دارد:

1- q برابر k باشد - در این ح سیستم در تعادل است و حرکتی صورت نمی گیرد.

2- q بزرگتر از k باشد – در این ح ، نسبت غلظت های آغازی فرآورده ها به غلظت های آغاز واکنشگرها، نسبت بسیار بزرگی است. برای رسیدن به تعادل یک تغییر از فرآورده ها به سوی واکنشگرها، بایستی رخ دهد، سیستم به سمت چپ پیشرفت می کند تا فرآورده ها را مصرف کند و صورت q کوچکتر شود تا با k هم ارز گردد.

4- q کوچکتر از k است. در این ح غلظت های آغازی فرآورده ها نسبت به غلظت های آغازی واکنشگرها بسیار کم است، سیستم برای رسیدن به تعادل، بایستی به سمت راست برود تا واکنشگرها را مصرف و فرآورده ها را تولید کند.مجموعه کارتون ماشا و میشا

قسمت های کارتون ماشا و میشا

کالکشن کارتون ماشت و میشا

 کامل کارتون ماشا و میشا

یکی از کارتون های محبوب بچه ها، این روزها کارتون ماشا و میشا می باشد،

که طرفداران زیادی پیدا کرده است. و بچه ها را جلو تلویزیون میخکوب می کند.

ما در اینجا تعدادی از مجموعه کارتون ماشا و میشا که در شبکه نمایش خانگی(دوبله) پخش شده

است را گردآوری کرده ایم که شما می توانید آن را به صورت تکی و یا مجموعه یداری و کنید.

فایل های موجود در این مجموعه به این شرج است:

 کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا - آشنایی

مدت زمان: 53 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 576*720 - حجم: 492 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

 کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا - اولین روز مدرسه

مدت زمان: 55 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 511 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا - دوستان

مدت زمان: 86 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 800 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا - فرشته مهربون

مدت زمان: 73 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 792 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

شما می توانید پوشه کامل این مجموعه را

با تخفیف یداری نمائید

 کامل ماشا و میشا

راهنمای ید فایلها:

بعد از کلیک بر روی اتیکت ید هر فایل، در صفحه باز شده، ثبت نام کنید و یا می توانید با اکانت گوگل خود وارد شوید و سپس فایل مورد نظر را با استفاده از درگاه ید اینترنتی و با داشتن مشخصات کارت بانکی خود یداری نمائید.

توجه داشته باشید که یک بار ثبت نام برای ید همه فایل ها کافی است.

فایل های جدید به همین پوشه اضافه خواهد شد و نیاز به ید دوباره پوشه نیست.
مجموعه کارتون ماشا و میشا

قسمت های کارتون ماشا و میشا

کالکشن کارتون ماشت و میشا

 کامل کارتون ماشا و میشا

یکی از کارتون های محبوب بچه ها، این روزها کارتون ماشا و میشا می باشد،

که طرفداران زیادی پیدا کرده است. و بچه ها را جلو تلویزیون میخکوب می کند.

ما در اینجا تعدادی از مجموعه کارتون ماشا و میشا که در شبکه نمایش خانگی(دوبله) پخش شده

است را گردآوری کرده ایم که شما می توانید آن را به صورت تکی و یا مجموعه یداری و کنید.

فایل های موجود در این مجموعه به این شرج است:

 کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا - آشنایی

مدت زمان: 53 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 576*720 - حجم: 492 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

 کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا - اولین روز مدرسه

مدت زمان: 55 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 511 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا - دوستان

مدت زمان: 86 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 800 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا - فرشته مهربون

مدت زمان: 73 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 792 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

شما می توانید پوشه کامل این مجموعه را

با تخفیف یداری نمائید

 کامل ماشا و میشا

راهنمای ید فایلها:

بعد از کلیک بر روی اتیکت ید هر فایل، در صفحه باز شده، ثبت نام کنید و یا می توانید با اکانت گوگل خود وارد شوید و سپس فایل مورد نظر را با استفاده از درگاه ید اینترنتی و با داشتن مشخصات کارت بانکی خود یداری نمائید.

توجه داشته باشید که یک بار ثبت نام برای ید همه فایل ها کافی است.

