جستجوی عبارت نویسد لحاظ فارسی املای فارسی حافظه دیداری لحاظ آواییسایت ترجمه آنلاین, ترجمه فوری مقاله، ترجمه تحقیق، ترجمه پایان نامه و ترجمه دانشجویی

مترجم دار رجمه مترجم آنلاین ترجمه ترجمه فرانسه ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه رایگان ترجمه اینترنتی ترجمه آنلاین ترجمه انگلیسی به فارسی مترجم آنلاین متون و کلمات

مترجم دار رجمه مترجم آنلاین ترجمه ترجمه فرانسه ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه رایگان ترجمه اینترنتی ترجمه آنلاین ترجمه انگلیسی به فارسی مترجم آنلاین متون و کلمات, ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه فرانسه ترجمه روسی ترجمه ژاپنی ترجمه چینی ترجمه ایتالیایی ترجمه کره ای ترجمه آلمانی ترجمه آنلاین ترجمه اینترنتی دیکشنری آنلاین

ترجمه متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی,فرازین,ترجمه متن انگلیسی,مترجم متن,ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمة انگلیسی به فارسی متن,مترجم فرازین,ترجمه متون انگلیسی,ترجمه متن فارسی به انگلیسی,ترجمه متون انگلیسی به فارسی,ترجمه متن,ترجمه آنلاین متن,مترجم انگلیسی به فارسی,دیکشنری متن,دیکشنری متن انگلیسی به فارسی,ترجمه جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه متن آنلاین,مترجم آنلاین,ترجمه انگلیسی,ترجمه آنلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه خ ر,ترجمه فرازین,ترجمه متن انلاین,ترجمه ی متن انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه انگلیسی به فارسی,مترجم متن آنلاین,مترجم آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین,مترجم متن انگلیسی به فارسی,ترجمة انگلیسی به فارسی,فرازین,faraazin,ترجمه زبان انگلیسی به فارسی,ترجمه متن از انگلیسی به فارسی,فرازین ترجمه,مترجم,ترجمه فارسی به انگلیسی,مترجم انگلیسی,مترجم متن انگلیسی,دیکشنری متن,ترجمه جملات انگلیسی به فارسی,دیکشنری فرازین,faraazin.ir,مترجم زبان,ترجمه متن انگلیسی به فارسی,مترجم متن فارسی به انگلیسی,دیکشنری انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی,ترجمه انگلیسی به فارسی جمله,دیکشنری انگلیسی به فارسی جمله,تبدیل متن فارسی به انگلیسی,ترجمه آنلاین متن انگلیسی,ترجمه متون,متون انگلیسی,سایت فرازین,ترجمه زبان انگلیسی,ترجمه متون فارسی به انگلیسی,سایت ترجمه متن,www.faraazin.ir,مترجم آنلاین فرازین,مترجم فارسی,مترجم متن انلاین,ترجمه متن فارسی به انگلیسی آنلاین,مترجم انلاین,مترجم ایرانی,معنی جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه انلاین انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری انگلیسی به فارسی متن,مترجم انگلیسی به فارسی,مترجم انگلیسی به فارسی متن,مترجم متن انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه انلاین متن,تبدیل متن انگلیسی به فارسی,مترجم متن آنلاین انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه متن انگلیسی به فارسی,بهترین سایت ترجمه متون انگلیسی به فارسی,مترجم آنلاین متن,ترجمه انلاین,ترجمه متن فارسی به انگلیسی,ترجمه آنلاین متن فارسی به انگلیسی,مترجم آنلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متون انگلیسی,ترجمه آنلاین,ترجمه انکلیسی به فارسی,مترجم متن آفلاین,ترجمه جمله فارسی به انگلیسی,دیکشنری متن فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه اینگلیسی به فارسی,ترجمه ی متن فارسی به انگلیسی,مترجم انلاین متن,ترجمة متن انگلیسی به فارسی,مترجم انلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه جملات انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین متون انگلیسی به فارسی,مترجم متون انگلیسی به فارسی,دیکشنری انلاین متن,سایت ترجمه متون انگلیسی,سایت ترجمه متن فارسی به انگلیسی,سایت ترجمه متون انگلیسی به فارسی,ترجمه به فارسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی متن,دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی متن,مترجم زبان انگلیسی,ترجمه متن آنلاین انگلیسی به فارسی,انگلیسی به فارسی ترجمه متن,ترجمه متن انکلیسی,ترجمه آنلاین متون,انگلیسی به فارسی,ترجمه انلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین متون انگلیسی,ترجمه ی متون فارسی به انگلیسی,بهترین مترجم آنلاین انگلیسی به فارسی,مترجم پارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی آنلاین رایگان,معنی انگلیسی به فارسی,ترجمه از انگلیسی به فارسی,ترجمه جملات انگلیسی,مترجم فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلسی به فارسی,ترجمه گر انگلیسی به فارسی,ترجمه گر متن,دیکشنری ترجمه متن فارسی به انگلیسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی جمله,ترجمه سایت انگلیسی به فارسی,ترجمه متن به انگلیسی,سایت ترجمه متن انگلیسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی گوگل,ترجمه متن انگلیسی آنلاین,ترجمه متن از فارسی به انگلیسی,ترجمه جمله,ترجمه متون انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری انگلیسی به فارسی ترجمه متن,ترجمه انلاین متون انگلیسی,ترجمه انلاین متون,ترجمه ی متن انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه فارسی به انگلیسی جمله,ترجمه متن های انگلیسی,دیکشنری ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه متن انگلیسی انلاین,مترجم متن افلاین,ترجمه گر انلاین,دیکشنری متن انلاین,ترجمه انگیلیسی به فارسی,ترجمه انگلیس به فارسی,مترجم آنلاین,ترجمه گر گوگل انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی انلاین,تبدیل زبان انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین ترجمه متن,معنی جملات انگلیسی,متن فارسی به انگلیسی,ترجمه ی آنلاین انگلیسی به فارسی,دیکشنری ترجمه متن انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین متن فارسی به انگلیسی,دیکشنری متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارس,سایت ترجمه انگلیسی,ترجمه,جملات انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی انلاین,ترجمه انگلیسی به فارسی متن,ترجمه گر فارسی به انگلیسی,ترجمه متون آنلاین,ترجمه متن فارسی,مترجم انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری متن آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی ب فارسی,دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین متن,مترجم انلاین انگلیسی به فارسی,مترجم آنلاین انگلیسی به فارسی متن,فارسی به انگلیسی,ترجمه گر فارسی,ترجمه متنی انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه متن انگلیسی به فارسی آنلاین,مترجم انگلیسی فارسی,دیکشنری مترجم متن,ترجمه متن اینگلیسی به فارسی,بهترین ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه متون انگلیسی به فارسی,جمله فارسی به انگلیسی,ترجمه جمله انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه متن اینگلیسی,ترجمه گر متن انگلیسی به فارسی,دیکشنری انگلیسی به فارسی آنلاین متن,ترجمه متن آنلاین فارسی به انگلیسی,مترجم متون انگلیسی,دیکشنری آنلاین ترجمه جمله,ترجمه متن فارسی به انگلیسی گوگل,ترجمه جمله های انگلیسی به فارسی,ترجمه متون از انگلیسی به فارسی,ترجمه آن لاین,ترجمه سایتهای انگلیسی به فارسی,مترجم متن گوگل,مترجم متن فارسی,ترجمه متن گوگل انگلیسی به فارسی,ترجمه متن از انگلیسی به فارسی,ترجمه انلاین,ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی,ترجمهانگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری آنلاین ترجمه متن,ترجمه جملات فارسی به انگلیسی,دیکشنری متن آنلاین,دیکشنری جمله فارسی به انگلیسی,ترجمه فارسی به انگلیسی متن,دیکشنری انلاین متن فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی,ترجمه جمله انگلیسی,معنی جملات انگلیسی به فارسی,تبدیل جملات فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی فارسی,ترجه انگلیسی به فارسی,مترجم متون,دیکشنری فارسی به انگلیسی,مترجم متن انلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی به فارسی متن,ترجمه ی انگلیسی به فارسی,انگلیسی به فارسی ترجمه,دیکشنری جملات انگلیسی به فارسی,ترجم متن,ترجمه متون فارسی,متن انگلیسی به فارسی,مترجم انگلیسی به فارسی گوگل,سایت مترجم,ترجمه اینگیلیسی به فارسی,ترجمه فارسی انگلیسی,تبدیل جملات انگلیسی به فارسی,ترجمه لاتین به فارسی,مترجم متن آنلاین,ترجمه ی جمله انگلیسی به فارسی,دیکشنری مترجم,دیکشنری انلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن آنلاین,دیکشنری آنلاین جمله فارسی به انگلیسی,ترجمه آنلاین جملات انگلیسی به فارسی,سایتی برای ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه ی متن انگلیسی به فارسی,مترجم جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انلاین,ترجمه ی متن انگلیسی,ترچمه انگلیسی به فارسی,ترجمه سایت خارجی به فارسی,متن انگلیسی برای ترجمه,سایت فارسی به انگلیسی,دیکشنری آنلاین متن,سایت ترجمه زبان انگلیسی,مترجم جملات انگلیسی به فارسی,ترجمه ی آنلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگیلسی به فارسی,تبدیل فارسی به انگلیسی,ترجمه ی جمله ی انگلیسی به فارسی,انگلیسی به فارسی ترجمه,ترجه فارسی به انگلیسی,ترجمه ی متون انگلیسی,جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه انکلیسی به فارسی,انگلیسی به فارسی ترجمه آنلاین,ترجمة متن,دیکشنری متن آنلاین, به انگلیسی,ترجمه انگلیس,دیکشنری متن فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه انلاین متن فارسی به انگلیسی,ترجمه ی جملات انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی در گوگل,ترجمه به فارسی از انگلیسی,دیکشنری انلاین متن,مترجم انگلیسی,ترجمه متن انگیلیسی,تر جمه انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین جملات انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه آنلاین,ترجمه به فارسی,ترجمه انگلیسی آنلاین,ترجمه ی انلاین انگلیسی به فارسی,نرم افزار مترجم متن انگلیسی به فارسی,ترجمه از انگلیسی به فارسی,ترجمه ی آنلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه متن کامل انگلیسی به فارسی,ترجمه ی آنلاین متن,ترجمه اینگلیسی,معنی جمله انگلیسی,مترجمانلاین,دیکشنری آنلاین ترجمه ی متن انگلیسی به فارسی,ترجمه ی جمله ی فارسی به انگلیسی,دیکشنری متن آنلاین فارسی به انگلیسی,دیکشنری انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلسی,دیکشنری متن انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی,ترجمه آنلاین جملات,ترجمه آنلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی بهفارسی,ترجمه انلاین فارسی به انگلیسی,دیکشنری متن فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین رایگان,بهترین سایت ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه متن فارسی ب انگلیسی,مترجم آنلاین متن,ترجمه ی متن انلاین,سایت ترجمه متون,مترجم جمله,ترجمه ی انگلیسی به فارسی,ترجمه فارسی به فارسی,مترجم انگلیسی به فارسی انلاین,ترجمه ی انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری ترجمه متن انلاین,بهترین مترجم انگلیسی به فارسی,بهترین نرم افزار ترجمه متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن به انگلیسی,نرم افزار ترجمه متن فارسی به انگلیسی,مترجم متن قوی,دیکشنری انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه متن انگلیسی به فارسی رایگان,ترجمه آنلاین متن انگلیسی به فارسی رایگان,نرم افزار ترجمه متون انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین فارسی,دیکشنری انگلیسی به فارسی متن,دیکشنری فارسی به انگلیسی انلاین,مترجم انگلیس به فارسی,دیکشنری آنلاین شیمی,ترجمه فارسی به انگلیسی متن آنلاین,مترجم فارسی به انگلیسی,فارسی به انگلیسی ترجمه,دیکشنری زیست شناسی انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه فرازین,ترجمه متن زبان,ترجمه انگلیسی به فارسی گوگل,تبدیل جمله فارسی به انگلیسی,مترجم زبان انگلیسی به فارسی,معنی متن انگلیسی به فارسی,مترجم آنلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه فارسی,دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی متن,ترجمه گر آنلاین,تهران ترجمه,ترجمه گر,ترجمه فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی به فارسی گوگل,ترجمه فارسی,متن انگلیسی,مترجم انلاین,ترجمه متن انگلیسی ب فارسی,انگلیسی به فارسی,فارسی به انگلیسی,ترجمه ی انگلیسی به فارسی گوگل,ترجمه جمله به انگلیسی,ترجمه لاتین,دیکشنری آنلاین,دیکشنری جملات فارسی به انگلیسی,ترجمه انلاین متن انگلیسی,ترجمهی فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیس به فارسی,سایت ترجمه,مترجم ان لاین,ترجمه ی انگلیسی,ترجمه متن های انگلیسی به فارسی,ترجمه جمله فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه متن انگلیس به فارسی,دیکشنری متنی فارسی به انگلیسی,معنی انگلیسی به فارسی آنلاین,مترجم فارسی,دیکشنری ترجمه جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه زبان انگلیسی,ترجمه زبان انگلیسی به فارسی,ترجمه جملات فارسی به انگلیسی,تبدیل جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه ی جملات فارسی به انگلیسی,دیکشنری متون,تر انگلیسی به فارسی,مترجم اینترنتی,مترجم آنلاین متن فارسی به انگلیسی,ترجمه جملات انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری متن انگلیسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی آنلاین متن,متن ترجمه,ترجمه ی متن فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه ی فارسی به انگلیسی,مترجم متن انگلیسی به فارسی,دیکشنری متنی انگلیسی به فارسی,ترجمه ی متون انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگیلیسی به فارسی,ترجمه انگیسی به فارسی,ترجمه ی فارسی,ترجمه جمله آنلاین,ایران مترجم,معنی جمله فارسی به انگلیسی,ترجمه اگلیسی به فارسی,متن ترجمه انگلیسی به فارسی,انگلیسی به فارسی متن,دیکشنری آنلاین جملات,ترجمه انگلسیس به فارسی,مترجم سایت,ترجمه آنلاین متون فارسی به انگلیسی,دیکشنری آنلاین جمله انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین متن,ترجمة,معادل فارسی به انگلیسی,سایت انگلیسی به فارسی,ترجمه انگیلیسی,م ترجم,معنی انگلیسی به فارسی,معنی جمله ی انگلیسی به فارسی,دیکشنری مترجم متن آنلاین,ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه جمله انلاین,ترجمه جملات به انگلیسی,ترجمه انلاین متن,فارسی به فارسی,ترجمه انلاین انگلیسی ب فارسی,مترجم متن انلاین,دیکشنری فارسی به انگلیسی متن,معنای انگلیسی به فارسی,مترجم فارسی به انگلیسی آنلاین,تبدیل جمله ی فارسی به انگلیسی,مترجم متنی,دیکشنری متن انلاین,ترجمهی انگلیسی به فارسی,معنی متن انگلیسی,ترجمه انگلیسی انلاین,ترجمه جمله از فارسی به انگلیسی,سایت ترجمه,مترجم زبان انگلیسی,ترجمه متون فارسی به انگلیسی آنلاین,تبدیل متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجم انگلیسی به فارسی,مترجم ان لاین,ترجمه فارسی به انگ,مترجم انگلیسی به انگلیسی,ljv[l ljk,ترجمه گر انگلیسی,دیکشنری انلاین ترجمه متن,دیکشنری آنلاین ترجمه متن انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی بفارسی,ترجمه فارسی به,ترجمه متن از فارسی به انگلیسی,مترجم انگلیسی به انگلیسی آنلاین,بهترین مترجم متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن فارسی به انگلیسی آنلاین رایگان,دیکشنری جملات انگلیسی,دیکشنری آنلاین ترجمه متن فارسی به انگلیسی,ترجمه جملات,ترجمه انلاین انگلیسی,ترجمه خارجی به فارسی,ترجمه جمله فارسی به انگلیسی,مترجم آنلاین انگلیسی به انگلیسی,دیکشنری ترجمه متن,دیکشنری انلاین فارسی به انگلیسی,ljv[l,ترجمه انگلیسی به فارسی جملات,ترجمه متون انگلیسی آنلاین,مترجم آن لاین,مترجم متن آنلاین فارسی به انگلیسی,نرم افزار ترجمه متن انگلیسی به فارسی,دیگشنری متن,ترجمه جمله ی انگلیسی به فارسی,ترجمه رایگان متن انگلیسی به فارسی,مترجم جمله فارسی به انگلیسی,معنی فارسی به انگلیسی,دیکشنری متون انگلیسی به فارسی,مترجم زبان آنلاین,ترجمه اینگلیسی به فارسی,ترجمه جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسى به فارسى,معنی جملات فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی ب فارسی,مترجم فارسی انگلیسی,ترجمه متون انلاین,ترجمه ی متن آنلاین,ترجمه متن لاتین به فارسی,جملات فارسی به انگلیسی,لاتین به فارسی,ترجمه به انگلیسی,ترجمه جمله از انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه زبان انگلیسی به فارسی,مترجم انلاین فارسی به انگلیسی,ترحمه انگلیسی به فارسی,دیکشنری جملات,مترجم فارسی به انگلیسی متن,سایت ترجمه انگلیسی به فارسی گوگل,ترجمه ان سی به فارسی,ترجه متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن فارسی به اینگلیسی,ترجمه متن لاتین,ترجمه انلاین جمله,ترجمه ی فارسی به انگلیسی,سایت برای ترجمه متن انگلیسی به فارسی,ترجمه ی جمله فارسی به انگلیسی,دیکشنری ترجمه متن انگلیسی,مترجم انکلیسی به فارسی,رجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به انگلیسی,متر جم,ترجمه ا,ترجمه انگلیسى به فارسى,خ ر,دیکشنری ترجمه جملات,تبدیل جمله فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه انگتیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به,مترجم انگلیسی ب فارسی,تبدیل زبان فارسی به انگلیسی,ترجمه زبان آنلاین,ترجمه فارسی انگلیسی,سایت ترجمه جملات انگلیسی به فارسی,به فارسی,ترجمه متن فارسی به انگلیسی انلاین,بهترین مترجم آنلاین,دیکشنری آنلاین متون,ترجمه متن انگلیسی به انگلیسی,سایت ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی,مترجم انلاین انگلیسی,ترجمه فارسی به انگلیسی آنلاین رایگان,دانشکده به انگلیسی,فارسی به,ترجمه فارسی به انگلیسی جملات,ترجمه فارسی به لاتین,ترجمه انگلیسی به فرسی,ترجمه آنلاین زبان انگلیسی,فارسی ب انگلیسی,ترجمه از فارسی به انگلیسی,ترجمه ایرانیان,ترجمه انگلیسی به فارسی انلاین,ترجمه انگلیسی فارسی,سایت ترجمه انگلیسی به فارسی,تبدیل فارسی به انگلیسی انلاین,دیکشنری ترجمه ی متن,ترجمه انلاین انگلیسی به فارسی,آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه از انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه ی جملات انگلیسی,ترجمه ی متن,ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی متن,دیکشنری آنلاین انگلیسی به انگلیسی,سایت تهران ترجمه,دیکشنری انلاین انگلیسی به فارسی,مترجم انلاین زبان,ترجمه انگلیسیبه فارسی,ترجمه فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه انکلیسى به فارسى,ترجمه آنلاین جمله,ترجمه متن فارسی به انگیلیسی,دیکشنری انلاین جملات,ترجمة فارسی,ترجمه ان لاین,ترجمه متون فارسی به انگلیسی,ترجمه عبارات انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی رایگان,دیکشنری متن انگلیسی به فارسی گوگل,انگلیسی به,مترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی online,گوگل ترجمه انگلیسی به فارسی,دیکشنری انگلیسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه گوگل انگلیسی به فارسی,ترجمه فارسی به انگلسی,دیکشنری آنلاین جمله,ترجمه ی انگلیسی ب فارسی,تبدیل انگلیسی به فارسی,بهترین ترجمه متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی,سایت ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری انگلیسی ب فارسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی,نرم افزار ترجمه متن انگلیسی,نرم افزار مترجم انگلیسی به فارسی,دیکشنری گوگل انگلیسی به فارسی,ترجمه ی متون,ترجمه آنلاین جمله فارسی به انگلیسی,ترجمه فارسی به انکلیسی,ترجمه متن اینگیلیسی به فارسی,مترجمآنلاین,دیکشنری آنلاین متنی,دیکشنری انگلیسی به فارسی شیمی,ترجم,مترجم فارسی آنلاین,ترمه آنلاین,مترجم نلاین,ترجمة فارسی به انگلیسی,مترجم online,دیکشنری متن انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه انکلیسی,دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه جملات انگلیسی,ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی,فارسی به انگلیسی ترجمه متن,ایران به انگلیسی,دیکشنری انگلیسی به انگلیسی,ترجمه ان لاین,سایت مترجم انگلیسی به فارسی,بهترین مترجم آنلاین متن,دیکشنری انلاین,دیکشنری انگلیسی به فارسی گوگل,سایت ترجمه انلاین,معنی انگلیس به فارسی,متون فارسی,انگلس,ترجم آنلاین,ترجمه متن در گوگل,فارسی به انگلیسی گوگل,سایت ترجمه گر,ترجمه ی انلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه ی متن,تبدیل متن فارسی به انگلیسی,مترجم آنلای,معنی زبان انگلیسی به فارسی,ترجمه آ,مترجم آن لاین,ترجمة ایرانی,دیکشنری آنلاین انگلیسی,متون,گوگل ترجمه متن انگلیسی به فارسی,انگلیسی,ترجمه فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه رایگان انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی رایگان,ترجمه ی گوگل انگلیسی به فارسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی آنلاین,نرم افزار ترجمه متون انگلیسی,مترجم آنلان,دیکشنری انگلیسی به انگلیسی,ترجمه فارسی به فارسی,ترجمه آنلان,دیکشنری انگلیسی به فارسی افلاین,دیکشنری انگلیس به فارسی,ترجمه ی انگلیسی به انگلیسی,مترجم متن فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه انلیسی به فارسی,فارسی انگلیسی,ترجمه آنلاین انگلیسی,مترجم ایرانی,دیکشنری انلاین فارسی به فارسی,ترجمه ی انلاین متن,دیکشنری انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی,ترجمه فارسی به فارسی گوگل,مترجم سایت انگلیسی به فارسی,ترجمه متن فارسی به فارسی,دیکشنری آفلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه انلاین متون انگلیسی به فارسی,مترجم فارسی گوگل,ترجه گر,ممترجم,مترجم,دیکشنری انگلسی به فارسی,مرترجم,ترجمه متن فارسى به انگلیسى,ترجه انگلیسی به فارسی,ترجمه انکلیسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی گوگل,مترحم,معنی جمله فارسی به فارسی,سایت ترجمه متن انگلیسی به فارسی,ترحمه متن,انگلیسی به فارسی گوگل,انگلیسی به فارسی دیکشنری,آنلاین ترجمه,دیکشنری فارسی به انگیسی,ljv[lمترجم,بهترین مترجم انلاین,ترجمه ی زبان انگلیسی به فارسی,دیکشنری فارسی به اینگلیسی,ترجمه انلاین جملات,ترجمه فارسی به انگلیسی انلاین,انلاین ترجمه,مترجم فارسی به انگلیسی انلاین,برنامه ترجمه متون انگلیسی, آنلاین,تر جمه متن,دیکشنری فارسی به انگلیسی گوگل,دیکشنری انگلیسی فارسی آنلاین,ترجمه اینترنتی,نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی,تبدیل نوشته فارسی به انگلیسی,تبدیل انگلیسی ب فارسی,نرم افزار تبدیل انگلیسی به فارسی,مترجم فارسی به اینگلیسی,به انگلیسی,ترجمه سایت به فارسی,معنی تهران,بهترین مترجم متن,زبان فارسی به انگلیسی,مرجم,متن دیکشنری,سایت مترجمان ایران,دیکشنری آنلاین فارسی به فارسی,ترجمه ی زبان انگلیسی,تر متن,ترجمه ی جمله,http://ترجمه/,مترجم مترجم,ت رجمه,دیگشنری انلاین متن,مترجم فارسی ب انگلیسی,نرم افزار ترجمه انگلیسی به فارسی,بهترین دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه انلاین فارسی به انگلیسی,زبان انگلیسی به فارسی,ترجه انلاین,مرکز ترجمه ایرانیان,ترجمه فارسی به انگیلیسی,متجرم انلاین,سایت ترجمه فارسی به انگلیسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی,مترجم اینگلیسی به فارسی,دیکشنری ترجمه فارسی به انگلیسی,خ ر,دیکشنری متن فارسی به انگلیسی رایگان,دیکشنری انلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه گوگل فارسی به انگلیسی,ترجمه فارسی به انگلیسی متن,مترجم ا,سایت ترجمه آنلاین,سایت ایران ترجمه,متوجم,بهترین مترجم متن آنلاین,نرم افزار مترجم متن,مخابرات به انگلیسی,ترجه,ترجمه انگلیسی به انگلیسی,سایت مترجم آنلاین,فارسی به انگلیسی انلاین,سایت ترجمه زبان,دیکشنری آنلاین انگلیسی فارسی,ترجمه به انگلیسی,دیکشنری ترجمه جمله,ترجمه فارسی گوگل,مترجم فارسی به انگلیسی گوگل,ترجمه زبان,تبدیل فارسی به لاتین,مترجم سایت,مترج,ترجمه متن فارسی به انگلیسی آنلاین,متررجم,دیکشنری آنلاین انگلیسی به انگلیسی,دیکشنری انگلیسی به انگلیسی انلاین,مت رجم,ترجمه متن زبان انگلیسی,تبدیل جملات فارسی به انگلیسی,تبدیل گوگل فارسی به انگلیسی

ترجمه فارسی و انگلیسی, ترجمه تخصصی, بانک پارسیان, رایتل, 15,103 مشتری, آزاد ی, سازمان آتش نشانی, 11,678 مترجم, براورد قیمت ترجمه و زمان تحویل, زبان های ترجمه, رشته ها, نمونه های درحال ترجمه, 10% تا 41% تخفیف, تگ ها, پلن های ترجمه انگلیسی به فارسی, 9+, 7+, 4+, طلایی, نقره ای, برنز, ماشینی, 127,350 ریال/صفحه, 64,575 ریال/صفحه, 39,375 ریال/صفحه, رایگان, نیاز به مشاوره دارید؟, 66491091 - 021, ترجمه متن، مقاله، کتاب, ترجمه کاتالوگ و سایت, ترجمه اخبار و تولید محتوی, ثبت سفارش آنلاین ترجمه, تایپ رایگان, پشتیبانی 24 ساعته, پرداخت آنلاین, ضمانت کیفیت ترجمه, تخفیف های متنوع, آمار سایت, 427,990,509 لغت سفارش داده شده, 11,678 مترجم, 7 زبان, 32 زمینه, قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی انگلیسی به فارسی فارسی به عربی عربی به فارسی آلمانی به فارسی فارسی به روسی فارسی به فرانسه فرانسه به فارسی فارسی به آلمانی روسی به فارسی فارسی به ترکی ترکی به فارسی کردی به فارسی فارسی به کردی عمومی مدیریت کامپیوتر برق و الکترونیک عمران بازرگانی پزشکی روان شناسی صنایع شیمی اقتصاد علوم پایه مکانیک کشاورزی و صنایع غذایی علوم اجتماعی حقوق هنر مالی زیست مواد و متالورژی ادبیات و زبانشناسی فقه و علوم ی ورزشی اسناد تجاری نفت گاز و پتروشیمی معماری تاریخ حسابداری محیط زیست زمین شناسی و معدن زیرنویس , تماس با ما, استخدام مترجم, دنبال کنید, درباره ما

itrans.ir, سفارش ترجمه, خانه, راهنما, چگونه سفارش ترجمه دهیم, تماس با ما, ترجمه فوری, راهنمای استفاده از سایت, بیشتر..., پرسش و پاسخ, لیست قیمت ترجمه, 021-66491091, 021-66491019, 0935-173-0404, نشانی و اطلاعات تماس, ثبت نام, ورود, سفارش ترجمه, راهنما براورد قیمت و پرداخت سفارش های ترجمه, درباره ترجمه تخصصی, مشتریان ما, مترجم ها, براورد قیمت ترجمه, زبان ها و رشته های ترجمه, نمونه های درحال ترجمه, 10% تا 41% تخفیف, تگ ها, تعداد کلمات, تعداد صفحه, متن, ارسال فایل, سفارش ترجمه, سفارش ترجمه, محاسبه, سفارش ترجمه, محاسبه, عادی سرعت معمولی ترجمه, نیمه فوری کمی سریعتر, فوری سریعترین زمان, ترجمه فارسی, ترجمه انگلیسی, ترجمه فرانسه, ترجمه آلمانی, ترجمه عربی, ترجمه روسی, رشته معماری, رشته کامپیوتر, رشته صنایع, رشته عمران, رشته شیمی, رشته کشاورزی, رشته مدیریت, رشته هنر, رشته حقوق, رشته زیست, 32 رشته/زمینه دیگر, ترجمه, دار رجمه, دار رجمه آنلاین, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه فارسی, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه کامپیوتر, ترجمه مدیریت, ترجمه معماری, ترجمه عمران, رشته های ترجمه, ترجمه isi, ترجمه کاتالوگ و بروشور, ترجمه ارزان دانشجویی, ترجمه اخبار, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی, ترجمه سایت, ترجمه فارسی به آلمانی, ترجمه عربی, ترجمه روسی, ترجمه ترکی, ترجمه فرانسه, ترجمه پروژه, نمونه ترجمه طلایی انگلیسی به فارسی, نمونه ترجمه نقره ای انگلیسی به فارسی, سفارش آنلاین, ترجمه مقالات دانشجویی, ترجمه کاتالوگ محصولات, ترجمه سایت به چندین زبان, ثبت سفارش آنلاین ترجمه, تایپ رایگان, پشتیبانی 24 ساعته, پرداخت آنلاین, ضمانت کیفیت ترجمه, ثبت نام رایگان, استخدام مترجم, براورد قیمت از طریق ارسال فایل, لیست قیمت ترجمه و زمان تحویل, قیمت ترجمه, پیامک: 30001230000014, استخدام مترجم,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , امتحان کنید!, ترجمه تخصصی, شرایط استفاده

ترجمه ایران, مرکز تخصصی ترجمه, تعداد کاربران, 0, تعداد پروژه ها, 0, صفحات ترجمه شده, 0, مبلغ پروژه ها (ریال), 0, پروژه های خود را رایگان ثبت و مجری خود را از هزاران متخصص انتخاب کنید, ترجمه متون, ترجمه صوتی تصویری, ترجمه وبسایت, ترجمه کتاب, آ ین رویدادهای سایت, آ ین مطالب وبلاگ, سفارش ترجمه دارید؟, اگر با روند سایت آشنا نیستید, و اگر با روند سایت آشنا هستید, مترجم هستید؟, اگر با روند سایت آشنا نیستید, و اگر با روند سایت آشنا هستید

تایپایران, ترجمه ایران, طراح ایران, کدرز ایران, کارفولد, آزمون ها, ثبت نام / ورود, ترجمه ایران, خانه, پروژه ها, راهنما, وبلاگ, بازخوردها, قوانین, درباره ما, ارتباط با ما, راهنمای طرز کار ترجمه ایران, ثبت پروژه, ثبت پروژه رایگان, ثبت پروژه رایگان, ثبت پروژه رایگان, iranianforever, 4 صفحه صنایع غذایی, iranianforever, مقاله, hogat1, 4 صفحه صنایع غذایی, najva64, ترجمه واگن, ramapanahi, ترجمه واگن, aforoutan72, evaluation of wireless resonant power transfer systems with human electromagnetic, راهنمای عملکرد سایت, ثبت پروژه رایگان, راهنمای عملکرد سایت, ارسال پیشنهاد به پروژه ها, صفحه نخست, ترجمه ایران چگونه کار میکند؟, پروژه ها, راهنما, وبلاگ, بازخوردها, ارتباط با ما, تایپایران, ترجمه ایران, طراح ایران, کدرزایران, کارفولد, آزمون های مجازی کارایران, کارایران

بسم الله الرحمن الرحیم دیک یو: مترجم آنلاین متن، دیکشنری آنلاین فارسی، دیکشنری انلاین متن و ... دیک یو: ترجمه آنلاین متن بهترین دیکشنری آنلاین ترجمه آنلاین بیش از 90 زبان زنده دنیا, دیک یو: ترجمه آنلاین متن, بهترین دیکشنری آنلاین, ارسال سفارش ترجمه, ترجمه آنلاین, ► تلفظ صوتی به سایت اضافه شد جهت استفاده اینجا کلیک کنید, دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی و بالع , دیکشنری فارسی به, فرهنگ لغت آنلاین فارسی به انگلیسی و بلع , بهترین ماشین حساب ی آنلاین, دیکشنری آنلاین گوگل, سایت ترجمه آنلاین متن translation-text-online, دیکشنری فارسی به, دیکشنری انگلیسی به, بهترین دیکشنری اندروید, دیکشنری آنلاین فارسی به عربی, دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی, دیکشنری آنلاین فارسی به فرانسوی, دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی

دیک یو: مترجم آنلاین متن، دیکشنری آنلاین فارسی، دیکشنری انلاین متن و ..., online dictionary دیکشنری آنلاین, دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی-دیکشنری انلاین انگلیسی به فارسی-online dictionary-مترجم آنلاین متن- ترجمه آنلاین متن- دیکشنری آنلاین متن- online translation text - دیکیو - دیک یو, دیکشنری آنلاین dictionay online, دیکشنری آنلاین دیک یو, دیکشنری آنلاین انگلیسی دیک یو   دیکشنری آنلاین فارسی دیک یو   دیکشنری آنلاین متن دیک یو   دیکشنری فارسی دیک یو   online dictionary   دیکیو, بهترین دیکشنری اندروید, دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی بهترین دیکشنری آنلاین best dictionary online nd;akvd hkghdk farsi english dictionary online text

 

ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه انگلیسی به فارسی -ترجمه فارسی به انگلیسی،ترجمه متون،ترجمه متن،ترجمه کتاب،دار رجمه ٰ- ترجمه دانشجویی - ترجمه فوری - ترجمه اداری - ترجمه بازرگانی - استخدام مترجم - ترجمه آنلاین - کانون ترجمه - ترجمه مقاله - اخبار ترجمه - ترجمه اخبار - ترجمه وب سایت - ا بت مقاله - ترجمه ژورنالی - ترجمه مقالات ای اس ای - ترجمه مقالات isi -ترجمه کاتالوگ ,ترجمه،tarjomeh,motarjem,انگلیسی به فارسی, فارسی به انگلیسی , مترجم ، ترجمه متن ترجمه کتاب و مقاله به فارسی, آلمانی به فارسی, فارسی به آلمانی, عربی به فارسی, فارسی به عربی, ترکی استانبولی به فارسی , فارسی به ترکی استانبولی ,اسپانیایی به فارسی, فارسی به اسپانیایی, ایتالیایی به فارسی, فارسی به ایتالیایی, روسی به فارسی, فارسی به روسی, چینی به فارسی, فارسی به چینی, کره ای به فارسی, فارسی به کره ای, ترجمه ,مترجم, استخدام مترجم, سایت ترجمه متن انگلیسی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه انگلیسی, ترجمه آنلاین, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه انگلیسی به فارسی, مترجم فارسی, مترجم انگلیسی, دار رجمه, خدمات ترجمه, ترجمه تخصصی,ترجمه فارسی

خدمات تخصصی ترجمه - ترجمه کتاب، ترجمه مقاله، ترجمه سایت، ترجمه ویدیو، ترجمه ،ترجمه دانشجویی، ترجمه مقالات isi، ترجمه حرفه ای - ترجمه فوری گارانتی کیفی - ترجمه فارسی به انگلیسی ، ترجمه انگلیسی به فارسی

طراحی جدید وب سایت کافه ترجمه, به کافه ترجمه خوش آمدید, با خیال آسوده سفارش دهید, تنهایتان نمیگذاریم, ثبت سفارش, ورود کاربر, ثبت نام کاربر, ورود معرف, ورود مترجم, استخدام مترجم, به کافه ترجمه خوش آمدید., سامانه تخصصی ترجمه آنلاین, ضمانت 30 روزه, صرفه جویی در هزینه و زمان, تایپ رایگان ترجمه, گوشه ای از خدمات ما, ترجمه دانشجویی, ترجمه اسناد اداری, ترجمه وب سایت, ترجمه کاتالگ و بروشور, ترجمه مقالات isi, ترجمه مقاله, ترجمه فایل های صوتی و تصویری, ترجمه کتاب, روند انجام سفارشات در تیم تخصصی کافه ترجمه, زبان های تخصصی تیم کافه ترجمه, لیست قیمت های خدمات, تعداد سفارشات تایپ, تعداد مترجمین, تعداد کاربران, تعداد سفارشات ترجمه, پرداخت دو مرحله ای, ارتباط مستقیم با مترجم و تایپیست, ثبت سفارش آنلاین ترجمه, گارانتی کیفیت ترجمه, گارانتی زمان تحویل سفارشات, گارانتی مقالات isi تا زمان داوری, تحویل بخش به بخش, نمونه ترجمه رایگان, امکان انتخاب مترجم, خدمات تایپ کافه ترجمه, مشتریان چه میگویند؟, جدیدترین خبرها, پتنت چیست و روال درخواست صدور آن به چه صورت است؟, جزئیات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, استخدام مترجم, پایان نامه های علوم انسانی هدفمندسازی می شوند/ اجرا از نیمسال دوم, برخی از مترجمین ما, 7, 57, 9, 63, 20, 17, a simple example of a text modal, نقشه سایت, آ ین اخبار و اعلانات, پتنت چیست و روال درخواست صدور آن به چه صورت است؟, جزئیات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, استخدام مترجم, پایان نامه های علوم انسانی هدفمندسازی می شوند/ اجرا از نیمسال دوم, جهت اطلاع از آ ین اخبار و نیز دریافت کوپن های تخفیف ترجمه و تایپ در خبرنامه عضو شوید, نمادها و جواز های کافه ترجمه

صفحه اصلی, خدمات, ترجمه مقالات isi, خدمات ترجمه تخصصی, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله, ترجمه وب سایت, ترجمه فایل های صوتی و تصویری, اعزام مترجم به محل, ترجمه نامه های اداری, ترجمه کاتالوگ و بروشور, ترجمه اخبار, ترجمه مقالات آی اس آی(isi), ترجمه فوری, ترجمه متن, ترجمه دانشجویی, خدمات تایپ, خدمات ویراستاری, ویرایش فنی, ویرایش نگارشی, ویرایش علمی, خدمات مقاله, است اج مقاله, ا پت مقاله, نگارش مقاله, ویرایش مقاله فارسی, ویرایش مقاله انگلیسی, ویرایش گرامری, زبان های ترجمه, زمینه های ترجمه, قالب پاو ونت اماده, هزینه و زمان تحویل, هزینه ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, هزینه تایپ, هزینه ویرایش, هزینه چاپ و ا پت مقالات, کافه ترجمه, شماره حساب مرکز, راهنمایی سفارش ترجمه, راهنمای سفارش تایپ, سیاست های کافه ترجمه, گارانتی خدمات, همکاران, ورود مترجم, شرایط استخدام مترجم, شرایط اعطای نمایندگی, شرایط تایپیست, آزمون انلاین مترجم, درباره ما, ارتباط با ما, نمونه ترجمه مقالات, ترجمه های انگلیسی به فارسی, نمونه ترجمه کامپیوتر, ترجمه های فارسی به انگلیسی, نمونه ترجمه برق و الکترونیک, نمونه ترجمه ی صنایع, نمونه ترجمه کامپیوتر, نمونه ترجمه معماری, مشاهده جواز های کافه ترجمه, ارتباط با ما, ثبت سفارش, ورود کاربر, ثبت نام کاربر, ورود معرف, ورود مترجم, استخدام مترجم, با ما در تماس باشید (۰۲۱) ۲۸۴۲ ۴۳۸۳ (۰۹۱۹) ۲۶۴ ۴۳۸۳, ثبت سفارش از طریق تلگرام @cafetarjome 09192644383, هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی, هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی, هزینه ترجمه دیگر زبان ها, هزینه تایپ, بیش از هزاران مزایا برای استفاده از کافه ترجمه . همین الان ثبت نام کن, بیش از هزاران مزایا برای استفاده از کافه ترجمه . همین الان ثبت نام کن, بیشتر بدانید, پتنت چیست و روال درخواست صدور آن به چه صورت است؟, جزئیات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, استخدام مترجم, پایان نامه های علوم انسانی هدفمندسازی می شوند/ اجرا از نیمسال دوم, 7کارشناسی ارشدزبان فرانسه, 57کارشناسی ارشد زیست شناسی, 9کارشناسی ارشدمکانیک, 63کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی, 20کارشناسی ی پزشکی (بیوالکتریک), 17کارشناسی فناوری اطلاعات, مشاهده مترجمین فعال سایت, close this modal, (021) 2842 4383, (021) 7651 6719, (0919) 264 43 83, info@cafetarjome.com, cafetarjome.com@gmail.com, support@cafetarjome.com, صفحه اصلی, ورود و ثبت نام, ثبت سفارش, خدمات ترجمه, خدمات تایپ, لیست قیمت ها, ضمانت نامه ترجمه, نمونه ترجمه مقالات, چاپ و ا پت مقالات isi, استخدام مترجم, اعطای نمایندگی, پشتیبانی, اخبار سایت, ارتباط با ما, پتنت چیست و روال درخواست صدور آن به چه صورت است؟, جزئیات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, استخدام مترجم, پایان نامه های علوم انسانی هدفمندسازی می شوند/ اجرا از نیمسال دوم, ورود مترجم, ورود کاربر, شرایط و ضوابط, حریم خصوصی, منوی سریع, ثبت سفارش, ورود کاربر, ثبت نام, لیست قیمت ها

کافه ترجمه, کافه ترجمه, ثبت سفارش ترجمه, ورود کاربر, ثبت نام کاربر, ورود معرف, ورود مترجم, استخدام مترجم, ضمانت و گارانتی کیفیت تمامی خدمات ترجمه و تایپ, هزینه بسیار مناسب ترجمه تخصصی, تایپ رایگان سفارشات ترجمه, ترجمه حرفه ای با کافه ترجمه, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی ترجمه دانشجویی کافه ترجمه, مترجم, مترجم, مترجم, مترجم, مترجم, مترجم, logo-samandehi, ثبت سفارش ترجمه, ورود کاربر به کافه ترجمه, ثبت نام در کافه ترجمه, هزینه بسیار مناسب ترجمه تخصصی در کافه ترجمه, logo-samandehi

ترجمه تخصصی, ترجمه مقاله, ترجمه تخصصی مقاله, ویرایش مقاله انگلیسی, ویرایش مقالات انگلیسی, ویرایش نیتیو مقاله, ویرایش نیتیو, ویرایش مقاله ویراستار یی, ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی, ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه کتاب, ترجمه آنلاین, خدمات ترجمه آنلاین, ترجمه فوری,انگلیسی,فارسی,مقاله

irannative - ترجمه تخصصی مقاله و متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

ترجمه تخصصی مقالات، ترجمه متون علمی و کتابهای ی، ترجمه فارسی به انگلیسی، ترجمه انگلیسی به فارسی و ویرایش مقالات انگلیسی توسط ویراستاران یی،با تضمین

ترجمه تخصصی, ترجمه مقاله, ترجمه تخصصی مقاله, ویرایش مقاله انگلیسی, ویرایش مقالات انگلیسی, ویرایش نیتیو مقاله, ویرایش نیتیو, ویرایش مقاله ویراستار یی, ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی, ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه کتاب, ترجمه آنلاین, خدمات ترجمه آنلاین, ترجمه فوری,انگلیسی,فارسی,مقاله

صفحه اصلی, لیست هزینه و خدمات, ثبت سفارش ترجمه, هزینه و زمان تحویل سفارشات, زمینه های ترجمه, خدمات ترجمه, ترجمه متون تخصصی, ترجمه مقالات و ژورنال های isi, ترجمه فوری و دانشجویی, ترجمه کتاب, ترجمه چکیده پایان نامه, نمونه کارهای مترجمین, جستجو و تهیه مقالات لاتین, ماهان ترجمه, درباره گروه ترجمه ماهان, شماره حساب ها, انجمن گفتگو, گارانتی خدمات, قوانین و مقررات سایت, راهنمای ثبت سفارش, راهنمای ثبت سفارش, راهنمای پرداخت اینترنتی, راهنمای پرداخت نقدی, سؤالات متداول, راهنمای ثبت سفارش با حجم بالا, دعوت به همکاری, استخدام مترجم, شرایط استخدام مترجم, استخدام معرف(کار در منزل), ورود به آزمون آنلاین مترجم, اعطای نمایندگی, پشتیبانی و تماس, نمونه کار, ثبت نام کنید و سفارش دهید!, - فراموشی گذرواژه ؟, استخدام مترجم متخصص, ترجمه تخصصی چیست و چرا ترجمه تخصصی؟, الهام از بال جغد در ساخت کم سر و صداترین توربین های جهان, مشاهده آرشیو خبری, کارشناسی ارشد علوم باغبانی مترجم, ا داروسازی مترجم, ا ژنتیک پزشکی مترجم, کارشناسی ارشد زبان انگلیسی مترجم, کارشناسی ارشد ژئوفیزیک مترجم, کارشناسی ارشد شیمی مترجم, کارشناسی ارشد کامپیوتر- نرم افزار مترجم, کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مترجم, کارشناس ارشد فیزیک مترجم, کارشناسی عمران مترجم, کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی مترجم, کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی مترجم, کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی مترجم, کارشناسی ارشد عمران مترجم, کارشناسی ارشد حسابداری مترجم, کارشناسی ارشد بازرگانی مترجم, کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی مترجم, کارشناسی ارشد اقتصاد مترجم, کارشناسی ارشد آموزش زبان مترجم, کارشناسی ارشد مراقبت پرواز مترجم, کارشناسی ارشد کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی مترجم, خوراک اخبار ماهان ترجمه, خوراک سفارشات ماهان ترجمه, ثبت سفارش آنلاین ترجمه, انجمن گفتگو ماهان ترجمه, آرشیو خبری, raha-tech

mahan tarjome,ماهان ترجمه,ایران,تایپ,ترجمه,مقاله, logo-samandehi, new order, new order steps, mahan tarjome ماهان ترجمه, mahan tarjome ماهان ترجمه, mahan tarjome ماهان ترجمه, mahan tarjome ماهان ترجمه, mahan tarjome ماهان ترجمه

سفارش ترجمه: 66968952-66939610, تایپ فوری:66120961, ایمیل :tarjome66968952@gmail.com, صفحه اصلی, شرکت رایان فراسو, سفارش ترجمه, ارسال فایل, پیگیری کار, تعرفه ترجمه, تعرفه خدمات ترجمه, تعرفه خدمات تایپ, همکاری با ما, استخدام مترجم, درخواست نمایندگی, تماس با ما, خبرنامه, 0, استخدام شرکت رایان فراسو، از مترجمین متعهد و متخصص سراسر کشور جهت کار در منزل دعوت به همکاری می‌نماید. (کلیک کنید), تعرفه خدماتجهت مشاهده قیمت خدمات ترجمه،تایپ و یا فایل پی دی اف تعرفه به این قسمت مراجعه نمایید. (کلیک کنید), درخواست نمایندگیشرکت رایان فراسو از کافینتهای کل کشور می پذیرد. جهت ب اطلاعات بیشتر و ارسال تقاضا نمایندگی، به این صفحه مراجعه کنید. (کلیک کنید), سفارش ترجمهمتقاضیان خدمات ترجمه می‌توانند جهت تعیین قیمت و زمان ترجمه، فایل خودشان را از این قسمت بارگذاری نمایند. (کلیک کنید), طراحی سایت

نخست, خدمات ترجمه, ترجمه تخصصی, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی حسابداری, ترجمه تخصصی روان شناسی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی برق و الکترونیک, ترجمه تخصصی ی صنایع, ترجمه تخصصی ی مکانیک, ترجمه تخصصی ی عمران, ترجمه تخصصی معماری و شهرسازی, ترجمه تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی, ترجمه متن, ترجمه مقاله, ترجمه کتاب, ترجمه سایت, ترجمه آنلاین, ترجمه فوری, ترجمه زیرنویس , ترجمه ی, زبان های مورد پشتیبانی, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, چرا ترجمانو؟, قیمت خدمات ترجمه, وبلاگ, تماس با ما, ثبت سفارش ترجمه, ورود به سایت, قیمت خدمات ترجمه, ثبت سفارش, ثبت سفارش, ثبت سفارش, ثبت سفارش, ثبت سفارش, ثبت سفارش, ثبت سفارش, پشتیبانی ترجمانو, ترجمه انگلیسی به فارسی, فارسی به انگلیسی, انگلیسی به فارسی, فارسی به انگلیسی, ترجمه زیرنویس , ترجمه سایت, ×, عضویت در خبرنامه, ×, شرایط استفاده, حریم خصوصی, استخدام مترجم, ثبت شکایت, تماس با ما, ورود مترجمین, آموزش زبان انگلیسی در خواب از واقعیت تا تبلیغات, آغاز هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۵, آیا یادگیری سریع زبان انگلیسی ممکن است؟, روش استفاده از سرویس مترجم گوگل یا google translate (بخش دوم), ×, عضویت در خبرنامه, ×

قیمت/نرخ یا هزینه خدمات ترجمه در شبکه‌ی ترجمانو بسیار ارزان و رقابتی است و در عین پایین بودن قیمت خدمات، کیفیت بسیار بالایی را به ارمغان آورده است.

نرخ ترجمه تخصصی، هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی، قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی، قیمت ترجمه متون، قیمت هر صفحه ترجمه، هزینه ترجمه مقاله، نرخ ترجمه متون انگلیسی به فارسی، تعرفه ترجمه

رایگان مقالات isi, آ ین گفته های شما, نظر جالب یکی از دانشجویان تهران در مورد مترجمین ایران, تقدیرنامه ها, کیفیت الماسی, کیفیت طلایی, کیفیت نقره ای, آ ین مقالات منتشر شده در ترجمه متن, آشنایی با bioone, آمار سایت, آشنایی با مترجمین, کد تخفیف هدیه, آ ین کتابهای شده, نمادها و افتخارات, برآورد قیمت ترجمه متن, برآورد قیمت ترجمه متن, دسترسی به کل سایت, کمی با ما آشنا شوید, برچسبها

خانه, سفارش ترجمه, استخدام مترجم, برآورد هزینه ترجمه, درباره ما, تماس با ما, مقاله, آموزش رایگان مقالات isi, سفارش ترجمه, مترجمان, آزمون, سفارش ترجمه, سفارش ترجمه, سفارش ترجمه, سفارش ترجمه, لطفا اشکالات نسخه ی جدید سایت مترجمین ایران را با ما در میان بگذارید, سامانه جدید آزمون مترجمین راه اندازی شد, لغو درخواست, دریافت فایل, نظر جالب یکی از دانشجویان تهران در مورد مترجمین ایران, همه نظرات, ارسال نظر, سفارش, سفارش, سفارش, بیشتر, مشاهده دیگر مطالب این بخش, ترجمه متون تخصصی, ترجمه متون عمومی, ترجمه متن عمرانی, ترجمه متن عمرانی, ترجمه متون اقتصاد, ترجمه متن بازرگانی, ترجمه متن برق و الکترونیک, ترجمه متون تاریخی, ترجمه متون حسابداری, ترجمه متن حقوقی, ترجمه متن روانشانسی, ترجمه متن زمین شناسی, ترجمه متون زیست شناسی, ترجمه متن تخصصی شیمی, ترجمه متون صنایع, ۲۱st century architecture apartment living, principles of psychiatric genetics, fundamentals of pain medicine, decision making in emergency critical care, ضوابط کار با مترجمین ایران, ترجمه متون تخصصی, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه, مترجمین ایران, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه متن
↓ skip to main content, tarjomeonline.ir[at]gmail.com, خانه, خدمات ترجمه, خدمات ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه ی و دانشجویی, ترجمه متن, ترجمه فوری, ترجمه مقاله, ترجمه چکیده, ترجمه تخصصی, ترجمه وب سایت, ترجمه کتاب و مجلات, ترجمه اداری و بازرگانی, ترجمه و فایل صوتی, rewording متن, خلاصه نویسی متن, ویرایش تخصصی متن, ترجمه رایگان – تست کیفیت, قیمت ترجمه, قیمت ترجمه, سفارش ترجمه, سفارش ترجمه, راهنمای سفارش ترجمه, پرداخت آنلاین, اطلاعات حساب های بانکی, مترجمین, مترجمین, استخدام مترجم, فرم استخدام مترجم, ضمانت ترجمه, امنیت ترجمه, ضمانت ترجمه, راهنمای کیفیت ترجمه آنلاین, پرسش و پاسخ, پرسش و پاسخ, آموزش مترجمی, تماس با ما, تماس با دار رجمه, مزایای ترجمه آنلاین, حمایت از دار رجمه, نماد اعتماد الکترونیکی, راهنمای سفارش ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, سفارش ترجمه, شرایط و ضوابط, تبادل لینک, رایگان کتاب, دیکشنری آنلاین, استخدام مترجم :, سفارش ترجمه :, قیمت ترجمه :, تماس با دار رجمه :, نماد اعتماد الکت


املای م ی : در مواقعی که شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندانی ندارد ، می‌توان در هنگام دیکته ، دانش‌آموز ضعیف را کنار دانش‌آموز قوی نشاند تا بعضی از لغات را که برایش مشکل است ، با م بنویسد. در نتیجه دانش‌آموز ضعیف ، هم آن لغت را به خوبی به ذهن می‌سپارد و هم با افت نمره به طور مکرر مواجه نمی‌شود. البته این روش نباید به طور مکرر یا همیشگی باشد.??

املای ویرایشی : در هنگام تصحیح املا ، معلم ، صحیح لغات را نمی‌نویسد تا دانش‌آموزان خودشان درست لغات را از کتاب پیدا ‌کنند و بعد ما به آن املا نمره می‌دهیم. یعنی ، ابتدا دور کلمات اشتباه خط می‌کشیم و صحیح آن را بچه‌ها می‌نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها نمره می‌دهیم.

املای کل خوانی : معلم بهتر است متن دیکته را قبل از املا برای بچه‌ها بخواند ، ولی بچه‌ها چیزی ننویسند و تنها گوش دهند. بعد از املا هم باید متن مجدداً خوانده شود ، یعنی در هر املا ، کل متن باید سه بار خوانده شود.

??املای هوایی : می‌توان دیکته را به صورت شفاهی خواند و بچه‌ها لغات مهم آن را در هوا انگشت نویسی کنند.

??املای لمسی – حدسی : نوع دیگر املا ، بازی و املا است بدین صورت که شاگرد پشت سری ، کلمات را با انگشت روی پشت فرد جلویی می نویسد تا شاگرد جلویی از روش حرکت انگشت فرد عقبی بتواند لغات را حدس بزند و بنویسد.

??املای رو مه ای : بچه‌ها می بایست رو مه با خود به کلاس بیاورند و لغات را ببرند و از لغات بریده شده یک بند املا برای ما درست کنند و بر روی ورقه بچسبانند. این روش می‌تواند به صورت گروهی هم در خانه انجام گیرد.

??املای تکمیلی : می‌توان املای را بدون نقطه ، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص تایپ کرده و به دانش‌آموزان داد تا آنها در جای مناسب نقطه بگذارند و یا تشدید قرار دهند یا لغات ناقص را کامل کنند.

??املای غلط ی : می‌توان دیکته را به صورت لغات صحیح و غلط در کنار هم قرار داد تا بچه‌ها کلمه غلط را خط بزنند .

??املای تصویری : بدین صورت که چندین شکل را به دانش‌آموزان بدهیم تا آنها املای صحیح نام آن شکل ها را بنویسند.

??املای گروهی : به این شکل که بچه‌ها را به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌کنیم و در هر گروه ، هر خط را یک نفر از گروه می‌نویسد و در انتها نمره گروهی می‌دهیم و آن املا در پوشه کار گروه‌ها قرار می‌گیرد.

املای انتخ : هر گروه یک متن املا با کمک تمام اعضای گروه خود می‌نویسد و ما املای همه گروه‌ها را جمع‌آوری کرده و می‌خوانیم و سپس یا بهترین متن را به کل کلاس ، دیکته می‌گوییم و یا از هر گروه یک پاراگراف انتخاب کرده و دیکته تلفیقی تهیه کرده و به کل کلاس ، دیکته می‌گوییم.

املای گروه به گروه : بچه‌ها را گروه‌بندی می‌کنیم و سپس هر گروه متن دیکته‌ای را می‌نویسد و برای گروه دیگر می‌خواند تا آن گروه بنویسند.

املای متن نویسی :  بچه‌ها به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌شوند. 10 کلمه مهم از درس انتخاب می‌کنیم و از بچه‌ها در گروه‌ها می‌خواهیم که هر کدام جمله‌ای را در ارتباط با درس بنویسند و از کلمات مهم مورد نظر استفاده کنند و هر گروه جملات خود را کنار هم گذاشته و یک متن کوتاه و زیبا بسازد.

املای تقویت حافظه : بدین صورت که معلم متنی را روی تابلو می‌نویسد .بعد متن را برای دانش‌آموزان می‌خواند و سپس روی نوشته‌هایش روی تابلو می‌کشد و بچه‌ها باید هر آنچه از متن فهمیده‌اند را بنویسند. سپس معلم را از روی نوشته ها برمی‌دارد و بچه‌ها متن خود را با متن تابلو مقایسه ‌کرده و به خود امتیاز ‌می‌دهند.
??املای آینه‌ای :  می‌تواند استفاده از آینه باشد بدین صورت که کلمات را بر ع روی تابلو بنویسیم و بچه‌ها با نگاه به آینه درست آن را بنویسند و یا صحیح آن را بخوانند.
املای آبکی : استفاده از آب و محیط حیاط مدرسه است. بدین ترتیب که بچه‌ها به صورت انفرادی و یا گروهی با خود آب‌پاش به مدرسه می‌آورند و با آب ، دیکته را روی زمین می‌نویسند و گروهی نوشته‌های خود را تصحیح کنند.
با کمک خود دانش آموز انجام می شود و معلم بدون اشاره به نام آنان تک تک املا ها را بررسی و مشکلات را است اج می کند . به این ترتیب که معلم املای اولین دانش آموز را در دست می گیرد و به کمک دانش آموز کلمات یاد شده را رونویسی می کند. سپس املای دومین , سومین و .... در دست می گیرد و به کمک همان دانش آموز یا دانش آموز دیگری , صورت صحیح غلط های املایی را روی تابلو ثبت می کند . البته هر جا که غلط ها تکراری بودند جلوی اولین مورد آن یک علامت ( مثلاً * ) می زند . در پایان با شمردن غلط ها , اشکالات املایی دانش آموزان را اولویت بندی می کند .
گام چهارم
در ایـن گام معلـم با توجه به مهمترین و پر تعداد ترین اشکالات املایی دانش آموزان با بکار گیری انواع تمرینات حرف نویسی و کلمه نویسی و همچنین تمرینات کلمه سازی و جمله سازی به تقویت توان نوشتاری دانش آموزان می پردازد .

راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف
با مطالعه اطلاعات جمع آوری شده در جلسه شورای معلمان جهت تقویت املا با پیشنهادات متعدد همکاران مواجه شدیم که در ذیل فهرست وار آورده ایم .
- دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه
- توجه به دست ورزی در دوره آمادگی
- مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی
- بررسی دقیق تکلیف شب در خانه
- توجه بیشتر به دانش آموزان کند نویس
- پرهیز از حرکات اضافی موقع گفتن املا
- استفاده از دانش آموزان ممتاز برای روخوانی و تکرار و تمرین در کلاس
- توجه به نوع نشستن
- استفاده از کارت تند خوانی
- ترکیب صامت و مصوت
- اطمینان از تلفظ صحیح حروفات توسط دانش آموزان
- تصحیح املا توسط خود دانش آموزان  و . . . .
که قرار شد تعدادی از پیشنهادهای همکاران در مورد دانش آموزانی که در املا ضعیف هستند اجرا شود . از جمله آموزش حروفاتی که دانش آموزان در آن اشکال دارند ( قبل از گفتن املا )  - یادداشت غلط هایی که بیشتر دانش آموزان از آن دارند – دقت در مشق دانش آموزان .
روش های موثر در کاهش اختلالات املایی
در هر جلسه ی املا دانش آموزانی وجود دارند که در درس املا دچار مشکل بوده و گاهی با روشهای غیر منطقی از سوی خانواده یا معلم مربوطه مواجه می شوند .
برای دستی به یک راه حل ساده ابتدا مشکلات متعدد را یادداشت نموده و سپس به بررسی علل آن اشتباهات می پردازیم .
در زیر اشکالات املا و طرز صحیح نوشتن آن و نوع اشتباه در املا مشخص شده است :
اشتباه
درست
نوع اشتباه
اک
خوراک
آموزشی
حسته
خسته
دقت
زمبور
زنبور
حساسیت شنیداری
مقازه
مغازه
حافظه دیداری
رفتن
رفتند
حساسیت شنیداری
سبر
صبر
حافظه دیداری
خوروس
وس
آموزشی
سپاس گذار
سپاس گزار
حافظه دیداری
شعال
شغال
دقت
ستل
سطل
حافظه دیداری
پمبه
پنبه
حساسیت شنیداری
جا انداختن کلمه
رفت
حافظه دیداری
کندم
گندم
دقت
* ویژه ی دانش آموزانی که نیاز به حمایت دارند: ( درس بنویسیم )
* شناسایی مشکل: کلمه هایی که حروف هم صدا و چند شکل دارند را تمیز نمی دهد. یا دانش آموز از نظر حافظه ی دیداری مشکل دارد.
* ارائه ی را ار: نوشتن حروف با خط درشت ودر معرض دید یا بیان شباهت و اختلاف دو تصویر توصیه می شود .
* شناسایی مشکل: جا انداختن بعضی از حروف یا حروفی را به جای حروف دیگر می نویسد.  دیبار  به جای دیوار
* ارائه ی را ار: آهسته صحبت اولیاء در خانه یا گوش به تلویزیون با صدای آهسته. بیان نوع اشیاء با شنیدن ص که از قوطی می شنود برای دانش آموز مفید است.

* شناسایی مشکل: ( نارسا نویسی )

* ارائه ی را ار:  بازی با خمیر ومچاله کاغذ باطله جهت تقویت عضلات دست توصیه می شود.
دانش آموزانی که در خواندن به حمایت  ویژه نیاز دارند:( درس بخوانیم )
* شناسایی مشکل: با مکث روان خوانی می کند.

* ارائه ی را ار: در خانه وقت تعیین کند که در زمان کمتری جملات را بخواند یا به صدای ضبط شده خود گوش کند.و هنگام گوش به متن کتاب با دقت نگاه کند.
* شناسایی مشکل: در خواندن متن درس توانایی کافی ندارد.
* ارائه ی را ار: در گروه دانش آموزی خواندن متن درس تمرین کند.
* شناسایی مشکل: در شناخت نشانه ها مشکل دارد.
* ارائه ی را ار: نشانه های تدریس شده را روی کارت بنویسد و بخواند.
* شناسایی مشکل: در خواندن کلمات نوشته شده توانایی ندارد.
* ارائه ی را ار: ترکیب صداها وهجا ها و خواندن آن ها را تمرین داشته باشد.
روش های نوین املا در ابت :

1) است اج کلمات دشوار و مرتب آنها به ترتیب حروف الفبا
2)  هر گروه یک متن املاء با کمک تمام اعضای گروه خود می نویسد و معلم املای همه گروهها را جمع آوری کرده و می خواند سپس یا بهترین دیکته به کل کلاس گفته می شود و یا از هر گروه یک پاراگراف انتخاب کرده و دیکته تلفیقی تهیه کرده و به کل کلاس، دیکته می گوییم. در این صورت متن دیکته را بچه ها انتخاب کرده اند.
3) دانش آموزان را گروه بندی می کنیم و سپس هر گروه  متن دیکته ای رامی نویسد

و برای گروه دیگر می خواند تا آن گروه بنویسد. دیکته گروه به گروه نام دیگر این دیکته است...
4) در مواقعی که شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندانی ندارد، می توان دانش آموز ضعیف را کنار دانش اموزی قوی نشاند تا بعضی از لغات را که برایش مشکل است، با م بنویسد. در نتیجه دانش آموز ضعیف، هم آن لغت را به خوبی به ذهن می سپارد و هم با افت نمره به طور مکرر مواجه نمی شود. البته این روش نباید به طور تکراری و همیشگی باشد.
5) در هنگام تصحیح املا، معلم صحیح لغات را نمی نویسد و دانش آموزان خودشان درست لغات را از کتاب پیدا می کنند و بعد معلم به آن املا نمره می دهد. یعنی، ابتدا دور کلمات اشتباه خط کشیده می شود و صحیح آن را بچه ها می نویسند و معلم به صحیح نوشتن آنها نمره می دهد.
6)  روش دیگر این است که معلم بهتر است متن دیکته را قبل از املا برای بچه ها بخواند، ولی بچه ها چیزی ننویسند و تنها گوش دهند.
7)  بعد از املا باید متن مجددا خوانده شود، یعنی در هر املا کل متن باید سه بار خوانده شود.
8) در صورت دیگر املا، می توان شفاهی دیکته را خواند و بچه ها لغات مهم آن را هجی کنند و در هوا بنویسند.
9) نوع دیگر املا می تواند چنین باشد که شاگرد پشت سری، کلمات را روی پشت فرد جلویی بنویسد و شاگرد جلویی از روش حرکت انگشتی فرد عقبی بتواند لغات را بفهمد و بنویسد، که این یک نوع بازی و املا است.
10) در روش دیگر به بچه ها گفته می شود که رو مه با خود به کلاس بیاورند و لغات را ببرند و از لغات بریده شده یک بند املا برای معلم درست کنند و بروی ورقه بچسبانند. این روش را می توان به صورت گروهی نیز انجام داد.
11) می توان متن املایی را به صورت پلی کپی بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانش آموزان داد تا آنان در جای مناسب نقطه بگذارند یا تشدید قرار دهند و یا لغات ناقص را کامل کنند.
12) می توان دیکته را به صورت لغات صحیح و غلط در کنار هم قرار داد تا بچه ها کلمه غلط را خط بزنند.

13)  روش دیگر املا می تواند به صورت تصویری باشد. یعنی، شکل را به دانش آموزان بدهیم تا آنان املای صحیح آن را بنویسند. (در پایه اول و دوم)

14) املای تقویت حافظه: بدین صورت که معلم متنی را روی تخته می نویسد و سپس متن را برای دانش آموزان می خواند و سپس روی نوشته هایش روی تخته می کشد و بچه ها باید هر آنچه از متن فهمیده اند بنویسند. سپس معلم را از تخته بر می دارد و بچه ها متن خود را با متن تخته مقایسه می کنند و به خود امتیاز می دهند.

15)روش دیگر، می تواند استفاده از آینه باشد که کلمات را برع بنویسیم و بچه ها با آینه درست آن را بنویسند و یا صحیح آن را بخوانند.

16) دیکته آبی: روش کار این است که، بچه ها به صورت انفرادی یا گروهی با خود آب پاش به مدرسه می آورند و با آب دیکته را روی زمین می نویسند و گروهی نوشته های خود را تصحیح می کنند.

17) از روشهای موجود در تصحیح املا این است که دانش آموزان با اشتباهات خود جمله بسازند و یا دیکته به صورت جمله سازی از لغات مهم درس باشد.

