جستجوی عبارت چربی فاضلاب میباشد لوله فروش چربی میباشد چربی تهران فروش مازندران فروش چربی راسان


سپتیک تانک فاضلاب آب بر

سپتیک تانک فاضلاب زنجان

سپتیک تانک فاضلاب طارم

سپتیک تانک فاضلاب آب پخش

سپتیک تانک فاضلاب بوشهر

سپتیک تانک فاضلاب دشتستان

سپتیک تانک فاضلاب آبادان

سپتیک تانک فاضلاب خوزستان

سپتیک تانک فاضلاب آبادان

سپتیک تانک فاضلاب آباده

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب آباده

سپتیک تانک فاضلاب آباده طشک

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب نی ریز

سپتیک تانک فاضلاب آبدان

سپتیک تانک فاضلاب بوشهر

سپتیک تانک فاضلاب دیر

سپتیک تانک فاضلاب آبدانان

سپتیک تانک فاضلاب ایلام

سپتیک تانک فاضلاب آبدانان

سپتیک تانک فاضلاب آبسرد

سپتیک تانک فاضلاب تهران

سپتیک تانک فاضلاب دماوند

سپتیک تانک فاضلاب آبش احمد

سپتیک تانک فاضلاب آذربایجان شرقی

سپتیک تانک فاضلاب کلیبر

سپتیک تانک فاضلاب آبعلی

سپتیک تانک فاضلاب تهران

سپتیک تانک فاضلاب دماوند

سپتیک تانک فاضلاب آبگرم

سپتیک تانک فاضلاب قزوین

سپتیک تانک فاضلاب بوئین زهرا

سپتیک تانک فاضلاب آبی بیگلو

سپتیک تانک فاضلاب اردبیل

سپتیک تانک فاضلاب نمین

سپتیک تانک فاضلاب آبیک

سپتیک تانک فاضلاب قزوین

سپتیک تانک فاضلاب آبیک

سپتیک تانک فاضلاب آذرشهر

سپتیک تانک فاضلاب آذربایجان شرقی

سپتیک تانک فاضلاب آذرشهر

سپتیک تانک فاضلاب آرادان

سپتیک تانک فاضلاب سمنان

سپتیک تانک فاضلاب گرمسار

سپتیک تانک فاضلاب آران و بیدگل

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب آران و بیدگل

سپتیک تانک فاضلاب آرمرده

سپتیک تانک فاضلاب کردستان

سپتیک تانک فاضلاب بانه

سپتیک تانک فاضلاب آرین شهر

سپتیک تانک فاضلاب اسان جنوبی

سپتیک تانک فاضلاب قائنات

سپتیک تانک فاضلاب آزادشهر

سپتیک تانک فاضلاب گلستان

سپتیک تانک فاضلاب آزادشهر

سپتیک تانک فاضلاب آستارا

سپتیک تانک فاضلاب گیلان

سپتیک تانک فاضلاب آستارا

سپتیک تانک فاضلاب آستانه

سپتیک تانک فاضلاب مرکزی

سپتیک تانک فاضلاب شازند

سپتیک تانک فاضلاب آستانه اشرفیه

سپتیک تانک فاضلاب گیلان

سپتیک تانک فاضلاب آستانه اشرفیه

سپتیک تانک فاضلاب آسمان آباد

سپتیک تانک فاضلاب ایلام

سپتیک تانک فاضلاب شیروان و چرداول

سپتیک تانک فاضلاب آشتیان

سپتیک تانک فاضلاب مرکزی

سپتیک تانک فاضلاب آشتیان

سپتیک تانک فاضلاب آشخانه

سپتیک تانک فاضلاب اسان شمالی

سپتیک تانک فاضلاب مانه و سملقان

سپتیک تانک فاضلاب آغاجاری

سپتیک تانک فاضلاب خوزستان

سپتیک تانک فاضلاب بهبهان

سپتیک تانک فاضلاب آق قلا

سپتیک تانک فاضلاب گلستان

سپتیک تانک فاضلاب آق قلا

سپتیک تانک فاضلاب آقکند

سپتیک تانک فاضلاب آذربایجان شرقی

سپتیک تانک فاضلاب میانه

سپتیک تانک فاضلاب آلاشت

سپتیک تانک فاضلاب مازندران

سپتیک تانک فاضلاب سوادکوه

سپتیک تانک فاضلاب آلونی

سپتیک تانک فاضلاب چهارمحال و بختیاری

سپتیک تانک فاضلاب لردگان

سپتیک تانک فاضلاب آمل

سپتیک تانک فاضلاب مازندران

سپتیک تانک فاضلاب آمل

سپتیک تانک فاضلاب آواجیق

سپتیک تانک فاضلاب آذربایجان غربی

سپتیک تانک فاضلاب چالدران

سپتیک تانک فاضلاب آوج

سپتیک تانک فاضلاب قزوین

سپتیک تانک فاضلاب بوئین زهرا

سپتیک تانک فاضلاب آیسک

سپتیک تانک فاضلاب اسان جنوبی

سپتیک تانک فاضلاب سرایان

سپتیک تانک فاضلاب ا

سپتیک تانک فاضلاب نام

سپتیک تانک فاضلاب استان

سپتیک تانک فاضلاب شهرستان

سپتیک تانک فاضلاب ابرکوه

سپتیک تانک فاضلاب یزد

سپتیک تانک فاضلاب ابرکوه

سپتیک تانک فاضلاب ابریشم

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب فلاورجان

سپتیک تانک فاضلاب ابوزیدآباد

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب آران و بیدگل

سپتیک تانک فاضلاب ابوموسی

سپتیک تانک فاضلاب هرمزگان

سپتیک تانک فاضلاب ابوموسی

سپتیک تانک فاضلاب ابهر

سپتیک تانک فاضلاب زنجان

سپتیک تانک فاضلاب ابهر

سپتیک تانک فاضلاب احمدآباد صولت

سپتیک تانک فاضلاب اسان رضوی

سپتیک تانک فاضلاب تربت جام

سپتیک تانک فاضلاب احمدآباد

سپتیک تانک فاضلاب یزد

سپتیک تانک فاضلاب اردکان

سپتیک تانک فاضلاب احمدسرگوراب

سپتیک تانک فاضلاب گیلان

سپتیک تانک فاضلاب شفت

سپتیک تانک فاضلاب اختیارآباد

سپتیک تانک فاضلاب کرمان

سپتیک تانک فاضلاب کرمان

سپتیک تانک فاضلاب ادیمی

سپتیک تانک فاضلاب سیستان و بلوچستان

سپتیک تانک فاضلاب زابل

سپتیک تانک فاضلاب اراک

سپتیک تانک فاضلاب مرکزی

سپتیک تانک فاضلاب اراک

سپتیک تانک فاضلاب ارجمند

سپتیک تانک فاضلاب تهران

سپتیک تانک فاضلاب فیروزکوه

سپتیک تانک فاضلاب ارداق

سپتیک تانک فاضلاب قزوین

سپتیک تانک فاضلاب بوئین زهرا

سپتیک تانک فاضلاب اردبیل

سپتیک تانک فاضلاب اردبیل

سپتیک تانک فاضلاب اردبیل

سپتیک تانک فاضلاب اردستان

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب اردستان

سپتیک تانک فاضلاب اردکان

سپتیک تانک فاضلاب یزد

سپتیک تانک فاضلاب اردکان

سپتیک تانک فاضلاب اردکان

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب سپیدان

سپتیک تانک فاضلاب اردل

سپتیک تانک فاضلاب چهارمحال و بختیاری

سپتیک تانک فاضلاب اردل

سپتیک تانک فاضلاب ارزوئیه

سپتیک تانک فاضلاب کرمان

سپتیک تانک فاضلاب ارزوئیه

سپتیک تانک فاضلاب ارسک

سپتیک تانک فاضلاب اسان جنوبی

سپتیک تانک فاضلاب بشرویه

سپتیک تانک فاضلاب ارسنجان

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب ارسنجان

سپتیک تانک فاضلاب ارکواز

سپتیک تانک فاضلاب ایلام

سپتیک تانک فاضلاب ملکشاهی

سپتیک تانک فاضلاب ارمغان خانه

سپتیک تانک فاضلاب زنجان

سپتیک تانک فاضلاب زنجان

سپتیک تانک فاضلاب ارومیه

سپتیک تانک فاضلاب آذربایجان غربی

سپتیک تانک فاضلاب ارومیه

سپتیک تانک فاضلاب اروندکنار

سپتیک تانک فاضلاب خوزستان

سپتیک تانک فاضلاب آبادان

سپتیک تانک فاضلاب ازگله

سپتیک تانک فاضلاب کرمانشاه

سپتیک تانک فاضلاب ثلاث باباجانی

سپتیک تانک فاضلاب ا

سپتیک تانک فاضلاب لرستان

سپتیک تانک فاضلاب ا

سپتیک تانک فاضلاب ازندریان

سپتیک تانک فاضلاب همدان

سپتیک تانک فاضلاب ملایر

سپتیک تانک فاضلاب اژیه

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب اسارا

سپتیک تانک فاضلاب البرز

سپتیک تانک فاضلاب کرج

سپتیک تانک فاضلاب اسالم

سپتیک تانک فاضلاب گیلان

سپتیک تانک فاضلاب تالش

سپتیک تانک فاضلاب اسپکه

سپتیک تانک فاضلاب سیستان و بلوچستان

سپتیک تانک فاضلاب نیک شهر

سپتیک تانک فاضلاب استهبان

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب استهبان

سپتیک تانک فاضلاب اسدآباد

سپتیک تانک فاضلاب همدان

سپتیک تانک فاضلاب اسدآباد

سپتیک تانک فاضلاب اسدیه

سپتیک تانک فاضلاب اسان جنوبی

سپتیک تانک فاضلاب درمیان

سپتیک تانک فاضلاب اسفدن

سپتیک تانک فاضلاب اسان جنوبی

سپتیک تانک فاضلاب قائنات

سپتیک تانک فاضلاب اسفراین

سپتیک تانک فاضلاب اسان شمالی

سپتیک تانک فاضلاب اسفراین

سپتیک تانک فاضلاب اسفرورین

سپتیک تانک فاضلاب قزوین

سپتیک تانک فاضلاب تا تان

سپتیک تانک فاضلاب اسکو

سپتیک تانک فاضلاب آذربایجان شرقی

سپتیک تانک فاضلاب اسکو

سپتیک تانک فاضلاب آباد غرب

سپتیک تانک فاضلاب کرمانشاه

سپتیک تانک فاضلاب آباد غرب

سپتیک تانک فاضلاب شهر

سپتیک تانک فاضلاب تهران

سپتیک تانک فاضلاب شهر

سپتیک تانک فاضلاب یه

سپتیک تانک فاضلاب اسان جنوبی

سپتیک تانک فاضلاب فردوس

سپتیک تانک فاضلاب اسیر

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب مهر

سپتیک تانک فاضلاب اشترینان

سپتیک تانک فاضلاب لرستان

سپتیک تانک فاضلاب بروجرد

سپتیک تانک فاضلاب اشتهارد

سپتیک تانک فاضلاب البرز

سپتیک تانک فاضلاب کرج

سپتیک تانک فاضلاب اشکذر

سپتیک تانک فاضلاب یزد

سپتیک تانک فاضلاب اشکذر

سپتیک تانک فاضلاب اشکنان

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب لامرد

سپتیک تانک فاضلاب اشنویه

سپتیک تانک فاضلاب آذربایجان غربی

سپتیک تانک فاضلاب اشنویه

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب اصلاندوز

سپتیک تانک فاضلاب اردبیل

سپتیک تانک فاضلاب پارس آباد

سپتیک تانک فاضلاب اطاقور

سپتیک تانک فاضلاب گیلان

سپتیک تانک فاضلاب لنگرود

سپتیک تانک فاضلاب افزر

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب قیر و کارزین

سپتیک تانک فاضلاب افوس

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب ف

سپتیک تانک فاضلاب اقبالیه

سپتیک تانک فاضلاب قزوین

سپتیک تانک فاضلاب قزوین

سپتیک تانک فاضلاب اقلید

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب اقلید

سپتیک تانک فاضلاب الشتر

سپتیک تانک فاضلاب لرستان

سپتیک تانک فاضلاب سلسله

سپتیک تانک فاضلاب الوان

سپتیک تانک فاضلاب خوزستان

سپتیک تانک فاضلاب شوش

سپتیک تانک فاضلاب الوند

سپتیک تانک فاضلاب قزوین

سپتیک تانک فاضلاب البرز

سپتیک تانک فاضلاب الیگودرز

سپتیک تانک فاضلاب لرستان

سپتیک تانک فاضلاب الیگودرز

سپتیک تانک فاضلاب حسن

سپتیک تانک فاضلاب بوشهر

سپتیک تانک فاضلاب دیلم

سپتیک تانک فاضلاب شهر

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب قیر و کارزین

سپتیک تانک فاضلاب املش

سپتیک تانک فاضلاب گیلان

سپتیک تانک فاضلاب املش

سپتیک تانک فاضلاب امیدیه

سپتیک تانک فاضلاب خوزستان

سپتیک تانک فاضلاب امیدیه

سپتیک تانک فاضلاب کلا

سپتیک تانک فاضلاب مازندران

سپتیک تانک فاضلاب بابل

سپتیک تانک فاضلاب یه

سپتیک تانک فاضلاب سمنان

سپتیک تانک فاضلاب دامغان

سپتیک تانک فاضلاب امین شهر

سپتیک تانک فاضلاب کرمان

سپتیک تانک فاضلاب انار

سپتیک تانک فاضلاب انابد

سپتیک تانک فاضلاب اسان رضوی

سپتیک تانک فاضلاب بردسکن

سپتیک تانک فاضلاب انار

سپتیک تانک فاضلاب کرمان

سپتیک تانک فاضلاب انار

سپتیک تانک فاضلاب انارستان

سپتیک تانک فاضلاب بوشهر

سپتیک تانک فاضلاب جم

سپتیک تانک فاضلاب انارک

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب نایین

سپتیک تانک فاضلاب انبارآلوم

سپتیک تانک فاضلاب گلستان

سپتیک تانک فاضلاب آق قلا

سپتیک تانک فاضلاب اندوهجرد

سپتیک تانک فاضلاب کرمان

سپتیک تانک فاضلاب کرمان

سپتیک تانک فاضلاب شه

سپتیک تانک فاضلاب تهران

سپتیک تانک فاضلاب شهریار

سپتیک تانک فاضلاب مشک

سپتیک تانک فاضلاب خوزستان

سپتیک تانک فاضلاب مشک

سپتیک تانک فاضلاب اوز

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب لارستان

سپتیک تانک فاضلاب اهر

سپتیک تانک فاضلاب آذربایجان شرقی

سپتیک تانک فاضلاب اهر

سپتیک تانک فاضلاب اهرم

سپتیک تانک فاضلاب بوشهر

سپتیک تانک فاضلاب تنگستان

سپتیک تانک فاضلاب اهل

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب لامرد

سپتیک تانک فاضلاب اهواز

سپتیک تانک فاضلاب خوزستان

سپتیک تانک فاضلاب اهواز

سپتیک تانک فاضلاب ایج

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب استهبان

سپتیک تانک فاضلاب ایذه

سپتیک تانک فاضلاب خوزستان

سپتیک تانک فاضلاب ایذه

سپتیک تانک فاضلاب ایرانشهر

سپتیک تانک فاضلاب سیستان و بلوچستان

سپتیک تانک فاضلاب ایرانشهر

سپتیک تانک فاضلاب ایزدخواست

سپتیک تانک فاضلاب فارس

سپتیک تانک فاضلاب آباده

سپتیک تانک فاضلاب ایزدشهر

سپتیک تانک فاضلاب مازندران

سپتیک تانک فاضلاب نور

سپتیک تانک فاضلاب ایلام

سپتیک تانک فاضلاب ایلام

سپتیک تانک فاضلاب ایلام

سپتیک تانک فاضلاب ایلخچی

سپتیک تانک فاضلاب آذربایجان شرقی

سپتیک تانک فاضلاب اسکو

سپتیک تانک فاضلاب ایمان شهر

سپتیک تانک فاضلاب اصفهان

سپتیک تانک فاضلاب فلاورجان

سپتیک تانک فاضلاب اینچه برون

سپتیک تانک فاضلاب گلستان

سپتیک تانک فاضلاب گنبد کاووس

سپتیک تانک فاضلاب ایوان

سپتیک تانک فاضلاب ایلام

سپتیک تانک فاضلاب ایوان

سپتیک تانک فاضلاب ایوانکی

سپتیک تانک فاضلاب سمنان

سپتیک تانک فاضلاب گرمسار

سپتیک تانک فاضلاب ایواوغلی

سپتیک تانک فاضلاب آذربایجان غربی

سپتیک تانک فاضلاب خوی

سپتیک تانک فاضلاب ایور

سپتیک تانک فاضلاب اسان شمالی

سپتیک تانک فاضلاب گرمه

سپتیک تانک فاضلاب ب

سپتیک تانک فاضلاب نام

سپتیک تانک فاضلاب استان

سپتیک تانک فاضلا


  

شماره تلفن لوله بازکنی در آجودانیه با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

         شماره تلفن تخلیه چاه در آجودانیه با قیمت مناسب و شبانه روزی  09129472949

 

شماره تلفن حفاری چاه در آجودانیه با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

لوله بازکنی آجودانیه

lole baz i

لوله بازکنی سینک ظرفشویی در آجودانیه

لوله بازکنی تو فرنگی آجودانیه

در آوردن اشیا قیمتی طلا گوشی موبایل از چاه دستشویی در آجودانیه

باز چاه دستشویی در آجودانیه

رفع گرفتگی تو فرنگی

رفع گرفتگی تو ایرانی

باز گیر و گرفتگی تو فرنگی و ایرانی

باز کفشور آشپزخانه پارکینگ و ...

بر طرف گرفتگی لوله فاضلاب

خدمات چاه و فاضلاب در آجودانیه

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

 

لوله بازکنی در تهران و تخلیه چاه در تهران


لوله بازکنی تهران, چاه بازکنی تهران, تخلیه چاه تهران
۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹۹ خسروی

لوله بازکنی ارزان قیمت شبانه روزی

تخلیه چاه ارزان قیمت شبانه روزی

 حفر چاه ارزان قیمت شبانه روزی

 

۱- لوله بازکنی تهران به صورت شبانه روزی و ارزان قیمت توسط دستگاه و فنر فولادی و همچنین استفاده از دستگاه پمپ تراکم هوا در صورت نیاز - چاه بازکنی تهران تهران فوری

۲- تخلیه چاه تهران شبانه روزی ارزان قیمت بدون تعطیلی و با نرخ مصوبه اتحادیه توسط تانکر  بزرگ و پمپ لجن کش کف کش به همراه لایروبی و کفتراشی چاه

۳- حفر چاه فاضلاب تهران حفر چاه آب - حفر چاه ارت - حفر کانال و ... در سراسر تهران بزرگ

۴- لایروبی و کفتراشی چاه تهران توسط نیروی انسانی حرفه ایی و حمل به وسیله خاور  کمپرسی و نیسان کمپرسی در تمام مناطق تهران و حومه تهران – احیای چاه فرسوده و قدیمی و بازسازی چاهی که ح جذبی خود را از دست داده و دایماْ و سریع پر میشود تبدیل چاه کهنه به چاه نو و افزایش کاربری آن , تعمیر چاه ریزش کرده

۵- بیرون آوردن اشیا از داخل سیفون تو تهران – چاه فاضلاب و تو توسط ابزارآلات  مخصوص

۶-سرویس تو فرنگی در سراسر تهران - رفع گرفتگی تو فرنگی و رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران فوری و ارزان

برخی از خدمات :

 • تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت ی تهران
 • ·       باز لوله فاضلاب تهران
 • ·       باز چاه تو تهران
 • ·       باز تو ایرانی تهران
 • ·       باز تو فرنگی تهران
 • ·        حفر چاه فاضلاب تهران
 • ·      حفر چاه آب تهران
 • ·        حفاری کانال و قنات تهران
 • ·       لایروبی سپتینگ تهران
 • ·       تعمیر چاه قدیمی تهران
 • ·       تشخیص ترکیدگی و رفع نم تهران
 • ·       درآوردن اشیا قیمتی از تهران
 • ·       درآوردن اشیاء قیمتی از لوله فاضلاب تهران
 • ·       بیرون آوردن اجسام از چاه فاضلاب تهران
 • ·       احیاء چاه های قدیمی تهران
 • ·       رفع بوی بد ساختمان
 • ·       جرم گیری لوله فاضلاب
 • ·       کفتراشی چاه های کهنه و قدیمی تهران و ... در خدمت شماست.

 

 شماره تماس لوله بازکنی در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس تخلیه چاه فاضلاب در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس حفر چاه در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

***لوله بازکنی تهران تخلیه چاه توسط ابزار حرفه ای با سرویس کاران مجرب و دقیق بدون , کاملا تضمینی , یک ساعته, آماده بستن قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی است.

دفع بوی بد تو دستشویی و فاضلاب


لوله بازکنی در تهران , چاه بازکنی در تهران , تخلیه چاه در
تهران 

رفع گرفتگی لوله فاضلاب در تهران , رفع گرفتگی تو فرنگی در تهران , رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران

شماره تلفن لوله بازکن در آجودانیه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن تخلیه چاه فاضلاب در آجودانیه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن حفر چاه در آجودانیه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

 

لوله بازکنی شمیران لشگرک لواسان محله لارک تخلیه چاه فاضلاب

لوله بازکنی آجودانیه در آجودانیه ، لوله بازکنی آجودانیه در آبک ، لوله بازکنی آجودانیه در احتس ه ، لوله بازکنی آجودانیه در اراج ، لوله بازکنی آجودانیه در ازگل ، لوله بازکنی آجودانیه در اسدآباد ، لوله بازکنی شمال تهران ، لوله بازکنی آجودانیه در اقدسیه ، لوله بازکنی آجودانیه در الهیه ، لوله بازکنی آجودانیه در شمیرانات ، لوله بازکنی آجودانیه در باغ شاطر ، لوله بازکنی آجودانیه در تجریش ، لوله بازکنی آجودانیه در جعفرآباد ، لوله بازکنی آجودانیه در جماران ، لوله بازکنی آجودانیه در جمال آباد ، لوله بازکنی آجودانیه در جوستان ، لوله بازکنی آجودانیه در چیذر ، لوله بازکنی آجودانیه در حدادیه ، لوله بازکنی آجودانیه در حدیقه ، لوله بازکنی آجودانیه در حصارک ، لوله بازکنی آجودانیه در دارآباد ، لوله بازکنی آجودانیه در دربند ، لوله بازکنی آجودانیه در دزاشیب ، لوله بازکنی آجودانیه در رحمان آباد ، لوله بازکنی آجودانیه در رستم آباد بالا ، لوله بازکنی آجودانیه در زعفرانیه ، لوله بازکنی آجودانیه در سامیان ، لوله بازکنی آجودانیه در سعدآباد ، لوله بازکنی آجودانیه در سوهانک ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک ابوذر ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک البرز ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک پرواز ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک چمران ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک شهید محلاتی  ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک طالقانی ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک قائم ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک گلها ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک لاله ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک نفت ، لوله بازکنی آجودانیه در شهرک ولیعصر ، لوله بازکنی آجودانیه در صاحبقرانیه ، لوله بازکنی آجودانیه در عباسیه ، لوله بازکنی آجودانیه در فرمانیه ، لوله بازکنی آجودانیه در قیطریه ، لوله بازکنی آجودانیه در کاشانک ، لوله بازکنی آجودانیه در کامرانیه ، لوله بازکنی آجودانیه در گلاب دره ، لوله بازکنی آجودانیه در لارک ، لوله بازکنی آجودانیه در محمودیه ، لوله بازکنی آجودانیه در منظریه ، لوله بازکنی آجودانیه در نیاوران ، لوله بازکنی آجودانیه در ولنجک ، لوله بازکنی آجودانیه در محدوده توچال

**********************************

رفع گرفتگی سیفون تو ایرانی در محدوده آجودانیه

تخلیه چاه فاضلاب آجودانیه

takhlie chah

تخلیه چاه در محدوده محله آجودانیه: به فرآیند تخلیه چاه از هرگونه لجن , جامدات و مواد دیگر را تخلیه چاه می گویند
 علت گرفتگی های چاه فاضلاب و تخلیه چاه به خاطر جامداتی است که از طریق لوله های فاضلاب وارد می شوند. 

تخلیه چاه و لوله بازکنی شبانه روزی در تمام مناطق تهران ؟ ما به صورت شبانه روزی در خدمت شما هستیم هر زمانی که شما مناسب بدانید به سرعت در محل حضور خواهیم یافت. در اسرع وقت .

 takhliyeh chah

تخلیه چاه آجودانیه در آجودانیه ، تخلیه چاه آجودانیه در آبک ، تخلیه چاه آجودانیه در احتس ه ، تخلیه چاه آجودانیه در اراج ، تخلیه چاه آجودانیه در ازگل ، تخلیه چاه آجودانیه در اسدآباد ، تخلیه چاه شمال تهران ، تخلیه چاه آجودانیه در اقدسیه ، تخلیه چاه آجودانیه در الهیه ، تخلیه چاه آجودانیه در شمیرانات ، تخلیه چاه آجودانیه در باغ شاطر ، تخلیه چاه آجودانیه در تجریش ، تخلیه چاه آجودانیه در جعفرآباد ، تخلیه چاه آجودانیه در جماران ، تخلیه چاه آجودانیه در جمال آباد ، تخلیه چاه آجودانیه در جوستان ، تخلیه چاه آجودانیه در چیذر ، تخلیه چاه آجودانیه در حدادیه ، تخلیه چاه آجودانیه در حدیقه ، تخلیه چاه آجودانیه در حصارک ، تخلیه چاه آجودانیه در دارآباد ، تخلیه چاه آجودانیه در دربند ، تخلیه چاه آجودانیه در دزاشیب ، تخلیه چاه آجودانیه در رحمان آباد ، تخلیه چاه آجودانیه در رستم آباد بالا ، تخلیه چاه آجودانیه در زعفرانیه ، تخلیه چاه آجودانیه در سامیان ، تخلیه چاه آجودانیه در سعدآباد ، تخلیه چاه آجودانیه در سوهانک ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک ابوذر ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک البرز ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک پرواز ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک چمران ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک شهید محلاتی  ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک طالقانی ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک قائم ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک گلها ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک لاله ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک نفت ، تخلیه چاه آجودانیه در شهرک ولیعصر ، تخلیه چاه آجودانیه در صاحبقرانیه ، تخلیه چاه آجودانیه در عباسیه ، تخلیه چاه آجودانیه در فرمانیه ، تخلیه چاه آجودانیه در قیطریه ، تخلیه چاه آجودانیه در کاشانک ، تخلیه چاه آجودانیه در کامرانیه ، تخلیه چاه آجودانیه در گلاب دره ، تخلیه چاه آجودانیه در لارک ، تخلیه چاه آجودانیه در محمودیه ، تخلیه چاه آجودانیه در منظریه ، تخلیه چاه آجودانیه در نیاوران ، تخلیه چاه آجودانیه در ولنجک ، تخلیه چاه آجودانیه در محدوده توچال

 

*****************************

                                                           

لوله بازکنی انواع لوله های فاضلاب

 

لوله بازکنی با ابزارهای حرفه ای

 

لوله بازکنی با نیروهای متخصص و ماهر

 

لوله بازکنی تضمینی و بدون و آسیب به تاسیسات و ساختمان

 

لوله بازکنی با تحویل فوری کار

 

لوله بازکنی با نازلترین قیمت

 

لوله بازکنی شبانه روزی

 

لوله بازکنی با حضور فوری در محل

 

لوله بازکنی با ب رضایت مشتری

 

لوله بازکنی ارزان با فنر فولادی لوله بازکن

 

قیمت لوله بازکنی

 

قیمت تخلیه چاه

 

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ ها شن و مکنده

 

باز و بسته درب چاه

 

کفتراشی و لایروبی چاه فاضلاب با مقنی ماهر

 

احیای چاه های قدیمی و فرسوده و اضافه انباری چاه

 

حفاری چاه ارت و فاضلاب

 

حفر چاه جدید

*********************

باز لوله فاضلاب آجودانیه ، رفع گرفتگی تو فرنگی و ایرانی آجودانیه  و انواع لوله های چدنی ، آهنی ، پلیکا تضمینی .یک ساعته.آماده عقد قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی.

استفاده از دستگاه تراکم هوا و ژنراتور حرفه ای

تضمینی و بدون بازگشت

تحویل فوری کار ، قیمت مقطوع و مناسب

لوله بازکنی با نرخ اتحادیه

تخلیه چاه با نرخ اتحادیه

*******************************

حفر چاه نو

1- خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی در آجودانیه با در دست داشتن دستگاه ژنراتور با فنر فولادی و با فنر دورانی دستگاه تراکم و مکش برای لوله های اصلی و حتی لوله های منهول آماده ارایه خدمات به همشهریان گرامی در سراسر تهران می باشد.

2- تخلیه چاه در آجودانیه با تانکر بزرگ به همراه پمپ های لجن کش دو پروانه ای و کفکش و  شن .

3-باز و بسته درب چاه توسط نیروی ماهر با کمترین

4-لایروبی چاه و تراش چاه کهنه و تبدیل آن به چاه نو توسط نیرو انسانی در تمام مناطق تهران

5-برداشتن طوقه کهنه و چیدن طوقه چاه و کول گذاری میله و انباری چاه و یا بلوک چینی انباری چاه در تهران

6-حفر چاه فاظلاب وکانال و یا مجرا و اتصال 2 چاه به یکدیگر با خاک برداری در تمام محله های تهران بزرگ

7-حفر کانال مکانیزه و دستی با نیروی انسانی و خاک برداری

8-وصل فاضلاب ساختمانی به فاضلاب شهری

 

چاهی که پرشد بلافاصله باید تخلیه شود زیرا پر ماندن چاه باعث سست شدن طوقه ی چاه و احتمال ریزش و را به همراه دارد. مخصوصا در مواردی که چاه در مسیر رفت آمد ماشین یا افراد قرار بگیرد .این ممکن است بسیار خطرناک باشد . چاه های فاضلاب باید حداقل هر 5 سال یک بار بازدید شوند .

نشانه های پر شدن چاه :

1-    بیرون زدن و بالان آمدن آب فاضلاب از نزدیک ترین آب رو متصل به چاه مثل :کفشور پارکینگ یا آشپزخانه و دستشویی طبقه زیرین و همکف

2-    رطوبتی شدن دیوار نزدیک چاه و نشست فرورفتگی اطراف چاه

3-   خارج شدن ناگهانی بوی بد فاظلاب و همچنین خارج شدن اتی مانند سوسک و کرم و ...

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی اماده ارایه خدمات در مورد حفر چاه نو و کول گذاری و بلوک چینی چاه و حفر مجرا و تبدیل چاه کهنه به چاه نو  کفتراشی و لایروبی چاه قدیمی و فرسوده میباشد.

حفاری چاه 

در محله آجودانیه:  حفر چاه برای هر ساختمان بستگی به مقدار مصرف ساختمان و منطقه آن دارد در مناطقی که زمینی سفت دارد نسبت به زمینی که خاک نرم دارد متراژ چاه فرق میکند زیرا آبکش مناطقی که خاک سفت دارد کم

و باید انباری چاه نسبت به مصرف ساختمان و خاک آن منطقه کنده شود.

در حوالی چاه نو چاه کهنه نباشد واگر هم چاه کهنه ای هست باید تخلیه گردد زیرا همین امر باعث خسارات وتلفات جانی شده است.

کلیه کارهای چاه نو نظیر خاک برداری وکول کذاری و بلوک چینی و طوقه چینی و حفر مجرا و یا حفر کانال را انجام می دهیم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تخلیه چاه آجودانیه با پمپ لجنکش با تانکر 12000 هزار لیتری

تخلیه چاه با مکنده با تانکر بزرگ

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ های شن

لوله بازکنی آجودانیه با دستگاه جدید و با فنر فولادی

لایروبی چاه های صنعتی , چاه خانگی , چاه آشپزخانه ها و مراکز بزرگ تجاری

حفاری چاه آب و فاضلاب و حفاری کانال های فاضلاب

حفر چاه نو در آجودانیه حفاری انواع چاه ارت و جای شمع ستون ساختمان

تبدیل چاه کهنه و چاه ریزشی به چاه استاندارد فاضلاب

اجرای سپتیک خانگی و صنعتی ، اجرای استاندارد میله و انبار چاه

اجرای کول گذاری چاه فاضلاب و بهینه سازی بدنه انواع چاه

پیدا محل درب چاه فاضلاب با دستگاه

باز و بسته درب چاه فاضلاب بدون

در آوردن گوشی موبایل ، انگشتر طلا ، پلاک و... از سیفون لوله فاضلاب -  چاه دستشویی و ...

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه های حرفه ای

اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان و تعمیر و رفع انواع گیر و گرفتگی ها

اجرای انواع تعمیرات ترکیدگی لوله - رفع نمتعویض تو فرنگی - تعویض کاسه تو

تبدیل تو ایرانی به فرنگی و برع انشعاب فرنگی به تو ایرانی

سرویس و تعمیر تو فرنگی

اجرای انواع طوقه چینی چاه فاضلاب . تراش کف چاه فاضلاب

سرویس دهی به کل منطقه های : غرب تهران ، شرق تهران ، شمال تهران ، جنوب تهران و مرکز تهران و حومه

***************************************

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی در اسرع وقت خدمات زیر را به شما ارائه میدهد :

1- تخلیه چاه با تانکرها بزرگ با پمپ های لجن کش و با دستگاه لجن کش مکنده .

2- لوله بازکنی و رسوب تراشی بدون ت یب لوله با دستگاه ژنراتور

3- باز و بسته درب چاه و تعویض تو فرنگی با نیروی ماهر

4- تبدیل چاه کهنه به نو و کول گذاری با نیروی انسانی

5- لایروبی و کفتراشی چاه فاضلاب و ...

6-  حفر چاه نو و احیای چاه قدیمی و کهنه

7-  رفع نم و بوی بد ساختمان

8-  لوله کشی فاضلاب و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه دیجیتالی

 

سرویس دهی لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه سریع به تمام نقاط تهران ، آماده عقد قرارداد با تمامی شرکت ها و ارگان های تی ، گروه ما همیشه به صورت رایگان برای بررسی و صحبت های تکمیلی در مورد چاه و ... در اسرع وقت در محل حاضر میباشد

لوله بازکنی آجودانیه در ایام تعطیل و شبانه روزی

تخلیه چاه آجودانیه در ایام تعطیل و شبانه روزی

حفرچاه آجودانیه در ایام تعطیل و شبانه روزی

 

**********************************

چگونگی لوله بازکنی وقتی ظرفشویی می‌گیرد

ته مانده غذا ، چربی و هرچیز دیگری می تواند باعث گرفتگی لوله ظرفشویی در سیفون یا لوله فاضلاب تا چاه فاضلاب شود در این موارد لوله بازکنی با فنر می تواند مفیدتر باشد زیرا علاوه بر باز لوله ظرفشویی باعث جرم گیری آن می شود

گاهی اوقات  بوی بد‌ ظرف‌شویی آزارتان می‌دهد و گاهی مجبورید برای رد شدن آب، به متوسل شوید. اگر می‌خواهید از شر این مشکلات خلاص شوید، با ما تماس بگیرید 09129472949 خسروی

شماره تماس لوله بازکنی در محدوده آجودانیه 09129472949 خسروی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات برای و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . لوله بازکنی  در آجودانیه تهران است.


    لوله بازکنی گرفتگی ناودانی پشت بام خانه در تهران

گرفتگی لوله ناودانی پشت بام در هنگام بارندگی می تواند یکی از دلایل ایجاد رطوبت و نم در ساختمان شود باز این نوع گرفتگی در ساختمان های بلند می تواند مشکل باشد

یکی از مشکلاتی که در هنگام باران های شدید پیش می آید گرفتگی ناودان میباشد.

رفع گرفتگی ناودان در آجودانیه 09129472949 خسروی

بهترین روش های باز راه‌ آب ظرفشویی

باز گرفتگی ظرفشویی می تواند با پمپ چاه باز کن دستی خانگی ، دستگاه چاه باز کنی تراکم هوا ، فنر لوله باز کنی و یا اسید صورت گیرد که دائمی ترین و کم خطر ترین روش فنر و دستگاه تراکم هوا است.

شماره لوله بازکن آجودانیه 09129472949 خسروی

لوله بازکن دستی

    بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی

 

بهترین روش باز تو فرنگی استفاده از دستگاه تراکم هوا است زیرا کاسه تو فرنگی حساسیت زیادی نسبت به ش تگی دارد.بهترین روش باز گرفتگی چاه تو ایرانی یا لوله فاضلاب هم دستگاه فنر لوله باز کنی است زیرا باعث جرم گیری مسیر هم می شود و اشیاء بین راه را به داخل چاه فاضلاب حرکت می دهد.

شماره تلفن سرویس کار تو فرنگی تهران 09129472949 خسروی

تشخیص گرفتگی و رفع آن
  در مواردی که کشش آب به سختی و کندی انجام می شود، با پمپ معمولی به طریق زیر می توان لوله را باز کرد:
۱- نحوه عمل به این شکل است که آب را در محل کاسه تو ، دستشویی و یا کفشویی باز می کنیم و سپس پمپ را با فشار در محل قرار می دهیم فشار و نیروی وارده سبب متراکم شدن لاستیک پمپ به داخل سیفون و شتر گلو می شود و در نتیجه گرفتگی لوله بر طرف می شود.

٢- تراکم هوا: اگر گرفتگی به خاطر وجود شئی خارجی یا سخت شدن فضولات باشد باید لوله را تراکم هوا باز کرد.

شماره تلفن لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا 09129472949 خسروی

 

فنر زنی
  چنانچه به روش تراکم هوا نتوانیم لوله را باز کنیم ، روش فنر زنی را انجام می دهیم. فاصله مکان گرفتگی لوله با شتر گلو زیاد است وعمل فنر زنی با دستگاه مخصوصی انجام می شود . این دستگاه با برق کار می کند.

نوک فنر حدود ١٠٠ سانتیمتر تز و مستقیم و از جنس مقاوم است . قسمت اولیه پیچهای م وطی در فنر ، سبب سردادن اشیا به جلو می شود.
  رفع گرفتگی کفشور ، رفع گرفتگی کفشور آشپزخانه ، باز گرفتگی کفشور پارکینگ ، لوله بازکنی فاضلاب در محدوده آجودانیه ، 

رفع گرفتگی دستشویی و ظرفشویی لوله بازکنی

کنترل چاه فاضلاب 
  چاه فاضلاب اگر پر شود ، مخاطراتی را بوجود می آورد. اگر به موقع خالی نشود ، خطر ریزش آن پیش می آید که خسارات جانی و مالی فراوان در بر دارد. بویژه اگر چاه فاضلاب در قسمتهای داخلی ساختمان واقع شده باشد.
  علت پرشدن چاه فاضلاب

١- در زمینهای غیر ماسه ای ، عدم کشش و مکش آب در خاک بوجود می آید که به علت کم قطر بودن چاه و نداشتن انباری، مادر چاه در زمانی مشخص پر می شود.
٢٢٢- در زمینهای شنی ، خطر پرشدن چاه به مراتب کمتر از زمینهای خاکی است . علت پرشدن این گونه چاهها قوام و ضماری است که از فضولات ، کف صابون و چربیها بر جداره دیواره چاه نشست می کنند و سبب عدم مکش آب می شوند.

تشخیص پر شدن چاه فاضلاب در سراسر تهران

بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی تماس با ما


    بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی تماس با ما

افتادن طلا به داخل چاه تو و همچنین افتادن صابون موبایل سوئیچ یا کلید و ... زیاد اتفاق می افتد و بیرون آوردن طلا و اشیاء قیمتی با دستگاه های مخصوصی انجام می شود.بنابراین برای درآوردن آن سریعا با شرکت تماس بگیرید زیرا در صورت ریختن آب یا دستکاری بیشتر سیفون تو ، ممکن است طلا به داخل چاه فاضلاب حرکت کند.

شماره تماس جهت درآوردن اشیا از چاه دستشویی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات جهت و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه،رفع گرفتگی لوله فاضلاب ، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی ، تخلیه چاه فاضلاب ، لایروبی و کفتراشی ، حفر چاه ارت ، حفر چاه فاضلاب ، حفاری چاه ، لوله بازکنی با فنر فولادی ، تعمیر و سرویس تو فرنگی ، باز انواع گیر و گرفتگی کف شور آشپزخانه پارکینگ پشت بام و ....
      

انواع فنر و سر فنرهای لوله بازکنی

سر فنر گیر ، سر فنر برسی ، سر فنر ما یچی و ... که هر کدام کاربرد خاصی دارد

فنر لوله بازکنی برقی

با سر فنرهای استاندارد

انواع سرفنری‌ها با متعلقات مربوطه

دستگاه فنر برقی

فنر لوله باز کن دستی

سر فنرالماسی

 سرفنری گیر

سرفنری برسی

سرفنری نیزه ای

سر فنرما یچی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات برای و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . 

لوله بازکنی در آجودانیه ، تخلیه چاه فاضلاب در آجودانیه ، رفع گرفتگی تو فرنگی در آجودانیه ، فنر لوله بازکنی آجودانیه ، باز گرفتگی چاه دستشویی ، سرویس و تعمیر تو فرنگی در آجودانیه ، درآوردن اشیا قیمتی موبایل طلا از چاه و سفون تو در آجودانیه ، حفر چاه ارت در آجودانیه ، حفر چاه فاضلاب در آجودانیه ، حفاری چاه در آجودانیه ، احیای چاه قدیمی و کهنه در آجودانیه ، تعمیر چاه ریزش کرده در آجودانیه

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

 لوله بازکنی خیابان سیاری (بلوار آجودانیه) تخلیه چاه فاضلاب -  لوله بازکنی خیابان آذرمی تخلیه چاه فاضلاب -  لوله بازکنی خیابان چهاردهم تخلیه چاه فاضلاب -  لوله بازکنی خیابان هفتم غربی تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان سیزدهم تخلیه چاه فاضلاب -  لوله بازکنی خیابان ارومیان (ششم غربی) تخلیه چاه فاضلاب -  لوله بازکنی خیابان دوازدهم تخلیه چاه فاضلاب -  لوله بازکنی خیابان پنجم تخلیه چاه فاضلاب -  لوله بازکنی خیابان دهم تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان  چهارم تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان شریفی تخلیه چاه فاضلاب -  لوله بازکنی خیابان سپهری تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان محمدی تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان منجیل تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان  ششم شرقی تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان  دلارا تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان چهارم شرقی تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان  سوم شرقی تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان  دوم شرقی  تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان  دانشوران تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان  توکلی شرقی و غربی تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان  موحد دانش تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان  شهید خویی تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان  سپند تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان  بدیعی تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی میدان اراج تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی بزرگراه  تخلیه چاه فاضلاب -  لوله بازکنی خیابان  ساحل تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان صحرای غربی تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان رجبی تخلیه چاه فاضلاب -  لوله بازکنی خیابان  مجموعه میثاق تخلیه چاه فاضلاب - لوله بازکنی خیابان مسجد جامع تخلیه چاه فاضلاب


جدیدترین و بهترین قرص لاغری آ نیو گلد ( طلایی ) ا قوی ترین  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری آ نیو گلد طلایی اصلی adios new gold ا اصل بهترین جدیدترین کپسول لاغری قوی ترین قرص لاغری کاهش دهنده اشتها چربی سوز گیاهی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت قرص ا - نوین تبلیغ قرص لاغری نیو ا با فرمولی جدیدتر و پیشرفته تر جدیدترین محصول لاغری با آ ین تکنولوژی روز دنیا دارای استاندارد 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  gmp و vcaps قوی ترین کاهش دهنده  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت جدید قرص لاغری ا - قرص چاقی قرص لاغری 09392739862- قرص ( کپسول ) لاغری ا اسپانیا adios 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ساخت : اسپانیا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  شرکت وارد کننده : پویان سلامت نوین تدبیر 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  فروش انحصاری : آکادمی مشاوره و آموزش  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا adios gold طلایی 6252 493 0921 | فروشگاه  قرص لاغری ا adios gold طلایی ۶۲۵۲ ۴۹۳ ۰۹۲۱ 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری نیو آ طلایی adios gold orginal کپسول لاغری آ گلد طلایی gold adios فعالیت  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 ید ا اصل اسپانیا از نمایندگی  جدیدترین و بهترین قرص لاغری آ قوی ترین چربی سوز قوی چربی سوز قوی چربی سوز قوی - فرازطبضد اشتها قوی چربی سوز قوی faraztebco چربی سوز قوی کاهش  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قویترین و بهترین قرص لاغری چربی سوز گیاهی آ ا م بهین  قویترین و بهترین قرص لاغری چربی سوز گیاهی آ ا م بهین دارو 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قویترین و بهترین قرص لاغری آ adios بهین دارو 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ا قوی ترین قرص کاهش دهنده  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قویترین و بهترین قرص لاغری آ adios بهین دارو - زیبایی بهین دارو قویترین و بهترین قرص لاغری آ adios بهین دارو ، ا قوی ترین قرص کاهش دهنده اشتها و چربی سوز 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری آ ( adios ) :: خطر سکته مغزی :: - پارس بی | پارس بی قرص لاغری آ اصلی و فرعی را بشناسید و فرق اصلی و تقلبی آن را بدانید عوارض این ها رو متوجه بشید و ببینید قرصهای تقلبی چه به سر شما می آورند 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ید - قرص لاغری ا گلدadios 60 قرص لاغری آ طلایی اصلی ( کپسول طلایی ) 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای استاندارد fda امریکا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای تاییدیه از و اروپا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربی سوز قوی 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص های لاغری؛ بیمارستان یا قبرستان؟ - پار سارا از طریق تبلیغات با قرص لاغری آشنا شد و از عوارض استفاده آن  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  من میخوام قرص لاغری ا ب م به نظرتون مشکلی اینجاد نمیکنه در  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  فروشگاه دارو طب سامان گستران - قرص لاغری ا گلدadios 60 قرص لاغری آ طلایی اصلی ( کپسول طلایی ) 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای استاندارد fda امریکا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای تاییدیه از و اروپا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربی سوز قوی 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا مرکز تخصصی تناسب اندام و لاغری | فروشگاه پویا اندام | قرص لاغری ا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت قرص لاغری ا | هفتاد ده قیمت قرص لاغری ا -ا معجزه لاغری اسپانیایی ! یکی از بهترین و پرفروش ترین قرص های لاغری در اروپا که در مدت بسیار کوتاه در کشور ما نیز جزو پرفروش  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا موارد منع مصرف قرص لاغر ا : افراد دارای فشار خون بالا که دارو مصرف می ونند و نیز افرادی که دارای طپش قلب و تحت نظر پزشک هستن و دارو مصرف  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا - مرکز تخصصی تناسب اندام و لاغری قرص لاغری آ (نیو ا ) با تکنولوژی جدید و با دوزی فوق العاده بالاتر و کیفیتی متفاوت وارد بازار شده است  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت: 3,750,000 ریال 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  اضافه به سبد ید | 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا adios قرص لاغری ا adios , ید قرص لاغری ا , ید اینترنتی قرص لاغری ا , ید پستی قرص لاغری ا , لاغری ا , ید قرض لاغری adios , قرص  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص های لاغری قابل استفاده کدامند؟ - برترین ها مجله سیب سبز: چای سبز، کارنیتین، قرص slim quick، قرص سرکه سیب، قرص ونوستات،  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  در ادامه 6 قرص لاغری نسبتا بی خطر و عوارض و ملاحظات مصرف آن را با هم مرور می کنیم 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها   09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  من قرص ا رو استفاده ازین سری جدیدی ها 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا - فروشگاه اینترنتی ماشاپ|بهترین و قویترین قرص  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  فروشگاه اینترنتی ماشاپ انحصاری پخش قرص های لاغری در ایران 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  نام محصول: قرص لاغری آ adios 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای استاندارد fda از کشور 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای تاییدیه از  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت قرص لاغری ا - ویستا شکم بند میس بلت-کمربند میس بلت-گن لاغری میس بلت-شکم بند میس بلت اصل-کمر بند لاغری میس بلت اصل-قیمت میس بلت اصل-انواع کمر بند لاغری-انواع شکم  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری نیو ا - ایستگاه 2 قرص لاغری ا فوق العاده قوی و با بهترین کارایی ساخت کشور اسپانیا مشاوره و ید :09195439098 اگر از همه قرص های لاغری نا امید شده اید ما به شما کپسول لاغری قرص لاغری ا م adios max انگلیسی - خدمات پزشکی - تهران  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا م adios max انگلیسی 100 عددی کاهش 10 الی 17 کیلو در هر دوره تضمینی کاملا بدون بازگشت - تلفن: 09392739862 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا گلدadios 60 |   قرص لاغری ا گلدadios 60  قرص لاغری ا م adios max - قرص لاغری ا ( آ ) gold adios ا م اصل انگلستان میزان کالری دریافتی شما را به میزان زیادی کاهش میدهد قرص های ا م میل به شیرینی و تنقلات و اشتها کاذب شما را سرکوب میکنند  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا    ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا   قرص لاغری ا | تبادل نظر نی نی سایت سلام دوستان میخواستم بدونم ی از این قرص لاغری که از معرفی کرده تو استفاده کرده و نتیجه گرفته؟ من تا حالا از قرص لاغری استفاده  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  همه چیز در مورد قرص های لاغری ! - آلامتو اولین داروی مورد بررسی دارویی است به نام «ریلاکر» که با عنوان قرص  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  این قرص لاغری تبدیل قند به چربی را مسدود کرده و از جذب چربی اضافه جدید جلوگیری می کند 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها   09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  سلام من هم همین قرص آ رد خوردم 6 روز و عوارضی مثل : بی خواب  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  فروشگاه اینترنتی آلمان - قرص لاغری ا adios قرص لاغری آ همراه با بروشور اصلیadios 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای استاندارد fda از کشور اروپا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای تاییدیه از 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربی سوز قوی 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا اصل - زیباتن من از ا یا همون نیو ا استفاده کپسولایی طلایی داره عالی بود هم کنترل اشتهای عالی داشت هم چربی سوزی خیلی خوبی داره البته اصل بودن 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا - بازرگان قرص لاغری ا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  فوق العاده قوی و با بهترین کارایی ساخت کشور اسپانیا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  اگر از همه قرص های لاغری نا امید شده اید ما به شما کپسول لاغری 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  آ adios اسپانیایی را  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  مدل قرص لاغری ا adios - قرص لاغری آ همراه با بروشور اصلیadios دارای استاندارد fda از کشور اروپا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای تاییدیه از 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربی سوز قوی 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  جدیدترین محصول لاغری با آ ین تکنولوژی روز  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  / قرص لاغری- آز- ی شرکت ا ی شرکت ا برای تولید قرص های لاغری 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها سوء استفاده از برنامه ی آز با حضور جنیفر لوپز 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری گیاهی آ | ا | م بهین دارو - زیبایی بهین دارو قرص لاغری گیاهی آ | ا | م بهین دارو 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  بهترین داروی لاغری و چربی سوز گیاهی 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  آ م ( ا ) adios max جدید اصل انگلستان 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  برای مطالعه توضیحات  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  آگهی 5040 - قرص لاغری ا قرص لاغری ا فوق العاده قوی و با بهترین کارایی ساخت کشور اسپانیا اگر از همه قرص های لاغری نا امید شده اید ما به شما کپسول لاغری آ adios اسپانیایی را  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ید پستی - قرص لاغری ا گلدadios 60 قرص لاغری آ طلایی اصلی ( کپسول طلایی ) 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای استاندارد fda امریکا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای تاییدیه از و اروپا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربی سوز قوی 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا (adios ) - فروشگاه تهران اسلیم (tehran slim) - همانطور که در تصویر بالا می بینید قرص لاغری ا دارای هولوگرام مخصوص سبز رنگ می باشد که کلمه adios به رنگ سبز در وسط آن نوشته شده است 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  در صورتی که به این  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری نیو ا ( new adios ) - فروشگاه تهران اسلیم (tehran slim) قرص لاغری ا یکی از بهترین محصولات لاغری میباشد  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها کاهش اشتهای شدید و چربی سوز قوی ,بدون عوارض و کاملا گیاهی 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  سفارش قرص لاغری ا اصل - تبلیغات رایگان قوی ترین قرص لاغری قرص لاغری آ (نیو ا ) adios دارای استاندارد fda از کشور اروپا دارای تاییدیه از کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا   ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  @padidehnikan 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  آ لاغری adios اسلیمینگ slimming لیپو lipo تینوییت رتاد فت فست جی فست مگارنج پاور سیستم چاقی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  عوارض قرص لاغری ا - بورس آگهی قرص لاغری نیو ا با فرمولی جدیدتر و پیشرفته تر جدیدترین محصول لاغری با آ ین تکنولوژی روز دنیا دارای استاندارد 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  gmp و vcaps قوی ترین کاهش دهنده  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  آ لاغری adios اسلیمینگ slimming لیپو lipo تینوییت رتاد فت فست جی فست مگارنج پاور سیستم چاقی ریداکتیل بوتانیکال  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  عوارض قرص لاغری ا - قرص لاغری ا اصل 09195439098 قرص لاغری ا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ا یک مکمل رزیمی غذایی است که با ترکیبات فوق العاده باعث لاغری و کاهش وزن میشود  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  جدیدترین محصول لاغری با آ ین تکنولوژی روز اروپا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  بایگانی ها عوارض قرص لاغری ا - زیبا درمان - خانه آشنایی با مضرات قرص های لاغری قرص های لاغری امروزه بدلیل بازار پر مشتری و متقاضیان فراوان و سود سرشار ی که دارد ، تبلیغات فراوان میشود  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  متاسفانه در این بازار  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  نیازمندی ها - پزشکی و زیبایی / زیبایی - قرص لاغری ا م adios  قرص لاغری ا م adios max maximum strength انگلیسی 100 عددی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  لاغری, ید قرص لاغری,قرص لاغری قوی,کپسول لاغری گیاهی,کپسول چربی سوز,قهوه سبز  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا گلد - بلاگ خوان ا لاغری قرص چاقی قرص لاغری لاغری سریع کاهش وزن افزایش وزن ریداکتیل تینوئیت تینوییت رتارد رداکتیل 09392739862 آرش یزدانی من تونستم با قرص  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ید قرص لاغری ا - تهران مکمل ، فروشگاه مکمل های بدنسازی و ورزشی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  فروشگاه مکمل های بدنسازی و ورزشی ، بهترین مکمل های بدنسازی ، فروشگاه مکمل بدنسازی در تهران 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  سایت گلگون: قرص لاغری ا م adios max maximum strength قرص لاغری ا م adios max انگلیسی 100 عددی کاهش 10 الی 17 کیلو در هر دوره تضمینی کاملا بدون بازگشت - تلفن: 09392739862 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا - slimming قرص لاغری آ adios فوق العاده قوی و کار آمد ساخت کشور اسپانیا اگر از همه قرص های لاغری ناامید شده اید ما به شما قرص لاغری 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  آ adios  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا - ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا - قرص لاغری نیو ا با فرمولی جدیدتر و پیشرفته تر جدیدترین محصول لاغری با آ ین تکنولوژی روز دنیا دارای استاندارد gmp و vcaps قوی ترین کا درج آگهی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا   آ یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  لذا به افرادی که می خواهند برای اولین بار از قرص های لاغری  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  @padidehnikan ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا   ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها   آ لاغری adios اسلیمینگ slimming لیپو lipo تینوییت رتاد فت فست جی فست مگارنج پاور سیستم چاقی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا م adios max maximum strength|زیبایی و سلامتی  قرص لاغری ا م adios max انگلیسی 100 عددی کاهش 10 الی 17 کیلو در هر دوره تضمینی کاملا بدون بازگشت - تلفن: 09392739862 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا adios  قرص لاغری ا adios (@rayansalamat) instagram tracking tool - twaz 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها   09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  رایان سلامت فروشگاه قرص لاغری گیاهی محصولات اصل با ضمانت ید و مشاوره  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا   09196727820 کپسول لاغری مارتین طوری برنامه ریزی شده تا بدون هیچ ساید افکت و عوارض وزنت رو سریع کم کنه یک ماه دیگه مهمونی داری تولد دخترت هست تولد  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  فروش قرص های چاقی لاغری ا   فروش قرص های چاقی لاغری ا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  فروش انواع قرص های اصل افزایش و کاهش وزن ارسال به سراسر کشور برای دیدن ع ها با وارد شوید جهت مشاوره و سفارش  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا @padidehnikan  check ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا @padidehnikan instagram profile 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  آ لاغری adios اسلیمینگ slimming لیپو lipo تینوییت رتاد فت فست جی فست  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ید قرص لاغری ا - پویان سلامت نوین تدبیر بهترین قرص لاغری 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ارتباط با ما 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  تلفن بخش فروش : 09120399138 -09392739862 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  انتقادات و پیشنهادات  قرص لاغری آ همراه با بروشور اصلیadios دارای استاندارد fda از کشور اروپا دارای تاییدیه از کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربی سوز قوی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا م adios max maximum strength  قرص لاغری ا م adios max maximum strength انگلیسی 100 عددی شرکت پویان سلامت نوین تدبیر آکادمی مشاوره و آموزش آرش یزدانی قرص لاغری ا |نی نی تبلیغ قرص لاغری ا - پورتال جامع نیازمندیها و ید و فروش بی واسطه 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت قرص لاغری ا اصل|آگهی و تبلیغات کلیدور - درج آگهی رایگان  قیمت قرص لاغری ا اصل - درج آگهی رایگان و ثبت تبلیغات در سایت نیازمندیهای کلیدر، تبلیغات رایگان و آگهی در صفحه اول گوگل درج تبلیغات اینترنتی و  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت قرص لاغری ا |کپسول لاغری نچرال اسلیمینگ سبز فیفولی  قیمت قرص لاغری ا بهترین قرص لاغری بدون عوارض در ایران قرص لاغری ریلاکر بهترین قرص لاغری گیاهی ایرانی 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  کپسول لاغری نچرال اسلیمینگ سبز فیفولی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا : قرص لاغری آ جدید - زیبایی و سلامتی  قرص لاغری آ | ا | گیاهی بهین دارو بهین دارو : معتبرترین و کاملترین مرجع اطلاعات دارویی در کشور برای مشاهده تمام اطلاعات لازم در رابطه با داروی لاغری آدیو 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا adios   قرص لاغری ا adios 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  رایان سلامت فروشگاه قرص لاغری گیاهی محصولات اصل با ضمانت ید و مشاوره رایگان 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  http://tlgrm 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها me/tehranmokamel_b 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا    ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا ( @padidehnikan )آ لاغری adios اسلیمینگ slimming لیپو lipo تینوییت رتاد فت فست جی فست مگارنج پاور سیستم چاقی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا اصل - سایت تبلیغاتی تجارت ایرانی  قرص لاغری ا اصل قرص لاغری نیو ا با فرمولی جدیدتر و پیشرفته تر جدیدترین محصول لاغری با آ ین تکنولوژی روز دنیا دارای استاندارد gmp و vcaps  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا - موتور جستجوی امروز  قرص لاغری آ adios فوقالعاده قوی و کار آمد ساخت کشور اسپانیا اگر از همه ی قرص های لاغری ناامید شده اید ما به شما قرص لاغری آ adios اسپانیایی را توصیه  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص چاقی اپل نمایندگی %22رسمی%22 قرص لاغری ا   کپسول لاغری اسلیمینگ قرمز ادونسد پیشرفته slimming a nced 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  یک گرم طلای 22  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا م adios max maximum strength  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص چاقی جی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  نمایندگی "رسمی" قرص لاغری ا   کپسول لاغری ریداکتیل - داروخونه فیتیله ای 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ا لاغری سریع تا عید 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  نمایندگی انحصاری قرص لاغری ا در ایران م تو  ماشاپ قدیمی ترین و بزرگترین عرض کننده محصولات لاغری و تناسب اندام 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  کپسول لاغری ا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  کپسول لاغری ا گلد 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  کپسول لاغری نیو ا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا    قرص ( کپسول ) لاغری ا اسپانیا adios 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ا اصلی تنها از نمایندگی پویان سلامت نوین تدبیر تهیه کنید 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  رسمی ا اسپانیا و انگلیس در سراسر ایران 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا م adios max maximum strength -  قرص لاغری ا م adios max maximum strength انگلیسی 100 عددی شرکت پویان سلامت نوین تدبیر آکادمی مشاوره و آموزش آرش یزدانی قرص لاغری ا - آی سمسار  تبلیغات رایگان | آگهی رایگان | نیازمندیهای رایگان | تبلیغات نامحدود |نیازمندیها - قرص لاغری نیو ا با فرمولی جدیدتر و پیشرفته تر جدیدترین محصول لاغری با  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ۰۹۱۹۶۷۲۷۸۲۰ قرص لاغری ا   آ لاغری adios اسلیمینگ slimming لیپو lipo تینوییت رتاد فت فست جی فست مگارنج پاور سیستم چاقی ریداکتیل بوتانیکال کانال پدیده سلامت 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  کپسول لاغری ا (آ ) adios - بهترین قرص لاغری  قرص لاغری ریلاکر - فروش مکمل های مجاز ورزشی قرص لاغری ریلاکور 09392739862 رلاکور ریلاکور ا ید قرص لاغری ید قرص چاقی تینوئیت رتاد تنویید  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  جدیدترین و باکیفیت ترین قرص لاغری آ نیو گلد قوی ترین قرص  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ان و جهان می باشد که ساخت کشور اسپانیا است و تمام مدل های دیگر ا در بازار  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  هیدرو ی کات پرو کلینیکال پرو نسخه جدید هیدرو ی کات ادونس  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها   09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  15 اردیبهشت  -  قرص لاغری ا ( آ )05    مجارستان و ایران روند گسترش روابط و همکاری در حوزه های مختلف را مورد  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها   تهران تلفن :  -  -   793 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  فروش قرص لاغری نیو ا new adios · فروش قرص لاغری نیو ا new adios 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  شرکت پویان سلامت نوین تدبیر قرص، عوارض قرص ها، انواع قرص، مضرات قرص - آکاایران  قرص مترونیدازول,قرص لاغری,قرص ویاگرا,قرص فارماتون,قرص برنج,قرص فلو تین,قرص متفورمین,قرص تراما ,قرص تاخیری,قرص ضد بارداری,عوارض قرص  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت قرص ا - نوین تبلیغ  قرص لاغری نیو ا نشان داده است که با تغییرات برخی مواد شیمیایی در بدن باعث ان  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  توجه کنید : برای اطلاع از نمونه های اصل و تقلبی قرص لاغری ا از سایت ما  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  جدیدترین و بهترین قرص لاغری آ نیو گلد ( طلایی ) ا قوی ترین  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها   قرص لاغری آ نیو گلد طلایی اصلی adios new gold ا اصل بهترین  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  می شوند و یا دارای جعبه نقره ای رنگ هستند و نمونه تقلبی کپسول آ با قیمت های  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت جدید قرص لاغری ا - قرص چاقی قرص لاغری 09392739862  قرص لاغری تینوئیت رتاد tenuate@retad 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ارسال رایگان : 09392739862 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری تنوییت رتاد اصل آلمان ضد اشتها قوی قدیمی ترین محصول  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 ید ا اصل اسپانیا از نمایندگی   چربی سوز و ضد اشتها گیاهی ا اصل اسپانیا adios کاهش وزن سریعبا  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  آ ا قرص لاغری adios اسپانیا نمایندگی اصلی طلایی گلد عوارض مصرف قیمت 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت قرص لاغری ا 09120399138 - آ adios 09120399138   قرص لاغری تینوییت رتاد اصل 09120399138 قرص لاغری ا کپسول طلایی 09120399138 قیمت قرص لاغری ا ,ا ,قرص لاغری ا ,نحوه ی تشخصیض  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ید قرص لاغری ا اصل 09195439098-ثبت آگهی رایگان | ثبت   قوی ترین قرص لاغری 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری آ (نیو ا ) adios 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای استاندارد fda از کشور اروپا 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  دارای تاییدیه از 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربی  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  نمایندگی فروش قرص لاغری ا 09195439098 - مطالب ابر قیمت قرص  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا اصل 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها   09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  طرز عملکرد کپسول لاغری آ (نیو ا ) adios : * کاهش سریع اشتها از روز اول استفاده 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  * کاهش سایز به همراه کاهش وزن  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قویترین و بهترین قرص لاغری چربی سوز گیاهی آ ا م بهین  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها    09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  آ adios بهین دارو 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  ا قوی ترین قرص کاهش دهنده اشتها و چربی سوز 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری آ اصل بهین دارو  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  چربی سوز آ 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  برای اطلاع از قیمت و مشاوره رایگان 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قویترین و بهترین قرص لاغری آ adios بهین دارو - زیبایی بهین دارو  قویترین و بهترین قرص لاغری آ adios بهین دارو ، ا قوی ترین قرص کاهش دهنده اشتها و  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری آ اصل بهین دارو  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت قرص چربی سوز آ 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت قرص لاغری ا | هفتاد ده  قیمت قرص لاغری ا -ا معجزه لاغری اسپانیایی ! یکی از بهترین و پرفروش ترین قرص های لاغری در اروپا که در مدت بسیار کوتاه در کشور ما نیز جزو پرفروش  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری ا adios gold     قرص لاغری نیو آ طلایی adios gold orginal کپسول لاغری آ گلد  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  وضعیت : موجود است قیمت : 330000 تومان افزودن به سبد ید ید پستی و پیکی 09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قیمت قرص ا - ویستا  شکم بند میس بلت-کمربند میس بلت-گن لاغری میس بلت-شکم بند میس بلت اصل-کمر بند لاغری میس بلت اصل-قیمت میس بلت اصل-انواع کمر بند لاغری-انواع شکم  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها   for ‫قیمت قرص ا اصل‬‎  نیو ا new adios - پویان سلامت نوین تدبیر  ا اصل دارای برچسب نمایندگی هولوگرام ضد تقلب و قیمت متعارف است که توسط  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص لاغری آ adios حاوی ویتامین و مواد معدنی جهت شاد و سفت شدن  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  قرص های لاغری؛ بیمارستان یا قبرستان؟ - پار - وی ادامه می دهد: «قیمت قرص بالا بود، اما آقای عطار به من گفت ارزانترش هم موجود  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  سلام دوستان من قرص آ اصل رو یدم دوتاشو خوردم بقیشو انداختم  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  فروشگاه دارو طب سامان گستران - قرص لاغری ا گلدadios 60  قوی ترین قرص لاغری واقعا تفاوت را با قرص های لاغری آ طلایی احساس کنید!!  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  بهترین سایت ارائه کننده شفاف از نظر قیمت، نظرات کاربران، و پویایی سایت،  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها  09120399138 0939 273 98 62 قرص لاغری ا کاهش وزن چربی سوزی ضد اشته