فایل های جدید به همین پوشه اضافه خواهد شد و نیاز به ید دوباره پوشه نیست.
مجموعه کارتون ماشا و میشا

قسمت های کارتون ماشا و میشا

کالکشن کارتون ماشت و میشا

 کامل کارتون ماشا و میشا

یکی از کارتون های محبوب بچه ها، این روزها کارتون ماشا و میشا می باشد،

که طرفداران زیادی پیدا کرده است. و بچه ها را جلو تلویزیون میخکوب می کند.

ما در اینجا تعدادی از مجموعه کارتون ماشا و میشا که در شبکه نمایش خانگی(دوبله) پخش شده

است را گردآوری کرده ایم که شما می توانید آن را به صورت تکی و یا مجموعه یداری و کنید.

فایل های موجود در این مجموعه به این شرج است:

 کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا - آشنایی

مدت زمان: 53 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 576*720 - حجم: 492 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

 کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا - اولین روز مدرسه

مدت زمان: 55 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 511 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا - دوستان

مدت زمان: 86 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 800 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا - فرشته مهربون

مدت زمان: 73 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 792 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

شما می توانید پوشه کامل این مجموعه را

با تخفیف یداری نمائید

 کامل ماشا و میشا

راهنمای ید فایلها:

بعد از کلیک بر روی اتیکت ید هر فایل، در صفحه باز شده، ثبت نام کنید و یا می توانید با اکانت گوگل خود وارد شوید و سپس فایل مورد نظر را با استفاده از درگاه ید اینترنتی و با داشتن مشخصات کارت بانکی خود یداری نمائید.

توجه داشته باشید که یک بار ثبت نام برای ید همه فایل ها کافی است.

فایل های جدید به همین پوشه اضافه خواهد شد و نیاز به ید دوباره پوشه نیست.
مجموعه کارتون ماشا و میشا

قسمت های کارتون ماشا و میشا

کالکشن کارتون ماشت و میشا

 کامل کارتون ماشا و میشا

یکی از کارتون های محبوب بچه ها، این روزها کارتون ماشا و میشا می باشد،

که طرفداران زیادی پیدا کرده است. و بچه ها را جلو تلویزیون میخکوب می کند.

ما در اینجا تعدادی از مجموعه کارتون ماشا و میشا که در شبکه نمایش خانگی(دوبله) پخش شده

است را گردآوری کرده ایم که شما می توانید آن را به صورت تکی و یا مجموعه یداری و کنید.

فایل های موجود در این مجموعه به این شرج است:

 کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا - آشنایی

مدت زمان: 53 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 576*720 - حجم: 492 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

 کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا - اولین روز مدرسه

مدت زمان: 55 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 511 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا

کارتون ماشا و میشا - دوستان

مدت زمان: 86 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 800 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا


کارتون ماشا و میشا - فرشته مهربون

مدت زمان: 73 دقیقه - کیفیت: خوب - فرمت: mp4 - رزولیشن: 480*720 - حجم: 792 مگابایت

 ید کارتون ماشا و میشا

شما می توانید پوشه کامل این مجموعه را

با تخفیف یداری نمائید

 کامل ماشا و میشا

راهنمای ید فایلها:

بعد از کلیک بر روی اتیکت ید هر فایل، در صفحه باز شده، ثبت نام کنید و یا می توانید با اکانت گوگل خود وارد شوید و سپس فایل مورد نظر را با استفاده از درگاه ید اینترنتی و با داشتن مشخصات کارت بانکی خود یداری نمائید.

توجه داشته باشید که یک بار ثبت نام برای ید همه فایل ها کافی است.

فایل های جدید به همین پوشه اضافه خواهد شد و نیاز به ید دوباره پوشه نیست.
کارتون باب اسفنجی-اورجینال -33