18) دانش آموزان کلمات مهم یا مشکل درس را روی پارچه بنویسند و سپس با خمیر یا نخ و سوزن کلمات را بسازند و یا بدوزند که در این صورت هنر و بازی توامان می شوند. (یادگیری تلفیقی)

19)دانش آموزان از اشتباهات خود در املا کلمات هم خانواده، متضاد و یا هم معنا بنویسند.
20) برای آشنایی دانش آموزان با انواع صداها و لهجه ها در هنگام دیکته گفتن و از این که بچه ها تنها به صدا و لحن معلم خود خو نگیرند، معلم می تواند از اطرافیان خود بخواهد تا متن املا را بر روی نوار بخوانند و صدای خود را ضبط کنند و سپس آن متن را به کلاس بیاورد و بچه ها از روی آن نوار دیکته بنویسند تا در هنگام ارزشی پایانی و یا هر زمان دیگر بچه ها دچار مشکل نشوند.
21) همکاران معلم می توانند در املاهای کلاسی جای خود را تعویض کنند و به بچه های کلاسهای دیگر املا بگویند تا بچه ها با انواع صداها و لحن و گویش در دیکته آشنا شوند.
22)دانش آموزان می توانند به والدین خود دیکته بگویند و والدین در املای خود چند کلمه را اشتباه بنویسند تا بچه ها آنها را تصحیح کنند و به پدر و مادر خود نمره دهند.
23) بچه ها می توانند به معلم خود دیکته بگویند. هر گروه یک پاراگراف به معلم بگوید و در انتها گروهها ورقه معلم را تصحیح کنند و یا هر گروه پاراگراف مخصوص به خود را تصحیح کند. البته بهتر است معلم چند کلمه را عمدا اشتباه بنویسد.
24) برای والدین بی سواد، فرزند می تواند صدای خود را ضبط کند و از روی صدای خود به خودش دیکته بگوید یعنی صدای ضبط شده ی خود را جایگزین صدای اولیای خود که بی سواد هستند، نماید.
25) یکی دیگر از روش ها برای تصحیح املا این است که میتوان املا را به بچه ها داد تا تصحیح کنند، ولی در نهایت نمره نهایی را معلم بدهد یا دانش آموزان تصحیح کننده با مداد کنار د]
فتر فرد، نمر

ه بگذارند و بعد معلم نمره خود را با نمره ای که دانش آموزان داده مقایسه کند.

26)معلم لغاتی را بروی مقوا می نویسد و مقوا را به تخته نصب می کند و زمان کوتاهی وقت می دهد تا دانش آموزان کلمات را به دقت نگاه کنند و سپس مقوا را جمع می کند. در اینجا بچه ها هر آن چه از لغات در ذهنشان مانده است را می نویسند و معلم لغات و کلمات آنان را تصحیح می کند تا دقت آنان سنجیده شود.

27)دانش آموزان املا را در هوا بنویسند و معلم در هوا تصحیح کنیم، نه با قلم بر روی کاغذ.

28) معلم می تواند املا را بر روی چندین کارت بنویسد و این کارت ها را بین گروهها تقسیم کند تا تمام گروهها کارتها را ببینند و سپس کارتها را جمع کرده و از روی آنها دیکته بگوید.

لازم به تذکر است که روش های املا که به عنوان نمونه بیان گردید را نباید به عنوان روش واحد تلقی کرد، اگر هر روشی بیشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش آموزشی خود را از دست می دهد. لذا اگر معلم بنا به ضرورت و در نظر گرفتن تنوع، روشهای متنوع املا را به کار گیرد نتیجه مفیدی عاید دانش آموزان خواهد شد.

آموزش املا با بازی:     استفاده از برگه مچاله شده

در این روش کلمات کلیدی را روی کاغذ نوشته و پس از مچاله آن را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم. دانش اموزان پس از خواندن کلمه مورد نظر به گروه های دیگر سرکشی می کنند، تا کلماتی را که شبیه نوشته خودشان هست پیدا کنند و با گروه جدید یک جمله بسازند.

 املای آبی

این روش با استفاده از بطری های خالی سس، نوشابه یا قطره چکان و آب قابل اجراست. در این روش دانش آموزان به حیاط مدرسه برده می شوند. کلماتی را معلم می گوید و دانش آموزان با آب و فشار بطری کلمه مورد نظر را روی زمین می نویسد.

 املای توپی

کلمات کلیدی یا مهم را روی کاغذی نوشته و روی توپی می چسبانیم. هر بار توپ را به طرف یک دانش آموز پرت می کنیم، او پس از دیدن کلمه با آن جمله ای می سازد و آن جمله را به کل کلاس می گوید.

 کلمه گم شده

چند کلمه را به صورت صحیح روی تابلو می نویسیم، به دانش آموزان می گوییم که به کلمات توجه کنند. یکی از دانش آموزان را از کلاس بیرون می فرستیم و یکی از کلمات را پاک می کنیم تا وقتی دانش آموز وارد کلاس شد، حدس بزند کدام کلمه پاک شده است و آن را مجددا بنویسد.

 نوبت کیه؟

در این روش بخش های هر کلمه و یا ترکیب ها را در کارت هایی نوشته و به دانش آموزان داده می شود. آموزگار کلمه ای را نام می برد. هر دانش آموزی که با کارتهایی که در دست دارد و می تواند کلمه را بسازد بیرون می آید. یکی دیگر از دانش آموزان به صورت انتخ یا داوطلب آن کلمه را روی تخته کلاس می نویسد.

 اسم - فامیل

این همان بازی قدیمی است، با این تفاوت که ستون ها کمتر است. در ضمن صدای اول کلمه مورد نظر چاپ شده است.

 املای مشارکتی

در این روش املاگویی هر گروه یک جمله را آماده می کند و به ترتیب برای کلیه دانش آموزان کلاس دیکته می کند. باید به این نکته توجه داشت که، در هر گروه یکی از اعضا جمله را می گویدو دیگر اعضا می نویسند. یکی از اعضا نیز می تواند به عنوان ناظر درست نویسی جمله گروه را کنترل کند.

روش مسابقه ای

املا به روش مسابقه ای روش دیگری از نحوه املا گفتن به شمار می رود. در این روش چند دانش آموز تقریبا هم سطح انتخاب می شود. ابتدا تخته کلاس را به دو یا سه قسمت تقسیم می کنیم و سپس کلمه یا جمله ای توسط معلم گفته می شود.

 

 املای جای خالی

این روش به دو صورت حذف کامل کلمه یا حذف بخشی از کلمه به صورت حروف قابل اجراست، بدین صورت که در یک متن از پیش تهیه شده بعضی از کلمات یا حروف را جا می اندازیم، سپس از روی متن برای کلاس می خوانیم و حتی کلمه ای هم که جا افتاده است توسط معلم قرائت می شود. دانش آموزان پس از شنیدن کلمه جای خالی را پر می کنند.

 املای تصویری

الف) تصاویر نیمه مجسم: دانش آموزان باید واژه ها متناسب با هر تصویر را زیر آن بنویسند.

ب) اجسام مجسم: تعدادی از وسایلی که دانش آموزان نوشتن کامل آن را آموخته اند روی میز می چینیم، تا دانش آموزان به صورت فردی یا با م هم و به صورت گروهی املای آن وسایل را بنویسند.

املای م ی

در این روش اعضای گروه در ساخت جمله و یا متن کامل املا شرکت فعال دارند. می توانیم کلماتی را در اختیار گروه ها گذاشته تا با هم فکری جمله های معنی دار و کامل بسازند.

 استفاده از خمیرهای بازی در دیکته

هر گروه از دانش آموزان حروف یا کلمه ای را با خمیر بازی درست می کنند و در معرض دید دیگر گروه ها قرار می دهند.

املای صوتی

در این روش متن املا از شب قبل توسط معلم روی نوار کاست ضبط می شود.  موقع املا این نوار در کلاس پخش می شود تا کودک متن را بنویسد. نکته ای که در این جا قابل ذکر است، متن ضبط شده نباید سریع و بدون تکرار باشد.


فایل فلش فارسی g5520 حاوی اندروید 6.0.1 قابل رایت از طریق ادین

فایل فلش رسمی و فارسی سامسونگ مدل samsung galaxy on5 g5520 حاوی اندروید 6 و قابل رایت از طریق ادین به همراه برنامه های گوگل و حل مشکل شبکه بعد از رایت دیگر رام های فارسی

 فایل فلش فارسی g5520 حاوی اندروید 6.0.1 قابل رایت از طریق ادین

فایل فلش فارسی g5520 فارسی g5520 منوی فارسی g5520 رام کوک شده g5520 رام کوک شده فارسی g5520 رام فارسی g5520 فایل فارسی g5520 فارسی g5520 فریمور فارسی g5520 مشکل شبکه g5520 نداشتن انتن g5520 مشکل شناسایی سیم کارت g5520 حل مشکل g5520 رام رسمی و فارسی g5520 g5520 firmware farsi g5520 firmware iran g5520 file farsi g5520 no serci
دسته بندی سامسونگ |samsung
فرمت فایل rar
حجم فایل 1 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
 • راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش رسمی و فارسی samsung galaxy on5 sm-g5520 اندروید 6.0.1

حاوی زبان های فارسی- عربی- اردو و قابل رایت از طریق ادین

اضافه شدن برنامه های گوگل و بدون مشکل اتصال به گوگل پلی

بدون مشکل شبکه وحل (no service)پس از رایت دیگر رام های فارسی

بدون مشکل کد های دستوری (ussd) به همراه فایل crom جهت انلاک

بدون مشکل دیتای اینترنت - ارسال پیامک فارسی - و شبکه 4g-3g

حل مشکل متوقف شدن تنظیمات هنگام تنظیم تاریخ و ساعت

بدون مشکل سنسور اثر انگشت

 • رام قرار داده شده یک رام کوک شده و بی کیفیت مانند رام هایی که برخی سایت ها قرار دادند نیست که پس از رایت مشکلات زیادی را به همره دارند. رام قرار داده شده یک رام 100% رسمی و فارسی حاوی زبان های فارسی- عربی و اردو و دیگیر زبان های رایج هست.
 • در برخی موارد دستگاه شما پس از رایت رام نامناسب مشکل شبکه no sercive مواجه خواهند شد.(که اعلب رام های فارسی موجود در سایت ها این مشکل را دارند).فایل قرار داده شده حاوی ا ین نسخه ارائه شده تا به امروز برای این مدل هست و مشکل شبکه را نیز در صورتی که با رایت رام ایجاد شد باشد حل خواهد کرد.
 • رام تمامی مشکلات موجود برای این مدل را شامل باگ کد های دستوری ussd- نداشتن برنامه های گوگل -متوقف شدن تنظیمات هنگام تنظمیم زمان وتاریخ -ارسال پیامک به زبان فارسی و نمایشگر شبکه 4g را فی کرده و پس از رایت هیچ کدام از مشکلات عنوان شده را نخواهید داشت.
 • به این نکته توجه داشته باشید لوگو و امضای سایت در رام درج گردیده و قابلیت باز فروش و انتشار آن را نخواهید داشت.
 • firmware details

  • device: samsung galaxy on5 2016
  • model: sm-g5520
  • android: 6.0.1
  • language:multi language
  • status: official
برچسب: g5510, g5520, g5520 chn, g5520 chn farsi, g5520 chn iran, g5520 chn persian, g5520 farsi, g5520 file flash farsi, g5520 firmware, g5520 firmware farsi, g5520 firmware iran, g5520 gapps, g5520 google play, g5520 on5, g5520 on5 رام فارسی, g5520 on5 فارسی, g5520 recovery custom, g5520 recovery twrp, g5520 rom farsi, g5520 saam, g5520 sam, g5520 samsung, g5520 twrp, g5520 فارسی, g5520 کوک شده, galaxy sm-g5520 file flash farsi, galaxy sm-g5520 firmware farsi, galaxy sm-g5520 firmware iran, galaxy sm-g5520 recovery custom, galaxy sm-g5520 recovery twrp, galaxy sm-g5520 rom farsi, galaxy sm-g5520 twrp, on5, samsung, samsung g5520, samsung g5520 farsi, samsung g5520 firmware, samsung g5520 persian, samsung g5520 rom, samsung on5, samsung sm-g5510, samsung sm-g5520, samsung sm-g5520 file flash farsi, samsung sm-g5520 firmware farsi, samsung sm-g5520 firmware iran, samsung sm-g5520 recovery custom, samsung sm-g5520 recovery twrp, samsung sm-g5520 rom farsi, samsung sm-g5520 twrp, sm-g5510, sm-g5520, sm-g5520 5.1.1, sm-g5520 farsi, sm-g5520 file flash farsi, sm-g5520 firmware, sm-g5520 firmware farsi, sm-g5520 firmware iran, sm-g5520 gapps, sm-g5520 google play, sm-g5520 iran, sm-g5520 parsi, sm-g5520 recovery custom, sm-g5520 recovery twrp, sm-g5520 rom, sm-g5520 rom farsi, sm-g5520 samsung, sm-g5520 twrp, sm-g5520 پرشین, sm-g5520 رام فارسی, sm-g5520 فارسی, sm-g5520 فایل فلش فارسی, vhl thvsd g5520, اضافه گوگل پلی g5520, اضافه گوگل پلی sm-g5520, ,, برنامه های گوگل برای g5520, برنامه های گوگل برای sm-g5520, حل مشکل گوگل پلی g5520 on5, حل مشکل گوگل پلی sm-g5520, حل مشکل گوگل پلی سامسونگ g5520, حل مشکل نداشتن گوگل پلی g5520, , رام g5520, رام g5520 on5, رام رسمی فارسی g5520, رام سامسونگ on5, رام فارسی, رام فارسی g5520, رام فارسی g5520 on5, رام فارسی g5520 سامسونگ, رام فارسی g5520 منطقه ی چین, رام فارسی on5, رام فارسی samsung g5520, رام فارسی samsung sm-g5520, رام فارسی sm-g5520, رام فارسی سامسونگ, رام فارسی سامسونگ g5520, رام فارسی سامسونگ on5, رام فارسی سامسونگ sm-g5520, رام فارسی ساموسنگ on5, رام کوک شده, رام کوک شده g5520, رایگان فایل فلش سامسونگ g5520, رایگان فایل فلش سامسونگ sm-g5520, فایل فلش g5520, فایل فلش g5520 on5, فایل فلش سامسونگ g5520, فایل فلش سامسونگ sm-g5520, فایل فلش فارسی, فایل فلش فارسی g5520, فایل فلش فارسی sm-g5520, فایل فلش فارسی سامسونگ g5520, فایل فلش فارسی سامسونگ sm-g5520, رام, رام g5520, رام g5520 on5, رام on5, رام افیشیال, رام اورجینال فارسی g5520, رام اورجینال فارسی galaxy sm-g5520, رام اورجینال فارسی samsung sm-g5520, رام اورجینال فارسی sm-g5520, رام رسمی فارسی g5520, رام رسمی و فارسی g5520, رام رسمی و فارسی galaxy sm-g5520, رام رسمی و فارسی samsung sm-g5520, رام رسمی و فارسی sm-g5520, رام سامسونگ on5, رام فارسی, رام فارسی a9, رام فارسی g552, رام فارسی g5520, رام فارسی g5520 سامسونگ, رام فارسی g5520 منطقه ی چین, رام فارسی galaxy sm-g5520, رام فارسی on5, رام فارسی samsung g5520, رام فارسی samsung sm-g5520, رام فارسی sm-g5520, رام فارسی sm-g5520 سامسونگ, رام فارسی سامسونگ, رام فارسی سامسونگ g5520, رام فارسی سامسونگ on5, رام فارسی سامسونگ sm-g5520, رام فارسی کوک شده g5520, رام فارسیg5520, رام فلاش سامسونگ g5520, رام کوک شده, رام کوک شده g5520, رام کوک شده sm-g5520, رام کوک شده فارسی g5520, رام کوک شده فارسی galaxy sm-g5520, رام کوک شده فارسی samsung sm-g5520, رام کوک شده فارسی sm-g5520, ریکاوری کاستوم g5520, ریکاوری کاستوم galaxy sm-g5520, ریکاوری کاستوم samsung sm-g5520, ریکاوری کاستوم sm-g5520, ن گوگل پلی g5520, ن گوگل پلی sm-g5520, سامسونگ, سامسونگ g5510, سامسونگ g5520, سامسونگ on5, سامسونگ کوک شده, فارسی, فارسی g5520, فارسی galaxy sm-g5520, فارسی samsung sm-g5520, فارسی sm-g5520, فارسی ساز g5520, فارسی سازی g5520, فارسی سازی galaxy sm-g5520, فارسی سازی on5, فارسی سازی samsung sm-g5520, فارسی سازی sm-g5520, فارسی سازی سامسونگ on5, فارسی سامسونگ on5, فایل فارسی g5510, فایل فارسی g5520, فایل فارسی g5520 سامسونگ, فایل فارسی سامسونگ g5520, فایل فلاش g5520 on5, فایل فلاش فارسی سامسونگ g5520, فایل فلش سامسونگ g5520, فایل فلش سامسونگ sm-g5520, فایل فلش فارسی, فایل فلش فارسی g5520, فایل فلش فارسی g5520 pro, فایل فلش فارسی galaxy sm-g5520, فایل فلش فارسی on5, فایل فلش فارسی samsung sm-g5520, فایل فلش فارسی sm-g5520, فایل فلش فارسی sm-g5520 سامسونگ, فایل فلش فارسی سامسونگ g5520, فایل فلش فارسی سامسونگ g5520 منطقه ی چین, فایل فلش فارسی سامسونگ on5, فایل فلش فارسی سامسونگ sm-g5520, فریمور g5520, فریمور فارسی g5520, فریمور فارسی galaxy sm-g5520, فریمور فارسی samsung sm-g5520, فریمور فارسی sm-g5520, فول فارسی سامسونگ on5, فیرمور فارسی, کوک, گوگل پلی g5520, گوگل پلی sm-g5520, مرجع, مرجع رام, مرجع رام فارسی, مرجع فایل, مرجع فایل فارسی, مرجع فایل فلش فارسی, مشکل گوگل پلی g5520, منوی فارسی g5520, منوی فارسی galaxy sm-g5520, منوی فارسی samsung sm-g5520, منوی فارسی sm-g5520, , نحوه ی فارسی g5520, نحوه ی فارسی sm-g5520, نداشتن گوگل پلی g5520 on5.

 فایل فلش فارسی g5520 حاوی اندروید 6.0.1 قابل رایت از طریق ادین

فایل فلش فارسی g5520 حاوی اندروید 6.0.1 قابل رایت از طریق ادین

فایل فلش رسمی و فارسی سامسونگ مدل samsung galaxy on5 g5520 حاوی اندروید 6 و قابل رایت از طریق ادین به همراه برنامه های گوگل و حل مشکل شبکه بعد از رایت دیگر رام های فارسی

 فایل فلش فارسی g5520 حاوی اندروید 6.0.1 قابل رایت از طریق ادین

فایل فلش فارسی g5520 فارسی g5520 منوی فارسی g5520 رام کوک شده g5520 رام کوک شده فارسی g5520 رام فارسی g5520 فایل فارسی g5520 فارسی g5520 فریمور فارسی g5520 مشکل شبکه g5520 نداشتن انتن g5520 مشکل شناسایی سیم کارت g5520 حل مشکل g5520 رام رسمی و فارسی g5520 g5520 firmware farsi g5520 firmware iran g5520 file farsi g5520 no serci
دسته بندی سامسونگ |samsung
فرمت فایل rar
حجم فایل 1 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
 • راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش رسمی و فارسی samsung galaxy on5 sm-g5520 اندروید 6.0.1

حاوی زبان های فارسی- عربی- اردو و قابل رایت از طریق ادین

اضافه شدن برنامه های گوگل و بدون مشکل اتصال به گوگل پلی

بدون مشکل شبکه وحل (no service)پس از رایت دیگر رام های فارسی

بدون مشکل کد های دستوری (ussd) به همراه فایل crom جهت انلاک

بدون مشکل دیتای اینترنت - ارسال پیامک فارسی - و شبکه 4g-3g

حل مشکل متوقف شدن تنظیمات هنگام تنظیم تاریخ و ساعت

بدون مشکل سنسور اثر انگشت

 • رام قرار داده شده یک رام کوک شده و بی کیفیت مانند رام هایی که برخی سایت ها قرار دادند نیست که پس از رایت مشکلات زیادی را به همره دارند. رام قرار داده شده یک رام 100% رسمی و فارسی حاوی زبان های فارسی- عربی و اردو و دیگیر زبان های رایج هست.
 • در برخی موارد دستگاه شما پس از رایت رام نامناسب مشکل شبکه no sercive مواجه خواهند شد.(که اعلب رام های فارسی موجود در سایت ها این مشکل را دارند).فایل قرار داده شده حاوی ا ین نسخه ارائه شده تا به امروز برای این مدل هست و مشکل شبکه را نیز در صورتی که با رایت رام ایجاد شد باشد حل خواهد کرد.
 • رام تمامی مشکلات موجود برای این مدل را شامل باگ کد های دستوری ussd- نداشتن برنامه های گوگل -متوقف شدن تنظیمات هنگام تنظمیم زمان وتاریخ -ارسال پیامک به زبان فارسی و نمایشگر شبکه 4g را فی کرده و پس از رایت هیچ کدام از مشکلات عنوان شده را نخواهید داشت.
 • به این نکته توجه داشته باشید لوگو و امضای سایت در رام درج گردیده و قابلیت باز فروش و انتشار آن را نخواهید داشت.
 • firmware details

  • device: samsung galaxy on5 2016
  • model: sm-g5520
  • android: 6.0.1
  • language:multi language
  • status: official
برچسب: g5510, g5520, g5520 chn, g5520 chn farsi, g5520 chn iran, g5520 chn persian, g5520 farsi, g5520 file flash farsi, g5520 firmware, g5520 firmware farsi, g5520 firmware iran, g5520 gapps, g5520 google play, g5520 on5, g5520 on5 رام فارسی, g5520 on5 فارسی, g5520 recovery custom, g5520 recovery twrp, g5520 rom farsi, g5520 saam, g5520 sam, g5520 samsung, g5520 twrp, g5520 فارسی, g5520 کوک شده, galaxy sm-g5520 file flash farsi, galaxy sm-g5520 firmware farsi, galaxy sm-g5520 firmware iran, galaxy sm-g5520 recovery custom, galaxy sm-g5520 recovery twrp, galaxy sm-g5520 rom farsi, galaxy sm-g5520 twrp, on5, samsung, samsung g5520, samsung g5520 farsi, samsung g5520 firmware, samsung g5520 persian, samsung g5520 rom, samsung on5, samsung sm-g5510, samsung sm-g5520, samsung sm-g5520 file flash farsi, samsung sm-g5520 firmware farsi, samsung sm-g5520 firmware iran, samsung sm-g5520 recovery custom, samsung sm-g5520 recovery twrp, samsung sm-g5520 rom farsi, samsung sm-g5520 twrp, sm-g5510, sm-g5520, sm-g5520 5.1.1, sm-g5520 farsi, sm-g5520 file flash farsi, sm-g5520 firmware, sm-g5520 firmware farsi, sm-g5520 firmware iran, sm-g5520 gapps, sm-g5520 google play, sm-g5520 iran, sm-g5520 parsi, sm-g5520 recovery custom, sm-g5520 recovery twrp, sm-g5520 rom, sm-g5520 rom farsi, sm-g5520 samsung, sm-g5520 twrp, sm-g5520 پرشین, sm-g5520 رام فارسی, sm-g5520 فارسی, sm-g5520 فایل فلش فارسی, vhl thvsd g5520, اضافه گوگل پلی g5520, اضافه گوگل پلی sm-g5520, ,, برنامه های گوگل برای g5520, برنامه های گوگل برای sm-g5520, حل مشکل گوگل پلی g5520 on5, حل مشکل گوگل پلی sm-g5520, حل مشکل گوگل پلی سامسونگ g5520, حل مشکل نداشتن گوگل پلی g5520, , رام g5520, رام g5520 on5, رام رسمی فارسی g5520, رام سامسونگ on5, رام فارسی, رام فارسی g5520, رام فارسی g5520 on5, رام فارسی g5520 سامسونگ, رام فارسی g5520 منطقه ی چین, رام فارسی on5, رام فارسی samsung g5520, رام فارسی samsung sm-g5520, رام فارسی sm-g5520, رام فارسی سامسونگ, رام فارسی سامسونگ g5520, رام فارسی سامسونگ on5, رام فارسی سامسونگ sm-g5520, رام فارسی ساموسنگ on5, رام کوک شده, رام کوک شده g5520, رایگان فایل فلش سامسونگ g5520, رایگان فایل فلش سامسونگ sm-g5520, فایل فلش g5520, فایل فلش g5520 on5, فایل فلش سامسونگ g5520, فایل فلش سامسونگ sm-g5520, فایل فلش فارسی, فایل فلش فارسی g5520, فایل فلش فارسی sm-g5520, فایل فلش فارسی سامسونگ g5520, فایل فلش فارسی سامسونگ sm-g5520, رام, رام g5520, رام g5520 on5, رام on5, رام افیشیال, رام اورجینال فارسی g5520, رام اورجینال فارسی galaxy sm-g5520, رام اورجینال فارسی samsung sm-g5520, رام اورجینال فارسی sm-g5520, رام رسمی فارسی g5520, رام رسمی و فارسی g5520, رام رسمی و فارسی galaxy sm-g5520, رام رسمی و فارسی samsung sm-g5520, رام رسمی و فارسی sm-g5520, رام سامسونگ on5, رام فارسی, رام فارسی a9, رام فارسی g552, رام فارسی g5520, رام فارسی g5520 سامسونگ, رام فارسی g5520 منطقه ی چین, رام فارسی galaxy sm-g5520, رام فارسی on5, رام فارسی samsung g5520, رام فارسی samsung sm-g5520, رام فارسی sm-g5520, رام فارسی sm-g5520 سامسونگ, رام فارسی سامسونگ, رام فارسی سامسونگ g5520, رام فارسی سامسونگ on5, رام فارسی سامسونگ sm-g5520, رام فارسی کوک شده g5520, رام فارسیg5520, رام فلاش سامسونگ g5520, رام کوک شده, رام کوک شده g5520, رام کوک شده sm-g5520, رام کوک شده فارسی g5520, رام کوک شده فارسی galaxy sm-g5520, رام کوک شده فارسی samsung sm-g5520, رام کوک شده فارسی sm-g5520, ریکاوری کاستوم g5520, ریکاوری کاستوم galaxy sm-g5520, ریکاوری کاستوم samsung sm-g5520, ریکاوری کاستوم sm-g5520, ن گوگل پلی g5520, ن گوگل پلی sm-g5520, سامسونگ, سامسونگ g5510, سامسونگ g5520, سامسونگ on5, سامسونگ کوک شده, فارسی, فارسی g5520, فارسی galaxy sm-g5520, فارسی samsung sm-g5520, فارسی sm-g5520, فارسی ساز g5520, فارسی سازی g5520, فارسی سازی galaxy sm-g5520, فارسی سازی on5, فارسی سازی samsung sm-g5520, فارسی سازی sm-g5520, فارسی سازی سامسونگ on5, فارسی سامسونگ on5, فایل فارسی g5510, فایل فارسی g5520, فایل فارسی g5520 سامسونگ, فایل فارسی سامسونگ g5520, فایل فلاش g5520 on5, فایل فلاش فارسی سامسونگ g5520, فایل فلش سامسونگ g5520, فایل فلش سامسونگ sm-g5520, فایل فلش فارسی, فایل فلش فارسی g5520, فایل فلش فارسی g5520 pro, فایل فلش فارسی galaxy sm-g5520, فایل فلش فارسی on5, فایل فلش فارسی samsung sm-g5520, فایل فلش فارسی sm-g5520, فایل فلش فارسی sm-g5520 سامسونگ, فایل فلش فارسی سامسونگ g5520, فایل فلش فارسی سامسونگ g5520 منطقه ی چین, فایل فلش فارسی سامسونگ on5, فایل فلش فارسی سامسونگ sm-g5520, فریمور g5520, فریمور فارسی g5520, فریمور فارسی galaxy sm-g5520, فریمور فارسی samsung sm-g5520, فریمور فارسی sm-g5520, فول فارسی سامسونگ on5, فیرمور فارسی, کوک, گوگل پلی g5520, گوگل پلی sm-g5520, مرجع, مرجع رام, مرجع رام فارسی, مرجع فایل, مرجع فایل فارسی, مرجع فایل فلش فارسی, مشکل گوگل پلی g5520, منوی فارسی g5520, منوی فارسی galaxy sm-g5520, منوی فارسی samsung sm-g5520, منوی فارسی sm-g5520, , نحوه ی فارسی g5520, نحوه ی فارسی sm-g5520, نداشتن گوگل پلی g5520 on5.

 فایل فلش فارسی g5520 حاوی اندروید 6.0.1 قابل رایت از طریق ادین


املا به صورت گروهی:

الف ) دانش آموزان به گروه های چند نفره تقسیم شوند و از هر گروه خواسته شود متنی املایی آماده کنند . از متن هر گروه قسمت هایی را انتخاب کرده ، به صورت یک متن پیوسته دیکته شود تا بچه ها بنویسند .امتیاز حاصل نیز برای افراد گروه در نظر گرفته شود .

ب ) دانش آموزان را به گروه های 2 یا 3 نفره تقسیم می شوند و متن املا یکی از آنان نوشته می شود و تمام اعضای گروه درنوشتن صحیح کلمات همکاری می نمایند امتیاز نویسنده ی املا برای همه ی گروه منظور می گردد .در این تمرین پیشنهاد می شود نویسنده ی متن املا دانش آموز ضعیف هر گروه باشد و بین دو دانش آموز دیگر قرار گیرد تا در وی اعتماد به نفس کافی به وجود آید .

2- املای خطابه ای : فراگیران درگروه به یک دیگر املا می گویند یا به اولیا ، خواهر و برادر در منزل املا گفته می شود و تصحیح توسط گوینده صورت می گیرد . دراین نوع املا تثبیت یادگیری املایی و صحیح نوشتن واژه ها مدنظر است و باعث تقویت خواندن در دانش آموز هم می شود.

3- آموزش املا هنگام تدریس متن کتاب فارسی : بعد از تدریس کلمات مشکل دو املایی را روی تابلوی کلاس می نویسند و از دانش آموزان خواهند به صورت شفاهی برای آن کلمات هم خانواده ، مترادف ، متضاد و ... بگویند و یا جمله سازی نمایند در صورت درست بودن موارد آنهارا تشویق کنند .

4- کامل جمله برای تقویت املا : چند جمله روی تابلو ی کلاس نوشته می شود به طوری که جای یک کلمه در جمله خالی باشد سپس تعدادی کارت کلمات که شامل خود کلمه ، معنی کلمه ، مخالف و هم خانواده ی همان واژه روی آن نوشته شده است را در اختیار گروه ها قرار می دهیم تا با توجه به جمله واژه ی مناسب را از بین کارت ها پیدا کند و در جای خالی قرار دهد در این فعالیت از انی که در نوشتن این کلمات اشکال دارند استفاده شود و در پایان به گروه ها امتیاز داده شود .

5- بازی املایی ( نصف دیگرم کجاست ) : این فعالیت به صورت فردی یا گروهی انجام می گیرد . معلم جمله ای را انتخاب می کند به آن را کلمه کلمه روی کارت می نویسد و بین گروه ها تقسیم می کند سپس جمله را روی تابلو می نویسد و از هر گروه می خواهد کارت مربوط به جمله راروی تابلو نصب کند هر گروهی که سریع تر انجام دهد برنده می شود .

6- مسابقه ی املا روی تابلو : معلم کلمه یا جمله ی کوتاه را بیان می کند هر گروهی که زودتر آن را روی تابلو یا دفتر بنویسد امتیاز می گیرد

- املای مشارکتی :

الف ) دانش آموزان را به گروه های 2 یا 3 نفره تقسیم می شوند آنها باید یک دفتر داشته باشند و یک خط یک خط متنی را که معلم می گویدبنویسند امتیاز حاصل به گروه تعلق می گیرد ( اگر روی ورقه بنویسند می توانند د وشه ی گروهی قرار دهند )

ب ) دانش آموزان در گروه های سه نفره تقسیم می شنوند و سپس یک نفر گوینده می شود دانش آموز دیگرهم به عنوان نویسنده و یکی دیگرهم به عنوان ناظر انتخاب می شود که در ضمن نوشتن ناظر به نویسنده کمک می کند .

7-املای سنتی : املای به صورت خطابه ای به دانش آموزان گفته می شود و تصحیح توسط معلم یا دانش آموزان صورت می گیرد .

8- تهیه ی متن ازغلط های املایی دانش آموزان : این فعالیت هر ماه یکبار از میان کلماتی که دانش آموزان درمتون املایی درطول یک ماه غلط داشته اند می توان متن املایی جدیدی فراهم کرد و به کلمات درست آن نمره اختصاص داد.

9-املای تصویری : از دانش آموزان خواسته شود تصویر درس را به صورت گروهی تهیه کنند و کلمات مهم هما درس را به صورت پراکنده دراطراف تصویر بنویسند به طوری که از دور خوانده شود بعد تصویر را روی تابلو چسبانده شود و به طورتصادفی از دانش آموزان خواسته شودتا کلمات را بخوانند و در دفتر بنویسند.

10-بازی با کلمات : کلمات جدید درس را روی مقوایی نوشته شود و در طرف دیگر مقوا کلمات هم معنی ، مخالف یا هم خانواده درج شود از این کارت ها برای بازی های گروهی یا فردی ، تقویت سرعت خواندن در کلمات ، کامل جمله ، ساختن جمله ، شمردن کلمه در جمله و تمرین و تکرار کلمه استفاده می شود .

11- استفاده از برید ه های رو مه : هر گروهی چند ورق رو مه یا مجله را با خود به کلاس بیاورند سپس از آن ها خواسته شود تا کلمات جدیددرس را پیدا کنند و یا با قیچی آن را ببرند و دردفتر بچسبانند و جملات جدید بسازند. هر گروهی که جملات طولانی تر بسازد امتیاز بیش تری خواهد گرفت .

12-ساختن متن با کلمات مشخص : معلم چند کلمه می گوید یا روی تابلو می نویسد و از دانش آموزان می خواهد به صورت فردی یا گروهی متن املا بسازند و در زمانی دیگر از همان متن به یک دیگر املا بگویند .

13-املای بدون نقطه : متنی که از قبل آماده شده به تعداد گروه ها کپی گرفته شود به طوری که درآن متن نقطه های موجود درکلمات حذف شوندسپس از دانش آموزان خواسته شود تا متن را نقطه گذاری کنند .

14- املای تلفیقی : گفتن املای تلفیقی از کلمات مهم تمام مواد درسی به صورت یک داستان کوتاه که از قبل تعیین شده باشد به طوری که دربچه ها ایجاد رغبت و علاقه کرده تا فرا گیران ضمن نوشتن املا علاقمند به جملات بعدی شوند .

15-املای جمله نویسی : معلم 20 کلمه از متن درس را انتخاب کرده روی تابلو می نویسد و از بچه ها می خواهد با هرکدام یک جمله بنویسند بعداز تصحیح املا با انتخاب معلم چند نفر جملات خود را برای دیگران می خوانند .

16- پیدا کلمات پنهان : آموزگار چند حرف را بنویسد و زیر چند کتاب پنهان کند و از بچه ها بخواهد تا آن ها را پیدا کنند و در دفتربنویسند.

17- املا به صورت نقاشی : درزنگ نقاشی در دفتر نقاشی یا املا یک نقاشی بکشند بعد درزنگ املا روی نقاشی کلمات مربوطبه تصویر رامی نویسند یا درکنار نقاشی املا بنویسند .

18-خواندن املا به صورت گروهی : هریک از دانشآموزان جمله ای را از متن برای کل کلاس می خواند و همگی از آن املا می نویسند .

19- املای حفظی : معلم متنی را در اختیار بچه ها قرار می دهد بعد در زنگ املا از آن ها می خواهد هر چه به یاد دارند بنویسند .

20-املا از طریق تجزیه کلمات : چند جمله به دانش آموزان داده می شود و در پایین صفحه ج ی رسم گردد تا آنها کلماتی را که در آنها دچاراشکال هستند به صورت حرف به حرف درج بنویسند .

21-املای کامل ی :

الف ) متنی آماده شود و جلوی کلمات کلیدی فضایی خالی قرار گیرد سپس از بچه ها خواسته شود تا هم معنی یا هم خانواده ی آن کلمات را بنویسد.

ب ) معلم می تواند کلمات تازه و سخت را از متن املا حذف کرده و سپس و پس از گفتن املا کلمات حذف شده را روی تابلو بنویسد و از بچه هابخواهد تا کلمات را با خ ر قرمز یا مدادقرمز در جای مناسب خود قرار دهند.

پ ) به تعداد دانشآموزان متنی را کپی کنید به طوری که چند کلمه که دارای ارزش املایی است به صورت جای خالی در متن قرار گیرد آن گاه معلم متن اصلی را بخواند و از بچه ها بخواهد تا جاهای خالی را پرکند .

ت ) 20 کلمه انتخاب شود به صورت نامنظم در بالای صفحه نوشته شود بعد متن املا را پایین آن نوشته این 20 کلمه خالی گذاشته شود .بعد متن املا به وسیله ی معلم خوانده می شود پس از تلفظ کلمه ی مورد نظر معلم به دانش آموزان توصیه می کند کلمه ی مورد نظر را از کلمات بالا ی صفحه پیدا کند و در جای خالی بنویسد .

21- املای آهنگین : بعضی از جملات را با صدای افراد مختلف ازنظرریتم و آهنگ بیان و تکرار کرده تا نوشتن املا برای آنها دلچسب شود .

22- املای آبی : درظرفی پر از آب از دانش آموزان خواسته شود تا با انگشت کلماتی را که دیکته می کنید بنویسند .

23-کامل املا با کمک حافظه : املایی به صورت متن تهیه گردد د حدود 20 کلمه را که ارزش املایی دارند بهصورت جای خالی در متن در نظر گرفته شود بعد بچه ها با کمک دانش خودشان کلمات در جایگزین کنند .

24- املای ذهنی : متن املا بین گروه ها توزیع شود بعد از چند دقیقه مطالعه جمع آوری گردد بعد از آن ها خواسته شود تا کلمات را که درذهنشان باقی مانده است را روی دفتر بنویسند.

25- نوشتن املا به وسیله ی آب : یک ظرف خالی مایع ظرفشویی یا بطری نوشابه پر از آب شود و از بچه ها خواسته شود درحیاط مدرسه یا منزل به وسیله ی آب بر روی زمین بنویسند .

26-املای ای : بین تابلوی کلاس ودانش آموزان ای نصب شود معلم از روی متن می خواند بچه ها روی تابلو می نویسند در پایان را کنار زده دانش آموزان املای خودشان را به کمک معلم از روی تابلو تصحیح کنند .

27- املای یاد سپاری : املای حفظی در ماه های آ سال توصیه می شود در این زمان دانشآموزان از لحاظ قدرت تفکر و یادسپاری مطالب توانمند تر شده اند و می توانند مطالب فراوانی را در حافظه ی خود نگه دارند . از آن ها خواسته شود متن درس را بدون نگاه به کتاب دقیقا" مثل آن بنویسند و بعد از روی کتاب املای خود را تصحیح کنند.

28- املای سنباده ای : از بچه های خواسته شود کلمه ی مورد نظر را با شی زبری مانند سنباده یا موکت درست کنند و با انگشتان دست آن رالمس کنند.

29- کامل متن : معلم از روی متن املا می گوید اما کلماتی را که ارزش املای دارند را نمی گوید تا بچه ها با توجه به متن خوانده شده ی درس و با تکیه بر حافظه آن ها را بنویسند.

30-املا نویسی به کمک فرمانده : به هر دانش آموز 10 کلمه داده شود و آموزگار در حیاط مدرسه به عنوان فرمانده کلمه ای را بلند بگوید تابچه ها از بین کلمات خودشان آن کلمه را پیدا کنند و به فرمانده تحویل دهند .

31- نوشتن املا به کمک آینه : آموزگار متنی را به صورت بر ع آماده کرده و به بچه ها می دهد تا آن ها به کمک آینه کلمه را پیدا کنند وشکل صحیح آن را بنویسند.

32-املای گروهی روی تابلوی کلاس : یک گروه 4 نفره را پای تابلو آورده و بنا به انتخاب خودشان چشمان یکی از فراگیران را بسته سپس متنی توسط یکی از اعضای گروه خوانده می شود . آن فرد با چشم بسته بروی تابلو کلاس می نویسد و دیگر اعضا ی گروه جهت نوشتن حروف و نقطه و دیگر علائم نگارشی او را راهنمایی می کنند .

33- املای خوشه ای : معلم یک کلمه بگوید واز دانشآموزان بخواهد تا با شنیده این کلمه هر واژه یا عبارتی را که به ذهنشان می رسد بنویسند.

34-املای شمردنی : متن املا روی تابلو نوشته شود و بهصورت شمرده شمرده خوانده شود سپس تابلو پاک شود و املا گفته شود .

35- املای رونویسی : کلماتی از متن روی تابلو نوشته شود و به بچه ها یاد آوری گردد هنگام نوشتن املا در صورت برخورد و به یاد نیاوردن آن ها به این کلمات نگاه کنند و شکل صحیح آن را بنویسند.

36 – طبقه بندی کلمات : از بچه ها خواسته شود تا کلماتی را پیدا کنند که حروف معینی داشته باشند مثلا" کلماتی که علامت تشدید دارند .

37- املا به صورت قصه : قصه ای خوانده شود تا آن ها با دقت گوش کنند سپس هر چه از قصه فهمیدند را روی کاغذ بنویسند .

38- املا به صورت بازی : در موزاییک های کلاس یا حیاط مدرس ج حروف الفبا با گچ کشیده شود بعد کلماتی را که از قبل نوشته و درون پاکت قرار داده ایم بین بچه ها توزیع شود بعد آموزگار کلمات داخل پاکت را می خواند و دانش آموز با پ روی حروفی که در خانه های ج است کلمه را به معلم نشان می دهد مثلآ کلمه ی قصه که دانش آموز باید روی خانه های ( ق ـ ص ـ ـه ) بپرد و آن کلمه رامشخص کند .

39- املای بی صدا : این املا می تواند بر تقویت هوش دیداری و فضایی دانش آموزان بیفزاید . بچه ها باید ابتدای خوب به لب ها و حرکات صورت نگا ه کند بعد کلمه یا جمله ی مناسب را بنویسد . و برای فضا نویسی هم معلم کلمه را در فضا بنویسد تا دانش آموز با نگاه به دست معلم کلمه را تشخیص دهد .

40-نوشتن املا با استفاده از خمیر بازی : بچه ها کلمات جدید را که هم صدا یا به شکل های مختلفی نوشته می شوند و یا ارزش املایی دارند را باخمیر بازی می سازدو آن را در ورقه یا دفتر بچسباند و یا با قرار دادن کلمات کنار هم جمله بسازد.

41-املا با قوط کبریت : روی هریک از شش طرف قوطی کبریت کلماتی نوشته می شود سپس به هر گروه دسته ای از قوطی ها را داده تا با هردسته از کلمات یک جمله ساخته شود بعد با ارتباط دادن جملات یک متن به دست بیاید .

42-املای دیواری : در قسمتی از دیوار کلاس تابلوی برای کلماتی که ارزش املایی بسیاری دارند درست شود تا یک هفته هم روی دیوار قراربگیرد تا جلوی دید بچه ها قرار داشته باشد تا این کلمات به حافظه ی آنها برود .

43- املای کاردستی : درزنگ هنر کلمات مشکل را با نخ و سوزن روی پارچه با رنگهای متفاوت بدوزند.

44- املای زنجیره ای : معلم جمله ای را می گوید و از بچه ها می خواهد که با آ ین حرف از جمله ی مورد نظر جمله ی جدیدی بنویسند.

45- املای ج ی : ج ی دراندازه ی بزرگ از کلماتی مهم به صورت تکراری نوشته شود مثلا" کلمه ی معذرت سه بار نوشته شود البته این کلمات به صورت پراکنده نوشته شود وقتی معلم متن املا را می خواند هرگاه به کلمه ی مورد نظر می رسد نوجه بچه ها به ج نصب شده درکلاس جلب می شود و اظهار می دارد که این کلمه دوبا ر یا سه بار در ج تکرار شده است .

46- املای صوتی : معلم متنی را روی نوار کاست یا سی دی با صدای رسا ضبط نماید برای تقویت شنوایی بچه ها آن را د رکلاس پخش کند تابچه ها از آن صدا املا بنویسند.

47-املای خانوادگی : این املا در منزل انجام می شود برای درگیر اولیا با وضعیت تحصیلی فرزندشان می توان املایی را طراحی نمودکه بچه ها به کمک اولیا در خانه انجام دهند این کار باعث آگاهی اولیا از وضعیت املای فرزندانشان شده و در یاری رساندن به آنها مثمرثمر است.

48- املای مشترک : متن املا توسط دانش آموز و یکی از افراد خانواده به صورت مشترک نوشته شود و بعبارت دیگر اعضای خانواده به یک دیگر املا می گویند .

49-املای سنگی : با کمک سنگهای ریز و درشت که از قبل شسته و تمیز شده است برای نوشتن کلمات تازه و حتی نوشتن املا توسط بچه هااستفاده می شود.

50-نوشتن املای رنگی : در هر جمله یک کلمه مشخص شود که صدای خاص یا نشانه ی جدیدی داشته باشد مثلا : « ع » از بچه های خواسته میشود تا وقتی به این نشانه رسیدند آن را با رنگ دیگری بنویسند برا ی تنوع می توان از چند رنگ استفاده کرد یعنی هر بار که به نشانه رسید.رنگ را عوض کند.

51- مرتب متن درس : یک متن از کتاب را در هم ریخته کند و از بچه ها خواسته شود تا آن را مرتب کنند و در دفتر بنویسند .


املا به صورت گروهی:

الف ) دانش آموزان به گروه های چند نفره تقسیم شوند و از هر گروه خواسته شود متنی املایی آماده کنند . از متن هر گروه قسمت هایی را انتخاب کرده ، به صورت یک متن پیوسته دیکته شود تا بچه ها بنویسند .امتیاز حاصل نیز برای افراد گروه در نظر گرفته شود .

ب ) دانش آموزان را به گروه های 2 یا 3 نفره تقسیم می شوند و متن املا یکی از آنان نوشته می شود و تمام اعضای گروه درنوشتن صحیح کلمات همکاری می نمایند امتیاز نویسنده ی املا برای همه ی گروه منظور می گردد .در این تمرین پیشنهاد می شود نویسنده ی متن املا دانش آموز ضعیف هر گروه باشد و بین دو دانش آموز دیگر قرار گیرد تا در وی اعتماد به نفس کافی به وجود آید .

2- املای خطابه ای : فراگیران درگروه به یک دیگر املا می گویند یا به اولیا ، خواهر و برادر در منزل املا گفته می شود و تصحیح توسط گوینده صورت می گیرد . دراین نوع املا تثبیت یادگیری املایی و صحیح نوشتن واژه ها مدنظر است و باعث تقویت خواندن در دانش آموز هم می شود.

3- آموزش املا هنگام تدریس متن کتاب فارسی : بعد از تدریس کلمات مشکل دو املایی را روی تابلوی کلاس می نویسند و از دانش آموزان خواهند به صورت شفاهی برای آن کلمات هم خانواده ، مترادف ، متضاد و ... بگویند و یا جمله سازی نمایند در صورت درست بودن موارد آنهارا تشویق کنند .

4- کامل جمله برای تقویت املا : چند جمله روی تابلو ی کلاس نوشته می شود به طوری که جای یک کلمه در جمله خالی باشد سپس تعدادی کارت کلمات که شامل خود کلمه ، معنی کلمه ، مخالف و هم خانواده ی همان واژه روی آن نوشته شده است را در اختیار گروه ها قرار می دهیم تا با توجه به جمله واژه ی مناسب را از بین کارت ها پیدا کند و در جای خالی قرار دهد در این فعالیت از انی که در نوشتن این کلمات اشکال دارند استفاده شود و در پایان به گروه ها امتیاز داده شود .

5- بازی املایی ( نصف دیگرم کجاست ) : این فعالیت به صورت فردی یا گروهی انجام می گیرد . معلم جمله ای را انتخاب می کند به آن را کلمه کلمه روی کارت می نویسد و بین گروه ها تقسیم می کند سپس جمله را روی تابلو می نویسد و از هر گروه می خواهد کارت مربوط به جمله راروی تابلو نصب کند هر گروهی که سریع تر انجام دهد برنده می شود .

6- مسابقه ی املا روی تابلو : معلم کلمه یا جمله ی کوتاه را بیان می کند هر گروهی که زودتر آن را روی تابلو یا دفتر بنویسد امتیاز می گیرد

- املای مشارکتی :

الف ) دانش آموزان را به گروه های 2 یا 3 نفره تقسیم می شوند آنها باید یک دفتر داشته باشند و یک خط یک خط متنی را که معلم می گویدبنویسند امتیاز حاصل به گروه تعلق می گیرد ( اگر روی ورقه بنویسند می توانند د وشه ی گروهی قرار دهند )

ب ) دانش آموزان در گروه های سه نفره تقسیم می شنوند و سپس یک نفر گوینده می شود دانش آموز دیگرهم به عنوان نویسنده و یکی دیگرهم به عنوان ناظر انتخاب می شود که در ضمن نوشتن ناظر به نویسنده کمک می کند .

7-املای سنتی : املای به صورت خطابه ای به دانش آموزان گفته می شود و تصحیح توسط معلم یا دانش آموزان صورت می گیرد .

8- تهیه ی متن ازغلط های املایی دانش آموزان : این فعالیت هر ماه یکبار از میان کلماتی که دانش آموزان درمتون املایی درطول یک ماه غلط داشته اند می توان متن املایی جدیدی فراهم کرد و به کلمات درست آن نمره اختصاص داد.

9-املای تصویری : از دانش آموزان خواسته شود تصویر درس را به صورت گروهی تهیه کنند و کلمات مهم هما درس را به صورت پراکنده دراطراف تصویر بنویسند به طوری که از دور خوانده شود بعد تصویر را روی تابلو چسبانده شود و به طورتصادفی از دانش آموزان خواسته شودتا کلمات را بخوانند و در دفتر بنویسند.

10-بازی با کلمات : کلمات جدید درس را روی مقوایی نوشته شود و در طرف دیگر مقوا کلمات هم معنی ، مخالف یا هم خانواده درج شود از این کارت ها برای بازی های گروهی یا فردی ، تقویت سرعت خواندن در کلمات ، کامل جمله ، ساختن جمله ، شمردن کلمه در جمله و تمرین و تکرار کلمه استفاده می شود .

11- استفاده از برید ه های رو مه : هر گروهی چند ورق رو مه یا مجله را با خود به کلاس بیاورند سپس از آن ها خواسته شود تا کلمات جدیددرس را پیدا کنند و یا با قیچی آن را ببرند و دردفتر بچسبانند و جملات جدید بسازند. هر گروهی که جملات طولانی تر بسازد امتیاز بیش تری خواهد گرفت .

12-ساختن متن با کلمات مشخص : معلم چند کلمه می گوید یا روی تابلو می نویسد و از دانش آموزان می خواهد به صورت فردی یا گروهی متن املا بسازند و در زمانی دیگر از همان متن به یک دیگر املا بگویند .

13-املای بدون نقطه : متنی که از قبل آماده شده به تعداد گروه ها کپی گرفته شود به طوری که درآن متن نقطه های موجود درکلمات حذف شوندسپس از دانش آموزان خواسته شود تا متن را نقطه گذاری کنند .

14- املای تلفیقی : گفتن املای تلفیقی از کلمات مهم تمام مواد درسی به صورت یک داستان کوتاه که از قبل تعیین شده باشد به طوری که دربچه ها ایجاد رغبت و علاقه کرده تا فرا گیران ضمن نوشتن املا علاقمند به جملات بعدی شوند .

15-املای جمله نویسی : معلم 20 کلمه از متن درس را انتخاب کرده روی تابلو می نویسد و از بچه ها می خواهد با هرکدام یک جمله بنویسند بعداز تصحیح املا با انتخاب معلم چند نفر جملات خود را برای دیگران می خوانند .

16- پیدا کلمات پنهان : آموزگار چند حرف را بنویسد و زیر چند کتاب پنهان کند و از بچه ها بخواهد تا آن ها را پیدا کنند و در دفتربنویسند.

17- املا به صورت نقاشی : درزنگ نقاشی در دفتر نقاشی یا املا یک نقاشی بکشند بعد درزنگ املا روی نقاشی کلمات مربوطبه تصویر رامی نویسند یا درکنار نقاشی املا بنویسند .

18-خواندن املا به صورت گروهی : هریک از دانشآموزان جمله ای را از متن برای کل کلاس می خواند و همگی از آن املا می نویسند .

19- املای حفظی : معلم متنی را در اختیار بچه ها قرار می دهد بعد در زنگ املا از آن ها می خواهد هر چه به یاد دارند بنویسند .

20-املا از طریق تجزیه کلمات : چند جمله به دانش آموزان داده می شود و در پایین صفحه ج ی رسم گردد تا آنها کلماتی را که در آنها دچاراشکال هستند به صورت حرف به حرف درج بنویسند .

21-املای کامل ی :

الف ) متنی آماده شود و جلوی کلمات کلیدی فضایی خالی قرار گیرد سپس از بچه ها خواسته شود تا هم معنی یا هم خانواده ی آن کلمات را بنویسد.

ب ) معلم می تواند کلمات تازه و سخت را از متن املا حذف کرده و سپس و پس از گفتن املا کلمات حذف شده را روی تابلو بنویسد و از بچه هابخواهد تا کلمات را با خ ر قرمز یا مدادقرمز در جای مناسب خود قرار دهند.

پ ) به تعداد دانشآموزان متنی را کپی کنید به طوری که چند کلمه که دارای ارزش املایی است به صورت جای خالی در متن قرار گیرد آن گاه معلم متن اصلی را بخواند و از بچه ها بخواهد تا جاهای خالی را پرکند .

ت ) 20 کلمه انتخاب شود به صورت نامنظم در بالای صفحه نوشته شود بعد متن املا را پایین آن نوشته این 20 کلمه خالی گذاشته شود .بعد متن املا به وسیله ی معلم خوانده می شود پس از تلفظ کلمه ی مورد نظر معلم به دانش آموزان توصیه می کند کلمه ی مورد نظر را از کلمات بالا ی صفحه پیدا کند و در جای خالی بنویسد .

21- املای آهنگین : بعضی از جملات را با صدای افراد مختلف ازنظرریتم و آهنگ بیان و تکرار کرده تا نوشتن املا برای آنها دلچسب شود .

22- املای آبی : درظرفی پر از آب از دانش آموزان خواسته شود تا با انگشت کلماتی را که دیکته می کنید بنویسند .

23-کامل املا با کمک حافظه : املایی به صورت متن تهیه گردد د حدود 20 کلمه را که ارزش املایی دارند بهصورت جای خالی در متن در نظر گرفته شود بعد بچه ها با کمک دانش خودشان کلمات در جایگزین کنند .

24- املای ذهنی : متن املا بین گروه ها توزیع شود بعد از چند دقیقه مطالعه جمع آوری گردد بعد از آن ها خواسته شود تا کلمات را که درذهنشان باقی مانده است را روی دفتر بنویسند.

25- نوشتن املا به وسیله ی آب : یک ظرف خالی مایع ظرفشویی یا بطری نوشابه پر از آب شود و از بچه ها خواسته شود درحیاط مدرسه یا منزل به وسیله ی آب بر روی زمین بنویسند .

26-املای ای : بین تابلوی کلاس ودانش آموزان ای نصب شود معلم از روی متن می خواند بچه ها روی تابلو می نویسند در پایان را کنار زده دانش آموزان املای خودشان را به کمک معلم از روی تابلو تصحیح کنند .

27- املای یاد سپاری : املای حفظی در ماه های آ سال توصیه می شود در این زمان دانشآموزان از لحاظ قدرت تفکر و یادسپاری مطالب توانمند تر شده اند و می توانند مطالب فراوانی را در حافظه ی خود نگه دارند . از آن ها خواسته شود متن درس را بدون نگاه به کتاب دقیقا" مثل آن بنویسند و بعد از روی کتاب املای خود را تصحیح کنند.

28- املای سنباده ای : از بچه های خواسته شود کلمه ی مورد نظر را با شی زبری مانند سنباده یا موکت درست کنند و با انگشتان دست آن رالمس کنند.

29- کامل متن : معلم از روی متن املا می گوید اما کلماتی را که ارزش املای دارند را نمی گوید تا بچه ها با توجه به متن خوانده شده ی درس و با تکیه بر حافظه آن ها را بنویسند.

30-املا نویسی به کمک فرمانده : به هر دانش آموز 10 کلمه داده شود و آموزگار در حیاط مدرسه به عنوان فرمانده کلمه ای را بلند بگوید تابچه ها از بین کلمات خودشان آن کلمه را پیدا کنند و به فرمانده تحویل دهند .

31- نوشتن املا به کمک آینه : آموزگار متنی را به صورت بر ع آماده کرده و به بچه ها می دهد تا آن ها به کمک آینه کلمه را پیدا کنند وشکل صحیح آن را بنویسند.

32-املای گروهی روی تابلوی کلاس : یک گروه 4 نفره را پای تابلو آورده و بنا به انتخاب خودشان چشمان یکی از فراگیران را بسته سپس متنی توسط یکی از اعضای گروه خوانده می شود . آن فرد با چشم بسته بروی تابلو کلاس می نویسد و دیگر اعضا ی گروه جهت نوشتن حروف و نقطه و دیگر علائم نگارشی او را راهنمایی می کنند .

33- املای خوشه ای : معلم یک کلمه بگوید واز دانشآموزان بخواهد تا با شنیده این کلمه هر واژه یا عبارتی را که به ذهنشان می رسد بنویسند.

34-املای شمردنی : متن املا روی تابلو نوشته شود و بهصورت شمرده شمرده خوانده شود سپس تابلو پاک شود و املا گفته شود .

35- املای رونویسی : کلماتی از متن روی تابلو نوشته شود و به بچه ها یاد آوری گردد هنگام نوشتن املا در صورت برخورد و به یاد نیاوردن آن ها به این کلمات نگاه کنند و شکل صحیح آن را بنویسند.

36 – طبقه بندی کلمات : از بچه ها خواسته شود تا کلماتی را پیدا کنند که حروف معینی داشته باشند مثلا" کلماتی که علامت تشدید دارند .

37- املا به صورت قصه : قصه ای خوانده شود تا آن ها با دقت گوش کنند سپس هر چه از قصه فهمیدند را روی کاغذ بنویسند .

38- املا به صورت بازی : در موزاییک های کلاس یا حیاط مدرس ج حروف الفبا با گچ کشیده شود بعد کلماتی را که از قبل نوشته و درون پاکت قرار داده ایم بین بچه ها توزیع شود بعد آموزگار کلمات داخل پاکت را می خواند و دانش آموز با پ روی حروفی که در خانه های ج است کلمه را به معلم نشان می دهد مثلآ کلمه ی قصه که دانش آموز باید روی خانه های ( ق ـ ص ـ ـه ) بپرد و آن کلمه رامشخص کند .

39- املای بی صدا : این املا می تواند بر تقویت هوش دیداری و فضایی دانش آموزان بیفزاید . بچه ها باید ابتدای خوب به لب ها و حرکات صورت نگا ه کند بعد کلمه یا جمله ی مناسب را بنویسد . و برای فضا نویسی هم معلم کلمه را در فضا بنویسد تا دانش آموز با نگاه به دست معلم کلمه را تشخیص دهد .

40-نوشتن املا با استفاده از خمیر بازی : بچه ها کلمات جدید را که هم صدا یا به شکل های مختلفی نوشته می شوند و یا ارزش املایی دارند را باخمیر بازی می سازدو آن را در ورقه یا دفتر بچسباند و یا با قرار دادن کلمات کنار هم جمله بسازد.

41-املا با قوط کبریت : روی هریک از شش طرف قوطی کبریت کلماتی نوشته می شود سپس به هر گروه دسته ای از قوطی ها را داده تا با هردسته از کلمات یک جمله ساخته شود بعد با ارتباط دادن جملات یک متن به دست بیاید .

42-املای دیواری : در قسمتی از دیوار کلاس تابلوی برای کلماتی که ارزش املایی بسیاری دارند درست شود تا یک هفته هم روی دیوار قراربگیرد تا جلوی دید بچه ها قرار داشته باشد تا این کلمات به حافظه ی آنها برود .

43- املای کاردستی : درزنگ هنر کلمات مشکل را با نخ و سوزن روی پارچه با رنگهای متفاوت بدوزند.

44- املای زنجیره ای : معلم جمله ای را می گوید و از بچه ها می خواهد که با آ ین حرف از جمله ی مورد نظر جمله ی جدیدی بنویسند.

45- املای ج ی : ج ی دراندازه ی بزرگ از کلماتی مهم به صورت تکراری نوشته شود مثلا" کلمه ی معذرت سه بار نوشته شود البته این کلمات به صورت پراکنده نوشته شود وقتی معلم متن املا را می خواند هرگاه به کلمه ی مورد نظر می رسد نوجه بچه ها به ج نصب شده درکلاس جلب می شود و اظهار می دارد که این کلمه دوبا ر یا سه بار در ج تکرار شده است .

46- املای صوتی : معلم متنی را روی نوار کاست یا سی دی با صدای رسا ضبط نماید برای تقویت شنوایی بچه ها آن را د رکلاس پخش کند تابچه ها از آن صدا املا بنویسند.

47-املای خانوادگی : این املا در منزل انجام می شود برای درگیر اولیا با وضعیت تحصیلی فرزندشان می توان املایی را طراحی نمودکه بچه ها به کمک اولیا در خانه انجام دهند این کار باعث آگاهی اولیا از وضعیت املای فرزندانشان شده و در یاری رساندن به آنها مثمرثمر است.

48- املای مشترک : متن املا توسط دانش آموز و یکی از افراد خانواده به صورت مشترک نوشته شود و بعبارت دیگر اعضای خانواده به یک دیگر املا می گویند .

49-املای سنگی : با کمک سنگهای ریز و درشت که از قبل شسته و تمیز شده است برای نوشتن کلمات تازه و حتی نوشتن املا توسط بچه هااستفاده می شود.

50-نوشتن املای رنگی : در هر جمله یک کلمه مشخص شود که صدای خاص یا نشانه ی جدیدی داشته باشد مثلا : « ع » از بچه های خواسته میشود تا وقتی به این نشانه رسیدند آن را با رنگ دیگری بنویسند برا ی تنوع می توان از چند رنگ استفاده کرد یعنی هر بار که به نشانه رسید.رنگ را عوض کند.

51- مرتب متن درس : یک متن از کتاب را در هم ریخته کند و از بچه ها خواسته شود تا آن را مرتب کنند و در دفتر بنویسند .