  

شماره تلفن لوله بازکنی در احتس ه با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

         شماره تلفن تخلیه چاه در احتس ه با قیمت مناسب و شبانه روزی   09129472949

 

شماره تلفن حفاری چاه در احتس ه با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

لوله بازکنی احتس ه

lole baz i

لوله بازکنی سینک ظرفشویی در احتس ه

لوله بازکنی تو فرنگی احتس ه

در آوردن اشیا قیمتی طلا گوشی موبایل از چاه دستشویی در احتس ه

باز چاه دستشویی در احتس ه

رفع گرفتگی تو فرنگی

رفع گرفتگی تو ایرانی

باز گیر و گرفتگی تو فرنگی و ایرانی

باز کفشور آشپزخانه پارکینگ و ...

بر طرف گرفتگی لوله فاضلاب

خدمات چاه و فاضلاب در احتس ه

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

 

لوله بازکنی در تهران و تخلیه چاه در تهران


لوله بازکنی تهران, چاه بازکنی تهران, تخلیه چاه تهران
۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹۹ خسروی

لوله بازکنی ارزان قیمت شبانه روزی

تخلیه چاه ارزان قیمت شبانه روزی

 حفر چاه ارزان قیمت شبانه روزی

 

۱- لوله بازکنی تهران به صورت شبانه روزی و ارزان قیمت توسط دستگاه و فنر فولادی و همچنین استفاده از دستگاه پمپ تراکم هوا در صورت نیاز - چاه بازکنی تهران تهران فوری

۲- تخلیه چاه تهران شبانه روزی ارزان قیمت بدون تعطیلی و با نرخ مصوبه اتحادیه توسط تانکر  بزرگ و پمپ لجن کش کف کش به همراه لایروبی و کفتراشی چاه

۳- حفر چاه فاضلاب تهران حفر چاه آب - حفر چاه ارت - حفر کانال و ... در سراسر تهران بزرگ

۴- لایروبی و کفتراشی چاه تهران توسط نیروی انسانی حرفه ایی و حمل به وسیله خاور  کمپرسی و نیسان کمپرسی در تمام مناطق تهران و حومه تهران – احیای چاه فرسوده و قدیمی و بازسازی چاهی که ح جذبی خود را از دست داده و دایماْ و سریع پر میشود تبدیل چاه کهنه به چاه نو و افزایش کاربری آن , تعمیر چاه ریزش کرده

۵- بیرون آوردن اشیا از داخل سیفون تو تهران – چاه فاضلاب و تو توسط ابزارآلات  مخصوص

۶-سرویس تو فرنگی در سراسر تهران - رفع گرفتگی تو فرنگی و رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران فوری و ارزان

برخی از خدمات :

 • تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت ی تهران
 • ·       باز لوله فاضلاب تهران
 • ·       باز چاه تو تهران
 • ·       باز تو ایرانی تهران
 • ·       باز تو فرنگی تهران
 • ·        حفر چاه فاضلاب تهران
 • ·      حفر چاه آب تهران
 • ·        حفاری کانال و قنات تهران
 • ·       لایروبی سپتینگ تهران
 • ·       تعمیر چاه قدیمی تهران
 • ·       تشخیص ترکیدگی و رفع نم تهران
 • ·       درآوردن اشیا قیمتی از تهران
 • ·       درآوردن اشیاء قیمتی از لوله فاضلاب تهران
 • ·       بیرون آوردن اجسام از چاه فاضلاب تهران
 • ·       احیاء چاه های قدیمی تهران
 • ·       رفع بوی بد ساختمان
 • ·       جرم گیری لوله فاضلاب
 • ·       کفتراشی چاه های کهنه و قدیمی تهران و ... در خدمت شماست.

 

 شماره تماس لوله بازکنی در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس تخلیه چاه فاضلاب در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس حفر چاه در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

***لوله بازکنی تهران تخلیه چاه توسط ابزار حرفه ای با سرویس کاران مجرب و دقیق بدون , کاملا تضمینی , یک ساعته, آماده بستن قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی است.

دفع بوی بد تو دستشویی و فاضلاب


لوله بازکنی در تهران , چاه بازکنی در تهران , تخلیه چاه در
تهران 

رفع گرفتگی لوله فاضلاب در تهران , رفع گرفتگی تو فرنگی در تهران , رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران

شماره تلفن لوله بازکن در احتس ه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن تخلیه چاه فاضلاب در احتس ه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن حفر چاه در احتس ه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

 

لوله بازکنی شمیران لشگرک لواسان محله لارک تخلیه چاه فاضلاب

لوله بازکنی احتس ه در آجودانیه ، لوله بازکنی احتس ه در آبک ، لوله بازکنی احتس ه در احتس ه ، لوله بازکنی احتس ه در اراج ، لوله بازکنی احتس ه در ازگل ، لوله بازکنی احتس ه در اسدآباد ، لوله بازکنی شمال تهران ، لوله بازکنی احتس ه در اقدسیه ، لوله بازکنی احتس ه در الهیه ، لوله بازکنی احتس ه در شمیرانات ، لوله بازکنی احتس ه در باغ شاطر ، لوله بازکنی احتس ه در تجریش ، لوله بازکنی احتس ه در جعفرآباد ، لوله بازکنی احتس ه در جماران ، لوله بازکنی احتس ه در جمال آباد ، لوله بازکنی احتس ه  در جوستان ، لوله بازکنی احتس ه در چیذر ، لوله بازکنی احتس ه در حدادیه ، لوله بازکنی احتس ه در حدیقه ، لوله بازکنی احتس ه در حصارک ، لوله بازکنی احتس ه در دارآباد ، لوله بازکنی احتس ه در دربند ، لوله بازکنی احتس ه در دزاشیب ، لوله بازکنی احتس ه در رحمان آباد ، لوله بازکنی احتس ه در رستم آباد بالا ، لوله بازکنی احتس ه در زعفرانیه ، لوله بازکنی احتس ه در سامیان ، لوله بازکنی احتس ه در سعدآباد ، لوله بازکنی احتس ه در سوهانک ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک ابوذر ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک البرز ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک پرواز ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک چمران ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک شهید محلاتی  ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک طالقانی ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک قائم ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک گلها ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک لاله ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک نفت ، لوله بازکنی احتس ه در شهرک ولیعصر ، لوله بازکنی احتس ه در صاحبقرانیه ، لوله بازکنی احتس ه در عباسیه ،لوله بازکنی احتس ه در فرمانیه ، لوله بازکنی احتس ه در قیطریه ، لوله بازکنی احتس ه در کاشانک ، لوله بازکنی احتس ه در کامرانیه ، لوله بازکنی احتس ه در گلاب دره ، لوله بازکنی احتس ه در لارک ، لوله بازکنی احتس ه در محمودیه ، لوله بازکنی احتس ه در منظریه ، لوله بازکنی احتس ه در نیاوران ، لوله بازکنی احتس ه در ولنجک ، لوله بازکنی احتس ه در محدوده توچال

**********************************

رفع گرفتگی سیفون تو ایرانی در محدوده احتس ه

تخلیه چاه فاضلاب احتس ه

takhlie chah

تخلیه چاه در محدوده محله احتس ه: به فرآیند تخلیه چاه از هرگونه لجن , جامدات و مواد دیگر را تخلیه چاه می گویند
 علت گرفتگی های چاه فاضلاب و تخلیه چاه به خاطر جامداتی است که از طریق لوله های فاضلاب وارد می شوند. 

تخلیه چاه و لوله بازکنی شبانه روزی در تمام مناطق تهران ؟ ما به صورت شبانه روزی در خدمت شما هستیم هر زمانی که شما مناسب بدانید به سرعت در محل حضور خواهیم یافت. در اسرع وقت .

 takhliyeh chah

تخلیه چاه احتس ه در آجودانیه، تخلیه چاه احتس ه در آبک ، تخلیه چاهاحتس ه در احتس ه ، تخلیه چاه احتس ه در اراج ، تخلیه چاه احتس ه در ازگل، تخلیه چاه احتس ه در اسدآباد ، تخلیه چاه شمال تهران ، تخلیه چاه احتس ه در اقدسیه ، تخلیه چاه احتس ه در الهیه ، تخلیه چاه احتس ه در شمیرانات ،تخلیه چاه احتس ه در باغ شاطر ، تخلیه چاه احتس ه در تجریش ، تخلیه چاهاحتس ه در جعفرآباد ، تخلیه چاه احتس ه در جماران ، تخلیه چاه احتس ه درجمال آباد ، تخلیه چاه احتس ه در جوستان ، تخلیه چاه احتس ه در چیذر ،تخلیه چاه احتس ه در حدادیه ، تخلیه چاه احتس ه در حدیقه ، تخلیه چاهاحتس ه در حصارک ، تخلیه چاه احتس ه در دارآباد ، تخلیه چاه احتس ه در دربند ، تخلیه چاه احتس ه در دزاشیب ، تخلیه چاه احتس ه در رحمان آباد ،تخلیه چاه احتس ه در رستم آباد بالا ، تخلیه چاه احتس ه در زعفرانیه ،تخلیه چاه احتس ه در سامیان ، تخلیه چاه احتس ه در سعدآباد ، تخلیه چاهاحتس ه در سوهانک ، تخلیه چاه احتس ه در شهرک ابوذر ، تخلیه چاهاحتس ه در شهرک البرز ، تخلیه چاه احتس ه در شهرک پرواز ، تخلیه چاهاحتس ه در شهرک چمران ، تخلیه چاه احتس ه در شهرک ، تخلیه چاه احتس ه در شهرک شهید محلاتی  ، تخلیه چاه احتس ه در شهرک طالقانی ، تخلیه چاه احتس ه در شهرک قائم ، تخلیه چاه احتس ه در شهرک گلها ، تخلیه چاه احتس ه در شهرک لاله ، تخلیه چاه احتس ه در شهرک نفت ، تخلیه چاه احتس ه در شهرک ولیعصر ، تخلیه چاه احتس ه در صاحبقرانیه ، تخلیه چاه احتس ه در عباسیه ، تخلیه چاه احتس ه در فرمانیه ، تخلیه چاه احتس ه در قیطریه ، تخلیه چاه احتس ه در کاشانک ، تخلیه چاهاحتس ه در کامرانیه ، تخلیه چاه احتس ه در گلاب دره ، تخلیه چاه احتس ه در لارک ، تخلیه چاه احتس ه در محمودیه ، تخلیه چاه احتس ه در منظریه ،تخلیه چاه احتس ه در نیاوران ، تخلیه چاه احتس ه در ولنجک ، تخلیه چاه احتس ه در محدوده توچال

 

*****************************

                                                           

لوله بازکنی انواع لوله های فاضلاب

 

لوله بازکنی با ابزارهای حرفه ای

 

لوله بازکنی با نیروهای متخصص و ماهر

 

لوله بازکنی تضمینی و بدون و آسیب به تاسیسات و ساختمان

 

لوله بازکنی با تحویل فوری کار

 

لوله بازکنی با نازلترین قیمت

 

لوله بازکنی شبانه روزی

 

لوله بازکنی با حضور فوری در محل

 

لوله بازکنی با ب رضایت مشتری

 

لوله بازکنی ارزان با فنر فولادی لوله بازکن

 

قیمت لوله بازکنی

 

قیمت تخلیه چاه

 

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ ها شن و مکنده

 

باز و بسته درب چاه

 

کفتراشی و لایروبی چاه فاضلاب با مقنی ماهر

 

احیای چاه های قدیمی و فرسوده و اضافه انباری چاه

 

حفاری چاه ارت و فاضلاب

 

حفر چاه جدید

*********************

باز لوله فاضلاب احتس ه ، رفع گرفتگی تو فرنگی و ایرانی احتس ه  و انواع لوله های چدنی ، آهنی ، پلیکا تضمینی .یک ساعته.آماده عقد قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی.

استفاده از دستگاه تراکم هوا و ژنراتور حرفه ای

تضمینی و بدون بازگشت

تحویل فوری کار ، قیمت مقطوع و مناسب

لوله بازکنی با نرخ اتحادیه

تخلیه چاه با نرخ اتحادیه

*******************************

حفر چاه نو

1- خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی در احتس ه با در دست داشتن دستگاه ژنراتور با فنر فولادی و با فنر دورانی دستگاه تراکم و مکش برای لوله های اصلی و حتی لوله های منهول آماده ارایه خدمات به همشهریان گرامی در سراسر تهران می باشد.

2- تخلیه چاه در احتس ه با تانکر بزرگ به همراه پمپ های لجن کش دو پروانه ای و کفکش و  شن .

3-باز و بسته درب چاه توسط نیروی ماهر با کمترین

4-لایروبی چاه و تراش چاه کهنه و تبدیل آن به چاه نو توسط نیرو انسانی در تمام مناطق تهران

5-برداشتن طوقه کهنه و چیدن طوقه چاه و کول گذاری میله و انباری چاه و یا بلوک چینی انباری چاه در تهران

6-حفر چاه فاظلاب وکانال و یا مجرا و اتصال 2 چاه به یکدیگر با خاک برداری در تمام محله های تهران بزرگ

7-حفر کانال مکانیزه و دستی با نیروی انسانی و خاک برداری

8-وصل فاضلاب ساختمانی به فاضلاب شهری

 

چاهی که پرشد بلافاصله باید تخلیه شود زیرا پر ماندن چاه باعث سست شدن طوقه ی چاه و احتمال ریزش و را به همراه دارد. مخصوصا در مواردی که چاه در مسیر رفت آمد ماشین یا افراد قرار بگیرد .این ممکن است بسیار خطرناک باشد . چاه های فاضلاب باید حداقل هر 5 سال یک بار بازدید شوند .

نشانه های پر شدن چاه :

1-    بیرون زدن و بالان آمدن آب فاضلاب از نزدیک ترین آب رو متصل به چاه مثل :کفشور پارکینگ یا آشپزخانه و دستشویی طبقه زیرین و همکف

2-    رطوبتی شدن دیوار نزدیک چاه و نشست فرورفتگی اطراف چاه

3-   خارج شدن ناگهانی بوی بد فاظلاب و همچنین خارج شدن اتی مانند سوسک و کرم و ...

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی اماده ارایه خدمات در مورد حفر چاه نو و کول گذاری و بلوک چینی چاه و حفر مجرا و تبدیل چاه کهنه به چاه نو  کفتراشی و لایروبی چاه قدیمی و فرسوده میباشد.

حفاری چاه 

در محله احتس ه:  حفر چاه برای هر ساختمان بستگی به مقدار مصرف ساختمان و منطقه آن دارد در مناطقی که زمینی سفت دارد نسبت به زمینی که خاک نرم دارد متراژ چاه فرق میکند زیرا آبکش مناطقی که خاک سفت دارد کم

و باید انباری چاه نسبت به مصرف ساختمان و خاک آن منطقه کنده شود.

در حوالی چاه نو چاه کهنه نباشد واگر هم چاه کهنه ای هست باید تخلیه گردد زیرا همین امر باعث خسارات وتلفات جانی شده است.

کلیه کارهای چاه نو نظیر خاک برداری وکول کذاری و بلوک چینی و طوقه چینی و حفر مجرا و یا حفر کانال را انجام می دهیم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تخلیه چاه احتس ه با پمپ لجنکش با تانکر 12000 هزار لیتری

تخلیه چاه با مکنده با تانکر بزرگ

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ های شن

لوله بازکنی احتس ه با دستگاه جدید و با فنر فولادی

لایروبی چاه های صنعتی , چاه خانگی , چاه آشپزخانه ها و مراکز بزرگ تجاری

حفاری چاه آب و فاضلاب و حفاری کانال های فاضلاب

حفر چاه نو در احتس ه حفاری انواع چاه ارت و جای شمع ستون ساختمان

تبدیل چاه کهنه و چاه ریزشی به چاه استاندارد فاضلاب

اجرای سپتیک خانگی و صنعتی ، اجرای استاندارد میله و انبار چاه

اجرای کول گذاری چاه فاضلاب و بهینه سازی بدنه انواع چاه

پیدا محل درب چاه فاضلاب با دستگاه

باز و بسته درب چاه فاضلاب بدون

در آوردن گوشی موبایل ، انگشتر طلا ، پلاک و... از سیفون لوله فاضلاب -  چاه دستشویی و ...

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه های حرفه ای

اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان و تعمیر و رفع انواع گیر و گرفتگی ها

اجرای انواع تعمیرات ترکیدگی لوله - رفع نمتعویض تو فرنگی - تعویض کاسه تو

تبدیل تو ایرانی به فرنگی و برع انشعاب فرنگی به تو ایرانی

سرویس و تعمیر تو فرنگی

اجرای انواع طوقه چینی چاه فاضلاب . تراش کف چاه فاضلاب

سرویس دهی به کل منطقه های : غرب تهران ، شرق تهران ، شمال تهران ، جنوب تهران و مرکز تهران و حومه

***************************************

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی در اسرع وقت خدمات زیر را به شما ارائه میدهد :

1- تخلیه چاه با تانکرها بزرگ با پمپ های لجن کش و با دستگاه لجن کش مکنده .

2- لوله بازکنی و رسوب تراشی بدون ت یب لوله با دستگاه ژنراتور

3- باز و بسته درب چاه و تعویض تو فرنگی با نیروی ماهر

4- تبدیل چاه کهنه به نو و کول گذاری با نیروی انسانی

5- لایروبی و کفتراشی چاه فاضلاب و ...

6-  حفر چاه نو و احیای چاه قدیمی و کهنه

7-  رفع نم و بوی بد ساختمان

8-  لوله کشی فاضلاب و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه دیجیتالی

 

سرویس دهی لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه سریع به تمام نقاط تهران ، آماده عقد قرارداد با تمامی شرکت ها و ارگان های تی ، گروه ما همیشه به صورت رایگان برای بررسی و صحبت های تکمیلی در مورد چاه و ... در اسرع وقت در محل حاضر میباشد

لوله بازکنی احتس ه در ایام تعطیل و شبانه روزی

تخلیه چاه احتس ه در ایام تعطیل و شبانه روزی

حفرچاه احتس ه در ایام تعطیل و شبانه روزی

 

**********************************

چگونگی لوله بازکنی وقتی ظرفشویی می‌گیرد

ته مانده غذا ، چربی و هرچیز دیگری می تواند باعث گرفتگی لوله ظرفشویی در سیفون یا لوله فاضلاب تا چاه فاضلاب شود در این موارد لوله بازکنی با فنر می تواند مفیدتر باشد زیرا علاوه بر باز لوله ظرفشویی باعث جرم گیری آن می شود

گاهی اوقات  بوی بد‌ ظرف‌شویی آزارتان می‌دهد و گاهی مجبورید برای رد شدن آب، به متوسل شوید. اگر می‌خواهید از شر این مشکلات خلاص شوید، با ما تماس بگیرید 09129472949 خسروی

شماره تماس لوله بازکنی در محدوده احتس ه 09129472949 خسروی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات برای و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . لوله بازکنی  در احتس ه تهران است.


    لوله بازکنی گرفتگی ناودانی پشت بام خانه در تهران

گرفتگی لوله ناودانی پشت بام در هنگام بارندگی می تواند یکی از دلایل ایجاد رطوبت و نم در ساختمان شود باز این نوع گرفتگی در ساختمان های بلند می تواند مشکل باشد

یکی از مشکلاتی که در هنگام باران های شدید پیش می آید گرفتگی ناودان میباشد.

رفع گرفتگی ناودان در احتس ه 09129472949 خسروی

بهترین روش های باز راه‌ آب ظرفشویی

باز گرفتگی ظرفشویی می تواند با پمپ چاه باز کن دستی خانگی ، دستگاه چاه باز کنی تراکم هوا ، فنر لوله باز کنی و یا اسید صورت گیرد که دائمی ترین و کم خطر ترین روش فنر و دستگاه تراکم هوا است.

شماره لوله بازکن احتس ه 09129472949 خسروی

لوله بازکن دستی

    بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی

 

بهترین روش باز تو فرنگی استفاده از دستگاه تراکم هوا است زیرا کاسه تو فرنگی حساسیت زیادی نسبت به ش تگی دارد.بهترین روش باز گرفتگی چاه تو ایرانی یا لوله فاضلاب هم دستگاه فنر لوله باز کنی است زیرا باعث جرم گیری مسیر هم می شود و اشیاء بین راه را به داخل چاه فاضلاب حرکت می دهد.

شماره تلفن سرویس کار تو فرنگی تهران 09129472949 خسروی

تشخیص گرفتگی و رفع آن
   در مواردی که کشش آب به سختی و کندی انجام می شود، با پمپ معمولی به طریق زیر می توان لوله را باز کرد:
۱۱- نحوه عمل به این شکل است که آب را در محل کاسه تو ، دستشویی و یا کفشویی باز می کنیم و سپس پمپ را با فشار در محل قرار می دهیم فشار و نیروی وارده سبب متراکم شدن لاستیک پمپ به داخل سیفون و شتر گلو می شود و در نتیجه گرفتگی لوله بر طرف می شود.

٢- تراکم هوا: اگر گرفتگی به خاطر وجود شئی خارجی یا سخت شدن فضولات باشد باید لوله را تراکم هوا باز کرد.

شماره تلفن لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا 09129472949 خسروی

 

فنر زنی
   چنانچه به روش تراکم هوا نتوانیم لوله را باز کنیم ، روش فنر زنی را انجام می دهیم. فاصله مکان گرفتگی لوله با شتر گلو زیاد است وعمل فنر زنی با دستگاه مخصوصی انجام می شود . این دستگاه با برق کار می کند.

نوک فنر حدود ١٠٠ سانتیمتر تز و مستقیم و از جنس مقاوم است . قسمت اولیه پیچهای م وطی در فنر ، سبب سردادن اشیا به جلو می شود.
   رفع گرفتگی کفشور ، رفع گرفتگی کفشور آشپزخانه ، باز گرفتگی کفشور پارکینگ ، لوله بازکنی فاضلاب در محدوده احتس ه ، 

رفع گرفتگی دستشویی و ظرفشویی لوله بازکنی

کنترل چاه فاضلاب 
   چاه فاضلاب اگر پر شود ، مخاطراتی را بوجود می آورد. اگر به موقع خالی نشود ، خطر ریزش آن پیش می آید که خسارات جانی و مالی فراوان در بر دارد. بویژه اگر چاه فاضلاب در قسمتهای داخلی ساختمان واقع شده باشد.
   علت پرشدن چاه فاضلاب

١- در زمینهای غیر ماسه ای ، عدم کشش و مکش آب در خاک بوجود می آید که به علت کم قطر بودن چاه و نداشتن انباری، مادر چاه در زمانی مشخص پر می شود.
٢٢٢٢- در زمینهای شنی ، خطر پرشدن چاه به مراتب کمتر از زمینهای خاکی است . علت پرشدن این گونه چاهها قوام و ضماری است که از فضولات ، کف صابون و چربیها بر جداره دیواره چاه نشست می کنند و سبب عدم مکش آب می شوند.

تشخیص پر شدن چاه فاضلاب در سراسر تهران

بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی تماس با ما


    بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی تماس با ما

افتادن طلا به داخل چاه تو و همچنین افتادن صابون موبایل سوئیچ یا کلید و ... زیاد اتفاق می افتد و بیرون آوردن طلا و اشیاء قیمتی با دستگاه های مخصوصی انجام می شود.بنابراین برای درآوردن آن سریعا با شرکت تماس بگیرید زیرا در صورت ریختن آب یا دستکاری بیشتر سیفون تو ، ممکن است طلا به داخل چاه فاضلاب حرکت کند.

شماره تماس جهت درآوردن اشیا از چاه دستشویی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات جهت و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه،رفع گرفتگی لوله فاضلاب ، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی ، تخلیه چاه فاضلاب ، لایروبی و کفتراشی ، حفر چاه ارت ، حفر چاه فاضلاب ، حفاری چاه ، لوله بازکنی با فنر فولادی ، تعمیر و سرویس تو فرنگی ، باز انواع گیر و گرفتگی کف شور آشپزخانه پارکینگ پشت بام و ....
       

انواع فنر و سر فنرهای لوله بازکنی

سر فنر گیر ، سر فنر برسی ، سر فنر ما یچی و ... که هر کدام کاربرد خاصی دارد

فنر لوله بازکنی برقی

با سر فنرهای استاندارد

انواع سرفنری‌ها با متعلقات مربوطه

دستگاه فنر برقی

فنر لوله باز کن دستی

سر فنرالماسی

 سرفنری گیر

سرفنری برسی

سرفنری نیزه ای

سر فنرما یچی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات برای و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . 

لوله بازکنی در احتس ه ، تخلیه چاه فاضلاب در احتس ه ، رفع گرفتگی تو فرنگی در احتس ه ، فنر لوله بازکنی احتس ه ، باز گرفتگی چاه دستشویی ، سرویس و تعمیر تو فرنگی در احتس ه ، درآوردن اشیا قیمتی موبایل طلا از چاه و سفون تو در احتس ه ، حفر چاه ارت در احتس ه ، حفر چاه فاضلاب در احتس ه ، حفاری چاه در احتس ه ، احیای چاه قدیمی و کهنه در احتس ه ، تعمیر چاه ریزش کرده در احتس ه

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

 اطلاعات عمومی مورد محله احتس ه:

احتس ه در شمال شرق تهران واقع شده و این محله از جنوب به شهرک محلاتی و از غرب به شهرک نفت منتهی می‌‌ گردد. احتس ه منطقه‌ای بین سوهانک و حدیقه است که محلی‌ها به آن «دره گوش نو» می‌گویند. این منطقه توسط آقا رضاخان اقبال السلطنه، قورخانه در عهد ناصرالدین شاه که آجوادنیه هم به نام اوست، آباد شد وی سپس آن را به تقی خان احتساب الملک یکی از صاحب منصبان در عهد ناصرالدین شاه قاجار فروخته و از آن پس، نام وی بر این منطقه باقی مانده است. پس از فوت احتساب الملک، محسن مقدم فرزند وی، زمین‌های احتس ه را به مرتضی قلی خان سهام السلطان بیات، از تمردان عصر پهلوی، فروخت و او نیز اراضی را به چن نفر یهودی بهایی شده واگذار کرد. آنها دیواری عظیم به دور محوطه کشیدند- که هنوز هم پابرجاست- و ظاهراً می‌خواستند در آنجا ی برای بهائیان بسازند. ده احتس ه در گذشته شش هزار نفر سکنه داشت و مزارع «باغ انگوری» و «سرتو» هم جزء آن بود. احتس ه در ده کیلومتری شرقی تجریش واقع شده و هم اکنون جزء منطقه یک 1 تهران محسوب میگردد.

 


کپسول لاغری لیپو بلک lipo black


قرص لاغری لیپو 6 بلک نوتر نسخه جدید محصولی بسیار مفید برای کاهش وزن ، کاهش چربی  می باشد .این مکمل چربی سوز نوتر دارای فرمولاسیونی قدرتمند برای افرادی است که به دنبال کاهش سریع وزن بدن خود می باشند .
مواد تشکیل دهنده این چربی سوز قوی نوتر با جدیدترین روش ها در آزمایشگاه های متعدد تحت آزمایش های مختلف قرار گرفته است تا کوچکترین ضرری برای مصرف کننده گان نداشته باشد . اساس کار این قرص لاغری lipo 6 black سری جدید افزایش سوخت و ساز بدن می باشد .
یکی از ویژگی های مهم چربی سوز لیپو 6 بلک nutrex افزایش سطح انرژی عضلات و افزایش هوشیاری ذهنی می باشد . این مسئله در از بین بردن حس خستگی ناشی از رژیم غذایی بسیار موثر می باشد . از دیگر ویژگی های مهم چربی سوز لیپو 6 باز شدن سریع کپسول های آن در دستگاه گوارش می باشد و همین مسئله سرعت اثر بخشی کپسول های چربی سوز نوتر را افزایش می دهد .
خصوصیات fat burner لیپو سی بلک نوتر :

    چربی سوز فوق العاده قوی برای کاهش وزن
    مناسب برای افزایش متابولیسم بدن
    کمک به افزایش انرژی و افزایش تمرکز ذهنی
    دارای کپسول های مایع فوق العاده زود جذب

هشدار محصول :

    از دسترس ک ن دور نگه دارید .
    هرگز بیش از 4کپسول در شبانه روز استفاده نکنید .
    بعد از مصرف 8 هفته ای قرص لیپو برای 4 هفته استفاده آن را قطع کنید .
    این محصول برای انی که مشکل قلبی دارند توصیه نمی شود .

شرکت تولید کننده : nutrex
تعداد کپسول : 120  عدد
مورد استفاده برای : چربی سوزی --- کاهش وزن --- افزایش انرژی --- افزایش تمرکز ذهنی

بررسی چربی سوز برتر (lipo-6) - مجله ادکوان(lipo-6 ) یک مکمل چربی سوز قوی می باشد که تا به امروز جز بهترین و پر فروش ترین  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  پس بنابراین در واقع ۵ ماده اصلی تشکیل دهنده در آن وجود دارد و به همین دلیل  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  اخه ال کارنتین رو نوشته بودن توی عو ش اما برا این قرص همه جوره تحقیق   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  چربی سوز لیپو ۶ بلک هرز (lipo-6 black hers ) میگیر مختص خانم ها هست لیپو ۶ بلک  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورچربی سوز لیپو۶ lipo6 - مجله ادکوانlipo6 black به چربی ها حمله کرده و با فرمول نابودگر خود، بی درنگ چربی ها را از بین می برد!  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  من قرص تیرویی د می خورم، میخوام بدونم مصرف همزمان با چربی سوز lipo 6 بلک اشکالی برام  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  سلام روش اصلی یا تغلبی بودن لیپو۶ چی هستش با تشکر 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورچربی سوز لیپو 6 بلک - مکمل شاپعنوان بهترین چربی سوز دنیا رو از نظر سایت بادیبیلدینگ در سال 2010 تا بحال به  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  چربی سوز lipo 6 black + مولتی ویتامین + ویتامین c + آمینو فول = چربی سوزی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورfeb 20, 2013 - lipo‑6 black قوی ترین و بی رحم ترین چربی سوزی است که این سیاره تا  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  است lipo‑6 black با غریزه وحشی و حیوانی خودش به سلول های چربی در  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورلیپو سی بلک نوتر جدید nutrex lipo 6 black new  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورhttps://sites 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور google 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور com/ 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور /lypw-syks-blk-nwtrks-jdyd-nutrex-lipo-6 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  - translate this pageاساس کار این قرص لاغری lipo 6 black سری جدید افزایش سوخت و ساز بدن می باشد  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  یکی از ویژگی های مهم چربی سوز لیپو 6 بلک nutrex افزایش سطح انرژی عضلات و  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  بودن می 09392739862 09392739862 09392739862 چربی سوز lipo 6 black  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  های بدنسازی اصل چربی سوز لیپو 6 بلک نوتر نسخه متفاوت lipo 6 x شرکت  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورلیپو 6 بلک اصل بایگانی - پارس بی | پارس بیاین مکمل در یک نوع ۱۲۰ کپسولی عرضه می شود که بهترین زمان برای مصرف صبح ناشتا و ۱ ساعت قبل ازتمرین چربی سوز lipo 6 black + مولتی ویتامین + ویتامین c +  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورچربی سوز لیپو 6 بلک -lipo 6 black nutrex - مرکز مشاوره آرش یزدانی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   چربی سوز لیپو 6 بلک -lipo 6 black nutrex  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  قرص لاغری ولکانو volcano طریقه مصرف عوارض قیمت ترکیبات چربی سوز ولکانو آلمان  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  مرکز مشاوره آرش یزدانی متعهد به حفظ سلامت مشتریانش است و این اصل  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  بودن ترکیبات عصاره تریستریس و گلوتامین و ریشه درخت بامبو و 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  مشخصات و ویژگیهای این محصول :چربی سوز لیپو 6 بلک اولترا نوتر (lipo 6 black ultra concentrateفروش چربی سوز لیپو سی بلک اولترا شرکت تونر lipo 6 black ultra concentrate nutrex 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  1,850,000ریال 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  توضیحات; مشخصات فنی; نظرات کاربران; برچسب ها  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  ویژگی اصلی چربی سوز لیپو- 6 بلک  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور را شرکت نوتر : چربی سوز  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورnutrex research شرکت سلامت پرداز ایرانیان - مطالب ابر فرق لیپو 6  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   چربی سوز lipo6 لیپو6 nutrex - شرکت سلامت پرداز ایرانیان لیپو 6 - lipo 6 liqui-cap delivery ، نیتروتچ ، اصلی ، ید ، فروش ، سایت  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  در حین مصرف این مکمل احساس نشاط بیشتر و پرانرژی بودن خواهید داشت  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  سی استار وی، nitro tech نیترو تچ، آمینو دایماتیز قرص super amino mg dymatize، ال آرژنین  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور(چربی سوز مخصوص بانوان)(nutrex lipo 6 black hers) -چربی سوز لیپو 6 بلک هرس نوتر (چربی سوز مخصوص بانوان)(nutrex lipo  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  محصولات چربی سوز زیادی برای بانوان وجود دارند که همه مدعی بهترین بودن هستند 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  محصول اصلی و درجه یک  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  توضیحات; مشخصات فنی; نظرات کاربران (21)  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  اما میگن اثر قرص چربی سوز بیشتر از قرص (caffeinx) هستش و باید از هر دو همزمان استفاده کرد 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورچربی سوز لیپو 6 سی ال ای نوتر (nutrex lipo 6 cla) -چربی سوز لیپو 6 سی ال ای نوتر (nutrex lipo 6 cla)  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  محصول اصلی و درجه یک  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  توضیحات; مشخصات فنی; نظرات کاربران (6); برچسب ها  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  لیپو سی سی ال آ، تنها کپسول چربی سوز است که کاملا کپسول های طبیعی گیاهی دارد و  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  تعداد قرص در هر بسته : 90 عدد  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  گلوتامین درایو بلک نوتر (glutamine drive black nutrex) 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورکپسول چربی سوز لیپو 6 بلک - پویان سلامت نوین تدبیرچربی سوز لیپو 6 بلک یوسی کمپانی نوتر ( lipo-6 black ultra  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  بلک مشخصات فنی این محصول لیپو 6 بلک (ultra) 09392739862 ید قرص لاغری نام  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  و از نظر اصل بودن هم خیال راحت 09392739862 ید قرص لاغری 09392739862 ید قرص  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورچربی سوز لیپو 6 بلک نوتری nutrix lipo 6 black uc - مکملیمحصول اصلی و درجه یک 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  شناسه محصول: nutlipo6 دسته: چربی سوز ها برچسب: lipo 6 black uc, ال کارنتین, بدنسازی برای لاغری, برنامه بدنسازی, برنامه بدنسازی برای هفته اول,  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  در حین مصرف این مکمل احساس نشاط بیشتر و پرانرژی بودن خواهید داشت 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورلیپو سی بلک 120 عددی nutrex lipo 6 black - چیست دات کامlipo-6 black قوی ترین و بی رحم ترین چربی سوزی است که این سیاره تا به حال به خود دیده است 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  lipo-6 black با غریزه وحشی و حیوانی خودش به سلول های چربی در هر 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  مشخصات محصول :  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  گن لاغری هات شیپر اصل shaper(فروشگاه کارَن شاپ  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  خوش فرم بودن و تناسب اندام بالاتنه خانمها یکی از نکات مهم در زیبایی می باشد که همیشه مورد  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورطریقه مصرف قرص چربی سوز لیپو 6 ای | طرفداری  روز اول مصرف : 1 عدد 30 دقیقه قبل از صبحانه – 1 عدد 6 ساعت بعد  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور 3 روز دوم مصرف : 1 عدد 30 دقیقه قبل از صبحانه – 2 عدد 6 ساعت بعد  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور 24 روز سوم  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورچربی سوز لیپو 6 بلک uc نوتر lipo-6 black uc - تجارت ایرانی مشخصات آگهی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  استفاده چربی سوز lipo-6 black uc به همراه رژیم غذایی متعادل کمک شایانی به بالارفتن کیفیت  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  برچسب ها : قرص لاغری کپسول لاغری قرص چربی سوز ید قرص لاغری ید  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  پس نگران اصل بودن آن نباشید  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقرص لاغری لیپو سی بلک نوتر جدید nutrex lipo 6 black new  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   طراحی سایت · صفحه اصلی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  اساس کار این قرص لاغری lipo 6 black سری جدید افزایش سوخت و ساز بدن می باشد 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  یکی از ویژگی های مهم چربی سوز لیپو ۶ بلک nutrex افزایش سطح انرژی عضلات و افزایش هوشیاری ذهنی می باشد 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورمحصولات تناسب اندام و زیباییلطفا اطلاع رسانی کنید #اسلیمینگ_تقلبی#لاغری#چاقی#چربی#سوز#فت#فیس#  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  ریداکت آلمانی قرص لاغری ریداکت اصل عرضه شده به قیمت واقعی در فروشگاه  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  حاشیه خلیج فارس می پردازد و اصل بودن آن را به تمام مشتریان سایت تضمین می کند  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  هوشیاری چربی سوز لیپو سی 6 بلک lipo6 black #لاغری#چاقی#چربی#سوز#فت  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورتشخیص لیپو سی اصلی تقلبیآیفون 6 اصلی را از تقلبی تشخیص دهید لیپو 6 بلک تقلبی -  وایی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  چربی سوز لیپو 6 بلک نوتری nutrix lipo 6 black uc متن خنجر نا مردمی از  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقیمت هیدرو ی کات پیشرفته جدید 72 عددی hydroxycut a ncedاین محصول با دارا بودن ویتامین های مورد نیاز به سلامت پوست ، مو ، ناخن و سلامت عمومی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  چربی سوز | قرص لاغری | کاهش وزن | خوش اندامی | قرص چربی سوز | بهترین به هر ماده  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  چربی سوز لیپو سی هرز جدید(lipo 6 hers new) 09392739862 خطرات قرص های  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  قرص چربی سوز نخورید - تبیان مواد اصلی و موثر قرص های چربی سوز اغلب شامل  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاوربالا 2017 چربی سوز برای مردان - بهترین 10 نظرnutrex lipo-6 سیاه کنسانتره فوق العاده  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  حذفی از طریق مسنجر بهترین چربی سوز برای مردان این سال است 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  چربی سوز یکی از مشعلها چربی بالاترین امتیاز برای مردان در سراسر هر پلت فرم اصلی مکمل است و  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  هر خدمت (فقط 2 کپسول) از چربی سوز شامل:  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  forslean بالاترین عصاره کیفیت با مشخصات بالا مطالعات بالینی نشان دادن  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورچربی سوز لیپو 6 بلک uc نوتر lipo 6 black ucچربی سوز لیپو 6 بلک uc نوتر محصولی فوق العاده برای کم بیشترین میزان  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  فروش قرص لاغری فت برنر ویدر fat burner w  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  استفاده چربی سوز lipo-6 black uc به همراه رژیم غذایی متعادل کمک شایانی به بالارفتن  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  مشخصات اصلی :[pdf]روش تشخیص مکمل های اصلی از مکمل های تقلبیﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩی ﺍﺻﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﮑﻤﻞ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﻴﺪ:  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ، ﻣﺮﺳﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮﺑﺘﻮﻥ، ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻗﺮﺹ ﭼ


  

شماره تلفن لوله بازکنی در اقدسیه با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

شماره تلفن تخلیه چاه در اقدسیه با قیمت مناسب و شبانه روزی   09129472949

 

شماره تلفن حفاری چاه در اقدسیه با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

 

لوله بازکنی انواع لوله های فاضلاب

 

لوله بازکنی با ابزارهای فوق حرفه ای بدون آسیب به تاسیسات

 

لوله بازکنی با نیروهای متخصص و مجرب

 

لوله بازکنی تضمینی و بدون با قیمت مناسب

 

لوله بازکنی با تحویل فوری کار و با دقت فراوان و تمیز (بدون کثیف کاری)

 

لوله بازکنی با نازلترین قیمت

 

لوله بازکنی شبانه روزی در تهران

 

لوله بازکنی با حضور فوری در محل

 

لوله بازکنی اقدسیه

lole baz i

لوله بازکنی سینک ظرفشویی در اقدسیه

لوله بازکنی تو فرنگی اقدسیه

در آوردن اشیا قیمتی طلا گوشی موبایل از چاه دستشویی در اقدسیه

باز چاه دستشویی در اقدسیه

رفع گرفتگی تو فرنگی

رفع گرفتگی تو ایرانی

باز گیر و گرفتگی تو فرنگی و ایرانی

باز کفشور آشپزخانه پارکینگ و ...

بر طرف گرفتگی لوله فاضلاب

خدمات چاه و فاضلاب در اقدسیه

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

 

لوله بازکنی در تهران و تخلیه چاه در تهران


لوله بازکنی تهران, چاه بازکنی تهران, تخلیه چاه تهران
۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹۹ خسروی

لوله بازکنی ارزان قیمت شبانه روزی

تخلیه چاه ارزان قیمت شبانه روزی

 حفر چاه ارزان قیمت شبانه روزی

 

۱- لوله بازکنی تهران به صورت شبانه روزی و ارزان قیمت توسط دستگاه و فنر فولادی و همچنین استفاده از دستگاه پمپ تراکم هوا در صورت نیاز - چاه بازکنی تهران تهران فوری

۲- تخلیه چاه تهران شبانه روزی ارزان قیمت بدون تعطیلی و با نرخ مصوبه اتحادیه توسط تانکر  بزرگ و پمپ لجن کش کف کش به همراه لایروبی و کفتراشی چاه

۳- حفر چاه فاضلاب تهران حفر چاه آب - حفر چاه ارت - حفر کانال و ... در سراسر تهران بزرگ

۴- لایروبی و کفتراشی چاه تهران توسط نیروی انسانی حرفه ایی و حمل به وسیله خاور  کمپرسی و نیسان کمپرسی در تمام مناطق تهران و حومه تهران – احیای چاه فرسوده و قدیمی و بازسازی چاهی که ح جذبی خود را از دست داده و دایماْ و سریع پر میشود تبدیل چاه کهنه به چاه نو و افزایش کاربری آن , تعمیر چاه ریزش کرده

۵- بیرون آوردن اشیا از داخل سیفون تو تهران – چاه فاضلاب و تو توسط ابزارآلات  مخصوص

۶-سرویس تو فرنگی در سراسر تهران - رفع گرفتگی تو فرنگی و رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران فوری و ارزان

برخی از خدمات :

 • تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت ی تهران

 

 شماره تماس لوله بازکنی در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس تخلیه چاه فاضلاب در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس حفر چاه در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

***لوله بازکنی تهران تخلیه چاه توسط ابزار حرفه ای با سرویس کاران مجرب و دقیق بدون , کاملا تضمینی , یک ساعته, آماده بستن قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی است.

دفع بوی بد تو دستشویی و فاضلاب


لوله بازکنی در تهران , چاه بازکنی در تهران , تخلیه چاه در
تهران 

رفع گرفتگی لوله فاضلاب در تهران , رفع گرفتگی تو فرنگی در تهران , رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران

شماره تلفن لوله بازکن در اقدسیه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن تخلیه چاه فاضلاب در اقدسیه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن حفر چاه در اقدسیه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

 

لوله بازکنی شمیران لشگرک لواسان محله لارک تخلیه چاه فاضلاب

لوله بازکنی اقدسیه در ازگل، لوله بازکنی اقدسیه در آبک ، لوله بازکنی اقدسیه در احتس ه ، لوله بازکنی اقدسیه در اقدسیه ، لوله بازکنی اقدسیه در اقدسیه ، لوله بازکنی اقدسیه در اسدآباد ، لوله بازکنی شمال تهران ، لوله بازکنی اقدسیه در اقدسیه ، لوله بازکنی اقدسیه در الهیه ، لوله بازکنی اقدسیه در شمیرانات ، لوله بازکنی اقدسیه در باغ شاطر ، لوله بازکنی اقدسیه در تجریش ، لوله بازکنی اقدسیه در جعفرآباد ، لوله بازکنی اقدسیه در جماران ، لوله بازکنی اقدسیه در جمال آباد ، لوله بازکنی اقدسیه  در جوستان ، لوله بازکنی اقدسیه در چیذر ، لوله بازکنی اقدسیه در حدادیه ، لوله بازکنی اقدسیه در حدیقه ، لوله بازکنی اقدسیه در حصارک ، لوله بازکنی اقدسیه در دارآباد ، لوله بازکنی اقدسیه در دربند ، لوله بازکنی اقدسیه در دزاشیب ، لوله بازکنی اقدسیه در رحمان آباد ، لوله بازکنی اقدسیه در رستم آباد بالا ، لوله بازکنی اقدسیه در زعفرانیه ، لوله بازکنی اقدسیه در سامیان ، لوله بازکنی اقدسیه در سعدآباد ، لوله بازکنی اقدسیه در سوهانک ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک ابوذر ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک البرز ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک پرواز ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک چمران ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک شهید محلاتی  ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک طالقانی ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک قائم ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک گلها ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک لاله ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک نفت ، لوله بازکنی اقدسیه در شهرک ولیعصر ، لوله بازکنی اقدسیه در صاحبقرانیه ، لوله بازکنی اقدسیه در عباسیه ،لوله بازکنی اقدسیه در فرمانیه ، لوله بازکنی اقدسیه در قیطریه ، لوله بازکنی اقدسیه در کاشانک ، لوله بازکنی اقدسیه در کامرانیه ، لوله بازکنی اقدسیه در گلاب دره ، لوله بازکنی اقدسیه در لارک ، لوله بازکنی اقدسیه در محمودیه ، لوله بازکنی اقدسیه در منظریه ، لوله بازکنی اقدسیه در نیاوران ، لوله بازکنی اقدسیه در ولنجک ، لوله بازکنی اقدسیه در محدوده توچال

**********************************

رفع گرفتگی سیفون تو ایرانی در محدوده اقدسیه

تخلیه چاه فاضلاب اقدسیه

takhlie chah

تخلیه چاه در محدوده محله اقدسیه: به فرآیند تخلیه چاه از هرگونه لجن , جامدات و مواد دیگر را تخلیه چاه می گویند
 علت گرفتگی های چاه فاضلاب و تخلیه چاه به خاطر جامداتی است که از طریق لوله های فاضلاب وارد می شوند. 

تخلیه چاه و لوله بازکنی شبانه روزی در تمام مناطق تهران ؟ ما به صورت شبانه روزی در خدمت شما هستیم هر زمانی که شما مناسب بدانید به سرعت در محل حضور خواهیم یافت. در اسرع وقت .

 takhliyeh chah

تخلیه چاه اقدسیه در ازگل، تخلیه چاه اقدسیه در آبک ، تخلیه چاهاقدسیه در احتس ه ، تخلیه چاه اقدسیه در اقدسیه ، تخلیه چاه اقدسیه در اقدسیه، تخلیه چاه اقدسیه در اسدآباد ، تخلیه چاه شمال تهران ، تخلیه چاه اقدسیه در اقدسیه ، تخلیه چاه اقدسیه در الهیه ، تخلیه چاه اقدسیه در شمیرانات ،تخلیه چاه اقدسیه در باغ شاطر ، تخلیه چاه اقدسیه در تجریش ، تخلیه چاهاقدسیه در جعفرآباد ، تخلیه چاه اقدسیه در جماران ، تخلیه چاه اقدسیه درجمال آباد ، تخلیه چاه اقدسیه در جوستان ، تخلیه چاه اقدسیه در چیذر ،تخلیه چاه اقدسیه در حدادیه ، تخلیه چاه اقدسیه در حدیقه ، تخلیه چاهاقدسیه در حصارک ، تخلیه چاه اقدسیه در دارآباد ، تخلیه چاه اقدسیه در دربند ، تخلیه چاه اقدسیه در دزاشیب ، تخلیه چاه اقدسیه در رحمان آباد ،تخلیه چاه اقدسیه در رستم آباد بالا ، تخلیه چاه اقدسیه در زعفرانیه ،تخلیه چاه اقدسیه در سامیان ، تخلیه چاه اقدسیه در سعدآباد ، تخلیه چاهاقدسیه در سوهانک ، تخلیه چاه اقدسیه در شهرک ابوذر ، تخلیه چاهاقدسیه در شهرک البرز ، تخلیه چاه اقدسیه در شهرک پرواز ، تخلیه چاهاقدسیه در شهرک چمران ، تخلیه چاه اقدسیه در شهرک ، تخلیه چاه اقدسیه در شهرک شهید محلاتی  ، تخلیه چاه اقدسیه در شهرک طالقانی ، تخلیه چاه اقدسیه در شهرک قائم ، تخلیه چاه اقدسیه در شهرک گلها ، تخلیه چاه اقدسیه در شهرک لاله ، تخلیه چاه اقدسیه در شهرک نفت ، تخلیه چاه اقدسیه در شهرک ولیعصر ، تخلیه چاه اقدسیه در صاحبقرانیه ، تخلیه چاه اقدسیه در عباسیه ، تخلیه چاه اقدسیه در فرمانیه ، تخلیه چاه اقدسیه در قیطریه ، تخلیه چاه اقدسیه در کاشانک ، تخلیه چاهاقدسیه در کامرانیه ، تخلیه چاه اقدسیه در گلاب دره ، تخلیه چاه اقدسیه در لارک ، تخلیه چاه اقدسیه در محمودیه ، تخلیه چاه اقدسیه در منظریه ،تخلیه چاه اقدسیه در نیاوران ، تخلیه چاه اقدسیه در ولنجک ، تخلیه چاه اقدسیه در محدوده توچال

 

*****************************

                                                           

لوله بازکنی انواع لوله های فاضلاب

 

لوله بازکنی با ابزارهای حرفه ای

 

لوله بازکنی با نیروهای متخصص و ماهر

 

لوله بازکنی تضمینی و بدون و آسیب به تاسیسات و ساختمان

 

لوله بازکنی با تحویل فوری کار

 

لوله بازکنی با نازلترین قیمت

 

لوله بازکنی شبانه روزی

 

لوله بازکنی با حضور فوری در محل

 

لوله بازکنی با ب رضایت مشتری

 

لوله بازکنی ارزان با فنر فولادی لوله بازکن

 

قیمت لوله بازکنی

 

قیمت تخلیه چاه

 

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ ها شن و مکنده

 

باز و بسته درب چاه

 

کفتراشی و لایروبی چاه فاضلاب با مقنی ماهر

 

احیای چاه های قدیمی و فرسوده و اضافه انباری چاه

 

حفاری چاه ارت و فاضلاب

 

حفر چاه جدید

*********************

باز لوله فاضلاب اقدسیه ، رفع گرفتگی تو فرنگی و ایرانی اقدسیه  و انواع لوله های چدنی ، آهنی ، پلیکا تضمینی .یک ساعته.آماده عقد قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی.

استفاده از دستگاه تراکم هوا و ژنراتور حرفه ای

تضمینی و بدون بازگشت

تحویل فوری کار ، قیمت مقطوع و مناسب

لوله بازکنی با نرخ اتحادیه

تخلیه چاه با نرخ اتحادیه

*******************************

حفر چاه نو

1- خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی در اقدسیه با در دست داشتن دستگاه ژنراتور با فنر فولادی و با فنر دورانی دستگاه تراکم و مکش برای لوله های اصلی و حتی لوله های منهول آماده ارایه خدمات به همشهریان گرامی در سراسر تهران می باشد.