کارتون باب اسفنجی-اورجینال -33

با کیفیت بینظیر نزدیک به hd پخش درکلیه دستگاه ها

باب اسفنجی کارتون در پنج دی وی دی
ید کارتون باب اسفنجی سری باب اسفنجی تلویزیون به نام بن squarepants کار در سال هزار و نهصد و نود و نه آغاز و در حال حاضر در می رود بلا این کارتون محبوب ساخت امریکا و در حال حاضر در حال پخش است و تولید که در حال تنظیم و یا فصل پنج وارد بازار شده است
نگه داشتن همه از کارتون زیبا بسیار خوب بود، خدمه مجموعه ای در مورد آماده سازی ۱ از این شخصیت کارتونی محبوب خود را وقف اولین در سال دو هزار و چهار منتشر که تا به حال با پذیرش زیادی مواجه شد، یک سری از باب نیز در تولید همان سال، 2007 آ ین از آن بود داستان از سری جدید باب تصمیم می گیرد در مورد پژوهش گذشته خود را، به این دلیل که در دست خود را به او در این راه کمک کند و او متوجه می شود که پدر بزرگ او است کارهای بزرگ است قابل پخش در دستگاه های خانگی و کامپیوتر با کیفیت عالی
"نام کارتون : باب
تعداد دی وی دی: 7
مناسب برای ک ن
: بله
رسانه: dvd
نوع رسانه: کارتون دوبله در تلویزیون فارسی
"دسته بندی شده: کارتون
"قابل پخش بر روی کامپیوتر و ویدئوهای خانگی
شخصیت های کارتونی محبوب: spongebob در، پاتریک، شنی، آقای چنگ هشت پا است لذت بردن از تماشای کارتون
باب اسفنجی شلوار کارتون باب میدان
در هر سن و سال شما مطمئن هستند شما لذت بردن از تماشای این کارتون زیبا
برای سبک خود را دارد بسیاری از طرفداران را جذب کرده است
شخصیت های کارتونی محبوب: بن، پاتریک
شخصیت اصلی کارتون باب اسفنجی

داستان شهرستان زیر آب از داستان بیکینی باتم جریان دارد همبرگر اینترنتی مواد غذایی خود را در حال حاضر و کار نسبتاً ساده و بسیار علاقه یکنواخت خود است باب اسفنجی شخصیت رفتار ک نه کاملاً مطابقت دارد عاری از هر گونه آلودگی است در محل کار و در زندگی خود را با یک هشت پا (هشت پا) با شخصیت خود خواه و یک ستاره دریایی (پاتریک) که عاری از هر گونه اطلاعات و تماس نزدیک است
آقای چنگ صاحب یک چنگ است که حریص و دوست دارد پول و بخل است شخصیت های کارتونی دیگر می تواند یک سند (مواد سنجاب که با استفاده از محفظه هوا در زیر آب زندگی) و پلانکتون است که می خواهد به سرقت فرمول همبرگر آقای چنگ و همیشه تساوی نقشه که ش ت خورده است
در هر سن و سال شما مطمئن هستند شما لذت بردن از تماشای این کارتون زیبا
پخش در تمام دستگاه های خانگی
لری نیز یک شخصیت کوتاه در اسفنج شخصیت دیگر باب باب اسفنجی و گری ح ون و دریا انگل معلم مدرسه قایقرانی خانم قهرمان پاپ (دریا مرد) و پسر صدفی دو قهرمان کارتونی تلویزیونی محبوب spongebob و پاتریک اشاره کرد ماجراهای هر مستقل از بخش دیگر، و در آوردن مفهوم خود را از ویژگی های بصری مانند کلوزآپ نزدیک احساسات چهره، استفاده از تصاویر واقعی، امکانات صوتی مانند بهره وری از اپیزودهای موسیقی به طور عمده با استفاده از گفت و گو طولانی است این به کارگردانی نظارت می شود.
باب: نقش اول و یک شخصیت مردم ساده است نه مثل مقدار زیادی از پول شما را با کار خود را در یک رستوران چنگ قرمز در اعماق اقیانوس آرام در یک کشتی راضی غیر فعال است هشت پا و پاتریک همسایه هستند
پاتریک: دوست صمیمی باب ساده است باب و همسایه خود را هشت پا زیر یک سنگ
در هر سن و سال شما مطمئن هستند شما لذت بردن از تماشای این کارتون زیبا
پخش در تمام دستگاه های خانگی

سندی: هوشمند، خنده دار، و حتی قوی تر شخصیت های مثل باب اسفنجی و پاتریک فوق العاده است او یک مخترع و شیشه ای کاراته خود را در داخل یک فضای است که توسط درختان احاطه شده است از آنجا که باید ا یژن وجود داشته باشد، پس از آن همیشه یک کلاه های ساخته شده از شیشه ای در اطراف سر خود را
هشت پا: همسایه باب اسفنجی و پاتریک ی که بسیاری از آن ها را دوست ندارد بسیار حسود و دقیق تر از باب اسفنجی و پاتریک است در کلارینت محیط آرام را دوست دارد سرد زندگی خود ادامه خواهد داد باب رستوران چنگ کراستی است که واقعاً همکار خوب است
شخصیت های کارتونی محبوب: بن، پاتریک، شنی
گری: حیوان خانگی هوشمند باب اسفنجی او را دوست دارد