چت روم اذری ها | چت روم اذربایجان | چت اهواز | چت مشهد | فولاد چت | چت روم تبریزی ها| چت روم کرج | چت روم تهران | چت روم رامهرمز | چت روم گرد | چت روم امیدیه | چت روم آبادان | چت روم مشهر | چت روم اهوازی ها | چت روم فارسی | چت پارسی | فایر چت | فایر گپ | چت روم فایر گپ | بی بی چت | چت روم بی بی | چت روم ایران | چت روم شوشتر | چت روم شوش | چت روم شوش دانیال | چت روم رامشیر | چت روم رامهرمز | رامهرمز | چت | چت روم خوزستان | چت روم مشهد | چت روم پدیده | چت روم طرقبه | چت روم مراغه | چت روم ورامین | چت روم شهریار | چت روم کرج و حومه | چت فارسی | بهترین چت روم ایران | پی ام سی چت | چت روم شلوغ | چت کن | چت ایران | بهترین روم فارسی | فایر چت | چت روم فایر | چت روم آتش | فایر چت | فایر | firechat |چت روم ایرانی | چت روم رشت | چت روم انزلی | چت روم هندیجان | چت روم شمال | چت روم سیستان و بلوچستان | چت روم بوشهر | چت روم جنوبی ها | چت بوشهر | چت روم دیلم | چت روم گناوه | چت روم ماهشهر | چت روم شادگان | چت روم | چت روم مسجد سلیمان | چت روم | چت | فایر چت | طراحی چت روم | چت روم | چت روم فارسی | ایران نوین چت | چت روم فوتبالی ها | چت روم پرسپولیس | چت روم استقلال | چت روم تراکتور | چت روم | چت روم مشهدی ها | گفت و گوی دختر پسرای اهوازی | ahwazchat | karaj chat | tehran chat | چت روم قزوین | چت روم گچساران | چت روم اصفهان | چت روم نجف آباد | چت روم شهر کرد | چت روم ایل بزرگ بختیاری | چت روم ایل قشقایی | چت روم ایل بهمئی | چت روم شیراز | چت روم بندر کنگ | چت روم ها | کاکو | دختر و پسرای ناب شیراز | دخترای خوشکل شیراز | ع دختر ناز | خوشکل و جیگر | بهترین و خوشکل ترین چت روم فارسی | فایر چت | فایر گپ | چت روم | چت ایرانی | چت زیبا | چت قشنگ | چت اصفهانی ها | گفت و گوی دختر پسرای اصفهانی | شارژ رایتل | رایتل | سیم کارت رایتل | ورزش رامهرمز | چت روم رامهرمز | چت روم سلمان فارسی | چت روم زادگاه سلمان فارسی | چت روم تش کوه | چت روم رومز | چت | فایر چت | بهترین چت روم ایران | فایر | آتش | چت ایرانی | ناز چت | عسل چت | مرام چت | راز چت | مخفی چت | هلو گپ | چت روم هلو گپ | سهند چت | کارون چت | قدیمی ترین چت روم اهواز | اهواز چت | قمپز چت | داغ چت | چت روم شلوغ | چت روم ایرانسلی ها | چت روم فارسی زبانان | چت روم دبی | چت روم امارات | چت روم | بهترین چت | چت روم هویزه | چت روم باغملک | چت روم ایذه | چت روم آنزان | چت روم فارسی | چت روم ترکی | چت روم کردی | چت روم لری | چت فارس | شلوغ وبلاگ | وبلاگ چت روم | یاهو چت | چت روم یاهو | چت روم درسا | چت روم رها | چت روم عسل | چت روم عسلی ها | چت عسل | چت روم خوشکل | چت روم | چت روم سالار | چت روم زی زی | چت روم زیزی | زیزی چت | چت روم م پاتوق | چت روم سمیر | چت روم میهن | چت میهن | چت روم آس | چت آس برای تماس با مدیریت سایت کلیک کنید آزادشهر چت پاتوق دخت پسرای با معرفت آزادشهری در این چت روم دوستان آزادشهری خود را پیدا کنید چت روم آزادشهر آزادشهر چت آزادشهر چت آزادشهر چت آزادشهر چت.آشوراده چت چت روم آشوراده.آق قلا چت پاتوق دختر پسرای آق قلای شما میتوانید دختران و پسران آق قلای در این چت روم پیدا کنید چت روم آق قلا آق قلا چت آق قلا چت آق قلا چت آق قلا چت .انبارآلوم چت پاتوق دختر پسرای انبار آلوم دختران و پسران با معرفت انبارآلوم در این چت روم هستند چت روم آنبار آلوم انبارآلوم چت انبارآلوم چت انبارآلوم چت انبارآلوم چت اینچه برون چت پاتوق دختر پسرای اینچه برون که دختران و پسران با معرفت اینچه برون در این چت روم هستند اینچه برون چت اینچه برون چت اینچه برون چت اینچه برون چت چت روم اینچه برون.بندر ترکمن چت بزرگترین پاتوق بندرترکمن خیلی از دختران و پسرهای بندر ترکمن در این چت روم هستند بندر ترکمن چت خان ببین چت پاتوق دختر پسران خانببین برای اولین بار پاتوق دختر پسرای خانببین افتتاح شد خان ببین چت بندر ترکمن چت پاتوق دختر پسرای بندر ترکمن برای اولین بار افتتاح شد بندر ترکمن چت بندر ترکمن چت چت روم بندر ترکمن.خان ببین چت خان ببین چت خان ببین چت خان ببین چت چت روم خان ببین.دلند چت دلند چت دلند چت دلند چت دلند چت چت روم دلند.رامیان چت پاتوق دختر پسرای رامیانی دختران و پسران زیبای رامیان در این چت روم رامیان چت رامیان چت رامیان چت رامیان چت رامیان چت چت روم رامیان سرخنکلاته چت چت روم سرخنکلاته.سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت چت روم سیمین شهر.علی آباد چت پاتوق دختر پسرای علی آبادی برای اولین بار افتتاح شد علی آباد چت علی آباد چت علی آباد چت علی آباد چت چت روم علی آباد.فاضل آباد چت چت روم فاضل آباد.کردکوی چت پاتوق دختران و پسران کردکوی دوستان با معرفت کردکوی کردکوی چت کردکوی چت کردکوی چت کردکوی چت چت روم کردکوی.کلاله چت بزرگترین پاتوق دختران و پسران کلاله که برای اولین بار افتتاح شد کلاله چت کلاله چت کلاله چت کلاله چت کلاله چت کلاله چت چت روم کلاله.گرگان چت پاتوق دختر پسرای گرگان در این چت روم دختر پسرای با معرفت گرگان هستند گرگان چت گرگان چت گرگان چت گرگان چت گرگان چت گرگان چت چت روم گرگان بهترین چت روم دختر پسر های گرگانی.گالیکش چت پاتوق بزرگ دختر و پسران گالیکشی گالیکش چت گالیکش چت گالیکش چت گالیکش چت گالیکش چت چت روم گالیکش.بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت چت روم بندر گز.گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت چت روم گمیشان پاتوق دختر پسرای گمیشانی.گنبد چت چت روم گنبد.مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت چت روم مراوه تپه.مینودشت چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای مینودشت پسران و دختران با معرفت مینودشت مینودشت چت مینودشت چت مینودشت چت مینودشت چت چت روم مینودشت.نگین شهر چت نگین شهر چت نگین شهر چت نگین شهر چت نگین شهر چت چت روم نگین شهر.نوده خاندوز چت چت روم نوده خاندوز.نوکنده چت چت روم نوکنده.ترکمن چت پاتوق دختر پسرای ترکمن ترکمن های با معرفت که در چت روم ترکمن هستند ترکمن های خوش زبان گلستان ترکمن چت ترکمن چت ترکمن چت ترکمن چت چت روم ترکمن.قناری چت بزرگترین پاتوق قناری چت که شما میتوانید دختران وپسران قناری چت رو در این چت روم ببینید قناری چت قناری چت قناری چت قناری چت قناری چت قناری چت چت روم قناری.وایت چت بهترین و زیبا ترین چت روم بزرگترین پاتوق دختران و پسران با مرام وایت چت وایت چت وایت چت وایت چت چت روم وایت.اسپریس چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای ترکمن اسپریس چت اسپریس چت اسپریس چت چت روم اسپریس.دلگو چت بزرگترین چت روم بزرگترین چت روم دختر پسرای با معرفت دلگو چت دلگو چت دلگو چت دلگو چت چت روم دلگو.اسا چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای ترکمن که در اسا چت هستند اسا چت اسا چت اسا چت چت روم اسا.ایراتین چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای با مرام و معرفت منتظر شما هستیم ایراتین چت ایراتین چت چت روم ایراتین.لول چت پاتوق دختر پسرای ترکمن آدرس اصلی لول چت در این مکان هست پاتوق دختر پسرای با معرفت لول چت چت روم لول لول چت پاتوق ترکمن های زیبا دلگو چت چت روم لاهیجان چت روم گلوگاه چت روم گرمسار چت روم گناباد چت روم گمیشان چت روم گالیکش چت روم کیلان چت روم کیش چت روم کوهپایه چت روم کن ر چت روم کمشجه چت روم کلیبر چت روم کلور چت روم کلاردشت چت روم کلارآباد چت روم کلاچای چت روم کلاته چت روم کاخک چت روم کره ای چت روم کرند چت روم کرمانشاه چت روم کرمان چت روم کردکوی چت روم کرج چت روم کانی سور چت روم کامیاران چت روم کامفیروز چت روم کاشمر چت روم کاشان چت روم کازرون چت روم قمصر چت روم قروه چت روم قم چت روم قرچک چت روم قیروکارزین چت روم قلعه تل چت روم قدس چت روم قیدار چت روم قطب آباد چت روم قادرآباد چت روم قهستان چت روم قصرشیرین چت روم قاین چت روم قوچان چت روم قشم چت روم قائمیه چت روم قنوات چت روم قزوین چت روم قائم شهر چت روم فریدونشهر چت روم فومن چت روم ف چت روم فیروزه چت روم فیض آباد چت روم فشم چت روم فردوسیه چت روم فشک چت روم فردوس چت روم فیروزآباد چت روم فراشبند چت روم فیروزکوه چت روم فریمان چت روم فاروق چت روم فیرورق چت روم فریدون کنار چت روم فارسان چت روم عنبران چت روم عسگران چت روم عباس آباد چت روم طرقبه چت روم طبس چت روم طالقان چت روم ضیاءآباد چت روم صفادشت چت روم صباشهر چت روم صفاشهر چت روم صحنه چت روم صاحب چت روم شربیان چت روم شیراز چت روم د چت روم شبستر چت روم شهربیر چت روم شویشه چت روم شاهین شهر چت روم شیروان چت روم شوشتر چت روم شاهرود چت روم شهمیرزاد چت روم شوسف چت روم شاهدیه چت روم شهریار چت روم شوش چت روم شاهدشهر چت روم شهرکرد چت روم شندآباد چت روم ش ز چت روم شهرضا چت روم شال چت روم شازند چت روم شرفخانه چت روم شادگان چت روم سیا ل چت روم سنگسر چت روم سردرود چت روم سیوند چت روم سرخه چت روم سیس چت روم سمیرم چت روم سرخس چت روم سیرجان چت روم سیراف چت روم سلمانشهر چت روم سربیشه چت روم سیدان چت روم سلماس چت روم سربندر چت روم سلطانیه چت روم سگزی چت روم سرایان چت روم سنگر چت روم سقز چت روم سراوان چت روم سهند چت روم سراب چت روم سه قلعه چت روم سده چت روم سورشجان چت روم سریش آباد چت روم سپیدان چت روم سوق چت روم سروستان چت روم سبزوار چت روم گرد چت روم سروآباد چت روم ساوه چت روم سنندج چت روم سرعین چت روم زنوز چت روم زرند چت روم زازران چت روم زنجان چت روم زرقان چت روم زیاران چت روم زرینه چت روم زهان چت روم زرین شهر چت روم زواره چت روم زرنق چت روم رزجرد چت روم رینه چت روم رفیع چت روم ریگان چت روم رفسنجان چت روم رزن چت روم رویدر چت روم رویان چت روم رضوانشهر چت روم راور چت روم رونیز چت روم رشتخوار چت روم رودهن چت روم رامهرمز چت روم رودسر چت روم رستم آباد چت روم رامسر چت روم رودبار چت روم رزوه چت روم رازمیان چت روم دهدشت چت روم دوگنبدان چت روم دوزه چت روم درگهان چت روم دورود چت روم دررود چت روم دبیران چت روم دماوند چت روم درگز چت روم دیواندره چت روم دلیجان چت روم دیباج چت روم دلوار چت روم دانسفهان چت روم دهلران چت روم دلبران چت روم دهگلان چت روم دستگرد چت روم داریان چت روم دستجرد چت روم داران چت روم دزفول چت روم داراب چت روم خوی چت روم خوانسار چت روم مشهر چت روم خواجه چت روم خواف چت روم خنج چت روم م آباد چت روم خوسف چت روم امه چت روم خمام چت روم خاوران چت روم خورزوق چت روم خاش چت روم خارک چت روم حصارک چت روم چالوس چت روم چادگان چت روم چهاردانگه چت روم چمستان چت روم چابهار چت روم چناره چت روم آبسرد چت روم چمران چت روم چاب ر چت روم جاسک چت روم جوکندان چت روم جویبار چت روم جم چت روم جیرفت چت روم جوانرود چت روم جلفا چت روم جیرنده چت روم جوادآباد چت روم جعفریه چت روم جهرم چت روم جاجرود چت روم جویم چت روم جنت شهر چت روم ج چت روم تنکابن چت روم تربت جام چت روم تکاب چت روم تبریز چت روم تیران چت روم تفرش چت روم تایباد چت روم تهران چت روم تفت چت روم تالش چت روم تویسرکان چت روم تجریش چت روم تا تان چت روم تودشک چت روم تربت حیدریه چت روم تازه شهر چت روم فولادشهر چت روم پولادشهر چت روم پاوه چت روم پیشوا چت روم پلدشت چت روم پاکدشت چت روم پیرانشهر چت روم پردیس چت روم پارس آباد چت روم بیضا چت روم بوانات چت روم بسطام چت روم بیرم چت روم بیرجند چت روم بروجرد چت روم بیدستان چت روم بردسیر چت روم بندر خمیر چت روم بردسکن چت روم بیجار چت روم برازجان چت روم بازنه چت روم بیارجمند چت روم بندرلنگه چت روم بجنورد چت روم بندرعباس چت روم بانه چت روم بهشهر چت روم بالاده چت روم بهبهان چت روم بندرانزلی چت روم بافق چت روم بهارستان چت روم اسدیه چت روم الیگودرز چت روم الوند چت روم استهبان چت روم ایوانکی چت روم الشتر چت روم اژیه چت روم ایلام چت روم اقلید چت روم ا چت روم ایرانشهر چت روم اقبالیه چت روم ارومیه چت روم اصفهان چت روم ارسنجان چت روم ایزدخواست چت روم اشکنان چت روم اردکان چت روم اشتهارد چت روم اشنویه چت روم اردستان چت روم اهواز چت روم یه چت روم املش چت روم اهل چت روم اردبیل چت روم اهر چت روم آباد چت روم ارداق چت روم اِوَز چت روم اسکو چت روم اراک چت روم مشک چت روم اسفرورین چت روم ابوزیدآباد چت روم شه چت روم اسفراین چت روم ابهر چت روم امیدیه چت روم اسفدن چت روم ابرکوه چت روم آشخانه چت روم آشتیان چت روم آذرشهر چت روم آستانه چت روم آبیک چت روم آیسک چت روم آبگرم چت روم آبدانان چت روم آبسرد چت روم آرین شهر چت روم آریاشهر چت روم آباده طشک چت روم آوج چت روم آرمرده چت روم آباده چت روم آران و بیدگل چت روم آبادان چت روم آغاجاری چت روم آرادان چت روم آسمان آباد چت روم زاهدان چت روم زابل چت روم وی چت چت روم ترکمن چت روم شمال چت روم سمنان چت روم ساری چت روم رشت چت روم رایتل چت روم نیمباز چت روم مینودشت چت روم مشهد چت روم خان ببین چت روم کلاله چت روم جاوا چت روم ایران چت روم ایرانسلی ها چت روم گیلان چت روم قایق چت روم قناری چت روم فیس نما چت روم اسپریس چت روم دامغان چت روم کلوب چت روم بابل چت روم آزادشهر چت روم آستارا چت روم اسا چت روم اندروید چت روم آمل چت روم علی آباد کتول چت روم آق قلا چت روم گرگان چت روم اسی چت روم خان ببین چت روم دلند چت روم رامیان چت روم آق قلا چت روم مینودشت چت روم کلاله تهران چت.چت روم تهران.مشهد چت.چت روم مشهد.اصفهان چت.چت روم اصفهان.تبریز چت.چت روم تبریز.کرج چت.چت روم کرج.شیراز چت.چتروم شیراز.اهواز چت.چتروم اهواز.قم چت.چت روم قم.کرمانشاه چت.چت روم کرمانشاه.ارومیه چت.چت روم ارومیه.زاهدان چت.چت روم زاهدان.رشت چت.چت روم رشت.کرمان چت.چت روم کرمان.همدان چت.چت روم همدان.اراک چت.چت روم اراک.یزد چت.چت روم یزد.اردبیل چت.چت روم اردبیل.بندر عباس چت.چت روم بندر عباس. شهر چت.چت روم شهر چت.قزوین چت.چت روم قزوین.زنجان چت.چت روم زنجان. م آباد چت.چت روم مآباد.سنندج چت.چت روم سنندج.ساری چت.چت روم ساری.کاشان چت.چت روم کاشان.قدس چت.چت روم قدس.ملارد چت.چت روم ملارد.دزفول چت.چت روم دزفول.بروجرد چت.چت روم بروجرد. شهر چت.چت روم شهر.آبادان چت.چت روم آبادان.ورامین چت.چت روم ورامین.سبزوار چت.چت روم سبزوار.نجف آباد چت.چت روم نجف آباد.نیشابور چت.چت روم نیشابور.بابل چت.چت روم بابل.آمل چت.چت روم آمل.شهریار چت.چت روم شهریار.ساوه چت.چت روم ساوه.خوی چت.چت روم خوی.قائم شهر چت.چت روم قائم شهر.قرچک چت.چت روم قرچک.بجنورد چت.چت روم بجنورد.سیرجان چت.چت روم سیرجان.بوشهر چت.چت روم بوشهر.بیرجند چت.چت روم بیرجند.ایلام چت.چت روم ایلام.ملایر چت.چت روم ملایر.بوکان چت.چت روم بوکان.مراغه چت.چت روم مراغه.رفسنجان چت.چت روم رفسنجان.نسیم شهر چت.چت روم نسیم شهر.مهاباد چت.چت روم مهاباد.سقز چت.چت روم سقز.زابل چت.چت روم زابل.شاهرود چت.چت روم شاهرود.شهرکرد چت.چت روم شهر کرد.پاکدشت چت.چت روم پاکدشت.سمنان چت.چت روم سمنان. مشهر چت.چت روم مشهر. مشک چت.چت روم مشک.انزلی چت.چت روم انزلی.جهرم چت.چت روم جهرم.ایرانشهر چت.چت روم ایرانشهر.قوچان چت.چت روم قوچان.یاسوج چت.چت روم یاسوج.جیرفت چت.چت روم جیرفت.کازرون چت.چت روم کازرون.بهشهر چت.چت روم بهشهر.شیروان چت.چت روم شیروان.کاشمر چت.چت روم کاشمر وی چت لاین چت چت روم لاین لاین برای اندروید آموزش کار با لاین چت چت روم لاین چت linechat.ir چت ویچت چت روم وی چت wechat چت وی chat | نسیم چت | آوین چت | تک گپ | چت روم همه کاره | چت روم قدیمی ها | چت روم فارسی | چت روم زیر نظر فرهنگ و ارشاد ی | چت روم فارسی | چت روم ایران | چت روم خوزستان | چت روم | چت روم مالاغا | چت روم | چت روم کرج | چت روم تهران | چت روم ناز | ناز چت | ا چت | چت روم ا | بدنسازی | چت روم شلوغ | شلوغ ترین چت روم ایران تروم,چت روم,ictchat.ir,نانازترین روم,بجنورد چت,چت روم نازپری,ورود به گیتی چت,چت فارسی,گویا چت,ال ا,ماهی گیری,ای سی تی چت,ایسیتی چت,لاو سیتی چت, وفا چت,تالار چت,چتروم تالار, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vفا چت, چت , چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, الفت چت,عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو,مخمل چت,شبنم چت,یاسمین چت,کیمجان چت,چت دوستان,بگو مگو چت,کتی چت,رایتل چت,گل چت,ال ا چت,نوید چت,پارتی چت,لوس چت,کچل چت,فانی چت,فانی لاف,عاشقانه چت, چت,چت ,دی چت,پاپوش چت,چی چی چت,لولوچت,نیناچت,کمیجان چت,چت کیمجان,کیمیا چت,پگاه چت,تاک چت,شام چت,یاهو چت,وی چت,چت وی,حباب چت,مهتاب چت,زاهدان چت,زابل چت,گل چت,چت ناز,ناز چت,ققنوس چت,زن چت,تل چت,لاف چت,دختر چت,چت روم فارسی,چت,دیدار چت,یادگار چت,حسرت چت, چت,واتس اپ,چیک چت,برف چت,اسمان چت,قایق چت,خشن چت,شاخ چت,شاه چت,سکوت چت,تاراچت,گفتگو,راز چت,ال ا چت,چت ال ا,بوف چت,صبا چت,دی چت,چت دی,شقایق چت,روشنک چت,شادی چت,خوشگل چت,نیاز چت,بازی چت,خورشید چت,تایم چت,روحی چت,عاشقان چت,بی اف چت,اف ام چت,جنگ چت, چت,یاهو چت,گروپ چت,تنها چت,لاف چت,لیمو چت,اراک چت,شیراز چت,اهوازچت,هستی چت,وبلاگ چت,لو وبلاگ,عروسک چت,چت به چت,بگو مگو چت,لوس چت,لوسی چت,تاراچت,دوستی چت,اوازچت,رامسر چت, چت,شما چت,من تو چت,ویس چت,چی چی چت,نایس چت,چت فا,ما چت,میهن چت,شاتل چت,رایتل چت,فاز چت,مرام چت,ناقلاچت,هزار چت,هزار گپ,مهتاب چت,نجات چت,باران چت,فانوس چت, چت,رازچت,هلو چت,اریا چت,اپارات چت,اونگ چت,بیتا چت,مردم چت,ترانه چت, چت,بزرگ چت,سون چت,نور چت,نوید چت,پارتی چت,چویل چت,سروش چت,پیچک چت,مخفی چت,صمیمی چت,عشق چت,کلبه چت,بدوچت,بیاچت,اناران چت,خوشمل چت,دلسوزچت,رمزچت,ریحانه چت,چته چت,گل چت,نوگل چت,نگاران چت,جنبه چت,پارک چت,پری چت,دلنشینی چت,اپل چت,7چت,راحیل چت,گل چت,ترانه چت,عسلی چت,اپارات,اونگ,تالارچت,نمک چت,جم چت,اواچت,ایلیاچت, خان چت,ارون چت,چت,سیگنال چت,مخ چت,دلتنگ چت,غم چت,سی یو چت,سی تو چت,ا ین چت,الوچه چت,انارچت ,انتیک چت,ارامش چت,ارینا چت,اشناچت,بلا چت,بهارچت,عاشقانه چت,ع چت,عاشقان چت,t,بهشت چت,بیا بدو چت,با من چت,بیگ چت,ملت چت,چت نما,وطن چت,دیلا چت,دل انگیز چت,د ده چت,فرهاد چت,فرهاد چت,گلین چت,فانی لاف,گوگولی چت,گیتا چت,هاپو چت,ای دی چت,بستنی چت,هستیم چت,اراک چت,ل چت,لایک چت,مادرچت,مهساچت,مهسان چت,لاوگپ,مردم چت,فریاد چت,ملودی چت,رنگین چت,تی تی چت,اهورا چت,روحی چت,گیتی چت,هدیه چت,چت هدیه,سی سی چت,ام سون چت,رز بلاگ چت,وبلاگ چت,صورتی چت,وایت چت,ماچت,من تو چت,هدهدچت,راحت چت,انیاچت,معروف چت,پناه چت,کلک چت,شاپرک چت,تپل چت,مختل چت,همراه اول چت,جهان چت,ایرانی چت,چتیها,تلی چت,شیرین چت,الاله چت,دل چت,جم چت,سوگل چت,سوگلی چت,ققنوس چت,پاپوس چت,ملت چت,میهن باران چت,عسل ناز چت,صورتی چت,شکلات چت,مای لاو چت,پدیده چت,مدرن چت,ففل چت,اوین چت,شکلاتی چت,عاشق چت,کچل چت,اتیس چت,افروز چت,الجی چت,چتروم,چت,چت روم شلوغ ,ه چت, چت,چت ,دی چت,پاپوش چت,چی چی چت,لولوچت,نیناچت,کیمجان چت,چت کیمجان,کیمیا چت,پگاه چت,تاک چت,شام چت,یاهو چت,وی چت,چت وی,حباب چت,مهتاب چت,زاهدان چت,زابل چت,گل چت,چت ناز,ناز چت,ققنوس چت,زن چت,تل چت,لاف چت,دختر چت,چت روم فارسی,چت,دیدار چت,یادگار چت,حسرت چت, چت,واتس اپ,چیک چت,برف چت,اسمان چت,قایق چت,خشن چت,شاخ چت,شاه چت,سکوت چت,تاراچت,گفتگو,راز چت,ال ا چت,چت ال ا,بوف چت,صبا چت,دی چت,چت دی,شقایق چت,روشنک چت,شادی چت,خوشگل چت,نیاز چت,بازی چت,خورشید چت,تایم چت,روحی چت,عاشقان چت,بی اف چت,اف ام چت,جنگ چت, چت,یاهو چت,گروپ چت,تنها چت,لاف چت,لیمو چت,اراک چت,شیراز چت,اهوازچت,هستی چت,وبلاگ چت,لو وبلاگ,عروسک چت,چت به چت,بگو مگو چت,لوس چت,لوسی چت,تاراچت,دوستی چت,اوازچت,رامسر چت, چت,شما چت,من تو چت,ویس چت,چی چی چت,نایس چت,چت فا,ما چت,میهن چت,شاتل چت,رایتل چت,فاز چت,مرام چت,ناقلاچت,هزار چت,هزار گپ,مهتاب چت,نجات چت,باران چت,فانوس چت, چت,رازچت,هلو چت,اریا چت,اپارات چت,اونگ چت,بیتا چت,مردم چت,ترانه چت, چت,بزرگ چت,سون چت,نور چت,نوید چت,پارتی چت,چویل چت,سروش چت,پیچک چت,مخفی چت,صمیمی چت,عشق چت,کلبه چت,بدوچت,بیاچت,اناران چت,خوشمل چت,دلسوزچت,رمزچت,ریحانه چت,چته چت,گل چت,نوگل چت,نگاران چت,جنبه چت,پارک چت,پری چت,دلنشینی چت,اپل چت,7چت,راحیل چت,گل چت,ترانه چت,عسلی چت,اپارات,اونگ,تالارچت,نمک چت,جم چت,اواچت,ایلیاچت, خان چت,ارون چت,چت,سیگنال چت,مخ چت,دلتنگ چت,غم چت,سی یو چت,سی تو چت,ا ین چت,الوچه چت,انارچت ,انتیک چت,ارامش چت,ارینا چت,اشناچت,بلا چت,بهارچت,عاشقانه چت,ع چت,عاشقان چت,vafachat,بهشت چت,بیا بدو چت,با من چت,بیگ چت,ملت چت,چت نما,وطن چت,دیلا چت,دل انگیز چت,د ده چت,فرهاد چت,فرهاد چت,گلین چت,فانی لاف,گوگولی چت,گیتا چت,هاپو چت,ای دی چت,بستنی چت,هستیم چت,اراک چت,ل چت,لایک چت,مادرچت,مهساچت,مهسان چت,لاوگپ,مردم چت,فریاد چت,ملودی چت,رنگین چت,تی تی چت,اهورا چت,روحی چت,گیتی چت,هدیه چت,چت هدیه,سی سی چت,ام سون چت,رز بلاگ چت,وبلاگ چت,صورتی چت,وایت چت,ماچت,من تو چت,هدهدچت,راحت چت,انیاچت,معروف چت,پناه چت,کلک چت,شاپرک چت,تپل چت,مختل چت,همراه اول چت,جهان چت,ایرانی چت,چتیها,تلی چت,شیرین چت,الاله چت,دل چت,جم چت,سوگل چت,سوگلی چت,ققنوس چت,پاپوس چت,ملت چت,میهن باران چت,عسل ناز چت,صورتی چت,شکلات چت,مای لاو چت,پدیده چت,مدرن چت,ففل چت,اوین چت,شکلاتی چت,عاشق چت,کچل چت,اتیس چت,فال چت,چت فال,پالما چت,سال چت,ارام چت,لاو تو لاو چت,پری چت ,پریا چت,هوا چت,اتش چت,شلوغ چت,شلوغ ترین روم,جهان چت,کد چت,شکلک روم,قالب چت روم,هدر چت روم,رنگین کمان چت,باتوق دوستان, وی چت, چت,کاخ چت,فرازچت,هد هد چت,احساس چت, پی چت,ارال چت,طوفان چت,شکوه چت,انیسا چت,دو مینو چت,وایبر چت,سایت عاشقانه,لاوپبیر,طراح فا,فا چت,لینا چت,اگرین چت,درسا چت,نازکپ<پرهام چت,پرچم چت,جام چت,شما چت,ادیدور چت,همه چت,کمان چت,کاخ چت,نارنج چت,نارنج چت,مشکلی چت,انالیز چت,کلیک چت,کلک چت,بازی چت,روحی چت,مهاب چت,ففل چت,چت روم ففل,فلفل چت,چت روم فلفل,نسخه اندروید چت روم,پاریس چت,موزیک چت,اونجوری چت,حال چت,باحال چت,تهران چت,شمال چت,شیراز چت,اهواز چت,مشهد چت,چابهار چت,قصرقند,زاهدان چت,چشمک چت,کتاب چت,رعد چت,رزگل چت,ت,,th]j,مردم چت,دختر چت,انلاین چت,چت روم تصویری,فسی راز,فسبوک چت,چت روم ,چت فارسی,راز کپ,فیس راز,جامعه مجازی,مینی فیس,چت روم فروشی, چت,یگانه چت,بیکاری چت,چت به چت,بزرگترین چت,ایرانی چت,گلستان چت,رزگل چت,لاف چت,بندرچت,بندرچت,ادینا چت,قلعه چت,ل چت,ناظرچت,ملکه چت,فرشته چت,شیرین چت,خاطره چت,چت روم فارسی,شاهزاده چت,ساراچت,چت سارا,سارا چت,تیتکال چت,اینه چت,گیتی چت,مجمر چت,بوق چت,چت,چت روم,چتروم,چت روم فارسی,ایرانی چت,زاهدان چت,چابهار چت,کلمه,الجی چت,ال جی چت,بارانی چت,چت روم تصویری, ید چت,فروش چت,سلطان چت,سامین چت,سمیر چت,پارتی چت,یخ چت,ساده چت,اواز چت,چت باران,چت عسل ,نگار چت,نگاری چت,غزل چت,رنگین کامن چت,وبلاگ چت,بلگفا چت,لو چت,بستنی چت,بی چت,بی وفا چت,لوسی چت,لوس چت,همدم چت,پانوق چت,چت دوستان,دوستانه چت,عرب چت,افغان چت,بلوچ چت,سیتان چت,اونجوری چت,چت روم بد,چت روم باحال,چت روم خوشگل,زیبا چت,نرگس چت,میلاد چت,فرهاد چت,فریاد چت,تاک چت,نازچت,نازی چت,بازی چت,جنگ چت,سیس چت,شبنم چت,کیمجان چت,چت کیمجان ,اراک چت,تهرانی چت,وایبر چت, چت, برنامه,موزیک چت,اهنگ چت,جیغ چت,لاف چت,لب تو لب چت,لب چت,ساحال چت,تکنازچت,انتیک چت,bio2chat,بیو تو چت,کیمیاچت,چیترا چت, ورژن آ فایر فا ، فایر فا ، firefox . mozila . بی بی چت چت رومی به وسعت ایران چت روم ایران ، عسل فایر چت ، عسل ناز چت ، چت روم نازفایر چت وفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vafachatوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو تنهاچت -تنهاچت-تنهاچت-تنها -تنهاچت چت-تنهاچت-تنها چت-تنها چت -تنها چت-تنها چت چت-چت روم -چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت روم-چت روم فارسی-چت روم ایرانی-چت روم جدید-عضویت در چت روم-پربازدیدترین چت روم-چت فارسی-سایت چت روم-بهترین چت روم-بهترین چت قشنگ ترین و زیبا ترین روم فارسی ایرانی-ورود به چت روم-چتروم-بهترین و شلوغترین چت روم-چت روم تهران چت روم اهواز چت ییروم شیراز چت روم یزد چت روم مشهد باران چت روم هزار گپ چت روم دنبا چت روم شمال چت روم رشت چت روم خوزستان چت روم دز فول لیست تمامی چت روم ها مشهد چت,رایتلی ها چت,ورود به رایتل چت,چتروم مشهد,چت روم مشهدی ها,پاتوق مشهدی ها,کرج چت,پاتوق کرجی ها,چت روم کرج,چت روم اصفهان,اصفهانچت,ورود به چت روم اصفحان,چت روم اسان,بیرجند چت,بجنود چت, شمال چت,جنوب چت,شرق چت,غرب چت,چت روم کاشان,چت روم ارومیه,چت روم اردبیل,چت روم بوشهر,چت رایتل,ثبت نام در چت روم,اموزش ثبت نام در چت روم,سیتو چت,سی تو چت,نگار چت,اف ام چت,کلیک چت, چت روم گرگان,چت روم قشم,چت روم خارک,چت روم سمنان,چت روم قم,چت روم اراک,چت روم کرمانشاه,چت روم همدان,چت روم سنندج,چت روم ایلام,چت روم زنجان,چت روم رشت,چت روم م اباد,چت روم لرستان ,چت روم شاهی,چت روم کرمان,چت روم ساری,چت رم شاهی,چت روم نیشابور]چت روم سبزوار,چت روم خواف,چت روم لاج,چت روم بند عباس,چت روم اهواز,چت روم قزوین,چت روم تهران,صدف چت ,فریاد چت,کتی چت,دل ناز چت,چت,چتروم فارسی,چت فارسی,ارم چت,چت فلش,لاوین چت,چراغ چت,لاف چت,نازلی چت,روژین چت,زابل چت,چت روم سیستان,زاهدان چت,عسل چت,ناز چت,عسل ناز چت,دل ناز چت, ,وی چت,چت روم وی چت,چت روم موبایل,راز چت,ستاره چت,سوگلی چت,نیمباز چت,چت روم نیم باز,رزبلاگ چت,چت روم یاهو,تاک چت,ماهور چت,ققنوس چت,مختل چت,نیاز چت,ملودی چت,برف چت فلفل چت,عقاب چت,جذاب چت,چت گروپ,سلنا چت,چت فارسی,مخفی چت,اسلو چت,داغ چت,چت میهن,رز چت, چت,تی وی چت,نوگل چت,اوین چت,روشا چت,شکلاتی چت,الوچه چت,خط چت,مهسا چت,مدرن چت,چت روم مدرن,چت روم شاهرود,چتروم ورامین,چت روم تهران پارس,چت روم داد,چت روم زن,زن چت, نه چت,چت روم ال ا,چتروم, ,چت روم باران چت,بارانی چت,پارتی چت,پگاه چت,مرام چت,ناقلا چت,گپ و چت,رایتل گپ,دوست ی ,دوست ی ,بنگاه ,اواز چت,نلاس چت,گیسو چت,داتیس چت,ال ا چت,طراحی چت روم,فروش چت روم, ید چت روم,چت به چت چت-چت یاهو-تهران چت-چت روم تهران-چت روم مشهد-چت روم شیراز-چت روم اصفهان-چت روم قزوین-چت روم دخترانه-چت روم پسرانه-جامعه مجازی چت روم باران چت روم هلو چت روم ایرانی چت روم ققنوس چت روم میهن وفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vafachatوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو چتروم عالی,رهپاک,علیرضا مقدم,قالب چت روم,سئو سایت,چت روم رهپاک,چت چت چت,چت 98, google دلناز چت,ققنوس چت,چت روم ققنوس,ققنوس چت,چت روم ناز چت,چت ناز چت,چت ناز,چت روم یاهو,چت یاهو چت,یاهو چت,پگاه چت,چت روم پگاه چت پگاه,دل پاتوق چت,ستاره چت,گپ ستاره چت, پاوش چت , چت پاپوش , شاتل چت , چت شاتل , دلناز چت , چت دلناز , چت وی , وی چت , زن چت , چت زن ,چت روم ستاره,چت روم فیس نما,فیس نما,فیس نما چت شبکه اجتماعی فیس نما چتروم فیسنما,چت گروپ,گروپ چت,چت روم گروپ چت,گپ گروپ,گپ گفتگو چت گروپ,چتروم گروپ,اتاق چت ایران-بیا تو گپ 98,پاتوق چت,چت روم دنیا,چت به چت,مختل چت,ال ا چت,چت ال ا,چتروم ال ا,چت روم ال ا چت,سایت ال ا چت روم,کتی چت,چت روم کتی,چت کتی,چت فارسی کتی,چت وی چت, وی چت,چت وی,وی چت روم,ورود به وی,ال ا چت,چت روم ال ا, چت ویچت دوستی چتروم وی,راز چت,چت راز چتروم راز,رز چت,چت رز چت روم رز,چت روم دخترها،چت روم پسر ها،چت روم عاشقانه،چت روم شمالی ها،چت روم جنوبی ها,چت روم مشهد, چت روم,چت انلاین,چت روم اهواز,چت روم تهران,چت روم اصفهان,دوستی ,چت و گپ,انواع چت روم,چت روم دانشجویان,چت روم دختران,چت روم پسران,زندگی چت,چت روم زندگی,ورود به زندگی چت,چت زندگی سرگرمی,زندگی چت تفریحی,چتروم فریاد,فریاد چت,چت روم فریاد,چت فریاد فریاد چتروم فریاد,صدف چت,چتروم صدف,صدف چت روم,ال ا چت صدف,نوگل چت,چت نوگل,چتروم نوگل چت,نو گل چت,چت روم زن چت,چتروم زن چت ورود به زن چت,زن چت بیا چتروم ن,سی تو چت,سیتو چت,ورود سی تو چت,سایت سی تو چت,چتروم سی تو چت,میهن چت,میهن باران چت,چت روم باران,چت میهن باران,باران چت بارانی چت,ورود به میهن باران چت,مختلط چت,چت روم مختلط چت مختلط,نیمباز چت چتروم نیم باز نیمباز چت ورود به نیم باز چت نیمباز چت چطوری نیمباز چت کنیم,مرام چت روم مرام مرام چت,نیاز چت نیاز روژین روژین چت,تیناز چت چتروم تیناز چت تی ناز,بوف چت چتروم بوف چت بوف بوف چتروم,دل ناز چت اواز چت,چت اواز,کتی چت,چت کتی,ال ا چت,چت ال ا,ققنوس چت,چت ققنوس,عسل چت,چت عسل,چت باران,باران چت,یاهو چت,چت یاهو,میهن چت,چت میهن,رز چت,چت رز,ناز چت,چت ناز,فریاد چت ,چت فریاد,ال ا چت,چت روم ال ا,کتی چت,چت روم کتی,پاپوش چت , چت پاپوش , چتروم پاپوش , شاتل چت ر چت شاتل , چت وی , وی چت , زن چت , چت زن , چت روم زن , دلناز چت , چت دلناز , ذلناز چت , پاپوش چت,چت گروپ,گروپ چت,زندگی چت,چت زندگی,بیکار چت,چت بیکار,دلنگیز چت,چت دلنگیز,ال ا چت,چت ال ا,دل ناز چت,چت دل ناز,کتی چت,چت روم کتی,چت روم فارسی کتی,پسر غمها کتی چت.ناز چت.چت ناز.چت میهن.میهن چت.مردم چت.چت مردم.نیاز چت.چت نیاز.فیس فارسی .فارسی فیس.ققنوس چت.چت روم ققنوس.وفا چت.چت وفا.گپو چت.پاپوش چت.چت پاپوش.زن چت.چت زن.چت روم فارسی زن. چت ، چت روم ، چت روم فارسی ، ال ا چت ، چت آنلاین ، چت روم آنلاین ، چت روم شلوغ ، عسل چت ، یاهو چت ، چت باران ، مخفی چت ، رایتل چت ، مختلط چت ، چت گروپ ، زندگی چت ، ققنوس چت ، ناز چت ، دلناز چت ، نیمباز چت ، پگاه چت ، میهن چت ، کتی چت ، ستاره چت ، ماهور چت ، وی چت ، رز چت 2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ چت-چت روم -چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت روم-چت روم فارسی-چت روم ایرانی-چت روم جدید-عضویت در چت روم-پربازدیدترین چت روم-چت فارسی-سایت چت روم-بهترین چت روم-بهترین چت قشنگ ترین و زیبا ترین روم فارسی ایرانی-ورود به چت روم-چتروم-بهترین و شلوغترین چت روم-چت روم تهران چت روم اهواز چت ییروم شیراز چت روم یزد چت روم مشهد باران چت روم هزار گپ چت روم دنبا چت روم شمال چت روم رشت چت روم خوزستان چت روم دز فول لیست تمامی چت روم ها مشهد چت,رایتلی ها چت,ورود به رایتل چت,چتروم مشهد,چت روم مشهدی ها,پاتوق مشهدی ها,کرج چت,پاتوق کرجی ها,چت روم کرج,چت روم اصفهان,اصفهانچت,ورود به چت روم اصفحان,چت روم اسان,بیرجند چت,بجنود چت, شمال چت,جنوب چت,شرق چت,غرب چت,چت روم کاشان,چت روم ارومیه,چت روم اردبیل,چت روم بوشهر,چت رایتل,ثبت نام در چت روم,اموزش ثبت نام در چت روم,سیتو چت,سی تو چت,نگار چت,اف ام چت,کلیک چت, چت روم گرگان,چت روم قشم,چت روم خارک,چت روم سمنان,چت روم قم,چت روم اراک,چت روم کرمانشاه,چت روم همدان,چت روم سنندج,چت روم ایلام,چت روم زنجان,چت روم رشت,چت روم م اباد,چت روم لرستان ,چت روم شاهی,چت روم کرمان,چت روم ساری,چت رم شاهی,چت روم نیشابور]چت روم سبزوار,چت روم خواف,چت روم لاج,چت روم بند عباس,چت روم اهواز,چت روم قزوین,چت روم تهران,صدف چت ,فریاد چت,کتی چت,دل ناز چت,چت,چتروم فارسی,چت فارسی,ارم چت,چت فلش,لاوین چت,چراغ چت,لاف چت,نازلی چت,روژین چت,زابل چت,چت روم سیستان,زاهدان چت,عسل چت,ناز چت,عسل ناز چت,دل ناز چت, ,وی چت,چت روم وی چت,چت روم موبایل,راز چت,ستاره چت,سوگلی چت,نیمباز چت,چت روم نیم باز,رزبلاگ چت,چت روم یاهو,تاک چت,ماهور چت,ققنوس چت,مختل چت,نیاز چت,ملودی چت,برف چت فلفل چت,عقاب چت,جذاب چت,چت گروپ,سلنا چت,چت فارسی,مخفی چت,اسلو چت,داغ چت,چت میهن,رز چت, چت,تی وی چت,نوگل چت,اوین چت,روشا چت,شکلاتی چت,الوچه چت,خط چت,مهسا چت,مدرن چت,چت روم مدرن,چت روم شاهرود,چتروم ورامین,چت روم تهران پارس,چت روم داد,چت روم زن,زن چت, نه چت,چت روم ال ا,چتروم, ,چت روم باران چت,بارانی چت,پارتی چت,پگاه چت,مرام چت,ناقلا چت,گپ و چت,رایتل گپ,دوست ی ,دوست ی ,بنگاه ,اواز چت,نلاس چت,گیسو چت,داتیس چت,ال ا چت,طراحی چت روم,فروش چت روم, ید چت روم,چت به چت وفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vafachatوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو چت روم ا: یاسوج چت,چت روم یاسوج,چت روم نیمبازیاسوجی ها,عصردناچت,وی چت یاسوج,نیمبازیاسوجی ها,گچساران چت,چت روم گچسارانی ها,پاتاوه چت,چت روم کهگلویه وبویراحمد,چرام چت,شیرازچت,چت روم ها,شیرازپاتوق,شهرداری شیرازچت,دختر چت,اقلیدچت,ته

چت روم اذری ها | چت روم اذربایجان | چت اهواز | چت مشهد | فولاد چت | چت روم تبریزی ها| چت روم کرج | چت روم تهران | چت روم رامهرمز | چت روم گرد | چت روم امیدیه | چت روم آبادان | چت روم مشهر | چت روم اهوازی ها | چت روم فارسی | چت پارسی | فایر چت | فایر گپ | چت روم فایر گپ | بی بی چت | چت روم بی بی | چت روم ایران | چت روم شوشتر | چت روم شوش | چت روم شوش دانیال | چت روم رامشیر | چت روم رامهرمز | رامهرمز | چت | چت روم خوزستان | چت روم مشهد | چت روم پدیده | چت روم طرقبه | چت روم مراغه | چت روم ورامین | چت روم شهریار | چت روم کرج و حومه | چت فارسی | بهترین چت روم ایران | پی ام سی چت | چت روم شلوغ | چت کن | چت ایران | بهترین روم فارسی | فایر چت | چت روم فایر | چت روم آتش | فایر چت | فایر | firechat |چت روم ایرانی | چت روم رشت | چت روم انزلی | چت روم هندیجان | چت روم شمال | چت روم سیستان و بلوچستان | چت روم بوشهر | چت روم جنوبی ها | چت بوشهر | چت روم دیلم | چت روم گناوه | چت روم ماهشهر | چت روم شادگان | چت روم | چت روم مسجد سلیمان | چت روم | چت | فایر چت | طراحی چت روم | چت روم | چت روم فارسی | ایران نوین چت | چت روم فوتبالی ها | چت روم پرسپولیس | چت روم استقلال | چت روم تراکتور | چت روم | چت روم مشهدی ها | گفت و گوی دختر پسرای اهوازی | ahwazchat | karaj chat | tehran chat | چت روم قزوین | چت روم گچساران | چت روم اصفهان | چت روم نجف آباد | چت روم شهر کرد | چت روم ایل بزرگ بختیاری | چت روم ایل قشقایی | چت روم ایل بهمئی | چت روم شیراز | چت روم بندر کنگ | چت روم ها | کاکو | دختر و پسرای ناب شیراز | دخترای خوشکل شیراز | ع دختر ناز | خوشکل و جیگر | بهترین و خوشکل ترین چت روم فارسی | فایر چت | فایر گپ | چت روم | چت ایرانی | چت زیبا | چت قشنگ | چت اصفهانی ها | گفت و گوی دختر پسرای اصفهانی | شارژ رایتل | رایتل | سیم کارت رایتل | ورزش رامهرمز | چت روم رامهرمز | چت روم سلمان فارسی | چت روم زادگاه سلمان فارسی | چت روم تش کوه | چت روم رومز | چت | فایر چت | بهترین چت روم ایران | فایر | آتش | چت ایرانی | ناز چت | عسل چت | مرام چت | راز چت | مخفی چت | هلو گپ | چت روم هلو گپ | سهند چت | کارون چت | قدیمی ترین چت روم اهواز | اهواز چت | قمپز چت | داغ چت | چت روم شلوغ | چت روم ایرانسلی ها | چت روم فارسی زبانان | چت روم دبی | چت روم امارات | چت روم | بهترین چت | چت روم هویزه | چت روم باغملک | چت روم ایذه | چت روم آنزان | چت روم فارسی | چت روم ترکی | چت روم کردی | چت روم لری | چت فارس | شلوغ وبلاگ | وبلاگ چت روم | یاهو چت | چت روم یاهو | چت روم درسا | چت روم رها | چت روم عسل | چت روم عسلی ها | چت عسل | چت روم خوشکل | چت روم | چت روم سالار | چت روم زی زی | چت روم زیزی | زیزی چت | چت روم م پاتوق | چت روم سمیر | چت روم میهن | چت میهن | چت روم آس | چت آس برای تماس با مدیریت سایت کلیک کنید آزادشهر چت پاتوق دخت پسرای با معرفت آزادشهری در این چت روم دوستان آزادشهری خود را پیدا کنید چت روم آزادشهر آزادشهر چت آزادشهر چت آزادشهر چت آزادشهر چت.آشوراده چت چت روم آشوراده.آق قلا چت پاتوق دختر پسرای آق قلای شما میتوانید دختران و پسران آق قلای در این چت روم پیدا کنید چت روم آق قلا آق قلا چت آق قلا چت آق قلا چت آق قلا چت .انبارآلوم چت پاتوق دختر پسرای انبار آلوم دختران و پسران با معرفت انبارآلوم در این چت روم هستند چت روم آنبار آلوم انبارآلوم چت انبارآلوم چت انبارآلوم چت انبارآلوم چت اینچه برون چت پاتوق دختر پسرای اینچه برون که دختران و پسران با معرفت اینچه برون در این چت روم هستند اینچه برون چت اینچه برون چت اینچه برون چت اینچه برون چت چت روم اینچه برون.بندر ترکمن چت بزرگترین پاتوق بندرترکمن خیلی از دختران و پسرهای بندر ترکمن در این چت روم هستند بندر ترکمن چت خان ببین چت پاتوق دختر پسران خانببین برای اولین بار پاتوق دختر پسرای خانببین افتتاح شد خان ببین چت بندر ترکمن چت پاتوق دختر پسرای بندر ترکمن برای اولین بار افتتاح شد بندر ترکمن چت بندر ترکمن چت چت روم بندر ترکمن.خان ببین چت خان ببین چت خان ببین چت خان ببین چت چت روم خان ببین.دلند چت دلند چت دلند چت دلند چت دلند چت چت روم دلند.رامیان چت پاتوق دختر پسرای رامیانی دختران و پسران زیبای رامیان در این چت روم رامیان چت رامیان چت رامیان چت رامیان چت رامیان چت چت روم رامیان سرخنکلاته چت چت روم سرخنکلاته.سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت چت روم سیمین شهر.علی آباد چت پاتوق دختر پسرای علی آبادی برای اولین بار افتتاح شد علی آباد چت علی آباد چت علی آباد چت علی آباد چت چت روم علی آباد.فاضل آباد چت چت روم فاضل آباد.کردکوی چت پاتوق دختران و پسران کردکوی دوستان با معرفت کردکوی کردکوی چت کردکوی چت کردکوی چت کردکوی چت چت روم کردکوی.کلاله چت بزرگترین پاتوق دختران و پسران کلاله که برای اولین بار افتتاح شد کلاله چت کلاله چت کلاله چت کلاله چت کلاله چت کلاله چت چت روم کلاله.گرگان چت پاتوق دختر پسرای گرگان در این چت روم دختر پسرای با معرفت گرگان هستند گرگان چت گرگان چت گرگان چت گرگان چت گرگان چت گرگان چت چت روم گرگان بهترین چت روم دختر پسر های گرگانی.گالیکش چت پاتوق بزرگ دختر و پسران گالیکشی گالیکش چت گالیکش چت گالیکش چت گالیکش چت گالیکش چت چت روم گالیکش.بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت چت روم بندر گز.گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت چت روم گمیشان پاتوق دختر پسرای گمیشانی.گنبد چت چت روم گنبد.مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت چت روم مراوه تپه.مینودشت چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای مینودشت پسران و دختران با معرفت مینودشت مینودشت چت مینودشت چت مینودشت چت مینودشت چت چت روم مینودشت.نگین شهر چت نگین شهر چت نگین شهر چت نگین شهر چت نگین شهر چت چت روم نگین شهر.نوده خاندوز چت چت روم نوده خاندوز.نوکنده چت چت روم نوکنده.ترکمن چت پاتوق دختر پسرای ترکمن ترکمن های با معرفت که در چت روم ترکمن هستند ترکمن های خوش زبان گلستان ترکمن چت ترکمن چت ترکمن چت ترکمن چت چت روم ترکمن.قناری چت بزرگترین پاتوق قناری چت که شما میتوانید دختران وپسران قناری چت رو در این چت روم ببینید قناری چت قناری چت قناری چت قناری چت قناری چت قناری چت چت روم قناری.وایت چت بهترین و زیبا ترین چت روم بزرگترین پاتوق دختران و پسران با مرام وایت چت وایت چت وایت چت وایت چت چت روم وایت.اسپریس چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای ترکمن اسپریس چت اسپریس چت اسپریس چت چت روم اسپریس.دلگو چت بزرگترین چت روم بزرگترین چت روم دختر پسرای با معرفت دلگو چت دلگو چت دلگو چت دلگو چت چت روم دلگو.اسا چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای ترکمن که در اسا چت هستند اسا چت اسا چت اسا چت چت روم اسا.ایراتین چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای با مرام و معرفت منتظر شما هستیم ایراتین چت ایراتین چت چت روم ایراتین.لول چت پاتوق دختر پسرای ترکمن آدرس اصلی لول چت در این مکان هست پاتوق دختر پسرای با معرفت لول چت چت روم لول لول چت پاتوق ترکمن های زیبا دلگو چت چت روم لاهیجان چت روم گلوگاه چت روم گرمسار چت روم گناباد چت روم گمیشان چت روم گالیکش چت روم کیلان چت روم کیش چت روم کوهپایه چت روم کن ر چت روم کمشجه چت روم کلیبر چت روم کلور چت روم کلاردشت چت روم کلارآباد چت روم کلاچای چت روم کلاته چت روم کاخک چت روم کره ای چت روم کرند چت روم کرمانشاه چت روم کرمان چت روم کردکوی چت روم کرج چت روم کانی سور چت روم کامیاران چت روم کامفیروز چت روم کاشمر چت روم کاشان چت روم کازرون چت روم قمصر چت روم قروه چت روم قم چت روم قرچک چت روم قیروکارزین چت روم قلعه تل چت روم قدس چت روم قیدار چت روم قطب آباد چت روم قادرآباد چت روم قهستان چت روم قصرشیرین چت روم قاین چت روم قوچان چت روم قشم چت روم قائمیه چت روم قنوات چت روم قزوین چت روم قائم شهر چت روم فریدونشهر چت روم فومن چت روم ف چت روم فیروزه چت روم فیض آباد چت روم فشم چت روم فردوسیه چت روم فشک چت روم فردوس چت روم فیروزآباد چت روم فراشبند چت روم فیروزکوه چت روم فریمان چت روم فاروق چت روم فیرورق چت روم فریدون کنار چت روم فارسان چت روم عنبران چت روم عسگران چت روم عباس آباد چت روم طرقبه چت روم طبس چت روم طالقان چت روم ضیاءآباد چت روم صفادشت چت روم صباشهر چت روم صفاشهر چت روم صحنه چت روم صاحب چت روم شربیان چت روم شیراز چت روم د چت روم شبستر چت روم شهربیر چت روم شویشه چت روم شاهین شهر چت روم شیروان چت روم شوشتر چت روم شاهرود چت روم شهمیرزاد چت روم شوسف چت روم شاهدیه چت روم شهریار چت روم شوش چت روم شاهدشهر چت روم شهرکرد چت روم شندآباد چت روم ش ز چت روم شهرضا چت روم شال چت روم شازند چت روم شرفخانه چت روم شادگان چت روم سیا ل چت روم سنگسر چت روم سردرود چت روم سیوند چت روم سرخه چت روم سیس چت روم سمیرم چت روم سرخس چت روم سیرجان چت روم سیراف چت روم سلمانشهر چت روم سربیشه چت روم سیدان چت روم سلماس چت روم سربندر چت روم سلطانیه چت روم سگزی چت روم سرایان چت روم سنگر چت روم سقز چت روم سراوان چت روم سهند چت روم سراب چت روم سه قلعه چت روم سده چت روم سورشجان چت روم سریش آباد چت روم سپیدان چت روم سوق چت روم سروستان چت روم سبزوار چت روم گرد چت روم سروآباد چت روم ساوه چت روم سنندج چت روم سرعین چت روم زنوز چت روم زرند چت روم زازران چت روم زنجان چت روم زرقان چت روم زیاران چت روم زرینه چت روم زهان چت روم زرین شهر چت روم زواره چت روم زرنق چت روم رزجرد چت روم رینه چت روم رفیع چت روم ریگان چت روم رفسنجان چت روم رزن چت روم رویدر چت روم رویان چت روم رضوانشهر چت روم راور چت روم رونیز چت روم رشتخوار چت روم رودهن چت روم رامهرمز چت روم رودسر چت روم رستم آباد چت روم رامسر چت روم رودبار چت روم رزوه چت روم رازمیان چت روم دهدشت چت روم دوگنبدان چت روم دوزه چت روم درگهان چت روم دورود چت روم دررود چت روم دبیران چت روم دماوند چت روم درگز چت روم دیواندره چت روم دلیجان چت روم دیباج چت روم دلوار چت روم دانسفهان چت روم دهلران چت روم دلبران چت روم دهگلان چت روم دستگرد چت روم داریان چت روم دستجرد چت روم داران چت روم دزفول چت روم داراب چت روم خوی چت روم خوانسار چت روم مشهر چت روم خواجه چت روم خواف چت روم خنج چت روم م آباد چت روم خوسف چت روم امه چت روم خمام چت روم خاوران چت روم خورزوق چت روم خاش چت روم خارک چت روم حصارک چت روم چالوس چت روم چادگان چت روم چهاردانگه چت روم چمستان چت روم چابهار چت روم چناره چت روم آبسرد چت روم چمران چت روم چاب ر چت روم جاسک چت روم جوکندان چت روم جویبار چت روم جم چت روم جیرفت چت روم جوانرود چت روم جلفا چت روم جیرنده چت روم جوادآباد چت روم جعفریه چت روم جهرم چت روم جاجرود چت روم جویم چت روم جنت شهر چت روم ج چت روم تنکابن چت روم تربت جام چت روم تکاب چت روم تبریز چت روم تیران چت روم تفرش چت روم تایباد چت روم تهران چت روم تفت چت روم تالش چت روم تویسرکان چت روم تجریش چت روم تا تان چت روم تودشک چت روم تربت حیدریه چت روم تازه شهر چت روم فولادشهر چت روم پولادشهر چت روم پاوه چت روم پیشوا چت روم پلدشت چت روم پاکدشت چت روم پیرانشهر چت روم پردیس چت روم پارس آباد چت روم بیضا چت روم بوانات چت روم بسطام چت روم بیرم چت روم بیرجند چت روم بروجرد چت روم بیدستان چت روم بردسیر چت روم بندر خمیر چت روم بردسکن چت روم بیجار چت روم برازجان چت روم بازنه چت روم بیارجمند چت روم بندرلنگه چت روم بجنورد چت روم بندرعباس چت روم بانه چت روم بهشهر چت روم بالاده چت روم بهبهان چت روم بندرانزلی چت روم بافق چت روم بهارستان چت روم اسدیه چت روم الیگودرز چت روم الوند چت روم استهبان چت روم ایوانکی چت روم الشتر چت روم اژیه چت روم ایلام چت روم اقلید چت روم ا چت روم ایرانشهر چت روم اقبالیه چت روم ارومیه چت روم اصفهان چت روم ارسنجان چت روم ایزدخواست چت روم اشکنان چت روم اردکان چت روم اشتهارد چت روم اشنویه چت روم اردستان چت روم اهواز چت روم یه چت روم املش چت روم اهل چت روم اردبیل چت روم اهر چت روم آباد چت روم ارداق چت روم اِوَز چت روم اسکو چت روم اراک چت روم مشک چت روم اسفرورین چت روم ابوزیدآباد چت روم شه چت روم اسفراین چت روم ابهر چت روم امیدیه چت روم اسفدن چت روم ابرکوه چت روم آشخانه چت روم آشتیان چت روم آذرشهر چت روم آستانه چت روم آبیک چت روم آیسک چت روم آبگرم چت روم آبدانان چت روم آبسرد چت روم آرین شهر چت روم آریاشهر چت روم آباده طشک چت روم آوج چت روم آرمرده چت روم آباده چت روم آران و بیدگل چت روم آبادان چت روم آغاجاری چت روم آرادان چت روم آسمان آباد چت روم زاهدان چت روم زابل چت روم وی چت چت روم ترکمن چت روم شمال چت روم سمنان چت روم ساری چت روم رشت چت روم رایتل چت روم نیمباز چت روم مینودشت چت روم مشهد چت روم خان ببین چت روم کلاله چت روم جاوا چت روم ایران چت روم ایرانسلی ها چت روم گیلان چت روم قایق چت روم قناری چت روم فیس نما چت روم اسپریس چت روم دامغان چت روم کلوب چت روم بابل چت روم آزادشهر چت روم آستارا چت روم اسا چت روم اندروید چت روم آمل چت روم علی آباد کتول چت روم آق قلا چت روم گرگان چت روم اسی چت روم خان ببین چت روم دلند چت روم رامیان چت روم آق قلا چت روم مینودشت چت روم کلاله تهران چت.چت روم تهران.مشهد چت.چت روم مشهد.اصفهان چت.چت روم اصفهان.تبریز چت.چت روم تبریز.کرج چت.چت روم کرج.شیراز چت.چتروم شیراز.اهواز چت.چتروم اهواز.قم چت.چت روم قم.کرمانشاه چت.چت روم کرمانشاه.ارومیه چت.چت روم ارومیه.زاهدان چت.چت روم زاهدان.رشت چت.چت روم رشت.کرمان چت.چت روم کرمان.همدان چت.چت روم همدان.اراک چت.چت روم اراک.یزد چت.چت روم یزد.اردبیل چت.چت روم اردبیل.بندر عباس چت.چت روم بندر عباس. شهر چت.چت روم شهر چت.قزوین چت.چت روم قزوین.زنجان چت.چت روم زنجان. م آباد چت.چت روم مآباد.سنندج چت.چت روم سنندج.ساری چت.چت روم ساری.کاشان چت.چت روم کاشان.قدس چت.چت روم قدس.ملارد چت.چت روم ملارد.دزفول چت.چت روم دزفول.بروجرد چت.چت روم بروجرد. شهر چت.چت روم شهر.آبادان چت.چت روم آبادان.ورامین چت.چت روم ورامین.سبزوار چت.چت روم سبزوار.نجف آباد چت.چت روم نجف آباد.نیشابور چت.چت روم نیشابور.بابل چت.چت روم بابل.آمل چت.چت روم آمل.شهریار چت.چت روم شهریار.ساوه چت.چت روم ساوه.خوی چت.چت روم خوی.قائم شهر چت.چت روم قائم شهر.قرچک چت.چت روم قرچک.بجنورد چت.چت روم بجنورد.سیرجان چت.چت روم سیرجان.بوشهر چت.چت روم بوشهر.بیرجند چت.چت روم بیرجند.ایلام چت.چت روم ایلام.ملایر چت.چت روم ملایر.بوکان چت.چت روم بوکان.مراغه چت.چت روم مراغه.رفسنجان چت.چت روم رفسنجان.نسیم شهر چت.چت روم نسیم شهر.مهاباد چت.چت روم مهاباد.سقز چت.چت روم سقز.زابل چت.چت روم زابل.شاهرود چت.چت روم شاهرود.شهرکرد چت.چت روم شهر کرد.پاکدشت چت.چت روم پاکدشت.سمنان چت.چت روم سمنان. مشهر چت.چت روم مشهر. مشک چت.چت روم مشک.انزلی چت.چت روم انزلی.جهرم چت.چت روم جهرم.ایرانشهر چت.چت روم ایرانشهر.قوچان چت.چت روم قوچان.یاسوج چت.چت روم یاسوج.جیرفت چت.چت روم جیرفت.کازرون چت.چت روم کازرون.بهشهر چت.چت روم بهشهر.شیروان چت.چت روم شیروان.کاشمر چت.چت روم کاشمر وی چت لاین چت چت روم لاین لاین برای اندروید آموزش کار با لاین چت چت روم لاین چت linechat.ir چت ویچت چت روم وی چت wechat چت وی chat | نسیم چت | آوین چت | تک گپ | چت روم همه کاره | چت روم قدیمی ها | چت روم فارسی | چت روم زیر نظر فرهنگ و ارشاد ی | چت روم فارسی | چت روم ایران | چت روم خوزستان | چت روم | چت روم مالاغا | چت روم | چت روم کرج | چت روم تهران | چت روم ناز | ناز چت | ا چت | چت روم ا | بدنسازی | چت روم شلوغ | شلوغ ترین چت روم ایران تروم,چت روم,ictchat.ir,نانازترین روم,بجنورد چت,چت روم نازپری,ورود به گیتی چت,چت فارسی,گویا چت,ال ا,ماهی گیری,ای سی تی چت,ایسیتی چت,لاو سیتی چت, وفا چت,تالار چت,چتروم تالار, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vفا چت, چت , چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, الفت چت,عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو,مخمل چت,شبنم چت,یاسمین چت,کیمجان چت,چت دوستان,بگو مگو چت,کتی چت,رایتل چت,گل چت,ال ا چت,نوید چت,پارتی چت,لوس چت,کچل چت,فانی چت,فانی لاف,عاشقانه چت, چت,چت ,دی چت,پاپوش چت,چی چی چت,لولوچت,نیناچت,کمیجان چت,چت کیمجان,کیمیا چت,پگاه چت,تاک چت,شام چت,یاهو چت,وی چت,چت وی,حباب چت,مهتاب چت,زاهدان چت,زابل چت,گل چت,چت ناز,ناز چت,ققنوس چت,زن چت,تل چت,لاف چت,دختر چت,چت روم فارسی,چت,دیدار چت,یادگار چت,حسرت چت, چت,واتس اپ,چیک چت,برف چت,اسمان چت,قایق چت,خشن چت,شاخ چت,شاه چت,سکوت چت,تاراچت,گفتگو,راز چت,ال ا چت,چت ال ا,بوف چت,صبا چت,دی چت,چت دی,شقایق چت,روشنک چت,شادی چت,خوشگل چت,نیاز چت,بازی چت,خورشید چت,تایم چت,روحی چت,عاشقان چت,بی اف چت,اف ام چت,جنگ چت, چت,یاهو چت,گروپ چت,تنها چت,لاف چت,لیمو چت,اراک چت,شیراز چت,اهوازچت,هستی چت,وبلاگ چت,لو وبلاگ,عروسک چت,چت به چت,بگو مگو چت,لوس چت,لوسی چت,تاراچت,دوستی چت,اوازچت,رامسر چت, چت,شما چت,من تو چت,ویس چت,چی چی چت,نایس چت,چت فا,ما چت,میهن چت,شاتل چت,رایتل چت,فاز چت,مرام چت,ناقلاچت,هزار چت,هزار گپ,مهتاب چت,نجات چت,باران چت,فانوس چت, چت,رازچت,هلو چت,اریا چت,اپارات چت,اونگ چت,بیتا چت,مردم چت,ترانه چت, چت,بزرگ چت,سون چت,نور چت,نوید چت,پارتی چت,چویل چت,سروش چت,پیچک چت,مخفی چت,صمیمی چت,عشق چت,کلبه چت,بدوچت,بیاچت,اناران چت,خوشمل چت,دلسوزچت,رمزچت,ریحانه چت,چته چت,گل چت,نوگل چت,نگاران چت,جنبه چت,پارک چت,پری چت,دلنشینی چت,اپل چت,7چت,راحیل چت,گل چت,ترانه چت,عسلی چت,اپارات,اونگ,تالارچت,نمک چت,جم چت,اواچت,ایلیاچت, خان چت,ارون چت,چت,سیگنال چت,مخ چت,دلتنگ چت,غم چت,سی یو چت,سی تو چت,ا ین چت,الوچه چت,انارچت ,انتیک چت,ارامش چت,ارینا چت,اشناچت,بلا چت,بهارچت,عاشقانه چت,ع چت,عاشقان چت,t,بهشت چت,بیا بدو چت,با من چت,بیگ چت,ملت چت,چت نما,وطن چت,دیلا چت,دل انگیز چت,د ده چت,فرهاد چت,فرهاد چت,گلین چت,فانی لاف,گوگولی چت,گیتا چت,هاپو چت,ای دی چت,بستنی چت,هستیم چت,اراک چت,ل چت,لایک چت,مادرچت,مهساچت,مهسان چت,لاوگپ,مردم چت,فریاد چت,ملودی چت,رنگین چت,تی تی چت,اهورا چت,روحی چت,گیتی چت,هدیه چت,چت هدیه,سی سی چت,ام سون چت,رز بلاگ چت,وبلاگ چت,صورتی چت,وایت چت,ماچت,من تو چت,هدهدچت,راحت چت,انیاچت,معروف چت,پناه چت,کلک چت,شاپرک چت,تپل چت,مختل چت,همراه اول چت,جهان چت,ایرانی چت,چتیها,تلی چت,شیرین چت,الاله چت,دل چت,جم چت,سوگل چت,سوگلی چت,ققنوس چت,پاپوس چت,ملت چت,میهن باران چت,عسل ناز چت,صورتی چت,شکلات چت,مای لاو چت,پدیده چت,مدرن چت,ففل چت,اوین چت,شکلاتی چت,عاشق چت,کچل چت,اتیس چت,افروز چت,الجی چت,چتروم,چت,چت روم شلوغ ,ه چت, چت,چت ,دی چت,پاپوش چت,چی چی چت,لولوچت,نیناچت,کیمجان چت,چت کیمجان,کیمیا چت,پگاه چت,تاک چت,شام چت,یاهو چت,وی چت,چت وی,حباب چت,مهتاب چت,زاهدان چت,زابل چت,گل چت,چت ناز,ناز چت,ققنوس چت,زن چت,تل چت,لاف چت,دختر چت,چت روم فارسی,چت,دیدار چت,یادگار چت,حسرت چت, چت,واتس اپ,چیک چت,برف چت,اسمان چت,قایق چت,خشن چت,شاخ چت,شاه چت,سکوت چت,تاراچت,گفتگو,راز چت,ال ا چت,چت ال ا,بوف چت,صبا چت,دی چت,چت دی,شقایق چت,روشنک چت,شادی چت,خوشگل چت,نیاز چت,بازی چت,خورشید چت,تایم چت,روحی چت,عاشقان چت,بی اف چت,اف ام چت,جنگ چت, چت,یاهو چت,گروپ چت,تنها چت,لاف چت,لیمو چت,اراک چت,شیراز چت,اهوازچت,هستی چت,وبلاگ چت,لو وبلاگ,عروسک چت,چت به چت,بگو مگو چت,لوس چت,لوسی چت,تاراچت,دوستی چت,اوازچت,رامسر چت, چت,شما چت,من تو چت,ویس چت,چی چی چت,نایس چت,چت فا,ما چت,میهن چت,شاتل چت,رایتل چت,فاز چت,مرام چت,ناقلاچت,هزار چت,هزار گپ,مهتاب چت,نجات چت,باران چت,فانوس چت, چت,رازچت,هلو چت,اریا چت,اپارات چت,اونگ چت,بیتا چت,مردم چت,ترانه چت, چت,بزرگ چت,سون چت,نور چت,نوید چت,پارتی چت,چویل چت,سروش چت,پیچک چت,مخفی چت,صمیمی چت,عشق چت,کلبه چت,بدوچت,بیاچت,اناران چت,خوشمل چت,دلسوزچت,رمزچت,ریحانه چت,چته چت,گل چت,نوگل چت,نگاران چت,جنبه چت,پارک چت,پری چت,دلنشینی چت,اپل چت,7چت,راحیل چت,گل چت,ترانه چت,عسلی چت,اپارات,اونگ,تالارچت,نمک چت,جم چت,اواچت,ایلیاچت, خان چت,ارون چت,چت,سیگنال چت,مخ چت,دلتنگ چت,غم چت,سی یو چت,سی تو چت,ا ین چت,الوچه چت,انارچت ,انتیک چت,ارامش چت,ارینا چت,اشناچت,بلا چت,بهارچت,عاشقانه چت,ع چت,عاشقان چت,vafachat,بهشت چت,بیا بدو چت,با من چت,بیگ چت,ملت چت,چت نما,وطن چت,دیلا چت,دل انگیز چت,د ده چت,فرهاد چت,فرهاد چت,گلین چت,فانی لاف,گوگولی چت,گیتا چت,هاپو چت,ای دی چت,بستنی چت,هستیم چت,اراک چت,ل چت,لایک چت,مادرچت,مهساچت,مهسان چت,لاوگپ,مردم چت,فریاد چت,ملودی چت,رنگین چت,تی تی چت,اهورا چت,روحی چت,گیتی چت,هدیه چت,چت هدیه,سی سی چت,ام سون چت,رز بلاگ چت,وبلاگ چت,صورتی چت,وایت چت,ماچت,من تو چت,هدهدچت,راحت چت,انیاچت,معروف چت,پناه چت,کلک چت,شاپرک چت,تپل چت,مختل چت,همراه اول چت,جهان چت,ایرانی چت,چتیها,تلی چت,شیرین چت,الاله چت,دل چت,جم چت,سوگل چت,سوگلی چت,ققنوس چت,پاپوس چت,ملت چت,میهن باران چت,عسل ناز چت,صورتی چت,شکلات چت,مای لاو چت,پدیده چت,مدرن چت,ففل چت,اوین چت,شکلاتی چت,عاشق چت,کچل چت,اتیس چت,فال چت,چت فال,پالما چت,سال چت,ارام چت,لاو تو لاو چت,پری چت ,پریا چت,هوا چت,اتش چت,شلوغ چت,شلوغ ترین روم,جهان چت,کد چت,شکلک روم,قالب چت روم,هدر چت روم,رنگین کمان چت,باتوق دوستان, وی چت, چت,کاخ چت,فرازچت,هد هد چت,احساس چت, پی چت,ارال چت,طوفان چت,شکوه چت,انیسا چت,دو مینو چت,وایبر چت,سایت عاشقانه,لاوپبیر,طراح فا,فا چت,لینا چت,اگرین چت,درسا چت,نازکپ<پرهام چت,پرچم چت,جام چت,شما چت,ادیدور چت,همه چت,کمان چت,کاخ چت,نارنج چت,نارنج چت,مشکلی چت,انالیز چت,کلیک چت,کلک چت,بازی چت,روحی چت,مهاب چت,ففل چت,چت روم ففل,فلفل چت,چت روم فلفل,نسخه اندروید چت روم,پاریس چت,موزیک چت,اونجوری چت,حال چت,باحال چت,تهران چت,شمال چت,شیراز چت,اهواز چت,مشهد چت,چابهار چت,قصرقند,زاهدان چت,چشمک چت,کتاب چت,رعد چت,رزگل چت,ت,,th]j,مردم چت,دختر چت,انلاین چت,چت روم تصویری,فسی راز,فسبوک چت,چت روم ,چت فارسی,راز کپ,فیس راز,جامعه مجازی,مینی فیس,چت روم فروشی, چت,یگانه چت,بیکاری چت,چت به چت,بزرگترین چت,ایرانی چت,گلستان چت,رزگل چت,لاف چت,بندرچت,بندرچت,ادینا چت,قلعه چت,ل چت,ناظرچت,ملکه چت,فرشته چت,شیرین چت,خاطره چت,چت روم فارسی,شاهزاده چت,ساراچت,چت سارا,سارا چت,تیتکال چت,اینه چت,گیتی چت,مجمر چت,بوق چت,چت,چت روم,چتروم,چت روم فارسی,ایرانی چت,زاهدان چت,چابهار چت,کلمه,الجی چت,ال جی چت,بارانی چت,چت روم تصویری, ید چت,فروش چت,سلطان چت,سامین چت,سمیر چت,پارتی چت,یخ چت,ساده چت,اواز چت,چت باران,چت عسل ,نگار چت,نگاری چت,غزل چت,رنگین کامن چت,وبلاگ چت,بلگفا چت,لو چت,بستنی چت,بی چت,بی وفا چت,لوسی چت,لوس چت,همدم چت,پانوق چت,چت دوستان,دوستانه چت,عرب چت,افغان چت,بلوچ چت,سیتان چت,اونجوری چت,چت روم بد,چت روم باحال,چت روم خوشگل,زیبا چت,نرگس چت,میلاد چت,فرهاد چت,فریاد چت,تاک چت,نازچت,نازی چت,بازی چت,جنگ چت,سیس چت,شبنم چت,کیمجان چت,چت کیمجان ,اراک چت,تهرانی چت,وایبر چت, چت, برنامه,موزیک چت,اهنگ چت,جیغ چت,لاف چت,لب تو لب چت,لب چت,ساحال چت,تکنازچت,انتیک چت,bio2chat,بیو تو چت,کیمیاچت,چیترا چت, ورژن آ فایر فا ، فایر فا ، firefox . mozila . بی بی چت چت رومی به وسعت ایران چت روم ایران ، عسل فایر چت ، عسل ناز چت ، چت روم نازفایر چت وفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vafachatوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو تنهاچت -تنهاچت-تنهاچت-تنها -تنهاچت چت-تنهاچت-تنها چت-تنها چت -تنها چت-تنها چت چت-چت روم -چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت روم-چت روم فارسی-چت روم ایرانی-چت روم جدید-عضویت در چت روم-پربازدیدترین چت روم-چت فارسی-سایت چت روم-بهترین چت روم-بهترین چت قشنگ ترین و زیبا ترین روم فارسی ایرانی-ورود به چت روم-چتروم-بهترین و شلوغترین چت روم-چت روم تهران چت روم اهواز چت ییروم شیراز چت روم یزد چت روم مشهد باران چت روم هزار گپ چت روم دنبا چت روم شمال چت روم رشت چت روم خوزستان چت روم دز فول لیست تمامی چت روم ها مشهد چت,رایتلی ها چت,ورود به رایتل چت,چتروم مشهد,چت روم مشهدی ها,پاتوق مشهدی ها,کرج چت,پاتوق کرجی ها,چت روم کرج,چت روم اصفهان,اصفهانچت,ورود به چت روم اصفحان,چت روم اسان,بیرجند چت,بجنود چت, شمال چت,جنوب چت,شرق چت,غرب چت,چت روم کاشان,چت روم ارومیه,چت روم اردبیل,چت روم بوشهر,چت رایتل,ثبت نام در چت روم,اموزش ثبت نام در چت روم,سیتو چت,سی تو چت,نگار چت,اف ام چت,کلیک چت, چت روم گرگان,چت روم قشم,چت روم خارک,چت روم سمنان,چت روم قم,چت روم اراک,چت روم کرمانشاه,چت روم همدان,چت روم سنندج,چت روم ایلام,چت روم زنجان,چت روم رشت,چت روم م اباد,چت روم لرستان ,چت روم شاهی,چت روم کرمان,چت روم ساری,چت رم شاهی,چت روم نیشابور]چت روم سبزوار,چت روم خواف,چت روم لاج,چت روم بند عباس,چت روم اهواز,چت روم قزوین,چت روم تهران,صدف چت ,فریاد چت,کتی چت,دل ناز چت,چت,چتروم فارسی,چت فارسی,ارم چت,چت فلش,لاوین چت,چراغ چت,لاف چت,نازلی چت,روژین چت,زابل چت,چت روم سیستان,زاهدان چت,عسل چت,ناز چت,عسل ناز چت,دل ناز چت, ,وی چت,چت روم وی چت,چت روم موبایل,راز چت,ستاره چت,سوگلی چت,نیمباز چت,چت روم نیم باز,رزبلاگ چت,چت روم یاهو,تاک چت,ماهور چت,ققنوس چت,مختل چت,نیاز چت,ملودی چت,برف چت فلفل چت,عقاب چت,جذاب چت,چت گروپ,سلنا چت,چت فارسی,مخفی چت,اسلو چت,داغ چت,چت میهن,رز چت, چت,تی وی چت,نوگل چت,اوین چت,روشا چت,شکلاتی چت,الوچه چت,خط چت,مهسا چت,مدرن چت,چت روم مدرن,چت روم شاهرود,چتروم ورامین,چت روم تهران پارس,چت روم داد,چت روم زن,زن چت, نه چت,چت روم ال ا,چتروم, ,چت روم باران چت,بارانی چت,پارتی چت,پگاه چت,مرام چت,ناقلا چت,گپ و چت,رایتل گپ,دوست ی ,دوست ی ,بنگاه ,اواز چت,نلاس چت,گیسو چت,داتیس چت,ال ا چت,طراحی چت روم,فروش چت روم, ید چت روم,چت به چت چت-چت یاهو-تهران چت-چت روم تهران-چت روم مشهد-چت روم شیراز-چت روم اصفهان-چت روم قزوین-چت روم دخترانه-چت روم پسرانه-جامعه مجازی چت روم باران چت روم هلو چت روم ایرانی چت روم ققنوس چت روم میهن وفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vafachatوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو چتروم عالی,رهپاک,علیرضا مقدم,قالب چت روم,سئو سایت,چت روم رهپاک,چت چت چت,چت 98, google دلناز چت,ققنوس چت,چت روم ققنوس,ققنوس چت,چت روم ناز چت,چت ناز چت,چت ناز,چت روم یاهو,چت یاهو چت,یاهو چت,پگاه چت,چت روم پگاه چت پگاه,دل پاتوق چت,ستاره چت,گپ ستاره چت, پاوش چت , چت پاپوش , شاتل چت , چت شاتل , دلناز چت , چت دلناز , چت وی , وی چت , زن چت , چت زن ,چت روم ستاره,چت روم فیس نما,فیس نما,فیس نما چت شبکه اجتماعی فیس نما چتروم فیسنما,چت گروپ,گروپ چت,چت روم گروپ چت,گپ گروپ,گپ گفتگو چت گروپ,چتروم گروپ,اتاق چت ایران-بیا تو گپ 98,پاتوق چت,چت روم دنیا,چت به چت,مختل چت,ال ا چت,چت ال ا,چتروم ال ا,چت روم ال ا چت,سایت ال ا چت روم,کتی چت,چت روم کتی,چت کتی,چت فارسی کتی,چت وی چت, وی چت,چت وی,وی چت روم,ورود به وی,ال ا چت,چت روم ال ا, چت ویچت دوستی چتروم وی,راز چت,چت راز چتروم راز,رز چت,چت رز چت روم رز,چت روم دخترها،چت روم پسر ها،چت روم عاشقانه،چت روم شمالی ها،چت روم جنوبی ها,چت روم مشهد, چت روم,چت انلاین,چت روم اهواز,چت روم تهران,چت روم اصفهان,دوستی ,چت و گپ,انواع چت روم,چت روم دانشجویان,چت روم دختران,چت روم پسران,زندگی چت,چت روم زندگی,ورود به زندگی چت,چت زندگی سرگرمی,زندگی چت تفریحی,چتروم فریاد,فریاد چت,چت روم فریاد,چت فریاد فریاد چتروم فریاد,صدف چت,چتروم صدف,صدف چت روم,ال ا چت صدف,نوگل چت,چت نوگل,چتروم نوگل چت,نو گل چت,چت روم زن چت,چتروم زن چت ورود به زن چت,زن چت بیا چتروم ن,سی تو چت,سیتو چت,ورود سی تو چت,سایت سی تو چت,چتروم سی تو چت,میهن چت,میهن باران چت,چت روم باران,چت میهن باران,باران چت بارانی چت,ورود به میهن باران چت,مختلط چت,چت روم مختلط چت مختلط,نیمباز چت چتروم نیم باز نیمباز چت ورود به نیم باز چت نیمباز چت چطوری نیمباز چت کنیم,مرام چت روم مرام مرام چت,نیاز چت نیاز روژین روژین چت,تیناز چت چتروم تیناز چت تی ناز,بوف چت چتروم بوف چت بوف بوف چتروم,دل ناز چت اواز چت,چت اواز,کتی چت,چت کتی,ال ا چت,چت ال ا,ققنوس چت,چت ققنوس,عسل چت,چت عسل,چت باران,باران چت,یاهو چت,چت یاهو,میهن چت,چت میهن,رز چت,چت رز,ناز چت,چت ناز,فریاد چت ,چت فریاد,ال ا چت,چت روم ال ا,کتی چت,چت روم کتی,پاپوش چت , چت پاپوش , چتروم پاپوش , شاتل چت ر چت شاتل , چت وی , وی چت , زن چت , چت زن , چت روم زن , دلناز چت , چت دلناز , ذلناز چت , پاپوش چت,چت گروپ,گروپ چت,زندگی چت,چت زندگی,بیکار چت,چت بیکار,دلنگیز چت,چت دلنگیز,ال ا چت,چت ال ا,دل ناز چت,چت دل ناز,کتی چت,چت روم کتی,چت روم فارسی کتی,پسر غمها کتی چت.ناز چت.چت ناز.چت میهن.میهن چت.مردم چت.چت مردم.نیاز چت.چت نیاز.فیس فارسی .فارسی فیس.ققنوس چت.چت روم ققنوس.وفا چت.چت وفا.گپو چت.پاپوش چت.چت پاپوش.زن چت.چت زن.چت روم فارسی زن. چت ، چت روم ، چت روم فارسی ، ال ا چت ، چت آنلاین ، چت روم آنلاین ، چت روم شلوغ ، عسل چت ، یاهو چت ، چت باران ، مخفی چت ، رایتل چت ، مختلط چت ، چت گروپ ، زندگی چت ، ققنوس چت ، ناز چت ، دلناز چت ، نیمباز چت ، پگاه چت ، میهن چت ، کتی چت ، ستاره چت ، ماهور چت ، وی چت ، رز چت 2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ چت-چت روم -چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت روم-چت روم فارسی-چت روم ایرانی-چت روم جدید-عضویت در چت روم-پربازدیدترین چت روم-چت فارسی-سایت چت روم-بهترین چت روم-بهترین چت قشنگ ترین و زیبا ترین روم فارسی ایرانی-ورود به چت روم-چتروم-بهترین و شلوغترین چت روم-چت روم تهران چت روم اهواز چت ییروم شیراز چت روم یزد چت روم مشهد باران چت روم هزار گپ چت روم دنبا چت روم شمال چت روم رشت چت روم خوزستان چت روم دز فول لیست تمامی چت روم ها مشهد چت,رایتلی ها چت,ورود به رایتل چت,چتروم مشهد,چت روم مشهدی ها,پاتوق مشهدی ها,کرج چت,پاتوق کرجی ها,چت روم کرج,چت روم اصفهان,اصفهانچت,ورود به چت روم اصفحان,چت روم اسان,بیرجند چت,بجنود چت, شمال چت,جنوب چت,شرق چت,غرب چت,چت روم کاشان,چت روم ارومیه,چت روم اردبیل,چت روم بوشهر,چت رایتل,ثبت نام در چت روم,اموزش ثبت نام در چت روم,سیتو چت,سی تو چت,نگار چت,اف ام چت,کلیک چت, چت روم گرگان,چت روم قشم,چت روم خارک,چت روم سمنان,چت روم قم,چت روم اراک,چت روم کرمانشاه,چت روم همدان,چت روم سنندج,چت روم ایلام,چت روم زنجان,چت روم رشت,چت روم م اباد,چت روم لرستان ,چت روم شاهی,چت روم کرمان,چت روم ساری,چت رم شاهی,چت روم نیشابور]چت روم سبزوار,چت روم خواف,چت روم لاج,چت روم بند عباس,چت روم اهواز,چت روم قزوین,چت روم تهران,صدف چت ,فریاد چت,کتی چت,دل ناز چت,چت,چتروم فارسی,چت فارسی,ارم چت,چت فلش,لاوین چت,چراغ چت,لاف چت,نازلی چت,روژین چت,زابل چت,چت روم سیستان,زاهدان چت,عسل چت,ناز چت,عسل ناز چت,دل ناز چت, ,وی چت,چت روم وی چت,چت روم موبایل,راز چت,ستاره چت,سوگلی چت,نیمباز چت,چت روم نیم باز,رزبلاگ چت,چت روم یاهو,تاک چت,ماهور چت,ققنوس چت,مختل چت,نیاز چت,ملودی چت,برف چت فلفل چت,عقاب چت,جذاب چت,چت گروپ,سلنا چت,چت فارسی,مخفی چت,اسلو چت,داغ چت,چت میهن,رز چت, چت,تی وی چت,نوگل چت,اوین چت,روشا چت,شکلاتی چت,الوچه چت,خط چت,مهسا چت,مدرن چت,چت روم مدرن,چت روم شاهرود,چتروم ورامین,چت روم تهران پارس,چت روم داد,چت روم زن,زن چت, نه چت,چت روم ال ا,چتروم, ,چت روم باران چت,بارانی چت,پارتی چت,پگاه چت,مرام چت,ناقلا چت,گپ و چت,رایتل گپ,دوست ی ,دوست ی ,بنگاه ,اواز چت,نلاس چت,گیسو چت,داتیس چت,ال ا چت,طراحی چت روم,فروش چت روم, ید چت روم,چت به چت وفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vafachatوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو چت روم ا: یاسوج چت,چت روم یاسوج,چت روم نیمبازیاسوجی ها,عصردناچت,وی چت یاسوج,نیمبازیاسوجی ها,گچساران چت,چت روم گچسارانی ها,پاتاوه چت,چت روم کهگلویه وبویراحمد,چرام چت,شیرازچت,چت روم ها,شیرازپاتوق,شهرداری شیرازچت,دختر چت,اقلیدچت,ته


شفیعی­کدکنی معتقد است: شعر حادثه­ای است که در زبان روی می­دهد و در حقیت گوینده شعر، با شعر خود عملی در زبان انجام می­دهد که خواننده میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی یا به قول ساخت­گرایان چک زبان اتوماتیکی، تمایز احساس می­کند.(شفیعی کدکنی: 3).

فرمالیست­ها در زبان قائل به دو کاربرد روزمره و عادی و فرآیند برجسته­سازی در آن بودند. کاربرد تکراری زبان، به استفاده روزمره از عناصر زبان، برای بیان و انتقال مفاهیم بدون این­که جلب توجه کند، مربوط است؛ اما فرآیند برجسته­سازی به کارگیری عناصر زبانی را شامل می­شود، به گونه­ای که جلب توجه کند و غیر متعارف باشد. و زبان را از ح روزمرگی و تکراری خارج کند. (صفوی: 40). شاعر با افزودن وزن، قافیه، ردیف و انواع تناسبات­آوایی در میان کلام، قواعدی را به زبان هنجار می­افزاید و از این طریق توجه مخاطب را جلب می­کند.

برجسته­سازی عبارت است از به کارگیری عناصر زبان به گونه­ای که شیوه بیان جلب توجه کند و غیر متعارف باشد. این موضوع هنگامی رخ می­دهد که یک عنصر زبانی بر خلاف معمول به کار رود و توجه مخاطبان را به خود جلب کند. از نظر لیچ برجسته­سازی به دو شکل امکان­پذیر است؛ نخست آن که در قواعد حاکم بر زبان خ ر انحراف صورت پذیرد و دوم آن که قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خ ر افزوده شود. بدین ترتیب برجسته­سازی از طریق دو شیوه «هنجارگریزی» و «قاعده­افزایی» تجلی می­یابد ( صفوی: 43) انواع مختلف هنجارگریزی عبارتند از: آوایی، واژگانی، سبکی، گویشی، نوشتاری، زمانی، معنایی و... که ما در اینجا به این حوزه نخواهیم پرداخت.

قاعده­افزایی افزودن بر قواعد زبان هنجار است. به نوعی می­توان بیان داشت که فرآیند قاعده­افزایی چیزی نیست جز توازنی که از طریق تکرار به وجود می­آید. با این توضیح که تکرار آواها، واژه­ها و ساخت­های دستوری توازنی پدید می­آورد که سبب به وجود آمدن نوعی از موسیقی می­شود و به این ترتیب بر لذت خواننده و تأثیر شعر می­افزاید. آن­چه در این پژوهش بیشتر مورد توجه ما است همین قاعده افزایی می­باشد که در سطوح توازن آوایی، توازن نحوی (دستوری) و توازن واژگانی قابل بحث است و به نوعی ساختار آوایی کلام شاعر را شکل می­دهند. هدف این است که نشان دهیم ساختار آوایی و موسیقی حاصل از آن، در شعر سلمان هر جا ساختمند و متناسب با فضای کلی شعر و در جهت القای مضمون و عاطفه شاعر به کار گرفته شده، تأثیرگذارتر و در نتیجه ماندگارتر است.

 

1 ــساختار آوایی

ساختار آوایی یکی از ساختارهای عمده زبان ادبی است که از دیر باز در بلاغت ی مطرح بوده و در نقد ادبی جدید نیز بسیار مورد توجه واقع شده است. این نوع ساختار حاصل ترکیب و هماهنگی در واک­ها، هجاها و واژگان است و در زیبایی شعر اهمیت بسزایی دارد. این ساختار از طریق تکرار کلامی و مطابق قواعد و الگوهای خاص زبانی شکل می­گیرد. به طور کلی از میان منتقدان بلاغت ی عبدالقادر جرجانی و از میان منتقدان غرب یاکوبسن و لوی استروس اساس نظریه زیباشناختی و تحلیل ساختار آوایی خود را بر پایه نظم استوار کرده و بر این باورند که زیبایی یک واژه در بافت و مجموعه ترکیب کلام احساس می­شود (آقا حسینی و زارع: 102)

ساختار آوا براساس دیدگاه نظریه­پردازانی چون توماشفسکی، ساختاریست که یک­سره بر بافت آوایی خود نظم گرفته است. در میان فلاسفه، هگل اعتقادی به زیبایی زبان (روساخت) شعر ندارد او لایه آوایی شعر را کم اهمیت جلوه می­دهد و آن را عارضه ظاهری و تصادفی شعر می­خواند و بر آن است که سطح زیبایی­شناختی ادبیات، زبان نیست. در حالی که برخی دیگر مانند کروچه و فوسلر معتقدند شعر زیبایی­آفرینی با زبان است و می­توان در زبان به جست­ و جوی سبک و زیبایی رفت. ( : 23- 24) «آواهای شعر علاوه بر نقشی که در زیبایی موسیقایی شعر دارند گاه هماهنگ با سایر ارکان شعر، خود القا کننده معنا و بدون توجه به معنی آشکار واژه­ها، تصویرساز و زیبایی آفرین و بیان­گر عواطف هستند.» (صهبا: 94) ساختار آوا را بر اساس سلسله مراتب تحلیل ساخت آوایی زبان می­توان در سه سطح توازن آوایی، توازن واژگانی و توازن نحوی طبقه­بندی کرد.

1 ـ 1 ـ توازن آوایی

گونه­ای از توازن کلامی است که از تکرار آواها پدید می­آید و بر موسیقی شعر می­افزاید. این گونه توازن به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می­شود. توازن آوایی کمی سازنده وزن شعر است و توازن آوایی کیفی شیوه­هایی از تکرار آواهاست که واج­آرایی را پدید می­آورد:

1ـ 1ـ 1.­ توازن آوایی کمی

تعاریف بسیاری درباره وزن شعر شده که هر کدام مورد انتقاد واقع است و کم و بیش تعریف جامع و مانعی به نظر نمی­رسند. شاید بهترین تعریف این باشد که بگوییم: « وزن نوعی تناسب است. تناسب کیفیتی است حاصل از ادراک وحدتی در میان اجزاء متعدد. تناسب اگر در مکان واقع شد آن را قرینه می­خوانند و اگر در زمان واقع شد وزن خوانند.» (ناتل خانلری: 22).

هنگامی که یک مجموعه آوایی به لحاظ کوتاه و بلندی مصوت­ها یا ترکیب صامت­ها و مصوت­ها از نـظام خاصی برخوردار باشد، گونـه­ای از موسیقی پدیـد می­آید که آن را وزن می­نامیم. وزن ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با موسیقی دارد که صورت­گرایان توجهی خاصی به آن داشته و در کشف و دریافت معنا سودمند می­دانند. آنان بر این باورند که بین وزن و محتوا هماهنگی نسبی وجود دارد و هر شعر، بسته به محتوا و ح عاطفی­اش، با وزن خاصی مطابقت دارد و شاعر از میان وزن­های مختلف، وزنی را انتخاب می­کند که با حس و محتوای شعرش هماهنگی داشته باشد. صورت­گرایان در وزن شعر به نسبت هجاهای کوتاه به هجاهای بلند توجه ویژه­ای دارند. به طوری که وزن­هایی که تعداد هجاهای کوتاهشان بیشتر است، القا کننده ح عاطفی قوی­تر و هیجان­انگیزتری هستند و در مقابل برای ح ­های ملایم­تر، همراه با تأنی و آرامش، وزن­های دارای هجاهای بلند مناسب­ترند.

سلمان در برخی از سروده­های خود با شگردهایی نظیر «برتری تعداد هجای بلند، کشیده بودن هجای قافیه و ترتیب قرار گرفتن هجاهای کوتاه و بلند» (وحیدیان کامیار: 65) اوزانی نرم و سنگین و ملایم برای سروده­های خود برگزید؛ به این وسیله بین وزن و محتوای شعر توازن، تعادل و هم سویی برقرار کرده است. در غزل «یک چمن داغ» و «سجّاده باد و باران» نسبت هجای بلند به کوتاه به ترتیب 12 به 4 و 11به 5 بوده و این وزن نرم و سنگین را برای غزل با مضمون «انقلاب» و سختی­ها و جان فشانی­های آن دوران مناسب نموده است.

 مطلع غزل یک چمن داغ:

دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار

 

 

امروز می آید از باغ بوی بهار

     

         (هراتی: 294).

مطلع غزل سجّاده باد و باران:

ای خیال تو رؤیای جاری آب

 

 

ای سپیدار ستوار سبز گلستان

     

                                (همان: 302)

در غزل «شوق رهایی» با مطلع:

اگرچه عمر تو در انتظار می­گذرد

 

دل فقیر من! این روزگار می­گذرد 

                     (همان: 312)

با این که نسبت هجاهای بلند به کوتاه 7 به 8 است و طبق قاعده برای اوزان شاد و ضربی مناسب­تر است، اما کشیده بودن هجای قافیه و نیز طرز قرار گرفتن هجاهای کوتاه و بلند، این وزن را برای محتوا و مضمونی چون «انتظار» مناسب نموده است.

اشعار کلاسیک سلمان هراتی را به لحاظ وزن می­توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول شامل 60 درصد اشعار اوست که همگی در بحر مضارع سروده شده­اند و حجم قابل توجهی از اشعار او را به خود اختصاص داده­اند؛ و دسته دوم 40 درصد باقی اشعار اوست که نوعی تنوع در به کارگیری اوزان عروضی را شاهد هستیم. به کارگیری 10 وزن در 12 غزل نشان از طبع آزمون­گر سلمان هراتی دارد.

به کارگیری اوزان نادر و کم کاربرد ویژگی دیگر شعر هراتی است. اوزانی نظیر:

1 ـ مفعول مستفعلن فاعلاتن فعولن یا مستفعلن فاعلاتن مفاعیل فع لن.

بس سال­هایی که بیهوده بیهوده بودیم

 

بس کوچه­هایی که تا هیچ پیموده بودیم

           (هراتی: 151).

2 ـ مستفعلاتن فعولن فعولن

دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار

 

 

امروز می آید از باغ بوی بهار

     

         (همان: 294).

3 ـ مستفعلن مستفعلن مستفعلاتن (بحر رجز مسدس مرفل)

در ­ام دوباره غمی جان گرفته است

 

امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است

تا لحظه­های پیش دلم گور سرد بود

 

اینک به یمن شما جان گرفته است

              (همان: 149)

اوزان 16 هجایی یا ضربی، در گذشته مرسوم بوده است. اما در غزل امروز در این زمینه نوآوری­هایی صورت گرفته است. در نمونه­های 1و 2، شعر در 16 ضرب هجایی سروده شده است. امّا در مصراع­های دوم که مقفی و مردف است. چهار هجای کوتاه پشت سر هم قرار گرفته است و همین به نوعی وزن شعر را سنگین کرده است. اما محسوس نیست؛ در دستگاه واژگان وجود تکرار و در دستگاه دستوری جمله­بندی طبیعی و دستورمندی اجزای کلام، این شعر را به طبیعت نثر و سخن گفتاری نزدیک کرده است.

هراتی در شعر «سجاده باد و باران» بحر متدارک را با رکنی افزوده (16 هجایی) به صورت فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فع به نمایش گذاشته است.

ای خیال تو رؤیای جاری آب

 

ای سپیدار ستوار سبز گلستان محراب

             (هراتی: 302)

موفق­ترین و ماندگارترین اشعار هراتی در وزن مضارع سروده شده­اند. اشعاری چون: «معصیت بودن، ای عشق، پیش از تو، داغدرین لاله، و ...» برای نمونه به شعر «پیش از تو» که در بحر مضارع مثمن ا ب مکفوف مقصور بر وزن «مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلان» سروده شده است، اشاره می­شود:

پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت

 

شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت

بسیار بود رود در آن برزخ کبود

 

 

امّا دریغ زهره دریا شدن نداشت

                                                                                      (همان: 296)

شش چهار ­ای که در مجموع اشعار سلمان هراتی به چشم می­خورد، در بحر مضارع سروده شده­اند. برای نمونه چهار ­ی «تا کومه­های آبی دریا» در بحر مضارع مثمّن ا ب مکفوف محذوف بر وزن «مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن» سروده شده است.

از برق پُر فروغ سُم مرکب سحر

 

شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت

گلبوته­های معنی و اشراق می­دمند

 

 

آنک بهار حادثه آغاز می­شود ...

        (همان: 139)

دو مثنوی که سلمان هراتی سروده، در بحر رمل به نظم درآمده­اند. برای نمونه به شعر ذیل توجه کنید:

ای شهید ای جاری گلگون

 

جایت از پندار ما بیرون

رفته ای با اسب خونین یال

 

 

ای شهید ای مرغ آتش بال

حجله تو مثل یک فانوس

 

گشت روشن با پر ققنوس ...

    (همان: 161- 162)

بیست و دو رباعی که سلمان هراتی سروده در سه وزن مختلف «مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل»، «مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع» و «مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلن فع» آمده است. برای نمونه به سه رباعی در این اوزان اشاره می­شود:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل:

بالای تو مثل سرو آزاد افتاد

 

تصویری از آن حماسه در یاد افتاد

در حنجره گرفته صبح غریب

 

 

تا افتادی هزار فریاد افتاد

   (همان: 166)

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلن فع:

بیزارم از آن حنجره کو زارت خواند

 

چون لاله عزیز بودی و خارت خواند

پیغام تو ورد سبز بیداران است

 

 

بیدار نبود آن که بیمارت خواند 

                 (همان: 166)

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع:

ز آن دست که چون پرنده بی­تاب افتاد

 

بر سطح کرخت آب­ها تاب افتاد

دست تو چو رود تا ابد جاری شد

 

 

ز آن روی که در حمایت از آب افتاد

           (همان: 161)

سهم اشعار نیمایی در مجموعه اشعار سلمان هراتی بسیار کم است. و تقریباً یک پنجم حجم اشعار سلمان را به خود اختصاص داده است. هراتی، شاعری نوپرداز است و با آن که تعداد قابل توجهی از اشعار او در قالب سپید است؛ امّا برخی اشعار موزون نیمایی او عبارتند از: «دست جادوگر آب»، «مهمان ناخوانده»، «اندر مذمّت تکلّف»، «از خواب همیشه علف»، «در حاشیه یادهایت»، «قیامت»، «دریایی»، «ای که امکان بهاری» و... سلمان در این اشعار معدود نیز آثار ماندگاری دارد. تنوع وزن در همین تعداد کم از شعر قابل توجه است. با این حال اوزان غالب این اشعار رمل و متدارک است. برای نمونه اشعار «زندگی» در بحر متدارک، «در حاشیه یادهایت» در بحر متقارب، «مهمان ناخوانده»، در بحر مضارع و «اندر مذمّت تکلّف» در بحر رمل سروده شده است.

1 ــ1 ــ2 توازن آوایی کیفی (توازن واجی)

توازن آوایی کیفی به شیوه­های گفته می­شود که در آن صامت­ها و مصوت­ها با تناسب و هماهنگی خاصی در کنار یکدیگر قرار می­گیرند و با تکرارشان گونه­ای توازن موسیقایی پدید می­آورند و بر موسیقی شعر می­افزایند. از آنجا که تکرار شدن صامت­ها (همخوان­ها) و مصوت­ها (واکه­ها) در زبان هنجار و گفتار به طور عادی کمتر رخ می­دهد، این شیوه در چارچوب فرآیند برجسته­سازی جای می­گیرد.

در این نوع توازن به آن دسته از تکرارهای آوایی پرداخته می­شود که درون یک هجا تحقق می­یابند. به عبارت دیگر توازن واجی از تکرار واحد زبانی کوچک­تر از واژه ایجاد می­شود. در واقع شـاعر با انتخاب واژگانی که دارای واج­های خاصی هستند به برجستگی آوایی دست می­زند و حتی گاهی تصویری از آنچه را که قرار است به یاری واژه و تصویر بیان کند، به وسیله آن واج­ها القا می­کند. توازن واجی از نظر این که دارای ارزش موسیقایی باشد به هفت گروه قابل تقسیم است.

1 ــ1 ــ2 ــ1 تکرار هم­خوان آغازین

در این نوع تکرار، یک صامت (هم­خوان) در ابتدای چندین واژه تکرار می­شود. شمیسا برای این نوع تکرار صامت­ها اصطلاح «هم­حروفی» را به کار برده است. (شمیسا: 79) برای نمونه تکرار صامت آغازین «س» در مثال­های ذیل:

سایه­بان دست تو

 

سر سرایی است سبز

(هراتی: 43)

آی میرزا / جنگل / وسعت پیوسته سبز سپیدارهاست / و سایه­ها / یادآور خستگی توست. (همان: 46).

یا تکرار صامت آغازین «ش» و «غ» در نمونه­های زیر:

ــ شالیزار، / سرت سبز و سلامت باد.  (هراتی: 255)

چنان شهاب شکفت و چنان سکوت ش ت

 

به ذهن مرده شب، برق ارتجالی بود

ــ   (هراتی: 340)

غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران

 

صد جویبار است اینجا در انتظار

ــ     (همان: 295)

1 ــ1 ــ2 ــ 2 تکرارواکه­ای    

توازن واجی ممکن است از تکرار مصوت (واکه) در چند واژه ایجاد شود. شمیسا برای تکرار مصوّت­ها، اصطلاح «هم­ص » را ذکر کرده است. (شمیسا: 80)

تکرار مصوّت بلند «ا» در مثال­های ذیل:

دوست دارم تو را / آن گونه که عشق را / دریا را / آفتاب را  (همان: 17)

وقتی عطش می­بارد از ابر سترون

 

جز نام آبیّ تو آوایی نداریم

    (همان: 158)

-­ کاش آن دم که بارن می­آمد/ خستگی دلم را به آرامش آبی آب­ها می­سپردم/ کاشکی دست جادوگر آب را می­فشردم (همان: 123)

تکرار مصوّت «-» در مثال­های ذیل:

ای ایستاده در چمنِ آفت معلوم / وطنِ من! / ای آفتاب شمایلِ دریا دل / ای منظومه نفیسِ غم و لبخند / ای فروتنِ نیرومند! (همان: 15- 16)

هم بدین سبب به رود زد / تا غبارِ تاختِ ستمگرانِ دهر را / در گذار آب شستشو دهد.../ در فضایِ پاکِ چشمِ روشنت / محو می­شود غروب می­کند.  (همان: 94)

تکرار مصوت بلند «ی» و مصوت کوتاه « -ِ » در بیت زیر:

ای خیال تو رویای جاری آب

 

ای سپیدارِ ستوارِ سبزِ گلستانِ محراب

       (همان: 302)

1 ــ1 ــ2 ــ3 تکرار هم­خوان پایانی

در این شیوه از تکرار آوایی، صامت (هم­خوان) پایانی در چند واژه تکرار می­شود. این نوع تکرار، به شیوه­های مختلف از جمله به شکل قافیه در اشعار تجلی می­یابد. برای نمونه تکرار صامت پایانی «ن» در شعر ذیل:

باغ خیال خیابان / آرامش خیس خود را / مدیون باران و مه بود. (همان: 124)

تکرار صامت پایانی «ت» و «م» در مثال­های زیر:

آرامش موقت! / می­آیی / به غارت خلوت / و بوی عادت / با تو می­آید. (همان: 71)

چون رود امیدوارم، بی­تابم، و بی­قرارم

 

من می­روم سوی دریا جای قرار

(همان: 295)

1 ــ1 ــ2 ــ4 تکرار واکه و هم­خوان آغازین

در این نوع تکرار یک واکه و یک هم­خوان در ابتدای واژه تکرار می­شوند. این نوع تکرار کلامی باعث زیبایی دیداری و شنیداری می­شود. برخی گونه­های سجع متوازن در همین مقوله جای دارند.

برای نمونه تکرار صامت و مصوت آغازین در این اشعار سلمان هراتی واج­آرایی، موسیقی و آهنگ دلنشینی را به وجود آورده است:

ای وطن من، ای عشق / ای ازدحام درد / جان من از بی­دردی / درد می­کند. (همان: 64)

شالیزار، / سرت سبز و سلامت باد. (هراتی: 255)

بعد از آن مثل شقایق­های سرخ

 

خ در باغ و باران داشتم

  (همان: 146)

1 ــ1 ــ2 ــ5 تکرار تمامی صامت­ها

در این شیوه از تکرار آوایی، تمامی صامت­های هجا تکرار می­شود. در بدیع سنتی برای این دسته از تکرارها از اصطلاح جناس اشتقاق یا اقتضاب استفاده کرده­اند (شمیسا: 61) در اشعار سلمان هراتی این نوع تکرار جز در یک مورد کاربرد ندارد.

-­ کوه­ها سرگردان، آشفته / و زمینش دیگر / و زمانش دیگر / آسمانش را خورشیدی نیست ( همان: 133- 134 )

1 ــ1 ــ2 ــ6 تکرار واکه و هم­خوان پایانی

در این نوع، واکه و هم­خوان یا هم­خوان­های پس از آن تکرار می­شوند. برای نمونه تکرار صامت و مصوّت پایانی «ری» و موسیقی حاصل از این تکرار صامت و مصوّت، شعر سلمان را کاملاً مسجّع و آهنگین نموده است:

وقتی که در تصور یک کوچ / قدم می­گذاری / در خورجینت چه داری / جز ریسه­های معطر ایمان / و خنجری. (همان: 50)

و یا نمونه­های هم­چون:

بسیار بود رود در آن برزخ کبود

 

اما دریغ! زهره دریا شدن نداشت

 (همان: 296)

ای مانده در نهان درختان و آفتاب

 

چون غم میان من ماندگار شو

 (همان: 306)

م م و نر م، نشستیم و ش تیم

 

رفتید و شنیدیم شهیدان خ د

­ (همان: 289)

1 ــ1 ــ2 ــ7 تکرار کامل هجایی

گاهی تکرار آوایی در سطح واج این گونه است که هجایی کامل در 2 یا 3 یا 4 واژه تکرار می­شود. مانند هجای «تَند» در شعر ذیل:

باید به آن قبیله دشنام داد / که در راحت سایه نشستند / و امان شکفتن در خویش را کشتند / باید به آن طایفه پشت کرد / که دل خورشید را ش تند. (همان: 28).

تکرار هجای «لوم» در شعر ذیل :

ای ایستاده در چمن آفت معلوم / وطن من! / ای تواناترین مظلوم / تو را دوست دارم / من فرزند مظلوم توام / تو مظلوم سترگی / نه ضعیفه­ای که / پیراهنش را دریده باشند. (همان: 15- 17).

تا نفس هست و قفس هست، الهی

 

منِ شوریده غزل­خوان تو باشم

   (همان: 156)

توازن­های واجی یاد شده از نظر موسیقایی دارای عملکرد و ارزش ی ان نیستند. به نظر می­رسد که اگر تکرار در سطح مصوت باشد، عملکرد موسیقایی قوی­تری از تکرار صامت­ها خواهد داشت و هم­چنین تعداد تکرار صامت و مصوت­ها هم در توازن آوایی و موسیقایی آن تأثیر زیادی دارند؛ گویا هر چه قدر نسبت واج­های مشابه به متباین بیشتر باشد، ارزش موسیقایی بیشتر می­شود. (شفیعی کدکنی: 51)

به طور کلی می­توان گفت که سلمان استفاده خاصی از واج­ها کرده و به عنوان یک شگرد زبانی از آن­ها بهره گرفته است. به طوری که واج­های هماهنگ در اشعار وی بسیار محسوس و چشم­گیر است. «واج­ها به دلیل انعطاف­پذیری ویژه در معنا و دگرگونی­های کارکردی که در طول شعر فارسی گرفته، همانند سایر عناصر زبان دارای نقش تعیین­کننده­ای است که باعث تشخص زبان و استحکام بافت آوایی شده است.» (علی­پور: 200) سلمان هراتی به خوبی از این امکان در جهت بافت آوایی کلام خود بهره گرفته است.

1 ــ2 توازن واژگانی

شعر آفرینش زیبایی با واژه­ها است و یاکوبسن این آفرینش زیبایی در توالی آهنگین واژه­ها را بر اساس ترکیب آن­ها بر منش موازنه و تشابه در ضرب آهنگی خاص جستجو می­کند و مانند تینیانوف بر این باور است که «معنای واژگان با آواها تعدیل می­یابد.» (احمدی: 76) در حقیقت تر کیب سازنده تشابه میان واژگان به واژه اهمیت و تشخص می­بخشد و این گونه واژه به سادگی در مدار زبان قرار می­گیرد؛ با روح زبان آمیخته می­گردد و به وحدت می­رسد.

واژگان به کار گرفته شده در شعر در ایجاد لذت و زیبایی نقش مهمی دارند. هر چند در شعر واژه خوب یا بد وجود ندارد و این خلاقیت و هنر شاعر است که با به کارگیری صحیح واژگان در موقعیت و جای مناسب در بافت کلام به آن­ها تشخص و زیبایی می­بخشد. واژه­ها در زمره اصوات­اند؛ برخی از آن­ها گوش­نوازند و برخی دیگر چنین ح ی ندارند و این هنر گوینده است که در موقعیت­های مختلف از هرکدام به خوبی استفاده می­کند. تکرار واژه­ها و نسبت آن­ها با یکدیگر توازنی پدید می­آورد که موسیقی می­آفریند. بسته به این که واژه­های تکرار شونده در چه نقاطی از شعر قرار گیرند و چه نسبتی با هم برقرار کنند، گونه­های مختلفی برای توازنی واژگانی می­توان در نظر گرفت.

توازن واژگانی از تکرار دو یا چند واژه که ساختاری بزرگ­تر از هجا دارند در سطح یک جمله (مصراع، بیت، بند و شعر) ایجاد می­شود و به صورت هم­گونی کامل و هم­گونی ناقص قابل بررسی است.

منظور از همگونی ناقص تشابه آوایی بخشی از دو یا چند واژه است و هم­گونی کامل در اصل تشابه آوایی کامل میان دو یا چند عنصر دستوری می­باشد. این امر را می­توان در سطحی بزرگ­تر از واژگان یعنی گروه و جمله هم لحاظ نمود. (صفوی: 208)

صناعاتی چون سجع متوازی، سجع مطرف، سجع متوازن و جناس­هایی چون جناس مضارع، جناس ناقص، جناس مطرف، جناس مرکب، جناس زاید، جناس مذیل و آرایه­هایی چون اشتقاق، ردالصدر الی­العجز، ردالعجز الی­الصدر، ردالقافیه و قلب را می­توان از توازن­های واژگانی به شمار آورد؛ چرا که از هم­گونی ناقص یا کامل توازن واژگانی به وجود آمده­اند. در ضمن صناعات دیگری چون ترصیع، موازنه، تضمین­المزدوج را نیز می­توان در همین مقوله گنجاند؛ چرا که در اصل کاربرد سجع متوازی یا متوازن هستند که به صورت متقارن بر روی زنجیره گفتار می­آیند. (صفوی: 213).

1 ــ2 ــ1 تکرار آوایی کامل یک صوت زبانی

در این شیوه یک صورت زبانی ــ یعنی یک واژه، عبارت یا جمله ــ عیناً تکرار می­شود. این تکرار می­تواند به طرق مختلف صورت پذیرد. از جمله: تکرار آغازین (در آغاز هر مصراع یا بیت ــ در آغاز مجموعه­ای از مصراع­ها یا ات)، تکرار پایانی(در پایان هر مصراع یا بیت (مقید به هم­نشینی پس از قافیه ــ آزاد نسبت به قافیه)، در پایان مجموعه­ای از مصراع­ها یا ات)، تکرار میانی (بدون فاصله ــ با فاصله)، تکرار در آغاز و پایان یا تکرار در پایان و آغاز.

چنین تکرارهای در شعر سلمان هراتی نمونه­های فراوان دارد که به برخی از این نمونه­های تکرارکه در سطح واژه، گروه و جمله تفاق افتاده، اشاره می­شود:

1 ــ2 ــ1 ــ1.تکرار آغازین

1 ــ2 ــ1 ــ1 ــ1.در آغاز هر مصراع یا بیت

شاعر گاه برخی از واژگان و عبارات را در ابتدای مصراع­ها و بیت­ها به گونه مرتب تکرار می­کند که این تکرار شباهت بسیاری به ردیف آغازین دارد. برای نمونه:

-­ چرا امشب پشت پنـجره نمی­آیـی؟/ چرا به تماشای رود نمی­آیـی؟/ چرا من تـو را نمی­شنوم/ چرا برگ­ها زنده نیستند؟/ چرا سنگ­هاسخت شده­اند؟/ چرا پنجره اخم دارد؟ (هراتی: 189)

چگونه گویمت ای چشم­های زیرک باغ

 

چگونه گویمت ای شکل واقعیت داغ

هنوز ع تو در دست­های دیوار است

 

هنوز کوچه از آن سبز سرخ سرشار است

هنوز ع تو و خشم دیگران برجاست

 

به چشم­هات، که مظلومیت در آن پیداست

تو را به خاطر آن آفتاب می­گویم

 

تو را به خاطر دریا و آب می­گویم

تو را به خاطر آن چشم­ها که می­سوزند

 

و اشک­ها که مرا شعر تر می­آموزند

تو را به خاطر آن یاسمن که نشکفته است

 

به آن غنچه که چون شعرهای ناگفته است

تو را به خاطر رویای آن سه حسرت سبز

 

تو را به خاطر آن روزها و صحبت سبز

                                                                 (هراتی: 318- 319)

-­ فردا/ با یک ز له صبح می­شود.../ فردا ما آغاز می­شویم/ فردا جنگلی از پرنده/ آسمانی از درخت/ و دریایی از خورشید خواهیم داشت/ فردا پایان بدی است/ فردا جمهموری گل محمدی است ( هراتی: 223)

-­ در شب تجرد محض/ شب بی­ / تو را می­شنوم.../ در شب سکوت/ تو را می­شنوم/ در شب تعجب/ در شب شگفتی/ تو را می­شنوم (هراتی: 252- 253)

-­ پایان آن حماسه دردآلود/ شامی غریب بود/ شامی گرفته و غمناک/ دیگر همیشه شعر/ دیگر همیشه مرثیه/ در بحر اشک بود (هراتی: 267)

-­ به مادرم گفتم:/ چرا خدیجه گریه می­کند؟/ گفت: چرا گریه نکند/ چرا خدیجه گریه نکند/ در حالی که او ما را/ به اندازه دو باغ گل سرخ/ به بهار نزدیک کرده است.../ چرا خدیجه بهتر از شهلا نیست؟/ چرا خدیجه نمی­داند تهران کجاست؟/ چرا خدیجه نمی­تواند به زیارت رضا بـرود؟/ چرا شهلا اینـقدر خاطر جمع است؟/ و چرا ابرهای نگرانی در چشم­های خدیجه/ وسیع می­شود/ چرا خدیجه نمی­داند خمیر دندان چیست؟/  (هراتی: 199- 201)

عید، «حوِّل حالنا» است/که واجب است بفهمیم/ عید، شوقی است/ که پدرم را به مزرعه می­خواند/ عید، تن پوش کهنه باباست/ که مادر آن رابه قد من کوک می­زند/ عید، تقاضای سبز شدن است/ یا مقلب القلوب!/ عید، سوپ ماست/ که انواع خوردنی­ها در آن هست/ عید، بوتیکی است/ که انواع پوشیدنی­ها در آن هست/ عید، ملودی مبارک باد است/ که من با پیانو می­نوازم/ شب بخیر دوست من (هراتی: 209- 210)

1 ــ2 ــ1 ــ1 ــ2 در آغاز مجموعه­ای از مصراع­ها یا ات

این روش از تکرار را نوعی اعنات می­توان شمرد. برای نمونه:

در شکفتن دل دغدارش

 

مثل یک لاله بی­ادعا بود

بسته عشق بود او و لیکن

 

مثل پرواز در خود رها بود

مثل کوهی پر از استواری

 

مثل باران شب بی­ریا بود

مثل امواج دریاگریزان

 

مثل آفاق بی­انتها بود

مثل آتشفشانی پر از درد

 

مثل موجی سراپا صدا بود

مثل لبخند آب را می­آکند

 

مثل اندوه در ­ها بود

مثل فرداست در قلب ما هست

 

آنکه دیروز در پیش ما بود

                                                    (هراتی: 286- 287)

ی که مثل درختان به باغ عادت داشت

 

شبیه لاله به انبوه داغ عادت داشت

ی که هم­نفس موج­های دریا بود

 

صداقت نفسش در نسیم پیدا بود

ی که قه­ای از جنس آب در برداشت

 

ی که شعر مرا از ترانه می­انباشت

در انتهای عطش آفتاب می­نوشید

 

ی که از دل او شعر آب می­جوشید

ی که از ورق سرخ گل کت داشت

 

برای پرسش و تردید ما جو داشت

ی که آب شدن را در هاب آموخت

 

شکوه سبز شدن را در آفتاب آموخت

ی که شایب ان نقاب را فهمید

 

ی که حیله سنگ و سراب را فهمید

ی که با تپش مرگ زندگانی کرد

 

ی که با همه جز خویش مهربانی کرد

ی که با دل ما ارتباطی آبی داشت

 

هزار پنجره مضمون آفت داشت

                                                                                 (هراتی: 317- 318)

-­زندگی در شهر ماشینی است/ بستگی دارد به بنزین/ بستگی دارد به نفت/ زندگی در روستا اما/ بستگی دارد به اسب/ ساده و خوش رنگ/ بستگی دارد به باران/ بستگی دارد به خورشید و درخت/ بستگی دارد به فصل/ بستگی دارد به کار  (همان:356- 357)

1 ــ2 ــ1 ــ2.­ تکرار پایانی

1 ــ2 ــ1 ــ2 ــ1.­ مقید به هم­نشینی پس از قافیه (ردیف)

ردیف به کلمه یا کلماتی اطلاق می­شود که پس از قافیه و در آ مصراع­ها و بیت­ها عیناً و با یک معنای ی ان تکرار می­شود. در واقع ردیف در حوزه تکرار آوایی کامل قرار دارد، زیرا در ردیـف واژه، گروه، بنـد و جمله تکرار می­شود و این تکرار به صورت کامل انجام می­گیرد.

ردیف در شعر سلمان هراتی نقشی محوری دارد و در بیشتر اشعار کلاسیک وی حضور ردیف محسوس است. از بیست و سه غزل سلمان هراتی فقط سه غزل ردیف ندارد و از بیست و دو رباعی، بیست و یک مورد دارای ردیف است و از پانزده دوبیتی هشت مورد دارای ردیف است. در واقع از 60 مورد شعر در قالب سنتی 49 مورد دارای ردیف هستند. به عبارت دیگر 81 درصد اشعار سلمان هراتی مردّف­اند و این درصد بیان­گر توجه ویژه شاعر به تأثیر ردیف در ساختار آوایی اشعارش است. نکته­ای که در این باره شایان ذکر است این است که هراتی در انتخاب برخی ردیف­ها در شعرش به القا مفهوم مورد نظر بسیار کمک کرده و به نوعی می­توان گفت که ردیفی هم­سو با مضمون شعر انتخاب نموده است. برای نمونه در غزل «پیش از تو» سلمان هراتی از ردیف و قافیه­هایی بهره گرفته است که به خوبی با مضمون « » و قیامش و خفقان دوران ستم شاهی همراه و هم­سو می­باشد:

 

پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت

 

شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت

بسیار بود رود در آن برزخ کبود

 

امّا دریغ زهره دریا شدن نداشت

در آن کویر سوخته، آن خاک بی­بهار

 

حتّی علف اجازه زیبا شدن نداشت

گم بود در عمق زمین شانه بهار

 

بی تو ولی زمینه پیدا شدن نداشت

دل­ها اگرچه صاف ولی از هراس سنگ

 

آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت

چون عقده­ای به بغض فرو برد حرف عشق

 

این عقده تا همیشه سرِ وا شدن نداشت

 (هراتی: 297).

ردیف در غزل مذکور، که زمان گذشته را شامل می­شود، خود گویای اوضاع ناپایدار و ناآرام دوران پیش از انقلاب و بی­تحرّکی و هراس و بی­جرأتی مردم تا قبل از قیام (ره) می­باشد. واژگان قافیه از جمله «فردا شدن»، «زیبا شدن»، «پیدا شدن» و... همانا بیان­گر آرزوها و آرمان­های مردم آن روزگار است که در برزخ کبود جامعه آن دوران، فقط در یادها جای داشت.

در غزل «محض رضای عشق» نیز سلمان با آوردن ردیف «کُن» که فعل امر است، خواهش و تقاضای خود را از عشق، که «تبلور آرزوی سبز شهادت» و نیز مضمون و تِم تأثیرگذار این غزل است، بیان می­دارد. واژگان قافیه «آفتاب»، «مجاب»، «آب» و... نیز در جهت القای این مفهوم مؤثّر افتاده­اند. عشق چون آفتاب تاریکی­ها را رفع می­کند، با داغ­های تازه به دل پاسخ می­دهد، با اشک، دل را پاک می­گرداند و عاشق را به تسلیم در برابر رضای دوست وا می­دارد:

تاریک کوچه­های مرا آفتاب کن

 

با داغ­های تازه دلم را مجاب کن

ابری غریب در دل من رخنه کرده است

 

بر من بتاب چشم مرا غرق آب کن

ای عشق ای تبلور آن آرزوی سبز

 

برخیز و چون سکوت دلم را خطاب کنsamsung galaxy note ii n7100 - 16gbفرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 183 گرم
پردازنده: exynos 4412 chipset, quad-core arm cortex-a9 1.6ghz
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت - حافظه رم 2048 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - 4g - gprs - wlan - gps - nfc - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع hd super amoled - اندازه 5.5 اینچ - 1280 × 720
دوربین: 8.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه 4.1.1 (jelly bean) - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 3100 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 980 ساعت - زمان مکالمه 35 ساعت

samsung galaxy note n7000 - 16gb
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 178 گرم
پردازنده: dual-core arm cortex-a9, exynos chipset 1.4ghz
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت - حافظه رم 1024 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع hd super amoled - اندازه 5.3 اینچ - wxga 1280 × 800
دوربین: 8.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v2.3.5 (gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 2500 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 960 ساعت - زمان مکالمه 26 ساعت

samsung galaxy mega 6.3 i9200 - 8gb
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 199 گرم
پردازنده: dual-core krait cpu, qualcomm snapdragon 400 chipset 1.7ghz
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت - حافظه رم 1536 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - 4g - gprs - wlan - gps - nfc - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 6.3 اینچ - 720 × 1280
دوربین: 8.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v4.2.2 jellybean - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: هندزفری - قطب نما - باتری 3200 میلی آمپر ساعت


samsung i9192 galaxy s4 mini
فرم گوشی : ساده - دو سیم کارته - وزن : 107 گرم
پردازنده: qualcomm snapdragon 400 chipset , dual core krait 200 cpu 1.7ghz
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت - حافظه رم 1.5 gb ram in 3g model, 2 gb ram in lte model مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع super amoled - اندازه 4.3 اینچ - 540 × 960
دوربین: 8.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v4.2.2 jellybean - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1900 میلی آمپر ساعت


samsung galaxy s iii i9300 - 16gb
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 133 گرم
پردازنده: quad-core cortex-a9, exynos 4412 chipset 1.4ghz
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت - حافظه رم 1024 مگابایت - حافظه رام - مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - 4g - gprs - wlan - gps - nfc - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع super amoled - اندازه 4.8 اینچ - 1280 × 720
دوربین: 8.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v4.0.4 (ice cream sandwich - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 2100 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 590 ساعت - زمان مکالمه 21:40 ساعت


samsung galaxy mega 5.8 i9150
فرم گوشی : ساده - دو سیم کارته - وزن : 182 گرم
پردازنده: dual-core cpu 1.4ghz
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت - حافظه رم 1536 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 5.8 اینچ - 540 × 960
دوربین: 8.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v4.2.2 jellybean - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: هندزفری - قطب نما - باتری 2600 میلی آمپر ساعت


samsung galaxy nexus i9250 - 16gb
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 135 گرم
پردازنده: dual-core cortex-a9, powervr sgx540 gpu, ti omap 4460 chipset 1.2ghz
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت - حافظه رم 1024 مگابایت
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - nfc - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع super amoled - اندازه 4.65 اینچ - 720 × 1280
دوربین: 5.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v4.0 (ice cream sandwich - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: هندزفری - قطب نما - باتری 1750 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 290 ساعت - زمان مکالمه 17:40 ساعتsamsung galaxy s ii plus i9105 - 8gb
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 121 گرم
پردازنده: dual-core cpu 1.2ghz
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت - حافظه رم 1024 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - nfc - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع super amoled - اندازه 4.3 اینچ - wvga 800 × 480
دوربین: 8.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v4.1.2 jellybean - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1,650 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 700 ساعت - زمان مکالمه 18 ساعت


samsung i9082 galaxy grand duos
فرم گوشی : ساده - دو سیم کارته - وزن : 162 گرم
پردازنده: dual core cortex-a9 cpu 1.2ghz
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت - حافظه رم 1024 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی صفحه نمایش لمسی خازنی از نوع tft - اندازه 5 اینچ - 480 × 800
دوربین: 8.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v4.1.2 jelly bean - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 2100 میلی آمپر ساعتsamsung i8190 galaxy s iii mini
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 111.5 گرم
پردازنده: novathor u8420 chip , dual core cpu 1ghz
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت - حافظه رم 1024 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع super amoled - اندازه 4 اینچ - 480 × 800
دوربین: 5.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v4.1 jelly bean - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1500 میلی آمپر ساعتsamsung i9070 galaxy s a nce - 8gb
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 120 گرم
پردازنده: dual-core cortex-a9 1ghz
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت - حافظه رم 768 مگابایت - حافظه رام 2048 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع super amoled - اندازه 4 اینچ - 480 × 800
دوربین: 5.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v2.3 (gingerbread) , upgradeable to v4.0 - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1500 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 570 ساعت - زمان مکالمه 15 ساعت


samsung galaxy s glide i927
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 152 گرم
پردازنده: dual-core tegra 2 1.0ghz
حافظه: حافظه داخلی 4096 مگابایت - حافظه رم 1024 مگابایت - حافظه رام 1024 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع super amoled - اندازه 4.0 اینچ - 800 × 480
دوربین: 8.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v2.3 (gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: قطب نما - باتری 1650 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 396 ساعت - زمان مکالمه 8 ساعتsamsung galaxy ace 2 i8160
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 120 گرم
پردازنده: dual core 800mhz
حافظه: حافظه داخلی 4096 مگابایت - حافظه رم 768 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع pls tft - اندازه 3.8 اینچ - 480 × 800
دوربین: 5.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v2.3 (gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1500 میلی آمپر ساعتsamsung galaxy s duos s7562
فرم گوشی : ساده - دو سیم کارته - وزن : 120 گرم
پردازنده: qualcomm msm7227a snapdragon chipset , cortex-a5 cpu 1.0ghz
حافظه: حافظه داخلی 4096 مگابایت - حافظه رم 768 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 4.0 اینچ - wvga 800 × 480
دوربین: 5.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v4.0 (ice cream sandwich - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1500 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 570 ساعت - زمان مکالمه 12.5 ساعت


samsung galaxy w i8150
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 114.7 گرم
پردازنده: scorpion, qualcomm msm8255t snapdragon 1.4ghz
حافظه: حافظه داخلی 1740 مگابایت - حافظه رم 512 مگابایت - حافظه رام 2048 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 3.7 اینچ - 480 × 800
دوربین: 5.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v2.3.5 (gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1500 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 570 ساعت - زمان مکالمه 17:50 ساعتsamsung galaxy ace plus s7500
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 114 گرم
پردازنده: qualcomm snapdragon s1 1ghz
حافظه: حافظه داخلی 3072 مگابایت - حافظه رم 512 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 3.65 اینچ - 320 × 480
دوربین: 5.0 مگاپی ل - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v2.3 gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - قطب نما - باتری 1300 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 660 ساعت - زمان مکالمه 11 ساعتsamsung galaxy fame s6812
فرم گوشی : ساده - دو سیم کارته - وزن : 120.6 گرم
پردازنده: single core cortex-a9 cpu 1ghz
حافظه: حافظه داخلی 4096 مگابایت - حافظه رم 512 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 3.5 اینچ - 480 × 320
دوربین: 5.0 مگاپی ل - دوربین مکالمه ویدئویی - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v4.1.2 - jelly bean - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1300 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 420 ساعت - زمان مکالمه 8 ساعت


samsung galaxy ace duos s6802
فرم گوشی : ساده - دو سیم کارته - وزن : 122 گرم
پردازنده: 832mhz
حافظه: حافظه داخلی 3072 مگابایت - حافظه رم 512 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 3.5 اینچ - hvga 480 × 320
دوربین: 5.0 مگاپی ل - فو اتوماتیک
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v2.3 (gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1300 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 570 ساعت - زمان مکالمه 18:30 ساعت


samsung galaxy ace s5830
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 113 گرم
پردازنده: qualcomm msm7227, arm 11, adreno 200 gpu 800mhz
حافظه: حافظه داخلی 158 مگابایت - حافظه رم 278 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 3.5 اینچ - 320 × 480
دوربین: 5.0 مگاپی ل - فو اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v2.2 (froyo), upgradable to v2.3 - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1350 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 640 ساعت - زمان مکالمه 11 ساعتsamsung galaxy duos s6012
فرم گوشی : ساده - دو سیم کارته - وزن : 107 گرم
پردازنده: arm chip,cortex-a9 cpu 850mhz
حافظه: حافظه داخلی 4096 مگابایت - حافظه رم 512 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 3 اینچ - 240 × 320
دوربین: 3.2 مگاپی ل
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v4.0 - ice cream sandwich - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - قطب نما - باتری 1300 میلی آمپر ساعتsamsung galaxy mini 2 s6500
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 105.3 گرم
پردازنده: qualcomm msm7227 800mhz
حافظه: حافظه داخلی 4096 مگابایت و حافظه در دسترس کاربر 2662 مگابایت - حافظه رم 512 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی صفحه نمایش خازنی از نوع tft - اندازه 3.27 اینچ - hvga 320 × 480
دوربین: 3.2 مگاپی ل
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v2.3 (gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1300 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 540 ساعت - زمان مکالمه 11:30 ساعتsamsung galaxy young s6312
فرم گوشی : ساده - دو سیم کارته - وزن : 112 گرم
پردازنده: cortex-a5 cpu 1ghz
حافظه: حافظه داخلی 4096 مگابایت - حافظه رم 768 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 3.27 اینچ - hvga 480 × 320
دوربین: 3.2 مگاپی ل
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v4.1.2 - jelly bean - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1300 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 250 ساعت - زمان مکالمه 6 ساعتsamsung galaxy young s6310
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 112 گرم
پردازنده: cortex-a5 cpu 1ghz
حافظه: حافظه داخلی 4096 مگابایت - حافظه رم 768 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 3.27 اینچ - 240 × 320
دوربین: 3.2 مگاپی ل
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v4.1.2 jellybean - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1300 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 250 ساعت - زمان مکالمه 6 ساعت


samsung galaxy mini s5570
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 105 گرم
پردازنده: armv6, qualcomm msm7227 chipset 600mhz
حافظه: حافظه داخلی 160 مگابایت - حافظه رم 384 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 3.14 اینچ - qvga 320 × 240
دوربین: 3.2 مگاپی ل
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v2.2 (froyo), upgradable to v2.3 - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1200 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 570 ساعت - زمان مکالمه 9:30 ساعت
samsung galaxy y duos s6102
فرم گوشی : ساده - دو سیم کارته - وزن : 111 گرم
پردازنده: 832mhz
حافظه: حافظه داخلی 160 مگابایت - حافظه رم 290 مگابایت - حافظه رام 512 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 3.14 اینچ - 240 × 320
دوربین: 3.2 مگاپی ل
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v2.3 (gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - قطب نما - باتری 1300 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 360 ساعت - زمان مکالمه 9 ساعت


samsung galaxy pocket duos s5302
فرم گوشی : ساده - دو سیم کارته - وزن : 103 گرم
پردازنده: arm 11 832mhz
حافظه: حافظه داخلی 3072 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 2.8 اینچ - 240 × 320
دوربین: 2 مگاپی ل
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v2.3 (gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - قطب نما - باتری 1200 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 410 ساعت - زمان مکالمه 15 ساعت
samsung galaxy y s5360
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 97.5 گرم
پردازنده: armv6 830mhz
حافظه: حافظه داخلی 290 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 3 اینچ - 240 × 320
دوربین: 2 مگاپی ل
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v2.3.5 (gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - قطب نما - باتری 1200 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 850 ساعت - زمان مکالمه 17 ساعتsamsung galaxy pocket s5301
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 97.2 گرم
پردازنده: single-core cpu 850mhz
حافظه: حافظه داخلی 3072 مگابایت - حافظه رم 512 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 2.8 اینچ - 240 × 320
دوربین: 2 مگاپی ل
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه v4.0.4 ice cream sandwich - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1200 میلی آمپر ساعت
samsung galaxy pocket s5300
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 97.2 گرم
پردازنده: arm 11 832mhz
حافظه: حافظه داخلی 3072 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: 3g - gprs - wlan - gps - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع tft - اندازه 2.8 اینچ - 240 × 320
دوربین: 2 مگاپی ل
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v2.3 (gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - قطب نما - باتری 1200 میلی آمپر ساعت


samsung galaxy star s5282
فرم گوشی : ساده - دو سیم کارته - وزن : 100 گرم
پردازنده: 1ghz
حافظه: حافظه داخلی 4096 مگابایت - حافظه رم 512 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه micro sd
شبکه های ارتباطی: gprs - wlan - bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی از نوع tft - اندازه 3 اینچ - qvga 320 × 240
دوربین: 2 مگاپی ل
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل android نسخه (v4.1.2 (jelly bean - جاوا - مایکروسافت آفیس - pdf
سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - باتری 1200 میلی آمپر ساعت


 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۱ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۲ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۳ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۴ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۵ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۶ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۷ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۸ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۹ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۰ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۱ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۲ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۳ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۴ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۵ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۶ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۷ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۸ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۹ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۰ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۱ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۲ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۳ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۴ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۵ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۶ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۷ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۸ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۹ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۰ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۱ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۲ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۳ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۴ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۵ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۶ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۷ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۸ :شعر تصویری (pattern poetry)  و شعر دیداری (concrete verse) دو گونه ی ادبی از ادبیات معاصر است که شاعران آن ها با نیم نگاهی به هنر گرافیک و با استفاده از هنجارگریزی نوشتاری به نگارش نقّاشانه ی شعر دست می زنند. مهم ترین تفاوت شعر تصویری با شعر دیداری آن است که شعر تصویری «شنیداری - دیداری » است ، یعنی با گوش سر و کار دارد و می توان آن را شنید و از آن چیزی فهمید. ولی شعر دیداری «نوشتاری - دیداری » است، یعنی برای فهم آن حتمن باید به آن چشم دوخت و به تماشای ساختار واژگانی آن پرداخت و به همین سبب در طراحی پوسترها که معمولن دیدنی عرضه می شوند، کاربرد دارد.

تصویر شعری با مبنای خیالی آن همیشه در ادبیات مورد توجه بوده است، ولی امروزه رواج و اهمیت پیدا ع و در میان مردم موجب شده است تا برخی از شاعران نگاه خوانندگان شعر خود را به اشکال و تصاویر ملموسی که از واژگان ساخته می شوند بدوزند و آنانی را که در گذشته تنها با گوش و از طریق صدا، ریتم ، وزن ، قافیه و... شعر را در می یافتند، به تماشای شعر نیز بنشانند.

اگر چه می توان شباهت هایی میان شعر تصویری با نمونه هایی از صنعت "توشیح" در آثار پیشینیان پیدا کرد، ولی شعر تصویری معاصر و به ویژه شعر دیداری اغلب تحت تأثیر شعر غربی است و با ظهور ایماژیسم (imagism)  و کشیده شدن دامنه ی ی کوبیسم (kubism) به عرصه ی ادبیات رونق گرفت و در ایران نیز جریان موج نو بر رواج آن تأثیر گذاشت .

شاعران این گونه شعرها برای ایجاد تصویرها و شکل های مورد نظر از شیوه های گوناگونی بهره گرفته اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: تجزیه و جدا نویسی واحدهای شعری ، گونه گون نویسی مصراع ها، کم و زیاد تعداد هجاهای هر مصراع برای دست ی به شکل های مورد نظر، بهره گیری از هنر خوش نویسی و فن صفحه آرایی، بهره گیری از نقّاشی در کنار نوشتار، تکرار و ...

شعر تصویری

شعر تصویری (pattern poetry) که به آن شعر مصور یا نگاشتنی هم گفته اند، شعری است که از جهت نگارشی به گونه ای نوشته شود که ساختمان ظاهری آن به شکل چیزی باشد؛ شکلی که با مضمونی از شعر مناسبت دارد و معنی یا احساسی را به خواننده منتقل می کند. در این گونه شعر، نحوه ی چینش اجزای آوایی و واژگانی شعر و چه گونگی قرار گرفتن مصراع ها تصویری را به نمایش می گذارد که با محتوای شعر یا صور خیال آن در ارتباط است . مانند شعر زیر از فیروزه میزانی که به شکل صلیبی نوشته شده است. شاعر در خواست می کند تا جسد مرده ی او را که صبورانه، بی گواه و ... بر آن به دار کشیده شده است، به پایین آورند :

        مــــرا

        فــرود

        آریــد

از چـلـیـپــای چـــرک

      مرده ام

      شکیبا و

      بی گواه

      باکاکلی

      سـپـید

     آسیـمه

    هراس [۱]

 شعر دیداری

شعر دیداری یا عینی   (concrete verse)  صورت تازه تر و تکامل یافته تری از شعر تصویری است. شاعر شعر دیداری ، درونمایه شعر خود را با استفاده از هنر گرافیک و از طریق بازی با کلمات و حروف به گونه ای می نویسد که طرحی را جلوی چشم بیننده می گذارد. فهم پیام شاعر ومن با نگاه به ظاهر گرافیکی شعر او امکان پذیر می شود. مانند شعر «میزگرد مروت»  [۲]  از  خانم طاهره صفّارزاده که به شکل میزگردی طراحی شده است . دور این میزگرد به جای صاحب نظران مختلف واژه ی «من » جای گرفته است و موضوع و مسأله ی مورد بحث که در وسط میز طراحی شده است ، باز «من » است که با استفاده از «م » و «ن » فارسی به صورت "صلیب ش ته" به نمایش گذاشته شده است . ساختمان این شعر در کل با تکرار واژه ی «من » تصویری از سلطه گری و فاشیسم را به نمایش می گذارد.

 مهم ترین تفاوت شعر تصویری با شعر دیداری آن است که شعر تصویری «شنیداری ـ دیداری » است در حالی که شعر دیداری «نوشتاری ـ دیداری » است. یعنی شعر تصویری با گوش نیز سر و کار دارد. به تعبیری دیگر «ممکن است شعر تصویری بلند خوانده شود و همچنان معنی و شعر بودن خود را حفظ کند، ولی در شعر دیداری این زمینه ی دیداری ، افراطی است و کلیت و اساس آن بر صفحه ی کاغذ قرار دارد، نه در واژه ها یا واحدهای چاپ آرایانه ای که آن را می سازند. از این روست که شعر دیداری را نمی توان برای تأثیرگذاری بر مخاطب با صدای بلند خواند، بلکه برای لذّت بردن فقط باید آن را دید، چرا که واژه ها مانند آوبژه های دیداری روی کاغذ مرتّب شده اند» [۳] و به همین سبب است که می توان از شعر دیداری در طراحی پوسترها که معمولن به صورت دیدنی عرضه می شوند، استفاده کرد.

 هنجار گریزی نوشتاری در شعرهای تصویری و دیداری  

شعرهای تصویری و دیداری نوعی نگارش نقاشانه ی شعر است که با گریز از هنجارهای نگارشی موجود در شـعر شاعران به دست آمده است . هنجارگریزی (deviation) هایی که به برجسـته سازی (foregrounding)  منجر می شوند مورد توجه هنرمندان و از جمله شاعران اند. برجسته سازی فرایندی است که در آن زبان از ح هنجار و خ ر به درمی آید و نقش ادبی ایفا می کند. «اعتقاد به نقش ادبی زبان ریشه در دیـدگاه های اشـکلولفسکی   (shklovsky) روس و صـورت گرایـان چـک بـه ویژه مـوکارفسـکی (mukavorsky)  و هاورانک   (havranek) دارد. به اعتقاد هاورانک ، فرایند خ ری زبان، در اصل به کارگیری عناصر زبان است ، به گونه ای که به قصد بیان موضوعی به کار رود، بدون آن که شیوه ی بیان جلب نظر کند و مورد توجه اصلی قرار گیرد؛ ولی برجسته سازی به کارگیری عناصر زبان است ، به گونه ای که شیوه ی بیان جلب نظر کند، غیر متعارف باشد . » [۴]

شاعران برای برجسته سازی در کلام خود از دو شیوه ی قاعده افزایی و هنجارگریزی استفاده می کنند . قاعده افزایی ، افزودن قاعده هایی بر قاعده های حاکم بر زبان خ ر است و هنجارگریزی ، انحرافی است که شاعر نسبت به قاعده های حاکم بر زبان خ ر روا می دارد. [۵]

براساس نظریه ی لیچ (leech) هنجارگریزی هایی که به برجسته سازی ادبی می انجامد، هشت گونه است که یکی از گونه های آن هنجارگریزی نوشتاری است «در هنجارگریزی نوشتاری ، شاعرشیوه ای را در نوشتار به کار می برد که تغییری در تلفظ واژه به وجود نمی آورد، بلکه مفهومی ثانوی بر مفهوم اصلی واژه می افزاید. مثلن نحوه ی نوشتن واژه ی «رود» در شعر زیر از حمید مصدق ، وضعیت خم شدن او را روی رود نشان می دهد:

 رفتم

 در انتهای جاده نگاهی

 او بود

 از روی نرده

 خم شده

 روی

             ر

                         و

                                     د  [۶]

اصولن شعر نو از آغاز با هنجارگریزی نوشتاری زاده شد. از جمله تفاوت های شعر نو با شعرهای سنّتی شیوه ی نگارش آن بود. شاعران شعر نو برخلاف پیشینیان ، مصراع ها را مقابل هم نمی نوشتند. آنان هر مصرعی را مستقل در یک سطر قرار می دادند و ومی نمی دیدند که واژگان آغازین مصراع ها دقیقن زیر هم قرار گیرند، بلکه به مقتضای لحن و مضمون و با در نظر داشتن نحوه ی خوانش شعر، جای آن ها را تعیین می د.

این ساختارشکنی نوگرایان دلایل متعددی داشت که یکی از آن ها برجسته سازی بعضی از واژگان یا ترکیب های موردنظر شاعر بود. همچنان که آقای صالح حسینی درباره ی شعر زیر از سهراب سپهری

 صبح است

 گنجشک محض

    می خواند

 پاییز روی وحدت دیوار

              اوراق می شود

 می نویسد: « اگر سه مصرع نخست را به صورت جمله ای [در یک سطر]  بنویسیم ، چیزی جز منظره ی ساده ی غیر شعری بر جای نمی ماند ولی اگر نیک بنگریم درمی ی م که این جمله از ساختار خود محروم شده و نظم آن به هم ریخته است و در نتیجه «گنجشک محض » چشمگیرتر شده است . »  [۷]

چه گونگی نگارش شعر در میان شاعران شعرهای تصویری و دیداری ، بیش تر مورد توجه قرار گرفت. شاعران این گونه شعرها با جدّی گرفتن هنجارگریزی نوشتاری در صدد برآمدند تا در دوره ای که ع و از اعتباری ویژه در میان مردم برخوردار است، نگاه خوانندگان شعر خود را به شکل ها و تصویرهای ملموس و عینی شعر خود بدوزند و آنانی را که در گذشته تنها با گوش و از طریق صدا، ریتم ، وزن ، قافیه و ... شعر را درمی یافتند به تماشای شعر نیز بنشانند.

آنان با کمک گرفتن از تصویرها و شکل های به دست آمده از نحوه ی چینش واژگان ، کوشیدند تا روشی متفاوت در القای احساس و شه به کار گیرند. تصویرهایی که گاه شکل های هندسی دارند و گاه به صورت شکل های غیر هندسی از جمله صلیب ، فواره ، تخم مرغ ، قایق و ... عرضه می شوند. بند زیر با عنوان «سنگ مهدی » نمونه ای است که به شکل مثلث نوشته شده است ؛ مثلثی که قاعده ی آن بالا و رأس آن پایین قرار دارد و ح حرکت از بالا به پایین (از آسمان به زمین ) را تداعی می کند و با اعتقادات شیعی مبنی بر ظهور مهدی مطابقت دارد.

با اینهمه هنـوز

مرگ را نیا

موخته

ام             [۸]

پیشینه ی شعرهای تصویری و دیداری

شعر تصویری معاصر تا اندازه ای با نمونه هایی که برای صنعت "توشیح" در کتاب های بلاغی پیشینیان آورده می شود قابل مقایسه است. «توشیح آن است که اول یا اواسط ات ، حروف یا کلماتی مرتب بیاورند که چون آن ها را با یکدیگر جمع کنی بیتی یا جمله ای که متضمن بیان مقصود باشد یا نام و لقب ی بیرون آید .» [۹]

برای آرایه ی توشیح انواع متعددی بر می شمارند که از جمله ی آن ها شعرهای مشجر، مدور، مطیر و است. [۱۰]  تصویری از کتاب «المعجم » شمس قیس   [۱۱]  نمونه ای از یک شعر مشجّر را نشان می دهد که بیت های آن به صورت درخت سرو نشان داده شده اند. همچنین اگر از هر یک از واژگان مصراع وسط (نگه کن بدان چهره ی دلفروز...) شروع به خواندن کنیم و خواندن را با رو به راست یا چپ ادامه دهیم، با بیتی تازه روبرو می شویم . این شعر در مجموع ۲۳ بیت دارد.

در گذشته خوش نویسان و برخی از شاعران نیز گاه با استفاده از انواع خطوط ایرانی - ی شعرها را به گونه ای می نوشتند که در مجموع علاوه بر زیبایی ، مفهومی را نیز القا می کرد به همین سبب آقای حسن هنرمندی در کتاب «بنیاد شعر نو در فرانسه » با کنار هم گذاشتن نمونه هایی از گونه های مختلف نگارش شعرهای شاعران پیشین فارسی و شعرهای تصویری و دیداری آپولینر (apollinaire)  شاعر فرانسوی (۱۸۸۰- ۱۹۱۸م ) می نویسد: «یک شناسنده ی ادبیات فارسی حق دارد میان این نوع شعر و مشجر و مطیر فارسی همانندی ببیند و تصور کند که شاید آپولینر که سال ها در نسخه های خطی آثار شرقی در کتاب خانه ی ملّی پاریس بررسی و تأمل می کرد، از آثار فارسی نیز در این زمینه الهام پذیرفته باشد.»  [۱۲]

پژوهشگران معتقدند «کهن ترین نمونه های شعر مصور را احتمالن باید در شعرهای باستانی چین و ژاپن جست که در آن ها شاعران با استـفاده از خط تصـویری خود، نقش هایی را با کـلام می نگاشتـه اند. چنیـن شعرنگاری ها هنوز هم در این زبان ها پیدا می شود. ولی جدا از سرچشمه های شرقی شعر مصور (چین ، ژاپن و ایران ) قدیم ترین نمونه های غربی این نوع شعر، در ادبیات یونان ، در آثار سرایندگان شعر شبانی ، به ویژه در شعرهای سیمیاس رودی (سده ی ۴ ق م ) دیده می شود. در ادبیات انگلیسی سرایش شعر مصور از سده ی شانزدهم میلادی با کتاب هنر شعر انگلیسی (۱۵۸۹م ) اثر پاتنهام آغاز شد. در دوره ی رنسانس هم شماری از شاعران ، شعرهایی به این شیوه ساخته اند که از میان آنان می توان به وتیر، کوارس ، بن لووِس ، هِریک و هربرت اشاره داشت . در سده ی نوزدهم میلادی ، استفان مالارمه ، شاعر فرانسوی ، در پرتاب تاس (۱۸۹۷م ) چند شعر مصور دارد. آپولینر در کالیگرام ها (۱۹۱۸م ) با الهام از مکتب کوبیسم چند شعر مصور سروده است . ولادیمیر مایاکوفسکی ، ای . ای .کمینگز، یان همیلتون فینلی ، ویلیام کارلوس ویلیامز و دایلن تامس نیز شعرهایی به این شیوه دارند».  [۱۳]

در این میان آپولینر با کالیگرام هایش از شهرت ویژه ای برخوردار است . برخی او را بنیادگذار شعر دیداری معاصر معرّفی می کنند، ولی خانم طاهره صفارزاده که از او شش شعر دیداری در مجموعه ی «طنین در دلتا» چاپ شده است، معتقد است که اوژن گورمانژه بولیویایی سویسی الاصل را باید بنیادگذار این نوع از شعر در ادبیات معاصر دانست. او می گوید: «اگر چند کالیگرام آپولینر را مبنای شعر دیداری بدانیم خطاطان و دعانویسان ما زودتر چنین کوشش های بی هدفی انجام داده اند.»  [۱۴]

سرچشمه های شعرهای تصویری و دیداری معاصر ایران

اگر چه می توان شباهت هایی میان شعر تصویری با نمونه هایی از صنعت "توشیح" در آثار پیشینیان پیدا کرد، ولی شعر تصویری معاصر و به ویژه شعر دیداری اغلب تحت تأثیر شعر غربی است که با ظهور ایماژیسم (imagism)  و کشیده شدن دامنه ی کوبیسم (kubism) به عرصه ادبیات رونق گرفت.          

از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۷م ی در شعر انگلستان و به وقوع پیوست که تأکید زیادی بر تصویرگرایی در شعر داشت . این که ایماژیسم نام گرفت اصرار داشت که تصویر آفرینی از اجزای تزیینی شعر نیست، بلکه اساس شعر را تشکیل می دهد . تأکید ایماژیست ها بر تصویرسازی و توجه به ایجاز و فشردگی شعر، در پیدایش شعر تصویری و دیداری بی تأثیر نبوده است. نمونه هایی از این گونه شعرها را می توان در آثار آنان دید. برای نمونه ، می توان به شعر «چرخ زنبه ی قرمز» از ویلیام کارلوس ویلیامز اشاره کرد. [۱۵]

کوبیسم نیز که تقریبن هم زمان با مکتب ایماژیسم ظهور کرد، پس از کشیده شدن دامنه ی آن به عرصه ادبیات ، نقش مهمی در توسعه ی شعر تصویری و دیداری ایفا کرد. در نقّاشی کوبیسم «نقّاش سعی می کند به جای دوباره سازی یا تقلید ابعاد و پرسپکتیوهای موجود در طبیعت ، نخست عناصر تصویری را که می خواهد ترسیم کند، تجزیه کند و به صورت قطعات جدا جدا درآورد. سپس آن ها را از نو به صورت ترکیبی تازه بسازد. نتیجه ی این روش آن است که شکل های طبیعی به وسیله ی نقـاش به صورت اشکال هندسی درمی آید.» [۱۶]. در واقع شاعر شعر دیداری نیز همین کار را می کند. او با تجزیه ی یک جمله ی ساده ، عناصر آن را به شیوه ی مورد نظر خود می چیند و میان واژه های آن به مناسبتِ موضوع، آرایش ویژه ای ایجاد می کند که با تماشای آن می توان شکل و تصویر مورد نظر شاعر را دید.

آپولینر در کتاب «نقّاشان کوبیست » کار شاعر و نقّاش کوبیست را یکی می داند و معتقد است که هر دو می کوشند از نمودهای طبیعت طرحی تازه بیافکنند و با انتقال حس درونی واقعیت ها، بیش از پرداختن به پوسته و صورت بیرونی آن ، بر حدود تخیل بشری بیافزایند. [۱۷]

برخی، آرای ویتگنشتاین (۱۸۸۹- ۱۹۵۱م ) فیلسوف اتریشی را درباره ی رابطه ی زبان و زیبایی شناسی به ویژه نظریه ی «بازی های زبانی » او را بر شاعران این گونه شعرها مؤثر دانسته اند. ویتگنشتاین معتقد بود که «ما واژگان را از بازی زبانی متافیزیکی به بازی زبانی زندگی هر روزه انتقال می دهیم. » [۱۸]

در ایران ، موج نو مهم ترین جریانی بود که تا اندازه ی زیادی به سرودن شعرهای تصویری و دیداری کمک کرد. [۱۹] موج نو با انتشار مجموعه ای از سعرهای احمد رضا احمدی به نام «طرح » در سال ۱۳۴۱ش آغاز شد. شاعران این که به نوعی از شعر سپید اعلام انشعاب کرده بودند، در دهه ی چهل به شالوده شکنی بیش تری دست زدند. ولی با بی اعتنایی به درون مایه های شعری ، کوشش خود را تنها صرفِ فرم شعر د.

 مهم ترین کوشش شاعران موج نو، علاوه بر جدا کلمه از شی ء و دست ی به معانی دور از ذهن ، تصویری شعر و ایجاد مناسبات جدید بین شکل ها و اشیاء واقعی بود. «مهرداد صمدی به هنگام طرح اصول نظری این ، شعر موج نو را بیانی تصویری معرفی می کند که به جای آن که در کلمه فکر کند، در تصویر می شید.» [۲۰].

عوامل و عناصر ایجاد تصویرها و شکل های شعری

شاعران برای ایجاد تصویرها و شکل های شعری از شیوه های گوناگونی بهره می گیرند که مهمترین آنها عبارتند از:

۱-  تجزیه و جدانویسی واحدهای شعری

۲-  گونه گون نویسی مصراع ها

۳-  کم و زیاد تعداد هجاهای هر مصراع

۴-  بهره گیری از هنر خوش نویسی و فن صفحه آرایی

۵-  بهره گیری از نقّاشی در کنار نوشتار

۶-  تکرار

 

۱-  تجزیه و جدا نویسی : یکی از روش هایی که همه ی شاعران در سرودن این گونه شعرها به کار می گیرند، تجزیه ی اجزای شعر به واحدهای کوچک تر و جدانویسی آن هاست . تجزیه ی جمله به واژگان و تجزیه ی واژگان به هجاها، واج ها و آواها از جمله ی آن هاست. آنان با فاصله گذاشتن میان اجزای یک مجموعه ، برخی از آن ها را مورد تأکید قرار می دهند یا ح ی را القا می کنند و یا نوعی زیبایی را به نمایش می گذارند. نمونه ی زیر یکی از شعرهای کُمینگز است . مترجم آن در توجیه جدا نویسی یا سر هم نویسی واژگان شعر او می نویسد: «شاعر با ش تن کلمات گویی می خواهد زمان را درازتر کند یا گستردگی حجم و فضا را برساند و با سر هم نوشتن کلمات ، حرکت و ضرب (tempo)  آن ها را تندتر و شتابناک تر سازد و یا شاید تجمّع و فشردگی زمان را نشان دهد .»  [۲۱]:

ه

ی

چ چ

ی

ز

ن

م ی ت و ا

ن

د

ا

ز ر

ا

ز

.

.

[۲۲]

ترجمه ی شعر کمینگز این است که «هیچ چیز نمی تواند از راز آرامش بالاتر باشد» که مترجم نیز حروف سخن او را به شیوه ی خود او (در فارسی) جدا از هم نوشته است تا بدون شتاب و با آرامش خوانده شود.

کیومرت زاده در بند زیر از شعر صفر با تجزیه ی واژه ی چکه و زیر هم نوشتن حروف آن ها تصویری از چکه را عرضه می کند که با مضمون شعر او یعنی چکیدن خون وس های جنگی تناسب دارد:

تاریخ شناسنامه ی سیاه هزاران وس جنگی است

درود به حیله ی روباه زمان

که خون وس های جنگی را

چ

ک

ه

،

چ

ک

ه بر خاک می ریزد. [۲۳]

 

۲-  گونه گون نویسی مصراع ها: تجزیه و جدانویسی اجزای واحد شعری معمولن با قرار گرفتن برخی از آن ها در سطرهای بعدی همراه می شود. به همین سبب ، زیر هم نویسی مصراع ها رایج ترین نوع نوشتن آن ها در این گونه شعرها است . زیر هم نویسی از آغاز پیدایش شعر نو یکی از ویژگی های آن شمرده می شد ولی در شعرهای دیداری مصراع ها همیشه زیر هم نوشته نمی شوند، بلکه شاعر برای به دست آمدن شکل های مورد نظر خود، ناگزیر می شود گاهی شعر خود را از پایین به بالا یا نموداری و موج دار و یا کج و... بنویسد که نمونه هایی از آن ها را می توان در برگ های ۵۱۶ تا ۵۲۴ کتاب بنیاد شعر نو در فرانسه دید. در شعر «میزگرد مروت » اثر طاهره صفّارزاده نیز دیدیم که چه گونه واژگان آن دایره وار نوشته شده اند. شعر «استحاله» ی او نیز نمونه ای از کج نویسی به سمت راست و چپ است. [۲۴]

 

۳ -  کم و زیاد شمار هجاهای هر مصراع که از آغاز یکی از ویژگی های شعر نو به شمار می رفت در شعرهای تصویری و دیداری ، حساب شده تر و با دقّت و وسواس بیش تری به کار گرفته می شود تا شاعران این گونه شعرها بتوانند به خوبی به تصویرها و شکل های مورد نظر خود دست یابند.

 

۴ - بهره گیری از هنر خوش نویسی و فن صفحه آرایی نیز مورد توجّه شاعران بوده است . آنان گاهی با کوچک یا بزرگ نوشتن برخی از حروف ، واژگان و جملات شعر و یا در کادر قرار دادن آن ها به شیوه ی رو مه ای همچنین با استفاده از تنوع نگارش خط ها و به کارگیری شگردهای خوش نویسی به شکل های مورد نظر خود دست می یافتند. نمونه ای از آن را می توان در شعر طرح دار«هر می گوید من » در برگ های ۴۲ تا ۵۲ جلد سوم تاریخ تحلیلی شعر نو دید.

 

۵-  بهره گیری از نقّاشی در کنار نوشتار و تلفیق واژگان شعری با نقّاشی نیز از تجربه های شاعران شعر دیداری است . اصولن شعرهای دیداری را می توان نوعی کار گرافیکی دانست که به جای خطوط از واژگان برای نقّاشی شکل ها استفاده می شود. در این میان گاهی نیز خود نقاشی با خطوط، به کمک شکل های واژگانی می آیند، همچنان که در آثار آپولینر نمونه هایی از آن را می بینیم. او در شعر مادلین   [۲۵]  با نقاشی یک قلب و یک ستاره در لابه لای واژگان ، تلفیقی از این دو را به نمایش گذاشته است . البته اثر دیگر او با نام «باران می بارد»  [۲۶]  تنها نقاشی است و آن را نمی توان شعر دانست زیرا در آن واژه ای به کار نرفته است .

 

۶-  تکرار از مهم ترین عناصر شعرآفرین در شعرهای تصویری و دیداری است . تکرار علاوه بر ایجاد وزن شعری ، نقش مهمی در شکل آفرینی و تصویرسازی ظاهری دارد و به همین سبب کاربرد آن در شعرهای تصویری و دیداری بسیار زیاد و متنوع است . موارد زیر گونه هایی از کاربرد تکرار در چنین شعرهایی است :

۱- تکرار آوایی   ۲- تکرار واجی ۳- تکرار هجایی  ۴- تکرار واژه ای ۵- تکرار گروهی از واژگان ۶- تکرار جمله ای   ۷- تکرار اعداد  ۸- تکرار نشانه های سجاوندی.

نمونه ای از سه تکرار آوایی ، واجی و هجایی را می توان در شعر  unio mystica  از هوشنگ ایرانی دید. او در این شعر که به شکل لوزی نوشته است به وحدت عارفانه ی اشیا نظر دارد:

آ

آی ، یا

«آ» بون نا

«آ»، «یا»، بون نا

آاوم ،آاومان ،تین تاها، دیزذاها

میـگ تا او دان : ها

هو ما هون : ها

یندو: ها

ها                 [۲۷]

شعر دیداری میزگرد مروت خانم طاهره صفارزاده نمونه ای از تکرار واژگانی است که تنها با تکرار واژه ی «من » به تصویر کشیده شده است ، شعر دیداری استحاله ی او نیز تنها با تکرار واژگان «او» و «ما» ساخته شده است . همچنین شاعر در شعر زیر با تکرار واژه ی قطره و زیر هم نوشتن آن تصویری از چکیدن اشک های خونبار خود را به نمایش می گذارد :

 ای کاش می توانستم

خون رگان خود را

من

قطره

قطره

قطره

بگریم

تاباورم کنند . [۲۸]

اسماعیل شاهرودی در شعر زیر پس از تجزیه و زیر هم نوشتن اجزای جملات و واژگان «شعر بی پایان » که تصویری از فروریختن هستی است ، با تکرار «تیک تک » گذشتن تکراری و آور زمان را نشان می دهد:

 دیگر

 من

 باور نخواهم کرد

  طو

 م فیل

 و پا

 ندو

 ل ساعت را

 چون

 آن

 آبروی

 آبنبات ساعتی های قناد

 ریخته

 و این

 هنوز

 دنبا

 له ی تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک

 تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،

 تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ،تیک تک ...     [۲۹]

 

 تکرار گروهی واژگان و تکرار جمله ای را نیز می توان در شعر «شهر در خواب » از طاهره صفارزاده مشاهده کرد. [۳۰]

نمونه ای از تکرار اعداد را می توان در شعر «هالریت » از مشرف آزاد تهرانی دید که ضمن در نظر داشتن شباهت عدد هفت (7) با شکل پرندگان در حال پرواز، با تکرار عدد هفت پرواز فوجی از پرندگان را تصویر کرده است :

و مردگان در شب

مانند زاغ ها

بر آسمان کاغذی ولیر

پرواز می کنند :

7 7 7 7 7 7 

7 7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7

7 7

7               [۳۱] 

استفاده از نشانه های سجاوندی و تکرار آن ها یکی دیگر از دستمایه های شاعران این گونه شعرهاست، مانند تکرار علامت سؤال در شعر محمد حقوقی   [۳۲]  تکرار فلش و ممیز در شعر پرویز پور  [۳۳]، تکرار کاربرد پرانتز در شعر کمینگز  [۳۴]  و تکرار سه نقطه ( ... ) در شعر زیر از منوچهر شیبانی که پخش شدن شن را به صورت ذره ذره نشان می دهد:

پاشد شن

...

...

...

جنبد باز

پاشد خاک

...

...

لرزد

...

...

از باد

...

ذرات شن

...

د بر صحراهای سیه   [۳۵]

 

* * *

 

پی نوشت ها:

۱-  انوشه ، حسن ، فرهنگ نامه ی ادبی فارسی (دانش نامه ی ادب فارسی ج ۲) ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ی ، تهران ، ۱۳۷۶، برگ ۸۹۶، به نقل از «چندین زبور برای از مهر».

۲-  صفّارزاده ، طاهره ، طنین در دلتا، نوید، شیراز، ۱۳۶۵، برگ ۶۸.

۳-  انوشه ، حسن ، فرهنگ نامه ادبی فارسی ، برگ ۸۹۷ .

۴-  صفوی ، کورش ، از زبان شناسی به ادبیات ، سوره مهر، تهران ، ج ۱، برگ ۳۴ .

۵-  همان ، برگ ۴۰.

۶-  همان ، برگ های ۴۷ و ۴۸.

۷-  حسینی ، صالح ، نیلوفر خاموش ، نیلوفر، تهران ، ۱۳۷۱، برگ های ۸۶ و ۸۷.

۸-  نو یشه ، محسن ، آشنایی ز در شعر یداله رویایی (رساله ی کارشناسی ارشد)، گیلان ، ۱۳۸۲، برگ ۵۷، به نقل از «هفتاد سنگ قبر»

۹-  همایی ، جلال الدین ، فنون بلاغت و صناعات ادبی ، تهران ، توس ، ۱۳۶۴، برگ ۸۲ .

۱۰-  برای آشنایی با نمونه هایی از این گونه شعرها رجوع شود به : رادفر، ابوالقاسم ، فرهنگ بلاغی - ادبی ، تهران ، اطلاعات .

۱۱-  قیس رازی ، شمس الدین محمد، المعجم فی معاییر اشعار العجم ، به تصحیح محمد قزوینی ، تهران ، کتاب فروشی تهران ، ۱۳۶۴، برگ ۳۹۸ .

۱۲-  هنرمندی ، حسن ، بنیاد شعر نو در فرانسه ، زوار، تهران ، ۱۳۵۰، برگ ۵۱۴.

۱۳-  انوشه ،حسن ، فرهنگ نامه ادبی فارسی ، برگ ۸۹۷ .

۱۴-  صفّارزاده ، طاهره ، حرکت و دیروز، نوید، شیراز، ۱۳۶۵، برگ ۱۶۱.

۱۵-  حسینی ، صالح ، نیلوفر خاموش ، برگ ۸۵ .

۱۶-  میرصادقی ، میمنت ، واژه نامه ی هنر شاعری ، مهناز، تهران ، ۱۳۷۳، برگ ۲۲۲.

۱۷-  ر.ک . انوشه ، حسن ، فرهنگ نامه ادبی فارسی ، برگ ۱۱۷۰.

۱۸-  احمدی ، بابک ، حقیقت و زیبایی ، نشر مرکز، تهران ، ۱۳۷۴، برگ ۲۸۲.

۱۹-  برای اطلاع بیش تر درباره ی جریان موج نو رجوع شود به : نوری علاء ، اسماعیل ، صور و اسباب در شعر امروز ایران ، تهران ، بامداد، ۱۳۴۸.

۲۰-  انوشه ، حسن ، فرهنگ نامه ادبی فارسی ، برگ ۱۲۸۴.

۲۱-  شمیسا، سیروس ، ای . ای . کمینگز و شعرهایی از او، فردوس ، تهران ، ۱۳۷۱، برگ های ۱۸ و ۱۹.

۲۲-  همان ، برگ های ۱۲۸ و ۱۲۹.

۲۳-  لنگرودی ، شمس ، تاریخ تحلیلی شعر نو، نشر مرکز، تهران ، ۱۳۷۲، ج ۳، برگ ۶۰۲ .

۲۴-  صفار زاده ، طاهره ، طنین در دلتا، برگ ۵۹ .

۲۵-  هنرمندی ، حسن ، بنیاد شعر نو در فرانسه ، برگ ۵۱۸ .

۲۶-  همان ، برگ ۵۱۷ .

۲۷-  تسلیمی ، علی ، گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران (شعر)، اختران ، تهران ، ۱۳۸۳، برگ ۱۵۷.

۲۸-  انوشه، حسن، فرهنگ نامه ادبی فارسی ، برگ ۱۴۴۶.

۲۹-  تسلیمی ، علی ، گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران (شعر) ، برگ های  ۱۵۹ و ۱۶۰.

۳۰-  صفار زاده ، طاهره ، طنین در دلتا، برگ ۵۷ .

۳۱-  انوشه ، حسن ، فرهنگ نامه ادبی فارسی ، برگ ۸۹۶ .

۳۲-  تسلیمی ، علی ، گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران (شعر)، برگ ۱۶۱.

۳۳-  لنگرودی ، شمس ، تاریخ تحلیلی شعر نو، برگ های ۵۶۳ و ۵۶۴ .

۳۴-  شمیسا، سیروس ، ای . ای . کمینگز و شعرهایی از او، برگ های ۱۰۲ و ۱۰۸.

۳۵-  تسلیمی ، علی ، گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران (شعر)، برگ های ۱۵۸ و ۱۵۹.


حافظه فعال

related image

 شاید شما نیز از آن دسته از افراد باشید که با اینکه بار یک متن را مرور می کنید اما باز در حفظ و به خاطر سپردن آن ، مشکل دارید. علت این مسئله آن است که حافظه ی شما هنوز فعال نشده است و شما فقط از حافظه ی کوتاه مدت استفاده می کنید. حافظه ی فعال واژه ای است که به تازگی در رابطه با آن بحث های زیادی صورت گرفته.

حافظه:

به قابلیت مغز در اندوزش، نگه داری و یادآوری اطلاعات اطلاق میگردد.

مراحل شکل گیری و بازی حافظه

۱ رمز گردانی(encoding):به پردازش و ادغام اطلاعات دریافتی اطلاق میگردد.

۲ اندوزش و یا یادسپاری(storage):به ثبت پایدار اطلاعات رمزگردانی شده اطلاق میگردد.

۳ یادآوری و یا بازی (retrieval/recall):به فراخوانی اطلاعات اندوخته شده اطلاق میگردد.

طبقه بندی حافظه بر اساس مدت زمان نگه داری اطلاعات

۱ حافظه حسی(sensory memory): نخستین مرحله پردازش اطلاعات است. هنگامی که محرکات بیرونی توسط حواس دریافت میگردند. مدت زمان نگه داری اطلاعات در این حافظه از چند میلی ثانیه تا چند ثانیه متغیر است. این حافظه برای هر کانال حسی وجود دارد. حافظه iconic برای محرکات دیداری، حافظه echoic برای محرکات شنیداری و حافظه haptic برای حس لامسه. حافظه حسی بخشی از فرآیند ادراک میباشد. گنجایش حافظه حسی بسیار زیاد میباشد اما مانند حافظه بلند مدت نامحدود نیست.

۲ حافظه کوتاه مدت(short term memory): با “توجه” و “دقت ” اطلاعات از حافظه حسی به حافظه کوتاه مدت انتقال می یابد. مدت زمان نگه داری اطلاعات در حافظه کوتاه مدت از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر میباشد.

تغییر در اتصالات و پیوندهای نورونی بطور موقت و گذرا حافظه کوتاه مدت را پدید می آورد. حافظه کوتاه مدت به مثابه یک دفترچه یادداشت موقت میباشد. ظرفیت حافظه کوتاه مدت که به فراخنای حافظه(memory span) موسوم است در افراد مختلف متفاوت میباشد. فراخنای حافظه معمولا برای ارقام ۷ ماده، برای حروف ۶ ماده و برای واژه ها ۵ ماده میباشد. فراخنای حافظه برای ارقام بدین معنی است که فرد میتواند تا ۷ رقم پیاپی را پس از شنیدن بطور صحیح بازگو کند. اما اخیرا صاحبنظران فراخنای حافظه را در حدود ۴ ماده (واحد) اطلاعات تخمین میزنند. در صورت عدم مرور ذهنی و تکرار محتوای حافظه کوتاه مدت، اطلاعات محو شده و زوال می یابند. ظرفیت حافظه کوتاه مدت را میتوان با روش تقطیع(chunking) افزایش داد. در این روش اطلاعات به واحد های کوچک تقسیم بندی میگردند. حافظه کوتاه مدت فرار بوده وبرای رفع نیازهای آنی وفوری بکار میرود. رمز گردانی در حافظه کوتاه مدت عمدتا شنیداری میباشد.

۳ حافظه فعال(working memory): حافظه فعال یک اصطلاح نو میباشد. دانشمندان حافظه فعال را جایگزین حافظه کوتاه مدت کرده اند چراکه حافظه کوتاه مدت نمیتواند یک حافظه منفعل باشد و دستکاری اطلاعات نیز در آن صورت میگیرد. از اینرو ظرفیت حافظه کوتاه مدت جای خود را به ظرفیت پردازش داده است. حافظه فعال در واقع تلفیقی است از حافظه کوتاه مدت و عنصر توجه برای انجام تکالیف ذهنی خاص.

بنابراین حافظه فعال یک سیستم فعال وپویایی است که برای اندوزش و دستکاری موقتی اطلاعات و بمنظور انجام تکالیف شناختی پیچیده نظیر یادگیری، استدلال، ادراک و تفکر بکار میرود. هنگامی که شما اطلاعاتی را مرور ذهنی، بازی و یادآوری میکنید در واقع آن اطلاعات از حافظه بلند مدت به حافظه فعال شما انتقال می یابند. همچنین حافظه فعال بطور فعال در ارتباط با اطلاعاتی است که میخواهند به حافظه بلند مدت منتقل گردند. در مجموع سرحد مشخصی نمیتوان میان حافظه ها و افکار تعیین کرد. در هر فرآیندی که نیاز به استدلال دارد (مثل خواندن، نوشتن و محاسبات ذهنی) حافظه فعال درگیر میباشد. مثل تکرار فهرستی از ارقام که برای شما خوانده میگردد و شما میبایست آنها را ع ترتیب اولیه شان (بطور مع ) بازگو کنید و یا ترجمه همزمان ویا رانندگی.

۴ حافظه بلند مدت(long term memory): با تکرار و مرور ذهنی اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال می یابند. ظرفیت حافظه بلند مدت بر خلاف حافظه کوتاه مدت نامحدود میباشد. مدت نگه داری اطلاعات نیز از چند روز تا چند سال و بعضا تا آ عمر متغیر میباشد. حافظه بلند مدت زمانی شکل میگیرد که اتصالات نورونی خاصی بطور دایمی و پایا تقویت شده باشند. ثابت گردیده پروتئین cypin با افزایش انشعابات دندریتها و شکل گیری سیناپسهای جدید اتصالات بین سلولهای عصبی (نورونها) را افزایش و تقویت میکند.

طبقه بندی حافظه بر اساس نوع اطلاعات در حافظه بلند مدت

۱ حافظه اظهاری و یا آشکار(declarative/explicit): این حافظه نیاز به یادآوری آگاهانه و هشیارانه دارد. فرآیند یادگیری در حافظه آشکار خودآگاه است. برای بازی آن به محرکات مختصر و سرنخ ها نیاز است. به دو زیر مجموعه تقسیم بندی میگردد:

حافظه معنایی(semantic memory):

دانش عمومی ما از جهان پیرامون را در برمیگیرد. شامل واژه ها، ایده ها، مفاهیم، ساختارها و نمادهای کلامی میباشد. حافظه معنایی یک حافظه مرجع میباشد.حافظه معنایی مستقل از بافتار زمان و مکان میباشد.حافظه معنایی رمز گردانی انتزاعی دانش است.

حافظه رویدادی(episodic memory):

این حافظه رویدادها و تجارب سریالی(زنجیره ای) را در برمیگیرد. این حافظه به بافتار زمان و مکان وابسته است. حافظه رویدادی همان حافظه شخصی هر فرد میباشد مثل احساسات و هیجانات مربوط به یک زمان و مکان خاص. حافظه اتوبیوگرافیک نیز زیر مجموعه این حافظه میباشد که به حافظه یک رویداد خاص در زندگی شخصی فرد دل دارد. مثل: تاریخ یک رویداد مهم ملی، غذایی که ب میل کرده اید، نام یک همکلاسی قدیمی. در مجموع حافظه رویدادی عبارت است از به خاطر سپردن رویدادها به علاوه کل بافتار پیرامون آن.

۲ حافظه روندی و یا ضمنی(procedural/implicit):این حافظه به یادآوری خودآگاه و هشیارانه متکی نیست. فرآیند یادگیری در حافظه ضمنی ناخودآگاه است. بیان گفتاری در آن درگیر نبوده و شامل مهارتهای حرکتی میباشد .مثل راندن دوچرخه و یا نواختن پیانو. واکنشهای هیجانی شرطی شده نیز در این دسته جای دارند.

تقسیم بندی حافظه بر اساس جهت زمانی

۱ حافظه گذشته نگر(retrospective):در این حافظه موضوعی که باید یادآوری گردد مربوط به گذشته است.

۲ حافظه آینده نگر(prospective memory):در این حافظه موضوعی که باید یادآوری گردد مربوط به آینده است.

مرکز حافظه در مغز کجاست؟

مرکز منفرد و خاصی در مغز برای حافظه وجود ندارد اما لوب پیشانی مغز، هیپوکامپ و آمیگدال نقش بارزتری در فرآیند حافظه دارند.

نکته:نقش مرور یکی حفظ اطلاعات در حافظه کوتاه مدت و دیگری انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت است.

نکته: باز شناسی سهل تر از یادآوری است. بازشناسی مثل آزمونهای تستی و چند گزینه ای و یادآوری مانند آزمونهای تشریحی است. و به همین خاطر است که آزمونهای چند گزینه ای آسانتر از آزمونهای تشریحی است.

مکانیسم اصلی حافظه چیست؟

پیوند و یا وابسته سازی( ociation): به برقراری پیوند معنا دار مطالب (اطلاعات) جدید با دانسته های (اطلاعات) قبلی اطلاق میگردد.

فراموشی و خطاهای حافظه

خطا در هر مرحله از رمز گردانی، اندوزش و بازی میتواند منجر به فراموشی و یا کژت و تحریف حافظه گردد.

۱ علت فراموشی در حافظه حسی: بی توجهی و بی دقتی.

۲ علت فراموشی در حافظه کوتاه مدت: گنجایش محدود آن جایگزین شدن اطلاعات عدم مرور ذهنی محو اثر به خاطر گذر زمان.

۳ دلایل فراموشی در حافظه بلند مدت:

محو و زوال(decay):

به از دست رفتن حافظه به مرور زمان اطلاق میگردد.علت صرفا گذر زمان است.

تداخل(interference):

از دست رفتن حافظه به علت حضور و تداخل خاطرات دیگر (به علت رقابت اطلاعات با یکدیگر):

۱ بازداری پیش گستر(proactive):خاطرات گذشته موجب از دست رفتن خاطرات جدید میشوند. یادگیریهای قبلی مانع یادآوری مطالب جدید میشود.

۲ بازداری پس گستر(retroactive): خاطرات جدید موجب از دست رفتن خاطرات گذشته میشوند. یادگیریهای جدید مانع یادآوری مطالب گذشته میشود.

حواس پرتی(absent mindedness):

به اشکال در ایجاد حافظه موثق و قابل اطمینان در همان وهله نخست، یعنی در مرحله رمز گردانی اطلاعات، اطلاق میگردد. هنگامی که ما به اندازه کافی توجه و دقت مبذول مواد (مطالب) نمیکنیم رمزگردانی ما ناکارآمد خواهد بود. در این ح حافظه محو نگردیده بلکه اطلاعات اصلا در حافظه بلند مدت رمزگردانی نشده اند.

بازداری و یا سد شدن(blocking) :

در این ح خاطرات دست نخورده وجود دارند، اما دسترسی به آنها ممکن نیست. شاید سرنخ های کافی برای سوق دادن ما بسوی اطلاعات مربوطه در اختیار نباشد و یا دیگر آیتمها (مواد) را یادآوری میکنیم که با یادآوری خاطره دلخواه تداخل می یابد. این همان اصطلاح “نوک زبانم هست” میباشد که تنها بخشی از حافظه بازی میشود و نه تمام آن.

نسبت و یا اسناد نادرست(mi tribution):

در این ح اطلاعات بدرستی یادآوری میشوند اما به بافتار (زمان، مکان و شخص) غلط منسوب میگردند. مثلا: خواهر شما ماجرای جالبی را برای شما تعریف میکند پس از چند روز شما در حضور همکار خود بخشی از آن را بازگو میکنید به تصور اینکه همکارتان آن ماجرا را برای شما تعریف کرده بوده است.

تلقین پذیری (suggestibility):

تلقینات ذهنی میتواند در یادآوری خاطرات تاثیر گذار باشد. نحوه توصیف یک تصادف میتواند در شهادت شاهدان عینی آن تصادف تاثیر مستقیم بگذارد. وقتی یک تصادف “مرگبار” توصیف میگردد شاهدان هنگام یادآوری، صحنه تصادف را اغراق آمیزتر از آنچه که بوده بازگو میکنند.

حافظه گزینشی(selective memory):

در این ح افراد صرفا جنبه های خوب و یا بد رویدادهای گذشته را به خاطر می آورند. مثلا افراد بد بین و یا افسرده تنها رویدادهای منفی گذشته را بخاطر می آورند. باورها، نگرشها و تعصبات در یادآوری خاطرات تاثیر گذار است.

سرکوب و واپس زنی(suppresion):

به سرکوب خاطرات ناخوشایند اطلاق میگردد. فرد سعی میکند این خاطرات را در ضمیر ناخودآگاه خود نگه دارد.

ضایعات مغزی، آ ایمر، شوکهای عصبی، افسردگی و اضطراب نیز میتوانند منجر به فراموشی شوند. نکته:

علاقه مندی لازمه “توجه و تمرکز” و “توجه و تمرکز” لازمه یادگیری و یادسپاری است.

نکته: رمزگردانی ساختاری (تاکید بر مشخصات ساختاری و فیزیکی محرکات)، رمز گردانی آوایی یا صوتی (تاکید بر صدای واژه ها) و رمزگردانی معنایی (تاکید بر معنی ومفهوم)، از درجات پردازش در رمزگردانی میباشند که در این میان رمزگردانی ساختاری سطحی و رمزگردانی معنایی پردازش عمیق محسوب میگردد.

نکته: هنگامی که یک رشته اطلاعات و یا رویدادها در توالی یکدیگر رمزگردانی میگردند، گاهی اوقات احتمال یادآوری مواد ابت بیشتر است که به اثر تقدم(primacy effect) شهرت دارد و یا احتمال یادآوری در مواد انتهایی رشته بیشتر است که اثر تا (recency effect) نامیده میگردد.

نکته:یادگیری همان انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت است

منبع:http://www.hidoctor.ir/


آشنایی با “حروف الفبا” + “حروف الفبای فارسی” به ترتیب


الفبای فارسی,الفبای فارسی برای ک ن,الفبای فارسی قبل از ,الفبای فارسی فانتزی,الفبای فارسی با شعر,الفبای فارسی اندروید,الفبای فارسی باستان,الفبای فارسی نستعلیق


حروف الفبا , حروف الفبا فارسی , حروف الفبای فارسی , حروف الفبای فارسی به ترنیب


حروف الفبای فارسی و عربی بسیار شبیه هم هستند و فقط در چند حرف با هم تفاوت دارند و گچ پژ در زبان عربی وجود ندارد.بعضی از حروف هم در ظاهر کمی با هم فرق دارند.مانند ک فارسی که سرکشدار است و در عربی بدون سرکش است اما از لحاظ ص یک صدا دارند.بعضی از حروف هم مانند ث وجود دارند که از لحاظ تلفظی با هم فرق دارند ولی در ح نوشتاری کاملا شبیه هم هستند.الفبای فارسی دارای سی و دو حرف است که با الف شروع می شود و با یا مام می شود.در الفبای فارسی حروفی وجود دارند که یک جور تلفظ می شوند ولی یک جور نوشته نمی شوند مانند چهار حرف ز ذ ض ظ.یا سه حرف س ص ث.


1♣  الف  ♣


2♣  ب  ♣


3♣ پ ♣


4♣ ت ♣


5♣ ث ♣


6♣ ج ♣


7♣ چ ♣


8♣ ح ♣


9♣ خ ♣


10♣ د ♣


11♣ ذ ♣


12♣ ر ♣


13♣ ز ♣


14♣ ژ ♣


15♣ س ♣


16♣ ش ♣


17♣ ص ♣


18♣ ض ♣


19♣ ط ♣


20♣ ظ ♣


21♣ ع ♣


22♣ غ ♣


23♣ ف ♣


24♣ ق ♣


25♣ ک ♣


26♣ گ ♣


27♣ ل ♣


28♣ م ♣


29♣ ن ♣


30♣ و ♣


31♣ ه ♣


32♣ ی ♣


حروف الفبا , حروف الفبا فارسی , حروف الفبای فارسی , حروف الفبای فارسی به ترنیب


روش آموزش حروف الفبای فارسی


به طور کلی الفباها به سه گروه آوایی، غیرآوایی و نیمه آوایی تقسیم می‌شوند. روش‌های آموزش الفبا به سه دسته تقسیم بندی می شوند: 1-روش تحلیلی،2- روش کلی و 3-روش ترکیبی.برای یادگیری الفباهای آوایی بهترین و مطمئن ترین روش، روش تحلیلی است.در این روش یک کلمه را به صداهای تشکیل دخنده ان تجزیه می کنند و سپس می نویسند.برای آموزش الفبای غیر آوایی بهترین روش کلی است.برای الفبای نیمه آوایی هم بهتر است از روش ترکیبی استفاده کنیم


حروف فارسی به ترتیب حروف : الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی


حروف الفبا , حروف الفبا فارسی , حروف الفبای فارسی , حروف الفبای فارسی به ترنیب


با این شعر می توانید حروف الفبا را براحتی حفظ کنید


الفب پتث جچح خدذ رز سینشین صادضاد طاظا عین غین فاقاف کافلام میمنونواوهایا


حروف الفبا

نویسنده: ی است که آراء و افکار خود را به شکلی هنرمندانه، جذاب و قابل فهم از طریق نگارش بیان می کند.
نخستین تعریف زبـان (تعریف منطقیون): وسیله ای است برای بیان تفکر.
تعریف جامعه شناختی از زبان (دومین تعریف): وسیله ای است برای برقراری ارتباط.
تعریف فردینان دوسوسور از زبان (تعریف زبان شناختی): زبان نهادی است اجتماعی که زندگی گویشوران خود را آسان می سازد.
تعریف نهاد اجتماعی: به هر پدیده ای گفته می شود که دارای دو ویژگی همزمان باشد: 1) قراردادی بودن، 2) پذیرفته شدن آن در بین همه افراد جامعه آماری.

تقسیم بندی آواها:
1
آواهای با صدا: به آواهایی گفته می شود که از هنگام تولید تا زمان وج به هیچ مانعی برخورد نمی کنید.
2 آواهای بی صدا: آواهایی هستند که از هنگام تولید تا زمان وج حداقل به یک مانع برخورد می کنند که آواشناسان این آواها را برمبنای مانع موجود نامگذاری می کنند مانند دندانی، لبی و ...

تقسیم بندی آواهای باصدا:
1 – کوتــاه مانند -َ-ِ-ُ 2 – کشیده مانند: آ – ای – او

تعریف ادبیات:
عبارت است از استفاده ی هنرمندانه و خلاقانه از زبان.

برخی از انواع ادبیـات:
1 – حماسی، 2 – غنایی یا عاشقانه، 3 – چوپانی (ادبیاتی که شامل ادبیات مردم عوام و کم سواد است مانند باباطاهر)، 4 – آموزشی یا تعلیمی، 5 – آدبیات مطبوعاتی (ادبیات ارتجالی یا فی البداهه است که در آن فرصت فکر یا رجوع به منابع نیست.)

اختراع خط یکی از مهمترین و شاید مهمترین اختراع تاریخ بشر است. درباره ی تاریخ پی خط و چگونگی تکامل آن در میان دانشمندان و محققان اختلاف نظر وجود دارد و لیکن گذر از سه دوره در شکل گیری خط بصورت امروزی قطعی است:

1 تصویرنگاری picto g hie: خط در مرحله نخستین جنبه ابت و ناقص داشت و مقصود بصورت نقوش - آن هم به طرزی خشن و نازیبا - رسم می گردید.
2 پندارنگاری ideo gramme : خط تصویری اشکالات زیادی داشت و برای بیان مقصودی کوتاه ترسیم تصاویری فراوان لازم داشت لذا مردم بر آن شدند تا تصاویر را ساده کنند و به صورت نشانه ها و علائم دربیاورند. مثلاً اگر پیش از این برای نشان دادن کلمه آدم مجبور بودند تصویر انسان را به طور کامل بکشند، در این مرحله به نقش صورت انسان اکتفا می د و آن را ی لفظ انسان قرار می دادند.
همچنین از تصویر چند شکل و ترکیب آنها مفاهیم جدیدی بوجود می آوردند؛ بدین ترتیب که فرضاً از تصویر دهان و نان مفهوم خوردن و از بهم آمیختن شکل آدم و شمشیر معنی جنگ را ارائه می د. این خط شباهت زیادی به علائم راهنمایی و ریاضی داشت و دارای اشکال و نشانه های بسیاری بود که گاهی از هزارها می گذشت و به همین خاطر آموزش آن بسیار دشوار بود. خط بابلی، آشوری و مصری متأ را می توان در ردیف پندارنگاری یا به تعبیر محققان «خط نموداری» یا «علامتی» قرار داد.

3 مرحله الفبایی alphabetic
اختراع الفبا را باید یکی از موفقیت های بزرگ بشر دانست، زیرا انسان با اختراع این خط توانست مقاصد خود را بوسیله 25 الی 40 حرف بنویسد.
عده ای از محققان و باستان شناسان اختراع خط را به فینیقی ها نسبت می دهند. (فینیقیه قسمتی از قدیم بوده که میان کوههای بلند لبنان و دریای مدیترانه سرزمین باریکی را تشکیل می داد.)
در حدود 3800 سال قبل از میلاد قومی سامی نژاد که خود را کنعانیان می خواندند و یونانیان آنان را فینیقی می نامیدند از شبه جزیره ی عربستان کوچ کرده به سواحل مدیترانه آمدند و در آنجا س ت د. ابتدا کشتی سازی و دریانوردی را از مردم «کرت» آموختند و سپس چندین قرن بر دریاها تسلط یافتند.
آنها مردمی تجارت پیشه بودند و از راه دریانوردی با همه ی ملل اروپایی و آفریقایی و آسیایی ارتباط داشتند و به همین سبب عامل انتشار تمدن مشرق زمین در یونان و آفریقای شمالی و جزایر دریای اژه شدند.
عده ای دیگر از مورخان عقیده دارند که فینیقی ها خط میخی را از سومریان یاد گرفته، آن را تکمیل د و در حقیقت مبتکر خط، سومری ها بودند نه فینیقی ها. گرچه کتیبه های بدست آمده از سومریها که با خط میخی نوشته شده است این نظر را تأیید می کند و لیکن باید دانست که خط میخی سومری از 350 علامت تشکیل می شده و در مرحله ی هجایی بوده است نه الفبایی و این فینیقی ها بودند که با استفاده از خط تصویری مصری، خط میخی را از مرحله ی هجایی بیرون آورده و به مرحله ی الفبایی رساندند.

خط در ایران باستان:
از آغاز کتابت در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست. اساطیر و داستانهای باستانی ما نوشته اند که خط از طرف دیوها به پادشاهان ایرانی آموخته و از آن جمله فردوسی در شاهنامه اختراع خط را به دیوها نسبت داده و نوشته است: که چون تهمورث بر دیوان چیره شد آنها زنهار خواستند و از درِ اطاعت درآمدند و گفتند اگر از کشتن ما صرف نظر کنی هنر نوشتن به شما می آموزیم که همواره از ثمرات آن بهره مند شوید.
این گفته بیشتر جنبه ی افسانه دارد و از نظر علمی قابل استناد نیست اما از مفهوم سخن فردوسی می توان استنباط کرد که آریایی های آن روز بعد از مهاجرت از سرزمین اصلی خود و استقرار در ایران، دارای تمدن و خط نبودند و بعدها بر اثر غلبه بر اقوام دیگر مخصوصاً بومیان ایران و ملل همجوار آنها، با اصول تمدن آشنا شده و نوشتن را از آنها یاد گرفتند تا آنجا که از تاریخ ایران باستان برمی آید هنگامی که ایرانیان آریایی آمدند، سالیان دراز با بومیان اصلی این سرزمین در زد و خورد بودند و در فرصت های مناسب به ایرانیان شبیخون می زدند و به آزار و اذیت آنها می پرداختند. لذا ایرانیان مهاجر مردمان بومی را موجوداتی زشت و اهریمنی می پنداشتند و آنان را دیو می خواندند.

خط در دوره هخا :
وضع خط ایران در دوره ی هخا کاملاً روشن است زیرا سنگ نوشته ها و سکه های باقیمانده از این دوره نشان می دهد که خط مردم این دوره میخی بوده است (مانند فرمان کوروش). ایرانیان این خط را از قوم کلده و آشور گرفتند و در آن تغییراتی دادند و با حذف خط های کج و مایل آن را به صورت الفبایی درآوردند.
خط میخی ایران (مادی یا هخا ) دارای 36 حرف و 6 علامت بوده و برخلاف خط فینیفی از چپ به راست نوشته می شده است.

خط در دوره اشکانی:
چنان که می دانیم پس از حمله اسکندر به ایران، سلوکیان (دست نشانده های اسکندر پس از فتح ایران) قریب 80 سال بر قسمت اعظمی از ایران فرمانروایی د و سبب رونق و رواج زبان و خط یونانی در ایران شدند. بعد از روی کارآمدن اشکانیان نیز زبان و خط یونانی نفوذ خود را از دست نداد و تا چندی مورد استفاده شاهان و نجبای پارتی واقع شد. شاهزادگان اشکانی غالباً زبان یونانی را می دانستند و با ادبیات آن آشنا بودند تا جایی که عبارات سکه های بعضی از شاهان اشکانی به زبان و خط یونانی است.
اما این زبان و خط دوام نیاورد و جای خود را به زبان پهلوی و خط آرامی داد و بدین ترتیب از اهمیت و اعتبار خط میخی کاسته شد. نباید تصور کرد که سبب از بین رفتن خط میخی حمله اسکندر به ایران و حکومت جانشینان او در این سرزمین بوده است بلکه علت این امر را باید در دشواری خط میخی جستجو کرد چرا که خط میخی با قلمی نوک تیز بر روی تکه ای از گِل سخت شده یا الواح سنگی کنده کاری می شد و به خاطر ناهمواری حروف و گرفتن جای زیاد مشکلات زیادی برای نویسندگان ایجاد می کرد و به همین دلیل بود که از زمان اشکانیان خط آرامی همراه کاتبان سامی به ایران آمد و وسیله تبادل افکار شد.
خط آرامی دچار تحول شد و نهایتاً تبدیل به خطی جدید بنام خط پهلوی شد. خط پهلوی دارای 25 حرف که از راست به چپ نوشته می شد.
«الف – ب – گ – ج – د – هـ - و – ر – ی – ک – ل – م – ن – س – ف – پ – چ – ژ – ر – ش – ت – ث – خ – ذ – غ»

تاریخ مطبوعات در ایران

رو مه نویسی که به معنای رایج آن از اوایل قرن 17 میلادی در اروپا آغاز شد از میانه ی قرن 13 هجری قمری در ایران شکل گرفت؛ اگر چه رو مه هایی که به زبان فارسی منتشر شده است سابقه بیشتری نسبت به رو مه های فارسی زبان ایرانی دارد و «اخبار ایرانی»، «رو مه هندوستانی»، «مرآت الاحوال»، «جام جهان» و «شمس الاخبار» از جمله مطبوعات فارسی زبانی هستند که بر رو مه های ایرانی تقدم دارند.
اگر قدیمی ترین رو مه فارسی زبان را «هفته نامه اخبار ایرانی» بدانیم که در سال 1212 هجری قمری در دهلی منتشر شده است؛ باید بگوییم که تاریخ مطبوعات فارسی زبان بیش از 200 سال عمر دارد، در حالی که عمر نشریات فارسی در ایران 40 سال کمتر از آن است.

آغاز مطبوعات ایرانی
نشریه ی ماهانه ای است که با مدیریت میرزا صالح منتشر شده است. میرزا صالح همراه با 4 نفر دیگر در سال 1230 هجری قمری از سوی عباس میرزا نایب السلطنه شد. وی برای تحصیل در رشته های مختلف به انگلستان اعزام شد و در مدت اقامت خود در انگلستان علاوه بر آموختن زبان انگلیسی و فرانسه، فنون چاپ، تهیه حروف، حکاکی و نحوه ساختن مرکب چاپ را هم فرا گرفت و در اوا اقامت خود یک دستگاه ماشین چاپ کوچک را با لوازم تهیه کرد و آن را به ایران آورد و در تبریز راه انداخت. اما پس از مدتی به امر حکومت، چاپخانه او به تهران منتقل شد. پژوهشگران اعتقاد دارند اولین شماره این نشریه ماهانه در تهران که عنوان خاصی هم نداشته به «کاغذ اخبار» معروف بوده است.

دومین نشریه ای که در ایران انتشار یافته، نشریه ای به نام «زاهر یرادی باهرا = اشعه ی نورانی» است که در سال 1265 هجری قمری در ارومیه به زبان آشوری منتشر می شد و سپس دو زبانه شد. در روز پنجم ربیع الثانی 1267 سومین نشریه ی ایران به دستور میرزا تقی خان کبیر با مدیریت میرزا جبار تذکره چی بصورت هفتگی منتشر شد. نخستین شماره ی این نشریه عنوان «رو مچه ی اخبار دارالخلافه» را داشت. اما از شماره های بعد به «وقایع اتفاقیه» تغییر نام یافت.
وقایع اتفاقیه تا شماره ی 456 بصورت هفتگی و منظم چاپ و منتشر شد اما در انتشار شماره های 457 تا 471 بی نظمی بوجود آمد. در شماره 471 واژه ی «اتفاقیه» از عنوان نشریه برداشته شد و از شماره 472 این نشریه به «رو مه ی ت علیّه ی ایران» تغییر نام یافت. مدیریت این رو مه به میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک (پسر عموی کمال الملک) س شد و تا شماره 591 بصورت رو مه ای مصور انتشار یافت.
رو مه ت علیه ی ایران از نظر هنری بسیار ارزشمند و از نفایس عهد ناصری بوده و نخستین منبعی است که می توان تصاویری از تمردان عهد ناصری در آن یافت.
در سال 1283 میل شاه بر آن قرار گرفت تا همانند اروپاییان دارای رو مه های متعدد باشد لذا دستور داد تا با تغییر نام دادن رو مه ی علیه ی ایران چهار رو مه ی دیگر نیز زیر نظر علیقلی میرزا «اعتضاد السلطنه» منتشر شود:
1 – رو مه ی تی بدون تصویر 2 – رو مه ی تی مصور 3 – رو مه ی ملتی 4 – رو مه ی علمی
در سال 1283 ناصرالدین شاه تصمیم می گیرد در مسافرت های خود چاپخانه ی کوچکی همراه داشته باشد تا در بین راه اخبار مربوط به مسافرت انتشار یابد. این کار، سرآغاز انتشار رو مه هایی است که اولین آنها به نام رو مه «کریم الممالک» مشهور است.

اولین رو مه توقیفی
در سال 1293 هجری قمری 3 نشریه دیگر نیز در تهران انتشار یافت. اولین آن (la patrie = میهن – وطن) و دو دیگر رو مه نظامی «علمیه و ادبیه» و «رو مه علمی».
اجازه نشر la patrie به بارون دونورمن بلژیکی واگذار شد ولی چون در سرمقاله ی یکمین شماره ی این نشریه فارسی و فرانسه که در نهم محرم الحرام 1293 هجری قمری انتشار یافت نوشته شده بود: «... مملکت ما تاکنون رو مه ی صحیحی نداشته ... و منظور ما این است که این نقیصه را رفع کنیم. در باب مسائل داخلی ما با نهایت بی طرفی سخن خواهیم راند. هیچ وقت خود را به مرتبه متملقان پست تنزل نخواهیم و ت را بیهوده مورد تمجید قرار نمی دهیم...» ناصرالدین شاه دستور داد این نشریه را توقیف و نسخه های آن را آتش بزنند!

خط فارسی و دشواریهای آن
وجود سه مصوت کوتاه و چند علامت در خارج از الفبا و مشابهت بعضی حروف دشواریهایی بوجود آورده که گاهی سبب مخالفت شدید عده ای از محققان و نویسندگان کشور ما با این الفبا گردیده است. تا جایی که انی چون میرزا فتحعلی زاده (پدر داستانویسی در ایران) و میرزاملکم خان و چند تن دیگر برای تغییر الفبا کوششهایی آغاز کرده و بر آن شدند که با استفاده از حروف لاتین الفبای جدیدی برای زبان فارسی ایجاد کنند. (فکر تغییر الفبا با خواهی و انقلاب مشروطه بوجود آمده و تقریباً با نفوذ ادبیات خارجی در ایران همزمان بوده است.)
از دانشمندان و محققان متأ که دنبال این فکر را گرفته و برای تغییر الفبا فعالیت کرده اند می توان سعید نفیسی، رشید یاسمی، و چند تن دیگر را نام برد.
نقل خانلری در باره خط: «نخست باید دانست که هیچ خطی در دنیا کامل نبوده و نیست و اگر بخواهیم خطی داشته باشیم که صوتهای گفتار را تمامی ثبت کند، چنانکه خواننده از روی علامتهای خط بصورت ملفوظ کلمات پی ببرد؛ علامتهای آن به اندازه ای فراوان می شود که آموختن و بکاربردن خط را بسیار دشوار می کند. دیگر آنکه میان خطهایی که در میان کشورهای گوناگون جهان معمول است و امروز چشم همه ما به ایشان است باز بعضی در کمال دشواری و نارسایی است.»

اصولی که صاحب نظران و اهل فن برای تنظیم قواعد املایی و شیوه خط ابداع کرده اند عبارتند از:
1 اصل آسان خوانی و آسان نویسی: در وضع قواعد املایی باید بین دو رسم الخط مختلف و صحیح آن را اختیار کرد که نوشتن و خواندنش آسانتر و سرعت عملش بیشتر باشد.
2 – اصل تطابق مکتوب و ملفوظ : بنابر این اصل باید قواعد طوری تنظیم شود که تا حد امکان آنچه به تلفظ درمی آید عیناً و بی کم و کاست نوشته شود. اینکه می گوییم تا حد امکان، برای آن است که اعمال این اصل در همه جا امکان پذیر نیست و در برخی موارد باید برای جلوگیری از اشتباه از اجرای آن خودداری کرد.
3 یکنواختی قواعد: در این اصل باید سعی شود که قواعد، کلی و تا جایی که ممکن است بدون استثناء یا کم استثناء باشد.
3 اختیار اشهر: در این اصل حکم بر آن است که بین دو رسم الخط آن را اختیار کنند که بین اهل زبان معمول است و بیشتر معروفیت دارد.
5 پرهیز از باس (پوشاندن) و آمیختگی: در نگارش کلمات گاهی کوچکترین عدم دقت در اتصال و انفصال آنها سبب می شود که مفهوم بکلی دگرگون گردد و با معنی و مفهوم کلمه یا جمله ی دیگر آمیختگی پیدا کند. در تدوین قواعد املایی باید دقت کافی معمول داشت تا چنین در هم ریختگی و باسی پیش نیاید و کلمات حد و استقلال خود را حفظ کنند. مثال: این باغ چه خوب است – این باغچه خوب است. چرا برداشتی – چه را برداشتی.

قواعد املایی درباره حروف الفبای فارسی

«همزه» و «الف»
اغلب دستورنویسان «همزه» و «الف» را یک حرف دانسته و در این زمینه اشتباه د، زیرا با اینکه «الف» و «همزه» در زبان ما به یک شکل نوشته می شوند و در صورت ظاهر تفاوتی با هم ندارند اما نمی توان هر دو را یک حرف دانست.

تفاوت های «الف» و «همزه»
1) «الف» در فارسی از حروف مصوت می باشد در صورتی که همزه در حروف صامت یا بی صدا محسوب می شود. مانند «الف» در کلماتی نظیر بینا، جویا و مانند اینها که صدادار است و بیان حرکت می کند.
2) فرق دیگر این است که «همزه» همیشه در اول کلمه می آید و قبول حرکت می کند در صورتی که «الف» در وسط و آ کلمه قرار می گیرد و همواره ن است. بنابراین تمامی کلماتی که دارای همزه وسط و آ هستند از یا عربی گرفته شده اند مانند: رأفت، ضیاء، مسئول یا از زبانهای دیگر وارد زبان فارسی شده است.

حـرف«ب»
حرف «ب» یکی از اقسام کلمات فارسی است (حرف اضافه). که بین دو کلمه بیان نسبت می کند. از طرفی دیگر گاهی این حرف در مقام زینت و تأکید بکار می رود و زمانی هم از حروف ممیزه یکی از زمانهای افعال شمرده می شود. «ب» حرف اضافه به کلمات بعد از خود نمی پیوندد و باید برای حفظ حد و استقلال آن همواره جدا از الفاظ دیگر نوشته شود. مانند:
درست: به سوی – به تو – به تهران نادرست: بسوی – بتو – بتهران
در کلمات بدین، بدان، بدو، ب ان، بدینسان و شبیه اینها، حرف «ب» متصل نوشته می شود چرا که با توجه به اصل کلمه در زبان پهلوی، حرف دال از «ب» جدا نیست.
«ب» پیشوند فعل، خواه ب زینت و تأکید باشد و خواه نشانه مضارع زامی، متصل به فعل نوشته می شود. مانند بخواهد، ب زینت مانند بگو، برو یا امثال اینها که فعل امر می باشد.
«ب» حرف اضافه در صورتی که با کلمه بعد از خود قید یا صفت بسازد، و مقصود ما نیز قید و صفت باشد باید متصل نوشته شود. مانند بنـام خدا، بجــا، بمــوقع. مثال: مرد ب دی است، شخص بنامی است، براستی تماشایی است.
یادآوری: در اتصال «ب» پیشوند فعل به افعالی مانند (اندوزم، افتادند، افزود، ش) که با همزه مفتوح (فتح دار) یا ضمه دار شروع می شود، همزه جای خود را به «ی» می دهد. مثال:
نادرست: بیاندوزم = بیافتادند درست: بیندوزم – بیفتادند.


حـروف «س» و «ش»
«س» و «ش» را در زبان فارسی به دو صورت می توان نوشت: دندانه دار و کشیده. هر گاه س و ش قبل از حروف ج، چ، ح، خ، ر، ز، س، ش، م، هـ - و ی آ بیاید دندانه دار نوشته می شود مانند: سخن، سحر، سست، کوشش، شهریار، فراموشی و امثال اینها.

حـرف «ن»
هرگاه «ن» به اول افعالی غیر از فعل امر درآید و افاده معنی نفی کند، آن را نون نفی نامند. خورد – نخورد (نفی) – برو – نرو (نهی) و اگر به اول افعال امر درآید و مراد بازداشتن از کاری باشد آن را «ن» نهی می نامند مانند نرو. . این حرف در اصل «نی» بوده است (بای مجهول بر وزن که و چه) و بعد بصورت نون مفتوح درآمده است. این نون هرگاه به اول افعال اضافه شود و مقصود نفی و نهی باشد متصل نوشته می شود ولی هرگاه غرض عطف و ربط باشد به کلمه بعد از نمی پیوندد. مثال: نبین – نجوییم – نشنود – نمی خواند – نمی نویسد و هرگاه غرض عطف و ربط باشد به کلمه بعد از خود نمی پیوندد مانند: علی نه می خواند و نه می نویسد. حسن نه کار می کند و نه درس می خواند.

حـرف «و»
این حرف در زبان ما به چند صورت مورد استفاده قرار می گیرد: گاهی از حروف مصوت (صدادار) است و در کلماتی نظیر مور، زور، مزدور بیان حرکت ماقبل می کند و یک حرف صدادار بلند (او) است. گاهی از حروف صامت محسوب می گردد و کلماتی مانند: دانشور، رنج آور، ورامین با کمک مصوت دیگر تلفظ می شود و در ای موارد در وسط و آ کلمات قرار می گیرد و صدای مصوت کوتاه «--ُ--» را نمایش می دهد مانند اتومبیل، تو.
علاوه بر این در برخی از کلمات فارسی حرف دیده می شود که می نویسند ولی نمی خوانند. مانند: خوانا، خواب، خویش.
با توجه به اصل تطابق مکتوب و ملفوظ می باید اینگونه کلمات بدون واو نوشته شوند، ولی به دو دلیل باقی گذاشتن واو در نوشتن این نوع کلمات لازم است. نخست آنکه واو مع ه در کلمات مذکور مانند خوانا ی تلفظی مخصوص است که زمانی رایج و معمول بوده است. دوم اینکه بیشتر این کلمات به دو صورت با واو و بدون واو آمده و هر یک از شکلهای آن معنی خاصی پیدا کرده، برای اینکه در نوشتن بین کلمات متشابهی مثل خوار، خار، خوان، خان، خواستن، خاستن اشتباهی روی ندهد، بهتر است واو معمولی را به همان شکل نگهداریم و با آنکه تلفظ نمی شود در کتابت بنویسیم چون تعداد اینگونه کلمات متشابه محدود است، می توانیم با توجه به معنی آنها هر یک را در جا و مقام خود بکار بریم.

حـرف «هـ»
«هـ» بر دو قسم است: ملفوظ و غیر ملفوظ. «های» ملفوظ آن است که نوشته شود و به تلفظ درآید، مثل: هرمز، مهر، ماه. «های» غیر ملفوظ یا پوشیده که پیشینیان آن را (مختفی) نامیده اند، «هایی» است که نوشته شود ولی به تلفظ درنیاید. مانند: بنده، خسته، نامه.
«های» ملفوظ در اول، وسط و آ کلمه می آید، در صورتیکه «های» غیر ملفوظ فقط در آ کلمات دیده می شود و بیان حرکت ماقبل می کند. برای «های» غیر ملفوظ از نظر املایی قواعدی وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم:
1 – در جمع با «ان» و اتصال به «ی» مصدری و گاهی «ی» نسبت، جای خود را به «گ» فارسی می دهد. مانند: درمانده گان = درماندگان / بنده گان = بندگان / خسته گی = خستگی / هفته گی = هفتگی.
2 – در اتصال به «ی» نکره و همچنین در مواردی که «ی» نسبت به آ کلمه افزوده می شود؛ «هـ» در جای خود می ماند و قبل از «ی» الف به آن اضافه می گردد. مانند:
درست: خانه ای بزرگ – مرد آباده ای – فروشگاه زنجیره ای
نادرست: خانه یی بزرگ – مرد آباده یی – فروشگاه زنجیره یی
3 – هنگام اتصال به پسوندها یا ترکیب با کلمه ای دیگر «ه» حذف نمی شود و در جمع با «ها» نیز همچنان در جای خود می ماند. مانند:
درست: علاقه مند – جامه دان – شه مندان – جامه ها – نامه ها
نادرست: علاقمند – جامدان – شمندان – جامها - نامها
حاصل مصدر = بن ماضی + ار = حاصل مصدر مانند رفت – رفتار (یکی از روشهای ساخت حاصل مصدر)
صفت مفعولی = بن ماضی + ه = صفت مفعولی مانند رفت – رفته.

نکته: ترکیبات وصفی و اضافی باید جدا از هم نوشته شوند. مانند:
درست: شورای عالی – آذربایجان غربی – وزارت خارجه
نادرست: شورایعالی – آذربایجانغربی – وزارتخارجه

حـرف «ی»
حرف «ی» مانند «و» گاهی از حروف مصوت است مثلاً در کلمه هایی مانند شیراز، تبریز که بیان حرکت می کند و زمانی جزو حروف بی صدا یا صامت است مانند کلمات: یزد و گلپایگان که به کمک مصوت تلفظ می شود. علاوه بر این حرف «ی» از پسوندهای مفرد است و در چند مورد به عنوان نشانه به کار می رود که از آن جمله است: «ی» نکره (اسبی – مردی)، «ی» نسبت ( ، اردبیلی).
استثنا: اگر آ این کلمات به «ی» ختم شود «و» اضافه می شود. مانند: ساری – ساروی، علی - علوی)
«ی» حاصل مصدری (به صفت اضافه می شود و حاصل مصدر تشکیل می دهد. مانند: خوب – خوبی)، «ی» ضمیری مانند (رفتی، گفتی)، «ی» استمراری (همی گفتمی – می گفتم)
در تمام این موارد «ی» نشانه به کلمه ی قبل از خود پیوسته نوشته می شود، مگر آنکه حرف آ کلمه از حروف پیوندناپذیر باشد.
در اتصال «ی» نشانه به آ کلماتی که با مصوت بلند «الف» و مصوف بلند «او» پایان می پذیرد، قبل از نشانه یای کوچک دیگری افزوده می شود. مانند:
درست:دانایی - دانشجویی- جایی نادرست:دانائی - دانشجوئی

چند قاعده ی املایی در باره کلمات و قطع و وصل آن

الف) کلمات مرکب: در املای کلمات، نخست باید به این نکته توجه داشت که هر کلمه به سبب معنی خاصی که پیدا می کند و عمل دستوری جداگانه ای که انجام می دهد، دارای حد و استقلالی است که باید هنگام نوشتن مورد توجه قرار گیرد، یعنی به نحوی نوشته شود که با کلمه ی دیگری آمیخته نگردیده و تولید اشتباه نکند. پیداست که حد و استقلال کلمات از روی معانی یا عمل دستوری آنها مشخص می شود نه صورت ظاهر، زیرا ممکن است دو یا چند کلمه با هم ترکیب شوند و معنی و مفهوم خاصی بیابند. در این صورت کلمه ی مرکب باید واحد مستقلی محسوب شود. کلمه ی مرکب ممکن است اسم، صفت، فعل، حرف یا به جز اینها باشد.
قاعده ی کلی برای نوشتن کلمات مرکب آن است که اجزای تشکیل دهنده کلمه به هم پیوسته نوشته شود. مانند:
درست: دانشسرا – جهانگشا – روشندل – همچنان – همکار – گ ار – همسر – بجز – نمکدان و ...
نادرست: دانش سرا – جهان گشا – روشن دل – هم چنان – هم کار – گل زار – هم سر – به جز – نمک دان
اما این قاعده را نمی توان بدون قید و شرط پذیرفت، زیرا اولاً درباره ی همه ی کلمات مرکب صادق نیست و ثانیاً قبول آن بدون هیچگونه استثناء عملاً اشکالاتی ایجاد می کند. بنابراین در اتصال کلمات مرکب به همدیگر باید به نکات زیر توجه داشت:
نخست آنکه اجزای کلمات مرکب متصل به هم نوشته می شود به استثنای افعال مرکب، که در این نوع کلمات باید اجزای فعل مرکب را جداگانه نوشت. با توجه به این نکته که صفات یا اسامی ساخته شده از فعلهای مرکب تابع این قاعده نیستند و باید مانند اقسام دیگر کلمات مرکب به هم پیوسته نوشته شوند.
مثال: طبق این قاعده سخن راندن – نگه داشتن – راه رفتن که مصدرهای مرکب هستند باید جداگانه نوشته شوند اما کلماتی از قبیل: سخنرانی – نگهداری – راهرو متصل به هم نوشته می شوند زیرا کلمات مزبور فعل نیستند و نمی توانند تابع این قاعده باشند.
دوم آنکه اجزای کلمات مرکب وقتی به هم متصل نوشته می شود که از یک طرف نوشتن و خواندن را دشوار نسازد و از طرف دیگر به زیبایی و جلوه ی ظاهری کلمات لطمه ای نزند. مثلاً «یکدل و یک کلام» هر دو صفت مرکب هستند و باید طبق قاعده پیوسته نوشته شوند اما چنان که می بینیم این قاعده در مورد کلمه ی یک دل قابل اجرا است زیرا هم اتصال این دو کلمه به آسانی امکان پذیر است و هم واحد مستقل «یک دل» از زیبایی ظاهری خط فارسی برخوردار است. در صورتی که اگر این قاعده درباره ی صفت مرکب «یک کلام» اعمال گردد و در نتیجه «یککلام» نوشته شود، هم نویسنده را با دشواری مواجه می سازد و هم کلمه ی مرکب را ناجور و نامناسب جلوه می دهد. مثال:
پس هرگاه بین اعمال قاعده ی پیوسته نوشتن کلمات مرکب و اصل آسان خوانی و آسان نویسی تعارضی باشد باید اجرای اصل را بر اجرای قاعده مقدم شمرد.
درست: سخن سنج – ش ت پذیر – آیین نامه – روان آسای – روان گردان
نادرست: سخنسج – ش تپذیر – آییننامه – رواناسای – روانگردان
باید دانست که اجزای کلمات مرکب همیشه دو یا چند کلمه ی متصل نیست، بلکه ممکن است پیشوندها و پسوندهایی به اول یا آ یک کلمه متصل شوند و کلمات مرکبی تشکیل دهند. بدیهی است که در تمام این موارد باید پیشوندها و پسوندها به کلمه قبل یا بعد متصل نوشته شوند.
ب د – بیهوده – همراه – همکار – همسر – همراه – دانشکده – منزلگاه – گلستان – باغبان – آتشدان – گ ار – غمگین (گین – پسوند ح ) – بیمناک (ناک – پسوند ح )، نامور (ور – داشتن)،

ترکیبهای اضافی و وصفی
گاهی در جمله های فارسی اسمی با متمم ذکر می شود. متمم ممکن است اسم، صفت، ضمیر یا جز اینها باشد.

تعریف متمم
کلماتی هستند که معنای جمله را کامل می کنند و در صورتی که از جمله حذف شوند ساختار جمله را ناقص نمی کنند. مانند: علی رفت، علی از تهران رفت. علی از تهران به شیراز رفت. علی با قطار به شیراز رفت.

متمم یا مفعول با واسطه است یا مفعول بی واسطه:
مفعول باواسطه مانند «به – با – از» می آید ولی مفعول بی واسطه معمولاً قبل از «را» می آید.

ترکیب مضاف و مضاف الیه را ترکیب اضافی و ترکیب صفت و موصوف را ترکیب وصفی می گویند.
برای تفکیک صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه به آ آنها فعل «است» را اضافه می کنیم اگر معنی داد صفت و موصوف است و در غیر این صورت مضاف و مضاف الیه است. مانند گل سرخ – در باغ
در اینگونه ترکیبات (اضافی و وصفی) اجزای اول (مضاف یا موصوف) بوسیله ره ای با اجزای دوم رابطه برقرار می کنند. به سخن دیگر نشانه ی این ترکیبات ره ای است که به آ بخش اول افزوده می شود. مثال: پیوندِ دل، خاطرِ آسوده، دیدارِ نخست، نامِ او، و ...
در ترکیبات اضافی یا وصفی هرگاه آ مضاف یا موصوف به مصوت بلند «او» یا مصوت بلند «آ» یا «های» بیان حرکت «های غیرملفوظ» ختم شود، به آ آنها علاوه بر ره «یایی» نیز افزوده می شود. مانند: دانای نیکو، خوی نیکو، چهره ی خندان.
درباره ی «ی» مصغر یا ملین سخن بسیار رفته است. عده ای آن را همزه دانسته و اظهار نظر کرده اند که به کار بردن این علامت در ترکیبات فارسی جایز نیست و باید بصورت «ی» میان دو کلمه قرار داده شود.
برخی دیگر گفته اند چون به کار بردن این علامت از قرن پنجم هجری به بعد در رسم الخط معمول گردیده و این کار بدست عده ای از کاتبان بی اطلاع و ناوارد انجام پذیرفته است لذا باید بکلی منسوخ شود و بصورت «ی» بزرگ در وسط دو کلمه قرار گیرد.

عدد و معدود: عدد به معدود خود نمی پیوندد، لذا نباید آنها را پیوسته به هم نوشت. مانند:
درست: پنج روزه – یک ماه – شش دختر نادرست: پنجروز – یکماه – ششدختر

نکته: هرگاه از عدد و لفظ دیگری کلمه مرکب ساخته شود، کلمات مرکب باید متصل و پیوسته به هم نوشته شود. مانند:
درست: یکنواخت، یکدل، جهان پنجروزه، پنجشنبه نادرست: یک نواخت، یک دل، جهان پنج روزه، پنج شنبه

«این» و «آن»
های ضمیر و اسم اشاره «این» و «آن»، به کلمات بعد از خود متصل نمی شوند. مانند:
درست: این صورت – این کار – آن گونه – آن روز نادرست: اینکار – اینصورت – آنروز – آنگونه

نکته: هرگاه «این» و «آن» با کلمه دیگری بیایند و کلمه مرکبی بسازند، باید متصل به هم نوشته شوند. مانند:
درست: آنچنان – اینجا – آنجا – آنکه – آنچه - همچنان – همین – همان
نادرست: آن چنان – این جا – آن جا – با آن که – برای آن که – هم چنان – هم این – هم آن

فعل «است»:
باید همواره از کلمه ماقبل و مابعد جدا نوشته شود. بنابراین حذف «الف» و متصل آن به کلمه ماقبل به هیچ وجه صحیح نیست. مانند:
درست: خوب است – مطلوب است – همان است. نادرست: خوبست – مطلوبست – همانست.

نکته: در شیوه نگارش فقط در دو مورد «الف» است حذف می شود:
1) هرگاه حرف آ کلمه ماقبل به مصوت بلند «آ» ختم شود. مانند: زیباست، رواست، بجاست.
2) هرگاه حرف آ کلمه ماقبل به مصوت بلند «او» ختم شود. مانند: نی ت، خوشبوست، بدخوست، سخنگوست.

کلمه «ای» - حرف ندا
حرف ندای «ای» به کلمه بعد از خود متصل نمی شود و پیوستن آن به منادا درست نیست. مانند:
درست: ای دوست - ای فلک – ای خدا نادرست: ایدوست – ایفلک – ایخدا

«تر» و «ترین»
«تر» علامت صفت برتر یا تفضیلی است و «ترین» نشانه ی صفت «برترین» یا عالی می باشد و به کلمات قبل از خود پیوسته و متصل نوشته می شوند. مانند:
درست: بهتر – کوچکتر – کهترین – بزرگترین نادرست: به تر – کوچک تر – که ترین – بزرگ ترین
نکته: برخی محققان پیوستن نشانه های صفت برتر و برترین را به کلمات عربی یا واژه هایی که در نوشتن دشواری ایجاد می کند جایز نمی دانند. مانند: مفصل ترین – مجلل ترین – بیدین ترین و ... این نظریه با توجه به اصل آسان خوانی و آسان نویسی صحیح و قابل پذیرش است.

«که» و «چه»
«که» و «چه» خواه حرف پیوند باشند «موصول» و خواه نشانه پرسش، جدا از کلمات قبل و بعد از خود نوشته می شوند. مانند: درست: این است که – آن است که نادرست: اینستکه – آنستکه

نکته: هرگاه «که» و «چه» با کلمات دیگری، کلمه مرکب بسازند، مطابق با قاعده کلمات مرکب پیوسته به هم نوشته می شوند. مانند: آنچه، اینکه، چونکه، چنانکه و ...

لفظ «را»
همواره جدا از کلمه قبل از خود نوشته می شود و فقط کلمات «چرا»، «مرا» تابع این قاعده کلی نیستند. مانند:
درست: کتاب را – ایشان را – جان را نادرست: کتابرا – ایشانرا – جانرا

لفـظ «می»
پیش از این گفتیم که پیشوندهای فعل از قبیل «ب» و «ن» به افعال بعد از خود متصل نوشته می شوند. طبق این قاعده باید «می» و «همی» نیز که «نشانه گذشته استمراری» و «حال اخباری» می باشند به افعال بعد از خود متصل شوند، ولی به دلیل زیر متصل نوشتن «می» یا «همی» به افعال بعد از خود جایز نیست:
معمولاً «ب» تأکید یا امر و «ن» نفی همیشه در ابتدای فعل می آیند ولی«می» یا «همی» گاهی بعد از فعل می آیند. مثال: آنچه فرمودی، نبشتمی و کارها می براندمی یا زانکه هر بدبخت من سوخته – می نخواهد شمع افرواخته.
چسباندن «می» به کلمه بعد از خود ممکن است باعث از دست رفتن حد و استقلال کلمه بعد شود، لذا چسباندن آن جایز نیست. مثال: میگفت – می گفت.


«هــا»
«های» نشانه جمع باید به کلمه بعد از خود پیوسته نوشته شود. مانند:
درست: کتابها، سالها، آنها، سازمانها نادرست: کتاب ها، سال ها، آن ها – سازمان ها

فرهنگستان در بعضی از کلماتی که آ آنها به «ه» ختم می شود نگارنده را مخیر در نگارش سرهم یا جدا از هم کرده است.

«استن»
مصدر «استن» و مشتقات آن: استن علاوه بر اینکه از افعال کمکی است و مشتقات آن: «ام - ای است ایم اید اند» برای ساختن گذشته نقلی به کار می رود. از افعال ربطی نیز محسوب می شود و اهمیت آن بیشتر از این جهت است

املای مشتقات این فعل در هر یک از موارد تابع قواعدی است که به آنها اشاره می شود:
1 – هرگاه استن در مقام فعل کمکی و برای ساختن گذشته نقلی به کار می رود در مشتقات آن تغییری حاصل نمی شود. مانند رفته ام – رفته ای – رفته است – رفته ایم – رفته اید – رفته اند.
2 – در صورتی که مشتقات این فعل در مقام رابط جمله به کار رود باید به این قواعد توجه داشت:
الف) در اتصال به کلماتی که حرف آ آنها با مصوت بلند «آ (الف)» و مصوت بلند «او – (واو)» پایان یابد، جز در سوم شخص مفرد (است) همزه بدل به (ی) می شود. مثال: فعل دانا (دانایم – دانایی – داناست – داناییم – دانایید – دانایند) یا فعل دانشجو (دانشجویم – دانشجویی – دانشجوست – دانشجوییم – دانشجویید – دانشجویند)
ب) در اتصال به کلمات مختوم به «های» غیرملفوظ (های بیان حرکت) و مصوت بلند «ای (ی)» شکل اصلی حفظ می شود. مثال: های غیر ملفوظ مانند خسته (خسته ام – خسته ای – خسته است – خسته ایم – خسته اید – خسته اند) شکل اصلی خود را حفظ می کند. صفت (ای) مانند کاری : کاری ام – کاری ای – کاری است – کاری ایم – کاری اید – کاری اند)
ج) در صورتی که کلمه ی ماقبل مختوم به یکی از حروف صامت باشد، به استثنای سوم شخص مفرد همزه ی آنها حذف می شود. مثال: خوشحال + استن (خوشحالم – خوشحالی – خوشحال است – خوشحالیم – خوشحالید – خوشحالند).
د) کلماتی که به (واو) ختم می شوند. فعل پیرو + استن (پیروم – پیروی – پیرو است – پیرویم – پیروید – پیروند)

املای کلمات عربی در فارسی
از 33 حرف الفبای فارسی 8 حرف (ث – ح – ص – ض – ط – ظ – ع – ق) مخصوص زبان عربی است و در واژه های مأخوذ از زبان عربی یافت می شوند. بنابراین کلمه ای که دارای یکی از این هشت حرف باشد فارسی نیست ولی بطور قطع هم نمی توان حکم کرد که عربی است. زیرا غیر از لغات زبان عربی تعدادی لغات نیز از زبانهای دیگر وارد زبان ما شده که در بعضی از آنها یکی از این هشت حرف دیده می شود. از آن جمله واژه های اطاق، اتراق، ییلاق، قشلاق، (از ترکی) و امپراطور از لاتین و .... لیکن علاوه بر واژه های بیگانه در ای از کلمات فارسی نیز حروف مخصوص عربی به چشم می خورد مانند (اصفهان، طبرستان، طالش – طبس – طپیدن، طوس – طهمورث – غلطیدن، شصت – صد – شطرنج و ...).
درباره ی علت نگارش این کلمات با حروف زبان عربی نظریه های گوناگونی اظهار شده است. از آن جمله جلال الدین همایی، می نویسد: «باید دانست که در تغییر الفبای پهلوی به الفبای عربی بسیاری از آهنگهای مشترک که در زبان دشوار پهلوی بود واضح و نمایان گشت. اما بعضی مخارج حروف کم کم از میان رفت. شاید علت اینکه ای از کلمات از قبیل (اصفهان، طهران و طبرستان) و امثال اینها، در قدیم با «ص» و «ط» نوشته شده، این باشد که م ج و آهنگی مخصوص داشته که تلفظ آن نزدیک به م ج «ص» و «ط» بوده است. از این نظر ما معتقدیم املای این کلمات را امروز هم محفوظ باید داشت.
برخی تصور می کنند که نوشتن امثال صد و شصت و اصفهان، طبرستان، طبس از تصرف عرب زبانها یا عرب مآبها اما این تصور کاملاً خالی از دلیل است. چرا که اگر تعریب (عربی شدن) علت این تغییر بود چرا کلمات ترشیز (کاشمر قدیم) – تبریز – ساوه و امثال اینها را با ص و ط ننوشته اند و فقط در بعضی کلمات این عمل اجرا شده است...»
فقید بهمنیار در این باره نوشته اند: «... این کلمات بیشتر معرب (عربی شده) است و محتمل است که در قدیم لفظی خاص داشته و اکنون متروک شده است و به هر تقدیر چون این حروف در این عصر بصورت عربی تلفظ نمی شود و چون بیشتر این کلمات در فرهنگها، هم به صورت فارسی و هم به صورت معرب ضبط شده؛ بهتر است که بنابر اصل تطابق به حرف فارسی نوشته شود.»
گفت وگو درباره علت به کار رفتن حروف مخصوص عربی در اینگونه کلمات کاری بیهوده است. در هر صورت هم اکنون با تعدادی کلمات فارسی مواجه هستیم که برخلاف اصل خود با حروف زبان عربی نوشته شده و در ادبیات ما رواج یافته است. بدیهی است اظهارنظر قطعی در این مورد موکول به اجماع کارشناسان فن و ارائه روشی فراگیر است.
صرف نظر از کلمات فارسی، تعدادی کلمات بیگانه ی غیرعربی نیز در زبان ما معمول گردیده که برخی از حروف آنها بدون هیچ دلیلی با یکی از حروف عربی نوشته شده است. مانند: افلاطون، ارسطو، فیثاغورث، اطریش، ایطالیا. اینگونه کلمات را باید به دو دسته تقسیم کرد:
1) اسمهای خاصی که از دیرباز در ادبیات ما رواج پیدا کرده است و به همان صورت شهرت یافته است. در این نوع اسمها باید برای جلوگیری از اشتباه، صورت اولیه و مشهور آنها را همچنان حفظ کرد. (براساس اختیار اشهر) مانند ارسطو، سقراط، فیثاغورث، افلاطون و ...
2) اسمهای جغرافیایی و نامهای عام دیگر که به کار بردن حرف فارسی در آنها هیچگونه اشکالی تولید نمی کند و به همین خاطر نیز باید تابع مقررات فارسی باشند. مانند: ایطالیا، اطریش، طهران و ...
اکنون به تذکر چند قاعده ی املایی برای نوشتن کلمات عربی معمول در فارسی می پردازیم. ولی لازم است در ابتدا به این نکته اشاره کنیم که این قواعد صد در صد منطبق با ضوابط و مقرراتی نیست که در زبان عربی جاری است زیرا ایرانیان در استفاده از کلمات عربی نه تنها قواعد معمول آن زبان را رعایت نکرده اند بلکه در اصل معانی کلمات مزبور نیز تغییراتی روا داشته و معانی و مفاهیم آنها را متناسب با ذوق و سلیقه خود تغییر داده اند. مثلاً معنی کلمه ی «اشتهاء» در زبان عربی، «خواستن» و «آرزو » و «دوست داشتن» است در صورتی که فارسی زبانان «اشتها» (با حذف همزه) را به معنی «میل به غذا» به کار می برند و همچنین عربها «ه = ت» زاید آ کلمات را در حال وقف مانند «ه» ن بعد از فتحه و در غیر این ح مانند «ت» تلفظ می کنند، در صورتی که فارسی زبانان از این دو تلفظ استفاده لطیفی کرده و بعضی از این کلمات را که مختوم به «ه» زاید است را به دو معنی به کار برده و هر معنی را به تلفظی اختصاص داده اند. مثلاً «مساعدت» را به معنی «یاری و کمک» و «مساعده» را به معنی گرفتن پولی از صندوق به عنوان قرض به کار بردند. همچنین «مراجعه – نزد ی رفتن» و «مراجعت - بازگشت»، «اراده - عزم» و «ارادت - علاقه»، «اقامه – ب اداشتن» و «اقامت – سکنی گزیدن».
بنابراین اگر در ای از موارد قواعد زبان عربی یا رسم الخط آن زبان رعایت نمی شود و با آنچه در زبان عربی معمول است مطابقت ندارد، برای این است که اغلب این واژه ها صورت فارسی به خود گرفته و به قول لغت نویسان «مفرّس = فارسی شده» است.

چند قاعده املایی

«ابـن»:
در زبان عرب به معنی فرزند و پسر است. این کلمه هرگاه میان دو اسم قرار گیرد همزه ی آن حذف می گردد. در صورتی که واژه «ابن» در اول عبارت بیاید همزه حذف نمی شود. مانند:
درست: حسین بن علی – زیدبن حارث – علی بن طالب
نادرست:حسین ابن علی – زید ابن حارث – علی ابن طالب

«الف مقصوره – کوتاه شده»
در رسم الخط زبان عربی بعضی از الفهای آ کلمات به صورت «ی» نوشته می شود که آن را «الف مقصوره» می نامند. مانند: موسی، کبری، صغری. در شیوه ی خط فارسی اینگونه کلمات باید با توجه به «اصل تطابق ملفوظ و مکتوب» با «الف» نوشته شوند. مثال:
درست: اعلا – تولا – شورا – فتوا – مأوا – مبتلا – نصارا – مولا – مقتدا - مجرا
نادرست: اعلی – تولی – شوری – فتوی – مأوی – مبتلی – نصاری – مولی – مقتدی – مجری

این قاعده چند استثنا دارد:
1 – اسمهای خاص: مانند مصطفی – مرتضی – عیسی – موسی – کبری – طوبی – یحیی.
2 – برخی از حروف عربی مانند: حتّی و الی و علی.
نکته: به جای کلمات «کلیه»، «عموم» و امثال اینها باید از کلمه «تمامی» استفاده شود.
نکته: به جای کلمه «جهت» از کلمه «برای» استفاده شود.
3 – بعضی از اصطلاحات حقوقی که صورت عربی خود را حفظ کرده و در قوانین ما به کار رفته اند. مانند: «موصی له» به معنی «وصیت شده» یا «مدعی به» به معنی «آنچه که نسبت به آنها ادعا شده» است.

تنــویــن
در زبان عربی به آ بعضی کلمات در خواندن و گفتن (نه در نوشتن)، «ن» نی که تنوین نامیده می شود، افزوده می شود مانند: «معلمٌ» که خوانده می شود معلمُن.

تنوین بر سه قسم است:
الف) تنوین نصب که علامتش دو فتحه است. مانند: کتاباًً.
ب) تنوین جرّ که علامت آن دو ره است. مانند کتابٍ.
ج) تنوین رفع که علامتش دو ضمّه است. مانند: کتابٌ.
در رسم الخط عربی به آ کلمات منصوب که دارای تنوین باشند «الف» می افزایند. مانند: عمداً، قطعاً، ابداً، حتماً و...
نوشتن کلمات منصوب منوّن (تنوین دار) در مواردی که آ کلمه به «ت» ختم شده باشد در زبان عربی قاعده بخصوص دارد. بدین ترتیب که هرگ


نویسنده: ی است که آراء و افکار خود را به شکلی هنرمندانه، جذاب و قابل فهم از طریق نگارش بیان می کند.
نخستین تعریف زبـان (تعریف منطقیون): وسیله ای است برای بیان تفکر.
تعریف جامعه شناختی از زبان (دومین تعریف): وسیله ای است برای برقراری ارتباط.
تعریف فردینان دوسوسور از زبان (تعریف زبان شناختی): زبان نهادی است اجتماعی که زندگی گویشوران خود را آسان می سازد.
تعریف نهاد اجتماعی: به هر پدیده ای گفته می شود که دارای دو ویژگی همزمان باشد: 1) قراردادی بودن، 2) پذیرفته شدن آن در بین همه افراد جامعه آماری.

تقسیم بندی آواها:
1
آواهای با صدا: به آواهایی گفته می شود که از هنگام تولید تا زمان وج به هیچ مانعی برخورد نمی کنید.
2 آواهای بی صدا: آواهایی هستند که از هنگام تولید تا زمان وج حداقل به یک مانع برخورد می کنند که آواشناسان این آواها را برمبنای مانع موجود نامگذاری می کنند مانند دندانی، لبی و ...

تقسیم بندی آواهای باصدا:
1 – کوتــاه مانند -َ-ِ-ُ 2 – کشیده مانند: آ – ای – او

تعریف ادبیات:
عبارت است از استفاده ی هنرمندانه و خلاقانه از زبان.

برخی از انواع ادبیـات:
1 – حماسی، 2 – غنایی یا عاشقانه، 3 – چوپانی (ادبیاتی که شامل ادبیات مردم عوام و کم سواد است مانند باباطاهر)، 4 – آموزشی یا تعلیمی، 5 – آدبیات مطبوعاتی (ادبیات ارتجالی یا فی البداهه است که در آن فرصت فکر یا رجوع به منابع نیست.)

اختراع خط یکی از مهمترین و شاید مهمترین اختراع تاریخ بشر است. درباره ی تاریخ پی خط و چگونگی تکامل آن در میان دانشمندان و محققان اختلاف نظر وجود دارد و لیکن گذر از سه دوره در شکل گیری خط بصورت امروزی قطعی است:

1 تصویرنگاری picto g hie: خط در مرحله نخستین جنبه ابت و ناقص داشت و مقصود بصورت نقوش - آن هم به طرزی خشن و نازیبا - رسم می گردید.
2 پندارنگاری ideo gramme : خط تصویری اشکالات زیادی داشت و برای بیان مقصودی کوتاه ترسیم تصاویری فراوان لازم داشت لذا مردم بر آن شدند تا تصاویر را ساده کنند و به صورت نشانه ها و علائم دربیاورند. مثلاً اگر پیش از این برای نشان دادن کلمه آدم مجبور بودند تصویر انسان را به طور کامل بکشند، در این مرحله به نقش صورت انسان اکتفا می د و آن را ی لفظ انسان قرار می دادند.
همچنین از تصویر چند شکل و ترکیب آنها مفاهیم جدیدی بوجود می آوردند؛ بدین ترتیب که فرضاً از تصویر دهان و نان مفهوم خوردن و از بهم آمیختن شکل آدم و شمشیر معنی جنگ را ارائه می د. این خط شباهت زیادی به علائم راهنمایی و ریاضی داشت و دارای اشکال و نشانه های بسیاری بود که گاهی از هزارها می گذشت و به همین خاطر آموزش آن بسیار دشوار بود. خط بابلی، آشوری و مصری متأ را می توان در ردیف پندارنگاری یا به تعبیر محققان «خط نموداری» یا «علامتی» قرار داد.

3 مرحله الفبایی alphabetic
اختراع الفبا را باید یکی از موفقیت های بزرگ بشر دانست، زیرا انسان با اختراع این خط توانست مقاصد خود را بوسیله 25 الی 40 حرف بنویسد.
عده ای از محققان و باستان شناسان اختراع خط را به فینیقی ها نسبت می دهند. (فینیقیه قسمتی از قدیم بوده که میان کوههای بلند لبنان و دریای مدیترانه سرزمین باریکی را تشکیل می داد.)
در حدود 3800 سال قبل از میلاد قومی سامی نژاد که خود را کنعانیان می خواندند و یونانیان آنان را فینیقی می نامیدند از شبه جزیره ی عربستان کوچ کرده به سواحل مدیترانه آمدند و در آنجا س ت د. ابتدا کشتی سازی و دریانوردی را از مردم «کرت» آموختند و سپس چندین قرن بر دریاها تسلط یافتند.
آنها مردمی تجارت پیشه بودند و از راه دریانوردی با همه ی ملل اروپایی و آفریقایی و آسیایی ارتباط داشتند و به همین سبب عامل انتشار تمدن مشرق زمین در یونان و آفریقای شمالی و جزایر دریای اژه شدند.
عده ای دیگر از مورخان عقیده دارند که فینیقی ها خط میخی را از سومریان یاد گرفته، آن را تکمیل د و در حقیقت مبتکر خط، سومری ها بودند نه فینیقی ها. گرچه کتیبه های بدست آمده از سومریها که با خط میخی نوشته شده است این نظر را تأیید می کند و لیکن باید دانست که خط میخی سومری از 350 علامت تشکیل می شده و در مرحله ی هجایی بوده است نه الفبایی و این فینیقی ها بودند که با استفاده از خط تصویری مصری، خط میخی را از مرحله ی هجایی بیرون آورده و به مرحله ی الفبایی رساندند.

خط در ایران باستان:
از آغاز کتابت در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست. اساطیر و داستانهای باستانی ما نوشته اند که خط از طرف دیوها به پادشاهان ایرانی آموخته و از آن جمله فردوسی در شاهنامه اختراع خط را به دیوها نسبت داده و نوشته است: که چون تهمورث بر دیوان چیره شد آنها زنهار خواستند و از درِ اطاعت درآمدند و گفتند اگر از کشتن ما صرف نظر کنی هنر نوشتن به شما می آموزیم که همواره از ثمرات آن بهره مند شوید.
این گفته بیشتر جنبه ی افسانه دارد و از نظر علمی قابل استناد نیست اما از مفهوم سخن فردوسی می توان استنباط کرد که آریایی های آن روز بعد از مهاجرت از سرزمین اصلی خود و استقرار در ایران، دارای تمدن و خط نبودند و بعدها بر اثر غلبه بر اقوام دیگر مخصوصاً بومیان ایران و ملل همجوار آنها، با اصول تمدن آشنا شده و نوشتن را از آنها یاد گرفتند تا آنجا که از تاریخ ایران باستان برمی آید هنگامی که ایرانیان آریایی آمدند، سالیان دراز با بومیان اصلی این سرزمین در زد و خورد بودند و در فرصت های مناسب به ایرانیان شبیخون می زدند و به آزار و اذیت آنها می پرداختند. لذا ایرانیان مهاجر مردمان بومی را موجوداتی زشت و اهریمنی می پنداشتند و آنان را دیو می خواندند.

خط در دوره هخا :
وضع خط ایران در دوره ی هخا کاملاً روشن است زیرا سنگ نوشته ها و سکه های باقیمانده از این دوره نشان می دهد که خط مردم این دوره میخی بوده است (مانند فرمان کوروش). ایرانیان این خط را از قوم کلده و آشور گرفتند و در آن تغییراتی دادند و با حذف خط های کج و مایل آن را به صورت الفبایی درآوردند.
خط میخی ایران (مادی یا هخا ) دارای 36 حرف و 6 علامت بوده و برخلاف خط فینیفی از چپ به راست نوشته می شده است.

خط در دوره اشکانی:
چنان که می دانیم پس از حمله اسکندر به ایران، سلوکیان (دست نشانده های اسکندر پس از فتح ایران) قریب 80 سال بر قسمت اعظمی از ایران فرمانروایی د و سبب رونق و رواج زبان و خط یونانی در ایران شدند. بعد از روی کارآمدن اشکانیان نیز زبان و خط یونانی نفوذ خود را از دست نداد و تا چندی مورد استفاده شاهان و نجبای پارتی واقع شد. شاهزادگان اشکانی غالباً زبان یونانی را می دانستند و با ادبیات آن آشنا بودند تا جایی که عبارات سکه های بعضی از شاهان اشکانی به زبان و خط یونانی است.
اما این زبان و خط دوام نیاورد و جای خود را به زبان پهلوی و خط آرامی داد و بدین ترتیب از اهمیت و اعتبار خط میخی کاسته شد. نباید تصور کرد که سبب از بین رفتن خط میخی حمله اسکندر به ایران و حکومت جانشینان او در این سرزمین بوده است بلکه علت این امر را باید در دشواری خط میخی جستجو کرد چرا که خط میخی با قلمی نوک تیز بر روی تکه ای از گِل سخت شده یا الواح سنگی کنده کاری می شد و به خاطر ناهمواری حروف و گرفتن جای زیاد مشکلات زیادی برای نویسندگان ایجاد می کرد و به همین دلیل بود که از زمان اشکانیان خط آرامی همراه کاتبان سامی به ایران آمد و وسیله تبادل افکار شد.
خط آرامی دچار تحول شد و نهایتاً تبدیل به خطی جدید بنام خط پهلوی شد. خط پهلوی دارای 25 حرف که از راست به چپ نوشته می شد.
«الف – ب – گ – ج – د – هـ - و – ر – ی – ک – ل – م – ن – س – ف – پ – چ – ژ – ر – ش – ت – ث – خ – ذ – غ»

تاریخ مطبوعات در ایران

رو مه نویسی که به معنای رایج آن از اوایل قرن 17 میلادی در اروپا آغاز شد از میانه ی قرن 13 هجری قمری در ایران شکل گرفت؛ اگر چه رو مه هایی که به زبان فارسی منتشر شده است سابقه بیشتری نسبت به رو مه های فارسی زبان ایرانی دارد و «اخبار ایرانی»، «رو مه هندوستانی»، «مرآت الاحوال»، «جام جهان» و «شمس الاخبار» از جمله مطبوعات فارسی زبانی هستند که بر رو مه های ایرانی تقدم دارند.
اگر قدیمی ترین رو مه فارسی زبان را «هفته نامه اخبار ایرانی» بدانیم که در سال 1212 هجری قمری در دهلی منتشر شده است؛ باید بگوییم که تاریخ مطبوعات فارسی زبان بیش از 200 سال عمر دارد، در حالی که عمر نشریات فارسی در ایران 40 سال کمتر از آن است.

آغاز مطبوعات ایرانی
نشریه ی ماهانه ای است که با مدیریت میرزا صالح منتشر شده است. میرزا صالح همراه با 4 نفر دیگر در سال 1230 هجری قمری از سوی عباس میرزا نایب السلطنه شد. وی برای تحصیل در رشته های مختلف به انگلستان اعزام شد و در مدت اقامت خود در انگلستان علاوه بر آموختن زبان انگلیسی و فرانسه، فنون چاپ، تهیه حروف، حکاکی و نحوه ساختن مرکب چاپ را هم فرا گرفت و در اوا اقامت خود یک دستگاه ماشین چاپ کوچک را با لوازم تهیه کرد و آن را به ایران آورد و در تبریز راه انداخت. اما پس از مدتی به امر حکومت، چاپخانه او به تهران منتقل شد. پژوهشگران اعتقاد دارند اولین شماره این نشریه ماهانه در تهران که عنوان خاصی هم نداشته به «کاغذ اخبار» معروف بوده است.

دومین نشریه ای که در ایران انتشار یافته، نشریه ای به نام «زاهر یرادی باهرا = اشعه ی نورانی» است که در سال 1265 هجری قمری در ارومیه به زبان آشوری منتشر می شد و سپس دو زبانه شد. در روز پنجم ربیع الثانی 1267 سومین نشریه ی ایران به دستور میرزا تقی خان کبیر با مدیریت میرزا جبار تذکره چی بصورت هفتگی منتشر شد. نخستین شماره ی این نشریه عنوان «رو مچه ی اخبار دارالخلافه» را داشت. اما از شماره های بعد به «وقایع اتفاقیه» تغییر نام یافت.
وقایع اتفاقیه تا شماره ی 456 بصورت هفتگی و منظم چاپ و منتشر شد اما در انتشار شماره های 457 تا 471 بی نظمی بوجود آمد. در شماره 471 واژه ی «اتفاقیه» از عنوان نشریه برداشته شد و از شماره 472 این نشریه به «رو مه ی ت علیّه ی ایران» تغییر نام یافت. مدیریت این رو مه به میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک (پسر عموی کمال الملک) س شد و تا شماره 591 بصورت رو مه ای مصور انتشار یافت.
رو مه ت علیه ی ایران از نظر هنری بسیار ارزشمند و از نفایس عهد ناصری بوده و نخستین منبعی است که می توان تصاویری از تمردان عهد ناصری در آن یافت.
در سال 1283 میل شاه بر آن قرار گرفت تا همانند اروپاییان دارای رو مه های متعدد باشد لذا دستور داد تا با تغییر نام دادن رو مه ی علیه ی ایران چهار رو مه ی دیگر نیز زیر نظر علیقلی میرزا «اعتضاد السلطنه» منتشر شود:
1 – رو مه ی تی بدون تصویر 2 – رو مه ی تی مصور 3 – رو مه ی ملتی 4 – رو مه ی علمی
در سال 1283 ناصرالدین شاه تصمیم می گیرد در مسافرت های خود چاپخانه ی کوچکی همراه داشته باشد تا در بین راه اخبار مربوط به مسافرت انتشار یابد. این کار، سرآغاز انتشار رو مه هایی است که اولین آنها به نام رو مه «کریم الممالک» مشهور است.

اولین رو مه توقیفی
در سال 1293 هجری قمری 3 نشریه دیگر نیز در تهران انتشار یافت. اولین آن (la patrie = میهن – وطن) و دو دیگر رو مه نظامی «علمیه و ادبیه» و «رو مه علمی».
اجازه نشر la patrie به بارون دونورمن بلژیکی واگذار شد ولی چون در سرمقاله ی یکمین شماره ی این نشریه فارسی و فرانسه که در نهم محرم الحرام 1293 هجری قمری انتشار یافت نوشته شده بود: «... مملکت ما تاکنون رو مه ی صحیحی نداشته ... و منظور ما این است که این نقیصه را رفع کنیم. در باب مسائل داخلی ما با نهایت بی طرفی سخن خواهیم راند. هیچ وقت خود را به مرتبه متملقان پست تنزل نخواهیم و ت را بیهوده مورد تمجید قرار نمی دهیم...» ناصرالدین شاه دستور داد این نشریه را توقیف و نسخه های آن را آتش بزنند!

خط فارسی و دشواریهای آن
وجود سه مصوت کوتاه و چند علامت در خارج از الفبا و مشابهت بعضی حروف دشواریهایی بوجود آورده که گاهی سبب مخالفت شدید عده ای از محققان و نویسندگان کشور ما با این الفبا گردیده است. تا جایی که انی چون میرزا فتحعلی زاده (پدر داستانویسی در ایران) و میرزاملکم خان و چند تن دیگر برای تغییر الفبا کوششهایی آغاز کرده و بر آن شدند که با استفاده از حروف لاتین الفبای جدیدی برای زبان فارسی ایجاد کنند. (فکر تغییر الفبا با خواهی و انقلاب مشروطه بوجود آمده و تقریباً با نفوذ ادبیات خارجی در ایران همزمان بوده است.)
از دانشمندان و محققان متأ که دنبال این فکر را گرفته و برای تغییر الفبا فعالیت کرده اند می توان سعید نفیسی، رشید یاسمی، و چند تن دیگر را نام برد.
نقل خانلری در باره خط: «نخست باید دانست که هیچ خطی در دنیا کامل نبوده و نیست و اگر بخواهیم خطی داشته باشیم که صوتهای گفتار را تمامی ثبت کند، چنانکه خواننده از روی علامتهای خط بصورت ملفوظ کلمات پی ببرد؛ علامتهای آن به اندازه ای فراوان می شود که آموختن و بکاربردن خط را بسیار دشوار می کند. دیگر آنکه میان خطهایی که در میان کشورهای گوناگون جهان معمول است و امروز چشم همه ما به ایشان است باز بعضی در کمال دشواری و نارسایی است.»

اصولی که صاحب نظران و اهل فن برای تنظیم قواعد املایی و شیوه خط ابداع کرده اند عبارتند از:
1 اصل آسان خوانی و آسان نویسی: در وضع قواعد املایی باید بین دو رسم الخط مختلف و صحیح آن را اختیار کرد که نوشتن و خواندنش آسانتر و سرعت عملش بیشتر باشد.
2 – اصل تطابق مکتوب و ملفوظ : بنابر این اصل باید قواعد طوری تنظیم شود که تا حد امکان آنچه به تلفظ درمی آید عیناً و بی کم و کاست نوشته شود. اینکه می گوییم تا حد امکان، برای آن است که اعمال این اصل در همه جا امکان پذیر نیست و در برخی موارد باید برای جلوگیری از اشتباه از اجرای آن خودداری کرد.
3 یکنواختی قواعد: در این اصل باید سعی شود که قواعد، کلی و تا جایی که ممکن است بدون استثناء یا کم استثناء باشد.
3 اختیار اشهر: در این اصل حکم بر آن است که بین دو رسم الخط آن را اختیار کنند که بین اهل زبان معمول است و بیشتر معروفیت دارد.
5 پرهیز از باس (پوشاندن) و آمیختگی: در نگارش کلمات گاهی کوچکترین عدم دقت در اتصال و انفصال آنها سبب می شود که مفهوم بکلی دگرگون گردد و با معنی و مفهوم کلمه یا جمله ی دیگر آمیختگی پیدا کند. در تدوین قواعد املایی باید دقت کافی معمول داشت تا چنین در هم ریختگی و باسی پیش نیاید و کلمات حد و استقلال خود را حفظ کنند. مثال: این باغ چه خوب است – این باغچه خوب است. چرا برداشتی – چه را برداشتی.

قواعد املایی درباره حروف الفبای فارسی

«همزه» و «الف»
اغلب دستورنویسان «همزه» و «الف» را یک حرف دانسته و در این زمینه اشتباه د، زیرا با اینکه «الف» و «همزه» در زبان ما به یک شکل نوشته می شوند و در صورت ظاهر تفاوتی با هم ندارند اما نمی توان هر دو را یک حرف دانست.

تفاوت های «الف» و «همزه»
1) «الف» در فارسی از حروف مصوت می باشد در صورتی که همزه در حروف صامت یا بی صدا محسوب می شود. مانند «الف» در کلماتی نظیر بینا، جویا و مانند اینها که صدادار است و بیان حرکت می کند.
2) فرق دیگر این است که «همزه» همیشه در اول کلمه می آید و قبول حرکت می کند در صورتی که «الف» در وسط و آ کلمه قرار می گیرد و همواره ن است. بنابراین تمامی کلماتی که دارای همزه وسط و آ هستند از یا عربی گرفته شده اند مانند: رأفت، ضیاء، مسئول یا از زبانهای دیگر وارد زبان فارسی شده است.

حـرف«ب»
حرف «ب» یکی از اقسام کلمات فارسی است (حرف اضافه). که بین دو کلمه بیان نسبت می کند. از طرفی دیگر گاهی این حرف در مقام زینت و تأکید بکار می رود و زمانی هم از حروف ممیزه یکی از زمانهای افعال شمرده می شود. «ب» حرف اضافه به کلمات بعد از خود نمی پیوندد و باید برای حفظ حد و استقلال آن همواره جدا از الفاظ دیگر نوشته شود. مانند:
درست: به سوی – به تو – به تهران نادرست: بسوی – بتو – بتهران
در کلمات بدین، بدان، بدو، ب ان، بدینسان و شبیه اینها، حرف «ب» متصل نوشته می شود چرا که با توجه به اصل کلمه در زبان پهلوی، حرف دال از «ب» جدا نیست.
«ب» پیشوند فعل، خواه ب زینت و تأکید باشد و خواه نشانه مضارع زامی، متصل به فعل نوشته می شود. مانند بخواهد، ب زینت مانند بگو، برو یا امثال اینها که فعل امر می باشد.
«ب» حرف اضافه در صورتی که با کلمه بعد از خود قید یا صفت بسازد، و مقصود ما نیز قید و صفت باشد باید متصل نوشته شود. مانند بنـام خدا، بجــا، بمــوقع. مثال: مرد ب دی است، شخص بنامی است، براستی تماشایی است.
یادآوری: در اتصال «ب» پیشوند فعل به افعالی مانند (اندوزم، افتادند، افزود، ش) که با همزه مفتوح (فتح دار) یا ضمه دار شروع می شود، همزه جای خود را به «ی» می دهد. مثال:
نادرست: بیاندوزم = بیافتادند درست: بیندوزم – بیفتادند.


حـروف «س» و «ش»
«س» و «ش» را در زبان فارسی به دو صورت می توان نوشت: دندانه دار و کشیده. هر گاه س و ش قبل از حروف ج، چ، ح، خ، ر، ز، س، ش، م، هـ - و ی آ بیاید دندانه دار نوشته می شود مانند: سخن، سحر، سست، کوشش، شهریار، فراموشی و امثال اینها.

حـرف «ن»
هرگاه «ن» به اول افعالی غیر از فعل امر درآید و افاده معنی نفی کند، آن را نون نفی نامند. خورد – نخورد (نفی) – برو – نرو (نهی) و اگر به اول افعال امر درآید و مراد بازداشتن از کاری باشد آن را «ن» نهی می نامند مانند نرو. . این حرف در اصل «نی» بوده است (بای مجهول بر وزن که و چه) و بعد بصورت نون مفتوح درآمده است. این نون هرگاه به اول افعال اضافه شود و مقصود نفی و نهی باشد متصل نوشته می شود ولی هرگاه غرض عطف و ربط باشد به کلمه بعد از نمی پیوندد. مثال: نبین – نجوییم – نشنود – نمی خواند – نمی نویسد و هرگاه غرض عطف و ربط باشد به کلمه بعد از خود نمی پیوندد مانند: علی نه می خواند و نه می نویسد. حسن نه کار می کند و نه درس می خواند.

حـرف «و»
این حرف در زبان ما به چند صورت مورد استفاده قرار می گیرد: گاهی از حروف مصوت (صدادار) است و در کلماتی نظیر مور، زور، مزدور بیان حرکت ماقبل می کند و یک حرف صدادار بلند (او) است. گاهی از حروف صامت محسوب می گردد و کلماتی مانند: دانشور، رنج آور، ورامین با کمک مصوت دیگر تلفظ می شود و در ای موارد در وسط و آ کلمات قرار می گیرد و صدای مصوت کوتاه «--ُ--» را نمایش می دهد مانند اتومبیل، تو.
علاوه بر این در برخی از کلمات فارسی حرف دیده می شود که می نویسند ولی نمی خوانند. مانند: خوانا، خواب، خویش.
با توجه به اصل تطابق مکتوب و ملفوظ می باید اینگونه کلمات بدون واو نوشته شوند، ولی به دو دلیل باقی گذاشتن واو در نوشتن این نوع کلمات لازم است. نخست آنکه واو مع ه در کلمات مذکور مانند خوانا ی تلفظی مخصوص است که زمانی رایج و معمول بوده است. دوم اینکه بیشتر این کلمات به دو صورت با واو و بدون واو آمده و هر یک از شکلهای آن معنی خاصی پیدا کرده، برای اینکه در نوشتن بین کلمات متشابهی مثل خوار، خار، خوان، خان، خواستن، خاستن اشتباهی روی ندهد، بهتر است واو معمولی را به همان شکل نگهداریم و با آنکه تلفظ نمی شود در کتابت بنویسیم چون تعداد اینگونه کلمات متشابه محدود است، می توانیم با توجه به معنی آنها هر یک را در جا و مقام خود بکار بریم.

حـرف «هـ»
«هـ» بر دو قسم است: ملفوظ و غیر ملفوظ. «های» ملفوظ آن است که نوشته شود و به تلفظ درآید، مثل: هرمز، مهر، ماه. «های» غیر ملفوظ یا پوشیده که پیشینیان آن را (مختفی) نامیده اند، «هایی» است که نوشته شود ولی به تلفظ درنیاید. مانند: بنده، خسته، نامه.
«های» ملفوظ در اول، وسط و آ کلمه می آید، در صورتیکه «های» غیر ملفوظ فقط در آ کلمات دیده می شود و بیان حرکت ماقبل می کند. برای «های» غیر ملفوظ از نظر املایی قواعدی وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم:
1 – در جمع با «ان» و اتصال به «ی» مصدری و گاهی «ی» نسبت، جای خود را به «گ» فارسی می دهد. مانند: درمانده گان = درماندگان / بنده گان = بندگان / خسته گی = خستگی / هفته گی = هفتگی.
2 – در اتصال به «ی» نکره و همچنین در مواردی که «ی» نسبت به آ کلمه افزوده می شود؛ «هـ» در جای خود می ماند و قبل از «ی» الف به آن اضافه می گردد. مانند:
درست: خانه ای بزرگ – مرد آباده ای – فروشگاه زنجیره ای
نادرست: خانه یی بزرگ – مرد آباده یی – فروشگاه زنجیره یی
3 – هنگام اتصال به پسوندها یا ترکیب با کلمه ای دیگر «ه» حذف نمی شود و در جمع با «ها» نیز همچنان در جای خود می ماند. مانند:
درست: علاقه مند – جامه دان – شه مندان – جامه ها – نامه ها
نادرست: علاقمند – جامدان – شمندان – جامها - نامها
حاصل مصدر = بن ماضی + ار = حاصل مصدر مانند رفت – رفتار (یکی از روشهای ساخت حاصل مصدر)
صفت مفعولی = بن ماضی + ه = صفت مفعولی مانند رفت – رفته.

نکته: ترکیبات وصفی و اضافی باید جدا از هم نوشته شوند. مانند:
درست: شورای عالی – آذربایجان غربی – وزارت خارجه
نادرست: شورایعالی – آذربایجانغربی – وزارتخارجه

حـرف «ی»
حرف «ی» مانند «و» گاهی از حروف مصوت است مثلاً در کلمه هایی مانند شیراز، تبریز که بیان حرکت می کند و زمانی جزو حروف بی صدا یا صامت است مانند کلمات: یزد و گلپایگان که به کمک مصوت تلفظ می شود. علاوه بر این حرف «ی» از پسوندهای مفرد است و در چند مورد به عنوان نشانه به کار می رود که از آن جمله است: «ی» نکره (اسبی – مردی)، «ی» نسبت ( ، اردبیلی).
استثنا: اگر آ این کلمات به «ی» ختم شود «و» اضافه می شود. مانند: ساری – ساروی، علی - علوی)
«ی» حاصل مصدری (به صفت اضافه می شود و حاصل مصدر تشکیل می دهد. مانند: خوب – خوبی)، «ی» ضمیری مانند (رفتی، گفتی)، «ی» استمراری (همی گفتمی – می گفتم)
در تمام این موارد «ی» نشانه به کلمه ی قبل از خود پیوسته نوشته می شود، مگر آنکه حرف آ کلمه از حروف پیوندناپذیر باشد.
در اتصال «ی» نشانه به آ کلماتی که با مصوت بلند «الف» و مصوف بلند «او» پایان می پذیرد، قبل از نشانه یای کوچک دیگری افزوده می شود. مانند:
درست:دانایی - دانشجویی- جایی نادرست:دانائی - دانشجوئی

چند قاعده ی املایی در باره کلمات و قطع و وصل آن

الف) کلمات مرکب: در املای کلمات، نخست باید به این نکته توجه داشت که هر کلمه به سبب معنی خاصی که پیدا می کند و عمل دستوری جداگانه ای که انجام می دهد، دارای حد و استقلالی است که باید هنگام نوشتن مورد توجه قرار گیرد، یعنی به نحوی نوشته شود که با کلمه ی دیگری آمیخته نگردیده و تولید اشتباه نکند. پیداست که حد و استقلال کلمات از روی معانی یا عمل دستوری آنها مشخص می شود نه صورت ظاهر، زیرا ممکن است دو یا چند کلمه با هم ترکیب شوند و معنی و مفهوم خاصی بیابند. در این صورت کلمه ی مرکب باید واحد مستقلی محسوب شود. کلمه ی مرکب ممکن است اسم، صفت، فعل، حرف یا به جز اینها باشد.
قاعده ی کلی برای نوشتن کلمات مرکب آن است که اجزای تشکیل دهنده کلمه به هم پیوسته نوشته شود. مانند:
درست: دانشسرا – جهانگشا – روشندل – همچنان – همکار – گ ار – همسر – بجز – نمکدان و ...
نادرست: دانش سرا – جهان گشا – روشن دل – هم چنان – هم کار – گل زار – هم سر – به جز – نمک دان
اما این قاعده را نمی توان بدون قید و شرط پذیرفت، زیرا اولاً درباره ی همه ی کلمات مرکب صادق نیست و ثانیاً قبول آن بدون هیچگونه استثناء عملاً اشکالاتی ایجاد می کند. بنابراین در اتصال کلمات مرکب به همدیگر باید به نکات زیر توجه داشت:
نخست آنکه اجزای کلمات مرکب متصل به هم نوشته می شود به استثنای افعال مرکب، که در این نوع کلمات باید اجزای فعل مرکب را جداگانه نوشت. با توجه به این نکته که صفات یا اسامی ساخته شده از فعلهای مرکب تابع این قاعده نیستند و باید مانند اقسام دیگر کلمات مرکب به هم پیوسته نوشته شوند.
مثال: طبق این قاعده سخن راندن – نگه داشتن – راه رفتن که مصدرهای مرکب هستند باید جداگانه نوشته شوند اما کلماتی از قبیل: سخنرانی – نگهداری – راهرو متصل به هم نوشته می شوند زیرا کلمات مزبور فعل نیستند و نمی توانند تابع این قاعده باشند.
دوم آنکه اجزای کلمات مرکب وقتی به هم متصل نوشته می شود که از یک طرف نوشتن و خواندن را دشوار نسازد و از طرف دیگر به زیبایی و جلوه ی ظاهری کلمات لطمه ای نزند. مثلاً «یکدل و یک کلام» هر دو صفت مرکب هستند و باید طبق قاعده پیوسته نوشته شوند اما چنان که می بینیم این قاعده در مورد کلمه ی یک دل قابل اجرا است زیرا هم اتصال این دو کلمه به آسانی امکان پذیر است و هم واحد مستقل «یک دل» از زیبایی ظاهری خط فارسی برخوردار است. در صورتی که اگر این قاعده درباره ی صفت مرکب «یک کلام» اعمال گردد و در نتیجه «یککلام» نوشته شود، هم نویسنده را با دشواری مواجه می سازد و هم کلمه ی مرکب را ناجور و نامناسب جلوه می دهد. مثال:
پس هرگاه بین اعمال قاعده ی پیوسته نوشتن کلمات مرکب و اصل آسان خوانی و آسان نویسی تعارضی باشد باید اجرای اصل را بر اجرای قاعده مقدم شمرد.
درست: سخن سنج – ش ت پذیر – آیین نامه – روان آسای – روان گردان
نادرست: سخنسج – ش تپذیر – آییننامه – رواناسای – روانگردان
باید دانست که اجزای کلمات مرکب همیشه دو یا چند کلمه ی متصل نیست، بلکه ممکن است پیشوندها و پسوندهایی به اول یا آ یک کلمه متصل شوند و کلمات مرکبی تشکیل دهند. بدیهی است که در تمام این موارد باید پیشوندها و پسوندها به کلمه قبل یا بعد متصل نوشته شوند.
ب د – بیهوده – همراه – همکار – همسر – همراه – دانشکده – منزلگاه – گلستان – باغبان – آتشدان – گ ار – غمگین (گین – پسوند ح ) – بیمناک (ناک – پسوند ح )، نامور (ور – داشتن)،

ترکیبهای اضافی و وصفی
گاهی در جمله های فارسی اسمی با متمم ذکر می شود. متمم ممکن است اسم، صفت، ضمیر یا جز اینها باشد.

تعریف متمم
کلماتی هستند که معنای جمله را کامل می کنند و در صورتی که از جمله حذف شوند ساختار جمله را ناقص نمی کنند. مانند: علی رفت، علی از تهران رفت. علی از تهران به شیراز رفت. علی با قطار به شیراز رفت.

متمم یا مفعول با واسطه است یا مفعول بی واسطه:
مفعول باواسطه مانند «به – با – از» می آید ولی مفعول بی واسطه معمولاً قبل از «را» می آید.

ترکیب مضاف و مضاف الیه را ترکیب اضافی و ترکیب صفت و موصوف را ترکیب وصفی می گویند.
برای تفکیک صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه به آ آنها فعل «است» را اضافه می کنیم اگر معنی داد صفت و موصوف است و در غیر این صورت مضاف و مضاف الیه است. مانند گل سرخ – در باغ
در اینگونه ترکیبات (اضافی و وصفی) اجزای اول (مضاف یا موصوف) بوسیله ره ای با اجزای دوم رابطه برقرار می کنند. به سخن دیگر نشانه ی این ترکیبات ره ای است که به آ بخش اول افزوده می شود. مثال: پیوندِ دل، خاطرِ آسوده، دیدارِ نخست، نامِ او، و ...
در ترکیبات اضافی یا وصفی هرگاه آ مضاف یا موصوف به مصوت بلند «او» یا مصوت بلند «آ» یا «های» بیان حرکت «های غیرملفوظ» ختم شود، به آ آنها علاوه بر ره «یایی» نیز افزوده می شود. مانند: دانای نیکو، خوی نیکو، چهره ی خندان.
درباره ی «ی» مصغر یا ملین سخن بسیار رفته است. عده ای آن را همزه دانسته و اظهار نظر کرده اند که به کار بردن این علامت در ترکیبات فارسی جایز نیست و باید بصورت «ی» میان دو کلمه قرار داده شود.
برخی دیگر گفته اند چون به کار بردن این علامت از قرن پنجم هجری به بعد در رسم الخط معمول گردیده و این کار بدست عده ای از کاتبان بی اطلاع و ناوارد انجام پذیرفته است لذا باید بکلی منسوخ شود و بصورت «ی» بزرگ در وسط دو کلمه قرار گیرد.

عدد و معدود: عدد به معدود خود نمی پیوندد، لذا نباید آنها را پیوسته به هم نوشت. مانند:
درست: پنج روزه – یک ماه – شش دختر نادرست: پنجروز – یکماه – ششدختر

نکته: هرگاه از عدد و لفظ دیگری کلمه مرکب ساخته شود، کلمات مرکب باید متصل و پیوسته به هم نوشته شود. مانند:
درست: یکنواخت، یکدل، جهان پنجروزه، پنجشنبه نادرست: یک نواخت، یک دل، جهان پنج روزه، پنج شنبه

«این» و «آن»
های ضمیر و اسم اشاره «این» و «آن»، به کلمات بعد از خود متصل نمی شوند. مانند:
درست: این صورت – این کار – آن گونه – آن روز نادرست: اینکار – اینصورت – آنروز – آنگونه

نکته: هرگاه «این» و «آن» با کلمه دیگری بیایند و کلمه مرکبی بسازند، باید متصل به هم نوشته شوند. مانند:
درست: آنچنان – اینجا – آنجا – آنکه – آنچه - همچنان – همین – همان
نادرست: آن چنان – این جا – آن جا – با آن که – برای آن که – هم چنان – هم این – هم آن

فعل «است»:
باید همواره از کلمه ماقبل و مابعد جدا نوشته شود. بنابراین حذف «الف» و متصل آن به کلمه ماقبل به هیچ وجه صحیح نیست. مانند:
درست: خوب است – مطلوب است – همان است. نادرست: خوبست – مطلوبست – همانست.

نکته: در شیوه نگارش فقط در دو مورد «الف» است حذف می شود:
1) هرگاه حرف آ کلمه ماقبل به مصوت بلند «آ» ختم شود. مانند: زیباست، رواست، بجاست.
2) هرگاه حرف آ کلمه ماقبل به مصوت بلند «او» ختم شود. مانند: نی ت، خوشبوست، بدخوست، سخنگوست.

کلمه «ای» - حرف ندا
حرف ندای «ای» به کلمه بعد از خود متصل نمی شود و پیوستن آن به منادا درست نیست. مانند:
درست: ای دوست - ای فلک – ای خدا نادرست: ایدوست – ایفلک – ایخدا

«تر» و «ترین»
«تر» علامت صفت برتر یا تفضیلی است و «ترین» نشانه ی صفت «برترین» یا عالی می باشد و به کلمات قبل از خود پیوسته و متصل نوشته می شوند. مانند:
درست: بهتر – کوچکتر – کهترین – بزرگترین نادرست: به تر – کوچک تر – که ترین – بزرگ ترین
نکته: برخی محققان پیوستن نشانه های صفت برتر و برترین را به کلمات عربی یا واژه هایی که در نوشتن دشواری ایجاد می کند جایز نمی دانند. مانند: مفصل ترین – مجلل ترین – بیدین ترین و ... این نظریه با توجه به اصل آسان خوانی و آسان نویسی صحیح و قابل پذیرش است.

«که» و «چه»
«که» و «چه» خواه حرف پیوند باشند «موصول» و خواه نشانه پرسش، جدا از کلمات قبل و بعد از خود نوشته می شوند. مانند: درست: این است که – آن است که نادرست: اینستکه – آنستکه

نکته: هرگاه «که» و «چه» با کلمات دیگری، کلمه مرکب بسازند، مطابق با قاعده کلمات مرکب پیوسته به هم نوشته می شوند. مانند: آنچه، اینکه، چونکه، چنانکه و ...

لفظ «را»
همواره جدا از کلمه قبل از خود نوشته می شود و فقط کلمات «چرا»، «مرا» تابع این قاعده کلی نیستند. مانند:
درست: کتاب را – ایشان را – جان را نادرست: کتابرا – ایشانرا – جانرا

لفـظ «می»
پیش از این گفتیم که پیشوندهای فعل از قبیل «ب» و «ن» به افعال بعد از خود متصل نوشته می شوند. طبق این قاعده باید «می» و «همی» نیز که «نشانه گذشته استمراری» و «حال اخباری» می باشند به افعال بعد از خود متصل شوند، ولی به دلیل زیر متصل نوشتن «می» یا «همی» به افعال بعد از خود جایز نیست:
معمولاً «ب» تأکید یا امر و «ن» نفی همیشه در ابتدای فعل می آیند ولی«می» یا «همی» گاهی بعد از فعل می آیند. مثال: آنچه فرمودی، نبشتمی و کارها می براندمی یا زانکه هر بدبخت من سوخته – می نخواهد شمع افرواخته.
چسباندن «می» به کلمه بعد از خود ممکن است باعث از دست رفتن حد و استقلال کلمه بعد شود، لذا چسباندن آن جایز نیست. مثال: میگفت – می گفت.


«هــا»
«های» نشانه جمع باید به کلمه بعد از خود پیوسته نوشته شود. مانند:
درست: کتابها، سالها، آنها، سازمانها نادرست: کتاب ها، سال ها، آن ها – سازمان ها

فرهنگستان در بعضی از کلماتی که آ آنها به «ه» ختم می شود نگارنده را مخیر در نگارش سرهم یا جدا از هم کرده است.

«استن»
مصدر «استن» و مشتقات آن: استن علاوه بر اینکه از افعال کمکی است و مشتقات آن: «ام - ای است ایم اید اند» برای ساختن گذشته نقلی به کار می رود. از افعال ربطی نیز محسوب می شود و اهمیت آن بیشتر از این جهت است

املای مشتقات این فعل در هر یک از موارد تابع قواعدی است که به آنها اشاره می شود:
1 – هرگاه استن در مقام فعل کمکی و برای ساختن گذشته نقلی به کار می رود در مشتقات آن تغییری حاصل نمی شود. مانند رفته ام – رفته ای – رفته است – رفته ایم – رفته اید – رفته اند.
2 – در صورتی که مشتقات این فعل در مقام رابط جمله به کار رود باید به این قواعد توجه داشت:
الف) در اتصال به کلماتی که حرف آ آنها با مصوت بلند «آ (الف)» و مصوت بلند «او – (واو)» پایان یابد، جز در سوم شخص مفرد (است) همزه بدل به (ی) می شود. مثال: فعل دانا (دانایم – دانایی – داناست – داناییم – دانایید – دانایند) یا فعل دانشجو (دانشجویم – دانشجویی – دانشجوست – دانشجوییم – دانشجویید – دانشجویند)
ب) در اتصال به کلمات مختوم به «های» غیرملفوظ (های بیان حرکت) و مصوت بلند «ای (ی)» شکل اصلی حفظ می شود. مثال: های غیر ملفوظ مانند خسته (خسته ام – خسته ای – خسته است – خسته ایم – خسته اید – خسته اند) شکل اصلی خود را حفظ می کند. صفت (ای) مانند کاری : کاری ام – کاری ای – کاری است – کاری ایم – کاری اید – کاری اند)
ج) در صورتی که کلمه ی ماقبل مختوم به یکی از حروف صامت باشد، به استثنای سوم شخص مفرد همزه ی آنها حذف می شود. مثال: خوشحال + استن (خوشحالم – خوشحالی – خوشحال است – خوشحالیم – خوشحالید – خوشحالند).
د) کلماتی که به (واو) ختم می شوند. فعل پیرو + استن (پیروم – پیروی – پیرو است – پیرویم – پیروید – پیروند)

املای کلمات عربی در فارسی
از 33 حرف الفبای فارسی 8 حرف (ث – ح – ص – ض – ط – ظ – ع – ق) مخصوص زبان عربی است و در واژه های مأخوذ از زبان عربی یافت می شوند. بنابراین کلمه ای که دارای یکی از این هشت حرف باشد فارسی نیست ولی بطور قطع هم نمی توان حکم کرد که عربی است. زیرا غیر از لغات زبان عربی تعدادی لغات نیز از زبانهای دیگر وارد زبان ما شده که در بعضی از آنها یکی از این هشت حرف دیده می شود. از آن جمله واژه های اطاق، اتراق، ییلاق، قشلاق، (از ترکی) و امپراطور از لاتین و .... لیکن علاوه بر واژه های بیگانه در ای از کلمات فارسی نیز حروف مخصوص عربی به چشم می خورد مانند (اصفهان، طبرستان، طالش – طبس – طپیدن، طوس – طهمورث – غلطیدن، شصت – صد – شطرنج و ...).
درباره ی علت نگارش این کلمات با حروف زبان عربی نظریه های گوناگونی اظهار شده است. از آن جمله جلال الدین همایی، می نویسد: «باید دانست که در تغییر الفبای پهلوی به الفبای عربی بسیاری از آهنگهای مشترک که در زبان دشوار پهلوی بود واضح و نمایان گشت. اما بعضی مخارج حروف کم کم از میان رفت. شاید علت اینکه ای از کلمات از قبیل (اصفهان، طهران و طبرستان) و امثال اینها، در قدیم با «ص» و «ط» نوشته شده، این باشد که م ج و آهنگی مخصوص داشته که تلفظ آن نزدیک به م ج «ص» و «ط» بوده است. از این نظر ما معتقدیم املای این کلمات را امروز هم محفوظ باید داشت.
برخی تصور می کنند که نوشتن امثال صد و شصت و اصفهان، طبرستان، طبس از تصرف عرب زبانها یا عرب مآبها اما این تصور کاملاً خالی از دلیل است. چرا که اگر تعریب (عربی شدن) علت این تغییر بود چرا کلمات ترشیز (کاشمر قدیم) – تبریز – ساوه و امثال اینها را با ص و ط ننوشته اند و فقط در بعضی کلمات این عمل اجرا شده است...»
فقید بهمنیار در این باره نوشته اند: «... این کلمات بیشتر معرب (عربی شده) است و محتمل است که در قدیم لفظی خاص داشته و اکنون متروک شده است و به هر تقدیر چون این حروف در این عصر بصورت عربی تلفظ نمی شود و چون بیشتر این کلمات در فرهنگها، هم به صورت فارسی و هم به صورت معرب ضبط شده؛ بهتر است که بنابر اصل تطابق به حرف فارسی نوشته شود.»
گفت وگو درباره علت به کار رفتن حروف مخصوص عربی در اینگونه کلمات کاری بیهوده است. در هر صورت هم اکنون با تعدادی کلمات فارسی مواجه هستیم که برخلاف اصل خود با حروف زبان عربی نوشته شده و در ادبیات ما رواج یافته است. بدیهی است اظهارنظر قطعی در این مورد موکول به اجماع کارشناسان فن و ارائه روشی فراگیر است.
صرف نظر از کلمات فارسی، تعدادی کلمات بیگانه ی غیرعربی نیز در زبان ما معمول گردیده که برخی از حروف آنها بدون هیچ دلیلی با یکی از حروف عربی نوشته شده است. مانند: افلاطون، ارسطو، فیثاغورث، اطریش، ایطالیا. اینگونه کلمات را باید به دو دسته تقسیم کرد:
1) اسمهای خاصی که از دیرباز در ادبیات ما رواج پیدا کرده است و به همان صورت شهرت یافته است. در این نوع اسمها باید برای جلوگیری از اشتباه، صورت اولیه و مشهور آنها را همچنان حفظ کرد. (براساس اختیار اشهر) مانند ارسطو، سقراط، فیثاغورث، افلاطون و ...
2) اسمهای جغرافیایی و نامهای عام دیگر که به کار بردن حرف فارسی در آنها هیچگونه اشکالی تولید نمی کند و به همین خاطر نیز باید تابع مقررات فارسی باشند. مانند: ایطالیا، اطریش، طهران و ...
اکنون به تذکر چند قاعده ی املایی برای نوشتن کلمات عربی معمول در فارسی می پردازیم. ولی لازم است در ابتدا به این نکته اشاره کنیم که این قواعد صد در صد منطبق با ضوابط و مقرراتی نیست که در زبان عربی جاری است زیرا ایرانیان در استفاده از کلمات عربی نه تنها قواعد معمول آن زبان را رعایت نکرده اند بلکه در اصل معانی کلمات مزبور نیز تغییراتی روا داشته و معانی و مفاهیم آنها را متناسب با ذوق و سلیقه خود تغییر داده اند. مثلاً معنی کلمه ی «اشتهاء» در زبان عربی، «خواستن» و «آرزو » و «دوست داشتن» است در صورتی که فارسی زبانان «اشتها» (با حذف همزه) را به معنی «میل به غذا» به کار می برند و همچنین عربها «ه = ت» زاید آ کلمات را در حال وقف مانند «ه» ن بعد از فتحه و در غیر این ح مانند «ت» تلفظ می کنند، در صورتی که فارسی زبانان از این دو تلفظ استفاده لطیفی کرده و بعضی از این کلمات را که مختوم به «ه» زاید است را به دو معنی به کار برده و هر معنی را به تلفظی اختصاص داده اند. مثلاً «مساعدت» را به معنی «یاری و کمک» و «مساعده» را به معنی گرفتن پولی از صندوق به عنوان قرض به کار بردند. همچنین «مراجعه – نزد ی رفتن» و «مراجعت - بازگشت»، «اراده - عزم» و «ارادت - علاقه»، «اقامه – ب اداشتن» و «اقامت – سکنی گزیدن».
بنابراین اگر در ای از موارد قواعد زبان عربی یا رسم الخط آن زبان رعایت نمی شود و با آنچه در زبان عربی معمول است مطابقت ندارد، برای این است که اغلب این واژه ها صورت فارسی به خود گرفته و به قول لغت نویسان «مفرّس = فارسی شده» است.

چند قاعده املایی

«ابـن»:
در زبان عرب به معنی فرزند و پسر است. این کلمه هرگاه میان دو اسم قرار گیرد همزه ی آن حذف می گردد. در صورتی که واژه «ابن» در اول عبارت بیاید همزه حذف نمی شود. مانند:
درست: حسین بن علی – زیدبن حارث – علی بن طالب
نادرست:حسین ابن علی – زید ابن حارث – علی ابن طالب

«الف مقصوره – کوتاه شده»
در رسم الخط زبان عربی بعضی از الفهای آ کلمات به صورت «ی» نوشته می شود که آن را «الف مقصوره» می نامند. مانند: موسی، کبری، صغری. در شیوه ی خط فارسی اینگونه کلمات باید با توجه به «اصل تطابق ملفوظ و مکتوب» با «الف» نوشته شوند. مثال:
درست: اعلا – تولا – شورا – فتوا – مأوا – مبتلا – نصارا – مولا – مقتدا - مجرا
نادرست: اعلی – تولی – شوری – فتوی – مأوی – مبتلی – نصاری – مولی – مقتدی – مجری

این قاعده چند استثنا دارد:
1 – اسمهای خاص: مانند مصطفی – مرتضی – عیسی – موسی – کبری – طوبی – یحیی.
2 – برخی از حروف عربی مانند: حتّی و الی و علی.
نکته: به جای کلمات «کلیه»، «عموم» و امثال اینها باید از کلمه «تمامی» استفاده شود.
نکته: به جای کلمه «جهت» از کلمه «برای» استفاده شود.
3 – بعضی از اصطلاحات حقوقی که صورت عربی خود را حفظ کرده و در قوانین ما به کار رفته اند. مانند: «موصی له» به معنی «وصیت شده» یا «مدعی به» به معنی «آنچه که نسبت به آنها ادعا شده» است.

تنــویــن
در زبان عربی به آ بعضی کلمات در خواندن و گفتن (نه در نوشتن)، «ن» نی که تنوین نامیده می شود، افزوده می شود مانند: «معلمٌ» که خوانده می شود معلمُن.

تنوین بر سه قسم است:
الف) تنوین نصب که علامتش دو فتحه است. مانند: کتاباًً.
ب) تنوین جرّ که علامت آن دو ره است. مانند کتابٍ.
ج) تنوین رفع که علامتش دو ضمّه است. مانند: کتابٌ.
در رسم الخط عربی به آ کلمات منصوب که دارای تنوین باشند «الف» می افزایند. مانند: عمداً، قطعاً، ابداً، حتماً و...
نوشتن کلمات منصوب منوّن (تنوین دار) در مواردی که آ کلمه به «ت» ختم شده باشد در زبان عربی قاعده بخصوص دارد. بدین ترتیب که هرگ
تهیه کننده : رضا خلجی –آموزش و پرورش منطقه بویین میاندشت?

بهار 1387

مقدمه :

((به نام پرور دگاری که عشق به آموختن و خدمت را در انسان به ودیعه نهاد))0

ن والقلم وما یسطرون

بسیاری از دانش آمو زان در طی دوران تحصیلی خود دچار افت تحصیلی می شوند این مسا له تلاشی

?ا ز بروز یک نوع آشفتگی در مسیر یاد گیری آ نان است که البته به میزان هوش آنها ارتبا طی ندارد . درصداین دانش آموزان بسیار بالاست و متا سفا نه در اکثر موارد درمظان اتهام کم هوشی و کم استعدادی قرار می گیرند .

این گو نه مشکلات تنها منجر به افت تحصیلی و اتلاف اقتصاد خا نواده و کشورنمی شود بلکه به خاطر عدم آگا هی صحیح و درست معلمان ووالدین در اکثر مواقع به سرزنش وتحقیردانش آموزان منجر شده و حس ناخو شایند خود ضعیف پنداری و کاهش اعتماد به نفس رادر روح پاکشان به وجود??????? ?می آورد و چه بسا بسیاری از این مشکلات قبل از ورود به دبستان و یا همان اول دبستان قا بل پیشگیری هستند و

می توان به صرف زما نی? اندک علل مشکل را شنا سایی ودر مان کرد 0سپس معلمان و مربیان اگر از اطلا عات کا فی و مها رت های لازم بر خوردار نباشد ممکن است بسیاری از اختلالات را در کودک تثبیت کنند. چنان چه از تعریف نا توا نی ها یاد گیری در مفهوم خاص آن ع کنیم و هر نوع مشکل ادراکی منجر به افت تحصیلی و کاهش میزان پیشرفت تحصیلی را? ناتوانی یاد گیری به حساب آوریم تعداد دانش آ موزان درگیر این مشکل درصد بسیار بالایی را به خود اختصاص خواهد داد . عده ای از معلمان مدارس و والدین کود کان غالبا برای حل مشکل کود کان از روشهای قدیمی و گاه منسوخ کمک میگیرند که علاوه برصرف انرژی و وقت فراون نه تنها به افت تحصیلی و اتلا ف بودجه پا یان ?نمی پذیرد بلکه به سرزنش و تحقیر دانش آموزان، تشکیل خود انگاره منفی و کاهش عزت نفس آنان انجا میده و سلا مت روانشا ن را به مخاطره می اندازد و چه بسا آنان را به مکانیزم های دفاعی ناموفق می کشا ند 0 مشکلات دانش آموزان در مدرسه? به خانه و خانواده را ه می گشاید و اضطراب و نا خشنودی را در همه ی فضای زندگی می پراکند و حاصل این همه ،آسیب سختی است که به بهداشت روانی جامعه وارد می شود 0بنا براین بسیار مهم است که مشکلات یاد گیری به درستی

?شنا سایی و سپس تحت درمان قرار گیرند 0 قطعا راهبرد های مفید و اثر بخش جهت درمان اختلا لات یا دگیری وجود دارد که معلمین و اولیا بایستی از آنها آگاه باشند 0 در ادامه راهبرد های آمو زشی در زمینه درمان? اختلالات املا نویسی خواهد آمد .

ریشه تمام ضعف های آموزشی هر چند علل مختلفی دارد لیکن مهمترین علت از علل مربوطه ضعف در مهارت خواندن دانش آموزان است . چنان که در تحقیق پر که چند سال پیش انجام گرفت کشورمان در رتبه های آ مهارت خواندن قرار گرفته است و شایان توجه است که با توجه به تحقیق پر فعالیت خاصی جهت رفع نقیصه مورد نظر انجام نگرفته است.

در خصوص ضعف املای دانش آموزان پایه های اول و دوم باید در نظر داشت که ضعف املا یا ضعیف بودن آن نسبت به سایر دروس و دروس پایه های بالاتر? به لحاظ اینکه مواد درسی مختلفی وجود دارد و? ضعف املا در این پایه ها? نمود بیشتری دارد.

برای بررسی در س املا ابتدا لازم است که خود کلمه ی املا را تعریف نمائیم . در تعریف املا می توان به پر ،از خود چیزی گفتن ،نوشتن مطلبی که دیگری تقریر می کند ، درست نویسی و..... اشاره کرد. طی بررسی های به عمل آمده دانش آموزان دوره ابت در درس املا به نوعی بیشترین افت تحصیلی را? دارند که این? دلایل افت، باید بررسی و بر طرف شوند.

در بازدید هایی که از کلاسهای مختلف، در طول سال تحصیلی به عمل آمده است? موضوع مهارت خواندن ،دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است که ضعف مهارت خواندن دانش آموزان? مشهود است در صورتی که در هیچ جایی صحبت از این نارسایی و را اری جهت رفع آن ارائه نشده است.

مهارت خواندن? نقش پایه و مادری در آموزش دارد . مهارت خواندن پیش نیاز فرگیری مهارت دیکته نویسی –علوم تجربی-انشا-ریاضی? بالاخص حل مسئله می باشد . مثلا در انشا که خلق و تولید متن است توانایی ?فرا گیران پایین است? در صورتی که صحبت از ضعف انشا هیچ وقت بیان نمی شود.

?

در دوره ابت به خصوص در پایه های پایین تر دانش آموزان بیشترین وقت خود را صرف درست نویسی به صورت تمرینهای کتاب بنویسیم و یا به صورت نوشتن املا های مختلف می کند که به درست نویسی و املا دانش آموزان در این دوره باید توجه لازم و کافی شود? و در همین پایه ها می توان مشکلات درست نویسی را شناسایی و تا حدود زیادی بر طرف کرد،? زیرا تحقیقات نشان داده که میزان غلط نویسی کلمات فارسی با افزایش سن کاهش می یابد? و درست نویسی با افزایش سن رابطه ی مستقیمی دارد . برای بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس املا ابتدا باید علل غلط نویسی? دانش آموزان شناخته شود و سپس جهت رفع این علل تا حد توان کوشید.

?

هدفهای آموزش املا در دوره ابت

?

1-آموزش صورت صحیح نوشتاری کلمه های رایج ومورد نیاز در زبان فارسی

2-آموزش صورت صحیح نوشتاری کلمه ها و جمله ها ی به کار رفته در دوره ابت

3-تشخیص اشکالات املایی دانش آموزان? و کوشش برای رفع اشکالات

4-افزایش مهارتهای زبان آموزی از طریق افزایش گنجینه های واژگان دانش آموزان

کلمه هایی که ارزش املایی دارند

1-شامل چند حرف? دندانه دار باشند.

2-دارای حرف ناخوانا و استثنا ء باشند ( خواهر?? خورشید).

3-دارای تشدید و تنوین باشند.

4-دارای حروف عربی و همزه باشند.

5-از نظر نگارشی متصل یا جدا باشند.

علل غلط نویسی در س املا:

1-آسیب های زیستی و ژنتیکی (آینه نویسی و وارونه نویسی)

2-ناتوانی جسمی (،چشم،توان دست)-ضعف در حافظه دیداری:یعنی غلط نویسی حرف در حروف هم صدا? یا حروف یک صدا? و چند شکلی هاست مثل (س ص-ق غ-ه ح-ظ ذ ز ض –ت ط-ءع)

3-نبود هماهنگی بین مغز و چشم ودست

4-نبود هماهنگی کامل در گوش دادن ،صحبت ، خواندن و نوشتن

5-آموزش نا کافی ،نا صحیح و غیر اصولی

6-نداشتن دقت و تمرکز دانش آموز? در نوشتن و یادگیری مفهوم کلمات

7-وجود تفاوت بین زبان مادری و زبان نوشتاری و ................

8-ایجاد ترس و اضطراب? از درس املا توسط معلمین و خانواده ها و دانش آموزان

9-توجه ویژه به ارزشی درس املا به جای آموزش آن? و کم توجهی به بررسی علل و رفع نواقص در طول سال تحصیلی(مشکل آموزشی)

10-نارسا نویسی

11-لهجه معلمان در زمان قرائت املا

12- به علت اینکه مفهوم کلمه را نمی فهند یا قبلا فهمیده اندآنرا درست نمی نویسند.

?13 – کلمات از جانب معلم درست تلفظ نمی شود(آموزشی)

14 – دانش آموزان هنگام نوشتن دیکته کلمات را تکرار و هجی می کنند(دقت)

15 –وجود نقص شنوایی در برخی از دانش آموزان در هنگام نوشتن املا وبی خبری معلم از وجود این نقص باعث می شود بعضی از کلمات را جا بیاندازد یا از کلاس عقب می افتند. (حافظه شنوا یی –حساسیت شنوایی)

16– به علت کمبود فضای آموزشی و میز و نیمکت دا نش آموزان در اثرخستگی ودرست نشنیدن، کلمات را غلط می نویسید 0 (آموزشی)

17 – متناسب نبودن متن دیکته از نظر(کمیت و مقدا ر) با سن و پا یه تحصیلی آنان باعث می شود دانش آموزان بعد از نوشتن مقداری ا زآن خسته شوند و غلط نویسی آغاز می گر دد.(آموزشی)

18– در بعضی اوقات دانش آموزان به علت مشکلات روانی هنگام نو شتن دیکته? در افکار خود غو طه ور می شوند? و از نوشتن باز می مانند0

19 – قرائت صحیح املا توسط? معلم باعث خستگی وکم شدن دقت در دانش آموزان می شود.

20 – ضعف درمهارتهای حرکتی (نارسا نویسی) – بیقراری و تند خویی – خطا در ادراک بصری حروف (حافظه دیداری )- فقر آموزش و عدم تسلط معلم به شیوه های آموزشی مطلوب در هنگام تعلیم نوشتن و نشناختن حروف و قوائد نوشتن توسط دانش آموزان، نداشتن تمرین لازم و کافی برای نوشتن املا خود می تواند موجب ضعف و نارسایی فراگیر در ب مهارت نوشتن شود .

راهبرد های آموزشی در زمینه ی درمان اختلالات املا نویسی?

? مقدمه :

با توجه به یا فته های جدید در مورد یادگیری? برخی از ناتوا ناییها که تبدیل به توانایی کامل????????????????????? ?نمی شود را می توان به اصطلاح اختلالات یاد گیری به کار برد این گونه افراد ممکن است از نظر هوشی در حد متوسط یا با لا با شند . اما به دلایلی از جمله اشکلا تی که در برخی از فرایند های روانی پایه (ادراک دیداری –شنیداری –زبان شفا هی وکتبی ) وجود دارد بین میزان پیشرفت تحصیلی و توانایی ایشان تفاوت زیادی به وجود آمده باشد . تا آنجا یی که نمی توانند کتابهای درسی علوم –ریاضی و 000را بخوانند در نتیجه با مشکلا تی رو به رو خواهند شد و متاسفا نه بسیاری از این دانش آموزان بر چسب کودن – کم ذهن –عقب مانده و امثال آن زده شده است که نه تنها مشکل این دانش آموزان را برطرف نمی کندبلکه موجب یاس و دلمردگی و سرخوردگی و از بین رفتن علاقه در درآنهامی گردد.برای آنکه تمرینهای پیشنهادی تاثیر بسیار زیادی را در حل مشکل دانش آموزان داشته باشد باید از طریق(( تشویق آنچه میدانند نه تنبیه آنچه نمی دانند ))در ایشان ایجاد انگیزه کنیم تابا رغبت به انجام این تکا لیف و تمرینها بپر دازند .

?از آنجا ئیکه یکی از عوامل مؤثر دررسیدن به مو فقیت در دانش آموزان ایجاد انگیزه کا فی برای انجام هر فعالیت آموزشی می باشد می توان از طریق بحث گرو هی در کلاس سریعتر و بهتر به نتیجه مورد نظر دست یافت.که برخی ا ز نتایج عبارتنداز :

1 – یادداشت مطالب مهم به خصوص? در سالهای بالاتر تحصیلی .

2 – برای برقراری ارتباط? مفید کتبی با دیگران و بیان در ست مطا لب در غالب کلمات.

3 – ارتباط درس دیکته با دروس دیگر .

4 – ایجا دمهارت و هماهنگی بین اعضا ء بدن .

5 –نوشته هر ی شخصیت ا وست 0

6 –بیشتر مشاغلی که افراد تحصیل کرده در اجتماع دارند، به نوشتن صحیح و دقیق نیاز دارند.

را ارهای تقویت املا

1-رو نویسی دانش آموز از مطالبی که علاقه دارد.

2-تقویت مهارت خواندن.

3-نوشتن آگاهانه از روی حافظه.

4-نوشتن خود به خودی و بدون تلاش فکری (تمرین هر چه می خواهی بنویس )

5-انجام تمرینات جهت تقویت شنیداری (حافظه صوتی)

6-بهره گیری از روش چند حسی (از حسهای مختلف برای فهم و ادای کلمه و تصور کلمه استفاده )

انگشت نویسی در فضا ،گروه نویسی ،ببین و بنویس ،کارت های مخصوص نوشتن و .....

7-راههای تقویت و درمان مربوط به نارسا نویسی:

الف-روان نویسی در اختیار دانش آموز قرار داده تا خطوطی به دلخواه رسم کند.

ب-یک وایت برد کوچک در اختیار کودک قرار داده تا به دلخواه نقاشی یا خطوطی را رسم کند.

پ-گچ نرم و مناسب در اختیار کودک قرار داده تا خطوط و نقاشی رسم کند(یا با زغال حروف گوناگون را بنویسد)

ت-به وضعیت نشستن در هنگام انجام تکالیف توجه کرده تا اصلاح گردد(کوتاه قد)

ث-نحوه دست گرفتن مداد را باید آموزش داد(مداد بین انگشت شست و انگشت اشاره قرار گرفته و از بالا ی سمت تراشیده شود)

ج_اگر انگشتان و عضلات کوچک و بزرگ دست ،ضعیف و کوچک هستند از مداد های باریک تر (کمتر از قطر مداد معمولی) استفاده شود.

چ-از مداد کوتاه استفاده نشود

8-راههای تقویت و درمان ضعف حافظه دیداری:

الف-ابتدا دو تصویر را انتخاب کرده و یک به یک به دانش آموزان می دهیم و سپس تصویر ها را مخفی می کنیم و ازاو می خواهیم که آن تصویر ها را نام ببرد . در مراحل بعد 3 تصویر و 4تصویر و .....تا وقتی که حافظه دیداری کودک به حد طبیعی یا بالاتر از آن برسد.

ب-یک تصویر نسبتا مرکب را به دانش آموز نشان میدهیم? و از او می خواهیم تا کل و اجزا ء آن? را به خاطر بسپارد. بعد تصویر را مخفی کرده? و از اجزاء تصویر?? از وی سئوال می کنیم .در دفعه ی اول بخشهای اندکی? از جزئیات? در حافظه دیداری او می ماند. سپس همان تصویر? را مجدد به وی داده و از او می خواهیم? دوباره آنها را مشاهده نماید? و اجزای آنرا به خاطر بسپارد.با اندکی دقت ،در می ی م که این بار نوع و کیفیت نگاه کودک نسبت به دفعات قبل تفاوت دارد.

پ-تعدادی اشیا را روی میز قرار داده? و به کودک نشان می دهیم بعد یکی از وسایل را دور از چشم او برداشته و می خواهیم وسیله پنهان شده را معرفی نماید.

ت-چند کارت مقوایی تهیه کرده و بر روی هر کدام یک واژه می نویسیم . کارتها را به دانش آموز می دهیم تا واژه ها را به خاطر بسپارد . سپس کارتها را از او گرفته ?و دور از دید وی ،یکی دو کارت را بر می داریم و بقیه را به دانش آموز می دهیم سپس از او می خواهیم? تا کارت مربوط به واژه را که بر داشته ایم را معرفی کند (کارتها در ابعاد 10+7 تهیه شوند)

9-کلماتی که اشتباه نوشته را به طور صحیح و خوانا? در پایان املا بنویسند و آن ها را در جمله به کار ببرند (از نوشتن کلمه به تعداد 5 یا 10 بار? خودداری گردد).

10-در صورتیکه می توانید تمرین هایی را در قالب ج و سر گرمی با هدف تمرکز و دقت بیشتر بر کلمه ها و حروف تشکیل دهنده آنها در نظر بگیرید.

11-از فراگیران بخواهید شکل صحیح کلمه هایی را که درست ننوشته اند را از روی کتاب بنویسند و برای آنها به صورت شبکه واژگان بنویسند .

12-یک یا دو کلمه مترادف و مخالف با آن کلمه ها بنویسند .

13-دیکته را خوانا و تمیز? و با رعایت حاشیه و علایم نقطه گذاری پاک نویس کنند . و صورت صحیح کلمه هایی را که اشتباه نوشته اند را رنگ دیگر بنویسند (به منظور توجه بیشتر )

14- کلمه یا کلمه های دارای حروف و نشانه های? معین را در درس و جمله ها پیدا کند .? بخواند و بنویسد مثل( ص ع)

15- در اشتباهات تحریری با توجه به کتاب یا نوشته های معلم چند بار رو نویسی کند (به شرط نظارت دقیق معلم بر این تکلیف)

16-توجه به ارکان زبان آموزی? و توجه ویژه به ب مهارت گوش دادن

17-استفاده از روش بحث و گفتگو? برای تقویت مهارت گوش دادن

روشهای متنوع در آموزش املا:

1-????? روش کارتی :

?در این روش دانش آموزان را گروه بندی کرده و به هر گروه یک کارت می دهیم که در کارتها کلماتی که دارای ارزش املایی هستند (یا دانش آموزان در نوشتن آن کلمات دچار مشکل می باشند ) را به دانش آموزان می دهیم? تا در یک زمان معین کلمات روی کارتها را خوب و با دقت نگاه کنند سپس کارتها را گرفته و از دانش آموزان می خواهیم هر چه در ذهن دارند به صورت گروهی در دفتر خود بنویسند? و در پایان دفتر ها را بررسی می کنیم.

2-????? روش تصویری

چند تصویر از کلماتی که ارزش املایی دارند روی تخته? می چسبانیم و از دانش آموزان می خواهیم که در یک مدت معین نام تصاویر را در دفتر شان بنویسند و در حین نوشتن به طرز نوشتن کلمات توسط دانش آموزان نیز توجه? می نمائیم.

3-????? روش املای ذهنی:

از چند روز قبل از دانش آموزان می خواهیم بخشی از درس را بخوانند سپس در ساعت املا یک بار دیگر دانش آموزان همان متن را خوانده سپس کتابها را بسته و هر چه در ذهنشان? دارند? با رعایت تمام علائم و نشانه ها در دفتر خود بنویسند? سپس ما بررسی می نمائیم.

4-روش بگرد و پیدا کن:

حروف خاصی را که دانش آموزان در نوشتن کلماتی با این حروف دچار مشکل هستند (حروف چند شکل و یک صدا ) را انتخاب کرده سپس از دانش آموزان? می خواهیم در کتاب فارسی و متن درس خود بگردند و برای این صدا ها کلمه پیدا کنند.

?

5-روش کامل ی :

ابتدا متنی را تهیه و پس از تکثیر به تعداد ?دانش آموزان ،آن را در اختیار آنها قرار می دهیم در این متن کلماتی? را که ارزش املایی دارند نمی نویسم و جایشان را خالی می گذاریم تا دانش آموزان با دقت در متن، جاهای خالی را پر و کامل کنند

6- روش آزمون – مطالعه – آزمون

در این روش در ابتدا یک متن را به عنوان دیکته برای دانش آموزان می خوانیم و بعد از تصحیح آن را به دانش آموزان باز می گردانیم سپس دانش آموزان تا جلسه بعدی املا صحیح کلمات غلط موجود در املا خود را تمرین می کنند. در جلسه بعد ار آن متن دوباره املا کفته می شود که معمولا بدون غلط و یا با غلط های محدودی همراه است.

البته باید توجه داشت که متن دوم را با کمک کلماتی از متن اول که از ارزش املایی بر خوردارند( اما در قالب جملات جدید) می توان تهیه نمود تا میزان پیشرفت دانش آموزان در زمینه حافظه دیداری هم سنجیده شود.

?

7- روش مطالعه و آزمون

ابتدا درس یا درسهایی جهت قرائت املا انتخاب می شود و دانش آموزان روی لغات مشکل آن به صورت دیکته پای تخته و تکالیفی نظیر نوشتن کلمات با حروف رنگی و ... تمرین می کنند سپس از آن درس یا درسها ی دیگراملا گفته می شود که البته بهتر است متن دقیقا مانند کتاب نباشد.?

8- روش نمایش:

به منظور تقویت بیشتر حافظه دیداری در رابطه با آموزش حروف هم صدا مانند(ص- ث- س ) ابتدا لغات مورد نظر را روی طلقهای شفاف می نویسیم سپس آنها را با استفاده از اورهد روی نمایش می دهیم مثلا کلمه(( صابون)) سپس روی حرف (ص) را می پوشانیم و از دانش آموزان می خواهیم یکی از سه حرف (س، ث، ص) را انتخاب کرده و کلمه را کامل کنند . سپس کلمه را کامل نشان? می دهیم تا اگر غلط حدس زده بودند آن را اصلاح کنند و درستش را کنارش بنویسید . از این روش به هنگام املای پای تخته ای هم می توان استفاده کرد وجود دستگاه اورهد ا امی است.

دانش آموزان ابتدا کلمه را در دفتر خود بنویسند بعد به تخته نگاه کنند و در صورت اشتباه درست آن را بالای کلمه بنویسند.

9- روش تصحیح انفرادی :

?به دانش آموز املا گفته می شود به عنوان تکلیف منزل از او خواسته می شود املای خود را با استفاده از کتاب تصحیح کند و از این طریق متوجه غلطهایش می شود و آنها را تمرین کند.

10- روش چند حسی:

در این روش چند حس بینایی - شنوایی- لامسه به کمک یادگیری املا کلمه مورد نظر می آیند . این روش بیشتر قبل از املا به منظور تمرین کلمات مشکل درس به کار گرفته می شود.?

الف) از دانش آموز خواسته می شود با دقت به کلمه ی مورد نظر ( این کلمه از متن دیکته ای که بعداًَ گفته خواهد شد انتخاب می شود) که پای تابلو نوشته شده نگاه کند.?

ب) آن را بخوانند و کلمه مورد نظر را در هوا به صورت ذهنی و با استفاده از انگشت خود بنویسد.

ج) سپس آن را در جمله ای مناسب به کار برد . از این طریق معنای کلمه را بهتر درک می کند.?

و) کلمه را از پای تابلو پاک کرده و به آنها فرصت می دهیم تا کلمه را بدون خطا از روی حافظه بنویسند.?

د) کلمه را روی تابلو نوشته تا دانش آموزان آنها را با هم مطابقت دهد و به درستی یا نادرستی نوشته خود پی ببرند . حرفی از کلمه را که از ارزش املایی برخوردار است قرمز نوشته و پای تابلو می نوسیم مانند ص در تصمیم . از این روش به عنوان یک تمرین و تکلیف هم جهت تقویت حافظه دیداری دانش آموزان می توان استفاده نمود.?

11- کاربرد جمله سازی در زنگ املاء:?

آموزگار 20 جمله از 5 درس را که دارای اهمیت هستند انتخاب کرده و در هر جمله جای یک کلمه با ارزش املایی خالی گذاشته می شود تا دانش آموزان به تکمیل آن بپردازند.?

(( بارم هر کلمه یک نمره است))

1- خورشید به قله ی .............................. نزدیک می شد.

12-آشنا دانش آموزان با متن املاء:

به منظور یاد آوری شکل کلمه های خوانده شده لازم است قبل از نوشتن املاء آموزگار یک بار آن متن را از اول تا آ بخواند و شاگردان به این امر عادت داده شوند که شکل کلی کلمه های خوانده شده را در ذهن خود مجسم کنند و آنها را به یاد آورند و گاهی هنگام خواندن متن املا ، آموزگار به شاگردان اجازه دهد که بگویند نوشتن چه کلمه ای را نمی توانند و معلم راجع به آن کلمه توضیح آموزشی بدهد تا دانش آموزان شکل نوشتاری کلمه ی مورد نظر را یاد آورند ، از این طریق ، شکل کلمه در ذهن شاگرد بیشتر تثبیت می گردد و یاد گیری عمیق تر می شود.???

با توجه به این که درس املا بنای علمی در یادگیری سایر دروس است وتوجه به این مهم یکی از ضروریات نظام آموزشی است واز طرفی روش های متداول املا نمی تواند راه گشای مشکلات آموزشی در این درس باشد" لذا در این مجموعه سعی شده است چندین روش متنوع و جالب برای آموزش املا و تصحیح آن ارائه شود:

13-املا به صورت گروهی. به این شکل که بچه ها را به گروه های 5یا6 نفره تقسیم می کنیم ودر هر گروه" هر خط را یک نفر از گروه می نویسد و در انتها نمره گروهی می دهیم و آن املا در پوشه کار گروه ها قرار می گیرد.

14-هر گروه یک متن املا با کمک تمام اعضای گروه خود می نویسد و ما املای همه گروه ها را جمع آوری می کنیم و سپس با بهترین متن دیکته را به کل کلاس می گوییم و یا از هر گروه یک پاراگراف انتخاب کرده و دیکته تلفیقی می گوییم و در این صورت متن املا را بچه ها انتخاب کرده اند.

15-بچه ها را گروه بندی کرده و سپس هر گروه متن دیکته ای را می نویسد و برای گروه دیگر می خواند تا آن گروه بنویسد.

16-بچه ها را به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم" و 10کلمه مهم از درس انتخاب کرده و از بچه ها در گروه ها می خواهیم که هر کدام جمله ای را در ارتباط? با درس بنویسند و از کلمات مهم مورد نظر استفاده کنند و هر گروه جملات خود را کنار هم گذاشته و یک متن کوتاه و زیبا بسازد.

17-در مواقعی که شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندانی ندارد" می توان در هنگام دیکته دانش آموز ضعیف را در کنا ر دانش آموز قوی نشاند تا بعضی از لغات را که برایش? مشکل است با م بنویسد. در نتیجه دانش آموز ضعیف هم آن لغت را به خوبی به ذهن می سپارد و هم با افت نمره به طور مکرر مواجه نمی شود. البته این روش نباید به طور مکرر و همیشگی باشد .

18-در هنگام تصحیح املا " معلم شکل صحیح لغات را نمی نویسد و دانش آموزان خودشان املای درست لغات را از کتاب پیدا می کنند و بعد معلم به آن املا نمره می دهد.یعنی? ابتدا دور کلمات اشتباه خط می کشیم وصحیح آن را بچه ها می نویسند و ما به صحیح نوشتن بچه ها نمره می دهیم .

19-معلم بهتر است متن املا? را قبل? از املا برای بچه ها بخواند" ولی بچه ها چیزی ننویسند و گوش دهند.

20-بعد از املا باید متن مجددا خوانده شود یعنی? در هر املاکل متن سه بار باید خوانده شود.

21- می توان شفاهی دیکته راخواند و بچه ها لغات مهم آن را هجی کنند و در هوا بنویسند.?

22-بچه ها روز نامه با خود به کلاس بیاورند و لغات را ببرند واز لغات بریده شده برای ما یک بند املا بسازند و بر روی ورقه بچسبانند. این روش می تواند به صورت گروهی نیز انجام بگیرد.

23-متن املایی را? به صورت پلی کپی بدون نقطه" بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانش آموزان داد تا آنان در جای مناسب نقطه بگذارند ویا تشدید قرار دهند یا لغات ناقص را کامل کنند.

24-می توان دیکته را به صورت لغات صحیح و غلط در کنار هم به د انش آموزان داد تا بچه ها کلمه غلط را خط بزنند.

25- املا تصویری باشد . یعنی شکل را به دانش آموزان داد تا آنان املای صحیح آن را بنویسند.

26-املای تقویت حافظه :بدین صورت که معلم متنی را روی تخته می نویسد وسپس متن را برای دانش آموزان می خواند و سپس روی تخته میکشد و بچه ها باید هرآنچه از متن فهمیده اند را بنویسند . سپس معلم را از روی تخته بر می دارد وبچه ها متن خود را با تخته مقایسه می کنند و به خود امتیاز می دهند.

27-با استفاده ازآینه کلمات را بر ع می نویسیم? و بچه ها با آینه ، درست آن را بخوانند.

28-دیکته آبکی :استفاده از آب و محیط مدرسه است.بچه ها به صورت گروهی یا انفرادی" آب پاش به مدرسه آورده و با آب دیکته را روی زمین بنویسند و گروهی نوشته های خود را تصحیح کنند.

29-دانش آموزان با اشتباهات خود جمله بسازند ویا دیکته به صورت جمله سازی از لغات مهم درس باشد.

30-کلمات مهم درس را با خمیر بنویسند. یا با نخ و سوزن کلمات? را روی پارچه بسازند که تلفیقی از املا و هنر باشد.

31-دانش آموزان از اشتباهات خود در املا کلمات هم خانواده" متضاد و یا هم معنی بسازنند.

32-دانش آموزان به والدین خود دیکته بگویند و والدین در املای خود چند کلمه را عمدا اشتباه بنویسند تا بچه ها آن ها راتصحیح کنند و به پدر و مادر خود نمره دهند.

33-گاهی از مواقع املا را بچه ها تصحیح کنند و در نهایت نمره اصلی را معلم بدهد.

34-متن املا را روی کارت هایی بنویسیم و این کارت ها را بین گروه ها تقسیم کنیم? تا تمام گروه ها کارت ها راببینند وسپس کارت ها راجمع کرده و از روی آن ها دیکته بگوید.

35-در هر جلسه از کلماتی که در جلسات قبلی برای بچه ها مشکل بوده اند نیز استفاده شود.

36-املا به صورت تداعی معانی:از یک نفر بخواهیم کلمه ای مثل( ماهی) را روی تخته بنویسد سپس از بچه ها می پرسیم که با دیدن این کلمه به یاد چه کلماتی می افتند آن ها را بنویسند .

37-گفتن املا از واژه های همنام که معنای آن ها با هم تفاوت دارند.

38-املای کامل ی : جمله ای را می دهیم که در آن جای یک کلمه خالی باشد. چند تصویر نشان می دهیم. بچه ها نام تصاویری را که مناسب جای خالی است در جایش می نویسند.

39-معلم چند کلمه را به صورت ناقص بنویسد و دانش آموزان با کمک کتاب? اصل کلمه را تشخیص دهند.

39-قصه نویسی از روی غلط های املایی : با صحیح کلمات غلط املا که از چند درس گفته شده وبا کمک دیگران از جمله اولیاء خود قصه ای بسازند.

40-یک کلمه بنویسیم وبه تعداد حرف و صدای آن جلویش? گردی بکشیم .

41-تمرین با ج ترکیب صامت و مصوت : با استفاده از این ج کلمه بسازیم .

42-درب نوشابه :حرف ها را روی درب انواع قوطی یا نوشابه نوشته و با آن ها کلمه بسازند.

43-در زنگ هنر گلی بکشند و روی گلبرگ هایش کلمات سخت را بنویسند تا یاد بگیرند بعد رنگ کنند.

44-خواندن از روی املای خودشان در جلوی کلاس

45-یک بخش کلمه را بنویسیم تا دانش آموز آن کلمه را به طور کامل بنویسد مثال صا-صابون

46-بچه ها را به گروههای سه نفری تقسیم می کنیم در هر جلسه ی املا ، یک نفر از گروه املا بنویسد و دو نفر دیگر املای او را نظارت کنند.

47-در ساعت ورزش تمام کلاس یک دایره تشکیل دهند و با اعلام شماره ی دانش آموز از طرف معلم آن دانش آموز به مرکز دایره بیاید و کلماتی که از مجلات رشد پیدا کرده اند(آن ها که صداهایش را خوانده اند) را برای دیگران بخوانند.

48-برای کلاس اول و حتی دوم ج صامت ها و مصوت ها همراه با کلمه سازی تهیه شود بدین صورت:

?

آ ا

ا -

او? و

ا

ی? ای

ا? -

????? ه

???????? ب

باد

بد

بود

بیدار

آبی

بسیار

سودابه

??????? ت

تار

تن

توس

تیز

تی

تراس

رشته

?

?

?

?

?

?

?

?

49-املای جور ی :

بدین صورت که متنی را می نویسیم و کلمه ای را جا می اندازیم دانش آموز از بین کلمه های داده شده کلمه مناسب را که ارزش املایی هم دارد انتخاب کرده و متن را کامل می کند.


پایان نامه بیان مسئله

چکیده
هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خ رآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند برای تعیین نتایج از روش آماری ttest استفاده شده است نتایج به دست آمده نشان داد

 پایان نامه بیان مسئله
پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

بررسی رابطه
منبع کنترل (درونی برونی) با عزت نفس

 پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته روان شناسی بالینی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته روان شناسی بالینی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته روان شناسی بالینی
اثر شدت جریان بر نشت ذرات درمحیط های متخلخل

تحقیق و پروژه پایان نامه رشته ی نفت کامل کامل
به همراه پاور پوینت سربرگ مرجع فهرست

 اثر شدت جریان بر نشت ذرات درمحیط های متخلخل
تولید ورق پی- وی- سی نرم

شرح کار یک طرح اقتصادی
( تولید ورق پی وی سی نرم )
مربوط به رشته اقتصاد و حسابداری

 تولید ورق پی- وی- سی نرم
مقاله مراحل حسابداری پیمانکاری

مراحل حسابداری پیمانکاری

تدوین مطالبی درباره ی نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات ح

 مقاله مراحل حسابداری پیمانکاری
ربات نویسنده خ ر حرفه ای وردپرس اتوماتیک

افزونه ربات نویسنده حرفه ای وردپرس مقالات ، محصولات آمازون ، محصولات کلیک بانک ، ویدئو های یوتیوب ، ویدئوهای ویمئو ، مطالب سایت ها ، مزایدات ebay ، تصاویر فلیکر ، تصاویر اینستاگرام ، پین های پینترست ، توییت های توییتر ، پست های ی و آهنگ های سایت سآندکلاد را بصورت خ ر و با کیفیت بالا بصورت مستقیم بر روی وب سایت شما ارسال می کند

 ربات نویسنده خ ر حرفه ای وردپرس اتوماتیک
پروژه رشته کامپیوتر به زبان sql و vb (سیستم اداره برق)

پروژه رشته کامپیوتر به زبان vb و sql (سیستم اداره برق) در این پروژه از زبان برنامه نویسی ساده و پرطرفدار ویژوال بیسیک استفاده شده است در این پروژه از پایگاه داده sql 2008 استفاده شده است (فایل های پایگاه داده با پسوند mdf و ldf) این پروژه شامل مستندات کامل و اصولی با فرمت word و قابل ویرایش

 پروژه رشته کامپیوتر به زبان sql و vb (سیستم اداره برق)
پروژه رشته کامپیوتر به زبان vb و sql (سیستم مدرسه)

در این پروژه از زبان برنامه نویسی ساده و پرطرفدار ویژوال بیسیک استفاده شده است در این پروژه از پایگاه داده sql 2008 استفاده شده است (فایل های پایگاه داده با پسوند mdf و ldf) این پروژه شامل مستندات کامل و اصولی با فرمت word و قابل ویرایش به شرح فهرست زیر است

 پروژه رشته کامپیوتر به زبان vb و sql (سیستم مدرسه)
پروژه رشته کامپیوتر به زبان sql و vb (سیستم داروخانه)

این پروژه شامل برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک می باشد که بسیار راحت و خوانا نوشته شده است در این پروژه از پایگاه داده sql 2008 استفاده شده است این پروژه شامل مستندات کامل به فرمت word و قابل ویرایش به شرح فهرست ذیل می باشد

 پروژه رشته کامپیوتر به زبان sql و vb (سیستم داروخانه)
مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار: گیاه شوره زار

بیابان زایی مداوم از زمین های قابل کشت به دلیل شهرنشینی ، گرم شدن کره زمین، آب و استفاده از آب هایی با درجه شوری کم برای آبیاری، به خصوص در مناطقی که کمبود آب را تجربه کرده اند، است

 مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار: گیاه شوره زار
فایل فلش galaxy tab 4 t231

فایل فلش و رام رسمی گل ی تب ۴ مدل t231
galaxy tab 4 t231 firmware – android 442

 فایل فلش galaxy tab 4 t231
فایل فلش galaxy on7 g600fy

رام رسمی سامسونگ galaxy on7 g600fy اندروید ۵۱۱

 فایل فلش galaxy on7 g600fy
فایل فلش galaxy s6 edge

آپدیت و رام رسمی galaxy s6 edge plus g928i اندروید ۶۰۱

 فایل فلش galaxy s6 edge
پایان نامه شیوه ارزشی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی

پایان نامه شیوه ارزشی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی 96 صفحه رشته مدیریت آموزشی – مقطع کارشناسی
با فرمت ورد word ( متن کامل پایان نامه )

 پایان نامه شیوه ارزشی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی
انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران 243 صفح
با فرمت ورد word ( متن کامل پایان نامه

 انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
تحقیق جامع درباره تورم

محتوای این بخش تحقیق جامع درباره تورم 101 صفحه – رشته اقتصاد
متن کامل
با فرمت ورد

 تحقیق جامع درباره تورم
پایان نامه ریشه های بدحج ن

تعریف حجاب ، تاریخچه حجاب ، حجاب چرا
فصل دوم عوامل حجاب
فصل سوم منافع حجاب
فصل چهارم سوالاتی در مورد حدود پوشش حجاب

 پایان نامه ریشه های بدحج ن
متن کامل پایان نامه پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

پ ژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران آموزش پذیر 12 8 سال انجام شد یکی از بارزترین مشخصات این افراد، ناتوانی برقراری ارتباط موثر با جامعه است

 متن کامل پایان نامه پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران
پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان با فرمت ورد ( متن کامل پایان نامه)

متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان 102 ص

 پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان با فرمت ورد ( متن کامل پایان نامه)
پایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور

پایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور

پایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور
مربوط به رشته اقتصاد و مدیریت

 پایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور
پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال ن

پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال ن در 70 صفحه با فرمت
تحقیق پیرامون عوامل و علل مختلف تأثیرگذار در اشتغال ن با فرمت ورد اماده میباشد پایان نامه ارزی کارآفرینی دانشجویان با فرمت ورد پایان انگیزه ن در ورود به بازار کار ۲۵ موانع اشتغال ۳۶ هدف و ضرورت ۴۱ دیدگاه نظری ۴۹ عوامل مختلف تأثیرگذار موانع اشتغال و

 پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال ن
تحقیق مدیریت بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

تحقیق مدیریت بررسی
دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور
تحقیق دانشـگاه تهـران
دانشکده مدیریت

عنوان تحقیق
بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

نام محقق
سکینه زاده ستبی
فهرست مطالب
عنوان

 تحقیق مدیریت بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور
پایان نامه بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

متن کامل فرمت ورد word
«حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی»
بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی
عامل فساد مالی
پایان نامه
(بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان)

 پایان نامه بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان
چگونه پولدار شویم؟

خفیف ویژه بسته ب درآمد با ارزش 35000 تومان اما با80 درصد تخفیف

این همه تجربه را در اختیار شما میگذاریم که همگان بتوانند در آمدی برای خود داشته باشند

همین حالا شروع کنید اصلا نیاز به هزینه نیست دوستان فقط به اینترنت و زمان نیاز هست

 چگونه پولدار شویم؟
فایل فلش htc desire 526 526g 526h

رام گوشی اچ تی سی htc desire 526 526g 526h

 فایل فلش htc desire 526 526g 526h
پروژه جدا سازی میسل

66 صفحه پروژه تحقیقاتی در باره
عناوین
جداسازی میسل واسطه و است اج نقطه ابری
میسل چیست ؟
mmg چگونه کار می کند
کشیدن به داخب میسل ها مشخصه مهم
ph محلول
تأثیر غلظت سطح فعال
و
نتیجه گیری

 پروژه جدا سازی میسل
تحقیق هویت و عزت نفس

تحقیق هویت و عزت نفس

 تحقیق هویت و عزت نفس
پایان نامه کنترل عوارض جانبی روش های ترک اعتیاد

با وجودی که معمولاً مورفین اولین دارویی است که برای دردهای شدید سرطانی تجویز می شود، بدون در نظر گرفتن سن بیمار، این ترجیح در اثر برتری و یا مزیت دارویی خاصی نمی باشد مانند بسیاری مخدرها، مورفین نیمه عمر نسبتاً کوتاهی دارد (2 تا 4 ساعت) البته این خصوصیت می تواند در افراد سالخورده مفید باشد مدت زمان چهار تا پنج نیمه عمری که طول می کشد تا مورفین به

 پایان نامه کنترل عوارض جانبی روش های ترک اعتیاد
خانه های هوشمند و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان bms

اجزای سیستم مدیریت ساختمان استانداردهای متداول فیلدباس برخی از اه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان توپولوژی و مسیری سیستم cbus سیستم مدیریت خانگی کنترل هوشمند خانه و آپارتمان سیستم مدیریت هوشمند هتل طراحی و اجرای ماژول تهویه مطبوع فیلدباس قابلیت های سیستم مدیریت خانگی کاهش مصرف کاهش هزینه مدیریت اتفاقات خاص مدیریت امنیت ساختمان مدیریت انرژی ساختم

 خانه های هوشمند و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان bms
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand prime g531f

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand prime g531f

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand prime g531f
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g7102

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g7102

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g7102
رام huawei p6-u06 + فایل ترمیم سریال

رام huawei p6u06 فایل ترمیم سریال

 رام huawei p6-u06 + فایل ترمیم سریال
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g710

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g710

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand 2 g710
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s7 g930f اندروید ۶
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s6 edge + g928c

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s6 edge g928c

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy s6 edge + g928c
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand plus i9060i

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand plus i9060i

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy grand plus i9060i
رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy j1 j100f

رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy j1 j100f

 رام فارسی ( ۴ فایل ) galaxy j1 j100f
رام فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9301i

رام فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9301i

 رام فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9301i
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9300i

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9300i

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy s3 i9300i
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 j100h

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 j100h

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 j100h
فایل فلش فارسی (۴فایل) galaxy j1 j100fn

فایل فلش فارسی (۴فایل) galaxy j1 j100fn

 فایل فلش فارسی (۴فایل) galaxy j1 j100fn
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j5 j500f

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j5 j500f

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j5 j500f
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 ace j110f

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 ace j110f

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j1 ace j110f
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy tab s 10.5 t805

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy tab s 105 t805

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy tab s 10.5 t805
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy note5 sm-n920c

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy note5 smn920c

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy note5 sm-n920c
فایل فلش فارسی (۴ فایل ) galaxy a7 sm-a700f

فایل فلش فارسی (۴ فایل ) galaxy a7 sma700f

 فایل فلش فارسی (۴ فایل ) galaxy a7 sm-a700f
فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 sm-j120h

فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 smj120h

 فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 sm-j120h
فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 sm-j120f

فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 smj120f

 فایل فلش فارسی galaxy j1 2016 sm-j120f
فایل فلش رسمی و کمیاب desire 820u

فایل فلش رسمی و کمیاب desire 820u

 فایل فلش رسمی و کمیاب desire 820u
فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j2 j200f

فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j2 j200f

 فایل فلش فارسی (۴ فایل) galaxy j2 j200f
نرم افزار whatsapp برای کامپیوتر

نرم افزار whatsapp برای کامپیوتر

 نرم افزار whatsapp برای کامپیوتر
فایل فلش فارسی galaxy s7 edge – sm-g935f

فایل فلش فارسی galaxy s7 edge – smg935f

 فایل فلش فارسی galaxy s7 edge – sm-g935f
فایل فلش رسمی galaxy note4 – sm-n910c اندروید ۶

فایل فلش رسمی galaxy note4 – smn910c اندروید ۶

 فایل فلش رسمی galaxy note4 – sm-n910c اندروید ۶
فایل فلش فارسی galaxy note5 sm-n920c اندروید ۶

فایل فلش فارسی galaxy note5 smn920c اندروید ۶

 فایل فلش فارسی galaxy note5 sm-n920c اندروید ۶
فایل فلش رسمی galaxy a7 (2016) sm-a710m

فایل فلش رسمی galaxy a7 (2016) sma710m

 فایل فلش رسمی galaxy a7 (2016) sm-a710m
فایل فلش فارسی galaxy a7 (2016) sm-a710f

فایل فلش فارسی galaxy a7 (2016) sma710f

 فایل فلش فارسی galaxy a7 (2016) sm-a710f
فایل فلش رسمی galaxy a3 (2016) sm-a310m

فایل فلش رسمی galaxy a3 (2016) sma310m

 فایل فلش رسمی galaxy a3 (2016) sm-a310m
فایل فلش فارسی galaxy a3 (2016) sm-a310f

فایل فلش فارسی galaxy a3 (2016) sma310f

 فایل فلش فارسی galaxy a3 (2016) sm-a310f
فایل فلش فارسی galaxy e5 sm-e500f

فایل فلش فارسی galaxy e5 sme500f

 فایل فلش فارسی galaxy e5 sm-e500f
فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sm-a510y

فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sma510y

 فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sm-a510y
فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sm-a510m

فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sma510m

 فایل فلش رسمی galaxy a5 (2016) sm-a510m
فایل فلش فارسی galaxy a5 (2016) sm-a510f

فایل فلش فارسی galaxy a5 (2016) sma510f

 فایل فلش فارسی galaxy a5 (2016) sm-a510f
فایل فلش فارسی galaxy a5 sm-a500f

فایل فلش فارسی galaxy a5 sma500f

 فایل فلش فارسی galaxy a5 sm-a500f
فایل فلش فارسی galaxy s5 sm-g900h

فایل فلش فارسی galaxy s5 smg900h

 فایل فلش فارسی galaxy s5 sm-g900h
فایل فلش فارسی galaxy s5 sm-g900fd

فایل فلش فارسی galaxy s5 smg900fd

 فایل فلش فارسی galaxy s5 sm-g900fd
فایل فلش galaxy s5 sm-g900f اندروید ۶

فایل فلش galaxy s5 smg900f اندروید ۶

 فایل فلش galaxy s5 sm-g900f اندروید ۶
فایل فلش فارسی galaxy s6 sm-g920f اندروید ۶

فایل فلش فارسی galaxy s6 smg920f اندروید ۶

 فایل فلش فارسی galaxy s6 sm-g920f اندروید ۶
فایل فلش فارسی galaxy j7 sm-j700h

فایل فلش فارسی galaxy j7 smj700h

 فایل فلش فارسی galaxy j7 sm-j700h
فایل فلش فارسی تبلت g-tab g100i

فایل فلش فارسی تبلت gtab g100i

 فایل فلش فارسی تبلت g-tab g100i
فایل فلش کمیاب تبلت چینی a23 bm750 v1.2

فایل فلش کمیاب تبلت چینی a23 bm750 v12

 فایل فلش کمیاب تبلت چینی a23 bm750 v1.2
فایل فلش تبلت چینی a23-tj-q88-mainboard-v4.1

فایل فلش تبلت چینی a23tjq88mainboardv41

 فایل فلش تبلت چینی a23-tj-q88-mainboard-v4.1
فایل فلش galaxy j3 sm-j320g

فایل فلش galaxy j3 smj320g

 فایل فلش galaxy j3 sm-j320g
فایل فلش فارسی galaxy s6 edge sm-g925f

فایل فلش فارسی galaxy s6 edge smg925f

 فایل فلش فارسی galaxy s6 edge sm-g925f
فایل فلش فارسی galaxy s7 sm-g930f

فایل فلش فارسی galaxy s7 smg930f

 فایل فلش فارسی galaxy s7 sm-g930f
فایل فلش تبلت glx jet 1

فایل فلش تبلت glx jet 1

 فایل فلش تبلت glx jet 1
فایل فلش تبلت glx t1

فایل فلش تبلت glx t1

 فایل فلش تبلت glx t1
فایل فلش فارسی s-color s-v1 بدون مشکل تصویر

فایل فلش فارسی scolor sv1 بدون مشکل تصویر

 فایل فلش فارسی s-color s-v1 بدون مشکل تصویر
فایل فلش فارسی zte blade l5

فایل فلش فارسی zte blade l5

 فایل فلش فارسی zte blade l5
فایل فلش فارسی huawei p8 gra-l09

فایل فلش فارسی huawei p8 gral09

 فایل فلش فارسی huawei p8 gra-l09
فایل فلش رسمی honor 4a scl-tl10

فایل فلش رسمی honor 4a scltl10

 فایل فلش رسمی honor 4a scl-tl10
فایل فلش فارسی honor 4a scl-al00

فایل فلش فارسی honor 4a sclal00

 فایل فلش فارسی honor 4a scl-al00
فایل فلش فارسی honor 5x kiw-ul00

فایل فلش فارسی honor 5x kiwul00

 فایل فلش فارسی honor 5x kiw-ul00
فایل فلش رسمی honor 7i ath-cl00

فایل فلش رسمی honor 7i athcl00

 فایل فلش رسمی honor 7i ath-cl00
فایل فلش رسمی enjoy 5s tag-cl00

فایل فلش رسمی enjoy 5s tagcl00

 فایل فلش رسمی enjoy 5s tag-cl00
فایل فلش فارسی g7 plus rio-ul00

فایل فلش فارسی g7 plus rioul00

 فایل فلش فارسی g7 plus rio-ul00
نرم افزار مدیریت تعمیرگاه موبایل

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه موبایل

 نرم افزار مدیریت تعمیرگاه موبایل
فایل فلش فارسی honor 5x kiw-al10

فایل فلش فارسی honor 5x kiwal10

 فایل فلش فارسی honor 5x kiw-al10
فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 10.0 m2-a01w

فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 100 m2a01w

 فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 10.0 m2-a01w
فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 10.0 m2-a01l

فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 100 m2a01l

 فایل فلش رسمی تبلت mediapad m2 10.0 m2-a01l
فایل فلش فارسی dimo sarv 6

فایل فلش فارسی dimo sarv 6

 فایل فلش فارسی dimo sarv 6
فایل فلش فارسی honor 7i ath-ul00

فایل فلش فارسی honor 7i athul00

 فایل فلش فارسی honor 7i ath-ul00
فایل فلش فارسی huawei y336-u02

فایل فلش فارسی huawei y336u02

 فایل فلش فارسی huawei y336-u02
فایل فلش فارسی dimo sarv 3

فایل فلش فارسی dimo sarv 3

 فایل فلش فارسی dimo sarv 3
فایل فلش فارسی dimo sarv

فایل فلش فارسی dimo sarv

 فایل فلش فارسی dimo sarv
فایل فلش ترمیم بوت (۶۵۸۲) htc desire 816g

فایل فلش ترمیم بوت (۶۵۸۲) htc desire 816g

 فایل فلش ترمیم بوت (۶۵۸۲) htc desire 816g
فایل فلش فارسی dimo soren s4

فایل فلش فارسی dimo soren s4

 فایل فلش فارسی dimo soren s4
فایل فلش فارسی dimo h25

فایل فلش فارسی dimo h25

 فایل فلش فارسی dimo h25
نرم افزار sp flash tool v5.1604

نرم افزار sp flash tool v51604

 نرم افزار sp flash tool v5.1604
کرک دانگل ir key suite 5.0.14

کرک دانگل ir key suite 5014

 کرک دانگل ir key suite 5.0.14
کرک با z3x samsung pro 24.3 crack

کرک با z3x samsung pro 243 crack

 کرک با z3x samsung pro 24.3 crack
نرم افزار lg one click root روت تمام گوشی های ال جی

نرم افزار lg one click root روت تمام گوشی های ال جی

 نرم افزار lg one click root روت تمام گوشی های ال جی
کاستوم ریکاوری برای s7262 بدون مشکل سفید شدن صفحه

کاستوم ریکاوری برای s7262 بدون مشکل سفید شدن صفحه

 کاستوم ریکاوری برای s7262 بدون مشکل سفید شدن صفحه
مجموعه فایل های frp reset برای حذف اکانت گوگل بدون نیاز به با

مجموعه فایل های frp reset برای حذف اکانت گوگل بدون نیاز به با

 مجموعه فایل های frp reset برای حذف اکانت گوگل بدون نیاز به با
نرم افزار frp reset در ح فست بوت ( micromax )

نرم افزار frp reset در ح فست بوت ( micromax )

 نرم افزار frp reset در ح فست بوت ( micromax )
فایل فلش فارسی dimo maroon 8

فایل فلش فارسی dimo maroon 8

 فایل فلش فارسی dimo maroon 8
فایل فارسی فلش تبلت dimo 500

فایل فارسی فلش تبلت dimo 500

 فایل فارسی فلش تبلت dimo 500
فایل فلش فارسی dimo 7790

فایل فلش فارسی dimo 7790

 فایل فلش فارسی dimo 7790
فایل فلش فارسی تبلت dimo 7780a

فایل فلش فارسی تبلت dimo 7780a

 فایل فلش فارسی تبلت dimo 7780a
فایل فلش فارسی dimo 500s

فایل فلش فارسی dimo 500s

 فایل فلش فارسی dimo 500s
فایل فلش فارسی dimo d701

فایل فلش فارسی dimo d701

 فایل فلش فارسی dimo d701
تمامی ورژن های نرم افزار odin samsung فلشر گوشی های سامسونگ

تمامی ورژن های نرم افزار odin samsung فلشر گوشی های سامسونگ

 تمامی ورژن های نرم افزار odin samsung فلشر گوشی های سامسونگ

6 تکنیک باورن ی برای تقویت حافظه

 

با این ۶ روش حافظه خود را تقویت کنید

آیا برای به یاد آوردن روزهای هفته یا تاریخ تولد اطرافیان تان به مشکل برمی خورید؟ یا اینکه هر چه را نیاز دارید، باید مدت زیادی دنبالش بگردید. 6 راه تقویت حافظه وجود دارد که به شما کمک می کند حافظه ای بیشتر و دقیق تر داشته باشید. این  مقاله را بخوانید تا با این راه ها آشنا شوید. خانم بل بث کوپر که قبلا هم مقاله های پر طرفداری در مورد راه های اثبات شده علمی برای کار هوشمندانه نوشته بود، حالا هم از ۶ روشی صحبت کرده است که با کمک آن ها می توانیم حافظه مان را تقویت کنیم:

همچنان علم روابط جدیدی بین کارهایی که می توانیم روزانه انجام دهیم تا ظرفیت کلی حافظه مان افزایش یابد، کشف می کند. حافظه پروسه پیچیده ای از فعالیت های متفاوت در مغز است. قبل از اینکه ببینیم چه کارهایی برای بهبود حافظه مان انجام دهیم بد نیست مقداری در مورد شکل گیری حافظه بدانیم. 

 6 تکنیک باورن ی برای تقویت حافظه

مرحله ۱) خلق حافظه

مغز ما سیگنال هایی با یک الگوی خاص در رابطه با وقایعی که تجربه می کنیم می فرستد و بین نرون های ما ارتباطی به وجود می آورد که سیناپس ها نامیده می شوند.

مرحله ۲) تثبیت حافظه

در این قسمت اگرهیچ کار دیگری نکنید حافظه به زودی پاک خواهد شد. تثبیت روند سپردن چیزی به حافظه ی بلند مدت است که بتوان آن را بعدها هم به یاد آورد. قسمت اعظم این روند وقتی که خو م اتفاق می افتد، مغز ما در زمان خواب همان الگوی فعالیت مغزی را بازسازی و سیناپس هایی که در طول روز به وجود آمده بود را تقویت می کند.

مرحله ۳) بازی حافظه

بازی فکری است که ما هنگام صحبت در باره ی خاطراتمان یا از بین رفتن آن می کنیم. به یاد آوردن یک خاطره آسان تر می شود اگر در طول زمان آن خاطره را قوی تر کنیم و هر بار که ما آن را بازی می کنیم همان الگوی فعالیت مغزی رخ داده و ارتباط را قوی تر می کند.
این حقیقت که با بالا رفتن سن حافظه از بین می رود دلیل نمی شود که نتوانیم روند از بین رفتنش را کند تر کنیم. تحقیقات نشان می دهند ما می توانیم حافظه مان را تا جای ممکن نگه داریم، اجازه بدهید نگاهی به این راه های علمی بیندازیم.
آیا ی هست که دوست داشته باشد هر چیزی را که می بیند، می شنود و می خواند به یاد بیاورد؟ …مطمئنا همه!
می توانیم چندین صفحه در مورد اثرات مثبت حافظه خوب روی زندگی شخصی و حرفه ای برایتان صحبت کنیم. اما چه فایده؟ به یک جمله بسنده می کنیم: آیا ی هست که نخواهد حافظه بهتری داشته باشد؟ این سوال خودش برای خواندن مطلب تا انتها کافی است.
خانم بل بث کوپر که قبلا هم مقاله های پر طرفداری در مورد راه های اثبات شده علمی برای کار هوشمندانه نوشته بود، حالا هم از ۶ روشی صحبت کرده است که با کمک آن ها می توانیم حافظه مان را افزایش بدهیم :
همچنان علم روابط جدیدی بین کارهایی که می توانیم روزانه انجام دهیم تا ظرفیت کلی حافظه مان افزایش یابد، کشف می کند.
حافظه پروسه پیچیده ای از فعالیت های متفاوت در مغز است. قبل از اینکه ببینیم چه کارهایی برای بهبود حافظه مان انجام دهیم بد نیست مقداری در مورد شکل گیری حافظه بدانیم

 

مرحله ۱) خلق حافظه

مغز ما سیگنال هایی با یک الگوی خاص در رابطه با وقایعی که تجربه می کنیم می فرستد و بین نرون های ما ارتباطی به وجود می آورد که سیناپس ها نامیده می شوند.

مرحله ۲) تثبیت حافظه

در این قسمت اگرهیچ کار دیگری نکنید حافظه به زودی پاک خواهد شد. تثبیت روند سپردن چیزی به حافظه ی بلند مدت است که بتوان آن را بعدها هم به یاد آورد. قسمت اعظم این روند وقتی که خو م اتفاق می افتد، مغز ما در زمان خواب همان الگوی فعالیت مغزی را بازسازی و سیناپس هایی که در طول روز به وجود آمده بود را تقویت می کند.

مرحله ۳) بازی حافظه

بازی فکری است که ما هنگام صحبت در باره ی خاطراتمان یا از بین رفتن آن می کنیم. به یاد آوردن یک خاطره آسان تر می شود اگر در طول زمان آن خاطره را قوی تر کنیم و هر بار که ما آن را بازی می کنیم همان الگوی فعالیت مغزی رخ داده و ارتباط را قوی تر می کند.
این حقیقت که با بالا رفتن سن حافظه از بین می رود دلیل نمی شود که نتوانیم روند از بین رفتنش را کند تر کنیم. تحقیقات نشان می دهند ما می توانیم حافظه مان را تا جای ممکن نگه داریم، اجازه بدهید نگاهی به این راه های علمی بیندازیم.

۱- تفکر و تعمق کنید تا حافظه فع ان بهتر شود.

حافظه فعال تقریبا شبیه دفترچه یادداشت مغز شماست، جایی که اطلاعات جدید موقتا نگهداری می شوند.  هنگامی که نام ی یا آدرسی که می خواهید بروید را می شنوید این اطلاعات را در حافظه فع ان نگه می دارید تا اینکه کارتان با این اطلاعات تمام شود. اگر این اطلاعات بیشتر از این برایتان استفاده ای نداشته باشد مغزتان اجازه می دهد به کل پاک شوند. اما اگر استفاده داشته باشند، به حافظه بلند مدت س می شوند. آنجا می توانند تقویت شده و بعدا به یاد آورده شوند.
حافظه فعال چیزی است که هر روز استفاده می کنیم، پس اگر قویتر باشد، زندگی روزانه ما را خیلی راحت تر می کند. در اکثر بالغین این حافظه در حدود حداکثر ۷ مورد را می تواند در خود نگه دارد. اگر شما از ظرفیت حداکثری حافظه تان استفاده به طور کامل استفاده نمی کنید مدیتیشن می تواند آن را تقویت کند.

6 تکنیک باورن ی برای تقویت حافظهتحقیقات نشان داده است که شرکت کنندگانی که قبلا هیچ تجربه ای در مدیتیشن تمرکز حواس نداشتند، تنها در ۸ هفته توانستند حافظه فعالشان را بهبود ببخشند. مدیتیشن با قدرت خود به ما کمک می کند تمرکز کنیم، همچنین پس از ۲ هفته اثرات مثبت اثبات شده ای روی نمرات آزمون های استاندارد و حافظه فعال داشته است.
چرا مدیتیشین برای حافظه مفید است؟ درطول مدیتیشن مغز شما در پردازش اطلاعات مانند ح عادی فعال نیست.
بنابر این در این زمان استراحت کوتاهی به مغز شما داده می شود که ذهن خود را خالی کنید. در این ح نه تنها استرس کمتری را احساس خواهید کرد بلکه چیزهای بیشتری هم به یاد می آورید.

2- برای بهبود تثبیت حافظه قهوه بنوشید.

گفته می شود اگر قبل از یادگیری یک موضوع جدید کافئین مصرف کنید حافظه تان بهبود پیدا می کند، البته این موضوع قابل بحث است. بسیاری از تحقیقات اثرات ناچیزی از مصرف کافئین قبل از ایجاد حافظه جدید یافته اند.
اگرچه یکی از مطالعات اخیر نشان می دهد که مصرف یک قرص کافئین بعد از یادگیری یک موضوع، حافظه ی بازی را تا ۲۴ ساعت بعد بهبود می بخشد. شرکت کنندگان در این تحقیق تعدادی تصویر را به حافظه سپردند و سپس با دیدن همان تصاویر، تصاویر مشابه و تصاویر کاملا متفاوت آزمایش شدند.

6 تکنیک باورن ی برای تقویت حافظهآن ها باید تصاویری را پیدا می د که قبلا دیده بودند. این فرآیند که جداسازی الگو نامیده می شود، بر طبق گفته محققان بازت از “سطح عمیق تر ماندگاری حافظه” است.
در این مطالعه تمرکز محققان روی اثرات کافئین در تثبیت حافظه بود: فرآیند تقویت حافظه ای که ایجاد کرده ایم. و به همین خاطر آن ها به اثرات مثبت بیشتر مصرف کافئین بعد از یادگیری بیش از پیش اعتقاد پیدا د.
بنابراین فقط صبح ها برای شروع روزتان قهوه نخورید— یک قهوه کوچک در طول روز می تواند به بهتر نگه داشتن چیز هایی که یاد می گیرید در ذهنتان کمک کند.


مقالات تندخوانی


3- برای بهتر شدن حافظه بلند مدت، انواع توت ها را بخورید.

تحقیقات نشان می دهد که خوردن توت ها می تواند با کاهش حافظه مبارزه کند. یک بررسی از reading  و مدرسه peninsula medical  دریافته که یک رژیم غذایی عادی با مکمل بلو بری به مدت ۱۲ هفته در انجام وظایف حافظه تاثیر بسزایی دارد. اثرات بعد از تنها ۳ هفته شروع شدند و در طول مدت بررسی ادامه یافتند.

6 تکنیک باورن ی برای تقویت حافظه

یک مطالعه ی بلند مدت روی حافظه پرستاران خانمی که بالای ۷۰ سال سن داشتند نشان داد آن هایی که به صور منظم حداقل دو وعده در هفته از توت فرنگی یا بلوبری استفاده می کنند کاهش حافظه شان به طور نسبی کمتر بوده است. (اگر چه اثرات توت فرنگی ها قابل تردید است، چرا که این مطالعه توسط کمیسیون توت فرنگی کالیفرنیا انجام گرفته بود  و مطالعه دیگری که در همین زمینه صورت گرفته می گوید که برای دیدن اثران توت فرنگی باید تقریبا روزی ۱۰پاوند یا ۵کیلو توت فرنگی بخورید.)
در این زمینه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما دانشمندان کم کم به درک چگونگی اثر گذاری انواع توت ها روی مغز نزدیکتر می شوند. بلوبری به طور خاص برای داشتن مقدار زیادی زردینه یا فلاوانوید شناخته شده است، که به نظر می رسد ارتباطات موجود در مغز را تقویت می کند. آن ها روی حافظه بلند مدت اثرات مثبتی خواهند داشت.

4- برای بهبود بازی حافظه ورزش کنید.

مطالعه روی مغز موش ها و انسان ها نشان داده است که تمرینات منظم می توانند بازی حافظه را بهبود ببخشند. ثابت شده است که تناسب اندام در افراد مسن به کند شدن روند کاهش حافظه کمک می کند آن هم بدون ورزش های ممتد و منظم. مطالعات نشان می دهند که ورزش منظم به طور خاص می تواند حافظه مکانی را بهبود ببخشد، بنابراین شاید برای همه ی انواع بازی های حافظه  مفید نباشد.

6 تکنیک باورن ی برای تقویت حافظه

البته فواید ورزش بی شمار هستند، در مورد مغز اثبات شده است که ورزش منظم منجر به بهبود توانایی های شناختی در کنار حافظه می شود. پس اگر به دنبال راهی برای داشتن ذهنی تیز هستید، باید بگوییم که قدم زدن پاسخ شماست.

۵- آدامس بجوید تا حافظه تان را تقویت کنید.

روش آسان دیگیری که می تواند حافظه شمارا بهبود ببخشد، جویدن آدامس هنگام یادگیری چیزهای جدید است. در این زمینه تحقیقات ضد و نقیضی وجود دارد، ولی مطالعه ای در سال گذشته منتشر شد که نشان می داد شرکت کنندگانی که در طول یادگیریشان آدامس می جویدند،در بازی حافظه دقیق تر بودند و زمان واکنش بهتری داشتند.
یکی از دلایلی که جویدن آدامس می تواند روی بازی شما اثر داشته باشد، این است که جویدن آدامس فعالیت هیپوکامپ (اسبک) را افزایش می دهد، هیپوکامپ منطقه مهمی از مغز می باشد که به حافظه مربوط است. ( هرچند هنوز مشخص نیست که چرا این اتفاق می افتد.)

6 تکنیک باورن ی برای تقویت حافظه

نظریه دیگر روی افزایش ا یژن دریافتی و چگونگی توانایی بهبود تمرکز و توجه از طریق جویدن آدامس تمرکز می کند، این ها کمک می کنند که مغز هنگام یادگیری چیزهای جدید، ارتباط های قوی تری ایجاد کند. مطالعه ای وجود دارد که نشان می دهد شرکت کنندگانی که در طول یادگیری و تست حافظه آدامس می جویدند، سطوح ضربان قلب بالاتری دارند، فاکتوری که موجب افزایش ا یژن دریافتی توسط مغز می شود.

۶- بیشتر بخو د تا حافظه تان تثبیت شود.

دلایل اثبات شده ای وجود دارند که نشان می دهند خواب یکی از مهمترین عناصر در داشتن یک حافظه خوب است. از آنجایی که بیشترین مقدار تثبیت حافظه در خواب صورت می گیرد، مشخص می شود که مغز ما بدون داشتن خواب کافی برای تثبیت حافظه مان به دردسر می افتد.
حتی یک چرت کوتاه می تواند بازی شما را بهبود ببخشد. از شرکت کنندگان یکی از بررسی ها خواسته شد برای اندازه گیری قدرت حافظه شان، کارت های تصویر سازی شده ای را به خاطر بسپرند. بعد از به خاطر سپردن دسته ای از کارت ها یک استراحت ۴۰ دقیقه ای به همه ی آن ها داده شد، نیمی از آن ها در این زمان خو دند و نیمی دیگر بیدار ماندند. بعد از این استراحت هر دو گروه مورد آزمایش قرار گرفتند.
محققان متعجبانه دیدند آن هایی که خو ده بودند به شکل قابل توجهی آزمون را بهتر انجام دادند. آنها ۸۰% پاسخ درست و گروهی که نخو ده بودند ۶۰% موارد را درست پاسخ داده بودند.

6 تکنیک باورن ی برای تقویت حافظه

تحقیقات نشان می دهد که وقتی موضوعی برای اولین بار به مغز وارد می شود، (به خصوص در هیپوکامپ) هنوز شکننده است و به راحتی فراموش می شود به خصوص اگر از مغز خواسته شود تا در همان لحظه چیزهای بیشتری به خاطر بسپرد. چرت زدن، موضوعات را به سمت نئوکورت ها هدایت می کند. جایی که ذخیره دائمی تر صورت می گیرد و به این ترتیب از جایگزین شدن آن ها جلوگیری می شود.
نه تنها خو دن بعد از یادگیری بخش مهمی از فرآیند ایجاد حافظه است، خو دن قبل از یادگیری مسئل جدید هم به همان مهمی می باشد. تحقیقات نشان داده است که محرومیت از خواب می تواند روی توانایی ما برای سپردن چیزهای جدید به حافظه و تثبیت آن ها اثر بگذارد. 


اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد حافظه های کامپیوتریی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

حافظه های کامپیوتریی

فهرست :

حافظه

مبانی اولیه حافظه

cachریجستر

انواع حافظه

rom حافظه

rom مبانی حافظه های

prom حافظه

eprom حافظه

flash memory . egpromحافظه های

 سخت افزار   

  حافظه

 حافظه با هدف ذخیره سازی اطلاعات (دائم ، موقت ) در کامپیوتر استفاده می گردد. از انواع متفاوتی حافظه درکامپیوتر استفاده می گردد .

ram

rom

cache

dynamic ram

static ram

flash memory

virtual memory

video memory

bios

استفاده از حافظه صرفا" محدود به کامپیوترهای شخصی نبوده و در دستگاههای متفاوتی نظیر : تلفن های سلولی، pda ، رادیوهای اتومبیل ، vcr ، تلویزیون و ... نیز در ابعاد وسیعی از آنها استفاده بعمل می آید.هر یک از دستگاههای فوق مدل های  متفاوتی از حافظه را  استفاده می نمایند.

مبانی اولیه حافظه

با اینکه می توان واژه " حافظه " را بر هر نوع وسیله ذخیره سازی الکترونیکی اطلاق کرد، ولی اغلب از واژه فوق برای مشخص نمودن حافظه های سریع با قابلیت ذخیره سازی موقت استفاده بعمل می آید. در صورتیکه پردازنده  مجبور باشد برای بازی اطلاعات مورد نیاز خود بصورت دائم از هارد دیسک استفاده نمائد، قطعا" سرعت عملیات پردازنده ( با آن سرعت بالا) کند خواهد گردید. زمانیکه اطلاعات مورد نیاز پردازنده در حافظه ذخیره گردند، سرعت عملیات پردازنده از بعد دستی به داده های مورد نیاز بیشتر خواهد گردید. از حافظه های متعددی بمنظور نگهداری موقت اطلاعات استفاده می گردد.

 

همانگونه که در شکل فوق مشاهده می گردد ، محموعه متنوعی ازانواع حافظه ها  وجود دارد .  پردازنده با توجه به ساختار سلسله مراتبی فوق به آنها دستی پیدا خواهد کرد. زمانیکه در سطح حافظه های دائمی نظیر هارد و یا حافظه دستگاههائی نظیر صفحه کلید، اطلاعاتی موحود باشد که پردازنده قصد استفاده از آنان را داشته باشد ، می بایست اطلاعات فوق از طریق حافظه ram در اختیار پردازنده قرار گیرند. در ادامه پردازنده اطلاعات و داده های مورد نیاز خود را  در حافظه cache  و دستورالعمل های خاص عملیاتی خود را در  ریجسترها  ذخیره می نماید.

تمام عناصر سخت افزاری ( پردازنده، هارد دیسک ، حافظه و ...) و عناصر نرم افزاری ( سیستم عامل و...) بصورت یک گروه عملیاتی بکمک یکدیگر وظایف محوله را انجام می دهند . بدون شک در این گروه " حافظه " دارای جایگاهی خاص است . از زمانیکه کامپیوتر روشن  تا زمانیکه  خاموش می گردد ، پردازنده بصورت پیوسته و دائم از حافظه استفاده می نماید. بلافاصله پس از روشن نمودن کامپیوتر اطلاعات اولیه ( برنامه post) از حافظه rom   فعال شده و در ادامه  وضعیت حافظه از نظر سالم بودن بررسی می گردد ( عملیات سریع خواندن ، نوشتن ) .در مرحله بعد کامپیوتر bios را ازطریق rom فعال خواهد کرد. bios اطلاعات اولیه و ضروری در رابطه با  دستگاههای ذخیره سازی،  وضعیت درایوی که می بایست فرآیند بوت از آنجا آغاز گردد، امنیت و ... را مشخص می نماید. در مرحله بعد سیستم عامل از  هارد  به درون حافظه ram استفرار خواهد یافت . بخش های مهم و حیاتی سیستم عامل تا زمانیکه سیستم روشن است در حافظه ماندگار خواهند بود. در ادامه و زمانیکه یک برنامه توسط کاربر فعال می گردد، برنامه فوق در حافظه ram مستقر خواهد شد. پس از استقرار یک برنامه در حافظه و آغاز سرویس دهی توسط برنامه مورد نظر در صورت ضرورت  فایل های مورد نیاز برنامه فوق، در حافظه مستفر خواهند شد.و در نهایت زمانیکه به حیات یک برنامه خاتمه داده می شود (close) و یا یک فایل  ذخیره می گردد ، اطلاعات بر روی یک رسانه ذخیره سازی دائم ذخیره و نهایتا" حافظه از وجود برنامه و فایل های مرتبط ، پا ازی ! می گردد.

همانگونه که اشاره گردید در هر زمان که اطلاعاتی ، مورد نیاز پردازنده باشد، می بایست اطلاعات درخواستی  در حافظه ram مستقر تا زمینه استفاده از آنان توسط پردازنده فراهم گردد. چرخه درخواست اطلاعات موجود درram توسط پردازنده  ، پردازش اطلاعات توسط پردازنده و نوشتن اطلاعات جدید در حافظه یک سیکل کاملا" پیوسته بوده و در اکثر کامپیوترها سیکل فوق  ممکن است در هر ثانیه میلیون ها مرتبه  تکرار گردد.

نیاز به سرعت دلیلی بر وجود حافظه های متنوع

چرا حافظه در کامپیوتر تا بدین میزان متنوع و متفاوت است ؟ در پاسخ می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

پردازنده های با سرعت بالا نیازمند دستی سریع و آسان به حجم بالائی از داده ها بمنظور افزایش بهره وری و کارآئی  خود می باشند.. در صورتیکه پردازنده قادر به تامین و دستی به داده های مورد نیاز در زمان مورد نظر  نباشد، می بایست عملیات خود را متوقف و در انتظار تامین داده های مورد نیاز  باشد. پردازند ه های جدید وبا سرعت یک گیگا هرتز به حجم بالائی از داده ها ( میلیارد بایت در هر ثانیه ) نیاز خواهند داشت . پردازنده هائی با سرعت اشاره شده  گران قیمت بوده و قطعا" اتلاف زمان مفید آنان مطلوب و قابل قبول نخواهد بود. طراحان کامپیوتر بمنظور حل مشکل فوق ایده " لایه بندی حافظه " را مطرح نموده اند. در این راستا از حافظه های گران قیمت با میزان  اندک استفاده و از حافظه های ارزان تر در حجم بیشتری استفاده بعمل می آید. ارزانترین  حافظه  متدواول ، هارد دیسک است . هارد دیسک یک رسانه ذخیره سازی ارزان قیمت با توان ذخیره سازی حجم بالائی از اطلاعات است . با توجه به ارزان بودن فضای ذخیره سازی اطلاعات بر روی هارد، اطلاعات مورد نظر بر روی آنها ذخیره  و با استفاده از روش های متفاوتی نظیر : حافظه مجازی می توان بسادگی و بسرعت بدون نگرانی از فضای فیزیکی حافظه ram ، از آنها استفاده نمود. 

حافظه ram سطح دستی بعدی در ساختار سلسله مراتبی حافظه است . اندازه بیت یک پردازنده نشاندهنده تعداد بایت هائی از حافظه است که در یک لحظه می توان به آنها دستی داشت. مثلا" یک پردازنده  شانزده بیتی ، قادر به پردازش دو بایت در هر لحظه است . مگاهرتز واحد سنجش سرعت پردازش  در پردازنده ها است  و معادل "میلیون در هر ثانیه" است . مثلا" یک کامپیوتر 32 بیتی  پنتیوم iii  با سرعت 800-mhz ، قادر به پردازش چهار بایت بصورت همزمان و 800 میلیون بار در ثانیه است . حافظه ram  بتنهائی دارای سرعت مناسب برای همسنگ شدن با سرعت پردازنده نیست .  بهمین دلیل است که از حافظه های cache استفاده می گردد. بدیهی است هر اندازه که سرعت حافظه ram بالا باشد مطلوب تر خواهد بود.اغلب تراشه های مربوطه امروزه دارای سرعتی بین 50 تا 70 nanoseconds می باشند. سرعت خواندن و یا نوشتن در حافظه  ارتباط مستقیم با نوع حافظه استفاده شده دارد .در این راستا ممکن است از حافظه های dram,sdram,rambus استفاده گردد. سرعت ram توسط پهنا و سرعت  bus ، کنترل می گردد. پهنای  bus ، تعداد بایتی که می تواند بطور همزمان برای پردازنده ارسال گردد را مشخص   و سرعت bus به تعداد دفعاتی که می توان یک گروه از بیت ها را در هر ثانیه ارسال کرد اطلاق می گردد.  سیکل منظم حرکت  داده ها از حافظه بسمت پردازنده را bus cycle  می گویند مثلا" یک bus با وضعیت : 100mhz و 32 بیت، بصورت تئوری قادر به ارسال چهار بایت  به پردازنده و  یکصد میلیون مرتبه در هر ثانیه است . در حالیکه یک bus شانرده بیتی 66mhz بصورت تئوری قادر به ارسال دو بایت و 66 میلیون مرتبه در هر ثانیه است . با توجه به مثال فوق مشاهده می گردد که با تغییر پهنای  bus از شانزده به سی و دو و سرعت از 66mhz به 100mhz سرعت ارسال داده برای پردازنده سه برابر گردید.

ریجستر و cache

با توجه به سرعت بسیار بالای پردازنده حتی در صورت استفاده از bus عریض وسریع همچنان مدت زمانی طول خواهد کشید تا داده ها از حافظه ram برای پردازنده ارسال گردند. cache با این هدف  طراحی شده است که داده های مورد نیاز پردازنده را که احتمال استفاده از آنان  بیشتر است ، در دسترس تر  قرار دهد . عملیات فوق از طریق بکارگیری مقدار اندکی از حافظه   cache  که primary و یا level 1 نامیده می شود صورت می پذیرد. ظرفیت حافظه های فوق بسیار اندک بوده و از دو کیلو بایت تا شصت و چهار کیلو بایت را، شامل می گردد.  نوع دوم cache  که secodray و یا level 2 نامیده می شود بر روی یک کارت حافظه و در مجاورت پردازنده قرار می گیرد. این نوع cache دارای یک ارتباط مستقیم با پردازنده است. یک مدار کنترل کننده  اختصاصی بر روی برد اصلی که " کنترل کننده l2 " نامیده می شود مسئولیت عملیات مربوطه  را برعهده خواهد گرفت . با توجه به نوع پردازنده ، اندازه حافظه فوق متغیر بوده و دارای  دامنه ای بین 256kb تا 2mb است. برخی از پردازنده های با کارائی بالا اخیرا" این نوع cache را بعنوان جزئی جداناپذیر در کنار خود دارند. ( بخشی از تراشه  پردازنده ) در این نوع پردازنده ها با توجه به اینکه  cache  بخشی از پردازنده محسوب می گردد، اندازه آن متغیر بوده و بعنوان یکی از مهمترین شاخص ها در کارائی پردازنده مطرح است.

 نوع  دیگری از ram با نام sram ( حافظ های با دستی تصادفی ایستا ) نیز وجود داشته که  در آغاز برای cache استفاده می گردید. این نوع حافظه ها از چندین ترانزیستور ( معمولا" چهار تا شش ) برای هر یک از سلول های حافظه خود استفاده می نمایند. حافظه های فوق دارای مجموعه ای از فلیپ فلاپ ها با دو وضعیت خواهند بود. بنابراین حافظه های فوق  قادر به بازخوانی اطلاعات  بصورت پیوسته نظیر حافظه های dram نخواهند بود. هر یک از سلول های حافظه مادامیکه  منبع تامین انرژی آنها فعال (on) باشد داده های خود را ذخیره نگاه خواهند داشت . در این ح ضرورتی به بازخوانی اطلاعات  بصورت یک نخواهد بود . سرعت حافظه های فوق بسیار بالا است ، ولی بدلیل قیمت بالا ، در حال حاضر بعنوان جایگزینی استاندارد برای حافظه های ram مطرح نمی باشند.

انواع حافظه

حافظه ها را می توان بر اساس شاخص های متفاوتی تقسیم بندی کرد .  volatile و nonvolatile نمونه ای از این تقسیم بندی ها است .  حافظه های volatile بلافاصله پس از خاموش شدن سیستم اطلاعات خود را از دست می دهند. و همواره برای نگهداری اطلاعات خود به منبع تامین انرژی نیاز خواهند داشت . اغلب حافظه های ram در این گروه قرار می گیرند. حافظه های nonvolatile داده های خود را همچنان پس از خاموش شدن سیستم حفظ خواهند کرد. حافظه rom نمونه ای از این نوع حافظه ها است .

حافظه rom

حافظه rom یک نوع مدار مجتمع (ic) است  که در زمان ساخت داده هائی در آن ذخیره می گردد. این نوع حافظه ها علاوه بر استفاده در کامپیوترهای شخصی در سایر دستگاههای الکترونیکی نیز به خدمت گرفته می شوند.


با


تحقیق درمورد حافظه های کامپیوتریی


روش ها و نکات تقویت حافظه

روش ها و نکات تقویت حافظه چیست ؟  شیوه های زیادی برای به یاد سپردن موارد عادی روزمره وجود دارد، می توان آنها را یادداشت کرد، یا به لیستهای برنامه ریزی ابزارهای الکترونیکی مانند بلک بری یا آی-پد سپرد، اما در صورتی که دسترسی به این تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی وجود نداشته یا در صورتی که فردی بخواهد بدون وابستگی به این تجهیزات، ذهن خود را قوی کند میتواند از راه حلهایی که توسط متخصصان حافظه پیشنهاد شده اند استفاده کند:

روش ها و نکات تقویت حافظه را به شرح ذیل بخوانید :

به یاد سپردن نامها

توجه کنید: زمانی که به فردی معرفی می شوید کاملا به نامش توجه کنید. سپس برای بهتر به یاد سپردن آن حروف نام را در ذهنتان تصور کرده و سعی کنید نشانه ای شخصی برای نام بی د تا اسم در ذهنتان قفل شود. چندین بار استفاده از نام طی گفتگو با فرد می تواند در حفظ آن در خاطر شما بسیار موثر باشد.

اسم را مصور کنید: برای به خاطر سپردن نامهای فامیلی پیچیده و دشوار باید برای آنها مفهومی درست کرده و آن را در ذهنتان به تصویر بکشید. سپس یک ویژگی در صورت فرد انتخاب کرده و آن را به تصویر ذهنی وصل کنید. هرچه ترکیب به دست آمده عجیب تر باشد، بیشتر به یاد شما خواهد ماند.

میان نامها و مفاهیم ارتباط به یاد ماندنی خلق کنید: برخی نامها یادآور اسامی خاصی مانند نام کوه ها و یا مرتبط با مشاغلی خاص مانند ساختمان سازی هستند. برای مثال اگر بخواهید نام فردی که رئیس یک شرکت معماری است را به یاد بسپارید، تصویر وی را در برابر ساختمانی بزرگ تصور کرده و به یاد بسپارید.

کمی تقلب کنید: می توانید پیشنهاداتی مانند آنچه خو د را با کمی تقلب تکمیل کنید. برای مثال اگر در جلسه ای کارت ویزیت فردی را دریافت کردید، یادداشت کوچکی از ویژگی های وی بر پشت کارت بنویسید، مثلا عینک قرمز به چشم داشت و در خیابان x زندگی می کرد تا در صورت نیاز بتوانید وی را به راحتی به یاد آورید.

به یاد سپردن موقعیت وسایل

کارهای خود را به خود اعلام کنید: به آنچه انجام می دهید توجه کنید، به خود یادآوری کنید "من کلیدها را در جیب کت گذاشتم" تا به این شکل حافظه ای شفاف از عملکرد خود داشته باشید.

خود را عادت دهید: خود را به قرار دادن وسایلی که در طول روز به آنها نیاز دارید در جاهایی خاص و تعیین شده عادت دهید.

به یاد سپردن کارها

برای به خاطر سپردن غیر عادی باشید: برای به خاطر سپردن کاری یک یادآور فیزیکی غیر عادی خلق کنید. مثلا برای به خاطر آوردن اینکه باید قبضهایی که روی میز گذاشته اید را پرداخت کنید، جسم نامربوطی مانند یک میوه را بر روی آنها قرار دهید تا با دیدن غیر منتظره یک میوه توجهتان به قبضها جلب شود.

لیست ید خود را تبدیل به آواز کنید: برای به یاد سپردن مواردی مانند لیست ید، شماره تلفن و یا لیست کارهای روزانه آنها را با یکی از آهنگهای مورد علاقه خود انطباق دهید و آن را بخوانید.

از میانبرهای حفظ ی استفاده کنید: برای به خاطر سپردن نامها، کارها یا لیستها می توانید حروف اول هر کلمه از آنها را سر هم کرده و یک کلمه خلق کنید و آن را به خاطر بسپارید.

از بدن خود استفاده کنید: اگر کاغذ یا قلم برای یادداشت ندارید، از اعضای بدن خود برای به خاطر سپردن چیزی مثلا لیستی از اقلام استفاده کنید. برای مثال اگر باید چسب، کلم بروکلی، مرغ، انگور و خمیردندان ب ید تصور کنید که پاهایتان در چسب گیرکرده، برگهای بروکلی از جیب شلوارتان بیرون زده، مرغی در حال نوک زدن به شکم شماست، خوشه ای انگور از گردنتان آویزان شده و دهانتان پر از خمیر دندان است.

از اتاقهای خانه هم استفاده کنید: در شیوه بالا می توانید ساختمان محل کار یا منزل خود را جایگزین بدن خود کرده و هر یک از اقلام ید را به یکی از وسایل درون اتاقها یا خود اتاقها ربط دهید.

به یاد سپردن ارقام

هر عدد را به یک شکل ربط دهید: برای هر عدد در ذهن خود شکلی تصور کنید. دایره برای 0، خ ر برای 1، قو برای 2، دستبند برای 3، قایق بادبانی برای 4، قطعه ای پازل برای 5، پیپ برای 6، بومرنگ برای 7، آدم برفی برای 8 و راکت تنیس برای 9. به این شکل برای به خاطر سپردن کد رمز کارت بانکی خود تصور کنید که سوار بر قایق بادبانی (4) هستید که یک قو (2) به شما حمله می کند و شما با یک راکت تنیس (9) به آن ضربه می زنید!

برای اعداد هم قافیه بی د: سعی کنید واژه هایی بی د که با اعداد هم قافیه باشند و سپس با استفاده از این واژه ها داستانی بسازید.

از حروف الفبا استفاده کنید: زمانی که نام یا کت را فراموش کرده اید، حروف الفبا را به ترتیب بگویید. زمانی که به حرف مشابه آغاز کننده نام برسید، نام به یادتان خواهد آمد.

بخوانید، بنویسید، بگویید، بشنوید: برای به خاطر سپردن مطلبی به ویژه مباحث درسی یادداشتهای خود را بخوانید، سپس آنها را تایپ کنید، بعد آنها را بلند خوانده و صدای خود را ضبط کنید و چندین بار صدای ضبط شده خود را گوش دهید.

از رنگها استفاده کنید: از رنگها در بخشهای مختلف یادداشتهای خود استفاده کنید تا آنها را به همراه نام رنگها به یاد آورید.

26 راه حل تقویت حافظه و افزایش تمرکز حواس

1-       مهمترین رکن تقویت حافظه و حفظ ، کاهش ورودیهای ناهنجار و بیفایده و اضافه به سیستم مغزی است. تا میتوانیدنگاه به تلویزیون، رادیو گوش ، خواندن رو مه و مجلات را کاهش دهید.

2-       خوردن کندر- مصطکی(به قدر یک نخود با غذاها) سودمند است.

3-       حنا بر سر گذاشتن(ولو مقدار کم و فقط ملاج) بسیاری مجرب است.

4-       فرمول تجربه شده: صبح ناشنا21 عدد-مویز- ظهر قبل و بعد از غذا، عرق استخوندوس یا چای استخوندوس، شب همراه شام 14-7 عدد زیتون شربت عسل.

5-       ذکر صلوات هر چه بیشتر و ر هر ساعت و هر جا و هر شرایطی، به طور اعجاب آوری حضور ذهن و تیزی ذهن و حافظه می دهد علی الخصوص این ذکر که برکات بیشمار دارد(الهم صل علی محمد و آلف محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین) 40 مرتبه قبل خواب.

6-       خوردن یک جهارم پخته شده مغز در هفته همراه اندکی دارچین(برای ک ن و نوجوانان یک دوم مغذ ).

7-       پوشاندن سر در ایام سرد و بلافاصله پس از .

8-       کندن مو از هر قسمت بدن(ابرو بردای خانم ها- shave موهای اندام و ...) سبب کاهش حافظه است.

9-       مصرف بیش از حد سردیجاتدر طبایع سرد(بلغمی ها) همانند قارچ- ماست- ماهی- کشک- کیوی- خیار- دوغ و...  سببق کاهش حافظه است.

10-   مصرف متعادل مختصر گرمی جات و ادویه در طبایع سرد(بلغمی مزاج ها) نظیر دارچین- عسل- ما- شیره انگور- ویز- زنجبیل- آجیل های خام و ... سبب افزایش حافظه است.

11-   روزی 20-10 دقیقه با چشمان بسته در جایی خلوت و آرام، ذکر گفتن(هر ذکر که به ذائقه روحی شما می نشیند و دوستش دارید).

12-   نان و پنیر و گردو- کله جوش- فسنجان- زیتون پرورده-  بادام نش ته- آبگوشت جزو غذاهای افزایش حافظه به شمار می روند.

13-   دایم الوضو بودن حافظه را می افزاید.

14-   در مزاج گرم حجامت از سر یا پشت گوش ها- زالو درمانی پشت گوشها(طبق نظر پزشک حاذق طب سنتی) در افزایش حافظه موثر است.

15-   نگاه به قرآن- تلاوت قرآن- حفظ قرآن و اساسا هر گونه ارتباط با قرآن- بطور  خارق العاده حافظه را تقویت می کند.

16-   زیاد روی در مقاربت - نوشیدن آب یخ- یبوست- سر پا غذا خوردن- مصرف زیاد شکر سفید و نوشابه – پفک – سس مایونز- سوسیس کالباس و پیتزا- کاهش حافظه می دهد.

17-   موزیکهای تند و دارای ضرباهنگ مداوم- کاهش حافظه می دهد.

18-   مطالعه کتاب(نه رو مه و مجله) شعر و حفظ شعر- حافظه را قوی می کند.

19-   هر گونه فکر و خیال- غم و غصه- اصطراب استرس و از سویی هیجانات فراوان و شادی بیش از حد و خنده فراوان و سرمستی و نشاط مفرط سبب کاهش شدید حافظه می گردد.

20-   اه فردی و مفعت طلبی فردی و افکار کوچک و منطقه ای- سبب کاهش حافظه و از طرفی افکار جمعی و بزرگ و جهانی سبب افزایش حافظه و توسعه فکری است.

21-   شنیدن اصوات و نوارهای طبیعی(صدای رودخانه، نسیم باد،صدای پرندگان و ریزش باران و ...) سبب افزایش حافظه و صداهای و صنعتی نظیر اتومبیل، بوق، ساختمان سازی ها و ... سبب کاهش حافظه است.

22-   دم کرده های گیاهی  افزاینده حافظه شامل بادرنجبویه- استخودوس- چای کوهی- سنبل الطیب- بهار نارنج می باشند.

23-   تراشیدن موهای سر و حتی المقدور کوتاه موها در سنی بویژه ک ن و نوجوانان تاثیر به سزایی در بالا یبردن قوای مغزی و حافظه دارد.

24-   مصرف مداوم نان تازه- کاهنده حافظه و مصرف نانی که 12 ساعت از پخت آن گذشته(نه نان بیات) افزاینده حافظه است.

25-   صفات اخلاقی زیر سبب افزایش حافظه است.

دست و دلبازی و بخشندگی- انعطاف پذیری- خوش رویی- کم سخن گفتن- امیدواری و مثبت گرایی

26- صفات اخلاقی زیر سبب کاهش حافظه است:

خساست- یکدنگی- و پافشاری بر رای خود- کج خلقی و ترش رویی- پرحرفی منفی گرایی و نا امیدی.

20 روش مفید برای تقویت حافظه

1-من حافظه ضعیفى دارم و کارى هم نمى‏شود کرد! این یک جمله کاملاً بى معناست. شما به سادگى مى‏توانید حافظه ضعیف خود را تقویت کنید و کارآیى آن را افزایش دهید؛ همان گونه که ضعف بینایى یا شنوایى خود را با استفاده از عینک یا سمعک اصلاح مى‏کنید. پس قدم اول این است که شما باید باور کنید که ضعف حافظه، یک بیمارى گذراست و به راحتى قابل علاج و اصلاح است. حالا وقت آن است که دست به کار شوید.

2 -شما حافظه‏اى بسیار نیرومند دارید! باور نمى‏کنید؟ آیا مى‏خواهید این امر را به خودتان ثابت کنید؟ بسیار خوب، سعى کنید چیزى را که قبلاً مى‏دانسته‏اید، فراموش کنید؛ امکان ندارد! این طور نیست؟ حافظه شما به شدت مقاومت مى‏کند و مطمئن باشید که بالا ه این حافظه شماست که برنده مى‏شود. در یک رویارویى کاملاً مستقیم با حافظه خود، مى‏توانید باور کنید که حافظه شما هم قوى و نیرومند است تا براى تقویت بیشتر حافظه، بیش از پیش اعتماد به نفس پیدا کنید.

3 -اولین قدم براى آماده ساختن حافظه، ایجاد یک ارتباط و پیوند و تداعى معانى است. تداعى معانى آگاهانه و کنترل شده، دقیقاً همان حافظه تربیت شده و قابل کنترلى را ایجاد مى‏کند که شما به دنبال آن هستید.

این پیوند یا اتصال معانى، ممکن است آگاهانه و در اختیار یا نیمه هشیارانه و نیمه آگاهانه باشد. تداعى معانى نیمه آگاهانه، یعنى همان تداعى‏هاى ناخودآگاهى که در ذهن شما میان کلمات یا حرکات یا تصاویر خاصى با یک خاطره یا معانى دیگر شکل مى‏گیرد.

اما تداعى معانى آگاهانه که کاملا در کنترل اراده و خواست ماست، همان نیروى اتصالى است که حافظه ما را بیدار و تربیت مى‏کند؛ پس ارتباط میان معانى برقرار کنید تا حافظه‏اى نیرومند بدست آورید. مثلاً فرض کنید که مى‏خواهید معناى کلمه انگلیسى new را به خاطر بسپارید؛ شما در ذهن خود با تکرار کلمه «نیو»، به یاد کلمه نو مى‏افتید. نو و تازه، معناى کاملاً نزدیک به جدید، یعنى کلمه newدارد. سپس شما با نام نیو به یاد نو ودر نتیجه به یاد جدید و تازه مى‏افتید.

4 -یکى از محرک‏هاى تقویت و تولید کننده جرقه حرکت حافظه، علاقه است. به یاد آوردن چیزهایى که به آنها علاقه داریم، همیشه آسان‏تر از به خاطر آوردن چیزهایى است که مورد علاقه ما نیستند.

یکى از روان شناسان متخصص حافظه مى‏گوید: نیروى حافظه، بستگى زیادى به علاقه دارد. او هر روز صبح از کارهایى که مى‏خواهد انجام دهد، فهرستى ذهنى تهیه مى‏کند و مى‏گوید نکته مهم این است که اتصال‏هاى یاد آورنده ذهنى، مارا مجبور کنند در لحظه مناسب، به آن چیزها علاقه‏مند شویم.

به عبارت ساده ‏تر، تداعى، باعث ایجاد علاقه مى‏شود.

براى به خاطر آوردن هر چیز جدید، آن چیز باید با چیز دیگرى مربوط شود که از قبل آن را مى‏شناسیم یا آن را به راحتى به خاطر می ‏آوریم.

5 -بعد از این که دو چیز در ذهن ما به هم مربوط شدند، موضوعى که از قبل آن را مى‏شناسیم، چیز جدید را به یادمان مى‏آورد انجام چنین کارى آن‏قدر ادامه مى‏یابد تا مطلب جدید به صورت اطلاعى در آید که از قبل آن را مى‏شناسیم و به عبارت ساده‏تر، در ذهن ما استقرار و استحکام یابد و به راحتى در حافظه ما حضور یابد.

چرا ما به سادگى نقشه ایتالیا را به خاطر مى‏آوریم؛ اما به دشوارى مى‏توانیم شکل سرزمین‏هاى آلمان یا فنلاند را به یاد آوریم؟ زیرا معلم از کودکى به ما آموخت که ایتالیا شبیه یک چکمه است؛ یعنى شکلى که ما از قبل آن را مى‏شناختیم.

از قدرت تصویر ذهنى خود بیشتر استفاده کنید! متخصصان فن حافظه مى‏گویند: هر چه به تصویر درآید، به سادگى به خاطر س مى‏شود.

6 -وقتى شما فکر مى‏کنید، تصویر هایى در ذهن شما پدید مى‏آید. این عمل تصور ، تصویر سازى یا تصویرى است. این کارى است که شما هر لحظه و پیوسته انجام مى‏دهید و هیچ مشکلى درباره آن ندارید.

ارسطو در یکى از کتاب‏هایش مى‏گوید:

«براى فکر ، ما باید با تصویرهایى گفت‏وگو کنیم که آنها را در ذهن خود مى‏بینیم. فرض کنید من به شما مى‏گویم که به صندلى فکر کنید. شما در ذهن خود چه چیزى را مى‏بینید؟ بدون شک، اولین تصویرى که در ذهن شما ساخته مى‏شود، یک صندلى است.

شما مى‏توانید با پیوند دادن بعضى معانى به بعضى تصاویر قرینه و نزدیک به آن، به حافظه خود در یاد آورى آن معنا کمک کنید؛ مثلاً یادگیرى یک مطلب علمى در کلاس درس با حادثه‏اى که همان زمان موجب جلب توجه شما شده است، عجین مى‏گردد و به محض یاد آورى تصویر آن حادثه یا جریان، آن مطلب علمى نیز در ذهن شما حضور مى‏یابد. بسیارى از این تصاویر جالب را مى‏توان به صورت خودآگاه و عامدانه به وجود آورد.

7 -اسپینوزا مى‏گوید: هر قدر یک چیز قابل فهم‏تر و روشن‏تر باشد، آسان‏تر در حافظه، حفظ و نگه دارى مى‏شود و بر ع هر قدر مبهم‏تر باشد، آسان‏تر از یاد مى‏رود.

نتیجه مى‏گیریم که بهتر است مفاهیم مبهم و مشکل را به اجزاى ساده و قابل فهم تبدیل کنیم و یا تصویر ذهنى ملموسى از آنها بسازیم تا ساده‏تر در ذهن باقى بمانند و یاد آورى آنها آسان‏تر گردد.

8 -ما تمایل داریم چیزهاى ساده، ملموس، روزمره و معمولى را فراموش کنیم؛ اما به ندرت چیزهاى منحصر به فرد، خشونت‏آمیز، غیر معمولى، مضحک و فوق العاده را از یاد مى‏بریم.

ما مى‏توانیم با ایجاد پیوندهاى ذهنى میان اشیا و کلمات، آنها را غیرمعمولى، تمس آمیز یا غیر ممکن سازیم تا مثل چسب به هم محکم شوند و در ذهن بمانند.

براى تصویرسازى از کلمات مبهم، از نیروى تخیل و ابتکار خود بهره بگیرید. یک ذره تخیل به اضافه مقدارى ابتکارى، به شما امکان مى‏دهد تا هر چیزى را تصویرى کنید.. تخیل مى‏تواند بسیار مهم‏تر و مفیدتر از اطلاعات باشد. اگر شما تخیل نداشته باشید تا از اطلاعات خود استفاده کنید فایده ذهن و مغز چیست؟

مثلاً براى به خاطر آوردن سوره‏اى از قرآن کریم که سجده واجب دارند، این گونه خیال‏پردازى کنید: شبى در حالى که ستاره در آسمان مى‏درخشید، پدرم را دیدم که در حال سجده، سوره فصلت را قرائت مى‏کرد. نام چهار سوره مذکور، در این داستان آمده است: نجم (ستاره)، سجده، فصلت و اقرأ یا علق(قرائت).

9 -خوب مشاهده در تقویت حافظه، کمک بزرگى است. نگاه و دیدن،آسان است؛ اما به دقت و به درستى مشاهده ، مهارتى است که باید آن را ب کنید. حافظه و مشاهده، رابطه نزدیکى با هم دارند و در کنار هم شما را به موفقیت نزدیک‏تر مى‏کنند. تفاوت دیدن با مشاهده چیست؟ تفاوت آن است که ما با چشمان خود مى‏بینیم؛ اما با ذهن خود مشاهده مى‏کنیم؛ به عبارتى مشاهده ، یعنى با ذهن دیدن.

تنها قاعده براى مشاهده خوب و حساس، دقت و توجه است. شما با تمرین آگاهانه یا نا آگاهانه، مى‏توانید درست مشاهده را به صورت یک قاعده در آورید و آن گاه که بر اثر ب این مهارت، از هر معنایى یک تصویر ذهنى دقیق و روشن و همراه با جزئیات در ذهن شما تشکیل شد، متوجه خواهید شد که چقدر در به خاطر آوردن آن توانا هستید و چه حافظه نیرومندى پیدا کرده‏اید.

10 -اطلاعات، قابلیت اتصال به یکدیگر را دارند و هر اطلاعى را مى‏توان به اطلاع دیگر متصل کرد. مهم نیست که اتصال چقدر واضح و روشن یا مبهم و رمز گونه باشد؛ مهم آن است با تمرین در ذهن ما جایگزین شود.

اطلاعات به هم متصل شده‏اى که شما زیاد استفاده مى‏کنید و در مدت کوتاهى به معلومات شما تبدیل مى‏شوند، فقط به این دلیل است که مورد استفاده قرار گرفته‏اند. حال با اطلاعاتى که به طور مرتب مورد استفاده ما نیستند، چه کار کنیم؟ اصلاً نگران نباشید! فقط کافى است چند وقت یک بار آنها را در ذهن مرور کنید. در این صورت، وقتى که به آنها نیاز دارید، آن اطلاعات به یاد شما مى‏آیند. این کاربرد مرتب است که بر چگونگى نگه دارى اطلاعات در ذهن، نظارت مى‏کند.

11 -علت فراموشکارى چیست؟ ریشه مشکل فراموشى در کجاست؟ اگر به دقت توجه کنید، مى‏بینید علت این است که به موقع حضور ذهن نداشته‏ایم. ذهن ماغایب و در حقیقت در جاى دیگرى بوده است. ما در شرایط معین، کارهایى را انجام مى‏دهیم که وقتى بعد مى‏خواهیم آن وضعیت یا کارها را به خاطر آوریم، موفق نمى‏شویم و این، یعنى فراموشکارى.

براى حل مشکل فراموشکارى، باید مطمئن باشید که در لحظه‏اى که دارید آن کارهاى معین را انجام مى‏دهید، ذهن شما حاضر است و غایب نیست. وقتى شما بدون تفکر درباره عملى، آن را نا خود آگاه انجام مى‏دهید، در واقع آن را در ذهن خود ثبت نمى‏کنید؛ پس در آینده نیز چیزى را به خاطر نمى‏آورید. راه حل آن است که آگاهانه عمل کنید و اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافى توجه و حضور ذهن دارید.

12 -چه کار کنیم که مجبور نباشیم یک مطلب را بارها و بارها بخوانیم تا بتوانیم آن را به ذهن بسپاریم و به عبارتى چگونه مى‏توانیم حافظه مطالعاتى خود را تقویت کنیم؟ شما باید خوب خواندن (خواندن مؤثر) را یاد بگیرید.

13 -براى تقویت حافظه ناچارید که تمرکز حواس داشته باشید. تمرکز، یعنى توجه و دقت اختصاصى، انحصارى و منحصر به فرد، درباره یک شى‏ء، یک هدف، یا یک موضوع.

شما چگونه مى‏توانید تمام توجه و دقت خود را به طور کامل به یک موضوع اختصاص دهید؟ براى رسیدن به این هدف، باید قانون اصلى تمرکز را به کار ببرید؛ خود را درگیر کنید.

چگونه خود را درگیر کنید؟ جواب مهم و طلایى ما این است: سؤال کنید؛ شما با سؤال ، شروع به فکر مى‏کنید. وقتى مطالب را با هدف یافتن پاسخ‏هاى معین براى پرسش‏هاى معین بخوانید، این امر حافظه شما را در یادگیرى مطالب تقویت مى‏کند.

14 -براى تقویت حافظه یک دفتر یادداشت تهیه کنید و از مطالبى که معمولاً فراموش مى‏کنید، فهرستى تهیه کنید.

فهمیدن این که چه مطالبى را فراموش مى‏کنید، از آن جهت مفید است که مى‏توانید براى فراموش ن آنها بیشتر تمرکز ایجاد کنید.

مشکل اساسى آن است که ندانید چه مطالبى را فراموش مى‏کنید.

این روش فایده بزرگ دیگرى هم دارد. شما وقتى فهرستى از فراموش کارى‏هاى خود تهیه مى‏کنید، خود را هم متقاعد مى‏سازید که حافظه شما چندان هم اب نیست و فقط در موارد محدودى که فهرست آن را در اختیار دارید، دچار مشکل هستید و تازه مى‏فهمید که بسیارى از موارد هم راه حل هایى بسیار ساده و آسان دارند و در واقع شما از دو جهت مشکل خود را کوچک‏تر مى‏کنید.

15 -مطالبى را که ممکن است فراموش کنید، به صورت سؤال در آورید و در طول امروز چندین بار آن سؤال را خود بپرسید. اغلب مسائل، با ایجاد سؤال در ذهن شما حک مى‏شوند و تصویر سؤال، نا خود آگاه با تصویر پاسخ آن، ح تداعى پیدا مى‏کنند؛ اما احتمالاً سؤالاتى هستند که با این روش به آسانى پاسخ آنها را به خاطر نمى‏آورید و باید توجه و دقت خاصى به ج دهید و از روش‏هاى دیگرى نیز استفاده کنید.

16 -براى تقویت حافظه خود مى‏توانید از دیگران بخواهید که سؤالاتى را که احتمالاً پاسخ آنها را فراموش مى‏کنید، از شما بپرسند. با تکرار این تمرین، شما بر نقاط ضعف حافظه خود تسلط پیدا مى‏کنید و فرا مى‏گیرید که همیشه آماده پاسخ به هر سؤالى باشید و در نتیجه ذهن شما مطلب مورد نظر را به صورت آماده باش نگه مى‏دارد تا آرام آرام آن مطلب به دانسته‏هاى ناب و دائم شما اضافه گردد.

فرقى نمى‏کند که چه ى آن سؤالات را از شما مى‏پرسد؛ خود شما خوب مى‏فهمید که چه وقت خوب و کامل پاسخ داده‏اید و چه وقت پاسخ را از خود ساخته‏اید؛ پس خود را فریب ندهید.

17 -یک روش مؤثر دیگر براى تقویت حافظه آن است که از متدهاى کمکى استفاده کنید. شما مى‏توانید از قلم و کاغذ یارى بجویید و مفاهیم، ارقام یا مطالبى را که در حفظ آنها مشکل دارید، بر روى کارت‏هاى کوچکى بنویسید و هر روز چند دقیقه را صرف باز نویسى فهرستها نمایید. دقت کنید که کدام مطلب را به خاطر دارید و کدام را هنوز فراموش مى‏کنید. فهرست جدید دیگرى از مطالبى که بیشتر فراموش مى‏کنید، تهیه کنید و دوباره آنها را تمرین کنید.

وقتى بدانید چه مطالبى را فراموش کرده‏اید، به راحتى مى‏توانید در جهت حفظ آن اقدام کنید. هر چه بیشتر مطلب مهم را فراموش کرده باشید، کمتر احتمال دارد که مجدداً آنها را فراموش کنید. این را بدانید که به خاطر سپردن مطلبى به دفعات در حافظه، مؤثرتر است از این که آن مطلب یک بار و در موقعیتى خاص در ذهن شما جاى گرفته باشد.

18 -یک مطلب مهم در افزایش کارآیى حافظه آن است که بدانید دقیقاً چه مطلبى را باید به خاطر بسپارید. فهرستى از نکاتى که باید همیشه در ذهن آماده داشته باشید، تهیه کنید تا به سؤالات مربوطه به طور موفقیت‏آمیز و سریع پاسخ بگویید و از تکرار مطالبى را که نیازى به یادآورى مداوم و همیشگى آنها ندارید، پرهیز کنید تا ذهن خود را بیهوده خسته نکنید. مردم وقت زیادى صرف یادگیرى مطالبى مى‏کنند که به طور منطقى از آنها انتظار نمى‏رود که به خاطر داشته باشند.

همیشه از خود بپرسید که آیا لازم است این مطلب را به خاطر بسپارم یا اگر بتوانم در مواقع وم از آن استفاده کنم، کافى است؟

19 -از صدر المتألهین نقل مى‏کنند که مى‏گفت: تعقل و تعلق هرگز یک جا جمع نمى‏شوند. او داستانى را درباره یکى از دوستانش نقل مى‏کند که حافظه‏اى بسیار قوى داشت و در یادآورى علوم کلى و سنگین بسیار توانا بود؛ اما طى حادثه‏اى جذب مادیات شد و تعلقات مادى و دنیایى چنان توجه او را به خود جلب کرد که قدرت سرشار حافظه خود را آرام آرام از دست داد؛ به گونه‏اى که در ساده‏ترین مسائل تعقلى در مى‏ماند.

به عقیده ملاصدرا، هر چه مشغله‏هاى فکرى و تعلقات دنیایى و افکار حاشیه‏اى از ذهن آدمى دور شود، قدرت تمرکز بر مطالب خاص و توانایى به حافظه سپارى آن چه شایسته و ارزشمند است، بیشتر مى‏شود.

20 -بنابر آموزه‏هاى ى نیز را ارهایى براى تقویت حافظه وجود دارد:

1. پرخورى نوعى حماقت را به همراه مى‏آورد و قواى عقلى را ضعیف مى‏کند و کم خورى یکى از راه‏هاى زیاد شدن حافظه است.

2. زیاده از حد آب خوردن و بدون احساس نیاز آب نوشیدن، موجب کندى ذهن مى‏شود.

3. مسواک زدن منظم، حافظه را زیاد مى‏کند و بى توجهى نسبت به بهداشت دهان و دندان، موجب بروز حالات و امراضى مى‏گردد که فراموشى و کند ذهنى ایجاد مى‏نماید.

4. شست‏وشوى بینى یا استنشاق آب، یکى از راه‏هاى تقویت و گشایش حافظه است. بدیهى است که اصلاح وضعیت تنفسى و رسیدن ا یژن کافى به مغز، قدرت قواى ذهنى را افزایش مى‏دهد.

5. حجامت در محل متعارف آن یعنى میان دو کتف، یکى از عوامل افزایش حافظه است و علاوه برآن، بر عقل نیز مى‏افزاید. جالب است که میان افزایش تحرک و قدرت جابه جایى اجزاى خون که با حجامت و فصد حاصل مى‏گردد با خون رسانى صحیح و آسان به کوچکترین عروق مغزى، رابطه نزدیکى وجود دارد. 6. خواب کوتاه قبل از نهار (قیلوله) از عوامل تقویت حافظه و ترک آن از عوامل فراموشى شمرده شده است.

7. مویز، کندر، سیب، انار، به، سرکه، بادام و پسته، پیاز و سیر، شیر و فلفل سیاه براى تقویت حافظه، مفید هستند.

 

 

جستجوهای مربوط به برنامه ریزی تضمینی کنکورروش ها و نکات تقویت حافظه

روش ها و نکات تقویت حافظه چیست ؟  شیوه های زیادی برای به یاد سپردن موارد عادی روزمره وجود دارد، می توان آنها را یادداشت کرد، یا به لیستهای برنامه ریزی ابزارهای الکترونیکی مانند بلک بری یا آی-پد سپرد، اما در صورتی که دسترسی به این تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی وجود نداشته یا در صورتی که فردی بخواهد بدون وابستگی به این تجهیزات، ذهن خود را قوی کند میتواند از راه حلهایی که توسط متخصصان حافظه پیشنهاد شده اند استفاده کند:

روش ها و نکات تقویت حافظه را به شرح ذیل بخوانید :

به یاد سپردن نامها

توجه کنید: زمانی که به فردی معرفی می شوید کاملا به نامش توجه کنید. سپس برای بهتر به یاد سپردن آن حروف نام را در ذهنتان تصور کرده و سعی کنید نشانه ای شخصی برای نام بی د تا اسم در ذهنتان قفل شود. چندین بار استفاده از نام طی گفتگو با فرد می تواند در حفظ آن در خاطر شما بسیار موثر باشد.

اسم را مصور کنید: برای به خاطر سپردن نامهای فامیلی پیچیده و دشوار باید برای آنها مفهومی درست کرده و آن را در ذهنتان به تصویر بکشید. سپس یک ویژگی در صورت فرد انتخاب کرده و آن را به تصویر ذهنی وصل کنید. هرچه ترکیب به دست آمده عجیب تر باشد، بیشتر به یاد شما خواهد ماند.

میان نامها و مفاهیم ارتباط به یاد ماندنی خلق کنید: برخی نامها یادآور اسامی خاصی مانند نام کوه ها و یا مرتبط با مشاغلی خاص مانند ساختمان سازی هستند. برای مثال اگر بخواهید نام فردی که رئیس یک شرکت معماری است را به یاد بسپارید، تصویر وی را در برابر ساختمانی بزرگ تصور کرده و به یاد بسپارید.

کمی تقلب کنید: می توانید پیشنهاداتی مانند آنچه خو د را با کمی تقلب تکمیل کنید. برای مثال اگر در جلسه ای کارت ویزیت فردی را دریافت کردید، یادداشت کوچکی از ویژگی های وی بر پشت کارت بنویسید، مثلا عینک قرمز به چشم داشت و در خیابان x زندگی می کرد تا در صورت نیاز بتوانید وی را به راحتی به یاد آورید.

به یاد سپردن موقعیت وسایل

کارهای خود را به خود اعلام کنید: به آنچه انجام می دهید توجه کنید، به خود یادآوری کنید "من کلیدها را در جیب کت گذاشتم" تا به این شکل حافظه ای شفاف از عملکرد خود داشته باشید.

خود را عادت دهید: خود را به قرار دادن وسایلی که در طول روز به آنها نیاز دارید در جاهایی خاص و تعیین شده عادت دهید.

به یاد سپردن کارها

برای به خاطر سپردن غیر عادی باشید: برای به خاطر سپردن کاری یک یادآور فیزیکی غیر عادی خلق کنید. مثلا برای به خاطر آوردن اینکه باید قبضهایی که روی میز گذاشته اید را پرداخت کنید، جسم نامربوطی مانند یک میوه را بر روی آنها قرار دهید تا با دیدن غیر منتظره یک میوه توجهتان به قبضها جلب شود.

لیست ید خود را تبدیل به آواز کنید: برای به یاد سپردن مواردی مانند لیست ید، شماره تلفن و یا لیست کارهای روزانه آنها را با یکی از آهنگهای مورد علاقه خود انطباق دهید و آن را بخوانید.

از میانبرهای حفظ ی استفاده کنید: برای به خاطر سپردن نامها، کارها یا لیستها می توانید حروف اول هر کلمه از آنها را سر هم کرده و یک کلمه خلق کنید و آن را به خاطر بسپارید.

از بدن خود استفاده کنید: اگر کاغذ یا قلم برای یادداشت ندارید، از اعضای بدن خود برای به خاطر سپردن چیزی مثلا لیستی از اقلام استفاده کنید. برای مثال اگر باید چسب، کلم بروکلی، مرغ، انگور و خمیردندان ب ید تصور کنید که پاهایتان در چسب گیرکرده، برگهای بروکلی از جیب شلوارتان بیرون زده، مرغی در حال نوک زدن به شکم شماست، خوشه ای انگور از گردنتان آویزان شده و دهانتان پر از خمیر دندان است.

از اتاقهای خانه هم استفاده کنید: در شیوه بالا می توانید ساختمان محل کار یا منزل خود را جایگزین بدن خود کرده و هر یک از اقلام ید را به یکی از وسایل درون اتاقها یا خود اتاقها ربط دهید.

به یاد سپردن ارقام

هر عدد را به یک شکل ربط دهید: برای هر عدد در ذهن خود شکلی تصور کنید. دایره برای 0، خ ر برای 1، قو برای 2، دستبند برای 3، قایق بادبانی برای 4، قطعه ای پازل برای 5، پیپ برای 6، بومرنگ برای 7، آدم برفی برای 8 و راکت تنیس برای 9. به این شکل برای به خاطر سپردن کد رمز کارت بانکی خود تصور کنید که سوار بر قایق بادبانی (4) هستید که یک قو (2) به شما حمله می کند و شما با یک راکت تنیس (9) به آن ضربه می زنید!

برای اعداد هم قافیه بی د: سعی کنید واژه هایی بی د که با اعداد هم قافیه باشند و سپس با استفاده از این واژه ها داستانی بسازید.

از حروف الفبا استفاده کنید: زمانی که نام یا کت را فراموش کرده اید، حروف الفبا را به ترتیب بگویید. زمانی که به حرف مشابه آغاز کننده نام برسید، نام به یادتان خواهد آمد.

بخوانید، بنویسید، بگویید، بشنوید: برای به خاطر سپردن مطلبی به ویژه مباحث درسی یادداشتهای خود را بخوانید، سپس آنها را تایپ کنید، بعد آنها را بلند خوانده و صدای خود را ضبط کنید و چندین بار صدای ضبط شده خود را گوش دهید.

از رنگها استفاده کنید: از رنگها در بخشهای مختلف یادداشتهای خود استفاده کنید تا آنها را به همراه نام رنگها به یاد آورید.

26 راه حل تقویت حافظه و افزایش تمرکز حواس

1-       مهمترین رکن تقویت حافظه و حفظ ، کاهش ورودیهای ناهنجار و بیفایده و اضافه به سیستم مغزی است. تا میتوانیدنگاه به تلویزیون، رادیو گوش ، خواندن رو مه و مجلات را کاهش دهید.

2-       خوردن کندر- مصطکی(به قدر یک نخود با غذاها) سودمند است.

3-       حنا بر سر گذاشتن(ولو مقدار کم و فقط ملاج) بسیاری مجرب است.

4-       فرمول تجربه شده: صبح ناشنا21 عدد-مویز- ظهر قبل و بعد از غذا، عرق استخوندوس یا چای استخوندوس، شب همراه شام 14-7 عدد زیتون شربت عسل.

5-       ذکر صلوات هر چه بیشتر و ر هر ساعت و هر جا و هر شرایطی، به طور اعجاب آوری حضور ذهن و تیزی ذهن و حافظه می دهد علی الخصوص این ذکر که برکات بیشمار دارد(الهم صل علی محمد و آلف محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین) 40 مرتبه قبل خواب.

6-       خوردن یک جهارم پخته شده مغز در هفته همراه اندکی دارچین(برای ک ن و نوجوانان یک دوم مغذ ).

7-       پوشاندن سر در ایام سرد و بلافاصله پس از .

8-       کندن مو از هر قسمت بدن(ابرو بردای خانم ها- shave موهای اندام و ...) سبب کاهش حافظه است.

9-       مصرف بیش از حد سردیجاتدر طبایع سرد(بلغمی ها) همانند قارچ- ماست- ماهی- کشک- کیوی- خیار- دوغ و...  سببق کاهش حافظه است.

10-   مصرف متعادل مختصر گرمی جات و ادویه در طبایع سرد(بلغمی مزاج ها) نظیر دارچین- عسل- ما- شیره انگور- ویز- زنجبیل- آجیل های خام و ... سبب افزایش حافظه است.

11-   روزی 20-10 دقیقه با چشمان بسته در جایی خلوت و آرام، ذکر گفتن(هر ذکر که به ذائقه روحی شما می نشیند و دوستش دارید).

12-   نان و پنیر و گردو- کله جوش- فسنجان- زیتون پرورده-  بادام نش ته- آبگوشت جزو غذاهای افزایش حافظه به شمار می روند.

13-   دایم الوضو بودن حافظه را می افزاید.

14-   در مزاج گرم حجامت از سر یا پشت گوش ها- زالو درمانی پشت گوشها(طبق نظر پزشک حاذق طب سنتی) در افزایش حافظه موثر است.

15-   نگاه به قرآن- تلاوت قرآن- حفظ قرآن و اساسا هر گونه ارتباط با قرآن- بطور  خارق العاده حافظه را تقویت می کند.

16-   زیاد روی در مقاربت - نوشیدن آب یخ- یبوست- سر پا غذا خوردن- مصرف زیاد شکر سفید و نوشابه – پفک – سس مایونز- سوسیس کالباس و پیتزا- کاهش حافظه می دهد.

17-   موزیکهای تند و دارای ضرباهنگ مداوم- کاهش حافظه می دهد.

18-   مطالعه کتاب(نه رو مه و مجله) شعر و حفظ شعر- حافظه را قوی می کند.

19-   هر گونه فکر و خیال- غم و غصه- اصطراب استرس و از سویی هیجانات فراوان و شادی بیش از حد و خنده فراوان و سرمستی و نشاط مفرط سبب کاهش شدید حافظه می گردد.

20-   اه فردی و مفعت طلبی فردی و افکار کوچک و منطقه ای- سبب کاهش حافظه و از طرفی افکار جمعی و بزرگ و جهانی سبب افزایش حافظه و توسعه فکری است.

21-   شنیدن اصوات و نوارهای طبیعی(صدای رودخانه، نسیم باد،صدای پرندگان و ریزش باران و ...) سبب افزایش حافظه و صداهای و صنعتی نظیر اتومبیل، بوق، ساختمان سازی ها و ... سبب کاهش حافظه است.

22-   دم کرده های گیاهی  افزاینده حافظه شامل بادرنجبویه- استخودوس- چای کوهی- سنبل الطیب- بهار نارنج می باشند.

23-   تراشیدن موهای سر و حتی المقدور کوتاه موها در سنی بویژه ک ن و نوجوانان تاثیر به سزایی در بالا یبردن قوای مغزی و حافظه دارد.

24-   مصرف مداوم نان تازه- کاهنده حافظه و مصرف نانی که 12 ساعت از پخت آن گذشته(نه نان بیات) افزاینده حافظه است.

25-   صفات اخلاقی زیر سبب افزایش حافظه است.

دست و دلبازی و بخشندگی- انعطاف پذیری- خوش رویی- کم سخن گفتن- امیدواری و مثبت گرایی

26- صفات اخلاقی زیر سبب کاهش حافظه است:

خساست- یکدنگی- و پافشاری بر رای خود- کج خلقی و ترش رویی- پرحرفی منفی گرایی و نا امیدی.

20 روش مفید برای تقویت حافظه

1-من حافظه ضعیفى دارم و کارى هم نمى‏شود کرد! این یک جمله کاملاً بى معناست. شما به سادگى مى‏توانید حافظه ضعیف خود را تقویت کنید و کارآیى آن را افزایش دهید؛ همان گونه که ضعف بینایى یا شنوایى خود را با استفاده از عینک یا سمعک اصلاح مى‏کنید. پس قدم اول این است که شما باید باور کنید که ضعف حافظه، یک بیمارى گذراست و به راحتى قابل علاج و اصلاح است. حالا وقت آن است که دست به کار شوید.

2 -شما حافظه‏اى بسیار نیرومند دارید! باور نمى‏کنید؟ آیا مى‏خواهید این امر را به خودتان ثابت کنید؟ بسیار خوب، سعى کنید چیزى را که قبلاً مى‏دانسته‏اید، فراموش کنید؛ امکان ندارد! این طور نیست؟ حافظه شما به شدت مقاومت مى‏کند و مطمئن باشید که بالا ه این حافظه شماست که برنده مى‏شود. در یک رویارویى کاملاً مستقیم با حافظه خود، مى‏توانید باور کنید که حافظه شما هم قوى و نیرومند است تا براى تقویت بیشتر حافظه، بیش از پیش اعتماد به نفس پیدا کنید.

3 -اولین قدم براى آماده ساختن حافظه، ایجاد یک ارتباط و پیوند و تداعى معانى است. تداعى معانى آگاهانه و کنترل شده، دقیقاً همان حافظه تربیت شده و قابل