2- تخلیه چاه در اقدسیه با تانکر بزرگ به همراه پمپ های لجن کش دو پروانه ای و کفکش و  شن .

3-باز و بسته درب چاه توسط نیروی ماهر با کمترین

4-لایروبی چاه و تراش چاه کهنه و تبدیل آن به چاه نو توسط نیرو انسانی در تمام مناطق تهران

5-برداشتن طوقه کهنه و چیدن طوقه چاه و کول گذاری میله و انباری چاه و یا بلوک چینی انباری چاه در تهران

6-حفر چاه فاظلاب وکانال و یا مجرا و اتصال 2 چاه به یکدیگر با خاک برداری در تمام محله های تهران بزرگ

7-حفر کانال مکانیزه و دستی با نیروی انسانی و خاک برداری

8-وصل فاضلاب ساختمانی به فاضلاب شهری

 

چاهی که پرشد بلافاصله باید تخلیه شود زیرا پر ماندن چاه باعث سست شدن طوقه ی چاه و احتمال ریزش و را به همراه دارد. مخصوصا در مواردی که چاه در مسیر رفت آمد ماشین یا افراد قرار بگیرد .این ممکن است بسیار خطرناک باشد . چاه های فاضلاب باید حداقل هر 5 سال یک بار بازدید شوند .

نشانه های پر شدن چاه :

1-    بیرون زدن و بالان آمدن آب فاضلاب از نزدیک ترین آب رو متصل به چاه مثل :کفشور پارکینگ یا آشپزخانه و دستشویی طبقه زیرین و همکف

2-    رطوبتی شدن دیوار نزدیک چاه و نشست فرورفتگی اطراف چاه

3-   خارج شدن ناگهانی بوی بد فاظلاب و همچنین خارج شدن اتی مانند سوسک و کرم و ...

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی اماده ارایه خدمات در مورد حفر چاه نو و کول گذاری و بلوک چینی چاه و حفر مجرا و تبدیل چاه کهنه به چاه نو  کفتراشی و لایروبی چاه قدیمی و فرسوده میباشد.

حفاری چاه 

در محله اقدسیه:  حفر چاه برای هر ساختمان بستگی به مقدار مصرف ساختمان و منطقه آن دارد در مناطقی که زمینی سفت دارد نسبت به زمینی که خاک نرم دارد متراژ چاه فرق میکند زیرا آبکش مناطقی که خاک سفت دارد کم

و باید انباری چاه نسبت به مصرف ساختمان و خاک آن منطقه کنده شود.

در حوالی چاه نو چاه کهنه نباشد واگر هم چاه کهنه ای هست باید تخلیه گردد زیرا همین امر باعث خسارات وتلفات جانی شده است.

کلیه کارهای چاه نو نظیر خاک برداری وکول کذاری و بلوک چینی و طوقه چینی و حفر مجرا و یا حفر کانال را انجام می دهیم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تخلیه چاه اقدسیه با پمپ لجنکش با تانکر 12000 هزار لیتری

تخلیه چاه با مکنده با تانکر بزرگ

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ های شن

لوله بازکنی اقدسیه با دستگاه جدید و با فنر فولادی

لایروبی چاه های صنعتی , چاه خانگی , چاه آشپزخانه ها و مراکز بزرگ تجاری

حفاری چاه آب و فاضلاب و حفاری کانال های فاضلاب

حفر چاه نو در اقدسیه حفاری انواع چاه ارت و جای شمع ستون ساختمان

تبدیل چاه کهنه و چاه ریزشی به چاه استاندارد فاضلاب

اجرای سپتیک خانگی و صنعتی ، اجرای استاندارد میله و انبار چاه

اجرای کول گذاری چاه فاضلاب و بهینه سازی بدنه انواع چاه

پیدا محل درب چاه فاضلاب با دستگاه

باز و بسته درب چاه فاضلاب بدون

در آوردن گوشی موبایل ، انگشتر طلا ، پلاک و... از سیفون لوله فاضلاب -  چاه دستشویی و ...

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه های حرفه ای

اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان و تعمیر و رفع انواع گیر و گرفتگی ها

اجرای انواع تعمیرات ترکیدگی لوله - رفع نمتعویض تو فرنگی - تعویض کاسه تو

تبدیل تو ایرانی به فرنگی و برع انشعاب فرنگی به تو ایرانی

سرویس و تعمیر تو فرنگی

اجرای انواع طوقه چینی چاه فاضلاب . تراش کف چاه فاضلاب

سرویس دهی به کل منطقه های : غرب تهران ، شرق تهران ، شمال تهران ، جنوب تهران و مرکز تهران و حومه

***************************************

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی در اسرع وقت خدمات زیر را به شما ارائه میدهد :

1- تخلیه چاه با تانکرها بزرگ با پمپ های لجن کش و با دستگاه لجن کش مکنده .

2- لوله بازکنی و رسوب تراشی بدون ت یب لوله با دستگاه ژنراتور

3- باز و بسته درب چاه و تعویض تو فرنگی با نیروی ماهر

4- تبدیل چاه کهنه به نو و کول گذاری با نیروی انسانی

5- لایروبی و کفتراشی چاه فاضلاب و ...

6-  حفر چاه نو و احیای چاه قدیمی و کهنه

7-  رفع نم و بوی بد ساختمان

8-  لوله کشی فاضلاب و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه دیجیتالی

 

سرویس دهی لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه سریع به تمام نقاط تهران ، آماده عقد قرارداد با تمامی شرکت ها و ارگان های تی ، گروه ما همیشه به صورت رایگان برای بررسی و صحبت های تکمیلی در مورد چاه و ... در اسرع وقت در محل حاضر میباشد

لوله بازکنی اقدسیه در ایام تعطیل و شبانه روزی

تخلیه چاه اقدسیه در ایام تعطیل و شبانه روزی

حفرچاه اقدسیه در ایام تعطیل و شبانه روزی

 

**********************************

شماره تماس لوله بازکنی در محدوده اقدسیه 09129472949 خسروی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات برای و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . لوله بازکنی  در اقدسیه تهران است.

رفع گرفتگی ناودان در اقدسیه 09129472949 خسروی

شماره لوله بازکن اقدسیه 09129472949 خسروی

لوله بازکن دستی

    بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی

 

بهترین روش باز تو فرنگی استفاده از دستگاه تراکم هوا است زیرا کاسه تو فرنگی حساسیت زیادی نسبت به ش تگی دارد.بهترین روش باز گرفتگی چاه تو ایرانی یا لوله فاضلاب هم دستگاه فنر لوله باز کنی است زیرا باعث جرم گیری مسیر هم می شود و اشیاء بین راه را به داخل چاه فاضلاب حرکت می دهد.

شماره تلفن سرویس کار تو فرنگی تهران 09129472949 خسروی

شماره تلفن لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا 09129472949 خسروی

 

فنر زنی

   رفع گرفتگی کفشور ، رفع گرفتگی کفشور آشپزخانه ، باز گرفتگی کفشور پارکینگ ، لوله بازکنی فاضلاب در محدوده اقدسیه ، 

رفع گرفتگی دستشویی و ظرفشویی لوله بازکنی

تشخیص پر شدن چاه فاضلاب در سراسر تهران

بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی تماس با ما


    بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی تماس با ما

شماره تماس جهت درآوردن اشیا از چاه دستشویی ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات جهت و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه،رفع گرفتگی لوله فاضلاب ، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی ، تخلیه چاه فاضلاب ، لایروبی و کفتراشی ، حفر چاه ارت ، حفر چاه فاضلاب ، حفاری چاه ، لوله بازکنی با فنر فولادی ، تعمیر و سرویس تو فرنگی ، باز انواع گیر و گرفتگی کف شور آشپزخانه پارکینگ پشت بام و ....
        

انواع فنر و سر فنرهای لوله بازکنی

سر فنر گیر ، سر فنر برسی ، سر فنر ما یچی

فنر لوله بازکنی برقی

با سر فنرهای استاندارد

انواع سرفنری‌ها با متعلقات مربوطه

دستگاه فنر برقی

فنر لوله باز کن دستی

سر فنرالماسی

 سرفنری گیر

سرفنری نیزه ای

لوله بازکنی در اقدسیه ، تخلیه چاه فاضلاب در اقدسیه ، رفع گرفتگی تو فرنگی در اقدسیه ، فنر لوله بازکنی اقدسیه ، باز گرفتگی چاه دستشویی ، سرویس و تعمیر تو فرنگی در اقدسیه ، درآوردن اشیا قیمتی موبایل طلا از چاه و سفون تو در اقدسیه ، حفر چاه ارت در اقدسیه ، حفر چاه فاضلاب در اقدسیه ، حفاری چاه در اقدسیه ، احیای چاه قدیمی و کهنه در اقدسیه ، تعمیر چاه ریزش کرده در اقدسیه

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

 

 


شماره تلفن لوله بازکنی در ازگل با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

شماره تلفن تخلیه چاه در ازگل با قیمت مناسب و شبانه روزی   09129472949

 

شماره تلفن حفاری چاه در ازگل با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

لوله بازکنی انواع لوله های فاضلاب

 

لوله بازکنی با ابزارهای فوق حرفه ای بدون آسیب به تاسیسات

 

لوله بازکنی با نیروهای متخصص و مجرب

 

لوله بازکنی تضمینی و بدون با قیمت مناسب

 

لوله بازکنی با تحویل فوری کار و با دقت فراوان و تمیز (بدون کثیف کاری)

 

لوله بازکنی با نازلترین قیمت

 

لوله بازکنی شبانه روزی در تهران

 

لوله بازکنی با حضور فوری در محل

 

لوله بازکنی ازگل

lole baz i

لوله بازکنی سینک ظرفشویی در ازگل

لوله بازکنی تو فرنگی ازگل

در آوردن اشیا قیمتی طلا گوشی موبایل از چاه دستشویی در ازگل

باز چاه دستشویی در ازگل

رفع گرفتگی تو فرنگی

رفع گرفتگی تو ایرانی

باز گیر و گرفتگی تو فرنگی و ایرانی

باز کفشور آشپزخانه پارکینگ و ...

بر طرف گرفتگی لوله فاضلاب

خدمات چاه و فاضلاب در ازگل

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

 

لوله بازکنی در تهران و تخلیه چاه در تهران


لوله بازکنی تهران, چاه بازکنی تهران, تخلیه چاه تهران
۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹۹ خسروی

لوله بازکنی ارزان قیمت شبانه روزی

تخلیه چاه ارزان قیمت شبانه روزی

 حفر چاه ارزان قیمت شبانه روزی

 

۱- لوله بازکنی تهران به صورت شبانه روزی و ارزان قیمت توسط دستگاه و فنر فولادی و همچنین استفاده از دستگاه پمپ تراکم هوا در صورت نیاز - چاه بازکنی تهران تهران فوری

۲- تخلیه چاه تهران شبانه روزی ارزان قیمت بدون تعطیلی و با نرخ مصوبه اتحادیه توسط تانکر  بزرگ و پمپ لجن کش کف کش به همراه لایروبی و کفتراشی چاه

۳- حفر چاه فاضلاب تهران حفر چاه آب - حفر چاه ارت - حفر کانال و ... در سراسر تهران بزرگ

۴- لایروبی و کفتراشی چاه تهران توسط نیروی انسانی حرفه ایی و حمل به وسیله خاور  کمپرسی و نیسان کمپرسی در تمام مناطق تهران و حومه تهران – احیای چاه فرسوده و قدیمی و بازسازی چاهی که ح جذبی خود را از دست داده و دایماْ و سریع پر میشود تبدیل چاه کهنه به چاه نو و افزایش کاربری آن , تعمیر چاه ریزش کرده

۵- بیرون آوردن اشیا از داخل سیفون تو تهران – چاه فاضلاب و تو توسط ابزارآلات  مخصوص

۶-سرویس تو فرنگی در سراسر تهران - رفع گرفتگی تو فرنگی و رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران فوری و ارزان

برخی از خدمات :

 • تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت ی تهران

 

 شماره تماس لوله بازکنی در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس تخلیه چاه فاضلاب در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس حفر چاه در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

***لوله بازکنی تهران تخلیه چاه توسط ابزار حرفه ای با سرویس کاران مجرب و دقیق بدون , کاملا تضمینی , یک ساعته, آماده بستن قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی است.

دفع بوی بد تو دستشویی و فاضلاب


لوله بازکنی در تهران , چاه بازکنی در تهران , تخلیه چاه در
تهران 

رفع گرفتگی لوله فاضلاب در تهران , رفع گرفتگی تو فرنگی در تهران , رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران

شماره تلفن لوله بازکن در ازگل ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن تخلیه چاه فاضلاب در ازگل ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن حفر چاه در ازگل ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

 

لوله بازکنی شمیران لشگرک لواسان محله لارک تخلیه چاه فاضلاب

لوله بازکنی ازگل در ازگل ، لوله بازکنی ازگل در آبک ، لوله بازکنی ازگل در احتس ه ، لوله بازکنی ازگل در ازگل ، لوله بازکنی ازگل در ازگل ، لوله بازکنی ازگل در اسدآباد ، لوله بازکنی شمال تهران ، لوله بازکنی ازگل در اقدسیه ، لوله بازکنی ازگل در الهیه ، لوله بازکنی ازگل در شمیرانات ، لوله بازکنی ازگل در باغ شاطر ، لوله بازکنی ازگل در تجریش ، لوله بازکنی ازگل در جعفرآباد ، لوله بازکنی ازگل در جماران ، لوله بازکنی ازگل در جمال آباد ، لوله بازکنی ازگل  در جوستان ، لوله بازکنی ازگل در چیذر ، لوله بازکنی ازگل در حدادیه ، لوله بازکنی ازگل در حدیقه ، لوله بازکنی ازگل در حصارک ، لوله بازکنی ازگل در دارآباد ، لوله بازکنی ازگل در دربند ، لوله بازکنی ازگل در دزاشیب ، لوله بازکنی ازگل در رحمان آباد ، لوله بازکنی ازگل در رستم آباد بالا ، لوله بازکنی ازگل در زعفرانیه ، لوله بازکنی ازگل در سامیان ، لوله بازکنی ازگل در سعدآباد ، لوله بازکنی ازگل در سوهانک ، لوله بازکنی ازگل در شهرک ابوذر ، لوله بازکنی ازگل در شهرک البرز ، لوله بازکنی ازگل در شهرک پرواز ، لوله بازکنی ازگل در شهرک چمران ، لوله بازکنی ازگل در شهرک ، لوله بازکنی ازگل در شهرک شهید محلاتی  ، لوله بازکنی ازگل در شهرک طالقانی ، لوله بازکنی ازگل در شهرک قائم ، لوله بازکنی ازگل در شهرک گلها ، لوله بازکنی ازگل در شهرک لاله ، لوله بازکنی ازگل در شهرک نفت ، لوله بازکنی ازگل در شهرک ولیعصر ، لوله بازکنی ازگل در صاحبقرانیه ، لوله بازکنی ازگل در عباسیه ،لوله بازکنی ازگل در فرمانیه ، لوله بازکنی ازگل در قیطریه ، لوله بازکنی ازگل در کاشانک ، لوله بازکنی ازگل در کامرانیه ، لوله بازکنی ازگل در گلاب دره ، لوله بازکنی ازگل در لارک ، لوله بازکنی ازگل در محمودیه ، لوله بازکنی ازگل در منظریه ، لوله بازکنی ازگل در نیاوران ، لوله بازکنی ازگل در ولنجک ، لوله بازکنی ازگل در محدوده توچال

**********************************

رفع گرفتگی سیفون تو ایرانی در محدوده ازگل

تخلیه چاه فاضلاب ازگل

takhlie chah

تخلیه چاه در محدوده محله ازگل: به فرآیند تخلیه چاه از هرگونه لجن , جامدات و مواد دیگر را تخلیه چاه می گویند
 علت گرفتگی های چاه فاضلاب و تخلیه چاه به خاطر جامداتی است که از طریق لوله های فاضلاب وارد می شوند. 

تخلیه چاه و لوله بازکنی شبانه روزی در تمام مناطق تهران ؟ ما به صورت شبانه روزی در خدمت شما هستیم هر زمانی که شما مناسب بدانید به سرعت در محل حضور خواهیم یافت. در اسرع وقت .

 takhliyeh chah

تخلیه چاه ازگل در ازگل ، تخلیه چاه ازگل در آبک ، تخلیه چاهازگل در احتس ه ، تخلیه چاه ازگل در ازگل ، تخلیه چاه ازگل در ازگل، تخلیه چاه ازگل در اسدآباد ، تخلیه چاه شمال تهران ، تخلیه چاه ازگل در اقدسیه ، تخلیه چاه ازگل در الهیه ، تخلیه چاه ازگل در شمیرانات ،تخلیه چاه ازگل در باغ شاطر ، تخلیه چاه ازگل در تجریش ، تخلیه چاهازگل در جعفرآباد ، تخلیه چاه ازگل در جماران ، تخلیه چاه ازگل درجمال آباد ، تخلیه چاه ازگل در جوستان ، تخلیه چاه ازگل در چیذر ،تخلیه چاه ازگل در حدادیه ، تخلیه چاه ازگل در حدیقه ، تخلیه چاهازگل در حصارک ، تخلیه چاه ازگل در دارآباد ، تخلیه چاه ازگل در دربند ، تخلیه چاه ازگل در دزاشیب ، تخلیه چاه ازگل در رحمان آباد ،تخلیه چاه ازگل در رستم آباد بالا ، تخلیه چاه ازگل در زعفرانیه ،تخلیه چاه ازگل در سامیان ، تخلیه چاه ازگل در سعدآباد ، تخلیه چاهازگل در سوهانک ، تخلیه چاه ازگل در شهرک ابوذر ، تخلیه چاهازگل در شهرک البرز ، تخلیه چاه ازگل در شهرک پرواز ، تخلیه چاهازگل در شهرک چمران ، تخلیه چاه ازگل در شهرک ، تخلیه چاه ازگل در شهرک شهید محلاتی  ، تخلیه چاه ازگل در شهرک طالقانی ، تخلیه چاه ازگل در شهرک قائم ، تخلیه چاه ازگل در شهرک گلها ، تخلیه چاه ازگل در شهرک لاله ، تخلیه چاه ازگل در شهرک نفت ، تخلیه چاه ازگل در شهرک ولیعصر ، تخلیه چاه ازگل در صاحبقرانیه ، تخلیه چاه ازگل در عباسیه ، تخلیه چاه ازگل در فرمانیه ، تخلیه چاه ازگل در قیطریه ، تخلیه چاه ازگل در کاشانک ، تخلیه چاهازگل در کامرانیه ، تخلیه چاه ازگل در گلاب دره ، تخلیه چاه ازگل در لارک ، تخلیه چاه ازگل در محمودیه ، تخلیه چاه ازگل در منظریه ،تخلیه چاه ازگل در نیاوران ، تخلیه چاه ازگل در ولنجک ، تخلیه چاه ازگل در محدوده توچال

 

*****************************

                                                           

لوله بازکنی انواع لوله های فاضلاب

 

لوله بازکنی با ابزارهای حرفه ای

 

لوله بازکنی با نیروهای متخصص و ماهر

 

لوله بازکنی تضمینی و بدون و آسیب به تاسیسات و ساختمان

 

لوله بازکنی با تحویل فوری کار

 

لوله بازکنی با نازلترین قیمت

 

لوله بازکنی شبانه روزی

 

لوله بازکنی با حضور فوری در محل

 

لوله بازکنی با ب رضایت مشتری

 

لوله بازکنی ارزان با فنر فولادی لوله بازکن

 

قیمت لوله بازکنی

 

قیمت تخلیه چاه

 

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ ها شن و مکنده

 

باز و بسته درب چاه

 

کفتراشی و لایروبی چاه فاضلاب با مقنی ماهر

 

احیای چاه های قدیمی و فرسوده و اضافه انباری چاه

 

حفاری چاه ارت و فاضلاب

 

حفر چاه جدید

*********************

باز لوله فاضلاب ازگل ، رفع گرفتگی تو فرنگی و ایرانی ازگل  و انواع لوله های چدنی ، آهنی ، پلیکا تضمینی .یک ساعته.آماده عقد قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی.

استفاده از دستگاه تراکم هوا و ژنراتور حرفه ای

تضمینی و بدون بازگشت

تحویل فوری کار ، قیمت مقطوع و مناسب

لوله بازکنی با نرخ اتحادیه

تخلیه چاه با نرخ اتحادیه

*******************************

حفر چاه نو

1- خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی در ازگل با در دست داشتن دستگاه ژنراتور با فنر فولادی و با فنر دورانی دستگاه تراکم و مکش برای لوله های اصلی و حتی لوله های منهول آماده ارایه خدمات به همشهریان گرامی در سراسر تهران می باشد.

2- تخلیه چاه در ازگل با تانکر بزرگ به همراه پمپ های لجن کش دو پروانه ای و کفکش و  شن .

3-باز و بسته درب چاه توسط نیروی ماهر با کمترین

4-لایروبی چاه و تراش چاه کهنه و تبدیل آن به چاه نو توسط نیرو انسانی در تمام مناطق تهران

5-برداشتن طوقه کهنه و چیدن طوقه چاه و کول گذاری میله و انباری چاه و یا بلوک چینی انباری چاه در تهران

6-حفر چاه فاظلاب وکانال و یا مجرا و اتصال 2 چاه به یکدیگر با خاک برداری در تمام محله های تهران بزرگ

7-حفر کانال مکانیزه و دستی با نیروی انسانی و خاک برداری

8-وصل فاضلاب ساختمانی به فاضلاب شهری

 

چاهی که پرشد بلافاصله باید تخلیه شود زیرا پر ماندن چاه باعث سست شدن طوقه ی چاه و احتمال ریزش و را به همراه دارد. مخصوصا در مواردی که چاه در مسیر رفت آمد ماشین یا افراد قرار بگیرد .این ممکن است بسیار خطرناک باشد . چاه های فاضلاب باید حداقل هر 5 سال یک بار بازدید شوند .

نشانه های پر شدن چاه :

1-    بیرون زدن و بالان آمدن آب فاضلاب از نزدیک ترین آب رو متصل به چاه مثل :کفشور پارکینگ یا آشپزخانه و دستشویی طبقه زیرین و همکف

2-    رطوبتی شدن دیوار نزدیک چاه و نشست فرورفتگی اطراف چاه

3-   خارج شدن ناگهانی بوی بد فاظلاب و همچنین خارج شدن اتی مانند سوسک و کرم و ...

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی اماده ارایه خدمات در مورد حفر چاه نو و کول گذاری و بلوک چینی چاه و حفر مجرا و تبدیل چاه کهنه به چاه نو  کفتراشی و لایروبی چاه قدیمی و فرسوده میباشد.

حفاری چاه 

در محله ازگل:  حفر چاه برای هر ساختمان بستگی به مقدار مصرف ساختمان و منطقه آن دارد در مناطقی که زمینی سفت دارد نسبت به زمینی که خاک نرم دارد متراژ چاه فرق میکند زیرا آبکش مناطقی که خاک سفت دارد کم

و باید انباری چاه نسبت به مصرف ساختمان و خاک آن منطقه کنده شود.

در حوالی چاه نو چاه کهنه نباشد واگر هم چاه کهنه ای هست باید تخلیه گردد زیرا همین امر باعث خسارات وتلفات جانی شده است.

کلیه کارهای چاه نو نظیر خاک برداری وکول کذاری و بلوک چینی و طوقه چینی و حفر مجرا و یا حفر کانال را انجام می دهیم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تخلیه چاه ازگل با پمپ لجنکش با تانکر 12000 هزار لیتری

تخلیه چاه با مکنده با تانکر بزرگ

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ های شن

لوله بازکنی ازگل با دستگاه جدید و با فنر فولادی

لایروبی چاه های صنعتی , چاه خانگی , چاه آشپزخانه ها و مراکز بزرگ تجاری

حفاری چاه آب و فاضلاب و حفاری کانال های فاضلاب

حفر چاه نو در ازگل حفاری انواع چاه ارت و جای شمع ستون ساختمان

تبدیل چاه کهنه و چاه ریزشی به چاه استاندارد فاضلاب

اجرای سپتیک خانگی و صنعتی ، اجرای استاندارد میله و انبار چاه

اجرای کول گذاری چاه فاضلاب و بهینه سازی بدنه انواع چاه

پیدا محل درب چاه فاضلاب با دستگاه

باز و بسته درب چاه فاضلاب بدون

در آوردن گوشی موبایل ، انگشتر طلا ، پلاک و... از سیفون لوله فاضلاب -  چاه دستشویی و ...

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه های حرفه ای

اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان و تعمیر و رفع انواع گیر و گرفتگی ها

اجرای انواع تعمیرات ترکیدگی لوله - رفع نمتعویض تو فرنگی - تعویض کاسه تو

تبدیل تو ایرانی به فرنگی و برع انشعاب فرنگی به تو ایرانی

سرویس و تعمیر تو فرنگی

اجرای انواع طوقه چینی چاه فاضلاب . تراش کف چاه فاضلاب

سرویس دهی به کل منطقه های : غرب تهران ، شرق تهران ، شمال تهران ، جنوب تهران و مرکز تهران و حومه

***************************************

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی در اسرع وقت خدمات زیر را به شما ارائه میدهد :

1- تخلیه چاه با تانکرها بزرگ با پمپ های لجن کش و با دستگاه لجن کش مکنده .

2- لوله بازکنی و رسوب تراشی بدون ت یب لوله با دستگاه ژنراتور

3- باز و بسته درب چاه و تعویض تو فرنگی با نیروی ماهر

4- تبدیل چاه کهنه به نو و کول گذاری با نیروی انسانی

5- لایروبی و کفتراشی چاه فاضلاب و ...

6-  حفر چاه نو و احیای چاه قدیمی و کهنه

7-  رفع نم و بوی بد ساختمان

8-  لوله کشی فاضلاب و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه دیجیتالی

 

سرویس دهی لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه سریع به تمام نقاط تهران ، آماده عقد قرارداد با تمامی شرکت ها و ارگان های تی ، گروه ما همیشه به صورت رایگان برای بررسی و صحبت های تکمیلی در مورد چاه و ... در اسرع وقت در محل حاضر میباشد

لوله بازکنی ازگل در ایام تعطیل و شبانه روزی

تخلیه چاه ازگل در ایام تعطیل و شبانه روزی

حفرچاه ازگل در ایام تعطیل و شبانه روزی

 

**********************************

شماره تماس لوله بازکنی در محدوده ازگل 09129472949 خسروی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات برای و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . لوله بازکنی  در ازگل تهران است.

رفع گرفتگی ناودان در ازگل 09129472949 خسروی

شماره لوله بازکن ازگل 09129472949 خسروی

لوله بازکن دستی

    بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی

 

بهترین روش باز تو فرنگی استفاده از دستگاه تراکم هوا است زیرا کاسه تو فرنگی حساسیت زیادی نسبت به ش تگی دارد.بهترین روش باز گرفتگی چاه تو ایرانی یا لوله فاضلاب هم دستگاه فنر لوله باز کنی است زیرا باعث جرم گیری مسیر هم می شود و اشیاء بین راه را به داخل چاه فاضلاب حرکت می دهد.

شماره تلفن سرویس کار تو فرنگی تهران 09129472949 خسروی

شماره تلفن لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا 09129472949 خسروی

 

فنر زنی

   رفع گرفتگی کفشور ، رفع گرفتگی کفشور آشپزخانه ، باز گرفتگی کفشور پارکینگ ، لوله بازکنی فاضلاب در محدوده ازگل ، 

رفع گرفتگی دستشویی و ظرفشویی لوله بازکنی

تشخیص پر شدن چاه فاضلاب در سراسر تهران

بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی تماس با ما


    بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی تماس با ما

شماره تماس جهت درآوردن اشیا از چاه دستشویی ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات جهت و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه،رفع گرفتگی لوله فاضلاب ، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی ، تخلیه چاه فاضلاب ، لایروبی و کفتراشی ، حفر چاه ارت ، حفر چاه فاضلاب ، حفاری چاه ، لوله بازکنی با فنر فولادی ، تعمیر و سرویس تو فرنگی ، باز انواع گیر و گرفتگی کف شور آشپزخانه پارکینگ پشت بام و ....
       

انواع فنر و سر فنرهای لوله بازکنی

سر فنر گیر ، سر فنر برسی ، سر فنر ما یچی

فنر لوله بازکنی برقی

با سر فنرهای استاندارد

انواع سرفنری‌ها با متعلقات مربوطه

دستگاه فنر برقی

فنر لوله باز کن دستی

سر فنرالماسی

 سرفنری گیر

سرفنری نیزه ای

لوله بازکنی در ازگل ، تخلیه چاه فاضلاب در ازگل ، رفع گرفتگی تو فرنگی در ازگل ، فنر لوله بازکنی ازگل ، باز گرفتگی چاه دستشویی ، سرویس و تعمیر تو فرنگی در ازگل ، درآوردن اشیا قیمتی موبایل طلا از چاه و سفون تو در ازگل ، حفر چاه ارت در ازگل ، حفر چاه فاضلاب در ازگل ، حفاری چاه در ازگل ، احیای چاه قدیمی و کهنه در ازگل ، تعمیر چاه ریزش کرده در ازگل

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

 


  

شماره تلفن لوله بازکنی در فرمانیه با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

شماره تلفن تخلیه چاه در فرمانیه با قیمت مناسب و شبانه روزی   09129472949

 

شماره تلفن حفاری چاه در فرمانیه با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

 

لوله بازکنی , تخلیه چاه , حفر چاه , فنر فولادی , رسوب تراشی , باز سینک ظرفشویی , باز چاه فاضلاب , رفع گرفتگی تو فرنگی , رفع گرفتگی دستشویی و تو ایرانی , باز و رفع گیر و گرفتگی بالکن ناودان پشت بام , چاه باز کنی , تخلیه چاه فاضلاب , حفاری چاه فاضلاب , حفاری چاه ارت , ارزان , مناسب , طبق نرخ اتحادیه , رایگان , فوری , شبانه روزی

 

لوله بازکنی انواع لوله های فاضل در تهران بزرگ

 

لوله بازکنی با ابزارهای حرفه ای بدون آسیب به تاسیسات و ....

 

لوله بازکنی با فنر فولادی سه نظام  با نیروهای متخصص و مجرب

 

لوله بازکنی تضمینی و بدون با قیمت مناسب

 

لوله بازکنی با تحویل فوری کار و با دقت فراوان و تمیز (بدون کثیف کاری)

 

لوله بازکنی با نازلترین قیمت در اسرع وقت در تهران

 

لوله بازکنی شبانه روزی در تهران

 

لوله بازکنی با حضور فوری در محل

 

لوله بازکنی فرمانیه

lole baz i

لوله بازکنی سینک ظرفشویی در فرمانیه

لوله بازکنی تو فرنگی فرمانیه

در آوردن اشیا قیمتی طلا گوشی موبایل از چاه دستشویی در فرمانیه

باز چاه دستشویی در فرمانیه

رفع گرفتگی تو فرنگی

رفع گرفتگی تو ایرانی

باز گیر و گرفتگی تو فرنگی و ایرانی

باز کفشور آشپزخانه پارکینگ و ...

بر طرف گرفتگی لوله فاضلاب

خدمات چاه و فاضلاب در فرمانیه

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

 

لوله بازکنی در تهران و تخلیه چاه در تهران


لوله بازکنی تهران, چاه بازکنی تهران, تخلیه چاه تهران
۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹۹ خسروی

لوله بازکنی ارزان قیمت شبانه روزی

تخلیه چاه ارزان قیمت شبانه روزی

حفر چاه ارزان قیمت شبانه روزی

 

۱- لوله بازکنی تهران به صورت شبانه روزی و ارزان قیمت توسط دستگاه و فنر فولادی و همچنین استفاده از دستگاه پمپ تراکم هوا در صورت نیاز - چاه بازکنی تهران تهران فوری

۲- تخلیه چاه تهران شبانه روزی ارزان قیمت بدون تعطیلی و با نرخ مصوبه اتحادیه توسط تانکر  بزرگ و پمپ لجن کش کف کش به همراه لایروبی و کفتراشی چاه

۳- حفر چاه فاضلاب تهران حفر چاه آب - حفر چاه ارت - حفر کانال و ... در سراسر تهران بزرگ

۴- لایروبی و کفتراشی چاه تهران توسط نیروی انسانی حرفه ایی و حمل به وسیله خاور  کمپرسی و نیسان کمپرسی در تمام مناطق تهران و حومه تهران – احیای چاه فرسوده و قدیمی و بازسازی چاهی که ح جذبی خود را از دست داده و دایماْ و سریع پر میشود تبدیل چاه کهنه به چاه نو و افزایش کاربری آن , تعمیر چاه ریزش کرده

۵- بیرون آوردن اشیا از داخل سیفون تو تهران – چاه فاضلاب و تو توسط ابزارآلات  مخصوص

۶-سرویس تو فرنگی در سراسر تهران - رفع گرفتگی تو فرنگی و رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران فوری و ارزان

 

برخی از خدمات :

 • تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت ی تهران

 

شماره تماس لوله بازکنی در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس تخلیه چاه فاضلاب در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس حفر چاه در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

***لوله بازکنی تهران تخلیه چاه توسط ابزار حرفه ای با سرویس کاران مجرب و دقیق بدون , کاملا تضمینی , یک ساعته, آماده بستن قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی است.

دفع بوی بد تو دستشویی و فاضلاب


لوله بازکنی در تهران , چاه بازکنی در تهران , تخلیه چاه در
تهران 

رفع گرفتگی لوله فاضلاب در تهران , رفع گرفتگی تو فرنگی در تهران , رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران

شماره تلفن لوله بازکن در فرمانیه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن تخلیه چاه فاضلاب در فرمانیه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن حفر چاه در فرمانیه ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

 

لوله بازکنی شمیران لشگرک لواسان محله لارک تخلیه چاه فاضلاب

لوله بازکنی فرمانیه در ازگل، لوله بازکنی فرمانیه در آبک ، لوله بازکنی فرمانیه در احتس ه ، لوله بازکنی فرمانیه در فرمانیه ، لوله بازکنی فرمانیه در فرمانیه ، لوله بازکنی فرمانیه در اسدآباد ، لوله بازکنی شمال تهران ، لوله بازکنی فرمانیه در فرمانیه ، لوله بازکنی فرمانیه در الهیه ، لوله بازکنی فرمانیه در شمیرانات ، لوله بازکنی فرمانیه در باغ شاطر ، لوله بازکنی فرمانیه در تجریش ، لوله بازکنی فرمانیه در جعفرآباد ، لوله بازکنی فرمانیه در جماران ، لوله بازکنی فرمانیه در جمال آباد ، لوله بازکنی فرمانیه  در جوستان ، لوله بازکنی فرمانیه در چیذر ، لوله بازکنی فرمانیه در حدادیه ، لوله بازکنی فرمانیه در حدیقه ، لوله بازکنی فرمانیه در حصارک ، لوله بازکنی فرمانیه در دارآباد ، لوله بازکنی فرمانیه در دربند ، لوله بازکنی فرمانیه در دزاشیب ، لوله بازکنی فرمانیه در رحمان آباد ، لوله بازکنی فرمانیه در رستم آباد بالا ، لوله بازکنی فرمانیه در زعفرانیه ، لوله بازکنی فرمانیه در سامیان ، لوله بازکنی فرمانیه در سعدآباد ، لوله بازکنی فرمانیه در سوهانک ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک ابوذر ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک البرز ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک پرواز ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک چمران ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک شهید محلاتی  ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک طالقانی ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک قائم ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک گلها ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک لاله ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک نفت ، لوله بازکنی فرمانیه در شهرک ولیعصر ، لوله بازکنی فرمانیه در صاحبقرانیه ، لوله بازکنی فرمانیه در عباسیه ،لوله بازکنی فرمانیه در فرمانیه ، لوله بازکنی فرمانیه در قیطریه ، لوله بازکنی فرمانیه در کاشانک ، لوله بازکنی فرمانیه در کامرانیه ، لوله بازکنی فرمانیه در گلاب دره ، لوله بازکنی فرمانیه در لارک ، لوله بازکنی فرمانیه در محمودیه ، لوله بازکنی فرمانیه در منظریه ، لوله بازکنی فرمانیه در نیاوران ، لوله بازکنی فرمانیه در ولنجک ، لوله بازکنی فرمانیه در محدوده توچال

**********************************

رفع گرفتگی سیفون تو ایرانی در محدوده فرمانیه

تخلیه چاه فاضلاب فرمانیه

takhlie chah

تخلیه چاه در محدوده محله فرمانیه: به فرآیند تخلیه چاه از هرگونه لجن , جامدات و مواد دیگر را تخلیه چاه می گویند
  علت گرفتگی های چاه فاضلاب و تخلیه چاه به خاطر جامداتی است که از طریق لوله های فاضلاب وارد می شوند. 

تخلیه چاه و لوله بازکنی شبانه روزی در تمام مناطق تهران ؟ ما به صورت شبانه روزی در خدمت شما هستیم هر زمانی که شما مناسب بدانید به سرعت در محل حضور خواهیم یافت. در اسرع وقت .

 takhliyeh chah

تخلیه چاه فرمانیه در ازگل، تخلیه چاه فرمانیه در آبک ، تخلیه چاهفرمانیه در احتس ه ، تخلیه چاه فرمانیه در فرمانیه ، تخلیه چاه فرمانیه در فرمانیه، تخلیه چاه فرمانیه در اسدآباد ، تخلیه چاه شمال تهران ، تخلیه چاه فرمانیه در فرمانیه ، تخلیه چاه فرمانیه در الهیه ، تخلیه چاه فرمانیه در شمیرانات ،تخلیه چاه فرمانیه در باغ شاطر ، تخلیه چاه فرمانیه در تجریش ، تخلیه چاهفرمانیه در جعفرآباد ، تخلیه چاه فرمانیه در جماران ، تخلیه چاه فرمانیه درجمال آباد ، تخلیه چاه فرمانیه در جوستان ، تخلیه چاه فرمانیه در چیذر ،تخلیه چاه فرمانیه در حدادیه ، تخلیه چاه فرمانیه در حدیقه ، تخلیه چاهفرمانیه در حصارک ، تخلیه چاه فرمانیه در دارآباد ، تخلیه چاه فرمانیه در دربند ، تخلیه چاه فرمانیه در دزاشیب ، تخلیه چاه فرمانیه در رحمان آباد ،تخلیه چاه فرمانیه در رستم آباد بالا ، تخلیه چاه فرمانیه در زعفرانیه ،تخلیه چاه فرمانیه در سامیان ، تخلیه چاه فرمانیه در سعدآباد ، تخلیه چاهفرمانیه در سوهانک ، تخلیه چاه فرمانیه در شهرک ابوذر ، تخلیه چاهفرمانیه در شهرک البرز ، تخلیه چاه فرمانیه در شهرک پرواز ، تخلیه چاهفرمانیه در شهرک چمران ، تخلیه چاه فرمانیه در شهرک ، تخلیه چاه فرمانیه در شهرک شهید محلاتی  ، تخلیه چاه فرمانیه در شهرک طالقانی ، تخلیه چاه فرمانیه در شهرک قائم ، تخلیه چاه فرمانیه در شهرک گلها ، تخلیه چاه فرمانیه در شهرک لاله ، تخلیه چاه فرمانیه در شهرک نفت ، تخلیه چاه فرمانیه در شهرک ولیعصر ، تخلیه چاه فرمانیه در صاحبقرانیه ، تخلیه چاه فرمانیه در عباسیه ، تخلیه چاه فرمانیه در فرمانیه ، تخلیه چاه فرمانیه در قیطریه ، تخلیه چاه فرمانیه در کاشانک ، تخلیه چاهفرمانیه در کامرانیه ، تخلیه چاه فرمانیه در گلاب دره ، تخلیه چاه فرمانیه در لارک ، تخلیه چاه فرمانیه در محمودیه ، تخلیه چاه فرمانیه در منظریه ،تخلیه چاه فرمانیه در نیاوران ، تخلیه چاه فرمانیه در ولنجک ، تخلیه چاه فرمانیه در محدوده توچال

 

*****************************

                                                           

لوله بازکنی انواع لوله های فاضلاب

 

لوله بازکنی با ابزارهای حرفه ای

 

لوله بازکنی با نیروهای متخصص و ماهر

 

لوله بازکنی تضمینی و بدون و آسیب به تاسیسات و ساختمان

 

لوله بازکنی با تحویل فوری کار

 

لوله بازکنی با نازلترین قیمت

 

لوله بازکنی شبانه روزی

 

لوله بازکنی با حضور فوری در محل

 

لوله بازکنی با ب رضایت مشتری

 

لوله بازکنی ارزان با فنر فولادی لوله بازکن

 

قیمت لوله بازکنی

 

قیمت تخلیه چاه

 

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ ها شن و مکنده

 

باز و بسته درب چاه

 

کفتراشی و لایروبی چاه فاضلاب با مقنی ماهر

 

احیای چاه های قدیمی و فرسوده و اضافه انباری چاه

 

حفاری چاه ارت و فاضلاب

 

حفر چاه جدید

*********************

باز لوله فاضلاب فرمانیه ، رفع گرفتگی تو فرنگی و ایرانی فرمانیه  و انواع لوله های چدنی ، آهنی ، پلیکا تضمینی .یک ساعته.آماده عقد قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی.

استفاده از دستگاه تراکم هوا و ژنراتور حرفه ای

تضمینی و بدون بازگشت

تحویل فوری کار ، قیمت مقطوع و مناسب

لوله بازکنی با نرخ اتحادیه

تخلیه چاه با نرخ اتحادیه

*******************************

1-      تخلیه چاه در فرمانیه با تانکر بزرگ به همراه پمپ های لجن کش دو پروانه ای و کفکش و  شن .

2-      باز و بسته درب چاه توسط نیروی ماهر با کمترین

3-      لایروبی چاه و تراش چاه کهنه و تبدیل آن به چاه نو توسط نیرو انسانی در تمام مناطق تهران

4-      برداشتن طوقه کهنه و چیدن طوقه چاه و کول گذاری میله و انباری چاه و یا بلوک چینی انباری چاه در تهران

5-      حفر چاه فاظلاب وکانال و یا مجرا و اتصال 2 چاه به یکدیگر با خاک برداری در تمام محله های تهران بزرگ

6-      حفر کانال مکانیزه و دستی با نیروی انسانی و خاک برداری

7-        وصل فاضلاب ساختمانی به فاضلاب شهری

8-      حفر چاه نو و احیای چاه کهنه در تهران

 

تخلیه چاه فرمانیه با پمپ لجنکش با تانکر 12000 هزار لیتری

تخلیه چاه با مکنده با تانکر بزرگ

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ های شن

لوله بازکنی فرمانیه با دستگاه جدید و با فنر فولادی

لایروبی چاه های صنعتی , چاه خانگی , چاه آشپزخانه ها و مراکز بزرگ تجاری

حفاری چاه آب و فاضلاب و حفاری کانال های فاضلاب

حفر چاه نو در فرمانیه حفاری انواع چاه ارت و جای شمع ستون ساختمان

تبدیل چاه کهنه و چاه ریزشی به چاه استاندارد فاضلاب

اجرای سپتیک خانگی و صنعتی ، اجرای استاندارد میله و انبار چاه

اجرای کول گذاری چاه فاضلاب و بهینه سازی بدنه انواع چاه

پیدا محل درب چاه فاضلاب با دستگاه

باز و بسته درب چاه فاضلاب بدون

در آوردن گوشی موبایل ، انگشتر طلا ، پلاک و... از سیفون لوله فاضلاب -  چاه دستشویی و ...

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه های حرفه ای

اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان و تعمیر و رفع انواع گیر و گرفتگی ها

اجرای انواع تعمیرات ترکیدگی لوله - رفع نمتعویض تو فرنگی - تعویض کاسه تو

تبدیل تو ایرانی به فرنگی و برع انشعاب فرنگی به تو ایرانی

سرویس و تعمیر تو فرنگی

اجرای انواع طوقه چینی چاه فاضلاب . تراش کف چاه فاضلاب

سرویس دهی به کل منطقه های : غرب تهران ، شرق تهران ، شمال تهران ، جنوب تهران و مرکز تهران و حومه

***************************************

لوله بازکنی فرمانیه در ایام تعطیل و شبانه روزی

تخلیه چاه فرمانیه در ایام تعطیل و شبانه روزی

حفرچاه فرمانیه در ایام تعطیل و شبانه روزی

 

**********************************

شماره تماس لوله بازکنی در محدوده فرمانیه 09129472949 خسروی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات برای و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . لوله بازکنی  در فرمانیه تهران است.

رفع گرفتگی ناودان در فرمانیه 09129472949 خسروی

شماره لوله بازکن فرمانیه 09129472949 خسروی

لوله بازکن دستی

    بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی

 

بهترین روش باز تو فرنگی استفاده از دستگاه تراکم هوا است زیرا کاسه تو فرنگی حساسیت زیادی نسبت به ش تگی دارد.بهترین روش باز گرفتگی چاه تو ایرانی یا لوله فاضلاب هم دستگاه فنر لوله باز کنی است زیرا باعث جرم گیری مسیر هم می شود و اشیاء بین راه را به داخل چاه فاضلاب حرکت می دهد.

شماره تلفن سرویس کار تو فرنگی تهران 09129472949 خسروی

شماره تلفن لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا 09129472949 خسروی

 

فنر زنی

   رفع گرفتگی کفشور ، رفع گرفتگی کفشور آشپزخانه ، باز گرفتگی کفشور پارکینگ ، لوله بازکنی فاضلاب در محدوده فرمانیه ، 

رفع گرفتگی دستشویی و ظرفشویی لوله بازکنی

تشخیص پر شدن چاه فاضلاب در سراسر تهران

بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی تماس با ما


    بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی تماس با ما

شماره تماس جهت درآوردن اشیا از چاه دستشویی ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات جهت و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه،رفع گرفتگی لوله فاضلاب ، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی ، تخلیه چاه فاضلاب ، لایروبی و کفتراشی ، حفر چاه ارت ، حفر چاه فاضلاب ، حفاری چاه ، لوله بازکنی با فنر فولادی ، تعمیر و سرویس تو فرنگی ، باز انواع گیر و گرفتگی کف شور آشپزخانه پارکینگ پشت بام و ....
         

انواع فنر و سر فنرهای لوله بازکنی

سر فنر گیر ، سر فنر برسی ، سر فنر ما یچی

فنر لوله بازکنی برقی

با سر فنرهای استاندارد

انواع سرفنری‌ها با متعلقات مربوطه

دستگاه فنر برقی

فنر لوله باز کن دستی

سر فنرالماسی

 سرفنری گیر

سرفنری نیزه ای

لوله بازکنی در فرمانیه ، تخلیه چاه فاضلاب در فرمانیه ، رفع گرفتگی تو فرنگی در فرمانیه ، فنر لوله بازکنی فرمانیه ، باز گرفتگی چاه دستشویی ، سرویس و تعمیر تو فرنگی در فرمانیه ، درآوردن اشیا قیمتی موبایل طلا از چاه و سفون تو در فرمانیه ، حفر چاه ارت در فرمانیه ، حفر چاه فاضلاب در فرمانیه ، حفاری چاه در فرمانیه ، احیای چاه قدیمی و کهنه در فرمانیه ، تعمیر چاه ریزش کرده در فرمانیه

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

 

 

هشدار !!!!!

برخی از سودجویان هنگامی که شما تماس میگیرید به شما بابت خدمات چاه و فاضلاب هزینه اندکی را اعلام میکنند اما زمانی که کار انجام شد 10 برابر و یا بیشتر از مبلغی که پای تلفن به شما گفتند را تقاضا و حتی با زور دریافت میکنند !!!

در این مورد به جرات میتوانم بگویم که حداقل روزی یک یا دو تماس دارم که میپرسند به فرض مثال فنر فولادی رسوب گیر هزینه اش چقدر است !!! آنوقت است که متوجه میشوم سر ایشان هم کلاه رفته و میپرسم بابت این خدمت چقدر خواستند و با شنیدن مبلغ واقعا قلبم به درد می آید .

از یک طرف من هم کارم خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه است و از طرفی دیگر این افراد هم کار افراد حلال خوری مثل من را اد کرده اند ، چون من پای تلفن میگویم به فرض مثال 60 هزار تومان که کار را به من نمیدهند و .....

خواهش بنده این است که اولا به افرادی که پای تلفن به شما برای اینگونه خدمات مبلغ  20 هزار تومان و یا 30 هزار تومان را میگویند کار را نسپارید و یا با آنها آن مبلغ را تمام کنید یعنی به ایشان بگویید اگر بیایند و هر گونه ای کار را انجام بدهند مبلغ بالاتر به شما پرداخت نمیگردد

 


  

شماره تلفن لوله بازکنی در اراج با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

شماره تلفن تخلیه چاه در اراج با قیمت مناسب و شبانه روزی   09129472949

 

شماره تلفن حفاری چاه در اراج با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949

 

لوله بازکنی اراج

lole baz i

لوله بازکنی سینک ظرفشویی در اراج

لوله بازکنی تو فرنگی اراج

در آوردن اشیا قیمتی طلا گوشی موبایل از چاه دستشویی در اراج

باز چاه دستشویی در اراج

رفع گرفتگی تو فرنگی

رفع گرفتگی تو ایرانی

باز گیر و گرفتگی تو فرنگی و ایرانی

باز کفشور آشپزخانه پارکینگ و ...

بر طرف گرفتگی لوله فاضلاب

خدمات چاه و فاضلاب در اراج

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

 

لوله بازکنی در تهران و تخلیه چاه در تهران


لوله بازکنی تهران, چاه بازکنی تهران, تخلیه چاه تهران
۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹۹ خسروی

لوله بازکنی ارزان قیمت شبانه روزی

تخلیه چاه ارزان قیمت شبانه روزی

 حفر چاه ارزان قیمت شبانه روزی

 

۱- لوله بازکنی تهران به صورت شبانه روزی و ارزان قیمت توسط دستگاه و فنر فولادی و همچنین استفاده از دستگاه پمپ تراکم هوا در صورت نیاز - چاه بازکنی تهران تهران فوری

۲- تخلیه چاه تهران شبانه روزی ارزان قیمت بدون تعطیلی و با نرخ مصوبه اتحادیه توسط تانکر  بزرگ و پمپ لجن کش کف کش به همراه لایروبی و کفتراشی چاه

۳- حفر چاه فاضلاب تهران حفر چاه آب - حفر چاه ارت - حفر کانال و ... در سراسر تهران بزرگ

۴- لایروبی و کفتراشی چاه تهران توسط نیروی انسانی حرفه ایی و حمل به وسیله خاور  کمپرسی و نیسان کمپرسی در تمام مناطق تهران و حومه تهران – احیای چاه فرسوده و قدیمی و بازسازی چاهی که ح جذبی خود را از دست داده و دایماْ و سریع پر میشود تبدیل چاه کهنه به چاه نو و افزایش کاربری آن , تعمیر چاه ریزش کرده

۵- بیرون آوردن اشیا از داخل سیفون تو تهران – چاه فاضلاب و تو توسط ابزارآلات  مخصوص

۶-سرویس تو فرنگی در سراسر تهران - رفع گرفتگی تو فرنگی و رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران فوری و ارزان

برخی از خدمات :

 • تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت ی تهران
 • ·       باز لوله فاضلاب تهران
 • ·       باز چاه تو تهران
 • ·       باز تو ایرانی تهران
 • ·       باز تو فرنگی تهران
 • ·        حفر چاه فاضلاب تهران
 • ·      حفر چاه آب تهران
 • ·        حفاری کانال و قنات تهران
 • ·       لایروبی سپتینگ تهران
 • ·       تعمیر چاه قدیمی تهران
 • ·       تشخیص ترکیدگی و رفع نم تهران
 • ·       درآوردن اشیا قیمتی از تهران
 • ·       درآوردن اشیاء قیمتی از لوله فاضلاب تهران
 • ·       بیرون آوردن اجسام از چاه فاضلاب تهران
 • ·       احیاء چاه های قدیمی تهران
 • ·       رفع بوی بد ساختمان
 • ·       جرم گیری لوله فاضلاب
 • ·       کفتراشی چاه های کهنه و قدیمی تهران و ... در خدمت شماست.

 

 شماره تماس لوله بازکنی در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس تخلیه چاه فاضلاب در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تماس حفر چاه در تهران ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

***لوله بازکنی تهران تخلیه چاه توسط ابزار حرفه ای با سرویس کاران مجرب و دقیق بدون , کاملا تضمینی , یک ساعته, آماده بستن قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی است.

دفع بوی بد تو دستشویی و فاضلاب


لوله بازکنی در تهران , چاه بازکنی در تهران , تخلیه چاه در
تهران 

رفع گرفتگی لوله فاضلاب در تهران , رفع گرفتگی تو فرنگی در تهران , رفع گرفتگی تو ایرانی در تهران

شماره تلفن لوله بازکن در اراج ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن تخلیه چاه فاضلاب در اراج ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شماره تلفن حفر چاه در اراج ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

 

 

لوله بازکنی شمیران لشگرک لواسان محله لارک تخلیه چاه فاضلاب

لوله بازکنی اراج در اراج ، لوله بازکنی اراج در آبک ، لوله بازکنی اراج در احتس ه ، لوله بازکنی اراج در اراج ، لوله بازکنی اراج در ازگل ، لوله بازکنی اراج در اسدآباد ، لوله بازکنی شمال تهران ، لوله بازکنی اراج در اقدسیه ، لوله بازکنی اراج در الهیه ، لوله بازکنی اراج در شمیرانات ، لوله بازکنی اراج در باغ شاطر ، لوله بازکنی اراج در تجریش ، لوله بازکنی اراج در جعفرآباد ، لوله بازکنی اراج در جماران ، لوله بازکنی اراج در جمال آباد ، لوله بازکنی اراج  در جوستان ، لوله بازکنی اراج در چیذر ، لوله بازکنی اراج در حدادیه ، لوله بازکنی اراج در حدیقه ، لوله بازکنی اراج در حصارک ، لوله بازکنی اراج در دارآباد ، لوله بازکنی اراج در دربند ، لوله بازکنی اراج در دزاشیب ، لوله بازکنی اراج در رحمان آباد ، لوله بازکنی اراج در رستم آباد بالا ، لوله بازکنی اراج در زعفرانیه ، لوله بازکنی اراج در سامیان ، لوله بازکنی اراج در سعدآباد ، لوله بازکنی اراج در سوهانک ، لوله بازکنی اراج در شهرک ابوذر ، لوله بازکنی اراج در شهرک البرز ، لوله بازکنی اراج در شهرک پرواز ، لوله بازکنی اراج در شهرک چمران ، لوله بازکنی اراج در شهرک ، لوله بازکنی اراج در شهرک شهید محلاتی  ، لوله بازکنی اراج در شهرک طالقانی ، لوله بازکنی اراج در شهرک قائم ، لوله بازکنی اراج در شهرک گلها ، لوله بازکنی اراج در شهرک لاله ، لوله بازکنی اراج در شهرک نفت ، لوله بازکنی اراج در شهرک ولیعصر ، لوله بازکنی اراج در صاحبقرانیه ، لوله بازکنی اراج در عباسیه ،لوله بازکنی اراج در فرمانیه ، لوله بازکنی اراج در قیطریه ، لوله بازکنی اراج در کاشانک ، لوله بازکنی اراج در کامرانیه ، لوله بازکنی اراج در گلاب دره ، لوله بازکنی اراج در لارک ، لوله بازکنی اراج در محمودیه ، لوله بازکنی اراج در منظریه ، لوله بازکنی اراج در نیاوران ، لوله بازکنی اراج در ولنجک ، لوله بازکنی اراج در محدوده توچال

**********************************

رفع گرفتگی سیفون تو ایرانی در محدوده اراج

تخلیه چاه فاضلاب اراج

takhlie chah

تخلیه چاه در محدوده محله اراج: به فرآیند تخلیه چاه از هرگونه لجن , جامدات و مواد دیگر را تخلیه چاه می گویند
 علت گرفتگی های چاه فاضلاب و تخلیه چاه به خاطر جامداتی است که از طریق لوله های فاضلاب وارد می شوند. 

تخلیه چاه و لوله بازکنی شبانه روزی در تمام مناطق تهران ؟ ما به صورت شبانه روزی در خدمت شما هستیم هر زمانی که شما مناسب بدانید به سرعت در محل حضور خواهیم یافت. در اسرع وقت .

 takhliyeh chah

تخلیه چاه اراج در اراج ، تخلیه چاه اراج در آبک ، تخلیه چاهاراج در احتس ه ، تخلیه چاه اراج در اراج ، تخلیه چاه اراج در ازگل، تخلیه چاه اراج در اسدآباد ، تخلیه چاه شمال تهران ، تخلیه چاه اراج در اقدسیه ، تخلیه چاه اراج در الهیه ، تخلیه چاه اراج در شمیرانات ،تخلیه چاه اراج در باغ شاطر ، تخلیه چاه اراج در تجریش ، تخلیه چاهاراج در جعفرآباد ، تخلیه چاه اراج در جماران ، تخلیه چاه اراج درجمال آباد ، تخلیه چاه اراج در جوستان ، تخلیه چاه اراج در چیذر ،تخلیه چاه اراج در حدادیه ، تخلیه چاه اراج در حدیقه ، تخلیه چاهاراج در حصارک ، تخلیه چاه اراج در دارآباد ، تخلیه چاه اراج در دربند ، تخلیه چاه اراج در دزاشیب ، تخلیه چاه اراج در رحمان آباد ،تخلیه چاه اراج در رستم آباد بالا ، تخلیه چاه اراج در زعفرانیه ،تخلیه چاه اراج در سامیان ، تخلیه چاه اراج در سعدآباد ، تخلیه چاهاراج در سوهانک ، تخلیه چاه اراج در شهرک ابوذر ، تخلیه چاهاراج در شهرک البرز ، تخلیه چاه اراج در شهرک پرواز ، تخلیه چاهاراج در شهرک چمران ، تخلیه چاه اراج در شهرک ، تخلیه چاه اراج در شهرک شهید محلاتی  ، تخلیه چاه اراج در شهرک طالقانی ، تخلیه چاه اراج در شهرک قائم ، تخلیه چاه اراج در شهرک گلها ، تخلیه چاه اراج در شهرک لاله ، تخلیه چاه اراج در شهرک نفت ، تخلیه چاه اراج در شهرک ولیعصر ، تخلیه چاه اراج در صاحبقرانیه ، تخلیه چاه اراج در عباسیه ، تخلیه چاه اراج در فرمانیه ، تخلیه چاه اراج در قیطریه ، تخلیه چاه اراج در کاشانک ، تخلیه چاهاراج در کامرانیه ، تخلیه چاه اراج در گلاب دره ، تخلیه چاه اراج در لارک ، تخلیه چاه اراج در محمودیه ، تخلیه چاه اراج در منظریه ،تخلیه چاه اراج در نیاوران ، تخلیه چاه اراج در ولنجک ، تخلیه چاه اراج در محدوده توچال

 

*****************************

                                                           

لوله بازکنی انواع لوله های فاضلاب

 

لوله بازکنی با ابزارهای حرفه ای

 

لوله بازکنی با نیروهای متخصص و ماهر

 

لوله بازکنی تضمینی و بدون و آسیب به تاسیسات و ساختمان

 

لوله بازکنی با تحویل فوری کار

 

لوله بازکنی با نازلترین قیمت

 

لوله بازکنی شبانه روزی

 

لوله بازکنی با حضور فوری در محل

 

لوله بازکنی با ب رضایت مشتری

 

لوله بازکنی ارزان با فنر فولادی لوله بازکن

 

قیمت لوله بازکنی

 

قیمت تخلیه چاه

 

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ ها شن و مکنده

 

باز و بسته درب چاه

 

کفتراشی و لایروبی چاه فاضلاب با مقنی ماهر

 

احیای چاه های قدیمی و فرسوده و اضافه انباری چاه

 

حفاری چاه ارت و فاضلاب

 

حفر چاه جدید

*********************

باز لوله فاضلاب اراج ، رفع گرفتگی تو فرنگی و ایرانی اراج  و انواع لوله های چدنی ، آهنی ، پلیکا تضمینی .یک ساعته.آماده عقد قرار داد با شرکت ها و سازمانهای تی و خصوصی و مجتمع های مس ی.

استفاده از دستگاه تراکم هوا و ژنراتور حرفه ای

تضمینی و بدون بازگشت

تحویل فوری کار ، قیمت مقطوع و مناسب

لوله بازکنی با نرخ اتحادیه

تخلیه چاه با نرخ اتحادیه

*******************************

حفر چاه نو

1- خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی در اراج با در دست داشتن دستگاه ژنراتور با فنر فولادی و با فنر دورانی دستگاه تراکم و مکش برای لوله های اصلی و حتی لوله های منهول آماده ارایه خدمات به همشهریان گرامی در سراسر تهران می باشد.

2- تخلیه چاه در اراج با تانکر بزرگ به همراه پمپ های لجن کش دو پروانه ای و کفکش و  شن .

3-باز و بسته درب چاه توسط نیروی ماهر با کمترین

4-لایروبی چاه و تراش چاه کهنه و تبدیل آن به چاه نو توسط نیرو انسانی در تمام مناطق تهران

5-برداشتن طوقه کهنه و چیدن طوقه چاه و کول گذاری میله و انباری چاه و یا بلوک چینی انباری چاه در تهران

6-حفر چاه فاظلاب وکانال و یا مجرا و اتصال 2 چاه به یکدیگر با خاک برداری در تمام محله های تهران بزرگ

7-حفر کانال مکانیزه و دستی با نیروی انسانی و خاک برداری

8-وصل فاضلاب ساختمانی به فاضلاب شهری

 

چاهی که پرشد بلافاصله باید تخلیه شود زیرا پر ماندن چاه باعث سست شدن طوقه ی چاه و احتمال ریزش و را به همراه دارد. مخصوصا در مواردی که چاه در مسیر رفت آمد ماشین یا افراد قرار بگیرد .این ممکن است بسیار خطرناک باشد . چاه های فاضلاب باید حداقل هر 5 سال یک بار بازدید شوند .

نشانه های پر شدن چاه :

1-    بیرون زدن و بالان آمدن آب فاضلاب از نزدیک ترین آب رو متصل به چاه مثل :کفشور پارکینگ یا آشپزخانه و دستشویی طبقه زیرین و همکف

2-    رطوبتی شدن دیوار نزدیک چاه و نشست فرورفتگی اطراف چاه

3-   خارج شدن ناگهانی بوی بد فاظلاب و همچنین خارج شدن اتی مانند سوسک و کرم و ...

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی اماده ارایه خدمات در مورد حفر چاه نو و کول گذاری و بلوک چینی چاه و حفر مجرا و تبدیل چاه کهنه به چاه نو  کفتراشی و لایروبی چاه قدیمی و فرسوده میباشد.

حفاری چاه 

در محله اراج:  حفر چاه برای هر ساختمان بستگی به مقدار مصرف ساختمان و منطقه آن دارد در مناطقی که زمینی سفت دارد نسبت به زمینی که خاک نرم دارد متراژ چاه فرق میکند زیرا آبکش مناطقی که خاک سفت دارد کم

و باید انباری چاه نسبت به مصرف ساختمان و خاک آن منطقه کنده شود.

در حوالی چاه نو چاه کهنه نباشد واگر هم چاه کهنه ای هست باید تخلیه گردد زیرا همین امر باعث خسارات وتلفات جانی شده است.

کلیه کارهای چاه نو نظیر خاک برداری وکول کذاری و بلوک چینی و طوقه چینی و حفر مجرا و یا حفر کانال را انجام می دهیم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تخلیه چاه اراج با پمپ لجنکش با تانکر 12000 هزار لیتری

تخلیه چاه با مکنده با تانکر بزرگ

تخلیه چاه فاضلاب با پمپ های شن

لوله بازکنی اراج با دستگاه جدید و با فنر فولادی

لایروبی چاه های صنعتی , چاه خانگی , چاه آشپزخانه ها و مراکز بزرگ تجاری

حفاری چاه آب و فاضلاب و حفاری کانال های فاضلاب

حفر چاه نو در اراج حفاری انواع چاه ارت و جای شمع ستون ساختمان

تبدیل چاه کهنه و چاه ریزشی به چاه استاندارد فاضلاب

اجرای سپتیک خانگی و صنعتی ، اجرای استاندارد میله و انبار چاه

اجرای کول گذاری چاه فاضلاب و بهینه سازی بدنه انواع چاه

پیدا محل درب چاه فاضلاب با دستگاه

باز و بسته درب چاه فاضلاب بدون

در آوردن گوشی موبایل ، انگشتر طلا ، پلاک و... از سیفون لوله فاضلاب -  چاه دستشویی و ...

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه های حرفه ای

اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان و تعمیر و رفع انواع گیر و گرفتگی ها

اجرای انواع تعمیرات ترکیدگی لوله - رفع نمتعویض تو فرنگی - تعویض کاسه تو

تبدیل تو ایرانی به فرنگی و برع انشعاب فرنگی به تو ایرانی

سرویس و تعمیر تو فرنگی

اجرای انواع طوقه چینی چاه فاضلاب . تراش کف چاه فاضلاب

سرویس دهی به کل منطقه های : غرب تهران ، شرق تهران ، شمال تهران ، جنوب تهران و مرکز تهران و حومه

***************************************

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی در اسرع وقت خدمات زیر را به شما ارائه میدهد :

1- تخلیه چاه با تانکرها بزرگ با پمپ های لجن کش و با دستگاه لجن کش مکنده .

2- لوله بازکنی و رسوب تراشی بدون ت یب لوله با دستگاه ژنراتور

3- باز و بسته درب چاه و تعویض تو فرنگی با نیروی ماهر

4- تبدیل چاه کهنه به نو و کول گذاری با نیروی انسانی

5- لایروبی و کفتراشی چاه فاضلاب و ...

6-  حفر چاه نو و احیای چاه قدیمی و کهنه

7-  رفع نم و بوی بد ساختمان

8-  لوله کشی فاضلاب و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه دیجیتالی

 

سرویس دهی لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه سریع به تمام نقاط تهران ، آماده عقد قرارداد با تمامی شرکت ها و ارگان های تی ، گروه ما همیشه به صورت رایگان برای بررسی و صحبت های تکمیلی در مورد چاه و ... در اسرع وقت در محل حاضر میباشد

لوله بازکنی اراج در ایام تعطیل و شبانه روزی

تخلیه چاه اراج در ایام تعطیل و شبانه روزی

حفرچاه اراج در ایام تعطیل و شبانه روزی

 

**********************************

شماره تماس لوله بازکنی در محدوده اراج 09129472949 خسروی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات برای و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . لوله بازکنی  در اراج تهران است.

رفع گرفتگی ناودان در اراج 09129472949 خسروی

شماره لوله بازکن اراج 09129472949 خسروی

لوله بازکن دستی

    بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی

 

بهترین روش باز تو فرنگی استفاده از دستگاه تراکم هوا است زیرا کاسه تو فرنگی حساسیت زیادی نسبت به ش تگی دارد.بهترین روش باز گرفتگی چاه تو ایرانی یا لوله فاضلاب هم دستگاه فنر لوله باز کنی است زیرا باعث جرم گیری مسیر هم می شود و اشیاء بین راه را به داخل چاه فاضلاب حرکت می دهد.

شماره تلفن سرویس کار تو فرنگی تهران 09129472949 خسروی

شماره تلفن لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا 09129472949 خسروی

 

فنر زنی

   رفع گرفتگی کفشور ، رفع گرفتگی کفشور آشپزخانه ، باز گرفتگی کفشور پارکینگ ، لوله بازکنی فاضلاب در محدوده اراج ، 

رفع گرفتگی دستشویی و ظرفشویی لوله بازکنی

تشخیص پر شدن چاه فاضلاب در سراسر تهران

بهترین روش باز و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و تو فرنگی تماس با ما


    بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی تماس با ما

شماره تماس جهت درآوردن اشیا از چاه دستشویی ۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹ خسروی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی آماده ارائه انواع خدمات جهت و سرویس بهداشتی می باشد.خدمات ما شامل باز لوله فاضلاب بدون استفاده از هرگونه اسید ، تعمیرات و تو ، رفع نم و رطوبت و تو  و کشف محل نم با دستگاه،رفع گرفتگی لوله فاضلاب ، رفع بوی بد فاضلاب و تو  صد در صد تضمینی و بدون بازگشت و تشخیص محل نشتی و ترکیدگی لوله و کاسه تو با دستگاه . بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه تو یا دستشویی ، تخلیه چاه فاضلاب ، لایروبی و کفتراشی ، حفر چاه ارت ، حفر چاه فاضلاب ، حفاری چاه ، لوله بازکنی با فنر فولادی ، تعمیر و سرویس تو فرنگی ، باز انواع گیر و گرفتگی کف شور آشپزخانه پارکینگ پشت بام و ....
       

انواع فنر و سر فنرهای لوله بازکنی

سر فنر گیر ، سر فنر برسی ، سر فنر ما یچی

فنر لوله بازکنی برقی

با سر فنرهای استاندارد

انواع سرفنری‌ها با متعلقات مربوطه

دستگاه فنر برقی

فنر لوله باز کن دستی

سر فنرالماسی

 سرفنری گیر

سرفنری نیزه ای

لوله بازکنی در اراج ، تخلیه چاه فاضلاب در اراج ، رفع گرفتگی تو فرنگی در اراج ، فنر لوله بازکنی اراج ، باز گرفتگی چاه دستشویی ، سرویس و تعمیر تو فرنگی در اراج ، درآوردن اشیا قیمتی موبایل طلا از چاه و سفون تو در اراج ، حفر چاه ارت در اراج ، حفر چاه فاضلاب در اراج ، حفاری چاه در اراج ، احیای چاه قدیمی و کهنه در اراج ، تعمیر چاه ریزش کرده در اراج

لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه فاضلاب , لوله بازکنی در منطقه یک ۱ تهران تخلیه چاه 

----------------------------------------------------------------------------------------

 درباره محله اراج:

اراج یکی از محله‌های بسیار قدیمی شمیران می‌باشد که مملو از باغها و فضای سبز بیشماری بوده است. امروزه برغم ساخت و سازهای صورت گرفته همچنان دارای باغات و فضاهای زیادی نسبت به دیگر نقاط تهران می‌باشد و همچنان هوای این منطقه از لطافت خاصی برخوردار است. این منطقه از شمال به بلوار لشکرک ( )، از غرب خیابان لنگری و شرق اتوبان علی و منطقه ازگل و از جنوب به اتوبان بابایی محدود می‌شود.

قنات اراج که از دیر باز باغات و زمینهای کشاورزی روستا را آبیاری می‌کرده است یادگاری از گذشته است که هنوز جاری است.

دوغ اراج که سمبل اراج بوده است هنوز در خاطره قدیمی‌های تهران باقی است و در روزگاری نه چندان دور مردم تهران برای نوشیدن این دوغ به این منطقه می‌آمده‌اند. اما امروزه جز خاطره‌ای از آن باقی نمانده است. عروجی (و نیز اُروجی) یکی از طایفه‌های اصلی این منطقه می‌باشد. اما از دیگر طایفه‌های روستا که در زمانهای دور از لواسان روستای آهار به این منطقه مهاجرت نموده‌اند می‌توان طایفه  سیفان را نام برد.

همچنین از دیگر طافه‌های روستا قیدی می‌باشد.

در ضلع شرقی اراج، محله‌ای قدیمی بنام اکبر آباد می‌باشد. نام این محله از نام شخصی بنام علی اکبر اثباتی گرفته شده و دلیل این نام گذاری این است که این فرد اولین ی بوده است که از لواسان، روستای برگ جهان، به این منطقه مهاجرت نمود و مردم اراج به او علی اکبر می‌گفتند.

در ضلع شمالی اراج محله لارک و باغات گیلاس لارک واقع شده است که در قدیم متعلق به هیلدا دانش ارفع همسر تیمسار حسن ارفع بوده است.[۱]

همچون دیگر روستاهای شیمران، روستای اراج نیز برای خود قبرستانی داشته است که این قبرستان در ضلع شمال غربی و غرب این روستا قرار داشته است که هم اکنون میدان اراج و بخشی از خیابان و همچنین دبیرستان رضایی راد در آن واقع شده است.

منبع : ویکی پدیا

 


خدمات شرکت پاس ایران در سراسر تهران بصورت شبانه روزی حتی در ایام تعطیل:

لوله بازکنی - لوله بازکنی بازکنی تهران - لوله بازکنی در تهران - لوله بازکنی با فنر - لوله بازکنی با پمپ تراکم - لوله بازکنی در تهران شبانه روزی - لوله بازکنی در ایام تعطیل - چاه بازکنی تهران

تخلیه چاه - تخلیه چاه با تانکر - تخلیه چاه تهران - تخلیه چاه با تانکر مکنده - تخلیه چاه با تانکر بزرگ - تخلیه چاه با کامیون - تخلیه سپتیک - لایروبی چاه - لایروبی چاه با نیروی انسانی - بزرگ چاه فاضلاب

لوله بازکنی با فنر بدون درسراسر تهران

لوله بازکنی با فنر فولادی بدون در تهران

لوله بازکنی با پمپ تراکم هوا و آب توسط لوله بازکن حرفه ایی

نخلیه چاه با تانکر مکنده و پمپ کفکش در تمام نقاط تهران

تخلیه چاه و سپتینگ ( سپتیک ) با تانکر و در صورت وم با نیروی انسانی

حفر انواع چاه , حفر کانال , حفر مجرا , حفر انباری چاه در تهران

لایروبی و کفتراشی چاه با نیروی انسانی مجرب و ماهر

تعمیر چاه ریزشی و احیاء دوباره چاه و تبدیل آن به چاه قابل استفاده

طوقه چینی و کول گذاری چاه

********************************

لوله بازکنی شمال تهران / تخلیه چاه شمال تهران 22440327

لوله بازکنی غرب تهران / تخلیه چاه در غرب تهران 44895592

لوله بازکنی شرق تهران / تخلیه چاه در شرق تهران 77567980

لوله بازکنی مرکز تهران / تخلیه چاه در مرکز تهران 88546849

لوله بازکنی جنوب تهران / تخلیه چاه در جنوب تهران 33256972

لوله بازکنی تجریش / تخلیه چاه تجریش 22494592

لوله بازکنی شهرک غرب / تخلیه چاه شهرک غرب 88546849

لوله بازکنی تهرانپارس / تخلیه چاه تهرانپارس 77568787

لوله بازکنی افسریه / تخلیه چاه افسریه 33256972

لوله بازکنی ونک / تخلیه چاه در ونک 88546849

لوله بازکنی اقدسیه / تخلیه چاه اقدسیه 22440327

لوله بازکنی سید خندان / تخلیه چاه سید خندان 88546849

لوله بازکنی حسین / تخلیه چاه حسین 77567980

لوله بازکنی پونک / تخلیه چاه پونک 44895592

لوله بازکنی پاسداران / تخلیه چاه پاسداران 22895592

لوله بازکنی سعادت آباد / تخلیه چاه سعادت آباد 22494592

لوله بازکنی شهران / تخلیه چاه شهران 44895592

لوله بازکنی هفت تیر / تخلیه چاه هفت تیر 88546849

لوله بازکنی نارمک / تخلیه چاه نارمک 77567980

لوله بازکنی تهران پارس / تخلیه چاه تهران پارس 77568787

لوله بازکنی قیطریه / تخلیه چاه قیطریه 22494592

لوله بازکنی زعفرانیه / تخلیه چاه زعفرانیه 22440327

لوله بازکنی ولنجک / تخلیه چاه ولنجک 22440327

لوله بازکنی پیروزی / تخلیه چاه پیروزی 33256972

لوله بازکنی بلوار فردوس / تخلیه چاه بلوار فردوس 44895592

لوله بازکنی بلوار کشاورز / تخلیه چاه بلوار کشاورز 88546849

لوله بازکنی عباس آباد / تخلیه چاه عباس آباد 88546849

لوله بازکنی یوسف آباد / تخلیه چاه یوسف آباد 88546849

لوله بازکنی حکیمیه / تخلیه چاه حکیمیه 77567980

لوله بازکنی اشرفی اصفهانی / تخلیه چاه اشرفی اصفهانی 44895592

لوله بازکنی هروی / تخلیه چاه هروی 22440327

لوله بازکنی میرداماد / تخلیه چاه میرداماد 22440327

لوله بازکنی جردن / تخلیه چاه جردن 22494592

لوله بازکنی انقلاب / تخلیه چاه انقلاب 77567980

لوله بازکنی آجودانیه / تخلیه چاه آجودانیه 22440327

چاه بازکنی تهران / تخلیه سپتیک تهران 09126471146

حفر چاه تهران / حفر کانال تهران 09126471146

لوله بازکنی الهیه / تخلیه چاه الهیه 22440327

لوله بازکنی فردوسی / تخلیه چاه فردوسی 77568787

لوله بازکنی شمیرانات / تخلیه چاه شمیرانات 22494592

لوله بازکنی سبلان / تخلیه چاه سبلان 77567980

لوله بازکنی دربند / تخلیه چاه دربند 22494592

لوله بازکنی ت / تخلیه چاه ت 22440327

لوله بازکنی در منطقه یک تهران / تخلیه چاه در منطقه یک ( 1 ) تهران 22494592

لوله بازکنی منطقه دو تهران / تخلیه چاه منطقه دو ( 2 ) تهران 22440327

لوله بازکنی نیاوران / تخلیه چاه نیاوران 22494592

لوله بازکنی ستارخان / تخلیه چاه ستارخان 44895592

لوله بازکنی سازمان آب / تخلیه چاه سازمان آب 77567980

لوله بازکنی مطهری / تخلیه چاه مطهری 88546849

لوله بازکنی پل چوبی / تخلیه چاه پل چوبی 77568787

لوله بازکنی بهارستان / تخلیه چاه در بهارستان تهران 33256972

لوله بازکنی منطقه 3 تهران / تخلیه چاه منطقه 3 تهران 22440327

لوله بازکنی کاشانک / تخلیه چاه کاشانک 22494592

لوله بازکنی همت غرب / تخلیه چاه همت غرب 44895592

چاه بازکنی شمیرانات / تخلیه چاه شمیرانات 22494592

چاه بازکنی غرب تهران / تخلیه چاه غرب تهران 44895592

چاه بازکنی شرق تهران / تخلیه چاه شرق تهران 77567980

چاه بازکنی مرکز تهران / تخلیه چاه مرکزتهران 88546849

چاه بازکنی جنوب تهران / نخلیه چاه جنوب تهران 33256972

حفر چاه تهران / لایروبی چاه تهران 09126471146

کفتراشی چاه تهران / ته زنی چاه تهران 09126471146

سرویس تو فرنگی تهران / باز فاضلاب تو فرنگی تهران 09126471146

لوله بازکنی تخلیه چاه منطقه چهار ( 4 ) تهران

لوله بازکنی مینی سیتی / تخلیه چاه مینی سیتی 22440327

لوله بازکنی تخلیه چاه طالقانی 88546849

لوله بازکنی شهرک ژاندارمری / تخلیه چاه شهرک ژاندارمری 44895592

لوله بازکنی ولیعصر / تخلیه چاه ولیعصر 88546849 و 22494592

لوله بازکنی شریعتی / تخلیه چاه شریعتی 88546849 و 22440327

تشخیص ترکیدگی تهران / رفع نم تهران 09126471146

شماره لوله بازکنی تهران / شماره تخلیه چاه تهران 09126471146

لوله بازکنی / تخلیه چاه 09126471146

لوله بازکنی شمس آباد / تخلیه چاه شمس آباد 22494592

لوله بازکنی بلوار آفریقا / تخلیه چاه بلوار آفریقا 22440327

لوله بازکنی میرداماد / تخلیه چاه میرداماد 22440327

لوله بازکنی منطقه 5 تهران / تخلیه چاه منطقه 5 تهران 09126471146

لوله بازکنی لواسانی / تخلیه چاه لواسانی 22494592

لوله بازکنی شهرک غرب / تخلیه چاه شهرک غرب 88546849

لوله بازکنی میدان صنعت / تخلیه چاه میدان صنعت 22440327

لوله بازکنی افسریه / تخلیه چاه افسریه 33256972

لوله بازکنی معین / تخلیه چاه معین 09126471146

لوله بازکنی لواسان / تخلیه چاه در لواسان 09126471146

لوله بازکنی شمران نو / تخلیه چاه شمران نو 77568787

لوله بازکنی سراج / تخلیه چاه سراج 77567980

لوله بازکنی هنگام / تخلیه چاه هنگام 77568787

لوله بازکنی فرجام / تخلیه چاه فرجام 77567980

لوله بازکنی لواسانی / تخلیه چاه لواسانی 22494592

لوله بازکنی بلوار کشاورز / تخلیه چاه بلوار کشاورز 88546849

لوله بازکنی پارک وی / تخلیه چاه پارک وی 22440327

لوله بازکنی شرق تهران / تخلیه چاه در محدوده شرق تهران 77567980

لوله بازکنی ملاصدرا / تخلیه چاه ملاصدرا 88546849

لوله بازکنی سبلان تهران / تخلیه چاه سبلان 77567980

لوله بازکنی میدان کاج / تخلیه چاه میدان کاج 22440327

لوله بازکنی سیمن بولیوار / تخلیه چاه در غرب تهران 44895592

لوله بازکنی پل رومی / تخلیه چاه پل رومی 22440327

لوله بازکنی اتوبان بابایی / تخلیه چاه اتوبان بابایی 22494592

لوله بازکنی هدایت / تخلیه چاه هدایت 22494592

لوله بازکنی کارگر شمالی / تخلیه چاه کارگر شمالی ( آباد ) 88546849

لوله بازکنی میدان حر / تخلیه چاه میدان حر 09126471146

لوله بازکنی میدان قزوین / تخلیه چاه میدان قزوین 09126471146

لوله بازکنی ونک / تخلیه چاه ونک 88546849

لوله بازکنی گ / تخلیه چاه گ 88546849

لوله بازکنی جنت آباد / تخلیه چاه جنت آباد 44895592

لوله بازکنی یافت آباد / تخلیه چاه یافت آباد 09126471146

لوله بازکنی شهرک اکباتان / تخلیه چاه شهرک اکباتان 44895592

لوله بازکنی شهید مدنی / تخلیه چاه نظام آباد 77568787

حفر چاه فاضلاب در تهران / حفاری چاه در تهران 09126471146

تشخیص ترکیدگی لوله در تهران / رفع نم و رطوبت در تهران 09126471146

بازدید درب چاه در تهران / پیدا درب چاه در تهران 09126471146

لایروبی چاه در تهران / کفتراشی چاه در تهران 09126471146

لوله بازکنی منطقه 4 ( چهار ) تهران / تخلیه چاه منطقه 4 ( چهار ) تهران 09126471146

لوله بازکنی منطقه 5 تهران / لوله بازکنی منطقه 5 تهران 09126471146

لوله بازکنی منطقه 6 تهران / تخلیه چاه منطقه 6 تهران 09126471146

لوله بازکنی منطقه 7 تهران / تخلیه چاه منطقه 7 تهران 09126471146

لوله بازکنی قل / تخلیه چاه قل 22494592

لوله بازکنی شریعتی / تخلیه چاه شریعتی 09126471146

لوله بازکنی ولیعصر / تخلیه چاه ولیعصر 09126471146

لوله بازکنی خاوران / تخلیه چاه خاوران 33256972

لوله بازکنی میدان اسان / تخلیه چاه میدان اسان 33256972

لوله بازکنی سید خندان / تخلیه چاه سید خندان 88546849

لوله بازکنی شهرک غرب / تخلیه چاه در شهرک غرب 88546849

لوله بازکنی اشرفی اصفهانی / تخلیه چاه اشرفی اصفهانی 44895592

لوله بازکنی ستارخان / تخلیه چاه ستارخان 44895592

لوله بازکنی صادقیه / تخلیه چاه صادقیه 44895592

لوله بازکنی رس / تخلیه چاه رس 77567980

لوله بازکنی پاسداران / تخلیه چاه پاسداران 22440327

لوله بازکنی اقدسیه / تخلیه چاه اقدسیه 22494592

لوله بازکنی سراج / تخلیه چاه سراج 77568787

لوله بازکنی شهران / تخلیه چاه شهران 44895592

لوله بازکنی میرداماد / تخلیه چاه میرداماد 22494592

لوله بازکنی جنوب تهران / تخلیه چاه جنوب تهران / حفر چاه جنوب تهران 09126471146

لوله بازکنی غرب تهران / تخلیه چاه غرب تهران / حفر چاه غرب تهران 09126471146

لوله بازکنی میدان انقلاب / تخلیه چاه میدان انقلاب / حفر چاه میدان انقلاب 09126471146

لوله بازکنی شهید نامجو / تخلیه چاه شهد نامجو 77567980

لوله بازکنی / تخلیه چاه 33246972

لوله بازکنی / تخلیه چاه 09126471146

لوله بازکنی فرمانیه / تخلیه چاه فرمانیه 22440327

چاه بازکنی تهران / فنر زنی تهران 09126471146

شماره لوله بازکنی در تهران / شماره تخلیه چاه در تهران 09126471146

تخلیه چاه تهران / لایروبی چاه تهران / کفتراشی چاه تهران / حفر چاه تهران 09126471146

لوله بازکنی / لوله بازکنی در تهران / لوله بازکنی تهران / چاه بازکنی / رفع گرفتگی لوله

لوله بازکنی سیار / تخلیه چاه سیار / شماره تانکر تخلیه چاه در تهران 09126471146

لوله بازکنی شبانه روزی / تخلیه چاه شبانه روزی در تهران 09126471146

لوله بازکنی منطقه 8 تهران / تخلیه چاه در منطقه 8 تهران 77568787

لوله بازکنی منطقه 9 تهران / تخلیه چاه منطقه 9 تهران 09126471146

شرکت لوله بازکنی در تهران / شرکت تخلیه چاه در تهران 09126471146

لوله بازکنی میدان آرژانتین / تخلیه چاه میدان آرژانتین 88546849

شماره تآسیسات در تهران / لوله کشی . لوله بازکنی تهران 09126471146

لوله بازکنی نیاوران / لوله بازکنی فرمانیه / لوله بازکنی پاسداران 22494592

تخلیه چاه نیاوران / تخلیه چاه فرمانیه / تخلیه چاه پاسداران 22440327

لوله بازکنی پونک / لوله بازکنی اشرفی اصفهانی / لوله بازکنی صادقیه 44895592

تخلیه چاه پونک / تخلیه چاه اشرفی اصفهانی / تخلیه چاه صادقیه 44895592

لوله بازکنی نارمک / لوله بازکنی تهرانپارس / لوله بازکنی رس لوله بازکنی حکمیه 77567980

تخلیه چاه نارمک / تخلیه چاه تهرانپارس / تخلیه چاه رس / تخلیه چاه حکیمیه 77568787

لوله بازکنی شهرک اکباتان / لوله بازکنی / لوله بازکنی ستاری 09126471146

تخلیه چاه در جاده کرج / حفر چاه در جاده کرج 09126471146

لوله بازکنی منطقه 10 تهران / تخلیه چاه در منطقه 10 تهران 09126471146

لوله بازکنی در منطقه 11 تهران / تخلیه چاه در منطقه 11 تهران 09126471146

لوله بازکنی در منطقه 12 تهران / تخلیه چاه در منطقه 12 تهران 09126471146

لوله بازکنی در منطقه 13 تهران / تخلیه چاه در منطقه 13 تهران 09126471146

لوله بازکنی فرحزاد / تخلیه چاه فرحزاد / لوله بازکنی 09126471146

لوله بازکنی شهرک غرب / لوله بازکنی سعادت آباد / لوله بازکنی میدان صنعت 22494592

تخلیه چاه شهرک غرب / تخلیه چاه سعادت آباد 09126471146

حفاری چاه فاضلاب / حفر چاه فاضلاب / حفر چاه نو / حفاری چاه نو در تهران 09126471146

رفع گرفتگی لوله / رفع گرفتگی لوله فاضلاب / فنر زنی لوله فاضلاب / لوله بازکنی تهران

لوله بازکنی غرب تهران / تخلیه چاه غرب تهران / لوله بازکنی همت غرب 44895592

تخلیه چاه غرب تهران / چاه بازکنی در غرب تهران / لوله کشی در غرب تهران

لوله بازکنی میرداماد / تخلیه چاه میرداماد / حفر چاه میرداماد 22440327

لوله بازکنی پاسداران / تخلیه چاه پاسداران / حفر چاه پاسداران 22494592

لوله بازکنی هفت تیر / تخلیه چاه هفت تیر / حفر چاه هفت تیر 88546849

لوله بازکنی پونک / لوله بازکنی صادقیه / لوله بازکنی جنت آباد / لوله بازکنی شهران 44895592

لوله بازکنی کامرانیه / لوله بازکنی اختیاریه / لوله بازکنی دیباجی / لوله بازکنی فرمانیه 22494592

تخلیه چاه کامرانیه / تخلیه چاه اختیاریه / تخلیه چاه دیباجی / تخلیه چاه فرمانیه 22494592

حفر چاه کامرانیه / حفر چاه اختیاریه / حفر چاه دیباجی / حفر چاه فرمانیه / حفر چاه نیاوران


نیاز انسان به محیط سالم امری انکارناپذیر است که بسادگی نمی توان از کنار آن گذشت ، چرا که متابولیسم بدن انسان در سایه محیط زیستی سالم راندمانی مطلوب از خود نشان میدهد و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه در حفظ و نگهداری محیط زیست نهایت دقت و تلاش بکار گرفته شود در راستای اهمیت همین مسئله است که بحث تصفیه فاضلاب به میان می آید و دفت و تأمل در این امر ک
دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل 138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 106
تصفیه فاضلاب

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده...........................................

فصل اول: ضرورت تحقیق............................ 1

1-1- مقدمه: ضرورت تحقیق......................... 2

فصل دوم: ضرورت بهینه سازی سپتیک تانک............ 4

1-2- تعریف فاضلاب................................ 5

2-2- مشخصات فاضلاب............................... 5

1-2-2- مشخصات فیزیکی........................... 5

2-2-2-مشخصات شیمیایی............................ 5

33-2- انواع فاضلاب.............................. 11

1-3-2- فاضلاب خا نگی ............................ 11

2-3-2 فاضلاب صنعتی ............................. 11

3-3-2- فاضلاب سطحی............................... 12

4-2- تصفیه فاضلاب .............................. 12

1-4-2- تاریخچه.................................. 12

2-4-2- ضرورت و اه تصفیه فاضلاب................ 13

5-2- شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های کوچک ... 17

1-5-2 سپتیک تانک .............................. 17

2-5-2تعریف سپتیک تانک .......................... 18

3-5-2 علل کاربرد سپتیک تانک ................... 25

6-2- تاریخچه توسعه سیستم rbc ................. 36

1-6-2- توصیف سیستم rbc - ...................... 36

2-6-2- مرحله بندی واحدهای rbc ............ 45

7-2- اصول تصفیه بیو لو ژیکی .................... 50

1-7-2 موازنه جرم روی سیستم rbc ................ 52

8-2- موازنه جرم روی سیستم rbc ................. 53

9-2- پارامترهای تایثر گذار برروی رشد بیو لوژیکی 54

1-9-2- اثر ph................................... 55

2-9-2- اثر سمیت وروش کاهش آن ................... 55

3-9-2 – اثر دما ................................ 55

10-2- محدود ه بارهیدرولیکی مناسب برای سیستم rbc 56

11-2- مشکلات عملیات اجرایی ...................... 59

12-2- تلفیق سپتیک تانک با rbc ................. 59

فصل سوم : تجهیزات و راه اندازی ................. 61

1-3- مقدمه .................................... 62

2-3- قوانین طراحی مدلهای هیدرو لیک ............. 62

1-2-3 – تئوری تشابه ............................ 62

2-2-3- اصول تشابه .............................. 62

3-3- مختصری در مورد طراحی مدل ................. 66

4-3- محاسبه ابعاد مدل آزمایشگاهی .............. 66

1-4-3- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانک......... 67

2-4-3- محاسبه تعداد دیسکها...................... 69

5-3- ساخت پایلوتها ونصب تجهیزات مربوطه ........ 69

6-3 – جزئیات ساخت و راه اندازی پایلوت .......... 77

7-3- محاسبه میزان انرژی تقریبی لازم باری تماس دهنده ها 77

8-3- نصب تجهیزات مربوطه به سیستم rbc ........... 82

9-3- نحوه مونتاژ سیستم ......................... 83

10-3- آزمایشات ................................. 83

1-10-3- آزمایش اندازگیری ا یژن محلول (do)-..... 83

2-10-3- ا یژن مورد نیاز بیو شیمیایی ()-..... 83

3-10-3- آزمایش ا یژن مورد نیا شیمیایی (cod)-... 87

4-10-3- اندازه گیری مواد معلق (miss)-............ 87

5-10-3- کل مواد باقیمانده (t.s)-................. 88

11-3-مواد و روشها .............................. 88

12-3- محلولهای لازم و روشهای ساخت آنها.......... 88

1-12-3- آزمایش ا یژ ن محلول (do)-.............. 89

2-12-3- آزمایش ا یژن مورد نیا بیو شیمیایی ()- 89

3-12-3- ا یژن مورد نیاز شیمیایی (cod)-....... 90

13-3 – دستگاهها و وسایل مورد نیاز .............. 91

فصل چهارم : مطالعه تجربی روی پایلوتهای طراحی شده . 93

1-4- مختصری در مورد میکرو بیو لوژی سیستم ....... 94

2-4- سیستمهای مرکب.............................. 97

1-2-4- مکانیزم سپتیک تانک ...................... 97

3-4- مو جودات زنده موجود در سیستم ............. 100

5-4- رشد در rbc ........................... 117

4-4- محاسبه میزان فسفر ورودی به سیستم .......... 118

1-5-4- توسعه .............................. 120

2-5-4- انتقال ا یژن بین و هوای داخل سیستم 121

6-4- تاثیر سطح مدیل (media) روی رشد و راندمان سیستم 121

7-4- تاثیر سرعت چرخش برروی رشد ............ 122

فصل پتنجم : نتایج و بحث......................... 125

1-5- اثرمیزان بار ورودی بر راندمان سیستم ....... 126

2-5- تغییرات ph نسبت به زمان ................... 126

3-5- اثر افزایش دور الکتروموتور در پایلوت(2)-... 132

4-5- اثر افزایش ضخات برراندمان حذف cod- .. 132

5-5- تغییرات غلظت فاضلاب ورودی به سیستم ......... 136

6-5- تاثیر کاهش ارتفاع فاضلاب ورودی در مخزن بادبی 136

7-5- تفییرات دما در ورودی و وجیهای دو پایلوت.. 136

8-5- تغییرات جامدات کل (t.s) در ورودی و وجی پایلوتها 138

1-8-5- تغییرات جامدات معلق (t.s.s) در ورودی و وجی پایلوت 138

2-8-5- تغییرات جامدات معلق فرار (v.s.s) در ورودی و وجی پا یلوتها 138

9-5- بررسی راندمان حذف cod در دو پایلوت ....... 143

10-5- مشکلات عملیات ............................. 143

نتایج .......................................... 146

پیشنهادات ..................................... 148

فهرست منابع .................................... 150

فصل اول :

ضرورت تحقیق


1-1- مقدمه ، ضرورت تحقیق

نیاز انسان به محیط سالم امری انکارناپذیر است که بسادگی نمی توان از کنار آن گذشت ، چرا که متابولیسم بدن انسان در سایه محیط زیستی سالم راندمانی مطلوب از خود نشان میدهد و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه در حفظ و نگهداری محیط زیست نهایت دقت و تلاش بکار گرفته شود در راستای اهمیت همین مسئله است که بحث تصفیه فاضلاب به میان می آید و دفت و تأمل در این امر کمک شایانی به سلامت محیط زیست می کند . از حدود یکصد سال پیش که رابطه ای بین اثر باکتریها و میکروبهای بیماریزا آشکار گشت انسان بفکر پا ازی آبهای آلودهخ افتاد ، بعبارت دیگر فن تصفیه آب و فاضلاب در روند امروزی خود بیشتر در اثر پیشرفت علم زیست شناسی و پزشکی بوجود آمده است (1)

پرداختن و توجه به این فن از آنجا شروع گشت که بتدریج برای جلوگیری از آلوده شدن منابع طبیعی آب و بویژه رودخانه ها ، ورود فاضلاب به این منابع ممنوع اعلام گردید .متأسفانه افزایش شهرنشینی و پیشرفتهای صنعتی نه تنها باعث بالا رفتن میزان مصرف آب گردیده بلکه میزان آلودگی آبها را نیز افزایش داده است مخصوصا" که با گذشت زمان بعلت کاربرد دهها محصول شیمیایی جدید در زندگی روزمره و ورود آنها به فاضلاب شهری و تخلیه فاضلاب به آبها و یا مصرف هزاران ترکیب جدید شیمیایی در صنایع و تخلیه آنها به جریانها از طریق پسابها موضوع آلودگی محیط زیست را پیچیده تر ساخته است .بنا به دلایل ذکر شده ، تصفیه فاضلاب امری کاملا" ضروری بنظر رسیده و این ضرورت انگیزه ای جهت ساختن تصفیه خانه های بزرگ و مدرن گردید .

اما ، بعلت اینکه تصفیه خانه های بزرگ نیاز به صرف هزینه فراوان دارد لذا بطور خود بخود ساخت آنها محدود میشود و بجای آنها تصفیه خانه های کوچکتر و محدودتری در نظر گرفته می شوند .

منظور از تصفیه خانه های کوچک ، تصفیه خانه هایی هستند که بنا به عللی که توضیح داده خواهد شد چند واحد از تأسیسات تصفیه خانه بزرگ در آن بکلی حذف و یا ساختمان آن در واحدهای دیگر ادغام شده اند . مهمترین عاملی که موجب کوچک شدن یک تصفیه خانه می شود ، عبارت از کم بودن جمعیتی است که فاضلاب آنها به تصفیه خانه می رسد . بعلاوه علل زیر نیز میتواند کوچک شدن طرح یک تصفیه خانه گردد (1) :

1- عدم نیاز به تصفیه کامل فاضلاب

2- علل اقتصادی .

3- نوع آلودگی فاضلاب .

"سپتیک تانگ" ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی ) و تصفیه زیستی بکمک باکتریهای بی هوازی بطور همزمان در آن انجام می گیرد .

سپتیک تانک می تواند حدود 30٪ آلودگی را کاهش دهد که این مقدار کم محسوب می شود و نیاز سازمان حفاظت محیط زیست را برطرف نمی سازد . (15)

اما بعلت اینکه در ای مختلف بویژه ایی که در آنها شبکه جمع آوری فاضلاب وجود ندارد ( ایی استان مازندران ) ، سپتیک تانک کاربرد وسیعی داشته و فاضلاب تصفیه شده باید به زمین و یا آبهای سطحی و زیرسطحی منتقل گردد .

لذا این منابع در اثر تماس با فاضلاب دفع شده بشدت آلوده می شوند . این مسأله بویژه در تقاطیکه سطح آب زیرزمینی بالاست ( استان مازندران ) شدت بیشتری پیدا می کند .

البته دفع فاضلاب ناشی از سپتیک تانک به رودخانه ها ، زمینهای کشاورزی و غیره مشکلاتی از قبیل آلودگی آبها ، شیوع انواع بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، نابودی محصولات کشاورزی و غیره را نیز بهمراه دارد .

وقوع این مشکلات ، نیاز به بهینه سازی سپتیک تانک را ضروری می سازد . جهت بهینه سازی سپتیک تانک از سیستمی به نام rbc "1" ( دیسکهای بیولوژیکی چرخان ) استفاده شده است که این سیستم را درون سپتیک تانک سنتی تعبیه می کنیم .

با استفاده از rbc درون سپتیک تانک عملا" بیولوژیکی biofilm ) ( تشکیل و راندمان حذف bod افزایش می یابد و پساب با کیفیت مقبولتری وارد محیط زیست می گردد .

فصل دوم :

ضرورت بهینه سازی سپتیک تانک

1-2- تعریف فاضلاب

فاضلاب مخلوط رقیقی از انواع آبهای زائد حاصل از فعالیت انسان است که این فعالیتها را می توان در امور شخصی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی خلاصه کرد (15) .

در فاضلاب همواره مقدار آب ( 9/99٪ ) بوده و تنها (1/0٪ ) بقیه را سایر مواد تشکیل می دهند . فاضلاب تازه ، مایع کدر خا تری رنگ است که بوی زننده ای ندارد .

این فاضلاب حاوی مواد مختلفی می باشد که با توجه به منشأ تولید فاضلاب ، نوع آنها فرق می کند . البته باید توجه داشت در هنگامیکه فاضلاب از صنایع رنگسازی و نساجی تولید می شود ، فاضلاب رنگی خواهد بود . فاضلاب از هر جائیکه تولید شده باشد ، با گذشت زمان ا یژن محلول آن پایان یافته و بعد از گذشت مدت زمانی متعفن خواهد شد و رنگ آن در مورد فاضلاب خانگی و شهری بطور اخص به ساه تبدیل می شود و بوی بسیار زننده ای دارد که بوی ناشی از تولید هیدروژن سولفید بوده و رنگ سیاه آن بخاطر تشکیل ترکیب سولفید آهن می باشد . ( 2 )

2-2- مشخصات فاضلاب

برای طراحی و بهره وری از تأسیسات جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب و نیز به منظور جلوگیری از مشکلات زیست محیطی آگاهی از ماهیت فاضلابها ضروری است .

مشخصات فاضلاب را می توان در سه گروه عمده : مشخصات فیزیکی ، مشخصات شیمیایی و مشخصات بیولوژیکی دسته بندی کرد (18)

1-2-2- مشخصات فیزیکی

مهمترین مشخصه فیزیکی فاضلاب عبارت است از کل مواد جامد که شامل مواد شناور ، مواد قابل ته نشینی ، مواد کلوئیدی و مواد محلول می باشد . سایر مشخصات فیزیکی عبارتند از بو ، دما ، چگالی ، رنگ و کدورت .

2-2-2- مشخصات شیمیایی

ویژگی شیمیایی فاضلاب بسیار گسترده و پیچیده می باشد چون با توجه به ورود مواد معدنی و آلی و آلی گوناگون در هر روز به محیط زیست و اثرات تقریبا" ناشناخته آنها روی همدیگر تنها می توان مشخصات شیمیائی را در سه گروه عمده بررسی کرد .

1- مواد آلی 2- مواد غیرآلی 3- گازها

1- موادآلی

ترکیبات آلی معمولا" شامل کربن ، هیدروژن و ا یژن و در بعضی موارد همراه با نیتروژن هستند . ممکن است عناصر مهم دیگری نظیر گوگرد ، فسفر و آهن نیز وجود داشته باشند . گروههای اصلی مواد آلی موجود در فاضلاب عبارتند از :

پروتئین (40 تا 60 درصد ) ، کربوهیدراتها (25 تا 50 درصد ) و ( چربی و روغن 10 درصد ) "15" اوره ترکیب آلی دیگری است که در تشکیل فاضلاب نقش دارد . از آنجایی که اوره به سرعت تجزیه میشود ، اوره تجزیه نشده در فاضلابهائیکه تازه نباشند به ندرت دیده میشود . فاضلاب علاوه بر پروتئین ، کربو هیدات ، چربی ، روغن و اوره حاوی مقادیر کمی از مولکولهای آلی سنتزی مختلف با ساختمانهای ساده تا بی نهایت پیچیده است .

از این مواد سنتزی می توان به پاک کننده ها ، ترکیبات آلی فرار و سموم کشاورزی اشاره کرد علاوه بر اینها تعداد اینگونه ترکیبات در نتیجه ساختن مولکولهای آلی جدید ، هر ساله افزایش میابد .

2- مواد غیر آلی ( معدنی )

مواد معدنی داخل فاضلاب دارای اهمیت زیادی بوده و در تثبیت کثرت کیفیت آن حائز اهمیت اند. غلظت مواد غیر آلی در اثر فرسایش زمین و در مسیر حرکت فاضلاب افزایش می یابد . به جز برخی از فاضلابهای صنعتی ، اکثر فاضلابها بندرت از مواد غیرآلی که در چرخه طبیعی آب به آنها اضافه می شود ، تصفیه می شوند .

از مواردیکه روی تصفیه فاضلاب مؤثر بوده و در گروه مواد غیرالی قرار میگیرند می توان به ph ، قلیائیت ، نیتروژن ، فسفر ، گوگرد ، ترکیبات غیرآلی سمی و ف ات سنگین اشاره کرد . "16" .

3- گازها

گازهائی که عموما" در فاضلابهای تصفیه نشده یافت میشود عبارتند از :

نیتروژن ، ا یژن ، کربن دی ا ید ، هیدروژن سولفید ، آمونیاک و متان سه گاز اول از گازهای عمومی جو بوده و در همه آبهائی که در معرض هوا باشند دیده می شوند . هر سه گاز در اثر تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب بوجود می آیند . سایر گازهایی که در فاضلاب تصفیه نشده وجود ندارد ولی برای مقاصدی وارد فاضلاب می شود عبارتند از گاز کلر ، اوزن و ا یدهای گوگرد و نیتروژن می باشد .

3-2-2- مشخصا بیولوژیکی

در ارتباط با مشخصات بیولوژیکی باید به ارگانیزمهای بیماریزا و روشهای شناسائی شاخص آشنا بود" 6 " .

میکروارگانیزمهای اصلی که عمل بخش بیولوژیکی را بعهده دارند عبارتند از باکتریها ، قارچها ، جلبکها ، تک یاختگان ، جانوران و ویروسها که از این میان باکتریها به خاطر تنوع و گستره عملشان نقش مهمتری را بر عهده دارند .

بطور کلی مشخصات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی فاضلابها در جـ ( 1-2 ) آورده شده است "18 و 15 "

همچنین بخاطر آشنایی با آلاینده های فاضلاب و دلیل اهمیت آنها در تصفیـه فاضلاب ، در جـ (2-2 ) آلاینده های مهم فاضلاب و دلایل اهمیت حذف این آلاینده ها آورده شده است "16و 18 "

ج (1-2 ) – مشخصه های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی فاضلاب و منابع آنها .

3-2- انواع فاضلاب

فاضلاب بسته به شکل پیدایش و خواص آنها به سه گروه تقسیم می شود "9"

فاضلابهای خانگی ، فاضلابهای صنعتی و فاضلابهای سطحی . البته امروزه فاضلاب کشاورزی را نیز به دسته بندی بالا اضافه می کنند .

1-3-2- فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی از فاضلاب دستگاههای بهداشتی ، شیر دستشویی ، ، ماشین لباس شویی و ظرفشویی و فاضلاب آشپزخانه و همچنین فاضلاب ناشی از شستشوی قسمت هاتی مختلف خانه ایجاد می گردد .

خواص فاضلابهای خانگی در سطح یک کشور تقریبا" ی ان است . فقط غلظت آن فرق میکند "1" .

علاوه بر فاضلاب خانگی ، فاضلاب ناشی از اماکن تجاری و خدماتی نیز به شبکه جمع آوری فاضلاب وارد شده و در نهایت فاضلاب شهری را تشکیل می دهند .

2-3-2- فاضلابهای صنعتی

فاضلابهای صنعتی بر خلاف فاضلابهای بهداشتی ( که از ح پایداری غلظت مواد آلی و معدنی برخوردارند ) دارای اختلاف گسترده و زیادی هستند که بررسی و پژوهش جداگانه ای برای هر کدام از صنایع لازم خواهد بود .

مهمترین اختلاف فاضلابهای صنعتی با فاضلاب خانگی را می توان بصورت زیر بیان کرد :

الف – امکان وجود مواد و ترکیبات شیمیایی سمی در فاضلاب صنعتی بیشتر است .

ب – خاصیت خورندگی در فاضلاب صنعی بیشتر است .

ج – خاصیت قلیایی و اسیدی متفاوت و وسیعی در فاضلاب صنعتی دیده می شود .

د – امکان وجود موجودات زنده در فاضلاب صنعتی کمتر است .

بعضی از فاضلابهای صنعتی نظیر فاضلاب صنایع غذایی وجه اشتراک بیشتری با فاضلاب خانگی دارند . وجه مشترک فاضلاب صنعتی ناشی از کارخانجات مختلف تنها در فاضلاب وجی از تأسیسات خنک کننده آنهاست "19" .

درفاضلاب ناشی از معادن ، کارخانجات فولاد سازی و کارخانجات شیمیایی بیشتر مواد خارجی را مواد معدنی تشکیل می دهند . در حالی که در کارخانجات صنایع غذایی و نشاسته سازی بیشتر مواد خارجی ، آلی هستند .

لذا مواد تشکیل دهنده فاضلابهای صنعتی چندین برابر بیشتر از محتویات فاضلاب خانگی است .

3-3-2- فاضلابهای سطحی

فاضلاب سطحی از بارندگی و ذوب برف و یخ در نقاط بلند بدست می آید "20 " .

این فاضلاب در اثر جریان روی سطح زمین و تماس با و مواد زائد روی زمین آنها را شسته و آلوده میگردد . بیشترین مواد خارجی را در این فاضلابها ، مواد معدنی مانند شن و ماسه تشکیل می دهند که در اثر شستشوی خیابانها ، وارد فاضلاب می شوند . پسمانده ذرات گیاهی و حیوانی و مواد نفتی ، قسمتهای دیگر مواد خارجی را تشکیل می دهند . شبکه های جمع آوری این فاضلابها می تواند بصورت در هم یا مجزا باشد . اگر شبکه به صورت مجزا باشد فاضلاب تنها شامل فاضلاب خانگی صنعتی و جریان ورودی خواهد بود و اگر از شبکه در هم برای جمع آوری استفاده گردد علاوه بر سه جزء برف ، آب باران نیز وارد فاضلاب می شود . در هر ح اجزای فاضلاب بسته به شرایط محلی و فصلی نیز خواهد بود .

4-2- تصفیه فاضلاب

1-4-2- تاریخچه

بر خلاف فنون آبرسانی شهری و جمع آوری فاضلاب که تاریخچه ای نسبتا" طولانی و چند هزار ساله دارد "9" . پالایش و تصفیه فاضلاب بصورت امروزی دارای سنه تاریخی کوتاهی میباشد . از حدود یکصد سال پیش که رابطه بین اثر باکتریها و میکروبهای بیماری در واگیری و شیوع بیماریها آشکار گشت ، انسان بفکر پا ازی آبهای آلوده افتاد . بعبارت دیگر ، تصفیه آب و فاضلاب با روند امروزی بیشتر در اثر پیشرفت علم زیست شناسی و پزشکی بوجود آمده است .

اعلام ممنوعیت دفع فاضلابها به رودخانه ها و منابع طبیعی آب ، ضرورت تصفیه را بوجود آورده است .

با گذشت زمان و توسعه ا و صنایع ، خطر آلودگی محیط زیست و در نتیجه نیاز به تصفیه فاضلاب با شدت بی سابقه ای افزایش یافته و با آن روشهای بسیاری برای تصفیه فاضلاب پیشنهاد و بکار گرفته شد . روشهای طبیعی تصفیه جزو قدیمی ترین روشهایی هستند که برای تصفیه فاضلاب بکار گرفته شده اند . بویژه استفاده از فاضلاب برای آبیاری در کشاورزی بعلت دارا بودن مواد آلی مورد نیاز گیاه از یکصد سال پیش تا کنون در کشورهای اروپایی متداول بوده است .

در ایالات متحده بدلیل عدم وجود موانع قانونی در برابر دفع فاضلاب تصفیه نشده به داخل اقیانوسها و منابع پذیرنده آبی ( نسبت به اروپا ) و همچنین وجود زمینهای وسیع مناسب برای دفع تا اوا قرن نوزدهم به تصفیه برای دفع فاضلاب چندان توجه نشد اما در اوایل قرن بیستم شرایط زیست محیطی ایجاب کرد ، فشار برای اعمال روشهای کارآمدتر در کنترل فاضلاب رشد فزاینده ای پیدا کند .

عدم امکان فراهم آوردن سطوح وسیع و کافی برای دفع زمینی فاضلاب تصفیه نشده بخصوص برای ای بزرگ منجر به استفاده از روشهای مؤثرتری در تصفیه فاضلاب شد.

در ایران از زمانهای بسیار دور لجن بدست آمده از چاههای جذب بعنوان کود در کشاورزی استفاده می شد . ولی در تمام این روشها ، تکیه بر بازیافت کود حاصل از فاضلاب بوده است نه تصفیه آن "1" .

مهمترین عاملی که باعث رشد صنعت تصفیه فاضلاب شد بروز اپیدمیها و بیماریهای خطرناک توسط فاضلاب تصفیه نشده و تولید روزافزون فاضلاب بر اثر گسترش شهرنشینی و توسعه صنایع بوده است "19" .

2-4-2- ضرورت و اه تصفیه فاضلاب

قبل از اینکه فاضلاب را به آبهای پذیرنده دفع کنیم ، باید آنرا تصفیه کنیم تا اینکه به موارد زیر برسیم :

الف – کاهش گسترش بیماریهای عمومی بعلت وجود میکروارگانیزمهای بیماریزا در فاضلاب .

ب – جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی "3 " .

این دو دلیل به یکدیگر وابسته بوده ، چرا که یک منبع آب آلوده می تواند بعنوان پتانسیل عفونت نیز باشد . هر چند که در حال حاضر و با آگاهی هر چه بیشتر می توان گفت که آلودگی شیمیایی و می محیط زیست برای خود طبیعت بیشتر نامطلوب بوده و بنابراین اندازه کاهش آلودگی باید بر اساس نقطه نظرات زیست محیطی استوار باشد .

تصفیه فاضلاب بصورت یکی از را ارهای دستی به استانداردهای محیط های پذیرنده پساب دفع شونده می باشد . تصفیه فاضلاب ، جدا آلاینده های موجود در فاضلاب که بصورت جامد و مایع هستند می باشد . این کار امکارن دفع نهایی اجزاء تثبیت شده فاضلاب را بدون ایجاد اثر سوء در محیط فراهم می آورد . در تصفیه فاضلاب اه زیر مد نظر است :

الف – تأمین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

فاضلابهای شهری همیشه دارای میکروبهای گوناگونی می باشند که قسمتی از آنها میکروبهای بیماریزا هستند . ورود فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست و منابع طبیعی آب ، چه آنهائی که روی زمین قرار دارندت و چه آنهائی که زیر زمین قرار دارند موجب آلوده شدن این منابع به میکروبهای بیماریزا میگردد و در اثر تماس انسان با این منابع و یا مصرف آب آلوده خطر گسترش این بیماریها بین مردم بوجود می آید "19 " .

ب – پاکیزه نگهداشتن محیط زیست

وارد نمودن فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست موجب آلودگی این محیط شده که علاوه بر خطرهای مستقیمی که برای بهداشت مردم دارد ، نتایج دیگری از قبیل : ایجاد مناظر زشت ، بوهای ناخوشایند و سرانجام تولید ات را بهمراه دارد . این ات ، خود وسیله ای برای جابجا شدن میکروبهای بیماریزا و آلودخ سازی محیط زیست با این میکروبها می باشند " 19 " .

ج – بازی فاضلاب

با توجه به اینکه مقدار نمکهای معدنی محلول در فاضلاب بمراتب کمتر از آب دریاهای آزاد می باشد و فاضلاب جزء آبهای شیرین و آلوده بحساب می آید استفاده دوباره از فاضلاب تصفیه شده بجـای آب شیرین جهت آبیاری کشاورزی بمراتب ارزانتر خواهـد بود "15" .

3-4-2- روشهای تصفیه فاضلاب

برای تصفیه فاضلاب روشهای متعددی وجود دارد این روشها شامل تصفیه فیزیکی ، تصفیه شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی می باشد . تصفیه فیزیکی شامل واحدهای دانه گیر و ته نشینی اولیه می باشد که مهمترین هدف آن حذف مواد قابل ته نشینی تحت تأثیر نیروی ثقل میباشد . در تصفیه شیمیایی ، استفاده از مواد شیمیایی در حذف آلاینده ها مورد نظر است که به دلیل ایجاد لجن زیاد و گران بودن ، تا حد امکان از این روش استفاده نکرده و از سایر روشها بجای آن بهره میگیریم .

تصفیه بیولوژیکی که مهمترین و پرکاربردترین روش تصفیه فاضلاب می باشد را می توان در دو گروه

کلی : 1- سیستمهای رشد معلق 2- سیستمهای رشد چسبیده تقسیم بندی نمود "19" .

1- سیستمهای رشد معلق ( suspended growth process)

مواد آلی داخل فاضلاب بصورت محلول یا معلق هستند که وظیفه تجزیه و هضم آنها بر عهده میکروارگانیزمها می باشد .

چنانچه شرایطی فراهم آید که میکروارگانیزمها در داخل فاضلاب معلق باشند به اصطلاح در فاز مایع با هم برخورد داده شوند و در عین حال تصفیه فاضلاب نیز انجام گیرد . به این فرآیند رشد معلق گفته می شود . چون کلیه میکروارگانیزمها به رشد و تکثیر در محیطی می پردازند که همواره در آن معلق می باشند . از فرآیندهای اصلی تصفیه بیولوژیکی رشد معلق می توان به :

1- فرآیند لجن فعال .

2- حوضچه های هوادهی

3- راکتور ناپیوسته متوالی

4- هضم هوازی لجن

اشاره کرد . از میان این روشها ، لجن فعال فرایندی است که بیش از همه در تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد که مختصرا" بررسی می شود "6 " .

روشهای تصفیه عموما" به دو دسته هوازی و بیهوازی تقسیم می شوند که روشهای تصفیه رشد معلق عموما" هوازی هستند . در سیستمهای بی هوازی گاز متان تولید می شود که منبع انرژی با ارزشی است . در سیستم بی هوازی لجن کمتری تولید می شود . هزینه های تأمین انرژی هوادهی در روش هوازی بیشتر از هزینه تأمین بی هوازی است . سرعت رشد میکروارگانیزمهای اختیاری در سیستم بی هوازی کمتر است "30 " . سیتمهای بیهوازی حساسیت بیشتری به دما و ph دارند .

فرآیندهای تصفیه هوازی عبارتند از :

1- لجن فعال .

2- چکنده .

3- دیسکهای بیولوژیکی چرخان .

4- حوضچه های هوادهی .

5- هضم هوازی لجن .

6- راکتور ناپیوسته متوالی .

و غیره و فرآیندهای تصفیه بیهوازی عبارتند از :

1- سپتیک تانک .

2- بیهوازی .

3- هضم بی هوازی لجن و غیره .

سیستمهای رشد چسبیده attached growth processes) (

در سیستمهای کشت می چسبیده یا به عبارتی در فرآیندهای رشد چسبیده از راکتورهای بیولوژیکی استفاده می شود که در آنها فاضلاب با لایه های می متصل به سطوح در تماس است . میکروارگانیزمها در سطح ماده واسطه ای که media) ( خوانده می شود جمع شده و با استفاده از مواد پروتئینی ج ( آنزیمها ) به آن می چسبند این لایه جاندار که به آن بیو گفته می شود مکانی انباشته ااز میکروارگانیزمهاست که نقش تصفیه فاضلاب را بعهده دارد . در این فرآیندها حذف مواد آلی و همچنین فرآیند نیتریفیکاسیون denitrification) ( قابل تحقق است (23 و 15 ) .

برجی که از ماده واسطه پر شده است بنام برج بیولوژیکی خوانده می شود و چنانچه بستر آن بصورت نامنظم پر شده باشد آن را چکنده گویند . آنچه که در این فرآیند اتفاق می افتد بدین صورت است که فاضلاب از سطح بیو داخل راکتور عبور می رسند و بعلت وجود گرادیان غلظت در لایه به داخل آن نفوذ میکند . ذرات و کلوئیدهای معلق ممکن است در سطوح چسبیده باقی بمانند . ا یژن لازم برای فرآیندهای هوازی رشد چسبیده از طریق ا یژن فاضلاب ورودی و همچنین از طریق فضاهای خالی داخل داکتور تأمین می شود . رشد لایه بیوسم به یک جهت محدود میباشد و این جهت به طرف بیرون از سطح جامد است .

از مهمترین فرآیندهای رشد چسبیده میتوان به صافیهای چکنده با بار آلی کم و باز زیاد ، دیسکهای بیولوژیکی چرخان ) rbc ( و راکتورهای با بستر پر شده اشاره نمود .

فرآیند لجن فعال - ) activated (

راکتورهای لجن توسط آردرن و لاکت در انگلستان ابداع شد "26 " .

چون در این فرآیند لجنی که ته نشین می شود حاوی میکروارگانیزمهای زنده است و این لجن را برای افزایش جرم زنده و تسریع واکنشها بر می گردانند آنرا لجن فعال می گویند .

فرآیند لجن یک سیستم تصفیه از نوع رشد معلق است که می توان آنرا در راکتورهای اختلاط کامل یا جریان پیستونی انجام داد .

با توجه به اینکه مطالعات زیادی در خصوص ترکیب روشهای تصفیه بطور مثال لجن فعال با چکنده و یا سیستم های هوازی ، صورت گرفته اما کاربرد سیستم ترکیبی سپتیک تانک با دیسکهای بیولوژیکی چرخان در مطالعات و بخصوص در داخل کشور دیده نشده . لذا ضرورت تحقیق در این زمینه امری کاملا" اجتناب ناپذیر است .

در ادامه ابتدا به ضرورت وجود سپتیک تانک و معرفی آن و سپس نیاز به بهینه سپتیک تانک توسط ترکیب با دیسکهای بیولوژیکی چرخان اشاره می شود .

5-2- شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های کوچک

هماهنگونه که مختصرا" در مقدمه ذکر گردید تأسیس پالایشگاههای بزرگ و مدرن فاضلاب تنها به دلایلی چند محدود می شود که این دلایل مفصلا" در ادامه بیان می گردد. بنابر این تصفیه خانه های کوچک مطرح می گردند . منظور از تصفیه خانه های کوچک ، تصفیه خانه هایی هستند که به عللی چند واحد از تأسیسات تصفیه خانه بزرگ یا بکلی حذف و یا ساختمان آن در واحدهای دیگر ادغام شده اند "1 " .

مهمترین عاملی که موجب کوچک شدن یک تصفیه خانه می شود ، عبارت از کم بودن جمعیتی است که فاضلاب آنها به تصفیه خانه می رسد . علاوه بر کمی جمعیت ممکن است علل دیگری نیز که در زیر نامبرده می شوند موجب کوچک شدن طرح تصفیه خانه گردند :

الف – عدم نیاز به تصفیه کامل فاضلاب

گاهی ممکن است بعلت وجود منابع طبیعی با ظرفیت تصفیه زیاد مانند رودخانه های بزرگ و یا دریا بتوان از ایجاد بعضی واحدهای تصفیه خانه خودداری و در هزینه سرمایه گذاری اولیه صرفه جویی نمود .

در این صورت فاضلاب را بصورت ناقص تصفیه کرده و بقیه عمل تصفیه را بعهده منابع طبیعی نامبرده می گذارند . البته در این ح باید دقیقا" میزان آلودگی فاضلاب را داشته باشیم تا مبادا موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم آوریم ، که اتفاقا" بحث اصلی مطرح شده در این تحقیق بر روی همین مسأله است .

ب – بعلت عدم امکان مالی و نیاز اجتناب ناپذیر به صرفه جویی از ساختن چند واحد تصفیه خانه صرفه جویی نموده و بدین ترتیب ساختمان تصفیه خانه را کوچکتر می سازند.

ج – نوع آلودگی فاضلاب

برای تصفیه فاضلابهای صنعتی ممکن است بعلت نوع آلودگی تنها نیاز به ایجاد چند واحد برای تصفیه خانه گردد و ساختمان آن کوچک طراحی شود .

امروزه با توجه به تعداد روزافزون شهرکهای مس ی که در مجاورت ای بزرگ ساخته می شوند ، مناطق ییلاقی که نمی توانند از شبکه فاضلاب شهری استفاده کننده روستاهایی که دفع فاضلاب آنها با مشکل مواجه است و بالا ه واحدهای مستقلی از قبیل بیمارستانها ، ارگانها و غیره ، مسأله تصفیه خانه های کوچک اهمیت زیادی پیدا کرده است . سبک تانک و ایمهاف تانک از انواع تصفیه خانه های کوچک هستند .

1-5-2- سپتیک تانک septic tank ) ( .

تاریخچه- از حدود 100 سال پیش توسعه روش بی هوازی در اروپا شروع شد . در سال 1860 لوریس اچ مورزاس از تانکهای سپتیک ، که در آنها لجن ته نشین شده تحت هضم بی هوازی قرار میگیرد و عمل هضم و جدا سازی جامدات هر دو در یک نانک صورت می گیرد "1 " . در فرانسه استفاده کرد " 27 " .

دونالدکالرون در سال 1895 اولین ی بود که به وجود متان پی برد و برای شهر ا تر انگلستان از تانک سپتیک استفاده نمود و از گاز متان حاصل شده برای روشنایی اطراف استفاده کرد "9 " .

در سالهای 1902 و 1912 آزمایشات مشابهی در صورت گرفت . در سال 1904 کارل ایمهاف "1 " آلمانی ، از تانکی جهت تصفیه بی هوازی استفاده کرد که در آن عمل هضم و جداسازی جامدات در دو قسمت جداگانه انجام می گرفت . وی دستگاه تخمیر بیهوازی را بنام خویش ثبت نمود . که به مخزن ایمهاف معروف گردید و در سال 1904 در انگلستان محققی بنام تراویس "2 " ، تانکی مشابه تانک ایمهاف بکار برد . شمایی از ایمهاف نانک در شکل (3-2 ) آمده است .

2-5-2- تعریف سپتیک تانک

سپتیک تانک سـاده ترین نـوع تصفیـه خانه تـک واحـدی است که تصـفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بیهوازی بطور همزمان در آن انجام می گیــرد "1 " .

سپتیک تانک مانند شکلهای صفحات بعد تشکیل شده است از تانک س وشیده ای که معمولا" با بتن آرمه و در ابعاد کوچک آن با مواد پلاستیکی مانند فایبرگلاس ساخته میشود .

فاضلاب پس از ورود به تانک و بعلت کاهش سرعت جریان آن ، قسمتی از مواد معلق خود را بصورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر تانک بیرون می رود . درجه آلودگی فاضل که از سپتیک تانک بیرون می رود تقریبا" معادل درجه آلودگی فاضلاب بیرون آمده از است های ته نشینی نخستین می باشد یعنی حدودا" 30 درصد کاهش آلودگی بهمراه دارد .

مواد ته نشینی شده بصورت لجن در کف تانک با کمک باکتریهای بیهوازی هضم می شود . بطوریکه تانک حداکثر 1 تا 2 بار در سال نیاز به خالی پیدا می کند "1 " .

سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب یک ساختمان و یا مجتمعی از چند ساختمان مس ی بکار می رود .

طول تانک مستطیل شکل را معمولا" دو تا چهار برابر عرض آن انتخاب می کنند و عمق مؤثر تانک حداقل باید 2/1 متر باشد . در تانکهای بزرگ عمق باید از نظر اقتصادی در حدود 2 تا 3 متر انتخاب گردد و بعلاوه فاصله سطح فاضلاب تا سقف تانک باید 30 تا 40 سانتیمتر انتخاب گردد "1 " .

برای بهتر زلال سازی فاضلاب معمولا" تانکها را مانند شکل (1-2 ) از دو قسمت و یا مانند شکل (2-2 ) از سه قسمت می سازند .

حجم قسمت اول را دو برابر قسمتهای بعدی انتخاب میکنند تا اینکه اولا" نوسانهای فاضلاب را تا حدودی جبران کند و ثانیا" مواد جامد بیشتری در آن ته نشین گردد .

ورود و وج فاضلاب باید در نقطه ای زیر سطح تانک انجام گیرد که مواد شناور از تانک به بیرون نریزد و برای بیرون فرستادن گازهای تولید شده از عمل باکتریهای بیهوازی در سپتیک تانک لازم است لوله های تهویه ای به قطر حدود 10 سانتی متر پیش بینی گردد "15 " .

زمان ماندهیدرولیکی برای پساب در داخل تانک (ساعت 48-16 ) در نظر گرفته می شود بنابراین ابعاد تانک طبق این زمان ماند تعیین می گردند " 15 " .

کد اجرائی bs6297 برای پساب کم در سال 1983 بکار گرفته شده است "1 " .

فرمول زیر برای محاسبه ظرفیت کل سپتیک تانک جائیکه عمل لجن ز در فاصله کمتر از یک سال انجام می گیرد داده شده است :

وقتیکه جمعیت تحت پوشش 4 باشد ، ظرفیت تانک برابر است با

با استفاده از استاندارد ساخت سال 1985 مقدار مینیمم ظرفیت 2700 لیتر در نظر گرفته می شود " 10 " .

استاندارد آلمان ) din4261 ( حجم لازم در سپتیک تانک برای هر نفر 300 لیتر و حداقل حجم تانک را 3 متر مکعب پیشنهاد کرده است . حداقل حجم تانک در اطریش و سوئیس 5 متر مکعب می گیرند "1 " .

استاندارد انگلستان حجم تانک برای توقف یک شبانه روز میانگین فاضلاب در ح بدون بارندگی بعلاوه 8/1 متر مکعب فضا برای جمع شدن لجن پیشنهاد می کند . همچنین حداقل حجم را 5/3 متر مکعب پیش بینی کرده است "1 " .

استاندارد هندستان حجم مفید تانک را حداقل 3/2 مترمکعب و بر مبنای 112 تا 252 لیتر برای هر نفر در نظر می گیرد و حجم لجن بدست آمده از تانک را 21٪ لیتر برای هر نفر در شبانه روز پیش بینی می کند "1 " .

لجن بدست آمده از سپتیک تانک از نظر وزنی 25 تا 30 درصد و از نظر حجمی 75 تا 80 درصد کمتر از لجنی است که از است ته نشینی نخستین بدست می آید "15 " .این پاو وینت در مورد انواع لوله و اتصالات می باشد در 50 اسلاید کامل
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 2
فرمت فایل pptx
حجم فایل 296 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
پاو وینت-انواع لوله ها و اتصالات-

فروشنده فایل

کد کاربری 3177
کاربر

انواع لوله ها و اتصالات

لوله استوانه ای توخالی است که از آن برای انتقال یا نگهداری سایر مواد استفاده می کنند. لوله ها می توانند از مواد مختلفی مثل آهن، فولاد، پلیمر، شیشه و غیره ساخته شوند.

انواع لوله
لوله ها را می توان به انواع مختلف از نظر جنس ، کاربرد و نحوه اتصالات دسته بندی نمود .لوله هایی که در سیستم آبرسانی و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد به شرح زیر می باشند:لوله های گالوانیزه
لوله های گالوانیزه خود به دو دسته تقسیم می شوند : لوله های فولادی گالوانیزه و لوله های آهنی گالوانیزه. این دو نوع در بازار به لوله های آهنی سفید معروفند و عموماً بین این دو فرقی گذاشته نمی شود ،در صورتیکه لوله های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی آن سبک تر و براق تر هستند .لوله های فولادی گالوانیزه
این نوع لوله ها گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک به کار برده می شود ولی مورد استفاده اصلی آنها در تهویه مطبوع است . جنس این لوله ها از فولاد نرم است که در ساختن آن ورقه فولاد را با فشار از داخل قالب عبور داده درز آن را جوش می دهند و سپس آن را جهت افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگیها در یک وان آبکاری، روی اندود (گالوانیزه) می کنند . این نوع لوله ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت کمتری دارند و کلیه اسیدهایی که برای چدن مضر می باشند فولاد گالوانیزه را هم اب می کنند .لوله های آهنی گالوانیزه
جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده است که درز آن توسط دستگاه های درز جوش بهم جوش داده می شود و سپس لوله را در ف روی مذاب فرو می برند . به همین علت آنها را لوله های با درز نیز می گویند . این نوع لوله ها از رنگ تیره و خا تریشان شناخته می شوندو عموماً به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند .کلیه لوله های فولادی و آهنی گالوانیزه در شاخه های 6 متری و دو سر دنده با قطر اینچ تا 8 اینچ تولید می گردند . قطر این لوله ها معمولاً قطر اسمی است که بزرگتر از قطر داخلی و کوچکتر از قطر خارجی است .همچنین در بازار این لوله ها را بر اساس نمره می شناسند . لوله های گالوانیزه نیز به وسیله دنده پیچی به یکدیگر وصل و توسط مواد مناسب آب بندی می شوند .
نکته : از اتصال این لوله ها به روش جوشکاری باید پرهیز نمود زیرا بر اثر حرارت ناشی از جوشکاری و سوختن روکش گالوانیزه (آلیاژ روی) دود غلیظ و سفیدی تولید می شود که محیط کار را آلوده می نماید و تنفس آن ایجاد مسمومیت کرده و موجب آسیب دیدن دستگاه تنفسی می شود .

لوله های چدنی
جنس این لوله ها از چدن ریخته گری است و بر حسب نوع کاربرد آنها انواع و مقدار آلیاژ ، شکل و طول لوله ، نوع اتصالات آنها با هم متفاوت هستندو اغلب در سیستم لوله کشی فاضلاب استفاده می شوند .لوله های چدنی که در سیستم لوله کشی فاضلاب به کار می رود :الف) سرتوپی (یک سرتوپی – دو سرتوپی)ب) دو سر تخت
نکته : لوله های چدنی با سرتوپی و سرتخت به ترتیب لوله های بوشن دار و بدون بوشن نیز نامیده می شوند .
مزایا و معایب لوله های چدنی
در برابر فشار وارده به جداره های خارجی دارای مقاومت و استحکام خوبی هستند .فرسودگی این لوله ها کمتر از لوله های ف ی است .می توان براحتی از دستگاه تراکم هوا جهت باز و رفع گرفتگی لوله استفاده نمود .قیمت لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی ارزانتر است .نصب لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی کندتر انجام می شود .لوله های چدنی به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدگی آنها میسر نمی باشد .داشتن وزن زیاد قطعات و تکثر اتصالات از معایب دیگر لوله های چدنی می باشد .مقایسه لوله چدنی توپی دار و سر تخت
قابلیت تحمل فشار لوله های سرتخت بیشتر است .لوله های سر تخت به دلیل نداشتن مادگی و لبه های قیطانی و وزن و ضخامت کمتر و نوع پیوند، کاربرد بیشتری دارند .لوله های سرتخت به دلیل خاصیت الاستیکی نوع پیوند آن، تغییر حرارت بیشتری را نسبت به لوله های دیگر تحمل می کند .

نکته : در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل کاهنده و افزاینده در اندازه های تبدیلی متنوع وجود دارد که بر حسب جهت توپی سر وصاله، اگر قطر توپی بزرگتر از لوله باشد تبدیل افزاینده و در غیر این صورت کاهنده خواهد بود .

افست یا دو خم
در تغییر امتداد لوله های افقی و قائم سیستم لوله کشی فاضلاب به کار می رود وبا مقادیر انحراف مختلف تولید می شوند .طریقه اتصال لوله های چدنی
اتصال لوله های چدنی توپی دار با استفاده از کنف و سرب انجام می گیرد و اتصال لوله های چدنی دو سر تخت به کمک واشر لاستیکی و بست مخصوص انجام می شود .روش اتصال لوله های چدنی توپ دار
ابتدا بایستی بدنه لوله واتصالات از نظر سالم بودن تست شود و نحوه آزمایش از طریق زدن ضربات آرام چکش امکان پذیر است . چنانچه لوله ش ته باشد یا حتی دارای ترک مویی جزیی باشد صدای ضربات به صورت بم که اصطلاحاً صدای «مرده چدن» نام دارد شنیده می شود .پس از اینکه لوله ها در یک امتداد به صورت هم محور در داخل یکدیگر قرار داده شدند کنف مخصوص بایستی با استفاده از قلم و چکش در طوقه مطابق شکل متراکم شود .لازم به ذکر است کنف مورد استفاده به دو روش دو رشته ای و سه رشته ای بافته می شود و کنف بافته شده بایستی متناسب با قطر لوله های اتصالی بوده و فضای بین نر و مادگی را تا عمق 5/2 سانتی متری لبه مادگی پر نماید .سرب مذاب که قبلاً توسط چراغ کوره ای یا کوره ذوب تهیه شده با ملاغه مطابق شکل داخل طوقه ریخته می شود . چنانچه محل پیوند به صورت کاملاً عمودی و سرتوپی رو به بالا باشد نیازی به کمربند سرب ریزی نیست اما اگر محل پیوند افقی یا مایل یا سرتوپی رو به پایین باشد استفاده از کمربند سرب ریزی ضروری است و باید با استفاده از کمربندهای نخ سوز یا لاستیکی یا ف ی یا گل رس با ایجاد مسیر سرب ریزی عمل سرب ریزی را انجام داد .بعد از تمام مراحل فوق وقتی سرب سرد شد آن را باید با استفاده از قلم سرب کوبی و چکش به طور آهسته کوبید تا مواد لازم حتی الامکان به داخل اتصال برود .روش اتصال لوله های چدنی سر تخت
ابتدا باید واشر لاستیکی را از طوقه فولادی خارج کرده و سالم بودن آن را بررسی نمود .واشر لاستیکی را در انتهای قطعه اول لوله مورد اتصال قرار داده به طوریکه رگه برجسته میانی واشر به لبه انتهایی لوله مماس باشد .قسمت آزاد واشر لاستیکی را به پایین برگردانده تا رگه برجسته میانی روی لبه انتهایی لوله قرار گیرد .قطعه دوم مورد اتصال را وارد واشر لاستیکی نموده به طوریکه لبه آن روی رگه برجسته میانی قرار گیرد . سپس باید قسمت برگردانیده شده واشر را به ح اول خود درآورد .بست نگهدارنده فولادی را باز رده جهت سهولت بسته شدن سطح داخلی آن را کمی چرب نموده و طوقه را در محل خود و بر روی واشر لاستیکی قرار داده و پیچها را در محل خود باید بتدریج سفت نمود .
لوله های پلاستیکی
لوله های پلاستیکی که در تاسیسات آب و فاضلاب بکار برده می شوند عبارتند از :لوله های پلاستیکی پی وی سی (pvc مخفف پلی و نیل کلراید)لوله های پلاستیکی (pe مخفف پلی اتیلن)لوله های پلاستیک abs (مخفف اکریلونیتریل ، بوتادین و استیرن)لوله های پلاستیک pp (مخفف پلی پروپلین)لوله های پلاستیکی cpvc (مخفف کلرینیتد پلی و نیل کلراید)لوله های پلاستیکی pb (مخفف پلی بوتیلن)

نکته : در شبکه فاضلاب از لوله های پی وی سی و پلی اتیلن بیشترین استفاده به عمل می آید .

مزایای لوله های pvc
-
اتصال لوله و قطعات آن بسیار آسانتر و سریعتر از سایر لوله ها انجام می شود .
-
در نصب روکار احتیاجی به رنگ آمیزی ندارند .
-
دارای وزن سبک هستند و به راحتی در بین سقف کاذب و مکانهایی که دسترسی بدان مشکل است نصب می شود .
-
در مقایسه با لوله های دیگر قطر خارجی کمتری داشته و به راحتی در داخل دیوار جاسازی و اجرا می شود .
-
در برابر مواد شیمیایی از مقاومت بالایی برخوردار هستند .معایب لوله های pvc
-
لوله های پی وی سی خشک در برابر سرما بسیار حساس و شکننده می باشند .
-
لوله های پی وی سی در برابر حرارت زیاد فرم و استحکام خود را از دست می دهند .
-
به علت قدرت مقاومت کم جداره این نوع لوله ها بایستی از فنر لوله بازکنی برای گرفتگی مجرای لوله ها استفاده نمود .
-
در برار نیروهای خارجی دارای مقاومت کمتری هستند

نکته : لوله های فاضلاب pvc از نوع خشک در دو نوع فشار ضعیف به رنگ خا تری و متمایل به آبی و فشار قوی به رنگ خا تری روشن تولید می شوند . کاربرد لوله های pvc فشار ضعیف در لوله کشی تهویه آب باران و اتصال برای آب باران بالکنها و لوله های اتصالی تو ها است اما کاربرد لوله های pvc فشار قوی در سیستمهای فاضلاب ساختمان به عنوان لوله های عمودی و جمع آوری کننده و لوله تخلیه اصلی فاضلاب است .

نکته 1 : اتصال لوله های pvc بر حسب نوع لوله و اتصالات به روشهای مختلف انجام می شود که نوع اتصال چسبی متداولتر است .نکته 2 : اتصال حداقل به مدت 10 تا 15 دقیقه به هیچ وجه نبایستی حرکت داده شود تا سفت گردد .مزایای انواع لوله های peنوع اول – داشتن چگالی ، مقاومت حرارتی پایین و قابلیت انعطاف خوب از مزایای این نوع می باشد .نوع دوم – دارای چگالی متوسط و اندکی سخت تر از نوع اول هستند و در دمای بالا مقاومتشان بیشتر بوده و قابلیت انبساط بهتری دارند .نوع سوم – بسیار سنگین تر از نوع قبلی و چگالی بیشتری دارند و برترین خواص فیزیکی از نظر مقاومت، قابلیت انبساط،درجه سختی و ضریب زبری را دارا هستند و از این رو کاربرد وسیعی در گازرسانی و آبرسانی دارند .نکته 1 : اتصال لوله های pe به روشهای مختلف دنده ای، فلنچی، بستی، اورینگی و نر و مادگی با روش اتصال جوش حرارتی و جوش سر به سر انجام می شود .نکته 2 : اتصال دنده ای در مورد کلیه لوله های پلاستیکی سنگین و 4 اینچ به پایین قابل اجرا است .

مزایای لوله های pb
لوله پلی بوتیلن در برابر خوردگی ، یخ زدگی ، زنگ زدگی ، خاکهای اسیدی و رسوب گرفتگی مقاوم است . این لوله هنگام انجماد ترک نمی خورد و در دمای 82 درجه سانتی گراد فشار 5/6 اتمسفر را تحمل می کند .نکته : به سبب انعطاف پذیری این لوله های در شبکه لوله کشی ضربه قوچ اتفاق نمی افتد .لوله های پنج لایه
در تاسیسات لوله کشی ساختمان خوردگی و رسوب در لوله های ف ی خسارات و مشکلاتی را بوجود می آورد . برای حل این مشکل تا کنون تلاشهای زیادی صورت گرفته است .استفاده ازآلیاژهای مختلف با پوشش گوناگون از راه حل هایی است که تا کنون برای افزایش مقاومت ف در برابر خوردگی به کار رفته است بی آنکه هیچ یک پاسخی قطعی به مشکل بدهند .یکی دیگر از راه هایی که برای پرهیز از مشکلات لوله های ف ی پیشنهاد شده است استفاده از لوله های پلیمری است اما به کارگیری این لوله ها در عمل نشان داده که اگر چه جایگزینی ف با پلاستیک مسله خوردگی و پوسیدگی لوله را حل می کند اما مشکلات دیگری را باعث می شود که پیش از آن وجود نداشت از جمله نفوذ ا یژن ، محدودیت در تحمل فشار یا دمای بالا ، ضریب انبساط زیاد و … .در این شرایط گروهی از دانشمندان به تلفیق ف و پلیمر توجه د. به عنوان مثال پایپ نقطه اوج همین تکنولوژی است . تلفیقی هوشمندانه که حاصل آن لوله ای است پنج لایه شامل یک لوله آلومینیومی ، دو لایه پلیمر و دو لایه چسب مخصوص که مقاومت در برابر خوردگی ، زنگ زدگی ، رسوب و پوسیدگی را از لوله های پلیمری و توان تحمل حرارت مداوم ، فشار بالا و نفوذ ناپذیری را از لوله های ف ی به ارث برده است . پایپ آ ین دستاورد تکنولوژی است که برای تمام تاسیسات ساختمان قابل استفاده است و حتی در بدترین شرایط صد سال عمر می کند .

ساختار لوله های پایپ
یک لوله آلومینیمی با جوش طولی اولتراسونیک، بدنه اصلی پایپ را تشکیل می دهد. این لایه ف ی مقاومت در برابر فشار ،حرارت و نفوذ ا یژن را تامین می کند . در لایه های داخلی و بیرونی پایپ به جای پلی اتیلن مشبک (pex) از پلیمر جدید peoc استفاده می شود که عمر این پلیمر در شرایط سخت کاری و در فشار و دمای بالا حتی با ضریب اطمینان 5/2 بیش از 400 سال است .لایه های ف ی و پلیمر طی فرآیندی توسط دو لایه چسب مخصوص با هم تلفیق می شوند .
مزایای لوله های پنج لایه
زنگ نمی زند ، رسوب نمی گیرد و هرگز نمی پوسد .به راحتی خم می شود و شکل می پذیرد .نصب آن سریع ، آسان و بدون ضایعات می باشد .بسیار سبک و حمل و نقل آن آسان است .عدم امکان نفوذ ا یژن به لوله و جلوگری از لجن زدگی و تغییر رنگ آب .ضریب انبساط طولی بسیار ناچیز .افت فشار بسیار ناچیز بدلیل هموار بودن سطح داخل لوله .مقاوم در برابر ضربه و مواد شیمیایی .مقاوم در برابر فشار به علت جوش طولی آلومینیوم .در لوله کشی توکار مطمئن و در نصب روکار زیبا است .توان تحمل حرارت مداوم .

لوله هایی سیستم آبرسانی و فاضلاب:

لوله های گالوانیزه:لوله های گالوانیزه خود به دو دسته تقسیم می شوند : لوله های فولادی گالوانیزه و لوله های آهنی گالوانیزه. این دو نوع در بازار به لوله های آهنی سفید معروفند. لوله های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی آن سبک تر و براق تر هستند .

۱-لوله های فولادی گالوانیزه:این نوع لوله ها گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک به کار برده می شود ولی مورد استفاده اصلی آنها در تهویه مطبوع است . جنس این لوله ها از فولاد نرم است و برای افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگیها در یک وان آبکاری، روی اندود (گالوانیزه) می کنند . این نوع لوله ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت کمتری دارند و کلیه اسیدهایی که برای چدن مضر می باشند فولاد گالوانیزه را هم اب می کنند .

۲-لوله های آهنی گالوانیزه:جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده است و لوله را در ف روی مذاب فرو می برند . این نوع لوله ها از رنگ تیره و خا تریشان شناخته می شوندو عموماً به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند .کلیه لوله های فولادی و آهنی گالوانیزه در شاخه های ۶ متری و دو سر دنده با قطر اینچ تا ۸ اینچ تولید می گردند . قطر این لوله ها معمولاً قطر اسمی است که بزرگتر از قطر داخلی و کوچکتر از قطر خارجی است .نکته : از اتصال این لوله ها به روش جوشکاری باید پرهیز نمود زیرا حرارت ناشی از جوشکاری باعث سوختن روکش گالوانیزه (آلیاژ روی) می شود .

لوله های چدنی:جنس این لوله ها از چدن ریخته گری است و بر حسب نوع کاربرد آنها انواع و مقدار آلیاژ ، شکل و طول لوله ، نوع اتصالات آنها با هم متفاوت هستند.لوله های چدنی که در سیستم لوله کشی فاضلاب به کار می رود :الف) سرتوپی (یک سرتوپی – دو سرتوپی) – لوله های بوشن دار
ب) دو سر تخت – لوله بدون بوشن

مزایا و معایب لوله های چدنی:در برابر فشار وارده به جداره های خارجی دارای مقاومت و استحکام خوبی هستند .فرسودگی این لوله ها کمتر از لوله های ف ی است .می توان براحتی از دستگاه تراکم هوا جهت باز و رفع گرفتگی لوله استفاده نمود .قیمت لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی ارزانتر است .نصب لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی کندتر انجام می شود .لوله های چدنی به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدگی آنها میسر نمی باشد .داشتن وزن زیاد قطعات و تکثر اتصالات از معایب دیگر لوله های چدنی می باشد .مقایسه لوله چدنی توپی دار و سر تخت

لوله های پلاستیکی:
لوله های پلاستیکی که در تاسیسات آب و فاضلاب بکار برده می شوند عبارتند از :
لوله های پلاستیکی پی وی سی pvc مخفف پلی و نیل کلراید
لوله های پلاستیکی pe مخفف پلی اتیلن
لسرکه سیب گارسینیا ید فلفل قرص لاغری ا گارسینیا برنر پلاس آز50 میلی گرم گارسینیا
50 میلی گرم فلفل تند
30 میلی  ید
300 میلی گرم سرکه سیب
50 میلی گرم ریشه زنجبیل
ویتامین ب 6
بسته 60 عددی
کاهش ۸تا۱۲ کیلوگرم در ماه
موثر در رفع سلولیت
قابل استک شدن و افزایش اثرفروشگاه اینترنتی آلمان - قرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیاقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا garcinia bogia 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  مکمل لاغری سرکه سیب گارسیانا کامبوجیا محصول کشور کانادا با تاثیرگزاری بالا 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  دارای استاندارد  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا - انجمن ستوده - آرشیو مطالب روزلاغری ادکلن کامبوجیا گارسینیا نه مردانه گارسینیا کامبوجیا ادکلن نه ادکلن مردانه لاغری سرکه لاغری گارسینیا لاغری گارسینیا کامب قرص لاغری سرکه سیب  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا garcinia bogia - قرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا - فروشگاه اینترنتی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  قرص لاغری سرکه سیب گارسینیا…,قرص لاغری سرکه سیب گارسینیا  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا - وب سایت ایرانیقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  فروشگاه اینترنتی داروطبقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا garcinia bogiaمکمل لاغری سرکه سیب  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور ید از فروشگاه بزرگ ایران - قرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیاقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا garcinia bogia 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  مکمل لاغری سرکه سیب گارسیانا کامبوجیا محصول کشور کانادا با تاثیرگزاری بالا 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  دارای استاندارد  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقرص لاغری سرکه سیبقرص لاغری سرکه سیب-کپسول لاغری اسلیم 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  تاثیر عرق زیره در لاغری · کاسنی ولاغری · تاثیر زیره در لاغری · کپسول لاغری سرکه سیب · تاثیر زیره بر  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورگارسینیا کامبوجیا - قرص چاقی قرص لاغری 09392739862قرص ( کپسول ) لاغری ا اسپانیا adios  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  فیل اسلیم ریلاکر گارسینیا کامبوجیا کمبوجیا برنر قرص سرکه سیب apple cider vinegar معجزه  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورمعجزه لاغری با سرکه سیب - نمنا رکه سیب و معجزه لاغری با سرکه سیب و معجون عسل وسرکه سیب برای کاهش وزن و آیا سرکه سیب وزن را کاهش می دهد و لاغری با خوردن سرکه سیب قبل از غذا درنمناک 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورمزایای بیشمار رژیم لاغری سرکه سیب - لاغرمیشم ؛ مرجع رژیم لاغری بسیاری از ما با سرکه سیب آشنا هستیم 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور برای سس سالاد استفاده می شود 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  اما آیا می دانستید که رژیم لاغری سرکه سیب هم داریم که در کاهش وزن بسیار هم  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقرص لاغری گارسینیا کامبوجیا قهوه سبز و چای سبز لاغری سریع و قوی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور و  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  دمنوش لاغری مهدارو سریع- روش لاغری با سرکه سیب- لاغری سریع با سرکه سیب-  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورگارسینیا ویتا پلاس ویتامین هاوس - garcinia vita plusمحصول داروکده (داروخانه مرکزی جما اده) : گارسینیا ویتا پلاس 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  سیدر وینگر کمپل (سرکه سیب) 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  35,400 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  natural world  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  معرفی چند ماده تاثیر گذار در لاغری 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورفروشگاه دارو طب سامان گستران - صفحه اصلیقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  قرص لاغری سرکه سیب لاغری 7 الی 10 کیلو در ماه 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  60 cap  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  مکمل لاغری گارسینیا کامبوجیا 60 عدد کانا 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا - انجمن ستوده - آی آر بلاگرکانا 60 تایی کاهش دهنده اشتها و چربی سوز قوی قرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا garcinia bogia جدیدترین محصول لاغری با آ ین تکنولوژی روز  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور ید قرص لاغری آ اصلی - لیست وبلاگ های بلاگ اسکای09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  شکم پهلو ضد اشتها قرص لاغری قرص چاقی ولکانو فت برنر گارسینیا پاورفت این  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  کارنیتین, قرص slim quick, قرص سرکه سیب, قرص 09392739862 تینوییت  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورآیا کپسول های لاغری در کاهش وزن موثر هستند؟ • وقت غذای خوبه :) آیا مصرف گارسینیا کامبوجیا باعث کاهش وزن می شود؟ - dr 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  minoo  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  29) قرص سرکه سیب apple cider vinegar معجزه لاغری | پایگاه تخصصی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور ید بهترین قرص لاغری - لاغری سریع تا عید بدون بازگشت  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورآفتاب چای سبز، کارنیتین، قرص slim quick، قرص سرکه سیب، قرص ونوستات،  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  گارسینیا کامبوجیا پلاس فوراور،چربی سوز طبیعی،کنترل اشتها،لاغری این مکمل  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاوردیجی مکمل - نمایش محصولات - دستبندقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا · قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا · مکمل فت فیس fat face حجم دهنده صورت · جامپینگ و ترامپولین قطر یک و بیست  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورخواص و فواید میوه گارسینیا کامبوجیا | جستجو در اسپینادخواص و فواید میوه گارسینیا کامبوجیا در بین اطلاعات و محتوای سایت جستجو شده و نتایج  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  طرز تهیه سرکه سیب با خواص و فواید سرکه سیب برای لاغری , پوست و مو 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورخواص تخم کتان برای سلامتی، لاغری و پوست | خبر فارسی مکمل های گارسینیا کامبوجیا از عصاره پوست این میوه ساخته شده است 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  برای از بین بردن باکتری های بدبو، مقداری از سرکه سیب را به زیر بغل خود  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقرص لاغری سریع و بدون بازگشت # وبلاگ یاد - صفحه اصلیی کات شکم پهلو ضد اشتها قرص لاغری قرص چاقی ولکانو فت برنر گارسینیا  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  درین و حتی قرص سرکه سیب در 09392739862 تینوییت ریداکتیل رداکتیل لیپو  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقرص سرکه سیب برانسون | خانه مکمل بادیزا |قرص سرکه سیب برانسون  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  شناسه محصول: دسته: چربی سوزی برچسب: cinder vinegar apple, fat burner, چربی سوز, سرکه سیب  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  گارسینیا کمبوجیا – garcinia bodia: این گیاه همواره یکی از ترکیبات موجود در مکملهای لاغری است 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورآکادمی مشاوره و آموزش 09392739862برترین ها مجله سیب سبز: چای سبز، کارنیتین، قرص slim quick، قرص سرکه سیب، قرص ونوستات، 0939 273 98 62 09392739862 ید قرص لاغری ا adios  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور#گارسینیا  #گارسینیا 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور   09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  و چند عدد #مویز همراه با #لیموترش یا سرکه سیب، سبب #پا ازی و #لاغری می شود که منبع غنی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاوربزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران - قرص لاغری ا adiosقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا · قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا · مکمل فت  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  قوی ترین قرص لاغری واقعا تفاوت را با قرص های لاغری آ احساس کنید!!بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران - قرص نچرال اسلیمینگ قرمز  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا · قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  قرص های لاغری نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال، یی تاثیر گذار با هلوگرام  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاوربزرگترین فروشگاه مکمل های چاقی و لاغری و افزایش قد - بومبا افزایشبزرگترین فروشگاه مکمل های چاقی و لاغری و افزایش قد - بومبا افزایش وزن 600 گرمی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  قرص لاغری سرکه سیب گارسینیا کامبوجیا · قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور#تینوییت09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 #چربی_سوز #قرص_لاغری #کاهش_وزن #ضداشتها #گارسینیا  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  همراه با #لیموترش یا سرکه سیب، سبب #پا ازی و #لاغری @new_adios می شود که  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورسرکه سیب و خواص بی نظیر آن - خواص گیاهان داروییسرکه سیب و خواص آن در زیبایی و تقویت پوست و مو بی نظیر است خواص سرکه سیب در درمان شوره سر , رفع بوی بد پا , درمان کبودی و جای زخم نیز موثر است 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورخواص و فواید میوه گارسینیا کامبوجیا - پرنسیاخواص و فواید میوه گارسینیا کامبوجیا از بین هزاران مقاله و اطلاعات وب سایتهای وب فارسی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  طرز تهیه سرکه سیب با خواص و فواید سرکه سیب برای لاغری , پوست و مو 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورسایت گلگون: سیدر وینگر (سرکه سیب) cider vinegar 5سیدر وینگر (سرکه سیب) cider vinegar 5 کاهش وزن و تناسب اندام، رفع چربی های  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  کپسول لاغری کامویز khamoes گارسینیا کامبوجیا 2600 میلی گرمی ساخت  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور#تینوییتمصرف سالادی شامل خیار، #گوجه فرنگی، #سیب زرد، جعفری، ساقه #کرفس، لبو،  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  همراه با #لیموترش یا سرکه سیب، سبب #پا ازی و #لاغری می شود که  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورگارسینیا ملین هست - اخبار آنلاین ایران و جهانگارسینیا ملین هست  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  جوانسازی و لاغری با رژیم کدو سبز  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  برای درست این شربت، یک جزء (واحد) سرکه سیب یا انگور خانگی را با 2 جزء عرق نعنا و 2 جزء عسل  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورکپسول لاغری برنسون bronson - ایستگاها مرکز آگهی رایگانکپسول لاغری برنسون bronson ، حاوی ترکیبات گیاهی مانند سرکه سیب ، فلفل  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  گارسینیا کمبوجیا - garcinia bogia : این گیاه همواره یکی از ترکیبات  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور ید گارسینیا کامبوجیا | برچسب محصولات | فروشگاه اینترنتی پویا  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورفروشگاه محصولات تناسب اندام -قرص های چاقی قرص های لاغری چربی سوز ها ال-کارنیتین و claها 09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورکپسول : کپسول لاغری برنسون bronson - زیبایی و سلامتی09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  کپسول لاغری برنسون bronson ، حاوی ترکیبات گیاهی مانند سرکه سیب ، فلفل  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  گارسینیا کمبوجیا - garcinia bogia : این گیاه همواره یکی از ترکیبات  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  بهترین و قویترین قرص کپسول لاغری و کاهش وزن کاهش اشتها چربی سوز قوی  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورقرص چاقی قرص لاغری 0939273986209392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  فیل اسلیم ریلاکر گارسینیا کامبوجیا کمبوجیا برنر 09392739862 ا لاغری  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  برترین ها مجله سیب سبز: چای سبز، کارنیتین، قرص slim quick، قرص سرکه  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورعوارض قرص سرکه سیب | جدید ترین های اینترنت انی که برای لاغری از قرص سرکه سیب استفاده بیان تووووووووو  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  نچرال اسلیمینگ بنفش 185,000 تومان; قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا ( garcinia  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورسیدر وینگر (سرکه سیب) cider vinegar 5 -سرکه سیب از طریق کاهش اشتها، مهار جذب و تشکیل چربیها و همچنین افزایش متابولیسم و سوخت و ساز بدن به کاهش وزن  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  گارسینیا کمبوجیا – garcinia bogia:#گارسینیا |مقاومت دارویی به قرص های #لاغری و #چاقی را برطرف میکند  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  لبو، #هویج فرنگی، کلم پیچ و چند عدد #مویز همراه با #لیموترش یا سرکه سیب، سبب #پا ازی و #لاغریگارسینیا کامبوجیا همراه با قهوه سبز لاغری و چای سبز محصول جدید آزگارسینیا+کامبوجیا+همراه+با+قهوه+سبز+لاغری+و+چای+سبز+محصول+جدید+آز+  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  برترین ها مجله سیب سبز : چای سبز ، کارنیتین، قرص slim quick، قرص سرکه  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورhashtag #تینوییت09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  #گارسینیا #کمبوجیا #کامبوجیا #تینوییت #لاغری_سریع #داروی_لاغری  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  کلم پیچ و چند عدد #مویز همراه با #لیموترش یا سرکه سیب، سبب #پا ازی و #لاغریl-carnitine ultimate ال کارنیتین یمیتژل لاغری · دردو دل · دانشجویان برق مخابرات · دانشجویان برق مخابرات · فروشگاه فایلهای گرافیک · فروشگاه فایلهای گرافیک · گلچین های من · ع و شعر عاشقانه  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاور  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کاهش وزن چربی سوزی ضد اشتها شکم پهلو لیپو بلک م فت پاورمرکز مشاوره آرش یزدانی - thermo speed olimp ترمو اسپید الیمپکپسول لاغری fat burners موثرترین و معروفترین دارو در زمینه لاغری است  09392739862 0939 273 98 62 ید قرص لاغری ید قرص چاقی افزایش وزن کا


اختصاصی از یاری فایل پاو وینت-انواع لوله ها و اتصالات- در50 اسلاید-powerpoin-ppt با و پر سرعت .

پاو وینت-انواع لوله ها و اتصالات- در50 اسلاید-powerpoin-ppt


پاو وینت-انواع لوله ها و اتصالات- در50 اسلاید-powerpoin-ppt

لوله استوانه ای توخالی است که از آن برای انتقال یا نگهداری سایر مواد استفاده می کنند. لوله ها می توانند از مواد مختلفی مثل آهن، فولاد، پلیمر، شیشه و  غیره ساخته شوند.

 

انواع لوله 
لوله ها را می توان به انواع مختلف از نظر جنس ، کاربرد و نحوه اتصالات دسته بندی نمود .
لوله هایی که در سیستم آبرسانی و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد به شرح زیر می باشند:
لوله های گالوانیزه
لوله های گالوانیزه خود به دو دسته تقسیم می شوند : لوله های فولادی گالوانیزه و لوله های آهنی گالوانیزه. این دو نوع در بازار به لوله های آهنی سفید معروفند و عموماً بین این دو فرقی گذاشته نمی شود ،در صورتیکه لوله های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی آن سبک تر و براق تر هستند .
لوله های فولادی گالوانیزه
این نوع لوله ها گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک به کار برده می شود ولی مورد استفاده اصلی آنها در تهویه مطبوع است . جنس این لوله ها از فولاد نرم است که در ساختن آن ورقه فولاد را با فشار از داخل قالب عبور داده درز آن را جوش می دهند و سپس آن را جهت افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگیها در یک وان آبکاری، روی اندود (گالوانیزه) می کنند . این نوع لوله ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت کمتری دارند و کلیه اسیدهایی که برای چدن مضر می باشند فولاد گالوانیزه را هم اب می کنند .
لوله های آهنی گالوانیزه
جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده است که درز آن توسط دستگاه های درز جوش بهم جوش داده می شود و سپس لوله را در ف روی مذاب فرو می برند . به همین علت آنها را لوله های با درز نیز می گویند . این نوع لوله ها از رنگ تیره و خا تریشان شناخته می شوندو عموماً به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند .
کلیه لوله های فولادی و آهنی گالوانیزه در شاخه های 6 متری و دو سر دنده با قطر اینچ تا 8 اینچ تولید می گردند . قطر این لوله ها معمولاً قطر اسمی است که بزرگتر از قطر داخلی و کوچکتر از قطر خارجی است .
همچنین در بازار این لوله ها را بر اساس نمره می شناسند . لوله های گالوانیزه نیز به وسیله دنده پیچی به یکدیگر وصل و توسط مواد مناسب آب بندی می شوند .

نکته : از اتصال این لوله ها به روش جوشکاری باید پرهیز نمود زیرا بر اثر حرارت ناشی از جوشکاری و سوختن روکش گالوانیزه (آلیاژ روی) دود غلیظ و سفیدی تولید می شود که محیط کار را آلوده می نماید و تنفس آن ایجاد مسمومیت کرده و موجب آسیب دیدن دستگاه تنفسی می شود .

لوله های چدنی
جنس این لوله ها از چدن ریخته گری است و بر حسب نوع کاربرد آنها انواع و مقدار آلیاژ ، شکل و طول لوله ، نوع اتصالات آنها با هم متفاوت هستندو اغلب در سیستم لوله کشی فاضلاب استفاده می شوند .
لوله های چدنی که در سیستم لوله کشی فاضلاب به کار می رود :
الف) سرتوپی (یک سرتوپی – دو سرتوپی)
ب) دو سر تخت

نکته : لوله های چدنی با سرتوپی و سرتخت به ترتیب لوله های بوشن دار و بدون بوشن نیز نامیده می شوند .

مزایا و معایب لوله های چدنی
در برابر فشار وارده به جداره های خارجی دارای مقاومت و استحکام خوبی هستند .
فرسودگی این لوله ها کمتر از لوله های ف ی است .
می توان براحتی از دستگاه تراکم هوا جهت باز و رفع گرفتگی لوله استفاده نمود .
قیمت لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی ارزانتر است .
نصب لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی کندتر انجام می شود .
لوله های چدنی به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدگی آنها میسر نمی باشد .
داشتن وزن زیاد قطعات و تکثر اتصالات از معایب دیگر لوله های چدنی می باشد .
مقایسه لوله چدنی توپی دار و سر تخت
قابلیت تحمل فشار لوله های سرتخت بیشتر است .
لوله های سر تخت به دلیل نداشتن مادگی و لبه های قیطانی و وزن و ضخامت کمتر و نوع پیوند، کاربرد بیشتری دارند .
لوله های سرتخت به دلیل خاصیت الاستیکی نوع پیوند آن، تغییر حرارت بیشتری را نسبت به لوله های دیگر تحمل می کند .

نکته : در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل کاهنده و افزاینده در اندازه های تبدیلی متنوع وجود دارد که بر حسب جهت توپی سر وصاله، اگر قطر توپی بزرگتر از لوله باشد تبدیل افزاینده و در غیر این صورت کاهنده خواهد بود .

افست یا دو خم
در تغییر امتداد لوله های افقی و قائم سیستم لوله کشی فاضلاب به کار می رود وبا مقادیر انحراف مختلف تولید می شوند .
طریقه اتصال لوله های چدنی
اتصال لوله های چدنی توپی دار با استفاده از کنف و سرب انجام می گیرد و اتصال لوله های چدنی دو سر تخت به کمک واشر لاستیکی و بست مخصوص انجام می شود .
روش اتصال لوله های چدنی توپ دار
ابتدا بایستی بدنه لوله واتصالات از نظر سالم بودن تست شود و نحوه آزمایش از طریق زدن ضربات آرام چکش امکان پذیر است . چنانچه لوله ش ته باشد یا حتی دارای ترک مویی جزیی باشد صدای ضربات به صورت بم که اصطلاحاً صدای «مرده چدن» نام دارد شنیده می شود .
پس از اینکه لوله ها در یک امتداد به صورت هم محور در داخل یکدیگر قرار داده شدند کنف مخصوص بایستی با استفاده از قلم و چکش در طوقه مطابق شکل متراکم شود .
لازم به ذکر است کنف مورد استفاده به دو روش دو رشته ای و سه رشته ای بافته می شود و کنف بافته شده بایستی متناسب با قطر لوله های اتصالی بوده و فضای بین نر و مادگی را تا عمق 5/2 سانتی متری لبه مادگی پر نماید .
سرب مذاب که قبلاً توسط چراغ کوره ای یا کوره ذوب تهیه شده با ملاغه مطابق شکل داخل طوقه ریخته می شود . چنانچه محل پیوند به صورت کاملاً عمودی و سرتوپی رو به بالا باشد نیازی به کمربند سرب ریزی نیست اما اگر محل پیوند افقی یا مایل یا سرتوپی رو به پایین باشد استفاده از کمربند سرب ریزی ضروری است و باید با استفاده از کمربندهای نخ سوز یا لاستیکی یا ف ی یا گل رس با ایجاد مسیر سرب ریزی عمل سرب ریزی را انجام داد .
بعد از تمام مراحل فوق وقتی سرب سرد شد آن را باید با استفاده از قلم سرب کوبی و چکش به طور آهسته کوبید تا مواد لازم حتی الامکان به داخل اتصال برود .
روش اتصال لوله های چدنی سر تخت
ابتدا باید واشر لاستیکی را از طوقه فولادی خارج کرده و سالم بودن آن را بررسی نمود .
واشر لاستیکی را در انتهای قطعه اول لوله مورد اتصال قرار داده به طوریکه رگه برجسته میانی واشر به لبه انتهایی لوله مماس باشد .
قسمت آزاد واشر لاستیکی را به پایین برگردانده تا رگه برجسته میانی روی لبه انتهایی لوله قرار گیرد .
قطعه دوم مورد اتصال را وارد واشر لاستیکی نموده به طوریکه لبه آن روی رگه برجسته میانی قرار گیرد . سپس باید قسمت برگردانیده شده واشر را به ح اول خود درآورد .
بست نگهدارنده فولادی را باز رده جهت سهولت بسته شدن سطح داخلی آن را کمی چرب نموده و طوقه را در محل خود و بر روی واشر لاستیکی قرار داده و پیچها را در محل خود باید بتدریج سفت نمود .

لوله های پلاستیکی
لوله های پلاستیکی که در تاسیسات آب و فاضلاب بکار برده می شوند عبارتند از :
لوله های پلاستیکی پی وی سی (pvc مخفف پلی و نیل کلراید)
لوله های پلاستیکی (pe مخفف پلی اتیلن)
لوله های پلاستیک abs (مخفف اکریلونیتریل ، بوتادین و استیرن)
لوله های پلاستیک pp (مخفف پلی پروپلین)
لوله های پلاستیکی cpvc (مخفف کلرینیتد پلی و نیل کلراید)
لوله های پلاستیکی pb (مخفف پلی بوتیلن)

نکته : در شبکه فاضلاب از لوله های پی وی سی و پلی اتیلن بیشترین استفاده به عمل می آید .

مزایای لوله های pvc
-
اتصال لوله و قطعات آن بسیار آسانتر و سریعتر از سایر لوله ها انجام می شود .
-
در نصب روکار احتیاجی به رنگ آمیزی ندارند .
-
دارای وزن سبک هستند و به راحتی در بین سقف کاذب و مکانهایی که دسترسی بدان مشکل است نصب می شود .
-
در مقایسه با لوله های دیگر قطر خارجی کمتری داشته و به راحتی در داخل دیوار جاسازی و اجرا می شود .
-
در برابر مواد شیمیایی از مقاومت بالایی برخوردار هستند .
معایب لوله های pvc
-
لوله های پی وی سی خشک در برابر سرما بسیار حساس و شکننده می باشند .
-
لوله های پی وی سی در برابر حرارت زیاد فرم و استحکام خود را از دست می دهند .
-
به علت قدرت مقاومت کم جداره این نوع لوله ها بایستی از فنر لوله بازکنی برای گرفتگی مجرای لوله ها استفاده نمود .
-
در برار نیروهای خارجی دارای مقاومت کمتری هستند

نکته : لوله های فاضلاب pvc از نوع خشک در دو نوع فشار ضعیف به رنگ خا تری و متمایل به آبی و فشار قوی به رنگ خا تری روشن تولید می شوند . کاربرد لوله های pvc فشار ضعیف در لوله کشی تهویه آب باران و اتصال برای آب باران بالکنها و لوله های اتصالی تو ها است اما کاربرد لوله های pvc فشار قوی در سیستمهای فاضلاب ساختمان به عنوان لوله های عمودی و جمع آوری کننده و لوله تخلیه اصلی فاضلاب است .

نکته 1 : اتصال لوله های pvc بر حسب نوع لوله و اتصالات به روشهای مختلف انجام می شود که نوع اتصال چسبی متداولتر است .
نکته 2 : اتصال حداقل به مدت 10 تا 15 دقیقه به هیچ وجه نبایستی حرکت داده شود تا سفت گردد .
مزایای انواع لوله های pe
نوع اول – داشتن چگالی ، مقاومت حرارتی پایین و قابلیت انعطاف خوب از مزایای این نوع می باشد .
نوع دوم – دارای چگالی متوسط و اندکی سخت تر از نوع اول هستند و در دمای بالا مقاومتشان بیشتر بوده و قابلیت انبساط بهتری دارند .
نوع سوم – بسیار سنگین تر از نوع قبلی و چگالی بیشتری دارند و برترین خواص فیزیکی از نظر مقاومت، قابلیت انبساط،درجه سختی و ضریب زبری را دارا هستند و از این رو کاربرد وسیعی در گازرسانی و آبرسانی دارند .
نکته 1 : اتصال لوله های pe به روشهای مختلف دنده ای، فلنچی، بستی، اورینگی و نر و مادگی با روش اتصال جوش حرارتی و جوش سر به سر انجام می شود .
نکته 2 : اتصال دنده ای در مورد کلیه لوله های پلاستیکی سنگین و 4 اینچ به پایین قابل اجرا است .

مزایای لوله های pb
لوله پلی بوتیلن در برابر خوردگی ، یخ زدگی ، زنگ زدگی ، خاکهای اسیدی و رسوب گرفتگی مقاوم است . این لوله هنگام انجماد ترک نمی خورد و در دمای 82 درجه سانتی گراد فشار 5/6 اتمسفر را تحمل می کند .
نکته : به سبب انعطاف پذیری این لوله های در شبکه لوله کشی ضربه قوچ اتفاق نمی افتد .
لوله های پنج لایه
در تاسیسات لوله کشی ساختمان خوردگی و رسوب در لوله های ف ی خسارات و مشکلاتی را بوجود می آورد . برای حل این مشکل تا کنون تلاشهای زیادی صورت گرفته است .استفاده ازآلیاژهای مختلف با پوشش گوناگون از راه حل هایی است که تا کنون برای افزایش مقاومت ف در برابر خوردگی به کار رفته است بی آنکه هیچ یک پاسخی قطعی به مشکل بدهند .
یکی دیگر از راه هایی که برای پرهیز از مشکلات لوله های ف ی پیشنهاد شده است استفاده از لوله های پلیمری است اما به کارگیری این لوله ها در عمل نشان داده که اگر چه جایگزینی ف با پلاستیک مسله خوردگی و پوسیدگی لوله را حل می کند اما مشکلات دیگری را باعث می شود که پیش از آن وجود نداشت از جمله نفوذ ا یژن ، محدودیت در تحمل فشار یا دمای بالا ، ضریب انبساط زیاد و … .
در این شرایط گروهی از دانشمندان به تلفیق ف و پلیمر توجه د. به عنوان مثال پایپ نقطه اوج همین تکنولوژی است . تلفیقی هوشمندانه که حاصل آن لوله ای است پنج لایه شامل یک لوله آلومینیومی ، دو لایه پلیمر و دو لایه چسب مخصوص که مقاومت در برابر خوردگی ، زنگ زدگی ، رسوب و پوسیدگی را از لوله های پلیمری و توان تحمل حرارت مداوم ، فشار بالا و نفوذ ناپذیری را از لوله های ف ی به ارث برده است . پایپ آ ین دستاورد تکنولوژی است که برای تمام تاسیسات ساختمان قابل استفاده است و حتی در بدترین شرایط صد سال عمر می کند .

ساختار لوله های پایپ
یک لوله آلومینیمی با جوش طولی اولتراسونیک، بدنه اصلی پایپ را تشکیل می دهد. این لایه ف ی مقاومت در برابر فشار ،حرارت و نفوذ ا یژن را تامین می کند . در لایه های داخلی و بیرونی پایپ به جای پلی اتیلن مشبک (pex) از پلیمر جدید peoc استفاده می شود که عمر این پلیمر در شرایط سخت کاری و در فشار و دمای بالا حتی با ضریب اطمینان 5/2 بیش از 400 سال است .
لایه های ف ی و پلیمر طی فرآیندی توسط دو لایه چسب مخصوص با هم تلفیق می شوند .

مزایای لوله های پنج لایه
زنگ نمی زند ، رسوب نمی گیرد و هرگز نمی پوسد .
به راحتی خم می شود و شکل می پذیرد .
نصب آن سریع ، آسان و بدون ضایعات می باشد .
بسیار سبک و حمل و نقل آن آسان است .
عدم امکان نفوذ ا یژن به لوله و جلوگری از لجن زدگی و تغییر رنگ آب .
ضریب انبساط طولی بسیار ناچیز .
افت فشار بسیار ناچیز بدلیل هموار بودن سطح داخل لوله .
مقاوم در برابر ضربه و مواد شیمیایی .
مقاوم در برابر فشار به علت جوش طولی آلومینیوم .
در لوله کشی توکار مطمئن و در نصب روکار زیبا است .
توان تحمل حرارت مداوم .

لوله هایی سیستم آبرسانی و فاضلاب:

لوله های گالوانیزه:
لوله های گالوانیزه خود به دو دسته تقسیم می شوند : لوله های فولادی گالوانیزه و لوله های آهنی گالوانیزه. این دو نوع در بازار به لوله های آهنی سفید معروفند. لوله های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی آن سبک تر و براق تر هستند .

 

۱-لوله های فولادی گالوانیزه:
این نوع لوله ها گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک به کار برده می شود ولی مورد استفاده اصلی آنها در تهویه مطبوع است . جنس این لوله ها از فولاد نرم است و برای افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگیها در یک وان آبکاری، روی اندود (گالوانیزه) می کنند . این نوع لوله ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت کمتری دارند و کلیه اسیدهایی که برای چدن مضر می باشند فولاد گالوانیزه را هم اب می کنند .

۲-لوله های آهنی گالوانیزه:
جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده است و لوله را در ف روی مذاب فرو می برند . این نوع لوله ها از رنگ تیره و خا تریشان شناخته می شوندو عموماً به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند .
کلیه لوله های فولادی و آهنی گالوانیزه در شاخه های ۶ متری و دو سر دنده با قطر اینچ تا ۸ اینچ تولید می گردند . قطر این لوله ها معمولاً قطر اسمی است که بزرگتر از قطر داخلی و کوچکتر از قطر خارجی است .
نکته : از اتصال این لوله ها به روش جوشکاری باید پرهیز نمود زیرا حرارت ناشی از جوشکاری باعث سوختن روکش گالوانیزه (آلیاژ روی) می شود .

لوله های چدنی:
جنس این لوله ها از چدن ریخته گری است و بر حسب نوع کاربرد آنها انواع و مقدار آلیاژ ، شکل و طول لوله ، نوع اتصالات آنها با هم متفاوت هستند.
لوله های چدنی که در سیستم لوله کشی فاضلاب به کار می رود :
الف) سرتوپی (یک سرتوپی – دو سرتوپی) – لوله های بوشن دار
ب) دو سر تخت – لوله بدون بوشن

مزایا و معایب لوله های چدنی:
در برابر فشار وارده به جداره های خارجی دارای مقاومت و استحکام خوبی هستند .
فرسودگی این لوله ها کمتر از لوله های ف ی است .
می توان براحتی از دستگاه تراکم هوا جهت باز و رفع گرفتگی لوله استفاده نمود .
قیمت لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی ارزانتر است .
نصب لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی کندتر انجام می شود .
لوله های چدنی به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدگی آنها میسر نمی باشد .
داشتن وزن زیاد قطعات و تکثر اتصالات از معایب دیگر لوله های چدنی می باشد .
مقایسه لوله چدنی توپی دار و سر تخت

لوله های پلاستیکی:
لوله های پلاستیکی که در تاسیسات آب و فاضلاب بکار برده می شوند عبارتند از :
لوله های پلاستیکی پی وی سی pvc مخفف پلی و نیل کلراید
لوله های پلاستیکی pe مخفف پلی اتیلن
ل


با


پاو وینت-انواع لوله ها و اتصالات- در50 اسلاید-powerpoin-ppt

لوله بازکنی گرگان,چاه بازکنی گرگان,باز لوله در گرگان,رفع گرفتگی تو فرنگی در گرگان

لوله بازکنی گرگان: همانطور که میدانید، برای باز لوله های گرفته شده روشهای زیادی وجود دارد. در مواقعی که گرفتگی جزئی باشد میتوان از اسید های لوله بازکن استفاده کرد.اما باید دقت داشته باشید که استفاده از اسیدهای لوله بازکن به دیواره ی لوله آسیب وارد می کند و باعث از بین رفتن تدریجی لوله میشود. روش دیگر برای باز لوله استفاده از فشار آب می باشد که با دستگاه مخصوص صورت می گیرد. طبق تجرببیات بهترین روش برای باز لوله در گرگان تهران و سایر مناطق تهران، استفاده از فنر می باشد. برای این کار ابتدا سرویس کار باید از محل گرفتگی لوله بازدید کند و بنابر تشخیص نوع گرفتگی لوله از فنر مناسب استفاده کند. لذا پیشنهاد ما برای شما استفاده از فنر لوله بازکنی می باشد که سرویس کاران ما در کم ترین زمان و با بهترین کیفیت این کار را انجام خواهند داد.

دلایل گرفتن لوله:

عوامل زیادی وجود دارد که باعث گرفتن لوله های فاضلاب آشپزخانه، دستشویی، پارکینگ و تو فرنگی می شود. برخی از این دلایل ناخواسته و در گذر زمان باعث گرفتگی لوله می شود که شایعترین آن چربی در دیواره لوله فاضلاب آشپزخانه است. دلایل دیگری از جمله افتادن اشیاء، ریختن مصالح مانند گچ و سیمان هنگام بنایی و ... باعث گرفتگی لوله می شوند. در صورت گرفتن لوله بر اثر این دلایل تنها کافیست با ما تماس بگیرید تا در عرض کمتر از 30 دقیقه مشکل شما را حل کنیم.

لوله بازکنی گرگان, خدمات فنی پاک در سراسر تهران

لوله بازکنی گرگان, خدمات فنی پاک دارای چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات فنی میباشد. این دفتر خدماتی ارائه دهنده سرویس به صورت گسترده، شبانه روزی، ارزان و فوری در سراسر تهران بزرگ و حومه می باشد. شما میتوانید تنها با یک تماس از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید. در صورت وم برای ارائه سرویس، ما سرویس کاران مجرب و کاردان خود را در کمتر از نیم ساعت به آدرس شما خواهیم فرستاد. هدف ما رضایت مشتریان است.

خدمات ما در لوله بازکنی گرگان تهران و سایر مناطق تهران بزرگ:

 1. لوله بازکنی گرگان تضمینی
 2. لوله بازکنی در گرگان تهران
 3. تخلیه چاه گرگان تهران
 4. لوله بازکنی تهران
 5. تشخیص گرفتگی لوله در گرگان
 6. لوله بازکنی و تخلیه چاه گرگان
 7. تخلیه چاه با تانکرهای ظرفیت بالا
 8. لوله بازکنی گرگان با انواع فنرهای فولادی
 9. حفر چاه فاضلاب در گرگان
 10. رفع گرفتگی لوله در گرگان تهران
 11. خالی چاه پر شده در گرگان
 12. باز لوله در گرگان تضمینی
 13. لوله بازکنی در تمام مناطق( و گرگان) در اسرع وقت
 14. لوله بازکنی در گرگان شبانه روزی
 15. لوله بازکنی ارزان و تضمینی در گرگان
 16. تخلیه چاه و لوله بازکنی در منطقه گرگان تهران
 17. باز لوله فاضلاب در گرگان
 18. چاه بازکنی گرگان
 19. تخلیه چاه فاضلاب در گرگان
 20. لوله بازکنی تخلیه چاه گرگان با تانکرهای ظرفیت بالا

رفع گرفتگی انواع لوله، سینک ظرفشویی و تو فرنگی در گرگان و انواع خدمات مربوط به ساختمان. فقط کافیست تماس بگیرید تا سرویس کاران ما در کمترین زمان در محل مورد نظر حاضر باشند.

استفاده از دستگاه توسط خدمات فنی پاک برای لوله بازکنی گرگان

در کشور ما نیز از این دستگاه استفاده فراوانی می‌شود. خدمات فنی پاک برای  لوله بازکنی گرگان و تخلیه چاه از این دستگاه جهت پیدا محل نشب آب استفاده می‌کند. در واقع شرکت ما ننیز در  لوله بازکنی گرگان و تخلیه چاه نیز از پیشرفت تکنولوژی عقب نمانده‌ است و از دستگاه‌های جدید استفاده می‌کنند. وجود دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله تاثیر زیادی در حرفه لوله بازکنی داشته است. با وجود این دستگاه کار بسیاری از لوله بازکنها راحت شده و به راحتی می‌توانند محل نشت را پیدا کنند.

وم استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله و لوله بازکنی گرگان

امروزه با پیشرفت تکنوروژی و وجود ابزارهای مناسب مانند این دستگاه به راحتی می‌توان وجود نشت یا ترکیدگی و حتی ترک خوردگی درون لوله‌ها و لوله بازکنی گرگان را تشخیص دارد. با استفاده از این دستگاه‌ها می‌توان بدون ایجاد و ت یب ساختمان محل دقیق نشتی را پیدا کرد و اقدام به تعمیر آن کرد. اگر دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله وجود نداشته باشد بالاجبار باید اقدام به ت یب ساختمان کرد تا محل ترکیدگی لوله و نشت آب را پیدا کرد اما با استفاده از این دستگاه دیگر نیازی به نیست. با استفاده از این دستگاه به راحتی می‌توان از نم و رطوبت ساختمان جلوگیری کرد.

روش کار دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله یا دستگاه نشت یاب برای لوله بازکنی گرگان

با وجود این همه تبلیغ دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله این سوال به وجود می‌آید که این دستگاه چگونه کار می‌کند؟ دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله دارای یک گیرنده و فرستنده امواج است. این گیرنده و فرستنده که درون یک محفظه‌ای به شکل کپسول قرار دارد. این کپسول را باید بر روی لوله‌ها، دیوارها یا مکان مورد نظر حرکت دهید تا فرسنده امواج خود را طرف هدف مورد نظر بفرستد و سپس امواج بازکشتی را دریافت کند. در این عملیات با روشهای خاص کامپیوتری توسط دستگاه نشت یاب، وجود ترک و نشتی درون لوله‌ها آشکار می‌شود. درواقع روش کار کلی دستگاه نشت یاب یا دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله بر مبنای امواج است.

برای لوله بازکنی گرگان راههای زیادی وجود دارد که مطمئن ترین روشها عبارت اند از:

 1. استفاده از محلولهای شیمیایی استاندارد: هنگامی که گرفتگی لوله و سینک جزئی باشد و شما مطمئن باشید که گرفتگی لوله بخاطر چربی است، میتوانید از این محلولها برای لوله بازکنی گرگان استفاده کنید. برای استفاده از این روش محلول را از لوله بریزید و تا 1 الی 2 ساعت صبر کنید و بعد از آن آب داغ دررون لوله بریزید. همانطور که گفته شد اگر گرفتگی جزئی و بخاطر چربی باشد، لوله به احتمال زیاد باز خواهد شد.
 2. لوله بازکن دستی: منظور از لوله بازکن دستی چیزی مانند شلنگ کوتاه یا هر چیزی شبه به آن می باشد. شما زمانی می توانید از لوله بازکن دستی برای لوله بازکنی گرگاناستفاده کنید که فاصله سینک تا چاه فاضلاب کم باشد. برای استفاده از این روش شما باید یک شلنگ کوتاه و سخت را درون لوله کرده و فشار دهید تا گرفتگی را رفع کند.
 3. استفاده از پمپ آب: در این روش دهانه ی لوله ی پمپ آب را در دهانه لوله گرفته شده قرار داده و پمپ آب را روشن میکنیم و آب با فشار وارد لوله شده و لوله را باز می کند. این روش زمانی مناسب است که گرفتگی بخاطر اشیاء خارجی باشد.
 4. استفاده از فنرهای لوله بازکنی: بهترین روش برای لوله بازکنی گرگان استفاده از فنر و دستگاه لوله بازکنی است. استفاده از فنر لوله بازکنی بهترین و روش برای لوله بازکنی است زیرا گرفتگی هر علتی که داشته باشد با فنر رفع خواد شد. همچنین استفاده از فنر برای باز و رفع گرفتگی لوله در گرگان سریع ترین راه نیز هست. از مزایای دیگر استفاده از فنر و دستگاه لوله بازکنی این است که دیواره لوله ها آسیب نخواهد دید و همچنین دیواره ها کاملا تمیز خواهند شد.

خدمات فنی پاک در سراسر تهران و حومه در لوله بازکنی گرگان 09129383070

همانطور که خو د دلایل زیادی و جود دارند که باعث گرفتگی لوله های فاضلاب می شوند. را ارهای باز لوله و رفع گرفتگی لوله را نیز مطالعه کردید. شما همشهریان عزیز دیگر لازم نیست در هنگام گرفتن لوله یا تو فرنگی نگران باشید. خدمات فنی جاوید با سالها تجربه در امر لوله بازکنی و تخلیه چاه در خدمت شماست. تنها کافیست با ما تماس بگیرید تا سرویس کاران مجرب خود را با قیمت مناسب به سمت خانه شما بفرستیم.

لوله بازکنی تمام مناطق و محله های تهران:

لوله بازکنی مجیدیهلوله بازکنی شهرک نفتلوله بازکنی گرگانلوله بازکنی سیدخندانلوله بازکنی یوسف آبادلوله بازکنی گ لوله بازکنی سهروردیلوله بازکنی ازگللوله بازکنی هرویلوله بازکنی انقلابلوله بازکنی جمهوریلوله بازکنی ظفر,

مناطق بیشتر برای لوله بازکنی:

لوله بازکنی پاسدارانتخیله چاه لوله بازکنی نیایشلوله بازکنی کامرانیهلوله بازکنی پیروزیلوله بازکنی تهرانسرلوله بازکنی جنت آبادلوله بازکنی شریعتیلوله بازکنی ولیعصرلوله بازکنی ستارخانلوله بازکنی مرزدارانلوله بازکنی جمارانلوله بازکنی عباس آبادلوله بازکنی هفت تیرلوله بازکنی سعادت آبادلوله بازکنی میردامادلوله بازکنی تهرانپارسلوله بازکنی دربندلوله بازکنی لواسانلوله بازکنی رس لوله بازکنی مینی سیتیلوله بازکنی پاسدارانلوله بازکنی قیطریهتخلیه چاه لوله بازکنی در قیطریهلوله بازکنی شرق تهرانلوله بازکنی شمال تهران,لوله بازکنی غرب در تهران,لوله بازکنی پونکلوله بازکنی گیشالوله بازکنی افسریهلوله بازکنی نظام آباد,لوله بازکنی شهران,لوله بازکنی حکیمیهلوله بازکنی الهیه,لوله بازکنی فرمانیهلوله بازکنی تجریش,لوله بازکنی شهرک غربلوله بازکنی نارمکلوله بازکنی زعفرانیهلوله بازکنی ونکلوله بازکنی لویزان,لوله بازکنی نیاورانلوله بازکنی ولنجکلوله بازکنی جردن

 منبع: لوله بازکنی گرگان


استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری در سال 96 | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-شرکت-های-آب-و-فاضلاب-شهری/
۲۰ ساعت پیش - استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری- ۱۰ داد ۹۶. شرکت های آب و فاضلاب شهری زیر مجموعه شرکت ی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو، در راستای ...

استخدام شرکت مه

نمونه سوالات استخدامی شرکت های آب و فاضلاب شهری ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی شرکت های آب و فاضلاب شهری ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی شرکت های آب و فاضلاب شهری ۹۶ کلیک کنید

ندسی آب و فاضلاب کشور سال 96 - ایران ...

iranestekhdam.ir/استخدام-شرکت- ی-آب-و-فاضلاب-کشور/
جهت بخشی از سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۴ (ارسال شده توسط کاربران) ... شرکت های آب و فاضلاب شهری زیر مجموعه شرکت ی آب و فاضلاب کشور و ...

استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری سال ۹۶ - «ای استخدام» - ...

www.e-estekhdam.com/استخدام-شرکت-های-آب-و-فاضلاب-شهری/
۱۸ ساعت پیش - ای استخدام معتبرترین مرجع کاری و اخبار و آگهی های استخدامی شرکت های ... شرکت های آب و فاضلاب شهری زیر مجموعه شرکت ی آب و فاضلاب کشور و .... مدیریت وب سایت «ای-استخدام» از شما کاربران عزیز خواهشمند است با مشارکت و پاسخ گویی به سوالات و مشکلات سایر کاربران، ما را ... نمونه سوالات استخدامی.

سوالات استخدامی شرکت آب و فاضلاب - نمونه سوالات استخدامی ...

e-vn.mihanblog.com/post/tag/سوالات+استخدامی+شرکت+آب+و+فاضلاب
نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو , نمونه سوالات استخدامی برق قدرت, نمونه سوالات استخدامی ... آزمون استخدامی وزارت نیرو ( شرکت های توزیع برق و آب و فاضلاب شهری )

رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + پاسخنامه ...

www.baroot.com/news/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-و/
رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو منابع آزمون و کتاب آزمون همراه با پاسخنامه ... بر اساس اطلاعیه های استخدامی وزارت نیرو سوالات عمومی آزمون این وزارتخانه از دروس ... سوالات تخصصی کارشناس ایمنی آب و فاضلاب وزارت نیرو; سوالات تخصصی ... پیشنهاد می کنیم استخدام شرکت راه آهن ایران (اسامی دعوت شدگان).

ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های توزیع برق و آب و فاضلاب ...

rivashcity.ir/.../ثبت-نام-آزمون-استخدامی-شرکت-های-توزیع-برق-و-آب-و-فاضلاب-شهر...
۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ... ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های توزیع برق و آب و فاضلاب شهری. ... شهری; نمونه سوال استخدامی شرکت برق; استخدامی وزارت نیرو; نمونه سوال ...

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب وزارت ...

topsoal.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-کارشناس-آزمایش/
نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب وزارت نیرو ... در آزمون شرکت نمایید مجموعه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب وزارت نیرو ... اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برگزار شده در داد ماه ...

استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری سال ۹۶ - نمونه سوالات ...

ssoal.ir/استخدام-شرکت-های-آب-و-فاضلاب-شهری-سال-۹-2/2457
۶ ساعت پیش - نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی ( شرکت نفت ، شرکت گاز ، آموزش و ... سوالات آزمون های استخدامی (رایگان) – پارس پروژه رایگان سوالات ...

استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری سال ۹۶ | آ ین اخبار | ...

news.rayacenter.ir/.../استخدام%20شرکت%20های%20آب%20و%20فاضلاب%20شهری%2...
۱۷ ساعت پیش - شرکت های آب و فاضلاب شهری زیر مجموعه شرکت ی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو، در راستای تحقق اه و وظایف خود و با استناد به مجوزهای ... ۴ متقاضیان می بایست بومی استان موردنظر برای استخدام باشد. .... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. ... نمونه سوالات استخدامی.

نمونه سوالات استخدامی کارشناس طراحی تاسیسات و ...

www.esoal24.ir › نمونه سوالات استخدامی
نمونه سوالات طراحی شبکه ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۱۹۵ سوال با جواب ... نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب های زیر ...

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو از 18 اسفندماه/ استخدام ...

barghnews.com/.../آغاز-ثبت-نام-آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو-از -اسفندماه-استخدام-...
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ... گفت: ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های توزیع برق و آب و فاضلاب شهری از ... نمونه سوالات آزمون های استخدامی وزارت نیرو (بدون پاسخنامه تشریحی) ...

استخدام شرکت آب و فاضلاب | رایگان نمونه سوالات ...

www.pazhang.ir/tag/استخدام-شرکت-آب-و-فاضلاب/
اطلاعیه شماره یک به اطلاع داوطلبان گرامی میرساند، رشته های شغلی مندرج در ج زیر، در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ایجاد گردیده است. جهت ب اطلاعات ...

[pdf]pdf[پاو وینت تاسیسات آب و فاضلاب]—فروشگاه دانشجو

stusto.ir/saveaspdf=4311.pdf
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣ وزارت ﻧﺮو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺎﺳﺴﺎت و ﺗﺠﻬﺰات آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﻞ: ... ﺳﻮال ﺑﺎ ﺟﻮاب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺷﺒﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﻔﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب 195 ﺳﻮال ﺑﺎ .... ﺗﺼﻔﻪ اب و ﻫﻤﻨﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺮدن ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺻﻨﻌﺘ ﻃﺮه ﻫﺎ و روﺷﻬﺎی ﻣﻔﺪ ﺗﺮ و ﻢ ﻫﺰﻨﻪ ﺗﺮ ... ﺰارش ﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎﺑﺪاری در اداره آب و ﻓﺎﺿﻼب، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 23 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﺮاﺶ.

شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان

www.sww.ir/
سوالات متداول · ارسال پرسش · سوالات متداول · درباره ما اطلاعات تماس ارتباط با ما ... مرکز مدیریت سایت ... شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان - فرم های خدمات مشترکین · وزارت نیرو - آدرس وب سایت شرکت های آب و فاضلاب شهری · نهمین همایش مدیران آب و ...

استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری - سایت استخدامی - تی ...

tnews.ir/news/78e286951088.html
۸ ساعت پیش - متن آگهی: شرکت های آب و فاضلاب شهری زیر مجموعه شرکت ی آب و فاضلاب ... ب) شرایط اختصاصی استخدام : ۱ متقاضیان می بایست دارای ... ... نمونه سوالات آزمون های استخدامی · آگهی استخدام وزارت نیرو سال ۹۶ · آگهی استخدام ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو | نمونه سوالات - ...

www.ghatreh.com/news/nn36521370/ -نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کاملترین مجموعه موجود (عمومی و تخصصی) این بسته به تاریخ 1 اردیبهشت ... استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری ...

استخدام نیرو در شرکت آب و فاضلاب شهری کشور و استان مازندران

www.estenadnews.ir/.../1792-استخدام-نیرو-در-شرکت-آب-و-فاضلاب-شهری-کشور-و-ا...
۲ روز پیش - شرکتهای آب و فاضلاب شهری در راستای تحقق اه و وظایف خود اقدام به ... متقاضیان می توانند برای آگاهی از شرایط اولیه استخدام و انجام مراحل ... رایگان نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور نیمسال اول 94-95 به همراه پاسخنامه تستی.

استخدام وزارت نیرو در سال 96 (اطلاعیه تاریخ پرینت کارت و ...

www.estekhtam.com/استخدام-وزارت-نیرو/
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو 96 در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ ... بندرعباس: آزاد شهر، بلوار افروز شه پور، مجتمع آموزشی پژوهشی بصیرت ... زیرمجموعه شرکتهای مادرتخصصی توانیر و ی آب و فاضلاب کشور، در راستای ...

رایگان سوالات آزمون استخدامی آب و فاضلاب با پاسخنامه : ...

freeemployment.blog.ir/.../ -رایگان-سوالات-آزمون-استخدامی-آب-و-فاضلاب-با-پا...
۳۰ فروردین ۱۳۹۴ - رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آب و فاضلاب کشور سوالات عمومی ... کشور / استخدام شرکت های مادر تخصصی توانیر و ی آب و فاضلاب کشور ... آب و فاضلاب شهری، شرکت آب و فاضلاب روستایی، سازمانهای منطقه ای آب و.

رایگان سوالات آزمون های استخدامی دوره های قبل وزارت ...

https://kandoocn.com/index.php?newsid=1409
امروز مجموعه ای کامل از سوالات دوره های قبلی آزمون های استخدامی وزارت نیرو را در اختیار کاربران محترم سایت کندو قرار ... سؤالات تخصصی تکنسین مکانیک آب و فاضلاب.

مهمترین سوالات استخدام شرکت اب و فاضلاب شهری 96 | سوالات ...

soalniro.ir/مهمترین-سوالات-استخدام-شرکت-اب-و-فاضلا/42897
۱۵ ساعت پیش - جهت نمونه سوالات (تخصصی) آزمون استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک نمایید … مجموعه شرکتهای مادر تخصصی توانیر و ی آب وفاضلاب کشور ...

استخدامی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران

www.environmentalhealth.ir/استخدامی-بهداشت-محیط
استخدامی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد ... دستوراالعمل شرکتهای خود اظهاری و خود کنترلی بهداشتی .... استان فارس - شیراز ..... سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی بهداشت محیط · سامانه جامع ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو 96 + کتاب|دنیای فایل ...

energy96.respeana.ir/
رایگان سوالات آزمون های استخدامی دوره های قبل وزارت نیرو ... سؤالات تخصصی کارشناسی ایمنی-آب و فاضلاب . ... نمونه سوالات آزمون استخدامی اداره برق 95 – 96 ..... نقشه برداری۱۱||شرکت سهامی برق منطقه ای تهران||تهران-استان تهران–|| ...

شرکت آب و فاضلاب استان ایلام :: www.abfa-ilam.ir

www.abfa-ilam.ir/news/
... فــرم هـای مورد استفـــاده · انـواع انشعاب آب و فاضلاب · سوالات متداول · دریافت قبض آب ... مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام: تصفیه خانه فاضلاب شهر ایوان با 57 درصد ... آزمون استخدامی در شرکت های آب و فاضلاب شهری سراسر کشور برگزار شد ... از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه استان، از مدیرعامل و کارکنان نمونه شرکت آب و ...

اینجانب کارمند شرکت برق منطقه ای با 24 سال سابقه کار - توانیر

www2.tavanir.org.ir/faq/?oid=263
[1389/09/16] بنده مدت 6 سال به صورت قرارداد موقت در آب وفاضلاب شهری مشغول هستم و در حال حاضز مدر? ... ت توزیع برق خوزستان شده در زمان آزمون استخدامی دانشجوی ترم دوم ? .... برخی شرکت های برق منطقه ای دیگر تاسقف 23 میلیون وام داده اند. .... محل آزمون نیروگاه بیستون کرمانشاه شرکت و علیرغم پاسخگویی خوب به سوالات آزمون ، در ...

شرکت آب فاضلاب روستایی استان قزوین

www.abfar-qazvin.ir/
در ادامه محمد محمد علیزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین در ... از محل صندوق توسعه ملی به پروژه های آبرسانی روستایی استان قزوین اختصاص یافته ...

استخدام شرکت ی آب و فاضلاب کشور (استخدام جدید) - ...

https://damadam.ir › اخبار › ایران استخدام › استخدامی
۱۹ ساعت پیش - جهت بخشی از سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۴ (ارسال شده توسط کاربران) اینجا ... استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری- ۱۰ داد ۹۶.

مهمترین سوالات استخدام شرکت اب و فاضلاب شهری 96 | آربیتا ...

www.arbita.ir › دسته بندی نشده
۱۵ ساعت پیش - جهت نمونه سوالات (تخصصی) آزمون استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک نمایید … مجموعه شرکتهای مادر تخصصی توانیر و ی آب وفاضلاب کشور ...

استخدام جهت اجرای پروژه شبکه فاضلاب در شرکت کیهان سازه ...

www.shiralat.com/.../استخدام+جهت+اجرای+پروژه+شبکه+فاضلاب+در+شرکت+کیهان+ساز...
۱۸ آذر ۱۳۹۵ - استخدام جهت اجرای پروژه شبکه فاضلاب در شرکت کیهان سازه اترک-شیراز ... کارگاه آموزشی اصول ایمنی در حفاری پروژه های آب و فاضلاب استان ایلام ...

دفترچه آزمون استخدام وزارت نیرو سال 1396

https://hdaneshjoo.com/product/.../ -دفترچه-آزمون-استخدام-وزارت-نیرو-سال-139...
دفترچه آزمون استخدام وزارت نیرو سال 1396شرکتهای وابسته (غیر تی) زیرمجموعه شرکتهای مادرتخصصی توانیر و ی آب و فاضلاب کشور، در راستای تحقق اه و وظایف خود و به استناد مجوزهای استخدامی صادره و ... نمونه سوالات مصاحبه حضوری شرکت های آب و فاضلاب شهری سال 96 رایگان ... بسته ویژه سوالات استخدام وزارت نیرو.

استخدام شرکت ی آب و فاضلاب کشور (استخدام جدید) - ...

ir.infrc.com/news/542046
۱۷ ساعت پیش - جهت ورود به صفحه اصلی استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری اینجا ... جهت بخشی از سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۴ (ارسال شده ...

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو از 18 اسفندماه/ استخدام ...

khabarfarsi.com/u/34599483
1-سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو با پاسخنامه تشریحی برای اولین بار در ایران پاسخ نامه تشریحی نمونه سوالات آزمون های استخدامی سال های گذشته وزارت نیرو تهیه شده و ... به عنوان شهردار نمونه کشوری و شهرداران استان فارس در وزارت کشور از وی چهره ... استخدام شرکت مترو اصفهان سال 95 شرکت مترو منطقه اصفهان به منظور تکمیل ...

استخدام شرکت ی آب و فاضلاب کشور (استخدام جدید) | ...

parsipoo.ir/news/.../استخدام-شرکت- ی-آب-و-فاضلاب-کشور-است/
۱۹ ساعت پیش - جهت بخشی از سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۴ (ارسال شده توسط کاربران) اینجا ... استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری- ۱۰ داد ۹۶.

نمونه سوالات و دفترچه سوالات استخدامی وزارت نیرو - ...

cafework.ir/ -نمونه-سوالات-و-دفترچه-سوالات-اس/
کافه ورک نمونه سوالات استخدامی اسفند ۲۵, ۱۳۹۵ ... سؤالات تخصصی کارشناس بررسی های اقتصادی ... سؤالات تخصصی تکنسین بهره برداری آب و فاضلاب ... نیرو گفت: ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های توزیع برق و آب و فاضلاب شهری از تاریخ ۱۸ ...

قانون تشکیل شرکت های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب ...

https://fa.wikisource.org/.../قانون_تشکیل_شرکت های_تامین_و_توزیع_آب_و_تاسیسا...
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ - کاربران علاقه مند از دفترخانه برای مطرح سوالات عمومی، درخواست راهنمایی و ... قانون تشکیل شرکت های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب ا - مصوب ۲۳ ... تبصره ۶ - اساسنامه نمونه شرکتهای مذکور در این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از ... تبصره ۸ - شرکتهای موضوع این قانون از لحاظ استخدامی تابع مقررات ...

اساسنامه | شرکت آب وفاضلاب شرق استان تهران

east.tpww.ir/fa/moarefi/asasnameh
ماده ١ـ نام شرکت: شرکت سهامی آب و فاضلاب شرق استان تهران (سهامی خاص) به ... و در چهارچوب اصول بازرگانی، آئین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی خود اداره می شوند.

سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس بهره برداری از ...

paperlabel.ir/html-21334-سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو-کارشناس-به-2016-05-29.html
۹ داد ۱۳۹۵ - نمونه سوالات اجرا و بهره برداری از شبکه ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ... تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته ...

پورتال شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان

www.abfa-lorestan.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=155
نمای کلی شهر دورود. شهر دورود با مساحت حدود 1185 تار با مشخصات جغرافیایی طول 49درجه و 4 دقیقه و عرض 33 درجه و 28 دقیقه قرار گرفته ،شهر دورود در ارتفاع متوسط ...

استخدام شرکت آب و فاضلاب - دهوند

dehvand.ir/1373328/
۲۰ ساعت پیش - استخدام شرکت آب و فاضلاب. اطلاعیه استخدامی آبفای گیلان. شرکت های آب و فاضلاب شهری زیرمجموعه شرکت ی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو، ...

رایگان گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب - فناوری ...

collegeprozheh.ir/کارآموزی-شرکت-آب-فاضلاب-فناوری-اطلاعا/
مقدمه چارت سازمانی شرکت آب و فاضلاب موقعیت جغرافیایی استان یزد آئین نامه ها و بخشنامه های امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی مهمترین اه شرکت های آب و ...

نمونه سوال استخدام شرکت آب فاضلاب مکانیک - resultfa

resultfa.ir/key/نمونه-سوال-استخدام-شرکت-آب-فاضلاب-مکانیک/
استخدام شرکت آبفاضلاب ایران استخدام استخدام شرکت آب آبفاضلاب شرکت ... مکانیک استخدام جزوات ارشد نمونه سوالات ارشد استخدام در شرکت های ... شرکت آبفاضلاب روستایی برای تامین رایگان نمونه نمونه سوال .

استخدامی شرکت آب فاضلاب 95 - resultfa

resultfa.ir/key/استخدامی-شرکت-آب-فاضلاب-95/
آگهی های استخدامی شرکت های شرکت آبفاضلاب استان استخدامی 94 استخدامی 95 . ... نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب 94 نمونه سوالات کارشناس ...

استخدام نیوز - مطالب ابر استخدام شرکت آب و فاضلاب شهری ...

www.estekhdamnews.com/.../استخدام%20شرکت%20آب%20و%20فاضلاب%20شهری%...
آغاز ثبت نام آزمون استخدامی شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان معاونت برنامه ریزی ... 7 نمونه آزمون استخدامی که هر یک شامل بیش از 100 سوال از سوالات عمومی آزمون های ...

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + نمونه سوالات ...

netdl.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو-نمون/
این مجموعه از نمونه سوالات جهت آزمون استخدامی وزرات نیرو و شرکت های وابسته (غیر تی در سال 96 ) که جهت مطالعه ... سوالات تخصصی تکنسین مکانیک آب و فاضلاب

[pdf]ﺮﺳﺶ و ﺎﺳﺦ ﺣﻘﻮﻗ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﺮﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺸﻮری

www.mazums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/20120430140342899.pdf
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗ، اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ. اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ. « ﺮﺳﺶ و .... ج: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻨﻪ ﻣﺎده. 9. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﻼت اﺳﺘﺨﺪاﻣ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣ ﻣﺼـﻮب. /31. /3 ..... ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎﻧ ﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﺐ ﻫﺄت وزﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﺖ دوﻟﺘ ﺗﺸـﻞ و اداره ﺷـﺪه. اﻧـﺪ،. ﺳﺎﺮ ﺷﺮﺖ. ﻫﺎی آب و ...

شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان

www.abfarhamedan.ir/
تجلیل از خانواده های توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان به مناسبت سالروز آزادسازی مشهر ادامه خبر. به مناسب سالروز مشهر نمایشکاه کت در ...

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

www.esrw.ir/
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان: ... سومین دوره آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی در استان اصفهان ...

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

www.abfartehran.ir/
شماره های تماس · نرم افزار های سازمان ... درخواست استخدام · درخواست وام ... سوالات متداول ... اقدامات شرکت در راستای اقتصاد مقاومتی ... کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آب و فاضلاب روستایی استان تهران است و هر گونه برداشت از آن با ذکر منبع بلامانع است.

استخدامی آب وفاضلاب 95 - dotwww

dotwww.ir/key/استخدامی-آب-وفاضلاب-95/
جذب نیرو در شرکت ی آب استخدامی وزارت ولی در ادره آب وفاضلاب فقط . ... نمونه سوالات کارشناس آزمایشگاه آبفاضلاب استخدامی وزارت نیرو 94 ردیف 25 فایل ... استخدام تی 96 تمامی آگهی های استخدامی استخدام شرکت آبفاضلاب استان در سال 95.

استخدام وزارت نیرو در سال 96 - پرتال ی کشور

اختصاصی از فایل هلپ پروژه و تحقیق-انواع لوله ها- در 40 صفحه-docx با و پر سرعت .

پروژه و تحقیق-انواع لوله ها- در 40 صفحه-docx


پروژه و تحقیق-انواع لوله ها- در 40 صفحه-docx

انواع لوله

لوله استوانه ای توخالی است که از آن برای انتقال یا نگهداری سایر مواد استفاده می کنند. لوله ها می توانند از مواد مختلفی مثل آهن، فولاد، پلیمر، شیشه و  غیره ساخته شوند.

 

انواع لوله 
لوله ها را می توان به انواع مختلف از نظر جنس ، کاربرد و نحوه اتصالات دسته بندی نمود .
لوله هایی که در سیستم آبرسانی و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد به شرح زیر می باشند:
لوله های گالوانیزه
لوله های گالوانیزه خود به دو دسته تقسیم می شوند : لوله های فولادی گالوانیزه و لوله های آهنی گالوانیزه. این دو نوع در بازار به لوله های آهنی سفید معروفند و عموماً بین این دو فرقی گذاشته نمی شود ،در صورتیکه لوله های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی آن سبک تر و براق تر هستند .
لوله های فولادی گالوانیزه
این نوع لوله ها گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک به کار برده می شود ولی مورد استفاده اصلی آنها در تهویه مطبوع است . جنس این لوله ها از فولاد نرم است که در ساختن آن ورقه فولاد را با فشار از داخل قالب عبور داده درز آن را جوش می دهند و سپس آن را جهت افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگیها در یک وان آبکاری، روی اندود (گالوانیزه) می کنند . این نوع لوله ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت کمتری دارند و کلیه اسیدهایی که برای چدن مضر می باشند فولاد گالوانیزه را هم اب می کنند .
لوله های آهنی گالوانیزه
جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده است که درز آن توسط دستگاه های درز جوش بهم جوش داده می شود و سپس لوله را در ف روی مذاب فرو می برند . به همین علت آنها را لوله های با درز نیز می گویند . این نوع لوله ها از رنگ تیره و خا تریشان شناخته می شوندو عموماً به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند .
کلیه لوله های فولادی و آهنی گالوانیزه در شاخه های 6 متری و دو سر دنده با قطر اینچ تا 8 اینچ تولید می گردند . قطر این لوله ها معمولاً قطر اسمی است که بزرگتر از قطر داخلی و کوچکتر از قطر خارجی است .
همچنین در بازار این لوله ها را بر اساس نمره می شناسند . لوله های گالوانیزه نیز به وسیله دنده پیچی به یکدیگر وصل و توسط مواد مناسب آب بندی می شوند .

نکته : از اتصال این لوله ها به روش جوشکاری باید پرهیز نمود زیرا بر اثر حرارت ناشی از جوشکاری و سوختن روکش گالوانیزه (آلیاژ روی) دود غلیظ و سفیدی تولید می شود که محیط کار را آلوده می نماید و تنفس آن ایجاد مسمومیت کرده و موجب آسیب دیدن دستگاه تنفسی می شود .

لوله های چدنی
جنس این لوله ها از چدن ریخته گری است و بر حسب نوع کاربرد آنها انواع و مقدار آلیاژ ، شکل و طول لوله ، نوع اتصالات آنها با هم متفاوت هستندو اغلب در سیستم لوله کشی فاضلاب استفاده می شوند .
لوله های چدنی که در سیستم لوله کشی فاضلاب به کار می رود :
الف) سرتوپی (یک سرتوپی – دو سرتوپی)
ب) دو سر تخت

نکته : لوله های چدنی با سرتوپی و سرتخت به ترتیب لوله های بوشن دار و بدون بوشن نیز نامیده می شوند .

مزایا و معایب لوله های چدنی
در برابر فشار وارده به جداره های خارجی دارای مقاومت و استحکام خوبی هستند .
فرسودگی این لوله ها کمتر از لوله های ف ی است .
می توان براحتی از دستگاه تراکم هوا جهت باز و رفع گرفتگی لوله استفاده نمود .
قیمت لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی ارزانتر است .
نصب لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی کندتر انجام می شود .
لوله های چدنی به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدگی آنها میسر نمی باشد .
داشتن وزن زیاد قطعات و تکثر اتصالات از معایب دیگر لوله های چدنی می باشد .
مقایسه لوله چدنی توپی دار و سر تخت
قابلیت تحمل فشار لوله های سرتخت بیشتر است .
لوله های سر تخت به دلیل نداشتن مادگی و لبه های قیطانی و وزن و ضخامت کمتر و نوع پیوند، کاربرد بیشتری دارند .
لوله های سرتخت به دلیل خاصیت الاستیکی نوع پیوند آن، تغییر حرارت بیشتری را نسبت به لوله های دیگر تحمل می کند .

نکته : در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل کاهنده و افزاینده در اندازه های تبدیلی متنوع وجود دارد که بر حسب جهت توپی سر وصاله، اگر قطر توپی بزرگتر از لوله باشد تبدیل افزاینده و در غیر این صورت کاهنده خواهد بود .

افست یا دو خم
در تغییر امتداد لوله های افقی و قائم سیستم لوله کشی فاضلاب به کار می رود وبا مقادیر انحراف مختلف تولید می شوند .
طریقه اتصال لوله های چدنی
اتصال لوله های چدنی توپی دار با استفاده از کنف و سرب انجام می گیرد و اتصال لوله های چدنی دو سر تخت به کمک واشر لاستیکی و بست مخصوص انجام می شود .
روش اتصال لوله های چدنی توپ دار
ابتدا بایستی بدنه لوله واتصالات از نظر سالم بودن تست شود و نحوه آزمایش از طریق زدن ضربات آرام چکش امکان پذیر است . چنانچه لوله ش ته باشد یا حتی دارای ترک مویی جزیی باشد صدای ضربات به صورت بم که اصطلاحاً صدای «مرده چدن» نام دارد شنیده می شود .
پس از اینکه لوله ها در یک امتداد به صورت هم محور در داخل یکدیگر قرار داده شدند کنف مخصوص بایستی با استفاده از قلم و چکش در طوقه مطابق شکل متراکم شود .
لازم به ذکر است کنف مورد استفاده به دو روش دو رشته ای و سه رشته ای بافته می شود و کنف بافته شده بایستی متناسب با قطر لوله های اتصالی بوده و فضای بین نر و مادگی را تا عمق 5/2 سانتی متری لبه مادگی پر نماید .
سرب مذاب که قبلاً توسط چراغ کوره ای یا کوره ذوب تهیه شده با ملاغه مطابق شکل داخل طوقه ریخته می شود . چنانچه محل پیوند به صورت کاملاً عمودی و سرتوپی رو به بالا باشد نیازی به کمربند سرب ریزی نیست اما اگر محل پیوند افقی یا مایل یا سرتوپی رو به پایین باشد استفاده از کمربند سرب ریزی ضروری است و باید با استفاده از کمربندهای نخ سوز یا لاستیکی یا ف ی یا گل رس با ایجاد مسیر سرب ریزی عمل سرب ریزی را انجام داد .
بعد از تمام مراحل فوق وقتی سرب سرد شد آن را باید با استفاده از قلم سرب کوبی و چکش به طور آهسته کوبید تا مواد لازم حتی الامکان به داخل اتصال برود .
روش اتصال لوله های چدنی سر تخت
ابتدا باید واشر لاستیکی را از طوقه فولادی خارج کرده و سالم بودن آن را بررسی نمود .
واشر لاستیکی را در انتهای قطعه اول لوله مورد اتصال قرار داده به طوریکه رگه برجسته میانی واشر به لبه انتهایی لوله مماس باشد .
قسمت آزاد واشر لاستیکی را به پایین برگردانده تا رگه برجسته میانی روی لبه انتهایی لوله قرار گیرد .
قطعه دوم مورد اتصال را وارد واشر لاستیکی نموده به طوریکه لبه آن روی رگه برجسته میانی قرار گیرد . سپس باید قسمت برگردانیده شده واشر را به ح اول خود درآورد .
بست نگهدارنده فولادی را باز رده جهت سهولت بسته شدن سطح داخلی آن را کمی چرب نموده و طوقه را در محل خود و بر روی واشر لاستیکی قرار داده و پیچها را در محل خود باید بتدریج سفت نمود .

لوله های پلاستیکی
لوله های پلاستیکی که در تاسیسات آب و فاضلاب بکار برده می شوند عبارتند از :
لوله های پلاستیکی پی وی سی (pvc مخفف پلی و نیل کلراید)
لوله های پلاستیکی (pe مخفف پلی اتیلن)
لوله های پلاستیک abs (مخفف اکریلونیتریل ، بوتادین و استیرن)
لوله های پلاستیک pp (مخفف پلی پروپلین)
لوله های پلاستیکی cpvc (مخفف کلرینیتد پلی و نیل کلراید)
لوله های پلاستیکی pb (مخفف پلی بوتیلن)

نکته : در شبکه فاضلاب از لوله های پی وی سی و پلی اتیلن بیشترین استفاده به عمل می آید .

مزایای لوله های pvc
-
اتصال لوله و قطعات آن بسیار آسانتر و سریعتر از سایر لوله ها انجام می شود .
-
در نصب روکار احتیاجی به رنگ آمیزی ندارند .
-
دارای وزن سبک هستند و به راحتی در بین سقف کاذب و مکانهایی که دسترسی بدان مشکل است نصب می شود .
-
در مقایسه با لوله های دیگر قطر خارجی کمتری داشته و به راحتی در داخل دیوار جاسازی و اجرا می شود .
-
در برابر مواد شیمیایی از مقاومت بالایی برخوردار هستند .
معایب لوله های pvc
-
لوله های پی وی سی خشک در برابر سرما بسیار حساس و شکننده می باشند .
-
لوله های پی وی سی در برابر حرارت زیاد فرم و استحکام خود را از دست می دهند .
-
به علت قدرت مقاومت کم جداره این نوع لوله ها بایستی از فنر لوله بازکنی برای گرفتگی مجرای لوله ها استفاده نمود .
-
در برار نیروهای خارجی دارای مقاومت کمتری هستند

نکته : لوله های فاضلاب pvc از نوع خشک در دو نوع فشار ضعیف به رنگ خا تری و متمایل به آبی و فشار قوی به رنگ خا تری روشن تولید می شوند . کاربرد لوله های pvc فشار ضعیف در لوله کشی تهویه آب باران و اتصال برای آب باران بالکنها و لوله های اتصالی تو ها است اما کاربرد لوله های pvc فشار قوی در سیستمهای فاضلاب ساختمان به عنوان لوله های عمودی و جمع آوری کننده و لوله تخلیه اصلی فاضلاب است .

نکته 1 : اتصال لوله های pvc بر حسب نوع لوله و اتصالات به روشهای مختلف انجام می شود که نوع اتصال چسبی متداولتر است .
نکته 2 : اتصال حداقل به مدت 10 تا 15 دقیقه به هیچ وجه نبایستی حرکت داده شود تا سفت گردد .
مزایای انواع لوله های pe
نوع اول – داشتن چگالی ، مقاومت حرارتی پایین و قابلیت انعطاف خوب از مزایای این نوع می باشد .
نوع دوم – دارای چگالی متوسط و اندکی سخت تر از نوع اول هستند و در دمای بالا مقاومتشان بیشتر بوده و قابلیت انبساط بهتری دارند .
نوع سوم – بسیار سنگین تر از نوع قبلی و چگالی بیشتری دارند و برترین خواص فیزیکی از نظر مقاومت، قابلیت انبساط،درجه سختی و ضریب زبری را دارا هستند و از این رو کاربرد وسیعی در گازرسانی و آبرسانی دارند .
نکته 1 : اتصال لوله های pe به روشهای مختلف دنده ای، فلنچی، بستی، اورینگی و نر و مادگی با روش اتصال جوش حرارتی و جوش سر به سر انجام می شود .
نکته 2 : اتصال دنده ای در مورد کلیه لوله های پلاستیکی سنگین و 4 اینچ به پایین قابل اجرا است .

مزایای لوله های pb
لوله پلی بوتیلن در برابر خوردگی ، یخ زدگی ، زنگ زدگی ، خاکهای اسیدی و رسوب گرفتگی مقاوم است . این لوله هنگام انجماد ترک نمی خورد و در دمای 82 درجه سانتی گراد فشار 5/6 اتمسفر را تحمل می کند .
نکته : به سبب انعطاف پذیری این لوله های در شبکه لوله کشی ضربه قوچ اتفاق نمی افتد .
لوله های پنج لایه
در تاسیسات لوله کشی ساختمان خوردگی و رسوب در لوله های ف ی خسارات و مشکلاتی را بوجود می آورد . برای حل این مشکل تا کنون تلاشهای زیادی صورت گرفته است .استفاده ازآلیاژهای مختلف با پوشش گوناگون از راه حل هایی است که تا کنون برای افزایش مقاومت ف در برابر خوردگی به کار رفته است بی آنکه هیچ یک پاسخی قطعی به مشکل بدهند .
یکی دیگر از راه هایی که برای پرهیز از مشکلات لوله های ف ی پیشنهاد شده است استفاده از لوله های پلیمری است اما به کارگیری این لوله ها در عمل نشان داده که اگر چه جایگزینی ف با پلاستیک مسله خوردگی و پوسیدگی لوله را حل می کند اما مشکلات دیگری را باعث می شود که پیش از آن وجود نداشت از جمله نفوذ ا یژن ، محدودیت در تحمل فشار یا دمای بالا ، ضریب انبساط زیاد و … .
در این شرایط گروهی از دانشمندان به تلفیق ف و پلیمر توجه د. به عنوان مثال پایپ نقطه اوج همین تکنولوژی است . تلفیقی هوشمندانه که حاصل آن لوله ای است پنج لایه شامل یک لوله آلومینیومی ، دو لایه پلیمر و دو لایه چسب مخصوص که مقاومت در برابر خوردگی ، زنگ زدگی ، رسوب و پوسیدگی را از لوله های پلیمری و توان تحمل حرارت مداوم ، فشار بالا و نفوذ ناپذیری را از لوله های ف ی به ارث برده است . پایپ آ ین دستاورد تکنولوژی است که برای تمام تاسیسات ساختمان قابل استفاده است و حتی در بدترین شرایط صد سال عمر می کند .

ساختار لوله های پایپ
یک لوله آلومینیمی با جوش طولی اولتراسونیک، بدنه اصلی پایپ را تشکیل می دهد. این لایه ف ی مقاومت در برابر فشار ،حرارت و نفوذ ا یژن را تامین می کند . در لایه های داخلی و بیرونی پایپ به جای پلی اتیلن مشبک (pex) از پلیمر جدید peoc استفاده می شود که عمر این پلیمر در شرایط سخت کاری و در فشار و دمای بالا حتی با ضریب اطمینان 5/2 بیش از 400 سال است .
لایه های ف ی و پلیمر طی فرآیندی توسط دو لایه چسب مخصوص با هم تلفیق می شوند .

مزایای لوله های پنج لایه
زنگ نمی زند ، رسوب نمی گیرد و هرگز نمی پوسد .
به راحتی خم می شود و شکل می پذیرد .
نصب آن سریع ، آسان و بدون ضایعات می باشد .
بسیار سبک و حمل و نقل آن آسان است .
عدم امکان نفوذ ا یژن به لوله و جلوگری از لجن زدگی و تغییر رنگ آب .
ضریب انبساط طولی بسیار ناچیز .
افت فشار بسیار ناچیز بدلیل هموار بودن سطح داخل لوله .
مقاوم در برابر ضربه و مواد شیمیایی .
مقاوم در برابر فشار به علت جوش طولی آلومینیوم .
در لوله کشی توکار مطمئن و در نصب روکار زیبا است .
توان تحمل حرارت مداوم .

لوله هایی سیستم آبرسانی و فاضلاب:

لوله های گالوانیزه:
لوله های گالوانیزه خود به دو دسته تقسیم می شوند : لوله های فولادی گالوانیزه و لوله های آهنی گالوانیزه. این دو نوع در بازار به لوله های آهنی سفید معروفند. لوله های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی آن سبک تر و براق تر هستند .

 

۱-لوله های فولادی گالوانیزه:
این نوع لوله ها گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک به کار برده می شود ولی مورد استفاده اصلی آنها در تهویه مطبوع است . جنس این لوله ها از فولاد نرم است و برای افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگیها در یک وان آبکاری، روی اندود (گالوانیزه) می کنند . این نوع لوله ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت کمتری دارند و کلیه اسیدهایی که برای چدن مضر می باشند فولاد گالوانیزه را هم اب می کنند .

لطفا ادامه مطلب را ببینید

۲-لوله های آهنی گالوانیزه:
جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده است و لوله را در ف روی مذاب فرو می برند . این نوع لوله ها از رنگ تیره و خا تریشان شناخته می شوندو عموماً به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند .
کلیه لوله های فولادی و آهنی گالوانیزه در شاخه های ۶ متری و دو سر دنده با قطر اینچ تا ۸


با


پروژه و تحقیق-انواع لوله ها- در 40 صفحه-docx

گزارش کارآموزی تأسیسات فاضلاب در شرکت پولاد سازی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25
گزارش کارآموزی تأسیسات فاضلاب در شرکت پولاد سازی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کارآموزی تأسیسات فاضلاب در شرکت پولاد سازی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقدیر و تشکر

لوله ها و اتصالات 1

سیستم های تخلیه فاضلاب 2

چاهها و سپتینک تانکها 3

تعیین محل مسدود لوله فاضلاب 9

باز فاضلاب نقاط مصرف 10

استفاده از شیلنگ 12

لوله باز کن برقی 13

پیاده و سوار تو های دیواری 14

رفع آبهای سطحی 16

انواع ناودانهای رایج در ایران 17

محاسبه ناودانها و کفشورها 20

تهویه وسایل بهداشتی و فاضلاب ساختمان 23

آموزش گرما 26

سپتینک تانکها 38

سپتیک تانکها:

سپتیک تانکها مخازن بدون نشتی هستند که فاضلاب را در خود نگهداری کرده و موجب تجزیه آنها بوسیله باکتریها می شوند.

سپتیک تانکها بر خلاف چاهها بر رو ی فاضلاب عمل کرده و وسایل بهداشتی تری برای دفع فاضلاب محسوب می شوند. ساختمان و نصب سپتیک تانکها را بایستی با توجه به مقررات شهری انجام داد.

فاضلاب از طریق مجرای وجی از منزل به سپتیک تانک داخل می شود در تانک مواد سنگین تر به ته آن نشست کرده و در آنجا تحت عمل باکتریها بح مایع در می آیند. مایعات از سپتیک تانکها خارج شده و از طریق مقسم ها به ناطقه تخلیه یا گودال جذب وارد می شوند در این جا فاضلاب جذب زمین می شوند.

طرز ساختن سپتیک تانکها:

سپتیک تانکها طوری ساخته می شوند که دارای یک ورودی و یک وجی هستند محل نصب وجی همیشه پائین تر از ورودی است تا از برگشتن فاضلاب بداخل جلوگیری بعمل آید . برای نظافت تناوبی تانک دریجه بر روی آن تعبیه شده است.

بعضی از عواملی را که بایستی در نصب یک سپتیک تانک و ساختن منطقه تخلیه در نظر داشت عبارتند از:

1-مقدار فاضلاب که بایستنی دفع شود.

2-خصوصیات زمین محل از نظر جذب آب .

3-شیب زمین برای ساختن و نصب سپتیک تانکها توصیه می شود به افراد یا موسساتی مراجعه کنیم که در این امر تخصص داشته و به مقررات شهری مربوط به این مورد آشنایی داشته باشند.

لوله ها و اتصالات :

برای سیستم های آبرسانی و فاضلاب منازل لوله های گوناگون و در کیفیت ها مختلفی وجود دارند و هر یک از این انواع مزایا و نواقص خاص خود را داراست.

برای انتخاب بهترین لوله ،آشنایی با انواع مختلف آن و هم چنین اتصالات و رابط های مختلف ضروری می باشد در لوله کشی منازل از چندین نوع لوله استفاده می شوند که در این نوع عبارتند از:لوله چدنی –لوله برنجی و فولادی-لوله مسی-لوله پلاستیکی.

لوله چدنی:

از لوله چدنی معمولا در سیستم فاضلاب منزل در محل مجرای اصلی و لوله هوا گیر اصلی استفاده می شود این نوع لوله گاهی در خطوط افقی فاضلاب نیز بکار برده می شوند.

لوله چدنی از آنجا که دوام فوق العاده زیادی را داراست برای لوله کشی در زیر زمین بسیار مناسب است اما بهرحال خیلی سنگین بوده و نصب آن نیز وقت گیر است.

سیستم های تخلیه یا فاضلاب :

سیستم فاضلاب منزل ،آب آلوده و مصرفی را از خانه دور ساخته و آنرا در فاضلاب عمومی یا چاه و یا سپتیک تانک خصوصی منزل تخلیه می کند.جریان فاضلاب صرفا بعلت فشار ناشی از ثقل زمین یا وزن آب صورت می گیرد.

سیستم فاضلاب از سیستم آب رسانی کاملا جدا است تا از آلودگی آب تازه شما جلوگیری بعمل آید اما بهر صورت مواردی هستند که احتمال آلودگی در آنها وجود دارد . این موارد به ارتباط بینی موسوم بوده و در فوق شرح داده شده اند.

در سیستم فاضلاب خانه ،آب و کثافات از محل وسایل مصرفی و آبریزگاه ها و از طریق لوله های فاضلاب فرعی بطرف لوله اصلی فاضلاب حرکت می کنند. لوله اصلی فاضلاب به مجرای تخلیه متصل می شود که فاضلاب از طریق آن خانه را ترک می کند. دریچه های درب دارای (سه راهی درب دار) هستند که معمولا در یکطرف هر خط افقی فاضلاب وجود دارند از محل این راه بازکن ها می توان در مواقع بند شدن فاضلاب به باز آن مبادرت نمود.

هر وسیله مصرف آب به یک لوله هوا گیری وصل شده است که این به نوبه خود به یک هوا گیر پشت بام متصل است هواگیر اصلی خود ادامه قسمت بالای لوله فاضلاب اصلی است و بهمه تو های خانه متصل می باشد . هوا گیر های به وسایل مصرف آب دیگر وصل هستند .هوا گیر ها گازهای فاضلاب را خارج ساخته و موجب می گردند که سیستم تخلیه منزل فشاری معادل فشار فضای آزاد داشته باشد.

برای جلوگیری از وج یا تخلیه آب از تله ها یا سیفونهای آبی مربوط به وسایل مصرف آب فشار لوله های فاضلاب بایستی با فشار هوای آزاد برابر باشد. آبیکه که در هر کدام از این تله ها وجود دارد موجب انسداد مسیر فاضلاب شده و از عبور گاز فاضلاب یا باکتریها به داخل خانه جلوگیری می کند.

چاهها و سپتیک تانکها :

چاهها و سپتیک تانکها جزو سیستم خای دفع کثافات خصوصی منازل محسوب می شوند و از آنها در منازلی استفاده می شوند که به سیستم فاضلاب عمومی متصل نیستند.

چاهها چیزی جز مخزنی برای فاضلاب خام منازل نیستند و طبعا در آنها هیچگونه پیش بینی خاصی برای تجزیه فاضلاب نشده است و در چاهها فاضلاب صرفا به زمین های اطراف نفوذ کرده و دفع می شود.

چاهها جز سیستم های غیر بهداشتی محسوب می شوند زیرا فاقد هر گونه وسیله تجزیه فاضلاب هستند وقتی این چاهها در مجاوری یک منبع آب قرار گرفته باشند ،احتمال آلودگی منبع وجود خواهد داشت.

در صورتیکه منزل شما به چاه فاضلاب مجهز باشد است آنرا زود به زود تخلیه کنید . برای تجزیه و جذب بهتر فاضلاب مواد مایع کننده تجاری خاصی وجود دارند که می توان آنها را یداری نموده و بداخل چاه ریخت.

لوله چدنی در دو نوع سبک و سنگین وجود دادرد. این لوله ها بدو نوع ساخته می شوند.

1-طوقه دار 2-بی طوقه

لوله چدنی طوقه دار را می توان له صورت یک سر طوقه یا دو سر طوقه ای یداری کرد .چنانچه لوله دو سر طوقه ای در دسترس بوده و یداری شود برای طول های کوتاه مفید خواهد بود زیرا وقتی این لوله به دو قسمت بریده شود هر دو قسمت یک سر طوقه دار یا گشاد را خواهند داشت.

لوله چدنی طوقه دار یا بی طوقه معمولا در دو قطر 5تا10 سانتی متری و طولهای 5/1 متر تا سه متر وجود دارد برای لوله های چدنی طوقه دار رابطه ها و اتصالات زیر وجود دارند.

1-زانویی 90درجه 2- سه راهی با دهانه های هم قطر که از آن برای اتصال سه لوله یا وله ویک د وش راه بازکنی استفاده می شود .3-دو راهی y شکل که از آن برای اتصال سه لوله یا دو لوله همراه با یک در پوش راه باز کنی استفاده می شود .4- سه راهی با یک دهانه باریک که برای ارتباط لوله های فرعی فاضلاب به لوله های اصلی فاضلاب به کار می رود .

برای لوله های چدنی بی طوقه رابط ها و اتصالات زیر وجود دارند.

5- زانوئی 90 درجه 6-زانوئی 45 درجه 7- سه راهی با دهانه های هم قطر که برای اتصال سه لوله و یا اتصال سه لوله و یک د وش راه باز کنی به کار می رود .8- دو راهی y شکل که برای اتصال سه لوله و یه اتصال سه لوله و یک د وش راه باز کنی به کار می رود.
نکات لازم در انتخاب کف خوابهای محوطه وناودانها

1-قطر هیچ ناودانی نباید از 3اینچ کمتر باشد برای تراسها وبالکنهای کوچک ناودانی به قطر 2 اینچ بکار می برند.

2-جنس ناودانها بایستی مقاوم بوده (در برابر حرکات ساختمان تغییر شکل ندهد).

3-جنس و قطر ناودانها و اتصالات آن در سر تا سر مسیر باید ی ان باشد.

4- جنس کف خوابهای محوطه بایستی از چدن بوده و در مقابل حرکت ماشین آلات استحکام کافی داشته باشد .

5-در زیر کف خوابهای محوطه بمنظور عدم ماسه و به شبکه بایستی حوضچه ماسه گیر با توری تعبیه گردد. این حوضچه باید قابل تمیز شدن باشد و چنانچه سیفون نصب شود باید قابل دسترسی و تمیز کاری باشد. ابعاد توری حداقل دو برابر قطر کف خواب باشد.

6-در صورتیکه کف خو مجهز به شترگلو باشد اجباراً بهتر است به منظور تامین آن سیفون ،فاضلاب بیشتری مثل فاضلاب سرزیر ها و یا آن یخدان و یا یخچال و غیره را به آن هدایت نمود تا خشک نشود.

7-سیفون ها و لوله های محوطه را باید در عمقی از خاک قرار داد که از خطر یخ زدگی محفوظ باشند.محاسبه ناودانها و کفشورها:

منظور از محاسبه ناودانها و کفشورها انتخاب قطر مناسب برای تخلیه آبهای پشت بام و حیاط و محوطه و غیره می باشد. بطور کلی در این قسمت از لوله کشی دو نوع لوله خواهیم داشت که عبارتند از لوله های قائم یا ناودانها و لوله های افقی منتهی به کفشورها.

لوله های قائم یا ناودانها:

بازاء هر 75 تا 250 فوت مربع سطح پشت بام یک اینچ مربع سطح مقطع ناودان در نظر می گیرند به بستگی به شدت بارندگی دارد. مقدار مطلوب 150 فوت مربع برای هر اینچ مربع سطح ناودان می باشد.

جداول موجود در بعضی از کتابها بر اساس مطالعات و تجربیات بدست آمده انواع ناودانها با مقاطع مختلف تهیه گردده است . به توسط این جداول می توان با در دست داشتن سطح پشت بام قطر ناودان مربوط را انتخاب نمود . برای اینکه شیب پشت بام زیاد شود و بار زیادی ایجاد ننماید بهتر است فاصله دو ناودان را کمتر از 75 فوت در نظر بگیریم . قطر سر ناودان را برابر قطر خود ناودان انتخاب می نمائیم.

جداول اندازه ناودانهای آب باران بر اساس 150 فوت مربع مساحت پشت بام برای هر اینچ مربع مساحت ناودان قطر مجاری آب باران gutters به عوامل زیر بستگی دارد.

شیب پشت بام ، تعداد و فاصله ناودانها ،نوع مقطع مجزا ، بهترین شکل مقطع برای مجاری آب باران نیم دایره است.

این مجرا دور سطح شیبدار کشیده می شود و در مجاری با شکل مقطع دیگر عمق آن حداقل 2/1 عرض و حداکثر 4/3 آن می باشد.

در انتخاب قطر مجاری و قطر ناودانهای متصل نکات زیر باید رعایت شود:

1-اگر فاصله ناودانها از یکدیگر 50 فوت و یا کمتر باشد، قطر مجرای آبرو و ناودان باید یکی باشد و در ضمن نباید کمتر از 4 اینچ گردد.

2-اگر فاصله ناودانها بیشتر از 50 فوت باشد برای هر 20 فوت فاصله اضافه در پشت بام های غیر مسطح یک اینچ و در پشت بام های مسطح برای هر 20 فوت اضافه یک اینچ به قطر لوله ناودان باید اضافه شود.

3-در ساختمانهای مس ی اگر ناودان مدور باشد قطر آنرا 3 تا 4 اینچ و اگر مستطیلی باشد ابعاد آنرا 3*2 یا 4*2 انتخاب می کنیم ،و برای آبروهای باران با مقطع نیم دایره قطر 5 اینچ مناسب می باشد.

هر 40 فوت ناودان مجرای آبرو فاصله دو پشت بام

= 4 6 50ft

= 5 7 50-70ft

5 8 70-100ft

تذکر:

1-قطر ناودانهای دایره ای نباید از 3 اینچ کمتر باشد.

2-ابعاد ناودانهای مستطیلی نباید از 2 1/4 *1 ¾ کوچکتر باشد (معمولا 2 اینچ مربع).

3-عرض مجرای آبروی باران gutter نباید کمتر از 4 باشد.

4-شیب مجرای آبرو باران باید از 1 اینچ در 16ft کمتر نباشد.

5-دور تا دور مجرای ناودان را دیوار جان پناه می کشیم دیوار از سرریز شدن پشت بام به علت گرفتگی مجرای ناودان جلوگیری می نماید.

6-تمام دریچه ها باید به تور سیمی (شبکه) یا صافی مجهز باشد.

تهویه وسایل بهداشتی و فاضلاب ساختمان

عمل تهویه در سیستم فاضلاب ساختمان به منظور دفع بوهای نامطلوب و نیز متعادل نمودن فشار هوای داخل فاضلاب با فشار محل می باشد و دارای محاسن زیر است.

1-مانع ازبین رفتن آب بندی سیفونها می شود.

2-جلوگیری از تاُخیردر تخلیه فاضلاب می نماید.

3-جلوگیری از فرسودگی لوله ها می نماید.

در ای از موارد نامناسب بودن نوع تهویه ویا عدم تهویه مشکلات اساسی در سیستم بوجود می آورد که اهم آن به شرح زیر می باشد.

1-سیفوناژ خودبخودی:

اگر وسایل بهداشتی لوله تهویه نداشته باشند و تخلیه فاضلاب با مقطع پر و سریع انجام شود در اثر عدم تعادل فشار آب سیفون خالی می گردد. در سیستم تهویه این مورد به ندرت پیش می آید و سازندگان سعی می کنند حجم سیفونها را زیاد کرد و قطر آنها را بیشتر از قطر لوله های ورود و وج به سیفون در نظر بگیرند.

2-سیفوناژ غیر مستقیم:

علاوه بر سیفوناژ فوق که در اثر عدم تهویه به وجود می آید و به طریق زیر نیز ممکن است که آبندی سیفونها از بین برود.

الف: سیفوناژ در اثر تخلیه فاضلاب وسیله بهداشتی طبقه بالا و در نتیجه مکیدن آب سیفون طبقه پائین دراثر عبور سریع از لوله قائم مشترک آنها.

ب: فشار برگشت:در اثر مسدود شدن لوله و ایجاد فشار اضافه در لوله.

ج: تبخیر: در اثر عدم استفاده طولانی از وسیله بهداشتی

د: مکش لوله های موئین: موجب از بین رفتن آب بندی سیفون می شود.

هـ: اثر باد: در اثر وزش باد آب بندی سیفونها از بین می برد و برای جلوگیری از این پیشامد هواکش پشت بام را از محلهایی که در معرض باد شدید قرار دارد دور نگهداشت.

و: تاخیر در تخلیه سیستم فاضلاب و ایجاد فشار اضافی در اثر تهویه مناسب آب بندی سیفونها را از بین می برد.

ی: اب شدن لوله ها و اتصالات در اثر گازها و اسیدهای حاصل از تجزیه فاضلاب.

3-انواع تهویه :

بهترین طریقه تهویه آنست که هر وسیله بهداشتی بطور جداگانه تهویه گردد، لیکن این روش هزینه زیادی در بر دارد ؤ لذا برای حصول به یک تهویه مناسب ، حداقل هزینه روشهای مختلف متداول است . لوله های هواکش عموماً دو نوع هستند:

i : لوله هایی که برای تهویه وسایل بهداشتی بکار می رود.

ii : لوله هایی که جهت تعدیل فشار بکار می رود.


اعتماد شما سرمایه ما

لوله بازکنی تهران نو,تخلیه چاه تهران نو,رفع گرفتگی لوله تهران نو,چاه بازکنی,حفاری چاه

خدماتی نگین دماوند در لوله بازکنی تهران با داشتن سالها تجربه در لوله بازکنی تهران نو و

رفع گرفتگی لوله تهران نو,رفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو,رفع گرفتگی انواع منهول,چاه بازکنی

تهران نو,رفع نم,رفع بو,نشت ی ,تشخیص ترکیدگی لوله اب وفاضلاب,حفر چاه فاضلاب تهران نو

حفر چاه ارت تهران نو,حفر واجرای چاه سپتیک,حفر چاه جذبی,تخلیه چاه تهران نو,لایروبی چاه و

تراش چاه فاضلاب وچاه اشپزخانه,تانکر تخلیه چاه تهران نو,کول گذاری,باز وبسته

درب چاه,تعویض کاسه تو وتبدیل تو ایرانی به فرنگی و بالع ,تعویض

سیفون,لوله کشی کلی وجزیی در خدمت همشهریان عزیز می باشد.

خدمات ما در لوله بازکنی تهران نو,رفع گرفتگی لوله تهران نو,چاه بازکنی تهران نو:

-لوله بازکنی تهران نو توسط دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی بدون .

-رفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو,سیفون اشپزخانه,توسط پمپ باد برقی وتراکم هوا.

-رفع گرفتگی لوله تهران نو,تو , ,پارکینگ,پشت بام, لوله ومنهول پلیکاو پلی اتیلن.

-باز انواع لوله های سیمان رفته وسخت در تهران نو وچربی ز وجرمگیری لوله.

روش ونحوه لوله بازکنی تهران نو وبازگشایی لوله فاضلاب و چاه بازکنی تو واشپزخانه تهران نو:

از علل گرفتگی لوله چربیها,خس وخاشاک میوه ها,لجن فاضل در مسیر لوله ها

که اغلب به صورت ۴۵ویا۹۰درجه می باشند.حال باید چکار کنیم وچگونه موجب رفع گرفتگی لوله

تهران نو را فراهم سازیم.در این موقع سراغ لوله بازکن های شیمیایی ویا لوله بازکنی تهران نو و

رفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو که به صورت کاملا حرفه ای وتوسط دستگاههای مخصوص انجام

می پذیرد رفته وخیال خود را راحت می نماییم.

رفع گرفتگی لوله تهران نو و لوله بازکنی تهران نو و چاه بازکنی تهران نو:

الف.رفع گرفتگی سیفون تو فرنگی وتو به وسیله پمپ مخصوص لوله بازکنی تهران نو در تهران وحومه:

در این مواقع پس از ریختن اب به لوله اقدام به پمپ زدن می کنیم تا فشار وارده بر لوله وسیفون باعث

رانده شدن فاضلاب موجود در سیفون ولوله به درون چاه شده وتا زمان لوله بازکنی تهران نو وبدست امدن

نتیجه لازم این کار را ادامه می دهیم. این نوع از لوله بازکنی تهران نو را می توان شخصا در منزل انجام داد.

ب.استفاده از پمپ مخصوص تراکم هوا برای لوله بازکنی تهران نو وچاه بازکنی تهران نو:

استفاده ازاین نوع دستگاه مخصوص زمانی می باشدکه لوله بازکنی تهران نو با پمپ معمولی بازنشده و

واستفاده از پمپ تراکم هوا در چاه بازکنی تهران نو ورفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو ا امی می باشد.طرز کار

این دستگاه با ایجاد تراکم هوا در درون منبع خود وفشار هوایی که به درون لوله با سرعت زیاد

انجام می دهد,مواد فاضل را به درون چاه تو رانده وباعث لوله بازکنی تهران نو

و چاه بازکنی تهران نو و رفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو می شود.

ج.استفاده از دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی در لوله بازکنی تهران نو تمام نقاط تهران :

استفاده از این دستگاه لوله بازکنی تهران نو به دلایلی از قبیل ضخامت فنر درسایزهای مختلف,طول فنر

وداشتن سره الماسی وفولادی وبرد متفاوت ان وعدم خسارت و کاری به لوله وسیفون

وهمچنین در جرمگیری وچربی ز لوله کاربرد بهتر وبیشتری دارد.استفاده از این دستگاه

وفنر لوله بازکنی تهران نو باعث لایه برداری وجرم لوله وچربی گیری ودفع مواد زاید از قبیل مو ولجن

ورسوب گیری لوله ها می شود.وتا مدتی باعث عدم گرفتگی لوله ونیاز به لوله بازکنی تهران نو را بر طرف می کند.

رفع گرفتگی لوله تهران نو ولوله بازکنی تهران نو وچاه تو ولوله پشت بام در هنگام قیر در لوله وسیفون:

در هنگام ایزوگام ویا قیرگونی کف سرویس بهداشتی ویا پشت بام به دلیل عدم رعایت اصول فنی

مقداری قیر ذوب شده به درون لوله وسیفون رفته وباعث گرفتگی لوله می شود.در این مواقع با ریختن

مواد حلال مانند نفت ویا اسید ضعیف به درون لوله وفنر زنی همزمان باعث حل شدن قیر شده و با

ریختن مقداری اب قیر به درون چاه تو رفته وباعث لوله بازکنی تهران نو می شود.

از موادی که باعث گرفتگی لوله فاضلاب وسیفون تو وپارکینگ ویا پشت بام می شود سیمان,گچ ویا دیگر مصالح

ساختمانی در هنگام نوسازی ویا تعمیرات ساختمان می باشد.در این مواقع تنها دو روش برای لوله بازکنی تهران نو

وچاه بازکنی تهران نو وجود دارد اول تراشیدن سیفون توسط فنر فولادی والماسی ودوم انجام اصلاحات در سیستم

لوله کشی فاضلاب وتو .تعویض سیفون می باشد.که توسط سرویسکاران مجرب خدماتی نگین دماوند

در رفع گرفتگی لوله تهران نو وچاه بازکنی تهران نو با کمترین هزینه انجام می پذیرد.

خدمات ما در تخلیه چاه تهران نو,حفر چاه,لایروبی چاه فاضلاب,حفر چاه ارت,حفر چاه سپتیک وتعمیرات چاه:

الف.تخلیه چاه تهران نو توسط پمپ لجن کش ومکنده و شن وتانکر۶۰۰۰و۱۲۰۰۰هزارلیتری ابکش در تهران وحومه

ب.تخلیه ولایروبی چاه فاضلاب,چاه سپتیک,منهول لجن گیر وچربی گیر,جهت جلوگیری از پرشدن چاه پس از تخلیه چاه تهران نو

ج.طوقه چینی,کول گذاری,تشخیص دقیق محل درب چاه توسط دستگاه مخصوص وتبدیل چاه ریزشی به چاه استاندارد

د.حفر چاه فاضلاب تهران نو توسط دستگاه مخصوص هیلتی,در کمترین زمان وارزانتر از همه جا به صورت تضمینی…

ه.حفر چاه ارت تهران نو,حفر چاه سپتیک,حفر واجرای منهول لجن گیر وچربی گیر,حفر انباری چاه توسط مقنی ماهر

از علل پر شدن چاه مصرف بی رویه اب در مجتمع های مس ی وجاهی دیگروکنده نشدن چاه به نسبت

مصرف  ووجود چربیها ومواد فاضل در اب مصرفی باعث ایجاد جداره ضد اب درون چاه شده وباعث عدم

به درون چشمه های چاه شده وباعث پرشدن چاه می شود در این مواقع ابتدا توسط تانکر اقدام به تخلیه چاه تهران نو

کرده وبا لایروبی وتراش چاه مانع پرشدن چاه فاضلاب در مدت زمان کمتری خواهیم شد.در بعضی مواقع چاه ریزش

کرده وقابل باز سازی نمی باشد که در این مواقع باید اقدام به حفر چاه فاضلاب تهران نو ویا چاه سپتیک می کنیم وبا کندن

چاه در ابعادی که به نسبت مصرف ان دوام بیشتری در پر شدن چاه فاضلاب داشته باشد.

خدمات ما در تشخیص ترکیدگی لوله اب وفاضلاب تهران نو,نشت ی ,رفع نم,رفع بو,لوله کشی ,رفع گرفتگی لوله تهران نو :

الف.تشخیص ترکیدگی لوله تهران نو توسط دستگاه مخصوص المانی بدون کنده کاری و به صورت نقطه ای

ب.رفع نم سرویس بهداشتی تهران نو,رفع نم ورطوبت گچ وسیمان دیوار,رفع نشتی سیفون وش تگی لوله فاضلاب

ج.رفع بوی ناشی از سرویس بهداشتی تهران نو,سیفون اشپزخانه وتو ونشت ی انواع لوله های اب وفاضلاب

ما برای کلیه کارهای خدمات ساختمانی از قبیل لوله بازکنی تهران نو وتخلیه چاه تهران نو وحفر چاه وتشخیص ترکیدگی

لوله تهران نو,رفع گرفتگی لوله تهران نو ورفع نم وبو ولوله کشی سرویسکاران ماهر ومجرب به صورت جداگانه داریم.

 شبانه روزی,۱۰۰%تضمینی,بازدید رایگان,مشاوره رایگان,ارزانتر از همه جا,کمترین زمان

شماره تماس لوله بازکنی تهران نو09195273832-09127204547

خدمات لوله بازکنی تهران نو در دیگر نقاط لوله بازکنی تهران:

لوله بازکنی عباس اباد,لوله بازکنی پاسداران,لوله بازکنی تهرانسر,لوله بازکنی صادقیه,
لوله بازکنی تهرانپارس,لوله بازکنی پیروزی,لوله بازکنی پونک,لوله بازکنی فرمانیه,
لوله بازکنی شهرک غرب,لوله بازکنی قل ,لوله بازکنی سعادت اباد,لوله بازکنی الهیه,
لوله بازکنی تجریش,لوله بازکنی شریعتی,لوله بازکنی نظام اباد,لوله بازکنی نارمک,
لوله بازکنی ولیعصر,لوله بازکنی رس ,لوله بازکنی ونک,لوله بازکنی هفت تیر,لوله بازکنی نیاوران
لوله بازکنی فاطمی,لوله بازکنی مرزداران,لوله بازکنی یوسف اباد,لوله بازکنی تهران نو,
لوله بازکنی زعفرانیه,لوله بازکنی مجیدیه,لوله بازکنی میرداماد,لوله بازکنی مطهری,لوله بازکنی حکیمیه,
لوله بازکنی جردن,لوله بازکنی اباد,لوله بازکنی ظفر,لوله بازکنی ستارخان,لوله بازکنی قیطریه,
لوله بازکنی طرشت,لوله بازکنی فرشته,لوله بازکنی توحید,لوله بازکنی ولنجک,لوله بازکنی جنت اباد,
لوله بازکنی شهران,لوله بازکنی گیشا,لوله بازکنی گ ,لوله بازکنی غرب تهران,
لوله بازکنی شرق تهران,لوله بازکنی شمال تهران,لوله بازکنی مرکز تهران,لوله بازکنی جنوب تهران

تخلیه چاه تهران,رفع گرفتگی لوله تهران نو,رفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو,چاه بازکنی تهران نو

تخلیه چاه تهران نو,رفع گرفتگی لوله وتو تهران نو,رفع نم تهران نو,رفع بو تهران نو


لوله بازکنی تهران نو,تخلیه چاه,رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی تهران نو,چاه بازکنی تهران نو

خدماتی نگین دماوند در لوله بازکنی تهران با داشتن سالها تجربه در لوله بازکنی تهران نو و

رفع گرفتگی لوله تهران نو,رفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو,رفع گرفتگی انواع منهول,چاه بازکنی

تهران نو,رفع نم,رفع بو,نشت ی ,تشخیص ترکیدگی لوله اب وفاضلاب,حفر چاه فاضلاب تهران نو

حفر چاه ارت تهران نو,حفر واجرای چاه سپتیک,حفر چاه جذبی,تخلیه چاه تهران نو,لایروبی چاه و

تراش چاه فاضلاب وچاه اشپزخانه,تانکر تخلیه چاه تهران نو,کول گذاری,باز وبسته

درب چاه,تعویض کاسه تو وتبدیل تو ایرانی به فرنگی و بالع ,تعویض

سیفون,لوله کشی کلی وجزیی در خدمت همشهریان عزیز می باشد.

خدمات ما در لوله بازکنی تهران نو,رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی تهران نو,چاه بازکنی تهران نو:

-لوله بازکنی تهران نو توسط دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی بدون .

-رفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو,سیفون اشپزخانه,توسط پمپ باد برقی وتراکم هوا.

-رفع گرفتگی لوله تهران نو,تو , ,پارکینگ,پشت بام, لوله ومنهول پلیکاو پلی اتیلن.

-باز انواع لوله های سیمان رفته وسخت در تهران نو وچربی ز وجرمگیری لوله.

روش ونحوه لوله بازکنی تهران نو وبازگشایی لوله فاضلاب و چاه بازکنی تو واشپزخانه تهران نو:

از علل گرفتگی لوله چربیها,خس وخاشاک میوه ها,لجن فاضل در مسیر لوله ها

که اغلب به صورت ۴۵ویا۹۰درجه می باشند.حال باید چکار کنیم وچگونه موجب رفع گرفتگی لوله

تهران نو وتو را فراهم سازیم.در این موقع سراغ لوله بازکن های شیمیایی ویا لوله بازکنی تهران نو و

رفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو که به صورت کاملا حرفه ای وتوسط دستگاههای مخصوص انجام

می پذیرد رفته وخیال خود را راحت می نماییم.

رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی تهران نو ولوله بازکنی تهران نو و چاه بازکنی تهران نو:

الف.رفع گرفتگی سیفون تو فرنگی وتو به وسیله پمپ مخصوص لوله بازکنی تهران نو در تهران وحومه:

در این مواقع پس از ریختن اب به لوله اقدام به پمپ زدن می کنیم تا فشار وارده بر لوله وسیفون باعث

رانده شدن فاضلاب موجود در سیفون ولوله به درون چاه شده وتا زمان لوله بازکنی تهران نو وبدست امدن

نتیجه لازم این کار را ادامه می دهیم. این نوع از لوله بازکنی تهران نو را می توان شخصا در منزل انجام داد.

ب.استفاده از پمپ مخصوص تراکم هوا برای لوله بازکنی تهران نو وچاه بازکنی تهران نو:

استفاده ازاین نوع دستگاه مخصوص زمانی می باشدکه لوله بازکنی تهران نو با پمپ معمولی بازنشده و

واستفاده از پمپ تراکم هوا در چاه بازکنی تهران نو ورفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو ا امی می باشد.طرز کار

این دستگاه با ایجاد تراکم هوا در درون منبع خود وفشار هوایی که به درون لوله با سرعت زیاد

انجام می دهد,مواد فاضل را به درون چاه تو رانده وباعث لوله بازکنی تهران نو

وچاه بازکنی تهران نو و رفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو می شود.

ج.استفاده از دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی در لوله بازکنی تهران نو در تمام نقاط تهران :

استفاده از این دستگاه لوله بازکنی تهران نو به دلایلی از قبیل ضخامت فنر درسایزهای مختلف,طول فنر

وداشتن سره الماسی وفولادی وبرد متفاوت ان وعدم خسارت و کاری به لوله وسیفون

وهمچنین در جرمگیری وچربی ز لوله کاربرد بهتر وبیشتری دارد.استفاده از این دستگاه

وفنر لوله بازکنی تهران نو باعث لایه برداری وجرم لوله وچربی گیری ودفع مواد زاید از قبیل مو ولجن

ورسوب گیری لوله ها می شود.وتا مدتی باعث عدم گرفتگی لوله ونیاز به لوله بازکنی تهران نو را بر طرف می کند.

از موادی که باعث گرفتگی لوله فاضلاب وسیفون تو وپارکینگ ویا پشت بام می شود سیمان,گچ ویا دیگر مصالح

ساختمانی در هنگام نوسازی ویا تعمیرات ساختمان می باشد.در این مواقع تنها دو روش برای لوله بازکنی تهران نو

وچاه بازکنی تهران نو وجود دارد اول تراشیدن سیفون توسط فنر فولادی والماسی ودوم انجام اصلاحات در سیستم

لوله کشی فاضلاب وتو .تعویض سیفون می باشد.که توسط سرویسکاران مجرب خدماتی نگین دماوند در

رفع گرفتگی لوله تهران نو با کمترین هزینه انجام می پذیرد.

رفع گرفتگی لوله تهران نو ولوله بازکنی تهران نو وچاه تو ولوله پشت بام در هنگام قیر در لوله وسیفون:

در هنگام ایزوگام ویا قیرگونی کف سرویس بهداشتی ویا پشت بام به دلیل عدم رعایت اصول فنی

مقداری قیر ذوب شده به درون لوله وسیفون رفته وباعث گرفتگی لوله می شود.در این مواقع با ریختن

مواد حلال مانند نفت ویا اسید ضعیف به درون لوله وفنر زنی همزمان باعث حل شدن قیر شده و با

ریختن مقداری اب قیر به درون چاه تو رفته وباعث لوله بازکنی تهران نو می شود.

خدمات ما در تخلیه چاه تهران نو,حفر چاه,لایروبی چاه فاضلاب,حفر چاه ارت,حفر چاه سپتیک وتعمیرات چاه:

الف.تخلیه چاه تهران نو توسط پمپ لجن کش ومکنده و شن وتانکر۶۰۰۰و۱۲۰۰۰هزارلیتری ابکش در تهران وحومه

ب.تخلیه ولایروبی چاه فاضلاب,چاه سپتیک,منهول لجن گیر وچربی گیر,جهت جلوگیری از پرشدن چاه پس از تخلیه چاه تهران نو

ج.طوقه چینی,کول گذاری,تشخیص دقیق محل درب چاه توسط دستگاه مخصوص وتبدیل چاه ریزشی به چاه استاندارد

د.حفر چاه فاضلاب تهران نو توسط دستگاه مخصوص هیلتی,در کمترین زمان وارزانتر از همه جا به صورت تضمینی…

ه.حفر چاه ارت تهران نو,حفر چاه سپتیک,حفر واجرای منهول لجن گیر وچربی گیر,حفر انباری چاه توسط مقنی ماهر.

از علل پر شدن چاه مصرف بی رویه اب در مجتمع های مس ی وجاهی دیگروکنده نشدن چاه به نسبت

مصرف  ووجود چربیها ومواد فاضل در اب مصرفی باعث ایجاد جداره ضد اب درون چاه شده وباعث عدم

به درون چشمه های چاه شده وباعث پرشدن چاه می شود در این مواقع ابتدا توسط تانکر اقدام به تخلیه چاه تهان نو

کرده وبا لایروبی وتراش چاه مانع پرشدن چاه فاضلاب در مدت زمان کمتری خواهیم شد.در بعضی مواقع چاه ریزش

کرده وقابل باز سازی نمی باشد که در این مواقع باید اقدام به حفر چاه فاضلاب تهران نو ویا چاه سپتیک می کنیم وبا کندن

چاه در ابعادی که به نسبت مصرف ان دوام بیشتری در پر شدن چاه فاضلاب داشته باشد.

خدمات ما در تشخیص ترکیدگی لوله اب وفاضلاب,نشت ی ,رفع نم,رفع بو,لوله کشی,رفع گرفتگی لوله تهران نو:

الف.تشخیص ترکیدگی لوله تهران نو توسط دستگاه مخصوص المانی بدون کنده کاری و به صورت نقطه ای

ب.رفع نم سرویس بهداشتی تهران نو,رفع نم ورطوبت گچ وسیمان دیوار,رفع نشتی سیفون وش تگی لوله فاضلاب

ج.رفع بوی ناشی از سرویس بهداشتی تهران نو,سیفون اشپزخانه وتو ونشت ی انواع لوله های اب وفاضلاب

ما برای کلیه کارهای خدمات ساختمانی از قبیل لوله بازکنی تهران نو وتخلیه چاه تهران نو وحفر چاه وتشخیص ترکیدگی

لوله تهران نو,رفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو ورفع نم وبو ولوله کشی سرویسکاران ماهر ومجرب به صورت جداگانه داریم.

 شبانه روزی,۱۰۰%تضمینی,بازدید رایگان,مشاوره رایگان,ارزانتر از همه جا,کمترین زمان

شماره تماس لوله بازکنی تهران نو۰۹۱۹۵۲۷۳۸۳۲

خدمات لوله بازکنی تهران نو در دیگر نقاط لوله بازکنی تهران:

لوله بازکنی در عباس اباد,لوله بازکنی در پاسداران,لوله بازکنی در تهرانسر,لوله بازکنی در صادقیه,
لوله بازکنی در تهرانپارس,لوله بازکنی در پیروزی,لوله بازکنی در پونک,لوله بازکنی در فرمانیه,
لوله بازکنی در شهرک غرب,لوله بازکنی در قل ,لوله بازکنی در سعادت اباد,لوله بازکنی در الهیه,
لوله بازکنی در تجریش,لوله بازکنی در شریعتی,لوله بازکنی در نظام اباد,لوله بازکنی در نارمک,
لوله بازکنی در ولیعصر,لوله بازکنی در رس ,لوله بازکنی در ونک,لوله بازکنی در هفت تیر,
لوله بازکنی در فاطمی,لوله بازکنی در مرزداران,لوله بازکنی در یوسف اباد,لوله بازکنی تهران نو,
لوله بازکنی در زعفرانیه,لوله بازکنی در مجیدیه,لوله بازکنی در میرداماد,لوله بازکنی در مطهری,لوله بازکنی در حکیمیه,
لوله بازکنی در جردن,لوله بازکنی در اباد,لوله بازکنی ظفر,لوله بازکنی در ستارخان,لوله بازکنی در قیطریه,
لوله بازکنی در طرشت,لوله بازکنی فرشته,لوله بازکنی توحید,لوله بازکنی ولنجک,لوله بازکنی جنت اباد,
لوله بازکنی شهران,لوله بازکنی گیشا,لوله بازکنی گ ,لوله بازکنی شمال تهران,لوله بازکنی شرق تهران,

لوله بازکنی غرب تهران,لوله بازکنی مرکز تهران,لوله بازکنی جنوب تهران,رفع گرفتگی لوله تهران نو,

رفع گرفتگی تو فرنگی تهران نو,چاه بازکنی تهران نو,رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی تهران نو


خدمات شرکت پاس ایران در سراسر تهران بصورت شبانه روزی حتی در ایام تعطیل:

لوله بازکنی با فنر بدون درسراسر تهران

نخلیه چاه با تانکر مکنده و پمپ کفکش در تمام نقاط تهران

حفر انواع چاه تهران

لایروبی و کفتراشی چاه با نیروی انسانی

تعمیر چاه ریزشی و احیاء دوباره چاه

********************************

لوله بازکنی شمال تهران / تخلیه چاه شمال تهران 22440327

لوله بازکنی غرب تهران / تخلیه چاه در غرب تهران 44895592

لوله بازکنی شرق تهران / تخلیه چاه در شرق تهران 77567980

لوله بازکنی مرکز تهران / تخلیه چاه در مرکز تهران 88546849

لوله بازکنی جنوب تهران / تخلیه چاه در جنوب تهران 33256972

لوله بازکنی تجریش / تخلیه چاه تجریش 22494592

لوله بازکنی شهرک غرب / تخلیه چاه شهرک غرب 88546849

لوله بازکنی تهرانپارس / تخلیه چاه تهرانپارس 77568787

لوله بازکنی افسریه / تخلیه چاه افسریه 33256972

لوله بازکنی ونک / تخلیه چاه در ونک 88546849

لوله بازکنی اقدسیه / تخلیه چاه اقدسیه 22440327

لوله بازکنی سید خندان / تخلیه چاه سید خندان 88546849

لوله بازکنی حسین / تخلیه چاه حسین 77567980

لوله بازکنی پونک / تخلیه چاه پونک 44895592

لوله بازکنی پاسداران / تخلیه چاه پاسداران 22895592

لوله بازکنی سعادت آباد / تخلیه چاه سعادت آباد 22494592

لوله بازکنی شهران / تخلیه چاه شهران 44895592

لوله بازکنی هفت تیر / تخلیه چاه هفت تیر 88546849

لوله بازکنی نارمک / تخلیه چاه نارمک 77567980

لوله بازکنی تهران پارس / تخلیه چاه تهران پارس 77568787

لوله بازکنی قیطریه / تخلیه چاه قیطریه 22494592

لوله بازکنی زعفرانیه / تخلیه چاه زعفرانیه 22440327

لوله بازکنی ولنجک / تخلیه چاه ولنجک 22440327

لوله بازکنی پیروزی / تخلیه چاه پیروزی 33256972

لوله بازکنی بلوار فردوس / تخلیه چاه بلوار فردوس 44895592

لوله بازکنی بلوار کشاورز / تخلیه چاه بلوار کشاورز 88546849

لوله بازکنی عباس آباد / تخلیه چاه عباس آباد 88546849

لوله بازکنی یوسف آباد / تخلیه چاه یوسف آباد 88546849

لوله بازکنی حکیمیه / تخلیه چاه حکیمیه 77567980

لوله بازکنی اشرفی اصفهانی / تخلیه چاه اشرفی اصفهانی 44895592

لوله بازکنی هروی / تخلیه چاه هروی 22440327

لوله بازکنی میرداماد / تخلیه چاه میرداماد 22440327

لوله بازکنی جردن / تخلیه چاه جردن 22494592

لوله بازکنی انقلاب / تخلیه چاه انقلاب 77567980

لوله بازکنی آجودانیه / تخلیه چاه آجودانیه 22440327

چاه بازکنی تهران / تخلیه سپتیک تهران 09126471146

حفر چاه تهران / حفر کانال تهران 09126471146

لوله بازکنی الهیه / تخلیه چاه الهیه 22440327

لوله بازکنی فردوسی / تخلیه چاه فردوسی 77568787

لوله بازکنی شمیرانات / تخلیه چاه شمیرانات 22494592

لوله بازکنی سبلان / تخلیه چاه سبلان 77567980

لوله بازکنی دربند / تخلیه چاه دربند 22494592

لوله بازکنی ت / تخلیه چاه ت 22440327

لوله بازکنی در منطقه یک تهران / تخلیه چاه در منطقه یک ( 1 ) تهران 22494592

لوله بازکنی منطقه دو تهران / تخلیه چاه منطقه دو ( 2 ) تهران 22440327

لوله بازکنی نیاوران / تخلیه چاه نیاوران 22494592

لوله بازکنی ستارخان / تخلیه چاه ستارخان 44895592

لوله بازکنی سازمان آب / تخلیه چاه سازمان آب 77567980

لوله بازکنی مطهری / تخلیه چاه مطهری 88546849

لوله بازکنی پل چوبی / تخلیه چاه پل چوبی 77568787

لوله بازکنی بهارستان / تخلیه چاه در بهارستان تهران 33256972

لوله بازکنی منطقه 3 تهران / تخلیه چاه منطقه 3 تهران 22440327

لوله بازکنی کاشانک / تخلیه چاه کاشانک 22494592

لوله بازکنی همت غرب / تخلیه چاه همت غرب 44895592

چاه بازکنی شمیرانات / تخلیه چاه شمیرانات 22494592

چاه بازکنی غرب تهران / تخلیه چاه غرب تهران 44895592

چاه بازکنی شرق تهران / تخلیه چاه شرق تهران 77567980

چاه بازکنی مرکز تهران / تخلیه چاه مرکزتهران 88546849

چاه بازکنی جنوب تهران / نخلیه چاه جنوب تهران 33256972

حفر چاه تهران / لایروبی چاه تهران 09126471146

کفتراشی چاه تهران / ته زنی چاه تهران 09126471146

سرویس تو فرنگی تهران / باز فاضلاب تو فرنگی تهران 09126471146

لوله بازکنی تخلیه چاه منطقه چهار ( 4 ) تهران

لوله بازکنی مینی سیتی / تخلیه چاه مینی سیتی 22440327

لوله بازکنی تخلیه چاه طالقانی 88546849

لوله بازکنی شهرک ژاندارمری / تخلیه چاه شهرک ژاندارمری 44895592

لوله بازکنی ولیعصر / تخلیه چاه ولیعصر 88546849 و 22494592

لوله بازکنی شریعتی / تخلیه چاه شریعتی 88546849 و 22440327

تشخیص ترکیدگی تهران / رفع نم تهران 09126471146

شماره لوله بازکنی تهران / شماره تخلیه چاه تهران 09126471146

لوله بازکنی / تخلیه چاه 09126471146

لوله بازکنی شمس آباد / تخلیه چاه شمس آباد 22494592

لوله بازکنی بلوار آفریقا / تخلیه چاه بلوار آفریقا 22440327

لوله بازکنی میرداماد / تخلیه چاه میرداماد 22440327

لوله بازکنی منطقه 5 تهران / تخلیه چاه منطقه 5 تهران 09126471146

لوله بازکنی لواسانی / تخلیه چاه لواسانی 22494592

لوله بازکنی شهرک غرب / تخلیه چاه شهرک غرب 88546849

لوله بازکنی میدان صنعت / تخلیه چاه میدان صنعت 22440327

لوله بازکنی افسریه / تخلیه چاه افسریه 33256972

لوله بازکنی معین / تخلیه چاه معین 09126471146

لوله بازکنی لواسان / تخلیه چاه در لواسان 09126471146

لوله بازکنی شمران نو / تخلیه چاه شمران نو 77568787

لوله بازکنی سراج / تخلیه چاه سراج 77567980

لوله بازکنی هنگام / تخلیه چاه هنگام 77568787

لوله بازکنی فرجام / تخلیه چاه فرجام 77567980

لوله بازکنی لواسانی / تخلیه چاه لواسانی 22494592

لوله بازکنی بلوار کشاورز / تخلیه چاه بلوار کشاورز 88546849

لوله بازکنی پارک وی / تخلیه چاه پارک وی 22440327

لوله بازکنی شرق تهران / تخلیه چاه در محدوده شرق تهران 77567980

لوله بازکنی ملاصدرا / تخلیه چاه ملاصدرا 88546849

لوله بازکنی سبلان تهران / تخلیه چاه سبلان 77567980

لوله بازکنی میدان کاج / تخلیه چاه میدان کاج 22440327

لوله بازکنی سیمن بولیوار / تخلیه چاه در غرب تهران 44895592

لوله بازکنی پل رومی / تخلیه چاه پل رومی 22440327

لوله بازکنی اتوبان بابایی / تخلیه چاه اتوبان بابایی 22494592

لوله بازکنی هدایت / تخلیه چاه هدایت 22494592

لوله بازکنی کارگر شمالی / تخلیه چاه کارگر شمالی ( آباد ) 88546849

لوله بازکنی میدان حر / تخلیه چاه میدان حر 09126471146

لوله بازکنی میدان قزوین / تخلیه چاه میدان قزوین 09126471146

لوله بازکنی ونک / تخلیه چاه ونک 88546849

لوله بازکنی گ / تخلیه چاه گ 88546849

لوله بازکنی جنت آباد / تخلیه چاه جنت آباد 44895592

لوله بازکنی یافت آباد / تخلیه چاه یافت آباد 09126471146

لوله بازکنی شهرک اکباتان / تخلیه چاه شهرک اکباتان 44895592

لوله بازکنی شهید مدنی / تخلیه چاه نظام آباد 77568787

حفر چاه فاضلاب در تهران / حفاری چاه در تهران 09126471146

تشخیص ترکیدگی لوله در تهران / رفع نم و رطوبت در تهران 09126471146

بازدید درب چاه در تهران / پیدا درب چاه در تهران 09126471146

لایروبی چاه در تهران / کفتراشی چاه در تهران 09126471146

لوله بازکنی منطقه 4 ( چهار ) تهران / تخلیه چاه منطقه 4 ( چهار ) تهران 09126471146

لوله بازکنی منطقه 5 تهران / لوله بازکنی منطقه 5 تهران 09126471146

لوله بازکنی منطقه 6 تهران / تخلیه چاه منطقه 6 تهران 09126471146

لوله بازکنی منطقه 7 تهران / تخلیه چاه منطقه 7 تهران 09126471146

لوله بازکنی قل / تخلیه چاه قل 22494592

لوله بازکنی شریعتی / تخلیه چاه شریعتی 09126471146

لوله بازکنی ولیعصر / تخلیه چاه ولیعصر 09126471146

لوله بازکنی خاوران / تخلیه چاه خاوران 33256972

لوله بازکنی میدان اسان / تخلیه چاه میدان اسان 33256972

لوله بازکنی سید خندان / تخلیه چاه سید خندان 88546849

لوله بازکنی شهرک غرب / تخلیه چاه در شهرک غرب 88546849

لوله بازکنی اشرفی اصفهانی / تخلیه چاه اشرفی اصفهانی 44895592

لوله بازکنی ستارخان / تخلیه چاه ستارخان 44895592

لوله بازکنی صادقیه / تخلیه چاه صادقیه 44895592

لوله بازکنی رس / تخلیه چاه رس 77567980

لوله بازکنی پاسداران / تخلیه چاه پاسداران 22440327

لوله بازکنی اقدسیه / تخلیه چاه اقدسیه 22494592

لوله بازکنی سراج / تخلیه چاه سراج 77568787

لوله بازکنی شهران / تخلیه چاه شهران 44895592

لوله بازکنی میرداماد / تخلیه چاه میرداماد 22494592

لوله بازکنی جنوب تهران / تخلیه چاه جنوب تهران / حفر چاه جنوب تهران 09126471146

لوله بازکنی غرب تهران / تخلیه چاه غرب تهران / حفر چاه غرب تهران 09126471146

لوله بازکنی میدان انقلاب / تخلیه چاه میدان انقلاب / حفر چاه میدان انقلاب 09126471146

لوله بازکنی شهید نامجو / تخلیه چاه شهد نامجو 77567980

لوله بازکنی / تخلیه چاه 33246972

لوله بازکنی / تخلیه چاه 09126471146

لوله بازکنی فرمانیه / تخلیه چاه فرمانیه 22440327


لوله بازکنی فلسطین ات ساختمانی فلسطین
شبانه روزی فوری حتی تعطیلات لایروبی رفع گرفتگی چاه تو حفر چاه فاضلاب
تشخیص ترکیدگی با دستگاه رفع بوی بد فاضلاب باز گرفتگی تو و فاضلاب طوقه چینی
تعمیرات لوله کشی آب ساختمان تخلیه چاه فاضلاب فلسطین تعمیر فاضلاب
منتظر تماس شما هستیم : 9190856706
لوله بازکنی فلسطین در صادقیه ، باز گرفتگی فاضلاب , لوله بازکنی فلسطین در طرشت ، تشخیص ترکیدگی , لوله بازکنی فلسطین در فرحزاد ، تعمیرات تو فرنگی , لوله بازکنی فلسطین در گیشا (کوی نصر) ، سرویس کولر و تعمیر , لوله بازکنی فلسطین در همایونشهر ، ظرفشویی و لباسشویی ,
لوله بازکنی فلسطین
شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی پارساگستر فردا با شماره ثبت 490856 امیدوار است بتواند خدمات ماندگار و ارزنده ای به هموطنان عزیز ارائه نماید.این شرکت در حال حاضر در تمامی نقاط تهران ، حومه تهران ، کرج و حومه کرج، قم و ساوه در حال فعالیت در زمینه تاسیسات ساختمان می باشد.امیدواریم بتوانیم در زمینه مشاوره اینترنتی ، تلفنی و حضوری و همچنین اجرای خدمات فنی ساختمان مثمر ثمر واقع شده و رضایت شما مشتری گرامی را برآورده نماییم.
با تشکر از توجه شما
رفع نم رطوبت ساختمان فلسطین لوله بازکنی خیابان فلسطین تعمیر گرفتگی تو فرنگی فلسطین لوله بازکنی میدان فلسطین تشخیص ترکیدگی لوله فلسطین تعمیر موتورخانه پکیج شوفاژ فلسطین چاه بازکنی چاه بازکن فلسطین لوله بازکنی بلوار فلسطین تعمیر پمپ آب خانگی فلسطین لوله بازکنی چهارراه فلسطین تاسیسات خدمات فنی ساختمان فلسطین
شماره تلفن تماس با شرکت خدمات تاسیسات تهران کرامت
برچسب ها: شماره تلفن تاسیساتی شماره تلفن تعمیرکار ساختمان شماره تماس لوله کش شماره موبایل لوله بازکنی شماره تلفن تماس تخلیه چاه شماره تلفن تعمیرکار تهران
صد در صد تضمینی - بازگشت هزینه در صورت عدم رضایت از کار
حضور فوری در محل ، قیمت مقطوع و مناسب خدمات ، رضایت مشتری
سایر خدمات شرکت در فلسطین
کاشی کاری کاشی کار سرامیک ساختمان
گچ کاری ساختمان
تعمیر عایق و ایزوگام کف تو و سقف ساختمان
تعمیر لوله کشی شوفاژ ، پکیج ، موتورخانه
لکه گیری گچ دیوار و سقف شوره زده و نم دیده
تعمیر تاسیسات ساختمانی برق کشی لوله کشی آب فاضلاب
تعمیر کولر سرویس کولر آبی و گازی تعمیرات برق کشی
نصب شیرآلات تعمیر و سرویس شیرآلات اب
تعمیر پمپ آب خانگی
ضدعفونی آب مخزن ، است ، آکواریوم رفع بوی بد آب-تصفیه خانه
نصب تو فرنگی تاشو دیواری
سایر خدمات تاسیسات ساختمان
لوله کشی فاضلاب ساختمان-تعمیرات-تشخیص ترکیدگی لوله نشت
بهترین روش رفع گرفتگی لوله فاضلاب
سرویس تو
حفر چاه فاضلاب در تهران و کرج حفاری چاه عمیق آب تخلیه چاه و سپتیک و چربی گیر با پمپ های کفکش آبکش و لجنکش ، با تانکر های بزرگ 911 و بادسان در تمامی نقاط 22 گانه تهران بزرگ
تخلیه چاه مکنده غرب تهران
تخلیه مکانیزه چاه فاضلاب و سپتیک با تانکر های ویژه مکنده که نیازی به پمپ نداشته بلکه با قدرت موتور کامیون مل مکش را انجام میدهد .
روش تخلیه چاه با مکنده به این صورت است که در چاه به اندازه تقریبی لوله 10 باز و شلینگ مکنده به سر چاه در سطح آب فرستاده میشود و عمل تخلیه و مکش با نیروی محرکه موتور کامیون صورت میگیرد.
لایروبی چاه غرب تهران
در آوردن و تخلیه لجن سفت ته چاه توسط مقنی و نیسان ، بعد از تخلیه آب چاه باید مقنی با تجهیزات کامل ایمنی درون چاه رفته و با سطل لجن و های کف چاه را بالا بدهد .
اکیپ بیرون چاه نیز با نیسان های 110 لیتری که به تعداد 10 عدد در هر ماشین نیسان هست آن را از شهر خارج نمایند.
کفتراشی تهزنی چاه کهنه غرب تهران
اگر چاه شما بطور مکرر پر می شود ما با عملیات خاص و ویژه چاه شما را احیا و حتی بهتر از چاه نو خواهیم کرد.
مقنی های چخصوص چاه کهنه با اکیپ ماهر و تجهیزات ایمنی حرفه ای به درون چاه رفته و انباری چاهه شما را بطور کلی تراش داده و حجم انباری چاه شما را چندین برابر خواهند کرد.
ن درآمده از چاه را با خاور کمپرسی از محل حمل و به بیرون هر انتقال خواهیم داد .
لازم به ذکر است که همه این کار ها در کمتر از 24 ساعت انجام میشود
حفر چاه نو غرب تهران
حفر و کندن چاه های جذبی فاضلاب ، آب ، ارت ، شمع ، کانال و ... با ارزان ترین قیمت
لوله بازکنی در غرب تهران - تخلیه چاه در غرب تهران - حفر چاه در غرب تهران - لوله بازکنی فلسطین - تخلیه چاه در فلسطین - لوله بازکنی سعادت آباد - لوله بازکنی جنت آباد - لوله بازکنی شهران - لوله بازکنی صادقیه - تخلیه چاه صادقیه - لوله بازکنی تخلیه چاه پونک - لوله بازکنی تخلیه چاه ستارخان - لوله بازکنی تخلیه چاه مرزداران - لوله بازکنی تخلیه چاه اشرفی اصفهانی - لوله بازکنی تخلیه چاه جنگل - لوله بازکنی تخلیه چاه د ده المپیک - لوله بازکنی تخلیه چاه ستاری - لوله بازکنی تخلیه چاه بلوار فردوس شرق و غرب - لوله بازکنی تخلیه چاه - لوله بازکنی تخلیه چاه شهرک اکباتان - لوله بازکنی تخلیه چاه شیخ فضل الله - لوله بازکنی تخلیه چاه شهرک ژاندارمری - لوله بازکنی تخلیه چاه یادگار - لوله بازکنی تخلیه چاه سیمون بولیوار - لوله بازکنی تخلیه چاه - حفر چاه در غرب تهران - حفر چاه فاضلاب در غرب تهران - حفر چاه آب در غرب تهران - کفتراشی چاه در غرب تهران - لایروبی چاه در غرب تهران - لوله کشی در غرب تهران - فنر زنی در غرب تهران - چاه بازکنی در غرب تهران - شماره چاه بازکنی در غرب تهران - شماره لوله بازکنی در غرب تهران - شماره تخلیه چاه در غرب تهران - لوله بازکنی - تخلیه چاه - حفر چاه - لایروبی و کفتراشی چاه - لوله کشی در غرب تهران - تشخیص ترکیدگی لوله در غرب تهران - رفع نم در غرب تهران-لوله بازکنی غرب تهران-تخلیه چاه غرب تهران-حفاری چاه غرب تهران-شماره چاه بازکنی غرب تهران-شماره لوله بازکنی غرب تهران-لوله بازکنی فلسطین-تخلیه چاه فلسطین-لوله بازکنی سعادت آباد-تخلیه چاه سعادت آباد-لوله بازکنی و تخلیه چاه در محدوده فلسطین و سعادت آباد بصورت شبانه روزی و بدون رفع نم و تو و آشپزخانه - تعطیلی در اسرع وقت- لوله بازکنی - خدمات چاه و فاضلاب در فلسطین و سعادت آباد - شهرک قدس - فلسطین - سعادت آباد - میدان کاج - میدان سرو - لوله بازکنی میدان سرو - تعمیر چاه میدان کاج سعادت آباد - تعمیرات چاه و فاضلاب در سعادت آباد - لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفاری چاه - لوله بازکنی میدان صنعت - تخلیه چاه میدان صنعت-صنعت-ایوانک -میدان فرهنگ - چاه بازکنی فلسطین - میدان کاج - سعادت آباد - میدان صنعت - ایوانک - فرحزادی - یادگار - پونک در تهران
لوله بازکنی و تخلیه چاه و رفع بوی بد فاضلاب و رفع نم ، رفع نم و بوی بد تو در غرب تهران
تعمیر و تغییرات ساختمان ، بنایی ، کندن چاه نو ، لایروبی چاه کهنه و قدیمی ، لوله کشی آب در غرب تهران
لوله بازکنی با فنر فولادی و فنر برقی بدون در محدوده غرب تهران
لوله بازکنی کمترین هزینه فوری فوری نیم ساعته تمام نقاط تهران صد در صد تضمینی
رفع بوی بد لوله های فاضلاب ، تو ، و آشپزخانه صد در صد تضمینی در غرب تهران
تعمیرات و تغییرات ساختمان مستقیم با کار و لوله کشی آب و فاضلاب
تبدیل چاه کهنه به نو سمت غرب تهران
لوبازکنی درفلسطین
لوله بازکنی در فلسطین تهران تخلیه چاه در فلسطین تهران
لوله بازکنی فوری، شبانه روزی در فلسطین تهران
هدف ما جلب رضایت شماست
لوله بازکنی منطقه 2:
,لوله بازکنی برق آلستوم,لوله بازکنی تهران ویلا,لوله بازکنی ستارخان,لوله بازکنی ,لوله بازکنی سعادت آباد,لوله بازکنی فلسطین,لوله بازکنی شهرک مخابرات,لوله بازکنی شهرآرا,لوله بازکنی صادقیه,لوله بازکنی طرشت,لوله بازکنی فرحزاد,لوله بازکنی گیشا,لوله بازکنی ,لوله بازکنی همایونشهر,لوله بازکنی مرزداران
,تخلیه چاه منطقه 2:
,تخلیه چاه برق آلستوم,تخلیه چاه تهران ویلا,تخلیه چاه ستارخان,تخلیه چاه ,تخلیه چاه سعادت آباد,تخلیه چاه فلسطین,تخلیه چاه شهرک مخابرات,تخلیه چاه شهرآرا,تخلیه چاه صادقیه,تخلیه چاه طرشت,تخلیه چاه فرحزاد,تخلیه چاه گیشا,تخلیه چاه ,تخلیه چاه همایونشهر,تخلیه چاه مرزداران
لوله بازکنی فلسطین
شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی تهران کرامت در فلسطین
خدمات لوله بازکنی تهران کرامت در یک نگاه :
1) لوله بازکنی فلسطین تخلیه چاه
2) تعمیرات و اجرا انواع لوله کشی ساختمان در فلسطین
3) تعمیر و سرویس کولر گازی و کولر آبی
4) تعمیرات و اجرای لوله کشی موتورخانه ، پکیج ، شوفاژ نصب و تعمیر و لوله بازکنی در فلسطین
5) تعمیر پمپ آب خانگی ، تعمیرات انواع لوله پمپ آب طبقاتی و افقی ساختمان در فلسطین
6) حفاری چاه فاضلاب ، حفر چاه با مقنی مجرب و دستگاه حفاری
7) تشخیص محل نشت و ترکیدگی لوله آب با دستگاه فلسطین، تشخیص علت رطوبت و نم و ترمیم آن ، نشت ی نشتی لوله آب و فاضلاب و سیفون تو
8) انشعاب فاضلاب آپارتمان به فاضلاب شهری
9) از بین بردن و برطرف بوی بد تو و دفع بوی بد ، ، دستشویی ، فاضلاب و سرویسهای بهداشتی
10) اجرا و تعمیرات عایق کاری و ایزوگام کف ، دستشویی و سقف ساختمان
11) تعمیر و سرویس دستشویی و تو فرنگی و ایرانی
12) تعمیرات کلیه تاسیسات ساختمان
13) رفع نم و رطوبت دیوار ، بوی بد رطوبت ، شوره ، تشخیص دلیل چکه سقف با دستگاه و رفع آن در فلسطین
14) کلیه امور بنایی
تخلیه چاه فلسطین (قدس)
تخلیه چاه فلسطین – شرکت تخلیه چاه لوله بازکنی تهران کرامت یکی از معتبرترین و بزرگترین شرکتهای تخلیه چاه و سپتیک فاضلاب در تهران می باشد که با هدف بزرگ مشتری مداری و ب رضایت مشتریان خود ، خدمات شبانه روزی و بدون تعطیلاتی را ارائه می نماید.
تخلیه چاه فلسطین
تخلیه چاه فاضلاب و لجن کشی با تانکر بزرگ و انواع متنوع پمپ های حرفه ای کفکش تکفاز و سه فاز جهت لجن کشی و ماشین خاور مکنده شیلنگی
لوله بازکنی فلسطین
لوله بازکنی چاه دستشویی ، چاه ، آشپزخانه ، کفشورها و تو فرنگی با دستگاه ژنراتور و فنر های فولادی قوی توسط سریسکاران حرفه ای و مجرب در سراسر تهران
تخلیه چاه فلسطین لوله بازکنی
تخلیه چاه فلسطین
تعمیرات تخصصی چاه فلسطین
لایروبی چاه فلسطین

ادامه مطلب

لوله بازکنی شرق تهران,رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی,تخلیه چاه شرق تهران,حفر چاه

خدماتی نگین دماوند در لوله بازکنی شرق تهران با داشتن سالها تجربه در

کلیه خدمات بازسازی و نوسازی تاسیسات ساختمانی از قبیل رفع گرفتگی

تو فرنگی,رفع گرفتگی لوله شرق تهران,تخلیه چاه شرق تهران,نشت ی

حفر چاه فاضلاب,حفر چاه ارت,حفر چاه سپتیک,حفر منهول,تشخیص ترکیدگی

لوله در شرق تهران,حفر چاه شرق تهران,بازوبسته درب چاه,بازسازی چاه

ریزشی وغیر قابل استفاده به چاه استاندارد,تعویض سیفون وکاسه تو ,لوله

کشی کلی وجزیی,رسوب گیری لوله در خدمت شما می باشد.

خدمات لوله بازکنی شرق تهران,رفع گرفتگی لوله وتو فرنگی شرق تهران,چاه بازکنی :

الف.لوله بازکنی شرق تهران توسط دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی بدون وچربی ز وجرمگیری لوله.

ب.رفع گرفتگی تو فرنگی شرق تهران,سیفون اشپز خانه,تو , ,وپشت بام توسط پمپ باد برقی وتراکم هوا در تهران وحومه.

ج.رفع گرفتگی لوله شرق تهران, لباسشویی,کف شور,انواع منهول بزرگ وکوچک,انواع لوله های سیمانی,پلی اتیلن,چدنی,پلیکا.

روش ونحوه لوله بازکنی شرق تهران وبازگشایی لوله فاضلاب وچاه تو فرنگی وایرانی:

از علل گرفتگی لوله ها چربی ها,خس وخاشاک میوه ها,ولجن فاضل در

مسیر لوله ها که اغلب به صورت سیفون ویا ۹۰درجه ودر محل تبدیل لوله ویا سه

راهی اتفاق می افتد .حال باید چکار کنیم وچگونه گرفتگی لوله تو واشپز خانه

را بر طرف کنیم.در این مواقع به سراغ لوله بازکن های شیمیایی ویا لوله بازکنی شرق تهران

ورفع گرفتگی تو فرنگی شرق تهران که به صورت حرفه ای انجام می پذیرد می رویم.

رفع گرفتگی لوله شرق تهران ولوله بازکنیشرق تهران وچاه بازکنی وتخلیه چاه ورفع گرفتگی تو فرنگی شرق تهران:

الف.رفع گرفتگی سیفون تو فرنگی وتو به وسیله پمپ مخصوص لوله بازکنی شرق تهران در تهران وحومه:

در این مواقع پس از ریختن اب به لوله اقدام به پمپ زدن می کنیم تا فشار وارده بر لوله

وسیفون باعث رانده شدن فاضلاب موجود در سیفون ولوله به درون چاه شده وتا زمان

لوله بازکنی شرق تهران وبدست امدن نتیجه لازم این کار را ادامه می دهیم.

این نوع از لوله بازکنی شرق تهران را می توان شخصا در منزل انجام داد.

ب.استفاده از پمپ مخصوص تراکم هوا برای لوله بازکنی شرق تهران وچاه بازکنی وتخلیه چاه شرق تهران:

استفاده ازاین نوع دستگاه مخصوص زمانی می باشدکه لوله بازکنی شرق تهران با

پمپ معمولی باز نشده واستفاده از پمپ تراکم هوا در چاه بازکنی ورفع گرفتگی تو

فرنگی شرق تهران ا امی می باشد.طرز کار این دستگاه با ایجاد تراکم هوا در درون

منبع خود وفشار هوایی که به درون لوله با سرعت زیاد انجام می دهد,مواد فاضل

را به درون چاه تو رانده وباعث لوله بازکنی شرق تهران وچاه بازکنی و رفع گرفتگی تو فرنگی شرق تهران می شود.

ج.استفاده از دستگاه ژنراتور برقی وانواع فنر فولادی والماسی در لوله بازکنی شرق تهران در تمام نقاط تهران وحومه:

استفاده از این دستگاه لوله بازکنی شرق تهران به دلایلی از قبیل ضخامت فنر درسایزهای

مختلف,طول فنر  وداشتن سره الماسی وفولادی وبرد متفاوت ان وعدم خسارت و کاری

به لوله وسیفون وهمچنین در جرمگیری وچربی ز لوله کاربرد بهتر وبیشتری دارد.استفاده

از این دستگاه وفنر لوله بازکنی شرق تهران باعث لایه برداری وجرم لوله وچربی گیری و

دفع مواد زاید ا قبیل مو ولجن ورسوب گیری لوله ها می شود.وتا مدتی باعث عدم گرفتگی لوله

ونیاز به لوله بازکنی در شرق تهران را بر طرف می کند.

از موادی که باعث گرفتگی لوله فاضلاب وسیفون تو وپارکینگ ویا پشت بام می شود سیمان,گچ

ویا دیگر مصالح ساختمانی در هنگام نوسازی ویا تعمیرات ساختمان می باشد.

در این مواقع تنها دو روش برای لوله بازکنی شرق تهران وچاه بازکنی وجود دارد

اول تراشیدن سیفون توسط فنر فولادی والماسی ودوم انجام اصلاحات در سیستم

لوله کشی فاضلاب وتو .تعویض سیفون می باشد.که توسط سرویسکاران

مجرب خدماتی نگین دماوند با کمترین هزینه انجام می پذیرد.

رفع گرفتگی لوله شرق تهران ولوله بازکنی شرق تهران وچاه تو ولوله پشت بام در هنگام قیر در لوله وسیفون:

در هنگام ایزوگام ویا قیرگونی کف سرویس بهداشتی ویا پشت بام به دلیل

عدم رعایت اصول فنی مقداری قیر ذوب شده به درون لوله وسیفون رفته وباعث

گرفتگی لوله می شود.در این مواقع با ریختن مقداری مواد حلال مانند نفت ویا

اسید ضعیف به درون لوله وفنر زنی همزمان باعث حل شدن قیر شده وبا ریختن

مقداری اب قیر به درون چاه تو رفته وباعث لوله بازکنی شرق تهران می شود.

خدمات ما در تخلیه چاه شرق تهران,حفر چاه شرق تهران,لایروبی چاه فاضلاب,حفر چاه ارت,حفر چاه سپتیک وتعمیرات چاه:

الف.تخلیه چاه شرق تهران توسط پمپ لجن کش ومکنده و شنوتانکر۶۰۰۰و۱۲۰۰۰هزارلیتری ابکش در تهران وحومه
ب.تخلیه ولایروبی چاه فاضلاب,چاه سپتیک,منهول لجن گیر وچربی گیر,جهت جلوگیری از پرشدن چاه پس از تخلیه چاه
ج.طوقه چینی,کول گذاری,تشخیص دقیق محل درب چاه توسط دستگاه مخصوص وتبدیل چاه ریزشی به چاه استاندارد
د.حفر چاه فاضلاب شرق تهران توسط دستگاه مخصوص هیلتی,در کمترین زمان وارزانتر از همه جا به صورت تضمینی…
ه.حفر چاه ارت شرق تهران,حفر چاه سپتیک,حفر واجرای منهول لجن گیر وچربی گیر,حفر انباری چاه توسط مقنی ماهر.

از علل پر شدن چاه مصرف بی رویه اب در مجتمع های مس ی وجاهی دیگروکنده

نشدن چاه به نسبت مصرف  ووجود چربیها ومواد فاضل در اب مصرفی باعث ایجاد

جداره ضد اب درون چاه شده وباعث عدم نفوذ اب به درون چشمه های چاه شده و

باعث پرشدن چاه می شود در این مواقع ابتدا توسط تانکر اقدام به تخلیه چاه شرق تهران

ولوله بازکنی شرق تهران کرده وبا لایروبی وتراش چاه مانع پرشدن چاه فاضلاب در مدت

زمان کمتری خواهیم شد.در بعضی مواقع چاه ریزش کرده وقابل باز سازی نمی باشد

که در این مواقع باید اقدام به حفر چاه فاضلاب شرق تهران ویا چاه سپتیک می کنیم

وبا کندن چاه در ابعادی که به نسبت مصرف ان دوام بیشتری در پر شدن چاه فاضلاب داشته باشد.

خدمات ما در تشخیص ترکیدگی لوله اب وفاضلاب,نشت ی ,رفع نم,رفع بو,لوله کشی کلی وجزیی در لوله بازکنی شرق تهران:

الف.تشخیص ترکیدگی لوله توسط دستگاه مخصوص المانی بدون کنده کاری و به صورت نقطه ای
ب.رفع نم سرویس بهداشتی,رفع نم ورطوبت گچ وسیمان دیوار,رفع نشتی سیفون وش تگی لوله فاضلاب
ج.رفع بوی ناشی از سرویس بهداشتی,سیفون اشپزخانه وتو ونشت ی انواع لوله های اب وفاضلاب
ما برای کلیه کارهای خدمات ساختمانی از قبیل لوله بازکنی شرق تهران وتخلیه چاه شرق تهران وحفر چاه شرق تهران

وتشخیص ترکیدگی لوله ورفع نم وبو ولوله کشی سرویسکاران ماهر ومجرب به صورت جداگانه داریم.
شبانه روزی,۱۰۰%تضمینی,بازدید رایگان,مشاوره رایگان,ارزانتر از همه جا,کمترین زمان

خدمات لوله بازکنی شرق تهران در تمام نقاط لوله بازکنی تهران:

لوله بازکنی عباس اباد,لوله بازکنی پاسداران,لوله بازکنی تهرانسر,لوله بازکنی صادقیه,

لوله بازکنی تهرانپارس,لوله بازکنی پیروزی,لوله بازکنی پونک,لوله بازکنی فرمانیه,

لوله بازکنی شهرک غرب,لوله بازکنی قل ,لوله بازکنی سعادت اباد,لوله بازکنی الهیه,

لوله بازکنی تجریش,لوله بازکنی شریعتی,لوله بازکنی نظام اباد,لوله بازکنی نارمک,

لوله بازکنی ولیعصر,لوله بازکنی رس ,لوله بازکنی ونک,لوله بازکنی هفت تیر,

لوله بازکنی فاطمی,لوله بازکنی مرزداران,لوله بازکنی یوسف اباد,لوله بازکنی تهران نو,

لوله بازکنی زعفرانیه,لوله بازکنی مجیدیه,لوله بازکنی میرداماد,لوله بازکنی مطهری,لوله بازکنی حکیمیه,

لوله بازکنی جردن,لوله بازکنی اباد,لوله بازکنی ظفر,لوله بازکنی ستارخان,لوله بازکنی قیطریه,

لوله بازکنی طرشت,لوله بازکنی فرشته,لوله بازکنی توحید,لوله بازکنی ولنجک,لوله بازکنی جنت اباد,

لوله بازکنی شهران,لوله بازکنی گیشا,لوله بازکنی گ ,لوله بازکنی غرب تهران,

لوله بازکنی شرق تهران,لوله بازکنی شمال تهران,لوله بازکنی مرکز تهران,لوله بازکنی جنوب تهران

شماره تلفن لوله بازکنی شرق تهران ۰۹۱۹۵۲۷۳۸۳۲

 


تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب

آسیب و خوردگی لوله فولادی آب و فاضلاب به دلیل هزینه ­های انسانی، زیست­ محیطی و اقتصادی فراوانی که دارد، تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب را به گونه ­ای که حفظ کارایی و اقتصادی بودن طرح، هم­زمان تامین بشود را نیازمند افراد متخصص در زمینه تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب نموده است.

روش­ های تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب

اهمیت انتخاب روش درست، دقیق و متناسب تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب در رعایت نکات فنی- ی، مدیریت بهینه ریسک و مدیریت هزینه و کاهش بار مالی پروژه است. به عبارت بهتر، یک متخصص خطوط لوله فولادی آب و فاضلاب باید بتواند را ارها و محصولاتی را برای جلوگیری از انواع آسیب و خوردگی لوله فولادی آب و فاضلاب ارائه و پیشنهاد کند که در عین کارایی و کارآمدی، جنبه­ های اقتصادی طرح مورد نظر تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب را نیز لحاظ کرده­ باشد. واحد تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب شرکت افزیر آماده ارائه جزییات بیشتر و ارائه را ار متناسب با نیاز شما می­‌باشد.

در روش­های سنتی تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب، قسمت آسیب ­دیده از مدار خارج شده، با جوش دادن ورق تقویت شده و دوباره نصب می‌­شود و یا اینکه درصورت نیاز به طور کامل تعویض می­‌گردد. این­‌گونه روش‌های تعمیر آسیب و خوردگی لوله فولادی آب و فاضلاب، مشکلات متعددی از جمله وم قطع شبکه آبرسانی و یا دفع فاضلاب را به­ دنبال دارد. باتوجه به وجود این مشکلات در روش‌های سنتی تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب، از حدود 20 سال قبل، روش­ جدیدی تحت عنوان روش تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب به کمک کامپوزیت­های پلیمری frp مورد توجه قرار گرفته­ است. در این روش از لایه­ های کامپوزیت frp با الیاف شیشه (gfrp)، کربن (cfrp) و یا آرامید (afrp) استفاده می­شود.

الیاف (فیبر) کربن

                                                 الیاف (فیبر) کربن

ازمزایای این مصالح می توان به مقاومت کششی و سختی بالا، وزن کم، مصونیت در برابر خوردگی، نصب آسان در فضاهای محدود، کاهش در هزینه های نیروی انسانی، قابلیت نصب در طول های زیاد و قابلیت نامحدود در اندازه و ابعاد وهندسه اشاره نمود. اصطلاح frp به پلیمرهای مسلح به الیاف اطلاق می شود که از دو جزء اصلی الیاف و رزین تشکیل شده است. الیاف به عنوان بخش اصلی دارای زفتاری کاملاً الاستیک و ترد با مقاومت کششی و ضریب کشسانی بسیار بالا می‌باشند.

برای کاربرد این مصالح در تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب، زاویه­ های الیاف و تعداد لایه­ ها با توجه به فشار، استانداردهای طراحی و مقدار و وسعت خوردگی در لوله محاسبه می­‌شود. رزین مناسب نیز با توجه به شرایط شیمیایی و حرارتی محل برگزیده شده و به­ کار برده می­‌شود.

لایه ­های مصالح کامپوزیت پلیمری frp به ­صورت پارچه ­هایی تهیه شده، به رزین آغشته شده و به وسیله کارگران متخصص با زاویه­ های استاندارد، به روش پیچش روی لوله­ ای که سطح آن از پیش آماده شده پیچیده می­‌شود.

از جمله مزایای فراوان روش تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب به کمک مصالح کامپوزیت پلیمری frp، می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • در روش تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب به کمک کامپوزیت­ پلیمری frp، هزینه­ های مربوط به جوشکاری و قطع سیستم آب و فاضلاب در لوله حذف می‌­شود.
 • این روش قابلیت بازگرداندن لوله آسیب دیده در اثر انواع آسیب و خوردگی لوله فولادی آب و فاضلاب به وضعیت اولیه طراحی را دارا است و هم­چنین از خوردگی آنها در آینده جلوگیری می­‌کند.
 • خطوط لوله به هنگام تعمیر می­‌توانند در شرایط و فشار کاری معمولی خود، کار کنند و نیازی به قطع شبکه نیست. هم چنین در این روش آب به هدر نخواهد رفت.
 • به علت وزن کم مواد کامپوزیت، اجرای آن بسیار راحت است و تعمیر به وسیله دو نفر بدون نیاز به لوازم و دستگاه­های خاصی انجام می­شود.
 • چون در این روش نیازی به قطع شبکه آب یا فاضلاب، تکه تکه لوله و جوشکاری نیست در زمان هم صرفه جویی خواهد شد.

بررسی روش­های تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب به کمک مصالح کامپوزیت پلیمری frp

روش تر ( wet layup)

در روش رایج اجرای انواع کامپوزیت پلیمری frp که به نام wet-layup مشهور است، نیاز به نیروهای متخصص است تا ابتدا فیبرهای کربن (cfrp) یا شیشه (gfrp) را به رزین­(resin) هایی مانند اپو ی (epoxy) آغشته می­‌کنند و به سطح بیرونی لوله چسبانده می‌­شود. این فن نیازمند نیروی کار ماهر هست تا اطمینان حاصل شود که فیبرها به صورت صحیح قرار گرفته و هیچ­‌گونه ‌حباب هوایی در زیر‌ این پوشش‌­ها وجود ندارد تا به خوبی بتوان جلوگیری از انواع آسیب و خوردگی لوله فولادی آب و فاضلاب را انجام داد.

استفاده از محصولات frp پیش­ عمل ­آوری­ شده (precured)

محصولات پیش­ عمل ­آوری شده (pre-cured) با کنترل کیفیت و یکنواختی بیشتری تولید می­‌شوند. تا حدودی به دلیل نسبت فیبر به رزین بیشتر، این محصولات در مقایسه با همتایان خود که به روش تر (wet-layup) تولید می­‌گردند، مقاومت وسختی بیشتری را نشان می­‌دهند.

گرچه این نوارهای ورقه­ ای (laminate) نسبت به روش wet-layup نصب آسان­تر و مقاومت بیشتری دارند اما به دو دلیل زیر، استفاده و کاربرد آن­ها محدود می­‌شود:

 • یک ­جهته بودن آن­ها سبب شده­ است که فقط در موارد معدودی برای تقویت برشی به­ کار بروند و بیشتر برای تقویت خمشی استفاده شوند.
 • سختی زیاد این نوارهای frp ورقه­ ای (laminate) سبب ­شده ­است که نتوان آن­ها را به صورت دایره هایی با قطر کمتر از 750 میلی­‌متر درآورد.

هم­چنین روش­ها و تجهیزات کنونی این اجازه را به ما نمی­‌دهند تا نوارهای ورقه­ ای (laminate) با ابعاد بزرگ­تر تولید کنیم که از نظر کاربری متفاوت هستند. بنابراین وجود چنین نقایص و کمبودهای در مورد نوارهای ورقه ­ای (laminate) غیرقابل چشم­پوشی می­‌نماید.

 مصالح کامپوزیت پلیمری frp لمینت شرکت افزیر

به مدت دو دهه جامعه ین از پارچه ­(fabric) های کامپوزیتی یا به صورت تر (wet layup) یا ورقه­ ها (laminate) استفاده می‌کرده ­است. این روش­ها فی ­‌الذات دارای نقایصی هستند که سبب می­‌شوند ین قادر به ارائه راه­کار‌های باکیفیت و درعین حال کم ­هزینه برای تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب­ نباشند.

لایه‌های مصالح کامپوزیت پلیمری frp لمینت افزیر نسل جدیدی از محصولات frp هستند که اخیرا برای غلبه بر مشکلات ذکرشده، توسط شرکت افزیر ارائه داده ­شده ­اند. لایه‌های مصالح کامپوزیت پلیمری frp لمینت شرکت افزیر نسبت به ورقه (laminate) های سنتی، سه مزیت مهم دارند:

 • با استفاده از فیبرهای یک یا دوجهته، مصالح کامپوزیت پلیمری frp لمینت افزیر قادر است هم درجهت طولی و هم درجهت عرضی مقاومت لازم را تأمین کند که این مزیت مهم امکان کاربردهای جدیدی را برای مصالح کامپوزیت پلیمری frp لمینت شرکت افزیر فراهم می­کند.
 • لایه‌ های مصالح کامپوزیت پلیمری frp لمینت افزیر با ضخامتی در حدود 66/0 میلی­متر، از انواع سنتی ورقه­ ها بسیار نازک­تر بوده و بنابراین به ­راحتی می­ توان آن­ها را به صورت دایره ­ای به قطر 300 میلی­متر یا کم­تر نیز درآورد.

 

 

لمینت لوله

                                        لمینت لوله

اخیرا می ­توان تعداد و الگوی لایه­ های انواع فیبر در مصالح کامپوزیت پلیمری frp لمینت افزیر را تنظیم کرد تا بتوان گونه­های مختلفی از کامپوزیت پلیمری frp لمینت سفارشی ­سازی ­شده را تولید کرد که نتیجه آن صرفه­ جویی زیاد در زمان و هزینه تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب خواهد بود.

روش تر (wet layup) علی­ رغم تأمین مقاومت کافی دربرابر تنش ­های محوری و حلقوی، زمان زیادی برای اجرا می­گیرد؛ به خصوص اگر طول یا تعداد نقاط آسیب­دیده خط لوله زیاد باشد.

لایه‌های مصالح کامپوزیت پلیمری frp لمینت شرکت افزیر نسبت به روش تر (wet layup) دارای چندین مزیت مهم هستند:

 • خواص مکانیکی محصولات کامپوزیت پلیمری frp لمینت افزیر می­ تواند به صورت مستقل و پیش از اجرا در داخل لوله مورد آزمایش قرار گیرد که این امر کارفرما را قادر می­ سازد تا هرگونه محصول معیوب را رد کند.
 • به دلیل اینکه زمان­بر ترین قسمت کار (یعنی آغشته­ فیبرها و حذف حباب­ های هوا) در کارخانه انجام می­ شود به جای داخل لوله، اجرای کامپوزیت پلیمری frp لمینت صرفه­ جویی زمانی زیادی را به دنبال دارد.
 • می­‌توان فیبرهای مختلفی را در لایه‌های مصالح کامپوزیت پلیمری frp لمینت افزیر جای داد که سبب کاهش هر چه بیشتر زمان نصب و اجرای تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب می­ گردد. به طور مثال هنگامی که لوله ف ی در برابر خوردگی گالوانیکی نیاز به مقاوم­ سازی دارند، یک لایه فیبر شیشه قبل از نصب فیبر کربن، روی سطح لوله اجرا می­‌گردد.

flexitube®

ماهیت flexitube®

flexitube® یک لوله شعاعی قابل انبساط بافته­ شده است که از الیاف کربن با مقاومت و سختی بالا ساخته می ­شود. برخلاف دیگر روش ها، flexitube® می­ تواند قطر خود را در خم­ ها و زانویی­ ها تغییر دهد و بدین­ ترتیب تماس کامل flexitube® با لوله در همه نقاط حفظ می­ گردد.

flexitube کربنی

                          flexitube کربنی

 

چه لوله هایی به کمک flexitube® قابل تعمیرند؟

روش ذکر شده می­ تواند برای هر نوع لوله از جنس فولاد یا آهن نورد شده به منظور عبور حجم بیشتر مواد به­ کار رود. این تکنیک تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب هم برای لوله آسیب­ دیده و هم برای لوله سالم به طور ی ان جوابگوست. در هر دو مورد با نصب flexitube® این امکان فراهم می­ شود که با حفظ ایمنی کامل، لوله در فشار بالاتری عمل­ کند تا بتوان حجم بیشتری از مواد را منتقل کرد. از این مهم‌­تر با نصب flexitube® می‌­توان عملکرد بهتر و ایمن­‌تری در سطوح عملکردی­‌ای که طراحی برای آن صورت گرفته، از لوله انتظار داشت.

flexitube شیشه ای که پس از تغییر قطر داخل لوله قرار گرفته است.

                                flexitube شیشه ای که پس از تغییر قطر داخل لوله قرار گرفته است.

شرکت افزیر که از پیشگامان و پیشروان حوزه تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب می‌­باشد، آماده ارائه خدمات موردنیاز شما در سراسر کشور می‌­باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر، مشاوران ما در هر لحظه آماده پاسخ­گویی به شما می باشند.

انواع لوله فولادی قابل تعمیر به کمک مصالح کامپوزیت پلیمری frp لمینت شرکت افزیر

لوله ف ی شامل لوله فولادی گالوانیزه، آهنی گالوانیزه و نیز لوله چدنی از انواع اصلی لوله‌ها هستند که به منظور جمع­ آوری و انتقال آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می­‌گیرند. لوله فولادی گالوانیزه برای آب رسانی و گاهی برای تخلیه فاضلاب به کار برده می‌شوند ولی مورد استفاده اصلی آنها برای تهویه است. جنس لوله های آهن گالوانیزه از آهن سفید نورد شده است که درز آن توسط دستگاه­‌های درز جوش بهم جوش داده می‌شود و سپس لوله را در ف روی مذاب فرو می‌برند. این لوله‌ها از رنگ تیره و خا تری­‌شان شناخته می‌شوند. جنس لوله‌های چدنی نیز از چدن ریخته­‌گری است و بر حسب نوع کاربرد، مقدار آلیاژ، شکل و طول لوله و نوع اتصالات باهم متفاوت است و اغلب در سیستم لوله کشی فاضلاب و برای جمع آوری آب‌های سطحی استفاده می­شوند.

 

لوله فولادی آب و فاضلاب

                                             لوله فولادی آب و فاضلاب

 

انواع آسیب و خوردگی لوله فولادی آب و فاضلاب قابل تعمیر به کمک محصولات کامپوزیت پلیمری frp شرکت افزیر

لوله فولادی آب و فاضلاب در معرض انواع ­ها و آسیب ­ها قرار دارند که گاهی موجب نشت و هدررفت مقادیر زیادی آب آشامیدنی و یا نشت فاضلاب به محیط ­زیست می­‌گردد. تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب به صورت اصولی در برابر این انواع موضوعی حیاتی است و متخصصین شرکت افزیر قادرند به کمک مصالح کامپوزیت پلیمری frp لمینت را ارهای ایده آلی را ارائه دهند. از جمله انواع آسیب و خوردگی لوله فولادی آب و فاضلابمی­‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مکانیکی
 • کمانش
 • فرورفتگی در اثر ضربه
 • خستگی
 • اتصالات
 • شیمیایی
 • خوردگی لوله فولادی آب و فاضلاب در سطح داخلی (در اثر co2، h2s، باکتری­‌ها، آب شور)
 • خوردگی لوله فولادی آب و فاضلاب در سطح خارجی (استفاده از پوشش ­های نامناسب و …)
 • ناشی از خطا در ساخت و نصب
 • ضعف جوش­کاری (عمق کم جوش، ترک­‌خوردگی جوش، حفره­ای شدن جوش و …)
 • آسیب­‌دیدگی پوشش لوله ­ها در اثر ضربه

متخصصین شرکت افزیر با تلفیق دانش و تجربه فراوان در زمینه تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب، برای انواع آسیب و خوردگی لوله فولادی آب و فاضلاب ذکرشده، را ار و محصول متناسب با نیاز شما را ارائه می­‌کنند. برای ب جزییات بیشتر در این زمینه با متخصصین و مشاوران ما در تماس باشید.

هزینه تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب

برای دریافت اطلاعات جامع درباره قیمت و هزینه انواع روش­ های تعمیر و تقویت لوله فولادی آب و فاضلاب کافی است با متخصصین شرکت افزیر در تماس باشید.


اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره ی انواع سونا با و پر سرعت .

تحقیق درباره ی انواع سونا


تحقیق درباره ی انواع سونا

 

لینک پرداخت و پایین مطالب:

 

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

 

تعداد صفحه:29

انواع سونا:

1ـ سونا خشک

2ـ سونا بخار

سونا خشک:

برای ساخت سونا خشک ابتدا باید مکان مورد نظر زیرسازی شود که زیرسازی کف دیوارها و سقف باید از سیمان باشد بعد از سیمان کاری، کلیه قسمتها عایق کاری می شود که قدیم برای عایق کاری از پشم شیشه استفاده می شد. اما به دلیل ضررهایی که داشت (مثل آلرژی که در اثر گرما داشت) امروزه استفاده چندانی از پشم شیشه نمی شود، برای عایق کاری از یونولیت استفاده می شود.

بعد از عایق کاری، کل اتاق با استفاده از چوب راش پوشیده می شود (این پوشش زیر لایه آ می باشد) روی این پوشش چوبی از چوبهایی به عنوان کلاف استفاده می شود که لایه آ روی این کلافها نسب می شود.

کلاف به صورت افقی به دور دیوارهای اتاق سونا نصب می گردد فاصله کلافها از یکدگیر 50 سانتی متر می باشد، جنس کلاف معمولا از جنس راش است.

همانطور که گفته شد روی کلاف پوشش آ می آید که معمولا از جنس چوب روسی می باشد که به صورت نر و ماده، به صورت عمودی داخل همدیگر نصب می شود که به این کار «لمبه» می گویند. (ع شماره 22ـ23ـ24ـ25)

قطر لمبه بین 16 میلیمتر تا 18 میلیمتر می باشد.

بعضی مواقع روی چوب اصلی (لمبه)، سیلر و کیلر می زنند که نوعی رنگ روغن می باشد (بستگی به سلیفه دارد) چون در اثر گرما بوی خاصی از خود به وجود می آورد اما برخی بوی چوب طبیعی را ترجیح می دهند.

داخل سونا خشک سکو زده می شود، سکو در کنار دیوار معمولاً به صورت دو پله 50 سانتی متر تعبیه می شود. روی سکوها مانند دیگر قسمتهای سونا چوب کاری می شود. چوب کاری روی سکوها 2 سانتیمتر قطر دارد و به ح نیمکتی انجام می شود. برای اینکه تحمل وزن افراد را داشته باشد. زیرسازی سکوها دقیقا مانند دیوارها می باشند یعنی کلاف باید ساخته شود.

اندازه محل نشستن بر روی سکوها معمولا 50 سانتیمتر است و فاصله تا پله ای پایینی 50 سانتیمتر می باشد و تا سقف باید حداقل 2 متر فاصله داشته باشد.

بعد از آماده ساختن فضای استاندارد به چگونگی تولید گرمای مورد نظر می رسیم:

به دو طریق می توان تولید گرما کرد:

1ـ سوخت برقی         (منقل برقی، هیتر برقی)

2ـ سوخ گازی           (کوره گازی)

سونا خشک (سوخت برقی)

در این روش با استفاده از انرژی برق تولید گرما می کنیم.

در این روش به یک هیتر برقی، کنتاکتور، تابلو برق، ترموستات و تجهیزات جانبی احتیاج داریم.

یک کابل 6×4 از برق سه فاز شهری به داخل تابلو برق وصل می شود.  و از تابلو به کنتاکتور و از کنتاکتور به ترموستات متصل و از آنجا وارد منقل و هیتر می شود.

ترموستات:

وسیله ای است که درجه گرما به وسیله آن تنظیم می شود یعنی وقتی دمای داخل سونا بالاتر از دمای محصول باشد ترموستات اعلام قطع برق را می کند وقتی پایین تر باشد دستگاه را راه اندازی کرده تا تولید گرما شود و دما به حد مورد نظر برسد.

داخل ترموستات یک مگنت که به صورت فنری است وجود دارد جنس مگنت از مس می باشد و داخل آن جیوه می باشد و ترموستات داخل سونا به ارتفاع 20/1 تا 40/1 سانتیمتر نصب می گردد.

درجه ترموستات به صورت دلخواه تنظیم می شود که معمولا بین 70 الی 90 درجه می باشد. (ع شماره 6)

کنتاکتور:

دستگاهی است که کار قطع و وصل برق را بعهده دارد، وقتی ترموستات دستور قطع برق را می دهد دستگاه کنتاکتور برق را از تابلو قطع می کند.

تابلو برق:

وسیله ای است که برق سه فاز شهری مستقیماً به داخل تابلو می آید.

(ع شماره 5 و 8)

هتیر:

برای ایجاد گرما در سونای خشک از هیتر استفاده می کنیم.

هیتر یک جعبه مکعب شکل است که داخل آن المنت وجود دارد وقتی جریان برق به هیتر متصل می شود با استفاده از مقاومت المنتها گرما تولید می شود.

هتیر از 5/4 کیلووات تا 6، 10 کیلووات موجود است اگر در فضای سونا هیتری با نیروی بالای 10 کیلو وات لازم باشد از دو هیتر استفاده می شود چون سیم تحمل کشش برق را ندارد.

معمولا برای سونایی که حدوداً 8 متر مربع محوطه دارد از یک هیتر 6 کیلو وات استفاده می شود که به نسبت با بالارفتن مساحت حجم هیتر بزرگ می شود.

دستگاه هیتر را گوشه اتاق سونا و کنار درب ورودی نصب می کنند به خاطر اینکه دما در اثر باز و بستن شدن در یک منطقه جمع نشود و همه جا ی ان باشد. روی المنت های هیتر سنگ می ریزند که المنت ها(به علت گرمای بیش از حد) در دسترس نباشد و گرما از طریق سنگ منتقل می شود. (ع شماره 10ـ11ـ12)

داخل سونا از اوازم تزئینی استفاده می شود.

آباژور:

برای روشنایی داخل سونا استفاده می شود که معمولا بر روی دیوارها نصب می شود. (ع شماره 3و 4)

ساعت شنی:

به دلیل اینکه ساعت معمولی در گرمای زیاد از کار می افتد از ساعت شنی استفاده می کنیم که معمولا 15 دقیقه زمانبندی دارد.

دماسنج:

برای آگاهی افراد داخل سونا از دماسنج معمولی استفاده می شود که بر روی دیوار نصب می شود. (ع شماره 1)

سطل و ملاقه:

چون هوای داخل سونا بیشتر خشک می باشد باید مایعی به نام اوکالیپتوس روی سنگهای داغ روی هیتر ریخته شود که این کار با استفاده از سطل و ملاقه انجام می شود با این کار هوای داخل کمی مرطوب تر می شود. (ع شماره 2)

زیر سری:

با چوب ساخته می شود و به صورت متحرک روی سکوها قرار می گیرد. (ع شماره 9)

نکات ایمنی:

1ـ در تابلوی اصلی برق سیستم محافظ جان وجود داشته باشد.

2ـ دستگاه کنترل فاز نصب گردد.

3ـ کلیه استارت ها و استپ ها و فیوز سر راه قرار بگیرد که به محض اتصال برق قطع شود.

4ـ روی المنت های هیتر سنگ ریخته شود.

 

 

 

 

سونای خشک (سوخت گازی)

در ساخت و راه اندازی سونا خشک با سوخت گازی تمام مسائلی که در ساخت سونای خشک با سوخت برق داشتیم باید رعایت شود. اعم از: زیرسازی، عایق کاری، یونولیت کاری، چوب کاری، کلاف، لمبه و سکو و غیره (نحوه انجام همه کارها دقیقا بصورت قبل می باشد)

اما برای ایجاد گرما به روش سوخت گازی بجای هیتر از یک کوره با تجهیزات مخصوص استفاده می شود. سوخت کوره می تواند گازوئیل یا گاز شهری باشد.

یک کوره استوانه ای شکل داریم به ارتفاع حدوداً 70 سانتیمتر و به قطر 50 سانتیمتر (اندازه ها حدودی و به حجم سونا بستگی دارد) که یک ورودی و یک وجی دارد و در گوشه ی اتاق سونا قرار می گیرد. ورودی و وجی ها از دیوار به بیرون راه دارد قسمت وجی بالای قسمت ورودی قرار دارد. به قسمت ورودی یک مشعل گاز سوز یا گازوئیل سوز وصل می شود که این مشعل تولید گرما کرده و کوره را گرم می شود.

(ع شماره 13ـ14)

تنظیم دما از طریق مشعل انجام می شود.

روی کوره همانند هتیر سنگ ریخته می شود که گرما از طریق سنگها به فضای داخلی سونا منتقل می شود.

قسمت وجی دود کش است که دود حاصل از سوخت از طریق دودکش به بیرون منتقل می شود.

برای از بین بردن خشکی بیش از حد هوا مانند سونای خشک برقی از مایع اوکالیپتوس استفاده می شود.

تمام وسایلی که به عنوان وسایل تزئینی توضیح داده شد در سونای خشک با سوخت گازی نیز استفاده می شود.

این نوع سونای خشک از نظر هزینه بسیار کمتر از سونای خشک برقی می باشد چون هزینه برق برای تولید گرما به وسیله المنت بسیار گران می باشد. ولی از نظر راحتی کار و راه اندازی و مشکلات نگهداری سونای برق ارجحیت دارد.

کار ترموستان، کنتاکتور و تابلو برای تنظیم دما و قطع و وصل تولید گرما دقیقا مانند سونای خشک برقی می باشد یعنی وقتی دما از حد متعادل بالاتر می رود دستور قطع سوخت به مشعل می رسد.

سونای بخار

یکی دیگر از انواع سونا، سونای بخار می باشد که برای ساخت و راه اندازی موارد زیر باید در نظر گرفته شود.

برای ساخت اتاق سونای بخار ابتدا باید دیوارها، کف، سقف، سکوها از سنگ یا سرامیک پوشیده شود اندازه و نوع سنگها و یا سرامیک ها بستگی به سلیقه دارد.

به غیر از مکان مشخص شده سونا به یک اتاق دیگر برای دیگ بخار احتیاج داریم. اتاقی که برای دیگ بخار در نظر گرفته شده معمولا باید مساحت 1× 5/1 متر را داشته باشد.

دیگ بخار که سازنده بخار و در نتیجه دمای لازم برای سونا می باشد در این اتاق جای گرفته می شود و با استفاده از تجهیزاتی که دارد آب را بخار کرده از طریق لوله وارد فضای داخلی سونا می کند. (ع شماره 15ـ18ـ26)

دیگر بخار مجهز است به:

1ـ پرشرسوئیچ: این دستگاه به عنوان قطع کن عمل می کند فرمان قطع گاز و برق به عهده این قطعه می باشد.

2ـ لوله کنترل: این دستگاه به عنوان کنترل کننده آب مخزن در حد متعادل عمل می کند. (ع شماره 16ـ20)

3ـ پمپ 2/1 به اسب بخار: زمانی که آب در دیگ بخار به حد کافی موجود نباشد این پمپ آب را از مخزن آب به دیگ بخار منتقل می کند.

4ـ شیر آب

5ـ شیشه آب نما: نشان دهنده مقدار آب (درجه آب) است.

6ـ سوپاپ: به عنوان قطع کن و شیر اطمینان در دیگ بخار عمل می کند و در بالای دیگ به صورت وزنه ای نصب می شود. (ع شماره 21)

7ـ سوپاپ آب نما

8ـ بدنه دیگ

9ـ مشعل: به عنوان تولید کننده گرما برای بخار آب عمل می کند.

10ـ لوله رابط: این لوله بخار تولید شده را از دیگ بخار به داخل سونا منتقل می کند.

11ـ تابلوی برق: این دستگاه بعد از کنتور برق وصل می شود و دستگاه کنتاکتور داخل تابلوی برق است.

12ـ مانی متر: این دستگاه به عنوان نشان دهنده فشار بخار عمل می کند.

(ع شماره 17ـ19)

13ـ کنتاکتور: این دستگاه به عنوان دستگاه قطع کن برقی عمل می کند.

14ـ منبع انبساط: ذخیره آب به عهده این منبع می باشد.

15ـ دودکش: دود حاصل از سوخت گاز یا گازوئیل از این طریق به بیرون منتقل داده می شود.

دیگ بخار از کوره ای ساخته شده که از دو قسمت تشکیل می شود:

1ـ کوره حرارتی                           2ـ مخزن آب

کوره حرارتی یک مشعل دارد که می تواند گاز سوز یا گازوئیل سوز باشد. مشعل تولید گرما کرده و گرما را به دیگ منتقل می کند.

به مخزن آب شیر آب شهری متصل می شود.

به دیگ بخار یک رشته برق شهری متصل می شود (برای وسایل برقی که در دیگ موجود است) آب وارد مخزن می شود(عمل آب گیری) وقتی مخزن پر شد شیر برقی به کنتاکنتور فرمان می دهد و کنتاکتور آبگیری را قطع می کند.

شیر برقی گاز (جهت سوخت برای تولید گرما) روشن می شود سوخت به مشعل می رسد، مشعل نیز روشن شده تولید گرما می کند در این زمان عمل دیگ بخار شروع می شود.

دما به حدی می رسد که آب داخل مخزن کم کم به بخار تبدیل می شود وقتی بخار تولید شد از طریق لوله رابط با دستور لول کنترل و پرشرسوئیچ عمل بخاردهی شروع می شود به داخل سونا می رود.

ترموستات داخل سونا نصب می شود و با استفاده از مگنت فنری شکل که داخلش جیوه است دما را تشخیص داده و دما را بین دمایی که تنظیم شده نگه می دارد.

معمولا بخاربین 30 الی 110 درجه سانتیگراد گرما دارد که برای سونای بخار دمای بخار را بین 70 تا 75 درجه تنظیم می کنند. وقتی دمای داخل سونا از دمای تنظیم شده کمتر باشد مشعل شروع به کار می کند و دمای را بالا می برد و وقتی از این دما بیشتر شد ترموستات عمل کرده و فرمان قطع بخار دهی را می دهد.

بخار از طریق لوله رابط بین دیگ بخار و سونا وارد سونا می شود لوله رابط باید زیر سکو داخل سونا و با یک زانو به طرف زمین نصب گردد چون بخار با دمای زیاد بطور مستقیم به بدن افراد برخورد نکند و به طرف زمین است که پس از برخورد به زمین به داخل فضای سونا پخش می شود.

نکات ایمنی:

1ـ اندازه اتاق دیگ باید اندازه استاندارد باشد.

2ـ فیوز در تابلوی برق باشد برای قطع برق در مواقع اتصال

3ـ از سالم بودن دستگاههایی که درجه گرما و فشار بخار را نشان می دهد مطمئن باشیم.

4ـ سالم بودن شیر آب و شیر سوخت و دستگاههای برقی.

منابع و مکانهای تحقیق

1ـ شرکت است یکتا

خیابان شریعتی ـ قل ـ خیابان یخچال ـ کوی قوام ـ بلوار شهرزاد ـ شماره 164 ـ تلفن 2555145

2ـ شرکت تهران سونا

خیابان فرمانیه ـ بین کامرانیه و شهروند ـ نبش خیابان آریا ـ پاساژ کوثر ـ پلاک 706ـ تلفن 2804989

3ـ شرکت ایران صاف

خیابان ظفر ـ بین بزرگراه مدرس و آفریقا شماره 259ـ تلفن 35 ـ 7870031

4ـ شرکت دریاچه آبی

خیابان ملاصدرا ـ بعد از چهارراه شیراز ـ تلفن 8032562

5ـ شرکت ایران است

خیابان ت ـ بین چهارراه پاسداران و اختیاریه ـ تلفن 2543825

6ـ شرکت الکترو سانترال

خیابان پاسداران ـ بالاتر از فرمانیه نرسیده به اقدسیه ـ تلفن 2283205

7ـ شرکت تهران است

خیابان سعدی جنوبی ـ کوچه بوشهری ـ پاساژ نیرو ـ تلفن 3910203

8ـ شرکت سامان است

خیابان شریعتی ـ بعد از میدان طالقانی ـ خیابان صدیق ـ تلفن 7601517

9ـ شرکت آرمان است

خیابان سهروردی شمالی ـ کوچه فیروزه ـ پلاک 11 ـ واحد 5 ـ تلفن 8748097

10ـ شرکت آریان است

خیابان شریعتی ـ جنب حسینیه ارشاد ـ خیابان قباه ـ پلاک 124ـ تلفن 2846435

11ـ شرکت سونا و جکوزی شانه چی

خیابان سعدی جنوبی ـ پاساژ صدقی نژاد ـ طبقه دوم


ـ لوله کشی باید طوری اجرا شود که باز اسکلت و سازۀ ساختمان، یا انبساط ساختمان، روی آن اثر نگذارد.

ـ مسیر لوله کشی باید طوری انتخاب شود که لوله تا حدامکان از درزهای ابساط ساختمان عبور نکند. در صورت ناگزیر بودن باید روی لوله در محل عبور از درز انبساط یک قطعۀ انبساط با جدار صاف داخلی نصب کرد. نصب این قطعه در زیرزمین لازم نیست.

ـ اگر لوله در زیرزمین قرار گرفته و احتمال عبور وسایل سنگین وجود دارد باید در زیر بلوک بتنی حفاظت شود. و در صورت عبور لوله از دیوار و کف مقاوم در برابر آتش باید دور لوله با مواد مقاوم در برابر آتش پر شود.

16ـ5ـ5 آزمایش و نگهداری

الف) آزمایش با آب

ب) آزمایش با هوا

در آزمایش با هوا باید لوله کشی را کاملاً از آب خالی کرده و دهانه های وجی را با کیسه های هوای فشرده یا ... مسدود و هوا بند کرد.

آزمایش با هوا با راندن هوای فشرده به داخل شبکه لوله کشی صورت بگیرد و با فشارسنج اندازه گیری شود. آزمایش به مدت 15 دقیقه انجام می شود در صورت تغییر فشار پس از رفع نقص دوباره انجام می شود.

آزمایش نهایی

در این آزمایش باید انتهای لولۀ اصلی فاضلاب را از ساختمان به خارج، یا به نقطۀ ورودی به دستگاه تصفیه فاضلاب داخل ساختمان هدایت کرد و انتهای لوله های هواکشی مسدود شده و دود (با استفاده از ماشین های ایجاد دود) یا هوا با فشار وارد شبکه شود. در این آزمایش همۀ سیفون ها باید پر از آب باشند.

مدت آزمایش 15 min و فشار آن 25 میلی متر آب است.

این آزمایش 3 بار انجام می شود.

16ـ5ـ5ـ2 نگهداری

از ریختن مواد زائد که ممکن است سبب گرفتگی شوند باید خودداری کرد. پس از هر بار بازدید از دریچۀ بازدید باید کاملاً دریچه را آب بند و گاز بند نموده در صورت وم واشر پلاستیکی را تعویض کرد.

به هنگام استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده باید به اثر خوردگی آنها توجه کرد.

16ـ6 لوله کشی هواکش فاضلاب:

16ـ6ـ2ـ3 لوله های قائم هواکش و هواکش لولۀ قائم فاضلاب

الف)

هر شبکۀ لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان که فاضلاب تو هم داشته باشد، باید دست کم یک لولۀ قائم هواکش اصلی، به صورت لولۀ قائم هواکش فاضلاب داشته باشد.

لولۀ قائم هواکش باید از بالا به پائین، بدون کاهش قطر، تا هوای آزاد ادامه یابد.

ب) در ساختمان های بلندتر از 10 طبقه، برای حداکثر هر 10 طبقه، باید هواکش کمکی نصب شود. این لوله باید با شیب و انتهای بالایی آن به لولۀ قائم هواکش و انتهای پایین آن به لولۀ قائم فاضلاب با زاویه 45 متصل شود.

اگر چند لولۀ قائم هواکش در بالاترین طبقه بیش از وج داشته باشیم، توسط یک لولۀ افقی به هم متصل شده و یک لوله از یک نقطۀ بام خارج می شود.

لولۀ قائم هواکش باید در پایین ترین قسمت به لوله قائم فاضلاب بریزد.

16ـ6ـ2ـ4 انتهای لولۀ هواکش

الف) انتهای بالای لولۀ هواکش روی بام باید دست کم 30 cm بالاتر از کف مقام شدۀ بام باشد. در نقاط سردسیر این ارتفاع با توجه به حداکثر ارتفاع برف افزایش می یابد.

(1) اگر از بام برای س ت، اقامت یا کار استفاده می شود، باید انتهای لولۀ هواکش دست کم 2/3 متر از کف مقام شده بالا برود.

(2) آن قسمت از لوله که در معرض هوای سرد یا گرم است باید با عایق گرمایی یا گرمکن برقی در برابر یخ زدن حفاظت شود.

(3) تغییر اندازۀ قطر لولۀ هواکش، در بام یا بالاتر از آن مجاز نیست مگر در 30 cm زیر بام.

(4) انتهای لولۀ هواکش باید در محلی قرار گیرد که گازهای وجی به داخل فضاها نرود از این دو نباید  مستقیماً زیر هیچ در، پنجره یا بازشویی باشد.

فاصلۀ افقی لوله از در و پنجره ... باید دست کم 3 متر باشد مگر آنکه لوله 60 cm بالاتر از نقاط دیگر باشد.

(5) دهانۀ لوله از سطح زمین باید دست کم 3 متر فاصله داشته باشد. و بر روی بام دهانه به سمت بالا باشد.

16ـ6ـ2ـ5 اتصال لولۀ هواکش و شیب آن

الف) هرلولۀ هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان (جداگانه یا شاخۀ افقی و ...) باید به لولۀ قائم هواکش متصل شود.

شاخۀ افقی هر لوله هواکش باید به سمت اتصال به شاخه افقی فاضلاب شیب داشته باشد تا بخارات آب تقطیر شده تخلیه شود.

16ـ6ـ2ـ6 هواکش مشترک

(1) اگر برای دوعدد از لوازم بهداشتی که در یک سطح هستند هواکش مشترک نصب شود، اتصال لولۀ هواکش مشترک باید در نقطه تلاقی لوله های فاضلاب بین لوازم، یا در پایین آن نقطه باشد.

(2) اگر دو عدد از لوازم بهداشتی غیر هم سطح هواکش مشترک داشته باشد، شاخۀ فاضلاب دستگاهی که بالاتر است به عنوان هواکش دستگاهی که پایین تر است عمل می کند.

16ـ6ـ2ـ7 هواکش تر

برای گروهی از لوازم بهداشتی که معمولا همزمان استفاده نمی شوند مانند لوازم بهداشتی یا فضاهای مشابه می توان هواکش تر استفاده کرد.

هواکش تر در عین حال که برای لوازم بهداشتی بالا دست به عنوان لولۀ فاضلاب عمل می کند، نقش هواکش راهم ایفا می کند و از محل اتصال هواکش خشک به لولۀ فاضلاب شروع و تا نقطه اتصال فاضلاب پایین ترین دستگاه، که هواکش تر برای آن در نظر گرفته شده، ادامه دارد.

16ـ6ـ2ـ8 لولۀ قائم مشترک فاضلاب و هواکش

لولۀ قائم فاضلاب لوازم بهداشتی، بدون اتصال فاضلاب تو و پیوار، می تواند به عنوان هواکش این لوازم بهداشتی عمل کند.

این لوله باید بدون هر گونه دوخم، بطور قائم امتداد و شاخۀ فاضلاب لوازم بهداشتی باید جداگانه به آن متصل شوند و فاضلاب تولد و پیوار هم نباید به آن متصل شود.

انتهای بالای این لولۀ قائم بدون کاهش قطر نامی باید به عنوان هواکش تا فضای آزاد امتداد یابد.

16ـ6ـ2ـ9 هواکش مداری

برای حداکثر 8 عددد از لوازم بهداشتی که روی کف نصب شده اند می توان یک هواکش مداری در نظر گرفت. این لوله های فاضلاب لوازم بهداشتی باید بصورت افقی به شاخۀ افقی فاضلاب برسد.

قطر این لوله نباید در تمام طول تغییر کند.

در صورتی که فاضلاب دستشویی، سینک و ... که روی سطح کف نصب شده اند به آن متصل شوند باید هواکش مستقل داشته باشند.

این هواکش باید به سمت نقطه اتصال آن به شاخۀ افقی فاضلاب شیب داشته باشد و نباید شیب آن بیشتر از 8 درصد باشد.

16ـ6ـ2ـ10 سیستم مشترک فاضلاب و هواکش

این سیستم را تنها برای کفشوی، علم تخلیه، سینک ظرفشویی و دستشویی می توان نصب کرد.

در این سیستم، ارتفاع لولۀ قائم که فاضلاب لوازم بهداشتی را به لولۀ افقی مشترک فاضلاب و هواکش متصل می کند باید حداکثر 40/2 متر باشد.

و حداکثر شیب آن 4 درصد است.

اجرای کار لوله کشی

16ـ6ـ4ـ2 رعایت نکات اجرایی

در جریان نصب لوله و غیره نباید ذرات ف ، ماسه و مواد آب بندی وارد لوله ها و نیتینگ ها شود. در لوله کشی فولادی گالوانیزه خم لوله مجاز نیست و باید از زانویی استفاده کرد.

اتصال لولۀ هواکش به شاخۀ افقی فاضلاب باید با زاویۀ 45 درجه نسبت به سطح افق، یا بزرگتر باشد.

مسیر لوله ها

مسیر تا حد امکان مستقیم ـ کوتاه ـ به موازات سطوح دیوار و کف ـ در صورت روکار بودن با بست محکم شود ـ در صورت عبور از داخل دیوار و کف اطراف آن با مصالح مناسب پرشده، اگر از فضای تو عبور می کند باید آب بند شود. ـ اگر از دیوار مقاوم آتش عبور می کند با مصالح مقاوم در برابر آتش اطراف آن پر شود.

انتهای خارج شدۀ لوله از بام یا دیوار، باید در برابر نفوذ هوای خارج ـ رطوبت به ساختمان جلوگیری شود. اطراف لوله با ورق مس یا مصالح مناسب پوشانده شود.

16ـ6ـ5 آزمایش و نگهداری

الف) آزمایش با آب              ب) آزمایش با هوا                طبق گفته های قبلی

لوازم بهداشتی 16ـ7

16ـ7ـ3 تعداد لوازم بهداشتی

کلیات

(1) در محل های کار، گروه های بهداشتی (تو ـ دستشویی و ...) باید به فضای کار نزدیک بود، نباید بیش از 150 متر باشد. (در طول) و در ارتفاع نباید بیش از یک طبقه (بالا و پایین) باشد.

(2) برای مراجعان در محل های کار باید لوازم بهداشتی جداگانه از کارمندان در نظر گرفت همچنین در فروشگاه ها و مراکز عمومی مگر آنکه تعداد مراجعان کمتر از 150 نفر باشد.

16ـ7ـ4 نصب لوازم بهداشتی

کلیات

لوازمی که باید به دیوار یا روی کف نصب شوند باید با پیچ و مهره و فلنج از نوع مقاوم در برابر خوردگی محکم شود. محل اتصال لولۀ وجی فاضلاب لوازم بهداشتی به لولۀ فاضلاب وجی ساختمان باید آب بند و گاز بند شود. لوازم بهداشتی باید طوری نصب شوند که وزن آنها به لوله ها و اتصالات وارد نشود.

این لوازم باید در وضعیت تراز و به موازات سطوح دیوارها نصب شوند.

16ـ7ـ4ـ2 دسترسی

لوازم بهداشتی طوری نصب شود که قابل تمیز شدن باشد.

اگر اتصال لوله های لوازم بهداشتی از نوع فشاری با واسطۀ لاستیک یا مواد آب بند باشد باید به مقطر دسترسی دریچه تعبیه کرد. اگر نتوان امکان دسترسی را فراهم کرد و باید از نوع صلب اتصالات را انجام داد.

16ـ7ـ4ـ3 سرریز

درصورتی که دهانۀ فاضلاب لوازم بهداشتی قابل مسدود شدن باشد باید سرریز تعبیه شود.

16ـ7ـ5ـ5 دوش

کف ک ن یا زیردوشی

کف ک ن یا زیردوشی باید به ح تراز روی زیرسازی نرم و صاف کارگذاشته شود وکف آن باید کاملاً بدون درز آب بند و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت باشد.

16ـ7ـ5ـ6 وان

اگر وان توکار نصب شود، باید درزهای اطراف آن کاملاً آب بند و مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت باشد. اتصال لولۀ فاضلاب وجی وان به لولۀ فاضلاب ساختمان و سیفون آن باید قابل بازدید و دسترسی باشد.

16ـ7ـ5ـ7 آب خوری (آب سردکن)

آب خوری نباید در فضای تو یا نصب شود.

از دهانه وجی آب از آب خوری، باید آب طوری ریزش کند که پس از وج به روی دهانه برنگردد و آن را آلوده نسازد.

16ـ7ـ5ـ8 سینک

روی دهانۀ تخلیۀ آب سینک باید شبکه یا سبدی که در برابر خوردگی مقاوم و قابل برداشتن باشد قرار گیرد. اگر دهانۀ تخلیۀ آب سینک، امکان قرار دادن در پوش، موقتی باشد باید برای لگن سینک سرریز پیش بینی بشود.

16ـ7ـ5ـ9 کفشوی

دهانۀ وجی کفشوی و سیفون آن باید قابل دسترسی و به سهولت قابل تمیز باشد.

ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی

اتصال لولۀ آب از لوله کشی آب آشامیدنی به ماشین باید با فاصلۀ هوایی یا لوازم جلوگیری از برگشت جریان صورت گیرد. فاضلاب وجی از ماشین ها باید با اتصال غیرمستقیم به لوازم بهداشتی دیگر، کف شوی یا علم فاضلاب بریزد.

فلاش تانک

هر فلاش تانک باید یک شیر ناوتوری ضدجریان سیفونی داشته باشد و همچنین اتصال سرریز تا در صورت سرریز ، آب را به داخل لگن تو یا پیوار بریزد.

فلاش والو

برای جلوگیری از برگشت جریان، روی لولۀ ورودی آب به فلاش والو باید خلاء شکن قابل دسترسی نصب شود. انتخاب فلاش والو با رعایت صرفه جویی باید باشد.

16ـ8 لوله کشی آب باران ساختمان

16ـ8ـ2 طراحی لوله کشی آب باران

لوله کشی آب باران باید با در نظرگرفتن حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت برای یک دورۀ 30 ساله باید انجام شود. لوله کشی آب باران ساختمان شامل کفشوهای آب باران بام، لوله های قائم و لوله اصلی افقی باید طراحی شود:

جریان آب باران در لوله ها به طور ثقلی صورت گیرد و این لوله کشی باید سریع، آرام، بدون صدا و مزاحمت و نشست به سمت نقطۀ وج از ساختمان هدایت می شود.

16ـ8ـ2ـ3 کفشوی آب باران بام

کفشوی آب باران بام باید از جنس مقاوم در برابر خوردگی و شبکۀ صافی داشته باشد.

این کفشوی باید مستقیماً به لولۀ قائم متصل شود. کلیه اتصالات لوله ها باید به کمک مواد آب بند به گونه ای آب بندی شود که آب از درزهای میان لوله ها عبور کند.

16ـ8ـ2ـ4 دریچۀ بازدید

به منظور بازدید و جلوگیری از گرفتگی لوله ها ـ در نقاط تغییر جهت لوله های افقی، اگر زاویه تغییر جهت بیش از 45 باشد. روی لولۀ اصلی افقی پایین ترین قسمت شبکه هر 15 متر ـ روی لولۀ افقی اصلی آب باران، بلافاصله بعد از وج از ساختمان ـ در جایی که قابل دسترسی و بازدید باشد ـ در صورت دفن شدن لوله در زمین باید دریچه ای در سطح برای بازدید وجود داشته باشد.

16ـ8ـ2ـ5 لوله های قائم و لوله های افقی

الف) شیب

جریان آب در داخل لوله ها باید ثقلی باشد. شیب لوله ها یکنواخت در جهت دور آب باران از لوله های قائم و حداقل شیب لوله های افقی باید یک درصد باشد.

لوله های قائم

برای انتقال آب باران بام به پائین از لولۀ قائم استفاده می شود که ممکن است در داخل ساختمان نصب شو. لولۀ قائم آب باران نباید به عنوان فاضلاب یا هواکش مورد استفاده قرار گیرد.

در صورتی که این لوله در خارج ساختمان نصب شود باید با پوشش های ف ی در برابر آسیب ها مقاوم شوند.

16ـ8ـ4 اجرای کار لوله کشی

کلیات نکات اجرایی

ـ لوله کشی باید به گونه ای باشد که جریان آب باران ثقلی باشد ـ شیب لوله تا حدامکان یکنواخت و در صورت تغییر شیب، در محل تغییر دریچه بازدید نصب شود.

ـ لوله تا حد امکان مستقیم در صورت وم تغییر جهت از زانویی استفاده شود و در اطراف آن مکان لازم برای تند زدن و تمیز موجود باشد. در صورت استفاده زا پلی اتیلن (لوله)، به دلیل ابساط زیاد، باید از نقاط مناسب قطعه انبساط نصب شود.

مسیر لوله ها

لوله ها به موازات دیوار، سقف و کف نصب شوند ـ لوله های قائم نباید در داخل ستون های مبتنی دفن بشوند در این صورت باید دریچه بازدید داشته باشند.

لوله های روکار با بست باید به سطوح محکم شوند ـ در عبور از داخل اجزاء ساختمانی، اطراف آن با مصالح مناسب پر شود تا از ورود ات و دیگر جانوران به داخل ساختمان جلوگیری شود.

اگر از فضای تر عبور کند، باید آب بندی شود.

این لوله کشی باید طوری باشد که بار اسکلت و سازۀ ساختمان یا انبساط ساختمان، روی آنها اثر نگذارد. در صورت عبور از محل درز انبساط ساختمان، باید قطعه انبساط روی آن نصب شود.

16ـ8ـ5 آزمایش و نگهداری

الف) آزمایش با آب

این آزمایش باید برای حداکثر فشار استاتیک، مربوط به ارتفاع بلندترین لوله های قائم آب صورت می گیرد.

لوله های آب باران به طور کامل، از کفشوهای آب باران بام، با آب پرشده و لوله های افقی آب باران در پایین ترین طبقه باید هم زمان با لوله های قائم، به طور کامل با آب پر شوند.

مدت این آزمایش دست کم 15 دقیقه است.

16ـ9 بست و تکیه گاه

16ـ9ـ2 نکات عمومی

هر قسمت از لوله یا لوله کشی باید به کمک بست و تکیه گاه محکم شود. بست و تکیه گاه باید در برابر لوله و سیال داخل آن (آب باران ـ مصرفی ...) مقاوم باشد و همچنین باید در برابر دیگر بارهای وارده (عایق ـ انقباض ـ انبساط ـ با دو ...) نیز مقاوم باشد.

مصالح ساخت بست و تکیه گاه باید در برابر اثر خورندۀ محیط نصب مقاوم باشد.

ـ اتصال بست به لوله باید به گونه ای باشد که تماس مستقیم مصالح بست و سطوح خارجی لوله موجب ایجاد اثر الکترولیز نشود.

این اتصال باید به گونه ای باشد که به سطوح خارجی لوله آسیب نرساند.

الف)

در مواردی که لوله در معرض انقباض و انبساط باشد، برای سهولت حرکت طولی لوله های افقی، بست و تکیه گاه باید از نوع هادی باشد.

ب)

در مواردی که لولۀ افقی در معرض حرکات طولی ناشی از انقباض و انبساط باشد، بست و تکیه گاه لوله از نوع آویز باید امکان حرکت آونگی را داشته باشد.

در نقاط ثابت بست و تکیه گاه لوله های افقی یا قائم باید از نوع مجاز باشد.

سونا

سونا، چیزی بیش از نوعی گرفتن است، از نظر