آقای چنگ: حریص، پول دوست، خسیس با پول است که برای دریافت پول به انجام هر کاری رستوران چنگ کراستی است کارکنان رستوران باب و هشت پا است یک دختر به نام مروارید وجود دارد او همچنین یک لنگر در داخل خانه است
پلانکتون: انیمیشن شخصیت منفی است چنگ کراستی همواره به دنبال به دست آوردن فرمول و هرگز نتواند یک رستوران هیچ مشتریان داشت او و همسرش در رستوران زندگی می کنند نام همسرش است کارن یک کامپیوتر است


شماره مجوز : 79-445687-22

ید کارتون باب اسفنجی با کیفیت عالی (ارجینال) نسخه کامل سریال باب اسفنجی - - اورجینال ید کارتون باب اسفنجی با کیفیت عالی (ارجینال) ید پستی انیمیشن باب اسفنجی ید اینترنتی دی وی دی باب اسفنجی فروشگاه اینترنتی ید پستی مجموعه کامل کارتون باب اسفنجی.فروش اینترنتی فروش پستی باب اسفنجی باب اسفنجی - فروش عمده کارتون ید مجموعه فارسی باب اسفنجی - انیمیشن باب اسفنجی 2016 گلوری انیمیشن باب اسفنجی

قیمت : 19500 تومانروش ید: برای ید "کارتون باب اسفنجی-اورجینال -33" ، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


1-روی دکمه ید پستی کلیک نمایید.
2-فرم مربوطه را به صورت کامل و صحیح پر نمایید.
3-سفارش خود را درب منزل از پستچی تحویل گرفته سپس هزینه را پرداخت نمایید.

سایر محصولات :
ید پستی انگشتر استیل سایز18 f854
ید پستی انگشتراستیل سایز18 f856
ید پستی انگشتراستیل سایز18 f858
ید پستی انگشتر گل فیروزه ای فری سایز f874
ید پستی انگشتر گل سبز فری سایز f875
ید پستی انگشتر مربع سبز فری سایز f876
ید پستی انگشتر فیروزه ای فری سایز f873
ید پستی انگشتر استیل سایز 17 f862
ید پستی رک رنگی فیتنس هات شیپر
ید پستی آموزش تعمیرات حرفه ای موبایل به صورت کاملا فارسی و تصویری , اورجینال
ید پستی آناتومی دندان-اورجینال-553
ید پستی انگشتر مرواریدی سایز 17 f996
ید پستی عطر نه اسمارت لیدی میلیون
ید پستی کارتون باب اسفنجی-اورجینال -33
ید پستی کارتون خونه مادر بزرگه -اورجینال-581
ید پستی کارتون د ده حیوانات اورجینال-524
ید پستی کارتون تام و جری اورجینال-308
ید پستی مجموعه های دی دی,اورجینال-520
ید پستی چای ساز شخصی مستر تی mr tea
ید پستی دکن گوجه فرنگی
ید پستی پایه نگهدارنده گوشی و تبلت اوکی استند
ید پستی گردنبند سنگ کوارتز آبی h146

کارتون س های مهربان-620
کارتون بینوایان-483
کارتون مگ مگ و دوستان زبل (دوبله) - اورجینال
کارتون هاکلبرفین-585
انیمیشن مرد آهنی آتش گداخته-اورجینال
لباس امپراطور (32 داستان)-اورجینال
کارتون شنگول منگول-196
کارتون فوتبالیستهاسری پنجم-اورجینال 327
کارتون باب اسفنجی-اورجینال -33


کلمات کلیدی :باب اسفنجی اورجینال شما مطمئن هستند باب اسفنجی دوبله باب اسفنجی فروش اسفنجی یفیت عالی ارجینال باب اسفنجی ارتون باب لذت بردن این ارتون ارتونی محبوب ارتون دوبله اسفنجی اورجینال شما لذت تماشای این اسفنجی ارتون چنگ پاتری فارسی شخصیت دوبله

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها